Sunteți pe pagina 1din 31

MANAGEMENT PUBLIC Practica PRIMARIE SECTOR 3

An II ID MAP 1

PRIMARIA SECTORULUI 3
PREZENTAREA INSTITUIEI PUBLICE N CARE SE DESFOAR PRACTICA Denumirea instituiei
Practica s-a efectuat la institutia publica Primaria Sectorului 3 Bucuresti. Aceasta este organizata si functioneaza pe principiile unei institutii publice. Primaria sectorului 3 este situata in strada Parfumului 2-4, intr-o cladire care initial a fost sediul Judecatoriei Ocolului 5. Tot in aceasta cladire, pana dupa primul razboi mondial, cand apar primariile de sector, a functionat cea mai inalta autoritate oraseneasca bucuresteana.

Baza legala de infiintare


Aparatul propriu al Primriei Sectorului 3 funcioneaz potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraia public local si conform Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate, n organizarea acesteia urmrindu-se realizarea condiiilor de operativitate i eficien.

Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea, profil, obiect de activitate profesional.
Primarul Sectorului 3 ndeplinete o funcie de autoritate public i este eful administraiei publice locale a Sectorului 3 a Municipiului Bucureti i a aparatului de specialitate pe care l conduce i coordoneaz conform: - Legii Administraiei Publice Locale, nr. 215/2001(art.66 alin.1) i funcioneaz conform: Regulamentului cadru de organizare i funcionare aprobat prin O.G. nr. 35/2002 (pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare i Funcionare a Consiliilor Locale) Legii 673/2002, cu respectarea prevederilor Legii 52/2003. Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcionarilor Publici Hotrrea nr. 1209/2003 privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici Hotrrea nr. 1210/2003 privind organizarea i funcionarea comisiilor de disciplin i a comisiilor paritare din cadrul autoritilor i instituiilor publice Anexele aferente Legii 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public: 1 - Cerere Tip 2 - Reclamaie Administrativ 3 - Organigrama Primriei Sectorului 3 Producerea de bunuri publice este, de regula, obiectul de activitate al unei institutii publice. De aceea, fiind legate din punct de vedere financiar de bugetul public, institutiile publice sunt organizate dupa principiul nonprofit.

n exercitarea atribuiilor sale, primarul emite dispoziii care devin executorii dup ce sunt aduse la cunotina persoanelor interesate. Primarul deleag Viceprimarului exercitarea unora dintre atribuiile ce-i revin, cu respectarea prevederilor art. 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare. Primarul, Viceprimarul, Secretarul Sectorului 3, mpreun cu aparatul de specialitate constituie o structur funcional cu activitate permanent, denumit Primria Sectorului 3 care duce la ndeplinire hotrrile Consiliului Local i dispoziiile Primarului, soluionnd probleme curente ale colectivitii locale. Primarul reprezint autoritatea executiv n realizarea autonomiei locale, n relaiile cu autoritile publice, cu persoanele fizice i juridice romne i strine, precum i n justiie.

Obiective fundamentale urmarite in urmatorii 2 ani


Demersurile ntreprinse in anul 2006 au venit n ntmpinarea necesitilor i ateptrilor cetatenilor n raport cu modul n care o primrie ar trebui s se implice n dezvoltarea i modernizarea sectorului 3. Pentru a atinge standardele unui ora civilizat n sensul unui confort urban de care locuitorii s beneficieze se continua programul de optimizare a infrastructurii. Se poate spune ca obiectivul fundamental al primariei este de a transmite fiecarui locuitor din sectorul 3 mandria si bucuria de a locui intr-un sector curat, intr-o comunitate interesata de felul in care arata spatiul public. Pentru aceasta se urmareste in continuare programul de reabilitare a tuturor strazilor din sectorul 3 astfel incat acesta sa fie prima comunitate din Romania care sa aibe toate utilitatile publice introduse pe toate strazile .Astfel: - Modernizarea drumurilor de acces si dezvoltarea retelei stradale. Obiectiv de o permanent actualitate, datorit repetabilittii procesului de uzur a carosabilului ca urmare a traficului intens din Capital pe un suport geomorfologic inadecvat. 1. Modernizare sistem rutier 130 strzi 2. Reparaii 110 strzi 3. Alimentare cu ap 20 strzi 4. Canalizare 25 strzi 5. Strzi de pmnt 83 strzi 6. Sistematizare pe vertical 110 amplasamente 7. Locuri de joac 50 amplasamente - Identificarea terenurilor necesare construirii de locuinte. o Construirea unui ansamblu de locuine n B-dul. 1 Decembrie 1918/str. Succesului (Aleea Cioplea) - Realizarea lucrrilor edilitare n cartierele mrginase ale sectorului . Obiectiv partial realizat, care va continua n anii urmtori. Lucrrile executate vor fi urmate de modernizarea pavajelor pe strzile respective Eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructie pentru executarea de locuinte si anexe gospodresti aferente, proprietate particular, precum si pentru sporirea confortului locuintelor existente (prin amenajri, extinderi, executarea de bransamente si racorduri la retelele edilitare); ntruct trecerea efectiv la constructia de locuinte este conditionat de resursele financiare, se preconizeaz: o Crearea unui sistem de credite pentru constructia de locuinte; o nfiintarea unui fond national de investitii prin crearea unor bnci de credit specializate n constructia de locuinte; o Elaborarea unui studiu urbanistic de dezvoltare a sectorului

