Sunteți pe pagina 1din 157

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI

Admitere 2010 la programele de masterat

E d itu ra A SE B u c u r e ti

Cuprins
Facultatea de A dm inistrarea A facerilor....................................................................................7 (cu predare n lim bi strine) Facultatea de C ibernetic, Statistic i Inform atic Econom ic C ibernetic econom ic........................................................................................................33 Statistic i econ om etrie.................................................................................................... 41 Inform atic econ om ic...................................................................................................... 53 Strategii de dezvoltare a a fa cerilo r............................................................................... 65 Facultatea de C o m e r .......................................................................................................................75
9

Facultatea de C ontabilitate i Inform atic de G estiu n e.......................................................83 Facultatea de E conom ie................................................................................................................... 97 Facultatea de Econom ie A groalim entar i a M ed iu lu i.......................................................107 Facultatea de Finane, A sigurri, Bnci i Burse de V alori................................................117 Facultatea de M anagem ent A dm inistraie p u b lic .........................................................................................................131 M anagem ent eco n o m ic...................................................................................................... 145 Facultatea de M a rk etin g .................................................................................................................157 Facultatea de R elaii Econom ice In tern ation ale.....................................................................167
9 9

Facuitatea de Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

Admitere masterat 2009

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine) 3 august 2009 Seria a Il-a Cod gril:

AA l
4 5

Codul variantei f 1 - 6 )
1 2 3 6

'L ru
O O

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2 2 2

Modulul de specializare

O O O O O

A tfu jL U
V

'u.
V /

rNr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

b o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AA1 c1
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: Masterat 2009 Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n lim bi strine)

1 ).

TEST-GRIL Mecanismele prin care se stabilesc i delimiteaz procesele de munc fizic i intelectual sunt asociate cu funcia de: (2p) a) previziune; b) evaluare; c) organizare; d) comand; e) conducere. Maslow a aezat n vrful piramidei necesitilor umane:(2p) a) nevoile fiziologice elementare; b) nevoile de securitate; c) nevoile de afiliere; d) nevoile de stim; e) nevoile de autorealizare. Ansamblul formaiunilor i interaciunilor umane cu caracter organizatoric care apar spontan i natural ntre componenii unei organizaii sunt asociate cu:(2p) a) organizarea ierarhic; b) organizarea formal; c) organizarea funcional; d) organizarea informal; e) organizarea ierarhico-funcional. La dezvoltarea teoriei privind motivarea managerial a contribuit n mod deosebit: (2p) a) Abraham Maslow; b) Michael Porter; c) Kenichi Ohmae; d) Henry Fayol; e) Jack Welch. Stabilirea obiectivelor i alocarea resurselor pentru realizarea lor se face prin funcia managerial de: (2p) a) control al calitii; b) previziune; c) organizare; d) coordonarea; e) antrenare. Modelul celor cinci fore pentru analiza mediului competiional a fost realizat de: (2p) a) Peter Drucker; b) Michael Porter; c) Abraham Maslow; d) Michael Hammer; e) Philip Kotler. Ao

).

).

).

).

).

AA1 c1

).

Sistemul de management bazat pe determinarea riguroas a obiectivelor pn la nivelul executanilor i pe corelarea recompenselor cu nivelul de realizare a acestora se numete: (2p) a) managementul prin excepii; b) managementul pe baza centrelor de sarcini; c) managementul prin obiective; d) managementul prin proiecte; e) managementul pe baza centrelor de profit.

).

Care dintre elementele de mai jos nu reprezint funcie sau atribut al conducerii? (2p) a) previziunea; b) decizia; c) organizarea; d) coordonarea; e) control-evaluarea. Principalele patru categorii de factori ai mediului economic naional care, n opinia lui M.Porter, influeneaz major obinerea de avantaj competitiv de ctre organizaie sunt: (2p) a) guvernul, structura i strategia organizaiei, condiiile factorilor de producie, condiiile cererii, mediul ecologic; b) concurena, condiiile factorilor de producie, condiiile cererii, industriile nrudite i suportive; c) concurena, structura i strategia organizaiei, ansa, condiiile cererii, bursa; d) produsele de substituie, structura i strategia organizaiei, factorii de producie, condiiile cererii, guvernul; e) concurena, zona maritima, condiiile factorilor de producie, condiiile cererii, industriile nrudite i suportive. Procesul motivrii personalului trebuie s ndeplineasc simultan mai multe caracteristici: (2p) a) s fie complex, difereniat i gradual; b) s fie transparent, omogen i legal; c) s fie individualizat, statistic i puin costisitor; d) s fie direct, legal i complex; e) s fie actualizat, simetric i eficient. Reducerea la minimum a distorsiunii, n vederea creterii eficacitii comunicrii, se ncadreaz n categoria urmtoarelor aciuni: (2p) a) de informatizare a managementului; b) de asigurare a unei comunicri clare i concise; c) de perfecionare a managerilor; d) de perfecionare a structurii organizatorice.; e) de perfecionare a relaiilor informale. In categoria determinanilor endogeni ai strategiei nu includem:(2p) a) cultura organizaional; b) potenialul uman; c) nzestrarea tehnic i tehnologic; d) configuraia reliefului zonei de amplasare; e) dimensiunea firmei.

).

10 ).

1 1 ).

12 ).

AA1 c1

13 ).

Obiectivele fundamentale trebuie s fie: (2p) a) necuantificabile, mobilizatoare, abstracte, stimulatoare; b) realiste, tehnologice, restrictive, stimulatoare; c) realiste, mobilizatoare, comprehensibile, stimulatoare; d) realiste, educative, incerte, stimulatoare; e) vizionare, sezoniere, punctuale, stimulatoare. Pentru a fi viabil, avantajul competitiv trebuie s fie: (2p) a) semnificativ-cantitativ; b) comensurabil-valoric; c) economico-social; d) durabil sau sustenabil; e) zilnic actualizat. Procesul tipic de management se poate restructura, n funcie de modul n care sunt concepute i exercitate atributele sale, n trei faze sau etape principale: (2p) a) faza tehnico-juridic, faza economic, faza de control; b) faza primar, faza secundar, faza teriar; c) faza de cercetare, faza de producie, faza de evaluare; d) faza previzional, faza grafic, faza final; e) faza previzional, faza de operaionalizare, faza final. Motivarea resurselor umane este folosit n cadrul funciei de:(2p) a) antrenare; b) recompensare; c) coordonare; d) promovare; e) control-evaluare. In organizaia modern, control-evaluarea de tip constatativ a disprut, fiind nlocuit cu o evaluare axat pe analiza relaiilor: (2p) a) de comunicare; b) de cooperare; c) cauz-efect; d) de producie; e) financiare. Teoria lui A. Maslow pune la baza motivrii: (2p) a) necesitile; b) ateptrile; c) expectaiile; d) recompensele; e) sanciunile.

14 ).

1 5 ).

16 ).

1 7 ).

18 ).

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

AA1 c1

19 ).

Pour reussir, une femme doit etre 3 fois.... qu'un homme. lp. a) bonne; b) meilleure; c) imaginative; d) moins La remise c'est la reduction accordee par le vendeur a) pour compenser un defaut de qualite des marchandises; b) pour le paiement au comptant; c) en raison de l'importance de la commande; d) sur le montant des factures de l'annee 2p.

20 ).

21 ).

Jacques et Jean travaillent au service commercial dont vous etes responsable. Un jour, Jacques vous declare qu'il n'est plus possible de travailler avec Jean. 1. Pourquoi? Parce qu'il ne vous est pas sympthique ou parce que vous avez peur d'obtenir de mauvais resultats? 2 . Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous voudriez qu'on le licencie ou qu'on le change de service? 3. Que pensez-vous de lui? Comment le trouvez-vous?. 4. Pourquoi dites-vous 9a? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? A. Eh bien, voil, c'est la 5e fois qu'il se trompe en 15 jours sur l'evaluation du stock. B. II n'est pas consciencieux. On ne peut pas lui faire confiance. C. Non, mais il faut absolument qu'on se reunisse tous Ies trois et qu'on parle serieusement du probleme. D. J'en ai assez de lui. Je ne peux plus supporter son mauvais caractere. 2p. a) 3D, IC, 2B, 4A ; b) 3D, 1B, 2C, 4A ; c) 1D, 2C, 3A, 4B ; d) 2D, IC, 3B, 4A

22 ).

Le conge de formation. 1. Quelles sont Ies conditions pour beneficier du conge de formation? 2. Qu'est-ce que le conge de formation? 3. Qui paie la formation? 4. Quelle est la duree du conge? 5. L'employeur peut-il refuser un conge de formation? A. La duree maximale du conge est d'un an pour un stage coninu plein temps. B. Avoir 24 mois d'anciennete dans la branche professionnelle dont 6 mois dans l'entreprise. C. Les frais de formation sont la charge de l'employeur qui doit consacrer, chaque annee, 1, 1% de la masse salariale a des actions de formation. D. C'est le droit, pour tout salarie, de suivre une formation de son choix pendant les heures normales de travail avec maintien de son contrat de travail. E. Non, l'employeur peut seulement reporter le conge, s'il pense que l'absence est prejudiciable a la bonne marche de l'entreprise. Ce report doit etre motive et ne peut exceder un an. 3p. a) 1D,2E, 3C,4B, 5A; b) 1D, 2E, 3B, 4C, 5A; c) IC, 2A,3E, 4B, 5D; d) 1B, 2D, 3C, 4A, 5E Le Directeur General s'engage tenir compte.... par le personnel,....c'est ..... que reviendra la decision finale. 2p. a) des avis formules, mais, lui; b) mais, lui, des avis formules; c) mais, des avis formules, lui; d) lui, mais, des avis formules

23 ).

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

AA1 c1

24 ).

Le role principal d'un............ consiste stocker les marchandises. a) foumisseur; b) grossiste; c) vendeur; d) acheteur

lp.

25 ).

A la suite de votre.... du 5 fevrier 2009, nous vous conflrmons votre.... en qualite de chef de chantier. lp. a) engagement, entretien; b) entretien, reglement; c) contrat de travail, engagement; d) entretien, engagement A. Veuillez agreer........... B. Veuillez me faire parvenir...........C. Messieurs, D. Etant donne l'importance......... lp. a) C+A+D+B; b) C +B+D+A; c) D+C+A+B; d) D+C+B+A Devoirs du salarie ou de l'employeur? 1.Assurer la securite du personnel 2. Remettre un bulletin de salaire 3. Ne pas reveler les secrets de l'entreprise 4. Etablir un reglement interieur 5. Prendre soin du materiei 6 . Respecter l'egalite professionnelle entre les hommes et les femmes 7. Executer le travail demande 8. Respecter la reglementation du travail 9. Obeir son patron 10. Verser un salaire au moins egal celui fixe par la loi 2p. a) Salarie: 3, 1, 5, 2, 7; Employeur: 4, 8, 6, 9, 10; b) Salarie: 1, 2, 4, 6, 10; Employeur: 3, 5, 7, 8, 9; c) Salarie: 3, 5, 7, 8, 9; Employeur: 1, 2, 4, 6,10; d) Salarie: 3, 5, 7, 1, 2; Employeur: 4, 6, 10, 8, 9 Monsieur, N o u s......... reception de votre lettre du 1 2 .............et vous ..............d e .............. confance. 2p. a) accusons, courant, remercions, votre; b) accusons, actuel, remerciez, sa; c) annontjons, courant, remerciez, votre; d) annonons, actuel, remercions, sa

26 ).

27 ).

28 ).

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

AA1 c i

29 ).

Questionnaire sur le personnel d'une entreprise. 1. Les relations du personnel avec la direction 2. Y a-t-il souvent des negociations 3. L'absenteisme est-il 4. L'ge moyen du personnel 5. Cherche-t-on ameliorer 6. L'entreprise connat-elle une tres grande 7. Existe-t-il unsysteme 8. L'anciennete est-elle 9. Le personnel a-t-il la possibilite 10. Les objectifs sont-ils A. sont-elles bonnes? B. les conditions de travail? C. mobilite du personnel? D. avec les representants du personnel? E. rationnel d'evaluation du personnel? F. est-il inferieur 40 ans? G. un facteur important de promotion? H. bien definis? I. en diminution, en augmentation ou sans changement? J. de poursuivre sa formation au sein de l'entreprise? 3p. a) 1D, 2F, 3B, 4H, 5C, 6G, 71, 8A, 9J, 10E; b) 1J, 2B, 3A, 4F, 5D, 6C, 7H, 8G, 91, 10E; c) IA, 2D, 31, 4F, 5B, 6C, 7E, 8G, 9J, 10H; d) 1D, 2A, 3H, 4F, 5J, 6C, 7G, 8E, 9B, 101 A. Etudiant en BTS Action Commerciale Paris, je suis conscient du challenge europeen qui s'ouvre actuellement nous et je deire vivement ameliorer ma formation par une pratique commerciale l'etranger. B. Je peux vous offrir une experience certaine de l'etude et de la prospection commerciale. Par ailleurs, je parle couramment l'anglais (voir CV joint). C. Jean Vaut 237, rue Charenton 75012 PARIS 32 54 67 89 D .Votre annonce referencee ci-dessus a retenu toute mon attention crje connais la place de leader que vous occupez en France sur le marche du mobilier de loisir. E. Monsieur Amede Tiard Directeur commercial Societe SOLDIFF F. Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes salutations distinguees. G. Je me tiens votre disposition pour vous rencontrer les mardi ou vendredi apresmidi. H. P.J.: CV I. Objet: demande de stage J.Vos references: annonce 4312AZ5 K.Paris, le 2 fevrier 2007 L.Monsieur le Directeur, M.Jean Vaut 3p. a) C+M+J+I+H+K+E+L+B+D+A+G+F; b) C+E+K+J+I+H+L+D+A+B+G+F+M; c) E+C+J+I+H+K+E+F+L+D+A+B+G; d) E+M+K+C+L+D+A+B+G+F+J+I+H Si les ventes se developpent, le benefice: a) doublera; b) restera stable; c) augmentera dans la meme proportion; d) diminuera 2p.

30 ).

3 1 ).

32 )......................... renseignements, n'hesitez pas nous contacter. lp. a) Pour plus de; b) Avec des; c) Moyennant; d) Dans quelques

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

AA1 c1

33 ).

Un responsable politique dont le parti est au pouvoir repond la critique de l'opposition: 1. Considerons tout d'abord l'evolution des prix.... 2. Un autre exemple est celui de l'investissement des entreprises.... 3. Oui, bien sur, ils nous disent, ils nous repetent sans arret, ils veulent nous faire croire que I'economie du pays est en declin. 4. Enfin prenons les chiffres du chomage.... 3p. a) 2, 3, 1,4; b) 4, 1 ,3 ,2 ; c) 3, 1 ,2,4; d ) l ,4 , 2,3 Monsieur Guerard, directeur commercial de Acior, telephone sa secretaire. 1. Bien sur, Monsieur. Vous partirez en voiture? 2. Allo! Marielle? Ici M. Guerard? Je dois me rendre dans le midi de la France la semaine prochaine. Pourriez-vous organiser mon voyage? 3. Vous rendrez la voiture Marseille? 4. Faites, s'il vous plat, une reservation sur le premier voi de lundi. 5. Tres bien, Monsieur. Je vous prepare tout a. 6. Louez-moi une voiture confortable, mais pas trop grande. J'aurai beaucoup de kilometres parcourir. 7.Quel jour comptez-vous partir? 8. D'accord, je passerai le voir. II faudra que j'aille aussi Avignon, Cannes, Montpellier. Soyez gentille de m'etablir mon itineraire de voyage pour que je perde le moins de temps possible. 9. Et pour la voiture, quel modele voulez-vous? 10. Non, je prendrai le T.G.V. Grenoble. J'aurai encore un client voir dans cette viile. Je vous fais une note avec mon programme de visite de la semaine. 1l.Ce sera fait, Monsieur... A propos, M. Domec de Nmes vient de telephoner. II souhaite que vous passiez le voir des que possible. 12. Non. Les routes sont trop glissantes en cette saison. J'irai en avion jusqu' Marseille. A l'aeroport je prendrai une voiture de location. 3p. a) 7, 8, 10,3, 1, 1 2 ,2 ,5 ,9 , 4, 11,6; b) 2, 6, 1, 12,3,7, 8, 11, 10, 5, 9, 4; c) 9,3, 1,4, 12, 2, 7, 8, 11, 10,5,6; d) 2, 1 ,1 2 ,7 ,4 , 9, 6, 11,8,3, 10,5 Le conge de formation est........ , pour tout salarie, de........une formation de.........pendant les heures normales de travail avec....... de son contrat de travail. 2p. a) le droit, suivre, son choix, maintien; b) son choix, maintien, suivre, le droit; c) le droit, maintien, son choix, suivre; d) son choix, suivre, maintien, le droit

34 ).

35 ).

o P u n c t a j

JNr.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1
22 23 24

2 2
2

o o
o o o o o o

b o o
o o o

( 1

o
o o o o o o

o o
o o o o o

o
o o o o o o o

Admitere masterat 2009

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine) 3 august 2009 Seria a Il-a Cod gril:

AA2
4 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2
lr

o o o
o o o

o o o
o o o o

o o o
o o o

o o o o
o o

o o o o
o o

Codul variantei (1 - 6 )
1 2 3 6

Modulul de specializare

O O O

4r 3? *r *r < T

25 26 27 28 29

o o

3ft 31

't?,
33

34 35 t 3f 36 37 38 ------ 39 ------ 40

3r

o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o
o

o o o o o o o

AA2 c1
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: Masterat 2009 Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n lim bi strine)

TEST-GRIL 1 ). Mecanismele prin care se stabilesc i delimiteaz procesele de munc fizic i intelectual sunt asociate cu funcia de: (2p) a) previziune; b) evaluare; c) organizare; d) comand; e) conducere. 2 ). Maslow a aezat n vrful piramidei necesitilor umane:(2p) a) nevoile fiziologice elementare; b) nevoile de securitate; c) nevoile de afiliere; d) nevoile de stim; e) nevoile de autorealizare. Ansamblul formaiunilor i interaciunilor umane cu caracter organizatoric care apar spontan i natural ntre componenii unei organizaii sunt asociate cu:(2p) a) organizarea ierarhic; b) organizarea formal; c) organizarea funcional; d) organizarea informal; e) organizarea ierarhico-funcional. La dezvoltarea teoriei privind motivarea managerial a contribuit n mod deosebit: (2p) a) Abraham Maslow; b) Michael Porter; c) Kenichi Ohmae; d) Henry Fayol; e) Jack Welch. Stabilirea obiectivelor i alocarea resurselor pentru realizarea lor se face prin funcia managerial de: (2p) a) control al calitii; b) previziune; c) organizare; d) coordonarea; e) antrenare. Modelul celor cinci fore pentru analiza mediului competiional a fost realizat de: (2p) a) Peter Drucker; b) Michael Porter; c) Abraham Maslow; d) Michael Hammer; e) Philip Kotler.

).

).

).

).

AA2 c1

).

Sistemul de management bazat pe determinarea riguroas a obiectivelor pn la nivelul executanilor i pe corelarea recompenselor cu nivelul de realizare a acestora se numete: (2p) a) managementul prin excepii; b) managementul pe baza centrelor de sarcini; c) managementul prin obiective; d) managementul prin proiecte; e) managementul pe baza centrelor de profit.

8 ).

Care dintre elementele de mai jos nu reprezint funcie sau atribut al conducerii? (2p) a) previziunea; b) decizia; c) organizarea; d) coordonarea; e) control-evaluarea. Principalele patru categorii de factori ai mediului economic naional care, n opinia lui M.Porter, influeneaz major obinerea de avantaj competitiv de ctre organizaie sunt: (2p) a) guvernul, structura i strategia organizaiei, condiiile factorilor de producie, condiiile cererii, mediul ecologic; b) concurena, condiiile factorilor de producie, condiiile cererii, industriile nrudite i suportive; c) concurena, structura i strategia organizaiei, ansa, condiiile cererii, bursa; d) produsele de substituie, structura i strategia organizaiei, factorii de producie, condiiile cererii, guvernul; e) concurena, zona maritima, condiiile factorilor de producie, condiiile cererii, industriile nrudite i suportive. Procesul motivrii personalului trebuie s ndeplineasc simultan mai multe caracteristici: (2p) a) s fie complex, difereniat i gradual; b) s fie transparent, omogen i legal; c) s fie individualizat, statistic i puin costisitor; d) s fie direct, legal i complex; e) s fie actualizat, simetric i eficient. Reducerea la minimum a distorsiunii, n vederea creterii eficacitii comunicrii, se ncadreaz n categoria urmtoarelor aciuni: (2p) a) de informatizare a managementului; b) de asigurare a unei comunicri clare i concise; c) de perfecionare a managerilor; d) de perfecionare a structurii organizatorice.; e) de perfecionare a relaiilor informale. In categoria determinanilor endogeni ai strategiei nu includem:(2p) a) cultura organizaional; b) potenialul uman; c) nzestrarea tehnic i tehnologic; d) configuraia reliefului zonei de amplasare; e) dimensiunea firmei.

).

10 ).

11 ).

12 ).

AA2 c1

13 ).

Obiectivele fundamentale trebuie s fie: (2p) a) necuantificabile, mobilizatoare, abstracte, stimulatoare; b) realiste, tehnologice, restrictive, stimulatoare; c) realiste, mobilizatoare, comprehensibile, stimulatoare; d) realiste, educative, incerte, stimulatoare; e) vizionare, sezoniere, punctuale, stimulatoare. Pentru a fi viabil, avantajul competitiv trebuie s fie: (2p) a) semnificativ-cantitativ; b) comensurabil-valoric; c) economico-social; d) durabil sau sustenabil; e) zilnic actualizat. Procesul tipic de management se poate restructura, n funcie de modul n care sunt concepute i exercitate atributele sale, n trei faze sau etape principale: (2p) a) faza tehnico-juridic, faza economic, faza de control; b) faza primar, faza secundar, faza teriar; c) faza de cercetare, faza de producie, faza de evaluare; d) faza previzional, faza grafic, faza final; e) faza previzional, faza de operaionalizare, faza final. Motivarea resurselor umane este folosit n cadrul funciei de:(2p) a) antrenare; b) recompensare; c) coordonare; d) promovare; e) control-evaluare. In organizaia modern, control-evaluarea de tip constatativ a disprut, fiind nlocuit cu o evaluare axat pe analiza relaiilor: (2p) a) de comunicare; b) de cooperare; c) cauz-efect; d) de producie; e) financiare. Teoria lui A. Maslow pune la baza motivrii: (2p) a) necesitile; b) ateptrile; c) expectaiile; d) recompensele; e) sanciunile.

14 ).

15 ).

16 ).

1 7 ).

18 ).

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

AA2 c1

19 ).

Which of the following sentences expresses the highest degree of probability? (2p.) a) The supplier must have delivered the goods; b) The supplier might have delivered the goods; c) The supplier may have delivered the goods; d) The supplier could have delivered the goods Which of the sentences below best translates the following Romanian sentence: "Imposibil s fi schimbat termenii de livrare (3p) a) They may have changed the delivery terms; b) They didn't have changed the delivery terms; c) They can't have changed the delivery terms; d) They might not change the delivery terms Fiii in the following sentence with a suitable verb form: "H e......... h e .............to take our customers but I don't think h e ......... the truth." (2p.) a) said; won't try; was telling; b) said; wasn't trying; was telling; c) had said; had trying; is telling; d) have said; wasn't trying; was telling Choose the correct translation of the following sentence: "Toat ziua am lucrat la planul de afaceri i nc nu am terminat. "(2p.) a) I had worked on the business plan all day and I haven't fmished yet; b) I've been working on the business plan all day and I hadn't finished yet; c) I was working on the business plan all day and it haven't been finished yet; d) I've been working on the business plan all day and I haven't fmished yet Which of the sentences below is the correct Indirect Speech version of the following: "I won't change the strategy now; things are going very well."? (2p.) a) The manager said she won't change the strategy now; things are going very well; b) The manager told us she would change the strategy then; things were going very well; c) The manager told us she wouldn't change the strategy then; things were going very well; d) The manager said she won't change the strategy then; things are not going very well Which of the altematives (a-d) is the correct Direct Speech version of the following sentence: "He said he hoped I'd got the improved version of the Project Proposal."? (2p.) a) Did you get the improved version of the Project Proposal?; b) I hope you've got the improved version of the Project Proposal; c) Have you got the improved version o f the Project Proposal ? ; d) I hope you will get the improved version of the Project Proposal Fiii in the following paragraph with the appropriate prepositions: "When I g o t...........the plane, I checked the appendix........... the end of the report. Now I ag ree.............y o u ............ the need to cut costs. We can't spend so much m oney........... distribution." (lp.) a) on, by, with, to, with; b) in, by, to, on, with; c) on, at, with, about, on ; d) in, at, with, to, on

20 ).

21 ).

22 ).

23 ).

24 ).

25 ).

2 \

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

AA2 c1

26 ).

Which of the altematives (a-d) is the correct translation of the following sentence:" Nu vei obine contractul dac nu vei face cteva concesii" (3p.) a) You won't get the contract unless you make some concessions; b) You wont get the contract unless you don't make some concessions; c) You will get the contract unless you make some concessions; d) You will get the contract unless you don't make some concessions Fiii in with the appropriate business concept: "............. supervise the banking system; fix the minimum interest rate; issue bank notes; control the money supply; influence exchange rates; act as lender of last resort." (2p) a) Central banks; b) Commercial banks; c) Universal banks; d) Investment banks Fiii in with the appropriate business concepts:"A person's money in a business is known as his or h e r .......... " (lp.) a) account; b) deposit; c) fund; d) stake Fiii in with the appropriate business concept: " The........... is the part of the profits of a company that is paid to shareholders for each share that they own." (lp.) a) bonus; b) dividend; c) interest; d) eamings Fiii in with the appropriate business concept:" The difference between what a country pays for its imports and receives for its exports refers t o ......... " (2p.) a) aggregate demand; b) aggregate supply; c) balance of payments; d) gross naional product Which of the terms (a-d) complies with the following defnition: "The public's beliefs and perceptions about a particular product." (lp.) a) brand image; b) brand loyalty; c) brand-switcher; d) brand testing Which of the terms (a-d) complies with the defnition below: "The market demand that corresponds to a whole industry's planned level of marketing expenditure" ? (2p.) a) market potential; b) market environment; c) market forecast; d) market segmentation

27 ).

28 ).

29 ).

30 ).

31 ).

32 ).

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

AA2 c1

33 ).

Complete the following sentence referring to methods of payment in internaional trade: "A proforma invoice is the first draft of an exporter's bill to an importer......... " (2p.) a) giving details of the competitors' products and the importer will decide whether to buy or not; b) containing estimated prices, according to which the importer will decide whether to buy or not; c) referring to the quantities of products the exporter will buy; d) containing the prices the importer has accepted to pay Catherine Nog established an electronic watch company with six employees in 1979. The company now has over 500 employees. Read the following text and decide which of the statements (a-d) is true: "What factors have made your business successful? First of all, the advent of LCD watch technology in the 1970s created the vast opportunity for us. You see although the Swiss were the first to develop a quartz watch, the support of the Swiss manufacturers was not strong as they overlooked the phenomenal growth potential of the market. They believed their mechanical excellence would keep them leaders of the industry and that the quartz watch was only a gimmick and that it would soon fade out. In fact this poor judgement eventually led to the downfall of some companies. As demand was greater than the supply, therefore it wasn't difficult for me to get entry to this market when I first set up my company. At the end of the first year the number of employees increased to 20 and we moved from office premises to a factory. Our floor space increased from the original 600 sq ft to 2,000 sq feet by the end of the first year, and the company grew more than tenfold in the next five years. And then a few years later, prices started to become very competitive as the retail market became saturated. So I had to think about certain strategies to tackle this problem, I had to think up a short-term strategy and develop some long-term planning. Like all our competitors, we developed new products such as giftware and luxury items. For example, we designed products with a time device in them and customers could prin their logo on the product for promotional purposes. However, competition became severe. It reached a point that any product which had a time module in it became less valuable. In the short term, we had to cut our costs. However, for certain customers who are less price conscious, I was able to upgrade the quality of our products, for example, by offering better batteries, a longer warranty, etc. We did not want our customers to think we were ripping them off of course if we charged a higher price. For customers who were less focused on quality, we had, of course to reduce our prices. In the end, our customers all thought that our company offered quality products, which were value for money while most of our competitors struggled for survival and cut prices in a very competitive market. Some were even forced out of the market. On the other hand, we also switched our capacity to producing clocks, cutting our watch production line and training our workers to assemble clock products. Watch production was based on an assembly line. Well we bought components from suppliers and assembled the watches. Clock products involved more components, we had to make them in house and the company started to install machineiy, hire designers and the workflow became more sophisticated and today, we have become one o f the best known manufacturers in the world, with ISO 9001 certification." (3p) a) The Swiss believed the quartz watch would lead to huge growth in the market; b) Products with time modules became more valuable; c) The company cut prices for all the products; d) Catherine Nog's floor space increased by 1,400 sq ft by the end of the first year

34 ).

22

Facultatea: Adm inistrarea A facerilo r (cu predare n lim bi strine)

AA2 c1

35 ).

Read the text and ehoose the best sentence (a-d) to complete it. "In business negotiations, good people skills, mutual respect and trust are absolutely essential. One of the aims of the first meeting is therefore for the two parties to develop trust and sound each other out..........Doing your homework means finding out as much as you can about the company you are dealing with, about its needs and expectations, and about its negotiating style. It also means defining precisely what you want and what your conditions are, as well as deciding in advance what kind of concessions you are willing to make." (3p) a) This phase can be made easier if you do your homework beforehand; b) Let us turn briefly to three serious dangers which often lurk behind negotiations; c) Obviously, it is easier to reach an agreement if both parties take away something from the deal; d) There are three key issues to bear in mind when making concessions

Punctaj

Admitere masterat 2009

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine) 3 august 2009 Seria a Il-a Cod gril:

AA3
4 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Codul variantei (1 - 6 )
1 2 3
6

O
Modulul de specializare

Ar /tP 1 > JP If tP / 3 -P l 2 -P
t

O O O O O

Jp
ip
/

i>r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

D o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

a r

A A 3 c1
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: Masterat 2009 Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

1 ).

TEST-GRIL Mecanismele prin care se stabilesc i delimiteaz procesele de munc fizic i intelectual sunt asociate cu funcia de: (2p) a) previziune; b) evaluare; c) organizare; d) comand; e) conducere. Maslow a aezat n vrful piramidei necesitilor umane:(2p) a) nevoile fiziologice elementare; b) nevoile de securitate; c) nevoile de afiliere; d) nevoile de stim; e) nevoile de autorealizare. Ansamblul formaiunilor i interaciunilor umane cu caracter organizatoric care apar spontan i natural ntre componenii unei organizaii sunt asociate cu:(2p) a) organizarea ierarhic; b) organizarea formal; c) organizarea funcional; d) organizarea informal; e) organizarea ierarhico-funcional. La dezvoltarea teoriei privind motivarea managerial a contribuit n mod deosebit: (2p) a) Abraham Maslow; b) Michael Porter; c) Kenichi Ohmae; d) Henry Fayol; e) Jack Welch. Stabilirea obiectivelor i alocarea resurselor pentru realizarea lor se face prin funcia managerial de: (2p) a) control al calitii; b) previziune; c) organizare; d) coordonarea; e) antrenare. Modelul celor cinci fore pentru analiza mediului competiional a fost realizat de: (2p) a) Peter Drucker; b) Michael Porter; c) Abraham Maslow; d) Michael Hammer; e) Philip Kotler.

