Sunteți pe pagina 1din 20

Denumire proiect SISTEM DETECTIE, ALARMARE SI COMANDA STINGERE INCENDIU CU GAZ INERGEN

MEMORIU TEHNIC
1.OBIECTUL PROIECTULUI Lucrarea are drept scop intocmirea unui proiect tehnic al unei instalatii de stingere a incendiilor cu gaz INERGEN, beneficiar . Prezentul proiect trateaza la nivel DE (detaliu de executie) sistemul de protectie la foc al obiectivului CAMERA TEHNICA fiind protejata o zona (o incinta) dupa cum urmeaza: Denumire incinta Zona protejata CAMERA TEHNICA Incinta 2. BAZE DE PROIECTARE Lucrarea DE are la baza urmatoarele documentatii de referinta: a) Plan arhitectural obiectiv CAMERA TEHNICA; b) Contract nr. ............ c) Comanda interna de proiectare............; d) Documentatia tehnica producator echipamente. e) NFPA 2001 (National Fire Protection Association USA) Instalatii de stingere a incendiului cu gaze sub presiune ce folosesc ca agent activ gaze ecologice; f) PED 97/23/EC (Pipe and Equipment Direction, Europeean Com unity); g) Actele normative ce au stat la baza: Legi, Ordonante si Hotarari ale GR - Legea 307/2006 - OGR 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor publicata in MO 242/1994 (devenita Legea 124/1995 care aproba ordonanta)- publicata in MO 293/1995. - HGR 639/1997 privind aprobarea regulamentului pentru incendii in masa publicata in MO 283/1997. - Legea 10/1995 privind calitatea in constructii publicata in MO 12/24.01.1995. - Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor cu masuri de realizare, publicata in MO 3/13.01.1997 (republicata).

- HGR 486/1993 privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor care reprezinta surse de risc.. - HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentelor de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, executiei si punerii in functiune a constructiilor publicata in MO 286/1995. - HGR 766/1997 pentru aprobarea de noi reglementari privind calitatea in constructii publicata in MO 352/1997. h) Reglementari tehnice: ordine, normative, prescriptii tehnice si standarde - ORDIN 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor. - I.7 - 2002 - Normativ pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 Vcc.

- I.18 -/2-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei in cladiri; - N.P 086-05 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor; - P-118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor. - PT ISCIR C5 2003 - Prescriptii tehnice referitoare la recipiente sub presiune - PE 102 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de conexiuni si distributie la 1000 V.c.a. - STAS 12.605/5-90 - Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe. - Prescriptii de proiectare, executie si verificare. - STAS 10903/2 - Determinarea sarcinii termice in constructii - Determinarea claselor de comportare la foc conform CODULUI UNIC 564-2 - Determinarea comportarii la foc conform ISO 6940, ISO 6941 - Determinarea comportarii la foc conform ISO 6925 3. SITUATIA EXISTENTA Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului si rezultatele acesteia sunt de importanta deosebita si necesita luarea de masuri speciale de protectie. Incintele ce urmeaza a fi protejate au urmatoarele zone, cu dimensiunile date: Denumire incinta Zona protejata Volum [mc] CAMERA TEHNICA Incinta 30,80 La intocmirea prezentului proiect se considera realizate situatia din planul de arhitectura si instalatiile aferente incintei (alimentarea cu energie electrica, instalatiile electrice, instalatiile de legare la pamant). Alimentarea cu energie electrica se face din tabloul electric de siguranta (asigurat de beneficiar), alimentat din UPS; alimentarea se face inaintea intreruptorului general al tabloului electric de distributie. Aici va fi prevazuta siguranta automata ce protejaza circuitul de alimentare ale centralei de detectie si comanda stingere cu gaze inerte . In cazul declansarii unui sistem de stingere cu inundare totala, este obligatorie oprirea ventilatiei daca aceasta se face cu reimprospatarea aerului din exteriorul spatiului protejat. Zonele protejate sunt monitorizate de un dispecerat de securitate local. Spatiul de amplasare al cilindrilor cu Inergen si al centralei de stingere este cel alocat de beneficiar, fiind informat de furnizor asupra conditiilor tehnice recomandate de normativele in vigoare. Nota: In cazul in care spatiul alocat cilindrilor cu Inergen si centralei de stingere nu este prevazut cu iluminat de siguranta, proiectantul recomanda asigurarea indeplinirii acestei conditii. 4. SITUATIA PROIECTATA

La elaborarea documentatiei s-au folosit solutii tehnice moderne, puse in aplicare cu echipamente performante, care sa conduca la un cost minim in conditii optime de performanta si fiabilitate. Toate echipamentele folosite sunt avizate pentru folosirea in tara noastra de organele cu competenta in domeniu. Elaborarea documentatiei s-a facut in regim de asigurarea calitatii (AQ). Prin prezentul proiect se considera o zona protejata cu sistem propriu de stingere incendiu. Sistemul de stingere cu gaz INERGEN protejeaza la foc toate sistemele si echipamentele aflate in camera. Proiectul va fi verificat in conformitatate cu Legea 10/95 si HG 925/95 la exigenta C (pentru instalatia mecanica) respectiv exigenta Ie (pentru sistemul electric) , de catre verificatori atestati MLPTL. Nota: Configuratia instalatiei de stingere a fost conceputa tinand cont de respectarea riguroasa a cerintelor impuse de programul de calcul al furnizorului de echipament FIRE EATER A/S (Danemarca). Orice abatere de executie fata de planurile si datele din proiect necesita refacerea breviarului de calcul (priveste exclusiv executantul). 5.PREZENTARE GENERALA A SISTEMULUI DE STINGERE CU INERGEN Sistemul de stingere cu Inergen este compus din 2 parti independente : a) Sistemul de detectie, semnalizare si comanda stingere incendiu; b) Instalatia de stocare si deversare gaz; 5.1.SISTEMUL DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI COMANDA STINGERE INCENDIU 5.1.1.FUNCTIILE SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI COMANDA STINGERE INCENDIU In functionare normala sistemul de detectie, semnalizare si comanda stingere incendiu asigura urmatoarele functii: - Detectia automata a incendiului; - Comanda automata de stingere; - Comanda manual-electrica de semnalizare incendiu si de stingere; - Blocarea stingerii in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de stingere; - Confirmarea efectuarii comenzii finale de stingere; - Comutarea in regim de mentenanta a instalatiei; - Monitorizarea fiecarui circuit electric si semnalizarea defectelor de sistem; - Monitorizarea indeplinirii conditiilor de asigurare a stingerii prin deversarea gazului (usi/geamuri inchise, cilindri incarcati la presiunea prescrisa);

