Sunteți pe pagina 1din 73

Trimiterea a doua ctre Timotei a slvitului i ntru tot ludatului Apostol Pavel.

Tlcuit de Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei n limba elin, apoi tl mcit n cea proast1) de fericitul ntru pomenire dascalul Nicodim Atonitul i apoi n limba romn de smeritul V. P. M.

Pricina acestei trim iteri1 ) dup re Hrisostom, Teodorit, Teofilact i Icnmenie.


Pentruce p iicin trim ite fericitul P avel i a doua epistolie ctre Tim otei? Sin gu r o zice ntru cea din t i; c scria n tr aceea aa: Acestea le scriu ie, ndjduind curnd, a veni la tine (cap. I I f 14 ). Deci funde P a vel nu a putut s mearg la Timotei, precum scri) fiindc se afl n tem ni legat de m pratul Neron, pentru aceasta a trebuit a scrie i a doua epistolie ctre dnsul: nti adec, c n locul nfierei sale s mnge pre Timotei prin scrisori, carele poate se necji pentru lipsa nv torului su i pentru greutatea ce purt a ocrmuirei bisericei din Efes i alta nc pentru ca s -l ntriasc p re el ntru, ngrijirea turmei sale ostenind, fiindc brbaii cei m ari i p u ternici obosesc i ostenesc de purtarea de g rij a turmei i a bisericilor, btndu-se din toate prile de valurile ispitelor, mai ales ntru acele vremi, cnd pretutindenea erau goane i rsboae asupra hristianilor. Acestea adec snt adevratele p ricin i,
x) nsemneaz c dupre Teodorii, aceast epistolie este cea mai de p< urm, adec a patrusprezecea dupre rnduial i dupre vremile n care a scris fericitul Pavel trimiterile sale. nsemneaz nc i ac'easta, dupre acestai Teodorii, c Timotei nu se afl n Efes, cnd a trimis Pavel epistolia aceasta, ci ntru alte pri. Iar aceasta o socotete din cuvan tul ce-1 zice la sfritul epistoliei; c pre Tihic la trimis n ICfes (I ;i cap. IV stih 2 al acesteea). Fiindc trebuia s zic: pre Tihic l'am Ii i mis aci.

Aeeash't r/'i'i/o/it' s\t syt/.s dupre Mele!ie iu anul .7/ du/hi Iuih/lfit 1ea Domnului Iii /omul / <// hisericelei i'i/orii,

PRICINA TRIMITEREI A DOUA CTRE TIMOTEI


/ / * / / / /,/y/i/ / / t / f . r

251
v/j y /s//*

pentru care a scris fericitul P a ve l i p re aceasta a IJ-a epis tolie ctre 1 imotei. A sttu t ns i a treia pricin, dupre Hrisostom, aceasta adec, eresurile ce sau fost nceput de ctre nvtorii Iudeilor, despre care a ar ta t P a vel i n cea di7iti. D eci mai nti ntru aceasta aduce aminte lui Timotei, de buna cinstire de Dumnezeu i de credina strmoilor lui; a l doilea cum c F rig el i Ermoghen cei din A sia i-au ntors feele de ctre lanurile sale i m i mai singur lui Onisim blagoslovitului i m rturisete har, p e n truc a a r ta t mult sirguin de a mers la Roma i a rmas lng (dnsul), al treilea poruncete lui Timotei, s se feriasc de nebunetile ntrebri, pentruc din acestea se nasc glcevile i pentruc din acestea Imeneu i P ilit au czut din credina lui Christos i zicea c nvierea sa f c u t acum; a l patru lea l sftuete p re el, s i aminte de nvtur, pentruc n vreme le cele mai de pre urm vor fi oameni iubitori de sinei i iubitori de n dulcire m ai mult, dect iubitori de Dum nezeu; de aceasta i trebue s provad, pentru ca s siguripsiasc pre hristiani, a nu se amgz cineva de unii ca aceia, a t t la moraluri, ct i la amrunita nvtura credinei; a l cincelea i a rat lui, c a venit vremea dezlegrei i a ?norei sale i are a se fa ce jertf pentru Christos; a l caselea nc i cea mai de pre urm, i poruncete, ca s vie el mai curnd la Roma, aducndu-i crile i fe lo n u t i sftuindu-l s se pziasc de arm arul Alexandrie, pentruc a a r ta t multe rele asupra lui P a vel i sfrete epistolia. Se vede ns c aceast epistolie precum zice Hrisost. s a f cut aproape de moartea fericitu lu i Pavel; precum i nsui o arat ntru aceasta zicnd, la t eu m jertfesc i vremea topirei mele a sosit (11 Timotei IV , 6).

1. Pavel Apostolul lui Iisus Christos, prin voea lui Dum nezeu, dupre fgduina vieei ceii n Christos Iisus.
n d a t din procuvntare i din nceputul epistoliei, a de te p ta t Pavel i a m ngiat sufletul lui Timotei. Nu cuta, zice, o Tim otee, la primejdiile vieei acesteea, pentruc acestea pricinuesc nou viaa venic. Noi ne-am fcut Apostoli ai lui Christos, p entru ca s murim aicea pentru Christos i s vi euim acolo venicete m preun cu dnsul. P en tru aceasta ns m nge ndat din nceput pre Timotei, a nu auzi el c nv toru l su Pavel se afl n primejdii i nchisori, mai mult s se ntristeze. Vezi ns, c du pre fgduin, num ete pre viaa cea ntru Christos i ca cum i-ar zice aa: dac viaa cea n tru Christos e s t e 1 dupre fgduina, adec dac a fgduit nou Domnul, s ne-o dea aceasta n veacul viitor, apoi nu o cut aceasta n veacul acesta; n Christos ns este via, adec m preun cu Christos, sau ntru Christos, p en tru c Christos este carele are s dea nou aceast via i s o pziasc; fiindc viaa aceasta simit se pzete cu hrane i cu buturi; iar cea gnd it i duhovniceasc ntru Christos se pzete i de el se ine; cci Christos este i va fi nou to ate n to t veacul a c e la 1 ).

2. Lui Timotei, iubitului fiu.


E s te cu putin a fi cineva fiu i a nu fi iubit pentru r u ta tea sa; p en tru aceasta Pavel num ete pre G alateni fii i l doare pentru dnii, zicnd: Copiii mei, p re cari iari chinuesc a v nate (Galat. IV, 16); iar Tim otei nu era numai iubit fiu du pre duh al fericitului Pavel; ci iubit i pentru fap tele bune, ce avea. A rat ns cu acest cuvnt Pavel, cum c
*) Teodorii ns aa tlcuete zicerea aceasta: Apostol, zice, rna pro pus stpnul Dumnezeu, mpreun alegndu-m i Christos, ca cu la gduita venic via s propoveduesc oamenilor.

EPIST . A DOUA CTRE TIMOTEI GAP. I, VERS. 2 3 .

253
* -s//s//s//s//s//s//s.

nu a m ers la Timotei, nu c doar s a m niat asupra lui, sau pentruc la prihnit n lucrrile acelea, cci era iubit T im otei lui, ci p en tru c s a oprit de sila i din nevoia cea din afar.

Har, mil, pace dela Dumnezeu Printele i dela Chri stos Iisus, Domnul nostru.
Oraia aceea i rugciunea ce a scris Pavel lui Tim otei i epistolia cea dinti, nsi aceea o scrie i ntru aceasta a doua;, pentru aceasta tlcuirea acesteea cetete-o acolo.

3. Mulmesc lui Dumnezeu.


Vezi, o cetitorule, ct covritoare drag oste are fericitul P a vel ctre Timotei? Mulmesc, zice, lui Dumnezeu, pentruc iubindu-te pre tine, mi aduc aminte de tine; aceasta este d ra gostea i prietenia adevrat, cnd cineva se m po dob ete i. se cinstete ntru prieteugul celui iu b it1 ).

Cruia slujesc din strmoi ntru curat contiin.


i cum zice aicea Pavel, c sluji lui Dumnezeu cu curat contiin2), de vreme ce el nu cred ea pre Fiiul lui, pre Iisus Christos? R spundem c contiin nelege aicea Pavel pre \aa cea m buntit, ce avea; cci dei era evreu i n ecre dincios ntru Christos, dar ns dupre via era cinstit. Sau o zice aceasta, cci i cnd goni pre Christos i pre hristiani, pentru rvna lui D um nezeu i goni i nu cu patim i cu socotial om eneasc; de aceasta i scria ctre Filipiseni zicnd: D upre rvn goniam biserica, dupre d re p ta te a cea ntru lege, fcndu-m neprihnit (Filip. III, 6). i nu precum muli ere tici fac, cari tiind, c eresurile lor snt p u tre d e i mincinoase, ns p en tru slava om eneasc le ntresc (adec le e co m en du esc) i le apr. Iar nelegerea acestei ce zice este a ce st-fel: s nu m socoteti, o Tim otee, cum c altele cugetez cu ini ma i altele zic cu gura, b a; curat este contiina m ea de toat frnicia; i cela ce am fost to td e u n a snt i acum. Deci nu minesc dei zic, c te iubesc i c to td e u n a mi aduc aminte de tine.

C necurmat pomenire am despre tine, ntru rugciu nile mele, noaptea i ziua, dorindu-te a te vedea.
Mulmesc, zice, lui D umnezeu, p entru c-mi aduc aminte de tine i cci nu prost mi aduc am inte, ci ntru rugciunile
') Cine este adevratul i curatul prieten i adevrata dragoste i pri etenie, vezi la suptnsemnarea zicerei: lubindu-v pre v o i (1 Tes. II, 8). :) Ce este slujirea, vezi la suptnsemnarea zicerei: C martor mi este Dumnezeu, cruia i slujesc ntru duhul m e u (Romani I, 9).

254.

EPIST . A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 3 5 .


/ / / / / / / / / / s/s,s * * . . s.s.s s s/.*.*,,* / / / / / / ; / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ , v

m ele; nu o d at sau de dou ori po m em ndu-te, ci noap tea sau ziua, rugnd pre D umnezeu pentru tine, ca s pliniasc dorul ce-1 am, ca s te vd. Deci fiindc eu atta doresc a te vedea, cum ar fi chip a m lipsi pre sine-mi, vrnd, de atta ndulcire, de ar fi cu putin s vin? A ceasta a rtat este cum c nu pot; i pentru aceasta nu vin. P e n tru c e ns Pavel nu zice descoperit pricina, c este oprit i nchis de N eron? P entru ca s nu ntris teze pre Timotei ndat dela nceputul epistoliei, ns la sfritul acesteea o arat.

4. Aducndu-mi aminte de lacrimile tale, cas m um plu de bucurie.


Zicerea aceasta aa unete-o cu cea de mai sus, c este s ritoare: Doresc s te vd, ca s m umplu de bucurie; apoi ca n parinteji: Aducndu-mi am inte de lacrmile tale. De ai fi, zice, neprieten i nu ai voi s viu s te vd, iari lacri mile tale, viindu-mi ntru pomenire, ar fi fost ndestule a n duplec pre inima mea, ca s vin i s m ndulcesc de tine, c urm s fi plns i s fi tnguit Timotei, cnd se despri de Pavel, mai mult dect un prunc, ce suge, cnd se desprteste de t ta mamei sale.

5. Pomenire lund de credina cea nefarnic, ce este ntru tine.


Nu doresc numai, zice, ca s te vd,' p en trnc mi aduc aminte de lacrimile tale, ci i pentruc mi aduc am inte de cu rat i neam gito area credin a ta, care ai ctre mine; fiindc m are era i aceast d re p ta te ie, pentru ca s te iubeti de ctre mine i p en tru a m trage, ca s vin, s te vd.

Care a locuit mai nti n moaa ta Loida i n maica ta Evnichi.


Iat i alt oraie a lui Tim otei i alt d re p ta te a lui spre a se iubi de Pavel. Dar care e s t e \ ) r a i a aceasta i d rep ta tea? A ceasta adec, cci Timotei nu s a nscut din nsctori si strmoi necredincioi; ci din credincioi hristiani, m car dei din Iudei pogortori. Tatl su ns se pogor din E lin i1 ). Vezi ins, o cetitorule, c L egea cea Veche ncepuse a se dezleg, fiindc se fcea am estecturi de snge prin nuni i Elini b r
J y

x ) Cci zice la fapte sfinitul Luca: i a ajuns Pavel la Dervi i Lis tra i iat c un ucenic acolo anume Timotei, fiu oare-creea femei iudee credincioas, iar de tat elin (Fapte , 1). Care tlcuindu-o Teodorit zice: C ludeica fiind, a crezut in Mntuitorul tuturor,

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 5 7 .

2))

bai de neam luau femei iudeice i altmintrelea femei din Elini luau brbai iudei, care aceasta foarte o opri legea.

vSi snt,7 c si y ncredintat ntru tine.


Fiindc cele bune i virtuile nsctorilor i a pronsctorilor, le slvesc i le cinstesc fiii i nepoii, ns dac acetia urmeaz virtuilor acelora, dei ei nu urmeaz pronsctorilor lor, virtuile acelora snt spre ruinarea i necinstea acelora. Fiind, zic, c urmeaz aa, pentru aceasta i Pavel zice lui Timotei, c credina pronsctorilor ti se afl i ntru tine, precum eu snt ncredinat desvrit. D upre cuviin dar ai credin nefarnic i curat, p entruc de mai nainte, dela nsctorii ti o ai ntem eiat n inima ta i a se clti ea este cu neputin.

6. Pentru care pricin aduc aminte ie, ca s aprinzi pe Darul lui Dumnezeu.
P en tru c te tiu, zice, c ai credin nefarnic, pentru aceasta te ndemn, ca pre darul cel ce Pai luat al Sfntui Duh, pentru a p ra re a i ocrm uirea bisericei i pentru ca s lucrezi sem ne i minuni i n scurt pentru ca s iaci to a t virtutea, care se potrivete episcopului; pentru aceasta, te ndem n, ca s mai aprinzi Darul acesta, adec ca s faci Darul acesta t o t deuna viu i puternic i s nu-1 lai s se sting; cci precum focul are trebuin de lemne, ca s ard, aa i Darul D u h u lui are trebu in de osrdie i de luare aminte i de inim deteapt, ca to tdeun a s clocotiasc; cci de ar lipsi acestea se stinge Darul; precum i aiurea acesta zice: Duhul s nu-1 stingei (I Tesal. V, 20); a creia ziceri tlcuirea c e te te - o 1 ).

Carele este ntru tine prin punerea manilor mele.


Darul acesta al Sf. Duh, zice, se afl ntru tine, pre carele Pai luat, puind eu mnile pre capul tu, cnd te hirotonisiam episcop; tu ns, mai puternic f pre focul Darului acestuia i Darul cuvntului i al nvturei, ce ai luat, umple-1 de ndrznial i de brbie i de cutezare i st cu vitejie, propoveduind cu mrime de suflet.

7. C 1111 a dat nou Dumnezeu Duh de temere, ci de putere.


Noi Apostolii adec i hristianii nu am luat pre Duhul Sfnt
') C precum untul de lemn, zice Teodorii, pre flacra candelei o Ihce mai puternic, aa buna osrdie a sufletului, trage la sine pre Da rul prea Sfanului D u h . Vezi i suptnsemnarea zicerei: Cu duhul nlerbantndu-v*1 (Rom. XII, 1 1).

256.

E PIST. A DOUA CATRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 7 .

pentru aceasta, ca s ne tem em i s ne sfiim, ci pentru ca s fim puternici ntru ispite i p en tru ca s nfim pre adevrul Evangheliei cu brb ie i cu putere, p entruc D um ne zeu multora d Duh de tem ere m are precum este scris la isto riile m prailor: i a czut preste dnii Duh de t e m e r e 1 ); adec a pus ntru dnii fric.

i de dragoste.
A d at D um nezeu nou, zice, Duh de dragoste, att de cea ctre Dumnezeu, ct i de cea ctre aproap ele; cci i a iubi noi pre D um nezeu ca pre un T a t al nostru, dela Sfntul Duh o avem aceasta, care ne facem s strigm: Ava, Printe (Rom. VIII, 15); i a nu ne clti din d rag ostea aproapelui nostru i aceasta D ar este, care se pricinuete din p uterea lui D u m n e zeu; precum i a ne sminti se pricinuete din tem ere i din micurare de suflet. Ins dei darurile cele mai de sus ale puterei i ale dragostei se pricinuesc dela Duhul Sfnt, i noi ns se cuvine s artm proalegerea noastr i s facem lucrurile acelea, ce putem spre ctigarea darurilor celor de acest-fel. i de ntreaga nelepciune. Dumnezeu, zice a d at nou duh de ntreaga nelepciune, adec ca s avem minte snto as i s fim ntregi nelepi i dupre aezarea sufletului nelepind nernduiala patimilor ce lor ce snt ntru noi dupre Teodorit, sau p en tru ca s avem ntreaga nelepciune a no astr pre Duhul Sfnt, i cnd se ntm pl a ne veni vre o ispit, s o priimim pre nelepirea i n drep tarea noastr, sau i ca s ne facem altora ntleptori i ndrepttori.
*) Zicerea aceasta n Scriptur nu am putut a o afla chiar aa scris; se afl ns altele, conglsuite cu aceasta i de asemenea putere: i celor rmai dintre voi, le voiu da fric n inima lor n pmntul vr mailor lor (Levit. XXVI, 36). i nu er cel ce vede i nu era cel ce cunoate i nu era cel ce izbvete tot dormind c nspimntarea Domnului a czut preste e i (I Imp. XXVIII, 12). Temere i robie va aduce preste el (nelepciunea adec); i-1 va pedepsi pre el ntru pedep sirea ei (Sirah IV, 17). Se vede ns c zicerea aceasta, este ceea ce o a zis Dumnezeu prin Isaia despre Rabsane ctre oamenii mpratului Ezechiea, cei trimii ctre dnsul zicnd: Acestea zice Domnul s nu te temi de cuvintele care le-ai auzit, c au hulit beii mpratului Asiei enilor; iat eu voiu da ntru el Duh (de temere adec) i va auzi vosle i se va ntoarce n pmntul su i voiu obor pre el cu sabie n pii mntui lui (IV Impr. XIX, 6). i de Isaia aa se scrie: Iat eu voiu pune ntru el Duh (de temere adec) i auzind veste se va ntoarce Iu ara s a (cap. XXXVII, 7).

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 8 .

257

8. Deci s nu tc ruinezi de mrturisirea Domnului nostru.


Muli oameni fr de minte i ticloi, cercetnd cu cuge tri om eneti i sm erite dumnezeetile taine, cele mai pre sus de nelegere, socotesc ruine a lor a zice, c s a rstignit Fiiul lui Dumnezeu, netiind nebunii c prin cruce, omul cel osndit s a fcut Fiiu al lui Dumnezeu, ci tu, o Tim otee, s nu te ruinezi, ci mai ales cuteaz i p ropo veduete pre el. Nu a zis ns s nu te temi, ci nici s te ruinezi, p entru ca s arate cu aceast zicere, c lucrul nu are primejdie, ci nu mai ruine; i dac aceast ruine, tu o vei defima, to a te cele lalte sn t fr primejdie. P entru aceasta i Domnul defim nd ruinea a suferit crucea, precum zice acesta Pavel: C nu m ruinez de E vanghelia lui Christos; c putere a lui D um nezeu este, spre m ntuirea a to t celuia ce crede (Rom. I, 16).

Nici de mine legatul.


S nu te ruinezi, zice, o Timotee, cci snt legat cu lan uri, pentru c nviez morii i eu nvtorul lumei; fiindc nu snt legat, ca un fctor de rele, pentru fapte necuviincioase, ci snt legat al lui Christos; cci dac Christos nu s a ruinat a suferi o sn da i ocara morei ceii de cruce pentru mine, cum m voiu ruina eu a suferi legturi i lanuri pentru dnsul.

Ci ru ptimete mpreun cu Evanghelia.


A d e c nu s ari numai prost o T im o tee i prin cuvinte goale, c nu te ruinezi de crucea lui Christos i de legturile mele; ci pre l< A ;ng acestea f-te i cu cercarea i cu faptele m preun p rta al patim elor lui Christos i al meu i s mi te ndoeti. A ceast ndrznial ns i putere, ce o pun e P a vel n sufletul lui Tim otei cu aceste cuvinte, um bros s a ar tat i mai sus, cu cuvntul ce la zis, c nou a dat D u m ne zeu duh de putere. D ar ce vrea s zic aceasta: Ru pti mete m preun cu Evanghelia. O are pentruc Evanghelia ptimete? Ba; ci o zice aceasta ptim ete ru m p reun cu mine pen tru Evanghelia lui Christos i pentru propovduirea Kvangeheliei. Sau Evanghelie num ete pre toi propoveduitorii i ucenicii Evangheliei, precum i ntru cea ntia ctre Corinl('ni, E vanghelia a num it pre hristiani cei ce vestiau Evanghelia: aa i Domnul a rnduit celor ce vestesc Evanghelia, din E vanghelie (adec dela hristianii, cei ce priimesc Evanghelia) a virub (I Cor. IX, 14). Deci ru ptim ete i tu, o Tim otee, mpreun cu coi ce propoveduesc Evanghelia i cu ucenicii.
Imn . III

17.

258.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 8 9 .

/ / / / / / / / / x / / / / y / / / / r v / / / / / / / / / / / v / > -/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

P o ate ns cineva ar nelege, mai cu iscodire c rea ptimire a Evangheliei este oprirea Evangheliei i necredina multora ctre Evanghelie. Deci i tu, o Timotee, prim ejduete-te m preu n cu Evanghelia, care aa ptim ete i se oprete de vr mai i nu se crede de ctre Elini i de ctre E v r e i1 ).

Dupre puterea lui Dumnezeu.


Fiindc zicerea ru ptim ete, ce o a zis mai sus lui T i motei er cuvnt ngreuitor i sarcin, pentru aceasta acum aicea l m nge i uureaz pre el, zicnd: S nu socoteti, o Tim otee, c cu puterea ta ai s ptimeti r u ; nu, ci cu p u te re a lui Christos, lucru al tu este numai a voi s ptimeti i s te srgueti spre aceasta; iar puterea ta c a s suferi p a timile este a lui Christos.

9. Celui ce ne-a mntuit pre noi i ne-a chemat cu chemare sfnt.


Cu aceste cuvinte arat Apo5;tolul semnele puterei lui D u m nezeu; Dumnezeu, zice, ne-a m ntuit i deprtai fiind noi, ne-a chem at la sinei, ca s ne fac sfini. Deci acela carele i nevrnd noi ne-a mntuit, cu mult mai vrtos acum, cnd voim a ne mntui, are s ajute mntuirei n o a s tre 2).

Nu dupre faptele noastre, ci dupre a sa propunere i dar.


Dumnezeu, zice, ne-a m ntuit i ne-a chem at, ca s ne fac sfini, fr a avea pre cineva ca s sliasc sau s-l sftuiasc la aceasta, ci de a sa proaezare, adec du pre ideia cea pronchipuit ntru stpnitoarea dumnezeire, fr de nceput i mai nainte de veacuri, pentru a s d vou prin D omnul n os tr u Iisus Christos; nu este ns Darul acesta puin i slava la noi, a voi D um nezeu s dea Darul su acesta nou, nu din
a) Teodorii ns aa tlcuete patima propovduitorilor*', o a numit patim a Evangheliei, pentruc pentru Evanghelie suferiau ei muncile cele de tot felul. Deci poruncete lui a le suferi acestea vitejete i l m nge pre el pomenirea dumnezeetei puteri, c cel ce ne-a chemat spre mntuire, d i putere, msurnd darul cu credina celor ce l priimesc. 2) Iar care este chemarea cea sfnt, vezi-o la zicerea: Nu cumva n zadar ai priimit Darul lui D u m n ez e u ? (11 Cor. VI, 1). Zice ns i Meletie Pi gas, carele i acolo vorbind despre chemarea cea sfnt, acestea: Celui ce ne-a chemat pre noi cu chemare; care chemare? Sfnt; c este i chemare proast, nu sfnta chemare, cu care muli se cheam, precum zice: C muli snt chemai", cari i nesupuindu-se se izgo nesc; iar cei alei dei snt puini, chemare sfnt se numesc. Pentruce? Nu dupre laplc.*lc noastre, ci dupre a sa propunere data nou ntru Chri stos i celelalte1 ' (Cartea I despre hristianism).

EPIST . A DOUA CATRE TIMOTEI C A P. I, VERS.

9 11.

259

cin, adec nu a si schim ba socotinta si a se ci si cu a doua > * J ) > J voire i scopos, ci mai nainte de veacuri adec cu ntiul sfat i voe a s a 1 ).

10. Iar acum artat prin artarea Mntuitorului nos tru Iisus Christos.
Macar dei Darul, zice, cel ce era s se dea nou oam eni lor, era procunoscut mai .nainte de veacuri, dar ns acum s a artat, cnd s a artat M ntuitorul nostru Iisus Christos.

Carele a stricat moartea si a adus la lumin viata si nestricciunea prin Evanghelie.


) ) y

Christos, zice, stricnd m oartea aevea, cu trupul su, fiindc la fcut nestriccios i nem uritor prin nviere; i ne-a luminat pre noi hristianii prin Evanghelie, adec a provestit nou d u pre Teodorit, ca s ndjduim i noi via i nem urire a tru purilor n oastre; fiindc noi hristianii, acum cu fapta nu ne-am .fcut nestriccioi, ci cu p uterea; avem ns a ne face nestri ccioi i cu fapta prin nvierea ceea ce o ndjduim, iar n dejdea aceasta a nestricciunei, o a a r ta t nou Evanghelia lui Christos i o a adeverit pre ea nou.

11. L a care eu mam pus propoveduitor i Apostol i nvtor al neamurilor.


P en tru care pricin se num ete Pavel aicea propo veduitor al neam urilor? P entru ca s arate lui Timotei, cum c i el se
]) i Hrisostom nc aa tlcuete aceasta: Darul cel dat nou de 'Christos Iisus, mai nainte de vremi venice, adec fr de nceput, n sui acestea le-a pronchipuit n Christos Iisus a se face. Nu mic lucru este i acesta din nceput a voi; nu din cin dar (Vor. a Il-a la aceasta). i ce ncheem n s din cuvintele acestea ale Apostolului i ale tlcuitorilor.; aceasta, c taina ntrupetei iconomii a fost din nceput mai .nainte de veacuri piOcunoscut i prohotrt a se face, mai nainte de a proounoate i a prohotr Dumnezeu, nici o fptur alta simit sau gndit n a cunoscut-o. i cum c pentru aceasta s a procunoscut i s a prohqctrt toate celelalte. Iar cum c taina ntruprei mai nainte de procunotina i prohotrrea tuturor fpturilor s a procunoscut i s'a prohotrt, vezi la sfritul sftuitoarei crei ceii ctre preaosfin. Mitro politul oaninilor unde mai pre larg se arat aceasta cu mrturiile sfin iilor teologhi. Zicerea aceasta a Apostolului aa o tlcuete i Mar. Atanasie, zicnd: i cum o am fi luat mai nainte de vremi venice, nc nefiind noi, ci n vreme fcndu-ne, de nu ar fi fost nvisterit Darul cel ce a ajuns la noi? C nici trebuia viaa noastr a s e ntemeia ntru ni mica alta dect ntru Domnul numai, cel ce era mai nainte de veacuri ;i prin carele i veacurile s au fcut, ca ntrnsul fiind Darul s putem ;i noi a moteni viaa venica. Vezi despre aceasta i suptnsemnarea .icorci: Mai nti nscuI dect toat fptur (Colas. I, 15).

