Sunteți pe pagina 1din 9

ARGUMENT

Programa de fata isi propune sa aduca in atentia elevilor, la modulul Limba si comunicare, continuturi suplimentare in scopul fixarii si aprofundarii cunostintelor de limba si literatura romana. Se va avea in vedere caracterul practicaplicativ, cu accent pe cunoasterea si respectarea noilor norme. Acest optional isi propune trecerea in revista a celor mai importante notiuni teoretice ale limbii si literaturii romane pe care orice elev de clasa a VIII a ar trebui sa le cunosca i s i le nsueasc. Cursul are ca scop nlnuirea logic a informatiilor, gsirea unor ci de parcurgere contienta a teoriei, precum i o recapitulare ampl a cunotintelor de gramatic si de stilistica, in vederea sfririi procesului de sedimentare a formarii deprinderilor de exprimare i scriere corect si cursiv. Totodat, opionalul ofer elevilor posibilitatea de a-i consolida cunotintele de limba si literatura romana ntr-un mod sistematizat, n cadrul institutionalizat al scolii. Demersul educativ va stimula elevii spre un efort personal in intelegerea notiunilor de limba si de literatura, a sistemului pe care il formeaza acestea si a relatiilor dintre ele. Astfel i orientm pe elevi nu spre o nvare bazat pe memorizare, ci pe nelegere contient, ct mai profund i mai eficient n influene educative. Optionalul cuprinde continuturi ce readuc in discutie notiuni de lexic, de fonetica, de morfologie si de semantica, fiind conceput atat ca o sinteza teoretica, cat si ca un ghid practic pentru buna insusire a elementelor de structura ale limbii si literaturii romane. Programa propune o mbinare ntre iniierea,descoperirea,cercetarea, informarea si studierea noiunilor stricte de teorie literar ( stilistica) i formarea deprinderii de aplicare a unor instrumente de lucru (definire, recunoatere, analiz, modificare, creare, transformare, etc). Programa pune accent pe latura formativ a nvrii, pe operaionalizarea cunotinelor n funcie de specificul vrstei i necesitilor imediate privind receptarea textelor literare. Concluzionand, putem afirma ca intentiile acestui curs optional sunt recapitularea, aprofundarea, imbogatirea si sistematizarea cunostintelor de limba si stilistica, dar si sporirea interesului elevilor pentru o utilizare corecta si eficienta a limbii romane.

CONTINUTURI Fonetica Vocabularul Semantica Morfologia

Limba i stilul operelor literare: calitile generale ale stilului; sensul propriu i sensul figurat al cuvntului; stilurile functionale Fonetica Valorile artistice ale sunetelor intr-un text literar Corespondenta dintre litere si sunete. Silaba. Accentul Vocabularul Vocabularul fundamental. Masa vocabularului Imbogatirea vocabularului. Derivarea. Compunerea. Imprumutul Familia lexicala Campul lexical Rolul acestora in comunicare si in generarea de enunturi cu valente stilistice Semantica Sensul cuvantului. Schimbari de sens. Polisemia Sinonimia. Antonimia. Omonimia. Paronimia. Figurile de stil si sensibilitatea umana ( aliteratia, asonanta, repetiia, enumeraia, paralelismul sintactic, anacolutul, inversiunea, invocaia, interogaia retorica, epitetul, comparaia, metafora, personificarea, hiperbola, alegoria, metonimia, sinecdoca,repetitia). Definitie, exemple, identificare si interpretare. Morfologie Partile de vorbire flexibile Clasificare. Valori stilistice Partile de vorbire neflexibile Clasificare. Valori stilistice PLANIFICARE ANUALA NR CRT.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

UNITATEA DE INVATARE
Litere si sunete. Figurile de stil Lexicul limbii romane Notiuni de semantica Notiunile de morfologie si valorile stilistice Substantivul Notiunile de morfologie si valorile stilistice Adjectivul. Pronumele. Numeralul. Verbul. Partile de vorbire neflexibile

NUMAR DE ORE
8 3 4 3 8 6 3

PLANIFICARE SEMESTRIALA
CURS OPTIONAL JOCUL CUVINTELOR

NR. CRT./ UNITATEA DE INVATARE. 1. Litere si sunete. Figurile de stil

CONTINUTURILE INVATARII SEMESTRUL I

COMPETENTE SPECIFICE 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 3.2

NR. ORE. SAPTAMANA 18 ore 8 ore 1ora 1 ora 1 ora 1 ora 4 ore 13 IX-17 IX 2010 20-24 IX 2010 27 IX- 1 X 2010 4-8 X 2010 11-15 X 2010 18-22 X 2010 25-29 X 2010 1-5 XI 2010