- Retransmiterea semnalizarilor centralei de stingere la dispeceratul de securitate aferent; - Posibilitatea opririi ventilatiei in zonele protejate prin contacte ND dedicate, libere de potential. 5.1.2.ELEMENTE COMPONENTE Sistemul electric de detectie, alarmare si comanda a stingerii aferent zonelor protejate are urmatoarea structura de principiu: - centrala de stingere incendiu CSI, conventionala, 4 linii de detectie, 1 zona de stingere; - detectori de fum fotoelectrici DF, cu soclurile aferente; - buton/butoane de incendiu, Bi; - buton/butoane abort de blocare temporara prin CSI a comenzii de stingere, A; - comutator de mentenanta KM; - sirena/sirene de incendiu de interior incinta SI, ALARMA INCENDIU; EVACUATI; - sirena de incendiu de exterior incinta SE , ACCES INTERZIS;DEVERSARE GAZ STINGERE; - contacti magnetici de usa si ferestre CM; - declansator cu actionare electrica montat pe cilindrii piloti, DE; - declansator cu actionare manual mecanica montat pe cilindrii piloti, DM ; - manometre cu contact P.n montate pe toti cilindrii cu Inergen; - acumulatori de back-up pentru centrala de stingere 12V/7 Ah; - unitate de detectie prin aspiratie UDA cu tubulatura aferenta ; - sursa alimentare UDA 24Vcc/2A cu acumulatori de back-up , SA. In cazul de fata se foloseste o centrala de stingere conventionala, tip ALPHA 4/8/12 (producator SD3 - Franta) . Centrala a fost testata in conformitate cu normele VdS, FCC si Reglementarile pentru incendii de tip A si B. Echipamentele folosite in cadrul acestui proiect pentru detectie si alarmare (DF, Bi, SI, SE) sunt produse de firma SD3 (Franta). Aceste echipamente au fost testate si certificate in concordanta cu normele europene in domeniu (referind VdS, FCC si Reglementarile pentru incendii de tip A si B). Principalele echipamentele folosite pentru comanda de stingere (DE, DM, P) sunt produse de firma FIRE EATER (Danemarca), producatorul instalatiei de stocare si deversare gaz INERGEN. Aceste echipamente au fost testate si certificate in concordanta cu normele europene in domeniu (referind VdS, FCC si Reglementarile pentru incendii de tip A si B). Restul de echipamente (KM, A respectiv CM) sunt alcatuite din componente produse de firma Gewiss-Lovato (Italia), respectiv sunt produse de firma GUARD.

Unitatile de detectie prin absorbtie (UDA) impreuna cu accesoriile aferente (mai putin tubulatura PVC asigurata intern) sunt produse de firma VESDA (Australia). Aceste echipamente au fost testate si certificate in concordanta cu normele europene in domeniu (referind VdS). NOTA: Pentru detalii privind echipamente folosite (tipuri, coduri, cantitati, furnizori) se va consulta documentul nr. 01-0910-004 Specificatie echipamente sistem stingere incendiu. 5.1.3.CONDITII TEHNICE DE MONTAJ Amplasarea elementelor sistemelor de detectie se face conform Plan de amplasare sisteme de detectie, semnalizare si comanda stingere incendiu nr. 010910-020 iar legaturile electrice intre ele se face conform Schema bloc sisteme de detectie, semnalizare si comanda stingere incendiu nr. 01-0910-021 si conform indicatiilor de mai jos care completeaza informatiile continute in planurile sus-mentionate. Centrala de stingere se prevede cu acumulatori pentru asigurarea functionarii timp de 72 ore in cazul intreruperii tensiunii de la reteaua de alimentare. Toate centralele de tip ALPHA sunt proiectate pentru utilizare in interiorul constructiilor si pentru domenii de temperatura cuprinse intre -10oC si 50oC. Nota: Se vor respecta instructiunile de montaj continute in manualele si fisele tehnice livrate odata cu echipamentele de catre furnizor. Echipamentele componente ale sistemului de detectie incendiu respecta standardul EN54 , conform fiselor tehnice si manualelor echipamentelor date de producatori. Echipamentele folosite sunt de interior si functioneaza in umiditate relativa de maxim 95%. 5.1.3.1.Montarea unitatii centrale CSI In cazul de fata , centrala de stingere CSI se monteaza in spatiul alocat de beneficiar (in SAS) , la o distanta de 1,50 m de podea. Inainte de a incepe operatiunea de montare se vor executa urmatoarele operatiuni: se demonteaza ansamblele electronice si se introduc in pungi electrostatice se executa fixarea mecanica pe perete a unitatii centrale, prin suruburi autofiletante respectand documentatia producatorului de echipament. NOTA: Nu se conecteaza alimentarea electrica de 220V, 50Hz si nici alimentarea din bateriile de acumulatori. 5.1.3.2.Montarea detectorilor fotoelectrici DF Detectorii de fotoelectrici de fum sunt colectivi, montati fiecare pe linii distincte, pentru fiecare zona a incintei protejate. 5.1.3.3. Montarea butonului de incendiu Bi

Butonul de incendiu se monteaza in exteriorul incintei protejate, langa usa de acces, la 1,50 m de podea . 5.1.3.4. Montarea butonului de abort A: Butonul de abort, se monteaza in interiorul incintei protejate, langa usa, la 1.50 m de podea. 5.1.3.5. Montarea contactelor magnetice CM Contactele magnetice CM, se vor monta pe rama de sus a usii de acces /ferestrei, in interiorul incintei protejate astfel incat: o usa/fereastra inchisa, contactul este DESCHIS; o usa/fereastra deschisa, contactul este INCHIS; 5.1.3.6. Montarea comutatorului de mentenanta KM. Comutatorul de mentenenta KM aferent incintei protejate se monteza sub centrala de stingere CSI.
Conexiunile electrice intre CSI si DE prin KM se face conform Schema bloc sisteme de detectie, semnalizare si comanda stingere incendiu nr. 01-0910-021. 5.1.3.7. Montarea sirenele de incendiu SI, SE Soneriile de incendiu se monteaza in interiorul, respectiv exteriorul incintei protejate, deasupra usii de acces. In exterior se instaleaza cu mesajul ACCES INTERZIS; DEVERSARE GAZ STINGERE , in interior cu mesajul ALARMA INCENDIU; EVACUATI . Intre sirene si tavan se va lasa o distanta de minim 5 cm pentru acces usor in interventii ulterioare. 5.1.3.8. Montarea retranslatorului de semnal RS Retranslatorul de semnal se monteaza in interiorul dispeceratului de securitate , la 1,50 m de podea. 5.1.3.9. Montarea cablurilor electrice Montarea si inscriptionarea cablurilor electrice si se face conform plan nr. 01-0910-020 , 01-0910-021 si a jurnalului de cabluri , document nr. 01-0910-006. 5.1.3.10. Montarea unitatilor de detectie prin absorbtie UDA si instalatiei aferente Unitatile de detectie UDA se monteaza la o distanta de 1,50 m de podea in interiorul zonei protejate, si se conecteaza la centrala de stingere CSI pe o linie distincta de detectie . NOTA: Nu este admisa innadirea cablurilor, interconectarea lor facandu-se numai prin cutii de conexiuni . 5.1.4.CONSUMUL ENERGETIC CSI este alimentata in c.a. (220 V/50Hz/1,5A); este dotata cu acumulatori de rezerva si tinand cont de capacitatea acumulatorilor (7,2 Ah), rezulta o autonomie de 72 ore in cazul pierderii alimentarii de la reteaua cu energie electrica de 220 V, 50 Hz. CSI si UDA se alimenteaza cu energie electrica din tabloul electric de siguranta, cu cablu tip CYY-F 3x1,5 mmp protejat in tub PVC , d=20 mm, pozat in plafon fals, pe structura metalica sau pe paturi de cabluri de forta unde este cazul. In tabloul electric se va prevedea un intrerupator automat cu In=10 A,