260.

EPIST . A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS.


/.

11 12.

ys//s//jy/*y/ //s/'S/.s./s//s//s/:y,/s//s//jy/jy/s:s.s : / / < / . >

cuvine s vorbiasc m preun i nvee pre neam uri i s nu se sfiiasc, u rm n d nvtorului su, carele pentru c nva pre neam uri era legat n tem ni.

12. Pentru care pricin i ptimesc acestea.


A ceste legturi i nchisorile i muncile le ptim esc nu c do ar este vre un par, ci pentruc snt prop ovedu itor i n v to r al neamurilor. Cu cuvntul acesta ns se arat P avel > pre sinei vrednic de crezare pre sine, c zice de nu ai cred e eu cu adeverire, c are a se stric m o artea i c am s viez: m p reun cu Christos, (nai voi s aleg a ptimi acestea)').

C i nu m ruinez.
Vezi, o cetitorule, c Pavel prin cuvinte arat aicea, ceea. ce mai sus a nvat pre Timotei? A d ec a nu se ruina p e n tru patimile lui Christos i pentru legturile sale; c este la nd m are i nu ruine a ptimi cineva pentru Christos.

C tiu aceea de care mam ncredinat i ndjduesc c puternic este, zlogul meu a-1 pzi n ziua aceea.
Bravo! p e n tru ndrzniala i nendoita cred ina fericitului P a vel! Eu, zice, tiu i snt n cred in at cu siguranie c Christos este puternic a pzi n ziua aceea zlogul, ce mi la ncredin a t; zlog ns zice sau credina, sau propo veduirea E v an g h e liei; c Christos, carele a ncredinat acestea mie, nsu-i i le va pzi. P en tru aceasta i eu ptim esc i sufr to ate muncile numai pentru a nu-mi fur cineva vistieria aceasta; sau zlog num ete pre credincioii hristiani, pre cari Christos i-a ncre dinat lui. Sau i dinprotiv, zlog num ete p re aceia, pre cari Pavel i-a adus lui Christos. i aceasta artndu-o zicea ctre prezviterii Efesului: i acum v ncredinez pre voi lui D u m nezeu i cuvntului Darului lui (Fapt. X X , 32). i ca cum ar zice lui Timotei, c nu m ruinez, o Tim otee, ndjduind c. pre muli credincioi i mntuii am s proaduc lui D u m n e zeu, pre cari Dumnezeu i va pzi ca pre un zlog al m eu; ca pentru acetia s m slviasc pre mine, care am ostenit la. dnii, n ziua jud ecei; sau zlog num ete curat pre rspl tire, cci cel ce face vre un bine lui D um nezeu l ncredin eaz lui, ca n ziua judecei, s se ncununeze de D um nezeu i i rspltire pentru a c e lea2).
1 ) Iar Teodorii aa tlcuete z ic n d : Vederat a artat i nemulmirea acelora i brba(ia sa; c bunele vestiri priimindu-le aicea, unde se cade a odihni, ei il imineiiiu; el insl. cu ndulcire priimi muncile. -) 'Teodorii insa 'alo/1 ; a neles pre Darul Sfntului Duh.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. , VERS. 1 3 1 4 .

261

13. nchipuire aibi a cuvintelor celor sntoase.


E u, Pavel, zice, nvtorul tu, ca un zugrav am scris i am nchipuit ie, Tim otee, icoan i nti chip i model de fapta bun i de dreapta nvtur, ca uitndu-te la ntiul chipul acesta al meu, s zugrveti i tu acesta chip al meu de vir tute si > de nvttur, ' adec modelul acela al cuvintelor mele aibi-1 totdeun a, o Tim otee, i pzete-1 ntru sine-i, i cnd vei avea treb u in a zugrvi ceva i tu, la acela privete i dela acela i idei i zugrvete, fiindc acolo se afl to at d reap ta nvtur a credinei i a virtuei.

Ale celor ce ai auzit dela mine.


Nu numai prin scrisorile mele ci i gur ctre gur i prin viul glasul meu ai auzit i i s a predanisit nchipuirea aceasta a sntoaselor cuvinte i a dreptei nvturi. nsem neaz ns c din cuvintele acestea, aceasta ne nvm cum c i nescris, multe dum nezeescul A postol a predanisit. Deci s nu socotim, c epistoliile sale snt d e lips, fiindc nu pom enesc p entru toate, fiindc multe i fr scris le-a predanisit, i cele de lips din epistolii le-a deplinit prin viul glas; de aceasta i aiurea scria: inei predanisirile, care vai nvat, ori prin cuvnt ori prin epistolia noastr (II fesal. II, 15).

Intru credina i n dragostea cea n Christos Iisus.


> > o

A d e c cuvintele mele acelea, care tu le-ai auzit o T im otee, acelea cuprind i p e n tru credin i pentru dragoste, adec i pentru d reptele d ogm e i pentru viaa cea m buntit; i dar de vei avea trebuin a dogmatis. i a spune vre o dogm de credin, sau a face vre o virtute, de acolo vei lu prilejurile. 14. Bun zlog pzete-1, prin Duhul Sfnt, cel ce lo-

cuete ntru noi.


Zlog num ete aicea pre poruncile i nvturile cele des pre credin i despre m buntit via, pre care Pavel le-a predanisit fr nscris lui Timotei, precum mai sus a zis. Sau zlog a zis pre Darul Sf. Duh, ce la luat, precum i despre aceasta a zis mai sus. Cum ns vei pzi zlogul acesta, zice? Nu cu p utere om eneasc, ci prin Duhul Sfnt, care locuete ntru noi, cei ce credem , prin sfntul b otez; de vom pzi ns noi pre Sfntul Duh prin faptele cele bu n e ale noastre i nu-1 vom izgoni cu faptele cele rele ale n oastre i Duhul acesta va pzi ntru noi to ate buntile, care le-am luat dela D um nezeu. Deci silete-te i tu, o Tim otee, s pzeti pre Sf. Duh n ini ma ta, ca i Sf. Duh acesta s pziasc ntru tine, pre zlogul

262.

EPIST. DOUA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 1 5 1 6 .

cel ce i s a ncredinat; cci dupre David: De nu va pzi Domnul cetatea, n zdar a privegheat cel ce o pzete (Ps.. CXXII, stih 1).

15. tii aceasta, c sa ntors toi de ctre mine cei din Asia, ntre care este Figel i Ermoghen.
Cu aceste cuvinte arat A postolul ispitele, care le-a cercat n Asia, nu pen tru ca s m hniasc pre ucenicul su Timotei, ci mai ales p entru ca s-l ncredineze, c de ar cdea i n sui n aceleai ispite, s nu i se par d en a t i s se team;, ci s sufere cu vitejie; c de vrem e ce Pavel s a prins i s a nchis de ctre N eron, aceasta vzndu-o toi hristianii, cei ce s n t n Asia, ad e c cari se trag din Asia i se afl n Roma,, au lsat pre Pavel i s au ntors de ctre dnsul, p oate te rn ndu-se e i 1 ).

16. Dea mil Domnul casei lui Onisifor.


Vezi, o cetitorule, filozofia p rea fericitului Pavel i suferirea de rele; pre cei din Asia, adec cari s au ntors de ctre el, nu i-a blestem at; iar pre Onisifor, carele a p u rta t grij i la odihnit l blagoslovete i se roag pentru e l2). i nu numai p re el blagoslovete, ci i pre to a t casa i familia lui; c at ta era m buntii toi oamenii casei lui i a t t cu sirguina. i-a nvat blagoslovitul Onisifor, n ct toi urm au lui i virtuei lui.

C de multe ori ma odihnit.


Precum rcorete i rsufl cineva pre nevoitorul i lupt torul acela, carele este cuprins de nferbntarea i nduala n e 1) De aceasta zice Teodorii: In Roma din vechi era mpria, deci muli nemerniciau acolo, unii adec pentru neguitorie, iar alii pentru alte trebuine. Deci potrivit e, c ntru acea vreme i oare-cari din cre dincioii cei din Asia s fi mers acolo i s fi fugit de ntlnirea Apo stolului, pentru frica lui Neron. Ins i numele acestora dar la pus, ca a unora ce au artat mai lucrtoare ur i aceasta nc o a fcut, nu pre acetia prihnindu-i, ci fcndu-i artai pre protivnieii credinei ce lui ce i era ncredinat propoveduirea n Asia (adec lui Timot.). 2) De aceasta a zis Icumenie aceste oraii despre Onisifor: O fericite Onisifore, care te-ai nvrednicit a rcori pre Pavel; o de ar fi nou parte cu tine" Iar Teodorit a zis acestea: Vrednic de laud i rvnit este i de trei ori fericit, cela ce a adus Apostolului atta slujb,, aceast blagoslovenie secerndu-o dela limba aceea, ca aceia adec de care a po menit mai nainte i fa fiind, s au ntors de ctre Apostolul; iar acesta din Asia a alergat la Roma, nici de lungimea cei ngreuindu-se, nici de prea crudul mprat tenrndu-se i la nvrednicit pre el de atta slujb, pentru care nu numai lui, ci i toatei casei lui i-a rspltit cu dumnezeiasca mil.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 1 6 .

263

voinei i a luptei, aa zice, i Onisifor prin cuvinte i prin fapte m a rcorit i m a rsuflat pre cel ce m aflu ntru nevoina muceniei i nduiala necazurilor. i nu o d a t m a rcorit sau de dou, ori de trei ori, ci de multe ori. Cu ase m enea chip se cuvine i noi, fraii mei hristiani, s facem, ur mnd blagoslovitului acestuia Onisifor i to td eu n a s ajutm i s invitm, pre cei ce ptim esc pentru credina cea in Chri stos i pentru predanisirile prinilor i porunca lui D um nezeu; cci de vom mngia pre ei cu cuvntul i cu lucrul, ne vom face p rta al plilor lor, cari cei ce ptim esc au s le i dela D um nezeu pentru acestea. i s nu zici de Pavel; pen tru c P a vel de nu ar ii i avut pre cineva s-l ajute i s-l m b rb teze ntru nevoina muceniei, totui el de sinei ar fi rm as viteaz i ntrit (i cu to ate acestea i el num ete rsuflare i rcorire pre m ngerea ce o proad ucea Onisifor), ci p oate alt frate al nostru, carele ptim ete pentru credin i p entru po runca lui Dumnezeu, s nu sufere cu vitejie muncile, de nu ar avea pre vre un alt frate, ca s-l ntriasc i s-l m nge. Deci de se va afla cineva, care s ajute i s ntriasc pre fratele, cel ce ptim ete acest-fel, acela negreit c se va face tovar i m preun prta al biruinei fratelui aceluia; i de se va face m preun prta al biruinei lui, cu a d ev rat se va face prta i al cununilor lui. i aceasta artndu-o Pavel, zi cea, aiurea: Ins bine ai fcut m p reun m prtindu-v cu mine ntru necaz (Filip. IV, 14); p en tru aceasta i n luptele ce fceau n vrem ea veche, aceia ce stau i pziau vasele i lucrurile ostailor celor ce se luptau, m priau jafurile v rm a ilor celor biruii ntocm ai cu ostaii cei ce s au lu ptat i au b iru it1 ).
1) De aceasta i Dumnezeu dup ce cele dousprezece mii de Evrei s au btut cu Madiamitenii i i-au omort pre ei, mpreun i pre Valaam, fiul lui Lear (pentruc cu sfatul acestui blestemat au pus Madi amitenii mai nti pre femeile lor naintea mulimei i au cu'rvit cu ele Israiltenii i s au nchinat lui Beelfegor), dup ce au biruit acetia, zic, Dumnezeu a poruncit lui Moise s mpart toate jafurile i jumtate s le i ostaii cei ce au btut, iar jumtate s o i toat adunarea Evre ilor, cari nu se btuse. i a mprit jafurile ntre ostaii lor, celor ce au fost preacurvit, n tabr i ntre toat adunarea" (Numer. XXXI, 27). .i au mprit jafurile i la cei ce s au rzboit cu vrmaii dupre trup cci i acetia s au otit cu aceia dupre suflet, dupre Filon Iudeul, cel ce zice: Ctigul a mprit celor ce s au otit (c puin numr a fost afar de cei ce erau n linite) dnd cte jumtate de parte i unora i altora", adec celor ce au rmas n lagr. C cu dreptul a socotit a li a se mprti din folos i acetia dei nu cu trupurile s au nevoit,

v/s//jy/s//s//s//s//s//s//s//s//s//s//s//s//s//s//s/M^^

264.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI C A P. I, VERS. 1 6 1 8 .


/ / / /

s s s / //

Si meu nu sa ruinat. > de lanul > >


In to at p arte a epistoliei acesteea po m en ete fericitul A p o stol numai de ruinea Domnului, nu i de prim ejdia ptimiri lor celor p en tru Christos. P e n tru c e ? P en tru ca s m brbteze pre Timotei i p en tru ca s arate lui, cum c singur ruine e ste n ptimirile cele pentru Christos, nu i primejdie, m car c era i prim ejdie; pentru c N eron er ndrcit asupra lui Pavel, pentru c a ntors la credin pre unii din casnicii i iubiii si, ad ec pre tu rntorul de vin i paharnicul su. i vezi despre aceasta la zicerea: Intru ntia rsp und ere a mea nici unul a fost m preun cu mine (II Tim ot. IV, 16).

17. Ci ajungnd n Roma, mai cu silin ma cutat i ma aflat.


Onisifor, zice, nu s a ruinat de lanurile ce le port pentru Christos, nici m a defimat ca pre un nchis i legat, nici sa te m u t s fug de m preun vorovirea cu mine.. C mare pri mejdie er a se ntlni cineva i a vorovi m p reun cu Pavel, d u p ce s a nchis n tem n i de Neron, ci cu silin i sirguint m a cutat si m a aflat; care este sem n de mare brbie si credin 5 si ) dragoste. 0

18. Dea lui Domnul s afle' mil dela Domnul n ziua aceea.

Blagoslovitul Onisifor, zice, a fcut mil cu mine; deci dea D omnul, s i rspltire i plat de mila sa n ziua aceea ntricoat a ju d ecei; pentruce? P en tru c atuncea toi au tre buin de m ult mil i nsui sfinii, pentru nfricoata jude cat a Domnului, pentru nfricoata hotrre i pen tru nfrico atele munci. D ar dac Onisifor, carele s a pus pre sinei n primejdie de m oarte pen tru Christos, se m n tuete de mila lui Dumnezeu, cu mult mai vrtos noi smeriii i cei ce de sin gur mil sntem vrednici? A icea ns sar Marchionitii, cei ce au eresul i zic: Iat c Pavel doi dom ni n u m e te; rsp u n dem noi lor, c nu este aa cu adevrat, precum nsui Pavel aceasta aiurea m rturisete zicnd un dom n (Efes. IV, 5). i iari: Ci nou un Domn Iisus Christos este, prin carele toate (I Cor. VIII, 6). Ins obiceiu este la S criptur a ntrebuina acest-fel de voroav, precum este ceea ce se scrie la F acere : A plouat D om nul dela Domnul (Fac. XIX, 24); ad ec D om nul a plouat dela sinei, de aceasta dupre obiceiul Scripturei
ci cu su listele. Vezi i supln semn area zicerei: Pentru mprtirea voas tr n Evanghelie** (Pilip. I. o).

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 1 .

265

acesteea, scrie i Pavel aceasta aicea. Iar de vei nelege p e n tru poftorirea Domnului pre Tatl i pre Fi?ul i aceasta nu este necuvenit; cci i Tatl este D om n i Fiiul D om n i D u hul Sfnt D o m n ; ns nu snt trei Domni, ci un Domn n trei ipostasuri, cunoscndu-se i nchinndu-se. i vezi, o cetitorule, c nu a zis Pavel s d ea Domnul alt ceva lui Onisifor, fr numai m il 1 ).

i cte in Efes au slujit mie, mai bine le tii tu.


Blagoslovitul Onisifor, zice, este obinuit a face bunti i faceri de bine mie to td e u n a ; cci nu numai n R om a aicea a slujit mie, ci i n Efes acolo, precum tu mai bine tii. Deci unul ca Onisifor se cuvine a fi si hristian,; ce iu> fieste-carele ) bete a se mntui; to td e u n a a face bine i ntru toat viaa sa. CAP. II.

i. T u dar, fiul meu ntrete-te.


Ce spui, o fericite Pavle, tu ai zis mai sus c eti legat n lanuri i cum c toi s au ntors de ctre tine; i cum acum, ca cum nu ai fi spus nimica nfricoat i groaznic, zici ctre Timotei: Tu dar, fiul meu, ntrete-te? Aa, zice, pentru nsi aceasta mai mult zic, s te ntreti tu duhovnicescul meu fiu, pentruc eu m aflu n legturi; cci de nu ai p timi eu nvtorul tu relele cele de acest-fel, poate ar trebui tu, ucenicul meu a te ntrista i a te tem e cci tn r fiind i necercat ai intrat n primejdie. D ar acum nu este puin m ngere ie spre a suferi ispitele, ce i urmeaz, vznd c p timesc i eu nsu-mi i sufr acest-fel de ispite. Deci n t re te-te i m nge-te, nti pentruc nsi firea lucrului, adec a apostoletei propoveduiri i a hristianismului are prim ejdie
x ) Pentruce?" Pentruc dupre Hrisostom, precum Pavel a luat mil dela Onisifor, roag pre Dumnezeu, aceasta a o dobndi i Onisifor dela D om nul (Vor. III la aceasta ctre Timotei). Poate ns i fiindc mil este nume obtesc i cuprinde pre toate darurile, ce le d Dum nezeu nou n viaa aceasta i slava i fericirea ce are a le d n cea viitoare. Pentru aceasta i acei crora li s a druit aceea se num esc de Petru miluii, zicnd: Cei ce oare cnd nu erau norod, acum ns snt no rod al lui Dumnezeu, cei nu miluii, acum snt miluii (I Petru II, 10). i Pavel numete pre sinei miluit zicnd: Socotiala ns dau ca un miluit:i (I Corint. VII, 25). Ci i slava, ceea ce este n ceriuri i ncu nunare celor fericii mil este i de mil se d dupre cnttorul de psalmi: Cel ce te ncununeaz cu mil i cu ndurri". Vezi i la suptnsemnarca capitolului IV stihul 8 al acesteea).

266.

EPIST . A DOUA CATRE TIMOTEI CAP. IT, VER S. 1 2 .


wsy/t'/s/M/s, / / s s / / > r .> r .> r .

i ispite, i nu tinerea ta i n ece rcarea; i al doilea nc, pen truc, ob tete a zice, tot omul, cel mai mic i mai josit, cnd cade n primejdii, ori la ce pricini i lucruri, el firete se mnge foarte, cnd vede c ptim ete aceleai primejdii i cel mai mare i. mai de sus dect dnsul. Vezi ns, o ceti to rule, cu ct printeasc dragoste i cu cta iubire mnge Pavel pre Timotei, numindu-1 fiu al su; pentruc cu numele acesta, ca cum ar fi rev rsat Pavel sufletul su n Tim otei si ca cum > ar zice lui, de eti tu fiul meu, urmeaz mie, tatlui tu.

Intru Darul cel n Christos Iisus.


Nu te ntri, zice, o fiul meu Timotei, din singur pilda mea i din singure primejdiile mele, ci mai ales ntrete-te cu de osebire prin Darul lui Christos i Darul acesta al lui Christos aibi-1 ajuttor i mpreun nevoitor ntru to ate primejdiile i ispitele tale; prin care noi Apostolii i toi hristianii, am luat stpnire s clcm preste erpi i preste s co rp ii1 ) i p reste to a t puterea vrmaului i de nici una s ne v t m m : Iat zice dau vou p u te re a clca preste erpi i p reste scorpii i p reste to at pu terea vrmaului (Luca X, 19).

2. i care le-ai auzit dela mine prin muli marturi.


Acelea, zice, ce lc-ai auzit i nu acelea, care cu ntrebri pregonitoare i cu cuvinte glcevitoare le-ai nvat; p entru c cre dina este din auz; i le-ai auzit nu pre ascuns, ci de fa na intea multor marturi, ce erau fa. Oare-cari ns precum i Climent n tlcuirea a eap te a muli marturi a neles pre L eg ea Veche i pre proroci, ca cum ar zice lui Timotei, P a vel: tii, fiul meu, c cuvintele ce ai auzit dela mine, au fost adeverite cu nite mrturisiri ale legei i ale prorocilor.

Acestea ncredinteaz-le unor oameni credincioi.


y y

Nu a zis lui Timotei Pavel, c cele ce le-ai auzit dela mine spune-le oam enilor celor credincioi; ci a zis, ncredineaz-le acestea lor cu siguranie, ca o vistierie de mult p re i ca un zlog; pentruc acele lucruri, ce le ncredineaz cineva altuia,
l) nsemneaz c Sholasticul Nichita al teologului Grigorie, tropologhicete aligorisete pre erpi i pre scorpie i zice, c erpii snt p catele cele mari i de moarte; iar scorpii snt cele de ertare i nu de moarte, care se par adec mici; m uc ns i vatm pre om de moarte, cci pcatele cele mici nebgndu-se n seam i trecndu-se cu lenevire se fac mari i aductoare de moarte (n sholiile cuvntului cele la Pati). Vezi ns i la cugetarea XIV a duhovnicetilor iscusine ct este greutatea pcatelor celor de ertare; vezi i la tlcuirea i la suptnsemnarea zicerei: Intru alt Evanghelie, care nu este all<i (Gal. I, 7).

EPIST. A DOUA CATBE TIMOTEI CAP. II, VERS. 2

3.

267

ca s le pziasc, le aeaz cu siguran i cu ncredinare. Vezi ns, o cetitorule, c zice Pavel lui Timotei, s ncredin eze cuvintele lui, nu unor oameni prigonii i cari se ndelet nicesc n ntrebri i n siloghismuri, ci unor oameni credincioi ad ec ncredinai, avnd credina cu prostime, nu dau zlogul cuvintelor, ce le-ar ncredina cineva lor.

Cari vor fi ndestui i pre alii a nv.


ncredineaz, zice, o Timotei, cuvintele mele oamenilor acelor credincioi, cari snt ndestui a le predanisi i altora; cci ce folos este cnd cineva este el credincios i ncredinat i toate cuvintele le priim ete cu pro stim ea i fr de ntrebri i prigoniri, ns nu p o a te s predanisiasc i altora cuvintele acelea, ce le-a priimit i s a nvat? Sau ce folos este dac nsui nu vinde cuvintele credinei, cari s a nvat, d ar nici poate a face pre alii asem en ea ca dnsul. Deci dou lucruri se cuvine a avea nvtorul, unul ad ec a fi credincios, adec ncredinat, c va pzi cele ce a auzit i nu le-a vinde i al tul adec, a fi nvtoresc, adec a avea putere s nvee i pre alii. Iar aceste cuvinte artat es'.e c Pavel p oruncete lui Timotei, nu pentru noroduri, ci pentru arhierei i preoi; cci nepotrivit este s socotim, c acestea le scrie p entru no ro dnici, cci cnd trimite Pavel scrisorile sale la norodnici, scria n trnsele fr luare aminte, att despre Elini ct i despre Evrei i nu scrie unele ca acestea, adec nu cere a fi cei ce le aud i ndestui de a nv i pre alii. Iar eu socotesc c acestea le zice Pavel i pentru oare-care tinuite i ascunse pri cini, care trebuia s le zlogiasc Tim otei, ca pre o vistierie la oameni ncredinai i puternici de a nv pre alii1 ).

3. T u dar ru ptimete, ca un bun osta a lui Iisus Christos.


x ) Pentru aceasta i nvtorul de cele ascunse, Dionisie Areopag.,, pzind porunca aceasta a lui Pavel, nvtorului su, scria i nsui ctre acestai sfinit Timotei, mpreun ucenicul cu el acestea: Ci vezi, ca s nu te joci cu sfintele sfintelor, ci s le evlaviseti i cele ale as cunsului Dumnezeu cu gnditele i nevzutele cunotine, s le cinsteti, nemprtite adec i nespureate, acestea pzindu-le despre cei nedeplinii, ci cu singurii preoii, cei sfinii de cele sfinite, cu sfinit str lucire ierarhicete mprtindu-te (cap. 1 despre biser. ierarhie); care aceasta tlcuindu-o purttorul de Dumnezeu Maxim, zice: s nu te joci adec nu ca o jucrie i fr evlavie s faci artate tuturor celor ne simii, prilej de rs fcnd ccle dumnezeeti i tainice; ci singuri pre oilor celor sfinii (a le arta) c nu se cuvine cele sfinte a se arta color spurcai, nici mrgritarii a se arunca porcilor.

'#s//s//s//s//s//s//jv/s//s//jy/s/&/fy/jy/s//s//jy/s//j/ss^^^

268.

EP1ST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. II, \ 7ER S.

s 'jy/jp/sy/sy/s///y/jy/jw

3 5.

Vezi, o cetitorule, c a ptimi ru cineva, este nsuire de un osta a lui Christos; iar a nu ptimi ru, nu este nsuire de osta a lui Christos? Deci nu se cuvine tu, hristianule, a te ntrista dac ptimeti ru, p en truc te-ai rn duit s fii os ta a lui Christos. i cu a d ev rat m are i m inunat vrednicie este a fi cineva osta al lui Christos, a cerescului i a nestri catului m prat; de oare-ce unii socotesc a fi m are vrednicie de a ii osta al pm ntescului i stricciosului m prat.

4. Nimenea osta fiind, se mpleticete cu lucruri lu meti, ca voevodului s plac.


A cestea cuvinte nu sa zis de Apostol, p en tru singuri ep is copii i nvtorii, ci de obte pen tru toi hristianii, ostaii lui Christos; doritoare ns i vie zicere este mpleticirea, ce o a ntrebuinat aicea A postolul; cci cu ad ev rat grijile i n grijirile lumeti snt ca nite legturi i erpi, cari leag i mpleticesc pre ostaii lui Christos i nu l las slobod. Zicnd ns Pavel i lucruri, um bros a artat pre turburrile i gre utile i suprrile lumei, fiindc lucruri vrea s zic greuti i tulburri, ca i dela singur numele, ce au grijile lumeti, s opriasc pre hristiani dela dnsele. P entruce tu, o cetitorule, te legi pre sinei de multele ngrijiri ale lumei? P en truce te mpleticeti n grijile i suprrile lumei? De singur ostaia ta p o a rt grij, i oteniasca ta rnduial, pzete-o i aa vei plcea lui Christos, carele te-a ales pentru a fi osta al s u 1 ).