Prezentarea cursului optional Limba si stilul operelor literare Jocul cuvintelor (sensurile) Elementele de fonetica si expresivitatea limbii. Valorile artistice ale sunetelor intr-un text literar Figurile de stil si sensibilitatea umana ( aliteratia, asonanta, repetiia, enumeraia, paralelismul sintactic, anacolutul, inversiunea, invocaia, interogaia retorica, epitetul, comparaia, metafora, personificarea, hiperbola, alegoria, metonimia, sinecdoca,repetitia). Definitie, exemple, identificare si interpretare. Vocabularul fundamental Masa vocabularului Imbogatirea vocabularului 2.Lexicul limbii Familia lexicala romane Campul lexical. Valori stilistice Evaluarea unitatilor nr. 1 si nr. 2 Sensul cuvantului Schimbari de sens Polisemia Sinonimia Antonimia Omonimia Paronimia Valoarea stilistic a arhaismelor, regionalismelor, omonimelor, sinonimelor, antonimelor etc;

1.1, 12 , 1.3, 2.1, 2.3

3ore 8-12 XI 2010 15-19 XI 22-26 XI

1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 3.2

4ore 29 XI- 3 XII 6-10 XII 13-17 XII 2010 20 XII 5-7 I 2011

3.Notiuni de semantica

4. Notiunile de morfologie si valorile stilistice Substantivul

Substantivul Definitie si clasificare Scrierea substantivelor compuse Valori stilistice in textul literar Evaluarea unitatilor nr. 3 si nr. 4

1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1

2 ore 10-14 I 2011 17-21 I 2011 1 ora 24-28 I 2011

NR CRT. UNITATEA DE INVATARE 5. Notiunile de morfologie si valorile stilistice Adjectivul. Pronumele.

SEMESTRUL AL II-LEA CONTINUTURI

17 ore COMPETENTE NR. ORE SPECIFICE 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 4 ore 7-11 II 2011 14-18 II 2011 21-25 II 2011 28 II- 4 III 4 ore 7-11 III 14-18 III 21-25 III 28III-1 IV 3 ore 4-8 IV 11-15 IV 26-29 IV 3 ore 2-6 V 2011 9-13 V 16-20 V 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2

Adjectivul Definitie si clasificare Scrierea adjectivelor compuse Valori stilistice in textul literar Valori in textul nonliterar Pronumele Definitie si clasificare Scrierea pronumelor compuse Valori stilistice in textul literar Evaluarea adjectivului si a pronumelui Numeralul Definitie si clasificare Scrierea numeralelor compuse Valori stilistice in textele literare Verbul Definitie si clasificare Valori stilistice in textele literare si in textele nonliterare Evaluarea unitatilor nr. 5 si nr. 6

6. Numeralul. Verbul.

1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2

7. Partile de vorbire neflexibile

Adverbul. Prepozitia. Conjunctia. Interjectia. Definitie si clasificare Scrierea adverbelor compuse Valori stilistice Evaluare finala

3 ore 23-27 VI 30 V- 3 VI 6-10 VI

COMPETENTE GENERALE 1. Practica rationala si functionala a limbii 2. Formarea unor deprinderi de munca intelectuala 3. Comprehensiunea si interpretarea textelor literare si nonliterare COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI 1. Practica rationala si functionala a limbii
COMPETENTE SPECIFICE 1.1 Insusirea normelor si modelelelor de structurare a formelor de comunicare orala si scrisa ; 1.2 Folosirea adecvata, in diverse situatii de comunicare, a unitatilor lexicale, morfologice si stilistice ; 1.3 Intelegerea structurii si functionarea limbii literare ca sistem unitar in permanenta devenire si ca ansamblu al elementelor de constructie a comunicarii ; 1.4 Exprimarea originala, intr-o forma accesibila, clara si armonioasa, a propriilor idei, judecati si opinii . CONTINUTURI Normele ortografice, ortoepice si de punctuatie ; unitatile morfosintactice si lexicogramaticale ; Pronuntarea si scrierea corecta; utilizarea corecta a formelor flexionare; Studiul elementelor de fonetica, lexic, morfologie si stilistica, privite descriptiv si interpretativ ; Alegerea si combinarea elementelor componente ale sistemului limbii, conform regulilor acestui sistem, dar intr-o maniera personala ;

1.5 Utilizarea corect a stilurilor Identificarea stilurilor funcionale funcionale, orientate spre diferite ale limbii i explicarea diferenelor (diverse) domenii ale practicii limbii i asemnrilor dintre acestea; vorbite i scrise. 1.6 Redactarea unor compuneri diverse ( pe teme date, libere, gramaticale, etc). Redactarea pe teme date sau la alegere, n oricare dintre stilurile funcionale ale limbii, a unor compuneri.

2.

Formarea unor deprinderi de munca intelectuala CONTINUTURI Algoritmii analizei fonetice, lexicale , morfosintactice si stilistice ;deducerea valorii stilistice a unor fapte de limb; Intocmirea de fise, liste, tabele, scheme care sa cuprinda aspectele esentiale din expunerea si interpretarea unor fapte de limba ;

COMPETENTE SPECIFICE 2.1 Insusirea strategiilor, metodelor si tehnicilor de studiu si de activitate independenta ; 2.2 Formarea i dezvoltarea unor deprinderi de munc intelectual eficient i de calitate ( lucrul cu textul, cu cartea, folosirea oportunitilor bibliotecii, surselor documentare, alctuirea de fie i conspecte, luarea de notie etc) n vederea formrii unui stil de munc independent 2.3 Dezvoltarea, in mod corect, a operatiilor gandirii creative .