).

).

).

).

6 ).

J jS

AA3c1

).

Sistemul de management bazat pe determinarea riguroas a obiectivelor pn la nivelul executanilor i pe corelarea recompenselor cu nivelul de realizare a acestora se numete: (2p) a) managementul prin excepii; b) managementul pe baza centrelor de sarcini; c) managementul prin obiective; d) managementul prin proiecte; e) managementul pe baza centrelor de profit.

).

Care dintre elementele de mai jos nu reprezint funcie sau atribut al conducerii? (2p) a) previziunea; b) decizia; c) organizarea; d) coordonarea; e) control-evaluarea. Principalele patru categorii de factori ai mediului economic naional care, n opinia lui M.Porter, influeneaz major obinerea de avantaj competitiv de ctre organizaie sunt: (2p) a) guvernul, structura i strategia organizaiei, condiiile factorilor de producie, condiiile cererii, mediul ecologic; b) concurena, condiiile factorilor de producie, condiiile cererii, industriile nrudite i suportive; c) concurena, structura i strategia organizaiei, ansa, condiiile cererii, bursa; d) produsele de substituie, structura i strategia organizaiei, factorii de producie, condiiile cererii, guvernul; e) concurena, zona maritima, condiiile factorilor de producie, condiiile cererii, industriile nrudite i suportive. Procesul motivrii personalului trebuie s ndeplineasc simultan mai multe caracteristici: (2p) a) s fie complex, difereniat i gradual; b) s fie transparent, omogen i legal; c) s fie individualizat, statistic i puin costisitor; d) s fie direct, legal i complex; e) s fie actualizat, simetric i eficient. Reducerea la minimum a distorsiunii, n vederea creterii eficacitii comunicrii, se ncadreaz n categoria urmtoarelor aciuni: (2p) a) de informatizare a managementului; b) de asigurare a unei comunicri clare i concise; c) de perfecionare a managerilor; d) de perfecionare a structurii organizatorice.; e) de perfecionare a relaiilor informale. In categoria determinanilor endogeni ai strategiei nu includem:(2p) a) cultura organizaional; b) potenialul uman; c) nzestrarea tehnic i tehnologic; d) configuraia reliefului zonei de amplasare; e) dimensiunea firmei.

).

10 ).

1 1 ).

12 ).

AA3 c1

13 ).

Obiectivele fundamentale trebuie s fie: (2p) a) necuantificabile, mobilizatoare, abstracte, stimulatoare; b) realiste, tehnologice, restrictive, stimulatoare; c) realiste, mobilizatoare, comprehensibile, stimulatoare; d) realiste, educative, incerte, stimulatoare; e) vizionare, sezoniere, punctuale, stimulatoare. Pentru a fi viabil, avantajul competitiv trebuie s fie: (2p) a) semnificativ-cantitativ; b) comensurabil-valoric; c) economico-social; d) durabil sau sustenabil; e) zilnic actualizat. Procesul tipic de management se poate restructura, n funcie de modul n care sunt concepute i exercitate atributele sale, n trei faze sau etape principale: (2p) a) faza tehnico-juridic, faza economic, faza de control; b) faza primar, faza secundar, faza teriar; c) faza de cercetare, faza de producie, faza de evaluare; d) faza previzional, faza grafic, faza final; e) faza previzional, faza de operaionalizare, faza final. Motivarea resurselor umane este folosit n cadrul funciei de:(2p) a) antrenare; b) recompensare; c) coordonare; d) promovare; e) control-evaluare. In organizaia modern, control-evaluarea de tip constatativ a disprut, fiind nlocuit cu o evaluare axat pe analiza relaiilor: (2p) a) de comunicare; b) de cooperare; c) cauz-efect; d) de producie; e) financiare. Teoria lui A. Maslow pune la baza motivrii: (2p) a) necesitile; b) ateptrile; c) expectaiile; d) recompensele; e) sanciunile.

14 ).

15 ).

16 ).

17 ).

1 8 ).

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

AA3 c i

19 ).

Whlen Sie die richtige Variante: Einen Bedarf... (1 p) a) bedecken; b) fullen; c) beantworten; d) decken Wahlen Sie die richtige Variante: Eine ... Ware ist der Traum eines jeden Kufers, aber nicht immer ist diese leicht zu finden. (1 p) a) preisbedingte; b) preisbillige; c) preiswerte; d) preisbewusste Whlen Sie die richtige Variante: Wir teilen Ihnen ... Wunsch weitere Einzelheiten uber unser ... mit. (1 p) a) auf, Angebot; b) nach, Katalog; c) iiber, Preisliste; d) bei, Produktpalette Whlen Sie die richtige Variante: Die Versandkosten ... des Bestellers. (1 p) a) ubemimmt die Last; b) gehen zu Lasten; c) tragen die Belastung; d) sind ein Laster Whlen Sie die richtige Variante: M ita r b e ite r e in e Gehaltserhohung ...; Arbeitnehmer.... (2p) a) bestellen, befordem, anfordem; b) vorstellen, fordem, befordem; c) einstellen, anfordem, iiberfordem; d) zustellen, befordem, uberfuhren

20 ).

21 ).

22 ).

23 ).

24 ).

Whlen Sie die richtige Variante: Werbung soli zunchst die Aufmerksamkeit... , dann das Interesse wecken, das Verlangen herausfordem und schlieBlich .... (2 p) a) an sich lenken, den Verkauf mitwirken; b) fur sich beanspruchen, den Ankauf ttigen; c) mit sich bringen, die Kaufmoglichkeit suchen; d) auf sich ziehen, den Kauf bewirken Whlen Sie die richtige Variante: "Kommerzialisierung" ist Synonym fur: (1 p) a) Vermarktung; b) Marktpositionierung; c) Verkaufsforderung; d) Absatzangebot

25 ).

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

AA3 c1

26 ).

Whlen Sie die richtige Variante: Bevor man mit der Ubersetzung des Vertrags begann,... .

(2p)
a) sollten einige Termini uberpriifen werden; b) mussten einige Termini griindlich uberpriifit werden; c) miissen einige Termini griindlich uberpriifit werden sein; d) mussten einige Termini griindlich tiberpriift worden 27 ). Whlen Sie die richtige Variante: Die besondere Funktion des "Cash-and-Carry"-Betriebs liegt im ... Preis, im weiten ... und in der umfangreichen .... (2 p) a) niedrigen, Variation, Lagerung; b) hohen, Varianten, Haltung; c) giinstigen, Sortiment, Lagerhaltung; d) kleinen, Angebot, Kundschafit Whlen Sie die richtige Variante: Die Westbalkan-Staaten haben ihre okonomischen Politiken so zu ..., dass Landwirtschaft und andere von der Globalisierung betroffene Wirtschaftssektoren ... fur ... werden. (2 p) a) ftihren, kompatibel, die gesamte Mercosur-Zone; b) mobilisieren, kompetitiv, das Weltall; c) orientieren, konkurrenzfhig, die gesamteuropische Wirtschafit; d) machen, konkurrenzmaBgebend, alle Wirtschaftsgebiete Whlen Sie die richtige Variante: ... deutlicher Wachstumsaussichten in der Branche will der Kfz-Hersteller die Produktion ... Ausland verlagem,... einige Konkurrenten auf dem Inlandsmarkt.... (2 p) a) Obwohl, in den, wobei, loswerden; b) Trotz, ins, um, loszuwerden; c) Trotzdem, im, wodurch, losgeworden sind; d) Trotz, in, whrend, loswerden sollen Whlen Sie die richtige Variante: Es stellt sich die Frage,... der zentralasiatische Kleinstaat zum marktfuhrenden Energiezulieferer w ird ,... wir uns zuverlssige Partner finden mochten,... wir langfristig kooperieren konnen. (2 p) a) wenn, weil, mit dem; b) wie, wo, mit deren; c) ob, weil, mit denen; d) wieso, so lange, ohne die Whlen Sie die richtige Variante: "Die Konkurrenz hat keine Chancen auf diesem neuen Markt, solange unsere Versicherungsfirma schwarze Zahlen schreibt", sagte der Geschftsfuhrer. Damit bezog er sich auf... (3 p) a) die von Verlusten charakterisierte Geschftslage der Versicherungsfirma; b) eine Artikelserie in der Lokalpresse, die leider unbeachtet blieb; c) einen konjunkturbedingten Wirtschafitszustand in der Versicherungsbranche; d) die gesunde Geschftslage seiner Firma

28 ).

29 ).

30 ).

31 ).

Facultatea: Administrarea Afacerilor (cu predare n limbi strine)

AA3 c1

32 ).

Whlen Sie die richtige Variante: "Ohne FleiB kein Preis" (Sprichwort). Das bedeutet: (3 p) a) Alles hat einen Preis, auch wenn man ihn nicht von Anfang an erhlt; b) Oft ist man fleiBig, um den Preis zu bekommen; c) Der FleiB hat einen Aufpreis, aber er wird nicht immer berechnet; d) Nur bei entsprechendem FleiB stellt sich der Erfolg ein

33 ).

Welche Idee ist im Text enthalten? Whlen Sie die richtige Variante: Die Konkurrenz unter den Messegesellschaften im Inland ist groB. Das werden auch die wenigen neu einzustellenden Messemanager zu spiiren bekommen. Flexibel, belastbar und teamfahig sollen sie sein, um sich als Projektmanager durchsetzen zu konnen. Wer sein Geld im Messewesen verdienen will, muss die Dienstleistungen absolut in den Vordergrund stellen - teilen die Personalabteilungen mit. Die Bewerber sollten also: (3 p) a) die grofie Konkurrenz ausschalten; b) Durchsetzungsfahigkeit aufzeigen; c) die Dienstleistungen auBer Acht lassen; d) Projektmanagement vermeiden Welche Idee ist im Text enthalten? Whlen Sie die richtige Variante: Im geschftlichen Bereich solite man auf die Versendung von WeihnachtsgriiBen per E-Mail verzichten, da ihnen die personliche Note fehlt. Wer sich die Zeit nimmt, eine personliche Weihnachtskarte zu verfassen, zeigt dem Geschftspartner, Kunden, Kollegen oder Mitarbeiter damit seine echte Wertschtzung. (3p) a) In der Geschftswelt hat man selten Zeit, WeihnachtsgruBe an Partner, Konsumenten oder Mitarbeiter zu senden. Aus diesem Grund verzichtet man auf die elektronische Post; b) Da man sich die Zeit nimmt, WeihnachtsgruBe zu schreiben, schickt man diese per E-Mail; c) Wer Anerkennung oder Achtung den Geschftspartnem oder Kollegen gegenuber zeigen mochte, wird keine WeihnachtsgruBe per E-Mail verschicken; d) Geschftspartner oder Kollegen zu respektieren und hoch zu achten, bedeutet diesen WeihnachtsgruBe mit der elektronischen Post auszurichten Welche Idee ist im Text enhalten? Whlen Sie die richtige Variante: Auch in Deutschland gibt es inzwischen in Staat und Wirtschaft nicht nur saubere Geschfte. Uber die Dimensionen der Probleme, die durch Korruption entstehen, kann man nur spekulieren. Doch eines ist allen klar: Korruption ist weder fir die Marktwirtschaft noch fur die Demokratie gut. Zehn Industriestaaten mochten nun darauf achten, was Untemehmen als illegale Gelder zahlen. Korruption ist liberali da - so die Organisation Transparency International, auf deren Liste im Moment nicht weniger als 54 Staaten existieren. (3 p) a) Man kennt die Dimensionen der Probleme genau; b) Auch deutsche Firmen arbeiten mit unerlaubten Methoden und Mitteln; c) Die Korruption ist in weniger als 54 Lndem registriert; d) Nur die Politiker sind korrupter als Manager

34 ).

35 ).

Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic

Cibernetic economic

2 2

P u n c ta j

Nr.
1 2

Admitere masterat 2009

Facultatea: C.S.I.E. 3 august 2009 Seria I Cod gril:

CSIE l b

Codul variantei (1 - 6 )
1 2 3 4 5 6

Modulul de specializare

O O O O O

z z z z z z 1 z z z z z z z z z z z z z z z z z l z z z z z z

3 4 5
6

7
8

9
10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38

a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o

b o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o

c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o

(1

o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o

o o o o o

o o o
o

o o o
o o

o o o o ------ 3 9 o ------ 40 o

o o o o o o o o

o o o o o o o o o

o o o o o o o o

o o # o o o o o o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: M a ste ra t 2 0 0 9 Facultatea: Cibernetic. Statistic si Informatic Economic

CSIE1- b 2

TEST-GRILA
Not: fiecare ntrebare valoreaz 2 puncte I. Fie problema de programare liniar: x, + x2 + 2x3 < 2

(P)

2x, + x2 + x3 < 3 x, > 0, x2 > 0,x 3 > 0 [max]/ 1Ox, + 9 x 2 + 8x3

1. Forma standard a problemei (P) este: x, 4~ x2 4- 2 x 3 x 4 2 2x, + x2 + x3 + x5 =3 a) X j > 0, x2 > 0,x 3 > 0, x4 > 0, x5 > 0 [max]/ = 10x, + 9 x 2 + 8x3 X j + x2 + 2 x3 + x4 = 2 2x, + x2 + x3 - x5 =3 c) ^ > 0, x2 > 0,x 3 > 0, x4 > 0, x5 > 0 [max]/ = lOx, 4- 9 x 2 + 8x3 x, + x2 + 2 x 3 - x4 = 2 e) 2x, + x2 + x3 + x5 = 3 x, > 0, x2 > 0,x 3 > 0, x4 > 0, x5 > 0 [max]/ = 10x, + 9 x 2 + 8x3 2. Problema dual asociat problemei (P) este: m , + 2u2 >10 w , + 2 u2 =10 u, + u2 = 9 a) 2m , +u2 = 8 m , > 0, u2 > 0 [min]g = 2u] + 3w2 w , + 2u2 =10
m,

x, + x2 4- 2 x 3 - x4 = 2 b) 2x, + x2 + x3 - x5 =3 x, > 0, x2 > 0, x3 > 0, x4 > 0, x5 > 0 [max]/ = 1Ox, + 9 x 2 + 8x3 x, + x2 4- 2x3 = 2 d) 2x, + x2 + x3 = 3 x, > 0, x2 > 0,x 3 > 0 [max]/ 10x, + 9 x 2 + 8x3

m , + 2u2 >10 m , + u2 > 9 c) 2,


4- u2 > 8

m, + u 2 = 9

b) 2w , + u2 > 8 m , > 0, u2 > 0 [min]g = 2w , + 3u2 u, + 2w 2 < 10


w, + m2 < 9

m , > 0, u2 > 0
[min]g = 2w , + 3w2

+ m2 > 9

d) 2w, + u2 = 8 m , > 0, m 2> 0 [min]g = 2m, + 3m2

e) 2ux + 2 < 8 m , > 0, u2 > 0 [min]g = 2w , + 3m2

3. Forma canonic a problemei (P) este: x, xx+ x 2 + 2x3 < 2


2x, + x, + x, < 3

+ x 2 + 2x3 > 2

x, + x2 + 2x3 > 2 2x, + x2 + x3 = 3 x, > 0, x2 > 0,x3 > 0

a)

1 2 3 je, > 0, x2 > 0,x3 > 0 [m ax]/ = 1O jC j + 9x2 + 8x3


x, + x2 + 2 x3 < 2

b)

2x, + x2 + x3 > 3
x, > 0, x2 > 0,x3 > 0

[m ax]/ = 1Ox, + 9x2 + 8x3


x, + x2 + 2 x 3

[max]/- = 1Ox, + 9 x2 + 8x3

d)

2x, + x, + x, < 3 x, > 0, x2 > 0,x3 > 0 [m in]/ = 10x, + 9x2 + 8x3

2x, + x, + x3 < 3 e) 1 2 3 x, > 0, x2 > 0,x3 > 0 [m ax]/ = 10x, + 9x2 + 8x3 constituie o soluie admisibil pentru problema

4. Care dintre vectorii de componente (P):


r^

(i)
b) 1 ; )

(i)
; d)

a) 0 ;
l J

f 21

1 ;

e)

f 2 )
3 1 -5 J

5. Valoarea optim a funciei obiectiv din problema dual este:


a) 2 m m = 19 ; b) g m i n = 2; C) S m m = 1 5 ; d) = 50 i e) ^

=1 0 .

6. Componenta u[ din soluia optim a problemei duale este: a) w * = 10; b) u\ = 4; c) uj = 2; d) * = 8 ; e) u\ = 6 .

7. Valoarea optim a funciei obiectiv din problema (P) este: a)/r a = 20; b ) / max=30; c ) / max=10; d ) / _ = 5 0 ;

e ) / max=19.

II. Un consumator are preferinele ordonate de funcia de utilitate U : X c R 2 >R, f/(x,,x2) = ^/x,x2 (X reprezint mulimea consumurilor posibile). Preurile unitare ale celor dou bunuri sunt p i , respectiv p 2, iar venitul consumatorului este notat cu R, R > 0 . Se noteaz cu X ( p x, P l R) (px{px, p 2,u) utilitate dorit de consumator. Atunci: 8. Vectorul optim de consum pentru p x = 5u.m., p 2 = 6 u.m. i R = 60 u.m. este: "20' '10" "10N b> ^51 ; a) ' 61 ; ; d) ; e) c) J2, ,10, ' X i (Pi,PiR) X 2(PiP2R), cererea compensat (hicksian), unde
u

cererea necompensat (walrasian), iar cu este nivelul minim de

9. Funcia de cerere compensat de bun 1, < p x(px, p 2,u ) , este: a) (px{px, p 2,u ) = 2u p - ; b) < p x(px, p 2,u) = 2w ^ ; c) < p x(px, p 2,u) = u ^ p x p2 V Pi V Pi d) (px{px,p 2,u) = u j p x \ e) f t ( p , , p 2,u) = u VPi 10. Funcia de cerere compensat de bun 2, < p 2(px, p 2,u ) , este: a) < p 2(px, p 2,u) = up2; b) < p 2(px, p 2,u) = 4u d) < p 2{px, p 2,u) = 2u ;
V Pi

V Pi

c) < p 2(px, p 2,u) = u 1-^V P2

e) < p 2(px, p 2,u) = u j p xp 2

11. Funcia de cerere necompensat de bun 1, R b) X x(p x, p 2,R) - E l a) X x(p x, p 2,R) = R 2 Pi R 1 d) X l(j>x, p 2,R) = ; e) X x(p x, p 2,R)
Pi Pi

este: c) X l (p x, p 2,R) = y ;

12. Funcia de cerere necompensat de bun 2, X 2(px, p 2,R ) , este: a) X 2(px, p 2,R) = ^ - ; 2p R d) X 2 i.P\ 1P 2 p2 b) X 2(px, p 2,R) = ^ - ; R R ) "^2 (.Pl P 2 "T 2 c) X 2( p x, p 2,R) = ; />2

13. Funcia de utilitate indirect, notat V(px, p 2, R ) , este: a) V(px, p 2,R) = d) V(Pi,p2,R) = 2R P1P 2 4R Jp jh e) V(px, p 2,R) = R \P2 b) V(pv p 2,R) . R 2-PiPi c) V{px, p 2,R) = R2 2PiP2

14. Utilitatea marginal U " ( x x,x 2) a consumului de bun 1 este: a)


1 ; b) yjxX x2 ; V*i

c) ; 2xx x2

d) ~~~f= \ 2 v xl

e) 2-Jx^.

I I I . Un productor are funcia de producie _y(x,,jc2) = 8jC j1/4x21/4, unde xj i X2 reprezint cantitile din factorii de producie 1 i 2 care au preurile egale cu unitatea, iar reprezint cantitatea de bun produs. Preul unitar al bunului produs este notat cu p.
15. Cererea optim din primul factor n funcie de p, xx( p ) , este: a) xx(p) = ^ ~ ; b) xx(p) = 4 p 4; c) xx(p) = 4 p 2; d) xx(p) = 16p4; e) xx(p) = 3 p \

16. Cererea optim din al doilea factor n funcie de p, x2( p ) , este: a) x,(/?) = ^ - ; b ) x2(p) = 3p*;c) x2(p) = \6 p 4; d) x2(p) = 4 p 2; e) x2(p) = 4 p 4. 17. Oferta total y(p) din bunul produs este: a) y(p) = 4p ; b) y(p ) = 4p2; c) y(p) = 2 p ; d) y(p) = ^ ; e) 18. Funcia profitului 7t(p) este: a) 7t{p) = ; b) 7t(p) = \ 6 p 2', c) 7r(p) = Ap 4; d) *(/>) = 8p 2; e) n(p) = 16p 4. = 16/7.

IV. Tehnologia unui productor este caracterizat de funcia de producie F(K,L) = \0L4aK 2/), cu a > 0,P > 0 , unde L reprezint fora de munc, iar K reprezint capitalul firmei.
19. Tehnologia de producie este cu randamente constante la scar dac a i fi verific relaia: a) 2a + P = 3; b) 2a + P = 2; c) 2a + P = 1; d) 2a + P = 0,5; e) 2a + P = 0,6. 20. Elasticitatea funciei de producie F n raport cu factorul L are valoarea 0,8 pentru: 3 ; a) a = L h ) a = ~1 -, 1 \ c^ ) a = ^ d ) a = -1; ^a = J 2e)

21. Elasticitatea funciei de producie F in raport cu factorul K are valoarea 0,6 pentru: a) p = ^ , b)/? = | ; c)^ = | ; d) ^; e)y9 = l.

V. 22. ntr-o economie nchis se cunosc urmtoarele date pentru anul curent: nclinaia marginal pentru consum este c = 0,75 iar rata marginal de impozitare este t = 20% . Multiplicatorul investiiilor este:
a) 2; b) 1,5; c)2,5; d) 3; e) 1.

23. ntr-o economie deschis, conform modelului IS-LM-BP se cunosc urmtoarele date pentru anul curent: nclinaia marginal pentru consum este c = 0,85; rata marginal de impozitare este t = 20% i nclinaia marginal ctre importuri este z = 0,18. Atunci creterea cheltuielilor guvernamentale cu 3 mld. lei va conduce la modificarea deficitului bugetar ( A B D ) cu: a) + 3 mld. lei; b) + 6 mld. lei; c) - 1,8 mld. lei; d) + 1,8 mld. lei; e) - 3 mld. lei.

24. Rata creterii economice este dat de: a) rata creterii PIB nominal; b) rata creterii PIB real; c) rata creterii consumului; d) rata creterii investiiilor; e) nici unul dintre rspunsurile anterioare. 25. Oferta agregat pe termen scurt indic: a) legtura dintre producie i costuri; b) legtura dintre PIB real i PIB nominal; c) legtura dintre PIB real i preuri; d) relaia dintre cerere i ofert; e) nici unul dintre rspunsurile anterioare. 53

26. ntr-o economie deschis, n condiii de expansiune economic, devalorizarea monedei naionale conduce la: a) creterea importurilor; b) creterea omajului; c) creterea deficitului balanei comerciale; d) creterea exporturilor; e) scderea produciei. 27. Care dintre urmtoarele modificri este specific unei economii deschise, n condiii de expansiune economic conform modelului IS, dac scade rata dobnzii? a) cresc investiiile; b) scad investiiile; c) scade consumul; d) scade producia; e) scade taxele totale. 28. Care dintre urmtoarele modificri este specific unei economii deschise conform modelului IS-LM, n care curba LM este vertical, dac va crete rata medie de impozitare? a) crete PIB; b) scade PIB; c) crete rata dobnzii; d) crete consumul; e) scade rata dobnzii. 29. Care dintre urmtoarele modificri este specific unei economii nchise conform modelului IS-LM, n care cresc transferurile ctre populaie ? a) crete PIB; b) Scade PIB; c) scade rata dobnzii; d) scade deficitul bugetar; e) scade consumul. 30. Echilibrul pe piaa muncii se atinge n punctul n care: a) salariul nominal este egal cu salariul real; b) salariul real este egal cu productivitatea muncii; c) salariul nominal este egal cu solicitrile sindicatelor; d) creterea salariului nominal egaleaz inflaia; e) nici unul dintre rspunsurile anterioare; 31. Care dintre urmtoarele msuri de politic economic nu este o msur protecionist? a) Creterea taxelor vamale; b) Impunerea de cote la import; c) Controlul preurilor; d) Creterea subveniilor; e) Controlul cursului de schimb. 32. Care dintre urmtoarele fenomene economice nu conduce la creterea inflaiei n condiii de expansiune economic? a) creterea salariilor; b) creterea consumului; c) creterea cheltuielilor guvernamentale; d) creterea impozitelor; e) devalorizarea monedei naionale. 33. omajul conjunctural este generat de: a) reducerea volumului activitii economice; b) imperfeciunea informaiilor de pe piaa muncii; c) dezechilibrul ntre structurile ocupaional - profesionale; d) ateptrile angajailor ce au salarii mici; e) variaia anotimpurilor. 34. ntr-o economie deschis, conform modelului IS-LM-BP se cunosc urmtoarele date pentru anul curent: nclinaia marginal pentru consum este c = 0,8; rata marginal de impozitare este t = 20% i nclinaia marginal ctre importuri este z = 0,14. Atunci creterea cheltuielilor guvernamentale cu 3 mld. lei va conduce la modificarea PIB cu: a) + 3 mld. lei; b) - 3 mld. lei; c) + 4,5 mld. lei; d) - 4,5 mld. lei; e) 6 mld. lei.

35. ntr-o economie nchis se cunosc urmtoarele date pentru anul curent: nclinaia marginal pentru consum este c = 0,9 iar rata marginal de impozitare este t =1/3. Multiplicatorul taxelor autonome este: a ) -2,25 ; b) + 2,25; c)-2 ,5 ; d) +2,5; e) 1.

Facuitatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic

Statistic i econometrie

Punctaj

Admitere masterat 2009

Facultatea: C.S.I.E. 3 august 2009 Seria I Cod gril:

CSIE2

Codul variantei (1 - 6 )
1 2 3 4 5

O
Modulul de specializare

O O O O O

* 2 2 2 2 z 2 z z > -Z j 2, 2 Z, 2 2 2 2, 2 2 2 2 2 2 2 -2 , z 2 2 < 2 < 2 2 2 2 2 2

i>r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 in 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29

1 1 32 33 34 2 35 36 37 ------ 38 ------ 39 ------ 40

a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

D o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o # o o o o o o o

c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

< 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o % o o o o o o o o o o o o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: M a s te r a t2 0 0 9 Facultatea: Cibernetic, Statistic si Informatic Economic

CSIE2 c l

TEST-GRILA
Not: fiecare ntrebare valoreaz 2 puncte

1 Indicele agregat(sintetic) al variabilei calitative, constituit cu ajutorul sistemului de ponderare Paasche se determin conform relaiei(se noteaz cu x factorul calitativ, cu / factorul cantitativ, cu 0 perioada de baz i cu 1 perioada curent): 2 * 1 fo ' I V , u I * ,/. y ^ lx\f\ s */, A '^dx\f\ ^ h xof\

2 > , / . ; e' I * , / . '

2 Pentru o serie cronologic de momente echidistante, nivelul mediu al termenilor seriei se calculeaz c a : a. b. c. d. e. medie aritmetic sim pl; medie aritmetic ponderat; medie geometric sim pl; medie cronologic sim pl; medie cronologic ponderat.

3 ntr-o populaie statistic structurat pe grupe(clase) relativ omogene se calculeaz : dispersia general(total) <r2, media dispersiilor grupelor <j2 i dispersia dintre grupe S 2. In orice situaie este adevrat relaia : a. b. c. d. e. S 2 > cr2 ; S2<a2 ; S 2 = a 2+ 2 ; a 2 =<x2 + S 2 ; S 2 < 0.

4 Ce indicator al tendinei centrale nu este afectat de prezena valorilor extreme: a. b. c. d. e. media ptratic; valoarea median; media geometric; media cronologic; media de ordinul 5.

La o banc se analizeaz urmtoarea distribuie a debitorilor dup numrul zilelor de ntrziere a rambursrii creditelor: Intervale de variaie a numrului de zile de ntrziere a rambursrii creditelor Numrul de debitori 5-15 15-25 25-35 35-45 45-55

22

40

22

Limita inferioar este inclus n interval.

Valoarea modal a distribuiei de mai sus este: a. b. c. d. e. 225 z ile ; 40 debitori; 125,3 z ile ; 30 zile ; - 40 zile.

6 Pentru 100 de ageni economici a fost analizat valoarea vnzrilor zilnice efectuate n dou sectoare ale unui ora. n urma prelucrrii datelor privind vnzrile, s-au obinut urmtoarele rezultate: - dispersia general(total) a 2 = 32 - media dispersiilor grupelor o 2 = 8 . Calculnd coeficientul de determinaie R 2 se poate afirma c variabila de grupare(sectorul) influeneaz variaia vnzrilor n proporie de : a. b. c. d. e. 12% ; 150%; 75% ; 9,3%; 8,6%.

7 Dac ntr-o serie de distribuie toate valorile individuale se multiplic de k ori( k > 1) atunci dispersia noii serii este : a. b. c. d. e. de k ori mai mic dect dispersia seriei iniiale ; de k ori mai mare dect dispersia seriei iniiale ; egal cu dispersia seriei iniiale; de k 2ori mai mic dect dispersia seriei iniiale ; de k 2ori mai mare dect dispersia seriei iniiale .

8 Un salariat din cei 200 de salariai ai unei societi comerciale ctig, n medie, ntr-o lun, 2000 de lei. tiind c salariul lunar modal este de 2250 lei, iar coeficientul de asimetrie x Afo Pearson( Cas = --------- ) al distribuiei salariilor este de -0,5, atunci valoarea coeficientului de a variaie(n procente) este : a. 120%; b. 200% ; c .-26%; d.137%; e. 25%.

9 Cnd PIB=PIN+2000, afirmaia corect este: a. b. c. d. e. consumul intermediar este 2000; capitalul fix existent n perioada de baz este 2000; alocaiile pentru consumul de capital fix (ACCF) sunt de 2000; capitalul circulant consumat n perioada de baz este 2000; nu se poate compara PIB cu PIN.

Not: PIB reprezint Produsul Intern Brut i PIN reprezint Produsul Intern Net.

10 In urma unui sondaj aleator simplu repetat(cu revenire) efectuat pe un eantion ales dintre salariaii unei societi comerciale a rezultat c vechimea medie n munc a unui salariat este de 10 ani, cu o dispersie de 0,1. Pentru a estima vechimea medie a unui salariat la nivelul ntregii societi comerciale cu o eroare limit (maxim admis sau probabil) de 0,05 ani i cu o probabilitate de 99,73% ( z al2 = 3) va trebui s includem n eantion : a. b. c. d. e. 101 salariai; 360 salariai; 30 salariai; 205 salariai; 4010 salariai.