5. Iar dei se nevoete cineva, nu se ncununeaz, de nu se va nevoi legiuit.


Nu este zice, ndestul ie, hristiane numai aceasta, a intra ntru nevoin i n locul cel de lupt pentru Christos i p en tru porunca lui; nici este destul ie numai a te unge cu unt delemn precum fac luptaii i a te prinde cu protivnicul luptaul tu diavolul; nu, ci i tre b u e s pzeti nc i legile lupttorilor, care rnduesc, ca s fii ntreg nelept i pzit de patimile trupului, ca s mnnci i s bei puin i cu nfrnare i ce chipuri se cuvine s ntrebuinezi cnd te lupi, ca s
1 ) Iar Teodorit aa tlcuete zicerea aceasta: Cei ce au mbriat viaa cea oteniasca snt desprii de meteugurile cele neguitoreti, ci de singura iscusirea armelor fac purtare de grij, ca pre domnii cei ce au aceastai fire s-i slujiasc. Zice ns cuvios. Marcu: Nici un osta se mpleticete n lucrurile lumei; c cela ce voete -a birui pati mile mpreun cu mpleticirea, este asemenea cu cela ce stinge focul cu -pae (Cap. CLIV despre duhovniceasca lege).

EP1ST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 5 6 .

269

obori jos i s birueti pre vrmaul t u 1 ); fiindc nu fietecarele se lupt prost i cum s ar ntmpla, nici precum ar voi; ci snt legi de nevoin, care rnduesc cum i cu ce chip s se lupte luptaul i s biruiasc i aa biruina lui s fie vred nic de cununi2). Vezi ns, o cetitorule, nelepciunea mai sus a zis, c hristianul este osta, ca s arate cu numele acesta, cum c hristianul to tdeun a se cuvine a fi gata spre a priimi jungheri i mori pentru cerescul m pratul su Christos; iar aicea zice, c hristianul este nevoitor i lupttor; pentru ca s arate cu pilda aceasta, c hristianul se cuvine toate a le s u feri i de to ate a se nfrna: C cela ce se nevoete, zice,, to td e u n a se nfrneaz (I Cor. IX, 25). i cum c to td e u n a se cuvine a se iscusi i nici o dat a se lenevi3).

6. Plugarul cel ce ostenete trebue mai nti a se m prti din roduri. D u p ce mai sus a adus pilda ostaului i lupttorului, postolul acuma aduce i a treia pild, pre a plugarului. Ci pilda ostaului i a lupttorului se potrivete la fiete-carele hristian precum a zis mai sus; iar pilda plugarului mai mult se potri vete pstorului i nvtorului h ristianilo r; cci precum plu*) De aceasta i Chirii al Alexandriei aa tlcuete zicerea aceasta: C brbatul cel nu foarte iscusit n meteugurile luptelor, mcar de s ar crede c are putere mai mult dect ceilali, ci de nicirea va afla a dobndi i filotimiile cununilor, neintrnd mai nainte n nevoinele cele pentru laud i nenorocindu-se de privitorul proestos al locului celui de nevo in ca ntru vederea lui Dumnezeu dumnezeiasca sa lege cinstindu-o, i ntru cele plcute lui ndreptnd viaa noastr, prin supunerea cea ntru toate, i s artm dorul nostru ntru toate cele mai bune ferbinte i nebiruit" (Vor. IX la Pati). 2) Iar Mar. Vasilie aa tlcuete zicnd: De nu se va nevoi cineva legiuit n vremea smnturei, eznd n cas sau dormind, sosind se ceriul, umple-i snul su de mnunche? Cine au cules via, cea nesdit de el? Ai acelora snt rodurile, ai crora snt i ostenelile; cinstile i cununiile ale celor ce au biruit snt. Cine ncununeaz pre cel ce nici s a desbrcat mprotiva lupttorului su, cnd nu trebue numai a birui, ci i legiuit a se nevoi dupre Apostolul? i aceasta este ca nici cea mai mic din cele rnduite a le trece cu vederea, i aa iete-carele a le face, precum ni s a poruncit. C fericit este, zice, acela pre ca rele viind Domnul l va afla fcnd, nu precum s ar ntmpla ci fcnd aa, adec dupre porunc" (La Procuvnt. Hotr. celor pe larg). :) Pentru aceasta i Iov zice, c viaa omului nu-i dect un rsboiu necurmat i ispit i iscusire: Au nu viaa omului este o ispitire pre pmnt?" (Iov VII, 1). i Pavel aiurea zice: Nu este nou lupta ctre snge i carne, ci ctre nceptoriile i stpn ii le i stpnitorii de lume: ai veacului acestuia" (Efes. VI, 6).

* V / S / / S / / S / / S / / S , / / y / / / / / / / / / // / / / / / / ' / i r v

270.

EP1ST. A DOUA CTRE CAP. If, VERS. 6

7.

garul nu p o art grij de sine.i, ci de p m n t i nu puin plat d o b n d e te din rodirea pm ntului; aa i nvtorul i arhi ereul i preotul nu p o art grij de sinei, ci de hristianii, cei ce se nva de dnsul; ns nu fr folos ostenete, ci p re cum -plugarul mai nti se m p rtete de roduri, el m nnc din rodul arinei si a viei ce o lucreaz; asa si nvttorul mai y i ' ) ) ) nti dect ceilali, el d o b n d e te ostenelele sale; fiindc D um nezeu rspltete lui cu mbelsugare aducere de roduri i fapta b u n a celor ce se nva de e l 1 ). Deci pentru a nu se ntrista Tim otei si ori carele alt nvttor, > > * cum c n viitorime are s dobndiasc plata ostenelilor sale i nu aicea, pentru aceasta l m nge Pavel i i zice, c nc de aicea vei lua plata ostenelei tale, o Timotei, i ntru nsui osteniala ta se afl rs pltirea ta ; cci de nu vei dobndi alt, dar folosul ce-1 pricinucti la a ttea suflete cu nvtura ta, nsui acela este mare ctig, ce i se d nc n, viaa aceasta; i las a zice duhov niceasca bucurie ce o i contiina ta, pentru n dreptarea, care vezi, c se face prin nvtura ta frailor ti, care bucurie este o m are buntate. O are-care ns dupre T codorit, zic, c rod aicea nelege pre cinstea i ocrotirea, ce o d o b n desc nv torii dela ucenicii lor, i h rana cea de nevoe, ce nu este aa adevrul. Vezi ns, o ceiitorule, c Pavel nu a zis c prost, plugarul mai nti se ndulcete din roduri, ci plugarul cel ce ostenete, adec n to ate zilele se rum pe de ostenele i nu acela ce prost lucreaz. P en tru aceasta a zis i Solom on: C lud at este rodul b unelor ostenele (nelepciune III, 13). i tatl lui Solomon, dumnezeescul D avid: Din rodurile ostenelelor taie vei mnca (Psalm. CXXVII, 2). Care de-a nd r tul scrie dumnezeescul Chirii al A lexandriei: rodurile ostenelelor tale le vei m nca (n pendatef. foaia 1518).

7. nelege cele ce zic.


F iind c pildele ce le-a adus mai sus dumnezeescul i\p o sto l, al ostaului i a nevoitorului i a plugarului, le-a zis ghicitorete, pentru aceasta zice aicea: Inelegi-le acestea ce zic ie, o Timotee, precum a zis i D om nul: Cela ce cetete, ne leag (Mat. XXIV, 15). Fiindc eu pentru aceasta zic acestea ntunecat i ghicitorete, pentru ca s ascui m intea ta mai
l) Iar sf. Grigorie al Nisi ei, aceasta aa o tlcuete: Trebue mai nti din roduri a se mprti ca nu mai nti din nvtori, ntru acetia isprvind, carele nva, ca aceasta a se cuveni mai nti s se mprtiasc din roduri, pre cari roduri mai nti dect alii prin faptele bune le lucreaz.

EP1ST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. If, VERS. 7 8 .

271

mult spre a nelege; de aceasta chezeluete i S o lo m o n : Cu nelegere s nelegi cele ce se pun naintea ta (Pild. XXIII, 1). Apoi roag pentru dnsul, ca pentru un adevrat fiu al su i zice dupre urmare.

C dea-ti tie Domnul nelegere ntru toate.


j
)

M rog Domnului, zice, o Tim otee, pentru a d ie nele gere; ca s pricepi nu numai acestea ce am zis ie, ci i fetecare alt cuvnt ghicitoresc ), i ascuns i ntunecat i s d es lueti cu nlesnire fie-care lucru i pricin cu anevoe desluit precum zice Daniil: i cei nelepi vor nelege (Dan. XII, 10). Unul ns din cele eapte daruri ale Sf. Duh, scrie Isaia, c este nelegerea (Cap. XI, 2)'2); iar ce este nsuirea neleeerei,> vezi-o la tlcuirea zicerei: Intru to at nelegerea si > o > nelepciunea duhovniceasc (Col. 1, 9).

8. Adu-i aminte de Iisus Christos, cel ce sa sculat din mori, din smna lui David,
j 7 >

A cest cuvnt l zice Marele Pavel p en tru eretici, p e n t ru c n acea vreme erau oare-cari, cari socotiau lucru de ruine de a ptimi i a muri Fiiul lui Dumnezeu, i din aceasta nvau po ate ci, c dupre nlucire s a artat i nu cu adevrat o m 3); de vreme ce Fiiul lui Dumnezeu atta s a smerit pentru oam eni n ct nsui oam enii se ruineaz a lipi la Dumnezeu atta m are smerenie. i aceasta poruncete lui Timotei Pavel i p en tru ca s-l mnge, ca cum i-ar zice: S tii, o Tim otee, c i nsui nvtorul nostru Christos, cu patimile a biruit pre
l) Unul ca acesta a fost pror. Daniil, care pentru duhovniceasca n elegere ce avea, tlmaei toate visurile i cimiliturile; de aceasta zicea despre aceasta ctre mpratul Valtasar, cnd a vzut mna scriind pre perete mprteasca maica lui: liste un brbat n mpria ta, ntru carele este Duhul lui Dumnezeu,., i nelepciune i pricepere ntru dn sul i tlmcind visuri i vestind cele ascunse i dezlegnd conlegturile, Daniil" (Dan. V, 11). -) nelegere este ns dupre Mar. Vasilie: agerimea minei, dupre buna. urmare aflnd potrivire i cuviina lete-cruia lucru (la tlc. z ic e r ei: Vai celor nelegtori ntru sin e i (is. V, 2). :i) De aceasta i Teodorit zice aa: Intru acea vreme ncepuse i Si mon a stnn ereticetii spini; iar acesta i cei dintrnsul toi, au t gduit nlarea trupului Domnului i a zis c nnomenirea lui s a fcut dupre nlucire; pentru aceasta dar dumnezeescul Apostol cele despre dumnezeiasca fire de o camdat tcndu-le, despre singura iconomia cea de el fcut a scris pururea i aduce aminte (Timotei), de naterea cea din smna lui David a nva i din nvierea din mori i amndou Ic-au pus naterea i patima, nc i neamul a adaus pentruc acestea toate vedenii le-au tgduit vrmaii adevrului.

272.

E PIST. A DOUA CATRE CAP. II, VERS. 8 9 .

'/y'.'/://'// / / / / / / / A / y y y y / / / / / / / / / / / / / y / ; / y / / / / / / / / / / / / 7 / / / y / / / / / / / / / / / / / / / v / / / / / y / /

m o a rtea i prin m oarte a d o b n d it viaa. Deci de acestea adu i am inte to td e u n a i nu te vei m puina cu sufletul, nici te vei ngreui de patimi i de ispite, ci foarte te vei m n g ia 1 ).

Dupre Evanghelia mea.


Fiindc ntru acea vrem e erau muli eretici, precum am zis i bine vestiau alte oare-care streine i nepotrivite ale credin ei, pentru aceasta poruncete Pavel lui Timotei, sa nu i am inte la acelea, ci la Evanghelia sa, adec la acele ce nsui binevestete i p ro p o v e d u e te 2).

9. Intru care i ru ptimesc pn la legturi, ca un fctor ele rele.


Mai sus adec a m ngiat Pavel pre Timotei, dela pom eni rea lui Iisus Christos i dela pilda aceluia; iar acum l m n ge pre el i dela a sa pild; mnge-te, zice, o Tim otee, ucenice al meu, dela patimile i ispitele mele, ale nvtorului tu, pentruc i eu ptim esc ru i snt legat n lanuri ca un tlhar i fctor de rele, numai i numai pentru Evanghelia
1 ) C i singur nsui pomenirea lui Iisus Christos, veselete pre suflet i l mnge. Pentru aceasta a zis dumnezeescul David: Mi-am adus aminte de Dumnezeu i m arn nveselit" (Psalm. LXXVI, 3); care tlcuind teolog. Grigorie zicv e : Ce este mai gata dect aducerea aminte! Adui aminte i tu i veselete-te. O lesnire de vindecare! o grab de nsntoare! o mrime de dar! Nu adoarme numai pre mpuinarea de suflet i pre ntristare pomenindu-se Dumnezeu, ci lucreaz i veselie" (Cuv, ctre cetenii Nasianzului). Pentru aceasta i dumnezeetii prini, cei ce se numesc detepi sftuesc pre toi hristianii s aib necontenit pomenire i cugetare a numelui lui Iisus Christos, nencetat zicnd n inimile lor:. Doamne Jisuse Christoase, Fiiu al lui Dumnezeu, m iluete-m. i vezi despre aceasta la cap. X a crei ceii sftuitoare, ctre Mitropolitul Ianinon. A zis ns i Teotim: A avea cineva pomenirea lui Dumnezeu cu adevrat, este a avea pomenire de via, iar a-1 uita se face moartea1 1 . Drept aceea dupre neleptul acesta, cel ce pomenete pre Dumnezeu i pre Iisus Christos, acela pomenete viaa i se face in via; iar acela ce uit pre Dum nezeu i pre Iisus Christos, se face n moarte. Pentru aceasta scrie i Evsevie, c Apostolul Petru vznd pre femeea sa,, c o duceau necredincioii s o omoare, a strigat ctre dnsa, s-i aduc;i aminte de Domnul; (cu aceste cuvinte scriind Evsevie): Zic ns c.i f e ricitul Petru, vzndu-i femeea ducndu-se, ca s o omoare, la durul adec pentru chemare...., a strigat ns foarte tare sftuindu-o i mn gindu-o, anume zicndu-i: adu-i aminte, o soro, de D om n u l1 1 (n bi ser. istorie cartea III cap. III). Aceast istorie o pomenete i Climei 11 Stromateul n cartea VII, dela carele o a luat aceasta i Evsevie. 2) Vezi la suptnsemnarea cap. XIV al ceii ctre Romani stih 21, clc evanghelii mincinoase au scris ereticii i le-au numit pre numele lui Pavel i a altor Apostoli.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 9 1 0 .

273

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / s s s s / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / x / / / / v ;//// / / / / y

lui Christos; i am d o b n d it dela oameni socotiala i prepus ru, p en tru propoveduirea Evangheliei.

Ci cuvntul lui Dumnezeu nu se leag.


P en tru ca s nu zic cineva i ce folos este de ptim eti ru, o fericite Pavle i ce lucru de mirare este a te afla legat n lanuri? A rat mie, ce folos ai ctigat din ptimirea aceasta rea? Sau ce lucruri de mirare s au fcut din legturile tale? P entru aceasta, zic, rsp un de aicea Pavel i zice: c acesta este ctigul relei ptimirei mele i acesta este lucrul cel de mirare c legturile mele au nscut pre urm area a nu se lega cuvntul i nvtura m ea ci prin legturi a se dezlega mai mult i a se li i a se propovedui acum la toi mai mult dect nti; cci cuvntul lui D um nezeu au doar este vre un lucru simitor, zice, ca, cnd se oprete trupul, m preun s se opriasc i el? Nu, cuvntul lui Dumnezeu este un lucru slobod i neinut i atun cea cnd noi cei ce-1 propoveduim sntem legai, el este dezlegat i alearg slobod fr a se opri de cineva; i iat do vada este aproape, zice, c cu to ate c eu snt legat cu lan uri, limba ns este dezlegat i pentru aceasta propoveduesc i dictluesc apostolete ctre tine i ctre ceilali. Vezi m inune? Vezi ctigul ce lau nscut legturile mele?

io. Pentru aceasta toate le Sufr pentru cei alei.


i acest cuvnt n nd em n are este ctre Timotei, p entru ca s se m nge i s sufere ispitele, cci i eu nu ptimesc p e n tru m n tuirea mea, ci pentru m ntuirea celorlali hristiani; i nu ca s m slvesc eu, ci pentru ca s se slviasc ceilali. Cari snt acetia? Cei alei ai lui Dumnezeu, adec acei ce s au ales de D um nezeu, pentru ca s m oteniasc viaa ve nic. i dar dac D um nezeu i-a ales pre ei, cum nu se cuvine i noi Apostolii i propoveduitorii Evangheliei s ptim im ori ce pentru m ntuirea lor?

Ca i aceia s dobndiasc mntuirea cea ntru Chri stos Iisus.


P en tru aceasta, zice, se cuvine s r b d m i noi ori ce ispit pentru ca s d o bndiasc i cei alei precum i noi m n tu irea cea dorit lor. i precum Dumnezeu a ptim it a ttea patimi, pentru ca s ne mntuim noi; aa dinpotriv se cuvine s p timim i noi Apostolii lui, pentru ca s se m ntuiasc cei a l e ?i ai lui Dumnezeu. D re p t aceea aceasta ce facem, ad ec de su p rim ptimirile pentru cei alei ai lui Dumnezeu, nu este h ar si facere de bine a n oastr, ci este o rspltire, ce o facem
T o m . III.

18 .

274.

EPJST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 1 0 1 1 .


*; * ///:: ' S /.s / . s .' S / * '+ . //*ys//*y//?/*//SA p j ' /*//sy/*//sx-w /s//s//s/f s//s//s//s//s, z r, ? s# y j /sw

lui Christos, celui ce a ptim it pentru noi. Apoi p en tru a nu zice cineva, ce spui, o fericite Pavle? Tu te afli n legturi i ai s te omori, i cum m ndrindu-te, zici, c te faci pricinu itor altora de m ntuire? C tre cari rspu nde aa: C eu nu zic pentru m ntuirea trupului, ci pentru m ntuirea cea intru lisus Christos, adec pentru cea sufleteasc, pentru cea a d e v rat i pentru cea slvit; cci tru p easca m ntuire este min cinoas i neslvit, pentruc trupul ori mai nainte ori mai n urm , negreit are a se topi i a se perde. A scult ns i ce zice mai jos.

Cu slav venic.
Nu rb d eu, zice, iiete ce ispit, ca cei alei numai s se mntuiasc, ci p en tru ca s se slviasc m preun cu noi Apostolii, care lucru este mult mai m are ca m ntuirea cea sim pl i aceasta o a artat Domnul cu cuvntul ce a zis: E u am venit ca via s aib i mai mult s aib (loan X, 10), c mai multul este, a nu avea prost numai via cci alei, ci vi a slvit i v e n ic ). D rept aceea dei legturile i ispitele mele se par a fi de ruine i de durere, ns pricinuesc slav celor alei i slav venic; iar dac celoralali legturile mele pricinuesc slav venic, cu mult mai vrtos pricinuesc aceasta nsui mie, celui ce port legturile? P e n tru ace asta dar, o T i m otee, s nu te ntristezi nici s te m hneti pentru mine.

i i . Credincios este cuvntul.


F iindc muli se ndoesc pen tru viaa i slava ce vor s fie, zicnd i cum va fi aceasta? Cci cnd eu viez, atuncea s m desbrac spre moarte, i cnd mor, atuncea am s viez ? C ghicitur este aceasta. D e vreme ce aceasta i altele asem e nea zic oare-cari, pentru aceasta Pavel adevereaz cuvntul acesta i zice: credincios i ad ev rat este cuvntul acesta; care cuvnt? A cesta adec, cum c cei alei vor dobndi mntuire slvit i venic.

C de am murit mpreun i vom via mpreun.


Cuvntul cel de mai sus formluete i d o v ed ete aicea P a vel cu siloghismuri om eneti i fireti i cu to a te c mai sus a d at dovad cuvntului acestuia i la ad everit cu ceea ce a zis: Adui aminte de lisus Christos, c s a sculat din m o r ii;
x ) De aceasta zice dumnezeescul Grigorie al Tesal. tlcuind evangh, zicerea aceasta: Ce este mai multul? Adec nu numai a ii mprcu:i.i i mpreun a vieui, ci i a ne afl ca frai ai si i mpreun mote nitori; aceasta dar e mai multul, precum se cuvine cel ce d nc plain" (Cuy. ctre Xeni).

EPIST . DOUA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 1 1 1 3 .


:& ///y/jy/jy/s//jy/S//jr//jy/s,yjy& //s//jy/iy/s//s//4^^^ s 's/zs/zs/.*.s.

'27: >
> >

pentruc cu aceasta a dovedit, c precum Christos s a sculat i s a slvit dup m oarte, aa i noi m preun avem s ne scu lm cu dnsul i m preun s ne slvim. Deci cum acum d o vedete aicea pre cuvntul cel de mai sus cu acest siloghism, cum c de ne-am m prtit noi m preun cu Christos n pa timi i n ntristri, negreit ne vom m prti cu el i ntru cele bun e i ntru cele de bucurie; i de vom muri m preun cu Christos, negreit avem s vieuim cu el m preun; cci fiete-carele om va judec aceasta cu dreptul, cu ct mai vr to s D um nezeu, carele este izvorul drep tei i al b untei? M o arte ns num ete Apostolul att pre cea prin sf. b otez n tru sf. colimvitr, ce s a fcut cu t a i n 1 ) ct i cea pricinuit prin ptimiri i prin ispite.

12. De. am rbdat vom i mprai mpreun.


Nu este destul numai a se d cineva o dat pre sinei la m oarte, pentru Christos i pen tru credina i porunca lui Chri stos, ci to td eu n a a se d pre sinei la m oarte pentru el, care i aiurea o zicea aceasta Pavel: In to ate zilele mor (I Cor. XV, 31). P en tru aceasta mult r b d a re trebue s avem toi hristianii, ntru toate ispitele, ce ne urmeaz, ca prin rb d are s ne nvrednicim a mpri m preun cu Christos.

Iar de ne vom lepd de el i acela se va lepd de noi.


Cu aceste cuvinte formluete A postolul prin cele dinprotiv, pre cuvntul cel de mai sus i zice, c nu numai vom lua rspltiri p e n tru rbdare, ce o am arta n ispitele cele pentru Christos ci i dinprotiv ne vom osndi, dac nesuferind ispitele ne vom lepda de . Christos; fiindc de ne vom lep d a noi de Christos i Christos se va lep da de noi n ziua judecei; precum n sui o a artat, zicnd: Iar carele se va lep d a de mine nain tea oamenilor i eu m voiu lepda de el naintea Tatlui meu, celui ce este n ceriuri (Matei X, 33). Iar dac Christos se va lepda de noi, socotete deaciia, tu iubitule, ce osn d avem s lum noi, cari ne vom lepda de Christos

13. De nu credem, el credincios rmne.


D ac noi hristianii, zice, nu credem c Christos s a sculat din mori, el de n ecre d in a aceasta a n o astr nu se p gubete nimica; fiindc el to td e u n a este ad ev rat i credincios; ori de
1 ) De aceasta i Teodorii a zis: A muri noi mpreun nu a zis nu mai pentru cei ce se omoar, ci i pentru cei ce se boteaz; c i acetia cu curenie creznd i via potrivit cu credin artnd, se mprtesc cu stpnul de via.

276.
y/ s

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 1 3 1 4 .


r //s //s //s //jy /j:.*/s. s. s/s..s..s./s/s,.s//s//s//s//r,

s/v., s, s

c redem noi, ori de nu c red e m ; c D omnul zice, D umnezeul tu, acesta este Dumnezeu, D umnezeu credincios (II Lege VII, 9). i David zice: Credincios esce Domnul (Psalm. CXLIV, 18). i A postolul aiurea zice: C ce, de nu au crezut oarecari? A u doar necredina acelora pre credina lui Dumnezeu strica-o-va? (Rom. III, 3). Ba; nu o va strica.

A se lepd de sinei nu poate.


A d ec precum Dumnezeu, nu p o ate a nu fi, nici are fire a m erge ntru nefiina, acesta ce singur este i mi nti este i de nevoe d u p re estime fiind, aa nici nu este cu putin a se tgdui pre sinei; cci una i aceeai este a se duce n tru a nu fi i a se tgdui pre s in ei1 ). D rept aceea D um n e zeu to td eu n a rm ne; c de mrturisim noi i d e credem i de nu credem i ne lepdm , D umnezeu nici se folosete sau ctig ceva din mrturisirea i credina n o astr; nici dinpotriv se vatm sau se pgubete din n ecred in a i lep darea noastr, ci la noi rm ne i folosul i v tm area n o a s tr 2).

14. Acestea ad le aminte.


P en tru a nu socoti cineva, c Timotei avea trebu in a se

x ) Pentru aceasta Mar. Dionisie Areopag. n cap. VIII despre dumnezeetile numiri arat, c vrjitorul Klima, prihnete zicerea aceasta a Apostolului i dintru aceasta se filonichisete ca s dovediasc cum c Dumnezeu nu este Atotputernic, pentruc nu poate a se lepda sau a se tgdui pre sinei, precum zice aicea Pavel, zicnd sf. Dionisie: De i zice Elima vrjitorul, c de este Atotputernic Dumnezeu, cum se zice c nu poate ceva de ctre teologhi votri? i ocrete pre dumneze escul Pavel c a zis c nu poate Dumnezeu a se tgdui pre sinei". Prihnirea aceasta ns i nebuniasca nedumerire a vrjitorului dezlegndu-o dumnezeescul acela printe, cel cu minte ngereasc, zice aa: Ca tgduirea sau lepdarea de sinei este cderea din adevr; iar ade vrul estime este i cderea din adevr este cdere din estime. Deci adevrul este estime, iar lepdarea de adevr sau tgduirea este cderea din estime i Dumnezeu a cdea din estime nu poate i a nu fi, nu este cu putin; precum ar zice cineva, a nu putea, nu poate i a nu ti dupre lipsire nu tie. Ceea ce neleptul (Elima adec), preste picior aa lundu-1 l numete, nu a neles, urmeaz celor neiscusii a birui din tre nevoitori, cari de multe ori neputincioi prepuind pre lupttorii lor cei mprotiv c snt dupre prerea lor, i ca ctre unii ce nu snt de fa, vitejete umbros luptndu-se cu dnsul i n zdar.bat aerul cu lovituri ndrznee i socotesc c a biruit pre mprotiv lupttorii lor i s propoveduesc pre sinei de biruitori, nici tiind puterea acelora. 2) De aceasta i Teodorit a zis, c nici creznd noi, dovedim c este Dumnezeu el, nici necreznd noi l scoatem din dumnezeiasca fire; ci i creznd noi i necreznd, el Dumnezeu este; noi dar creznd dobn dim folosul.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. 11, VERS. 1 4 1 5 .

277

nva cele de mai sus; p entru aceasta zice Pavel aicea, c acestea le scriu ie, ca s le aduci am inte celorlali hristiani.