Icu=6Ka, curba B, Un=230V, f=50 Hz montat inaintea intrerupatorului general al tabloului electric, prin care se va alimenta centrala de stingere CSI. 5.2.INSTALATIA MECANICA DE STOCARE SI DEVERSARE GAZ INERGEN 5.2.1.FUNCTIILE INSTALATIEI MECANICE DE STOCARE SI DEVERSARE GAZ In conditii de functionare normala instalatia mecanica de stocare si deversare gaz asigura urmatoarele functii pentru incinta protejata aferenta: - Stocarea in cilindri a gazului de stingere INERGEN; - Transportul gazului de stingere prin intermediul retelei de tevi catre incinta protejata; - Inundarea totala cu gazul de stingere a incintei protejate prin duzele de refulare; - Eliberarea unei parti din aerul incintei prin grile de suprapresiune pentru asigurarea unei presiuni maxim admise in interiorul incintei protejate; - Deversarea prin comanda manual mecanica (in cazul pierderii totale a alimentarii cu energie electrica si a epuizarii totale a acumulatorilor de rezerva); 5.2.2.STRUCTURA INSTALATIEI DE STOCARE SI DEVERSARE GAZ INERGEN Instalatia destocare si deversare gaz pentru incinta protejata este formata din: - baterii active (o baterie) care cuprinde un recipient cu o capacitate de 80 litri continand gaz de stingere INERGEN stocat la o presiune de 200bar; cilindru referit in continuare ca cilindru Inergen 80L/200bar; (CAMERA TEHNICA: 1 cilindru 80L/200bar). - colector prefabricat cu reductor de presiune inclus, pentru colectarea gazului de la recipienti si introducerea lui in sistemul de tevi la o presiune de 60 bar; - sistem de conducte si duze; - sistem de fixare a cilindrilor de Inergen; - sistem de fixare a tubulaturii; - grila de suprapresiune. NOTA : Pentru detalii privind echipamente folosite (tipuri, coduri, cantitati, furnizori) se va consulta documentul nr. 01-0910-004 Specificatie echipamente sistem stingere incendiu. Echipamentele folosite in cazul de fata sunt furnizate de catre firma FIRE EATER (Danemarca). 5.2.3.SPECIFICATII PRIVIND ECHIPAMENTELE FIRE EATER a) Utilizarea recomandata Instalatia de stins incendiu ce foloseste gazul INERGEN se utilizeaza pentru stingerea incendiilor in incaperi in care este cerut un mediu electric neconductiv, unde curatenia este o problema obligatorie (nu lasa reziduuri) si zona protejata este in mod normal ocupata, cerandu-se un agent de stingere netoxic cu eficienta maxima. Deversarea gazului nu produce soc termic asupra echipamentelor protejate. De asemenea nu afecteaza sistemele electronice sensibile.Deversarea nu produce o scadere brusca a temperaturii. b) Considerente generale Instalatia de stins incendiu cu gaz de stingere INERGEN, realizata de FIRE EATER, consta dintrun

sistem fix de duze racordate cu recipientii printr-un sistem de conducte de distributie. Instalatia este proiectata si executata in concordanta cu standardul PED 97/23/EC (Directiva europeana privind instalatiile si echipamentele) si NFPA 2001 (National Fire Protection Association USA) Instalatii de stingere a incendiului cu gaze sub presiune ce folosesc ca agent activ gaze. Instalatia de stingere cu INERGEN stinge incendiul din clasele A, B si C, prin reducerea concentratiei de oxigen sub nivelul la care intretine arderea (14%). Gazul INERGEN a fost de asemenea testat de FMRC pentru capacitatile sale de gaz inert. La descarcarea gazului INERGEN intr-o incinta, intregul personal poate sa respire confortabil cel putin 20 de minute (desi este o atmosfera cu concentratie redusa de oxigen (12...14% oxigen) , care nu dauneaza vietii). c) Elemente componente 1. Gazul INERGEN INERGEN-ul este o gazul de stingere compusa din amestecul a trei gaze inerte (ce reduc concentratia de oxigen): 52% azot, 40% argon si 8% dioxid de carbon. Gazul de stingere INERGEN, stinge incendiul prin reducerea concentratiei de oxigen sub nivelul la care este intretinut focul. Cand se descarca gazul de stingere INERGEN intr-o camera, persoanele pot sa respire (desi concentratia de oxigen este redusa sub 14%). Concentratia normala atmosferica este de 21% pentru oxigen si 1% pentru dioxid de carbon. Prin reducerea concentratiei de oxigen sub 14%, majoritatea substantelor combustibilile nu mai ard. Gazul de stingere INERGEN reduce concentratia de oxigen pana la 11%, marind concentratia de dioxid de carbon pana la 4%. Cresterea concentratiei de dioxid de carbon pana la limita admisa mareste ritmul respirator si permite capacitatea organismului de a asimila oxigen. 2. Recipientii de stocare Recipientii sunt construiti, testati si marcati, in concordanta cu cerintele TPED 1996/36/EC. Ansamblul recipient este confectionat din otel, vopsit in culoare rosie, cu guler vopsit in culoare verde. Capacul, fixat prin infiletare, protejeaza valva cu robinet. Seria recipientului si data fabricatiei sunt stantate langa gatul fiecarui recipient. Descarcarea gazului din recipienti se realizeaza cu ajutorul unui dipozitiv electric de actionare comandat de centrala de incendiu. Acest dispozitiv de actionare poate functiona in zone cu temperatura intre -40oC si +60oC. 3. Duzele Duzele monoorificiu sunt proiectate sa realizeze descarcarea gazului de stingere INERGEN stocat