- Construirea de noi piete n sector, inclusiv modernizarea celor existente. - Pia Str. Unitii - Str. Lt. Aurel Botea - Pia Str. Nicolae Pascu Calea Vitan - Piaa Bobocica Str. Rmnicu Srat - Pia Str. Rotund Identificarea constructiilor comerciale provizorii de pe raza sectorului 3, n vederea modernizrii acestui tip de spatiu comercial pentru nlturarea aspectelor inestetice din sector - Finalizarea identificrii garajelor de pe raza sectorului 3, studii noi pentru amplasarea de garaje si realizarea de parcri si anume; - 3 parcri multietajate cu o capacitate total de 1600 locuri Parcaj supraetajat ntre os Mihai Bravu i Calea Vitan 300 locuri Parcaj supraetajat la intersecia str. Sf. Vineri cu bd. Mircea Vod 1000 locuri Parcaj supraetajat la intersecia Calea Clrai cu Bd. Decebal 300 locuri Cu scopul clar de a contribui la fluidizarea circulatiei pe arterele din sectorul 3, primarul Liviu Negoi a propus Consliului Local sectorul 3 dou proiecte de hotrre prin care s se stabileasc reguli clare de amenajare a parcrilor publice de reedin, precum i de sancionare a acelor conductori auto care staioneaz neregulamentar a drumului public din Sectorul 3 i care constituie un obstacol pentru circulaia public. Un alt obiectiv fundamental:: o Dezvoltarea Informatizarii Primriei, pentru a fi n pas cu dezvoltarea tehnologiei n domeniu. Scopul acestei directii de dezvoltare: - reducerea timpului de asteptare a cetteanului pentru solutionarea diverselor solicitri adresate Primriei - o evident clar si operativ n relatiile documentare cu cettenii. Primaria urmareste ca acea comunicare bidirecional, administraie local ceteni, s se pastreze, astfel nct mpreun s continue aciunea de a da o nou fa sectorului 3. Autoritate deliberativa: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI si Consiliile Locale ale Sectoarelor Autoritatile executive: Primarul General al Municipiului Bucuresti si Primarii Sectoarelor

Modaliti de organizare a activitii n cadrul instituiei analizate:


Primaria de sector are un primar si un viceprimar Structura organizatorica a primariei Serviciul Cabinet Primar Viceprimar Secretar Serviciul Spatiu Locativ Directia Autorizare - Control Directia Invatamant Cultura

Serviciul Programe - Integrare Europeana Serviciul Organizare Resurse Umane Directia Comunicare Serviciul pentru Situatii de Urgenta, Protectia Muncii si Evidenta Militara Directia Economica Directia Gospodarie Locala Directia Investitii Achizitii Arhitect Sef Directia Juridica si Patrimoniu Serviciul Audit Biroul Control Intern

ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANARE N INSTITUIA ANALIZAT Obiectivul fundamental al managementului financiar-contabil este stabilirea permanent a prioritilor i cheltuirea cu maxim eficien a banului public.
Serviciul economico-financiar este un compartiment funcional din cadrul structurii funcionale a aparatului propriu al Primriei Sectorului 3. Este direct subordonat Direciei Economice i este condus de un ef serviciu. Componenta publica a finantelor are in vedere: - procurarea resurselor necesare si utilizare lor conform nevoilor acestuia, in calitatea sa de autoritate publica - folosirea procesului de procurare si utilizare a resurselor ca un mijloc de influentare a desfasurarii ansamblului activitatii economico-sociale. Angajamentele financiare apar sub forma resurselor care genereaza creante (drepturi de incasare) sau sub forma cheltuielilor care pot genera obligatii (datorii care trebuie platite) Resursele de finantare se formeaza conform legislatiei in vigoare. Bugetul de stat transfera resurs financiare catre bugetul local Bugetul Local este alimentat prin Directia Generala a Finantelor Publice si subunitatile primariei, din impozite si taxe locale Astfel veniturile primariei au urmatoarele surse de constituire -Sume repartizate de la bugetul de stat -76% -Venituri fiscale -13% -Varsaminte de la institutiile publice -7% -Venituri diverse -1,8% -Venituri din operatiuni de capital -8,5% Formarea veniturilor se face, potrivit legii, prin contributia asociatiilor cu scop lucrative, a persoanelor fizice sau juridice, chiar daca ele nu desfasoara activitate cu un astfel de scop. Obligatiile contribuabililor sunt stabilite prin legi specifice.(legea impozitului pe profit, legea privind taxa pe valoarea adaugata, legea impozitelor si taxelor locale) Legea bugetului adoptata anual mentioneaza in detaliu baza legal ace fundamenteaza veniturile incluse in buget in anul respective. In veniturile bugetului figureaza atat venituri fiscale, cat si venituri nefiscale. Utilizarea veniturilor, respective efectuarea cheltuielilor, se bazeaza pe norme de cheltuieli si pe proceduri de cheltuiala. Utilizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor presupun inventarierea nevoilor, cuantificarea lor, ierarhizarea, esalonarea in timp.

Primaria ofera servicii si produce bunuri publice care se distribuie, de regula, n mod gratuit, urmarind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerintelor consumatorilor, sau la preturi accesibile consumatorilor. Bunurile publice corespund n mod direct cerintelor starii de optim social. Producerea de bunuri publice este, de regula, obiectul de activitate al unei institutii publice. De aceea, fiind legate din punct de vedere financiar de bugetul public, institutiile publice sunt organizate dupa principiul nonprofit. Pentru producerea de bunuri n afara celor care definesc obiectul de activitate si pentru care primesc finantare bugetara, institutiile respective pot stabili preturi, tarife, deci ncaseaza venituri denumite venituri extrabugetare sau venituri proprii, dar care nu conduc la obtinerea de profit. Cu alte cuvinte, o institutie publica nu poate sa obtina profit, iar daca obtine, acesta trebuie cheltuit n scopuri investitionale n fiecare an financiar. Modalitatile de finantare a activitatii desfasurate sunt stabilite in baza Legii nr.215/2001(Legea administratiei publice locale). Potrivit acesteia, finantele se administreaza in conditiile prevazute de lege conform principiului autonomiei locale. Autoritatile au dreptul la resurse proprii, suficiente, proportional cu competentele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune in mod liber. n conformitate cu prevederile art. 64 din Legea Nr. 500/2002 privind finanele publice, coroborate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului Nr. 45/2003 privind finanele publice locale, aprobat cu modificri i completri prin legea Nr. 108/2004, finanarea cheltuielilor curente i de capital se asigur, astfel: din bugetul de stat, cheltuielile de personal; cheltuielile materiale i servicii; cheltuieli de capital transferurile consolidabile i neconsolidabile; lucrrile de investiii n continuare i lucrrile de investiii noi; achiziiile de bunuri i dotri independente pentru nevoile proprii, precum i a mijloacelor tehnice specifice, mijloacelor de comunicaii i informatic, i produselor de resortul echipamentului i hrnirii, pentru serviciile de urgen profesioniste i celelalte structuri subordonate; alte cheltuieli de investiii; rambursrile de credite externe i/sau interne, plile de dobnzi i comisioane Resursele bugetare se completeaz cu donaiile i sponsorizrile primite, precum i din alte surse interne i internaionale. Finantarea cheltuielilor curente si de capital al sistemului public local de gospodarie comunala se asigura din: - bugete de venituri si cheltuieli ale operatorilor furnizori/ prestatori de servicii publice locale de gospodarie comunala prin: * incasarea de la utilizatori a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate; * instituirea unor taxe speciale - alocatii bugetare acordate de Guvern sau, dupa caz, din bugetele locale Principalele categorii de cheltuieli publice in primarie includ: actiuni economice si servicii publice(generale, ordine publica etc), actiuni social-culturale, etc. Principalele surse de finantare pentru finantarea cheltuielilor social-culturale sunt: fonduri bugetare, cotizatii sau contributii persoane fizice sau juridice, venituri ale unor institutii social-culturale din propria lor activitate, fonduri organizatii nelucrative(fundatii,organizatii neguvernamentale,etc), surse externe din partea unor