Mrturisind naintea Domnului, a nu se lupt n cu vinte spre nici un lucru trebnic, spre oborrea celor ce i aud.
Fiindc este lucru poftitor filonichia (adec nvingerea n vorbe) i sufletul omului to td eu n a voete a face ntrebri i a se lupt n cuvinte; pen tru aceasta Pavel zice aicea ctre T i motei, c tu m rturisete, adec ad m artor pre Dumnezeu pri gonitorilor i poruncete-le cu asprim e s nu se lupte n cu vinte, ca s cunoasc, c i de nu te vor ascult pre tine, Dumnezeu ns i va osndi, cel ce se ia de tine spre m rtu rie; cci prigonirea n cuvinte nu numai nici un lucru trebnic nate, sau folositor, ci mai ales pricinuete m ult v tm are; fiindc credina cea pro ast i ned eslu ito are a acelora, ce au luptrile acestea n cuvinte, se o b o ar i se perde de n treb rile cele prigonitoare, precum i un turn statornic se o b o ar i se rstoarn de bo m bele i ghiulele tunurilor.

15. Srguete-te a te art pre sinei lmurit naintea lui Dumnezeu,' lucrtor neruinat. y
Cu aceste cuvinte tlm cete Pavel, chipul cu care se va art Timotei lmurit. i carele este chipul acesta? A d e c de te vei art tu, o T im otee, zice, c eti lucrtor neruinat, adec de nu te vei ruina a face nici un lucru din acelea ce ajut i zidesc buna cinstire de Dumnezeu i dreap ta credin; cci cu un chip ca acesta vei fi ales la Dumnezeu, suferind to ate greutile pentru el i lucrnd to ate voile lui. In to a te prile trim iterei acesteea, m ult sirguin pune Pavel, p en tru a ridic din mijloc ruinea cea pentru patimile lui Christos; fiindc m ultora se socoti ruine crucea lui Christos si > 5 lauda crucei ca un lucru prostesc. i nsui Apostolii nc, cei ce o propoveduiau, ca nite proti i oameni de rnd i necrturari se socotiau, i ca unii ce ptimiau patimi necinstite; tu ns, fiul meu Tim otee, nu te ruina p en tru toate acestea.

Drept ndreptnd cuvntul adevrului.


Fiindc muli, zice, snt aceia cari strm beaz cuvntul lui Dumnezeu i ru l tlcuesc, pentru aceasta, tu o Tim otee, nnal cuvntul lui D um nezeu i d re p t tlm cete. Sau i alt mintrelea: fiindc nu a zis Pavel lui Tim otei, n d rep tn d (sadea), ci d re p t croind cuvntul adevrului, cu aceast zicere ne d ;i nelegem, c precum tac cineva cu cuitul bucile cele de

278.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 1 5 1 7 .

i////// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / a y /y ///// / / / / / / / / / / / >

prisos i adause, ce snt la un pom frumos, sau la o curea b u n i le leapd pre ele; aa i tu tae cu sabia duhului dela cuvntul adevrului i dela prop oveduirea Evangheliei toat n elegerea n ead ev rat i strin i le a p d - o 1 ).

. Iar de spurcatele deartele glsuiri, ferete-te.


Iar de necuratele zice, i zadarnicile voroave, ferete-te, adec leapd-te, o T im otee; iar fericitul loan H risostom n to ate prile epistoliilor lui Pavel, un d e se afl zicerea: zadarnic gl suire, cetete nou glsuire; i cu aceasta ne d sa nelegem cum c Apostolul aicea zice, s se lepede Tim otei de n ecu ratele scornituri i din nou izvodiri ale ereticilor, precum am zis n epistolia cea ntia ctre Timotei, cap. VI, stih 20: O arecari ns pre zicerea Ferete-te o tlcuesc n loc de: cu pri sosin s stai, adec de prisos nevoete-te spre a le curm a i a opri deartele glsuiri cele de acest-fel; ns nelegerea aceasta nu este adevrat.

C spre mai mult vor spori la pgntate. 17. i cuvntul lor, ca o cangren va avea pune.
N estm prat, zice, este ru ta te a i mai mult doftorie nu pri mete, fiindc cuvintele ereticilor vatm i stric pre p arte a cea mai m ult a bunei cinstiri de Dumnezeu, precum cangrena i snt nendreptai; cangrena ns este o patim i o ran, care pricinuete putrejune la trup i m nnc pre prile trupului cele sntoase, ce snt m prejurul ei2).
*) nsemneaz c Marele Vasilie i dumnezeescul Hrisostom la sfin... lor liturghii, mprumutndu-se cu zicerea aceasta a Apostolului, se roag cu aceasta ctre Dumnezeu pentru arhiereul locului, zicnd aa: nti pomenete Doam ne pre arhiepiscopul nostru (Cut.) pre carele druete-1 sf. tale biserici n pace, ntreg, cinstit sntos, ntru zile ndelungate i drept ndreptnd cuvntul adevrului tu". Iar Teodorit aa tlcuete apostoliceasca zicere: Ludm dintre plugari, pre cei ce drepte tae braz dele, aa i nvtorul vrednic de laud este, carele urmeaz dreptaru lui dumnezeetilor cuvinte". -) De aceasta sfinit. Avgustin a adeverit cu pilda aceasta a cangre nei, ce o aduce Apostolul aicea, cum c socotiala cea rea a ereticilor, totdeuna sporete spre mai ru i se face mai mare rana ca i cangrena; cci Maniheii, ncepnd dela musc, au fcut pre Dumnezeu nceput al rului, c ntreba cndva un maniheu: cine a fcut pre musc? i rs pundea altul de o socotial cu dnsul, cum c nu o a zidit Dumnezeu cci musca c un animal ru, care supr i necjete pre oamenii a ceia asupra crora se pune i acest-fel de suprtoare i vtmtoare animale sau insecte este i albina, apoi i pre aceasta diavolul o a la cut; i lcusta este de acest-fel, negreit i pre aceasta diavolul o a Iii cut. Dar puii cine i-a zidit? Cine oile? ('ine pre elefant? Cine pre om?

EPIST. A DOUA CTRE TJMOTE1 CAP. II, VERB. 1 7 1 8 .

279

/////////////////////////////////////////////////////////////////// /^//xxxxxv

Dintre care este Imeneu i Filit. 18. Cari dela adevr au rtcit, zicnd c nvierea acum sa fcut i rstoarn credina oare-crora.
Bine a zis mai sus dumnezeescul Apostol, c cuvintele ere ticilor sporesc spre mai mult pgntate, pentruc se vede c eresul lui Imeneu i a lui Filit nu surp a numai pre nvierea din mori, ns multe i alte rele dogm e se nteau din ere sul acela; cci dac nvierea morilor s a fcut acum, apoi ju decata i venirea M ntuitorului s a surp at i rspltirea d rep ilor i a pctoilor i oamenii cei buni i drepi au suferit necazurile i ostenelile, care n viaa aceasta le sufr; iar oa menii cei ri i pctoi nu s au osndit pentru rsferile i slavele i ndulcirile, cu care se ndulcesc aicea, precum li se cuveni, ci mai vrtos i s au slvit i au d ob ndit fericire prin buntile cele de aici; i dar ce mai treb u e fapta bun, de oare-ce acest-fel de rspltire se face? In ct mai bine este, sau ntocm ai a zice cineva, c nici de cum este nviere, d ect a zice, c acum s a fcut n v ierea1 ). Ins nu a zis, c acetia

Pre toate acestea diavolul le-a zidit. Acest-fel a fost mult nclcitul ir al ereticetilor cugetri ale Maniheilor; pentru aceasta se cuvine a fugi hristianii de acetia i de toi ereticii, ca de nite, perztori i cium, ca sa nu se smreduiasc i ei dela dnii i s se peard. De aceasta po runcete Solom on: Scoate afar din adunare pre cel perztor" (Pild. XXII, 10). i prorocul David, printele lui, fericete pre omul cel ce nu a ezut cu perztorii: Fericit brbatul, zice, carele nu a ezut pre sca unul perztorilor (Psalm I, stih 1). Pentru aceasta i dumnezeescul Policarp, ntrebndu-1 ereticul Marchion, de tie, cine este el, a rspuns lui sfntul: Te tiu, zice c eti fiul cel nti nscut al diavolului". i Mar. Atanasie scrie n viaa Mar. Antonie, c acel cuvios printe fugi de arieni i de eretici, ca de cium; pentru aceasta i icumenicul sobor al easelea poruncete s se ard plzmuitele minciuno-mrturisirile mu cenicilor cele de eretici scrise, n canonul LXIII al su. i Apostolii porun cesc s nu se publicarisiasc mincinos, supra suprascrisele crile celor necredincioi, ca nite sfinte, n canon. VII al lor. Iar Mar. mprat S o lomon poruncete mprailor asemenea lui, s goniasc dela sine pre cei necredincioi i s nu-i lase s samene neghinele pgntei lor printre cei credincioi zicnd: mpratul nelept este vnturtor al ne credincioilor" (Pild. XX, 26). Vezi i la zicerea: De omul eretic dup I si a doua sftuire leapd-te (Tit. III, 10). T ) Iar Teodorit zice c ereticii acetia de rea cugetare, pentru aceasta ziceau c nvierea s a fcut acum, fiindc socotiau nviere pre motenirea 1iilor, cari se nasc din nunt; cari se ridic, adec se nasc i rmn in lume n locul nsctorilor celor ce mor. i aa cu aceast nebuniasc ocotial, amgiau pre oameni i-i deprtau dela nvtura Apostolilor.

280.

EPIST. A DOUA CTRE TI MOTE CAP. II, VERS. 1 8 1 9 .

surp credina tutu ro r hristianilor, ci numai a oare-crora, ad ec a celor mai slabi n cred in i dupre urm are zice:

19. D ar ns temelia cea statornic a lui Dumnezeu st.


A ceasta ce o zice aicea Pavel are acest-fel de nelegere: nu sa surpat, zice, toi hristianii, d up re cugetrile ereticilor, cele de mai sus,* ci cei neadeveriti ) si > nentriti ) n credin si n cugetare, despre cari a zis Ieremia: Au iubit a-i mica pi cioarele lor (cap. XIV, 10); cci de nu ar fi fost ei nen t rii acest-fel, nu s ar fi stricat de cuvintele ereticilor, ca s cad din credin, ci cci erau neadeverii mai nti, p en tru ac easta au czut; c i strm oul A dam , de ar fi fost adeverit si ) ntrit n socotiala sa si ) n credina > cea ctre Dumnezeu,t nu s ar fi amgit de cuvintele femeei sale; ci fiindc er n e a d e verit de prolovirea diavolului, pen tru aceasta i cnd i s a f cut prolovirea a czut i a clcat porunca; iar ci au cu geta rea lor si credina statornic,' aceia stau ntri ti si necltiti si > ) ) ) 1 n u numai nu se vatm de amgitorii eretici, ci i se laud de dnii p e n tru c socotind putredele cugetrile ereticilor mai mult se ntresc. Si vezi iubitule, c temelia lui D um nezeu este statornic i nem icat, n ct cu un chip ca acesta se cuvine a se inea cineva, de credin, ca de o tem elie statornic i nici d ect a se cl ti1 ).

Avnd pecetea aceasta: Cunoscut-a Domnul pre cei ce snt ai si (Numere X V I, 5), i: Deprteaz-se de nedrepti tot cela ce numete numele Domnului.
Cnd Core i D atan i Aviron i A vnu i cei dou sute eaptezeci de brb ai numii ai adunrei fiilor lui Israil, s au scu lat mprotiva lui Moisi i a lui A aron, atuncea Moisi, caznd cu faa la p m nt cu m are smerenie, a zis ctre Core i ctre toi conapostaii lui cuvintele acestea: A cercetat i a cunos cut D umnezeu pre cei ce snt ai lui i pre sfini i i-a ap ro piat ctre sinei (Numer. XVI, 5). Ca cum ar fi zis ctre d n ii: Ce v ai sculat asupra noastr? Noi nu ne-am fcut nce ptori i povuitori de norod i preoi al israilitescului norod
x) De aceasta zice i Coresie, c temelie nelege aicea Pavel pre ne strmutata hotrrea lui Dumnezeu, iar Teodorit aa tlcuete zicerea: Nu poate a se clti, zice, temelia adevrului, c Dumnezeu a pus te melia aceasta, iar pecetea temeliei este ndejdea nvierei; c cela ce scoale pre nvierea cea de obte, acela tgduete nvierea lui Christos; iar ;i cela ce o tgduete pre aceasta i patima lui o leapd :i cela ce < > leapd pre aceasta, tgduete i naterea cea din fecioar; deci potri vit a numit pecete a temeliei pre credina nvierei.

EPJST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 1 8 1 9 .


Y/s//ssy*//s. > *: .s .s:* :x rj > y s/-ry /s/* r/j : < * A r/y s. y s. . s:Y yr//j r//j y /j > yj y /j y /Jw ^//^m c^ //j )ys//y//Y //r/A r//r//^^ ^

281

* yys/yj y yj y /syysyyj y /* yj i .s / / / / / / /

de sine-ne; Dumnezeu ne-a ales pre noi la aceast d regtorie; i acesta ce cunoate, cari oameni i sfini snt ai lui, acesta ne-a apropiat pre noi i ne-a tras la sinei pentru ca s fim slujitori cinstirei lui i liturghisitori ai cortului lui; iar zicerea: D eprteaz-se de ned rep ti to t cela ce num ete num ele D o m nului, aceasta nu o am putut-o afla n Scriptur cu aceast zicere scris, cu toate c am cercetat foarte. P oate ns s fi tlmcit Apostolul aceasta, din zicerea aceea a leviticescului cuvnt: i nu v vei ju r cu numele meu pentru n e d re p ta te i nu vei spurc numele cel sfnt al Dumnezeului v ostru; eu snt Domnul Dumnezeul vostru (Levit. XIX, 12). Deci aceste ziceri ale dumnezeetei Scripturi, le aduce aicea A postolul i zice: c ntrit temelie a lui Dumnezeu st necltit i are aceast pecete, adec zicerile de mai sus ale Scripturei; adec precum o piatr are sp ate ntrnsa i nsem nate asupra ei oare-care slove i semne, cu asem enea chip i temelia lui D um nezeu are scris asupra ei prin nsi lucrrile, ca o p ecete netears, adec aceasta: Cunoscut-a Dom nul pre cei ce snt ai lui, i aceasta: Deprteze-se de nedrepti, to t cela ce num ete numele Dom nului; care va s zic c cei ce snt credincioi i cu totului to t apropiai ai lui Dumnezeu, acetia s au procunoscut i s au ales de Dumnezeu, pentruc s nu se strice i acetia cu necinstitori de D um nezeu i cu cei nen trii n credin i pentru aceasta stau ca nite stlpi nsufle ii i ca nite temelii necltite, nem icndu-se de cugetrile ereticilor i curtnd ntru sinei prin fapte supra scrierile i cuvintele Scripturei celei de mai sus. N e d rep ta te ns num ete Pavel pre rtcirea ntru dogmele credinei sau i curat pre to a t nedrep tatea. D rep t aceea cel ce n ed rep tete, acela nu se potrivete, nici se zidete asupra te rn eiei lui D um nezeu i acesta nu este credincios i apropiat al lui D um nezeu nici are asupra sa pecetea cunotinei i a apropierei de Dumnezeu, cci nedreptul cum va avea asupra sa pre pecetea dreptului D umnezeu? C aceasta este cu totul nepotrivit. Vezi ns, o cetitorule, c dac acela, ce num ete numele Domnului este dator a fi departe de to at n e d re p ta te a ; apoi i dinpotriv, cel ce nu se deprteaz de to at n e d rep tatea , acela nu este vred nic nici a numi cu gura sa numele Domnului, cci d up re Sirah: Nu e frumoas lauda n gura pctosului (Sir. XV, 9).

20. Si n casa cea mare nu snt numai \^ase de aur i de argint, ci i de lemn i de lut.
1)(^ vreme ce muli se smintesc pentruce n lume se afl oa-

vs //s//s //jy /s //jv /s //jv /s //s //s //s //s //s //s //s //s //s //s //s //s /w

282.

EP1ST. A DOUA CATRE TIMOTEI CA P. II, VERS.

20.

meni ri i vicleni; pentru aceasta Apostolul lund to ate cele lalte pricini i socotele, p entru care D um nezeu iart a se afl acetia, aduce acum aicea pre singur pricina i socotiala aceasta i zice, c precum n tro cas m are se afl vase ose bite i de aur i de argint, i de lemn i de lut, aa i n lu m ea asta m are se afl buni i m buntii i oameni ri i rsvrtii; cci cas m are Pavel nelege lumea i nu pre b is e rica lui Christos; fiindc n biserica lui Christos nu voete P a vel a fi nici un vas de lemn, ci to a te vasele adec toi hristianii voete s fie de aur i de argint, ad ec toi s fie buni i m buntii; pentru c biserica hristianilor este trup al lui Christos i pentruc biserica este fecioar, este frumoas i foarte m podobit, fr s aib vre o ntinciune sau sbrcitu r de ru ta te; c Christos, zice, a iubit biserica i s a dat pre sinei p en tru d n s a ..... ca s o nfiez pre ea luii sl vit biseric neavnd ntinciune sau sbrcitur sau ceva din cele ca acestea, ci ca s fie sfnt i neprihnit (Efes. V, 27).. i iari: Vam logodit pre voi cu un brbat, ca s v nfoii lui Christos fecioar curat (II Cor. XI, 2 ) 1 ).

i unele snt spre cinste, iar altele spre necinste.


Vasele cele de aur, zice, ad ec cei m buntii i buni, snt spre cinste, adec cinstite i spre slujbe de cinste n trebuin a te ; iar vasele cele de lemn i de lut, adec oamenii cei ri i pngrii sn t spre necinste, adec necinstite i n slujbe necinstite ntrebuinate. Nu a zis ns, c vasele acestea snt spre ntrebuinare i nentrebuinare, cci oamenii cei ri, m car dei nu snt trebnici spre fapta bun, d ar ns i acetia trebnicesc p ro st ntru alctuirea lumei, i n alte oare-cari iconomii, precum i F a ra o n cu ostaii lui au trebnicit spre a se slvi Dumnezeu, ca un d re p t ce este, prin m petrirea inimei lor i prin p ed ea p sa lor, cea pentru m petrirea inimei: i m voiu slvi, zice, ntru F araon i ntru toat oastea lui i vor cunoate toi Eghiptcnii, c eu snt Domnul (E. XIV, 4 )2).
*) Alii ns zic, cum c i cas, biserica se nelege, cci n biseric se cuprind i cei buni i cei ri, mcar dei cei ri snt pri ale ei neputincioase i rnite i fiindc biserica se asemneaz cu corabia lui Noe, care cuprindea pre vietile i pre cele curate i pre cele necurate; se cuprind ns n biseric cu ndejde c i mdulrile cele neputin cioase ale ei adec cei ri se vor face sntoi prin pocin. i cei ne curai cu viaa se vor face curai prin pocin i prin ndreptare, care se face cu viaa cea curat. -) Trebnicesc nc i cei ri n lume, pentruc acetia pedepsind pre cei buni i drepi, le pricinuesc mai multe cununi i pedepsindu se dela

EP1ST. A DOUA CTRE TJMOTEl C A P. II, VECS.

21.

283

.s s//s/ysyys/ys/ys//s//s//s/ysys6's//s//s//syys//s//s//s/ys//s//s/ys//s//s//s//s/ys s s.s>/sxs>ysa*ys^S's:s;sysys.s/sxws,SMSMs:sis-s:4sys>SKsysy*:ss'.s s s s s s,/svsy/s//s//s//s/ys/ys//syyj.

2 i. Deci de se va curai cineva pre sinei de acetia, va fi vas spre cinste sfinit.
Vezi, o cetitorule, c a fi cineva vas de aur sau de lut, adec bun sau ru, nu urmeaz din firea omului, nici din sila ce urmeaz din m aterie precum huleau maniheii ci urm eaz din proalegerea cea bun sau din cea rea? C ascult, ce zice aicea A postolul c po ate tot omul, numai de ar voi, a se curi, adec a-i curi desvrit sufletul su de proalegerea cea de lemn sau de lut i rea; i n locul aceea s i tac pro ale gerea sa de aur i de argint, adec bun i m buntit. i socotete-o aceasta din pilde, c Pavel mai nti era de lut, adec ru pentruc nu credea n Christos; dar s a tcut n urm de aur, c a crezut. i dinprotiv Iuda era mai nti de aur, fiindc se nvrednici-se a fi ucenic al lui Christos; dar n urm s a fcut de lut pentruc vnduse pre Christos. Dar s ar nedum eri cineva, c dac Pavel aicea prihnete vasele cele de lut, cum n tro alta le laud, zicnd: A vnd d ar vistieria aceasta n vase de lut (II Cor. IV, 7). S p re deslegarea ne.lumerirei acesteea, rspundem c acolo vorovete P a vel chiar p entru firea trupului omului deosebit; cci precum vasul cel de lut nu e nimic alta, fr numai lut ars cu foc; aa i trupul omului, nu e nimic alta fr numai Jut, care se n trete cu ferbineala sufletului1 ); iar aicea vorovete Apostolul p en tru proalegerea sufletului, iar nu pentru firea trupului.

i bine trebnic stpnului.


Din cuvintele acestea dar ale Apostolului se nchee, c va sele cele de lemn i lut, adec oamenii cei ri snt netrebnici, c du pre scoposul lui Dumnezeu cel mai nti, carele voete toi oamenii a se m ntui i a se arta, c trebnicesc du pre alt chip, adec dupre urm torul scoposul lui Dumnezeu, precum am zis mai sus.

Spre tot lucrul bun gtit.


Cela ce voete, zice, i iubete, p o a te a se curi pre sinei de reaua proalegere i a se face vas trebnic lui D um nezeu i
Domnul, nelepesc pre ceilali s nu fac aceleai rle; c i va spla (dreptul) mnile sale, zice, n sngele pctosului" (Psalm. XVI, 10); adec drepii se vor propzi curai de rutate, vznd c se pedepsesc si se omoar pctoii. Zice ns i Solomon: Cel strictor btndu-se, nebunul mai nelept va ti (Pilde XIX, 25). ') Iar Icumenie zice, cum c de hib i de pmnt se numete nc trupul, com surndu-se cu vistieria cea cereasc i dumnezeiasc a Da rului Sfntului Duh, pre care o cuprinde n sine.

284.

EPIST. DOUA CTRE TIMOTEI CAP. l, VERS. 2 2 .

gtit spre a face tot lucrul b u n ; adec dei nu afl vreme n dem natic, ca s fac binele, ns este g tit i formluit spre a-1 face, sau feciorie i ne voin de a fi, sau mucenicie i lips pentru Christos, sau oare-care alta facere de bine.

22. Iar de poftele cele tinereti fugi.


Tinereti pofte snt nu numai cele ale curviei i ale tru p e s cului pcat, ci i ori care alt nevenit poft, adec ori s t pnire de poftete s dobndiasc cineva, ori bani ori moie ori alt ceva; fiindc poftele acestea i fantaziele sn t nebuneti i nsuite minilor celor tinereti i nentrite; findc, mai de multe ori tinerii sn t fr de minte, iubesc deertciunile i snt nesta tornici cu mintea. P en tru aceasta i Solom on ticloete pre ce tatea aceea, ce are m prat t n r: Vai ie, cetei, al crui m p ratul tu este mai tnr (Ecclis. X, 16). i tinerea o num ete nem inte si deertciune acelai S o lo m o n 1 ) tinereta si nem intea > ' / ) > este deertciune .(Ecclisiast. XI, 10). i iari: Nemintea a a pre inima tnrului (Pild. XXII, 15). D rept aceea i ori carile b trn poftete poftele celor tineri i acela este asem en ea cu tinerii; si > este tnr cu mintea,} m car dei i cu anii este btrn.
j

Urmeaz ns dreptate. Credina.

Vneaz, zice, o Tim otee, d rep ta tea, adec virtutea cea preste to t cuprinztoare. Vneaz, zice, o Timotee, pre ad ev rata credin cea ctre D um nezeu i pre cea ctre prieteni i fii iubit cu ncredinare i cu conaezare; i ca cum ar fi zis: nu fii necredincios pri etenilor i n ead evrat, ci pzete ncredinare lo r2); pentru aceasta i dupre urm are zice:
l) Pofte tinereti snt ns i obiceiurile cele nou i rele care le afl oare cari hristiani, spre a zidi case nnalte i strlucite, zugrvite i de mult cheltuial, ntru cari fac oamenii feluri de scum pe mbrcminte i mobile i de multe feluri de coloruri i femeile mbrcminte i po doabe denate i de mult pre, att spre mpodobirea capului lor, ct i spre mpodobirea brului i a picioarelor lor i adese ori a se schimba cu haine noui. Vezi ns i pildele lor n Scriptur: Rovoam pentruc a defimat sfatul btrnilor i a urmat sfatului tinerilor a perdut mp ria celor zece seminii a lui Israil, c a mprii preste ele robul lui Solom on al tatlui su, Ierovoam; C a lsat, zice, mprtul Rovoam sfatul celor btrni i a grit ctre dnii dupre sfatul celor mai tineri" (II Impr. X, 13). i la Evanghelie este scris, c fiul cel mai tnr, ca un mai nenelept a cerut parte din avuie dela tatl su i s a desfr nat, iar nu cel mai mare: C a zis cel mai tnr dintre ei tatlui lor: d-mi mie partea, ce mi se cuvine din avuie" (Luca XV, 12). -) Cci cel ce voetc a li prietin cu toi, mai nti dect oale se cu-

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. I , VERS. 2 2 2 3 .


: .

'2 8 5
S / / S / / S ,/ / / s / J

Dragoste, pace, cu cei ce cheam pre Domnul din ini m carat.


Ade c numai cu aceea s cutezi a te ncredina, cu cari. cheam pre Domnul cu inim neviclean i cu cci panici i. neglcevitori s petreci m p r e u n 1 ).