sub presiune in recipienti. Sunt realizate patru tipodimensiuni de duze: , , 1, 1. Prin proiectare se specifica duzele si dimensiunile orificiilor pentru a asigura o inundare corecta si uniforma a zonei de protejat. Alegerea duzelor depinde de dimensiunile incintei de protejat si de pozitionarea acestora. 4. Colectorul si reductorul de presiune Pentru conectarea a 1, 2 sau mai multi cilindri la sistemul de tevi se folosesc colectoare tipizate de 1, 2...10 cilindri. In interiorul acestor colectoare sunt prevazute reductoare de presiune cu orificii prestabilite functie de numarul de cilindri racordati. Presiunea gazului la iesirea din colector este de 60 bar. 5. Conducte si fitinguri Conductele utilizate in instalatie sunt din teava neagra laminata de otel ( rezistenta la presiunea de lucru p = 75 bar) conform normelor DIN 2448, DIN 2444, DIN 1629, EN 10204 3.1.B .Se recomanda dimensiunile conform tabelului de mai jos: Dimensiuni nominale mm inch Di (mm) De (mm) 21.3 x 3.2 14 21.3 26.9 x 3.2 20 26.9 33.7 x 4.0 1 25 33.7 42.4 x 4.0 1 34 42.4 48.3 x 4.0 1 40 48.3 60.3 x 4.5 2 51 60.3 Teava va fi protejata prin grunduire si vopsire (vopsea de culoare rosie). Fitingurile utilizate sunt rezistente la presiunea de lucru p = 75 bar, galvanizate, conform normelor ISO 49, ISO 7/228, ISO 1460 sau EN 10242, EN 10241-5.2, EN 10204. Fitingurile sunt marcate cu culoare rosie si stantate cu litera D, de catre furnizorul FIRE EATER. d) Respectarea conditiilor de calitate in constructii,stabilite prin legea 10/95,alineatul 5 1. Rezistenta si stabilitate Reteaua de distributie a gazului de stingere catre duzele de descarcare ce refuleaza in incinta protejata este realizata din teava trasa de otel, conform normei ASTM si fitinguri conform acelorasi norme. Imbinarile conductelor in reteaua de distributie se pot realiza atat prin infiletare cat si prin sudura. Suportii cu brida utilizati sunt de tip rigid. Fixarea rigida a recipientilor este o conditie obligatorie pentru urmatoarele faze ale montajului si pentru exploatare. Montarea suportilor se face conform reglementarilor tehnice legale in vigoare si a cerintelor de calitate FIRE EATER, tevile (in mod special in vecinatatea duzelor) vor fi fixate fara a se permite nici un fel de deplasare pe directie verticala avand in vedere fortele

de reactie ce apar in timpul descarcarii gazului de stingere. Deci, strangerea bridelor se va executa fara joc fata de teava de pe directia verticala. 2. Siguranta in exploatare Instalatia este proiectata astfel incat sa fie sigura in exploatare (atat cat nu este incendiu, cat si pe timpul actionarii pentru stingere). Exploatarea instalatiilor de stingere se va face conform manualului FIRE EATER si pe baza scolarizarii personalului desemnat de beneficiar cu ocazia punerii in functiune. 3. Siguranta la foc Performantele specifice si parametrii instalatiilor de stingere cu substanta INERGEN, produse de FIRE EATER A/S Danemarca, trebuie sa fie avizate de MINISTERUL DE INTERNE, INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI, AGREMENTUL TEHNIC emis de COMISIA DE AGREMENT TEHNIC IN CONSTRUCTII din cadrul MINISTERULUI LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI. 4. Sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului Deoarece gazul INERGEN este derivat din gaze ce se gasesc in mod uzual in atmosfera, nu are nici un impact asupra stratului de ozon, nu contribuie la incalzirea globala si nu produce compusi chimiciremanenti in atmosfera, nepunand astfel probleme de toxicitate asociate cu derivatii de tip Halon. 5. Izolatii termice si hidrofuge Reteaua de distributie a instalatiei de stingere cu INERGEN, datorita modului de functionare, se monteaza fara hidro si termoizolatii, fiind doar protejata prin vopsire, conform Normativului I-9. 6. Izolare la zgomot Instalatia de stingere cu INERGEN are o functionare silentioasa in stare de veghe, nivelul normal de zgomot fiind depasit doar in caz de incendiu la descarcarea gazului de stingere prin duza de refulare. e) Limite de utilizare Instalatia de stocare si deversare gaz INERGEN este proiectata si instalata conform cerintelor de proiectare, montaj, utilizare, inspectie, reincarcare si intretinere a producatorului, asigurandu-se de catre beneficiar limitele de temperatura de 0oC si 54oC (32oF la 130oF). 5.2.4. BREVIARUL DE CALCUL AL STRUCTURII INSTALATIEI DE STOCARE SI DEVERSARE GAZ INERGEN Configurarea instalatiei de stocare si deversare gaz INERGEN se face pe baza datelor asigurate de programul de calcul .....furnizat de producatorul FIRE EATER, pornind de la datele incintelor de protejat. Programul de calcul determina numarul si tipul cilindrilor de INERGEN, accesorii cilindri Inergen, numar si tip fitinguri, tip de tevi, numar si tip duze, grile de suprapresiune, elemente de fixare cilindri si tevi. Calculul s-a efectuat pornind de la urmatoarele premise: Concentratia de stingere a gazului INERGEN este de aproximativ 52 % conform normelor de calcul ale producatorului. Concentratia maxima de oxigen in incinta dupa deversarea gazului INERGEN: 12,5% ; Concentratia minima de oxigen incinta dupa deversarea gazului INERGEN: 10% ; Concentratia maxima de CO2 in incinta dupa deversarea gazului INERGEN: 4% ; Timpul de deversare al gazului de stingere (INERGEN) este de maxim 60 secunde.

Breviarul de calcul rezultat prin programul de calcul ... este anexat la sfarsitului prezentului memoriu tehnic. 5.2.5.CONDITII TEHNICE DE MONTAJ NOTE: 1)Se vor urmari instructiunile de montaj livrate cu echipamentul aferent. 2) Dupa deversare se realizeaza o atmosfera uniforma ce conduce la stingerea incendiului intrun timp foarte scurt si care trebuie mentinuta cel putin 20 de minute. Etanseitatea camerei trebuie sa mentina concentratia de INERGEN necesara stingerii incendiului cel putin 20 minute. Beneficiarul va asigura acest deziderat si va urmari continuu mentinerea etansietatii incintei protejate. Beneficiarul va comunica in timp util orice modificare a compartimentarii incintei protejate in vederea recalcularii instalatiei de stingere astfel ca aceasta sa poata raspunde necesitatilor functionale. Montajul instalatiei mecanice se va realiza conform 1) Plan amplasare instalatie de stocare si deversare gaz INERGEN , plan nr. 01-0910-022 ; 2) Schema izometrica instalatie de stocare si deversare gaz INERGEN, plan. nr. 01-0910-023 . 5.2.5.1.Montarea bateriilor active de cilindri cu Inergen Bateria de cilindri este amplasata in spatiul alocat de beneficiar (vezi Plan amplasare instalatie de stocare si deversare gaz Inergen plan nr. 01-0910-022 respectiv Schema izometrica instalatie stocare Inergen plan nr. 01-0910-023 ). Cilindrii bateriilor se vor fixa cu ajutorul sistemelor asigurate de furnizor, sisteme formate din doua sine-suport prinse de perete si din coliere, cate doua coliere pentru fiecare cilindru. Colierele se fixeaza pe sina suport . Sinele suport sunt prevazute la capete cu dopuri de capat. Recipientii sunt fixati rigid in pozitie verticala. Reductorul de presiune inclus in colector asigura obtinerea presiunii de 60 bar la intrarea gazului in instalatia de deversare. Reteaua de distributie a gazului de stingere catre duza de refulare este realizata din teava neagra trasa din otel , conform normei ASTM si imbinata prin fitinguri conform aceleasi norme. Reteaua de distributie se poate realiza atat prin infiletarea cat si prin sudura tevilor. Instalatia nu este prevazuta cu baterii de rezerva; se recomanda achizitionarea de catre beneficiar a unui numar egal de cilindri de Inergen de acelasi tip cu cilindrii din bateriile active, pentru o rapida inlocuire in caz de deversare. In cazul bateriei active care cuprinde mai mult de 1 cilindru, se asigura un declansator cu comanda manual mecanica DM (pe primul cilindru) si un declansator cu comanda electrica DE (pe cilindrul numarul doi sau in cazul bateriilor cu un cilindru, pe a doua valva montata pe acelasi cilindru). Cei doi cilindri reprezinta cilindrii piloti ai bateriei active. Ceilalti cilindri ai bateriei sunt actionati de pneumatic prin intermediul furtunelor de descarcare a gazului conectate la colectorul bateriei de cilindri. 5.2.5.2.Instalarea sistemului de tevi Montajul instalatiei mecanice se va realiza conform 1. Plan amplasare instalatie de stocare si deversare gaz INERGEN , plan nr. 01-0910-022 ; 2. Schema izometrica instalatie de stocare si deversare gaz INERGEN, plan. nr. 01-0910-023 . Asamblarea principalelor repere si subansamble mecanice ale instalatiei se va face prin imbinari filetate, folosind ca material de adaos-etansare banda de teflon. Filetele de imbinare corespund normelor romanesti in vigoare.

