Sunteți pe pagina 1din 119

P A R T E A I

Anul 179 (XX) Nr. 158 bis Vineri, 4 martie 2011


S U MA R
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului dezv
VoIumuI II
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 158 bis/4..2011
2
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
O R D I N
le
izarea
onarea
emite prezentul ordin.
*
procedurii de notificare nr. RO/469 din 11 octombrie 2010,
Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru
Europene L 217 din 5 august 1998.
Gheorghe Nastasia,
secretar general
Nr. 2.689.

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICA A
LUCR RILOR DE SUS INERE
Indicativ NP 124:2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 3
ANEXCUPRINS

I. OBIECT I DOMENIU DE APLICARE

II. TERMINOLOGIE I SIMBOLURI
II.1 Terminologie
II.2 Simboluri

III. GENERALIT I. TIPURI DE LUCR RI DE SUS INERE
III.1 Ziduri de sprijin
III.2 Sprijiniri simple
III.2.1.Sprijiniri cu dulapi orizontali
III.2.2.Sprijiniri cu dulapi verticali
III.2.3.Sprijiniri simple din elemente metalice de inventar
III.3 Sprijniri de tip mixt
III.4 Pere i de sus inere din palplan e
III.4.1.Palplan e metalice
III.4.2.Palplan e din beton armat sau beton precomprimat
III.4.3.Palplan e din lemn
III.5 Pere i ngropa i
III.5.1.Pere i ngropa i din panouri
III.5.2.Pere i ngropa i din pilo i fora i
III.6 Sisteme de sprijin pentru pere i de sus inere a excava iilor
III.6.1. Pere i de sus inere n consol
III.6.2.Pere i de sus inere rezema i
III.6.3.Sisteme de rezemare a pere ilor de sus inere
III.7 Pere i de sus inere realiza i prin injectare cu presiune nalt (tehnologia jet grouting)

IV. PRESCRIP II GENERALE DE PROIECTARE
IV.1 Prescrip ii privind elaborarea proiectului
IV.2 St ri limit
IV.3 Ac iuni i situa ii de proiectare
IV.4 Metode de proiectare i modele de calcul

V. EVALUAREA PRESIUNII MASIVELOR DE P MNT ASUPRA
LUCR RILOR DE SUS INERE
V.1 Generalit i
V.2 Presiunea p mntului n stare de repaus
V.3 Valori limit ale presiunii p mntului
V.4 Valori intermediare ale presiunii p mntului
V.5 Evaluarea presiunii p mntului n condi ii seismice
V.6 Evaluarea presiunii p mntului n cazul zidurilor de sprijin
V.7 Evaluarea presiunii p mntului pe lucr rile de sus inere a excava iilor

VI. ZIDURI DE SPRIJIN
VI.1 Predimensionarea zidurilor de sprijin
VI.2 Calculul la starea limit ultim
VI.3 Proiectarea structural a zidurilor de sprijin
VI.4 Calculul la starea limit de exploatare
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
VII. PERE I DE SUS INERE A EXCAVA IILOR
VII.1 Prevederi comune
VII.2 Ac iuni asupra pere ilor de sus inere a excava iilor
VII.2.1 nc rc ri laterale
VII.2.2. nc rc ri verticale
VII.3 Calculul la starea limit ultim a pere ilor de sus inere a excava iilor
VII.3.1. Generalit i
VII.3.2.Cedarea n teren a pere ilor de sus inere
VII.3.3.Cedarea structural a pere ilor de sus inere
VII.3.4. Ruperea hidraulic a terenului
VII.5 Prevederi specifice pentru sprijinirile simple i de tip mixt
VII.5.1. Sprijinirile simple
VII.5.2. Sprijinirile de tip mixt
VII.6 Prevederi specifice pentru pere ii din palplan e
VII.6.1. Standarde aplicabile
VII.6.2.Elemente constructive
VII.7 Prevederi specifice pentru pere ii ngropa i
VII.7.1. Standarde aplicabile
VII.7.2. Dimensiuni uzuale ale pere ilor ngropa i
VII.7.3. Elemente constructive specifice pere ilor mula i din beton armat
VII.7.3.1. Materiale
VII.7.3.2. Elemente de proiectare
VII.7.4 Elemente constructive specifice pere ilor ngropa i din elemente prefabricate
lansate n noroi autont ritor
VII.7.4.1. Materiale
VII.7.4.2. Elemente de proiectare
VII.7.5. Elemente constructive specifice pere ilor ngropa i din pilo i fora i
VII.7.5.1. Materiale
VII.7.5.2. Elemente de proiectare

Anexa A (informativ ):Evaluarea presiunii p mntului asupra lucr rilor de
sus inere
A.1 Teoria Rankine
A.1.1 Presiunea activ
A.1.2 Presiunea pasiv
A.2 Teoria Coulomb
A.2.1 Presiunea activ
A.2.2 Presiunea pasiv
A.3 Probleme practice de calcul
A.3.1 Efectul unei suprasarcini uniform distribuite
A.3.2 Efectul prezen ei apei subterane
A.3.3 Calculul presiunii n masive stratificate
A.3.4 Efectul solicit rilor seismice
A.4 Parametri utiliza i n calculul presiunii p mntului
A.5 Grafice pentru determinarea coeficien ilor presiunii p mntului
A.6 Cazuri particulare de evaluare a presiunii p mntului asupra zidurilor de sprijin
A.6.1 Cazul paramentului amonte frnt
A.6.2 Cazul suprafe ei nclinate sau frnte a terenului
A.6.3 Cazul zidului cornier cu talp cu consol lung
A.6.4 Cazul zidului cornier cu talp cu consol scurt
A.6.5 Cazul zidului cornier cu consol de desc rcare
A.6.6 Cazul umpluturii nguste
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 5
A.6.7 Efectul compact rii
A.7 Evaluarea presiunii p mntului pe lucr ri de sus inere a excava iilor
A.7.1 Calculul pere ilor autoportan i
A.7.2 Calculul pere ilor ancora i
A.7. 3. Calculul pere ilor rezema i cu prai uri
A.7.4 Efectul suprasarcinilor aplicate la suprafa a terenului asupra presiunilor de
contact perete-teren

Anexa B (informativ ):Aspecte specifice proiect rii geotehnice prin calcul a
pere ilor de sus inere
B.1 Avantaje i limit ri ale diferitelor tipuri de pere i de sus inere
B.2 Metode de calcul utilizate n proiectarea pere ilor de sus inere
B.2.1 Metode care consider echilibrul limit
B.2.2 Metode care iau n considerare interac iunea teren structur
B.2.3 Parametrii geotehnici necesari diferitelor metode de calcul
B.3 Metode de modelare a contrabanchetei de p mnt
B.3.1 Modelarea contrabanchetei printr-o suprasarcin echivalent
B.3.2 Modelarea contrabanchetei prin ridicarea nivelului excava iei
B.3.3 Modelarea contrabanchetei prin metoda penelor de p mnt de tip Coulomb
B.3.4 Modelarea contrabanchetei n element finit
B.4 Analiza stabilit ii tran eei excavate sub protec ie de noroi bentonitic
B.4.1 Metoda suprafe ei cilindrice de alunecare
B.4.2 Stabilitatea tran eei cu lungime infinit
B.4.3 Calculul stabilit ii tran eei pe baza echilibrului volumelor de p mnt
B.4.4 Calculul stabilit ii tran eelor de lungime finit
B.5 Presiunea apei asupra pere ilor de sus inere
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

I. OBIECT I DOMENIU DE APLICARE


I.1. Prezentul normativ stabile te prescrip iile generale de proiectare a lucr rilor de sus inere a
p mntului de tipul zidurilor de sprijin, sprijinirilor simple, palplan elor i pere ilor ngropa i.

I.2. Prevederile prezentului normativ sunt corelate cu sistemul de standarde europene pentru
construc ii EUROCODURI i sunt n concordan cu principiile expuse n Sec iunea 7 din SR EN 1997-
1:2004,,Eurocod 7: Proiectarea geotehnic Partea 1: Reguli generale, i SR EN 1997-1:2004/NB:2007
Eurocod 7: Proiectarea geotehnic Partea 1: Reguli generale. Anexa na ional , i dup caz, cu eratele i
amendamentul asociate.

I.3. Prevederile prezentului normativ nu se aplic lucr rilor de sprijin din p mnt armat cu materiale
geosintetice i metalice. Pentru aceste lucr ri se vor aplica prevederile privind utilizarea materialelor
geosintetice la lucr rile de construc ii, n vigoare i GP 093-2006 Ghid privind proiectarea structurilor de
p mnt armate cu materiale geosintetice i metalice.

I.4. De asemenea, nu sunt incluse n acest normativ lucr rile de consolidare a pantelor cum ar fi
pilo ii sau baretele pentru consolidarea pantelor instabile, lucr ri cu iruri multiple de ancoraje sau inte etc.

I.5. Prezentul normativ nu se aplic lucr rilor de ancoraje pentru care se vor avea n vedere
prevederile NP 114-2004 Normativ privind proiectarea i execu ia ancorajelor.

I.6. Aplicarea prezentului normativ se face n corelare cu prevederile reglement rilor tehnice
na ionale conexe urm toare:

- NP 074-2007 Normativ privind documenta iile geotehnice pentru construc ii.
- NP 114-2004 Normativ privind proiectarea i execu ia ancorajelor
- NP120-2006 Normativ privind cerin ele de proiectare i execu ie a excava iilor adnci n
zone urbane
- NP 122-2010 Normativ privind determinarea valorilor caracteristice i de calcul ale
parametrilor geotehnici
- NP 123-2010 Normativ privind proiectarea geotehnic a funda iilor pe pilo i
- P100-1:2006 Cod de proiectare seismic Partea IPrevederi de proiectare pentru cl diri

i ale urm toarelor standarde romne armonizate:

- SR EN 1536:2004 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pilo i fora i.
- SR EN 1537:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Ancoraje n teren
- SR EN 1537:2002/AC:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Ancoraje n teren
- SR EN 1538:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i mula i.
- SR EN 1990:2004 Eurocod. Bazele proiect rii structurilor
- SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod. Bazele proiect rii structurilor
- SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod. Bazele proiect rii structurilor. Anex Na ional
- SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2009 Eurocod: Bazele proiect rii structurilor
- SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2009 Eurocod: Bazele proiect rii structurilor. Anexa A2:
Aplica ie pentru poduri. Anexa na ional .
- SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac iuni generale.
Greut i specifice, greut i proprii, nc rc ri utile pentru cl diri.
- SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1- 1: Ac iuni
generale - Greut i specifice, greut i proprii, nc rc ri din exploatare pentru construc ii
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 7
- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac iuni
generale. Greut i specifice, greut i proprii, nc rc ri utile pentru cl diri. Anexa Na ional
- SR EN 1991-1-6:2005 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-6: Ac iuni generale.
Ac iuni pe durata execu iei
- SR EN 1991-1-6:2005/AC:2008 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-6: Ac iuni
generale. Ac iuni pe durata execu iei
- SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-6: Ac iuni
generale. Ac iuni pe durata execu iei. Anexa Na ional
- SR EN 1993-1-10:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 1-10: Alegerea
claselor de calitate a o elului
- SR EN 1993-1-10:2006/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 1-10:
Alegerea claselor de calitate a o elului
- SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 1-10:
Alegerea claselor de calitate a o elului Anexa Na ional
- SR EN 1993-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 5: Pilo i i palplan e.
- SR EN 1993-5:2007/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 5: Pilo i i
palplan e.
- SR EN 1994-1-1:2004 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea
1-1: Reguli generale si reguli pentru cl diri.
- SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si
beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cl diri. Anexa Na ional
- SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de o el i
beton. Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cl diri
- SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 1: Reguli generale
- SR EN 1997-1:2004 /AC: 2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 1: Reguli
generale.
- SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 1: Reguli generale
Anexa na ional .
- SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 2: Investigarea i ncercarea
terenului
- SR EN 1997-2:2007/NB:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 2: investigarea i
ncercarea terenului. Anexa Na ional
- SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a la cutremur. Partea
1: Reguli generale, ac iuni seismice i reguli pentru cl diri.
- SR EN 1998-1:2004/NA:2008 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a la
cutremur. Partea 1: Reguli generale, ac iuni seismice i reguli pentru cl diri. Anexa Na ional .
- SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a la cutremur. Partea
5: Funda ii, structuri de sus inere i aspecte geotehnice
- SR EN 1998-5:2004/NA:2007 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a la
cutremur. Partea 5: Funda ii, structuri de sus inere i aspecte geotehnice. Anexa Na ional
- SR EN 10248-1:1996 Palplan e laminate la cald din o eluri nealiate. Partea 1: Condi ii
tehnice de livrare.
- SR EN 10248-2:1996 Palplan e laminate la cald din o eluri nealiate. Partea 2:Toleran e de
form i la dimensiuni.
- SR EN 10249-1:1996 Palplan e formate la rece din o eluri nealiate. Partea 1: Condi ii
tehnice de livrare.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
- SR EN 10249-2:1996 Palplan e formate la rece din o eluri nealiate. Partea 2: Toleran e de
form i la dimensiuni.
- SR EN 12063:2003 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i din palplan e
- SR EN 12716:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Injectarea cu presiune nalt a
terenurilor (Jet grouting).
- SR EN 13331-1:2004 Sisteme pentru sprijinirea an urilor. Partea 1: Specifica ii de produs.
- SR EN 13331-2:2004 Sisteme pentru sprijinirea an urilor. Partea 2: Evaluare prin calcul
sau ncercare .
- SR EN 14653-1:2005 Sisteme hidraulice ac ionate manual pentru sprijinirea an urilor.
Partea 1: Specifica ii de produs .
- SR EN 14653-2:2005 Sisteme hidraulice ac ionate manual pentru sprijinirea an urilor.
Partea 2: Evaluare prin calcul sau ncercare
- SR EN ISO 14688-1:2004 Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i clasificarea
p mnturilor. Partea 1: Identificare i descriere.
- SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006. Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i
clasificarea p mnturilor. Partea 1: Identificare i descriere
- SR EN ISO 14688-2:2005 Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i clasificarea
p mnturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.
- SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007 Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i
clasificarea p mnturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.


II. TERMINOLOGIE I SIMBOLURI

II.1. Terminologie


n cuprinsul prezentului normativ se utilizeaz urm torii termeni, cu defini iile aferente:

1. ziduri de sprijin lucr ri de sus inere continui, realizate din piatr , beton simplu sau beton
armat, avnd o talp de fundare, cu sau f r c lci, um r sau contrafor i, utilizate pentru
sus inerea unui masiv de p mnt.
2. pere i de sus inere pere i relativ sub iri din o el, beton armat sau lemn, sus inu i de
ancoraje, prai uri i/sau de presiunea pasiv a p mntului, utiliza i pentru sprijinirea
excava iilor.
3. sprijiniri simple pere i de sus inere a excava iilor, cu rol temporar, neetan i, realiza i din
elemente din lemn sau elemente metalice de inventar.
4. pere i din palplan e pere i de sus inere din elemente prefabricate din metal, beton armat
sau lemn, introduse n teren prin batere, vibrare sau presare cu rol de rezisten i etan are.
5. pere i ngropa i pere i de sus inere a excava iilor realiza i din beton armat; pot fi sub
form de pere i mula i, pere i din pilo i fora i sau pere i din elemente prefabricate.
6. perete mulat perete ngropat din panouri realizate n tran ee excavate n teren sub
protec ie de fluid de foraj.
7. perete ngropat din pilo i fora i perete format prin al turarea de pilo i fora i dispu i la
distan e inter-ax mai mari dect diametrul (pilo i cu interspa ii), egale cu diametrul (pilo i
joantivi) sau mai mici dect diametrul (pilo i secan i).
8. pilot forat pilot la care gaura se realizeaz prin excavare.
9. perete din elemente prefabricate perete realizat din elemente prefabricate din beton
armat care sunt lansate n tran eea umplut cu un fluid de foraj autont ritor.
10. pere i de sus inere de tip mixt pere i temporari de sprijinire a excava iilor care utilizeaz
combina ii ntre diferite materiale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 9

II.2 Simboluri

Litere latine

A' suprafa a efectiv a bazei (t lpii) funda iei

A
b
suprafa a bazei unui pilot

A
c
suprafa a total a bazei supus la compresiune

a
d
valoarea de calcul a datelor geometrice

a
nom
valoarea nominal a datelor geometrice

a modificare adus valorii nominale a datelor geometrice pentru anumite cerin e particulare ale
proiect rii

b l imea unei funda ii

b' l imea efectiv a unei funda ii

C
d
valoare de calcul limit a efectului unei ac iuni

c coeziunea

c' coeziunea efectiv

c
u
coeziunea nedrenat

c
u;d
valoare de calcul a coeziunii nedrenate

E
d
valoarea de calcul a efectului ac iunilor

E
stb;d
valoarea de calcul a efectului ac iunilor stabilizatoare

E
dst;d
valoarea de calcul a efectului ac iunilor destabilizatoare

F
d
valoare de calcul a unei ac iuni

F
k
valoare caracteristic a unei ac iuni

F
rep
valoare reprezentativ a unei ac iuni

H nc rcare orizontal sau componenta orizontal a unei ac iuni totale aplicat paralel cu baza
funda iei

H
d
valoarea de calcul a lui H

h n l imea unui zid

K
0
coeficient al presiunii n stare de repaus a p mntului

K
0;
coeficient al presiunii n stare de repaus ntr-un masiv de p mnt a c rui suprafa este
nclinat cu unghiul fa de orizontal

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
k raportul
d
/
cv;d

l lungimea funda iei

l lungimea efectiv a funda iei

q
b;k
valoare caracteristic a presiunii pe baz

R
d
valoarea de calcul a rezisten ei fat de o ac iune

R
p;d
valoarea de calcul a for ei datorat presiunii p mntului asupra fe ei unei funda ii

u presiunea apei din pori

V nc rcare vertical sau component normal a rezultantei ac iunilor aplicate asupra bazei
funda iei

V
d
valoarea de calcul a lui V

V'
d
valoarea de calcul a ac iunii verticale efective sau componenta normal a rezultantei
ac iunilor efective aplicate asupra bazei funda iei

V
dst;d
valoarea de calcul a ac iunii verticale destabilizatoare aplicat asupra unei structuri

V
dst;k
valoarea caracteristic a ac iunii verticale destabilizatoare aplicat asupra unei structuri

X
d
valoarea de calcul a propriet ii unui material

X
k
valoarea caracteristic a propriet ii unui material

z distan a verticalLitere grece ti

nclinarea fa de orizontal a bazei unei funda ii

unghiul pantei terenului n spatele unui zid (se consider pozitiv cnd este n sus)

unghi de frecare la interfa structur -teren

d
valoarea de calcul a lui

greutatea volumic

' greutatea volumic submersat

c'
coeficient par ial pentru coeziunea efectiv

cu
coeficient par ial pentru coeziunea nedrenat

E
coeficient par ial pentru efectul unei ac iuni

f
coeficient par ial pentru ac iuni, care ine cont de posibilitatea unor devieri nefavorabile ale
valorilor ac iunilor prin raport cu valorile lor reprezentative
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 11

F
coeficient par ial pentru o ac iune

G
coeficient par ial pentru o ac iune permanent

G;dst
coeficient par ial pentru o ac iune permanent destabilizatoare

G;stb
factor permanent pentru o ac iune permanent destabilizatoare

I
coeficient de importan n func ie de durata de existen a lucr rii de sus inere

m
coeficient par ial pentru un parametru al p mntului (o proprietate a materialului)

m;i
coeficient par ial pentru un parametrul al p mntului n stratul i

M
coeficient par ial pentru un parametru al p mntului (o proprietate a materialului), innd cont
de asemenea de incertitudinile asupra modelului

Q
coeficient par ial pentru o ac iune variabil

qu
coeficient par ial pentru rezisten a la compresiune monoaxial

R
coeficient par ial pentru o rezisten

R;d
coeficient par ial pentru o incertitudine ntr-un model de rezisten

R;e
coeficient par ial pentru rezisten a p mntului

R;h
coeficient par ial pentru rezisten a la lunecare

R;v
coeficient par ial pentru capacitate portant

w
greutatea volumic a apei

coeficient par ial pentru unghiul de frecare intern (tg )
coeficient par ial pentru greutatea volumic

unghiul de nclinare a lui H

stb;d
valoarea de calcul pentru efortul total vertical stabilizator

'
h;0
componenta orizontal a presiunii efective a p mntului n stare de repaus

(z) efortul normal asupra unei lucr ri de sus inere la adncimea z

(z) efort tangen ial n lungul unei lucr ri de sus inere la adncimea z

' unghiul de frecare intern n termeni de eforturi efective

cv
unghiul de frecare intern la starea critic

cv;d
valoarea de calcul a lui
cv


d
valoarea de calcul a lui '
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
III.GENERALIT I. TIPURI DE LUCR RI DE SUS INERE

Lucr rile de sus inere sunt lucr ri care au ca scop re inerea terenului (p mnt, roci, umpluturi) i a
apei. n aceast categorie sunt incluse toate tipurile de lucr ri i sisteme de sprijin n care elementele
structurale sunt supuse for elor generate de materialul re inut (teren, ap ).

n prezentul normativ sunt tratate urm toarele categorii de lucr ri de sus inere:
ziduri de sprijin
- ziduri de sprijin de greutate din piatr sau beton simplu, inclusiv gabioane,
- ziduri de sprijin tip cornier din beton armat,
- ziduri de sprijin din c soaie,
pere i de sprijin
- sprijiniri simple din lemn i din elemente metalice de inventar pentru sus inerea
excava iilor,
- pere i din palplan e,
- pere i ngropa i,
- pere i de sus inere de tip mixt,
- pere i de sus inere realiza i prin injec ie cu presiune nalt (tehnologia jet-grouting).

III.1. Ziduri de sprijin

Zidurile de sprijin sunt lucr ri de sus inere, n general definitive, utilizate de regul pentru a asigura
trecerea ntre dou cote, atunci cnd spa iul nu este suficient pentru o s p tur taluzat .
Zidurile de sprijin sunt lucr ri de sus inere cu caracter continuu, la care presiunea p mntului se
transmite integral, pe toat suprafa a de contact dintre lucrare i teren.
Zidurile de sprijin sunt realizate din zid rie de piatr , beton, beton armat, c soaie sau gabioane.

Zidurile de sprijin de greutate sunt lucr ri de sus inere masive care rezist presiunii p mntului prin
propria lor greutate.
n Figura III.1 sunt prezentate, cu caracter de exemplu, cteva tipuri constructive de ziduri de sprijin
de greutate din beton.


Figura III.1. Exemple de tipuri de ziduri de greutate

Zidurile de greutate din beton sunt indicate pentru n l imi de pn la 6 m, peste aceast valoare alte
tipuri de ziduri fiind probabil mai economice. Pentru a se face economie de material se adopt sec iuni n
trepte sau nclinate (Figura III.1 c, e, f). Sec iunea simpl din Figura III.1 d) este indicat pentru n l imi
mici, de pn la 1.5 m.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 13
Zidurile de greutate din zid rie de piatr sunt indicate pentru n l imi mai mici de 4.5 m. Pentru
n l imi mai mici de cca 1.5 m se poate adopta o sec iune simpl , ca cea din Figura III.1 d), iar pentru
n l imi cuprinse ntre 1.5 m i 4.5 m sec iuni n trepte sau cu contrafor i (Figura III.2).


Figura III.2. Exemple de ziduri de greutate din zid rie de piatr nearmat

Pentru mbun t irea stabilit ii zidurilor de greutate se adopt de regul o talp nclinat (Figura
III.3 a) sau un pinten (Figura III.3 b).


Figura III.3. Exemple de metode de mbun t ire a stabilit ii zidurilor de greutate

Tot n categoria zidurilor de greutate intr i cele realizate din gabioane (cutii din plas de srm
umplute cu piatr ) - Figura III.4. Ele se pot realiza cu trepte spre amonte sau spre aval.Figura III.4. Exemple de ziduri de sprijin din gabioane

Zidurile de greutate pot fi realizate i din elemente prefabricate de tip c soaie. C soaiele sunt
construc ii alc tuite din dulapi sau grinzi de lemn asamblate prin stivuire, delimitnd incinte p trate sau
rectangulare care se umplu cu piatr spart sau p mnt necoeziv (Figura III.5). Prin nlocuirea elementelor
de lemn cu elemente prefabricate din beton armat (Figura III.6) se pot realiza ziduri de n l imi mari, de
peste 10 m (Figura III.7). Tipul de c soaie utilizat pentru zidul din Figura III.7 b) este indicat n general
pentru situa ii n care nu exist suprasarcini.

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

Figura III.5. Exemple de ziduri de sprijin din c soaie de lemn

Figura III.6. Exemple de c soaie din beton

a) b)
Figura III.7. Exemple de ziduri de sprijin din c soaie de beton

Zidurile cornier sunt lucr ri de sprijin realizate din beton armat, cu structur mai svelt , care
utilizeaz greutatea p mntului aflat deasupra consolei amonte pentru preluarea presiunii p mntului,
reducnd astfel greutatea proprie a zidului.
n Figura III.8 sunt prezentate exemple de tipuri de sec iuni de zid cornier.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 15
Pentru mic orarea consumului de arm tur , la n l imi de peste 6 m se recomand utilizarea de
contrafor i (Figura III.8 c, d). Pentru aceast situa ie este mai economic adoptarea unei solu ii de p mnt
armat cu geosintetice sau, eventual, arm turi metalice.
Stabilitatea zidurilor de sprijin poate fi mbun t it prin prevederea de console de desc rcare
(Figura III.9).


Figura III.8. Exemple de ziduri de sprijin cornierFigura III.9. Exemple de ziduri de sprijin tip cornier cu consol de desc rcare

Zidurile de sprijin sunt prev zute cu sisteme de drenaj n amonte pentru colectarea apei subterane i
a apelor provenite din infiltra ia precipita iilor.

III.2.Sprijiniri simple

Sprijinirile simple sunt lucr ri de sus inere cu caracter temporar, utilizate pentru sprijinirea
excava iilor, atunci cnd:
- adncimea s p turii este mai mare dect n l imea la care p mntul s-ar men ine la vertical
nesprijinit,
- realizarea unei s p turi taluzate ar fi imposibil (din ra iuni de spa iu disponibil) sau
neeconomic .

Ele au forma unor pere i de sus inere verticali neetan i.16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
Elementul principal al unei sprijiniri simple este constituit de dulapi, care sunt cei care vin n
contact direct cu p mntul. Ei pot fi orizontali sau verticali. n primul caz, dulapii orizontali sunt monta i
dup ce a fost realizat excava ia (pe tronsoane). Ei sunt utiliza i atunci cnd p mntul se poate men ine la
vertical nesprijinit pe adncimea unui tronson de excavare (p mnturi cu coeziune suficient ). Dulapii
verticali sunt introdu i n teren naintea realiz rii s p turii (utiliznd un sistem de ghidare), fiind utiliza i n
cazul p mnturilor necoezive.

Elementele sprijinirilor simple sunt realizate de regul din lemn i/sau metal.

Avantajul acestor sprijiniri este dat de simplitatea execu iei i de costul relativ redus. Datorit
faptului ca nu sunt etan e nu pot fi folosite sub nivelul apelor subterane.

III.2.1. Sprijiniri cu dulapi orizontali
Sprijinirea cu dulapi orizontali este alc tuit din urm toarele elemente (Figura III.10):
dulapi orizontali, dispu i joantiv, n cazul p mnturilor cu coeziune redus sau cu interspa ii,
dac p mntul are o coeziune mai mare;
filate, elemente verticale de solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe n l ime;
prai uri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal sau nclinat, fixate prin mp nare.


Figura III.10. Schema tip a unei sprijiniri cu dulapi orizontali

Dulapii i filatele sunt realizate din grinzi de lemn, iar prai urile din lemn rotund (bile) sau
elemente metalice.

n cazul unei s p turi de l ime mare, n general peste 6 m, prai urile orizontale trebuie
contravntuite prin grinzi i contrafi e n plan orizontal i sprijinite pe vertical n dreptul nodurilor (cu
elemente numite popi) pentru a evita cedarea prin flambaj sau ncovoiere sub greutate proprie (Figura
III.11).
Figura III.11. Exemplu de sprijinire cu dulapi orizontali cu prai uri rezemate intermediar (popi)

Tot pentru s p turile de l ime mare se pot utiliza prai uri nclinate (Figura III.12).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 17

Figura III.12. Sprijinire cu dulapi orizontali cu prai uri nclinate

Dezavantajul acestui sistem este obstruarea suprafe ei de lucru de c tre contrafi e. Pentru a
mpiedica alunecarea pe grinzile orizontale, precum i ridicarea acestora, contrafi ele trebuie s aib o
nclinare redus fa de orizontal .

III.2.2. Sprijiniri cu dulapi verticali
Sprijinirea cu dulapi verticali este alc tuit din urm toarele elemente (Figura III.13):
dulapi verticali, dispu i joantiv;
filate, elemente orizontale de solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe n l ime;
prai uri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal, fixate prin mp nare.