11 Componenta sezonier poate fi detectat pentru una dintre urmtoarele serii cronologice: a. b. c. d. e. PIB/locuitor, valori anuale; PIB/locuitor, la preuri curente, valori anuale; volumul vnzrilor de ap mineral, valori lunare, nregistrate n perioada 2000-2008; numrul de locuitori ai localitii Bucureti, valori anuale la 1 iulie 2008; preul unei aciuni cotate la Bursa de Valori Bucureti, valori nregistrate n fiecare minut al unei singure zile de tranzacionare.

12 Dac n anul curent, comparativ cu anul de referin(baza de comparaie), indicii preurilor de consum au fost: - mrfuri alimentare: 107% - mrfuri nealimentare: 105% - servicii: 110 % iar structura cheltuielilor de consum n anul de baz a fost: - mrfuri alimentare: 50% - mrfuri nealimentare: 30% - servicii: 20%. Rata inflaiei, n anul curent, comparativ cu cel de baz, a fost: a. b. c. d. e. 255,30%; -3,75%; 111 ,02%; 7%; 144,60%.

MG

13 Indicatorii macroeconomici de rezultate(agregatele) se determin ca indicatori nominali(n preuri curente) sau/i ca indicatori reali(n preuri comparabile sau constante). Calculul n expresie real se efectueaz(prin deflaionare) astfel: a. Agregat real=Agregat nominal-Alocaia pentru consumul de capital fix(ACCF); Agregat nominal industrial b. Agregat real = Indicele preturilor produciei agricole Agregat nominal c. Agregat real = Indicele preturilor agregaft//w'(deflatorulPIB) d. Agregat real=Agregat nominal x Indicele preului agregatului(deflatorul PIB); e. Agregat real=Agregat nominal x Indicele Paasche.

14 Venitul personal disponibil(VPD) exprim veniturile gospodriilor(menajelor) ce pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor personale i pentru economisire i se calculeaz astfel: a. b. c. d. e. VPD=VP+IMP; VPD=VP-IMP; VPD=VN-IVF+TRG; VPD=VN+CAS+PNS+SVAB; VPD=PIB-IMP+PNS.

Not: VPD - venitul personal disponibil; VP- venitul personal; IMP - impozite i taxe pltite de populaie ctre guvern; VN - venitul naional; IVF - impozite pe veniturile firmelor; TRG - transferuri guvernamentale pentru ocuparea forei de munc; CAS - contribuii la asigurrile sociale; VAB - soldul valorii adugate brute n raport cu strintatea; PIB - Produsul Intern Brut; PNS - profiturile nedistribuite ale societilor.

15

Pentru o serie de repartiie de frecvene, media ptratic se calculeaz ca:

a- x p = |5 > ,

b xp = 1 ---v 1 *9 2>

SA

2
c. x p =

' E x ?n

|E ,

e. xp =i Z ,

16 Indicatorii macroeconomici(agregatele macroeconomice) se determin la preurile pieei i/sau la preurile factorilor. Trecerea de la o categorie de preuri la alta se realizeaz astfel: a. b. c. d. e. preul factorilor=preul pieei-impozitele indirecte+amortismente; preul factorilor=preul pieei+impozitele indirecte+subvenii; preul factorilor=preul pieei-impozitele indirecte nete; preul factorilor=preul pieei+subveniile+formarea brut a capitalului; preul factorilor=preul pieei-subveniile-amortismente.

17 Dac salariul real a sczut cu 5% n condiiile creterii salariului nominal cu 9,25%, care a fost rata inflaiei? a. b. c. d. e. 15,0%; 33,2% 38,5%; 0,4%; -7,0%.

18 Indicele agregat(sintetic) al variabilei cantitative, constituit cu ajutorul sistemului de ponderare Laspeyres se determin conform relaiei(se noteaz cu x factorul calitativ, cu/factorul cantitativ, cu 0 perioada de baz i cu 1 perioada curent): 2 > ,/. . . ' I * ./. X - ,/; L v , I > , fi * o /i

' * , / c' l a

> / . e- i * , / '

19 Despre vnzrile a trei produse, efectuate de un magazin n lunile ianuarie i martie 2008, se cunosc urmtoarele date:

Valoarea vnzrilor(mii lei) Produse Ianuarie Martie A 300 300 B 500 900 C 1200 1200 Modificarea relativ procentual(ritmul) a valorii totale a vnzrilor, n martie fa de ianuarie, a fost: a. -124,35%; b. 20%; c. 1300 mii lei; d. -470 mii lei; e. 240,35%. 20 Dispersia valorilor unei variabile aleatoare X fa de o constant a este minim cnd: a .a=0; b. a = x ; c. pentru orice a; d. a = Z * , ;

21 Patronul unui restaurant dorete s realizeze o investigaie statistic privind timpul de servire a clienilor si. Pentru aceasta este selectat aleator un eantion de 64 de clieni, rezultnd n urma sondajului c un client din eantion este servit n medie, n 20 de minute. Timpul de servire este normal distribuit cu o abatere medie ptratic(abatere standard) de 12 minute. Intervalul de ncredere pentru timpul mediu de servire a unui client din populaia total, pentru o probabilitate de 95,45%(z a/2 = 2 ) este: a. b. c. d. e. (153; 267) minute; (0; 40) minute; (17; 23) minute; (- 12; 12) minute; (0 ; 60) minute.

22 a. b. c. d. e. 23

Dispersia ca indicator statistic al mprtierii(variaiei) se exprim n: radical de ordinul trei din unitatea de msur a variabilei pentru care se calculeaz; procente; rdcina ptrat din unitatea de msur a variabilei pentru care se calculeaz; numrul %nmulit cu unitatea de msur a variabilei pentru care se calculeaz; nu are, de regul, unitate de msur cu coninut economic. Distribuia a 100 de studeni dup durata sptmnal de studiu individual se prezint astfel: Durata de studiu(ore)* Numr de studeni 0-5 10 5-10 10-15 15-20 20-25 10 20 40 .20 Total 100

Limita inferioar este inclus n interval.

Timpul mediu de studiu al unui student din cei 100 este egal cu: a. b. c. d. e. 0 ore 100 de ore; 12,5 ore; -10 ore; 3,14 ore.

24 n cazul unei distribuii de frecvene pe intervale de variaie, frecvena absolut cumulat cresctor a ultimului interval este ntotdeauna egal cu: a. b. c. d. e. 25 este: a. b. c. d. e. 26 a. b. c. d. e. 27 a. b. c. d. e. numrul total de observaii; frecvena absolut a ultimului interval; 333%; ptratul frecvenelor cumulate descresctor; rdcina ptrat a sumei frecvenelor. Media aritmetic a ptratelor abaterilor individuale ale unor valori de la media lor artimetic coeficientul de variaie; coeficientul de asimetrie; dispersia; mediala; momentul centrat de ordinul apte. Dispersia unei variabile altemative(binare) de tip DA/NU este maxim atunci cnd: numrul de rspunsuri DA este egal cu numrul de rspunsuri NU; toate unitile populaiei nregistreaz rspunsuri afirmative; toate unitile populaiei nregistreaz rspunsuri negative; toate unitile populaiei nregistreaz fie rspunsuri negative, fie rspunsuri afirmative; toate unitile populaiei nu nregistreaz rspunsuri negative i afirmative. Coeficientul de variaie (exprimat procentual) arat: ponderea abaterii standard n media aritmetic; cu cte procente este depit limita de omogenitate admis; cu cte uniti de msur este mai mare abaterea standard fa de media aritmetic; de cte ori se cuprinde abaterea standard n coeficientul de asimetrie; cte procente din abaterea standard reprezint media artimetic.

28 Fie populaia statistic sistematizat n r grupe dup valorile caracteristicii de grupare X i n m grupe dup valorile variabilei analizate Y i pentru care s-au calculat dispersiile: a 2 - dispersia total, a 2 - dispersia grupei i, a 2 - media dispersiilor grupelor, S 2 - dispersia dintre grupe. Contribuia factorului de grupare X la variaia general a variabilei Y se msoar cu indicatorul: a. R ' = ^ ; b. R > = ~ - , c . R = 1- 4 ; cr cr cr d. Coeficientul de asimetrie Bowley; e. Indicele Gini. 29 Valorile unei variabile statistice X au fost urmtoarele:7, 1, 5, 30, 10, 9, 7. Valoarea modal este: a. 30; b. 10; c. 1; d. 7; e . -1.

30 Dac o distribuie statistic este simetric, atunci ntre cuartilele sale Qi,/ = 1..3 exist relaia: / [Ol 03 . j , r) - Q1+ 03 . t s\L _ 8 l 03 S i + 03 1 _ 8 i + 83 , e. r tt* ^ ~ 2 @2 = V 2 2

y2

31

Amplitudinea relativ a variaiei variabilei X se calculeaz ca:


q

X max X min 100

. j

X max X min x mm .

^q q .

X max X min x
max

^q q .

5 '
.10Q;e

32 Un productor de produse cosmetice organizeaz un sondaj stratificat far revenire pentru estimarea preferinelor consumatorilor. Populaia statistic este format din toate magazinele cu desfacere cu amnuntul din Bucureti. Aceast populaie este o populaie stratificat dup mrimea magazinelor i n plus se cunoate pentru fiecare tip de magazin procentul magazinelor care comercializeaz aceste produse.

Tipul magazinelor(stratul) Numr de magazine( N t ) Magazine mici Supermarketuri Hypermarketuri TOTAL 900 80 20 N = 1000

Ponderea magazinelor care comercializeaz produse cosmetice(%) 40% 70% 90%

Care este volumul eantionului() de magazine necesar pentru a aprecia preferinele consumatorilor cu o eroare limit (eroare maxim admisibil) A = 0,03 i o probabilitate de 95,45%(za/2 - 2)\ a. n<10; b. n e (-10;30); c. n>300; d. n nu se poate calcula; e. n=243.

TO

33 ntr-un eantion de 100 de persoane, 50% indic lectura drept activitate preferat de petrecere a timpului liber. Intervalul de ncredere, cu o probabilitate de 99,73%( z a/2 = 3 ), pentru ponderea persoanelor ce prefer lectura este: a. b. c. d. e. (-20%;-12%); (35%;65%); ( 1% ; 120%); (- 100% ;100%); (2; 92).

34 Determinai media( x ), mediana(Me) i valoarea modal(M)) pentru urmtorul eantion: 18,2; 56,9; 24,6; 13,5. a. b. c. d. e. x = 21,4; Me = 21,4; Mo = 21,4; 3 c = 28,3; Me = 21,4; Mo = 21,4; x = 28,3; Me = 1467; Mo = 21,4; 3c = 28,3; Me = 21,4; Mo nu exist; 3 c nu exist; Me - 21,4; Mo nu exist.

35 Valorile ajustate(pentru estimarea trendului) ale unei serii de timp pot fi, fa de cele nregistrate(observate): a. <; b. >; c. =; d. < , > , = ; e. nu se pot compara.

^ A

Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic

Informatic economic

Punctaj

<L

L^. L. 2_ 2_ l_

Nr. l 2 3 4 5 6 7
8 9

a o o o o
o

o o o o o
o

L.
2.

o o
o

o
o

c o o o
o o o

o o
o o

e o o o o
o o

o
o o o

o
o o o

Admitere masterat 2009

Facultatea: C.S.I.E. 3 august 2009 Seria I


Cod gri ia:

<L_ *_

CSIE3 b

L L L.

Codul variantei M - 6 )
1 2 3 4 5 6

t2_

O
Modulul de specializare

2_ O O O O O v C 2_ 2_ <L 2_

c
b o o i 'N

3^

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

o o o
o o o o o o

o o o o o o o o o
o o o o o o o

o o o
o

o o
o

o o o
o

o o o o o
o o o

o o o o o o
o o o o o o

o o o o o
o o o o o

o o o
o

o o o o o o o

o o o o o o o o o o o
o

o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o
o o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: M asterat 2 0 0 9 Facultatea: Cibernetic. Statistic si Informatic Economic

CSIE3 b l

1 Fie tabelele: angajai (marca number(3), nume_angajat varchar2(35), data_angajarii date, funcie varchar2(15), salariu number(5), id_departament number(3)) si departamente ( id_departament number (3), denumire_dep varchar2(20)) Considerandu-se interogarea SQL-Oracle: SELECT a.nume_angajat, d.denumire_dep FROM angajai a, departamente d WHERE a.id_departament (+ ) = d.id_departament; specificai care este operaia corecta ce se realizeaza: a) b) c) d) e) inchidere tranzitiva o jonciune externa stanga (left outer join) o jonciune externa completa (full outer join) o jonciune externa dreapta (right outer join) un produs cartezian

2 Se considera urmatoarea declaraie: union zona{ char a; long b;}z; Marimea n octeti a variabilei z determinata cu operatorul sizeof(z) va fi: a) b) c) d) e) sizeof(char); sizeof(char) + sizeof(long); declaraia este eronata; sizeof(long); dependenta de valoarea stocata in variabila;

3 Fie tabelele: angajai (marca number(3), nume_angajat varchar2(35), data_angajarii date, funcie varchar2(15), salariu number(5), id_departament number(3)) si departamente ( id_departament number(3), denumire_dep varchar2(20)) tiind ca exista mai muli angajai in fiecare departament, precum si faptul ca exista cel puin trei departamente cu denumire_dep specificata, precizai ce va afia urmatoarea interogare SQL-Oracle: SELECT id_departament, nume_angajat, funcie FROM angajai WHERE id_departament = (SELECT id_departament FROM departamente WHERE denumire_dep != 'Vanzari'); a) id-ul departamentului, numele si funcia pentru fiecare angajat din departamentul Vanzari b) id-ul departamentului, numele si funcia pentru fiecare angajat care a generat vanzari c) va afia o eroare d) nu va afia nicio inregistrare e) id-ul departamentului, numele si funcia pentru fiecare angajat, mai puin pentru cei din departamentul Vanzari 4 Se considera tabela: produse (codp number(3), denp varchar2(20), um varchar2(3)) Care dintre urmatoarele variante de specificare a parametrului unei proceduri PL/SQL nu este corecta: a) b) c) d) (p_param VARCHAR2(50)) (p_param VARCHAR2) (p_param IN VARCHAR2) (p_param produse.denp%TYPE)

e) (p_param IN OUT VARCHAR2)

5 Structura struct nod { este: a) b) c) d) e)

int val, *pVal;

struct nod leg;

} ;

corecta; eronata, deoarece conine o structura n structura; eronata, deoarece conine o referire recursiva; eronata, deoarece conine un pointer la int ; eronata, deoarece nu s-au declarat variabile de tipul structurii.

6 Care din urmatoarele comenzi SQL-Oracle nu realizeaza controlul tranzaciilor: a) b) c) d) e) COMMIT SAVEPOINT SELECT SET TRANSACTION ROLLBACK

7 Ce afiseaza secvena de program: y=z=6; x=y==z; printf(\n x=% d",x); a) b) c) d) e) x = true; x =false; x =1 ; x =6 ; x = 0.

8 #include <stdio.h> void main() { int x = 3|(8||7); printf("\n %d ",x); } afiseaza: a) b) c) d) e) 1 3 8 7 alta valoare dect cele mentionate

9 Fie suprancrcrile: void f (int i, int j = 1) { /* ... * / } void f (int i) {/* ...* /} Care din apelurile de mai jos genereaza ambiguitati: 1) f(1,2); 2) f(1,1); a) b) c) d) e)
10

3) f(1)

3 2 1 1+ 2 2+3

Care dintre urmatoarele variante privind scopul normalizrii relaiilor din cadrul bazelor de date relaionale este corecta: a) reducerea complexitii sistemului informatic b) inlaturarea anomaliilor de actualizare c) sporirea vitezei de rspuns la cererile utilizatorilor

d) sporirea calitatii datelor de intrare e) verificarea corelaiilor logice dintre atributele relaiei 11 In PL/SQL, care dintre urmatoarele atribute ale unui cursor explicit retine numrul total de inregistrari parcurse: a) b) c) d) e) %ROWCOUNT %FOUND %ROWTYPE %COUNT %NOTFOUND

12 Secvena urmatoare: int a = 10; int *p = &a; printf("%d", *p + 7 ); a) b) c) d) e) este eronata afiseaza adresa variabilei a + 7 afiseaza adresa variabilei a + 7 * sizeof(int) afiseaza 17 afiseaza 7

13 Dupa declaraia: char test[ ]="admitere2009"; strlen(test) a) b) c) d) e) returneaza 12 ; returneaza 13; nu se aplica la iruri, aici opernd sizeof(); returneaza zero, deoarece nu e precizata dimensiunea irului de caractere; returneaza o valoare nespecificata deoarece irul nu conine terminatorul \0'

14 Ce valoare conine variabila de tip float x, n urma atribuirii: x=4/2 + 3/4; a) b) c) d) e) atribuirea este eronata, deoarece presupune conversie; 2.75, caci evaluarea se face n tipul cel mai puternic (float); 2, caci evaluarea se face n int; nu sunt permise expresii aritmetice formate doar din constante; depinde de valoarea anterioara a lui x

15 Se considera tabela: angajai (marca number(3), nume_angajat varchar2(35), data_angajarii date, funcie varchar2(15), salariu number(5), id_departament number(3)) Specificai ce va afia urmatoarea interogare SQL-Oracle: SELECT MIN(data_angajarii) FROM angajai GROUP BY id_departament; a) b) c) d) e) data angajarii fiecrei persoane cea mai veche data a angajarii din fiecare departament datele de angajare din tabela angajai care conin valori NULL va afia o eroare pentru ca lipseste id_departament din clauza SELECT cea mai veche data a angajarii din toate departamentele

16 Care dintre urmatoarele variante este corecta: a) orice SGBD implementeaz un model de date b) doar unele SGBD permit actualizarea structurii de date

TO

c) orice SGBD are implementat cel puin un operator relaional d) orice SGBD are implementat limbajul SQL e) orice SGBD implementeaz mecanismul de cursor explicit 17 Se considera tabela: clieni (codc number(3), denumirec varchar2(25), localitate varchar2(30)) Specificai ce se intampla cand se utilizeaza urmatoarea comanda SQL-Oracle: DELETE * FROM clieni; a) b) c) d) e) comanda este eronata se actualizeaza tabela se terge un singur rand din tabela se terge denumirea tabelei se terg toate liniile din tabela clieni

18 Programul urmtor: void incrementare(int *p)

{
p=p+ v

}
void mainQ

int a[] = { 1 , 2, 3, 4}; int *p = (int*)a; incrementare(p); printf("%d", * p);

}
a) b) c) d) e) afiseaza 1 ; afiseaza 2; este eronat deoarece declaraia masivului a nu include dimensiunea; afiseaza adresa celui de-al doilea element din vector; este eronat deoarece nu sunt permise conversii de pointeri la iniializare;

19 Programul: #include <stdio.h> void f(int k)

static int i = 1 ; printf("%d %d ", i, k); i+ + ;

}
void main()

for( int i= 1; i< 3; i+ + )

{
f(i);

} }
a) b) c) d) e)
20

afiseaza 112 2 afiseaza 112 1 nu este corect deoarece funcia f redefineste variabila i afiseaza 1111 afiseaza 1 1 1 2

Apelul strcpy( Destinatie,"Sursa) :

a) b) c) d) e)
21

este incorect, caci primul parametru nu este Ivaloare; este corect si copiaza doua adrese; este corect, dar nu poate fi regsit rezultatul, deoarece nu se cunoate adresa destinatiei; este incorect, deoarece adresele constante nu pot fi referite; returneaza cod de eroare, deoarece strcpy nu corespunde prototipului.

Limbajele relaionale de definire a datelor au comenzi pentru: a) b) c) d) e)


22

manipularea datelor intersectia si reuniunea relaiilor definirea datelor si a restriciilor de integritate proiecia si selecia datelor jonciunea datelor

In PL/SQL, un trigger pe tabela se poate declana la comenzile: a) b) c) d) e) INSERT, DELETE, COMMIT INSERT, LOCK, SELECT INSERT, DELETE, UPDATE INSERT, DELETE, ROLLBACK UPDATE, DELETE, CREATE

23 Considernd ca x este o variabila de tip int, expresia xA = x: a) b) c) d) e) atribuie valoarea 0 variabilei x ; atribuie valoarea 1 variabilei x ; modifica variabila x cu valoarea rezultata prin ridicarea la putere a lui x cu valoarea x ; expresie eronata pentru ca operatorul A nu exista; expresie eronata pentru ca operatorul A nu se poate folosi combinat cu atribuirea;

24 Fie tabela: produse (codp number(3), denp varchar2(25), um varchar2(3)) Se considera urmtorul bloc PL/SQL: CREATE OR REPLACE TRIGGER prodjrigg BEFORE DELETE ON produse BEGIN RAISE_APPLICATION_ERROR(-20201,'tergere nepermisa'); END;

/
Precizai care afirmaie este corecta: a) b) c) d) e) ultima linie a secvenei de program trebuie sa fie: END prod_trigg; nu este admisa folosirea funciei RAISE_APPLICATION_ERROR in cadrul declanatorului nu este precizat corect momentul de timp al declansarii execuiei trigger-ului declanatorul trebuia sa fie definit utilizandu-se clauza FOR EACH ROW declanatorul va fi creat cu succes

25 Care dintre urmatoarele activitati contribuie la asigurarea integritatii datelor: a) b) c) d) e) asigurarea securitatii datelor asigurarea eficientei bazei de date implementarea SGBD salvarea si restaurarea datelor asigurarea accesului la date al mai multor utilizatori

26 Programul: long functie(long * v, int n)

{ to

static long z; if(n) {z+=v[n-1]; functie(v,n-1);} return z; #include<stdio.h> void main()

} {

long vec[] = {1,2,3}; int nr=3; printf("\n suma=%d",functie(vec,nr)); printf(" suma=%d",functie(vec,nr));

afiseaza: a) suma=12 suma=12 b) suma=6 suma=6 c) suma=6 suma=12 d) o eroare datorita neinitializarii variabilei statice z e) o valoare reziduala existenta in variabila z 27 Precizai care din urmatoarele cuvinte nu pot constitui identificatori n limbajul C: a) b) c) d) e) SUma; an_1872; 2009data; then; _produs.

28 Se considera tabela: angajai (marca number(3), nume_angajat varchar2(35), data_angajarii date, funcie varchar2(15), salariu number(5), id_departament number(3)) Precizai care este efectul execuiei urmtorului bloc PL/SQL: DECLARE CURSOR c_angajat IS SELECT salariu FROM angajai; v_salariu angajai.salariu%TYPE; BEGIN OPEN c_angajat; FETCH c_angajat INTO v_salariu; CLOSE c_angajat; FETCH c_angajat INTO v_salariu; END;

/
a) b) c) d) e) va fi invocata excepia TOO_MANY_ROWS nregistrarea corespunztoare primului angajat va fi parcursa de 2 ori vor fi parcurse inregistrarile corespunztoare primilor 2 angajai secvena de program este eronata si se va invoca excepia INVALID_CURSOR blocul PL/SQL se va executa cu succes

29 Intr-un bloc PL/SQL o excepie se definete in mod explicit prin comanda: a) b) c) d) e) RAISE nume_exceptie WHEN OTHERS WHEN nume_exceptie THEN nu se poate nume_exceptie EXCEPTION

30 #include <stdio.h> void main()

GA

{ int s=0, i=3; afiseaza: a) b) c) d) e)

while(--i)

s+=i; printf("\n %d n ,s); }

O 11 eroare deoarece forma prefixata a operatorului de decrementare nu poate fi utilizata in expresii logice 3 6

31 Funcia: long functie(long *v, int n)

{
if(n) return v[n-1]*functie(v,n-1); else return 1 ;

}
a) este eronata fiindc nu se refera corect elementele vectorului b) calculeaza suma elementelor vectorului v (n-numarul de elemente) c) calculeaza media geometrica a elementelor vectorului v (n-numarul de elemente) d) este eronata fiindc se reapeleaza la infinit e) calculeaza produsul elementelor vectorului v (n-numarul de elemente) 32 Care dintre urmatoarele afirmaii nu poate fi considerata drept obiectiv al unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD): a) b) c) d) e) facilitati de utilizare a datelor inlaturarea anomaliilor de actualizare partajabilitatea datelor redundanta minima si controlata protectia datelor

33 O relaie este in forma normala trei (FN3) daca: a) b) c) d) e) este in FN2 si este in FN2 si este in FN2 si este in FN2 si este in FN2 si nu exista dependente tranzitive conine cel puin o dependenta tranzitiva nu are dependente multivaloare are cel puin o dependenta multivaloare conine atribute compuse

34 Se considera tabela: angajai (marca number(3), nume_angajat varchar2(35), data_angajarii date, funcie varchar2(15), salariu number(5), id_departament number(3)) Care din urmatoarele variante de cereri SQL-Oracle va returna o valoare numerica: a) b) c) d) e) SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SYSDATE + 700 / 20 FROM dual; SYSDATE + 10 FROM dual; ROUND(data_angajarii, MONTH') FROM angajai; SYSDATE - 8 FROM dual; SYSDATE - data_angajarii FROM angajai;

35 Secvena: nota=5; switch(nota)

case 4: printf("restanta");break; case 5: case 6:case 7:case 8: printf("promovat"); break; default: printf("nimic implicit, totul cu munca!");break;

} G 2_

a) afiseaza: promovat b) afiseaza: nimic implicit, totul cu munca! c) afiseaza: restanta; d) este eronata, deoarece conine switch care admite doar valori constante; e) este eronata, d eoar ece break este incompatibil cu default.

Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic

Strategii de dezvoltare a afacerilor

Punctaj

Adm itere m asterat 2 0 0 9

Facultatea: C.S.I.E. 3 august 2009 Seria I Cod gril:

CSIE4 3

Codul variantei (1 - 6 )

5
O

6
O

Modulul de specializare

A z z z z z z 4 ) z z z z z z z % z 2, z z Z 2 z
Z X Z

O O O O O

z z z z

Z z

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

b o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: Masterat 2009 Facultatea: Cibernetic. Statistic si Informatic Economic

CSIE4- a l

TEST-GRILA
Not: fiecare ntrebare valoreaz 2 puncte I. Un consumator are preferinele ordonate de funcia de utilitate U : X c R2 - R, U(xl, x 2) = In*! + In x 2 (X reprezint mulimea consumurilor posibile). Preurile unitare ale celor dou bunuri sunt p l , respectiv p 2, iar venitul consumatorului este notat cu R, R> 0. Se noteaz cu X ( p l , p 1,R) = q>(px, p 2,u)'( Pi (Pi>P2,u) K X 2(pl, p 2,R)J cererea necompensat (walrasian), iar cu

cererea compensat (hicksian), unde u este nivelul minim de

K <Pl(Pl,P2U) utilitate dorit de consumator. Atunci: L Funcia de cerere necompensat de bun 1, X x(pl, p 2,R), este: a) X l(pl, p 2,R) = R Pi d) X x(px, p 2,R) = 2 Px b) X l(p 1, p 2,R) = ^ ; R e) X l(p l, p 2,R) = . Pi c) X l( p l , p 2,R) = ^ ;

2. Funcia de cerere necompensat de bun 2, X 2(pt, p 2,R), este: a) X 2(Pl, p 2,R) = R Pi R d) X 2(p1, p 2,R) = 2 P2 b) X 2(px, p 2,R) = ^ ; R e) X 2(px, p 2,R) = _1_ Pi c) X 2(px, p 2,R) = ^ ;

3. Vectorul optim de consum pentru p x = 2u.m., p 2 =S u.m. i R = 100 u.m. este: 50" ^50^ ^25^ ^10 N b) e) a) d) v10, , 10, \50y v20 , 4. Funcia de cerere compensat de bun 1, (pl{px, p 2,u), este: a) < p l(pl, p 2,u) = eu
VA

b) < p x( p x, p 2,u) = eu'2


V Pi

; c) < p x( p x, p 2,u) = euJ p xp 2 mi Pi

d) < p x( p i , p 2,u) = eup l \

e) < p x( p i , p 2,u) = 2e

Qb

5.

Funcia de cerere compensat de bun 2, (p2(/?, , p 2,u), este: a) < P 2(PiP 2 u) = eu d) < p 2( p x, p 2,u) = 2eu b)<p2(px, p 2,u) = eup 2\ c) < p 2(px, p 2, u) =
e"

e) < p 2(px, p 2,u) = e " J p xp 2

6. Utilitatea marginal U(xx,x2) a consumului de bun 1 este: a) ; x. b) ; x, c) 2xx; d) xx ; e) x x + x2.

7. Utilitatea marginal U(xx, x 2) a consumului de bun 2 este:


1 a) ; x2

b) ; x2

c) 2x2;

2 d) x 2 ;

e) x x+ x 2.

8. Rata marginal de substituie a bunului 2 cu bunul 1, RMS2i , este:

9. Funcia de utilitate mai sus menionat este: a) strict descresctoare n raport cu b) strict descresctoare n raport cu x?, c) convex; d)concav; e) niciun rspuns anterior.

II. Tehnologia unui productor este caracterizat de funcia de producie F(K,L) = \0LanoK p/2, cu a > 0 , j 3 > 0 , unde L reprezint fora de munc, iar K reprezint capitalul firmei.

10. Elasticitatea funciei de producie F n raport cu factorul L are valoarea 0,5 pentru: a) a = 2 ; b) a = 5; c) a = 10; d) a = 20; e) a - 4 . 11. Elasticitatea funciei de producie F n raport cu factorul K are valoarea 0,8 pentru: a) > 0 = 10; b) /? = 4; c)/? = 16; d)/5 = 20; e)y9 = 5. 12. Tehnologia de producie este cu randamente constante la scar dac a i p verific relaia: a) 2a + P = 60; b) 2a + p = 40; c) 2a + P = 10; d) 2a + p - 30; e) 2a + p - 20. 13. Norma tehnic de substituie a factorului K prin factorul L este:

III. Un productor are funcia de producie y(xl,x2) = x / /3x21/3, unde X/ i X2 reprezint cantitile din factorii de producie 1 i 2 care au preurile egale cu unitatea, iar y reprezint cantitatea de bun produs. Preul unitar al bunului produs este notat cu p. 14. Cererea optim din primul factor n funcie de p, x, ( p ) , este:
3 3 3

a) *

i =

x x(P) = ^ - ;c) *i(p) = ^ ;d) xi(P) = P*'> e) x](p) = 2 p \

15. Cererea optim din al doilea factor n funcie de p, x 2( p ) , este:


3 3 3

a) x2(p) = ?>p3, b) x 2(p) = 2 p 3; c) x 2(p) = ; d ) x 2(/>) = ; e ) x 2(/>) = . 16. Oferta total y(p) din bunul produs este: a) y i p ) = ^ - l *>) .K/O = y ; C ) y(p ) = j ^ ; d) y( p) = ^ ~ ; e ) y ( p ) = p 2.

17. Funcia profitului n (p ) este: a) n(p) = ^ ; b) n ( p ) = ^ - ; c) n (p ) = 18. Dac p = 3 u.m. , atunci profitul total este: a) ;r* = 2; b);r = l ; c)?r*=5; d)^* =10; e) n - 1 . ; d) n(p) = 2p 2\ e) n(p ) = 3p 3.

19 Dac o distribuie statistic este simetric, atunci ntre cuartilele sale Qi,i = \..3 exist relaia:

a.

Q2

^ 2 -;b .

Qi

= ^ r ^ ;c .

Qi

02=

( ^

- T ; e .