In continuare, reteaua de conducte pentru transportul agentului de stingere va fi conectata la colector. In componenta colectorului intra si reductorul de presiune la care se va verifica daca diametrul orificiului corespunde cu cel indicat in proiect. Conductele vor fi fixate prin suporti de structura de beton, zidarie sau de otel a cladirii (dupa caz). Se va evita afectarea caracterisiticilor impuse structurii utilizate (de exemplu structurile acoperite cu vopsea intumiscenta). In nodurile de ramificatie a retelei de conducte sau a schimbarilor de directie ale conductelor de transport cat si in dreptul racordului de montaj al duzelor de refulare se vor monta obligatoriu suporti cu coliere. Acesti suporti vor fi stransi pana la rigidizare pentru a prelua efectul de reactie produs de refularea prin duze a gazului de stingere INERGEN. La conductele de transport, bridele de fixare vor permite dilatarile si contractiile functionale. Distantele de fixare intre suporti, in cazul conductelor rectilinii, sunt in functie de diametrul acestora conform specificatiei furnizorului FIRE EATER si sunt date in tabelul urmator: DIAMETRUL TEVII DISTANTA MAXIMA INTRE SUPORTI INCH Metri 1.8 2.4 1 3.7 1 3.7 1 4.6 Se mentioneaza ca inainte de montarea conductelor si a celorlalte accesorii aferente acestora se va verifica starea lor, neadmitandu-le la montaj daca prezinta urme de lovituri care au determinat modificarea formei sau a sectiunii. Pe timpul montajului se vor lua masuri speciale ca in interiorul conductelor sa nu patrunda corpuri straine. Se vor respecta intocmai prescriptiile tehnice si indicatiile de montaj prevazute in documentatia de executie. Conform art.19.24 din NP 086-05 sistemul de conducte de deversare va fi legat la pamant (la centura interioara de impamantare) cu conductor FY 10mmp, pentru a se realiza egalizarea potentialelor . La trecerea tevilor prin pereti, plansee acestea se vor proteja cu dispozitive de protectie si etansare conform prevederilor din Trecerea conductelor prin pereti si plansee (CLASIFICARE I,II,III), doc. Nr 170/011 1,2,3 refolosibil. 5.2.5.3.Montarea duzelor de deversare Dupa proba de etanseitate se va trece la montarea duzei in locul dopului, asigurandu-se pozitia si orientarea ei conform indicatiilor din documentatia tehnica aferenta. Se va avea grija ca inainte de montarea duzei sa fie verificat codul acesteia care trebuie sa corespunda cu cel indicat in proiect si sa aiba numarul si diametrul gaurilor de refulare ca in proiect . Duzele folosite sunt monoorificiu, cu diametrul orificiului conform rezultatelor programului de calcul. Burghiul folosit va avea diametrul egal sau imediat superior diametrului calculat. Calibrarea duzelor este asigurata de furnizorul FIRE EATER conform prescriptiilor programului de calcul IMT 1.2.28. Montarea duzelor de acelasi fel se face tinand cont de codul stantat pe fiecare duza. Amplasarea lor in instalatie se va face conform : 1. Plan amplasare instalatie de stocare si deversare gaz INERGEN , plan nr. 01-0910-022 ; 2. Schema izometrica instalatie de stocare si deversare gaz INERGEN,

plan. nr. 01-0910-023 . 5.2.5.4.Montarea grilelor de suprapresiune Pentru asigurarea valorii maxim admise a presiunii gazului in incinte dupa deversare (p=500 Pa), se folosesc grile de suprapresiune asigurate de catre furnizorul Fire Eater, in conformitate cu programul de calcul .......... Denumire incinta Zona protejata Dimensiuni (cm2) Cod furnizor Cant. (buc.) CAMERA TEHNICA Incinta 150 .. 1 Grillele se vor monta cu filtrul in exteriorul incintei protejate. Grilele se vor amplasa de preferinta ca in planul nr. 01-0910-022 Plan amplasare instalatie de stocare si deversare gaz INERGEN. Se va evita montarea grilelor in locuri in care ar putea fi mascate/obturate de echipamente, dulapuri, etc. In cazul de fata se va prefera montarea grilei de suprapresiune in usa metalica aferenta incintei protejate . Se va respecta lungimea minima permisa pentru montaj. 5.2.5.5.Conectarea instalatiei de stocare si deversare incendiu la sistemul de comanda, semnalizare si comanda stingere incendiu Actionarea instalatiei de stocare si deversare gaz INERGEN pentru incinta protejata se face prin comanda declansatorului electric DE (montat pe cilindrul nr 2 pentru o baterie cu cel putin doi cilindri de Inergen). Declansatorul DE aferent bateriei active este comandat de centrala de stingere incendiu CSI prin KM. Conectarea DE la CSI se face prin comutatorul de mentenanta KM aferent. Acesta permite intreruperea fizica ferma a liniei de comanda a DE cu semnalizarea optica (lampa de control a KM) a acestui lucru. Actionarea KM se va face numai cu ajutorul unor chei detinute de personalul autorizat al beneficiarului. Intreruperea ferma a comenzii de stingere se practica in situatii speciale (operatiuni de service, activitati ce pot genera alarme false-praf, fum-in zonele protejate), sau in cazul unor proceduri adoptate de beneficiar. Nu se va efectua inca conectarea cablului electric de comanda, de la centrala de stingere CSI la dispozitivele de declansare electrica si manual mecanica pana la terminarea probelor finale. 6. DESCRIEREA FUNCTIONARII SISTEMULUI DE STINGERE CU GAZ INERGEN Principial, sistemul poate avea 3 regimuri de functionare: Automata Manual electrica Manual mecanica In regim de functionare AUTOMATA, pot apare urmatoarele situatii: - la intrarea in stare de alarma a unui detector DF sau UDA, sistemul de detectie intra in starea de alarma de incendiu; este activata soneria de incendiu SI din interiorul incintei. - la intrarea in stare de alarma a cel putin 2 detectori situati in zona protejata, sistemul intra in alarma de incendiu cu comanda de stingere. Este activata si sirena SE din exteriorul incintei. - Daca starea de alarma a fost determinata de detectori atunci comanda de stingere se transmite dupa temporizarea (maxim 1 minut) setata in CSI. Pe durata temporizarii soneriile isi schimba tonalitatea, care se pastreaza dupa comanda de deversare. - Daca se actioneaza butonul abort A, atunci CSI intrerupe comanda de stingere; dupa eliberarea butonului, CSI reia comanda de stingere. Folosirea lui este eficienta in perioada de temporizare. - Usile si ferestrele care prin deschidere pot duce la pierderea gazului in exteriorul incintei se