Figura III.13. Schema tip a unei sprijiniri cu dulapi verticali
Dulapii verticali sunt introdu i n teren prin batere, treptat, pe m sura avans rii s p turii,
devansnd-o pe aceasta. Vrful dulapilor trebuie ntotdeauna s se g seasc la cel pu in 0.30 m sub nivelul
fundului s p turii.
Sistemul de sus inere din Figura III.13 se utilizeaz n cazul unor s p turi continue, n spa ii
nguste, a c ror adncime nu dep e te lungimea dulapilor. Pentru spa ii largi, filatele i prai urile se
nlocuiesc cu cadre orizontale din bile sau grinzi ecarisate legate pe vertical prin popi (Figura III.14). Dac
dimensiunile cadrelor sunt mari, ele se contravntuiesc n plan orizontal (Figura III.15).

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
cadre orizontale
dulapi verticali

Figura III.14. Exemplu de sprijinire cu dulapi verticali cu cadre orizontale
dulapi verticali
pene
cadruorizontal
cucontravantuiri
scoabe

Figura III.15. Exemplu de sprijinire cu dulapi verticali i cadre contravntuite

III.2.3. Sprijiniri simple din elemente metalice de inventar
Sprijinirile din elemente metalice de inventar se trateaz din punct de vedere al alc tuirii i al
calculului precum sprijinirile simple din lemn.
Toate cele trei elemente ale unei sprijiniri simple (dulapi, filate i prai uri) se reg sesc sub form
metalic , cu dimensiuni n general modulate. prai urile sunt telescopice, permi nd adaptarea lor la diferite
dimensiuni.
n Figura III.16 este prezentat , cu titlu de exemplu, o astfel de sprijinire.


Figura III.16. Sprijiniri cu elemente metalice de inventar
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 19

III.3. Sprijiniri de tip mixt

Sprijinirile de tip mixt formeaz pere i temporari de sus inere a unor excava ii care utilizeaz
combina iile ntre diferite materiale pentru alc tuirea structurii de sus inere: metal cu lemn, metal cu beton,
beton cu metal i lemn.

Dintre aceste tipuri de sprijiniri, cel mai r spndit este a a numitul sistem berlinez. Sistemul
berlinez combin metalul cu lemnul, elementele de rezisten verticale fiind alc tuite din profile metalice
laminate (I) amplasate la diferite distan e (circa 1 ... 3 m) pe conturul viitorului perete de sus inere, ntre
care, pe m sura avans rii lucr rilor de excavare, se introduc dulapi orizontali care vor forma peretele
propriu-zis de sprijinire. n Figura III.17 este prezentat o sec iune orizontal printr-un astfel de perete de
sprijin.
Dat fiind tehnologia de execu ie a unei astfel de sprijiniri, aceasta nu poate fi utilizat dect n
terenuri care au o suficient coeziune pentru a se men ine nesprijinite pe o anumit n l ime pn la
montarea dulapilor i deasupra apei subterane.
Profile metalice
Dulapi de lemn

Figura III.17. Schema tip a unui sistem de sprijinire berlinez
n func ie de adncimea excava iei profilele metalice pot fi introduse prin batere sau vibrare, sau pot
fi introduse n g uri forate i ncastrate prin betonare sub cota final de excavare.

Totodat , n func ie de adncimea de excavare, peretele poate fi realizat autoportant sau sprijinit
prin prai uri, respectiv, ancoraje (paragraful III.6).

III.4. Pere i de sus inere din palplan e

Palplan ele sunt elemente prefabricate din metal, beton armat sau lemn, introduse n p mnt prin
batere, vibrare sau presare astfel nct s formeze pere i continui cu rol de sus inere i etan are.

Palplan ele sunt prev zute cu mbin ri care asigur continuitatea peretelui din punct de vedere al
rezisten ei i etan rii.

Palplan ele pot fi utilizate pentru lucr ri definitive sau temporare.

III.4.1.Palplan e metalice
Palplan ele metalice, n sec iunile cele mai utilizate sunt n form de Z, S, U (Figura III.18).
Acestea pot fi combinate rezultnd sec iuni compuse n func ie de condi iile de stabilitate i rezisten pe
care trebuie s le ndeplineasc (Figura III.19).

Palplan ele laminate la cald sunt utilizate n cele mai multe cazuri, fiind foarte versatile. Gra ie
formei lor simetrice se pot reutiliza cu u urin i permit o fixare facil a tiran ilor, chiar i sub nivelul apei.

Palplan ele de tip Z sunt adaptate solicit rilor severe, gra ie unui modul de iner ie mare, iar raportul
rezisten /greutate le face i economice.

Palplan ele profilate la rece au grosimi limitate, dar l imi mari. Forma specific este dat prin
pliere. Aceast gam de produse ofer solu ii foarte economice pentru lucr ri de mic anvergur .

Palplan ele combinate sunt indicate lucr rilor mari, care necesit moduli de iner ie i de rezisten
mari (cheuri maritime, excava ii de dimensiuni foarte mari).
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011mbin ri
mbin ri
Tipuri de mbin ri
Tip U
Tip Z Tip S


Figura III.18. Exemple de palplan e metalice i de tipuri de mbin ri


a tuburi + palplan e U
b chesoane din profile U + palplan e U
c chesoane din profile Z + palplan e Z
d profile i palplan e Z
Figura III.19. Exemple de pere i de palplan e mixte


Utilizarea palplan elor metalice neprotejate n medii foarte corozive (ex: n contact cu substan e
chimice agresive) nu este indicat . n cazul utiliz rii palplan elor metalice pentru lucr ri definitive sunt
necesare m suri de protec ie anticoroziv n func ie de agresivitatea mediului.

III.4.2.Palplan e din beton armat sau beton precomprimat
Palplan ele din beton armat sau beton precomprimat sunt utilizate, de regul , pentru lucr ri
definitive. Utilizarea lor pentru lucr ri temporare nu este indicat din cauza recuper rii dificile din cauza
greut ii proprii mari.

Transportul, manipularea i introducerea n teren ale palplan elor din beton armat sau precomprimat
presupun ma ini i utilaje specializate. Introducerea n teren se realizeaz prin batere sau vibrare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 21
Palplan ele din beton armat sau precomprimat au sec iuni dreptunghiulare i sunt prev zute cu
mbin ri pentru asigurarea etan eit ii (Figura III.20). Etan eitatea asigurat de aceste mbin ri este n
general slab , fiind necesare m suri suplimentare de impermeabilizare.


Figura III.20. Exemple de palplan e din beton armat sau precomprimat i de tipuri de mbin ri

III.4.3.Palplan e din lemn
Palplan ele din lemn sunt confec ionate din dulapi sau grinzi ecarisate.

Palplan ele din lemn sunt introduse n teren prin batere. Pentru a nu se deteriora la introducerea n
teren, palplan ele din lemn sunt protejate la capete cu platbande metalice.

Utilizarea palplan elor de lemn este limitat la lucr ri temporare (ex: sprijinirea pere ilor gropilor
de fundare). n func ie de gradul de etan are necesar se pot adopta diferite tipuri de mbin ri ntre palplan e
(Figura III.21).


Dulapi joantivi
Dulapi suprapu i
mbinare n jum tatea lemnului
mbinare n coad de rndunic
mbinare cu lamb i uluc


Figura III.21. Exemple de palplan e din lemn i de tipuri de mbin ri

III.5. Pere i ngropa i

Pere ii ngropa i sunt pere i de sus inere a excava iilor realiza i din beton armat.

Dup criteriul alc tuirii constructive, pere ii ngropa i examina i n cuprinsul prezentului normativ
se clasific n: pere i din panouri i pere i din pilo i fora i.

Dup criteriul func iilor ndeplinite de peretele ngropat n lungul aceleia i verticale, pere ii
ngropa i se clasific n: pere i omogeni i pere i compu i.
Pere ii omogeni sunt acei pere i la care att materialul ct i func ia pe care o ndeplinesc (de
sus inere, de portan sau de etan are) sunt identice n lungul aceleia i verticale.
Pere ii compu i sunt acei pere i la care func iile de rezisten , portan i de etan are se separ pe
vertical .
n Anexa B, Tabelul B-1 sunt prezentate avantaje i limit ri pentru principalele tipuri de pere i de
sus inere a excava iilor.

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
III.5.1.Pere i ngropa i din panouri
III.5.1.1.Pere i mula i
Pere ii mula i sunt realiza i prin turnarea n teren a betonului dup ce n prealabil a fost realizat
prin forare, sub protec ia noroiului bentonitic, o tran ee de dimensiuni stabilite prin proiectare. n Figura
III.22 este prezentat o sec iune printr-un astfel de perete.
Panourile sunt armate cu carcase de arm tur iar leg tura dintre panouri trebuie tratat astfel nct
s asigure continuitatea peretelui din punct de vedere al rezisten ei i etan rii.Figura III.22. Perete din panouri - exemplu

III.5.1.2. Pere i din elemente prefabricate
Pere ii ngropa i din panouri prefabricate sunt realiza i prin lansarea n tran eea excavat a unor
elemente prefabricate prev zute cu margini profilate care s asigure mbinarea ntre acestea. n Figura
III.23 sunt prezentate dou exemple de realizare a pere ilor din elemente prefabricate.

Figura III.23. Pere i din panouri prefabricate - exemple

Leg tura ferm ntre perete i teren, precum i etan area peretelui sunt asigurate prin nt rirea
noroiului de foraj autont ritor care este utilizat n astfel de cazuri (noroi bentonitic n care se introduce i o
cantitate de ciment i un aditiv ntrzietor de priz ).

III.5.2.Pere i ngropa i din pilo i fora i
n func ie de condi iile de rezisten i etan are pe care trebuie s le ndeplineasc peretele, pilo ii
pot fi dispu i cu distan e ntre ei, joantivi sau secan i.
Pere ii realiza i din pilo i sunt recomanda i, de regul , atunci cnd stabilitatea tran eelor necesare
pentru panouri nu este asigurat (de exemplu, cnd n vecin tatea peretelui se g sesc funda iile unor
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 23
construc ii cu nc rc ri mari) sau dac n cuprinsul stratifica iei se ntlnesc mluri sau nisipuri antrenate
de curentul de ap . n astfel de situa ii se recurge la pilo i fora i cu tubaj recuperabil.
n Figura III.24 sunt prezentate cteva tipuri de pere i ngropa i din pilo i, diferen iate dup modul
de dispunere, materialul din care sunt alc tui i i de armarea pilo ilor.
n cazul pere ilor din pilo i secan i se poate recurge la armarea tuturor pilo ilor, dac peretele este
supus la nc rc ri mari care impun o rezisten ridicat a acestuia, sau la armarea numai a pilo ilor
secundari, dac peretele nu este supus la solicit ri importante dar este important ndeplinirea condi iei de
etan are.
n func ie de condi iile pe care trebuie s le ndeplineasc peretele, pilo ii nearma i (primari) pot fi
realiza i din material cu slabe rezisten e care asigur numai condi ia de etan are (amestec de noroi
bentonitic cu ciment la care se poate ad uga i nisip) sau din beton simplu care are o rezisten mai ridicat .

Figura III.24. Pere i din pilo i fora i
n cazul realiz rii peretelui din pilo i secan i, se va avea n vedere corelarea ntre adncimea de
intersectare a pilo ilor cu toleran ele n execu ie ale acestora i cu diametrul lor, astfel nct s fie asigurat
intersec ia pe toat lungimea pilotului, iar pilotul primar s nu se distrug la forarea pilo ilor secundari
punndu-se astfel n pericol etan eitatea peretelui.

III.6. Sisteme de sprijin pentru pere i de sus inere a excava iilor

Dup criteriul modului de preluare a solicit rilor la care sunt supu i, pere ii de sus inere pentru
excava ii se clasific n: pere i de sus inere n consol i pere i de sus inere rezema i.

III.6.1. Pere i de sus inere n consol
Stabilitatea unui perete de sus inere n consol pe parcursul lucr rilor de excavare este asigurat
prin ncastrarea acestuia n teren.

n Figura III.25 sunt ilustrate etapele de execu ie a unui perete de sus inere n consol .

24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

Figura III.25. Etapele de execu ie a unui perete de sus inere n consol

III.6.2.Pere i de sus inere rezema i
Rezemarea peretelui de sus inere pe m sura realiz rii excava iei reprezint o alternativ care
permite reducerea adncimii de ncastrare a peretelui, precum i limitarea deplas rilor orizontale ale
peretelui, comparativ cu solu ia peretelui n consol .
Sistemele de rezemare de tip prai uri sau ancoraje sunt descrise n paragraful III.6.3.
Pe m sura avans rii lucr rilor de excavare sunt amplasate sistemele de rezemare la cotele i
intervalele rezultate n urma calculelor de proiectare.
n Figura III.26 sunt ilustrate etapele de execu ie a unei astfel de lucr ri.


Figura III.26. Etapele de execu ie a unui perete de sus inere rezemat

O variant de rezemare a pere ilor de sus inere prin ns i structura ngropat realizat sub protec ia
acestora o reprezint procedeul de sus n jos sau top down, cunoscut i sub numele de metoda
milanez . Structura subteran este realizat de sus n jos, pe m sura avans rii lucr rilor de excavare, iar
plan eele acesteia devin pe rnd rezem ri ale peretelui de sus inere. nc rc rile verticale sunt preluate de
stlpi i transmise unor barete sau pilo i executa i n prealabil. Procedeul permite realizarea, simultan cu
subsolurile, a unui num r de niveluri din suprastructura construc iei. Execu ia lucr rilor este ns mai
complex i mai anevoioas ; spa iile de lucru sunt reduse - s parea terenului are loc sub fiecare plan eu pe
o n l ime egal cu cea a viitorului nivel; trebuie asigurate goluri pentru evacuarea p mntului s pat; sunt
necesare utilaje cu gabarit redus etc.

n Figura III.27 sunt ilustrate etapele de execu ie n procedeul de sus n jos.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 25

Figura III.27. Etapele de execu ie n procedeul de sus n jos (top-down)

III.6.3. Sisteme de rezemare a pere ilor de sus inere
III.6.3.1.Solu ia cu prai uri
prai urile sunt n general elemente metalice (profile H, sec iuni rectangulare sau tuburi) avnd
rolul de a prelua eforturile din presiunea p mntului asupra peretelui. Func ia acestui sistem de rezemare,
de regul provizoriu, este de a asigura stabilitatea pere ilor de sus inere pn n momentul n care este
construit structura definitiv . Dup ce ntreaga excava ie a fost realizat , ncepe de jos n sus construirea
structurii, prai urile fiind ndep rtate pe m sur ce structura avanseaz .
Dezavantajul major al acestui sistem de rezemare a sus inerilor l reprezint aglomerarea
excava iei, ceea ce complic att lucr rile de excavare, care trebuie realizate printre i pe sub prai uri, ct
i lucr rile ulterioare de construire a structurii subterane.
n cazul unor deschideri mari ale excava iei, prai urile pot fi realizate sub form de contrafi e care
asigur rezemarea peretelui prin sprijinirea de fundul excava iei. n acest caz este necesar dimensionarea
adecvat a elementelor n care se sprijin contrafi ele.

III.6.3.2. Solu ia cu ancoraje
Solu ia cu ancoraje are avantajul c las liber incinta excavat . Aceast solu ie poate fi utilizat
complementar cu alte solu ii ( prai uri sau contrabanchete de p mnt).

Ancorajele, n general, nu sunt indicate n cazul unor terenuri slabe sau atunci cnd exist
construc ii n vecin tate care ar putea fi afectate de execu ia ancorajelor.

Sistemul de rezemare cu ancoraje poate fi realizat n dou solu ii:

cu tiran i pasivi care transmit solicitarea din reazem la o plac de ancoraj (Figura III.28) sau la un
bloc din beton (blocul de beton poate fi fixat printr-o capr de pilo i n cazul unor solicit ri mari)
(Figura III.29) ;
cu tiran i fora i, injecta i i pretensiona i.

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


Figura III.28. Tirant pasiv care transmite nc rcarea unei pl ci de ancoraj


Figura III.29. Tirant pasiv care transmite nc rcarea unui bloc de beton fundat pe o capr de pilo i

Tiran ii fora i, injecta i i pretensiona i (Figura III.30) sunt indica i atunci cnd nivelul apei
subterane este deasupra nivelului de ancorare i cnd terenul din spatele peretelui este abrupt. Nu este
recomandat folosirea acestora n cazul n care nivelul hidrostatic se afl deasupra punctului de pornire a
forajului, dac acest nivel nu poate fi cobort sau dac nu se dispune de o tehnologie adecvat care s
previn curgerea apei. n cazurile n care nivelul de ancorare necesar este apropiat de suprafa a terenului,
varianta tiran ilor pasivi poate fi mai economic , cu condi ia s existe suficient spa iu liber n spatele
peretelui.
Tiran ii fora i, injecta i i pretensiona i au avantajul c pot fi instala i pe mai multe nivele. La
stabilirea tipului de tirant trebuie avut n vedere durata de lucru estimat pentru acesta.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 27

Figura III.30. Exemplu de tirant forat, injectat i pretensionat

La proiectarea tiran ilor fora i, injecta i i pretensiona i se vor respecta prevederile reglement rile
tehnice specifice acestui tip de lucr ri.
n Tabelul III-1 sunt prezentate cteva din avantajele i limit rile tiran ilor fora i, injecta i i
pretensiona i.

Tabelul III-1. Avantaje i limit ri ale tiran ilor fora i, injecta i i pretensiona i
Avantaje Limit ri
dup execu ie, incinta excavat este liber
permi nd accesul pentru lucr rile de
construc ie
ancorajele pretensionate pot reduce
deplas rile peretelui i tas rile terenului n
spatele peretelui, n func ie de valoarea
for ei de pretensionare
timpul necesar instal rii i pretension rii
ancorajelor duce la m rirea duratei de execu ie a
lucr rii de sus inere
ancorajele se extind adesea pe o distan
considerabil n afara incintei protejate de pere ii
de sus inere
uneori este necesar nl turarea tensiunii din
ancoraje sau chiar a ancorajului la sfr itul
lucr rilor de construire
execu ia ancorajelor poate conduce la sl birea
terenului str b tut

III.6.3.3.Solu ia cu contrabanchete
Contrabanchetele din p mnt pot fi utilizate pentru a ajuta stabilitatea unui perete de sus inere i
pentru reducerea deplas rilor acestuia.

Utilizarea contrabanchetelor adiacente peretelui de sus inere are avantajul c excava ia poate atinge
adncimi mai mari (chiar cota final ) n partea central , f r a fi mpiedicate lucr rile de prai uire.

n combina ie cu contrabanchetele poate fi utilizat solu ia cu contrafi e. n Figura III.31 sunt
prezentate schematic etapele de execu ie a unei astfel de lucr ri de sus inere.
Se interzice nl turarea prematur a contrabanchetei sau mic orarea acesteia, ntruct poate s
conduc la cedarea peretelui de sus inere.

Contrabanchetele pot fi utilizate i n combina ie cu rezemarea peretelui de sus inere direct prin
structura realizat n incinta excavat . n Figura III.32 este prezentat schematic aceast posibilitate.
Contrabancheta este ndep rtat numai n momentul n care structura poate prelua solicit rile date de
peretele de sus inere.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

Figura III.31. Utilizarea contrabanchetelor din p mnt n combina ie cu sistemul de rezemare prin
contrafi e


Figura III.32. Utilizarea contrabanchetelor din p mnt n combina ie cu rezemarea peretelui de
infrastructura construit n incinta excavat

n Figura III.33 sunt prezentate elementele geometrice ale unei contrabanchete.

Figura III.33. Elementele geometrice ale contrabanchetei de p mnt

n condi ii de teren date, gradul de asigurare a stabilit ii oferit de contrabanchet depinde de
n l imea H, de l imea B i de panta 1:m (Figura III.33). Panta 1:m este guvernat de parametrii geotehnici
ai terenului, n timp ce H i B sunt limitate de considera ii legate de spa iul i accesul din excava ie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 29
Dac , pentru a se instala reazemul permanent al peretelui, contrabancheta este ndep rtat pe o
anumit lungime, poate fi necesar o analiz tridimensional pentru estimarea stabilit ii i deplas rilor
peretelui. Dificultatea analizei determin , n general, utilizarea contrabanchetelor de p mnt mpreun cu
metodele observa ionale.

n anexa B, paragraful B-3 sunt prezentate cteva posibilit i de modelare a contrabanchetelor de
p mnt utilizate pentru asigurarea stabilit ii pere ilor ngropa i.

III.7. Pere i de sus inere realiza i prin injectare cu presiune nalt (tehnologia jet-grouting)

O posibilitate de realizare a unor pere i de sus inere a excava iilor o reprezint injectarea unui
mortar de ciment n teren prin tehnologia jet-grouting.
Aceast tehnologie const n fracturarea hidraulic a terenului cu ajutorul unui jet de fluid de mare
presiune i injectarea terenului cu un liant (n general pe baz de ciment). Jetul de fluid poate fi constituit
chiar de liantul de injec ie. Rezult astfel coloane, panouri sau alte tipuri de elemente injectate. Tehnologia
de execu ie este descris n SR EN 12716:2002.

Dispunerea secant sau tangent a unor astfel de elemente (coloane sau panouri) permite realizarea
unor pere i care pot avea i rol de sus inere (Figura III.34). Aceast tehnic este folosit mai ales n cazuri
unor lucr ri speciale (realizarea unor lucr ri de subzidire, consolid ri etc.).

Figura III.34. Principiul de realizare a unor pere i de sus inere prin injectare cu presiune nalt (jet-
grouting)

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


IV. PRESCRIP II GENERALE DE PROIECTARE

IV.1. Prescrip ii privind elaborarea proiectului

IV.1.1. Categoria geotehnic

(1) ncadrarea lucr rilor de sus inere n categoriile geotehnice trebuie s respecte prevederile
generale ale SR EN 1997-1:2004, paragraful 2.1, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional
asociate.
(2) Lucr rile de sus inere sunt ncadrate astfel n categoriile geotehnice:

Categoria geotehnic 1: structuri mici sau relativ simple, care pot fi proiectate folosind
experien a acumulat i date i analize calitative. n aceast categorie intr lucr rile de sus inere cu n l ime
mai mic de 1.5 m, la care cedarea ar duce la distrugeri minime i la blocarea accesului.

Categoria geotehnic 2: structuri conven ionale f r riscuri deosebite, f r condi ii de nc rcare
sau de teren speciale, care pot fi proiectate utiliznd date i analize cantitative obi nuite. n aceast
categorie intr lucr rile de sus inere a c ror cedare poate provoca pagube moderate.

Categoria geotehnic 3: structuri care implic riscuri datorate condi iilor deosebite de teren,
nc rc rilor i vecin t ilor, care trebuie proiectate utiliznd metode speciale.

(3) ncadrarea preliminar a unei lucr ri de sus inere ntr-una din categoriile geotehnice trebuie
s se fac , n mod normal, nainte de cercetarea geotehnic terenului. ncadrarea poate fi ulterior schimbat
n cursul procesului de proiectare i execu ie.

(4) Pentru evaluarea riscurilor i ncadrarea lucr rilor de sus inere n categoriile geotehnice se
va ine seama de clasele de consecin e CC1, CC2, CC3 definite n SR EN 1990:2004Anexa B, i dup caz,
cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate.

IV.1.2. Investigarea geotehnic a amplasamentului

(1) Investigarea geotehnic se realizeaz cu ajutorul forajelor i sondajelor, ca i a ncerc rilor in
situ. Se vor respecta prevederile NP 074-2007.

(2) Investiga iile geotehnice trebuie realizate n func ie de ncadrarea pe categorii geotehnice.
Pentru categoria geotehnic 1 nu sunt necesare investiga ii geotehnice specifice. n timpul lucr rilor
de execu ie trebuie s se verifice ipotezele avute n vedere la proiectare.
Categoria geotehnic 2 presupune studii de arhiv i realizarea de investiga ii geotehnice specifice,
conform NP 074-2007.

(3) O etap important este determinarea informa iilor privind regimul apei subterane. Trebuie
realizate urm toarele:
- observarea nivelului apei n foraje i piezometre, precum i a fluctua ilor acestuia,
preferabil n timpul iernii i a prim verii;
- estimarea hidrogeologiei amplasamentului, incluznd mi c rile apei subterane i varia iile
presiunilor;
- determinarea nivelurilor extreme ale apei libere (provenit din diferite cauze) care pot
influen a presiunea apei subterane.

(4) Categoria geotehnic 3 presupune investiga ii adi ionale fa de cele impuse la categoria
geotehnic 2, cum ar fi de exemplu: ncerc ri geotehnice complexe pentru determinarea unor parametri
caracteristici utiliza i ntr-un calcul de interac iune teren structur prin metode numerice. Acestea se pot
referi la determinarea coeficientului de presiune n stare de repaus, K
o
, prin ncerc ri de teren, determinarea
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 31
rela iei efort deforma ie ale terenului cu luarea n considerare a fenomenului de ecruisaj, ncerc ri
dinamice etc.

(5) n cazul n care sunt suspectate contamin ri chimice, trebuie realizat o investigare pentru
determinarea compu ilor chimici i a modului n care ar putea afecta structura de sprijin.

(6) n elaborarea programului de investiga ii geotehnice, pentru fiecare tip de lucrare de sus inere
se vor avea n vedere parametrii geotehnici specifici necesari fie pentru aplicarea unei anumite metode de
calcul, fie pentru alegerea unei anumite metode de execu ie. Se vor avea n vedere standardele specifice de
execu ie existente pentru unele tipuri de lucr ri de sus inere (de exemplu: SR EN 12063:2003 Execu ia
lucr rilor geotehnice speciale. Pere i din palplan e, SR EN 12716:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice
speciale. Injectarea cu presiune nalt a terenurilor (jet grouting), SR EN 1536:2004 Execu ia lucr rilor
geotehnice speciale. Pilo i fora i., SR EN 1538:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i
mula i, SR EN 1537:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Ancoraje n teren) care prev d
determinarea unor parametri geotehnici specifici.
De asemenea, se vor avea n vedere prevederile SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea
geotehnic . Partea 2: Investigarea i ncercarea terenului, i dup caz, cu anexa na ional asociat , precum
i ale SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a la cutremur. Partea 5:
Funda ii, structuri de sus inere i aspecte geotehnice, i dup caz, cu anexa na ional asociat .
n capitolele prezentului normativ, ca i n Anexele acestuia sunt date, acolo unde este cazul, cu
caracter informativ, care sunt parametrii geotehnici necesari aplic rii anumitor metode de calcul.

IV.2. St ri limit

IV.2.1. n metoda st rilor limit sunt analizate: starea limit ultim (SLU) i starea limit de
exploatare (SLE). Acest tip de metod de calcul are ca obiectiv aplicarea unor coeficien i de siguran
potrivi i, acolo unde ei sunt necesari - de exemplu, cei mai mari factori de siguran trebuie aplica i acolo
unde incertitudinile sunt i ele mari. Aplicarea factorilor par iali de siguran are avantajul de a putea
distribui diferit marja de siguran pentru diferi ii parametri.

IV.2.2. Starea limit ultim se define te ca fiind acea stare limit care se refer la siguran a
oamenilor i a structurii.
Starea limit ultim se refer la pierderea echilibrului static sau la ruperea unui component critic al
structurii sau al ntregii structuri. Cu alte cuvinte, se definesc criterii astfel nct s nu survin o cedare a
construc iei.
Starea limit ultim este atins cnd for ele perturbatoare devin egale sau dep esc for ele
rezistente. Marja de siguran fa de atingerea SLU este ob inut prin aplicarea de factori par iali ai
nc rc rilor i ai materialelor.
For ele perturbatoare sunt m rite prin multiplicarea cu factorii nc rc rilor, ob innd astfel valori de
proiectare ale acestor for e. For ele rezistente sunt diminuate prin mp r irea la factorii par iali de material,
ob innd rezisten ele de proiectare. Dac rezisten a de proiectare este egal sau mai mare dect solicitarea
de proiectare, se estimeaz c exist o marj suficient de siguran fa de cedarea la starea limit ultim .

IV.2.3. n conformitate cu SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele
na ionale asociate, trebuie luate n considerare urm toarele situa ii:
pierderea echilibrului structurii sau terenului, considerate ca un corp rigid, n care rezisten a
materialelor structurale si a terenului este nesemnificativ n asigurarea rezisten ei (EQU);
cedare intern sau deforma ii excesive ale structurii sau elementelor structurale, n care
rezisten a materialelor structurale este semnificativ n asigurarea rezisten ei (STR);
cedarea sau deforma ii excesive ale terenului, n care rezisten a terenului este semnificativ
n asigurarea rezisten ei (GEO);
pierderea echilibrului structurii sau terenului datorit ridic rii de c tre presiunile intersti iale
(UPL);
antrenare hidrodinamic , eroziune intern a terenului datorat gradien ilor hidraulici (HYD).

