Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect la sondaje si anchete statistice

Alina
Grupa 1053, Seria C


Exemplu variabila calitativa (ordinala)

Masura in care domeniul de lucru corespunde cu specializarea definita

- 1 = "foarte mica"
- 2 = "mica"
- 3 = "satisfacatoare"
- 4 = "mare"
- 5 = "foarte mare"

Aceasta intrebare are rolul de a carateriza in mare daca specializarea definita in
cadrul facultatii corespunde cu domeniul de lucru.


Statistics
Masura in care domeniul de
lucru corespunde cu
specializarea definita
N Valid 239
Missing 261Masura in care domeniul de lucru corespunde cu specializarea definita

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid foarte mica 48 9.6 20.1 20.1
mica 59 11.8 24.7 44.8
satisfacatoare 72 14.4 30.1 74.9
mare 41 8.2 17.2 92.1
foarte mare 19 3.8 7.9 100.0
Total 239 47.8 100.0

Missing 99 10 2.0

System 251 50.2

Total 261 52.2

Total 500 100.0


Masura in care domeniul de lucru corespunde cu specializarea definita pe fiecare strat:

FINANTE: CSIE:

CONTABILITATE: MARKETING:Statistics
Masura in care domeniul de lucru corespunde cu
specializarea definita
CSIE N Valid 54
Missing 57
FINANTE N Valid 70
Missing 80
MARKETING N Valid 63
Missing 64
CONTABILITATE N Valid 52
Missing 60
Masura in care domeniul de lucru corespunde cu specializarea definita
facultatea Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
CSIE Valid foarte mica 5 4.5 9.3 9.3
mica 13 11.7 24.1 33.3
satisfacatoare 23 20.7 42.6 75.9
mare 10 9.0 18.5 94.4
foarte mare 3 2.7 5.6 100.0
Total 54 48.6 100.0

Missing System 57 51.4

Total 111 100.0

FINANTE Valid foarte mica 17 11.3 24.3 24.3
mica 18 12.0 25.7 50.0
satisfacatoare 16 10.7 22.9 72.9
mare 11 7.3 15.7 88.6
foarte mare 8 5.3 11.4 100.0
Total 70 46.7 100.0

Missing System 78 52.0

99 2 1.3

Total 80 53.3

Total 150 100.0

MARKETING Valid foarte mica 12 9.4 19.0 19.0
mica 12 9.4 19.0 38.1
satisfacatoare 21 16.5 33.3 71.4
mare 12 9.4 19.0 90.5
foarte mare 6 4.7 9.5 100.0
Total 63 49.6 100.0

Missing System 64 50.4

Total 127 100.0

CONTABILITATE Valid foarte mica 14 12.5 26.9 26.9
mica 16 14.3 30.8 57.7
satisfacatoare 12 10.7 23.1 80.8
mare 8 7.1 15.4 96.2
foarte mare 2 1.8 3.8 100.0
Total 52 46.4 100.0

Missing System 52 46.4

99 8 7.1

Total 60 53.6

Total 112 100.0
Deoarece ne intereseaza sa estimam procentul celor care considera ca domeniul de
lucru corespunde cu specializarea definita am cumulat raspunsurile pentru foarte mare
si mare. Calculand erorile de reprezentativitate si erorile limita pe fiecare strat am
obtinut:
Facultatea N
i
n
i
w
ieroare
reprez
eroare
limita
CSIE 54 13 0.074 0.1924 0.107 0.2097
FINANE 70 19 0.271 0.1976 0.087 0.1705
MARKETIN
G 63 18 0.285 0.2038 0.091 0.1784
CONTABILI
TATE 52 10 0.192 0.1551 0.113 0.2215
Total 239 60

Deoarece sondajul s-a realizat dupa un plan stratificat proportional estimatorul pe
total este chiar media esantionului w=0,219

Mare: 10/54=0.185
F mare: 3/54=0.055
----------------- =0.074 = w
csie


Mare: 11/70=0.157
F mare: 8/70=0.114
-------------------- =0.271 = w
finante


Mare: 12/63=0.190
F mare: 6/63=0.095
------------------- =0.285 = w
marketing


Mare: 8/52=0.154
F mare: 2/52=0.038
---------------------- =0.192 = w
contabilitate= wi(1-wi)

Eroare de reprezentativitate =

) =
w
o


Eroare limit=
w w
z o = A =1.96 *
w
o


Eroarea de reprezentativitate pe total este:

= =

=
k
i
w
i
w
i
n
n
1
2
2
2
o o 0.0489
= = A
w w
z o 1,96*0,0489=0.0469

Intervalul de ncredere: 2659 , 0 p 1721 . 0 < <

2
i
S
2
i
S
Garantam cu o probabilitate de 95% ca pentru cel putin 17.21% si cel mult 26.59%
din studenti domeniul de lucru corespunde cu specializarea definita.