Exercitii si teste cu cerinte multiple : de selectie a anumitor fapte, de modificare a unui text, de argumentare a unor solutii si raspunsuri ; Interpretarea figurilor de stil din textele supuse studiului; Modificarea unui context in asa fel nct un cuvnt folosit cu sens propriu s capete sens figurat i invers.

Comprehensiunea si interpretarea textelor literare si nonliterare Competente specifice Continuturi 3.1 Utilizarea strategiilor de lectura in Intelegerea globala a textului, analiza vedea intelegerii adecvate a textelor unor elemente ce pot conduce la studiate; intelegerea textului; Lectura critica si creativa; Aprecierea importanei elementelor de realizare stilistic n ntregirea imaginii artistice i rolul contextului n relevarea valorii artistice a imaginilor create ; 3.2 Interpretarea unor texte prin prisma Distingerea si comentarea

3.

propriilor valori si a propriei experiente de lectura.

particularitilor stilistice ale unor opere studiate.

VALORI SI ATITUDINI
Optionalul isi propune descoperirea valorii exprimrii corecte i coerente, trezirea interesului elevilor pentru o exprimare aleas, considerndu-se vorbirea o adevrat art sau o adevarata carte de vizita. Se va urmari, in acelasi timp, formarea unei atitudini pozitive fa de comunicare i a ncrederii n propriile abiliti de comunicare prin incurajarea discutiilor libere in care profesorul va avea un simplu rol de moderator, dar si cultivarea unei atitudini pozitive fata de limba materna si recunoasterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personala, pentru imbogatirea orizontului cultural. Profesorul va solicita elevilor autoevaluari, dar si evaluari ale colegilor pentru a se stimula initiativa, atitudinea pozitiva si critica in comunicare fata de acestia. Elevii vor intelege faptul ca bagajul de informatii, care este pus la dispozitia lor, ii va ajuta la structurarea unei comunicari clare, corecte si cat mai eficiente in vederea trezirii si sporirii interesului pentru cultivarea unei exprimari alese.

EVALUAREA
Evaluarea ierarhizeaz i sancioneaz n continuare, dar in planificarea si punerea in practica a acestui curs optional se vor impleti atat intrumente traditionale (probe scrise , probe orale ) de evaluare, cat si moderne (observatia sistematica , investigatia , proiectul , portofoliul , tema pentru acasa , tema de lucru in clasa , autoevaluarea ). Practicata sistematic, evaluarea contribuie la schimbarea atitudinii elevilor fata de invatatura, a rezervei fata de profesor, asigurand formarea unei atmosfere deschise in raporturile dintre elevi si profesori.

SUGESTII METODOLOGICE
Acest curs opional urmrete desfurarea activitii didactice orientate cu precdere spre redescoperirea informaiei parcurse n anii anteriori de ctre elev sau aprofundarea si descoperirea celei din anul scolar curent. Profesorului i va reveni rolul de partener la discuii, de moderator al acestora. Se va opta pentru ncurajarea elevilor n a participa activ n procesul de predare-nvare. Conversatia i va lua locul expunerii pentru a le forma elevilor o atitudine pozitiv fa de comunicare i, totodat, pentru a stimula gndirea autonom. Optionalul ncurajeaza aplicarea unui numr ct mai mare de metode didactice pentru a evita devalorizarea acestora prin repetiie. Elementele de

creativitate trebuie s fie mereu prezente (compuneri libere: dup tablouri, dup un vocabular dat, cu caracter descriptiv, dezvoltarea unei maxime sau a unui proverb etc). Profesorul va putea face uz nestingherit de o serie de metode activparticipative cum ar fi : nvarea prin cooperare, interviul, tehnica: Gndii / Lucrai n perechi / Comunicai. Jocul didactic este o activitate cognitiv care asigur o asimilare activ, contient a noiunilor i a regulilor, iar organizarea clasei pe grupuri va aduce o atmosfera de cooperare, de lucru i de disciplin. Se vor lua ca reper nevoile reale ale elevilor, adaptand demersul didactic in functie de acestea. Finalitatile se vor realiza eficient prin centrarea pe procesul invatarii, pe activitatea elevului.

BIBLIOGRAFIE

Gramatica limbii romane, vol I si II, Editura Academiei romane, Bucuresti, 2005 Bojin, Alexandru, Indrumari metodice privind studierea limbii si literaturii romane in scoala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980 ; Chiosa, Clara Georgeta, Metodica predarii limbii si literaturii romane, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1964 ; Goia, Vistian, Didactica limbii romane si literaturii romane pentru gimnaziu si liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002 ; Hristea, Th., Sinteze de limba romana, Editura Albatros, Bucuresti, 1984 Popescu, Stefania, Gramatica practica a limbii romane, Editia a Va revazuta, Editura Orizonturi, Bucuresti, 1995; Irimia, Dumitru, Introducere n stilistic, Ed. "Polirom", Iai, 1999; Magheru, Paul, Noiuni de stil i compoziie (cu modele de compuneri colare), Ed. "Coresi", Bucureti, 1991; Coteanu, Ion, Gramatica stilistica.Compozitie, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1990.