32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
IV.2.4. Starea limit de exploatare se refer la condi iile care duc la pierderea utilit ii func ionale
a unui component sau a ntregii structuri. Aceasta poate fi provocat de deforma iile terenului sau ale
structurii.
Starea limit de exploatare este atins atunci cnd deforma iile ap rute n timpul duratei de via a
construc iei dep esc limitele prev zute sau dac exploatarea normal a structurii este afectat .

IV.2.5. Pentru calculul la st ri limit a lucr rilor de sus inere trebuie avute n vedere st rile limit
precizate n SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate,
paragraful 9.2, respectiv:
- pierderea stabilit ii generale,
- cedarea unui element structural sau cedarea leg turii dintre elemente,
- cedarea combinat n teren i n elementul structural,
- ruperea prin ridicare hidraulic i eroziune regresiv ,
- mi c ri ale lucr rii de sus inere care pot produce pr bu irea sau pot afecta aspectul sau
utilizarea eficient a lucr rii propriu-zise sau a celor nvecinate,
- pierderi inacceptabile de ap prin sau pe sub perete,
- transport inacceptabil de particule de p mnt prin sau pe sub perete,
- modific ri inacceptabile ale regimului apei subterane.

IV.2.6. Pentru lucr rile de sus inere de tip gravita ional (ziduri de sprijin) i pentru lucr rile
compozite (cum ar fi, de exemplu, lucr rile de sus inere din p mnt armat) trebuie luate n considerare i
urm toarele st ri limit :
- pierderea capacit ii portante a p mntului sub talp ,
- cedarea prin alunecare pe talpa zidului,
- cedarea prin r sturnarea zidului.

IV.2.7. Pentru lucr rile de sus inere ngropate (pere i din palplan e, pere i ngropa i) trebuie luate n
considerare i urm toarele st ri limit :
- cedarea prin rotirea sau transla ia peretelui sau a unor p r i ale acestuia;
- cedarea prin pierderea echilibrului vertical al peretelui.

IV.2.8. Pentru toate tipurile de lucr ri de sus inere trebuie analizate i combina ii ntre st rile limit
men ionate.

IV.III. Ac iuni i situa ii de proiectare

IV.3.1. Ac iunile i situa iile de proiectare pentru calculul la st ri limit al lucr rilor de sus inere
sunt cele precizate n SR EN 1997-1:2004, paragraful 9.3, i dup caz, cu eratele, amendamentele i
anexele na ionale asociate.

IV.3.2. Ac iunile vor fi considerate n conformitate cu prevederile paragrafului 2.4.2 (4) din SR EN
1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate, respectiv se vor include
ca ac iuni de baz urm toarele:
- greut ile p mntului, rocilor, apei
- eforturile din teren
- presiunea p mntului i presiunile apei subterane
- presiunea apei libere, inclusiv valurile
- presiunea apei din pori
- for e hidrodinamice
- nc rc ri permanente i nc rc ri transmise de construc ii
- suprasarcini
- for e de amarare
- desc rcarea sau excavarea terenului
- nc rc rile din trafic
- mi c ri cauzate de exploat ri miniere, tuneluri, cavit i subterane,
- umflarea i contrac ia produse de vegeta ie, clim sau varia ii de umiditate,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 33
- mi c ri datorate curgerii sau alunec rii, precum i tas rii masivelor de p mnt,
- mi c ri datorate degrad rii, dispersiei, auto-compact rii i dizolv rii
- mi c ri datorate cutremurelor, exploziilor, vibra iilor i nc rc rilor dinamice,
- efectele produse de temperatur , inclusiv nghe
- nc rcarea din ghea ,
- eforturi de precomprimare n ancoraje sau prai uri
- frecarea negativ .

IV.3.3. Ac iunile sunt definite n conformitate cu SR EN 1990:2004, i dup caz, cu eratele,
amendamentele i anexele na ionale asociate.

IV.3.4. La stabilirea valorilor ac iunilor se vor avea n vedere prescrip iile i recomand rile cuprinse
n SR EN 1997-1:2004, paragrafele de la 9.3.1.2 la 9.3.1.8, i dup caz, cu eratele, amendamentele i
anexele na ionale asociate.

IV.3.5. Orice interac iune teren structur trebuie luat n considerare atunci cnd se determin
ac iunile de proiectare.

IV.3.6. Calculul lucr rilor de sus inere se face, dup caz, n func ie de una sau mai multe combina ii
posibile de ac iuni i/ sau situa ii de proiectare.

IV.3.7. Valorile de calcul ale datelor geometrice vor fi stabilite pe baza prevederilor cuprinse n
paragraful 9.3.2. al SR EN 1997-1:2004, inndu-se seama de posibilele varia ii n teren, i dup caz, cu
eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate.

IV.3.8. Nivelele de ap considerate pentru proiectare se vor baza pe datele locale din amplasament,
innd cont de efectul varia iilor acestora.

IV.3.9. Situa iile de proiectare ce trebuie luate n considerare pentru lucr rile de sus inere sunt:
- varia ia n spa iu a propriet ilor p mnturilor, nivelelor apei i presiunilor apei din pori,
- varia iile anticipate n timp ale propriet ilor p mnturilor, nivelelor apei i ale presiunilor
apei din pori,
- varia iile ac iunilor i ale modului n care acestea se combin ,
- excava ia, afuierea sau erodarea p mntului n fa a lucr rii de sus inere,
- efectele compact rii materialului umpluturii din spatele lucr rii de sus inere,
- efectele viitoarelor lucr ri i ale unor nc rc ri i desc rc ri prev zute asupra materialului
re inut sau n apropierea lui,
- mi c rile anticipate ale terenului datorate, de exemplu, subsiden ei sau ac iunii nghe ului.

IV.3.10. Pentru structurile de sus inere realizate n zone seismice se vor respecta prevederile SR EN
1998-1:2004, SR EN 1998-1:2004/NA:2008, paragraful 2.1, i dup caz, cu eratele, i amendamentul
asociate, precum i SR EN 1998-5:2004, sec iunea 7, i dup caz, cu eratele, i amendamentul asociate. De
asemenea, se vor respecta prevederile P100-1:2006.

IV.4. Metode de proiectare i modele de calcul

IV.4.1. Metodele prin care se verific st rile limit sunt cele prev zute la paragraful 2.1 (4) din SR
EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate, respectiv:
- prin calcul (conform 2.4 din SR EN 1997-1:2004)
- pe baz de m suri prescriptive (conform 2.5 din SR EN 1997-1:2004)
- pe baz de modele experimentale (conform 2.6 din SR EN 1997-1:2004)
- metode observa ionale.

Metodele de proiectare prin calcul sunt descrise n prezentul normativ pentru fiecare tip de lucrare
de sus inere n parte, n capitolele respective.

34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
Metodele de proiectare pe baz de m suri prescriptive sunt prev zute pentru lucr rile de sprijiniri
simple ale excava iilor, pentru adncimi de pn la 3 m (a se vedea paragraful VII.5.1.

Metodele bazate pe modele experimentale sunt indicat a se utiliza la lucr ri de sus inere complexe,
la care comportarea lucr rii de sus inere n interac iune cu terenul nu este cunoscut sau nu este corect
modelat prin metodele de calcul curente. Din aceast categorie se pot aminti modele de laborator (clasice
sau centrifugate) sau la scar real . Se vor avea n vedere prevederile SR EN 1997-1:2004, paragraful 2.6,
i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate.

Aplicarea metodelor observa ionale presupune monitorizarea lucr rii de sus inere i corectarea
proiectului pe parcursul execu iei. Dac m sur torile realizate n timpul execu iei indic valori diferite de
cele din proiect pentru anumite m rimi (deplas ri, for e n prai uri, nivelul apei etc.) se aplic prevederile
SR EN 1997-1:2004 paragraful 2.7, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

IV.4.2. Rezultatele calculelor se vor compara ori de cte ori este posibil cu experien a comparabil .

IV.4.3. La proiectare, pentru verificarea st rilor limit se vor aplica procedeele descrise in SR EN
1997-1:2004, paragrafele 2.4.7 (pentru starea limit ultim ) i 2.4.8 (pentru starea limit de exploatare), cu
eratele, amendamentul i anexa na ional asociate.

IV.4.4. La proiectare se vor avea n vedere prevederile i recomand rile paragrafului 9.4 din SR EN
1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate.

IV.4.5. Valorile coeficien ilor par iali pentru ac iuni, efectele ac iunilor i rezisten e sunt cei din
Anexa A a SR EN 1997-1:2004, corelat cu Anexa Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu
eratele, i amendamentul asociate.

IV.4.6. n conformitate cu Anexa Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu eratele,
i amendamentul asociate, valorile coeficien ilor par iali pentru ac iuni i efectele ac iunilor n situa iile
accidentale sunt egale cu 1.0.

IV.4.7. Este indicat ca valorile coeficien ilor par iali pentru rezisten e s fie stabilite innd seama
de condi iile particulare ale situa iei accidentale.

IV.4.8. Determinarea valorilor de proiectare a parametrilor geotehnici se face n conformitate cu
prevederile Normativului NP 122-2010 privind determinarea valorilor caracteristice i de calcul ale
parametrilor geotehnici.

IV.4.9. La proiectarea prin calcul se vor respecta exigen ele fundamentale ale SR EN 1990:2004, i
dup caz, cu eratele, amendamentul i anexele na ionale asociate, precum i prevederile paragrafului 2.4 al
SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate.

IV.4.10. Modelul de calcul utilizat trebuie s descrie comportarea prezumat a terenului, pentru
starea limit considerat .

IV.4.11. Dac pentru o stare limit nu exist modele de calcul fiabile, calculul trebuie realizat
pentru o alt stare limit folosind coeficien i care s asigure c dep irea st rii limite considerate este
suficient de improbabil . n astfel de cazuri, proiectarea se poate face i pe baz de m suri prescriptive,
modele, ncerc ri de prob sau metode observa ionale.

IV.4.12. Modelul de calcul considerat poate fi: analitic, semi-empiric sau numeric.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 35
V. EVALUAREA PRESIUNII MASIVELOR DE P MNT ASUPRA LUCR RILOR DE
SUS INERE

V.1. Generalit i

V.1.1. La determinarea valorilor de calcul ale presiunilor p mntului se vor lua n considerare
moduri i amplitudini acceptabile ale deplas rilor i deforma iilor lucr rii de sus inere, care sunt posibil a
se produce pentru starea limit considerat .

V.1.2. La evaluarea presiunilor p mntului asupra lucr rilor de sus inere trebuie s se in cont de
urm torii factori:
- existen a unei suprasarcini la suprafa a terenului,
- panta suprafe ei terenului,
- unghiul pe care l face peretele de sus inere cu verticala,
- nivelele de ap i for ele hidrodinamice n teren,
- m rimea, direc ia i sensul deplas rii lucr rii de sus inere n raport cu masivul de p mnt sprijinit,
- caracteristicile geotehnice ale masivului de p mnt sprijinit, respectiv greutatea volumic i
parametrii rezisten ei la forfecare,
- rigiditatea peretelui de sus inere i a sistemului de sprijin,
- rugozitatea suprafe ei lucr rii de sprijin aflat n contact cu terenul,
- n cazul lucr rilor care sus in masive de roc se va lua n considerare i efectul discontinuit ilor,
respectiv orientarea, deschiderea i rugozitatea acestora, precum i caracteristicile mecanice ale
materialului care eventual umple discontinuit ile.

V.1.3. La evaluarea parametrilor de frecare la interfa a lucrare de sprijin/masiv de p mnt, respectiv
a frec rii i adeziunii mobilizate se va ine seama de:
- parametrii de rezisten ai terenului,
- propriet ile de frecare la interfa a lucrare teren,
- direc ia i amplitudinea deplas rii lucr rii de sprijin fa de masivul de p mnt,
- capacitatea lucr rii de sus inere de a prelua for ele verticale ce rezult din frecarea i adeziunea la
contactul dintre aceasta i teren.
Se presupune c frecarea maxim pe peretele de sprijin nu poate apare simultan cu rezisten a
maxim la forfecare de-a lungul suprafe ei de rupere.
n Anexa A, Tabelele A-1 i A-2 sunt prezentate, cu caracter orientativ, valori din literatur ale
unghiului de frecare perete/teren, .
La evaluarea acestor parametri se vor avea n vedere recomand rile i prescrip iile cuprinse n SR
EN 1997-1:2004, paragraful 9.5, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate.

V.1.4. Valoarea presiunii p mntului pentru calculul la starea limit ultim este n general diferit
de valoarea acesteia la starea limit de exploatare, ea neavnd o singur valoare caracteristic .

V.1.5. La evaluarea presiunii p mntului se va ine seama de eventualul poten ial de umflare a
p mntului, precum i de efectul compact rii umpluturii din spatele lucr rii de sprijin ( a se vedea Anexa
A, paragraful A.6.7).

V.2. Presiunea p m ntului n stare de repaus

V.2.1. Atunci cnd lucrarea de sprijin este foarte rigid , nu se deplaseaz i nu se rote te, presiunea
p mntului este calculat pe baza eforturilor n stare de repaus.
Pentru un p mnt normal consolidat se consider a fi ndeplinite condi iile de repaus atunci cnd
deplasarea lucr rii de sus inere este mai mic de 5 x 10
-4
x h, unde h este n l imea structurii de sprijin.

V.2.2. Presiunea n stare de repaus,
0
se calculeaz ca fiind:

z K
'
0 0
, unde: (Ec. V-1)
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

K
0
coeficientul presiunii n stare de repaus,
- greutatea volumic a p mntului sus inut,
z adncimea punctului de calcul.

V.2.3. Pentru o suprafa orizontal a terenului din spatele lucr rii de sprijin, coeficientul presiunii
n stare de repaus, K
0
se calculeaz cu:

RSC ' sin K 1
0
, unde: (Ec. V-2)

unghiul de frecare intern n termeni de eforturi efective pentru p mntul sus inut
RSC raportul de supraconsolidare pentru p mntul sus inut.

Aceast formul nu este indicat a fi utilizat pentru un raport de consolidare, RSC mai mare de 3.

V.2.4. Pentru o suprafa nclinat a terenului cu un unghi fa de orizontal , deasupra acesteia,
dac :

z K
;
'
; h 0 0
, unde: (Ec. V-3)

h;0
componenta orizontal a presiunii efective a p mntului

sin K K
;
1
0 0
. (Ec. V-4)

Direc ia for ei de presiune a p mntului este paralel cu suprafa a terenului.

V.3. Valori limit ale presiunii p mntului

V.3.1. Valorile limit ale presiunii p mntului trebuie determinate n func ie de deplasarea relativ a
p mntului i a lucr rii de sus inere, precum i de forma suprafe ei de cedare.
n Anexa C a SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional
asociate, sunt date valori ale deplas rilor relative care duc la valorile limit ale presiunilor p mntului.

V.3.2. La evaluarea valorilor limit ale presiunilor p mntului se vor avea n vedere recomand rile
i prescrip iile SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate.

V.3.3. n cazul unui perete vertical, valorile limit ale presiunii unui p mnt coeziv sub ac iunea
unei suprasarcini, q se calculeaz astfel:
- stare limit activ , corespunz toare trecerii masivului n stare activ datorit deplas rii peretelui
de sus inere prin ndep rtarea de masiv:

a a a
K c q z K z 2 - presiunea activ a p mntului normal pe perete, unde:
(Ec. V-5)
- z adncimea punctului de calcul,
- K
a
coeficientul presiunii active orizontale,
- c coeziunea p mntului sus inut.

- stare limit pasiv , corespunz toare trecerii masivului n stare pasiv datorit deplas rii peretelui
de sus inere nspre masiv:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 37
p p p
K c q z K z 2 - presiunea pasiv a p mntului normal pe perete, unde:
(Ec. V-6)
- K
p
coeficientul presiunii pasive orizontale.

n Anexa A sunt date recomand ri pentru determinarea coeficien ilor K
a
i K
p
n diferite cazuri.

V.4. Valori intermediare ale presiunii p mntului

V.4.1. Atunci cnd deplas rile masivului sunt insuficiente pentru a mobiliza valorile limit ,
presiunea p mntului este cuprins ntre presiunea n stare de repaus i valorile limit activ i, respectiv,
pasiv .

V.4.2. Determinarea valorii intermediare a presiunii p mntului trebuie s se fac pe baza m rimii
i direc iei deplas rii lucr rii de sprijin fa de teren.

V.4.3. n Anexa C din SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa
na ional asociate, sunt date unele recomand ri privitoare la modul de determinare a valorilor intermediare
ale presiunii p mntului.

V.5. Evaluarea presiunii p mntului n condi ii seismice

V.5.1. In condi ii seismice, la evaluarea presiunii p mntului se va ine seama de apari ia unei
presiuni suplimentare datorat solicit rii seismice, fa de presiunea p mntului n condi ii statice. In afara
acestei presiuni suplimentare, elementul de sus inere va fi supus for elor iner iale, n conformitate cu
prevederile P100-1:2006 i SR EN 1998-5:2004 i dup caz, anexa na ional asociat .

V.5.2. Calculul presiunii suplimentare a p mntului n condi ii seismice se poate efectua cu metoda
pseudo-static . n aplicarea acestei metode se vor avea n vedere prevederile SR EN 1998-5:2004,
paragraful 7.3.2, i dup caz, anexa na ional asociat .

V.5.3. Pentru aplicarea metodei pseudo-statice se utilizeaz coeficien ii seismici pe direc ie
orizontal , k
h
i vertical , k
v
, care se calculeaz cu rela iile (n conformitate cu P100-1:2006 i SR EN
1998-5:2004 i dup caz, anexa na ional asociat ):

g
a
. k
g
I h
5 0 ;
h v
k . k 7 0 , (Ec. V-7)

unde:
a
g
accelera ia terenului pentru proiectare, stabilit conform P100-1:2006 pentru un interval mediu
de recuren de 100 ani;
g accelera ia gravita ional .
I
coeficient de importan , definit conform SR EN 1991-1-6:2005 (4.13) i SR EN 1998-1:2004
(2.1 (4)), i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate.

V.5.4. Coeficientul de importan ,
I
ine cont de clasa de importan a structurilor definitive i de
gradul de expunere la cutremur.
Coeficientul de importan este definit n Anexa Na ional SR EN 1998-1:2004/NA:2008 4.2.5(5)
n func ie de clasa de importan , precum i n P100-1:2006.

Not : Clasele de importan sunt definite diferit n P100-1:2006 i SR EN 1998-1:2004/NA:2008.

V.5.5. Pentru a ine cont de expunerea la cutremur a diferitelor tipuri de structuri, n special pentru
a lua n considerare durata de expunere mai mic dect durata de via proiectat pentru structurile
temporare, n SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008, i dup caz, cu eratele, amendamentul asociate,
referitor la ac iuni pe durata execu iei este prev zut ca
I
s fie definit pentru fiecare proiect n parte.
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

V.5.6. Coeficientul de importan ,
I
trebuie s asigure acela i nivel de asigurare al structurii de
sus inere temporare fa de evenimentul seismic ca i structura definitiv .
Conform SR EN 1998-1:2004, i dup caz, cu eratele, i anexa na ional asociate,valoarea
coeficientului de importan ,
I
cu care se multiplic ac iunea seismic de referin , a
g
pentru a ob ine
aceea i probabilitate de dep ire n n ani (caracterizat prin intervalul mediu de recuren T
L
) ca n N ani
(caracterizat prin intervalul de recuren de referin , corespunz tor ac iunii de proiectare, T
LR
) se poate
determina cu rela ia:

k
L
LR
I
T
T
1
(Ec. V-8)

unde k este un coeficient care depinde de seismicitatea zonei i care poate fi luat egal cu 3.

P100-1:2006 prevede o durat de via a construc iei N = 50 ani, iar ac iunea seismic este definit
printr-o accelera ie maxim a terenului ce are probabilitatea de dep ire de 39% n 50 de ani, ceea ce
corespunde unui interval de recuren T
LR
= 100 ani.
SR EN 1998-1:2004, i dup caz, cu anexa na ional asociat , accept o probabilitate de dep ire de
10 % n 50 de ani, ceea ce corespunde unui interval de recuren T
LR
= 475 ani.

V.5.7. La stabilirea coeficientului de importan ,
I
pentru o lucrare de sus inere cu durat de
expunere mai mic dect cea de referin stabilit prin P 100-1:2006, respectiv SR EN 1998-1:2004, i
dup caz, cu anexa na ional asociat , de 50 de ani se vor avea n vedere urm toarele:
- durata de via proiectat ;
- vecin t ile construite care ar putea fi afectate de atingerea unei st ri limit n lucrarea de
sus inere, categoria de importan a acestora, precum i riscul asociat;
- categoria geotehnic a lucr rii de sus inere;
- riscul geotehnic asociat lucr rii de sus inere;
- durata de expunere a structurii de sus inere, definit ca durata maxim de timp n care aceasta i
ndepline te func ia pentru care a fost proiectat , estimat cu pruden i lund n calcul orice posibile
ntrzieri care ar face ca aceast durat s creasc .

V.5.8. Coeficientul seismic n direc ie vertical , k
v
poate fi considerat n calculul presiunii
p mntului cu semnul plus sau minus (mi care seismic orientat n sus sau n jos), dup cum este
defavorabil pentru verificarea unei anumite st ri limit . n cazul structurilor de sprijin poate fi luat,
acoperitor, egal cu zero sau cu semn negativ. n cazul n care nu se cunoa te valoarea sa, se poate lua egal
cu 0.7k
h
, n conformitate cu cele precizate mai sus i cu prevederile P 100-1:2006.

V.5.9. Modul de calcul al presiunii p mntului n condi ii seismice asupra unei lucr ri de sus inere
este precizat n Anexa E (normativ ) a SR EN 1998-5:2004 i dup caz, cu anexa na ional asociat .
n Anexa A a prezentului normativ, paragraful A.3.4 este prezentat metoda Mononobe-Okabe
pentru calculul presiunii p mntului n condi ii seismice. Pentru alte probleme practice de calcul care nu
sunt tratate n Anexa A se vor aplica prevederile Anexei E ale SR EN 1998-5:2004 i dup caz, cu anexa
na ional asociat .


V.6. Evaluarea presiunii p mntului pe lucr rile de sus inere a excava iilor

In cazul zidurilor de sprijin la evaluarea presiunii p mntului se va ine seama i de urm toarele
aspecte:
- forma geometric a paramentului amonte al zidului (linie frnt de exemplu)
- lungimea consolei amonte a t lpii zidurilor cornier,
- existen a elementelor de mbun t ire a stabilit ii, cum ar fi console de desc rcare sau c lcie,
- posibilitatea de apari ie a efectului de siloz n cazul umpluturilor cu l ime mic n spatele
zidurilor de sprijin,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 39
- nclinarea suprafe ei de contact zid teren.

n Anexa A, paragraful A.6 sunt prezentate unele recomand ri de calcul n aceste cazuri specifice.

Pentru modul de considerare a presiunii p mntului n condi ii seismice asupra diferitelor tipuri de
ziduri de sprijin se vor aplica prevederile SR EN 1998-5:2004, paragraful 7.3.2 i Anexa E, i dup caz, cu
anexa na ional asociat .

V.7 Evaluarea presiunii p mntului pe lucr rile de sus inere a excava iilor

In cazul pere ilor de sus inere a excava iilor, la evaluarea presiunii p mntului se va ine seama i
de urm toarele aspecte:

- posibilit ile de deplasare / deformare ale peretelui pe m sura realiz rii excava iilor, ceea ce
depinde de urm toarele aspecte:
- rigiditatea peretelui de sus inere,
- existen a sprijinirilor suplimentare a peretelui i tipul acestora ( prai uri, ancoraje
etc.).
- num rul sprijinirilor suplimentare i rigiditatea acestora,
- existen a unor construc ii (funda ii) nvecinate,
- prezen a apei subterane i necesarul unor eventuale lucr ri de epuismente.

n Anexa A, paragraful A.7 sunt prezentate unele recomand ri de calcul n aceste cazuri specifice.

Pentru evaluarea presiunii p mntului n condi ii seismice asupra lucr rilor de sus inere a
excava iilor se vor aplica prevederile specifice ale SR EN 1998-5:2004, paragraful 7.3.2 i Anexa E, i
dup caz, anexa na ional asociat .

40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
VI. ZIDURI DE SPRIJIN

VI.1. Predimensionarea zidurilor de sprijin

Pentru tipurile clasice de ziduri de sprijin, respectiv de greutate i cornier, n Figura VI.1 sunt date
dimensiuni orientative pentru faza de predimensionare.
Figura VI.1. Predimensionarea zidurilor de sprijin

VI.2. Calculul la starea limit ultim

VI.2.1. Zidul de sprijin predimensionat trebuie verificat la starea limit ultim pentru situa ii de
proiectare corespunz toare acestei st ri, n conformitate cu cele specificate la paragraful IV.2.

VI.2.2. St rile limit ultime n cazul zidurilor de sprijin sunt (conform SR EN 1997-1:2004, i dup
caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate):
- cedarea terenului de fundare (Figura VI.2): cedarea prin lunecarea pe talp , prin r sturnare sau
prin dep irea capacit ii portante a terenului de fundare.
- pierderea stabilit ii generale (Figura VI.3),MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 41

Figura VI.2. Exemple de st ri limit ultime prin cedarea terenului de fundare pentru ziduri de
sprijin


Figura VI.3. Exemple de st ri limit ultime prin pierderea stabilit ii generale

VI.2.3. Verificarea la cedarea prin lunecare pe talp presupune verificarea urm toarei rela ii,
conform 6.5.3 din SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate
:

d , p d d
R R H , unde: (Ec. VI-1)

H
d
Valoarea de calcul a lui H
H nc rcarea orizontal sau componenta orizontal a unei ac iuni totale aplicate paralel cu baza
zidului, n acest caz presiunea p mntului,
R
d
valoarea de calcul a rezisten ei fa de o ac iune, n cazul acesta for a de frecare pe baza
funda iei zidului, calculat n conformitate cu paragraful 2.4 al SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele,
amendamentul i anexa na ional asociate.
R
p,d
valoarea de calcul a for ei datorate presiunii pasive.

Pentru zidurile de sprijin se recomand neglijarea presiunii pasive pe fa a funda iei zidului.

Rezisten a de calcul la alunecare, R
d
n condi ii drenate se calculeaz aplicnd coeficien i par iali fie
asupra propriet ilor p mntului, fie asupra rezisten elor terenului, dup cum urmeaz :

d d d
tan ' V R (Ec.VI-2)

sau:

h ; R k d d
/ tan ' V R , (Ec. VI-3)

unde:

V
d
valoarea de calcul a ac iunii verticale efective sau componenta normal a rezultantei ac iunilor
efective aplicate asupra bazei funda iei zidului
- unghiul de frecare la interfa a baza zidului teren de fundare
k
valoarea caracteristic a lui
d
valoarea de calcul a lui
R;h
coeficient par ial pentru rezisten a la alunecare (conform Tabelul A-13 (RO) din Anexa
Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu eratele i amendamentul asociate.)
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

Unghiul de frecare de calcul,
d
poate fi admis egal cu valoarea de calcul a unghiului efectiv de
frecare intern la starea critic ,
cv;d
la funda iile de beton turnate pe loc i egal cu 2/3
cv;d
la funda ii
prefabricate netede. Este indicat s se neglijeze coeziunea efectiv , c.

Rezisten a de calcul la lunecare n condi ii nedrenate, R
d
trebuie calculat fie aplicnd coeficien ii
par iali asupra propriet ilor p mntului, fie aplicndu-i asupra rezisten elor p mntului, dup cum
urmeaz :

d ; u c d
c A R (Ec. VI-4)

sau:

h ; R k ; u c d
/ c A R (Ec. VI-5)

unde:

A
c
suprafa a total a bazei supus la compresiune
c
u;k
valoarea caracteristic a coeziunii nedrenate
c
u;d
valoarea de calcul a coeziunii nedrenate
R;h
coeficient par ial pentru rezisten a la lunecare (conform Tabelul A-13 (RO) din Anexa
Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu eratele i amendamentul asociate).

Dac este posibil ca apa sau aerul s p trund la interfa a dintre funda ia zidului i un teren argilos
nedrenat trebuie verificat i rela ia urm toare:

d d
V , R 4 0 , unde: (Ec. VI-6)
V
d
valoarea de calcul a lui V
V nc rcare vertical sau component normal a rezultantei ac iunilor aplicate asupra bazei
funda iei zidului

VI.2.4. Verificarea la r sturnare a zidului de sprijin presupune verificarea urm toarei rela ii (stare
limit EQU):

d ; stb d ; dst
E E , unde: (Ec. VI-7)

- E
dst;d
valoarea de calcul a efectului ac iunilor destabilizatoare, respectiv a momentului
for elor destabilizatoare
- E
stb;d
- valoarea de calcul a efectului ac iunilor stabilizatoare, respectiv a momentului for elor
stabilizatoare

dst
d M k rep F d ; dst
a ; X ; F E E (Ec. VI-8)
stb
d M k rep F d ; stb
a ; X ; F E E (Ec. VI-9)
unde:
E efectul unei ac iuni,
F
coeficient par ial pentru ac iuni,
F
rep
valoarea reprezentativ a unei ac iuni,
X
k
valoarea caracteristic a propriet ii unui material,
M
coeficient par ial pentru un parametru al p mntului,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 43
a
d
valoarea de calcul a datelor geometrice.