Q2

20
q

Amplitudinea relativ a variaiei variabilei X se calculeaz ca: X max X niin


100
.

X max X min

|Q Q *

X max X min x

]Q Q *

d.

X X X m ax -100 ; e. ------ 100 . X X

21 Determinai media( 3c ), mediana(Me) i valoarea modal(M?) pentru urmtorul eantion: 18,2; 56,9; 24,6; 13,5. a. b. c. d. e. 22 a. b. c. d. e. 23 a. b. c. d. e.
3c =

21,4; Me 21,4; Mo = 21,4; 28,3; Me = 21,4; Mo = 21,4; 3c = 28,3; Me - 1467; Mo = 21,4; 3c = 28,3; Me = 21,4; Mo nu exist; 3c nu exist; Me = 21,4; Mo nu exist.
3c =

Coeficientul de variaie (exprimat procentual) arat: ponderea abaterii standard n media aritmetic; cu cte procente este depit limita de omogenitate admis; cu cte uniti de msur este mai mare abaterea standard fa de media aritmetic; de cte ori se cuprinde abaterea standard n coeficientul de asimetrie; cte procente din abaterea standard reprezint media artimetic. Dispersia unei variabile altemative(binare) de tip DA/NU este maxim atunci cnd: numrul de rspunsuri DA este egal cu numrul de rspunsuri NU; toate unitile populaiei nregistreaz rspunsuri afirmative; toate unitile populaiei nregistreaz rspunsuri negative; toate unitile populaiei nregistreaz fie rspunsuri negative, fie rspunsuri afirmative; toate unitile populaiei nu nregistreaz rspunsuri negative i afirmative.

24 Fie populaia statistic sistematizat n r grupe dup valorile caracteristicii de grupare X i n m grupe dup valorile variabilei analizate Y i pentru care s-au calculat dispersiile: cr2 - dispersia total, <r,2 - dispersia grupei i, cr 2 - media dispersiilor grupelor, S 2 - dispersia dintre grupe. Contribuia factorului de grupare X la variaia general a variabilei Y se msoar cu indicatorul:
2 _ cr2 i 81 2 S2 >2 a. R = y ; b. R = - ; c . R = 1 ---- -; d. Coeficientul de asimetrie Bowley; e. Indicele Gini. cr a" a

v\

25 Un productor de produse cosmetice organizeaz un sondaj stratificat far revenire pentru estimarea preferinelor consumatorilor. Populaia statistic este format din toate magazinele cu desfacere cu amnuntul din Bucureti. Aceast populaie este o populaie stratificat dup mrimea magazinelor i n plus se cunoate pentru fiecare tip de magazin procentul magazinelor care comercializeaz aceste produse. Tipul magazinelor(stratul) Numr de magazine( N , ) Ponderea magazinelor care comercializeaz produse cosmetice(%) 40% 70% 90%

Magazine mici Supermarketuri Hypermarketuri TOTAL

900 80 20 o o oH r* II

Care este volumul eantionului(w) de magazine necesar pentru a aprecia preferinele consumatorilor cu o eroare limit (eroare maxim admisibil) A = 0,03 i o probabilitate de 95,45%( z an - 2 ): a. b. c. d. e. n< 10; n e ( 10;30); >300; n nu se poate calcula; n=243.

26 n cazul unei distribuii de frecvene pe intervale de variaie, frecvena absolut cumulat cresctor a ultimului interval este ntotdeauna egal cu: a. b. c. d. e. 27 numrul total de observaii; frecvena absolut a ultimului interval; 333%; ptratul frecvenelor cumulate descresctor; rdcina ptrat a sumei frecvenelor. Distribuia a 100 de studeni dup durata sptmnal de studiu individual se prezint astfel: Durata de studiu(ore)* Numr de studeni 0-5 10 5-10
20

10-15 15-20 20-25 40 20 10

Total 100

Limita inferioar este inclus n interval.

Timpul mediu de studiu al unui student din cei 100 este egal cu: a. b. c. d. e.
0 ore 100 de ore;

12,5 ore;
-10 ore;

3,14 ore.

28 Dac tendina legturii dintre dou variabile se exprim printr-o funcie neliniar atunci intensitatea legturii se poate msura prin : a. b. c. d. e. 29 coeficientul de corelaie liniar parial; coeficientul de asimetrie Pearson ; coeficientul de variaie ; coeficientul lui Bowley ; raportul de corelaie.

Ce indicator al tendinei centrale nu este afectat de prezena valorilor extreme: a. b. c. d. e. media ptratic; valoarea m edian; media geometric; media cronologic; media de ordinul 5.

30

Valorile unei variabile statistice X au fost urmtoarele: 7, 1, 5, 30, 10, 9, 7. Valoarea modal este: a. 30; b. 10; c. 1; d. 7; e . -1.

31 ntr-o populaie statistic structurat pe grupe(clase) relativ omogene se calculeaz : dispersia general(total) cr2 , media dispersiilor grupelor cr 2 i dispersia dintre grupe S 2. n orice situaie este adevrat relaia : a. b. c. d. e. S 2 > cr2 ; S 2 < cr 2 ; S 2 = cr2 +cF2 ; a 2 = cr2 + S 2 ; S 2 < 0.

32 a. b. c. d. e.

Dispersia ca indicator statistic al mprtierii(variaiei) se exprim n: radical de ordinul trei din unitatea de msur a variabilei pentru care se calculeaz; procente; rdcina ptrat din unitatea de msur a variabilei pentru care se calculeaz; numrul n nmulit cu unitatea de msur a variabilei pentru care se calculeaz; nu are, de regul, unitate de msur cu coninut economic.

33 Un salariat din cei 200 de salariai ai unei societi comerciale ctig, n medie, ntr-o lun, 2000 de lei. tiind c salariul lunar modal este de 2250 lei, iar coeficientul de asimetrie Pearson(Cas = al distribuiei salariilor este de -0,5, atunci valoarea coeficientului de cr variaie(n procente) e s te : a. 120%; b .2 0 0 % ; c . -26%; d.137%; e. 25%.

34 Dac valoarea coeficientului de corelaie liniar Pearson( raportului de corelaie(7?), atunci: a. b. c. d. e. se poate estima un model logit ntre cele dou variabile; cele dou variabile sunt corelate liniar; poate exista corelaie, dar neliniar; cel mai bun model este un model exponenial; cele dou variabile sunt distribuite lognormal.

) este egal cu valoarea

35 La o banc se analizeaz urmtoarea distribuie a debitorilor dup numrul zilelor de ntrziere a rambursrii creditelor : Intervale de variaie a numrului de zile de ntrziere a rambursrii creditelor* Numrul de debitori 5-15 15-25 25-35 35-45 45-55

22

40

22

Limita inferioar este inclus n interval.

Valoarea modal a distribuiei de mai sus este: a. b. c. d. e. 225 z ile ; 40 debitori; 125,3 z ile ; 30 z ile ; - 40 zile.

Facultatea de Comer 9

Punctaj

A dm itere m a stera t 2 0 0 9

Facultatea: COMER 3 august 2009 Seria I Cod gril:

COM1 b

Codul variantei (1 - 6 )
1 2 3 4 5

6
O

O
Modulul de specializare

o o o o o

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

o < ) o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o < o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o

o o o

a b c o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o

d o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o

m o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: Masterat 2009 Facultatea: COMER

COM1 b l

TEST GRIL Not: Fiecare ntrebare valoreaz 2 puncte


1. Printre elementele de individualizare ale ntreprinderii nu se numr:

2.

3.

4.

5.

6.

a) numele ntreprinderii; b) capitalul social; c) naionalitatea; d) sediul; e) sigla. Angrositii cash&carry sunt acei angrositi cu servire limitat care: a) comercializeaz o gam limitat de bunuri pentru care ndeplinesc i funciile de transport i vnzare: de exemplu, comercializarea laptelui, a pinii etc.; b) folosesc o metod de vnzare cu autoservire (liber service) practicat ntr-un depozit de gros unde clienii detailiti i utilizatorii profesionali aleg mrfurile, pltesc n numerar, la plecare i i asigur singuri transportul cumprturilor fcute; c) i vnd produsele prin magazine de consignaie; d) presteaz foarte puine servicii i i expediaz marfa prin pot sau cu diferite mijloace de transport (camioane); e) exportatorii. Din categoria bunurilor imateriale care constituie marfa fac parte: a) asistena, consultana, informaiile, serviciile; b) asistena, consultana, hardware, serviciile; c) combustibilii, consultana, informaiile, serviciile; d) asistena, informaiile, revistele, serviciile; e) consultana, informaiile, revistele, serviciile. Drepturile cu privire la marc nu se sting dac: a) nceteaz activitatea ntreprinderii; b) marca nu este folosit cel puin cinci ani de la nregistrare; c) expir data de protecie; d) are loc transmiterea drepturilor cu privire la marc, altei ntreprinderi; e) nu se efectuez formalitile de rennoire a drepturilor. Cum pot fi definite serviciile din punct de vedere al marketingului? a) activiti al cror rezultat este nematerial i deci nu se concretizeaz ntr-un produs cu existen de sine stttoare b) activitatea oferit la vnzare care produce avantaje i satisfacii fr a antrena un schimb fizic sub forma unui bun c) activiti ale cror rezultate sunt omogene si tangibile d) acele activiti economice care nu sunt nici producie industrial, nici minerit, nici agricultur e) schimbri n condiia unei persoane sau a unui bun, care sunt rezultatul activitii, pe baz de comand, a unei alte uniti economice n ce categorie se nscriu serviciile de comer, reparaii, personale: a) servicii care nu admit migrarea cererii b) servicii care permit migrarea cererii c) servicii care impun migrarea cererii d) servicii care nu admit migrarea ofertei i a cererii e) nici una dintre acestea

COM1bl
7. ntreprinderea modern este tot mai mult o construcie abstract format din: a) persoane; b) cldiri; c)interese; d) produse; e) active. 8 . Care este piaa la care o firm nu poate avea acces, cci aceasta este dependent de un concurent, pe motiv de o legtur juridic sau economic puternic: a) piaa de bunuri complementare; b) piaa bunurilor substituibile; c) piaa de bunuri industriale; d) piaa "captiv"; e) pia invizibil. 9. Nu constituie un avantaj al sistemului de codificare EAN pentru comerciani: a) gestionarea eficient a stocurilor; b) nregistrarea operativ a datelor referitoare la mrfurile vndute; c) urmrirea interesului cumprtorilor pentru promoii; d) cunoaterea structurii pe categorii a cumprtorilor; e) emiterea automat a comenzilor de mrfuri. 10 Dup natura beneficiarului (utilizatorului) serviciile se clasific n: a) materiale i nemateriale b) intermediare i finale c) marfa i ne-marfa d) de pia i non-market e) transferabile i netransferabile 11 Productivitatea relativ a muncii n domeniul serviciilor se obine raportnd: a) ponderea serviciilor n PIB la ponderea serviciilor n populaia ocupat (PO) b) ponderea serviciilor n PO la ponderea serviciilor n PIB c) valoarea PIB din servicii la PO n servicii d) cifra de afaceri la numrul de lucrtori e) populaia ocupat la valoarea PIB din servicii 12 Efectele pozitive generate de sectorul IMM ntr-o economie se concretizeaz n: a) generarea unui mare numr de locuri de munc; b) reducerea preurilor bunurilor de consum ca urmare a creterii productivitii; c) reducerea numrului competitorilor pe piee; d) creterea gradului de mecanizare i automatizare a proceselor economice; e) concentrarea produciei. 13 Din punct de vedere merceologic, trsturile i nsuirile unui bun care l particularizeaz n raport cu alte bunuri i i confer capacitate de satisfacere a unor trebuine umane sunt: a) funcii; b) parametri; c) caracteristici; d) proprieti; e) indicatori. 14 Promovarea de ctre guverne a unor programe de educaie i informare a consumatorilor cu privire la sntate, nutriie, produse periculoase, etichetarea produselor, legislaia i modul de obinere a despgubirilor reprezint: a) un deziderat al organizaiilor obteti; b) un principiu al legislaiei europene privind protecia consumatorilor;

COM1bl

15

16

17

18

19

20

21

22

c) o msur precizat n legea consumatorilor; d) un angajament al partidelor n campaniile electorale; e) un principiu director al ONU cu privire la protecia consumatorilor. Cererea i oferta de servicii formeaz: a) sfera serviciilor b) sectorul teriar c) piaa serviciilor d) sectorul serviciilor e) economia serviciilor Asanarea ntreprinderii aflate n criz se poate realiza: a) numai cu resurse proprii; b) cu sprijinul creditorilor prin iertarea de datorii; c) prin lichidare; d) prin credite suplimentare pe termen scurt; e) prin moratoriu. Acronimul ISBN are legtur cu domeniul: a) standardelor; b) crilor; c) mrcilor; d) certificrii; e) etichetrii. n sectoarele de servicii cu efecte externe negative este necesar intervenia statului prin: a) reglementri administrative b) reglementri tehnice c) controlul preurilor d) naionalizri e) nu este necesar Reprezint o caracteristic a sucursalelor unei societi comerciale: a) personalitatea juridic proprie; b) autonomia economic i decizional limitat; c) patrimoniul propriu; d) finanarea proprie a activitii; e) asocierea. Ordonarea produselor dup apariia lor constituie principiu al clasificrii: a) alfanumerice; b) combinate; c) aleatoare; d) nesistematice; e) sistematice. Printre teoriile economice care de-a lungul timpului au ncercat s justifice intervenia statului n sectorul serviciilor se numr: a) teoria monopolului natural i a pieelor contestabile, b) teoria concurenei distructive, c) teoria efectelor externe pozitive, d) teoria efectelor externe negative, e) toate rspunsurile sunt corecte. La sfritul perioadei de leasing, solicitantul are urmtoarele opiuni: a) s cumpere obiectul de leasing la valoarea rezidual care este mai mic dect valoarea iniial; s prelungesc contractul de leasing; s nceteze raporturile contractuale;

to

C0M1bl
b) s cumpere obiectul de leasing la valoarea rezidual care este mai mic dect valoarea iniial; s prelungesc contractul de leasing; s prelungesc raporturile contractuale; c) s cumpere obiectul de leasing la valoarea iniial; s prelungesc contractul de leasing; s nceteze raporturile contractuale; d) s cumpere obiectul de leasing la valoarea rezidual care este mai mic dect valoarea iniial; s nceteze contractul de leasing; s nceteze raporturile contractuale; e) s nceteze s plteasc ratele. Criteriile de clasificare a hrtiei utilizate n domeniul ambalajelor sunt: a) compoziie, destinaie, volum; b) destinaie, gramaj, umiditate; c) compoziie, gramaj, reciclabilitate; d) destinaie, transluciditate, pirostabilitate; e) compoziie, destinaie, gramaj. In sens specific, oferta de servicii este reprezentat de: a) producia de servicii destinat comercializrii pe pia b) capacitatea organizatoric a furnizorilor de servicii de a satisface n anumite condiii de calitate, structur i termene cerinele beneficiarilor c) nevoia de servicii manifestat la pia d) totalitatea tranzaciilor cu servicii e) utilizarea de servicii n scopul satisfacerii trebuinelor de consum Constituie element al funciei de transport a ambalajului: a) posibilitatea aranjrii facile n stiv; b) precizarea cerinelor de manipulare; c) optimizarea raportului volum / greutate; d) asigurarea rezistenei la variaia parametrilor de pstrare; e) indicarea riscurilor de operaionalizare. Caracteristic pentru o ntreprindere mic este: a) diviziunea accentuat a muncii; b) facilitatea obinerii creditelor; c) expunerea mare la risc; d) cota mare de pia; e) numrul mare de acionari. 0 ntreprindere de servicii a realizat o cifr de afaceri de 100 mii lei cu un nivel al cheltuielilor de 80 mii lei, din care 75% cheltuieli variabile i 25% cheltuieli convenional constante. n aceste condiii nivelul relativ al cheltuielilor a fost de: a) 80% b) 125% c) 25.000 lei d) 75.000 lei e) Nu se poate calcula Pot fi nregistrate mrci acelea care: a) conin imaginea unei persoane notorii; b) au caracter distinctiv; c) conin aluzii la teme disputabile; d) conin nsemne i embleme aparinnd altor ri; e) pot sugera originea geografic a mrfii. Care sunt acele bunuri de consum pe care consumatorul, n procesul de selecie i achiziie, le compar din punctul de vedere al adecvanei, calitii, preului i stilului? a) bunurile de uz curent;

23

24

25

26

27

28

29

S A

C O M 1 bl b) bunurile de lux; c) bunurile industriale; d) bunurile intermediare; e) bunurile cu defecte. Negustorul este: a) o persoan care are comerul ca profesie (la plural poate desemna, n mod generic, reprezentanii profesiei celor care se ocup cu comerul); b) o ntreprindere al crei obiect de activitate principal este comerul; c) lucrativ, cei care urmrete obinerea de profit; d) orice persoan fizic sau juridic care desfoar acte i fapte de comer (n sens juridic); e) orice persoan care cumpr sau vinde ceva. Semnificaia de produs al agriculturii biologice rezid n condiiile: a) lipsei elementelor chimiei de sintez n fabricare i limitarea utilizrii de ngrminte i pesticide; b) folosirea reglementat a elementelor chimice de sintez i interzicerea folosirii pesticidelor; c) libertatea folosirii ngrmintelor chimice i folosirea judicioas a pesticidelor; d) folosirea cumptat a pesticidelor i a aromelor naturale; e) interdicia folosirii ngrmintelor i folosirea limitat a aditivilor. Termenul de recuperare a investiiei se calculeaz ca: a) raport procentual ntre valoarea investiiei i profitul anual estimat a se realiza b) raport ntre cifra de afaceri anual previzionat i valoarea investiiei c) raport ntre valoarea investiiei i profitul anual estimat a se realiza d) raport ntre valoarea investiiei i cota anual de amortizare e) raport ntre profitul anual i cheltuielile cu amortizarea Din sectorul teriar nu fac parte: a) Comerul cu ridicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor i a bunurilor personale i de uz gospodresc b) Hotelurile i restaurantele c) Transportul, depozitarea i comunicaiile d) Intermedierile financiare e) Construciile Printre indicatorii ce exprim eficiena social a serviciilor nu se numr: a) numrul de uniti de servicii la 1.000 de locuitori, b) numr de locuitori la un medic, c) numr de studeni la 100.000 locuitori, d) timpul necesar efecturii cumprturilor, e) termenul de recuperare a investiiei Punctul forte al parteneri atu lui angrosist-detailist const n faptul c: a) poate oferi un avantaj competitiv viabil; b) nu poate oferi un avantaj complementar viabil; c) nu poate oferi un avantaj competitiv viabil; d) poate oferi un avantaj complementar valabil; e) nu exist un punct forte.

30

31

32

33

34

35

Facultatea de Contabilitate
i

Informatic de Gestiune

Punctaj

E" FM JI if tr
A dm itere m a tera12 0 0 9

Facultatea: C.I.G. 3 august 2009 Seria I Cod griia:

CIG1 b

4 4 J 3
6
O

Codul variantei (1 - 6 )
1 2 3 4 5

O
Modulul de specializare

El PI F?J EJ FH Bl E-1 ESI Ei EH

E^ El E1 E?J

*?

Nr. l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29

$5"

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

b o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o

o o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

CIG1 b l
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: Masterat 2009 Facultatea: Contabilitate si Informatica de Gestiune

TEST-GRILA Situaia stocurilor de materii prime n cursul lunii septembrie este urmtoarea: 01.09. Sold iniial 60 buc.x 30 lei/buc; Intrri: 04.09.40 buc.x 40 lei/buc, 18.09. 50 buc.x 45 lei/buc.; Ieiri: 12.09. 70 buc, 25.09. 60 buc. Care este valoarea ieirilor din 25.09. i a stocului final n condiiile utilizrii metodei LIFO: (2p.) Valoarea stocului final Valoarea ieirilor 1.200 lei 2.200 lei a. 900 lei 2.550 lei b. 600 lei c. 2.550 lei 900 lei d. 2.500 lei 370 lei 1.850 lei e. 2. Care din urmtoarele formule contabile nu este n concordan cu explicaia dat? (2p.) a. 2131 = 105 3001ei nregistrarea reevaluare rezervei din

301

401

3001ei Achiziie de materii prime din import 3001ei Anularea unei ajustri pentru deprecierea mrfurilor 3001ei Plata impozitului pe profit 3001ei ncasarea avansului de la clieni

397

7814

691 5121

= =

441 419

3. O societate comercial achiziioneaz materii prime p e baza facturii: pre de cumprare 15.000 lei, remiz 1%, scont de decontare 2%, TVA 19%. In condiiile utilizrii metodei inventarului permanent i a contabilizrii scontului de decontare la momentul facturrii, precizai formula contabil privind achiziia materiilor prime: (2p.) a. 14.553 lei 2.765 lei 15.000 lei 2.765 lei 14.850 lei 2.765 lei 301 4426 301 4426 601 4426 = 401 767 401 767 401 17.021 lei 297 lei 17.468 lei 297 lei 17.615 lei

b.

c.

s=

CIG1 b l

d.

14.850 lei 2.765 lei 14.850 lei 2.765 lei

601 4426 301 4426

401 767 401 767

17.318 lei 297 lei 17.318 lei 297 lei

e.

2 =

4. Societatea comercial ABC achiziioneaz un echipament de extracie a petrolului. Pentru achiziia i punerea n funciune a acestuia, societatea a efectuat urmtoarele cheltuieli: preul de cumprare al echipamentului 45.000 lei, cheltuieli cu amenajarea amplasamentului 8.000 lei, cheltuieli de montaj 6.000 lei, cheltuieli cu reclama pentru lansarea produselor 1.500 lei, piese de schimb nlocuite 7.000 lei pentru a reduce substanial durata procesului de extracie. Potrivit LAS 16 Imobilizri corporale, costul de achiziie al echipamentului se recunoate n contabilitate: (2 p.) a. b. 67.500 lei 59.000 lei 7.0001ei
66.000 lei

2131 2131 6024 2131 2131 6024 2131

404 404 3024 404 404 3024 404

67.500 lei 59.000 lei 7.0001ei


66.000 lei

= = =
=

c. d.

60.500 lei 7.000 lei 59.000 lei

=
-

60.500 lei 7.000 lei 59.000 lei

e.

5. n cursul exerciiului N, o societate comercial a efectuat urmtoarele tranzacii: ncaseaz 20.000 lei din vnzarea unei cldiri, ncaseaz 1.500 lei din vnzarea mrfurilor, ncaseaz 2.800 lei din emisiunea de aciuni, acord un mprumut pe termen lung n valoare de 4.000 lei, pltete 1.000 lei pentru achiziia de materii prime, pltete impozit pe profit 800 lei; achiziioneaz autoturisme la un cost total de 60.000 lei, din care 20.000 lei fac obiectul unui contract de leasing financiar, iar restul sunt pltii n numerar n cursul anului; ncaseaz dobnzi i dividende totale n valoare de 600 lei, din care 200 lei provin din activitatea de exploatare; restituie aporturi n numerar 5.000 lei. Care este valoarea fluxului de trezorerie din activitatea de investiii? (2p.) Valoarea fluxului de trezorerie din activitatea de investiii -23.600 lei -24.000 lei -64.000 lei +24.000 lei + 20.000 lei

a. b. c. d. e.

6 . O societate comercial deine un mijloc de transport achiziionat la data de 20.12.N la costul de

achiziie de 10.000 lei, durata de via util 10 ani, metoda de amortizare liniar. La sfritul anului N+3, mijlocul de transport este reevaluat, valoarea just stabilit fiind de 8.400 lei. Care

CIG1 b l sunt nregistrrile contabile < ;are se vor efectua la sfritul anului N+3, conform IAS 16 Imobilizri corporale, n condiiile reevalurii prin metoda valorii nete: (2p.) a. 3.000 lei 1.400 lei 3.000 Iei 1.400 lei 1.200 lei 3.000 lei 1.400 lei 3.000 lei 1.200 lei 1.400 lei 3.000 lei 1.400 lei 2813 2133 2813 2133 6813 2133 105 2133 6813 105 2133 105 = = = = = = = = = = = 2133 105 2133 105 2133 2813 2133 2813 2133 2133 105 2813 3.000 lei 1.400 lei 3.000 lei 1.400 lei 1.200 lei 3.000 lei 1.400 lei 3.000 lei 1.200 lei 1.400 lei 3.000 lei 1.400 lei (2p.)

b.

c.

d.

e.

Care din urmtoarele formule contabile exprim o operaie corect nregistrat? a. b. c. d. e.


8.000 lei 8.000 lei 8.000 lei 8.000 lei 8.000 lei

378 6814 397 4428 6814

= = = = =

4428 397 371 378 371

8.000 lei 8.000 lei 8.000 lei 8.000 lei 8.000 lei

SC ABC vinde un program informatic la preul de 10.000 Iei, din care 10% reprezint servicii de asisten tehnic asigurat n urmtorii 2 ani, dup implementarea acestuia. Potrivit IAS 18 Venituri, recunoaterea serviciilor de asisten tehnic n al doilea an se contabilizeaz astfel: (2p.) a. b. c. d. e.
1.000 lei

411 472 704 411 411

= = = = =

704 704 472 472 472

1.000 lei

500 lei 500 lei 500 lei


1.000 lei

500 lei 500 lei 500 lei


1.000 lei

CIG1 b l 9. Conform Cadrului general IASB, o datorie reprezint: (2p.)

a)

b) c)

d)

e)

o obligaie actual a entitii, provenit din evenimente trecute, i prin decontarea creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice; o obligaie viitoare a entitii; o obligaie actual a entitii, provenit din evenimente actuale, i prin decontarea creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice; o obligaie actual a entitii, provenit din evenimente trecute, i prin decontarea creia se ateapt s rezulte o intrare de resurse care ncorporeaz beneficii economice; o obligaie trecut a entitii, provenit din evenimente trecute, i prin decontarea creia se ateapt s rezulte o intrare de resurse care ncorporeaz beneficii economice.

10.0 societate comercial deine la 01.07. N un stoc iniial de produse finite n valoare de 40.000 lei. n cursul lunii a efectuat urmtoarele tranzacii: obine produse finite la cost de producie 30.000 lei i vinde produse al cror cost de producie este de 18.000 lei. Stocul final de produse finite constatat la inventariere este de 52.000 lei. n condiiile utilizrii metodei inventarului permanent, precizai care sunt formulele contabile: (2 p.) a) b) c) 30.000 lei 18.000 lei 30.000 lei 40.000 lei 52.000 lei 18.000 lei 40.000 lei 30.000 lei 52.000 lei 40.000 lei 52.000 lei 345 = 711 = 345 = 711 = 345 = 711 = 711 = 345 = 345 = 711 = 345 = 711 345 711 345 711 345 345 711 711 345 711 30.000 lei 18.000 lei 30.000 lei 40.000 lei 30.000 lei 18.000 lei 40.000 lei 30.000 lei 52.000 lei 40.000 lei 52.000 lei

d)

e)

11. Pentru o societate comercial se cunosc urmtoarele informaii la 31.12. N: costul de producie al produselor finite aflate n stoc 30.000 lei, preul de vnzare estimat 50.000 lei, costuri estimate necesare vnzrii produselor finite 10.000 lei. n situaiile financiare la 31.12.N, stocurile de produse finite sunt evaluate la valoarea: ' (2p.)

a) b) c) d) e)

10.000 lei; 30.000 lei. 40.000 lei; 60.000 lei; 50.000 lei.

CIG1 b l

12. Conform Cadrului general IASB, caracteristicile calitative ale situaiilor financiare, sunt: (2p.)

a) b) c) d) e)

reprezentarea fidel, prevalena economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudena, integralitatea; inteligibilitatea, relevana, credibilitatea, neutralitatea; inteligibilitatea, relevana, credibilitatea, comparabilitatea; inteligibilitatea, relevana, credibilitatea, integralitatea; inteligibilitatea, relevana, credibilitatea.

13.0 societate comercial evalueaz mrfurile la preul cu amnuntul, adaosul comercial practicat, 30%. n cursul lunii, achiziioneaz mrfuri conform facturii care cuprinde: pre de cumprare 60.000 lei, rabat 10%, TVA 19%. Preul de vnzare cu amnuntul afiat de magazin este: (2p.)

a) b) c) d) e)

92.820 lei; 93.798 lei; 83.538 lei; 70.200 lei; 89.538 lei.

14. O societate comercial realizeaz o construcie n regie proprie, pentru care a efectuat urmtoarele cheltuieli: cheltuieli directe 300.000 lei; cheltuieli indirecte 250.000 lei, din care variabile 150.000 lei i fixe 100.000 lei; cheltuieli administrative 40.000 lei. Societatea utilizeaz 80% din capacitatea de producie. Precizai formula contabil de obinere a construciei: (2 p.)

a) b) c) d) e)

212 212 345 212 212

= = = = =

722 722 711 722 722

550.000 lei 530.000 lei 590.000 lei 570.000 lei 450.000 lei

< 3

CIG1 b l 15. Stocurile sunt definite de IAS 2 Stocuri, astfel:

a) b) c) d)

e)

active deinute numai pentru a f vndute pe parcursul desfurrii normale a activitii; active sub form de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz a fi folosite n procesul de producie; active n curs de producie ce urmeaz a fi vndute pe parcursul desfurrii activitii extraordinare; active deinute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activitii; n curs de producie, n vederea vnzrii pe parcursul desfurrii normale a activitii; sau sub form de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz a fi folosite n procesul de producie sau pentru prestarea de servicii; active stocate de entitate.

16. Care dintre urmtoarele categorii de utilizatori de situaii financiare sunt interesai ndeosebi, de informaiile privind performana capitalului investit: (2 p.) a) b) c) d) e) publicul; investitorii; angajaii; clienii; concurena.

17. SC ABC deine la 31.12.N un stoc de mrfuri la valoarea contabil de 80.000 lei. Datorit recesiunea economice, valoarea acestora a sczut la 65.000 lei. Care este tratamentul contabil adecvat? (2p.)
a) b) c) d) e) 607 397 6814 371 601 = = = = = 371 7814 397 607 301 15.000 lei 15.000 lei 15.000 lei 15.000 lei 15.000 lei

18. Imobilizrile corporale primite de ctre entitate cu titlu gratuit, se evalueaz la: a) b) c) d) e) costul de achiziie; valoarea just; costul de achiziie sau valoarea just; costul de producie; costul de achiziie, costul de producie sau valoarea just.

(2p.)

CIG1 b l

19. O societate comercial achiziioneaz un utilaj. Pentru achiziia i punerea n funciune a acestuia, societatea a efectuat urmtoarele cheltuieli: pre de cumprare 30.000 lei, cheltuieli de montaj 7.000 lei, onorariile inginerilor care monteaz utilajul 4.000 lei, valoarea rezidual 22.000 lei. Potrivit IAS 16 Imobilizri corporale, valoarea amortizabil a utilajului, este: (2p.)
a) b) c) d) e) 19.000 lei; 41.000 lei; 22.000 lei; 37.000 lei; 30.000 lei.

20. n cadrul Situaiei fluxurilor de numerar, tranzaciile cu numerar sunt grupate n urmtoarele activiti: (2p.)

a) b) c) d) e)

exploatare, investiii; finanare; exploatare, financiare, extraordinare; exploatare, investiii, extraordinare; exploatare, investiii; exploatare, finanare, financiare.