organizatii internationale (Banca Mondiala, Organizatia Mondiala a Sanatatii), organisme regionale(Uniunea Europeana) Cheltuielile publice pentru cultura au in vedere organizarea, functionarea si intretinerea institutiilor culturale.Aceste cheltuieli reflecta politica statului. Principalele surse de finantare sunt: fondurile bugetare, donatii, sponsorizari. Cheltuielile publice pentru sanatate reflecta politica sanitara a statului. Finantarea se face din: fonduri alocate din buget, cotizatii de asigurari de sanatate, ajutoare externe(Crucea Rosie Internationala, Organizatia Mondiala a Sanatatii) Cheltuielile publice pentru servicii publice generale sunt finantate din: buget, donatii, credite externe,etc. Veniturile includ resursele financiare ale administratiei de stat, asigurarilor sociale. Veniturile primariei sunt asigurate prin stabilirea de impozite si taxe locale precum si prin alte surse stabilite potrivit legii. Veniturile sunt structurate dupa continut economic,ritmicitate incasari,provenienta, nivel de referinta. - veniturile fiscale sunt prelevari cu caracter obligatoriu din impozite directe - stabilite pentru fiecare contribuabil, indirecte stabilite pentru consumul de bunuri si servicii Aceste impozite sunt folosite la acoperirea cheltuielior statului, pentru realizarea unor obiective (altele decat cele fiscale) - venituri nefiscale - imprumuturi publice pe termen mediu sau lung, sub forma obligatiunilor de stat sa credite preluate de la organisme financiare internationale - venituri extraordinare la care se reurge in situatii deosebite Investitiile publice realizate pot fi finantate in proportii variabile, prin intermediul urmatoarelor trei surse de finantare: rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent. Aceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv net. subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite. imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit. In majoritatea tarilor, autoritatile locale sunt libere sa-si aleaga propriile surse de creditare. Exista doua motive principale pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale: -pentru a limita cresterea cheltuielilor publice -pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale Managementul financiar-contabil este permanent la modificrile frecvente ale cadrului legislativ, la complexitatea i diversitatea noilor activiti i aciuni aprute aleator, ct i la resursele financiare puse la dispoziie prin bugetul aprobat i repartizrile de credite lunare.

Exemplu: Nivel si structura venituri si cheltuieli conform bugetelor anilor 2005 si 2006
Indicatori VENITURI I. Venituri proprii 1. Venituri curente A. Venituri fiscale B. Venituri nefiscale II. Venituri din capital III. Venituri cu destinatie speciala IV. Prelevari din bugetul de stat VI. Subventii 2005 7,501.44 1,115.24 860.00 154.02 705.98 35.36 219.88 5,999.26 386.94 2006 8,550.92 981.11 706.51 61.59 644.92 48.30 226.30 7,367.35 202.46 Indicele de variatie 113.99 87.97 82.15 39.99 91.35 136.60 102.92 122.80 52.32 Variatia procentuala 13.99 -12.03 -17.85 -60.01 -8.65 36.60 2.92 22.80 -47.68

CHELTUIELI Cheltuieli curente Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale si servicii Subventii Transferuri Cheltuieli de capital Cheltuieli pentru servicii generale Cheltuieli social-culturale Invatamant Sanatate Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret

7,687.51 5,869.21 208.06 1,671.56 3,959.01 30.58 1,747.01 publice 83.06 379.34 33.62 17.49 317.68

8,550.92 5,479.78 289.25 1,261.11 3,880.52 48.90 2,618.98 285.95

111.23 93.36 139.02 75.45 98.02 159.91 149.91 344.27

11.23 -6.64 39.02 -24.55 -1.98 59.91 49.91 244.27 29.63 11.30 2.92 40.63 155.92 2.12 1.38