Coeficien ii par iali ai nc rc rilor (Anexa A a SR EN 1997-1:2004 i Anexa na ional SR EN
1997-1:2004/NB:2007, i dupa caz, cu eratele i amendamentul asociate) se pot aplica fie asupra ac iunilor,
fie asupra efectelor ac iunilor.
Pentru ziduri de sprijin realizate pe terenuri de fundare alc tuite din roci moi, r sturnarea ca stare
limita ultim nu este luat n considerare, avnd n vedere c starea limit ultim de cedare prin dep irea
capacit ii portante va ap rea naintea acesteia.

VI.2.5. Verificarea capacit ii portante a terenului de fundare presupune satisfacerea urm toarei
rela ii:

d d
R V , unde: (Ec. VI-10)

V
d
valoarea de calcul a lui V
V nc rcare vertical sau component normal a rezultantei ac iunilor aplicate asupra bazei
funda iei zidului
R
d
- valoarea de calcul a rezisten ei fa de o ac iune, calculat conform paragrafului 2.4 din SR EN
1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate.

d M k rep F d
a ; X ; F R R - dac coeficien ii par iali sunt aplica i propriet ilor terenului (X)
(Ec. VI-11)
sau:
R d k rep F d
/ a ; X ; F R R - dac coeficien ii par iali se aplic rezisten elor (R)
(Ec. VI-12)
sau:
R d M k rep F d
/ a ; X ; F R R - dac coeficien ii par iali se aplic simultan i propriet ilor
terenului i rezisten elor (Ec. VI-13)

n acest caz, R
d
este valoarea de calcul a capacit ii portante.
V
d
trebuie s includ greutatea proprie a zidului, greutatea oric rui material de umplutur i toate
presiunile p mntului, favorabile sau nefavorabile, precum i presiunea apei.
Coeficien ii par iali de rezisten pentru lucr ri de sus inere,
R
sunt da i n Tabelul A-13 (RO) din
Anexa Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dupa caz, cu eratele i amendamentul asociate.

O metod analitic de calcul a capacit ii portante a terenului de fundare este prezentat n Anexa D
a SR EN 1997-1:2004,
Se vor avea n vedere prevederile paragrafului 6.5.2 al SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele,
amendamentele i anexele na ionale asociate.

Pentru excentricit i mari ale nc rc rilor, dep ind 1/3 din l imea funda iei dreptunghiulare a
zidului se vor verifica valorile de calcul ale ac iunilor n conformitate cu paragraful 6.5.4 din SR EN 1997-
1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate.

VI.2.6. Verificarea stabilit ii generale a zidului de sprijin se face n conformitate cu prevederile din
capitolul 11 al SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate.
Pe baza acestor principii se va demonstra c nu se produce o pierdere de stabilitate general i c
deforma iile corespunz toare sunt suficient de mici.
Stabilitatea general a taluzelor incluznd construc ii existente sau proiectate se verific la st rile
limit ultime de tip GEO i STR, folosind valorile de calcul ale ac iunilor, rezisten elor i parametrilor
geotehnici, precum i coeficien ii par iali defini i n Anexa A a SR EN 1997-1:2004 corelat cu SR EN
1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu eratele i amendamentul asociate.


44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


Se va ine cont de riscurile de cedare progresiv i de lichefiere.
Pentru st rile limit ultime de tip GEO i STR trebuie verificat ndeplinirea condi iei:

d d
R E , unde: (Ec. VI-14)

E
d
este valoarea de calcul a efectelor ac iunilor:

d M k ; rep F d
a ; X F E E - dac coeficien ii par iali se aplic asupra ac iunilor (F
rep
)
(Ec. VI-15)
sau:
d M k rep E d
a ; X ; F E E - dac coeficien ii par iali se aplic asupra efectelor ac iunilor (E)
(Ec. VI-16)

n care:
E efectul unei ac iuni,
F
coeficient par ial pentru ac iuni,
F
rep
valoarea reprezentativ a unei ac iuni,
X
k
valoarea caracteristic a propriet ii unui material,
M
coeficient par ial pentru un parametru al p mntului,
a
d
valoarea de calcul a datelor geometrice,
E
coeficient par ial pentru efectul unei ac iuni,

iar R
d
este valoarea de calcul a rezisten ei fa de o ac iune:

d M k rep F d
a ; X ; F R R - dac coeficien ii par iali sunt aplica i propriet ilor terenului (X)
(Ec. VI-17)
sau:
R d k rep F d
/ a ; X ; F R R - dac coeficien ii par iali se aplic rezisten elor (R)
(Ec. VI-18)
sau:
R d M k rep F d
/ a ; X ; F R R - dac coeficien ii par iali se aplic simultan i propriet ilor
terenului i rezisten elor (Ec. VI-19)

n alegerea coeficien ilor par iali pentru fiecare caz n parte se vor respecta prevederile Anexei A i
paragrafului 2.4.7.3 al SR EN 1997-1:2004, n func ie de abordarea de calcul utilizat , corelat cu SR EN
1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu eratele i amendamentul asociate.

Coeficien ii
R
utiliza i pentru verificarea stabilit ii generale sunt da i n Tabelul A-14 (RO) din
Anexa Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu eratele i amendamentul asociate.

VI.2.7. Zidurile de sprijin realizate din elemente structurale precum gabioanele sau c soaiele vor fi
verificate la st rile limit ultime descrise mai sus considerndu-le ca un tot unitar (verificarea stabilit ii
externe).

VI.2.8. Pentru st rile limit de tip STR i GEO se vor utiliza abord rile de calcul prezentate n
paragraful 2.4.7.3.4 al SR EN 1997-1:2004, corelat cu Anexa na ional de aplicare, SR EN 1997-
1:2004/NB:2007, i dup caz, eratele i amendamentul asociate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 45
VI.3. Proiectarea structural a zidurilor de sprijin

VI.3.1. Lucr rile de sus inere, inclusiv elementele lor structurale de sprijin trebuie verificate fa de
cedarea structural n conformitate cu articolul 2.4 din SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele,
amendamentele i anexele na ionale asociate, ca i cu standardele Eurocoduri referitoare la materialele din
care sunt alc tuite respectivele lucr ri i elemente structurale.

VI.3.2. Ca un minim este indicat s se ia n considerare modurile limit de cedare structural
figurate n Figura VI.4.Figura VI.4. Exemple de moduri de cedare structural a zidurilor de sprijin

VI.3.3. n cazul zidurilor de sprijin alc tuite din elemente structurale precum gabioane sau c soaie,
se va verifica posibilitatea de cedare intern prin verificarea la lunecare la fiecare nivel (ntre dou
gabioane sau dou c soaie).
Pentru evaluarea rezisten ei la lunecare la nivelul diferitelor interfe e ale unui zid din gabioane, se
va considera unghiul de frecare intern a umpluturii de piatr din gabioane, f r a se conta n nici un fel pe
srma (sau polimerii) din care este realizat cutia.
n cazul zidurilor de sprijin din c soaie se va considera rezisten a la forfecare a mbin rii dintre
dou c soaie.

VI.3.4. Pentru fiecare stare limit ultim trebuie demonstrat c pot fi mobilizate rezisten ele
necesare, deoarece deforma iile din teren i cele din structur sunt compatibile.


VI.4. Calculul la starea limit de exploatare

VI.4.1. Verificarea la starea limit de exploatare a lucr rilor de sus inere se face n conformitate cu
prevederile paragrafelor 2.4.8. i 9.8. din SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i
anexa na ional asociate.

VI.4.2. Verificarea la starea limit a exploat rii normale trebuie realizat pentru situa iile de
proiectare definite la paragraful IV.3.

VI.4.3. Coeficien ii par iali aferen i st rii limit de exploatare sunt egali cu 1,0.

VI.4.4. Valorile de calcul ale presiunilor p mntului pentru verificarea la starea limit a exploat rii
normale trebuie stabilite lundu-se n considerare deplas rile admisibile ale structurii n aceast stare limit .
Aceste valori nu sunt neap rat valori limit (activ sau pasiv ).

VI.4.5. Verificarea la starea limit de exploatare presupune satisfacerea urm toarei condi ii:
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

d d
C E , unde: (Ec. VI-20)

- E
d
valoarea de calcul a efectului ac iunilor
- C
d
valoarea de calcul limit a efectului unei ac iuni

VI.4.6. Valorile caracteristice ale parametrilor p mntului trebuie modificate adecvat n func ie de
modific rile a teptate pe durata de via a structurii.

VI.4.7. Pentru valorile limit ale deplas rilor se va ine cont de prevederile articolului 2.4.9 al SR
EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 47
VII PERE I DE SUS INERE A EXCAVA IILOR

Pere ii de sus inere a excava iilor pot fi realiza i n func ie de importan a lucr rii i de durata
acesteia n una din urm toarele variante: sprijiniri simple sau mixte, sprijiniri cu palplan e, pere i ngropa i,
pere i executa i prin jet-grouting.

La realizarea unei lucr ri de sus inere se pot combina diferite solu ii de pere i.

VII.1 Prevederi comune

VII.1.1. Metoda de construire a peretelui de sus inere trebuie luat n considerare cu aten ie n etapa
de proiectare. Diferite metode de construire pot implica diferite metode de calcul.
O excava ie presupune ntotdeauna deplas ri ale terenului. Alegerea tipului de perete de sus inere i
a metodei de construire trebuie s asigure c deplas rile i efectele acestora r mn n limite prestabilite (a
se vedea paragraful VII.4).

VII.1.2. Proiectarea unei sus ineri cu pere i implic parcurgerea a dou etape:

1. exprimarea condi iilor de echilibru, prin care s se determine dimensiunile i geometria
peretelui de sus inere necesare pentru a asigura stabilitatea acestuia sub ac iunea presiunilor
p mntului i a altor eventuale nc rc ri asupra peretelui;
2. dimensionarea structural , prin care s se determine caracteristicile sec ionale de rezisten
necesare pentru ca peretele s poat prelua n condi ii de siguran eforturile la care este supus
(provenite din momente ncovoietoare, for e t ietoare, for e axiale).

Ambele etape de calcul trebuie parcurse pentru situa ii specifice de proiectare, n concordan cu
principiile st rilor limit . Situa iile de proiectare trebuie s fie suficient de severe i diverse astfel nct s
acopere toate condi iile rezonabile de solicitare la care poate fi expus peretele ngropat pe durata construirii
i exploat rii.

VII.1.3. n Tabelul VII-1 este prezentat o list a principalelor cerin e care trebuie avute n vedere la
proiectarea unui perete de sus inere a unei excava ii
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
Tabelul VII-1. Cerin e de proiectare a pere ilor de sus inere
Cerin e specifice amplasamentului Cerin e specifice peretelui de sus inere

localizarea peretelui:
- existen a unor cl diri n apropiere, drumuri, c i ferate,
tuneluri, re ele edilitare etc;
- limite impuse pentru tasarea terenului i deplasarea peretelui
innd seama de vecin t i;
- posibilit i de acces al materialelor pe amplasament.

geometria amplasamentului:
- form i dimensiuni;
- topografia amplasamentului;
- spa iul necesar pentru utilaje;
- limite ale n l imii spa iului de lucru.

durata de utilizare a peretelui:
- cerin e de durabilitate;

rolul peretelui n construc ia final ;

cerin e de etan are a peretelui;

tehnologia de execu ie;

sprijiniri orizontale sau verticale ale peretelui:
- temporare;
- permanente.

se va introduce n calcul rigiditatea elementelor
din beton armat dup fisurare (caracteristic
stadiului II);
geologia i hidrogeologia amplasamentului:
- stratifica ia terenului;
- caracteristicile fizice i mecanice ale p mnturilor;
- agresivitatea apei subterane;
- necesitatea dren rii apei;
- necesitatea controlului temporar sau permanent al nivelului
apei subterane;
- varia ii ale nivelului apei subterane.

seismicitatea amplasamentului.Cerin ele de proiectare precizate n Tabelul VII-1 pot fi completate n anumite cazuri cu alte cerin e
specifice situa iei.


VII.2. Ac iuni asupra pere ilor de sus inere a excava iilor

Ac iunile de baz n cazul lucr rilor de sus inere sunt cele prezentate n paragraful IV.3, respectiv
cele din SR EN 1997-1:2004, paragraful 9.3, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional
asociate.

n plus, se vor avea n vedere urm toarele:

VII.2.1 nc rc ri laterale
(1) Peretele trebuie proiectat astfel nct s fie permis aplicarea de nc rc ri n spatele lui:
- nc rc ri provenite din construc ii nvecinate (cl diri, drumuri etc.);
- nc rc ri datorate activit ilor de construire;
- nc rc ri datorate varia iilor nivelului suprafe ei terenului.

(2) nc rc rile laterale pot fi reprezentate de:
- presiuni ale terenului, cu luarea n considerare a nc rc rilor verticale aplicate n vecin tatea
peretelui, presiuni ale apei subterane; i / sau
- for e aplicate direct pe perete: for e de impact, for e de iner ie n caz de seism (suprapresiuni).

(3) Pentru determinarea presiunii p mntului a se vedea Capitolul V, paragraful V.7, precum i
Anexa A a prezentului normativ.

(4) Pentru suprafe e orizontale ale terenului i n l imi ale excava iei mai mari de 3 m, este
recomandat considerarea unei supranc rc ri minime de 10 kPa aplicat la suprafa a terenului sus inut de
peretele ngropat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 49
Pentru n l imi de excavare mai mici de 3 m aceast supranc rcare poate fi redus dac
proiectantul este sigur c o suprasarcin mai mare nu va apare niciodat pe durata de via a structurii de
sus inere.

(5) Procesul de execu ie a peretelui ngropat n teren determin perturb ri n starea ini ial de
eforturi;
la pere ii realiza i n foraje sau tran ei a c ror stabilitate este asigurat cu noroi bentonitic are
loc o reducere a presiunii orizontale n teren n timp ce la pere ii la care procedeul de execu ie
determin o ndesare a terenului are loc o cre tere a acesteia;
n timpul procesului de execu ie a peretelui ngropat, terenul din jurul acestuia poate fi supus
la diferite varia ii de eforturi care presupun cre teri sau mic or ri ale presiunii laterale.

n cazul unei analize de interac iune teren structur este important s se ia n considerare efectul
execu iei peretelui asupra st rii ini iale de eforturi din teren.

(6) Stabilirea presiunii apei se va face n func ie de stratifica ia terenului, de permeabilitate i innd
seama de distribu ia presiunii apei din pori rezultat din m sur tori n teren. n plus, proiectantul trebuie s
ia n considerare urm toarele:
existen a unei surse de ap n apropierea peretelui i posibilitatea activ rii acestei surse pe
durata de via a acestuia;
efectul construc iei peretelui ngropat asupra condi iilor hidrogeologice locale;
efectul coborrii nivelului apei subterane (prin epuismente) n timpul execu iei i pe durata de
via a peretelui;
modific ri ale presiunii apei din pori datorate plant rii sau ndep rt rii vegeta iei;
modific ri ale presiunii apei datorate varia iilor climatice.

Pe baza acestor considera ii proiectantul trebuie s determine:
(a) presiunea apei i for ele de curgere, cu cele mai nefavorabile valori care pot apare n
circumstan e extreme sau accidentale pentru fiecare etap de execu ie ct i pe perioada de via
a construc iei. O asemenea circumstan poate fi reprezentat de avaria unei conducte principale
de ap n apropierea peretelui;
(b) presiunea apei i for ele de curgere, cu cele mai nefavorabile valori care pot apare n
circumstan e normale pentru fiecare etap de execu ie ct i pe perioada de via a construc iei.
Evenimentele extreme (de felul celor men ionate la a) pot fi de asemenea incluse, dac
proiectantul consider c pot apare n circumstan e normale).

Valorile corespunz toare cazului (a) sunt utilizate pentru verific rile la st ri limit ultime, n timp
ce valorile corespunz toare cazului (b) sunt utilizate pentru verific rile la st ri limit de exploatare.

Proiectantul trebuie s evalueze presiunea apei n jurul peretelui pentru diferitele etape de execu ie
i pe durata de via a structurii.
Stabilirea valorilor parametrilor geotehnici utiliza i n calcule (eforturi efective sau totale) se
realizeaz n func ie de condi iile de drenare ale apei date de natura terenului i de tipul peretelui. n Anexa
B sunt prezentate diagrame posibile ale presiunii apei asupra peretelui ngropat.

VII.2.2. nc rc ri verticale
(1) nc rc rile verticale depind de specificul proiectului i de etapele de execu ie a lucr rii de
sus inere. De exemplu, n metoda de sus n jos (top-down), nc rc rile verticale pe perete vor fi maxime
pentru nivelul maxim al excava iei. Pentru un perete ncastrat n argile tari, peretele trebuie s preia for ele
ascensionale datorate umfl rii terenului, pentru a asigura stabilitatea general pe vertical . Se vor analiza
efectele nc rc rilor verticale asupra peretelui n vederea alegerilor parametrilor potrivi i pentru frecarea
sau aderen a terenului pe perete.

(2) nc rc ri accidentale n timpul execu iei excava ii neplanificate
Excava iile planificate sunt cele prev zute a fi realizate prin proiect (eventuale tran ee de serviciu
sau drenaj n fa a peretelui, lucr ri de dragare n fa a unor structuri portuare etc.).
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
Excava iile neplanificate apar ca urmare a unor evenimente neprev zute.
La stabilirea adncimii excava iilor planificate, n proiectare se va lua n considerare abaterea
probabil a nivelului excava iei. Proiectantul trebuie s se asigure c verificarea la st ri limit ultime (SLU)
este ndeplinit i n condi iile unor excava ii neplanificate realizate n fa a peretelui.
Pentru aceasta, se va considera pentru verific rile la SLU un nivel al terenului cobort cu o valoare
a, m surat fa de nivelul planificat al excava iei, aleas astfel:
pentru un perete ncastrat liber la partea superioar (perete n consol ), a se ia egal cu 10% din
n l imea peretelui deasupra nivelului de excavare, dar nu mai mult de 0.5 m;
pentru un perete ngropat sprijinit la partea superioar , a se ia egal cu 10% din distan a dintre
cel mai cobort element de sprijin i nivelul de excavare, dar nu mai mult de 0.5 m.

Dac nivelul suprafe ei terenului este nesigur, se pot considera valori mai mari ale lui a .

VII.3 Calculul la stzarea limit a pere ilor de sus inere a excava ilor

VII.3.1. Generalit i
Peretele de sus inere trebuie verificat la starea limit ultim pentru situa ii de proiectare
corespunz toare acestei st ri, n conformitate cu cele specificate la IV.2. St rile limit ultime sunt
prezentate n paragrafele VII.3.2 VII.3.4.

Cauzele cele mai probabile pentru atingerea unei st ri limit ultime n realizarea unui perete de
sus inere sunt:
- o recunoa tere insuficient de aprofundat a condi iilor geologice i hidrogeologice;
- o proiectare sumar a peretelui sau/ i mn de lucru necalificat n execu ie (n special la
realizarea reazemelor peretelui);
- etape de construire care duc la dezvoltarea unor presiuni ale p mntului asupra peretelui
diferite de cele avute n vedere la proiectare;
- control inadecvat al opera iilor de execu ie (excav ri mai adnci dect cele proiectate,
supranc rc ri neprev zute prin depozitarea unor materiale sau echipamente etc.)

Calculele la SLU trebuie realizate pe baza metodelor de echilibru limit sau a analizei de
interac iune teren structur (prezentate n Anexa B paragraful B.2). Principalul scop este determinarea
adncimii de ncastrare i a capacit ii portante a peretelui, pentru asigurarea stabilit ii.

St rile limit pot apare att n teren, ct i n structur sau prin cedare combinat n structur i
teren. Orice interac iune dintre structur i teren trebuie luat n considerare la determinarea ac iunilor de
proiectare.

VII.3.2.Cedarea n teren a pere ilor de sus inere
n Figura VII.1 sunt ilustrate tipuri de ced ri la SLU pentru un perete de sus inere: pierderea
stabilit ii generale (a1), cedare rota ional (a2), cedare vertical (a3).

La verificarea stabilit ii generale trebuie respectate principiile din SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7:
Proiectarea geotehnic . Partea 1: Reguli generale sec iunea 11: Stabilitatea general , i dup caz, cu
eratele, amendamentul i anexa na ional asociate.

Stabilitatea general a taluzelor incluznd construc ii existente sau proiectate se verific la st rile
limite ultime de tip GEO i STR, folosind valorile de calcul ale ac iunilor, rezisten elor i parametrilor
geotehnici, precum i coeficien ii par iali defini i n Anexa A a SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele,
amendamentul i anexa na ional asociate.

La verificarea ced rii de tip rota ional (stare limit tip GEO) a pere ilor de sus inere trebuie
demonstrat prin calcule c pere ii ncastra i au o fi suficient pentru a fi pu i la ad post de o astfel de
cedare. Intensitatea i direc ia de calcul ale efortului tangen ial dintre p mnt i perete trebuie s fie
compatibile cu deplasarea vertical relativ care s-ar produce n situa ia de proiectare considerat .
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 51

La verificarea ced rii verticale a pere ilor de sus inere (stare limit tip GEO) trebuie demonstrat c
se poate ob ine echilibrul pe vertical folosind valorile de calcul ale rezisten elor sau propriet ilor de
rezisten ale p mntului i for ele verticale de calcul care se exercit asupra peretelui. Se vor respecta
prevederile paragrafului 9.7.5 al SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa
na ional asociate.
La verificarea ced rii pe vertical a pere ilor de sus inere care ac ioneaz ca funda ie pentru
structur trebuie respectate principiile din SR EN 1997-1:2004 - sec iunea 6, i dup caz, cu eratele,
amendamentul i anexa na ional asociate.

n Figura VII.2 sunt ilustrate tipuri de ced ri la SLU pentru un perete de sus inere prin cedarea
ancorajelor (stare limit tip GEO).


Figura VII.1. Exemple de st ri limit ultime pentru un perete de sus inere cedare n teren52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

Figura VII.2. Exemple de st ri limit ultime pentru un perete de sus inere cedarea ancorajelor

Pentru st rile limit de tip GEO sau STR trebuie verificat ndeplinirea condi iei:

d d
R E , unde: (Ec. VII-1)

E
d
este valoarea de calcul a efectelor ac iunilor:

d M k ; rep F d
a ; X F E E - dac coeficien ii par iali se aplic asupra ac iunilor (F
rep
)
(Ec. VII-2)
sau:
d M k rep E d
a ; X ; F E E - dac coeficien ii par iali se aplic asupra efectelor ac iunilor (E)
(Ec. VII-3)

n care:
E efectul unei ac iuni,
F
coeficient par ial pentru ac iuni,
F
rep
valoarea reprezentativ a unei ac iuni,
X
k
valoarea caracteristic a propriet ii unui material,
M
coeficient par ial pentru un parametru al p mntului,
a
d
valoarea de calcul a datelor geometrice,
E
coeficient par ial pentru efectul unei ac iuni,

iar R
d
este valoarea de calcul a rezisten ei fa de o ac iune:

d M k rep F d
a ; X ; F R R - dac coeficien ii par iali sunt aplica i propriet ilor terenului (X)
(Ec. VII-4)
sau:
R d k rep F d
/ a ; X ; F R R - dac coeficien ii par iali se aplic rezisten elor (R)
(Ec. VII-5)
sau:
R d M k rep F d
/ a ; X ; F R R - dac coeficien ii par iali se aplic simultan i propriet ilor
terenului i rezisten elor (Ec. VII-6)

n alegerea coeficien ilor par iali pentru fiecare caz n parte se vor respecta prevederile Anexei A i
ale paragrafului 2.4.7.3 al SR EN 1997-1:2004, corelat cu Anexa Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007,
n func ie de abordarea de calcul utilizat , i dup caz, cu eratele i amendamentul asociate.

Pentru st rile limit de tip STR i GEO se vor utiliza abord rile de calcul prezentate n paragraful
2.4.7.3.4 al SR EN 1997-1:2004 i SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Anexa na ional , i dup caz, cu eratele i
amendamentul asociate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 53

VII.3.3.Cedarea structural a pere ilor de sus inere
n Figura VII.3 sunt ilustrate tipuri de ced ri structurale ale pere ilor de sus inere a excava iilor.

Elementele structurale ale unei lucr ri de sus inere (perete, sisteme de rezemare de tip prai uri sau
ancoraje) trebuie verificate la cedarea de tip structural (STR).

n verific rile la cedarea structural a pere ilor de sus inere din palplan e se vor respecta prevederile
standardelor europene armonizate pentru fiecare tip de material.

Pentru fiecare stare limit ultim , trebuie demonstrat c rezisten ele necesare pot fi mobilizate, cu
deforma ii compatibile n teren i n lucrarea de sus inere.

In elementele structurale este indicat s se ia n considerare reducerea rezisten ei n func ie de
deforma ii, ca urmare a unor efecte precum fisurarea sec iunilor nearmate, rotirile mari la articula iile
plastice sau flambajul local al sec iunilor metalice, n conformitate cu standardele SR EN aferente
materialelor respective.

Figura VII.3. Exemple de st ri limit ultime pentru un perete de sus inere cedare structural

VII.3.4. Ruperea hidraulic a terenului
n cazul n care peretele de sus inere este etan i este supus la presiuni diferen iale ale apei trebuie
verificat securitatea fa de ruperea prin ridicare hidraulic i prin eroziune intern sau regresiv .
n acest caz se aplic prevederile capitolului 10 al SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele,
amendamentul i anexa na ional asociate.

(1) Ruperea prin ridicare hidraulic se produce atunci cnd for ele curentului, dirijate n sus, se
opun greut ii p mntului, reducnd la zero efortul efectiv vertical. Ca urmare, particulele de p mnt sunt
ridicate de curentul de ap , iar ruperea se face prin antrenare hidraulic . Acest mecanism de rupere este
numit n SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate, rupere
hidraulic datorit anul rii eforturilor efective verticale.

54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

1 nivel de excava ie (stnga); nivelul apei (dreapta)
2 ap
3 nisip

Figura VII.4. Exemplu de rupere prin ridicare hidraulic n cazul unei perete de sus inere

Stabilitatea fa de acest mod de cedare, de tip HYD, se verific cu una din rela iile urm toare, n
conformitate cu paragraful 2.4.7.5 al SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa
na ional asociate:
d ; stb d ; dst
u - condi ia de stabilitate n termeni de eforturi totale i presiuni ale apei din pori
(Ec. VII-7)
sau:
d ; stb d ; dst
' G S - condi ia de stabilitate n termeni de greut i submersate i for e ale curentului
(Ec. VII-8)

unde:
u
dst;d
este valoarea de calcul a presiunii totale destabilizatoare a apei din pori la baza coloanei de
p mnt
stb;d
este tensiunea total vertical stabilizatoare la baza coloanei de p mnt
S
dst;d
este valoarea de calcul a for ei curentului n coloana de p mnt
G
stb;d
este valoarea de calcul a ac iunilor verticale permanente stabilizatoare (greutatea n stare
submersat a coloanei de p mnt.

n aceste ecua ii de verificare trebuie utiliza i coeficien ii par iali pentru u
dst;d
,
stb;d
, S
dst;d
i G
stb;d

pentru situa iile permanente i tranzitorii definite n A.5 (1)P din Anexa A a SR EN 1997-1:2004, n
conformitate i cu Tabelul A.15(RO) din Anexa Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu
eratele i amendamentul asociate.

La determinarea valorii caracteristice a presiunii apei din pori trebuie luate n considerare toate
condi iile defavorabile, de exemplu straturi de p mnt sub iri cu permeabilitate redus sau efecte spa iale
datorate unor excava ii nguste, n conformitate cu cele precizate la paragraful 10.3 al SR EN 1997-1:2004,
i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate.

Stabilitatea fa de modul de rupere prin anularea eforturilor efective verticale nu asigur n mod
necesar i stabilitatea fa de eroziunea intern , care trebuie verificat separat, dac este cazul, n
conformitate cu articolul (3) al acestui paragraf.

n cazul n care nu se asigur condi iile cerute de siguran fa de ruperea prin anularea eforturilor
efective verticale se pot lua m suri care s vizeze fie mic orarea presiunii apei, fie cre terea greut ii
coloanei de p mnt care se opune ruperii.