21. Care dintre urmtoarele afirmaii este adevrat n conformitate cu IAS 12 Impozitul asupra rezultatului? (2p.) a) n cazul veniturilor n avans, baza fiscal este egal cu valoarea contabil a veniturilor n avans diminuat cu valoarea veniturilor ce vor fi impozabile n perioadele urmtoare; b) diferenele nefavorabile ntre valoarea contabil i baza de impozitare a datoriilor sunt considerate impozabile; c) un activ de impozit amnat trebuie s fie contabilizat pentru reportul nainte de pierderi fiscale, n msura n care nu este probabil s se dispun de beneficii impozabile viitoare, asupra crora vor putea s fie imputate aceste pierderi fiscale; d) dac valoarea contabil a unui activ este mai mic dect baza sa fiscal, diferena temporar este impozabil; e) diferenele temporare deductibile vor genera sume impozabile n determinarea beneficiului impozabil al exerciiilor viitoare, atunci cnd valoarea contabil a activului (datoriei) va fi recuperat (decontat); 22. Care dintre urmtoarele categorii nu reprezint active curente, n conformitate cu IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare? (2p.) a) active destinate s fie vndute sau consumate n cadrul ciclului de exploatare al ntreprinderii; b) active destinate a fi realizate ntr-o perioad ce depete 12 luni dup nchiderea exerciiului; c) active deinute, n mod esenial, pentru a fi tranzacionate; d) active destinate a fi realizate n urmtoarele 12 luni dup nchiderea exerciiului; e) active care fac parte din categoria lichiditilor i echivalentelor de lichiditi; 23. Care dintre urmtoarele afirmaii nu este conform cu IAS 37 Provizioane, datorii eventuale i active eventuale? (2p.)

CIG1 b l
a) valoarea provizionului trebuie s reprezinte cea mai bun estimare a costurilor necesare stingerii obligaiei actuale la data bilanului; b) acolo unde efectul valorii timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezint valoarea actualizat a cheltuielilor necesare pentru stingerea obligaiei; c) se vor nregistra la provizioane doar acele obligaii generate de evenimente viitoare care sunt dependente de aciunile viitoare ale ntreprinderii; d) dac provizionul ce trebuie estimat implic o gam larg de elemente, se va ine cont de ponderea tuturor rezultatelor posibile cu probabilitile de realizare a fiecruia; e) un provizion pentru restructurare este constatat atunci cnd ntreprinderea este angajat n mod irevocabil n restructurare; 24. Care dintre urmtoarele afirmaii nu este adevrat n conformitate cu IAS 16 Imobilizrile corporale? (2p.) a) durata de utilitate a unei imobilizri corporale este definit n funcie de utilitatea ateptat de la activul respectiv; b) stabilirea duratei de utilitate a unei imobilizri corporale se bazeaz pe prevederile reglementrilor fiscale n vigoare; c) durata de utilitate a unui activ poate s fie mai scurt dect viaa sa economic; d) calculul amortizrii nu se face totdeauna innd cont de anii de utilizare; e) estimarea duratei de utilitate a unei imobilizri corporale este o problem de judecat profesional; 25. Care dintre urmtoarele afirmaii este conform cu IAS 37 Provizioane, datorii eventuale i active eventuale? (2p.) a) datoriile eventuale i activele eventuale se contabilizeaz i se prezint distinct n bilan; b) datoriile eventuale se contabilizeaz dar activele eventuale nu pot fi contabilizate din motive de pruden; c) datoriile eventuale i activele eventuale se contabilizeaz dar n bilan se prezint diferena dintre totalul datoriilor eventuale i totalul activelor eventuale; d) datoriile eventuale i activele eventuale nu trebuie contabilizate, dar ele fac obiectul informrii n anex; e) datoriile eventuale i activele eventuale se contabilizeaz i se prezint distinct n situaia variaiei capitalurilor proprii; 26. Care dintre urmtoarele afirmaii nu este adevrat n conformitate cu IAS 16 Imobilizrile corporale? (2p.) a) valoarea amortizabil a unei imobilizri corporale trebuie s fie repartizat, n mod sistematic, pe durata sa de utilitate; b) metoda de amortizare trebuie s reflecte ritmul i modul n care sunt consumate avantajele economice viitoare ca urmare a utilizrii activului; c) cheltuiala privind amortizrile fiecrui exerciiu trebuie s afecteze contul de profit i pierdere, exceptnd situaia n care ea este ncorporabil n valoarea contabil a unui alt activ; d) amortizarea economic se determin conform reglementrilor fiscale n vigoare (de exemplu, prevederile codului fiscal); e) pe msur ce avantajele economice relative la un activ sunt consumate, pentru a reflecta acest consum, valoarea contabil a activului se reduce; 27. Care dintre urmtoarele condiii privind contabilizarea veniturilor din activiti ordinare care provin din vnzarea de bunuri nu este n conformitate cu IAS 18 Veniturile activitilor ordinare? (2p.)

CIG1 b l a) ntreprinderea a transferat la cumprtor principalele riscuri i avantaje inerente proprietii; b) ntreprinderea continu s fie implicat n gestiune, aa cum aceasta l vizeaz, n mod normal, pe proprietar i n controlul efectiv al bunurilor cedate; c) mrimea veniturilor activitilor ordinare poate s fie msurat n mod fiabil; d) este probabil ca ntreprinderea s obin avantaje economice viitoare asociate tranzaciei; e) costurile angajate sau de angajat, care vizeaz operaia, pot s fie msurate n mod fiabil; 28. Care dintre urmtoarele elemente nu reprezint o component a costului de achiziie, n conformitate cu IAS 16 Imobilizrile corporale? (2p.) a) onorariile cuvenite arhitecilor i inginerilor; b) cheltuielile de demarare a exploatrii; c) cheltuielile de amenajare a amplasamentului; d) preul de cumprare; e) cheltuielile de instalare; 29. Care dintre urmtoarele afirmaii nu este n conformitate cu IAS 18 Veniturile activitilor ordinare? (2 p.) a) veniturile din activiti ordinare trebuie s fie evaluate la valoarea just a elementelor primite sau de primit de ntreprindere n nume propriu; b) redeventele sunt contabilizate, n msura n care ndeplinesc condiiile generale de constatare a veniturilor, pe baza contabilitii de angajamente, conform realitii economice a contractului; c) cnd rezultatul unei tranzacii ce implic prestarea de servicii poate s fie estimat n mod fiabil, venitul trebuie recunoscut doar n limita cheltuielilor recuperabile; d) primele de rambursare sunt contabilizate la venituri, la nivelul proratei dobnzilor angajate; e) dobnzile sunt contabilizate, n msura n care ndeplinesc condiiile generale de constatare a veniturilor, n funcie de timpul scurs; 30. Care dintre urmtoarele afirmaii nu este adevrat n conformitate cu IAS 16 Imobilizrile corporale? (2 p.) a) reevalurile trebuie s fie efectuate cu o regularitate suficient, pentru ca valoarea contabil s nu difere semnificativ de cea care ar fi fost determinat prin utilizarea valorii juste la data nchiderii exerciiului; b) un activ nu poate s fie reevaluat n mod izolat, reevaluarea trebuind s se aplice la ansamblul bunurilor din aceeai categorie; c) rezerva din reevaluare cuprins n capitalurile proprii poate s fie transferat, n mod direct, n rezultatul reportat, atunci cnd rezerva din reevaluare este realizat; d) transferul rezervelor din reevaluare la rezultatul reportat trece prin contul de profit i pierdere; e) frecvena reevalurii depinde de fluctuaiile valorii juste a imobilizrilor corporale care au fost reevaluate; 31. Care dintre urmtoarele afirmaii nu este n conformitate cu IAS 2 Stocurile? (2p.) a) repartizarea cheltuielilor generale fixe de producie n costurile de transformare este bazat pe capacitatea normal a instalaiilor de producie; b) tehnicile de evaluare a costului stocurilor, ca de exemplu metoda costului standard sau metoda preului de vnzare cu amnuntul, pot s fie utilizate, dac aceste metode conduc la rezultate apropiate de cost; c) costul stocurilor de elemente care, n mod obinuit, nu sunt confundabile i de bunuri sau servicii produse sau prestate i afectate proiectelor specifice trebuie s fie determinat printr-o identificare distinct a costurilor lor individuale;

CIG1 b l d) costul altor stocuri dect cele care sunt identificabile trebuie s fie determinat prin utilizarea metodei costul mediu ponderat, a metodei ultimul intrat-primul ieit sau a metodei primul intrat-primul ieit; e) la nchiderea exerciiului, stocurile trebuie s fie evaluate la costul lor sau ia valoarea lor realizabil net, dac aceasta din urm este mai mic; 32. n conformitate cu IAS 7 Tabloul fluxurilor de trezorerie, efectul variaiilor cursurilor lichiditilor i echivalentelor de lichiditi deinute sau datorate: (2p.) a) este prezentat doar n note, fr s afecte tabloul fluxurilor de trezorerie; b) este prezentat n tabloul fluxurilor de trezorerie la activiti de exploatare; c) este prezentat n tabloul fluxurilor de trezorerie la activiti de investiii; d) este prezentat n tabloul fluxurilor de trezorerie la activiti de finanare; e) este prezentat n tabloul fluxurilor de trezorerie separat de fluxurile de trezorerie generate de activitile de exploatare, de investiii i de finanare; 33. Care dintre urmtoarele fluxuri nu sunt aferente activitilor de investiii, n cazul unei ntreprinderi industriale: (2p.) a) ncasri care decurg din rambursarea avaflsurilor de trezorerie i mprumuturilor acordate terilor; b) pli privind achiziia de titluri de la asocierile n participaie; c) ncasri din emisiunea de mprumuturi obligatare; d) plile implicate de imobilizrile produse de ntreprindere pentru sine; e) ncasri care decurg din vnzarea de imobilizri corporale; 34. Care dintre urmtoarele caracteristici ale informaiilor contabile nu este considerat principal n conformitate cu cadrul conceptual internaional? (2p.) a) neutralitatea; b) inteligibilitatea; c) fiabilitatea (credibilitatea); d) relevana; e) comparabilitatea; 35. Care dintre urmtoarele practici nu reprezint o consecin a aplicrii postulatului independenei exerciiilor? (2p.) a) practicarea unei contabiliti de angajamente; b) utilizarea conturilor de regularizare; c) interzicerea contabilizrii evenimentelor posterioare nchiderii exerciiului dar anterioare nchiderii conturilor; d) necesitatea calculului amortizrilor i provizioanelor la sfritul fiecrui exerciiu; e) menionarea n anex a cheltuielilor i veniturilor privind exerciiile anterioare;

Facuitatea de Economie

A n 4>

<$/} &
Adm itere m a stera t 2 0 0 9

Facultatea: ECONOMIE 3 august 2009 Seria a l- a Cod gril:

4 4fi 4 a / p

ECON1 b

Codul variantei (1 - 6 )

2
O

3
O

4
O

5
O

6
O
fa

Modulul de specializare

O O O O O

% b

(&> /

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

a b o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o # o o o o o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

3<3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE ADMITERE MASTERAT 2009

ECON1 b l

TEST-GRIL
Curba care arat combinaiile de bunuri pe care economia poate s ie produc la un moment dat utiliznd resursele disponibile este (2p): a) funcia de producie; b) curba expansiunii produciei; c) curba posibilitilor de producie; d) linia bugetului; e) curba de indiferen. Intr-o economie de pia, alocarea resurselor se realizeaz prin (2p): a) deciziile guvernului; b) deciziile administrative; c) tehnologiile de producie; d) sistemul de preuri; e) plan. O economie produce doar dou bunuri X i Y. n cazul n care curba posibilitilor de producie este o curb concav fa de origine (2p): a) costul de oportunitate pentru bunul X n raport cu bunul Y este constant; b) costul de oportunitate pentru bunul X n raport cu bunul Y este cresctor; c) costul de oportunitate pentru bunul X n raport cu bunul Y este descresctor; d) economia este ineficient; e) costul de oportunitate este cresctor pn la un punct, apoi descresctor. Enunul Pentru a fi competitive, ntreprinderile romneti ar trebui s investeasc n tehnologie avansat este o afirmaie (2p): a) pozitiv; b) normativ; c) empiric; d) explicativ; e) descriptiv. Faptul c producia crete mai repede la niveluri reduse ale utilizrii factorilor de producie i mai lent la volume considerabile ale factorilor de producie utilizai, se datoreaz (2p): a) randamentelor de scar cresctoare; b) randamentelor de scar descresctoare; c) randamentelor de scar constante; d) ineficienei utilizrii factorilor de producie; e) diferenei de producie fa de alte firme.

/\o o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE ADMITERE MASTERAT 2009 6. Se caracterizeaz prin eficien alocativ (2p): a) concurena perfect; b) monopolul; c) oligopolul; d) monopsonul; e) concurena monopolistic.

ECON1 bl

7.

Pe piaa cu concuren monopolistic, echilibrul pe termen scurt presupune (2p): a) Vmg=Cmg i Vmg>P; b) Vmg=Cmg i Vmg<P; c) Vmg=Cmg i Vmg=P; d) Vmg=Cmg=P i P=CTM; e) Vmg>Cmg i P=Cmg. Un monopolist i maximizeaz profitul atunci cnd (2p): a) costul total mediu este egal cu ncasarea marginal; b) costul variabil mediu este egal cu ncasarea marginal; c) costul marginal este egal cu ncasarea marginal; d) costul total mediu este minim; e) ncasarea total este maxim. Care dintre urmtoarele afirmaii este fals? (2p) a) barierele legale la intrarea pe pia constituie o cauz a formrii monopolurilor; b) structura costurilor monopolului natural evideniaz importante economii de scar; c) un monopol poate obine un profit mai mare impunnd preuri diferite pe segmente diferite de pia; d) preul este o variabil exogen n condiii de oligopol; e) pe o pia de oligopol productorii pot practica concurena prin pre. Dac o industrie este dominat de un singur productor, una din urmtoarele relaii este adevrat n situaia de echilibru (2p): a) preul este mai mic dect ncasarea marginal; b) preul este mai mare dect costul marginal; c) ncasarea marginal este egal cu ncasarea medie; d) ncasrile marginale sunt negative; e) preul este egal cu ncasrile marginale. Vnzarea unui produs pentru care pe pia sunt reprezentate mai multe mrci, de ctre un numr mare de productori caracterizeaz piaa (2p): a) cu concuren perfect; b) de monopson; c) de oligopol; d) monopolistic; e) de monopol.

8.

9.

10.

11.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE ADMITERE MASTERAT 2009


12. O pia de monopol este ineficient deoarece (2p):

ECON1 bl

a) b) c) d) e) 13.

preul este mai mic dect costul marginal; ncasarea marginal este mai mic dect costul marginal; preul este mai mare dect costul marginal; ncasarea marginal este mai mare dect costul marginal; costul marginal este egal cu costul fix mediu.

Calculul produsului intern brut dup metoda cheltuielilor nu ia n considerare (2p): a) indemnizaiile de omaj; b) exportul net; c) consumul colectiv; d) consumul individual; e) variaia stocurilor. Ce tranzacii generatoare de bunuri i servicii nu sunt luate n calcul la determinarea PIB (2p): a) deinerea unui al doilea serviciu, nedeclarat; b) jocurile ilegale de noroc; c) munca prestat de imigranii ilegali; d) primirea de baciuri nedeclarate integral; e) toate cele de mai sus. Produsul intern brut efectiv este mai mic dect cel potenial. Pentru creterea produsului intern brut la nivelul su potenial, J. M. Keynes recomand (2p): a) creterea cotei rezervelor obligatorii ale bncilor comerciale; b) creterea cheltuielilor guvernamentale; c) creterea ratei dobnzii; d) reducerea cheltuielilor guvernamentale; e) diminuarea deficitului bugetar. ntr-o economie nchis, consumul personal de bunuri i servicii plus consumul de stat de bunuri i servicii plus investiiile brute reprezint (2p): a) PGB; b) PIN; c) PNB; d) PIB; e) VN. omajul natural descrie acel nivel al omajului la care (2p): a) producia economiei corespunde nivelului potenial; b) are loc accelerarea inflaiei; c) omajul fricional este nul; d) omajul structural este nul; e) omajul tehnologic este nul.

14.

15.

16.

17.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE ADMITERE MASTERAT 2009 18. omajul apare atunci cnd (2p): a) cererea este mai mare dect oferta pe piaa muncii; b) cererea este mai mic dect oferta pe piaa muncii; c) cererea este egal cu oferta pe piaa muncii; d) exist exces de cerere pe piaa muncii; e) piaa muncii este n echilibru. Diferena dintre indicii Laspeyres i Paasche este dat de (2p): a) referina temporal a preurilor; b) referina temporal a cantitilor; c) nivelul de dezvoltare al economiei; d) modalitatea de eantionare; e) orizontul temporal (scurt, mediu, lung). Legea lui Okun coreleaz (2p): a) modificarea preurilor cu modificarea salariilor; b) modificarea efectiv a preurilor cu modificarea lor anticipat; c) rata omajului cu producia; d) rata omajului cu iluzia monetar; e) rata omajului cu modificarea salariilor. n a) b) c) d) e) condiiile inflaiei neanticipate (2p): creditorii pierd, iar debitorii ctig; creditorii ctig, iar debitorii pierd; att debitorii, ct i creditorii pierd; att debitorii, ct i creditorii ctig; puterea de cumprare a banilor crete.

ECON1 bl

19.

20.

21.

22.

Inflaia are efecte negative asupra (2p): a) agenilor economici care-i convertesc disponibilitile bneti n valute stabile; b) debitorilor; c) agenilor economici cu venituri indexate la inflaie; d) agenilor economici care iau msuri pentru a contracara instabilitatea preurilor; e) agenilor economici care au venituri fixe. Cea mai relevant msur a inflaiei are n vedere (2p): a) deflatorul produsului intern brut; b) deflatorul consumului individual; c) indicele preurilor de consum; d) indicele preurilor mrfurilor alimentare de consum; e) indicele preurilor mrfurilor nealimentare de consum.

23.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE ADMITERE MASTERAT 2009

ECON1 bl

24.

Nu poate fi considerat un principiu al globalizrii (2p): a) sectorul privat este sectorul principal al creterii economice; b) debirocratizarea statului; c) liberalizarea comerului exterior; d) creterea restriciilor pentru investiiile externe; e) liberalizarea pieelor de capital. Nu poate fi considerat un beneficiu evident al globalizrii economiei (2p): a) noi oportuniti pentru dezvoltare; b) alocare mai bun a resurselor; c) accesul facil la pieele de capital; d) extinderea crimei organizate la nivel global cu atingeri n sfera politicului, afacerilor i poliiei; e) difuzie rapid a inovrii. Una dintre urmtoarele nu reprezint o cauz principal a problemelor cu care se confrunt rile n dezvoltare (2p): a) nivelul educaional redus; b) piee financiare imature; c) sistemele legale adecvate; d) abundena de for de munc calificat; e) nivelul ridicat al inegalitii veniturilor. Principalii piloni ai strategiei adoptate de rile n tranziie ctre o economie funcional de pia au fost (2p): a) privatizare i liberalizare; b) protecionism i liberalizare; c) privatizare i protecionism; d) protecionism i autarhie; e) autarhie i privatizare. O economie poate produce 1000 uniti din bunul X i 50 din Y sau 800 uniti din bunul X i 70 din Y. n cazul n care costul de oportunitate al produciei de bunuri Y (n raport cu bunul X) este cresctor, care dintre urmtoarele combinaii de bunuri X i Y nu poate fi un punct situat pe curba posibilitilor de producie pentru economia respectiv? (2p) a) 940 X i 60 Y; b) 930 X i 60 Y; c) 920 X i 60 Y; d) 890 X i 60 Y; e) 910 X i 60 Y.

25.

26.

27.

28.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE ADMITERE MASTERAT 2009

ECON1 bl

29.

Se consider funcia de producie Y = 10 K 0A L0,6 , unde Y este producia, K reprezint capitalul, iar L este fora de munc. Randamentele factorilor sunt (2p): a) descresctoare att pentru K, ct i pentru L; b) cresctoare att pentru K, ct i pentru L; c) constante att pentru K, ct i pentru L; d) cresctoare pentru K i descresctoare pentru L; e) descresctoare pentru K i cresctoare pentru L. Un monopolist are costul marginal dat de relaia Cm g = 4 Q , unde Cm g este costul marginal, iar Q este producia. Monopolistul se confrunt cu o cerere dat de relaia P = 30 - Q , unde P este preul. n scopul maximizrii profitului, producia trebuie s fie (2p): a) 3; b) 4; c) 5; d) 10; e) 20 .

30.

31.

Consumul populaiei a reprezentat 80% din produsul intern brut, consumul guvernamental 6%, iar investiiile 22%. n aceste condiii (2p): a) exportul a fost mai mare dect importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut; b) exportul a fost mai mic dect importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut; c) exportul net a fost pozitiv, reprezentnd 8 % din produsul intern brut; d) exportul net a fost nul; e) balana comercial i balana serviciilor au fost, cumulat, excedentare. Importul de bunuri depinde de produsul intern brut conform relaiei IM = 100 + 0,1 - Y , unde IM reprezint importul, iar Y, produsul intern brut. Dac exportul net de bunuri este 50, iar produsul intern brut, 500, atunci exportul de bunuri este (2p): a) 0; b) 50; c) 75; d) 200 ; e) 25. Dac n perioada To-Tj, preurile au crescut de 2 ori, iar n perioada T 1 -T2, de trei ori, atunci rata inflaiei n T2 fa de To este de (2p): a) 100%; b) 200 %; c) 300%; d) 500%; e) 600%.

32.

33.

A o*r

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE ADMITERE MASTERAT 2009

ECON1 b l

34.

O firm ce acioneaz n condiii de concuren perfect urmrete maximizarea profitului obinut din producia bunului X. Preul pieei este de 50 um; funcia costului total are forma CTM = 15/Q + 5Q. Determinai producia optim i nivelul profitului aferent acesteia (2p): a) 10 i 140; b) 15 i 110; c) 10 i 250; d) 5 i 110; e) 5 i 250. Consumul personal de bunuri i servicii este 200 miliarde u.m., consumul de stat de bunuri i servicii 40 miliarde u.m., investiiile brute 30 miliarde u.m., consumul de capital fix 10 miliarde u.m., exportul 6 miliarde u.m., iar importul 4 miliarde u.m. Produsul intern brut, produsul intern net i investiiile nete sunt, n miliarde u.m. (2p): a) 276; 266; 10; b) 274; 264; 10; c) 276; 264; 20; d) 272; 262; 20; e) 276; 266; 20.

35.

'lo Q

Facultatea de Economie Agroalimentar i a Mediului

Punctaj

i>r. 1 2 3 4 5 6 7

a o o o
o

o o o
o o

o
o o o o

o o
o o o

o o o
o

Adm itere m asterat 2009

Facultatea:

E.A.M.

3 august 2009 Seria I Cod gril:

EAM1 b

Codul variantei (1 - 6 )
1 2 3 4 5

O
Modulul de specializare

O O O O O

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o # o o o o o o o o o o o

EAM1 b1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI ADMITERE MASTERAT AUGUST 2009


1 ). Ansamblul de ramuri, care formeaz structura de producie, influeneaz rezultatele de producie i profitul exploataiei prin (2p): a) modul n care este utilizat capitalul de exploatare; b) metodele de combatere a bolilor i a duntorilor; c) modul n care este utilizat capitalul de exploatare, ct i prin intermediul veniturilor pe care le genereaz; d) condiiile ce trebuie respectate la transportul produselor intrate pe filier; e) intermediul veniturilor pe care le genereaz 2 ). Tendina de simplificare a structurii de producie nu este generat de aciunea unor factori, cum ar fi

(2 p ):
a) adaptarea strict a structurii la condiiile, de diferite feluri, existente n exploataia agricol; b) proporionarea raional a ramurilor; c) accentuarea procesului de specializare a exploataiilor agricole; d) atenuarea caracterului sezonier al produciei agricole; e) practicarea, de ctre unele exploataii, a agriculturii cu timp parial 3 ). Dup gradul n care asigur continuitatea proceselor de munc, n exploataiile agricole se ntlnesc ramuri (2p): a) aflate n relaii de condiionare; b) nsoitoare; c) de baz; d) n care procesele de munc au un pronunat caracter sezonier; e) concurente 4 ). Adaptarea profilului la noile cerine aprute se realizeaz mai uor n cazul exploataiilor n care acesta este (2p): a) cerealier sau legumicol; b) pomicol; c) viticol; d) cerealier i pomicol; e) legumicol i viticol 5 ). Specializarea exploataiilor agricole nu are printre avantaje (2p): a) omogenitatea procesului de producie; b) creterea calificrii forei de munc; c) asigurarea unor producii omogene i n cantiti mari; d) o mai bun punere n valoare a unor condiii naturale; e) vulnerabilitatea mai mare a exploataiei, accentundu-se riscul unor pierderi pariale sau totale de recolt 6 ). Pentru a apra interesele productorilor agricoli sunt create ntreprinderi (2p): a) familiale; b) cooperatiste; c) artizanale; d) de stat; e) comerciale

Mo

EAM1 b1
7 ). Printre factorii care influeneaz formarea i manifestarea spiritului ntreprinztor nu se regsesc (2p): a) factorii familiali; b) nevoia de realizare de sine; c) factorii educaionali; d) cultura economic i general; e) particularitile ntreprinderilor agroalimentare

).

Majoritatea funciilor sunt ndeplinite de eful ntreprinderii n cazul sistemului de producie (2p): a) manufacturier; b) industrial; c) artizanal; d) cooperatist; e) manufacturier i cooperatist

).

ntreprinderile din industria alimentar sunt incluse n aceast ramur n funcie de (2p): a) destinaia produsului finit obinut; b) amplasarea teritorial a ntreprinderilor; c) modul n care se asigur diferite utiliti necesare proceselor de producie; d) raportul dintre pregtirea tehnic i material-organizatoric a produciei; e) structura capitalului ntreprinderilor

10 ).

Printre factorii care solicit crearea de noi ntreprinderi nu se regsesc (2p): a) lupta mpotriva omajului; b) mersul ascendent al economiei; c) reglementrile financiare; d) punerea n valoare a unor resurse; e) creterea gradului de ocupare a forei de munc

11) .

Nu reprezint o dimensiune a gamei de produse alimentare (2p): a) lrgimea; b) lungimea; c) adncimea; d) profunzimea; e) omogenitatea

12 ).

Cea mai spectaculoas dezvoltare ca ambalaj au cunoscut-o (2p): a) cartonul i hrtia; b) metalul; c) sticla; d) materialele plastice; e) lemnul

EAM1 b l
13 ). Subcalitatea produselor agroalimentare poate fi definit prin urmtoarea relaie (n care, Q = satisfacia adus de produs/satisfacia dorit de client) (2p): a) Q<1; b) Q=1; c) Q>1; d) Q<0; e) Q>0 14 ). Metodele de analiz a calitii produselor alimentare se clasific n dou mari grupe (2p): a) fizice i chimice; b) organoleptice i de laborator; c) chimice i biologice; d) principale i secundare; e) tehnologice i biologice 15 ). Calitatea parial a unui aliment constnd n satisfacerea nevoilor fiziologice necesare exitenei oamenilor este (2p): a) igienic; b) nutriional i dietetic; c) organoleptic; d) de folosire; e) comercial 16 ). Organismele care, prin utilizarea unei surse de energie nebiologic, au capacitatea de a produce substane organice pornind de la substane anorganice sunt (2p): a) carnivorele mari; b) bacteriile i alte organisme inferioare; c) zooplanctonul oceanic; d) productorii primari; e) productorii secundari 17 ). Conform legii factorilor de cretere (2p): a) fiecare specie prezint limite de toleran n raport cu toi factorii ecologici, ntre acestea difereniinduse domenii de caren, optim ecologic i exces; b) creterea factorilor nutritivi conduce ntotdeauna la sporuri proporionale ale recoltei; c) creterea factorilor nutritivi nu se traduce prin sporuri proporionale ale recoltei, ci prin creteri tot mai mici; d) sporurile de recolt sunt invers proporionale cu creterea factorilor nutritivi; e) cele mai mari recolte se obin atunci cnd factorii ecologici sunt n exces 18 ). Conform legii lui Gause, condiia pentru ca dou specii s existe ntr-o ni ecologic este (2p): a) relaia de prad-prdtor; b) segregarea ecologic; c) coevoluia; d) relaia gazd-parazit; e) apropierea filogenetic

EAM1 b1
19) . Radiaia solar i fora gravitaional a altor corpuri cereti sunt componente ale mediului (2p): a) orografic; b) edafic; c) cosmic; d) geofizic; e) geochimic

20 ).

Un factor cheie pentru meninerea capacitii de autoepurare a apelor este (2p): a) asigurarea echilibrului ntre intrrile i ieirile de potasiu; b) prezena plantelor superioare; c) volumul mare al nectonului; d) realizarea de dragri periodice (cel puin de dou ori pe an); e) asigurarea echilibrului ntre intrrile i ieirile de oxigen

21 ).

Cauza originar a apariiei externalitilor de mediu este reprezentat de (2p) a) imposibilitatea aproprierii tuturor variabilelor funciei de producie i de consum; b) lipsa de cultur economic a productorilor i consumatorilor; c) natura antagonist a intereselor productorilor i consumatorilor; d) incoerena politicii economico-sociale; e) tendina de globalizare a sistemului socio-economic

22 ).

Extemalitatea de mediu reprezint un efect care trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii (2p): a) efectul nu este reflectat de mecanismul pieei; b) efectul nu este reflectat n legislaia economico-social; c) efectul trebuie s aib un nivel ct mai apropiat de zero; d) ntre prile implicate n gestionarea efectului s existe un acord; e) efectul trebuie s reprezinte exclusiv o pagub de mediu

23 ).

Economia mediului are ca principale direcii de dezvoltare (2p): a) fundamentarea politicii de mediu; b) identificarea relaiilor structurale i funcionale ce caracterizeaz dinamica ecosistemelor aparinnd capitalului natural; c) fundamentarea posibilitilor de integrare a capitalului natural n reelele ecologice regionale i globale; d) fundamentarea capacitii de suport a capitalului natural; e) evaluarea posibilitilor i stabilirea limitelor de substituire a capitalului natural cu cel antropic

24 ).

Atunci cnd suportul cu ajutorul cruia un efect se transform n externalitate de mediu este un factor de producie, aceasta se ncadreaz n urmtoarea tipologie (2p): a) externalitate tehnologic; b) deseconomie de producie; c) externalitate reversibil; d) externalitate negativ; e) deseconomie de consum

EAM1 b1

25 ).

Principalele forme de externaliti de mediu sunt (2p): a) economii de producie ; b) externaliti tehnologice; c) externaliti reversibile; d) externaliti negative; e) externaliti marginale

26 ).

Un larg proces de comunicare pentru a obine idei, puncte de vedere i judeci de valoare necesare unei bune fundamentri a nivelului i structurii obiectivelor, se regsete n cazul urmtoarelor funcii ale managementului (2p): a) organizare; b) antrenare-motivaie; c) control-evaluare; d) de producie; e) de previziune

27 ).