prevad cu contacti magnetici. Se monteaza astfel : usi /ferestre inchise, contactii aferenti sunt deschisi; usi/ ferestre deschise contactii aferenti sunt inchisi. Contactii magnetici au functia unui buton abort A. - Prin resetarea CSI (de catre o persoana autorizata), prin eliminarea conditiilor de alarma de incendiu datorita stingerii, sistemul va intra in stare normala de functionare; sirenele SI, SE vor fi inactive, fiind permis accesul in incinta protejata. In regim de functionare MANUAL ELECTRICA, activarea sistemului se va face la actionarea butonului de incendiu Bi. In acest caz sistemul va intra in starea de alarma cu comanda de stingere. Comanda de stingere se transmite la declansatorul DE. Ambele sonerii aferente incintei protejate sunt activate. In regim de functionare MANUAL MECANICA, activarea sistemului se va face la actionarea manuala a declansatorului DM. Are loc activarea instalatiei de descarcare a gazului Inergen in incinta protejata aferenta. 7. PROTECTIE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE De calitatea si cantitatea produselor transportate de la furnizorul instalatiei la beneficiar, ca si de tipul mijloacelor de transport folosite raspunde unitatea care executa montajul si punerea in functiune a instalatiei. Dupa efectuarea transportului echipamentelor, subansamblelor si al materialelor aferente instalatiei de la furnizor, se va examina cu atentie starea acestora, urmarindu-se daca si-au pastrat caracteristicile tehnice constructive cu care au fost realizate. In timpul transportului unitatii centrale, a echipamentelor de detectie, avertizare, comanda cat si a partilor mecanice se vor respecta recomandarile producatorului specifice fiecarui echipament in parte. Beneficiarul instalatiei are obligatia de a asigura conditii pentru depozitarea in stare de siguranta a tuturor echipamentelor livrate. 8. VERIFICARE, PROBE Pentru controlul cantitatii de INERGEN din cilindri s-au prevazut manometre indicatoare a presiunii care indica daca exista pierdere de gazul de stingere. Controlul buteliei se face vizual, zilnic sau cel putin o data pe saptamana, de catre persoane instruite, persoane care raspund de buna functionare a instalatiei la beneficiar. In cazul in care se constata scapari de INERGEN, se va anunta de urgenta furnizorul de echipamente iar cilindrii defecti vor fi trimisi la verificat si reincarcat. Instalatia de stingere este supusa verificarii periodice, verificare ce consta in: verificarea traseelor circuitelor electrice in sistemului de detectie, avertizare si comanda verificarea montajului sistemului de detectie si comanda verificarea inscriptionarilor; verificarea starii generale a cilindrilor; verificarea conexiunilor din cutiile de conexiuni ale dispozitivelor de declansare; verificarea existentei si starii supapelor de sens unic; verificarea existentei si starii reductorului de presiune (tablita indicatoare); verificarea traseelor de conducte de transport si distributie; verificarea prinderilor conductelor si aparatelor; verificarea existentei si starii duzelor. 9. VERIFICARE, PROBE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE Punerea in functiune a instalatiei se face numai de personalul atestat si specializat, cu asistenta tehnica din partea proiectantului de specialitate. Verificarile si probele constau in: verificarea circuitelor electrice si a conexiunilor in sistemului de detectie si comanda, verificarea functionarii sistemului de detectie, avertizare si comanda prin simulare (aceasta simulare se efectueaza cu dispozitivul de declansare deconectat, in locul acestuia fiind montat

un bec de 24Vcc); verificarea racordului flexibil dintre cilindru si colector (se face manual, cu o cheie, incercandu-se daca prinderea s-a facut corect); verificarea rigiditatii prinderii conductelor de distributie si a duzei de refulare. Este obligatorie efectuarea testului de etanseitate a instalatiei de deversare a gazului la presiunea de 3 bari , conform NP 086-05, cap 19.25 (se inlocuiesc duzele cu dopuri metalice filetate, se monteaza la iesirea din colector un robinet cu bila si portfurtun - Pn = 10 bar, si 2 manometre Pn = 6 bar racordate la intrarea, respectiv la iesirea din robinet). Se introduce aer comprimat in instalatie pana la P = 3 bar, dupa care se inchide robinetul. Daca dupa t = 20 minute caderea de presiune este nula instalatia este considerata etansa. In caz contrar acesta se va repeta pana la indeplinirea cerintelor de etanseitate. In mod obligatoriu, receptia nu se termina pana cand nu se executa o proba prin simulare a functionarii instalatiei de stingere. La cererea beneficiarului sau daca rezultatele probei sunt neconcludente se va trece la repetarea acestora. 10. RECEPTIE, GARANTII La terminarea lucrarilor de montaj a instalatiei, comisia de receptie va fi alcatuita conform HG 273/94. Pentru participarea la receptie vor putea fi invitati delegatii organului teritorial al pompierilor militari, alti reprezentanti ai unitatilor producatoare de echipamente ce au intrat in compunerea instalatiei, proiectantul si executantul. Conducerea comisiei de receptie va fi asigurata de reprezentantul conducerii beneficiarului care preia instalatia de stingere cu INERGEN. Se vor prezenta comisiei si masurile de protectia muncii indeplinite. Delegatul executantului care a transpus in opera montajul si punerea in functiune, impreuna cu proiectantul instalatiei de stingere, prezinta comisiei de receptie lucrarea realizata in raport cu documentatia tehnica, examinandu-se pe teren constructia si functionarea instalatiei. Se dau toate detaliile si se efectueaza toate verificarile si probele cerute de comisie. In mod obligatoriu, receptia nu se termina pana cand nu se executa o proba prin simulare a functionarii instalatiei de stingere. La cererea beneficiarului sau daca rezultatele probei sunt neconcludente se va trece la repetarea acestora. Cu instalatia pusa in stare de functiune in incinta protejata (in care s-au luat masuri de siguranta) in functie de conditiile concrete existente (simulare incendiu) se vor lua masuri pentru crearea conditiilor ce determina declansarea instalatiei de stingere cu INERGEN, constatandu-se: -modul de functionare al sistemului; -timpul de reactie al sistemului la aparitia conditiilor de alarma de incendiu. Se vor lua masuri de securitate pentru evitarea producerii accidentelor si pagubelor materiale pe timpul efectuarii probelor de simulare a stingerii. Probele se fac coordonat sub conducerea reprezentantilor proiectantului, furnizorului si executantului montajului instalatiei de stingere, reprezentanti care vor informa comisia de receptie asupra modului de executie a fiecarei probe si asupra rezultatelor ce trebuiesc obtinute. Comisia de receptie va acorda o atentie deosebita, in special la: functionarea sistemului de semnalizare, alarmare si actionare la producerea incendiului; verificarea integritatii instalatiei conform proiectului. Rezultatele verificarilor si probelor efectuate in prezenta comisiei de receptie se consemneaza intrun proces verbal de receptie. La receptia de la terminarea lucrarilor de montaj a instalatiei de stingere, executantul instalatiei va preda beneficiarului procesul verbal intern de receptie, certificatul de garantie si certificatul de calitate. Odata cu terminarea probelor de receptie si punere in functiune trebuie terminata si instruirea