(2) Atunci cnd p mntul are coeziune mare, modul de rupere se modific , trecnd de la rupere
prin anularea eforturilor efective verticale la o rupere hidraulic global , datorit presiunii arhimedice.
Ridicarea sub efectul presiunii arhimedice se produce atunci cnd presiunea apei sub un strat de p mnt de
permeabilitate redus devin superioar efortului vertical mediu.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 55
Stabilitatea unui strat de p mnt cu permeabilitate sc zut fa de acest mod de cedare (stare limit
de tip UPL) se verific prin compararea ac iunilor permanente stabilizatoare cu ac iunile destabilizatoare
permanente i variabile datorit apei ( i eventual altor surse):

d d ; stb d , dst
R G V (Ec. VII-9)
unde:
V
dst,d
este valoarea de calcul a combina iei dintre ac iunile verticale permanente i variabile
destabilizatoare, egal cu:

d ; dst d ; dst d , dst
Q G V (Ec. VII-10)
n care:
G
dst;d
valoarea de calcul a ac iunilor permanente destabilizatoare
Q
dst;d
valoarea de calcul a ac iunilor verticale destabilizatoare
iar:
G
stb;d
valoarea de calcul a ac iunilor verticale permanente stabilizatoare
R
d
valoarea de calcul a rezisten ei fa de o ac iune

n rela iile de mai sus trebuie utiliza i coeficien ii par iali pentru G
dst;d
, Q
dst;d
, G
stb;d
i R
d
pentru
situa ii permanente sau tranzitorii defini i n A.4, Anexa A din SR EN 1997-1:2004, corelat cu Anexa
Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu erata i amendamentul asociate.
n cazul pere ilor de sprijin n cazul c rora nu se ndepline te condi ia de verificare pentru acest
mod de cedare, se vor lua m suri care vizeaz reducerea presiunii apei.

(3) Ruperea hidraulic prin eroziune intern se produce prin transportul particulelor de p mnt
n interiorul unui strat, la interfa a a dou strate sau la interfa a dintre teren i o structur . Acest tip de
eroziune poate evolua n eroziune regresiv .
Pentru controlul eroziunii interne sau eroziunii regresive se pun condi ii asupra gradientului
hidraulic.
Valoarea gradientului hidraulic pentru eroziunea intern trebuie stabilit innd seama de cel pu in
urm toarele aspecte:
- direc ia curgerii,
- curba granulometric a materialului i forma particulelor
- stratifica ia terenului.

VII.4. Calculul la starea limit de exploatare

VII.4.1. Verific rile la starea limit de exploatare trebuie realizate n cazul n care:

deforma iile peretelui i deplas rile asociate ale terenului sunt importante;
peretele trebuie s satisfac criterii care impun verific ri la starea limit de exploatare (de
exemplu verificarea la fisurare a pere ilor din beton armat).

VII.4.2. Pentru verificarea la starea limit de exploatare n teren sau n sec iunile structurale se
aplic urm toarea formul :

E
d
C
d
, (Ec. VII-11)
unde:
E
d
este valoarea de proiectare a efectelor tuturor ac iunilor,
C
d
este valoarea limit de proiectare a efectului unei ac iuni.

VII.4.3. Valorile coeficien ilor par iali pentru verificarea la starea limit de exploatare sunt luate
egale cu 1.0.


56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
VII.4.4. Pentru calculul pere ilor de sus inere la starea limit de exploatare se aplic prevederile
capitolului 9.8. al SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate.

VII.4.5. Pentru presiunea apei se iau n considerare cele mai nefavorabile valori care pot apare n
circumstan e normale pentru fiecare etap de execu ie, ct i pe perioada de via a construc iei.
Evenimentele extreme (de exemplu avaria unei conducte principale de ap n apropierea peretelui) pot fi de
asemenea incluse, dac proiectantul consider c pot apare n circumstan e normale.

VII.4.6. Calculele trebuie realizate pentru grup rile de nc rc ri corespunz toare fazei de execu ie i
de exploatare. Trebuie adoptat gruparea de nc rc ri pe care proiectantul o consider posibil n
circumstan e normale. Evenimentele extreme sau accidentale trebuie excluse.

VII.4.7. Valorile limit ale deplas rilor admisibile pentru pere i i pentru terenul adiacent acestora
se stabilesc conform 2.4.8 din SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa
na ional asociate, lundu-se n considerare toleran a fa de deplas ri a structurilor i re elelor pe care le
suport lucrarea de sus inere.

VII.4.8. Este indicat a se realiza un calcul de deforma ii atunci cnd:
- peretele sus ine mai mult de 6 m de p mnt coeziv cu plasticitate redus ,
- peretele sus ine mai mult de 3 m de p mnt coeziv cu plasticitate ridicat ,
- peretele este suportat de o argil moale pe n l imea sa sau sub baza sa.


VII.5. Prevederi specifice pentru sprijinirile simple de tip mixt

VII.5.1. Sprijinirile simple
Pentru excava ii cu adncimi reduse de pn la maximum 3 m adncime f r vecin t i construite la
calcan, sprijinirile simple din lemn pot fi dimensionate constructiv, astfel (metod prescriptiv ):
- dulapii cu grosimea minim de 4 cm;
- filatele cu sec iunea minim de 5x14 cm, amplasate la distan e de 1...2 m;
- prai urile cu diametrul minim de 14 cm, amplasate la distan e de 1...2 m.

Pentru adncimi mai mari de excavare sau atunci cnd pe terenul din spatele peretelui exist
suprasarcini, dimensionarea prin calcul este obligatorie. Pentru evaluarea presiunilor p mntului asupra
peretelui se vor respecta prevederile capitolului V.7 i indica iile anexei A.
Dulapii i filatele vor fi considerate din punct de vedere static ca grinzi simplu rezemate supuse la
ncovoiere, n timp ce prai urile vor fi verificate la compresiune cu flambaj. De asemenea, este necesar
verificarea la strivire a filatei la contactul cu prai urile.


VII.5.2. Sprijinirile de tip mixt
n proiectarea sprijinirilor de tip mixt se va ine seama de prevederile standardelor referitoare la
elementele care alc tuiesc sprijinirea: lemn, profile metalice i, eventual, pilo i fora i.
Dac ncastrarea profilelor metalice este realizat n pilo i fora i din beton se vor respecta
prevederile SR EN 1536:2004 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pilo i fora i.
Pentru evaluarea presiunilor p mntului asupra peretelui se va ine seama de sistemul de rezemare
al sprijinirii ( prai uri sau ancoraje pe unul sau mai multe niveluri) i se vor respecta prevederile capitolului
V.7 i indica iile anexei A din SR EN 1536:2004.

VII.6. Prevederi specifice pentru pere ii din palplan e

VII.6.1. Standarde aplicabile
n proiectarea pere ilor de sus inere din palplan e se vor respecta prevederile standardelor:
- SR EN 12063:2003 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i din palplan e.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 57
- SR EN 10248-1:1996 Palplan e laminate la cald din o eluri nealiate. Partea 1: Condi ii
tehnice de livrare.
- SR EN 10248-2:1996 Palplan e laminate la cald din o eluri nealiate. Partea 2:Toleran e de
form i la dimensiuni.
- SR EN 10249-1:1996 Palplan e formate la rece din o eluri nealiate. Partea 1: Condi ii
tehnice de livrare.
- SR EN 10249-2:1996 Palplan e formate la rece din o eluri nealiate. Partea 2: Toleran e de
form i la dimensiuni.

VII.6.2.Elemente constructive
VII.6.2.1. Materiale i produse
Materialele din care sunt confec ionate palplan ele trebuie s respecte prevederile sec iunii 6 a SR
EN 12063:2003.

Protec ia palplan elor metalice contra coroziunii, respectiv metodele de conservare a palplan elor
din lemn trebuie s respecte prevederile din paragraful 6.4 al SR EN 12063:2003.

Materialele de etan are utilizate n zona mbin rilor dintre palplan e trebuie s respecte prevederile
paragrafului 6.5 al SR EN 12063:2003.

Alegerea tipului de palplan e, a profilelor i a calit ii lor, ca i a dimensiunilor elementelor
principale ale elementelor unui profil mixt trebuie s respecte cel pu in specifica iile generale de proiectare.

Pentru palplan ele metalice se va considera clasa profilului n conformitate cu SR EN 1993-1-
10:2006 i, dup caz, cu erata, amendamentul i anexa na ional asociate. Alegerea f cut trebuie s
garanteze capacitatea necesar de introducere n teren.
La alegerea tipului de palplan e se vor avea n vedere prevederile paragrafului 7.2 al SR EN
12063:2003.

Alegerea celorlalte elemente structurale (tiran i, prai uri etc.) se va face respectnd prevederile
paragrafului 7.3 al SR EN 12063:2003.

VII.6.2.2. Capacitatea de introducere n teren a palplan elor

La analiza capacit ii unui anumit tip de palplan e de a fi introdus ntr-un anumit teren trebuie s se
in seama de toate restric iile definite n proiectare n ceea ce prive te metodele de introducere n teren.

VII.6.2.3. Elemente constructive ce trebuie luate n considerare la proiectare

La proiectarea pere ilor de palplan e se va ine cont de urm toarele elemente (acolo unde este
aplicabil):
- metoda de blocare a mbin rilor;
- metoda de fixare a racordurilor pe elementele principale ale unui profil mixt; se va ine cont
de prevederile din Tabelul 15 al SR EN 10248-2:1996;
- calitatea sudurilor;
- procedeul de decupare a elementelor din o el;
- metoda de facilitare a introducerii n teren, ca i adncimea pn la care aceasta poate fi
utilizat ;
- forma sabotului de protec ie a vrfului palplan ei,
- metoda prev zut pentru evitarea p trunderii argilei n spa iului dintre baza palplan ei i
roca de baz , n cazul n care pe roca de baz exist un strat de argil moale;
- calitatea umpluturii sau metoda de punere n oper a acesteia;
- pretensionarea prai urilor sau ancorajelor pentru limitarea deforma iilor terenului din
spatele peretelui;
- constrngerile de durat de timp pentru fazele critice de execu ie;
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
- metodele de epuisment i nivelul final al apei subterane;
- tipul de protec ie a elementelor metalice sau de conservare a elementelor din lemn;
- compatibilitatea dintre materialele utilizate pentru etan area mbin rilor i stratul de
acoperire al palplan elor;
- prevederile specifice legate de permeabilitatea peretelui de palplan e;
- influen a extragerii palplan elor asupra cl dirilor i re elelor utilitare nvecinate, asupra
tas rii suprafe ei terenului i asupra comunic rii hidraulice posibile ntre acvifere;
- m surile necesare de monitorizare a tas rilor, deplas rilor i vibra iilor.

Pere ii din palplan e fiind pere i flexibili, se va acorda o aten ie deosebit n cazul n care n spatele
pere ilor se afl construc ii existente ce ar putea fi afectate de deforma iile peretelui. n acest caz este
recomandat rigidizarea peretelui printr-un sistem de sprijinire prin prai uri sau ancoraje.

n cazul utiliz rii palplan elor introduse prin batere sau vibrare se va ine seama de efectele negative
pe care aceste metode le-ar putea avea asupra construc iilor nvecinate.


VII.7. Prevederi specifice pentru pere ii ngropa i
VII.7.1. Standarde aplicabile
n proiectarea pere ilor ngropa i se vor respecta prevederile standardelor:

- SR EN 1538:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i mula i,
- SR EN 1536:2004 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pilo i fora i

referitoare la urm toarele elemente:
- panotare;
- stabilitatea tran eei / forajului n timpul excav rii;
- caracteristicile fluidului de foraj;
- ncastrarea n roca de baz ;
- carcase de arm tur (armare vertical i longitudinal );
- panouri cu mai multe carcase i rosturi;
- goluri i perfor ri;
- acoperire cu beton;
- cerin ele caracteristicile materialelor utilizate: beton i o el.

VII.7.2. Dimensiuni uzuale ale pere ilor ngropa i
n Tabelul VII-2 sunt prezentate dimensiunile uzuale ntlnite la utilizarea diferitelor tipuri de pere i
ngropa i.

Tabelul VII-2. Dimensiuni uzuale n func ie de tipul de perete ngropat

Tipul peretelui Adncimea uzual
(1)
, m Controlul apei subterane Verticalitate
n consol rezemat temporar permanent uzual
(2)
optim
(3)
din pilo i cu interdistan e < 5 4 - 20 nu nu 1:75 1:125
din pilo i secan i: beton
armat / noroi
autont ritor
< 5 4 - 20 da nu 1:75 1:125
din pilo i secan i: beton
armat / beton simplu
< 6 4 - 18 da da 1:75 1:125
din pilo i secan i: beton
armat /beton armat
< 6 4 - 25 da da 1:75 1:200
din panouri < 8 5 - 30 da da 1:75 1:125
Not :
(1)
Se refer la adncimea excava iei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 59
(2)
Verticalitatea uzual este asigurat n condi ii normale f r a impune m suri speciale.
(3)
Verticalitatea optim presupune m sur tori suplimentare de control.

VII.7.3. Elemente constructive specifice pere ilor mula i din beton armat
Pere ii mula i sunt realiza i prin turnarea n teren a betonului, dup ce n prealabil a fost realizat
prin forare, sub protec ia fluidului de foraj, o tran ee de dimensiuni stabilite prin proiect.

VII.7.3.1. Materiale
(1) Fluidul de foraj reprezint , n mod obi nuit o suspensie de bentonit activat n ap . Pentru
caracteristicile pe care trebuie s le ndeplineasc fluidul de foraj se va face referire la SR EN 1538:2002
Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i mula i.

(2) Beton: Tipul i marca de ciment se stabilesc func ie de clasa betonului i agresivitatea mediului.
n stabilirea tipului de agregat, a cimentului, a raportului ap /ciment i a adaosurilor se va face referire la
SR EN 1538:2002.

(3) O el: Arm turile din carcasele de armare ale pere ilor mula i se vor realiza conform prevederilor
SR EN 1538:2002. Dac nu sunt luate m suri speciale de precau ie, se interzice folosirea altor elemente
metalice de tipul evi, pl ci, conectori etc. din o el galvanizat sau din alte metale care pot produce efecte
electrostatice, conducnd la ngro area turtei de bentonit sau la corodarea electrochimic a arm turilor.
Armarea unui panou poate s con in una sau mai multe carcase pe lungimea panoului.
Carcasa de arm tur trebuie s con in :
- arm tur vertical , n mod obi nuit dispus n unul sau dou rnduri pe fiecare fa a peretelui;
- arm tur orizontal : cadre, etrieri sau alte profile;
- bare pentru suspendare i ridicare.

VII.7.3.2. Elemente de proiectare
n proiectarea pere ilor ngropa i se vor respecta prevederile SR EN 1538:2002 Execu ia lucr rilor
geotehnice speciale. Pere i mula i.

VII.7.3.3. Realizarea rosturilor ntre panouri
Realizarea rosturilor ntre panouri este diferen iat , n func ie de procedeul folosit pentru excavare,
de gradul de impermeabilitate impus peretelui i de durata de exploatare a acestuia.
n mod normal rosturile sunt realizate fie cu ajutorul unor cofraje de o el sau beton, fie prin
decupare n beton sau n materialul nt rit al panoului adiacent turnat anterior. De asemenea, n unele cazuri
pot fi introduse n rosturi tole de etan are (metalice sau din materiale plastice).

VII.7.3.4. Panotarea
La stabilirea panot rii se va ine seama de tehnologia de execu ie i de modul de tratare a rosturilor,
precum i de specifica iile SR EN 1538:2002.
Modul de dispunere a panourilor sau panotarea, dimensiunile n plan ale acestora, succesiunea
execu iei se stabilesc prin proiect, n func ie de particularit ile lucr rii, de instala iile de excavare folosite
etc. n cazul excav rii panourilor cu cup graif r ac ionat hidraulic sau cu forez rotativ sau percutant cu
circula ie de noroi, panourile se pot executa unul dup cel lalt sau pe s rite. Se deosebesc din acest punct
de vedere, trei tipuri de panouri: primar, secundar i mixt. n cazul excav rii panoului cu instala ii cu cup
tip lingur dreapt , panourile se execut unul dup cel lalt. Panourile se clasific din acest punct de vedere
n panouri primare i panouri de tip mixt.

n Figura VII.5 sunt ar tate etapele de execu ie ale unui perete mulat, alc tuit din panouri primare i
panouri secundare:
I excavarea panourilor primare i plasarea la extremit ile acestora a tuburilor de rost;
II lansarea carcasei de arm tur n panourile primare;
III betonarea panourilor primare;
IV extragerea tuburilor de rost;
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
V s parea panourilor secundare;
VI lansarea carcasei de arm tur n panourile secundare;
VII betonarea panourilor secundare.

I
II
III
IV
V
VI
VII
1 2 2
1
3 3
4 4
5
3
6
1 - panou primar sapat
2 - tub de rost
3 - carcasa de armatura
4 - panou primar betonat
5 - panou secundar sapat
6 - panou secundar betonat
Legenda:


Figura VII.5. Etapele de execu ie ale unui perete mulat alc tuit din panouri primare i panouri
secundare

n Figura VII.6 sunt ar tate etapele de execu ie ale unui perete mulat, alc tuit din panouri primare
i panouri de tip mixt:
I excavarea panoului primar i plasarea la extremit ile acestuia a tuburilor de rost;
II lansarea carcasei de arm tur n panoul primar;
III betonarea panoului primar i extragerea tuburilor de rost; s parea panoului de tip mixt i
plasarea unui tub de rost la extremitatea acestuia;
IV lansarea carcasei de arm tur n panoul de tip mixt;
V betonarea panoului de tip mixt i extragerea tubului de rost; s parea urm torului panou de tip
mixt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 61
I
II
III
IV
V
1
2
3
4
5
1 - panou primar sapat
2 - tub de rost
3 - carcasa de armatura
4 - panou primar betonat
5 - panou de tip mixt sapat
6 - panou de tip mixt betonat
Legenda:
6


Figura VII.6. Etapele de execu ie ale unui perete mulat alc tuit din panouri primare i panouri de
tip mixt

La stabilirea dimensiunii n plan a panourilor se va ine seama de stabilitatea tran eii. n func ie de
dimensiunea acestora pot fi armate cu una sau mai multe carcase de arm tur . Dimensiunea panoului
depinde, de asemenea, de utilajul care realizeaz forajul.

VII.7.3.5. Stabilitatea tran eei
Se va verifica stabilitatea tran eei excavat sub protec ia noroiului bentonitic. Aceasta depinde de
natura terenului, de condi iile hidrogeologice, de adncimea tran eei i de caracteristicile noroiului
bentonitic.
n Anexa B paragraful B.4 sunt prezentate metode de verificare, cu caracter informativ.


VII.7.4 Elemente constructive specifice pere ilor ngropa i din elemente prefabricate lansate n
noroi autont ritor
Pere ii ngropa i din elemente prefabricate sunt realiza i prin lansarea n tran eea umplut cu noroi
de foraj autont ritor a unor elemente prefabricate prev zute cu margini profilate care s asigure mbinarea
ntre acestea.

VII.7.4.1. Materiale
(1) Fluid de foraj: n cazul n care s parea tran eii se efectueaz sub protec ia unei suspensii de
bentonit activat n ap sau a unei solu ii cu polimeri, se va face referire la SR EN 1538:2002 Execu ia
lucr rilor geotehnice speciale. Pere i mula i.

(2) Noroiul de foraj autont ritor reprezint o suspensie de bentonit n care se introduce ciment.
Sunt folosi i de asemenea aditivi pentru a mbun t i lucrabilitatea n faza de excavare i de lansare a
elementelor prefabricate precum i pentru a regla timpul de priz . n proiect se vor specifica propriet ile
materialului nt rit (de ex. permeabilitate, rezisten , deformabilitate) precum i metodele de ncercare,
astfel nct s fie ndeplinite cerin ele func ionale ale peretelui.
Noroiul de foraj autont ritor poate fi folosit i n faza de excavare a tran eii, dac prin re et se
poate asigura pomparea noroiului n tran ee i ntrzierea prizei pn dup introducerea elementelor
prefabricate i dac nu exist riscul unor ntreruperi accidentale. n caz contrar, s parea se face sub
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
protec ia noroiului obi nuit care apoi va fi nlocuit cu noroi autont ritor, utiliznd aceia i tehnologie ca n
cazul turn rii betonului.

(3) Beton, o el: Se vor respecta prevederile SR EN 1538:2002.

VII.7.4.2. Elemente de proiectare
La proiectarea pere ilor din elemente prefabricate se vor respecta toate recomand rile privind
calculul de stabilitate i de rezisten al pere ilor ngropa i.
(1) Noroiul autont ritor nu trebuie s dezvolte rezisten e ridicate dup nt rire; este suficient
o rezisten superioar terenului n care este introdus peretele ngropat.
(2) Elementele prefabricate pot fi realizate din beton armat sau beton precomprimat.
(3) Diferen ele care apar ntre tipurile de elemente prefabricate sunt date, n special, de tipul
mbin rilor. n func ie de condi iile de rezisten i/sau etan eitate pe care peretele trebuie s le
ndeplineasc , se aleg tipurile de elemente prefabricate.

VII.7.5. Elemente constructive specifice pere ilor ngropa i din pilo i fora i
Pere ii ngropa i din pilo i fora i sunt pere i care se realizeaz , n func ie de condi iile de rezisten
i etan eitate pe care trebuie s le ndeplineasc , n una din urm toarele variante:
- pilo i din beton armat amplasa i cu interdistan e;
- pilo i secan i:
pilo i din beton armat alterna i cu pilo i nearma i din material cu rezisten sc zut
(noroi autont ritor);
pilo i din beton armat alterna i cu pilo i din beton simplu;
pilo i din beton armat.

VII.7.5.1. Materiale
(1) Beton: Tipul i marca de ciment se stabilesc func ie de clasa betonului i agresivitatea mediului.
n stabilirea tipului de agregat, a cimentului, a raportului ap /ciment i a adaosurilor se va face referire la
SR EN 1536:2004 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pilo i fora i.

(2) O el: Arm turile din carcasele de armare ale pilo ilor fora i pentru pere i ngropa i se vor
realiza conform prevederilor SR EN 1536:2004.
Armarea pilo ilor se face cu carcase de arm tur formate din bare longitudinale, etrieri sau fret ,
inele de rigidizare i distan ieri.
n cazul utiliz rii unor arm turi rigide (de tipul profilelor laminate) se va utiliza ca referin SR EN
1994-1-1:2004 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 1-1: Reguli generale si
reguli pentru cl diri, i dup caz, cu erata, amendamentul i anexa na ional asociate.

VII.7.5.2. Elemente de proiectare
(1) n cazul pere ilor din pilo i din beton armat amplasa i cu interdistan e se pot utiliza diametrele
i distan ele prev zute n Tabelul VII-3.

Tabelul VII-3. Pere i din pilo i arma i amplasa i cu interdistan e diametre i distan e uzuale
Diametru,
mm
Distan a interax,
mm
Diametru,
mm
Distan a interax,
mm
Diametru,
mm
Distan a interax,
mm
300
450
600
750
400
550
700
850
900
1050
1200
1500
1000
1150
1300
1600
1800
2100
2400
1900
2200
2500

n cazul pere ilor din pilo i secan i de tip pilo i din beton armat alterna i cu pilo i nearma i din
material cu rezisten sc zut (noroi bentonitic autont ritor) se pot utiliza diametrele i distan ele
prev zute n Tabelul VII-4.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 63
Tabelul VII-4. Pere i din pilo i secan i de tip pilo i din beton armat alterna i cu pilo i nearma i din
material cu rezisten sc zut (noroi bentonitic autont ritor) - diametre i distan e uzuale
Diametru, mm Interax**,
mm
Diametru, mm Interax**, mm
secund* primar secund* primar
450
600
750
450
600
750
600
800
1000
900
1200
1200
600
600
750
1100
1400
1450
* pilo i arma i
** distan a (lumina) dintre pilo ii arma i nu trebuie s dep easc 40% din diametrul pilo ilor din noroi autont ritor

n cazul pere ilor din pilo i secan i de tip pilo i din beton armat alterna i cu pilo i din beton
simplu se pot utiliza diametrele i distan ele prev zute n Tabelul VII-5.

Tabelul VII-5. Pere i din pilo i secan i de tip pilo i din beton armat alterna i
cu pilo i din beton simplu - diametre i distan e uzuale
Diametru, mm Interax, mm
secund* primar
600
750
600
750
900
1150
* pilo i arma i


n cazul pere ilor din pilo i arma i secan i se pot utiliza diametrele i distan ele prev zute n
Tabelul VII-6.

Tabelul VII-6. Pere i din pilo i arma i secan i - diametre i distan e uzuale
Diametru, mm Interax, mm
secund* primar*
750
880
1180
750
880
1180
650
760
1025
* pilo i arma i

(2) Pere ii din pilo i cu interdistan e nu sunt indica i a fi utiliza i n cazul unor excava ii sub
nivelul apei subterane. Ei formeaz , de regul , structuri cu caracter temporar. Un perete permanent poate fi
realizat prin umplerea golurilor dintre pilo i (elemente din beton armat fixate de pilo i, beton torcretat).

(3) Pere ii din pilo i secan i de tip pilo i din beton armat alterna i cu pilo i nearma i din
material cu rezisten sc zut (noroi bentonitic autont ritor) nu sunt indica i ca solu ie permanent
pentru re inerea apei datorit caracteristicilor de contrac ie i fisurare a materialului din care sunt alc tui i
pilo ii nearma i.
n cazul n care peretele are un caracter permanent, alegerea materialului din care sunt alc tui i
pilo ii nearma i trebuie f cut cu aten ie, iar condi iile hidrogeologice trebuie s fie de natur s asigure
faptul c pilo ii vor fi impermeabili pe toat durata de via a construc iei. Alternativ, se pot aplica pe fa a
peretelui elemente structurale care s asigure ranforsarea pilo ilor nearma i.

(4) n cazul pere ilor din pilo i secan i de tip pilo i din beton armat alterna i cu pilo i din beton
simplu, materialul din pilo ii nearma i (primari) nu trebuie s dep easc o rezisten la compresiune de
10-20 N/mm
2
pentru a se putea ulterior fora pilo ii arma i (secundari).

(5) Pere ii din pilo i secan i arma i sunt utiliza i n cazurile n care este necesar o capacitate
portant ridicat i trebuie ndeplinite condi ii de etan are. Este indicat utilizarea lor pentru realizarea unor
pere i ngropa i de-a lungul unui traseu circular.
Carcasa de arm tur a pilo ilor secundari are, de regul , sec iunea rectangular .
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

(6) La proiectarea pilo ilor fora i se vor avea n vedere prevederile NP 123-2010 Normativ privind
proiectarea geotehnic a funda iilor pe pilo i.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 65

ANEXA A
(informativ )

EVALUAREA PRESIUNII PAMANTULUI ASUPRA
LUCRARILOR DE SUSTINEREA.1. Teoria Rankine
A.1.1 Presiunea activ

n teoria Rankine, se face ipoteza c mpingerea exercitat de un masiv delimitat de o suprafa
plan , orizontal sau nclinat , asupra unui perete vertical este paralel cu suprafa a terenului. Acest fapt
revine la a considera drept nul frecarea dintre perete i teren (perete neted).
Se consider condi ia de cedare plastic n masivul de p mnt. Pentru un p mnt necoeziv se ob ine
situa ia din Figura A - 1. Efortul vertical r mne constant, egal cu z, iar, pe m sur ce peretele se
deplaseaz , efortul orizontal, ini ial egal cu presiunea n stare de repaus, p

, scade pn la valoarea p
a
.


Figura A - 1. Teoria Rankine pentru presiunea activ . P mnt necoeziv
Scriind condi ia de rupere, respectiv condi ia de tangen a cercului eforturilor la dreapta intrinsec ,
rezult :

a a
zk p ,
(Ec. A - 1)


unde k
a
este coeficientul presiunii active, egal cu:

2
45
2
tg k
a
. (Ec. A - 2)

For a rezultant pe unitatea de lungime a peretelui este:

66 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
a a
k H P
2
2
1
. (Ec. A - 3)

n cazul unui p mnt coeziv, cercul eforturilor este cel din Figura A - 2.Figura A - 2. Teoria Rankine pentru presiunea activ . P mnt coeziv

Rezult :

a a a
k c zk p 2 , (Ec. A - 4)
a a a
k cH k H P 2
2
1
2
. (Ec. A - 5)

Adncimea la care presiunea activ se anuleaz se determin punnd condi ia p
a
= 0:

a
k
c
z
2
0
, (Ec. A - 6)
iar n l imea teoretic pe care p mntul s-ar men ine nesprijinit la vertical se ob ine punnd condi ia
P
a
=0:

a
cr
k
c
H
4
. (Ec. A - 7)

Teoria Rankine poate fi aplicat i pentru o suprafa a terenului nclinat cu un unghi fa de
orizontal . n acest caz, presiunea activ , paralel cu suprafa a terenului, pentru un p mnt necoeziv, este
egal cu (Figura A - 3):

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 67


Figura A - 3. Teoria Rankine pentru presiune activ . P mnt necoeziv, teren nclinat fa de
orizontal

cos zk p
a a
, (Ec. A - 8)
cu:
2 2
2 2
cos cos cos
cos cos cos
k
a
. (Ec. A - 9)
Se obi nuie te ca s se includ n expresia lui k
a
pe cos , astfel c :

a a
zk p , (Ec. A - 10)
cu:


a
cos cos cos
cos cos cos
cos k . (Ec. A - 11)
Pentru p mntul coeziv se aplic acelea i formule ca mai sus.


