Sunteți pe pagina 1din 7

Popescu Claudia Nicoleta, Management,Grupa 219.

Prezent si perspective ale utilizarii TIC in procesul educational

Definitie: Tehnologia informatiei sau si Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, abreviat TI respectiv TIC, este tehnologia necesara pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea si transmiterea) informatiei, n particular prin folosirea computerelor (calculatoarelor electronice). Generalitati: Termenul a fost folosit pentru prima data n 1958 ntr-un articol publicat n revista Harvard Business Review, articol n care autorii Leavitt si Whisler afirma: Noua tehnologie nca nu are un nume bine stabilit; noi o vom denumi tehnologia informatiei. Tehnologia informatiei este un domeniu element de legatura ntre electrotehnica clasica si mult mai noua informatica, multe institutii profesionale profilate (initial) electrotehnic extinzndu-se cu timpul si spre domeniul de tehnologia informatiei. Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor (TIC) a devenit centrala pentru societatile contemporane. Fie ca vorbesti la telefon, trimiti un email, mergi la banca sau la biblioteca, te uiti la stiri la televizor, conduci o masina sau mergi cu avionul te folosesti de TIC. Tehnologia Informatiei si a Comunicariilor este constituita din trei mari categorii: Tehnologia informatiei, care se refera la computere, ce au devenit indispensabile pentru societatea moderna, pentru a procesa date si pentru a economisi timp si efort. Tehnologia telecomunicatiilor, include telefoane si transmisiile radio/TV. Tehnologiile de retea, dintre care cea mai cunoscuta este internetul, dar care s-a extins si n zona telefoniei mobile, telefoniei Voice Over IP (VOIP), comunicatiilor prin satelit si alte forme de comunicare ce sunt nca n dezvoltare. Aceste tehnologii noi nu pot opera izolate una de cealalta, iar dezvoltarea internetului a atras dupa sine o intercalare a acestor tehnologii, facnd din internet un punct central. Internetul e descentralizat, raspndit pe scara larga si tehnologia sa specifica l-a facut atractiv si pentru transportul altor servicii catre utilizatorul final.
1

Popescu Claudia Nicoleta, Management,Grupa 219.

Utilizarea Tic in procesul educational Consolidarea sistemelor de educatie, astfel nct fiecare persoana tnara sa-si dezvolte potentialul se afla n centrul procesului de cooperare europeana. Institutiile deschise inovarii care au ca scop mbunatatirea predarii si nvatarii prin intermediul noilor tehnologii pot avea o contributie importanta. Din acest motiv, statele membre ale UE au convenit cu privire la promovarea creativitatii si a inovarii, inclusiv prin utilizarea noilor instrumente TIC si formarea cadrelor didactice, ca fiind unul dintre domeniile prioritare pentru primul ciclu din Cadrul Strategic pentru Educatie si Formare Profesionala (ET 2020). Tehnologia informatiei si a comunicarii (TIC) ofera o varietate de instrumente care pot deschide noi posibilitati n salile de clasa. Acestea pot ajuta, n special, la adaptarea procesului de nvatamnt la nevoile fiecarui elev si, de asemenea, le pot oferi acestora competentele digitale cruciale necesare n economia noastra bazata pe cunoastere. Rraportul realizat de Eurydice analizeaza evolutia utilizarii TIC n educatie si schimbarile pe care le-a adus n politicile si practicile nationale cu privire la metodele de predare, continutul si procesele de evaluare. Raportul mai examineaza promovarea competentelor cheie transversale, ca si a celor referitoare la locul de munca, precum si rolul TIC n acest proces. De asemenea, arunca o lumina asupra strategiilor folosite n diverse tari pentru a instrui si a sprijini cadrele didactice n utilizarea TIC. Tehnologia informatiei si a comunicarii evolueaza extrem de rapid, iar problemele asociate cu utilizarea acestora n domeniul educatiei sunt din ce n ce mai complexe. n cazul n care instrumentele TIC devin instrumente eficiente si integrale n domeniul educatiei, monitorizarea si evaluarea acestui proces sunt indispensabile. Acest nou raport elaborat de catre Eurydice ofera un set important de indicatori si o privire nepretuita n interior care poate sprijini factorii de decizie politica n eforturile lor de a evalua si de a spori impactul utilizarii TIC asupra nvatarii. Utilizarea TIC n nvatamnt este un element important n strategia Comisiei Europene de a asigura eficienta sistemelor europene educationale si competitivitatea economiei europene. n 2000, Comisia Europeana a adoptat initiativa eLearning, un plan de actiune care stabileste temele centrale pentru dezvoltare n anii urmatori (Comisia Europeana, 2000). eLearning a fost definita ca 'utilizarea de noi