Realizrii unor legturi ale ntreprinderii cu diferite componente ale mediului ambiant servete comunicarea (2p): a) ascendent; b) operaional intern; c) multilateral; d) informal; e) operaional extern

28 ).

Comunicarea pe care o are managerul n afara relaiilor de subordonare impuse de structura organizatoric este o component (form) a comunicrii (2p): a) reciproc directe; b) informale; c) oblice; d) unilaterale directe; e) operaionale externe

29 ).

Riscuri, cum ar fi nelegerea insuficient, trunchiat ori deformat a mesajului, se regsesc, mai cu seam, n cazul comunicrii (2p): a) scrise; b) verbale; c) nonverbale; d) informale i scrise; e) regsit sub form de ordine, dispoziii, solicitri de informaii

30 ).

Comunicarea verbal este favorizat de capacitatea omului de a (2p): a) acumula cunotine de specialitate i culturale; b) se perfeciona profesional; c) lucra n echip; d) coordona procese transformatoare n subsistemul operaional al ntreprinderii; e) articula cuvinte

EAM1 b1
31 ), Pn la nceputul anilor '80 se distingeau urmtoarele tipuri de produse alimentare (2p): a) de elit, superioare, inferioare; b) de elit, de consum, intermediare; c) de lux, superioare, inferioare; d) de lux, de consum, intermediare; e) superioare, intermediare, inferioare 32 ). Alimentele de calitate cuprind pe cele (2p): a) ecologice, dietetice, de lux; b) ecologice, biologice, de lux; c) dietetice, festive, de lux; d) biologice, festive, de lux; e) biologice, dietetice, festive 33 ). n sistemul de gestionare a prospeimii alimentelor, stocarea dinamic a produciei nseamn respectarea principiului (2p): a) primul intrat - primul ieit; b) primul intrat - ultimul ieit; c) ultimul intrat - primul ieit; d) preul mediu ponderat; e) calitatea medie 34 ). n cadrul unei game de produse alimentare, produsul reglator este cel (2p): a) care corecteaz variaiile sezoniere ale ncasrilor realizate de celelalte produse; b) cu cel mai mic cost; c) cu cel mai mic pre; d) cu cea mai bun caliltate; e) mbuntit 35 ). Caracteristicile de calitate care se refer la aptitudinea produselor de a-i realiza funciile utile de-a lungul duratei lor de via sunt (2p): a) tehnice; b) psihosenzoriale; c) de disponibilitate; d) economice; e) de ordin social

Facultatea de Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori

Adm itere m asterat 2 0 0 9

Facultatea: F.A.B.B.V. 3 august 2009 Seria a Il-a


Cod gril:

FINI b

Codul variantei (1 - 6 )
1 2 3 4 5

O
Modulul de specializare

JL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4

Punctaj

O O O O O

P efe dk
T i/ u jQ A x t&

0 ^ 7 'A ^ 7

O p*

X JL X X X X X X X X X X <X

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

b c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

e o o o o o o o o o o o # o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: M asterat 2009 Facultatea: Finane. AsiaurrL Bnci si Burse de Valori

FINI b l

TEST-GRILA

1. Nerambursabilitatea sumelor alocate i cheltuite este un principiu pentru: a. b. c. d. e. impozite directe; taxe consulare; cheltuieli bugetare; mprumuturi de stat; intrri anuale de credite externe.

2 p.

2. Potrivit valorii prezente nete (VPN) vor fi luate n considerare numai proiectele pentru care: 2 p. a. b. c. d. e. VPN<0; VPN este minim; VPN are aceiai valoare cu valoarea prezent (VP); VPN este ntre -1 i 0; VPN>0.

3. Factorii sociali care influeneaz resursele financiare publice presupun:

2 p.

a. o anumit evoluie a produsului intern brut menit s determine diminuarea veniturilor impozabile; b. creterea preurilor, accentuarea fenomenelor inflaioniste ce genereaz reducerea resurselor din impozite; c. redistribuirea resurselor n scopul asigurrii nevoilor de educaie, protecie i asigurri sociale, sntate. d. creterea numrului populaiei active i sporirea numrului contribuabililor; e. sporirea produciei i a veniturilor prin msurile de politic economic, social sau financiar.

4. Subiectul impozitului este: a. b. c. d. e. persoana fizic sau juridic obligat prin lege la plata impozitului; persoana juridic care stabilete efectiv cota impozitului; materia supus impunerii; impozitul aferent unei uniti de impunere; venitul sau averea din care se pltete impozitul.

2 p.

IZO

Facultatea: Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori

FINI b l

5. Dobnda la mprumuturile de stat reprezint:

2 p.

a. serviciul prestat de o instituie public n schimbul sumelor contractate; b. preul pe care statul l pltete creditorilor si pentru folosirea sumei mprumutate; c. elementul tehnic al mprumuturilor de stat ce poate fi negociat i dup ncheierea contractului de mprumut; d. parte facultativ a contractului de mprumut; e. suma pe care o ncaseaz statul de la creditori.
6 . Deteminai modificarea absolut a cheltuielilor publice (CP) n perioada 2008-2009 tiind c 2 p. CP2o o 8=8600 u.m. i CP2oo9=8500 u.m.

a. b. c. d. e.

-100 u.m.;

17100 u.m.; 8500 u.m.; 8600 u.m.; -0,98.

7. Deteminai modificarea ponderii n PIB a veniturilor publice (VP) n perioada 2008-2009 tiind c V P 2oo8=240.000 u.m., PIB2oo8= 800.000, V P 2009- 3 10.000 u.m. i PIB2009- 1.000.000 u.m. 2 p. a. b. c. d. e. 31 puncte procentuale; 30 puncte procentuale; 1 punct procentual; 200.000 u.m.; 70.000 u.m.

A24

Facultatea:

Finane, A sig u r ri, Bnci i Burse de Valori

F IN I b l

2p. 8 . Beneficiarul asigurarii este: 1. ntotdeauna persoana fizica sau juridica care poate incheia o asigurare obinnd

calitatea de asigurat
2 . intotdeauna persoana fizica sau juridica care poate incheia o asigurare fara a

obine calitatea de asigurat 3. persoana care are dreptul sa ncaseze indemnizaia de asigurare 4. intotdeauna o persoana distincta de contractantul asigurarii 5. noiune specifica ,in special, asigurrilor de persoane Varianta corecta este: a. 1+4+5 b. 3+5 c. 1+3+5 d. 2+5 e. 3+4+5
2p. 9. Riscul asigurat este: 1. fenomenul a crui aciune este nregistrata in evidenta statistica pe o perioada cat mai ndelungata 2. orice eveniment generator de pagube 3. posibilitatea de distrugere a bunurilor de ctre fenomene imprevizibile 4. evenimentul a crui producere nu depinde de voina asiguratului sau a beneficiarului asigurarii 5. fenomenul care are o anumita regularitate in producere si un grad de dispersie in teritoriu cat mai mare.

Varianta corecta este: a. 1+2+3 b. 2+4+5 c. 1+3+4+5 d. 2+3+5 e. 1+2+5 10. Anteselectia riscurilor : 2 p. 1. este un principiu de baza ,de respectarea caruia depinde buna desfasurare a activitatii de asigurare 2 . consta in preocuparea asigurtorilor de a selecta riscurile pe care le acopera in ideea de a le alege pe cele cu probabilitate mare de producere 3. apare in mod evident la asigurarile facultative 4. este o modalitate de a influenta oferta pe piaa de asigurari 5. posibilitatea practicarii acesteia poate conduce la diminuarea spiritului de prevedere al diferitelor categorii de persoane Varianta corecta este: a. 3+5 b. 2+4+5 c. 2+4 AZ2 _

Facultatea:

Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori

FINI b l

d. 2+3+4 e. 2+3+5 11. Un contract de asigurare incheiat pentru suma de 2150000 um face obiectul unui contract de reasigurare excedent de suma asigurata la care plinul de conservare este de 50000 um.Participarea unui reasigurator este de 150000 um .Excedentul de suma asigurata care se cedeaza in reasigurare este: 2p. a. 42 plinuri de conservare b. 43 plinuri de conservare c. 3 plinuri de conservare d. 1 plin de conservare e. 40 plinuri de conservare 12. Un contract de asigurare in suma de 6200000 um face obiectul unui contract de reasigurare excedent de dauna la care prioritatea este de 200000 um.iar reasiguratorul nivel I acopera partea de dauna care se incadreaza intre 200001 si 1000000 um;nivelul II acopera partea de dauna cuprinsa intre 1000001 si 3000000 um,iar nivelul III partea de dauna care depete 3000000 um.Producerea riscului asigurat genereaza o dauna evaluata la 3500000 um.Raspunderea reasiguratorului nivel Illeste de: 2p. a. 600000 um b. 400000 um c. 200000 um d. 500000 um e. 300000 um

13. Fondul de sigurana: 2p. 1. este un indicator care se comunica CSA incepand cu exerciiul financiar corespunztor anului aderarii Romniei la UE 2 . are o limita minima stabilita prin norme legale 3. nu este corelat ca nivel cu marja minima a asigurtorului 4. valoarea minima a acestuia este stabilita prin norme legale diferentiat 5. valoarea minima a acestuia este stabilita prin norme legale exprimata in euro Varianta corecta este: a. 1+2+3 b. 3+4 c. 2+3+4 d. 2+3+5 e. 1+2+4+5 14. Despre interesul asigurabil se pot face urmatoarele afirmaii: 2p. a. este un element care condiioneaz valabilitatea contractului de asigurare b. apariia acestuia nu este determinata de existenta riscului c. aceast element se confunda cu prejudiciul pe care il sufer asiguratul daca se produce riscul asigurat d. orice risc este urmat in mod obligatoriu de un interes asigurabil e. nu este legat de asigurat si/sau contractantul asigurarii

Facultatea: Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori

FINI b l

15. Cash flow-ul disponibil (CFD) este expresia monetar a cash flow-ului de exploatare (CF expl) rezultat dup: (2 p.) a. acoperirea cheltuielilor cu amortizarea b. acoperirea cheltuielilor cu dobnzile c. suportarea cheltuielilor cu impozitul pe profit d. finanarea creterii economice (A Imobilizri + A Active curente nete) e. finanarea activitii extraordinare 16. n legtur cu ratele de structur a capitalurilor se pot formula urmtoarele afirmaii: 1. sunt indicatori de exprimare a riscului; 2 . exprim profitabilitatea ntreprinderii; 3. pot fi calculate ca pondere a datoriilor totale n total pasiv; 4. se calculeaz ca raport ntre datoriile totale i cifra de afaceri; 5. pot fi calculate ca pondere a datoriilor totale fa de capitalurile proprii Rspunsul corect este: a. 1+2+3 b. 2+3+4 c. 1+3+5 d. 3+4+5 e. 2+3+5 (2 p.)

17. Simularea diferitelor mrimi posibile n viitor ale fiecrui factor determinant pentru fluxurile de trezorerie generate de un proiect de investiii, n condiiile pstrrii nemodificate a celorlali factori i determinarea valorii actuale nete (VAN) pentru fiecare situaie posibil, se realizeaz n cadrul: (2 P-) a. analizei n mediul cert b. analizei de senzitivitate c. arborelui de decizie d. tehnicii scenariilor e. tehnicii Monte Carlo 18. Coeficientul de capitalizare bursier (PER = Price to Eamings Ratio) este: (2 p.) a. raportul dintre dividendul per aciune i cursul bursier al aciunii b. raportul dintre cursul bursier al unei aciuni a ntreprinderii i profitul net per aciune c. expresia direct a profitabilitii ntreprinderii d. raportul dintre capitalizarea bursier i activul net contabil e. expresia valorii economice adugate 19. Rata rentabilitii financiare poate fi descompus n urmtoarele componente (sistemul Du Pont): (2 P-) 1. rata marjei nete 2. rata de lichiditate general 3. rata de rotaie a capitalurilor prin cifra de afaceri 4. rata de solvabilitate patrimonial 5. rata de structur a capitalurilor Rspunsul corect este: a. 1,3,5 b. 1,2,3 c. 3 ,4 ,5 d. 2 , 3 , 4 e. 2,4, 5

'UM

Facultatea: F inane, A sigu rri, B n ci i B u rse de Valori

FINI b l

20 . O ntreprindere realizeaz o cifr de afaceri anual de 12.000 mii lei, cu cheltuieli variabile aferente de 80%. n condiiile n care cheltuielile fixe de exploatare sunt de 1.400 mii lei, iar cheltuielile financiare cu dobnzile de 600 mii lei, pragul de rentabilitate global va fi de (mii lei): (2 p.) a. 2.400 b. 60.000 c. 9.600 d. 1.000 e. 10.000

21. Despre trei proiecte de investiii neconcurente avei urmtoarele informaii: Proiectul Costul iniial al investiiei (Io) (mii lei) Valoarea actual net (VAN) (mii lei) 1 10.000 6.000 2 15.000 18.000

(2 p.) 3 20.000 5.000

Ierarhizai cele trei proiecte, de la cel mai performant la cel mai puin performant, n funcie de criteriul indice de profitabilitate: a. 2 ,3 ,1 b. 2 ,1 ,3 c. 1 ,2 ,3 d. 1 ,3 ,2 e. 3 ,2 ,1

Facultatea: Finane, Asigurri, Banei si Burse de Valori

FINI bl
22 ). Daca rentabilitatea activului fara risc (Rf) creste cu 1%, iar rentabilitatea ateptata a portofoliului de risc minim (V) situat pe frontiera Markowitz se reduce cu 2%, atunci indicatorul BETA al portofoliului pieei (M): (2 p.) a) creste cu 1%; b) nu se modifica; c) scade cu 1%; d) creste cu 2 %; e) creste cu 3%

23 ).

Prima unei opiuni PUT de tip european, avand ca activ suport o aciune care pltete dividende, crete dac: (2 p.) a) creste cursul bursier al aciunii suport; b) creste volatilitatea activului suport; c) scade preul de exerciiu; d) scade volatilitatea activului suport; e) scade indicatorul BETA al activului suport

24 ).

Pe o pia coteaz un numr de 2009 de active financiare. Se presupune ca rentabilitatea ateptata a tuturor activelor crete cu cte 9%. n aceast situaie rentabilitatea ateptata a portofoliului de risc minim (V) situat pe frontiera Markowitz: (2 p.) a) nu se modific; b) scade cu 9%; c) crete cu 9%; d) crete cu 3%; e) scade cu 3%

25 ).

Se considera o opiune PUT de tip european, avand ca activ suport o aciune care pltete dividende cu o rata q = 1%. n cazul n care att cursul activului suport (S), ct i preul de exerciiu (E) cresc cu 5% s se precizeze care dintre urmtoarele afirmaii este adevrat: (2 p.) a) prima opiunii creste cu 5%; b) prima opiunii nu se modifica; c) prima opiunii scade cu 6%; d) prima opiunii creste cu 6%; e) prima opiunii scade cu 4%

Facultatea: Finane, Asigurri, Banei si Burse de Valori

FINI bl
26 ). Politica stabilizata de dividend presupune: (2 p.) a) obligaia de plata a dividendului ca o variabila reziduala; b) variaia anuala a dividendului in funcie de variaia profitului si de rata de distribuire stabilita; c) evitarea diminurii dividendului in cazul deteriorrii situatiei financiare a emitentului; d) posibilitatea reducerii dividendului conform cu nevoia de reinere a profitului pentru autofinanare; e) stabilirea unui dividend ca diferena intre profitul obtinut si necesarul pentru autofinanare

27 ).

Alegei afirmaia corecta referitoare la indicele BET: (2 p.) a) este indice oficial al pieei de capital din Romania calculat si publicat numai in moneda naionala; b) reflecta tendinta de ansamblu a celor mai lichide 25 de aciuni tranzactionate la categoria I a BVB; c) a avut ca valoare de start 10.000 de puncte de indice; d) se constituie ca suport pentru tranzaciile cu produse derivate; e) este un indice bursier de generaia II calculat ca media aritmetica simpla a cursului aciunilor componente

28 ).

Pentru o opiune avand ca suport 100 aciuni X, opiune ce aduce cumprtorului sau un rezultat de 2.000 u.m. in cazul unui curs de piaa al titlurilor suport de 680 u.m. si un rezultat de 5.000 u.m. daca titlurile suport au un curs de piaa de 710 u.m., punctul mort este: (2 p.) a) 710; b) 680; c) 310; d) 580; e) 660

Facultatea: Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori


F IN 1 b l

29

).

Dup efectuarea testelor de rezisten la factori de risc, structura fondurilor proprii la nivelul unei instituii de credit din Romania este urmtoarea: (1) fonduri proprii de baz cu valoarea de 20 mii. lei, (2) fonduri proprii complementare cu valoarea de 25 mii. lei. Care dintre msurile urmtoare este adecvat pentru obinerea unui nivel al ratei de solvabilitate de 10 la sut, n condiiile n care valoarea ponderat la risc a activelor i elementelor extrabilantiere este de 500 mii. lei? a. vnzarea unui pachet de credite ipotecare a crui valoare ponderat la risc este de 50 mii lei; b. creterea capitalului social cu 2.5 mii. lei; c. vnzarea unui pachet de credite de trezorerie n valoare de 75 de mii. acordate unor ntreprinderi mici i mijlocii; d. creterea capitalului social cu 5 mii. lei; e. meninerea nemodifxcat a structurii bilaniere i a angajamentelor date (2 p)

30

).

Despre instituia de credit ASB se cunosc urmtoarele informaii: efectul de prghie 10, rata de solvabilitate 12 la sut, rata profitului 10 la sut, rata utilizrii activelor 20 la sut. Nivelul rentabilitii financiare este: a. 0,36; b. 0,28;
c. 0,2;

d. 0 ,01 ; e. 0,3

(2 p)

31

).

Riscul de rat a dobnzii se ncadreaz n categoria riscurilor: a. comerciale; b. financiare; c. de contrapartid; d. operaionale; e. de gestiune intern

(2 p)

32

).

Care dintre urmtorii indicatori de pruden bancar sunt utilizai la nivelul componentei privind adecvarea capitalului din cadrul sistemului de rating CAAMPL: ( 1) rata general de risc; (2 ) ponderea creditelor restante i ndoielnice n total active; (3) rata de solvabilitate; (4) rata rentabilitii activitii de baz; (5) raportul dintre active curente i pasive curente; (6) gradul de acoperire cu provizioane a riscului de credit; (7) capital propriu/total active. Alegei combinaia corect. a. 2+4; b. 4+6; c. 3+7; d. 1+4; e. 5+6 (2 p)

Facultatea: Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori

FINI bl
33 ). n cadrul operaiunilor derulate de instituiile de credit se includ: 1) activiti de creditare; 2) formarea fondurilor proprii; 3) acordarea de mprumuturi pe gaj de efecte publice; 4) achiziia de aciuni; 5) constituirea depozitelor; 6) operaiuni de refmanare. Care dintre acestea sunt operaiuni de activ? a. 1+3+4; b. 3+4+5; c. 2+5+6; d. 2+4+5; e. 1+3+5 (2 p)

34 ).

Variabilele care pot fi avute n vedere ca obiective intermediare de politic monetar sunt: a. cursul de schimb; b. rata dobnzii de pia; c. agregatele monetare; d. nivelul creditului n economie; e. nivelul deficitului de cont curent N u este valabil un enun (2 p) n cadrul instrumentelor indirecte de politic monetar se ncadreaz: ( 1) creditele de refmanare; (2) plafonul de credite; (3) mecanismul RMO; (4) creditele direcionate; (5) facilitile permanente; ( 6) activele lichide obligatorii; (7) operaiunile pe piaa deschis. Este corect combinaia: a. 1+2+5; b. 3+4+6; c. 2+5+7; d. 2+4+6; e. 3+5+7 (2 p)

35

).

t o

Facuitatea de Management

Administraie public

Punctaj

Admitere masterat 2009

Facultatea: Management - Administraie Public


3 august 2009 Seria a Il-a Cod gril:

MAPI a

Codul variantei M - 6 )

5
O

Modulul de specializare

. -ui?.

JN r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ' 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

b o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o

o o o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: Masterat 2009 Facultatea: Management - Administraie

MAPI a l

Public

TEST-GRIL

1. Artai care dintre urmtoarele combinaii reprezint definiia noiunii de stat: 1. statul reprezint o chintesen a puterii politice, o adevrat personificare a acesteia 2 . statul este ansamblul autoritilor publice care asigur guvernarea, adic aparatul prin care se realizeaz direcionarea societii 3. statul desemneaz maniera n care sunt rezolvate treburile curente cu caracter public, procedeele folosite pentru rezolvarea acestora i modul n care sunt gestionate serviciile publice 4. din punct de vedere funcional, statul semnific activitatea de stabilire a mijloacelor necesare pentru satisfacerea intereselor generale, a scopurilor avute n vedere 5. din punct de vedere organizaional, statul reprezint instrumentul pus la ndemn s realizeze, adic ansamblul instituiilor care sunt responsabile cu aplicarea deciziilor adoptate. 6 . statul reprezint un set de instituii identificabile ca fcnd parte din sfera public 7. statul este o organizare politic a societii, deci a unei populaii n limitele unui teritoriu istoric recunoscut de comunitatea internaional, n care puterea i libertatea se nfrunt i coexist pentru asigurarea prosperitii fiecruia i a binelui comun. Indicai varianta corect: a) 1,2,6,7 b) 1,3,5,6 c) 2,4,6,7 d) 1,2,5,6 e) 3,4,6,7 2. Artai care dintre urmtoarele afirmaii se refer la regimul deconcentrat: a) n regimul deconcentrat, colectivitile locale au dreptul la patrimoniu propriu necesar ndeplinirii atribuiilor administrative determinate prin legile de organizare b) deconcentrarea implic dreptul subdiviziunilor teritoriale ale statului de a-i edicta normele generale i obiectivele de conducere c) deconcentrarea presupune dreptul colectivitilor locale de a-i alege singure administratorii d) deconcentrarea nu reprezint o reform definitiv sau ireversibil e) prin deconcentrare , interesele cetenilor sunt considerate ca fiind identice i sunt satisfcute prin regulamente uniforme pe ntreg teritoriul

3. Artai care dintre urmtoarele afirmaii nu reprezint argumente n favoarea administraiei politizate n regimurile pluraliste: a) existena unei astfel de administraii permite partidelor s-i sporeasc numrul militanilor b) printr-o astfel de administraie , se evit constituirea unui corp de funcionari permaneni, legai de privilegiile lor c) o astfel de administraie permite unui numr mare de ceteni s aib acces la funciile publice, prin rotaie d) n lipsa unei astfel de administraii, continuitatea aciunii administrative risc s aib de suferit din cauza schimbrilor de personal e) administraia politizat rezolv cel puin parial problema finanrii partidelor 4. Artai care dintre urmtoarele afirmaii se refer la caracteristica de continuitate a administraiei a) nevoile publice , altele dect aprarea naional sunt satisfcute prin intermediul administraiei civile b) aceast caracteristic faciliteaz transmiterea ordinelor prin verigile organizatorice succesive, repartizarea responsabilitilor i supravegherea executrii c) aceast caracteristic asigur coeziunea i disciplina administraiei d) aceast caracteristic este determinat de multitudinea i complexitatea sarcinilor crora administraia trebuie s le fac fa e) aceast caracteristic este determinat n parte de faptul c administraia este realizat pe lng reprezentanii alei ai populaiei i funcionari temporari , mai ales de funcionari permaneni care formeaz corpul funcionarilor publici 5. Artai care dintre urmtoarele afirmaii reprezint definiia statelor regionale a) statele regionale sunt acelea care nu posed dect un centru de putere politic i guvernamental b) statele regionale sunt acelea care se reprezint singure n relaiile internaionale, sunt constituite din statele membre care i-au pstrat unele prerogative ale suveranitii interne i, mai ales, puterea legislativ c) statele regionale sunt acelea n care nu exist dect o singur ordine constituional, acea a statului central originar, iar Constituia acestuia determin statutele i atribuiile organelor locale, dar dup principiul federalist al unei repartiii orizontale a competenelor legislative d) statele regionale sunt acelea n care se creeaz o dedublare a administraiei, prin suprapunerea celor dou nivele administrative fr, ns, s existe o legtur organic ntre acestea e) statele regionale sunt acelea care sunt formate din regiuni independente

6. Artai care dintre urmtoarele afirmaii nu reprezint caracteristici ale regimului bazat pe descentralizarea administrativ: a) flecare organism din ierarhia administrativ trebuie s aib personalitate juridic, capacitatea de a fi subiectiv activ i pasiv de drepturi i obligaii recunoscute prin legile de organizare b) statul trebuie s acorde unitilor sale teritoriale anumite drepturi de putere public, care s nu constituie ns concesiunea unui drept de autoguvernare, autoritile centrale ale puterii executive rezervndu-i dreptul de a supraveghea activitatea autoritilor locale, exercitnd asupra acestora un anumit tip de control c) colectivitile locale trebuie s li se acorde dreptul de a-i alege ele nsele administratorii, organele nsrcinate cu gestiunea intereselor locale d) colectivitile teritoriale trebuie s aib dreptul de a avea un patrimoniu necesar ndeplinirii atribuiilor administrative determinate prin legile de organizare e) interesele i nevoile cetenilor, pn n cele mai mici amnunte, sunt considerate de ctre puterea central ca fiind identice, n acelai timp i n orice punct al teritoriului statului 7. Artai care dintre urmtoarele afirmaii referitoare la principiile autonomiei financiare a colectivitilor locale nu sunt adevrate : 1) Pe ct posibil, subveniile acordate colectivitilor locale nu trebuie s fie destinate finanrii unor proiecte punctuale. Atribuirea de subvenii nu trebuie s aduc prejudiciu libertii fundamentale a politicii colectivitilor locale n propriul lor domeniu de competen. 2) Colectivitile locale trebuie s fie consultate asupra modalitilor de atribuire a resurselor ce le revin prin redistribuire. 3) n scopul finanrii cheltuielilor de investiii, colectivitile locale trebuie s aib acces, fr ngrdiri, la piaa internaional de capitaluri. 4)Cel puin o parte din resursele financiare ale colectivitilor locale trebuie s provin din taxele i impozitele locale pentru care acestea au puterea de a fixa rata de impozitare, n mod liber, fr o ngrdire din partea statului 5)Colectivitile locale au dreptul, n cadrul politicii economice naionale, la resurse proprii suficiente de care ele pot dispune n mod liber, n exercitarea competenelor lor. 6) Sprijinirea colectivitilor locale mai srace din punct de vedere financiar necesit punerea n funciune a unor mecanisme de redistribuire financiare sau a unor msuri echivalente destinate a corecta echitabil efectele repartiiei ilegale a resurselor poteniale de finanare, ct i a sarcinilor ce le revin. Asemenea mecanisme sau msuri nu trebuie s reduc libertatea de a opta a colectivitilor locale n domeniul lor de responsabilitate. 7)Resursele financiare ale colectivitilor locale trebuie s fie proporionale cu competenele prevzut de Constituie sau de lege. 8) Resursele financiare de care dispun colectivitile locale trebuie s fie de natur suficient de diversificat i evolutiv pentru a le permite s urmreasc, pe ct posibil, evoluia real a cheltuielilor bugetare aflate n competena lor. Alegei combinaia corect: a) 1, 6 b) 2,8 c) 4, 5 d) 4, 7 e) 3, 4

8. Artai care dintre urmtoarele afirmaii este adevrat: a) subveniile reprezint transferuri financiare fr scop bine precizat b) neocorporatismul este sistemul n care toate interesele sunt organizate i n care guvernul negociaz cu toate interesele afectate n toate stadiile elaborrii i implementrii politicilor publice c) participarea activ este o relaie n dublu sens , n care cetenii furnizeaz un feedback ctre guvern n legtur cu o anumit problem asupra creia li se cere s-i exprime opinia d) administraia politizat n regimurile pluraliste poate rezista mai bine influenei grupurilor de presiune e) dimensiunea material a autonomiei financiare a colectivitilor locale const n recunoaterea liberei puteri de decizie a autoritilor locale, putere care nu trebuie mpiedicat de un control prea strict din partea statului 9. Artai care dintre urmtoarele afirmaii caracterizeaz modelul triunghiului de fier: a) politicienii i funcionarii de carier colaboreaz n procesul de formulare a deciziilor, avnd interese comune sau opinii similare n legtur cu guvernarea b) politicienii sunt obligai s apeleze la colaborarea birocrailor i, de cele mai multe ori, s le accepte punctele de vedere c) colaborarea ntre funcionari i politicieni se realizeaz sectorial, pe domenii sau departamente, ntre sectoare putnd aprea competiii sau chiar conflicte cu privire la alocarea resurselor (a celor bugetare, cu precdere) d) deciziile politice sunt adoptate de liderii politici, funcionarii de rang nalt i liderii grupurilor de presiune, care ncearc s-i ating fiecare propriul interes e) cei care au rolul principal n adoptarea deciziilor sunt politicienii, funcionarii fiind redui la rolul de simplii executani 10. Artai care dintre urmtoarele afirmaii reprezint al patrulea nivel al participrii cetenilor la nivel local: a) controlul cetenesc asupra administraiei b) informarea cetenilor c) receptarea opiniilor publicului d) consultarea cetenilor e) planificarea n comun 11. Artai care dintre urmtoarele afirmaii referitoare la principii de repartiie a competenelor ntre stat i colectivitile locale nu este adevrat: a) transferul competenelor nu implic retragerea nici unei atribuii a colectivitilor descentralizate, dimpotriv, ele le confer acestora atribuii noi b) transferul competenelor trebuie s fie completat printr-un efort paralel de desconcentrare a atribuiilor care continu s intre n responsabilitatea statului c) transferul de competene trebuie s fie definit n funcie de vocaia principal a fiecrui nivel de colectivitate d) transferul de competene nu trebuie s permit unei colectiviti s-i exercite tutela asupra altei colectiviti, orice control ierarhic fiind exclus e) transferul de competene trebuie s-i permit statului s se consacre mai mult misiunii sale de control asupra colectivitilor locale

A 'S f-

12. Artai care dintre urmtoarele afirmaii nu reprezint tactici ale grupurilor de interese sau presiune pentru a-i apra propriile interese i pentru a Ie promova prin intermediul politicilor publice: a) posibilitatea de institui anchete , de a formula ntrebri i interpelri b) ameninarea cu violena sau distrugerea c) acordarea de sprijin n campaniile electorale d) iniierea unor campanii de informare public e) utilizarea puterii economice 13. Artai care dintre urmtoarele combinaii reprezint venituri proprii ale colectivitilor locale: a) transferurile financiare, taxele, tarifele i redevenele pentru serviciile furnizate de administraia public, impozitele i taxele locale b) impozitele i taxele locale, taxele exclusive, tarifele i redevenele pentru serviciile furnizate de administraia public i veniturile obinute din exploatarea bunurilor care formeaz patrimoniul colectivitilor locale c) impozitele i taxele locale exclusive, subveniile de la stat, veniturile care provin de la instituii aflate sub autoritatea administraiei publice locale d) veniturile obinute din vnzarea unor bunuri din proprietatea privat a colectivitilor locale, impozitele partajate , tarifele i redevenele pentru serviciile furnizate de administraia public e) impozitele i taxele locale exclusive, subveniile, donaiile i sponsorizrile 14. Artai care dintre urmtoarele afirmaii reprezint definiia noiunii de autonomie imperfect: a) autonomia imperfect se manifest atunci cnd fiecare organism din ierarhia administrativ are personalitate juridic, capacitatea de a fi subiectiv activ i pasiv de drepturi i obligaii recunoscute prin legile de organizare b) autonomia imperfect se manifest atunci cnd dreptul de decizie al autoritilor locale eman, printr-o concesiune din partea statului, n favoarea colectivitilor locale c) autonomia imperfect apare atunci cnd dreptul de a edicta norme generale de ctre autoritatea local eman de la nsi colectivitatea local. Ea este sinonim cu guvernarea direct d) autonomia imperfect se manifest atunci cnd colectivitile teritoriale au dreptul de a avea un patrimoniu necesar ndeplinirii atribuiilor administrative determinate prin legile de organizare e) autonomia imperfect se manifest atunci cnd colectivitilor locale li se acord dreptul de a-i alege ele nsele administratorii, organele nsrcinate cu gestiunea intereselor locale