personalului beneficiarului, personal care va asigura exploatarea si intretinerea instalatiei de stingere, lucru care se consemneaza in procesul verbal de receptie (comisia de receptie avand obligatia de a verifica aceste instruiri). Termenul de garantie a instalatiei se stabileste in functie de termenul de garantie al utilajelor si echipamentelor livrate de furnizor (conform termenului de garantie acordat de producatorul extern), dar nu va fi mai mic decat termenul de garantie specificat in contract, cu respectarea conditiilor de montaj, exploatare si intretinere. Dupa trecerea perioadei de garantie se va face receptia finala conform HG 273/94. 11. COMPLETUL DE LIVRARE La predarea instalatiei de stingere cu INERGEN, furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului urmatoarele: un exemplar din documentatia tehnica completa, documentatie care a servit la lucrarile de montaj si punere in functiune; cate un exemplar din instructiunile de exploatare pentru centrala de stingere de detectie, alarmare si comanda cat si pentru celelalte echipamente din compunerea instalatiei. 12. CONDITII DE EXPLOATARE SI INTRETINERE Exploatarea si intretinerea echipamentelor se face in conformitate cu instructiunile de exploatare si intretinere livrate de producatorul instalatiilor. Testarea functionarii instalatiilor se face la doua luni si de cate ori s-au efectuat modificari in program, precum si dupa situatii deosebite (seism, calamitate etc). La testarea functionarii unitatii centrale se va actiona comutatorul de mentenanta pentru a evita descarcarea nedorita a gazului de stingere. In cazul pierderilor de presiune a cilindrilor cu INERGEN sau a descarcarii accidentale a cilindrilor, acestia se vor demonta si vor fi transportati, de catre firma ce asigura garantia, la unitatea specializata pentru verificare si reincarcare. In cazul pierderilor de presiune a cilindrilor cu INERGEN sau a descarcarii accidentale a cilindrilor, acestia se vor demonta si vor fi transportati la unitatea specializata pentru verificare si reincarcare, unitatea agrementata de furnizorul FIRE EATER A/S Danemarca. Transportul cilindrilor se face respectand instructiunile tehnice C5-2003. Intretinerea instalatiilor de detectie, avertizare si stingere automata va fi asigurata numai de catre personal atestat. 13. RECOMANDAREA PROIECTANTULUI Pentru a asigura nivelul de calitate si siguranta dorit, se recomanda ca sistemul de stingere cu INERGEN sa fie produs si comandat (livrare de furnitura, proiectare, montaj, probe, punere in functiune si scolarizare) de la o societate care este autorizata de producatorul de echipamente FIRE EATER A/S din Danemarca, societate comerciala care sa poata contracta, executa acest tip de instalatii, asigurand comanda, proiectarea, montajul la beneficiar, probe, punerea in functiune, darea in folosinta si service. 14. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita incit sa permita executarea si utilizarea instalatiei proiectate in conditii in care, la o exploatare normala a sistemelor, sa se previna accidentele de munca, precum si imbolnavirile profesionale. 1. Factorii de risc la executia lucrarii Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei sunt urmatorii : _ cadere obiecte de la inaltime _ curent electric : atingere indirecta si directa _ lucru la inaltime _ proiectare de corpuri sau particole _ deplasari pe suprafata inclinata sau alunecoasa _ lucru in spatii inguste

_ contact cu corpuri ascutite Proiectantul a avut in vedere acesti factori de risc care apar la indeplinirea sarcinilor de munca . Beneficiarul este obligat sa refaca aceasta analiza cu datele concrete, conform NGPM/2002 art. 11, sa identifice complet toate riscurile si sa ia toate masurile pentru diminuarea sau evitarea lor. Contractul de executie va cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderile partilor. 2. Masurile individuale si colective de securitatea muncii la executia lucrarii Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus, se impun urmatoarele sortimente de mijloace individuale de securitate si sanatate in munca care pot fi acordate conform Ord. 225/21.07.1995 a MMPS : _ casca de protectie rezistenta la foc si penetratie _ manusi de protectie electroizolante JT _ incaltaminte de protectie electroizolante JT _ covor electroizolant _ manusi de protectie rezistente la uzura _ centura de siguranta pentru lucru la inaltime sau platforma de lucru la inaltime _ ochelari de protectie la praf _ masca de protectie la praf _ salopeta de protectie Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure dpdv al securitatii muncii, care au certificate de conformitate si sunt cumparate cu declaratie de conformitate dpdv al securitatii muncii si sunt marcate. Sculele utilizate vor avea minere electroizolante, ele vor fi apucate numai de zona izolata, se vor folosi numai scari electroizolante iar personalul trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul individual de protectie, respectind principiul cel putin doua mijloace electroizolante inseriate pe cale de curent. Echipamentele portabile si uneltele manuale utilizate vor respecta HG 1146/2006. Executantul va utiliza pentru manevre in instalatiile electrice de joasa tensiune numai personal autorizat conform NSSM 65 si NSSM 111. Ca mijloace colective de protectie se recomanda : semnalizarea locurilor periculoase si atentionare vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de securitate si sanatate in munca la locul de munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitate a muncii, elaborarea si respectarea unui program de securitate si sanatate in munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea de scule si utilaje certificate, control permanent privind respectarea masurilor de securitate a muncii, etc. La tablourile electrice de joasa tensiune pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta sau aplicat doua masuri de protectie : una principala care este legarea la nulul de protectie si o masurasuplimentara care este legarea la instalatia de legare la pamant. In partea desenata a proiectului se indica aceste masuri de protectie. In timpul executiei este interzisa folosirea instalatiilor si a echipamentelor improvizate sau necorespunzatoare. Pentru lucru la inaltime, conform NSSM 12, executantul va folosi numai personal atestat medical pentru lucru la inaltime si va utiliza utilaje ( platforme , etc ) sau mijloace individuale de protectie (centuri, etc) pentru lucru la inaltime, dupa caz.