Popescu Claudia Nicoleta, Management,Grupa 219.

tehnologii multimedia si Internet pentru a mbunatati calitatea nvatarii prin facilitarea accesului la resurse si servicii' (Comisia Europeana 2008a, p. 6). Pe lnga masurile existente bazate pe TIC, initiativa eLearning a analizat integrarea eficienta a TIC n educatie si formare (Comisia Europeana2000, p. 3). Strategia i2010 a subliniat necesitatea de a promova nvatamntul si formarea n utilizarea TIC (Comisia Europeana, 2005). ncepnd cu 2007, TIC pentru educatie a devenit, de asemenea, una dintre cele patru teme transversale ale programului de nvatare pe tot parcursul vietii (2007) si o prioritate generala n cele patru programe pe verticala (Erasmus, Comenius, Leondardo da Vinci si Grundtvig) (Comisia Europeana, 2008b). Determinarea aptitudinilor si competentelor care ar fi esentiale pentru tineri si pentru forta de munca viitoare au fost, de asemenea, un domeniu crucial de preocupare. mbunatatirea competentelor cheie a fost mentionata n mod clar n initiativa e-Learning (Comisia Europeana, 2000) si elaborata n continuare n Comunicarea referitoare la eAptitudini (e-Skills), care a subliniat necesitatea de a aborda alfabetizarea/analfabetismul digitala (Comisia Europeana 2007, p. 8). Initiativa adoptata recent privind noile competente pentru noile locuri de munca ofera un nou cadru de lucru global (Comisia Europeana, 2010), iar 'Agenda digitala pentru Europa' a identificat lipsa de competente n domeniul TIC ca fiind unul dintre cele sapte cele mai importante obstacole pentru valorificarea potentialului TIC (Comisia Europeana 2010, p. 6). Tehnologia informatiei si comunicatiilor face parte din viata noastra de zi cu zi si sta la baza educatiei copiilor nostri TIC a devenit un motor important al vietii de zi cu zi si al activitatii economice. Majoritatea covrsitoare a oamenilor n Europa de astazi utilizeaza un computer pentru o varietate de scopuri; pentru tnara generatie n special, utilizarea unui computer este o activitate normala, de zi cu zi. Integrarea calculatoarelor n domeniul educatiei reflecta aceste tendinte. Folosirea cu succes a calculatoarelor n contexte educationale depinde nu numai de disponibilitatea lor, dar si de familiarizarea utilizatorilor cu acestea. Acest lucru este valabil si pentru accesul la Internet. Indicatorii raportului traseaza un tablou al unei populatii - si mai ales o populatie de elevi - complet integrata ntr-o lume multimedia. Avantaje ale utilizarii Tic: Liliana-Violeta Constantin in lucrarea Eficienta utilizarii TIC n procesul instructiv-educativ evidentiaza o serie de avantaje ale utilizarii calculatorului precum:
3

Popescu Claudia Nicoleta, Management,Grupa 219.

1. Stimularea capacitatii de nvatare inovatoare, adaptabila la conditii de schimbare sociala rapida 2. Consolidarea abilitatilor de investigare stiintifica 3. Constientizarea faptului ca notiunile nvatate si vor gasi ulterior utilitatea 4. Cresterea randamentului nsusirii coerente a cunostintelor prin aprecierea imediata a raspunsurilor elevilor 5. ntarirea motivatiei elevilor n procesul de nvatare 6. Stimularea gndirii logice si a imaginatiei 7. Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de munca independenta 8. Instalarea climatului de autodepasire, competitivitate 9. Mobilizarea functiilor psihomotorii n utilizarea calculatorului 10. Dezvoltarea culturii vizuale 11. Formarea deprinderilor practice utile 12. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul avnd posibilitatea de a reproiecta activitatea n functie de secventa anterioara 13. Facilitati de prelucrare rapida a datelor, de efectuare a calculelor, de afisare a rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele 14. Asigura alegerea si folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicatii 15. Dezvolta gndirea astfel nct pornind de la o modalitate generala de rezolvare a unei probleme elevul si gaseste singur raspunsul pentru o problema concreta 16. Asigura pregatirea elevilor pentru o societate bazata pe conceptul de educatie permanenta (educatia de-a lungul ntregii vieti) 17. Determina o atitudine pozitiva a elevilor fata de disciplina de nvatamnt la care este utilizat calculatorul si fata de valorile morale, culturale si spirituale ale societatii 18. Ajuta elevii cu deficiente sa se integreze n societate si n procesul educational. Calculatorul este extrem de util deoarece simuleaza procese si fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune att de bine n evidenta. Astfel, prin intermediul lui se ofera elevilor, modelari, justificari si ilustrari ale conceptelor abstracte, ilustrari ale proceselor si fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorita lipsei materialului didactic, a dotarii necorespunzatoare a laboratoarelor scolare sau a pericolului la care erau expusi elevii si profesorul. Elevii au posibilitatea sa modifice foarte usor conditiile n care se desfasoara experimentul virtual, l pot repeta de un numar suficient de ori astfel nct sa poata urmari modul n
4