23. Iar de ntrebrile nebuneti i nenelepte ferete-te, tiind c nasc glcevi.


Vezi, o cetitorule, c Pavel la multe pri ale epistoliei aces teea oprete pre Timotei de prigonitoarele ntrebri? Pentruce? Pentruc Timotei nu doa r c nu era ndestul a le obor acelea cu cuvntul su ci pentruc desvrit este netrebnic lucru i aceasta a se bga cineva pre sinei n nevoine zadarnice ca acestea; fiindc nici un rod bun se nate din acestea, fr nu mai glcevi i vrjbi; pentru aceasta zice, ferete-te, o Timotee,. de nebunetele i neneleptele ntrebrile cele ca acestea. Zi cnd ns nebuneti i nenelepte ntrebri, face osebire ntre ntrebrile cele nelepcti i cunosctoare, care se fac despre dumnezeetele Scripturi, de care ntrebri nu se cuvine a se feri cineva, fiindc acestea nu-i pricinuesc glcevi i vrjbi. Ins i de aceste ntrebri din Scripturi, nu se cuvine a se face cu
vine a fi credincios. Pentru aceasta a zis Sirah: Prietenul credincioseste acoperemnt tare: iar cela ce l afl pre acesta, a aflat vistierie'1 (Sir. VI, 15). i iari: Pentru un prieten credincios nu este- lucru de schimb i nu este cumpn a buntei lui (Tij). i iari: Prialenul credincios este doftorie a vieei i cei ce se tem de Domnul l afl pre acesta" (tij. V, 16). i cel ce voete a fi prieten cu adevrat se cuvine a pzi ncredinare ntru tainele prietenului su i a nu arta nici una din acelea". De aceasta a zis Solomon: Omul ndoit cu limba d esco pere sfaturi n adunare; iar cel credincios, cu suflarea ascunde lucruri" (Pild. XI, 12) Cci de va descoperi cineva taina prietenului, acela perde ncredinarea i nu va mai afla pre prietenul su ca s-l iubiasc ca mai nainte, precum a zis Sirah: Cela ce descopere taine a perdut cre zarea i nu va afla prieten ctre sufletul su" (Sir. XXVII, 16). i ia ri: Rumperea se poate astupa i de ocar este mpcare; iar cel cea descoperit taine a desn.djduit" (Sir. XXVII, 21). Dar ns un prieten ca acesta a se afla este lucru cu anevoe, precum a spus Solomon: Br bat ns credincios, cu greu este a se afla" (pild. XX, 6). Iar carele este adevratul prieten, vezi la suptnsemnarea zicerei: Aa iubindu-v pre voi" (I Tesal. II, 2). l) Iar Teodorii aa tlcuete zicerea: A iubi pre toi se poate, fiindc aceasta i evangheliceasca lege o poruncete: Iubii pre vrmaii votri" (Mat. V). Iar a tlcul nu este cu putin ctre toi, c aceasta are tre buin de obteasca proalegere, i unii ca acetia snt toi cei ce cheam, pre stpnul din curat inim.

286.

EPJST. DOUA CTRE TIMOTEI CAP. II. VERS. 2 4 2 5 .


x / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /./:/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / y y

mptimire i cu iilonichie, cnd ntreab oare-cari, despre oare care nelegeri nedumerite ale Sfintei Scripturi. De aceasta i aiurea a zis Apostolul: Iar de se parc cineva a fi fi Ionic (adec iubitor de a birui) i prigonitor, noi acest-fel de obicei nu avem, nici bisericile lui Dumnezeu (J Cor. XIV, 16). 24. Iar slug'ei Domnului nu i se cuvine a se glcevi,

ci blnd a fi ctre toi.


Sluga lui Christos, zice, nu se cuvine a se glcevi, ci a fi blnd cu toii. Pentruce ns poruncete Pavel lui Tit s nfrunteze cu asprime? Infrunteaz pre ei cu asprime, zice (Tit. II, 15). R s p un de m c nfruntarea cea tare atunci mai ales muc i rnete pre cel ce se nfrunteaz, cnd se face cu blnde i cu inim neturburat. C este cu putin a nfrunta i a prihni cineva cu blndet si a mustra mai cu atingere si mai cu J ) o ) amrciune dect cu sumeie i cu turburare.

Invtorcsc.
Sluga lui Dumnezeu, zice, se cuvine a fi nvtoresc acelora cari voesc i iubesc s nvee, cci pre eretici nu sc cuvine a-i nva cineva, ci dup ce i va ncerc pre ei o dat i de dou ori, se cuvine a se feri de dnii, precum scrie acestai Pavel ctre 'lit: De omul eretic, zice, dup ntia i a doua sftuire ferete-te.

Suferitori de ru.
Se cuvine, zice, s fii suferitor de rele, adec s suferi re lele celorlali, o Timotee, pent ruc aceasta mai ales se potri vete tu s aibi, nvtorul celorlali, adec s atepi ntoar cerea i pocina oamenilor i totdeuna s le greti i s-i nvei, mcar dei nu te ascult i s nu-i deprtezi ndat nici s-i lepezi, i ascult, ce zice mai jos.

25. Intru blnde nvnd pre cei ce se pun mprotiv.


Se cuvine, zice, o Timotee, cu blndee s nvei pre cei ce gresc i stau mprotiv; nti adec, cci cnd vei nv tu cu semeie i cu mnie i cu turburat inim, sufletul tu se turbur i nu poate socoti vre o noim trebnic spre a trage pr e asculttori i a-i folosi; i al doilea nc, pentruc cel ce voete s asculte dela tine vre un cuvnt trebuincios i s se folosiasc, mai nti de toate se cuvine s aib bun voin ) si dragoste ctre tine, nvtorule; dar cum va avea buna voina ctre tine, cnd tu te vei sumei i l vei ocri? Negreit a ceasta este cu anevoe a urma. Dar pent ruce pricin lui Til a d e c i scrie Pavel: C de omul eretic d up ntia i a doua

EP ST. A DOUA CTRE TIMOTEI GAP. If, VERS. 2 5 2 6 .

287

sftuire s se fereasc? (Tit. III, 10); iar aicea lui Timotei ii zice,' s nvee Pentruc lui Tit i scrie s se fereasc > cu blndee? ) de ereticul acela, ce este nendreptat i pre carele l tie c este nevindecat, iar aicea lui Timotei i zice pentru cei potriv nici, cari nu snt nevindecai, ci este ndejde a se vi nd ec a i a se ndrepta, precum i din cuvintele cele mai de jos arat.

C doar va d lor Dumnezeu pocin spre cunotina adevrului.


Poate, zice, c se va face vre o ndreptare mprotivitorilor i vindecare i vor veni la pocina i la cunotina adev ru lui; iar poate se zice la lucruri netiute i cu ndoial, n ct ncheem din cuvintele acestea, ca de cei ce snt artai nevin decai i nendreptai i nepocii trebu e s fugim i s ne le pdm, iar pre cei ce snt cu ndoial, se cuvine s-i cercm i s-i ndreptm. Vezi, o cetitorule, cum nva Apostolul pre Timotei, s fie smerit cugettor; cci nu a zis, poate cndv a tu vei p ut ea a-i ntoarce, ci doar cnd va Dumnezeu va d lor ntoarcere; ca cum i-ar zice: ori ce ndreptare i folos se va face lor, dela Domnul se va face i nu din cuvntul i n vtura ta. In ct i voi nvtorii i sfiniii propoveduitori, nvai-v din cuvntul acesta al Apostolului a fi smerii cu gettori i de s ar ntmpl a ndupleca pre vre un hristian spre a se poci, s nu socotii, c voi lai nduplecat cu cuvntul vostru, ci c Dumnezeu pre el cu darul su la nduplecat, amerintnd n inima lui. )

26. i se vor detepta din cursa diavolului.


A ces te cuvinte ale Apostolului nu se neleg numai pentru relele dogme, ci i pentru viaa cea pctoas, fiindc oamenii precum erau i cei ce se mpotriviau lui Timotei, nu se prind de cursa diavolului numai pentru relele i ereticetile dogme, ci i pentru faptele cele rele i viaa cea rea; pentru aceasta se cuvine a se ndrepta cu blnde de nvtori, nu numai acei, ce au ereticcte dogme, ci i cei ce au patimi i via stricat; cci precum paserea ceea ce se prinde n prinztoare i n la, mcar de un picior de va fi prins, toa t ns se face supus omului, celui ce i-a ntins cursa i laul: cu chi pul acesta i oamenii, dei nu snt prini de am nd ou pr ile, ad ec i cu relele dogme i cu viaa cea spurcat, ci nu mai despre o parte, adec cu viaa cea spurcat; ns ori aa ori almintrelea sub stpnirea diavolului se afl, care ntinde cursele i laurile i ale ereticilor do g me i a vieei ceii spur cai'. Drept aceea dsclii cursele acestea ale diavolului s e e n -

288.

EP1ST. A DOUA CTRE CAP. III, VERS. 1 .

vine a le sfrma cu nvtura lor, ca s sloboziasc dint rinsele pre ticloasele sufletele oamenilor, precum este scris cursa s a sfrmat i noi ne-am izbvit (Psalm. CXX1II, ):

Vnai fiind ei de dnsul, spre a lui voe.


Oamenii cei stricai zice, de ereticetile do gm e i de viaa spurcat, snt ca cum ar nnot n luntru ntru rtcire; d a r cnd se vor prinde de Dumnezeu spre a sa voe, poate c se vor d et ept a din adnca rtcire i vor veni ntru simire i ntru rbdar e; voia lui Dumnezeu ns este nu numai a crede cineva, drept, ci i a vieui bine. Drept aceea cuvintele acestea ale Apostolului se cuvine s le nelegi, o cetitorule, nu numai p en tru dogmele credinei, ci i pentru fapte i via. Oare-cari ns precum este i Teodori t zicerea vnai de dnsul o neleg c unii ca acetia snt prini de diavolul i se afl n voea lui cea rea; ci i aceast nelegere este potrivit la pricin. CAP. III.

i. i aceasta s tii c n zilele cele mai de pre urm. vor veni vremi cumplite.
Fiindc atuncea n vremile cele apostoleti erau muli oameni ri, pentru aceasta, ca s nu se turbure Timotei de aceasta,, mai nainte Pavel a spus lui, c n casa mare se afl vase i de aur i de lut, precum am spus mai sus, adec n lumea aceasta se afl oameni i buni i ri. Iar acum aicea mai na inte spune lui Timotei, cum c i n vremile cele viitoare vor fi muli ri; ns aceasta nu e lucru nou, p en tru c i n vremea lui Moisi a fost spurcaii vrjitori Iani i Iamvri. Deci n u i par lucru denat, zice, i ie, Timotee, nici te scrbi pentru aceasta; iar vremi cumplite vor urma, adec foarte rele. i nu se cuvine aceasta a se nelege pentru vremi, i pentru luni i pentru zilele acelea anume, fiindc vremile i lunile i zi lele din firea lor nu snt rele, ci se nelege pentru oamenii, cei ri, cari vor fi n zilele cele mai de pre urm i pentru mprejurrile cele protivnice, ce vor urma ntru acele vremi. Cci i noi obinuim a zice, cnd vorovim, cum c aceast vre me este rea, sau vremea aceasta este b un ; aa numindu-o dela buntile ori rutile ce se ntmpl ntru acea vreme;, sau dela oamenii cei buni sau dela cei ri ai vremei aceea (vezi i la tlc. cea ctre Efeseni la cap. V, 16, zicerea: Rscum prnd vremea).

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. I ll, VERS. 2 .


/ / / /./;/;/./ s//s//s;ys//s./s/ss

289
v

2. C vor fi oameni iubitori de sine.


Apostolul ndat pune patima cea mai nti dect toate p a timile i pre ntia rdcin, care nate pre toate rutile, adec pre iubirea de sine; cci dupre firescul chip mai nti cineva se iubete pre sinei, apoi pentru sinei iubete i pre ceilali oameni i pre celelalte lucruri ale lumei. Deci iubirea de sine este un prieteug neregulat al omului, de care biru ind u-ne facem toate relele i patimile, pentru ca s ne mulmim pre sine-ne, care prieteug ne face a nu socoti i a nu voi binele aproapelui nostru, ci numai pre al nostru; cci iubi tori de sinei se zice omul acela, carele se iubete numai pre sinei; din care urmeaz a nu se iubi nici pre sinei, cci pr e cum urmeaz la mdulrile trupului, vtmarea unui mdular, a ochiului s zicem, sau a mnei sau a piciorului, trece i la celelalte mdulri. Sau precum urmeaz la zidirea unei case, cnd scoate cineva o piatr din perete se cltesc i se turbur i celelalte pietre; aa urmeaz i la biserica hristianilor; i cel ce poart grij numai de sinei, iar de fratele su nu bag seam, acela pre sinei se vatm.

Iubitori de argint.
D up ce a spus rdcina, adec pre iubirea de sine, A p o stolul aicea dupre urmare spune i celelalte ramuri ale ei; i ntia ramur a iubirei de sinei e iubirea de argint; pen truc banii pentru aceasta i iubete omul, pent ru ca s se odihneasc pre sinei, adec pentru iubirea de sine. Deci precum din d r a goste se nate tot binele, aa dinprotiv din iubirea de sine potrivnic dragostei, se nate toat rutatea; cci dragostea adec este lat i ncptoare i la toi revars, facerile de bine ale sale, iar iubirea de sine strmtorete pre limea dragostei i numai nt run singur om grmdete facerile de bine ale sale.

Trufai.
In vremile cele de apoi, zice, vor fi oameni trufai adec cei ce se flesc c snt mai pre sus de ceilali oameni. Din iubirea de sine ns se nate i ramura aceasta otrvitoare a trufiei; c se trufete cineva, cci se iubete pre sinei i vo~ li.te a se slvi mai mult dect ceilali.

Mndrii, hulitori.
Trufia cnd sporete i crete iari se face ocar i hul lui Icle cineva i se are pre sinei Muncea i se mndrete, adec se face mndrie; iar mndria Dumnezeu, cci cnd se trumai pre sus de ceilali oameni, supra scrie asupra sa, toate

290.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. III, VERS. 3 .

/ y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ; / /

isprvile i virtuile, adec socotete, c el cu puterea sa, ce arc, le-a isprvit i nu cu darul i cu pu terea lui Dumnezeu. i aceasta socotindu-o hulete ticlosul pre Dumnezeu, dela carele se pricinuete toat virtutea i tot binele. i artat e c mndria i hula, cea ctre Dumnezeu se nasc din iubirea de sine.

3. Nsctorilor nesupui, nemulmitori, necuvioi, ne iubitori, nempcai.


i potrivit se fac unii ca acetia, cei mai sus artai, pen truc dac hulesc ei pre nsui fctoiul lor Dumnezeu, cum vor mai cinsti pre nsctorii lor? i iari, nu cinstesc pre ns ctorii lor, aceia, ci ctre fctorii lor de bine ceilali snt nemulmitori; i ci snt nemulmitori ctre fctorul lor de bine, aceia snt necuvioi, pent ruc stric cuvioia i se lea pd de datoria lor, cu cari snt datori, iar ci snt i ne cuvioi, aceia snt i nemprietenii, cci pre care altul are a-1 iubi i a-1 primi acela, care nu iubete pre fctorul su de bine i i ntoarce faa despre el? i iari, ci snt nemprictenii acetia snt i nempcai, adec neprieteni oamenilor; cci cela ce nu se mpac cu fctorul su de bine, cum sc va mpca cu ceilali? Vezi frate, c patimile i relele snt le gate unele de altele, ca un lan i una din alta se nate? Pre cum dinprotiv i buntile snt legate una de alta i se nasc una din a l t a 1 ).

Clevetitori.
Oamenii, zice, au s se fac n vremile de apoi clevetitori, adec grind de ru pre toi oamenii i clevetindu-i; cci cela ce nu cunoate c are n sinei vre un lucru bun i virtute, acela clevetete i pre ceilali, c snt asemenea lui. Pentruce? Pentruc socotete, c cu aceasta pricinuete lui oare-care mngere, pentru a nu se arata c singur el este ru, ci c i ccilali snt ri. Vezi, iubitule, c iubirea de sine este rdcina, care nate i pre clevetiri n lume?

Ne stmprai.
Vor fi, zice, n viitorime oameni nestmprai i cu limba i cu pntecele i ntru toate celelalte patimi.
x ) Aa a zis i Avva Macari e, cum c snt legate una de alta faptele cele bune i rutile ntru a patruzecea a sa voroav cap. I. i vezi In suptnsemnarea zicerei: Afltori ele rele (Rom. I, 80) cuvintele sl.-m tului, i la suptnsemnarea zicerei: Buntatea facerea de bine crodinn" (Gal. V, 22)..

EP1ST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. Ill, VERS. 3 5 .

291

/ / / / / / / / > / / / / / / / / / / / /./ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / S S S S S S S J

Ne mblnzii.
Vezi, o cetitorule, ce face pre oameni iubirea de sine, r dcina tuturor rutatilor? Si i ) ramura cea ntia a iubirei de sine iubirea de argint? C i face hiare nemblnzite i patimile acestea fac pre oameni dobitoace necuvnttoare, pre oamenii cei firete blnzi i cuvntrei.

Ne iubitori de bine.
Ade c oamenii n vremile cele de apoi vor fi vrmai ai toatei virtutei si buntti. j > ai sufletestei > >

4. Vnztori.

Oamenii n viitorime, zice, se vor face vnztori de priete nie, adec vor vinde prieteugul celor iubii ai lor i nu vor pzi c r e z m n t ').

Sumeti. y
Adec n vremea de apoi, oamenii vor fi obraznici i ncadevrati, ) * fr de a avea statornicie n vre un lucru.

Umflai sau ngmfai.


A de c vor fi umflai i plini de mndrie i de obrznicie i de ocar.

Iubitori de ndulcire mai mult dect iubitori de Dum nezeu.


Oamenii, zice, ntru acele vremi vor fi iubitori de ndulcire mai mult dect iubitori de Dumnezeu; i de nevoe aceasta aa urmeaz, cci unde este iubire de ndulcirile lumei, acolo pri etenie i dragoste cu Dumnezeu nu se afl, c protivnice snt acestea una alteea. De aceasta a zis Iacov, fratele Domnului: Prea curvarilor i prea curvelor, nu tii c prietenia lumei este vrajb a lui Dumnezeu? C cel ce ar voi a fi prieten lu mei vrma se face al lui Dumnezeu (Iac. IV, 4).

5. nchipuire avnd de buna cinstire ele Dumnezeu; iar de puterea acesteea sa lepdat.
A d e c oamenii n vremile cele de apoi, numai nchipuire i ftrie vor avea de b u n cinstire de Dumnezeu si de credin; j > > * iar de puterea bunei cinstiri de Dumnezeu se vor lepda, adec se vor arata bine cinstitori de Dumnezeu numai dupre chipul cel din afar; iar dupre fapte i via vor fi. cu ade v rat necinstitori de Dumnezeu; fiindc puterea bunei cinstiri de Dumnezeu i binele credinei cu faptele se arat. Pe ntr u a') ( Yit de mari greuti pricinuesc clevetirile i vnzrile, vezi la Cu vntul IV al 11riti)ilici noastre cea pentru hristiani.

292.

E PIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP; IIJ j VERS.

5.

ceasta dar dupre cuviina a zis fratele lui Dumnezeu lacov: C credina fr de fapte e moart (Cap. II, 20). Iar la alt parte Apostolul pre nchipuire o a luat spre bine, zicnd c tre Iudeul nvtor: Ce are pre nchipuirea cunotinei i a adevrului n lege (Rom. II, 20); fiindc nvtorul acela pre nchipuirea cunotinei o are, adec plsmuete pre cunotina i pre adevrul n sufletele ucenicilor si. Vezi ns i tlc. cap. II dc mai sus al ceii ctre Romani stih 2 0 1 ).

Si abat-te. ) de acetia >


Aicea dupre dr ept at e trebu e a se nedumeri cineva, c dac rii cei de mai sus au s fie n vremile cele mai de pre urm, cum zice Apostolul aicea lui Timotei, s se abat despre dnii? Spre dezlegarea nedumerirei, rspundem, c ur ma s fi fost i atuncea n vremea Apostolului Pavel oamenii ri ca acetia, macar dei nu cu atta covrire de rutate. Deci poruncete
*) Pentru aceasta i Hrisost. zice: C precum Scriptura chipul l i li ne ori adec spre bine, iar alte ori spre ru; spre bine adec cnd zice: Brbatul nu e dator a se acoperi, chipul i slava lui Dumnezeu fiind (I Cor. XI, 7), iar spre ru: Ins n chip trece o m u l (Psalm. XXXVIII, 9). Asemenea i pre leu une ori l i spre bine Scriptura, pentru chi pul cel mprtesc i ighemonicesc: A adormit zice, ca un leu i ca un pui de leu; cine l va detepta pre el? (Fac. XL1X, 9), iar une ori spre ru, pentru chipul cel rpitor i mnios: Ca un leu rpind i rc nind" (Psalm. XXI, 43): cu un chip ca acesta i Apostolul pre nchip liire, une ori o i spre bine, zicnd: Avnd nchipuirea cunotinei i a adevrului ; iar alte ori spre ru, precum aicea. Iar Teodorit tlcuind zicerea cea de mai sus a lui Pavel, dela vor fi oameni iubitori de sinei, pn la aceasta, zice, cum c Apostolul mai nainte a spus vremea, care era n zilele lui Teodorit; cci n vremea lui cea de atunci era, zice, viaa oamenilor plin de nite ri ca acetia; C de rii acetia, zice, plin este viaa noastr i numai cu obrzarul bunei cins tiri de Dumnezeu sntem mbrcai prin faptele rutei, ns formluim pre idolul; c iubitori de bani facndu-ne n loc de iubitori de D um nezeu i patimile mbrim i robia i celelalte de obte se pot afla ntru noi, care dumnezeescul Apostol le-a . povestit1 '. Aceasta o am n semnat aicea fraii mei, nu iar de ntristare i fr de suspinuri; cci dac Teodorit scria, c relele, ce le prorocia aicea Apostolul, erau atuncea n lume n vremea sa; atuncea cnd era dricul i floarea virtuei, sau a faptei bune. Ce vom zice noi acuma, ticloii? Cari vedem n vremile noastre i auzim toate relele acestea, ce le prozice Pavel, c au puhit i s au revarsat preste msur i a se mai ntinde nu este cu putin. Cci ce alt ru poate fi mai de margine sau mai vrfelnic dect ateis mul? Sau cari pot fi mai ri dect ateii, de cari e plin lumea i ne ncetat se umple? Deci nu ncheem alta dect c aproape este sfritul cci precum a zis Domnul: Pentruc se va nmuli nelegiuirea, se vn rci dragostea a multora i atuncea va veni sfritul" (Mat. XXIV, .).

EP1ST. DOUA CTRE TIMOTEI CAP. III, VERS. 5 6 .


s s 's//s/y.

293

**.:*;* / w s/,'s//s//s//r//s.

Pavel i ca cum ar zice lui Timotei, c ferete-te de ctre nite oameni ca acetia, cari i acum se afl. De aceasta i dupre urmare zice: Dintru acetia snt cei ce se bag prin case. Sau i altfel rspundem, c zile de mai pre urm nu zice Pavel, pre cele ce dupre multe veacuri au s fie, ci pre cele ce dup adormirea sa ndat vor fi, n care Timotei nc urma a fi viu; sau precum judec Mar. loan Hrisost. c dumnezeescul Pavel prin Timotei sftuete pre toi hristianii cei mai din urm, a se feri de oamenii cei de acest-fel cu pngrit via, care so cotina aceasta este mai adevrat dect toate.

6. C dintru acetia snt cei ce se bag prin case.


Cu aceast zicere ca s bag arat Apostolul pre neomenirea oamenilor acestora i pre robirea lor i moralul cel lin guitor, cel plin de toat amgirea; cci unii ca acetia pen tru ca se amgiasc cu linguirile pre oameni, pentru aceasta ncap i afl ndrznial prin casele oamenilor.

i robesc pre muerutele.


Nu a zis Pavel, c amgesc, ci c robesc pre muerute, unii ca acetia pngrii la via; adec c le ntrebuineaz pre ele ca pre nite roabe; cci unul ca acesta se face, cel ce se amgete de altul, adec rob i supus aceluia1 ). Vezi ns, o cetitorilor, c numai muerilor este nsuit a se amgi i nu br bailor, sau mai bine a zice, nici femeilor celor cu minte b r bteasc le este nsuit aceasta, ci muerutelor celor mai ne putincioase i mici de suflet. Drept aceea ori carele b r b a t se amgete, acela nu este brbat, ci muere; i nu muere prost ci mueruc.

Cele ncrcate de pcate.


, Cu aceste cuvinte arat Apostolul c muerutele cele ce se amgesc de oamenii cei cu rea cugetare, snt pline de gr mad i de mulime de pcate, i pe lng acestea, c snt neregulate n moraluri i turburate cu mintea; pentru aceasta i ci le amgesc pre ele nu amgesc pre femei de obte dupre fire (cci firea femeilor nu e prihnit de sine), ci pre muerile cele ce au n sufletul lor, dupre proalegere, grmezi i mulime de pcate. Cci cela ce nu are ntru sinei nici un bine i virtute, acela n grab se nduplec nvtorilor celor
l) Unii zic, c minciuno-nvtorii acetia vicleni i amgitori, cari amgiau pre muerute erau ereticii i necuraii Nicolaiteni cari pentru aceasta supuneau pre muerute cu amgitoarele lor cuvinte, pentru a-i icc cu dnsele lucrrile lor cele de ruine. Iar ntru altele se scrie: i robind muerute1 1 , adec fr de articol.

294.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. Ill, VERS. 6 8 .

/ / . / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / x / ; / / / / / / , / / / / / / / / j"./ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ri, pentruc cu lesnia lor nduplecare, ce o arat ctre dnii, se mnge pre sinei c nu se va osndi de Dumnezeu, p e n tru faptele sale cele rele.

Care se poart de felurimi de pofte.


Cu multe adugite numiri lete Apostolul rutile muerutelor celor ce se amgesc i zice, c ele se poart de feluri de pofte, adec de pofta banilor, de pofta slavei, de pofta desftrei, de pofta mpodobirilor i a hainelor i arat c se poart de poftele cele de ruine ale trupului. Vezi ns, o cetitorule, c Apostolul a zis, c muerutele acestea se poart, adec se stpnesc de poft, ca nite vite necuvnttoare, care se poart i se stpnesc de poftele lor, ca de nite vieti cu v n t to a re 1 ).

7. Totdeuna nvndu-se i nici o dat putnd a veni la cunotina adevrului.


Muerutele acestea, zice, care se amgesc de minciunoii dscli, to td eun a se nva i nici odinioar nu pot veni la cu notina adevrului. Dar oare fiindc muerutele acestea nu pot s vie la cunotina adevrului, nu snt vrednice de ertare? Nu snt vrednice, ci mai ales snt neertate; de vreme ce ele singure de sinei i-au ngropat sufletele n pcate i n pofte. Pe n tru aceasta au orbit mintea lor i gndul, adec s au mpetrit i s au fcut nesimitoare, ca o piatr i nu pot a nelege; ca s (nu) p o at ele s se nvee, nu e firesc lucru la dnsele, ci de proalegere (adec de voe de sinei); pentru aceasta i snt n e e r t a te 2).

8. In ce chip i lanis i Iambris au sttut mpotriva lui Moisi, aa i acetia stau mprotiva adevrului.
*) Pentru aceasta a zis dumnezeescul Joan Damaschin: De aceasta i cele necuvnttoare nu snt nsui stpnitoare, c se poart mai mult de fire, dect o poart ele; cci nici se improtivesc poftei ceii ti- reti ci r.dat ce poftesc ceva, se pornesc ctre fapt; iar omul cuvntrcsc fiind, poart mai vrtos pre fire, dect firea a-1 purta pre el. Pen tru aceasta i poftind dac voete, are stpnire s stmpere pofta, de ct a-i urma e i (Cart. II, cap. XXIV despre credin),. -) i acest ru zice neleptul Teodorit, c urma n vremile sale s a mplinit atuncea prorocia Apostolului; cci muli bgndu-se prin ca scle oamenilor, amgiau i robiau socotinei lor pre pctoasele muc rute, tar a prepune prorocia Apostolului. Vai, dac atuncea se plin iii prorocia aceasta; cu mult mai vrtos i Iar asemnare acum n vre mile noastre se plinete; cnd cei mai muli, cari se nainteaz n dre gtoriile cele dinluntru i n cele din afar, bgndu-se prin c a s e l e Domnilor, amgesc pre muerutele lor i prin acelea dobndesc v r e d ni cia aceea ce doresc? Milostiv Iii, Dumnezeule, Iii milostiv!