15. Artai care dintre urmtoarele afirmaii reprezint forma cea mai liberal a controlului asupra colectivitilor locale : a) atunci cnd organul de control are dreptul de anulare a actelor organelor controlate b) atunci cnd organul de control are drept de aprobare a actelor organelor controlate c) atunci cnd organul de control are dreptul de a-i substitui voina sa voinei organului controlat d) atunci cnd un act atacat de ctre organul de control, n faa unui judector independent, se suspend de drept pn la soluionarea definitiv a cauzei e) atunci cnd un act atacat de ctre organul de control, n faa unui judector independent, se aplic n continuare pn la soluionarea definitiv a cauzei 16. Artai care dintre urmtoarele afirmaii nu reprezint scopuri ale consultrilor guvernului cu publicul larg: a) furnizarea de informaii anumitor categorii de grupuri care au expertiz n domeniul respectiv b) sprijinirea guvernului n a media interesele opuse c) identificarea efectelor neintenionate i a problemelor ridicate de o propunere de politic public d) prentmpinarea reaciei publicului fa de propunerea de politic public e) stimularea dezbaterii publice cu privire la propunerea de politic public , care poate mri nelegerea i acceptarea propunerii 17. Artai care dintre urmtoarele afirmaii nu reprezint trsturi ale unui stat modern i democrat: a) are capacitatea de colecta venituri bneti, prin impozite, n scopul de a finana activiti publice b) reprezint suveranitatea sau puterea suprem, care ia decizii pentru ntreaga ar, avnd capacitatea s realizeze anumite scopuri, fiind ultima autoritate pentru toate legile c) el este un element de suprastructur, un organ de dominaie a unei clase sociale asupra alteia d) i extinde suveranitatea peste ntreg teritoriul i peste toi indivizii, n mod egal, indiferent de poziia social sau de cea oficial deinut n stat e) reprezint un set de instituii identificabile i recunoscute ca fcnd parte din sfera public 18. Modelul reelelor de influen ( issue networks) a fost elaborat de ctre: a) Guy Peters b) Max Weber c) Woodrow Wilson d) Hugh Heclo e) Sabatier

19. Exist mai multe etape ale procesului decizional strategic din instituia public sau autoritatea administrativ, ntre care i cele enumerate n continuare: 1. documentarea 2 . definirea obiectivului decizional i a modalitilor de realizare 3. selectarea i analiza informaiilor 4. iniierea deciziei 5. conturarea i analiza alternativelor decizionale 6. adoptarea deciziei 7. urmrirea aplicrii i respectrii deciziei 8. formularea concluziilor rezultate dup aplicarea deciziei Identificai varianta care reunete succesiunea corect a etapelor procesului decizional strategic din instituia public sau autoritatea administrativ: a) 1,2,3,4,5,6,7,8 b) 4,1,2,3,5,6,7 ,8 c) 4,1,3,2,5,6,7,8 d) 4,2,1,3,5,6,7 ,8 e) 1,4,2,3,5,6 ,7,8 20. Un element important n procesul de implementare a deciziei de management public i de urmrire a executrii ei este: a) finalitatea b) realismul c) oportunitatea d) rigurozitatea e) aplicabilitatea 21. Care din urmtoarele cauze asociate procesului decizional din instituiile publice nu influeneaz blocajele n funcionarea sectorului public: a) obiectivele decizionale nerealiste b) lipsa de concordan ntre cerine/nevoi i coninutul deciziei c) atenie sczut acordat alocrilor de resurse d) lipsa formei scrise a coninutului deciziei de management public e) modalitile nerealiste de implementare a deciziilor 22. Care dintre urmtoarele variante nu conine o trstur a funciei publice din perspectiva dreptului administrativ: a) drepturile i obligaiile n realizarea competenei pot fi stabilite pe cale bilateral b) drepturile i obligaiile sunt atribuii ale funciei publice, ca i competena c) continuitatea prin care se realizeaz competena unei autoriti publice d) existena unui complex de raporturi juridice ntre cei investii i instituia sau autoritatea care i-a investit e) caracterul legal al nvestiturii

23. Pentru derularea corespunztoare a activitilor de pregtirea i perfecionarea pregtirii funcionarilor publici este necesar parcurgerea mai multor pai, ntre care i cei menionai n continuare: 1. identificarea cerinelor incluse n procesul de nvare 2 . planificarea programelor de training 3. precizarea obiectivelor activitii de training 4. alegerea furnizorului de training 5. identificarea i definirea nevoilor de training 6 . desfurarea efectiv a training-ului 7. mbuntirea i extinderea activitii de training 8 . evaluarea training-ului Identificai varianta care conine ordinea/succesiunea corect a pailor care ar trebui parcuri pentru derularea activitilor de pregtire i perfecionarea pregtirii funcionarilor publici a) 1,2,3,4,5,6,7,8 b) 3,1,2,4,5,6 , 8,7 c) 5,3,1,2,6 ,4,7 ,8 d) , 1,3,2 ,4,6 , 8,7 e) 1,5,3,4,2,6,7 ,8 24. Eficiena n organizaiile din sectorul public exist atunci cnd o instituie public sau autoritate administrativ reuete s : a) consume bani mai puini din bugetele instituiilor i autoritilor publice b) consume toi banii alocai potrivit bugetele institiuiilor i autoritilor publice c) realizeze i s furnizeze serviciile publice corespunztoare din punct de vedere cantitativ i calitativ asigurnd o gestionare corect a resurselor alocate d) realizeze doar serviciile publice pentru care exist o nevoie social major e) ofere o diversitate de servicii pentru a satisface la nivel acceptabil cele mai multe solicitri 25. Eficiena instituiei publice este influenat de multiple aspecte. Care din variantele de mai jos nu conine aspecte relevante cu influen major asupra eficienei instituiei publice: a) culturale b) sociale c) politice d) juridice e) tehnice 26. Profesionalizarea managementului public presupune: a) crearea i dezvoltarea permanent a unui sistem unitar de training pentru funcionarii publici i pentru reprezentanii politicului b) participarea la programe de mater c) obinerea unei diplome de licen d) participarea la programe de specializare e) obinerea unei diplome de studii medii

27. Exist mai multe categorii de performane ce pot fi avute n vedere n instituiile publice. Care din urm toarele variante nu conine perform ane din categoriile menionate mai sus: a) performane financiare b) performane bugetare c) performane manageriale d) performane politice e) performane sociale 28. Care din urm atoarele enunuri nu aparine coninutului curentului intitulat New Public Management: a) atenie deosebit acordat fundamentrii i realizrii obiectivelor b) accentul pus pe responsabilitatea individual a managerilor publici c) orientarea ctre piaa serviciilor publice d) introducerea indicatorilor de performan pentru msurarea realizrii obiectivelor e) atenie deosebit acordat promovrii n fixnciile publice
A

29. In coninutul m isiunii instituiei publice este important nominalizarea: a) beneficiarilor de produse i servicii b) resurselor financiare de care dispune c) managerilor publici d) responsabililor de ndeplinirea misiunii e) funcionarilor de execuie 30. Valorile i aspiraiile dintr-o instituie public formeaz: a) filosofia instituiei publice b) obiectul de activitate c) imaginea instituiei publice d) strategia instituiei publice e) viziunea 31. Pentru a cunoate i a m bunti imaginea instituiei publice, reprezentanii managementului public iniiaz urmtoarele aciuni: a) cercetri de marketing social b) festivaluri i srbtori tematice c) ntlniri cu reprezentanii altor instituii similare din strintate d) simpozioane i mese rotunde e) parteneriate cu agenii economici
A

32. Intr-o instituie public m odern relaia manager public-funcionar de execuie este o relaie: a) ierarhic, de tip ef-subordonat b) de cooperare, de tip e f - colaborator c) de reciprocitate, de tip seviciu-contra serviciu d) de amiciie e) formal

33. Coninutul misiunii unei instituii publice i pstreaz valabilitatea pe: a) o perioad lung de timp b) o perioad medie de timp c) o perioad scurt de timp d) o perioad de timp clar precizat e) o perioad relativ de timp 34. Profesionalizarea m anagem entului public este determ inat de: a) experiena funcionarilor publici b) formarea i perfecionarea resurselor umane c) perspectivele de promovare a funcionarilor d) salarizarea funcionarilor e) disponibilitatea resurselor umane pentru schimbare 35. Administraiile occidentale aloc din costurile cu resursele umane pentru pregtirea i perfecionarea lor, aproximativ: a) 5% b) 10% c) 1% d) 2,5% e) 3%

Not: Fiecare subiect este notat cu 2 puncte.

Facultatea de Management

Management economic

Punctaj

Admitere masterat 2009

Facultatea: Management
- Management economic 3 august 2009 Seria a Il-a Cod gril:

MANI

Codul variantei (1 - 6 )
1 2 3 4 5

6
O

O
Modulul de specializare

O O O O O

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40

a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o

b o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o

c o o o o o o
o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o

d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o

e o o o o o o o
o

o o o
o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o

o o

o o

o o o

o o o

o o o

Cod grila: MAN1 c1


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere masterat: 2009 FACULTATEA: MANAGEMENT

1 ).

Previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea i control-evaluarea sunt funcii ale managementului. Care din variantele de mai jos reprezint alte funcii ? a) prognozarea; b) planificarea; c) niciuna; d) motivarea; e) comunicarea Printre trsturile definitorii ale strategiei se afl i o parte din aspectele prezentate n continuare: 1. se bazeaz pe abordarea corelativ a organizaiei i mediului ambiant; 2. solicit diminuarea firmei n ceea ce privete activele fizice, activitile realizate i salariaii utilizai; 3. la baza abordrii se afl principiul echifinalitii; 4. necesit scderea rolului managerilor de nivel mediu i inferior; 5. se bazeaz pe creterea n profunzime i/sau lrgire a cunotinelor firmei; 6. reflect interesele cel puin ale unei pri a stakeholderilor. Care din combinaiile de mai jos le reflect ct mai exact ? a) 1-3-6; b) 1-3-4; c) 1-2-5; d) 1-2-3; e) 1-5-6 "Setul de decizii i aciuni, concretizate n formularea i implementarea de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele organizaiei" reprezint: a) strategia; b) managementul strategic; c) politica; d) aliana strategic; e) managementul operaional Obiectivele fundamentale: 1. au n vedere orizonturi de un an; 2. au n vedere orizonturi de 3-5 ani; 3. se refer la ansamblul activitilor organizaiei sau la componente majore ale acesteia; 4. se refer doar la profit i la maximizarea sa; 5. sunt prima component operaional a strategiei organizaiei; 6. sunt prima component operaional a politicii organizaiei. Care din combinaii este corect ? a) 2-3-5; b) 1-3-5; c) 1-3-4; d) 2-3-4; e) 2-3-6

2 )

3 ).

4 ).

Cod grila: MAN1 c1

5 ).

Obiectivele fundamentale (strategice) pot fi: 1. economice; 2. politice; 3. sociale; 4. tehnice i tehnologice; 5. cuantificabile; 6. necuantificabile; 7. tactice; 8. curente. Care din combinaiile exprim corect tipologia acestora ?

a) b) c) d) e)
6 ).

1-2-3-4; 1-3-5-6; 1-2-3-5; 1-3-7-8; 1-5-7-8

n categoria determinanilor strategiei se includ: 1. proprietarul; 2. determinantul politic; 3. cultura organizaiei; 4. factori ecologici; 5. potenialul uman; 6. factori de management; 7. managementul superior; 8. determinantul socio-cultural. Care din combinaii reflect corect determinanii endogeni ? a) 1-2-6-7; b) 1-3-5-7; c) 2-3-4-8; d) 1-3-5-6; e) 2-4-6-8 "Faciliteaz crearea i dezvoltarea unei culturi de ntreprindere competitive" este un avantaj al: a) strategiei; b) restructurri; c) externalizrii; d) metodologizrii manageriale; e) managementului bazat pe cunotine "Riscul creterii inflaiei" este un risc: a) financiar; b) economic; c) comercial; d) politic; e) al fabricaiei

7 ).

8 ).

Cod grila: MAN1 c1

9 ).

Se dau urmtoarele elemente: 1. structura organizaiei este multietajat; 2. profesionalismul deosebit de ridicat al factorului uman; 3. organizaia este foarte complex din punct de evdere procesual; 4. grad ridicat de descentralizare; 5. apelarea la reguli, norme, normative, proceduri etc. obligatorii; 6. accentul pus pe rezultate; 7. specializarea funcional ngust; 8. comunicarea informal este regula, iar cea formal excepia; Care din combinaiile prezentate evideniaz corect caracteristici ale birocraiei profesionale ? a) 1-2-3-4; b) 2-3-4-5; c) 2-4-6-8; d) 5-6-7-8; e) 4-5-6-8

10 ).

"Vrful strategic" implicat nemijlocit n fundamentarea i elaborarea strategiilor globale i pariale aparine "centrului", respectiv organizaiei mam este o caracteristic a organizaiei cu: a) structur divizional; b) birocraie profesional; c) birocraie mecanic; d) structur matriceal; e) structur ierarhic simpl Care din variante exprim componente ale managementului resurselor umane ? a) modelarea culturii organizaionale; b) identificarea i cultivarea relaiilor cu stakeholderi semnificativi ai organizaiei; c) asigurarea resurselor umane necesare organizaiei; d) creterea potenialului resurselor umane; e) "umanizarea" organizaiei Unul din rolurile formulrii misiunii organizaiei se regsete printre elementele prezentate n continuare. V rugm s-l identificai. a) implic la eforturi de autodepire; b) permite nelegerea coninutului de ctre manageri, executani i ceilali stakeholderi; c) stabilete un climat, o armonie general a organizaiei; d) ia n considerare interesele ateptrile stakeholderilor; e) ia n considerare posibilitile efective de realizare n cadrul bugetelor centrelor de gestiune sunt incluse obiective: a) fundamentale i derivate I; b) derivate II i specifice; c) derivate I i derivate II; d) specifice i individuale; e) derivate I i specifice

11 ).

12 ).

13 ).

Cod grila: MAN1 c1

14 ).

Una din influenele managementului pe baza centrelor de profit asupra performanelor metodologico-manageriale generale este redat mai jos. V rugm s-o identificai. a) contribuie la calitatea deciziilor adoptate; b) contribuie decisiv la amplificarea caracterului tiinific al managementului exercitat la toate "palierele" sale; c) promoveaz o metodologie riguroas, ce poate fi integrat n metodologia de reproiectare a componentei metodologice a managementului; d) asigur creterea gradului de soluionare decizional a problemelor cu care se confrunt firma; e) contribuie la descentralizarea managerial i economic din interiorul firmei

15 ).

Folosirea bugetului - la nivel de firm i centre de gestiune - d consisten unei caracteristici definitorii a managementului pe baza centrelor de profit. Identificai-o din enumerarea de mai jos: a) dimensiunea managerial ; b) dimensiunea economic ; c) complexitatea deosebit; d) dimensiunea motivaional; e) dimensiunea participativ Bugetele de tip economic se delimiteaz n funcie de criteriul: a) criteriul de ntocmire; b) natura obiectivelor urmrite; c) modul de difereniere a veniturilor; d) variaia cheltuielilor; e) periodicitatea ntocmirii Se dau urmtoarele elemente: 1. Fiecare manager are sarcini, competene i responsabiliti clare pentru rezolvarea abaterilor pozitive i negative (excepii); 2. transmiterea informaiilor ce reprezint excepii n mod selectiv, ascendent; 3. stabilirea obiectivelor i a celorlalte aspecte de caracterizare a domeniului supus urmririi informaionale; 4. asigurarea realismului obiectivelor, normelor, normativelor etc. funcie de care se determin abaterile; 5. precizarea limitelor de toleran i intervalelor de variaie a rezultatelor; 6. raionalizarea sistemului informaional al firmei; 7. urmrirea operativ a realizrilor, compararea lor cu obiectivele, normele, normativele etc. prestabilite i identificarea cauzelor generatoare de abateri pozitive i negative; 8. adoptarea de decizii de corecie sau actualizare, centrate pe cauzele generatoare de excepii. Care din combinaiile reflect etape ale utilizrii managementului prin excepii ? a) 1-2-3-5; b) 3-5-7-8; c) 2-3-4-5; d) 3-4-5-6; e) 1-3-6-8

16 ).

17 ).

Cod grila: MAN1 c1

18 ).

Cnd sunt investigate succesiv cel puin dou activiti, innd cont de relaiile cauz-efect dintre acestea, se recomand o diagnosticare: a) general; b) plurifazic sau n cascad; c) parial; d) monofazic, direct; e) specializat "Cuprinderea de informaii cu grad de agregare diferit, n funcie de poziia ierarhic a beneficiarului acestora" arat de ce tabloul de bord trebuie s fie: a) sintetic; b) consistent; c) accesibil; d) echilibrat; e) expresiv "Expoziia virtual de produse" este expresie a: a) outsourcingului informaional; b) dematerializrii informaiei; c) proliferrii sistemelor de comunicaii bazate pe Internet i Intranet; d) expansiunii comerului electronic; e) scrutrii informaionale Se dau urmtoarele elemente: 1. externalizarea activitilor 2. dezvoltarea de complexe relaii cu stakeholderii 3. conturarea ntreprinderii virtuale 4. informatizarea sarcinilor de munc i a pregtirii informaiilor. Care din variantele de mai jos exprim tendine n conceperea i funcionarea sistemului organizatoric ? a) 3-4; b) 1-2; c) 1-3; d) 1-4; e) 2-3 Promovarea i utilizarea managementului prin obiective, a managementului prin proiecte i a managementului prin excepii genereaz avantaje, regsite printre elementele de mai jos: 1. creterea realismului obiectivelor organizaiei i ale componentelor sale; 2. posibilitatea rezolvrii unor probleme complexe n intervale de timp mult mai reduse; 3. depistarea operativ a unor atu-uri i vulnerabiliti ale domeniilor supuse urmririi; 4. dezvoltarea unui climat de creativitate; 5. facilitatea contactelor de specialitate (tehnice, tiinifice, manageriale); 6. raionalizarea sistemului informaional; 7. amplificarea nivelului de motivare a resurselor umane; 8. crearea unor premise favorabile pentru formarea de manageri profesioniti; 9. raionalizarea sistemului organizatoric. Care din variantele prezentate n continuare sunt avantaje ale managementului prin obiective ? a) 1-4-7; b) 2-5-8; c) 3-6-9; d) 1-2-4; e) 4-7-9

19 ).

20 ).

21 ).

22 ).

Cod grila: MAN1 c1

23 ).

Promovarea i utilizarea managementului prin obiective, managementului prin proiecte i a managementului prin excepii genereaz avantaje, regsite printre elementele de mai jos: 1. asigur delimitarea i dimensionarea mult mai riguroas a obiectivelor la nivel de componente procesuale i structurale 2. posibilitatea rezolvrii unor probleme complexe, n intervale de timp mult mai reduse 3. depistarea operativ a unor atu-uri i vulnerabiliti ale domeniilor supuse urmririi 4. creeaz o noua stare de spirit, o nou atitudine fa de munc 5. facilitatea contactelor de specialitate (tehnice, tiinifice, manageriale) 6. raionalizarea sistemului informaional 7. asigur armonizarea intereselor economice ale unor stakeholderi 8. crearea unor premise favorabile pentru formarea de manageri profesioniti 9. raionalizarea sistemului organizatoric. Care din variantele prezentate sunt avantaje ale managementului prin proiecte ? a) 1-4-7; b) 2-5-8; c) 3-6-9;

d) 1-2-4; e) 5-8-9

24 ).

Promovarea i utilizarea managementului prin obiective, managementului prin proiecte i a managementului prin excepii genereaz avantaje, regsite printre elementele de mai jos: 1. asigur delimitarea i dimensionarea mult mai riguroas a obiectivelor la nivel de componente procesuale i structurale; 2. posibilitatea rezolvrii unor probleme complexe, n intervale de timp mult mai reduse; 3. depistarea operativ a unor atu-uri i vulnerabiliti ale domeniilor supuse urmririi; 4. creeaz o noua stare de spirit, o nou atitudine fa de munc; 5. facilitatea contactelor de specialitate (tehnice, tiinifice, manageriale); 6. raionalizarea sistemului informaional; 7. asigur armonizarea intereselor economice ale unor stakeholderi; 8. crearea unor premise favorabile pentru formarea de manageri profesioniti; 9. raionalizarea bugetului de timp al managerilor. Care din variantele prezentate sunt avantaje ale managementului prin excepii ? a) 3-6-9; b) 2-5-8; c) 1-4-7; d) 1-3-6; e) 5-6-9

25 ).

Elementele prezentate mai jos constituie etape ale aplicrii unor sisteme i metode de management: 1. documentare preliminar; 2. stabilirea obiectivelor fundamentale; 3. stabilirea obiectivelor, normelor, normative, standardelor etc. funcie de care se urmresc rezultatele obinute n domeniile conduse; 4. stabilirea modalitilor de control; 5. elaborarea bugetelor pe centre de gestiune; 6. analiza viabilitii manageriale i economice; 7. formularea de recomandri; 8. precizarea limitelor de toleran i a intervalelor de variaie ale rezultatelor la nivelul crora se nregistreaz abateri; 9. evaluarea rezultatelor i recompensarea salariailor. Artai dac poziiile 1-2-3-4 aparin n ordine: a) managementului prin obiective -managementului prin proiecte - managementului prin excepii - diagnosticrii;

Cod grila: MAN1 c1

b) diagnosticrii - managementului pe baza centrelor de profit - managementului prin excepii managementului prin proiecte; c) diagnosticrii - managementului pe baza centrelor de profit - managementului prin proiecte managementului prin excepii; d) managementului pe baza centrelor de profit - managementului prin excepii managementului prin proiecte - diagnosticrii; e) managementului prin proiecte - managementului prin obiective - managementului prin excepii - diagnosticrii

26 ).

Elementele prezentate mai jos constituie etape ale aplicrii unor sisteme i metode de management: 1. documentare preliminar; 2. stabilirea obiectivelor fundamentale; 3. stabilirea obiectivelor, normelor, normative, standardelor etc. funcie de care se urmresc rezultatele obinute n domeniile conduse; 4. stabilirea modalitilor de control; 5. elaborarea bugetelor pe centre de gestiune; 6. analiza viabilitii manageriale i economice; 7. formularea de recomandri; 8. precizarea limitelor de toleran i a intervalelor de variaie ale rezultatelor la nivelul crora se nregistreaz abateri; 9. evaluarea rezultatelor i recompensarea salariailor; Artai dac poziiile 4-3-6-7 aparin n ordine: a) managementului pe baza centrelor de profit - managementului prin excepii - diagnosticrii diagnosticrii; b) managementului prin excepii - managementului prin proiecte -diagnosticrii - diagnosticrii; c) managementului prin proiecte -managementului prin excepii - diagnosticrii - diagnosticrii; d) managementului prin proiecte - managementului prin excepii - diagnosticrii managementului pe baza centrelor de profit ; e) managementului prin proiecte - managementului prin excepii -managementul pe baza centrelor de profit - diagnosticrii

Cod grila: MAN1 c1

27 ).

Elementele prezentate mai jos constituie etape ale aplicrii unor sisteme i metode de management: 1. documentare preliminar; 2. stabilirea obiectivelor fundamentale; 3. stabilirea obiectivelor, normelor, normative, standardelor etc. funcie de care se urmresc rezultatele obinute n domeniile conduse; 4. stabilirea modalitilor de control; 5. elaborarea bugetelor pe centre de gestiune; 6. analiza viabilitii manageriale i economice; 7. formularea de recomandri; 8. precizarea limitelor de toleran i a intervalelor de variaie ale rezultatelor la nivelul crora se nregistreaz abateri; 9. evaluarea rezultatelor i recompensarea salariailor. Care din etapele de mai sus nu aparin managementului pe baza centrelor de profit i managementului prin excepii ? a) 1-4-6-7; b) 2-3-5-8; c) 3-5-8-9; d) 2-5-8-9; e) 2-3-5-9 Elementele prezentate mai jos constituie etape ale aplicrii unor sisteme i metode de management: 1. documentare preliminar; 2. stabilirea obiectivelor; 3. stabilirea obiectivelor, normelor, normative, standardelor etc. funcie de care se urmresc rezultatele obinute n domeniile conduse; 4. stabilirea modalitilor de control; 5. elaborarea bugetelor pe centre de gestiune; 6. analiza viabilitii manageriale i economice; 7. formularea de recomandri; 8. precizarea limitelor de toleran i a intervalelor de variaie ale rezultatelor la nivelul crora se nregistreaz abateri; 9. evaluarea rezultatelor i recompensarea salariailor; 10. stabilirea obiectivelor fundamentale; 11. determinarea nevoilor informaionale ale managerilor; Care din variantele de mai jos exprim prima etap a managementului prin excepii ? a) 1; b) 8; c) 3; d) 10; e) 11 Care din tipurile de edine de mai jos se delimiteaz dup "amplasarea participanilor i mijloacele de comunicare utilizate" a) edine de informare - de explorare; b) edine de armonizare - edine decizionale; c) edine virtuale - edine eterogene; d) edine de informare - edine decizionale; e) edine virtuale - edine clasice

28 ).

29 ).

Cod grila: MAN1 c1

30 ).

Cele patru caracteristici ale liderului sunt: a) viziune - realism - curaj - etic; b) viziune - misiune - etic - curaj; c) viziune - realism - etic - iniiativ; d) viziune - curaj - creativitate - etic; e) viziune - realism - creativitate - curaj Tripla semnificaie a managementului se regsete ntr-una din variantele de mai jos. V rugm s-o identificai: a) proces de management - sistem de management - generator de eficien; b) centru de decizie - sistem de management - disciplin tiinific; c) activitate practic - centru de decizie - disciplin tiinific; d) activitate practic - centru de decizie - art; e) proces de management - sistem de management - disciplin tiinific Tipuri de culturi organizaionale sunt: a) toate variantele sunt corecte; b) turn Eiffel; c) incubator; d) rachet; e) familie Variabila funcie de care cultura de tip "turn Eiffel" se caracterizeaz prin "roluri specifice bazate pe interaciuni" este: a) autoritatea; b) modul de gndire i nvare; c) relaiile ntre salariai; d) atitudinea fa de oameni; e) motivarea i recompensarea Modul de efectuare a schimbrilor de tip "improvizaie" este specific culturii organizaionale: a) familie; b) turn Eiffel; c) rachet; d) incubator; e) nici o variant nu este corect

31 ).

32 ).

33 ).

34 ).

35 ).

"Precizia i sigurana, dinamismul i caracterul prospectiv" exprim cerine fa de: a) informaii; b) date; c) decizii; d) aciuni; e) metode de management Not: Toate ntrebrile au acelai punctaj (2 puncte)

Facultatea de Marketing

Punctaj

Nr.

& t/ & *1 & e


t

Admitere masterat 2009

Facultatea: MARKETING
3 august 2009 Seria I Cod gril:

<L & As b

MK1

Codul variantei (1 -6 )
1 2 3 4 5

Modulul de specializare

o o o o o

ct JL tb a tL L a, &

1 0 0 9j j
tl JL 5^
vl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

a o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

b o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

MK1 c l
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere: Masterat 2009 Facultatea: Marketing

TEST-GRILA
1. Conectarea ntreprinderii la dinamica mediului este: a. o funcie premis a marketingului; b. o funcie mijloc a marketingului; c. o funcie scop a marketingului; d. exclusiv funcia de comercializare a firmei; e. o funcie de investigare a pieei i consumatorilor. 2. Marketingul turistic face parte din: a. marketingul serviciilor; b. marketingul social; c. marketingul bunurilor de consum; d. marketingul ecologic; e. marketingul industrial. 3. Cota de pia caracterizeaz: a. dinamica pieei; b. structura pieei; c. capacitatea pieei; d. gradul de saturaie al pieei; e. schimbrile pieei. 4. Artai care dintre urmtoarele exemple pot fi considerate oportuniti, n cadrul analizei SW O T efectuate de o anumit ntreprindere: (1) experiena ntreprinderii, (2) ritmul rapid de dezvoltare a pieei, (3) politica guvernamental, (4) notorietatea mrcii, (5) gradul nalt de acoperire a pieei int, (6) potenialul amplu al pieei: a. 1,3,4; b. 3,4,5; c. 2,3,6; d. 2,4,5; e. 1,3,5. 5. Dimensiunile pieei ntreprinderii sunt: a. aria, complexitatea, structura; b. aria, structura, capacitatea; c. omogenitatea, localizarea, tipologia; d. volumul, dinamica, trendul; e. structura, volumul, capacitatea. 6. Marketingul face parte din familia tiinelor: a. economice; b. politice; c. exacte; d. naturii; e. tehnice.

AGO

MK1 c l

7. Strategia diversificrii sortimentale verticale a gamei de produse presupune: a. mrirea numrului de linii de produse; b. prelungirea n amonte sau aval a unei linii de produse; c. dezvoltarea gamei de produse n direcii conexe structurii de baz; d. creterea calitii liniilor de produse. e. creterea numrului de sortimente ale aceluiai produs n cadrul liniei de produse. 8. Care dintre urmtorii factorii nu reprezint o component a micromediului de marketing al ntreprinderii: a. furnizorii de servicii profesionale; b. legislaia fiscal; c. furnizorii de capital; d. concurenii; e. clienii. 9. Printre particularitile specifice serviciilor n raport de bunurile fizice se numr: a. stocabilitatea; b. durabilitatea; c. omogenitatea; d. intangibilitatea; e. distribuia fizic. 10. Aria teritorial delimiteaz marketingul n: a. micromarketing i macromarketing; b. marketingul n domeniul lucrativ i marketingul n domeniul nelucrativ; c. marketingul bunurilor de consum i marketingul industrial; d. marketingul intern i marketingul internaional; e. marketingul serviciilor i marketingul bunurilor de consum. 11. Cumprtorii unui produs la un moment dat formeaz: a. piaa teoretic a produsului; b. piaa efectiv a produsului; c. piaa potenial a produsului; d. piaa relativ a produsului; e. piaa absolut a produsului. 12. Limea canalului de marketing prin care este distribuit un anumit produs reprezint: a. numrul de secvene ale itinerarului de distribuie pe care l parcurg mrfurile; b. numrul consumatorilor finali ai produsului oferit de firma productoare; c. msura apropierii de punctele efective de consum; d. numrul unitilor prin care se asigur distribuirea unui produs n cadrul fiecrei faze (secvene) a rutei de distribuie; e. numrul productorilor din cadrul industriei. 13. n cadrul tipologiei strategiilor promoionale, strategia concentrat rezult n urma utilizrii criteriului de difereniere: a. modul de desfurare n timp; b. poziia fa de structurile pieei; c. obiective globale ale activitii promoionale; d. rolul activitii promoionale; e. poziia fa de dinamica pieei.