Popescu Claudia Nicoleta, Management,Grupa 219.

care se desfasoara fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunta legi. Desi efectuarea experimentelor reale este extrem de utila deoarece asa cum spunea un proverb chinez: o imagine nlocuieste 1000 de cuvinte, pregatirea si realizarea acestora consuma timp si material didactic. n acelasi timp, calculatorul, construieste contexte pentru aplicatii ale conceptelor studiate, permite verificarea solutiilor unor probleme sau identificarea conditiilor optime de desfasurare a unui nou experiment. De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacitatilor de comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea si prezentarea informatiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. Astfel elevii si dezvolta capacitatea de a aprecia critic acuratetea si corectitudinea informatiilor dobndite din diverse surse. Desi avantajele utilizarii TIC n educatie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat ntr-un robot care sa stie doar sa foloseasca calculatorul. El trebuie sa realizeze, atunci cnd este posibil ,experimentele reale deoarece i dezvolta spiritul de observatie, capacitatea de concentrare, rabdarea, atentia, abilitatile practice. Educatia nu se realizeaza numai prin simpla dezvoltare intelectuala. Tot att de importanta este si necesitatea educatiei pentru viata, tot ceea ce genereaza interes si cunoastere. Deci nu se poate pune problema nlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar pentru optimizarea procesului instructiveducativ, n anumite etape. Deoarece softul educational nu poate raspunde tuturor ntrebarilor neprevazute ale elevilor, profesorul va detine ntotdeauna cel mai important rol n educatie! Utilizarea calculatorului n scoala nu trebuie sa fie limitata doar la un anumit domeniu de exemplu informatica; calculatorul trebuie sa-si gaseasca loc si n cadrul altor discipline, ntr-un mod rational si bine gndit! Concluzii: In concluzie,putem afirma faptul ca a integrarea resurselor TIC n educatie este benefica si duce la o crestere a performatelor scolare, cu conditia ca elevii sa posede cunostinte de utilizare a calculatorului. Aceasta implica introducerea orelor de informatica si TIC la toate

Popescu Claudia Nicoleta, Management,Grupa 219.

profilurile si la toate treptele de nvatamnt. De asemenea ar trebui sa se lucreze cu grupe mici de elevi, iar clasele sa fie dotate cu calculatoare performante conectate la Internet, ar trebui realizate biblioteci de programe si sisteme expert n acord cu curriculum-ul scolar n curs de reformare, iar promovarea patrunderii spiritului informatic n scoli sa fie intensificata. Profesorii ar trebui sa posede pe lngacunostintele teoretice si practice aferente disciplinei studiate si abilitati de utilizare a TIC. Deci concentrarea pe utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor de catre profesori si de catre cei care nvata devine o prioritate. De asemenea ar trebui realizate mai multe cercetari metodice privind implementarea TIC n educatie. TIC nu trebuie sa fie doar un instrument pentru a prezenta continuturile existente ntr-o alta maniera, trebuie sa duca la modificarea modului de gndire si stilului de lucru la clasa al profesorilor, cristalizate n secole de nvatamnt traditional, prea putin preocupat de personalitatea si de posibilitatile elevului. Utilizarea TIC nu trebuie sa devina o obsesie deoarece fiecare elev are dreptul la succes scolar si la atingerea celor mai nalte standarde curriculare posibile ,de aceea trebuie gasite metodele pedagogice adecvate n fiecare caz n parte. Nu trebuie deci sa renuntam la creta, tabla si burete, la lucrul cu manualul, la rezolvarea de probleme si la efectuarea experimentelor reale deoarece prin realizarea unei legaturi directe ntre experienta practica si ideile teoretice, studiul fizicii contribuie la formarea competentelor necesare dezvoltarii personale a elevului si a societatii n care traieste.

Popescu Claudia Nicoleta, Management,Grupa 219.

Bibliografie: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data _series/129ro.pdf http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaD/ 1_12_constantin.pdf http://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnologia_informa%C8%9Biei