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. Ill, VERS. 5 .

Cnd s a trimis Moisi de Dumnezeu n Eghipet, ca s zic mpratului Fa rao n s sloboad pre israilitenescul norod, atuncea a cerut Faraon s fac semne i minuni Moisi, pentru ca s vad i s cread de la trimis Dumnezeu; de aceasta Moisi a zis fratelui su lui Aaron i a a aruncat toeagul su pre p mnt i s a fcut balaur. Al doilea cu acestai toeag al lui Aaron sa fcut apa rului Nil snge; i al treilea cu acestai toeag s a umplut tot Eghipetul de broate. Aceste trei semne dar le-au fcut i vrjitorii i descnttorii Eghiptenilor, dupre nlucire ns i nu dupre adevr, precum despre aceasta scrie cap. VII al Eirei. Din vrjitorii aceia cei mai numii erau i lanis i lambris, de cari pomenete aicea Apostolul. Deci pre cum aceia au sttut mprotiva lui Moisi aa, zice, i ereticii acctia stau mprotiva adevrului. De unde ns Pavel tia nu mele vrjitorilor acelora, de vreme ce dumnezeiasca Scriptur nu le pomenete, nenumit (anonim) zicnd c descnttorii i fermectorii au fcut semnele acestea? Zicem la aceasta sau din predanisire nescris .le-a tiut Apostolul, sau c urmeaz s li se fi aflat din descoperire Sfntul D u h 1 ).

Oameni stricati cu mintea, nelmurii n credin.


Cnd cineva se stric de patimi, atunci se face i neales sau nelmurit n credin; pentru aceasta zice i David c: Zis-a nebunul n inima sa, c nu este Dumnezeu (Psalm. XIII, 1). Dar pentruce i de unde le-a zis acestea, o prorocule, nebunul? Pent ru aceasta, zice, c sau stricat i s au f cut uri ntru nelegiuiri (tij). Deci ori care minte nu este stri cat de patimi, aceea priimete i credina; de aceasta s lu m aminte frailor, s nu ne stricm i noi de patimi i p en tru stricciunea aceasta s afle ncpere ntru noi nelmurita cre din2).
x ) nsui aceasta o zice i Teodorii. nsemneaz ns, c n viaa lui Macarie Alexand. n Lafsaicon se scrie c acest dumnezeesc Macarie um blnd prin pustie, a mers la intirimul de ngropare al vrjitorilor aces tora al lui lanis i lamvris, unde locuiau muli demoni, i intrnd n luntru a aflat mult aur n visterie, copaci muli sdii i pu cu cad, care le-au fost fcut rtciii vrjitorii acetia pentru ca se le dobndiasc dupre moarte n locul acela, 2) Aceasta i n vremile acestea cu lucrurile s'a plinit, pentruc cei ce se zic atei, pentruc s'au stricat de patimi i de pcate, pentru aceasta s au lepdat de credin i au priimit ateismul, nu ntru singur inima lor zicnd, c nu este Dumnezeu, dupre nebunul cel de mai sus numit de David, ci fr de ruinare i n limb i n cri (nfricoeaz-te soare!) p ro p o v e d li in d ateismul.

296 .

EPJST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. Ill, VERS. 9 1 0 .

9. Ci nu vor spori mai mult.


Pentruce mai sus a zis Pavel, c spurcatele zadarnice glasuri, vor spori spre mai mult pgn ta te (Cap. II, 16), iar aicea zice dinprotiv? Rspun dem c ce este a zis, pentruc ereticii i minciuno-nvtorii dup ce au nceput o dat a i bor re lele i rtcitele lor dogme, nu vor mai sta pn n sfrit, ci to td eun a vor izvodi dogme mai nou i mai rele; iar aicea o zice aceasta pentruc ereticii acetia nu vor amgi nici vor rpi pre muli; ci mcar dei la nceput se arat c amgesc, ns pn n sfrit se vor rdeca nite amgitori i nltori i din aceasta se vor ur; de unde i dupre urmare zice:

C nebunia lor artat va fi tuturor, precum sa fcut i a acelora.


De nu crezi, o Timotee, c ereticii i minciuno-nvtorii nu vor spori mai mult, nva dela acelea ce s au ntmplat vrjitorilor celor de mai sus, cci i aceia n sfrit s au vdit i s au artat c cu nlucire fceau minunile i amgiau pre oamenii, cei ce vedeau; cci cnd au venit la semnul al p a trulea al muelor, nu au putut s lucreze nlucirile lor. i au mrturisit singuri c s au biruit zicnd: Degetul lui D u m n e zeu este (E. VII). Iar Moisi s a artat c face minuni dupre adevr, i pentru aceasta n urm a fcut alte attea semne, n ct toate acelea amgitoare i minciunoase i care se fac dupre nlucire, numai la o vreme se arat i se par i apoi se sting.

10. Iar tu ai urmat nvtturei mele.


Aceia, zice, amgitorii eretici snt unii ca acetia, iar tu, o Timotee,> cu amruntul stii cele ale nvtturei si ) ) ) ale credinei mele, c nu snt acest-fel amgitoare i minciunoase, p r e cum ale ereticilor, fiindc tu, nu numai prost ai vorovit m preun cu mine, ci i ai urmat, adec mult vreme ai p et re cut mpreun cu mine i luai aminte la toate cuvintele mele, n ct din aceasta te-ai fcut puternic i viteaz n cuvnt i pentru aceasta d rsboi celor dinprotiv.

Petrecerei.
Tu ns, zice, ai urmat petrecerei mele, adec n via i n politefsirea mea.

Propunerei.
Tu, zice, ai urmat proaezrei mele, adec osrdiei melc i brbtetei nfirei sufletului meu, pentruc nu ziceam numai, ci i fceau cele ce ziceam.

E PIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. III, VERS. 1 0 1 1 .

297

Credinei.
Tu, o Timotee, ai urmat credinei mele adec statorniciei ce o artam intru dogmele credinei i ale adevrului, care aceast statornicie m a fcut a nu m dezndjdui n primejdii, ci a crede n Dumnezeu, c m va izbvi,

ndelung rbdrei.
Tu, o Timotee, ai urm at ndelunga rbdare, ce aveam eu ctre eretici, pentruc nu m turburam de cuvintele i mic rile lor, ci le primiam toate cu b l n d e 1 ).

Dragostei.
Adec, o Timotee, tu ai urmat dragostea, ce o aveam c tre toi de obte o a m e n i2).

Rbdrei.
O Timotee, tu ai urmat rbdrei ce o aveam eu n goane i ntru toate ispitile, ce mi se ntmplau dela protivnicii cre dinei.

i i . Goanilor, patimilor.
Tu, zice, ai urmat goanelor i patimilor mele, pentruc eu nu numai eram izgonit, ci i ptimiam; fiindc am ndo u acestea turbur pre fiete care nvtor i pstor, a fi adec eretici i al doilea a ptimi el dela eretici. Pentru aceasta i Pavel despre eretici adec multe a spus mai sus i cu acestea a nduplecat pre Timotei s nu se turbure pentru dnii; iar acum vorovete i despre ptimiri i necazuri ; iar vorovind despre acestea nir necazurile i ptimirile, carele nsui le-a suferit, pentru ca s mbrbteze cu aceasta pre Timotei, ucenicul su.

Care mi sa fcut n Antiohia, n Iconie i n Listra.


Antiohia numete aicea Pavel pre cea a Pissidiei, iar Listra pre patria lui Timotei (Fapt. XIII, 14):i). Dar pentruce pre sin gure ptimirile acestea le-a pomenit, care le-a pomenit n nu mitele ceti i pre toate celelalte le-a tcut? Fiindc acestea erau mai cunoscute lui Timotei, sau i mai nou dec t cele lalte. Vezi ns, o cetitorule, c nu nir ptimirile acestea PaJ ) Sau precum Teodorit tlcuete zicnd: Ca s sufr grealele fra ilor". -) nsemneaz c la Teofilact nu se afl stihul acesta Dragostei". :i) Icumenie ns zice cum c Apostolul aicea a pomenit de Listra cea proast spre micorare i ca cum ar fi zis: fie n Antiohia i n 1conia am ptimit, pentruc erau att mult norodite; iar n Listra, unde s'au aflat atia oameni, ca s-mi fac ru? C n Listre a mprocat cu petri pre Pavel i laii trt afar din cetate, socotindu-1 pre el a ii mort, dup cum istorisesc Faptele apostoliceti" (cap. XIV, 19).

298.

EP1ST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. Ill, VERS. 1 1 1 2 .

vel dupre fel, ce menit; fiindc nu numai pentru ca aceasta i aceste scrie.

i ce a fost, ci nehotrtor numai le-a po le spune acestea pentru ca s se faliasc, ci s mnge pre Timotei, ucenicul su. Pentru puine i nehotrte ce le scrie, de nevoe le

Ce fel de goane am suferit, i dintru toate ma izb vit Domnul.


Cu aceste cuvinte dou lucruri arat lui Timotei dumnezeescul Pavel, nti cum c eu, zice, artam osrdie spre a su feri goanele i al doilea c Dumnezeu nu m a prsit, ca s m biruesc de ele. Pentru aceasta i tu arat osrdie i n e greit nu vei fi prsit de Dumnezeu, ca s te birueti de goane. 12. Si u n a cinstire n> toti cei ce > voesc a vieui cu b> t r u Christos lisus, vor fi gonii. i acest cuvnt al lui Pavel, prea mare mngere este lui Timotei; ce s zic pentru mine, zice, numai? C toi hristianii cei ce voesc a vieui dupre buna cinstire de Dumnezeu i du pre Evanghelia lui Christos, aceia au s fie gonii. Goa ne ns aicea numete Apostolul nu pre singure goanele, ce le-ar face necredincioii asupra celor credincioi ci i de obte i pre toate necazurile i ispitele, cari le sufer oamenii cei mbuntii pen tru dogmele credinei i pentru porunca lui Christos i p en tru predanisirile bisericci; de vreme ce dupre Iov: Viaa omului pre p m n t este o ispitire (cap. VII, stih 1)'). i cela ce umbl pre calea cea strmt i necjicioas a mntuirei, acela negreit trebue s se necjiasc2).
l) Pentru aceasta i nsui Iov zicea lui Dumnezeu pentru ispitele, ce slobozi-se asupr-i: Cu mare urgie mi-ai ntrebuinat i ai adaus asupra mea ispitiri1 4 (cap. 1, stih 17). i iari: Au venit asupra mea ispitirile lu i (cap. X, 12). ~) Pentru aceasta zice i Mar. Macarie aceste vrednice de pomenit: Calea hristianitei aceasta este: c unde este Duhul Sfnt acolo ur meaz ca o umbr, goana i lupta. Vezi prorocii cum se goniau de cei de o seminie cu dnii, la cari ns lucr Duhul Sfnt. Vezi c Dom nul, carele este calea i adevrul nu de alt neam a fost gonit, ci de Iudei, de nsui seminia lui Israil a fost gonit i rstignit. Asemenea | Apostolii; c dela acela, a cruia a fost crucea, i-a dat Duhul cel Mngitor i a ncput ntru hristiani. Deci nici unul din Iudei s a gonit, ci numai hristianii au mrturisit. Pentru aceasta nu snt datori a se mira ci de nevoe este a se goni adevrul" (Vor. XV la ntreb. 16). Zice nc i Chirii al Alexandriei: Cu adevrat, c toi cei ce voesc a vieui cu bun cinstire n lisus Christos vor Ii gonii; cci fiii nelegiuire!,, ca nite hiare selbatiee sar asupra lor, pre artarea rzvrtirei lor, ca un cata ract, defimnd strlucirea celor ce s au obinuit a li alei, ea se v

EP1ST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. I ll, VERS. 1 3 1 4 .

299

13. Iar oamenii cei vicleni i fermectorii vor spori spre mai ru, amgind i amgindu-se.
Nici ca cum, zice, o Timotee, s te turbu re aceasta, cci cei vicleni se afl n odihn i n bucurie, iar cei mbuntii n necazuri i n ispite ; pentruc firea lucrurilor aa o cere aceasta. C desbrcatu-te-ai zice i intrat-ai n lupta cea pen tru Christos i pentru virtute ca s te l u p i ! Nevoe este ca s fii plin de sudori, n ct nebunesc lucru este a se afla ci neva ntru nevoin i lupt i apoi a cuta odihn. Deci nu te turbura, o Timotee, dac oamenii cei vicleni au odihn; fi indc ei, dei se pare c sporesc i merg nainte, aceasta nu este procopsial i adugire de a se ndrept ei n calea rtcirei, ci este mai ru. i tlmcind ce va s zic mai rul, zice c este a amgi i a se amgi, a rtci pre alii i a se rtci i ei de diavolul; c dupre Teodorit, mpreun lucreaz i diavolul i ajut oamenilor lui i ca un dascal i ndeamn pre ei la rutate.

14. T u ns rmi ntru cele ce te-ai nvat i te-ai ncredinat.


Tu, o Timotee, st ntrit i neclintit i nu rvni celor ce fac rutate, dei sporesc n calea rtcirei c nu rvni zice ntru cei ce fac vicleug i celui ce sporete n calea sa (Ps. XXXVI, stih 1). Fiindc nu te-ai nvat prost, ci i te-ai n credinat, adec cu cercare i cu deplin ncredinare te-ai n vat, pentruc i minuni ai vzut ce am fcut eu i nsui ai fcut minuni. D re p t aceea, dei vezi cele dinprotiv acelora ce te-ai ncredinat, nu te turbura; pentruc i Avraam dei a fost auzit dela Dumnezeu c ntru Isaac se va numi ie seminie (Fac. XXI, 17): apoi poruncindu-i-se de acela Dumnezeu, ca s njunghie pre acela fiu, carele er s se numiasc seminie
dese de-apururea cele mai rele, cu alturarea celor mai bune i a celor ce au hotrrea cea mai strlucit, numai ct nu se arat urciunea celor biruii (Cartea I din cele alese). Pentru aceasta zice i teolog. Grigorie: c de multe ori se dau i drepii n manile necinstitorilor de Dum nezeu, nu ca aceia s se munciasc, ci ca acetia s se ispitiasc. i cei ri de multe ori dupre cea scris se sfresc cu moartea aleas (la Iov cap. IX, stih 23). Se batjocuresc n s de o cam data cei bine cins titori de Dumnezeu, pn cnd buntatea lui Dumnezeu se ascunde i vistieriile cele mari din care se pstreaz n sfrit i pentru unii i pen tru alii (Cuv. la Mar. Atanasie). i dumnezeescul Hrisostom zice: Nu este cu putin cei ce viaz ntru fapta bun a auzi bune dela toi; i iari 1111 se poate cel ce poart grij de fapta bun a nu avea muli vrmai.

300.

EP1ST. A DOUA C.TRE TIMOTEI CAP. Ill, VERS. 1 4 -

15.

a lui Avraam, aa auzind nu s a turburat, nici sa ndoit, ci fr stnjenire, s a pornit s fac porunca lui Dumnezeu i s junghie pre fiul su.

tiind dela cine te-ai nvat, i c de prunc sfinitele cri !e tii.


Dou pricini aicea zice Apostolul pentru care nva pre Ti motei s stea ntrit i necltit; nti, pentruc tu, zice, nu te-ai nvat cele ale credinei dela un om din ntmplare, ci dela mine, dela Pavel; adec te-ai nvat dela nsui Christos, cela ce grete ntru mine; i al doilea, c nu eri te-ai nvat cele ale credinei sau alalteri, ci din vrsta cea prunciasc i fra ged a ta; de aceasta urmeaz a fi nrdcinat ntru tine d u m nezeiasca cunotin, care nu te va lsa s ptimeti vre o pa tim nebuniasc, precum muli ptimesc; cci cel ce tie pr e cum se cuvine dumnezeetile Scripturi nici o dat se va amgi, sau va grei. Sfinite cri ns numete Pavel pre dumneze iasc Scriptur i nsemneaz aceast laud a dumnezeetei Scripturi, mprotiva lui Simon i a lui Manent i a tuturor ce lorlali eretici, cari numesc pre Sf. Scriptur cea veche, rea i viclean.

15. Cari pot a te nelepi spre mntuire prin credin cea n Christos Iisus.
Precum nvtura cea din afar i cunotina nelepete pre om spre amgire i spre meteugiri i luptri de cuvinte, dela care urmeaz perderea sufleteasc, nu nelepete aa i filozofia cea dinluntru i dumnezeiasca cunotin; ci aceasta nelepete pre om, spre a afla adevrul i mntuirea; care mntuire? Nu ceea ce s ar isprvi prin faptele Legei Vechi, nici prin cuvinte meteugite, ci prin credina lui Iisus Chri stos pricinuit. Cci dumnezeetile Scripturi, legea adec i pr o rocii povuesc pre om spre a crede n Christos, iar Christos, iari pricinuete venic m n t u i r e 1 ).
x ) nsemneaz zicerea aceasta a Apo t., pentru hristianii cei ce se n va sfinitele Scripturi; cci precum tot ceea ce se mic, pentru oare ce se mic, dupre filozoficeasca socotial; aa i nvtura crilor se face pentru un sfrit i prav, adec pentru a nelepi pre hristianul cel ce se nva spre a dobndi mntuire; de aceasta ci hristiani, pen tru acest sfrit al mntuirei sufletului lor, nva Scripturile, snt lu dai i nelepi, iar ci le nva nu pentru mntuirea sufletului, ci pen tru ca s dobndiasc slav i bogie i ndulciri i n sfrit pentru sfrituri lumeti, acetia nu nimeresc inta i sfritul Scripturilor i du pre urmare zadarnic este i osteniala i nvtura unora ca acestora.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI GAP. i l l , VERS. 1 6 .

301

^^;^;^:>:;>;>^:^^;>;-^^!^#^'^^^^#%!

16. Toat Scriptura de Dumnezeu insuflat este i fo lositoare.


D u p ce a spus Pavel lui Timotei multe chipuri de mngere, acum i spune lui i mngerea cea mai mare dect toate adec aceea ce se pricinuete din cetirea dumnezeetilor Scrip turi. C de vreme ce Pavel avea s spue lui Timotei vestirea aceasta ntristtoare, cum c are s-i svriasc viaa i s se duc ctre Domnul; pentru aceasta, pentru a nu se ntrista Timotei, cci are a se lipsi de Pavel, nvtorul i duhovni cescul su printe, zice lui acum: Nu te ntrista, fiul meu Ti motei, pentru lipsirea mea, cci ai n locul meu mngere pre insuflatele de Dumnezeu Scrip tu ri1 ), cari pot a te folosi ca i e u 2). Ins se nedumeresc unii pentruce a zis Pavel, c toat Scriptura este insuflat de Dumnezeu ? C au doar i Scrip turile Elinilor snt insuflate de Dumnezeu; pentru aceasta i silii fiind fac curmare la zicerea de Dumnezeu insuflat i zic aa: C toat Scriptura, care e de Dumnezeu insuflat, aceasta este i folositoare. Trebuiau ns a socoti ei, c mai sus a zis Pavel lui Timotei: Sfinitele Scripturi le tii, pen tru aceasta dupre urmare, acum zice aicea c toat Scriptura. Care toat? Aceea despre care adec am zis mai sus, c este sfinit. Deci toat sfinita Scriptura aceasta e i de Du mne zeu nsuflat:i), aceasta este i folositoare, la toate acelea ce le arat mai jos.
Cci c tot ceea ce s a fcut de (dnii) se zdrnicete de sfritul su; dupre cealalt filozofiasc socotial. Ce zic? nvtura i osteniala unora ca acestora nu e numai zadarnic, ci i osnd mai mult are s le pricinuiasc, de vreme ce cel ce cunoate voea Domnului su i negtindu-se, nici fcnd dupre voea lui, mult se va bate (Luca XII, 47). i cei puternici tare se vor cert (Inelep. VI, 6). l) C alt mngere a sufletului, la toate necazurile ce ispitete, mai bun nu este dect cetirea sfintelor Scripturi. De aceasta i Macavei scria zicnd: i noi dar nelipsii de acestea fiind, mngere avnd crile cele sfinte, ce snt n mnile noastre" (1 Macavei XII, 9). -) De aceasta i Mar. Vasilie aceast zicere adugndu-o zice: Toat Scriptura de Dumnezeu insuflat este i folositoare; pentru aceasta conscriindu-se de Sf. Duh. C toi oamenii, ca ntro obteasc lecuire de suflete, s alegem leacul fiete-creea patimi" (n tlc. Psalm. 1). ;!) Vezi despre aceasta tlc. i suptnsemnarea stih 15 al cap. IV al ceii I ctre Tesal. i suptnsemnarea canonului LXXXVI al sfinilor Apostoli. Iar Teodorii zice c Scriptur insuflat de Dumnezeu a numit pre cea duhovniceasc; c Darul dumnezeescului Duh a grit prin pro roci i prin Apostoli: Deci Dumnezeu este Duhul cel Sfnt, de vreme cc cu adevrat, dupre Apostolul, Scriptura Duhului este de Dumnezeu insuflat; tic aceasta a zis i vrfelnicul Petru; c nu din voea omului

302.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. Ill, VERS. 1 6 --1 7 .


/ / / s-ytwy-:yMrw w*:Mr:yxv-:v:'s: / / / ' / ; / y . / ' / ; / ^ ; / . / . / / j ' / / / / / / / / y

Spre nvtur.
Sfinita nu numai cuvine s este, care Scriptur zice folosete ctre nvtur; cci nva pre toi hristianii, ci i pre toi dsclii aceia, ce se le nvee. Cci nici o. noim i nici o nedumerire sa nu se poat dezleg prin dumnezeetile Scripturi.

Ctre mustrare.
Adec sfinita Scriptur la aceasta folosete, de este tr e b u in cineva a mustra minciunoasele i putredele dogmele i socotelele ereticilor, din Sf. Scriptur poate a face mustrarea aceasta.

Spre ndreptare, spre nvtura cea ntru dreptate.


De are trebuin cineva a se ndre pt i a se poci i de arc trebuin a se pedepsi a se nv, adec a se nelepi spre dreptate i a face cele drepte i fapta bun, toate aces tea din sfintele Scripturi le dobndete.

17. Ca deplinit s fie omul lui Dumnezeu.


ndreptarea zice i ntreaga nelepie cea spre dreptate a hristianilor, din sfintele Scripturi se ctig; pentruce ? Pen truc nici un bine i virtute s lipsiasc dela omul cel dupre D um nezeu; de aceasta i tu, o Timotee, de voeti a fi deplinit adec desvrit i sntos i totd eun a a fi drept, adec nici ntre cele ntristtoare a te ntrista i a te sfii, nici ntru cele nveselitoare a te umfl i a te nnl. (Cci cu aceasta eti nu drept, adec nu asemenea). i tu zic, o Timotee, de vo eti ntru toate a fi fr lips i desvrit n locul meu aibi pre sfintele Scripturi sftuitoare. Dar dac lui Timotei scria Pavel, cel ce era plin de Sf. Duh, s cetiasc Scripturile, cu ct mai vrtos aceasta nou o scrie celor nenvtati si nedeplinii1 ). Vezi ns o cetitorule c fr sfintele Scripturi nu e cu putin a se fae cineva ntreg ntru toate i desvrit. Spre tot l u c ru l b u n desvrit.
s a adus cndva prorocia, ci de Duhul Sfnt aducndu-se, au grit oa menii cei sfini ai lui Dumnezeu" (II Petru I, 21). Aceastai o zice i Mar. Vasilie: Prorocii Testamentului celui Vechiu strigau: Acestea zice Domnul Dumnezeu i asemenea cu acestea Pavel cele zise de Tatl, de Fiiul i de Sfntul Duh, pre toate le-a zis Scriptura de Dumnezeu insuflat; iar de grete ntru Apostoli i ntru proroci Duhul, toat Scriptura dar este de Dumnezeu insuflat, spunei dar celor bine c in s titori, c Duhul Sfnt este Dumnezeu, Scriptura lui fiind de Dumnezeii n suflat" (asupra lui lvnomie cuv. V). l) Vezi ,i tlc. .i supnsemnarea capitolului IV al ceii ntia ctre Ti motci, stih 13, adec a zicerei pn ce vor veni, i aminte de cetire".

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP.

V, VERS. 1 2 .

303

Prin sfintele Scripturi, zice, se face omul, nu prost mpr tit de fapte bune, ci i ntregit, adec desvrit, nu numai ntru un lucru bun, iar ntru altul nu, ci ntru tot lucrul bun. CAP. IV.

1. Deci mrturisesc eu naintea lui Dumnezeu i a Dom nului Iisus Christos, celui ce are s judece viii i morii.
i n epistolia cea ntia a nspimntat pre Timotei A p o stolul: Poruncescu-ti ) tie > naintea lui Dumnezeu,1 zicnd celuia ce nvioeaz pre toate (I Timotei VI, 13). Iar acum ntru aceasta mai nfricoat face cuvntul, aduc nd aminte lui Timotei de judecata cea nfricoat a lui Christos; martur, zice, pun pre nfricoatul judector, carele are s cear cu ndatorire, dela fiete-carele rspu nd ere de lucrrile lui, c eu nu am ascuns acestea de tine, ci le-am artat ie'). Viii ns i morii sau pre cei drepi i zice i pre pctoi, sau pre cei ce atuncea se vor afla vii cnd va veni Christos i pre cei ce ar fii ap u cat s moar. Iar dumnezeescul Metodic n cuvntul cel des pre nviere, vii nelege pre suflete, ca nemuritoare, iar mori pre trupuri, ca firete muritoare.

Intru artarea lui i mpria lui.


Cnd are s judece, zice, pre cei vii i pre cei mori? In tru artarea sa, care are a se face cu slav i cu mprie; cci nu va veni iari ntru a doua venire prost i smerit, pre cum a venit n cea dinti, ci va veni cu putere i cu slav dumnezeiasc, ca mprat; c zice, cnd va veni Fiiul omului ntru slava Printelui su (Marc. VIII, 38). i iari: i vor vedea pre Fiiul omului viind pre nourii ceriului cu putere i cu slav mult (Mat. XXIV, 30). i iari: Atuncea va zice mpratul celor din dreap ta lui: venii blagosloviii Printelui meu, motenii mpria cea gtit vou, dela ntemeerea lu mei (Mat. XX, 34).

2. Propoveduete cuvntul.
Ce este zice, ceea ce mrturisesc ie, o Timotee? Ca s propovedueti cuvntul i s nu ascunzi darul nvturei, ce lai
*) Iar Icumenie zice, c din a sa mrturisire, adec aspra ndatorire, trei lucruri nate: I) face pre cuvnt mai nfricoat i mai aprat, al II-lea arat pre mntuitoarea lucrarea cuvntului i al III-lea c cela ce mr turisete (adec cheam marturi), i ndatorete, lucrul su i plinete si nu mai rmne supus la osndirea lenevirei.

304.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS.

2.

luat. Din aceasta s ne temem si si > s ne nfricom ) ) noi frailor, ci avnd darul cuvntului, nu-1 propoveduim la fraii notri.