In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de securitate si sanatate in munca pentru transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, NSSM 57. La manevre in instalatiile electrice scoase de sub tensiune se vor aplica prevederile HG 1146/2006. Nu se vor face manevre cu instalatii electrice aflate sub tensiune. Prin manevra se intelege un ansamblu de operatii care conduce la schimbarea configuratiei unei instalatii electrice prin actionarea unor aparate de comutatie. Pe santier si in interiorul constructiilor in lucru se vor utiliza tablouri de distributie in executie capsulata sau tablouri inchise in cutii prevazute cu usa si cheie, conform NP - I7 -02 Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase de clasa I de protectia trebuie legate suplimentar la instalatia de legare la pamant conform HG 1046/2006 si STAS 6271-81, STAS 12604/4-89 si STAS 12604/5-90, conform proiectului. Montarea echipamentelor tehnice electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie sa se desfasoare in asa fel incat sa nu se modifice conceptia de proiectare. In cazuri speciale, modificarile trebuie sa se faca numai cu acordul scris al proiectantului . 3. Echipamente tehnice utilizate In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure dpdv al securitatii muncii, care sunt certificate de conformitate dpdv al securitatii muncii si se vor livra cu declaratie de conformitate conform legii. 4. Obligatiile executantului Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca. In acest scop este obligat : _ sa analizeze documentatia tehnica dpdv al securitatii muncii _ sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele / instructiunile / prescriptiile / standardele de securitatea muncii specifice lucrarii _ sa execute toate lucrarile si in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de securitate a muncii _ sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucrarea executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila _ sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitate a muncii astfel ca sa se evite sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala _ sa utilizeze pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni autorizati conform NSSM 65 si NSSM 111si sa aplice in totalitate cerintele art. 192 din NGPM/2002. 5. Obligatiile beneficiarului Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi exploatarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat : _ sa analizeze proiectul dpdv al securitatii muncii _ sa respecte si sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii _ sa respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate _ sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare _ pentru lucrarile de instalatii care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de productie sa incheie cu executantul un protocol anexa la contract in care sa delimiteze zonele de lucru pentru care raspunderea privind asigurarea masurilor de securitatea muncii revin executantului _ sa prevada mijloace de prim ajutor eficace _ pentru personalul care lucreaza cu videoterminale : obligativitatea examenului medical oftamologic si utilizare de ochelari / ecrane de protectie, daca e cazul

_ sa prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor _ sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau dezastre si sa aibe pregatite echipe de interventie, antrenate si dotate corespunzator. _ sa prevada sumele necesare pentru realizarea masurilor de securitate muncii _ sa-si organizeze activitatea de securitate si sanatate in munca astfel ca ot personalul sa aiba aviz medical, fise de instruire de securitate a muncii si taloane de autorizare electricieni, conform legii _ receptia si punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a constat si consemnat, cu avizul proiectantului, ca s-au respectat normele de securitate a muncii _ sa nu permita accesul persoanelor neautorizate in instaltiile electrice. Beneficiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamant este corespunzatoare, sa se ingrijeasca sa faca masuratori periodice a prizei de pamant si sa obtina buletine de masuratori care sa ateste ca priza de pamant este in parametrii normali, conform legislatiei. In locurile cu pericol de incendiu beneficiarul trebuie sa ia masuri de protectie impotriva descarcarilor statice , conform NP 099-04. 6. Legislatia de securitate a muncii La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitate a muncii aflata in vigoare. Se atrage atentia executantului lucrarii si in special beneficiarului, ca utilizator al instalatiei proiectate, ca trebuie sa respecte intocmai aceasta legislatie din motive morale si datorita raspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca sau nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, constituie infractiune si se pedepseste ca atare. Dam mai jos o lista restrinsa a acestei legislatii de care s-a tinut seama la proiectare si care trebuiesa fie completata de executant si beneficiar cu normele specifice corespunzatoare. Beneficarul si executantul trebuie de asemenea sa elaboreze si instructiuni proprii de securitate a muncii, specifice instalatiei. _ Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 _ Normele Metodologice HG 1425/2006 - de aplicare a Legii 319/2006 publicate in MO 882/2006 _ Standardele specifice de securitate a muncii _ Normativele I 7-02, I 18/1-01, I 18/2-02 ; _ HG 1051 Manipularea manuala a maselor; HG 1058 Medii EX; HG 971 - Semnalizare de securitate; HG 300 - Santiere; HG 1091 Locurile de munca; HG 1136 Campuri electromagnetice; HG 1028 Ecrane de vizualizare; HG 1048 Echipamente individuale de protectie , HG 1146/2007 echipamente de munca, HG 601/2007, HG 355/2007 15. MASURI DE PREVENIRE SI STINGEREA INCENDIILOR La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare specifice lucrarilor proiectate, astfel: - Ordinul M.I. nr.775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor; - Normativul I-18/2001 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii; - Normativul I7-02 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c. S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalatiile de semnalizare. S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiului: - folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteaza, respectandu-se prevederile I7-02;

- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din mase plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse, nu propaga flacara. S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea acestora, iar la trecerile prin plansee si pereti se va realiza o etansarea ignifuga a golurilor. S-au respectat distantele si separarile impuse de I-18/2001 si NP-I7-02 intre conductele instalatiilor proiectate si instalatiile vecine. In incaperea unde s-a montat centrala de supraveghere vor exista mijloace de prima interventie (stingatoare cu CO2) in cazul initierii unui incendiu la sursele de alimentare cu energie electrica ale centralei. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului si ale actelor normative mentionate mai sus. Se va evita lucrul cu foc deschis. In cazuri de absoluta necesitate orice lucrare cu foc deschis se va face numai pe baza de permis de foc intocmit conform prevederilor in vigoare si numai sub supravegherea permanenta din partea unitatii beneficiare, respectandu-se prevederile Ordinului M.I.163 / 2007 mentionate mai sus. Beneficiarul trebuie sa elaboreze planul de aparare si de interventie in caz de incendiu si instructiunile de interventie (pentru personalul unitatii beneficiare). In timpul exploatarii se vor respecta prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare. La terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar) verificare spatiilor in vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea functionarii instalatiei de semnalizare incendiu (a se vedea Ordinul M.I. 163 / 2007). 16. DISPOZITII FINALE Executantul este obligat sa verifice, inaintea inceperii lucrarilor, toate cotele de la fata locului si sa semnaleze din timp proiectantului toate nepotrivirile, fara a opera modificari prezentei documentatii tehnice. Se atrage atentia Beneficiarului asupra urmatoarelor aspecte : - montajul, punerea in functiune, service-ul trebuie efectuate numai de catre o unitate specializata si agreata de producatorul extern FIRE EATER pentru acest tip de activitate. Numai in acest mod se asigura atingerea parametrilor din proiect si o stingere eficienta. - unitatea care asigura livrarea, montajul si service-ul trebuie : - sa aiba contract de reprezentare directa cu producatorul FIRE EATER pentru ca piesele de schimb sa fie originale si asigurate in timp si la costuri rezonabile. - sa aiba contract de colaborare cu unitatea din Romania care asigura reumplerea cilindrilor cu gaz INERGEN, sub licenta FIRE EATER. - sa dispuna de aviz ISCIR pentru cilindri importati, si, utilizati in aceasta instalatie.