491.74 37.42 18.00 446.74

129.63 111.30 102.92 140.63

Asistenta sociala, alocatii, pensii, 10.55 ajutoare si indemnizatii Servicii si dezvoltare locuinte, mediu si ape Actiuni economice publica, 3,861.40 3,027.74

27.00 255.92 3,943.39 102.12 3,069.52 101.38

ASPECTELE PRIVIND COMUNICAREA I DECIZIONAL N INSTITUIA PUBLIC ANALIZAT

TRANSPARENA

Prezentarea activitii de relaii publice, particulariti ale organizrii

Directia Relatii Publice este subordonata direct Directiei Comunicare. Este condusa de un sef serviciu si colaboreaz cu toate compartimentele Primriei Sector 3, cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sector 3, cu mass-media si alte institutii ale societtii civile, cu celelalte institutii abilitate ale statului, cu persoane fizice si juridice. Este un compartiment care si desfsoar activitatea si n baza prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
Activitatile Serviciului Relatii Publice sunt urmtoarele: - informeaz cetenii cu privire la natura serviciilor oferite de Primria Municipiului Ortie; - pune la dispoziia cetenilor documentele necesare / formulare tip, fie de informaii, pliante, etc., ntocmite mpreun cu compartimentele din cadrul Primriei n vederea obinerii de ctre ceteni a actelor i documentelor eliberate de Primrie ; - colaboreaz cu toate compartimentele n vederea obinerii informaiilor cu privire la stadiul lucrrilor i modului de rezolvare a diverselor cereri i petiii; - comunic n termenul legal, verbal sau scris informaiile de interes public prevzute de legea nr. 544/2001 persoanelor interesate; - colaboreaz la editarea buletinului informativ al Primriei i Consiliului Local - asigur tiprirea unor brouri, pliante, fluturai, formulare cuprinznd actele necesare eliberrii unor certificate, avize sau autorizaii; - colaboreaz cu uniti administrativ teritoriale, organisme sau organizaii cu care municipiul Bucuresti are legturi de colaborare sau nfrire.

- defineste strategii de promovare a serviciilor oferite cettenilor de ctre primrie; - gestioneaz situatii de criz comunicational, care necesit rapid un punct de vedere lmuritor din partea Primriei sector 3; - realizeaz training-uri n relatii publice pentru membrii organizatiei; - Obiectiv principal: eficacitatea actului de comunicare dintre Primria sector
3 si publicul tint, urmrind un program de relatii publice al institutiei bazat pe management de comunicare n ambele sensuri, pentru cetteni si pentru institutie;

- Are obligatia s comunice din oficiu urmtoarele informatii de interes public: actele normative care reglementeaz organizarea si functionarea autorittii sau institutiei publice; programul de functionare; numele si prenumele persoanelor din conducerea autorittii sau institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; coordonatele de contact ale autorittii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet; sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; programele si strategiile proprii; lista cuprinznd documentele de interes public; lista cuprinznd categoriile de documente produse si /sau gestionate, potrivit legii; Asigur accesul la informatiile mentionate mai sus prin: - obligatia de a rspunde n scris la solicitarea informatiilor de interes public n termen de 10 zile lucrtoare( 30 lucrtoare) de la nregistrarea solicitrii; * transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivrii refuzului se va face n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii solicitrii; - informatiile de interes public solicitate verbal de ctre mijloacele de informare n mas sunt comunicate, de regul, imediat sau n cel mult 24 de ore; - pune gratuit la dispozitia cettenilor formularele tip de redactare a solicitrii si de reclamatie administrativ; - asigur legtura permanent cu cettenii prin intermediul email-ului pe adresa Serviciului Relatii Publice, termenele de rspuns fiind cele specificate de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si Norma Metodologic de aplicare a acestei Legi, respectiv cele prevzute de Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activittii de solutionare a petitiilor, aprobat prin Legea nr. 233/2002; - ntocmeste anual un raport de activitate, potrivit prevederilor legale; - asigur programul minim stabilit de conducerea autorittii sau institutiei publice care va fi afisat la sediul acesteia . - asigur relatiile cu autorittile administratiei publice centrale si locale; - colaboreaz cu toate celelalte compartimente ale aparatului de specialitate, Serviciul Informatic Statistic asigurnd, la solicitare, accesul la informatiile publice prin intermediul mijloacelor informatice (internet, intranet, etc.); Serviciul Relatii Publice are ca parte component si Dispeceratul non-stop al Primriei Sectorului 3 tel. 9854 Dispeceratul non-stop al Primriei Sector 3 a fost nfiintat din dorinta de a veni n ntmpinarea problemelor cu care se confrunt cettenii, din intentia de a deschide o nou cale de comunicare operativ si eficient. Dispecerii de serviciu sunt gata s preia, 24 de ore din 24, sesizrile venite din partea cettenilor.