Exemplu variabila numerica:

Intrebarea Q19

Proportia in care disciplinele obligatorii concorda cu realitatea:Descriptives

Statistic Std. Error
Proportia in care disciplinele
obligatorii concorda cu
realitate
Mean 66.72 .752
95% Confidence Interval for
Mean
Lower Bound 65.24

Upper Bound 68.19

5% Trimmed Mean 67.54

Median 70.00

Variance 281.999

Std. Deviation 16.793

Minimum 1

Maximum 100

Range 99

Interquartile Range 20

Skewness -.712 .109
Kurtosis .671 .218


Descriptives
facultatea Statistic Std. Error
CSIE Proportia in care disciplinele
obligatorii concorda cu
realitate
Mean 65.49 1.528
95% Confidence Interval for
Mean
Lower Bound 62.46

Upper Bound 68.52

5% Trimmed Mean 66.30

Median 70.00

Variance 256.711

Std. Deviation 16.022

Minimum 20

Maximum 90

Range 70

Interquartile Range 20

Skewness -.837 .230
Kurtosis .246 .457
FINANTE Proportia in care disciplinele
obligatorii concorda cu
realitate
Mean 65.35 1.326
95% Confidence Interval for
Mean
Lower Bound 62.73

Upper Bound 67.97

5% Trimmed Mean 66.21

Median 65.00

Variance 263.854

Std. Deviation 16.244

Minimum 1

Maximum 99

Range 98

Interquartile Range 15

Skewness -.779 .198
Kurtosis 1.636 .394
MARKETING Proportia in care disciplinele
obligatorii concorda cu
realitate
Mean 68.67 1.548
95% Confidence Interval for
Mean
Lower Bound 65.61

Upper Bound 71.73

5% Trimmed Mean 69.11

Median 70.00

Variance 304.239

Std. Deviation 17.442

Minimum 20

Maximum 100

Range 80

Interquartile Range 24

Skewness -.437 .215
Kurtosis -.073 .427
CONTABILITATE Proportia in care disciplinele
obligatorii concorda cu
realitate
Mean 67.53 1.649
95% Confidence Interval for
Mean
Lower Bound 64.26

Upper Bound 70.79

5% Trimmed Mean 68.76

Median 70.00

Variance 304.540

Std. Deviation 17.451

Minimum 10

Maximum 95

Range 85

Interquartile Range 20

Skewness -.984 .228
Kurtosis .965 .453


Distributia studentilor pe straturi dupa nota acordata proportiei in care disciplinele
obligatorii concorda cu realitatea.
= x 66.73Calcului erorii de reprezentativitate este sistematizat in tabel:

FILIALA N
i
n
i
media i x
o
( )
2
2
2
i x
i
n
n
o
CSIE 111 54 65.49 2.461 0.309
FINANTE 150 70 65.35 2.024 0.351
MARKETING 127 63 68.67 2.453 0.418
CONTABILITATE 112 52 67.53 3.168 0.475
TOTAL 500 239553 . 1
1
2
2
2
= =

=
k
i
x
i
x
i
n
n
o o =1.246
= = A
x x
z o 2.4425
Intervalul de ncredere:

64.2875 < < X 69.1725

Garantm cu o probabilitate de 95% c proportia in care disciplinele obligatorii
concorda cu realitatea este de cel putin 64.2875 si cel mult 69.1725.


Testarea ipotezelor privind mediile a 2 populatii. Esantioane independente


Pentru Q19 verificam daca exista diferente in functie de mediul de provenienta
privind proportia in care disciplinele obligatorii concorda cu realitatea.

Group Statistics

Mediu de provenienta N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Proportia in care disciplinele
obligatorii concorda cu
realitate
Bucuresti 201 66.81 17.329 1.222
Provincie 298 66.65 16.450 .953Independent Samples Test

Levene's
Test for
Equality of
Variances t-test for Equality of Means
F Sig. t df
Sig.
(2-
tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
Proportia
in care
disciplinele
obligatorii
concorda
cu realitate
Equal
variances
assumed
1.188 .276 .099 497 .921 .152 1.534 -
2.863
3.166
Equal
variances
not
assumed

.098 414.019 .922 .152 1.550 -
2.895
3.198

Persoanele din Bucuresti au acordat criteriului analizat un procentaj de 66.81%, iar
cele din provincie un procentaj de 66.65%.

Deoarece in urma efectuarii testului Levene s-a obtinut F=1,188 si Sig =0,276(>0.05)
.Se accepta ipoteza egalitatii dispersiilor si se testeaza H
0
:
1
X =
2
X interpretand
rezultatele de pe prima linie.

