Sunteți pe pagina 1din 2

//Aplicatie Java cu fluxuri de intrare si iesire

//program care citeste numere de la tastatura si le memoreaza intr-un fisier iesire.txt //apoi,folosind clasa StreamTokenizer parsam datele si le afisam la terminal

import java.io.*; import java.lang.*;

public class Aplicatie1 {

private BufferedReader tastatura;

public static void main (String[] args) {

Aplicatie1 a=new Aplicatie1(); a.executa();

a.executa1();

}

public void executa() { try {

//declaram 2 fisiere si un buffer pt tastatura FileWriter f1=new FileWriter("iesire.txt"); //crearea unui flux de intrare dintr-un fisier care va fi parsat de un StreamTokenizer

String vid="

tastatura=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in),1);

for (int i=1;i<10;i++) {

";

System.out.println("dati un numar:"); String sir=tastatura.readLine();

f1.write(sir);

f1.write(vid);

// f1.write(Integer.valueOf(sir));

//

//goleste bufferul de iesire in fisier String linie=tastatura.readLine();

}

f1.close();

} catch(IOException e) { System.out.println("eroare");

}

}

public void executa1() { try{

StreamTokenizer

p=new StreamTokenizer(new FileReader("iesire.txt"));

p.eolIsSignificant(false); while(p.nextToken()!=p.TT_EOF) if (p.ttype==p.TT_NUMBER) System.out.println("numar:"+p.nval);}catch(IOException e){

}

}

System.out.println("eroare");

}