Atributiile acestui compartiment sunt urmtoarele:


- ofer informatii prin telefon pentru rezolvarea problemelor curente; - nscrie ntr-un registru solicitrile, sesizrile si reclamatiile cettenilor, care au fost semnalate telefonic si le transmite spre solutionare - asigura comunicarea cu celelalte institutii ale statului n situatii de criz, avnd ndatorirea s nstiinteze de ndat Primarul, Viceprimarul sau alte persoane cu functie de conducere asupra evenimentelor grave si foarte grave

10

- promoveaz competentele si actiunile serviciilor publice oferite cettenilor de Primria sectorului 3, considerate drept instrumente ale procesului de dezvoltare socio-economic comunitar; - Serviciul Relatii Publice ndeplineste orice alte atributii date de ctre Primar, care, prin natura lor, sunt de competenta sau se ncadreaz n obiectul si atributiile serviciului.

Responsabilitti ale personalului din structura Serviciului Relatii Publice:


- profesionalism, loialitate, corectitudine fata de ndatoririlor de serviciu; - pstrare secretul de serviciu, precum si de pstrare secretului datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care au acces - raspunde de executarea altor atributii stabilite prin fisa postului; - rspunde de realizarea la timp a atributiilor ce-i revin; - rspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corect si complet a datelor de contact si a informatiilor furnizate petentilor.

Competente ale personalului din structura Serviciului Relatii Publice:


- preocupare permanenta de perfectionarea pregtirii profesionale; - reprezint institutia numai n limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i-a fost ncredintat de ctre conducerea acesteia; - semnaleaz conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, chiar dac informatiile sunt obtinute n timpul ori n afara orelor de program si chiar dac nu vizeaz direct domeniul n care are trasate responsabilitti si atributii; - propune norme si metode de mbunttire a derulrii activittii Serviciului Relatii Publice.

Particulariti ale procesului de comunicare intern i extern din instituia analizat


Are rolul de a mentine o legatura directa si permanenta cu locuitorii orasului si cu problemele lor sociale din sfera de competenta a administratiei publice locale si asigura realizarea dreptului constitutional al cetateanului la petitionare. Urmareste si rezolva in termen legal reclamatiile, sesizarile din partea unor cetateni care s-au adresat organelor centrale ale administratiei publice locale si Presedentiei Romaniei; Asigura informarea publica directa a cetatenilor conform Legii 544/2001 ; Intocmeste si redacteaza anual Raportul privind accesul la informatiile de interes public, conform legii 544/2001; Colaborareaza cu celelalte servicii pentru obtinerea de informatii de interes public cerute de mass-media si cetateni; Asigura indeplinirea prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 1. Contribuie la promovarea imaginii institutiei si a zonei geografice pe plan intern si international prin pagina WEB, revista Primariei, comunicate de presa; 2. Contribuie la imbunatatirea relatiilor de conlucrare cu alte consilii, institutii, agentii, etc.; 3. Organizeaza si participa la actiuni de intrunire a cetatenilor cu reprezentantii Primariei si ai Consiliului Local in cadrul procesului de luare a deciziilor si pentru dezvoltarea unui dialog real; 4. Intocmeste rapoarte, statistici si situatii privind starea socio-economica a sectorului ;

11

5. Formuleaza strategii de dezvoltare ; 6. Intretine relatiile cu partenerii din tara si strainatate (primariile oraselor infratite si cu institutii si organizatii din strainatate); 7. Colaboreaza la organizarea de seminarii, conferinte, actiuni culturale si sportive; 8. Organizeaza si promoveaza manifestarile cultural-artistice desfasurate cu sprijinul sau sub egida Primariei; Rezolva corespondenta in termenul prevazut de lege. Misiunea asumat este informarea corect, complet i obiectiv asupra activitii i a aciunilor. Util pentru ceteni i funcionari.
Un loc unde informaiile circul. Dinspre administraie nspre ceteni i dinspre ceteni nspre administraie. Funcionarii transmit problemele cetenilor ctre compartimentele de specialitate i urmresc modul lor de rezolvare pentru a aduce la cunotina cetenilor toate demersurile care se fac pentru soluionarea problemelor lor.