Deoarece Sig. (2-tailed) este 0,921(0.05) garantam cu 95% ca nu exista diferente
semnificative intre medii.

Testarea ipotezelor privind 2 medii. Esantioane dependente

Testm diferentele privind utilitatea in formarea profesionala si gradul de
aprofundare cu privire la disciplinele obligatorii.Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1 Utilitatea in formarea
profesionala
3.55 495 1.241 .056
Gradul de aprofundare 3.32 495 1.266 .057


Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.
Pair 1 Utilitatea in formarea
profesionala & Gradul de
aprofundare
495 .565 .000

Paired Samples Test

Paired Differences
t df
Sig. (2-
tailed) Mean
Std.
Deviation
Std.
Error
Mean
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
Pair
1
Utilitatea in formarea
profesionala - Gradul
de aprofundare
.228 1.169 .053 .125 .332 4.344 494 .000


Valoarea calculata a testului Student este t=4.344 ceea ce duce la respingerea ipotezei
diferentei nule intre cele 2 medii (sig. =0,000<0.05).


Comparaea a 2 sau mai multe medii. Testul ANOVA.

Se testeaz daca exista diferente semnificative pe facultati in nota acordata pentru
Gradul de aprofundare cu privire la disciplinele obligatorii.

Test of Homogeneity of Variances
Gradul de aprofundare
Levene Statistic df1 df2 Sig.
5.813 3 492 .001

Cum valoarea Sig este mai mica de 0,05, nu se poate accepta ipoteza egalitii
varianelor.ANOVA
Gradul de aprofundare

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 3.689 3 1.230 .767 .513
Within Groups 788.342 492 1.602

Total 792.030 495


Deoarece sig.=0,513 >0,05 se accepta H
0
:
k i
X X X X = = = = = ......... ......
2 1
pentru
i=1,,k
Si se respinge H
1
: j i exist = astfel nct
j i
X X = .


Compararea a 2 sau mai multe procente. Variabile calitative

4. Considerati ca specializarea pe care ati ales-o constituie un atu in obtinerea unui loc de
munca in Romania?

Dezacord total Dezacord Nici acord, nici dezacord Acord Acord total
-2 -1 0 1 2

Vrem sa vedem daca exista diferente in ceea ce priveste procentul celor care sunt in
general de acord i in general in dezacord in functie de sex.Specializarea un atu in obtinerea unui loc de munca in Romania * facultatea Crosstabulation

facultatea
Total CSIE FINANTE MARKETING CONTABILITATE
Specializarea
un atu in
obtinerea unui
loc de munca
in Romania
dezacord
total
Count 4 2 3 0 9
Expected
Count
2.0 2.7 2.3 2.0 9.0
% within
facultatea
3.6% 1.3% 2.4% .0% 1.8%
dezacord Count 11 12 10 3 36
Expected
Count
8.0 10.8 9.1 8.1 36.0
% within
facultatea
9.9% 8.0% 7.9% 2.7% 7.2%
nici
acord,
nici
Count 21 22 30 35 108
Expected
Count
24.0 32.4 27.4 24.2 108.0
dezacord % within
facultatea
18.9% 14.7% 23.6% 31.3% 21.6%
acord Count 66 95 69 65 295
Expected
Count
65.5 88.5 74.9 66.1 295.0
% within
facultatea
59.5% 63.3% 54.3% 58.0% 59.0%
acord
total
Count 9 19 15 9 52
Expected
Count
11.5 15.6 13.2 11.6 52.0
% within
facultatea
8.1% 12.7% 11.8% 8.0% 10.4%
Total Count 111 150 127 112 500
Expected
Count
111.0 150.0 127.0 112.0 500.0
% within
facultatea
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


S-au declarat ca sunt in general de acord ca specializarea pe care au ales-o constituie
un atu in obtinerea unui loc de munca in Romania 59.5% din studentii de la CSIE,
63,3% din cei de la Finante, 54.3% din studentii de la Marketing si 58% din cei de la
Contabilitate.Au declarat ca nu sunt de acord 9.9% din studentii de la CSIE, 8% din
studentii la Finante, 7.9% din cei de la Marketing si 2.7 din cei de la Contabilitate.
Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)
Pearson Chi-Square 20.844
a
12 .053
Likelihood Ratio 23.176 12 .026
Linear-by-Linear
Association
.399 1 .528
N of Valid Cases 500

a. 4 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 2.00.Analiza legaturilor dintre variabile. Variabile nominale