A.1.2 Presiunea pasiv

n Figura A - 4 este figurat schematic situa ia unui element de sus inere vertical, neted, care se
deplaseaz spre masivul necoeziv. Efortul orizontal care ac ioneaz asupra unui element de p mnt cre te,
n timp ce efortul vertical r mne constant. La un moment dat, cercul eforturilor devine tangent la dreapta
intrinsec , presiunea lateral atingnd n acest moment rezisten a pasiv .
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


Figura A - 4. Teoria Rankine pentru rezisten a pasiv . P mnt necoeziv

Rezisten a pasiv , p
p
la cota z este egal cu:

p p
zk p ,
(Ec. A - 12)


unde k
p
este coeficientul rezisten ei pasive, egal cu:

2
45
2
tg k
p
. (Ec. A - 13)

For a rezultant pe unitatea de lungime a peretelui este:

p p
k H P
2
2
1
. (Ec. A - 14)
n cazul unui p mnt coeziv, cercul eforturilor este cel din Figura A - 5.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 69

Figura A - 5. Teoria Rankine pentru rezisten a pasiv . P mnt coeziv

Rezult :

p p p
k c zk p 2 , (Ec. A - 15)
p p p
k cH k H P 2
2
1
2
. (Ec. A - 16)

n cazul suprafe ei nclinate a terenului cu un unghi i teren necoeziv (presiuni paralele cu
suprafa a terenului, Figura A - 6):Figura A - 6. Teoria Rankine pentru rezisten a pasiv . Teren necoeziv, teren nclinat fa de orizontal
p p
zk p , (Ec. A - 17)
cu:
2 2
2 2
cos cos cos
cos cos cos
cos k
p
. (Ec. A - 18)


70 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

A.2. Teoria Coulomb

Teoria Coulomb consider echilibrul prismului de cedare ce apare n spatele elementului de sprijin,
atunci cnd deplasarea acestuia este suficient de mare pentru a produce starea limit activ sau pasiv .

Se fac urm toarele ipoteze:
- p mnt izotrop i omogen,
- suprafa de cedare plan ,
- suprafa a terenului plan (orizontal sau nclinat ),
- prismul de cedare este considerat un corp rigid,
- exist frecare ntre perete i p mnt, exprimat cu ajutorul unghiul de frecare, .

A.2.1 Presiunea activ

n Figura A - 7 sunt prezentate for ele implicate n echilibrul prismului de cedare ABC, delimitat de
suprafa a terenului (AC), nclinat cu unghiul , de suprafa a de cedare (BC), nclinat cu unghiul fa de
orizontal i de suprafa a elementului de sus inere (AB), nclinat cu unghiul fa de orizontal .Legend : G greutatea prismului ABC, P presiunea p mntului, R reac iunea terenului
Figura A - 7. Teoria Coulomb. Presiune activ .

Scriind condi ia de echilibru i de maxim pentru mpingerea p mntului, P, rezult :

2
2
2 2
1
2
sin sin
sin sin
sin sin
sin H
P
a
. (Ec. A - 19)
sau:
a a
k H P
2
2
1
(Ec. A - 20)
cu:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 71
2
2
2
1
sin sin
sin sin
sin sin
sin
k
a
. (Ec. A - 21)

Pentru cazul particular = = 0 i = 90 (perete vertical neted, suprafa orizontal a terenului),
se ob ine aceea i expresie a presiunii active ca n teoria Rankine, respectiv:

2
45
2
1
2 2
tan H P
a
. (Ec. A - 22)

n acest caz, unghiul

pentru care mpingerea p mntului este maxim este egal cu:

2
45
0
. (Ec. A - 23)

Calculul mpingerii active dup Coulomb conduce doar la determinarea valorii mpingerii totale.
Direc ia mpingerii depinde de valoarea adoptat pentru frecarea dintre perete i p mnt, .
Dac se admite c mpingerea variaz liniar cu adncimea, rezult c , n cazul absen ei unei
suprasarcini, diagrama de presiuni este triunghiular (Figura A - 8).
La o adncime z, presiunea activ , p
az
este egal cu:

cos
sin
zk p
a az
. (Ec. A - 24)


Figura A - 8. Teoria Coulomb. Diagrama de presiuni active.

Atunci cnd p mntul este coeziv, n echilibrul prismului de p mnt ABC intervine i for a de
coeziune, BC c C (Figura A - 9).

72 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


Figura A - 9. Teoria Coulomb. Presiune activ , p mnt coeziv

A.2.2 Presiunea pasiv

Schema de for e n acest caz este prezentat n Figura A - 10.Figura A - 10. Teoria Coulomb. Rezisten a pasiv

n mod analog cu presiunea activ , rezult :

2
2
2 2
1
2
sin sin
sin sin
sin sin
sin H
P
p
(Ec. A - 25)
sau:
p p
k H P
2
2
1
(Ec. A - 26)
cu:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 73
2
2
2
1
sin sin
sin sin
sin sin
sin
k
p
. (Ec. A - 27)


Pentru cazul particular = = 0 i = 90 (perete vertical neted, suprafa orizontal a
terenului), se ob ine aceea i expresie a rezisten ei pasive ca n teoria Rankine, respectiv:

2
45
2
1
2 2
tan H P
p
. (Ec. A - 28)


n acest caz, unghiul

pentru care presiunea p mntului este maxim este egal cu:

2
45
0
. (Ec. A - 29)

Considernd o distribu ie triunghiular pe adncime, la o adncime z, rezisten a pasiv , p
pz
este
egal cu:

cos
sin
zk p
p pz
. (Ec. A - 30)

Pentru p mnt coeziv se procedeaz ca la presiunea activ , prin introducerea for ei de coeziune, C.

A.3. Probleme practice de calcul

A.3.1 Efectul unei suprasarcini uniform distribuite
Se consider valabil teoria Rankine, elementul de sus inere este vertical, neted, iar suprafa a
terenului orizontal . Pentru alte situa ii se extinde ceea ce urmeaz conform teoriilor acceptate pentru
calcul.
Dac pe ntreaga suprafa a terenului se aplic o nc rcare uniform distribuit , de intensitate q pe
unitatea de suprafa i se consider situa ia de regim, n care ntreaga nc rcare este preluat de scheletul
solid al p mntului, efortul efectiv vertical este sporit, la orice adncime z, cu q.
Ca urmare, presiunea activ este majorat cu k
a
q, iar rezisten a pasiv cu k
p
q.
Diagramele de distribu ie ale presiunilor laterale din mpingere activ i rezisten pasiv datorate
existen ei suprasarcinii q sunt constante pe adncime (n Figura A - 11 este dat exemplul presiunii active n
cazul unui masiv necoeziv) i au drept for e rezultante:

qH k P
qH k P
p pq
a aq
(Ec. A - 31)

Aceste presiuni se adaug presiunii active sau rezisten ei pasive calculate conform celor prezentate
n paragrafele anterioare.
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

Figura A - 11. Presiunea activ a masivelor de p mnt necoezive datorat existen ei unei
suprasarcini

Rezult c , n cazul general, cu suprasarcin i pentru un masiv coeziv, presiunea activ i rezisten a
pasiv la o adncime z sunt egale cu:

p p p p
a a a a
k c qk zk p
k c qk zk p
2
2
. (Ec. A - 32)

n cazul p mntului coeziv i a mpingerii active, suprasarcina are drept efect reducerea adncimii
zonei de ntinderi din diagrama de presiuni, care este acum egal cu:

a
a a
k
q k k c
z
2
0
. (Ec. A - 33)

Dac
a a
k c q k 2 , diagrama prezint o zon de ntinderi (Figura A - 12 cazul a), iar for a
rezultant este dat numai aria diagramei presiunilor pozitive:

a a
k z H P
2
0
2
1
. (Ec. A - 34)

Dac
a a
k c q k , diagrama prezint numai valori pozitive (Figura A - 12 cazul b), iar for a
rezultant este egal cu:

a a a a
Hk z H k z k z H P
0
2
0
2
0
2
2
1
2
1
2
1
(Ec. A - 35)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 75


Figura A - 12. Presiunea activ a masivelor de p mnt coezive n cazul existen ei unei suprasarcini

A.3.2 Efectul prezen ei apei subterane
Sub nivelul apei subterane se lucreaz n eforturi efective.
Se consider situa ia din Figura A - 13.
Figura A - 13. Considerarea efectului apei subterane

Sub nivelul apei subterane:

w w
w w sat w w w w sat w v
'
v
z ' z z
z z z z z z z u

(Ec. A - 36)
iar efortul orizontal este egal cu:

w w w a w a w
'
v a
'
h
z z k ' z z k p k (Ec. A - 37)

unde p
w
este presiunea hidrostatic a apei la adncimea z
w
sub nivelul hidrostatic (NH).76 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
A.3.3 Calculul presiunii n masive stratificate
Cnd terenul este constituit din mai multe straturi, diagramele de presiuni active sau pasive nu mai
sunt continuu cresc toare cu adncimea, prezentnd salturi n dreptul suprafe elor de separa ie, iar pantele
sunt diferite func ie de caracteristicile straturilor.
n Figura A - 14 este prezentat cazul presiunii active a unui masiv stratificat compus din straturi
necoezive, deasupra nivelului hidrostatic, f r suprasarcin .

2
45
1 2
1 1 1
tan H p
a
(Ec. A - 38)

Pentru calculul saltului p
a1
, greutatea stratului 1, egal cu

H

, este considerat ca o suprasarcin .
Rezult :

2
45
2 2
1 1 2 1
tan H p
a
(Ec. A - 39)
i
2 1 1 2 1 a a a
p p p . (Ec. A - 40)

De notat c , n func ie de valoarea unghiurilor
1
i
2
, saltul poate fi pozitiv sau negativ.

2
45
2 2
2 2 2 1 2
tan H p p
a a
(Ec. A - 41)
Figura A - 14. Calculul presiunii active n cazul unui masiv stratificat alc tuit din straturi
necoezive

n mod similar:

2
45
3 2
2 2 1 1 3 2
tan H H p
a
(Ec. A - 42)
3 2 2 3 2 a a a
p p p (Ec. A - 43)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 77
Dac p
a2-3
rezult mai mic dect p
a2
se ob ine situa ia din Figura A - 14, n caz contrar saltul va fi
pozitiv.

2
45
3 2
3 3 3 2 3
tan H p p
a a
(Ec. A - 44)

n cazul straturilor coezive, n func ie de valorile parametrilor geotehnici, pot ap rea zone de
ntindere n diagrama de presiuni.


A.3.4 Efectul solicit rilor seismice
n timpul cutremurului, masivul de p mnt din spatele elementului de sprijin exercit o presiune, P
s

n plus fa de presiunea activ n condi ii statice, P
a
, totalul mpingerii ob inut n condi ii seismice fiind
notat P
as
.

n plus, elementul de sus inere este supus unei for e de iner ie n direc ie orizontal :

F
ih
= k
h
G, (Ec. A - 45)

respectiv n direc ie vertical :

F
iv
= k
v
G, (Ec. A - 46)

unde: G este greutatea structurii de sprijin, iar k
h
este coeficientul seismic n direc ie orizontal .

n cazul lucr rilor de sprijin, coeficientul k
h
poate fi luat egal cu:

g
a
. k
g
I h
5 0 , (Ec. A - 47)
unde:
I
coeficient de importan , func ie de durata de expunere a lucr rii de sus inere, n situa ia pentru
care se efectueaz calculul, conform paragrafului V.5.
a
g
accelera ia terenului pentru proiectare, stabilit conform P100-1:2006;
g accelera ia gravita ional .


Coeficientul total al mpingerii p mntului n condi ii dinamice este calculat cu metoda Mononobe
Okabe, bazat pe teoria lui Coulomb:

v
h
v
as
k
k
arctg
cos cos
sin sin
cos cos cos
cos k
k
1
90 90
1
1
90 90
90 1
2
2
2
(Ec. A - 48)
unde:
k
v
este coeficientul seismic n direc ie vertical .
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
Coeficientul seismic n direc ie vertical , k
v
poate fi considerat n calculul presiunii p mntului cu
semnul plus sau minus, dup cum este defavorabil pentru verificarea unei anumite st ri limit . n cazul
structurilor de sprijin poate fi luat, acoperitor, egal cu zero sau cu semn negativ. n cazul n care nu se
cunoa te valoarea sa, se poate lua egal cu 0.7k
h
,
este unghiul f cut de suprafa a de contact dintre elementul de sprijin i masivul din spate cu
orizontala,
este unghiul f cut de suprafa a terenului cu orizontala,
este unghiul de frecare pe planul de contact dintre elementul de sus inere i terenul din spate.

Rezultanta mpingerii active seismice va fi n cazul p mntului necoeziv i al suprafe ei orizontale a
terenului:

as as
k H P
2
2
1
(Ec. A - 49)

sau, n cazul p mntului coeziv:

as as as
k cH k H P 2
2
1
2
. (Ec. A - 50)


n cazul existen ei unei suprasarcini uniform distribuite, q se adaug o mpingere suplimentar ,
P
as,q
, care, n cazul general, este egal cu:

as q , as
k
cos
) cos( qH
P
90
90
(Ec. A - 51)

Punctul de aplica ie al for ei P
as
se determin astfel:
- componenta mpingerii n regim static, P
a
are punctul de aplica ie la o treime din n l ime
fa de baz ;
- componenta seismic , P
s
= P
as
P
a
are punctul de aplicare la jum tate din n l ime fa de
baz .
Punctul de aplica ie al for ei P
as,q
se determin n felul urm tor:
- componenta static , P
aq
are punctul de aplica ie la jum tate din n l ime fa de baz ;
- componenta seismic , P
s,q
= P
as,q
P
aq
are punctul de aplica ie la 0.66 din n l ime fa de
baz .

n Figura A - 15 este prezentat cazul presiunii active a unui p mnt necoeziv, cu suprafa a terenului
orizontal , element de sprijin vertical i cu o suprasarcin q ( = 0, = 90 , = 0).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 79


Figura A - 15. Efectul seismului asupra presiunii p mntului

Pentru calculul rezisten ei pasive se procedeaz similar, expresia coeficientului rezisten ei pasive n
condi ii dinamice de solicitare fiind:

2
2
2
90 90
1
1
90 90
90 1
cos cos
sin sin
cos cos cos
cos k
k
v
ps
(Ec. A - 52)

Pentru alte cazuri practice de calcul n condi ii de solicitare seismic se vor aplica prevederile
Anexei E a SR EN 1998-5:2004, i dup caz, cu eratele i anexa na ional asociate.


A.4. Parametri utiliza i n calculul presiunii p mntului

Pentru calculul presiunii p mntului se utilizeaz eforturile efective.
- pentru nisipuri se consider valoarea ;
- pentru p mnturi coezive normal sau u or supraconsolidate se utilizeaz valoarea
coeziunii nedrenate, c
u
;
- pentru p mnturi coezive supraconsolidate se poate utiliza:
parametrii efectivi, , c
rezisten a la forfecare nedrenat ,
un unghi de frecare intern efectiv, cuprins ntre valoarea de vrf i cea rezidual
(considernd mobilizarea sa cu deplasarea).

Prezen a apei n spatele structurii de sprijin este de nedorit deoarece cre te greutatea volumic i
presiunea lateral . n general, se prev d sisteme de drenaj n spatele structurilor de sprijin. Un alt efect
nedorit al prezen ei apei este nghe ul.

Unghiul de frecare dintre elementul de sprijin i teren, depinde att de propriet ile terenului, ct
i de m rimea i direc ia deplas rii structurii.
Se presupune c frecarea maxim pe peretele de sprijin nu poate apare simultan cu rezisten a
maxim la forfecare de-a lungul suprafe ei de rupere.

80 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
n Tabelul A-1 sunt date valori orientative ale unghiului de frecare pentru diferite materiale n
contact.

Teoria Rankine consider = o, ceea ce duce la valori mai mari ale presiunii dect teoria Coulomb.
n cazul unor pere i de sus inere de n l ime mare, flexibili, cu deforma ii mari, teoria lui Coulomb este mai
realist , ceea ce implic estimarea valorii unghiului .

n Tabelul A-2 sunt date cteva indica ii pentru valoarea unghiului n func ie de caracteristicile
suprafe ei de contact dintre structur i teren.

Adeziunea de-a lungul peretelui se dezvolt n cazul p mnturilor coezive. Valoarea acesteia este
luat ntre 0.5 c
u
i 0.7c
u
, cu o valoare maxim de 50 kPa.

Tabelul A-1. Valori orientative ale unghiului de frecare perete/teren,
(dup Bowles, 1988)

Materiale n contact ( )
Beton masiv sau zid rie de piatr n contact cu:
Roci 35
Pietri , nisip cu pietri , nisip mare 29 - 31
Nisip fin mijlociu, pr fos, pietri cu parte fin (praf sau argil ) 24 - 29
Nisip fin, nisip pr fos sau argilos 19 - 24
Praf nisipos, praf 17 -19
Argil tare 22 - 26
Argil sau argila pr foas plastic consistent - vrtoas 17 -19
Palplan e metalice n contact cu:
Pietri , pietri cu nisip, piatr spart neuniform 22
Nisip, pietri cu nisip pr fos, piatr spart uniform 17
Nisip pr fos, pietri sau nisip cu parte fin (praf sau argil ) 14
Praf fin nisipos, praf 11
Beton sau palplan e de beton n contact cu:
Pietri , pietri cu nisip, piatr spart neuniform 22 - 26
Nisip, pietri cu nisip pr fos, piatr spart uniform 17 - 22
Nisip pr fos, pietri sau nisip cu parte fin (praf sau argil ) 17
Praf fin nisipos, praf 14
Lemn n contact cu p mnt 14 -16

Tabelul A-2. Valori orientative ale unghiului de frecare perete/teren,
(dup Brandl, 1987)
Suprafa a structurii n contact cu p mntul Suprafa a de cedare
Plan Curb
Suprafa neted = 0
Suprafa pu in rugoas (beton sclivisit de exemplu) = 1/3 = 1/2
Suprafa rugoas (de exemplu beton netratat, torcretat,
o el sau lemn)
= 2/3 27.5
- 2.5
Suprafa neregulat , n zig-zag (de exemplu perete din
pilo i)
= 2/3
Ziduri din c soaie umplute cu p mnt 2/3

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 81
A.5. Grafice pentru determinarea coeficien ilor presiunii p mntului

Pentru determinarea coeficien ilor presiunii p mntului asupra pere ilor de sus inere se poate utiliza
Anexa C a SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 1: Reguli generale, i dup
caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate.

A.6. Cazuri particulare de evaluare a presiunii p mntului asupra zidurilor de sprijin

A.6.1 Cazul paramentului amonte frnt

n cazul unui zid de sprijin cu paramentul amonte frnt, presiunea p mntului se calculeaz separat
pentru fiecare latur a acestuia (Figura A - 16).


Figura A - 16. Diagrame de presiuni pe parament frnt

A.6.2 Cazul suprafe ei nclinate sau frnte a terenului

Suprafa a terenului din spatele zidului de sprijin poate fi nclinat cu un unghi , pozitiv sau negativ
(Figura A - 17).
Se disting trei situa ii pe Figura A - 17, n func ie de geometria ansamblului structur de sprijin
umplutur . n situa iile b) i c) se introduce n calcul greutatea umpluturii care se afl deasupra bazei
zidului.

n general, fie c se utilizeaz teoria lui Rankine sau cea a lui Coulomb, nici o parte a zidului nu
trebuie s interfereze cu prismul de cedare.

n cazul zidului cornier (cazul b) se vor considera dou situa ii:
- cu H = AB pentru calculul momentului i a for ei t ietoare pe inima zidului;
- cu H = AC pentru verificarea stabilit ii globale i la r sturnare.
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

Legend : a) zidul i baza nu interfereaz cu prismul de cedare; b) baza interfereaz cu formarea prismului de cedare, cu
excep ia situa iei prezentate n figur ; c) umplutura i baza interfereaz cu formarea prismului de cedare, cu excep ia situa iei
prezentate n figur .
Figura A - 17. Cazul suprafe ei nclinate a terenului (dup Bowles, 1988)

n cazul suprafe ei frnte se poate utiliza schema din Figura A - 18.

Figura A - 18. Cazul suprafe ei frnte a terenului (dup Brandl, 1987)

a a a
f k , k h p (Ec. A - 53)
a a a
f k , k h p . (Ec. A - 54)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 83

A.6.3 Cazul zidului cornier cu talp cu consol lung

Presupunnd c deplas rile datorate presiunii p mntului sunt mici, se poate utiliza teoria lui
Rankine.
n Figura A - 19 a) este prezentat prismul de cedare care se formeaz n acest caz, n figura b)
for ele care ac ioneaz , iar n figura c) un caz simplificat, considernd un plan fictiv de ac iune a presiunii
p mntului. n acest ultim caz, presiunea activ P
a1
este nlocuit de P
a2
care ac ioneaz paralel cu
suprafa a terenului. Rezultanta este n ambele cazuri (b i c) aceea i dac consola este suficient de lung i
dac prismul presupus de cedare se dezvolt complet n teren.

Figura A - 19. mpingerea p mntului pe un zid cornier cu consol lung
(dup Brandl, 1987)

A.6.4 Cazul zidului cornier cu talp cu consol scurt
n cazul zidului cornier cu consol scurt , planurile teoretice de cedare intersecteaz sec iunea
central (inima) a zidului. Pe zona AB se dezvolt presiunea n stare de repaus, iar pe AA presiunea
activ (Figura A - 20). Dac planurile de cedare nu intersecteaz inima zidului, presiunea n stare de repaos,
P

ac ioneaz pe ntreaga n l ime.

84 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

Figura A - 20. mpingerea p mntului pe un zid cornier cu consola scurt
(dup Brandl, 1987)

A.6.5 Cazul zidului cornier cu consol de desc rcare

n acest caz presiunea p mntului poate fi evaluat folosind schema din Figura A - 21.

Figura A - 21. mpingerea p mntului pe un zid cu consol de desc rcare

A.6.6 Cazul umpluturii nguste
Dac spa iul din spatele zidului, n care se realizeaz umplutura, este foarte ngust, prismul teoretic
de cedare nu are loc s se dezvolte, ceea ce duce la o reducere a presiunii, n mod similar cu efectul de siloz
(Figura A - 22).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 85

Figura A - 22. mpingerea p mntului pe un zid cu umplutur ngust
(dup Brandl, 1987)

Conform teoriei silozului, efortul vertical la o adncime z este:

0
1
0
z z
vz z
e z p , (Ec. A - 55)

unde, cu nota iile din Figura A - 22:

tan k b a
ab
z
2
0
(Ec. A - 56)

este adncimea la care presiunea geologic este egal cu valoarea maxim a presiunii din siloz, adic :

0
z p
,max vz
. (Ec. A - 57)

Pentru un zid lung ( a ):

b
z
tan k
vz
e
tan k
b
p
2
1
2
. (Ec. A - 58)
Presiunea orizontal n siloz va fi:

vz hz
kp p , (Ec. A - 59)
unde:
- greutatea volumic a umpluturii,
k coeficientul presiunii (cel mai adesea n stare de repaos, k
0
),
- unghiul de frecare zid/umplutur (care ac ioneaz n siloz).

Dac se adaug o suprasarcin , q, presiunea suplimentar vertical care apare este:

86 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
z tan k ab / b a
vz
e p p
2
0
. (Ec. A - 60)

mpingerea total va fi egal cu:

hz hz
p p P . (Ec. A - 61)

A.6.7 Efectul compact rii
Atunci cnd se pune n oper umplutura prin compactare, mpingerea p mntului poate cre te
considerabil, dep ind chiar valoarea n stare de repaus (Figura A - 23).


Figura A - 23. Modificarea coeficientului presiunii p mntului n timpul compact rii

Conform schemei din Figura A - 23, coeficientul presiunii nu scade pn la valoarea k
a
nainte ca o
anumit densitate s fie atins . Dac se continu compactarea, coeficientul presiunii cre te. Calculul
mpingerii p mntului nu se poate face cu valoarea k
a
.
n practic au existat situa ii de cedare a structurii de sprijin datorit compact rii excesive n spa ii
nguste.


A.7. Evaluarea presiunii p mntului pe lucr ri de sus inere a excava iilor

A.7.1 Calculul pere ilor autoportan i
Un perete de sprijin poate fi autoportant la sfr itul execu iei excava iei, sau poate trece prin faza de
perete autoportant pn la montarea primului rnd de prai uri sau ancoraje.
Metodele clasice de calcul admit c peretele autoportant se rote te n teren n jurul unui punct, C,
sub ac iunea mpingerii p mntului, iar mpingerea activ i rezisten a pasiv sunt mobilizate integral
(Figura A-24 a,b).

A. Cazul materialelor necoezive . n acest caz este admis urm toarea schem simplificat de calcul
(Figura A-24 c):
presiunile de deasupra punctului de rota ie, C, sunt mpingerea activ n spatele peretelui i
rezisten a pasiv n fa a peretelui;
centrul de rota ie, C, se afl la cca 0.2
o
f
D de baza peretelui;
presiunile ce se dezvolt sub centrul de rota ie sunt nlocuite cu o rezultant , R, care ac ioneaz n
centrul de rota ie.

Adncimea la care se realizeaz egalarea mpingerii active cu rezisten a pasiv este:
a p
a
a p
a
K K
K
D
K K
DK
a (Ec. A - 62)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 87
iar fi a necesar
o
f
D rezult din echilibrul de momente fa de punctul C:
0
6
3
a p
f
f a
K K
D
h D a D R
o
o
(Ec. A - 63)
Fi a total rezult :
o o
f f f
D . a D D 2 0 (Ec. A - 64)
Momentul maxim apare n sec iunea de anulare a for ei t ietoare i are valoarea:
a p a max
K K
z
h z a D R M
6
3
(Ec. A - 65)
unde
a p
a
K K
R
z
2
.

C
C
K
a
K
a
K
p
K
p C
O
R
a
R
p
R
A
B
h
a
D
fo
D
D
f
0.2D
fo
z


a) b) c)
Figura A - 24. Starea de echilibrul limit pentru teren necoeziv

B. Cazul materialelor pur coezive. Pentru a evita distribu ia negativ a presiunilor la partea
superioar a excava iei, pentru mpingerea activ se consider o distribu ie corespunz toare unui material
cu frecare redus ( = 20
o
) care s in seama de eventualele efecte secundare care pot duce la cre terea
mpingerii (de exemplu, umplerea fisurilor cu ap ).
Din echilibrul momentelor n jurul punctului C (Figura A - 25) rezult :
0 2 4
2
h D R D R q c D
a f a u
f o
o
(Ec. A - 66)
din care rezult fi a necesar :
o
f f
D . D 2 1 (Ec. A - 67)
Momentul maxim apare n sec iunea z de anulare a for ei t ietoare:
q c
R
z
u
a
4
(Ec. A - 68)
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
C
D
D
f
-2c
A
B
R
a
R
p
R
4c
u
- q
O
h
D
fo
0.2D
fo
q = D

Figura A - 25. Starea de echilibrul limit pentru teren pur coeziv


A.7.2 Calculul pere ilor ancora i
Calculul pere ilor ancora i cu considerarea st rii limit de eforturi n teren se face, n general, cu
dou grupuri de metode, depinznd de lungimea fi ei peretelui i de rigiditatea terenului de sub cota
excava iei.
Dac lungimea fi ei peretelui este mic sau terenul de sub cota excava iei este deformabil (nisipuri
afnate, argile moi) atunci peretele se deformeaz ca n Figura A-26a i se admite c el este liber s se
roteasc i s se deplaseze n teren, sub cota excava iei, terenul oferindu-i o rezemare simpl .
Dac lungimea fi ei este mare, sau terenul de sub cota excava iei este rigid (nisip ndesat, argile
tari) atunci peretele poate fi considerat fixat n teren i n zona de sub excava ie apar dou reac iuni de
semn contrar care asigur ncastrarea (Figura A-26b).

a
b

Figura A - 26. Deplas ri ale peretelui de sus inere ancorat n func ie de modul de rezemare n teren

A. Cazul peretelui simplu rezemat

n Figura A-27 sunt prezentate diagramele de presiuni, momente i deplas ri n cazul peretelui liber.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 89
D
D
f
h
3
x
a
y`
y
F
a
R
a
R
p
(K
p
-K
a
)x
K
a
D
F
a
R
a
R
p
K
a
D
4c-q
q = D
M
max
M


Figura A - 27. Diagramele de presiuni, momente i deplas ri pentru cazul peretelui simplu rezemat

Distan a a poate fi calculat ca adncimea la care presiunea net se anuleaz :
) K K (
p
a
a p
a
(Ec. A - 69)
Ecua ia de moment fa de punctul de ancorare este:
a p
R y R ` y (Ec. A - 70)
nlocuind rezisten a pasiv cu
2
2
x
) K K ( R
a p p
i x a h ` y
3
2
3
se ob ine:
x a h
x
K K R y
a p a
3
2
2
3
2
(Ec. A - 71)
Rezolvarea ecua iei anterioare conduce la aflarea distan ei x i deci a fi ei peretelui:
x a D
f
(Ec. A - 72)
For a din ancoraj poate fi dedus din ecua ia de echilibru de for e orizontale:
p a a
R R F (Ec. A - 73)
n cazul n care terenul este pur coeziv, iar diagrama de mpingeri este ajustat la o diagram
standard cu = 20
o
, c = 0 sau n cazul n care exist o succesiune de straturi: nisip pn la cota excava iei i
argil pur coeziv sub cota excava iei, rezisten a pasiv a terenului este dat numai de coeziune i ecua ia
(A-70) devine:
0 2 4
3
/ D h q c D y R
f u f a
(Ec. A - 74)
de unde se poate ob ine direct valoarea fi ei peretelui, D
f
.
Din expresia rezisten ei pasive se poate constata c , n cazul terenurilor pur coezive, peretele devine
instabil dac :
0 4 q c
u
(Ec. A - 75)
sau

25 0.
D
c
(Ec. A - 76)

Corec ii pentru fenomenul de bolt
Pentru nisipuri de ndesare medie momentul maxim n perete se reduce datorit fenomenului de
bolt (Figura A-28).
Ca rezultat al deform rii peretelui, distribu ia de presiuni se modific fa de cea teoretic , astfel:
cre te deasupra ancorajului, scade sub acesta i cre te n fa a peretelui sub cota de excava ie i n spatele
acestuia la baz . Cre terile de sub excava ie provoac un cuplu orar care reduce momentul din perete.
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
Cre terea de sus provoac un moment anti-orar care iar i scade momentul din perete. n fine, descre terea
dintre reazeme provoac o reducere de moment i efectul este denumit efect de bolt .

descrestere
crestere
crestere
crestere M
A
(flexiune deasupra ancorajului)
M
C
(flexiune sub excavatie)
M
B
(descarcare datorita
fenomenului de bolta)


Figura A - 28. Efectul de bolt

M rimea efectului de bolt poate fi exprimat calitativ prin:
E
L
p (Ec. A - 77)
n care:
p reducerea de presiune;
/L deformarea relativ ; - deplasarea lateral maxim a peretelui, L lungimea total a
peretelui;
E modulul de elasticitate al terenului;
- coeficient egal cu 0.3 1.0, n func ie de dimensiunile masei de p mnt de sub excava ie i de
coeficientul lui Poisson.


