Sunteți pe pagina 1din 475
HNASTASIMATARYL CUVIOSULUT HHCARIE IEROMONAHYL OO ADAUGIRI DIN CEL Hl: PAHARNICYLYL ISIMITRIG SUCEVEANY ASEHSTA EDITIE VAZAND DIN NOW LUMINA TIPARULMT CU BINECUVANTAREA PREA FERIITYLYI PARINTE TEOCTIST PATRIARHYL BISERICH ORTODOXE ROMANE EDITIE INGRIJITA $I DIORTOSITA DE piacod CORNEL COMAN si GABRIEL BUCH AF corse BIZANTINA @ruspana STAVROPOLEOS BUCURESTI, 2002 Coperté: Mihai COMAN Culegere si tehnoredactare computerizaté: Florin STANCIULESCU Corecturit: diac. Comel COMAN Gabriel DUCA. Valentin GHEORGHE Grafica: Adriana OLARIU Transcrierea textului chirilic in cardictere latine si analiza filologica: diac, Cornel COMAN Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei MACARIE, ieromonah Anastasimatarul Cuviosului Macarie Teromonahul ‘cu adaugiri din cel al Pahamicului Dimitrie Suceveanw/ ‘Macarie leromonahul ~ Bucuresti Editura Bizantind, 2002 pcm ISBN 973-9492-27-4 I. Suceveanu, Dimitrie 264-17:281.95, © Copyright Editura Bizantin’, 2002 ISBN 973-9492-27-4 Dupa 1990, in biserica Stavropoleos din Bucuresti, pAstorita de un ieromonah, un mic grup de tineri psalti redescoperea frumusetea cAntarii bisericestitradifionale. Tot aici, a fost intemeiata o biblioteca in care se afla si un numar mare de vechi tipérituri si manusctise Psaltice, care stau la dispozitia iubitorilor de psaltichie. _ Cao urmare fireasca, in cadrul grupului a aparut idea retiparrii celor mai importante arti de strana. Anastasimataral ieromonahului Macarie fiind prima carte de psaltichie tiparitt Jn limba romana, s-a hotarat ca retipdrirea vechilor cArti si inceapa chiar cu aceasta. Editarea cartii a fost preluata de Editura Bizantina. Alsturi de conginutul Anastasimatarului ui Macavie, a fost adaugata o parte din cel al paharnicului Dimitrie Suceveanu, protopsaltul Mitropoliei Moldovei. Pentru ed acest al doilea Anastasimatar nu mai putea fi retiparit ulterior, continutul su find eam 80% identic cu cel al jeromonahului Macarie, s-a hotérit cuprinderea lor intr-o singura editie. Din edi Paharnicului Suceveanu s-au ales acele céntari care crau diferite de cele ale ieromonahului Macarie. Prin lungimea lor, cu mici exceptii, céntarile in tactul stihiraric, la Dimitrie Suceveanu sunt trecute in cel irmotogic (cazurile in care o céntare are o intindere mai mare la Suceveanu decat la Macarie, sunt foarte rare). Astfel de cdntari sunt in afaré de stihirile de la Doamne strigat-am, de la Stihoavnd si de la Laude, Kekragariile si Dogmaticile in tactul irmologie (care sunt potrivite a fi cntate in zilele de rand). Exceptie este glasul al 7-lea, in care la Suceveanu apare gi al doilea rand de Fericiri cu Troparal Invieri, pe glas protovaris. in carte, cantarile au fost asezate dupd cum urmeaza: intai cele din Vecernia ieromonahului Macarie, urmate de cele din Vecernia Paharnicului Suceveanu, apoi Utrenia, care este identicd in amandoud Anastasimatarele (exceptie glasul al 8-lea, in care la Suceveamts apare si o varianta diferita a Troparului Invierii) la sfarsitul Utreniei lui Macarie au fost agezate Laudele (sau doar stihirile Pasapnoaria din Suceveanu); fiecare glas se incheic cu Fericirile si stihirile lor de la Santa Liturghie, iardsi identice la cei doi autori (except fiind, dupa cum am amintit mai sus, glasul al 7-Iea.). Nu s-a pastrat ordinea din originale in cazul Svetilnelor (dentice in cele dow editi), acestea alterndnd cu Voscresnele respective. Voscresnele au fost frecute separat de Svetilne: intai cele ale ieromonahului Macarie, apoi cele ale Paharnicului Suceveanu, dand astfel posibilitatea céntaretului s8 aleaga una din cele dous variante. jn afara de conjinutul celor dou Anastasimatare au fost adaugate si alte céntari necesare, uate din alte carti ale ieromonahului Macarie, Astfel, Dumnezeu este Domnul si troparcle Invieri pe larg si pe scurt av fost luate din al doilea Volum al Antologie! (Bucuresti, 1827. Tot de aici au mai fost Iuate primul rind de Binecuwdntari ale Invierti, Slava... $i acum. Pentru rugdciunile..., care se canta Duminica dupa Sfanta Evanghelie, precum si Antifoanele glasului al 4-lea ce se cant la sirbatori, Din Zrmologhionul tiparit la Viena in 1823 au fost uate Treptele Antifoanelor glasului al S-lea (pe larg ) si al doilea rand de Binecuvdntari ale