Tabelul de contingen Facultatea rea Specializa obinut n SPSS selectnd
opiunile din meniu: Analyse/Descriptive Statistics/Crosstabs i rezultatul
efecturii testului _
2
sunt prezentate n continuare:Specializarea un atu in obtinerea unui loc de munca in Romania * facultatea Crosstabulation

facultatea
Total CSIE FINANTE MARKETING CONTABILITATE
Specializarea
un atu in
obtinerea unui
loc de munca
in Romania
dezacord
total
Count 4 2 3 0 9
Expected
Count
2.0 2.7 2.3 2.0 9.0
% within
facultatea
3.6% 1.3% 2.4% .0% 1.8%
dezacord Count 11 12 10 3 36
Expected
Count
8.0 10.8 9.1 8.1 36.0
% within
facultatea
9.9% 8.0% 7.9% 2.7% 7.2%
nici
acord,
nici
dezacord
Count 21 22 30 35 108
Expected
Count
24.0 32.4 27.4 24.2 108.0
% within
facultatea
18.9% 14.7% 23.6% 31.3% 21.6%
acord Count 66 95 69 65 295
Expected
Count
65.5 88.5 74.9 66.1 295.0
% within
facultatea
59.5% 63.3% 54.3% 58.0% 59.0%
acord Count 9 19 15 9 52
total Expected
Count
11.5 15.6 13.2 11.6 52.0
% within
facultatea
8.1% 12.7% 11.8% 8.0% 10.4%
Total Count 111 150 127 112 500
Expected
Count
111.0 150.0 127.0 112.0 500.0
% within
facultatea
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)
Pearson Chi-Square 20.844
a
12 .053
Likelihood Ratio 23.176 12 .026
Linear-by-Linear
Association
.399 1 .528
McNemar-Bowker Test . . .
b

N of Valid Cases 500


Pentru a msura intensitatea acestei legturi dispunem de urmtorii
coeficieni:

Symmetric Measures

Value Approx. Sig.
Nominal by Nominal Phi .204 .053
Cramer's V .118 .053
Contingency Coefficient .200 .053
N of Valid Cases 500


Toi aceti coeficieni sunt calculai pornind de la valoarea testului _
2.
V al lui Cramer este cel mai popular test dintre cele bazate pe chiptrat
deoarece variaz doar ntre 0 i1,spre deosebire de coeficientul de
contingen pentru care limita superioar a intervalului de valori depinde de
numrul de linii i coloane ale tabelului de contingen.
n cazul de fa valoarea obinut pentru acest coeficient de 0,118 indic o
legtur de intensitate redus ntre variabila Specializare i variabila
Facultate. Coeficientul este semnificativ pentru un nivel de siguran
o=0,001 ce corespunde unei probabiliti de 99,9%.

Analiza legaturilor dintre variabile. Variabile ordinale. Corelatia rangurilor

Avem variabilele:
Proportia in care disciplinele obligatorii concorda cu realitate-variabila numerica
Masura in care disciplinele de specialitate asigura formarea unui specialist-variabila
ordinala.

Pentru a masura intensuitatea legaturii dintre cele 2 variabile vom folosi un coeficient
de corelatie a rangurilor.
Valoarea calculata atestului
2
indica existenta unei legaturi cu semnificatie statistica

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)
Pearson Chi-Square 198.144
a
140 .001
Likelihood Ratio 171.696 140 .035
Linear-by-Linear
Association
39.583 1 .000
N of Valid Cases 499

a. 147 cells (84.5%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is .00.


Symmetric Measures

Value
Asymp. Std.
Error
a
Approx. T
b
Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b .239 .033 7.151 .000
N of Valid Cases 499

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.


Valoarea coeficientului de corelatie a rangurilor Kendall's tau-b de 0,239 indica o
legatura directa de intensitate medie intre cele 2 variabile. Cei care considera in
masura mare ca disciplinele asigura formarea unui specialist acorda un procent mai
mare proportiei in care disciplinele obligatorii concorda cu realitatea.Cei care nu
considera ca disciplinele asigura formarea unui specialist acorda o nota mai mica.
Valoarea coeficientului de corelatie r
k
are semnificatie statistica pentru o
probabilitate apropiata de 1.

Analiza legaturilor dintre variabile. Variabile numerice. Coeficient de corelatie
parametrica.


Avem variabilele.: Actualitatea informatiilor- variabila numerica
Gradul de aprofundare.- variabila numerica


Intensitatea legaturii dintre cele 2 variabile se masoara cu ajutorul coeficientului de
coreletie parametrica Pearson.Correlations

Actualitatea
informatiilor
Gradul de
aprofundare
Actualitatea informatiilor Pearson Correlation 1 .606
**

Sig. (2-tailed)

.000
N 496 495
Gradul de aprofundare Pearson Correlation .606
**
1
Sig. (2-tailed) .000

N 495 496
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


Coeficientul de corelatie este 0,606 si are semnificatie statistica pentru o probabilitate
apropiata de 1. Ne indica o legatura directa de intensitate medie.