n acest fel, cetenii vor ti care sunt actele de care au nevoie, ce trebuie s fac pentru obinerea documentelor i unde s se adreseze atunci cnd problema lor nu poate fi rezolvat de Primrie sau Consiliul Local. Activitatea de zi cu zi a funcionarilor din Primrie va fi vizibil mbuntit la rndul ei, n cadrul acestui sistem de comunicare coerent. Un circuit organizat al informaiei vine deci att n sprijinul, cetenilor ct i al funcionarilor. Informarea i asistarea cetenilor, n mod direct, prin telefon, n scris, prin intermediul Internetului i prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor care sunt de competena administraiei publice locale (n conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public). ndrumarea cetenilor spre instituiile care sunt abilitate s le soluioneze problemele ce nu intr n atribuiile i competenele administraiei publice locale.
Distribuia materialelor informative adresate cetenilor care vor cunoate n permanen activitile derulate de administraie n municipiu. Elaborarea formularelor tip pentru simplificarea procedurilor de eliberare a actelor. Implicarea cetenilor n activitatea autoritii publice, consultarea locuitorilor n privina proiectelor i aciunilor administrative.

Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparena decizional n administraia public (M.O. 70/03.02.2003) i a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informaii de interes public din M.O. 663/23.10.2001 Analiza raportului anual.
Activitatea persoanelor care exercit o funcie public trebuie s fie deschis i accesibil controlului public. Persoana care exercit o funcie public trebuie s-i ndeplineasc obligaiile de serviciu imparial i contiincios. Persoana care exercit o funcie public este obligat s declare apartenena sa la anumite partide sau organizaii. Autoritile publice trebuie s asigure consecven i un grad nalt de transparen n procesul de soluionare a situaiilor de conflict de interese.

Pentru facilitarea accesului la informatii de interes public,precum si pentru cresterea rapiditatii derularii activitatii de solutionare apetitiilor, au fost introduse noi cai de acces: E-mail relatiipublice3@ps3.rdsnet.ro. Site-ul www.domnuleprimar.ro.

12

Participarea activala site-ul www.domnuleprimar.ro,este considerat o necesitate in vederea asigurarii transparentei si comunicarii rapide a administratiei publice locale si a persoanelor responsabile cu informarea publica. Prin intermediul acestui site se faciliteaza accesul persoanelor fizice si juridice la informatiile de interes public. De asemenea,prin actualizarea sectiunii comunicate de presa,cei interesati au acces la informatii furnizate din oficiu. Numarul mare de solicitari si interventii primite pe aceasta cale demonstreaza cresterea reala a increderii cetatenilor in Administratia Publica Locala, sustinerea de care se bucura proiectele si initiativelecare au dus la realizarile prezente. Pentru a corespunde standardelor ISO 9001/2000 privind calitatea activitatii desfasurata in baza Legii 544/2001, necesitatea calificarii permanente a personalului este acoperita prin participarea la cursuri de perfectionare a personalului existent precum si prin asimilarea de noi cadre avand calificare superioara de specialitate. Serviciul Relaii Publice asigur accesul la informaiile de interes public pe urmtoarele ci: Scris: La sediul instituiei,prin cerere,conform anexei nr. 1 din Norma Metodologic de aplicare a Legii544/2001. Pota, E-mail., Fax., Verbal, La sediul instituiei. Telefonic. Pentru a menine o comunicare constant i eficient cu cetenii este deschis linia telefonic non-stop, 9854. Prin intermediul acestui serviciu cetaenii au posibilitatea de a transmite propuneri,sesizri,reclamaii sau solicitri de informaii. Pentru a spori gradul de responsabilitate a primariei fata de cetean, ca beneficiar al deciziei administrative se aplica urmatoarele: - stimularea participarii active a cetenilor n procesul de luare a deciziilor i n procesul de elaborare a actelor normative; - sporirea gradului de transparenta. - Informarea i asistarea cetenilor, n mod direct, prin telefon, n scris, prin intermediul Internetului i prin materiale
informative pentru rezolvarea problemelor care sunt de competena primariei (n conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public). - ndrumarea cetenilor spre instituiile care sunt abilitate s le soluioneze problemele ce nu intr n atribuiile i competenele administraiei publice locale.