MK1 c l

14. Pentru determinarea pragului de rentabilitate este necesar calcularea cantitii critice de produse ce trebuie vndute. Cantitatea critic este raportul dintre: a. costurile fixe i diferena dintre preul unitar i costurile fixe; b. preul unitar i diferena dintre costurile variabile i costurile fixe; c. preul unitar i diferena dintre costurile variabile i profit; d. costurile fixe i diferena dintre preul unitar i costurile variabile; e. costurile variabile i diferena dintre preul unitar i costurile fixe pe unitatea de produs. 15. Cnd incertitudinea este generat de faptul c efectele aciunilor avute n vedere depind de evenimente asupra crora nu se dispune de nici o informaie, universurile n care se plaseaz luarea deciziilor de marketing sunt: a. sigure; b. aleatoare; c. nedeterminate; d. antagoniste; e. probabilistice. 16. Lrgimea gamei de produse este dat de: a. numrul de produse distincte pe care le conine o linie de produse; b. gradul de apropiere al produsului de consumatorul final; c. distana dintre cel mai bun i cel mai slab calitativ produs al gamei; d. numrul de linii de produse ce compun o anumit gam de produse; e. numrul de sortimente ale aceluiai produs n cadrul liniei de produse. 17. n mod fundamental, analiza strategiilor de preuri este bine pus n eviden de: a. strategia preului nalt; b. strategia preului capcan; c. strategia preului umbrel; d. strategia preului minim; e. strategia preului unic. 18. Constituie o specializare a marketingului social: a. marketingul bancar; b. marketingul agricol; c. marketingul educaional; d. marketingul transporturilor; e. marketingul direct. 19. Printre principalele aspecte subliniate n definiiile cercetrii de markleting se numr: a. rolul cercetrii; b. caracterul informai; c. particularitile instrumentelor de cercetare; d. extinderea utilizri instrumentelor non-proiective; e. caracterul subiectiv. 20. Ca tip principal de cercetare de marketing, cercetarea care vizeaz identificarea coordonatelor fenomenului de marketing cercetat, definirea variabilelor i a ipotezelor care vor fi investigate este denumit: a. cercetare exploratorie; b. cercetare instrumental; c. cercetare descriptiv; d. cercetare explicativ; e. cercetare predictiv. AG2_

MK1 c l

21. n cadrul cercetrilor cauzale, printre metodele aplicate de specialiti se nscrie urmtoarea: a. observarea; b. reuniunea de grup; c. testul de pia standard; d. grila Kish; e. grila Kelly. 22. Din faza de realizare a procesului de cercetare de marketing face parte: a. identificarea obiectivelor cercetrii; b. prelucrarea informaiilor; c. elaborarea ipotezelor; d. alegerea surselor de informaii; e. stabilirea bugetului i programarea n timp a cercetrii. 23. n cadrul evalurii contribuiei informaiei n procesul decizional, criteriul care reflect msura n care informaia descrie corect realitatea este urmtorul: a. acurateea; b. actualitatea, c. suficiena; d. disponibilitatea; e. relevana. 24. Tipul de rspuns acord total / acord / indiferent / dezacord / dezacord total este caracteristic urmtoarei metode de scalare: a. scala lui Stapel; b. difereniala semantic; c. metoda comparaiilor perechi; d. metoda ordonrii rangurilor, e. scala lui Likert. 25. Printre avantajele comparative ale informaiilor primare n raport cu cele secundare, se nscriu urmtoarele: a. costul obinerii; b. timpul de obinere; c. gradul de omogenitate; d. obiectivitatea informaiilor; e. gradul de incertitudine. 26. Discuiile focalizate de grup au urmtorul avantaj: a. pot aprea cu uurin efecte de polarizare; b. permite nelegerea unor mecanisme care produc, susin sau anihileaz anumite opinii sau atitudini; c. informaiile sunt reprezentative statistic pentru colectivitatea analizat; d. unele grupuri pot fi dominate de un lider care monopolizeaz discuia; e. calitatea informaiilor obinute depinde n foarte mare msur de abilitile de comunicare ale moderatorului. 27. Ca metod de cercetare direct, observarea are urmtorul dezavantaj: a. furnizarea de informaii despre comportamentul efectiv; b. obinerea de informaii ce nu pot fi verbalizate cu uurin; c. evitarea anumitor erori sistematice datorate moderatorului/operatorului de interviu; d. predictibilitatea sczut a unor comportamente; e. absena problemelor legate de primirea rspunsurilor.

MK1 c l

28. Unul dintre principalele dezavantaje ale sondajului personal este urmtorul: a. lipsa caracterului anonim (anumite informaii de identificare a respondentului sunt necesare n procesul de validare, pentru o eventual recontactare); b. clarificarea i detalierea rspunsurilor; c. utilizarea de mostre i ajutoare vizuale; d. feedback-ul operatorului; e. gradul de completare a chestionarului. 29. n cadrul procesului de elaborare a chestionarului unui sondaj statistic, principiul conform cruia chestionarul este divizat pe seciuni n funcie de aspectele abordate, se numete: a. principiul plniei; b. principiul determinrii; c. principiul scindrii; d. principiul secionrii; e. principiul msurrii. 30. Printre principalele criterii care pot sta la baza analizei comparative a observrii i sondajului se numr: a. completarea grilei; b. codificarea; c. utilizarea indicilor de cuantificare; d. situaiile de utilizare; e. definirea unitii de analiz. 31. Sondajele prin interceptare n spaii comerciale au avantajele caracteristice sondajelor personale. n plus, au o serie de puncte forte specifice, printre care: a. durata mic a interviurilor; b. monitorizarea operatorului; c. gradul mai mic de comoditate pentru respondeni; d. eantionarea nealeatoare; e. recontactrile. 32. Printre metodele probabilistice de eantionare se numr: a. eantionarea pe cote; b. eantionarea metanumeric; c. eantionarea stratificat; d. eantionarea prin metoda bulgrelui de zpad; e. eantionarea non-numeric. 33. Printre metodele folosite n eantionarea simpl aleatoare, se numr: a. eantionarea prin metoda tragerii la sori; b. eantionarea sistematic; c. eantionarea stratificat; d. eantionarea de grup; e. eantionarea multistadial. 34. Caracterizarea tendinei centrale n cadrul analizei informaiilor obinute cu ajutorul scalei proporionale se realizeaz prin calcularea indicatorului: a. coeficientul propensiunii marginale; b. coeficientul Z al lui Kendall; c. media geometric; d. abaterea medie ptratic; e. media armonic.
agM

MK1 c l

35. Caracterizarea variaiei n cazul informaiilor obinute prin aplicarea unei scale ordinale se realizeaz cu ajutorul urmtorului indicator: a. abaterea standard; b. variana; c. abaterea medie; d. centilele; e. amplitudinea variaiei.

NOT: Rspunsul corect la o ntrebare este evaluat cu 2 puncte.

Facultatea de Relaii Economice Internationale


9 9

Punctaj

Jb Jb Jb oL & Jb
jl

Admitere masterat 2009

Facultatea: R.E.I.
3 august 2009 Seria a Il-a Cod gril:

z Jb J L
J>

Jb Jb

REI1

oL Jis JL
Codul variantei (1 - 6 )
1 2 3 4 5 6

X Jb JL 0b 01

Modulul de specializare

o o

J L tL
X Jb b *b &

JL

cl> O

JN r. a 1 o 2 o 3 o 4 5 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 o 12 o 13 o 14 o 15 o 16 o 17 o 18 o 19 o 20 o 21 o 22 o 23 24 o 25 o 26 27 o 28 o 29 o 30 ' 31 32 o 33 o 34 o 35 o 36 o 37 o 38 o 39 o 40 o

b o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

d o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Facultatea de Relaii Econom ice Internationale


Academia de Studii Economice Admitere Masterat 2009

REI1 c1

1 ).

Pentru comparaia internaional dintre ri sau grupe de ri, PIB trebuie exprimat n: 2p. a) preuri administrate; b) preuri internaionale; c) preuri constante; d) preuri de referin; e) preuri de producie

2 ).

n calculul Indicelului Dezvoltrii Umane (IDU) intr: a) compoziia PIB; b) populaia; c) sperana medie de via la natere; d) energointensivitatea pe produs; e) indicele preurilor

2p.

3 ).

ntre instrumentele de politic monetar se numr: 2p. a) creterea impozitelor; b) reducerea cheltuielilor bugetare; c) stabilirea unui nivel al rezervelor obligatorii ale bncilor; d) reducerea consumului guvernamental; e) creterea taxelor vamale Indicele GINI msoar: 2p. a) nivelul inegalitilor de venit dintr-o economie; b) eficiena medie dintr-o economie; c) stabilitatea preurilor internaionale; d) raportul de schimb; e) dinamica veniturilor Triunghiul incompatibilitilor presupune, ntre altele, c nu pot coexista: a) un curs de schimb fix i mobilitatea perfect a capitalurilor; b) curs de schimb fix i o politic comercial de liber schimb; c) politic monetar autonom i curs de schimb flotant; d) politic monetar i politic fiscal restrictive; e) curs de schimb fix i politic monetar restrictiv 2p.

4 ).

5 ).

6 ).

Care dintre afirmaiile de mai jos este adevrat: 2p. a) resursele Bncii Mondiale sunt mai mari dect ale F M I, pentru c rile contribuie cu cote pri mai mari; b) Banca Mondial acord credite doar rilor srace, pe cnd Fondul doar rilor n dezvoltare; c) n cadrul Grupului Bncii Mondiale exist o instituie care acord credite ntreprinderilor private; d) Fondul Monetar Internaional acord, n principal, ajutoare n situaii de urgen i n situaii de post-conflict; e) FMI este o instituie privat

Facultatea de Relaii Economice Internationale

c'

7 ).

CFI acioneaz n rile n dezvoltare avnd ca scop: a) finanarea programelor de macrostabilizare; b) finanarea balanei de pli externe; c) reducerea srciei; d) reducerea decalajelor de dezvoltare; e) sprijinirea sectorului privat Cotele pri ale rilor membre ale FMI determin: a) compoziia programelor convenite cu Fondul; b) mecanismul de votare; c) numrul de voturi care revine rilor membre; d) structura Consiliului Guvernatorilor; e) termenul de rambursare a mprumutului

2p.

8 ).

2p.

9 ).

Asistena financiar, principala funcie a FMI, const n: 2p. a) realizarea de consultri periodice ntre rile membre i specialiti ai Fondului; b) acordarea dreptului unei ri membre de a cumpra moneda proprie altei ri membre, n schimbul monedei naionale; c) pregtirea gratuit de specialiti n domeniile specifice de expertiz ale FMI; d) acordarea de consultan pe probleme financiare i monetare; e) acordarea de asisten din partea Fondului cu privire la elaborarea politicii valutare Tragerile n cadrul tranelor de credit sunt condiionate de : 2p. a) ponderea DST n totalul cotei pri a rii n cauz; b) nevoia de finanare a rilor solicitatoare; c) ponderea devizelor convertibile n totalul cotei pri a rilor respective; d) ndeplinirea condiiilor economice de ctre rile care solicit un mprumut; e) nivelul de ndatorare extern a rilor respective Pentru nclcarea regulilor privind concurena (art.81 i 82) Comisia poate aplica amenzi care pot reprezenta pn la: 2 p a) 50% din cifra de afaceri total realizat n anul financiar precedent; b) 40% din cifra de afaceri total realizat n anul financiar precedent; c) 30% din cifra de afaceri total realizat n anul financiar precedent; d) 20% din cifra de afaceri total realizat n anul financiar precedent; e) 10% din cifra de afaceri total realizat n anul financiar precedent Nu fac parte din categoria practicilor comerciale restrictive (Art.81) acordurile, deciziile, etc. prin care: 2p a) se fixeaz, direct sau indirect, preurile de vnzare sau cumprare sau alte condiii de comercializare; b) se limiteaz sau controleaz producia, pieele, dezvoltarea tehnologica sau fluxurile investiionale; c) se mpart pieele de desfacere sau sursele de aprovizionare ; d) se utilizeaz resurse ale statului, care confer un avantaj firmei/firmelor beneficiare ; e) se condiioneaz ncheierea unor contracte de acceptarea unor prestaii suplimentare, far legtur cu obiectul contractului.

10 ).

11).

12 ).

Facultatea de Relaii Economice Internationale

REI1 c1

13 ).

Una din urmatoarele caracteristici nu este specific unei firme aflate ntr-o poziie dominant pe p ia : 2p a) Impunerea, n mod direct sau indirect, a preurilor de vnzare sau cumprare sau altor condiii de comercializare; b) Limitarea produciei, pieelor, dezvoltrii tehnologice sau fluxurilor investiionale ; c) mprirea pieelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare ; d) Aplicarea unor condiii inegale n cazul unor tranzacii echivalente, determinnd dezavantajarea unor parteneri comerciali; e) Condiionarea ncheierea unor contracte de acceptarea unor prestatii suplimentare, fara legtur cu obiectul contractului. Printre principalele ancore ale politicii comunitare n domeniul concurenei nu se includ i : 2p a) Practicile comerciale restricitive ; b) Abuzul de poziie dominant; c) Dezvoltarea sustenabil i competitiv; d) Politica privind achiziiile i fuziunile ; e) Politica privind ajutoarele de stat.

14 ).

15 ).

Conform reglementrilor comunitare, nu fac parte din categoria ajutoarelor de stat care "pot fi considerate compatibile cu piaa intern" urmtoarele categorii de ajutor de stat: a) ajutoare destinate s favorizeze dezvoltarea economic a regiunilor care se confrunt cu un nivel de via sczut sau cu un omaj ridicat; b) ajutoare menite s faciliteze realizarea unui proiect important, de interes european comun; c) ajutoare destinate s permit dezvoltarea unitilor economice, din centrul i estul Europei, afectate de tranziia ctre democraie i economia de pia funcional; d) ajutoare menite s faciliteze dezvoltarea anumitor activiti sau regiuni economice, atunci cnd nu sunt alterate condiiile comerciale i de concuren comunitare; e) ajutoare destinate s promoveze cultura i conservarea patrimoniului cultural. Aranjamentul Multifibre a fost asimilat ca instrument de protecie netarifar: 2p a) msurilor de retorsiune; b) acordurilor privind comercializarea ordonat; c) limitrilor voluntare la export; d) interdiciilor la import; e) achiziiilor guvernamentale Un produs poate fi importat la nivele diferite ale taxelor vamale atunci cnd sunt aplicate: 2p a) taxe specifice; b) achiziii guvernamentale; c) msuri compensatorii; d) contingente tarifare; e) licene individuale specifice

16 ).

17 ).

Facultatea de Relaii Econom ice Internationale


18 ).

R E'1 c1

Instrumente de politic comercial care au o dubl natur, tarifar i netarifar, sunt: 2p a) licenele automate; b) limitrile voluntare la export; c) impozitele indirecte; d) taxele de prelevare; e) subveniile Nu este corect afirmaia: 2p a) Taxele vamale menin o legtur automat ntre preurile interne i cele practicate pe piaa internaional; b) n timp ce taxele vamale, ca regul, au la baz nediscriminarea, contingentele o fac posibil i o accentueaz; c) Licenele neautomate sunt folosite pentru produsele liberalizate la import, cererea de import fiind acceptat ntr-un termen prestabilit; d) n cazul contingentelor de import transparena este afectat; e) Contingentele sunt stabilite n funcie de presiunile diferitelor grupuri de interese i de interesele de politic extern ale rii importatoare Taxele compensatorii sunt aplicate: 2p a) ca o msur de retorsiune mpotriva dumpingului; b) ca o msur de compensare fa de achiziiile guvernamentale; c) ca o msur de compensare a valorii mrfurilor n vam; d) ca o msur de retorsiune mpotriva limitrilor voluntare la export; e) n niciunul din cazurile enumerate Intr-un contract de vnzare internaional, condiia de livrare franco fabric presupune: 2p a) cheltuieli minime suportate de ctre cumprtorul internaional;. b) cheltuieli minime suportate de ctre ambele pri contractante; c) cheltuieli minime suportate de ctre vnztorul internaional; d) riscuri minime suportate de ctre cumprtorul internaional; e) cheltuieli i riscuri minime suportate de ctre cumprtorul internaional

19 ).

20 ).

21 ).

22 ).

Condiiile de livrare Incoterms 2000 au un caracter: 2p a) obligatoriu in comerul internaional; b) facultativ in comerul internaional; c) obligatoriu numai ntre parteneri din ri ale Uniunii Europene, deorece au fost desemnate de ctre Camera de Comer i industrie de la Paris; d) obligatoriu n cazul n care cel puin unul dintre parteneri este dintr-o ar a Uniunii Europene; e) obligatoriu in comerul internaional, ulterior anului 2000 Conform grupei Fde condiii de livrare, vnztorul trebuie s: 2p a) s livreze mrfurile unui cru numit de ctre cumprtor; b) pun mrfurile la dispoziia cumprtorului n spaii proprii; c) suporte transportul internaional, iar n anumite cazuri inclusiv asigurarea mrfii; d) livreze mrfurile celui mai ieftin cru pe care l gsete; e) livreze mrfurile celui mai ieftin cru pe care l gsete i s le asigure

23 ).

Facultatea de Relaii Economice Internationale

REI1 c1

24 ).

n vederea determinrii costului la export, cheltuielile de aprovizionare sunt determinate de formula: a) preul de achiziionare a materiilor prime + cheltuielile directe de aprovizionare + cheltuielile indirecte de aprovizionare + taxele vamale + costul garaniilor; b) preul de achiziionare a materiilor prime + cheltuielile directe de aprovizionare + cheltuielile indirecte de aprovizionare - taxele vamale + costul garaniilor; c) preul de achiziionare a materiilor prime + cheltuielile directe de aprovizionare + cheltuielile indirecte de aprovizionare - taxele vamale; d) preul de achiziionare a materiilor prime + cheltuielile directe de aprovizionare - cheltuielile indirecte de aprovizionare + taxele vamale + costul garaniilor; e) preul de achiziionare a materiilor prime + cheltuielile directe de aprovizionare + cheltuielile indirecte de aprovizionare Recalcularea preului, prin aplicarea de metode de acoperire a riscului de pre, nu se face automat n cazul inserrii: 2p a) clauzei de indexare a preului; b) clauzei preului escaladat; c) clauzei de revizuire a preului; d) in nicio situaie; e) clauzei de indexare a preului, dac nu este stipulat altfel n vederea acoperirii riscului de pret, n cazul contractului de vnzare internaional, n cazul livrrilor n trane ealonate in timp: 2p a) se practica metoda rediscutrii periodice a preului; b) se insereaza clauza marfa, conform transelor de marfa stipulate in contract; c) nu exista o metoda specifica de acoperire a acestui tip de risc contractual; d) se tine cont de clauza valutar; e) se reziliaz contractul n cazul n care nu se ajunge la o inelegere In cazul unui contract de vanzare internaionala, conform condiiilor de livrare Incoterms 2000 din grupa F, transportul principal cade in sarcina: 2p a) exportatorului; b) importatorului; c) nu este precizat exact; d) oricareia dintre pri; e) exportatorului n cazul in care transportul se face pe calea maritim Intr-un contract de vanzare internaionala, in ceea ce privete preul ambalajului, in cazul in care in contract se stipuleaza clauza neto: 2p a) Vanzatorul va calcula separat preul ambalajului; b) Vanzatorul va calcula preul ambalajului la preul unitar al mrfii; c) Vanzatorul va calcula preul ambalajului la preul global al mrfii; d) Vanzatorul pretinde un pret minim pentru ambalaj; e) Vanzatorul nu pretinde nimic pentru ambalaj, costul acestuia fiind cuprins in preul mrfii

25 ).

26 ).

27 ).

28 ).

Facultatea de Relaii Economice Internationale REI1 c1 29 ). Dac n valoarea acreditivului se folosesc expresii precum aproximativ sau circa, atunci se admite o maij de: 2p a) + / - 5%; b) + / - 10%; c) + /-1 5 % ; d) + / - 20%; e) + / - 100%

30 ).

Valabilitatea acreditivului reprezint termenul limit pn la care: 2p a) exportatorul trebuie s prezinte documentele la ghieele bncii unde este domiciliat acreditivul; b) exportatorul trebuie s livreze marfa; c) exportatorul trebuie s prezinte documentele la ghieele bncii importatorului; d) importatorul trebuie s preia marfa din port; e) exportatorul ncaseaz contravaloarea mrfii livrate Deschiderea acreditivului se face : 2p a) pe baza disponibilului n cont al importatorului sau a unui credit acordat de banc acestuia; b) pe baza disponibilului n cont al importatorului; c) pe baza disponibilului n cont al exportatorului; d) cu 21 de zile nainte de livrarea mrfii; e) pe baza unui credit acordat importatorului Posesorul cambiei obine de la banc, nainte de scaden, suma nscris pe titlu, mai puin dobnda i comisionul bancar, prin: 2p a) andosare; b) avalizare; c) scontare; d) forfetare; e) girare n cazul acceptului commercial, debitorul plii este: 2p a) banca importatorului; b) banca exportatorului; c) importatorul; d) exportatorul; e) un ter Dezavantajul principal al ordinului de plat l reprezint: 2p a) complexitatea; b) revocabilitatea; c) costul; d) adaptabilitatea; e) tehnicitatea

31 ).

32 ).

33 ).

34 ).

Facultatea de Relaii Economice Internationale

REI1 c1

35 ).

Dac n acreditiv nu este precizat termenul de predare al documentelor la banc, acesta este: 2p a) 30 de zile de la emiterea documentului de transport; b) 15 zile de la emiterea documentului de transport; c) 17 zile de la emiterea documentului de transport; d) 21 zile de la emiterea documentului de transport; e) Nelimitat

Punctaj

\
4

J r
? i

\ P

A,

\ 0
p

b p i & p

Admitere masterat 2009

h p r l p r * p

Facultatea: R.E.I.
3 august 2009 Seria a Il-a Cod gril:

r D r

REI2 b

h f I i 0

/ r
r p r
i b \

Codul variantei (1 - 6 )

T & P 1 p 4 o

th \

Modulul de specializare

P r 4 p r 4 A

r
p

& Jj

P i p T
P

1 p

2b D
J 3j

& p

r T
p F

% p T b p
T

i'N r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

a O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

D o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -o o o

c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

REI2 b1
ACADEMIA DE S T U D II ECONOMICE A d m ite re : M asterat2009 F acu ltatea : Relaii Economice Internationale

TEST-GRIL 1 ). Fiii in: "Its a complete ... of time". (lp) a) run; b) waste; c) spend; d) worth Fiii in: "Economists forecast a downtum in the business ... ". (lp) a) plan; b) class; c) cycle; d) card Fiii in: "We had to ... a lot of time getting to know the Saudis before we could get down to negotiations". (lp) a) invest; b) give; c) spare; d) spend Fiii in with the correct verb form: "I knew that he ... waiting for our reply". (lp) a) was; b) is; c) had; d) would Choose the correct question tag: (2p) a) Lets purchase new equipment for our office, shall we?; b) Lets purchase new equipment for our office, dont we?; c) Lets purchase new equipment for our office, are we?; d) Lets purchase new equipment for our office, do we?

2 ).

3 ).

4 ).

5 ).

6 ).

Which of the terms complies with the following defnition: "Insufficient supply to meet demand". (2p) a) storage; b) obsolescence; c) shortage; d) inventory

REI2 b1

7 ).

Which of the terms complies with the defnition below: "When customers refuse to buy the products o f the company they disapprove o f for ethical or political reasons". (2p) a) consumer panel; b) consumer boycott; c) consumer confidence; d) consumer profile Complete the blanks by choosing the appropriate words from the ones given below: "As nearly everyone knows, an executive has practically nothing to do except to decide what is to be done; to tell someone to ... it; to listen to reasons why it should not be ...; why it should be done b y ... else, or why it should be done in a different...". (3p) a) did, excuses, up, register; b) doing, do, anyone, way; c) do, doing, no one, manner; d) do, done, someone, way Fiii in :" Im afraid it failed to ... expectations". (2p) a) live up to; b) get on to; c) put up with; d) get down to Choose the right adverb to start the following sentence:"... we have thought of new methods to increase our profit". (3p) a) last month; b) lately; c) currently; d) every month Choose the correct modal verbs to fiii in the following dialogue: "A: We could prevent this whole mess if youd just offer them a 2% increase on their basic wage. So, why dont you?B: Look, I ... if I ..., but I cant". (3p) a) should, might; b) would, can; c) would, could; d) could, would Fiii in with the right prepositions: "Yeah. I mean I dont want to interfere ... your selection procedure, or anything. Its ... to you to make ... your own mind ... the sort of person you want for the post". (3p) a) with, up, up, about; b) with, in, on, in; c) over, in, in, at; d) with, over, in, in

8 ).

9 ).

10 ).

11).

12 ).

REI2 b1

13 ).

Insert the sentence that fits best in the text below: "We worry about unemployraent and the loss of manufacturing industry in the advanced industrial countries only because we dont look at the larger social developments. The US, for example, no longer depends on heavy industry for employment to the extent that it once did. After a countrys people are supplied with the physical objects of consumption, they go on to concern about their design. They go on to an enormous industry persuading people they should buy these goods.......And these are the things that are extremely important. Paris, London, New York and so on do not live on manufacturing; they live on design and entertainment". (3p) a) They go on to the arts, entertainment, music, amusement - these become the further, later stages of employment; b) I dont think it is possible to stop this Progressive change in the pattems of human consumption; c) This is related to a larger fact that has attracted very little discussion; d) One is not sure about the latest subject Choose the summary which best expresses the main idea of the following text: "Every IBM employees ambition is apparently to become a manager, and the company helps them out in this area by making management the companys single biggest business. IBM executives dont design products and write software; they manage the design and writing of software. They go to meetings. So much effort, in fact, is put into managing all the managers who are managing things that hardly anyone is left over to do the real work. This means that most IBM hardware and nearly all IBM software is written or designed by the lowest level of people in the company - trainees. Everyone else is too busy going to meetings, managing, or leaming to be a manager, so there is little chance to include any of their technical expertise in IBM. IBM has layers and layers of management to check and verify each decision as it is made and amended. The safety net is so big at IBM that it is hard to make a bad decision. In fact, it is hard to make any decision at all, which tums out to be the companys greatest problem and the source of its ultimate downfall". (3p) a) Even if it has lots of employees, IBM manages to stay competitive and remain one of the most important IT companies; b) With every IBM employee ambitious to become a manager, with multiple layers of management delaying decision-making and with very few people preoccupied with the actual hardware and software, IBM becomes slow and uncompetitive and this will be the source of foreseen downfall; c) IBM helps its employees ambitions to succeed in their career by structuring its activity on multiple layers of management; d) Although actual work at IBM is done by trainees, the quality level of the companys products is undeniable

14 ).

REI2 b1

15 ).

Fiii in with the correct words below: "In times of ... when there is very little money about, for example during an economic ..., people often stop buying all but the essentials. This then leads to one ... after another as companies find it more and more difficult to sell their products. Some companies may be forced to engage i n ..., the unfair practice of selling goods at ridiculously low prices in overseas markets". (3p) a) failure, shortage, triumph, slump; b) boom, slump, disaster, hardship; c) disaster, dumping, slump, surplus; d) hardship, slump, disaster, dumping Choose the correct translation o f the following sentence: "Suntem obinuii s pltim taxe mari". (3p) a) We used to pay high taxes; b) We are used to pay high taxes; c) We are used to paying high taxes; d) We used to paying high taxes Choose the correct translation o f the following sentence: "La vremea aceea s-a crezut c el a furat documentele". (3p) a) He has thought to have stolen the documents at that time; b) He was thought to have stolen the documents at that time; c) He thought to have stolen the documents at that time; d) He had been thought to steal the documents at that time Fiii in: "He said the company ... a good profit last year". (2p) a) made; b) did; c) has reached; d) had aimed Fiii in: "When you . .. , Ill introduce you to my new secretary". (2p) a) came; b) will have come; c) come; d) will come Choose the correct question: (2p) a) Who told you about the new project?; b) Who tell you about the new project?; c) Who did tell you about the new project?; d) Who telled you about the new project? Fiii in: "If you possess something, you can say that y o u ... it". (lp) a) owe; b) owner; c) own; d) belong

16 ).

17 ).

18).

19 ).

20 ).

21 ).

REI2 b1

22 ).

Fiii in: "If you have to reimburse or repay someone, you ... .money". (lp) a) own; b) owe; c) yield; d) possess Fiii in: "A person who has borrowed money is a ...". (lp) a) creditor; b) owner; c) loaner; d) debtor Fiii in:" In many markets there is a firm with a much larger share than its competitors, called a " (lp) a) monopolist; b) multinaional; c) market leader; d) market competitor Fiii in: "The main reason for outsourcing is to ... ". (lp) a) save time; b) create jobs; c) reduce costs; d) push up share prices Fiii in :"... is the market in which workers compete for jobs and employers compete for workers". (lp) a) labor market; b) mass market; c) free market; d) domestic market Fiii in :" A ... involves amalgamating or joining together with another company". (2p) a) collaboration; b) merger; c) development; d) mix-up Fiii in: "These excellent figures suggest that the company is ...." . (2p) a) ailing; b) paralyzed; c) vital; d) in good shape

23 ).

24 ).

25 ).

26 ).

27 ).

28 ).

REI2 b1

29 ).

Fiii in: "Thats the last time I go on a business ... to Canada in January: I waited two days in the airport for the snow to stop". (2p) a)trip; b) joumey; c) travel; d) school Choose the correct question: (2p) a) What she does in her new position?; b) What does she in her new position?; c) What she do in her new position?; d) What does she do in her new position? Fiii in: "He is ... manager we have ever had". (2p) a) the most better; b) the more good; c) the best; d) better Choose the correct sentence: (2p) Not many people attended the Annual General Meeting.; Not some people attended the Annual General Meeting; Not most people attended the Annual General Meeting.; Not any people attended the Annual General Meeting.

30 ).

31).

32 ). a) b) c) d) 33 ).

Which of the terms complies with the definition below: "The amount of money being spent on consumer goods and services, which fluctuates with recessions and booms". (2p) a) consumer confidence; b) consumer spending; c) consumer behaviour; d) consumer money Which o f the terms complies with the definition below: "A small amount of a new product given to consumers to encourage them to try it." (2p) a) coupon; b) iniial trial; c) free sample; d) cash discount Choose the best equivalent to the following sentence: "You dont have to write the whole report all by yourself." (3p) a) You mustnt write the whole report all by yourself.; b) You cant write the whole report all by yourself.; c) You will not write the whole report all by yourself; d) It is not necessary that you write the whole report all by yourself

34 ).

35 ).