B. Cazul peretelui ncastrat n teren

Rezisten a pasiv a terenului sub adncimea y este nlocuit cu o for concentrat R
b
(Figura A-29)
care ac ioneaz la distan a 0.2y de la baza peretelui.
Metoda const n alegerea unei distan e y, calcularea lui R
b
din echilibrul static i apoi trasarea
diagrama de momente. Distan a y trebuie s coincid cu punctul de anulare a momentului la partea de jos a
peretelui. Dac aceast condi ie nu este ndeplinit se alege o nou valoare y i calculul se reia.


D
D
f
a
F
a
R
a
R
p
M
y
0.2y
R
b
x


Figura A - 29. Diagramele de presiuni, momente i deplas ri pentru cazul peretelui ncastrat n
teren

O variant simplificat a acestei metode este metoda grinzii echivalente (Figura A-30).
Aceast metod face uz de faptul c distan a x de la cota excava iei pn la punctul de anulare al
momentului (O, Figura A-30) este func ie de unghiul de frecare intern al terenului. n Figura A-31 este
prezentat varia ia distan ei x cu unghiul al terenului de sub cota excava iei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 91
D
D
f
a
F
a
R
a
R
p
M
y
0.2y
R
b
x
F
a
R`
b
R
b
R`
b
(K
p
-K
a
)(y-a)
y-x

Figura A - 30. Metoda grinzii echivalente

0
10
20
30
40
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
x / D

Figura A - 31. Varia ia distan ei x cu unghiul de frecare interioar al terenului

Rela ia din Figura A-31 a fost stabilit admi nd c K
p
= 2/K
a
. Odat stabilit distan a x, rezolvarea
grinzii superioare conduce la aflarea reac iunii R`
b
. Pentru grinda echivalent inferioar se scrie ecua ia de
momente fa de punctul de aplica ie al lui R
b
i se ob ine distan a necunoscut y, apoi valoarea lui R
b

rezult din ecua ia de proiec ie.
Valoarea fi ei peretelui este:
y ) . . ( D
f
25 1 20 1 (Ec. A - 78)

A.7.3. Calculul pere ilor rezema i cu prai uri

Realizarea excava iei cu pere i sprijini i cu prai uri presupune montarea prai urilor dup excavarea
unui nivel de rezemare, astfel nct, n cazul n care nu se introduc for e de pretensionare a prai urilor,
deplas rile pere ilor cumulate de la fiecare nivel de excavare s fie suficiente pentru a mobiliza n ntregime
rezisten a la forfecare a p mntului din spatele peretelui.
Astfel, metodele clasice de calcul consider c peretele este supus pe toat lungimea la mpingerea
activ a p mntului din spatele s u i la rezisten a pasiv a terenului din fa a sa, sub nivelul excava iei.
n mod acoperitor, pentru determinarea eforturilor sec ionale maxime n perete, se consider c
peretele este simplu rezemat ntre dou nivele de rezemare pe prai uri i c acestea preiau reac iunile ce
revin reazemelor simple.
M sur torile i observa iile efectuate pe diverse lucr ri subterane au ar tat ns c for ele din
prai uri difer substan ial de cele calculate cu metoda descris anterior. Valorile m surate ale for elor din
prai urile situate la partea superioar sunt mai mari dect cele rezultate dintr-o distribu ie triunghiular a
mpingerii active din spatele peretelui, n timp ce cele din prai urile de la baza peretelui sunt mai mici. Pe
baza m sur torilor efectuate au fost propuse diverse diagrame de distribu ie a mpingerii active a terenului,
n func ie de natura acestuia. n Figura A-32 sunt propuse trei astfel de diagrame.

92 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
D
D
f 0.65 DK
a
teren
necoeziv
D-4c
0.75D
0.25D
teren cu
coeziune mica
D ... 0.4 D
0.50D
0.25D
teren cu
coeziune ridicata
0.25D


Figura A - 32. Diagrame de distribu ie a mpingerii active a p mntului pe pere i rezema i cu
prai uri

n Figura A-33 este prezentat schema de calcul a unui perete rezemat cu prai uri.

D
D
f
A
B
C
E
R
A
R
B
R`
B
R`
C
R
C
R
E


Figura A - 33. Schema de calcul a unui perete rezemat cu prai uri


Considerarea fenomenului de bolt
Acela i fenomen care se ntlne te n cazul pere ilor ancora i este reg sit i n cazul pere ilor
sprijini i cu prai uri.
M sur torile deplas rilor pere ilor prai ui i au ar tat c adncimea, D
o
, pn la care masa de
p mnt de sub excava ie particip la deformare se extinde sub limita inferioar a peretelui (Figura A-34a).
n cazurile n care la adncimi nu prea mari exist un strat de p mnt rigid, pozi ia acestuia
determin adncimea de influen , D
o
. Dac terenul este ns uniform, adncimea D
o
depinde de
deformabilitatea i de rezisten a terenului precum i de dimensiunile excava iei. Admi nd deplasarea
terenului ca o transla ie general i o rota ie n jurul punctului de la cota D
o
i c deplas rile laterale sunt
suficiente pentru mobilizarea integral a rezisten ei la forfecare, presiunile exercitate din spatele peretelui
reprezint mpingerea activ pe n l imea D
o
. Faptul c peretele nu se deplaseaz i se rote te ca un rigid,
existnd fenomenele de flexiune ale acestuia, face ca distribu ia presiunilor de contact s nu fie liniar , prin
apari ia fenomenului de bolt . Astfel, o secven de excava ie ntre dou nivele de prai uri provoac dou
modific ri importante ale nc rc rii peretelui:
a. ndep rtarea terenului de lng perete care duce la dispari ia suportului lateral pe adncimea
excavat (Figura A-34b);
b. ndep rtarea terenului de pe baza excava iei care provoac o reducere a presiunii laterale n
teren, sub excava ie (Figura A-34c).


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 93
D
D
f
D
o
a b
c

Figura A - 34. Punerea n eviden a efectului de bolt

Reducerea presiunilor laterale din fa a peretelui provoac un dezechilibru de for e care are ca
rezultat ncovoierea local a sus inerii. La rndul ei, ncovoierea local provoac redistribuirea presiunilor
de contact n spatele sus inerii care se manifest prin reducerea presiunilor n zona cu deforma ii laterale
mari i cre terea presiunilor n zonele nvecinate (n zona superioar , sprijinit cu prai uri i n zona
inferioar , n teren).
Efectul cumulat al redistribuirilor care apar la fiecare treapt de excavare este acela c o parte din ce
n ce mai important din nc rcare este distribuit p r ii superioare a sus inerii, la care deformarea lateral
este mpiedicat de prai uri. Cu ct adncimea Do este mai mare n raport cu cota excava iei, cu att
transferul de sarcin la prai uri va fi mai mare. Diferen a dintre suma for elor m surate n prai uri i
mpingerea activ pe adncimea excavat D este cu att mai mare cu ct raportul D/Do este mai mic (se
reduce la zero pentru D/Do = 1).
Graficele din Figura A-35 pot fi utilizate pentru corec ia for elor din prai uri calculate cu metodele
clasice de stare limit , pentru a ine seama de fenomenul de bolt .
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
D / D
o
nisipuri ndesate, argile tari nisipuri afnate, argile moi

Figura A - 35. Corec ia for elor din prai uri pentru a ine seama de fenomenul de bolt

A.7.4 Efectul suprasarcinilor aplicate la suprafa a terenului asupra presiunilor de contact perete
teren
A.7.4.1 Suprasarcin liniar distribuit , paralel cu peretele

n Figura A-36a) este prezentat cazul unei suprasarcini liniare verticale care ac ioneaz la suprafa a
terenului.

94 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
z
Q
s
b
z
h
z
Q
s
b
z
h
b Q
s
h
a b

Figura A - 36. Suprasarcin distribuit vertical

n ipoteza c terenul este un semispa iu elastic, Teoria Elasticit ii furnizeaz expresiile presiunilor
orizontale i verticale n teren datorate suprasarcinii distribuite pe metru liniar, Q
s
.
Prezen a peretelui cu rigiditate diferit de cea a terenului face ca eforturile care ac ioneaz la limita
peretelui s fie diferite de cele date de Teoria Elasticit ii i s depind de modul de deformare al peretelui.
n mod acoperitor, se poate considera c peretele este infinit rigid, situa ie care este echivalent cu
cea n care semispa iul este ac ionat de dou for e a ezate simetric, de o parte i de alta a sec iunii verticale
n care se calculeaz eforturile (Figura A-36b).
n acest caz:
2
2 2
3
2
2 2
2
4
4
b z
z Q
b z
zb Q
s
z
s
h
(Ec. A - 79)
Se constat c eforturile orizontale au un maxim la cota / b z , valoarea maxim fiind:
b
Q
s
max , h
4
3 3
(Ec. A - 80)
n Figura A-37 este prezentat varia ia eforturilor orizontale,
h
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
s
h
/ s
max

Figura A - 37. Varia ia eforturilor orizontale,
h


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 95
n figurile A-38 i A-39 sunt prezentate modalit i aproximative de calcul al presiunilor orizontale
de contact datorate suprasarcinii liniare.
n cazul p mnturilor necoezive, n mod aproximativ se consider c rezultanta eforturilor
orizontale datorate suprasarcinii este:
a s
K Q P (Ec. A - 81)
Rezultanta P se aplic pe o por iune de perete ntre cotele btg z
1
i
a
K b z
2
(Figura A-
38a). Se presupune c reparti ia este triunghiular (Figura A-38b) cu valoarea maxim :
1 2
2
z z
K Q
a s
max
(Ec. A - 82)
O alt variant este de a admite o distribu ie uniform (Figura A-38c) cu valoarea medie:
1 2
z z
K Q
a s
max
(Ec. A - 83)
O variant care aproximeaz mai bine diagrama teoretic este prezentat n Figura A-38d).
n cazul p mnturilor pur coezive, diagrama aproximativ de presiuni laterale datorate suprasarcinii
liniare este dat n Figura A-39a).

Figura A - 38. Diagrame aproximative ale eforturilor orizontale induse de o suprasarcin liniar
distribuit , paralel cu peretele

Q
s
b
a
b
2b
3b
4b/3
max
= 2Q
s
/3b
P = Q
s
b
b
e
q
s
z
z
h

Figura A - 39. Efectul unor suprasarcini liniar distribuite

A.7.4.2 Suprasarcin liniar distribuit , perpendicular pe perete

Pentru a ob ine solu ia teoretic se utilizeaz aceea i ipotez a peretelui indeformabil (Figura A-
39b).
z
2
Q
s
b
a
z
1
b
P
c
P
Q
s
b
d
b
2b
3b
0.5b
1.17b
P
max
= 0.2Q
s
/b
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
1 1 2 2 1 2
1 1 2 2 1 2
2
2
cos sin cos sin
q
cos sin cos sin
q
s
z
s
h
(Ec. A - 84)
Distribu iile aproximative ale eforturilor orizontale pe perete sunt prezentate n Figura A-40.Figura A - 40. Diagrame aproximative ale eforturilor orizontale induse de o suprasarcin liniar
distribuit , perpendicular pe perete

n toate variantele rezultanta presiunilor orizontale este:
a s
K eq P (Ec. A - 85)
Se admite c presiunile se repartizeaz ntre cotele:
a
K e b z
btg z
2
1
(Ec. A - 86)
Dac se admite reparti ia triunghiular (Figura A-40b), presiunea maxim este:
1 2
2
z z
P
max
(Ec. A - 87)
Pentru reparti ia uniform (Figura A-40c):
1 2
z z
P
(Ec. A - 88)
Iar pentru reparti ia trapezoidal (Figura A-40d):
a s max
K q (Ec. A - 89)
distan a a rezultnd din condi ia de echilibru:
1 2
2
z z
P
a
max
(Ec. A - 90)

n Figura A-40 e i f sunt prezentate dou distribu ii aproximative de eforturi orizontale ce
ac ioneaz asupra peretelui n cazul p mnturilor pur coezive.


A.7.4.3 Suprasarcin uniform distribuit local

b
a
e
q
s
z
2
z
1
b
P
c
P
d
P
a
b
e
e
q
s
z
b
45
o
max
= 2q
s
e / (3b+2e)
b
f
e
q
s
3b + 2e
b
45
o
P = eq
s
(4b+2e)/3
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 97
O metod aproximativ pentru determinarea presiunilor orizontale pe un perete datorate unei
suprasarcini distribuit local este prezentat n Figura A-41.

d
b e
q
s
d + b
q
s
d
b e
e
q
s
z
2
z
1
P
b

Figura A - 41. Diagrame aproximative ale eforturilor orizontale induse de o suprasarcin
distribuit local (p mnt necoeziv)

n cazul materialelor necoezive rezultanta presiunilor orizontale distribuite pe perete este:
a s
K ed q P (Ec. A - 91)
iar presiunea maxim :
1 2
2
4
z z b d
P
max
(Ec. A - 92)
n cazul materialelor pur coezive, rezultanta presiunilor este:
ed q P
s
(Ec. A - 93)
iar presiunea net rezult (Figura A-42):
e b d
d
e / b
e q
s
max
2 3
(Ec. A - 94)
d + b
q
s
d
b e
e
q
s
45
o
b
/4 - /2

Figura A - 42. Diagrame aproximative ale eforturilor orizontale induse de o suprasarcin
distribuit local (p mnt pur coeziv)


A.7.4.4 Suprasarcin concentrat

Un caz particular al situa iei anterioare este cel al unei suprasarcini concentrate (Figura A-43).

Pentru materiale necoezive (Figura A-43a):
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
1 2
2
z z b
Q
K Q P
s
max
a s
(Ec. A - 95)


Figura A - 43. Diagrame aproximative ale eforturilor orizontale induse de o suprasarcin
concentrat

Pentru materiale pur coezive (Figura A-43 b):
2
b
Q
Q P
s
max
s
(Ec. A - 96)

A.7.4.5 Suprasarcin uniform distribuit

Presiunea orizontal ce se exercit pe perete datorit unei suprasarcini a ezate lng perete poate fi
calculat , pentru terenuri necoezive, aproximativ, cu rela ia (Figura A-44):
z d
d
z e
e
K q
a s
2
1
(Ec. A - 97)
cu valoarea maxim la cota z = 0:
a s max
K q (Ec. A - 98)
Reparti iile din Figura A-44 i ecua iile anterioare r mn valabile i pentru terenuri pur coezive cu
men iunea c , datorit lipsei frec rii interne, 1
a
K .

45
o
b
b
z
2
z
1
P
b Q
s
b
a
Q
s
b
b
b
b
b
b
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 99
Figura A - 44. Diagrame aproximative ale eforturilor orizontale induse de o suprasarcin a ezat
lng perete


e
q
s
z
max
q
s
d
d + z
~27
o
~27
o
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

ANEXA B

ASPECTE SPECIFICE PROIECTARII GEOTEHNICE PRIN CALCUL A PERE ILOR DE
SUSTINERE
(informativ )


B.1. Avantaje i limit ri ale diferitelor tipuri de pere i de sus inere

n Tabelul B-1 sunt sintetizate tipurile de pere i de sus inere cu eviden ierea unor avantaje i limit ri
ale fiec rui tip.

Tabelul B-1 Tipuri de pere i de sus ineri
Tipul peretelui Avantaje Limit ri
Sprijiniri simple i de
tip mixt

rapiditate i u urin n execu ie
solu ie economic pentru un
perete de sus inere
numai pentru lucr ri temporare
nu sigur condi ii de etan are
n anumite solu ii poate fi aplicate doar n
p mnturi coezive (ex: sistemul berlinez)
Pere i de sus inere
din palplan e

palplan e
metalice
rapiditate i u urin n execu ie
stabilitate i rezisten e ridicate
asigur condi ii de etan are
pot atinge adncimi ridicate
utilizate n toate tipurile de
teren, chiar dure
fa a peretelui poate r mne
aparent
pot fi introduse i prin presare
pentru a se evita efectele nepl cute
cauzate de batere sau vibrare
formeaz pere i flexibili care pot suferii
deforma ii importante

palplan e
din beton armat
stabilitate i rezisten e ridicate
asigur condi ii de etan are
fa a peretelui poate r mne
aparent
lungimi limitate datorit greut ii (circa 20 m)
manipulare i punere n oper dificile
palplan e
din lemn
rapiditate i u urin n execu ie
solu ie economic
numai pentru lucr ri temporare
nu pot fi utilizate n p mnturi tari
asigur condi ii de etan are limitate
Pere i de sus inere
din panouri

stabilitate i rezisten e ridicate
asigur condi ii de etan are
pot atinge adncimi ridicate
utiliza i n toate tipurile de teren
mai pu ine mbin ri dect la
pere ii din pilo i
n anumite circumstan e fa a
peretelui poate r mne aparent dac
se cur i se ndep rteaz
eventualele protuberan e
continuitatea orizontal ntre panouri este dificil
de asigurat
utilajele i instala iile tehnologice, bazinele de
noroi bentonitic i carcasele de arm tur necesit
spa ii largi
nu poate urm ri trasee complicate
Pere i de sus inere
din pilo i

cu
interdistan e
reprezint cea mai economic
solu ie de pere i din pilo i
rapiditate n execu ie
nu asigur condi ii de etan are
utilizare doar n p mnturi coezive
datorit distan elor ntre pilo i nu reprezint o
solu ie permanent n nici un tip de teren dect dac
ntre pilo i se dispun elemente structurale

tangen i stabilitate i rezisten ridicate
utilizare n toate tipurile de
p mnt
nu asigur condi ii de etan are
secan i: pere i etan i cu caracter nu ofer o solu ie permanent de etan are
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 101
pilo i arma i / pilo i
din noroi
autont ritor
temporar
forarea pilo ilor secundari
(arma i) este mai u oar
adncimi limitate de toleran a pe vertical
(pentru asigurarea zonei de intersec ie a pilo ilor
secan i)

secan i:
pilo i arma i / pilo i
din beton simplu
pere i etan i cu caracter
permanent
stabilitate i rezisten bune

adncimi limitate de toleran a pe vertical
(pentru asigurarea zonei de intersec ie a pilo ilor
secan i)
secan i:
pilo i arma i / pilo i
arma i
pere i etan i cu caracter
permanent
stabilitate i rezisten ridicate
forarea pilo ilor secundari necesit instala ii
puternice
adncimi limitate de toleran a pe vertical (de
asigurare a zonei de intersec ie a pilo ilor secan i)

Pere i de sus inere n
consol
nu presupune sisteme de
rezemare temporare ale peretelui
( prai uri, ancoraje)
spa iu de lucru liber n incinta
excavat , f r restric ii impuse de
lucr ri de rezemare ale peretelui
poate deveni neeconomic pentru excava ii
adnci
deplas rile peretelui datorate lucr rilor de
excavare pot fi inacceptabile
adncimea de nfigere a peretelui (fi a) i
caracteristicile sec ionale (grosime, material,
armare) pot deveni considerabile pentru a
asigura stabilitatea
Pere i de sus inere
rezema i cu prai uri
sau
ancoraje
deplas rile peretelui ngropat
sunt controlate prin amplasarea
reazemelor temporare
rigiditatea acestora,
adncimea de nfigere i rezisten a
pot fi diminuate comparativ cu pere ii
n consol
n cazul utiliz rii ancorajelor se
asigur un spa iu de lucru liber n
incinta excavat
comparativ cu pere ii n consol pot fi mai
scumpi i presupun o tehnologie mai complex
(realizarea reazemelor temporare)
n cazul utiliz rii prai urilor, spa iul de lucru n
incinta excavat se aglomereaz i apar dificult i la
continuarea excav rii i realiz rii structurii ngropate
Pere i de sus inere
rezema i n cazul
utiliz rii procedeului
de sus in jos

partea suprateran a construc iei
poate fi realizat concomitent cu
structura subteran
reazemele temporare sunt
nlocuite cu plan eele structurii
subterane
asigur o rezemare rigid a
peretelui cu o minimizare a
deplas rilor acestuia
lucr rile de excavare i de realizare a structurii
subterane sunt dificile i mai scumpe datorit
spa iului redus de lucru
trebuie l sate goluri n plan ee pentru accesul
oamenilor i utilajelor n vederea excav rii i
execu iei structurii subterane
la deschideri mari este necesar asigurarea
rezem rii verticale a plan eelor infrastructurii

B.2. Metode de calcul utilizate n proiectarea pere ilor de sus inere
B.2.1 Metode care consider echilibrul limit

Metodele de echilibru limit sunt bazate pe condi iile corespunz toare momentului ced rii, cnd
ntreaga rezisten de forfecare a p mntului este mobilizat uniform n jurul peretelui ngropat. Calculele
la starea de echilibru limit sunt bazate pe considerarea unei distribu ii simple, liniare, a eforturilor laterale.
Metoda este utilizat pe scar mai larg i ofer rezultate acceptabile i poate fi utilizat pentru anumite
forme structurale (de exemplu, pere ii n consol ), dar este mai pu in indicat pentru alte forme structurale,
de exemplu pere i rezema i pe mai multe niveluri.
Datorit faptului c metodele la starea de echilibru limit sunt bazate pe rezisten a la forfecare a
terenului, acestea nu ofer indica ii n cea ce prive te deplas rile peretelui. De asemenea, aplicarea de
coeficien i de siguran la valorile presiunilor terenului, poate conduce la supradimensionarea structurii. La
proiectarea pere ilor ngropa i se va da prioritate unor metode care pot lua n considerare interac iunea
dintre perete i teren.

102 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
B.2.2 Metode care iau n considerare interac iunea teren structur
B.2.2.1 Ipoteza comport rii elastice a terenului. Mediul elastic discret i mediul continuu

ntr-o analiz simpl de interac iune teren structur , peretele ngropat este modelat printr-o grind
iar terenul printr-un mediu elastic discret, alc tuit dintr-o serie de resorturi orizontale (metoda
coeficientului de reac iune), sau printr-un mediu elastic continuu. Rigiditatea terenului este caracterizat
prin rigidit ile resorturilor (coeficien i de reac iune) sau prin rigiditatea mediului elastic continuu.
Rigidit ii resorturilor i se poate asocia o lege de cre tere cu adncimea sau se pot impune limit ri
inferioare sau superioare are for elor n resorturi care s corespund atingerii valorilor de mpingere activ
sau rezisten pasiv ale terenului.
Metodele bazate pe ambele modele (mediul elastic discret sau mediul continuu) pot fi utilizate
pentru calculul deplas rilor peretelui, al momentelor ncovoietoare n perete i al for elor n reazemele
peretelui (ancoraje sau prai uri), dar nu pot furniza deplas rile terenului n jurul peretelui.
prai urile i ancorajele sunt modelate, n general, prin resorturi sau for e, ap rnd dificult i n
estimarea condi iilor reale de rezemare.
B.2.2.2 Metoda elementelor finite i a diferen elor finite

Calcule mult mai complexe de interac iune teren structur sunt cele care permit modelarea
peretelui, a terenului, precum i a etapelor de execu ie prin metoda elementelor finite (MEF) sau metoda
diferen elor finite (MDF). Prin aceste metode este posibil modelarea unor factori precum:
comportamentul complex al terenului;
etapele de execu ie a lucr rii de sus inere;
detaliile de rezemare a peretelui;
efectele date de consolidarea terenului;
efectele date de prezen a apei subterane etc.

Se pot face estim ri privind deplas rile terenului i ale peretelui, m rimea eforturilor n perete i
for elor n reazemele peretelui. Pentru a ob ine, ns , rezultate apropiate de realitate este necesar n
prealabil o calibrare a modelului utilizat prin compararea rezultatelor calculului cu m sur tori realizate
pe structuri de sus inere asem n toare.
Metoda elementelor finite (MEF) i metoda diferen elor finite (MDF) sunt considerate c ofer
solu ii teoretic complete. Aplicarea acestor metode impune ca proiectantul s aib experien att n
utilizarea unui anumit program de calcul care se bazeaz pe una din aceste metode ct i n modelarea unor
astfel de lucr ri.
B.2.2.3 Alegerea metodei de calcul

Metoda de calcul aleas pentru a fi utilizat depinde de complexitatea structurii, de procesul de
construire, de informa iile necesare a se ob ine prin calcule, de datele de intrare avute la dispozi ie i de
beneficiul din punct de vedere economic care rezult n urma rafin rii calculelor. De exemplu, dac
peretele ngropat trebuie s satisfac doar condi ii de impermeabilitate, calculele prea complexe ofer
beneficii reduse. De asemenea, nu sunt indicate calcule complexe pentru cazuri n care interac iunea teren
structur este pu in relevant (de exemplu la pere ii n consol ).
n Tabelul B-2 sunt sintetizate avantajele i limit rile principalelor metode de calcul al pere ilor
ngropa i. Unele dintre acestea ofer o cantitate larg de informa ii, dar acurate ea rezultatelor depinde de
calitatea datelor introduse n calcule. Tehnicile numerice avansate (MEF sau MDF) necesit timp pentru
calarea modelelor i date de intrare complexe, precum i un operator cunosc tor al programului de calcul i
cu experien n domeniu. Aceste metode nu sunt, deci, de indicat n proiectarea unor structuri simple, cnd
sunt de preferat metode de calcul mai pu in complexe.
n principiu, este mai bine s fie utilizat o metod de calcul simpl , cu parametri ai terenului corect
estima i, dect o metod de calcul mult mai complex , dar cu valori nesigure ale parametrilor terenului.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 103
Tabelul B-2. Avantaje i limit ri ale metodelor de calcul a pere ilor ngropa i

Metoda
de calcul
Avantaje Limit ri
Echilibru
limit
necesit numai parametrii de
forfecare ai terenului
simpl i clar
nu modeleaz interac iunea teren structur ,
rigiditatea peretelui i etapele de construire
nu permite calculul deforma iilor
nu se aplic unor sisteme static
nedeterminate (pere i rezema i pe mai multe
nivele)
poate modela numai condi ii drenate
(eforturi efective) sau nedrenate (eforturi totale)
numai probleme bidimensionale
nu ia n considerare efectul st rii ini iale
de eforturi n teren
Coeficient
de
reac iune
posibil modelarea interac iunii
teren structur , a etapelor de execu ie etc.
modelarea terenului prin
resorturi elastice
deplasarea peretelui poate fi
estimat
utilizare relativ simpl
se poate ine cont de starea
ini ial de eforturi
modelare simplist a terenului
estimare dificil a coeficien ilor de
reac iune
numai probleme bidimensionale
anumite conect ri structurale sunt dificil
de modelat
deplas rile terenului n jurul peretelui nu pot fi
calculate
Model
elastic
continuu
posibil modelarea interac iunii
teren structur , a etapelor de execu ie etc.
modelarea terenului
printr-un mediu elastic continuu
(matricea de rigiditate poate fi
determinat cu un program de
elemente finite)
deplasarea peretelui poate fi
estimat
utilizare relativ simpl
se poate ine cont de starea
ini ial de eforturi
comportare elastic a terenului, cu limite
corespunz toare atingerii st rii active sau pasive
modelare simplist a influen ei apei din
pori
numai probleme bidimensionale
anumite conect ri structurale sunt dificil
de modelat
deplas rile terenului n jurul peretelui nu
sunt calculate
MEF /
MDF
posibil modelarea interac iunii
teren structur , a etapelor de execu ie etc.
modele complexe pentru
teren care pot lua n considerare
varia ia rigidit ii cu starea de
eforturi sau anizotropia
modelarea unor structuri
complexe cu includerea unor detalii
structurale i de rezemare
deplasarea peretelui poate fi
estimat
bun reprezentare a efectului
apei din pori
modelarea consolid rii
terenului i a trecerii de la condi ii
nedrenate la condi ii drenate
probleme bi i
tridimensionale
se poate ine cont de starea
ini ial de eforturi
deplasarea terenului n jurul
peretelui poate fi estimat
pot necesita un timp relativ mare de calcul
dificil modelarea anumitor aspecte (de
exemplu, execu ia peretelui)
necesit date de calcul complexe
modele simple pentru teren (elastic liniare)
pot conduce la deplas ri eronate ale terenului
necesit experien n utilizare
necesit programe de calcul verificate
printr-o practic ndelungat104 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

B.2.3 Parametrii geotehnici necesari diferitelor metode de calcul

n Tabelul B-3 sunt prezenta i, spre exemplificare, parametrii geotehnici necesari n calculele de
proiectare, n func ie de cteva din metodele utilizate.