Stai asupr cu vreme i fr vreme.


A de c propoveduete Cuvntul lui Dumnezeu la frai cu struire i cu stare asupr i nu ca n treact i cu lenevire, i nu numai o dat,' ci totdeuna. Si > s nu aibi vreme hot rt de a propovedui, ci i cu vreme propoveduete, adec i cnd ai vreme ndemnatic i slobozenie, cnd te afli n biseric, ci i fr de vreme propoveduete, adec i cnd nu ai vreme ndemnatic i slobozenie, ci te afli n primejdii i n stri mprejur strmtorri i afar din biseric i atuncea grete Cu vntul lui Dumnezeu i propoveduete-1 hristianilor. Cu vreme ns i fr de vreme dupre socotiala multora o a zis Pavel; pentruc cei mai muli oameni vreme bun socotesc pre odihna i slobozenia, iar nevreme pre vremea primejdiilor i a ispitilor. i iari vremea nvturei socotesc a fi hristianii i dsclii adunai n biseric; iar nevreme cnd snt afar din biseric. Sau i altfel se nelege aceasta; s nu atepi s cad pctosul n pcat i atunci s-l nvei, ci mai nainte de a cdea, nva-1 pre e l 1 ).

Mustr.
Mustr zice, cnd vezi c e vreme de mustrare, adec cnd cercetnd vei afla c au pctuit hristianul sau c are s pctuiasc, atuncea nu te sfii, ci mustr-1; iar mai nainte de a cerceta, s nu mustri.

Ceart.
Dup ce vei mustra zice i vei dovedi pre hristian, c a p ctuit, atuncea ceart-1, adec d-i lui potrivitul canon i lu crare de cin pentru pcatul lui.

Mnge.
Certarea adec i canonisirea ce o va d arhiereul i dascalul pctosului se asemneaz cu terea ranei, ce o ntre buineaz dofto ru l; se asemneaz cu bleastu) ' iar mngerea O rul cel dulce i alinat, care se pune de doftorul asupra ranei
*) Pentru aceasta i Teodorit zicerea aceasta tlcuindu-o, zice: Deci nu prost i cum s ar ntmpla poruncete lui a propovedui, ci toata vre mea a socoti iiulemnatic spre aceasta; i nsui o fcea i n temni i n corabie i mas fiind pus nainte-i i mrturisete cele n Filipi i cele n Troada i cele pre marea; ci i Domnul nu numai n sinagoguri propovedui, ei i in locuri de es i in muni i in corabie eznd, nva piv cei ce > .(ilu l.i malul noianului".

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 2

3.

305

du p t er ea ei. Deci pune i tu, o Timotee, bleasturul cel moale i dulce al mngerei asupra ranei ceii tiate a pctosului, ca nu numai terea ranei, adec singur certarea, s arunce pre pctosul cel rnit n desndjduire, pricinuindu-i dureri cumplite1 ).

Intru toat ndelunga rbdare i nvtur.


Acest cuvnt, o cetitorule, unete-1 cu toate cele prozise, adec cu zicerea, mustr i cu ceart i cu mnge; fiindc n vtorul se cuvine i a mustra, cu toa t ndelunga rbdare, n ct a nu crede prost toate cte aude c a greit fratele su; ci se cuvine a mustr cu toat nvtura, nvnd pre pctoi, ce fel este pcatul i dupre ce chip a pctuit. Asemene a trebue a cert nvtorul cu toa t ndelunga rbdare fr a adauge canonul pctosului, ca pre o certare i izbnd de vrmai, ci ca pre o nvtur i o nelepire de copil i de fii. Se cuvine nc i a cert cu toat nvtura, nv nd adec pre pctoi ce do b n d pricinuete lui certarea i canonisirea; iar mngerea cea prin cuvntul acesta mai ales are tre buin de toa t ndelunga r b d ar e i nvtur. Vezi, ns, c toate acestea au trebuin, zice, a se face, nu cu n delung rbda re cum s ar ntmpla, ci cu toat ndelunga r b dare, adec cu ceea ce se arat dupre tot chipul i prin fapte i prin cuvinte i prin chipuri i prin micri, i din luntru i din afar.

3. C va fi vreme cnd nvtura cea sntoas nu o vor suferi.


A d ec toate acestea le zic ie, o Timotee, ca s le lucrezi, pentruc va veni o vreme, cnd oamenii nu vor suferi s aud dr eap ta i sntoasa nvtur. Dr ept aceea mai nainte de a ajunge n jalnica stare, cea ca aceasta, tu apuc mai na inte i nva-i. Pentru aceasta i mai sus a zis, nva pre hristiani i cnd este vreme potrivit i cnd nu este, p n c n d se vor supune ei la cuvntul tu, f tot chipul i nu ncet de a-i nv. >

Ci dupre poftele lorui, i vor grmdi lorui nv tori.


*) De aceasta i Teodorit zice. Aceasta o fac i cei nelepi dintre doftori; c patima cea ascuns mai nti o tae i buruenile cele mai as pre i dofforiile cele iui le ntrebuineaz. Apoi aa pre cele blnde le pliu de asupra. I )eci se potrivete mustrarea cu terea, iar cercetarea cu doiloriilc cele aspre, iar cu cele blnde, mngerea.
lom ni

20.

306.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 3 4 .

Cu aceast zicere, c i vor grmdi, arat Apostolul, pre nealeasa i turburat mulimea nvtorilor; fiindc ei au a se hirotonisi i a alege de turburatele mulimele noroadelor, care nici un lucru l fac cu cuvnt i cu desluire; ci aleg i hiro tonisesc pre nvtorii aceia, ce urmeaz poftelor lor i zic i fac cte snt spre ndulcirea i mulmirea lor.

Sgriindu-i auzul.
Adec veselindu-se i gdilindu-se la urechi; fiindc poftesc totdeuna s aud cte cuvinte snt spre mulmirea i ndul cirea lor.

4. i dela adevr adec ntorcndu-i auzul, iar ctre basme se vor abate.
\ rezi, o cetitorule, c oamenii acetia de voea lor i cu socotial greesc i nu de sil i cu netiin; cci ei, zice, se vor ntoarce i-i vor nchide urechile lor despre adevr, p e n tru a nu-1 auzi; iar ctre mitologhii le vor ntoarce i le vor deschide, pentru ca s le au d cu luare a m i n t e 1 ). Drept aceea
*) Din aceste cuvinte ale Apostolului, nvee-se hristianii ct de ru i perzator lucru este a ceti mitologii arpeti din Halima sau ale lui Telemah, ale lui Beltpd.pl, ale lui Erotoclid i ale lui Ovidie, ale fetei ciobanului, ale Erofilei, ale spnului, romanele i altele ca acestea. Ca hristiani snt fii i ucenici a lui Iisus Christos care este adevrul: Eu snt adevrul zice (loan XIV, 6). De aceasta crile adevrului se cu vine a se ceti, adec sf. Evanghelie, Trimiterile lui Pavel i a celorlali Apostoli, hristieneasca nvtur i celelalte clumnezeeti cri ale sf. Scrip turi i ale sf. prinilor bisericei noastre; iar crile minciunei i mitologhice nici n mn se cuvine a le lua. Cci ce are a face adevr l i1 cu minciuna, lumina cu ntunerecul, hristianismul cu basmele; pentru aceasta vrednici de lacrimi snt oare carii hristiani, cari mitologhiile Ha limalei i ale lui Ovidie i ale celorlali le tiu de rost i cu gur ro tund eznd le povestesc prin crciume i prin cafenele i muerile spun basme n desear, naintea multora; iar cte snt ncheeturile credinei lor, sau cte snt Evangheliile sau cte snt Epistoliile lui Pavel, sau care snt poruncile lui Dumnezeu nu tiu; milostiv fii Dumnezeule! Vezi i la Cuv.. VII al hristoitei al hristianilor, cum c nu e ertat a spune basme. Pentru aceasta i Mar. Vasilie zice c toi aceia ce iubesc s aud cele ce se zic spre mulmirea lor i nu cele spre ndreptare, ci cele ce se pleac spre basme i nu sufr mustrrile cele adevrate, aceia zic, se stpnesc de sirine, care scrie Isaia, n cap. XIII adec de monii cei ri, cari cu glasurile cele ndulcitoare, cheam pre suflete la perzare, de cele protivnice te ndulceti scrpinndu-te la ureche i de la adevr o ntorci pre dnsa, iar ctre basme ntorcndu-te i cuvn tul cel puternic nesulerindu-l, nici mustrare i certare, care aduce la n toarcere pre asculttori, suferind, socotete c unul ca acesta se stup nele de sirine, amagindu se de buna glsuire i buna cuvntare, lai

EP1ST. A DOUA CATRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 4 6 .

30

de voia lor este pcatul acesta. Aces tea le prozice Pavel lui Timotei, nu pentru ca s-l mhniasc ci pentru ca s-l ndu plece s ntrebuineze ntru ceea ce se cuvine vremea aceasta a slobozeniei, ce o are de a mn; c de va urma a se face oamenii acest-fel, s sufere vitejete. Pen tru aceasta i Dom nul mai nainte spu nea Apostolilor: C v vor d pre voi n adunri i n sinagogurile lor v vor bate pre voi (Mat. X, 17). i nsui Pavel acesta mai nainte spunea presviterilor Efesului, zicnd: tiu c d u p ducerea mea vor intra lupi grei ntre voi, necrund turma (Fapt. XXIII, 29).

5. T u ns treaz fii ntru toate, ru ptimete.


Aicea spune Apostolul pricina pentru care a prozis cele de mai nainte, adec pentru a fi d e tep t Timotei i a fi lutor aminte i treaz; i ca cum iar zice: Mai nainte de a veni vremea aceea i lupii cei strictori de suflet, tu ru ptimete, o fiul meu Timotee, i de bun voe i de sil pentru ca s pzeti oile tale n siguranie.

Lucrul Evanghelistului f-L


A d ec al celuia ce propoveduete Evanghelia, lucrul acesta adec a ptimi ru, de voia sa ptimind i ostenind ostene lile de voe, iar de necredincioii cei din afar a se goni, a se necji, a se ispiti, a se bate i a se omor, de s ar ntm pla a suferi dela dnii. Iar pentru lucrul evanghelitilor cari l au, vezi la zicerea: iar pre evangheliti (Efes. IV, I I ) 1 ).

Slujba ta cleplinete-o.
Ad ec arhiereasca ta fgduin, plinete-o, o Timotee, i arat-o pre ea ntru toate deplinit i atuncea se plinete i se face desvrit fgduina arhieriei, cnd arhiereul ptimete ru pentru ca s mntuiasc sufletele turmei sale, ceii cuvn ttoare.

6. C eu iat m jertfesc i vremea topirei mele a sosit.


Iat, zice Apostolul, m jertfesc pent ru Dumnezeu; iar to pire numete Pavel pre moartea sa, dupre Icumenic, sau p en truc top ete pre trupurile oamenilor cele alctuite n pm n tul din carele s a luat i ntru celelalte trei stihii; sau pentru
despre sirine zicem, cum <&, acestea snt oare-care draci vicleni, prin nduplecarea ndulcirei cei fireti umplnd pre suflete, care cnt spre a vna pre cei ce trec spre perzarea peirei (tlc. la Isaia). ') Iar Teodorii aa tlcuete zicerea aceasta; S sufr cu dulcea primejdiile cele pentru buna cinstire de Dumnezeu".

308.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 7 .

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - , ' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / z / / >

c topete pre suflet, adec l ntoarce la Christos, cel zidit pre el, adec pre ale drepilor suflete i ale celor ntii. De aceasta a zis Eclisiastul: i se va ntoarce la pmnt i duhul se va ntoarce la Dumnezeu, carele pre el (cap. XII, 7).

ce l-a mbu rna la dat

7. Lupta cea bun mam luptat.


P entru care pricin Pavel se vede aicea, cum c se laud i zice aceste mari cuvinte pentru sinei? R sp un dem , c nu se laud, ci mnge cu acestea pre ucenicul su Timotei, ca s nu se ntristeze, pentru lipsa nvtorului su, fiindc el priimete o fericit moarte i merge la Dumnezeu pentru ca s-i i cununile luptei sale, precum de pild un printe cnd moare, pentru ca s mnge pre fiul su, ce st lng el i plnge i se tnguete pentru desprirea lui i zice aceste cu vinte: fiul meu, nu plnge, eu am vieuit bine, am fcut biru in; mpratul multe mulmiri mrturisete pentru mine i tu ai s fii ludat pentru vitejiile, ce am fcut eu. Aceste cuvinte zic, artat este c le zice printele acela, nu ca s se laude, ci ca s mnge pre fiul su cel ntristat, pentru ca s poat suferi cu lesnire desprirea i lipsa printelui su, fiul Ti mo tei, lsndu-i lui, ca un te st am en t cel mai de pre urm, pre aceast epistolie. Lupta, zice, cea bun eu m am luptat, deci i tu o fiul meu Timotee, lupt-te cu o lupt ca aceasta. Dar ce este aceasta, ce zici, o fericite Pavle? Lanurile? L e g t u rile? Temniile? Btile? Ac estea snt lupta cea bun i fru moas a ta? Aa zice, acestea snt. Pentruce? Pentruc nti acestea se fac pentru dragostea lui Christos i al doilea nc, pentruc la luptele cele din afar i lumeti, multe zile se lupt i ostenesc oamenii i numai ntru un cias, iau cununa. Iar n tru lupta i rsboiul cel pentru Christos, dinprotiv se fac, cci n puine zile se lupt i ostenesc oamenii, iar cununa o iau si fericirea fr sfrsit si se bucur n veacul veacului. Pentru > ) ) acestea dar lupta cea pentru Christos este bun i frumoas i prea bine ncuviinat.

Calea o am svrit.
Calea Evangheliei mele, zice, o am svrit, cci a nceput cu adevrat fericitul Pavel calea Evangheliei dela Ierusalim i umblnd n prile cele dinprejurui Ierusalimului, adec de s pre nord i despre sud i ajungnd pn la Iliric, adec la Slavonia, a mplinit calea aicea, tot o dat i a Evangheliei i a vieei sale n Ro ma ; precum i aiurea o scria acesta zi c n d : In ct dela Ierusalim i mprejur pn la Iliric am deplinii

EPJST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 7 8 .

309

Evanghelia lui Christos (Rom. XV, 19)1 ). i atta de ngrab alerga n calea aceasta pururea pomenitul Apostolul Domnului, n ct curmnd toate mpedecrile, ce le ntimpin pre cale i morile i vrmuirile i strile mprejur i mprocrile cu petrii se prea c are aripi, nu materialnice i pmnteti, ci de foc i angheliceti-).

Credina o am tinut.
Credina, zice, a lui lisus Christos o am pzit cu toate pu terile mele; i de vreme ci multe erau acelea, care se apucau s fure credina aceasta din inima mea, ngrozirile, btile, n chisorile, btile, legturile, mprocrile cu petri, morile i fgduinele de ndulciri, bogia, slava i toate acestea cu ini ma vitejiasc i to td eun a lund aminte i detept fiind i pre lurul diavol pndindu-1, am pzit ntreag i nerluit ncredin at mie buna cinstire de Dumnezeu, cea ntru Christos.

8. Deci mi se nvistierete mie cununa dreptei.


ndestul era s mnge pre Timotei i cte altele le-a zis mai sus fericitul Pavel; iar cuvintele ce le zice aicea, acestea mai ales snt care-1 mnge cu covrire, fiindc scrie dar u rile cele pentru lupt i cununile cele nevetejite, ce are a le priim'i n cele cereti. Nu se cuvine, zice, o fiul meu Timotee s te ntristezi i s te mhneti pentru desprirea mea, pen truc cu m duc la iubitul meu Christos, pentru ca s dea mie cununa dreptei. Dreptate ns numete pre virtutea cea preste tot cuprinztoare.

Care o va d mie Domnul, n ziua aceea dreptul ju dector.


Nu a zis Pavel, c va d mie Domnul cununa, ci c va rs plti mie el, cu oare-care chip ca o datorie i mprumutare; cci dr ept fiind negreit va rsplti i plata potrivit cu ostenelele fiecruia. Dr ept aceea cununa fericirei este ca o d a t o rie, pentru dreptatea judectorului3).
1) Vezi eparhiile cele n parte, ntru care a mers Pavel propoveduind n tlc. zicerei acesteea. 2) Vezi i suptnsemnarea zicerei: la int vnezi (Filip. III, 13). Zi cerea aceasta a Mar. Vasilie ce zice: Ce fel era Pavel tot o dat zicnd cu credina i nici ntro vreme a ntrziat despre a propovedui, carele nici s'a apropiat de trup i de snge, ci ndat ca un grabnic cltor, mpreun a luat nvoire cltoriei i ctre sfrit se grbi; la int v nnd pentru rspltirea chemrei ceii de s u s . :1 ) nsemneaz c aa cununa fericirei i mpria ceriurilor, ca o da torii. sc socotete la robii cei ce au plinit poruncile, nu prost ns, ci

310

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. S

Ins nu numai mie, ci i tuturor celor ce au iubit artarea lui.


Cu aceste cuvinte bucur Pavel atta pre Timotei, ct i pre toi hristianii, cei ce pe nt ru credin i pentru poruncile
din partea filotimiei i a buntei Domnului, care compogorndu-se pentru neputina noastr, a robilor si, plat numete pentru ostenelele noastre pre mpria sa; c cheam, zice pre lucrtori i rspltete lor plata" (Mat. XX, 8). Pentru ca mai mult s ne ndemne s lucrm ntru poruncile lui i ctig s socotim al ostenelei noastre pre mp ria lui; ns din' partea noastr a robilor, mpria ceriurilor i cu nuna fericirei se cuvine s o socotim ca un har i dar i nu ca plat i datorie. Pentru aceasta zice sf. Marcu Aschitiul: Oare-cari neplinind poruncile socotesc c cred drept; iar unii fcnd poruncile, ca o ndatorit plat priimesc mpria. Amndoi ns greesc din adevr, de vreme ce dela stpn plata nu e datornic robilor, nici iari neslujind drept, dobndesc slobozenie" (cap. XL, 19 despre cei ce socotesc c din fapte se ndrepteaz). i iari: Nu este plat de lucrri mpria ceriurilor, ci dar al stpnului, gtit robilor celor credincioi" (tij. cap. II). Zice ns i Coresie cum c Dum nezeu este dator nou cu cununn, nu dupre nevoe i datorie sau ctig, ci dupre a sa buntate i fg duin; se zice ns cununa dreptei, fiindc oare cum prin fapte se face ctigat. nc i Mar. Vasilie tlcuind davidiceasca zicere: Intoarce-te suflete al meu la odihna ta, c Domnul a fcut bine ie (CXIV). Zice, lui-i aduce cuvintele cele mngitoare, bunul nevoitor al mngerei Pavel zicnd: Lupta cea bun m am nevoit, calea o am deplinit, credina o am inut. Deci se pstreaz mie cununa dreptei". Acestea le zice prorocul ctre sinei: fiindc ndestul ai deplinit, ndelungata vi aa aceasta, ntoarce-te deci la odihna ta, c Domnul a fcut bine ie; c se afl odihn venic celor ce i-au nevoit viaa aicea dupre lege, nu dupre ndatorirea faptelor, rspltindu-se odihna, ci dupre marea h rzirea lui Dumnezeu, celor ce au ndjduit ntru dnsul dndu-se". Zi cerea aceasta a Mar. Vasilie, Meletie Pigas puindu-o nainte, zice: c dumnezeescul printe n locul ndatorirei a pus pre hrzirea cea mare potrivit adauge c se va d, surpnd rspltirea (adec), c cu totul s fie dar i hrzire" (Cartea I despre hristianism). i dumnezeescul Avgustin zice c Dumnezeu cnd rspltete faptele isprvilor noastre n dar rspltete cu darurile sale (la aceeai carte a lui Pigas). Zice ns i Mar. Vasilie, cum c David zice c Dumnezeu rspltete: Ce.Vom rsplti Domnului pentru toate cte a rspltit nou?" Deci tlcucte arttorul de cele cereti, pentruce se zice, c D um nezeu rspltete, fi indc iari i aceasta nu se zice c a dat, ci c a rspltit marele druitor, ca cum nu stpnind darul, ci rspltind celor supuse. C buna mulmire a celor, ce i-au darul se socotete spre facerea de bine" (Ci.iv. la mucenia 1ulia). i pentru ca s zic n scurt, Dumnezeu i datorete i nu datorete i rspltete ca o datorie i iari dar d, ceea ce rs pltete. Pentru aceasta frumos a zis sf. Avgustin n cartea 1 a mrtu risirilor sale, cap, II aa ntinznd cuvntul ctre Dumnezeu: Te celi i nu te mhneti; te mnii i nu le turburi; schimbi lucrurile laie i

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 8 .

311

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / z / / / / / / / / y

lui Christos ptimesc ru. Cci de va da, zice, Christos cununa dreptei i tuturor celorlali, cari iubcsc artarea i venirea lui cea ntru slav, cu mult mai vrtos, o va da ie, Timotee, ca rele o iubeti ) aceasta mai mult dect ceilali? > Dar carele este cel ce iubete artarea lui Christos? Hristianul acela este ca rele ptimete ru pentru credin i poruncile lui Christos, acela ce face faptele cele vrednice de artarea lui Christos acela ce are dragoste ctre aproapele i face milostenie i este n treg nelept i smerit cugettor i rb d t or i carele are toa te celelalte fapte bune. Iar hristianul cel ce nu face lu crrile acestea bune si virtuile acela se arat c nu iubete pre artarea i venirea lui Christos; ci c i roag a nu se tace venirea lui Christos, pentru ca s nu dobndiasc mun cile cele vrednice de faptele lui cele rele. Ar tare ns se zice venirea cea a doua a lui Christos, pen truc se arat de sus i are s vie din cer. Dou ns snt artrile Domnului, una obteasc i simit, care are a se face la sfritul lumei, des pre care zice aicea Pavel; iar alta este particularnic i gn dit (care este i se zice chiar artare, pentruc se arat n luntru n inim), dupre carea tainic se arat pre sinei D o m nul celor curai i vrednici de nfiarea i slluirea sa; des pre care a zis: Cela ce m iubete pre mine se va iubi de Tatl meu i eu l voiu iubi pre el i m voiu arta pre sine-mi lui (loan XIV, 21). i iari: De m iubete cineva pre mine, cuvntul meu l va pzi i Tatl meu l va iubi pre el, i ctre dnsul vom veni i sla la dnsul vom face (tij. 23). Despre aceast artare zicea i Iuda (nu Iscarioteanul) c tre Domnul, de iubire de frate micndu-se: Doamne, ce va fi, c nou vrei s te ari pre sinei i nu lumei? (loan XIV, 22).
nu rsplteti sfatul, priimeti ceea ce afli i nici o dat lepezi; mbel ugat drueti, ceea ce eti dator. i cine are ceva, care nu este al tu? Rspltind cele ndatorite, nimruia fiind dator. In dar dai datoriile, ce ai a lua, nimica lepezi". Vezi i la tlc. cap. I al acesteea stih 18 i supt nsemnarea ce se potrivete la aceasta. A sem enea vezi i stih 23, capul VI al ceii ctre Romani. Vezi ns cum a zis aceea va rsplti Domnul lui cununa dreptei; n ct din aceasta se nchee, c sfinii acum mu rind, nu iau deplin fericire, ci mparte numai veselindu-se; iar n ziua cea mai de pre urm a judecei au s dobndiasc nestricciune tru purilor prin nviere i mpreun cu dansele au s i i desvrita fe ricire. Vezi ns i zicerea: i acetia toi mrturisindii-se prin credin nu au luat fgduina (Vezi i suptnsemnarea zicerei: De sntem nu mai ndjduind n viaa aceasta ntru Christos. (I Cor. XV, 19). De nevoe bind la aceasta.

312.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 9 1 0 .

9. Grbete a veni ctre mine curnd.


Pentru care pricin cheam Pavel pre Timotei, s vin la dnsul, i mai ales c Timotei avea asupra sa ocrmuirea i purtar ea de grij a bisericei Efesului i obldui un neam n treg? Pricina este pentruc Pavel se afla n legturi i era n chis n temni de Neron i dupre urmare el nu pute a a me r ge la Timotei; de aceasta l cheam la Roma, dorind ca s-l vad, mai nainte de muceniceasca sa moarte, poate ns i pentru a-i predanisi multe dogme tainice i acum.

10 C Dima ma lsat, iubind veacul de acum i sa dus la T c salonic.


Nu a zis Pavel lui Timotei: vino la Roma pentru ca s te vd mai nainte de moartea mea, pentru ca s nu-1 ntristeze. Dar ce i zice? Fiindc snt singur i nu am pre nimeni s-mi ajute la Evanghelie (adec ntru Buna-Vestire), pentru aceasta tu silete-te a veni la mine. Dar ce va s zic c Dima a iu bit veacul acesta? Ad ec a iubit odihna i viaa cea neprimej duit i a ales mai bine a se desfta i a-i odihni trupul, de ct a se afla lng mine i a se ticloi. Si cela ce mai na inte se socoti mpreun lucrtor al lui Pavel, adec ajuttor precum se scrie n cea ctre Filimon, zicnd, te mbrieaz pre tine Dima i Luca cei mpreun lucrtori cu mine (24), acela n urm lenindu-se s a desprit, vai! de Pavel, nv torul s u '). nsemneaz ns, c pre singur Dima acesta, Apostolul dintre toi ucenicii si l prihnete, nu c doar voia a-1 prihni i pre acesta, ci nti pentru ca s ne ntriasc pre noi, a nu ne mpuina cu sufletul n primejdii, ci a sta viteji p n n sfrit, i alta nc, pent ruc cu aceasta voia mai mult a trage la sinei pre Timotei, pentruc se afla singur.

Crisc la Galatia2 ), T it n Dalmatia.


Pre acetia nu-i prihnete Apostolul ca pre Dima, fiindc Tit er unul din cei muli minunai ucenici a lui Pavel, n ct i s a ncredinat s pstoriasc Critul, cel cu o sut de ceti. Deci aceti doi Apostoli, nu s au osebit de fericitul Pavel, p en truc au iubit odihna veacului acestuia, ce s au dus pentru propoveduirea po at e a Evangheliei, sau pentru alt oare-care trex ) Iar Icumenie zice, cum c zic oare-cari, c Dima acesta, iari s a plecat la Elinism i s a fcut pop al idolilor. -) nsemneaz c Teodorit zice, c Galatie a numit Apostolul pre Galii fiindc aa se numiau Galiele din veac; nc i acum aa le numesc, zice, cei mprtii de nvtura cea din afar.

EPTST. A n o u A CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 1 1 1 2 .

313

buin, cu socotina i voia lui Pavel, nvtorului lor, precum zice Icumenie.

11. Lnca este singur cu mine.


Singur fericitul Luca acesta, nedesprit a fost de nvto rul su Pavel, carele acest dumnezeesc Luca i Evanghelia o a scris1 ) i faptele cele obteti ale sf. Apostoli. Despre aceasta i aiurea scrie Pavel, zicnd: A cruia laud este n E v a n ghelie prin toate bisericile (II Cor. VIII, 18)2). Pre Marcu lunclu-I mpreun, ad-1 cu tine, c-mi este

de bine -trebnic spre slujb.