Tabelul B-3 Parametrii geotehnici necesari n proiectarea unui perete ngropat


Metoda de calcul
utilizat n
proiectarea
peretelui ngropat
Parametrii terenului

greutatea
volumic ,

coeficientul
presiunii n
stare de
repaus,
Ko
rezisten a la forfecare a terenului
rigiditatea
terenului eforturi totale,
s
u


eforturi efective,
c,
Metode care
consider echilibrul
limit
* - * * -
Metoda coeficientului
de reac iune
* * * * *
Metoda elementelor
finite i a diferen elor
finite

cu utilizarea
criteriului elasto-
plastic, Mohr -
Coulomb
* * * * *
cu utilizarea
unor modele
neliniare
* * (1) (1) (1)
(1) parametri specifici n func ie de modelul utilizat.

n cazul utiliz rii unor modele complexe privind comportarea terenului sunt necesari parametri
specifici, n func ie de modelul utilizat, ca de exemplu: coeficientul presiunii n stare de repaus, k
0
,
modulii de elasticitate de nc rcare desc rcare renc rcare, coeficientul lui Poisson, , parametrii de
ecruisaj etc. Determinarea acestor parametri se face prin ncerc ri speciale de laborator.

B.3. Metode de modelare a contrabanchetei de p mnt

n calculul pere ilor ngropa i folosind metoda echilibrului limit sau metodele care iau n
considerare interac iunea teren structur modelnd un r spuns elastic al terenului (mediu elastic continuu
sau discret) este necesar asumarea unor ipoteze privind eforturile laterale introduse de contrabancheta de
p mnt adiacent peretelui.
n continuare sunt prezentate trei posibilit i de modelare a contrabanchetelor de p mnt n calculul
pere ilor ngropa i.
B.3.1 Modelarea contrabanchetei printr-o suprasarcin echivalent

n Figura B-1 este prezentat modelarea unei contrabanchete de p mnt printr-o suprasarcin
echivalent .
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 105

Figura B-1. Modelarea contrabanchetei printr-o suprasarcin echivalent
Reprezentarea contrabanchetei printr-o suprasarcin echivalent presupune calculul greut ii
contrabanchetei i echivalarea acesteia cu suprasarcina q*. Aceast suprasarcin se extinde pn la
intersec ia planului nclinat cu unghiul (45- `/2) care porne te din piciorul peretelui cu fundul excava iei
(Figura B-1). Presiunea lateral exercitat de contrabanchet este neglijat .
Aceast metod de modelare a contrabanchetei este foarte acoperitoare, mai ales dac adncimea de
nfigere a peretelui este mare.

B.3.2 Modelarea contrabanchetei prin ridicarea nivelului excava iei

n Figura B-2 este prezentat modelarea efectului unei contrabanchete prin ridicarea nivelului
excava iei. Aceast modelare presupune c nivelul excava iei este ridicat prin prezen a contrabanchetei de
p mnt. Profilul original al contrabanchetei este redus la un profil de proiectare cu o pant de 1:3, dar baza
(l imea) este considerat neschimbat , b. n l imea contrabanchetei proiectate devine b/3 iar ridicarea
nivelului excava iei este considerat egal cu jum tate din n l imea contrabanchetei proiectate, adic b/6.
Por iunea ha urat a contrabanchetei din Figura B-2 va fi modelat printr-o suprasarcin aplicat nivelului
ridicat al excava iei conform metodei prezentat anterior (A).


Figura B-2. Modelarea contrabanchetei prin ridicarea nivelului excava iei

106 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
Aceast modelare ia n considerare o parte din presiunea lateral exercitat de contrabanchet i este
o metod acoperitoare.

B.3.3 Modelarea contrabanchetei prin metoda penelor de p mnt de tip Coulomb

Aceast metod este aplicabil numai pentru terenuri argiloase n condi ii nedrenate. Etapele care
trebuie urmate ntr-o astfel de modelare sunt (Figura B-3):

(1) divizarea peretelui n tronsoane de aproximativ 1 m (considerarea de noduri n fiecare cap t de
tronson). Se presupune un punct de rotire la adncimea h+z
p
fa de suprafa a terenului (97.5%
din n l imea total a peretelui h+d sub nivelul terenului poate reprezenta un punct ini ial);
(2) analiza echilibrului penelor de p mnt de tip Coulomb care se formeaz din fiecare nod. n i
deasupra punctului de rotire se determin suprafe ele de cedare din fiecare nod corespunz toare
st rii pasive a terenului. n i sub punctului de rotire se determin suprafe ele de cedare din
fiecare nod corespunz toare st rii active a terenului;
(3) Calculul unei presiuni a terenului asupra peretelui (n fa a acestuia) echivalent pe baza analizei
echilibrului penelor de p mnt.

n spatele peretelui se consider diagramele de presiune ale p mntului standard, conform metodei
de echilibru limit (stare activ deasupra punctului de rotire i pasiv sub punctul de rotire).
Pentru o geometrie a contrabanchetei de p mnt dat , n l ime a excava iei h i o adncime de
nfigere a peretelui d cunoscute, necunoscutele problemei sunt rezisten a la forfecare n condi ii nedrenate
mobilizat s
u mob
i adncimea z
p
. Acestea pot fi deduse prin exprimarea condi iilor de echilibru n ceea ce
prive te for ele orizontale i momentele ncovoietoare din perete.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 107

Figura B-3. Metoda penelor de p mnt de tip Coulomb

n principiu o astfel de analiz poate fi realizat i pentru terenuri n condi ii drenate (eforturi
efective). Totu i, acest lucru nu este nc validat i metoda poate fi neacoperitoare datorit faptului c
suprafe ele de alunecare nu sunt plane.

B.3.4 Modelarea contrabanchetei n element finit

n element finit contrabancheta de p mnt poate fi modelat direct, f r asumarea unor ipoteze
simplificatoare a efectului acestuia, dup cum s-a ar tat n metodele anterioare. O aten ie deosebit trebuie,
ns , acordat stabilit ii interne a contrabanchetei. De exemplu, ntr-o analiz n eforturi efective n care
panta contrabanchetei este mai mare dect unghiul de frecare intern al terenului poate fi necesar a se
specifica i men ine presiunea negativ a apei din pori n interiorul contrabanchetei pe durata analizei. Dac
stabilitatea contrabanchetei depinde de men inerea acestor presiuni negative, n practic , se poate recurge la
acoperirea contrabanchetei cu beton sau cu o membran impermeabil .
108 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

B.4. Analiza stabilit ii tran eei excavate sub protec ie de noroi bentonitic
B.4.1 Metoda suprafe ei cilindrice de alunecare

Pentru determinarea stabilit ii unui masiv de p mnt limitat de o suprafa vertical , se presupune
c alunecarea se produce dup o suprafa cilindric . Pentru volumul de p mnt situat deasupra acestei
suprafe e coeficientul de stabilitate este definit prin raportul:
r
s
s
M
M
F (Ec. B-1)
unde M
s
este momentul de stabilitate, iar M
r
este momentul de r sturnare, calculate fa de centrul cercului
director al suprafe ei de alunecare. De fapt este vorba de raportul ntre eforturile efective mobilizate n
lungul suprafe ei de alunecare i eforturile necesare pentru asigurarea stabilit ii.
Momentul de stabilitate este generat de eforturile tangen iale de contact mobilizate n lungul
suprafe ei de alunecare:
tg c (Ec B-2)
iar coeficientul de stabilitate F
s
devine n consecin :
nec nec
ef ef
s
tg c
tg c
F (Ec. B-3)
Evident c exist o multitudine de valori care rezolv starea de echilibru limit . Dac c
o
este
coeziunea corespunz toare lui = 0, iar
o
este unghiul de frecare intern corespunz tor lui c = 0,
m
este
presiunea normal pentru care rezisten ele la forfecare n cele dou cazuri extreme sunt egale:
o m o
tg c (Ec. B-4)
Raportnd ntr-un sistem de axe perechile de valori necesare pentru ca F
s
= 1, curba
rezultat (locul geometric al punctelor pentru echilibru limit ) delimiteaz semispa iul valorilor de
stabilitate, orice punct situat n afara curbei reprezentnd un punct de stabilitate, respectiv orice punct situat
n interiorul curbei reprezentnd un punct de instabilitate(Figura B-4a). Factorul de stabilitate este definit n
acest caz astfel:
OM `/ OM F
s
(Ec. B-5)
Aplicarea concret la verificarea stabilit ii taluzului vertical al unei tran ei umplute cu noroi
bentonitic presupune rezolvarea problemei prezentat n Figura B-4b.
n acest caz, M
s
este dat de presiunea hidrostatic a noroiului (cu rezultanta P) i de rezisten a la
forfecare a terenului dezvoltat n lungul suprafe ei de alunecare, iar M
r
este dat de greutatea p r ii din
masivul de p mnt care alunec , G, la care se adaug eventualele suprasarcini aplicate la suprafa a
terenului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 109
M`(c
i
, tg
i
)
M
c
tg tg
c
o
O
H
nH
mH
P
G
a
b

Figura B-4. Calculul stabilit ii n ipoteza suprafe ei de alunecare cilindrice

n practic , determinarea adncimii critice a tran eei se realizeaz prin utilizarea unor abace de
calcul n func ie de trei variabile:

nH diferen a ntre cota superioar a tran eei i nivelul noroiului bentonitic;
mH - diferen a ntre cota superioar a tran eei i nivelul apei freatice;

n
densitatea noroiului bentonitic.

n Figura B-5 sunt prezentate astfel de abace care corespund unui nivel al noroiului n tran ee egal
cu cota superioar a acesteia (n = 0).
Pe baza acestor abace se pot determina nivelul i densitatea noroiului din tran ee necesare pentru
evitarea adncimii critice care duce la pierderea stabilit ii.0.00
0.05
0.10
0.15
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
tg f
m = 0
m = 0.2
m = 0.5
r
n
= 1.05 g/cm
3
n = 0

110 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
0.00
0.05
0.10
0.15
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
tg f
m = 0
m = 0.2
m = 0.5
r
n
= 1.10 g/cm
3
n = 0

0.00
0.05
0.10
0.15
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
tg f
m = 0
m = 0.2
m = 0.5
r
n
= 1.15 g/cm
3
n = 0

0.00
0.05
0.10
0.15
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
tg f
m = 0
m = 0.2
m = 0.5
r
n
= 1.20 g/cm
3
n = 0

Figura B-5. Abace de calcul al stabilit ii tran eei n ipoteza suprafe elor de cedare cilindrice

Not : Problema de stabilitate general a taluzului vertical al unei tran ee umplute cu noroi se poate
rezolva n mod asem n tor i n ipoteza unei suprafe e plane de alunecare (ipoteza Coulomb).MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 111
B.4.2 Stabilitatea tran eei cu lungime infinit

n semispa iul infinit, eforturile normale sunt eforturi principale, determinarea lor fiind posibil prin
cunoa terea greut ii volumice a materialului, :
z
= K z (Ec. B-6)
unde K este coeficientul de mpingere al terenului, iar z este adncimea punctului de calcul. Coeficientul K
este ia valori ntre K
o
(coeficientul de mpingere a p mntului n stare de repaus) i K
a
(coeficientul de
mpingere activ a p mntului).
n cazul excav rii unei tran ei n care se introduce noroi bentonitic, stabilitatea peretelui tran eii
este asigurat prin presiunea dat de noroi, pn, care echilibreaz presiunile terenului. Starea de echilibru
depinde astfel de greutatea volumic a noroiului bentonitic introdus n tran ee,
n
(Figura B-6a).
Deoarece teoretic aceast metod de calcul este suficient de exact , ea se utilizeaz frecvent la
verificarea stabilit ii pere ilor tran eei. Distribu ia eforturilor orizontale pe suprafa a de contact este
prezentat n Figura B-6b.

z
n
Kz
Z
O X
K
a
h
n
h
a
z
p < k
n a z
p - p > k `
n w a z
p - p < k `
n w a z
1
2
3
a
b
0
4

Figura B-6. Stabilitatea tran eei cu lungime infinit

n zonele 0 1 i 3 4, presiunea noroiului este mai mic dect valoarea necesar pentru atingerea
st rii limit a terenului, n timp ce n zonele 1 2 i 2 3 presiunea este mai mare. Deoarece pe n l imea 0
1 presiunea orizontal a terenului este preluat de grinzile de ghidaj, calculul stabilit ii se face conform
teoriei clasice a mpingerii p mntului pe un perete rigid. Punctele 1 i 3 reprezint limite ale zonelor
plastice n timp ce punctul 2 corespunde unei st ri de rezisten pasiv . Por iunea 3 4 este o zon plastic .
Pentru asigurarea stabilit ii ntr-un punct pe verticala s p turii trebuie asigurat un coeficient de
siguran supraunitar:
z a
w n
s
K
p p
F (Ec. B-7)
Verificarea stabilit ii prin aceast metod conduce la greut i volumice ale noroiului mai mari
dect n cazul unei singure suprafe e de alunecare.

B.4.3 Calculul stabilit ii tran eei pe baza echilibrului volumelor de p mnt

Aceast metod se bazeaz pe exprimarea echilibrului unui prism de p mnt delimitat la partea
superioar de suprafa a terenului, lateral de planul s p turii i la partea inferioar de planul de cedare.
Tran eea se consider de lungime infinit iar p mntul omogen i lipsit de coeziune pe ntreaga adncime a
acesteia. nc rc rile care ac ioneaz asupra prismului sunt: greutatea proprie G, rezultanta presiunii
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
noroiului bentonitic P, rezultanta presiunii hidrostatice datorate pnzei freatice U, reac iunea pe planul de
cedare Q, (Figura B-7a). Din echilibrul poligonului for elor rezult :
w w w
w
w w w
h h tg ctg ` h h h
h h
tg ` ctg
h h
ctg
h h
ctg
h
P
2 2 2
2 2 2 2
2
1
2
1
2 2 2 2
(Ec. B-8)
Pe de alt parte:
n n
h h P
2
2
1
(Ec. B-9)
atunci:
2
2 2 2
n
w w w
n
h h
h h tg ctg ` h h h
(Ec. B-10)
G
h
h
w
h
n
h ctg
w
c = 0
P
U
Q
(h-h )
w w
O
A`
A
n
tg
a
b

Figura B-7. Calculul stabilit ii pe baza echilibrului volumelor de p mnt

Din condi ia de minim dP/d = 0 se determin unghiul limit pentru pierderea stabilit ii. Pentru
acest unghi se determin apoi greutatea volumic necesar pentru noroiul bentonitic,
n
.
Valoarea greut ii volumice se recalculeaz pentru diferite unghiuri de frecare intern . Graficul
care delimiteaz starea de echilibru limit al peretelui tran eii, n coordonate (
ni
, tg
i
) este prezentat n
Figura B-7b. Cunoscnd unghiul de frecare intern al terenului i greutatea volumic a noroiului
bentonitic, se pot determina coordonatele punctului A, iar la intersec ia dreptei AO cu graficul se ob ine
punctul A`. Coeficientul de siguran al stabilit ii peretelui tran eii va fi:
` OA
OA
F
s
(Ec. B-11)
Dezavantajul metodei const n alegerea suprafe ei plane de alunecare, practica demonstrnd c
forma real a acestei suprafe e este ntotdeauna curb .

B.4.4 Calculul stabilit ii tran eelor de lungime finit

Teoriile de calcul care in seama de efectul de siloz presupun c n zona corespunz toare tran eii,
volumul de p mnt se deplaseaz vertical; n acest fel suprafa a de alunecare va fi determinat de apari ia
unui efect de bolt vertical, deschiderea bol ii respective fiind egal cu lungimea panoului excavat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 113
n urma efectului de bolt eforturile verticale scad, adic se va constata o dependen neliniar de
adncime. Deoarece nu se ia n considerare efectul de bolt orizontal, se consider o distribu ie uniform a
eforturilor i de aceea problema se consider ca problem plan .
Eforturile orizontale se determin pe baza teoriei lui Rankine. Acestea fiind cunoscute, studiul
stabilit ii se reduce la determinarea ei n zonele plastice. Teoria lui Caquot-Kerissel asupra efectului de
siloz ia n considerare efectul de bolt la terenuri necoezive.

L
-x
+x
z
O
dx
dz
q
q`
2
y
1

z
0
c = 0
3

x
p - p
n w
x
p - p
n w

x

Figura B-8. Calculul stabilit ii tran eelor de lungime finit

Condi iile sunt exemplificate n Figura B-8. n teoria Schneebeli valoarea eforturilor verticale n
teren la fa a tran eei se determin cu rela ia:
L
z
sin
z
e L
sin
L
2
2
(Ec. B-12)
i presupune c eforturile orizontale sunt cele corespunz toare st rii plastice:
z x
tg
2 4
2
(Ec. B-13)
Conform teoriei lui Schneebeli, orice punct de la suprafa a peretelui tran eii se g se te n echilibru
dac presiunea noroiului bentonitic este mai mare dect reac iunea interioar a p mntului (n cazul
apari iei eforturilor orizontale datorit unei mobiliz ri complete). Schneebeli consider valabil aceast
metod i la p mnturile coezive. n acest caz:
2 4
2
2 4
2
ctg tg
z x
(Ec. B-14)
n volumul de p mnt care limiteaz tran eea apar i ni te eforturi verticale date de efectul de siloz
care se formeaz .
n acest caz f iile studiate sunt paralele (Figura B-8), iar pe pere ii verticali unde apar eforturi de
forfecare se reduc eforturile verticale. Fenomenul este datorat redistribuirii eforturilor i nu unui efect de
bolt real.
Pentru efectul de siloz de tip Terzaghi n cazul cnd c = 0, q = 0, la adncimea z i lungimea L a
panoului se determin o valoare a efortului vertical egal cu:
L
z
Ktg
z
e L
Ktg
L
2
2
(Ec. B-15)
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

B.5. Presiunea apei asupra pere ilor de sus inere

n calculele de proiectare ale unui perete ngropat presiunea apei poate avea un efect considerabil
asupra rezultatelor de calcul.
n estimarea nivelului de proiectare al apei subterane trebuie s se in seama de varia iile naturale
ale acestuia, existen a i dispozi ia eventualelor drenaje, precum i a straturilor drenante din teren. Influen a
apelor provenite din precipita ii asupra regimului apei subterane trebuie luat n considerare mai ales n
cazul unor p mnturi pr foase sau nisipoase.
n p mnturi argiloase nivelul apei subterane poate fi determinat numai n urma citirilor
piezometrice realizate ntr-un interval suficient de timp. Presiunea apei datorat umplerii temporare cu ap
a fisurilor n p mnturile argiloase trebuie luat n considerare pentru o analiz n eforturi totale. Presiunea
apei pentru o analiz n eforturi efective trebuie calculat conform regimului apei subterane din apropierea
peretelui. n roci moi este necesar m surarea presiunii apei pe suprafe ele discontinuit ilor.

n Figura B-9 sunt prezentate schematic situa iile posibile care pot apare n regimul apei subterane
n jurul unui perete ngropat.

Figura B-9. Situa ii posibile ale regimului apei subterane n cazul unor pere i ngropa i

n func ie de tipul terenului (stratifica ie, permeabilitate) i de tipul peretelui ngropat (impermeabil,
cu baza ntr-un strat impermeabil sau nu) efectul apei subterane i condi iile de calcul de o parte i de alta a
peretelui ngropat (condi ii drenate sau nedrenate) pot s difere.
n Figura B-10 sunt prezentate cteva scenarii posibile care scot n eviden efectul anizotropiei
asupra presiunilor apei. n stabilirea efectului regimului hidrodinamic asupra peretelui ngropat este
indicat o analiz pe baza metodelor numerice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 115Figura B-10. Diferite diagrame ale presiunii apei pentru un perete impermeabil n func ie de
natura terenului

116 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

Anexa C
1. Legisla ie


2. Lista standardelor
Nr.
Crt.
Standarde
Indicativ, titlu

1. SR EN 1536:2004
Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pilo i
fora i.

2. SR EN 1537:2002
Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Ancoraje
n teren.
SR EN 1537:2002/AC:2002
Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Ancoraje n
teren.
3. SR EN 1538:2002
Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i
mula i.

4. SR EN 1990:2004
Eurocod. Bazele proiect rii structurilor.
SR EN 1990:2004/A1:2006
Eurocod. Bazele proiect rii structurilor.
5. SR EN 1990:2004/NA:2006
Eurocod. Bazele proiect rii structurilor.Anex
Na ional .
6. SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2009
Eurocod: Bazele proiect rii structurilor.

Nr.
Crt.
Acte legislative Publica ia
1. GP 093-2006
Ghid privind proiectarea structurilor de p mnt
armate cu materiale geosintetice i metalice.
Ordinul ministrului transporturilor construc iilor i
turismului nr. 1764 din 21septembrie 2006
publicat in Monitorul Oficial , Partea I , nr. 896 bis
din 03 noiembrie 2006,
2. NP 114-2004
Normativ privind proiectarea i execu ia
ancorajelor.
Ordinul ministrului transporturilor construc iilor i
turismului nr.363 din 08 martie 2005
publicat in Monitorul Oficial , Partea I , nr. 453 bis
din 27 mai 2005 ,
3. NP 074-2007
Normativ privind documenta iile geotehnice
pentru construc ii.
Ordinul ministrului dezvolt rii lucr rilor publice i
locuin elor nr. 128 din 08 mai 2007
publicat in Monitorul Oficial , Partea I , nr. 381 din
06 iunie 2007,
4. NP 120-2006
Normativ privind cerin ele de proiectare i
execu ie a excava iilor adnci n zone urbane
Ordinul ministrului transporturilor construc iilor i
turismului nr 1730 din 21 septembrie 2006
publicat in Monitorul Oficial , Partea I , nr. 911 bis
din 09 septembrie 2006,
5. NP 122-2010
Normativ privind determinarea valorilor
caracteristice i de calcul ale parametrilor
geotehnici.
Urmeaz s fie publicat
6. NP 123-2010
Normativ privind proiectarea geotehnic a
funda iilor pe pilo i.
Urmeaz s fie publicat
7. P 100-1:2006
Cod de proiectare seismic Partea IPrevederi
de proiectare pentru cl diri.
Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i
turismului nr.1711/2006 din 19 septembrie 2006,
publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 803 bis din
25 septembrie 2006.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 117
7. SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2009
Eurocod: Bazele proiect rii structurilor. Anexa A2:
Aplica ie pentru poduri. Anexa na ional .
8. SR EN 1991-1-1:2004
Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-
1: Ac iuni generale. Greut i specifice, greut i
proprii, nc rc ri utile pentru cl diri
SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009
Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1- 1:
Ac iuni generale - Greut i specifice, greut i proprii,
nc rc ri din exploatare pentru construc ii.
9. SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006
Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-1:
Ac iuni generale. Greut i specifice, greut i proprii,
nc rc ri din exploatare pentru construc ii. Anex
na ional .
10. SR EN 1991-1-6:2005
Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-
6: Ac iuni generale. Ac iuni pe durata execu iei
SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008
Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-6:
Ac iuni generale. Ac iuni pe durata execu iei. Anexa
Na ional .
11. SR EN 1991-1-6:2005/AC:2008
Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-6:
Ac iuni generale. Ac iuni pe durata execu iei.
13. SR EN 1993-1-10:2006
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el.
Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a
o elului
SR EN 1993-1-10:2006/AC:2009
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 1-
10: Alegerea claselor de calitate a o elului
14. SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 1-
10: Alegerea claselor de calitate a o elului. Anexa
na ional .
15. SR EN 1993-5:2007
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el.
Partea 5: Pilo i i palplan e.
SR EN 1993-5:2007/AC:2009
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 5:
Pilo i i palplan e
16. SR EN 1994-1-1:2004
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de
otel si beton. Partea 1-1: Reguli generale si
reguli pentru cl diri.
SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de o el
i beton. Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru
cl diri.
17. SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de o el
i beton. Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru
cl diri. Anexa Na ional .
18. SR EN 1997-1:2004
Eurocod 7: Proiectarea geotehnic Partea 1:
Reguli generale
SR EN 1997-1:2004 /AC:
Eurocod 7: Proiectarea geotehnic Partea 1: Reguli
generale.
19. SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007
Eurocod 7: Proiectarea geotehnic Partea 1: Reguli
generale. Anexa na ional .
20. SR EN 1997-2:2007
Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 2:
Investigarea i ncercarea terenului
SR EN 1997-2:2007/NB:2009
Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 2:
investigarea i ncercarea terenului. Anexa Na ional
21. SR EN 1998-1:2004
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru
rezisten a la cutremur. Partea 1: Reguli generale,
ac iuni seismice i reguli pentru cl diri
SR EN 1998-1:2004/NA:2008
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a
la cutremur. Partea 1: Reguli generale, ac iuni
seismice i reguli pentru cl diri. Anexa na ional .
22. SR EN 1998-5:2004
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru
rezisten a la cutremur. Partea 5: Funda ii,
structuri de sus inere i aspecte geotehnice
SR EN 1998-5:2004/NA:2007
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a
la cutremur. Partea 5: Funda ii, structuri de sus inere
i aspecte geotehnice. Anexa na ional .
118 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
23. SR EN 10248-1:1996
Palplan e laminate la cald din o eluri nealiate.
Partea 1: Condi ii tehnice de livrare.

24. SR EN 10248-2:1996
Palplan e laminate la cald din o eluri nealiate.
Partea 2: Toleran e de form i la dimensiuni.

25. SR EN 10249-1:1996
Palplan e formate la rece din o eluri nealiate.
Partea 1: Condi ii tehnice de livrare.

26. SR EN 10249-2:1996
Palplan e formate la rece din o eluri nealiate.
Partea 2: Toleran e de form i la dimensiuni.

27. SR EN 12063:2003
Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i
din palplan e.

28. SR EN 12716:2002
Execu ia lucr rilor geotehnice speciale.
Injectarea cu presiune nalt a terenurilor (Jet
grouting)

29. SR EN 13331-1:2004
Sisteme pentru sprijinirea an urilor. Partea 1:
Specifica ii de produs.

30. SR EN 13331-2:2004
Sisteme pentru sprijinirea an urilor. Partea 2:
Evaluare prin calcul sau ncercare.


31.
SR EN 14653-1:2005
Sisteme hidraulice ac ionate manual pentru
sprijinirea an urilor. Partea 1: Specifica ii de
produs.

32. SR EN 14653-2:2005
Sisteme hidraulice actionate manual pentru
sprijinirea santurilor. Partea 2 : Evaluare prin
calcul sau incercare.

33. SR EN ISO 14688-1:2004
Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i
clasificarea p mnturilor. Partea 1: Identificare i
descriere
SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006
Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i
clasificarea p mnturilor. Partea 1: Identificare i
descriere.
34. SR EN ISO 14688-2:2005
Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i
clasificarea p mnturilor. Partea 2: Principii
pentru o clasificare.
SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007
Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i
clasificarea p mnturilor. Partea 2: Principii pentru o
clasificare.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 119