Marcu, zice, este trebnic i iscusit, nu spre odihna mea, ci spre slujba Evangheliei; c fericitul Pavel, dei se afl n le gturi, ns nu nceta a propovedur*), deci i pre Timotei, nu-1 chema Apostolul*s vie la Ro ma pent ru a sa slujb, ci pe n tru Evanghelie i pre lng acestea, pentru a nu se ntmpla ntre hristianii cei ce crezus vre o turburare, cnd era s se sfriasc dumnezeescul Pavel prin mucenie, fiindc se aflau muli ucenici a lui acolo fa i ca s opriasc turburarea i plngerea hristianilor i dupre urmare ca i s-i mnge, c nu suferiau desprirea i lipsa nvtorului lor Pavel. Cci de ur mare era ca hristianii acei ce n R om a au fost crezui, s fi fost oameni nobili i boeri vrednici de laud i dupre urmare trebuiau s aib mngitori nelepi i vrednici de cuvnt.

12. Iar pre Tihic l am trimis n Efes.


Drept aceea, zice, am rmas singur i dar este de nevoe nfiarea ta, fiul meu Timotee; pre Tihic ns acesta a tri * ) nsemneaz c Nicolai Malaxa istorisete, c dumnezeescul Luca a scris Evanghelia sa n monast. peterei cei mari, precum pomenete m prtescul hrisov al acestei monastiri. -) Iar alii zic, cum c zicerea aceasta se potrivete mai mult la Varnava, dect la Luca. i vezi la tlc. zicerei acesteea i a urmtorului stih 19, al aceluiai cap. al ceii al doilea ctre Corinteni. Zice ns Icu menie cum c Luca fiind iubitor de nvtur i sfnt i rbdtor nu se despri de Pavel; ns din amndoi acetia ne nvm nc, adec dela Dima i dela Luca dou lucruri, adec ct ru este lenevirea i iubirea de trup i dinprotiv ct bine este silina i defimarea trupului c Dima pentru lenevirea i iubirea trupului su s a desprit de Pavel iar Luca pentru silina sufletului i defimarea trupului a fost nedes prit de Pavel. i c Dima mai nti fiind numrat dect Luca precum se vede, n zicerea de mai su s a epistoliei ctre Filimon, a czut din cinste i a perit; iar Luca cel n urma lui Dima numrat s a fcut mai nti dect acela. :l) Marcu acesta poate este nepotul lui Varnava; despre care vezi cap. IV al C '.'ii ctre ('olaseni s. 10 i suptnsemnarea la acela.

314.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 1 2 1 3 .

mis Apostolul n Efes, pentru ca s duc epistolia cea ctre Efeseni, i vezi la zicerea: Toate le va face cunoscute vou Tihic (Efes. VI, 21). Zice ns Teodorit, c din zicerea aceasta se ncbee cum c Timotei nu er n Efes, cnd a scris Pavel lui epistolia aceasta, ci ntru alt oare-care parte, cci de s ar fi aflat Timotei n Efes, ar fi zis Pavel: iar pre Tihic lam tri mis acolo.

13. Felonul care lam lsat n Troacla la Carp, viind ad-1 i crile.
Felonul acesta ce zice Pavel aicea e o mbrcminte i cere s i-o aduc Timotei, care mbrcndu-o, s nu aib trebuin a lua dela altul, fiindc dumnezeescul Apostolul acesta t o t d e una i pretutindenea poart grij i se pzete a nu avea tre buin a lua dela alii ceva, nici argint, n ic Fp n e, nici hain! Iar unii zic c felonul acesta er o prostire, ntru care erau crile nvechite; dar ce trebuin avea Pavel de cri, n vre me ce el urm s se duc ctre Dumnezeu prin mucenic? R s pundem, c i trebuia pentru ca s le lase hristianilor celor ce crezuse n Roma, ca s le aib mngere n locul lui P a v e l 1 ).

Mai ales memvranile.


Poate c memvranele acestea aveau oare-cari nvturi mai folositoare scrise dect cele n cri i pentru aceasta le cerea Apostolul mai cu mult d o r 2).
x) Zice ns Teodorit, c unii au zis, cum c felonul acesta nu a fost mbrcminte, ci un fel de carte; ns snt vrednici de rs cei ce o zic aceasta, zice; cci de ar fi fost carte, nu trebue a o osebi de celelalte ci zicnd de obte crile, mpreun cu acele o cuprinde i pre aceasta (la Icumenie). nsemneaz ns c Nicolai Vulgarul n sfinitul ca ti his zice, c felonul acesta adec er mbrcminte preoiasc a Apostolului Pavel, precum este i felonul, care l poart preoii notri; precum un felon al Apostolului Petru s a aflat n Antiohia, precum zice Surie n 24 a lunci lui Aprilie; precum i Grigorie Dialogul avea mpreun cu sine-i o hain preoiasc a Evanghelistului loan, precum istorisete Di aconul loan, n cartea a 23-a a vicei lui, cap. LIX; i aceasta e prea de crezare, cci dac preoii Legei Vechi i ai neamurilor ntrebuinau osebita podoab vrednic de respect i de cinstire, cnd fceau jertfirile lor, cu mult mai vrtos i dumnezeetii Apostoli purtau osebit podoab erai ceac; cnd svriau taina Trupului i a Sngelui Domnului. -) Zice ns Teodorit c memvrane numete aicea Pavel crile cele nvltucite, ce se zic tetraj, ntrebuinnd zicerea dela obiceiul Roma nilor; cci ei aa numiau pre cele nvltucite; cci cei vechi n mem vrane aveau scris dumnezeiasca Scriptur, precum i Iudeii o au, zice, pn azi; iar cri numete pre cele ce deobte se zic cri i au chi pul n patru cornuri.

E P IS T . A DOUA CTRE TIMOTEI C A P . IV, VERS.


/ / / / / / / / / / / / / / / / / / S / / / / / / / / / / / / Z / / / //- / / / /

// // / // / / / / X / / / / / //// / / / / // // // // // >

14 15.

315

14. Alexandru Armariul multe rele mi-a fcut.


Aicea pomenete dumnezeescul Apostol ispitele ce i le-a pri cinuit acest Alexandru, nu pentru ca s-l prihniasc, ci pe n tru ca s plece pre ucenicul su Timotei, ca s sufere vite jete ispitele acelea, ce i le-ar pricinui oamenii cei proti i necinstii, precum era i cldrarul Alexandru. Cci muli oa meni cnd se ispitesc i ptimesc dela oare-cari oameni mari i vrednici de cinste, mai cu lesnire le sufr oare cum de m n gere pre covrirea i vrednicia oamenilor celor ce i supr; iar cnd ptimesc i le pricinuesc ispite oare-cari oameni proti i de rnd, atuncea foarte ptimesc ntristare n inima lor. P e n tru aceasta dar i Pavel zice lui Timotei, c cldrarul Alexan dru multe rele mi-a fcut, adec cu covrire m a necjit; cci oamenii cei proti i necinstii, ncpur tn d grij de cinstirea i de respectul, cari cei mai muli l arat ctre brbaii cei vred nici i sfini, cnd ncep a-i supra, ntru nimic cei proti i cru nici i jlesc. De aceasta dupre urmare i armarul i necinstitul Alexandru, o dat ncepnd a face ru marelui Apostolului Domnului, nici cum i-a mai fost mila varvarului, ci cu totul la necjit, fr a-i socoti cinstea i slava, care o proaduccau lui hristianii1 ).

Rspteasc-i lui Domnul dupre faptele lui.


Cuteaz, zice, o Timotee, c rutile acestea ale lui A le x an dru, nu se vor trece necercetate; ci Domnul va rsplti lui cuvenita pedeaps, c cuvntul acesta al Apostolului mai mult este prorocie, dect blestem. Ins a zis acest cuvnt Pavel, nu cci sfinii iubesc i voesc a se pedepsi oamenii, ci le-a zis, nti pentruc de propoveduirea Evangheliei trebuia a se sfii, cei ce o opriau prin pedeaps, dintre care unul era i Alex an dru acesta, i alta nc pentruc hristianii cei mai slabi n cre din i n socotial se mngiau cnd vedeau c cei ce mpedecau evangheliceasca propoveduire se pedepsiau.

15. De carele i tu pzete~te.


Nu a zis ceart-1 i pedepsete-1 o Timotee (cu toate cu putin a-1 pedepsi i Pavel pre el i Timotei prin Sf. Duh precum a pedepsit pre vrjitorul Elima i pre curvi cu matiha sa n Corint); ci i-a zis pzete-te, c era Darul cel ce adec

l) Zice ns Teodorii despre aceasta: c nimic e de mirare, c un om cldarai' a porni asupra Apostolului turburri i primejdii; c n su ir e a celor ce vieuesc din lucrarea mnilor este a ntrta pre noroade; aa Dimilrie argintarul pre tot Efesul la ridicat asupra lui.

316.

EPJST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 1 5 1 6 .

deprteaz-te de el i las-1 la Dumnezeu i Dumnezeu, de va voi, certe-1.

C foarte a sttut mprotiv cuvintelor mele.


Adec acesta mult rsboi i mpotrivire face cu cuvintele sale asupra Evangheliei, cei ce se propoveduesc de noi.

16. Intru rspunderea mea cea dinti, niminea a mers mpreun cu mine, ci toi ma prsit.
Aicea iari povestete lui Timotei Apostolul toate ispitele, pentru ca mai muli s-l ntriasc pre el; i care ntia rs pundere, zice? Aceasta, c Pavel sa nfiat mai nti nain tea mpratului Neron i ntrebat fiind de el, a dat rspuns pentru credina lui Christos, spre desvinovire i pentru propoveduirea Evangheliei, ce o urma i aa a scpat dc moarte i apoi de atuncea iari propovedui pentruc Neron nu avea atta mult rvn pentru idoli; fiind ns c Pavel a ntors la credina lui Christos pre paharnicul mpratului Neron, atunci clocotind de mnie tiranul, cu sabia a tiat apostolescul cap. al fericitului P a v e l 1 ). Deci mare mhniciune i durere de ini m arat c u v' n tu l acesta ce zice aicea Pavel, c adec toi ucenicii mei m au lsat i nici unul mi-a ajutat; ca i cum ar fi zis aa, c i nsui prietenii i casnicii mei m au vndut i m am lipsit de toat mngerea. De aceasta i tu, o Timotee, cnd vei r m nea singur n primejdii i n ispite, pilda mea aibi-o de mngere.

Nu li se socotiasc lor.
Vezi, o cetitorule cum c dumnezeescul Apostol are mil i cru pre ucenicii si, dei ei au fcut o fapt nemulmitoare i nemilostivnic; cci ca unii ce erau mpreun lucrtori ai lui Pavel i apropiai (unde se cuveniau a-1 mngia), lau lsat singur, c nu este una i aceeai a se defima cineva de stre inii cei din afar i a se defima i de prietenii i ucenicii si;
x ) Iar dumnezeescul Hrisostom adauge i alt pricin, pentru care Ne ron a tiat capul fericitului Pavel; c Neron, zice, avea o posadnic foarte iubit lui, pre care Pavel nvndu-o credina lui Christos, o a nduplecat, a o priimi, i tot o dat o a nduplecat a se lsa i de spur cat mpreunarea lui Neron; iar Neron mai nti la legat pre Apostol, prihnindu-1 ca pre un amgitor i striccios de oameni (adec nsui cuvintele acelea, ce le zic i nsctorii asupra acelora, ce ndeamn pre fiii lor ca s se clugreasc, prihnind pre ei). i fiindc Neron nu a. putut opri pe Pavel dela sftuirea ce fcea posadniei lui i dela ndem narea ce fceau ei spre ntreaga nelepciune, lau omort (Cuv. ctre cei ce bntuesc pre cei ce ndeamn spre a se face monahi liii lor, tomul Vl-lea).,

EPIST. A DOUA CATRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 1 6 1 7 .


y y s, / / . / / / / /;/. / / / / / / / / -!^% ^-

5 5

317
*

**//**. *

c aceasta de al doilea neasmuit este mai ntristtoare dect cea nti; cu toate c nepomenitorul de ru Apostol, D o m n u lui se roag, a nu li se socoti lor aceasta ca pcat naintea lui Dumnezeu, mcar c er cu adevrat mare pcat i se cuveni a se socoti; c a urmat de trei ori fericitul Pavel lui Iisus, nvtorului su, carele pre cruce fiind rstignit, rug pre Tatl pentru rstignitorii si, zicnd: Printe, las-le lor (Luca XXIII, 34). i ntiului mucenic tefan zicnd: Doamne nu le pune lor pcatul acesta (Fapt. LX, 60).

17. Ci Domnul sa artat mie.


i acest cuvnt al Apostolului este mngere lui Timotei, fiindc arat c pre omul cel lsat de oameni, Dumnezeu nu-l las s ptimiasc greu; c n vreme ce ucenicii aceia lau l sat pre Pavel singur, Domnul i s a artat lui.

i ma ntrit pre mine.


Ad ec mi-a druit ndrznial i nu m a lsat a m birui.

Ca prin mine propoveduirea s se depliniasc.


Vezi aicea, o cetitorule, mult smerit cugetare a lui Pavel, pentruc zice c Domnul nu m a ntrit, c doar eram vred nic s dobn des c acest dar,' adec al nftisrei si ) > > al ntrirei sale; ci m a ntrit, ca prin mine s se depliniasc propoveduirca Evangheliei, adec pentru ca s se adevereze, sau ca s vie la sfrit i s se svriasc, precum de pild unul ce ine o hlamid sau o coroan mprteasc, ar scp de moarte nu pentru vrednicia sa, ci pentru podoabele cele mprteti ce le ine; aa i Pavel a scpat de moarte pentru m pr teasca propoveduire a Evangheliei, ce o fcea.

i se aud toate neamurile.


Ad ec pentru ca la toate neamurile s se fac ar t at slava propoveduirei Evangheliei i providenia i purtarea de grij, ce are Dumnezeu, pentru mine, carele propoveduesc Ev ang he lia lu i1 ).

i ma izbvit din gura leului.


Domnul, zice, stnd lng mine, m a ntrit i m a izbvit din gura leului, adec a lui Neron; c leu pre dnsul l nu mete Pavel pentru tria mpriei i net emerea lui i pentru
l) Iar Teodorit zice, c Pavel cnd s a trimis de ctre Fist Eghem onui la Roma i dup ce s a desvinovit naintea mpratului Neron, s a lost lsat de dnsul i a mers la Spania i la alte neamuri, proaducnd li ii propoveduirea Evangheliei. Deci ntia desvinovire numete Pavel pre coca ce atuncea s a fcut ctre Neron.

318.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 1 7 1 9 .

cruzimea socotelei lui dupre Teodorit. Vezi ns, o cetitorule, c Pavel puin de nu a fost dat morei, fiindc a fost czut n gura nfricoatului leu a lui Neron i cu prea slvire de acolo s a izbvit cu puterea dumne zeiasc1 ).

18. i m va izbvi Domnul de tot lucrul ru.


Atuncea, zice, m a izbvit Domnul de Neron i de trupeasca moarte, ns fiindc ndestul am propoveduit Evanghelia lui, ndjduesc c i n viitorime m va izbvi, nu iari de tru peasca moarte i de Neron (fiindc acum m apropiu s fiu omort i tiat de Neron), ci m va izbvi de tot pcatul, adec nu m va ls Dumnezeu s m mpuinez cu sufletul pentru muceniceasca moarte, ci m va mputernici s stau mprotiva pcatului pn la snge, care aceasta este nsui, ca cum ar izbvi de gnditul leu, diavolul; i mai mare e izbvi rea aceasta i mntuirea ce va face mie Domnul acum, cnd se vede, c iart a fi dat eu la moarte, dect izbvirea cea dinti, ce a fcut mie, cnd am scpat de moartea trupeasc i de leul cel simit de Neron.

i m va mntui intru mpria sa cea cereasc.


Domnul, zice, m va izbvi de tot pcatul i acolo n ce reasca sa mprie m va pzi; c aceasta este a se mntui cineva i a se pzi ntru mpria ceriurilor, cnd moare aciia pentru Christos; precum nsui o a zis: Cela ce-i urte sufletul su n lumea aceasta, n viaa venic l va pzi (loan XII, 25). Deci aceasta este mntuirea, cea chiar i adevrat, cnd vom merge ntru mpria ceriurilor i acolo vom str luci ntru strlucirile sfinilor.

Cruia slava n veacurile veacurilor, amin.


Iat cum slavo-cuvinteaz aicea Pavel pre Fiiul, ntocmai i fr schimbare a slavo-cuvntat i pre Tatl, la multe pri, cci Domn, Fiiul se numete aici2).

19. Ureaz pre Prischila3) i pre Achila.


Achila i Prischila acetia, snt soia acea cu dar druit, cari au luat pre Apolo i mai cu amruntul au descoperit lui
x) Iar Coresie zice c dumnezeescul Amvrosie va, c nelege Pavel leul pre diavolul, carele prin Neron lucra certrile cele asupra lui Pavel. -) Iar cum c Pavel obinuete a slavo-cuvnt pre Dum nezeu adese ori, i c i hristianii snt datori a slavo-cuvnt pre Dumnezeu, vezi la suptnsemnarea zicerei: Iar lui Dumnezeu i Printelui nostru slava (Filip. IV, 20). :) Teodorit ins scrie Prisca, dupre curmarea numelui, ce se face dela Prischila.

EPIST. A DOUA C.TRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 1 9 2 0 .

319

calea lui Dumnezeu, precum se scrie la Faptele Sfinilor Apostoli (Cap. XVIII, 26). i acetia snt aceia pre lng cari a rmas fericitul Pavel n Corint i lucra meteugul corturilor i ei de acelai meteug fiind (Fapt. XVIII, 2); pentru aceasta adese ori i pome nete pre ei Pavel, ns pune nti pre Prischila, femeea dect pre brbatul Achila, pentruc era mai cre dincioas ntru Domnul i mai osrdnic; mcar c fr ose bire o face aceasta Pavel i une ori mai nt'.i scrie pre Achila iar alte ori pre Prischila. Ureaz ns i-i heretisete pre ei Pavel, aflndu-se ei atuncea n Efes, nti pentru ca s-i mnge i al doilea, ca s arate cu aceasta osebita cinste i dragoste, ce are c tre dnii i al treilea i mai mare, ca cu oraia s-i mprtiasc pre ei de dumnezeescul dar; pentruc i singur oraia ferici tului i sfntului Apostolului aceluia, era destul a umplea de mult dar pre acela ce-1 ura.

i casa lui Onisifor.


Ureaz, o Timotee, zice, nu pre Onisifor, ci pre toat fa milia i casa lui, fiindc el atuncea se afla n R om a i purta de grij lui Pavel, cnd se afla n legturi, precum mai nainte am zis. Cu aceast oraie ns Pavel face pre casnicii lui Oni sifor mai osrdnici, spre a purta de grija i ei pentru oamenii cei mbuntii, cnd se afla n primejdii pentru Christos i pentru porunca lui Christos.

20. Erast a rmas n Corint; iar pre Trofim l am lsat n Milet bolnav.
Fiindc pre aceti ucenici nu i-a pomenit mai sus Pavel; p en tru aceasta i pomenete aicea acum i aa se arat pre sinei de toi singur lsat i lipsit, ca cu aceasta satrag pre Timotei, ca mai ngrab s vie la dnsul. Dar pentruce Pavel nu a vin decat pre Trofim, bolnav fiind? P ent ruc sfinii nu pot toate, cte voesc a le lucra. i aceasta o a fcut Dumnezeu, pentru ca nu oamenii s-i fac pre ei dumnezei. Pentru aceasta i Moisi, dei din tinereele sale era gngav la glas, ns nu s a vindecat pre sinei, nici a intrat n pmntul fgduinei, p e n tru ca s nu se socotiasc de Evrei Dumnezeu. Aa i nsui Pavel acesta, mbolditor avea pre protivnicii propoveduirei i nu a putut a se izbvi de dnii pentru aceastai pricin; iar Milet este aproape de Efes. Dar cnd oare, a lsat Pavel n Milet pre Trofim bolnav? Cnd me rge a la Ierusalim, ori dup ce a mers la Roma, i iari sau suit n prile acestea ale Asiei? Nu tim s o spunem curat.

320.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 2 1 .

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / >

2 1. Silete mai nainte de iarna a veni.


O Timotee, fiindc eu am rmas singur i snt lipsit clin toate prile, precum din cele mai nainte zise ai neles, pen tru aceasta silete-te a veni; i nu zice: silete-te s vii, pn a nu muri eu (cci aceasta ar fi fost ntristtoare vestire lui Timotei), ci i zice s vie ca s nu-1 mpedice iarna, i apoi nu va putea s vie, mcar c aceasta nu a zis, pentru ca s nu-i scrbiasc inima lui Timotei.

Te mbrieaz pre tine E vu l i Pudi i Lin.


De acest Lin, istorisesc oare-cari, c s a fcut episcop al Romei n urma Marelui Petr u; aceastai o zice i T e o d o r i t 1 ).

i Clavdea.
Vezi, hristiane, c i femeile n vremea aceea erau nfocate i ferbini n credin i c erau rstignite adec omorte lu mei i lucrurilor celor lumeti? Cci neamul femeilor nimica este mai jos ca al brbailor, numai de va voi s arate osr die, cci nu numai trebile cele lumeti mult trebnicesc femeile n viaa aceasta; pentruc i ocrmuirea casei o iconomisesc i familia o priimesc i pre brbai i fac fr de griji, ca s-i poat ntrebuina meteugurile lorui i politicetile pricini. Dar i ntru cele duhovniceti pot a se iscusi ntru ntreaga nelepciune i curenie mai mult dect brbaii i s-i arate sfinenia trupului i podo aba moralurilor i postul i celelalte fapte bune i ca s zic pre scurt, femeile de vor voi i vor avea bun proalegere i socotin i osrdie, nici o mpedecare au dela fire spre a lucra toate faptele bune asem en ea ca i brbaii2).
1) Cci zice Meletie n biser. istorie, tom. J, c dup mucenia lui Pa vel i a lui Petru, nti s a sortit Lin pentru biserica. Romei, pre carele n anul al II-lea al mpriei lui Tit, precum zice Evsevie (n biser. is torie, cartea III, cap. XXII) l'a motenit Anaclit; iar pre Anaclit, Climent; mcar c alii vor c nti episcop al Romei s fi fost Climent i al doilea Anaclit, lsnd pre Lin i pre Clit Dupre cei mai muli ns Lin se arat nti i al doilea Climent, al treilea Clit i al patrulea Anaclit; de aceasta Carage pricina ntilor episcopi ai Romei o numete mple ticit i turburat. 2) Pentru aceasta i Mar. Vasilie pomenete de sf. muceni I'ulita, c a zis ctre femeile cele ce erau acolo fa cnd era s intre n foc: din aceleai frmntturi cu brbaii sntem, dupre chipul lui D um ne zeu nc-am fcut ca i ei; asemenea priimitoare de fapta bun femeea ca i brbatul s a fcut de ctre Ziditorul; i dar ce dac sntem rude nii brbailor dupre toate; c nu numai carne s a luat spre formluirca femeei, ci i os din oasele lui; n ct statornicia i buna ntrire i rab

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP IV, VERS. 2 1 2 2 .

321

vSi > toti ) fraii. >


Aicea nu zice anume Pavel pre toi fraii cei ce ureaz pre Timotei, ci fr nume, zice, toi fraii te mbrieaz; cci cu toate c erau atia muli credincioi n lume, ns pre singurii cei de mai sus i pome ne te Pavel pre nume, pentruc aceia strluciau ntru fapta bun mai mult dect ceilali; i pentruc aceia erau afar de lucrurile lumei i din turburri i erau mai ferbinti n credin si n dragostea Domnului. > ) O

22. Domnul lisus Christos cu duhul tu.


Nu te ntrista, zice, o Timotee fiul meu, pentruc eu m despart de tine, ca s tii c Domnul este cu tine; nu a zis ns c este cu tine, ci cu duhul tu; ca s-i arate c are n doit ajutor i al Darului Sfntului Duh i a lui lisus Christos, ce-1 ajut, adec crete pre darul acesta. Ins i alta nelege Apostolul cu cuvntul acesta, cum c atuncea este Domnul cu noi, cnd i pre Duhul cel Sfnt l avem mpreun cu noi i nu-1 izgonim dela noi cu pcatele noastre; fiindc d u p re Icumenie, cnd nu avem pre Duhul cel Sfnt, nici pre Christos l a v e m 1 ); precum i Apostolul a zis: Iar de nu are cineva pre Duhul lui Christos (Rom. VIII, 9).

Darul cu voi, amin.


Cu acest cuvnt Pavel se roag i ntru sinei, pentru ca s fie to td eun a bine plcut lui Dumnezeu i s afle har nain tea lui, cci precum acela, ce se nvrednicete a ved ea pre mpratul i a avea har naintea lui, nu simte vre o ntristare pentru bucuria ce o do bn de te din privirea i harul m pra tului; n t run asem enea chip i cela ce are Darul lui D um n e zeu, locuind ntru sinei, dei se lipsete de prietenii si, dei cade n multe rele i necazuri, nici o simire de unele ca acelea simte. Pentru ca darul acela al lui Dumnezeii, ce se afl n luntrul lui, pzete pre sufletul lui mai pre sus de toate; i iari acestai Dar al lui Dumnezeu dup re alt chip nu r mne ntru noi fr numai de facem acelea ce plac lui D u m nezeu i stpnului nostru; cci precum urmeaz i n casele domnilor i stpnitorilor, de afl har naintea domnilor lor sin guri robii aceia, cari fac cele plcute lor; asemenea i fiete
darea, asemenea ca dela brbai i dela noi femeile snt datoare stpnului. .i acestea zicnd a srit n vpae (vor. la aceast muceni). ') Poate ns duhul nelege Apostolul pre sufletul lui Timotei i se roag, ca s rme Christos n sufletul lui, locuind ntrnsul i lumi-1 nndu-1 i nvndu-1 cele cuvenite. '['..u i. iu

322.

EPIST. A DOUA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 2 2 .


/ s
/ / / / / / / / / / / x / / / / / / / . / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /./;y

//./ / / / / / / / / / / / / / / /

care hristian va afla har naintea obtescului stpnului tuturor Dumnezeu, care poart grij de cele plcute stpnului su Dumnezeu i face voile lui, care i snt plcute; c cu acest chip totdeuna dobndete dela Dumnezeu providena i darul lui, cruia slava i stpnirea n veci, a m i n 1 ). Aceasta a do ua ctre Timotei s a scris i sa trimis din R o m a cnd sa nfoat Pavel a doua oar naintea lui Neron.

x ) Teodorii ns adauge i acestea: mpreun s a rnduit i pre si nei Pavel ntru mprtirea Darului, carele a o dobndi noi cu soli iile celui ce a scris i a priimit aceste scrise i s-i vedem pre ei in corturile ior cele venice, nu de departe, ca bogatul pre Lazr, ci a proape, locuind i sub ighemonia acelora petrecnd".