- Distribuia materialelor informative adresate cetenilor care vor cunoate n permanen activitile derulate de administraie n municipiu. - Elaborarea formularelor tip pentru simplificarea procedurilor de eliberare a actelor. - Implicarea cetenilor n activitatea autoritii publice, consultarea locuitorilor n privina proiectelor i aciunilor administrative. - Proiectele de hotrre pot fi propuse de consilieri locali, de primar, de viceprimari sau de ceteni. - Directia de comunicare isi exprima deschiderea fata de toti partenerii interesati in vederea unei informari obiective si corecte a cetateanului. Se urmareste asigurarea cadrului, cailor si mijloacelor pentru dezvoltarea si eficientizarea circuitelor de comunicare intre institutie si cetatean .

Cetatenii au nevoie de o abordare pozitiva si matura, capabila sa reorienteze opinia publica locala prin seriozitate catre discernamant si toleranta. n conformitate cu Legea 52/2003 a Transparenei Decizionale se organizeaza la nivelul Primriei sectorului 3 ntlniri pentru dezbaterea public a proiectelor de hotrre. n cazul unora dintre aceste proiecte, dezbaterile publice au fost solicitate Primriei de ctre asociaii sau societi comerciale, restul ntlnirilor fiind organizate la iniiativa municipalitii.

13

Sunt supuse discuiilor proiecte care se refera la buget, publicitate stradal, taximetrie, circulaia vehiculelor de mare tonaj, reabilitarea termic a imobilelor, precum i o serie de planuri urbanistice. Pe lng mediatizarea dezbaterilor prin afiarea anunurilor, publicarea acestora pe site-ul Primriei i n presa local, sunt invitati n mod special la ntlnirile publice persoanele fizice i organizaiile direct interesate de subiectele discutate. La dezbateri participa n general peste o mie de persoane, o prezen numeroas nregistrndu-se la discutarea bugetului i la dezbaterile referitoare la amplasarea teraselor , vnzarea terenurilor cumprate n baza Legii 112/1995, taximetrie, adoptarea unor msuri pentru reabilitare termic. n cadrul dezbaterilor, precum i ca urmare a consultrii de ctre cetateni a proiectelor naintate Consiliului Local, Biroul Relaii Publice centralizeaza recomandrile verbale i scrise, precum i mai multe observaii formulate pe marginea proiectelor. n urma analizrii acestora la nivelul executivului i a Consiliului Local, propunerile sunt incluse n textele proiectelor i n hotrrile adoptate. n ceea ce privete edinele n plen ale Consiliului Local, n decursul anului toate edinele consilierilor au fost publice. De asemenea, nu exista cazuri n care primaria s fie acionat n instan pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003. Parteneriatul Primriei cu cetenii i asociaiile acestora s-a dezvoltat n continuare, prin relaia cu organizaiile neguvernamentale i consiliile consultative de cartier. Acestea din urm sunt invitate la dezbaterile legate de proiectele cu impact asupra zonelor pe care le reprezint, iar o serie de asociaii i fundaii solicita organizarea de dezbateri publice i isi formuleaza punctele de vedere asupra proiectelor. Primria participa n parteneriat la proiecte ale unor ONG (tiprirea de afie, editarea i distribuirea de ghiduri informative pentru ceteni etc), prin care sunt promovate modalitile de intervenie n procesul de luare a deciziilor i sunt nlesnite accesul cetenilor la resursele de informaii publice.

Deasemenea,prin actualizarea sectiunii comunicate de presa,cei interesati au acces la informatii furnizate din oficiu. Numarul mare de solicitari si interventii primite pe aceasta cale demonstreaza cresterea reala a increderii cetatenilor in Administratia Publica Locala, sustinerea de care se bucura proiectele si initiativelecare au dus la realizarile prezente
Comunicare rationala si economicoasa duce la cresterea transparentei tuturor activitatilor serviciilor din institutia primariei. Implicit se vor intensifica si optimiza relatiile cu reprezentantii societatii civile si cu presa. Sa urmarit dezvoltarea unui model interactiv si replicabil de implicare a mass-media in educatia civica a cetatenilor si in special a tinerilor. Primaria sectorului 3 se bazeaza pe sporirea importantei pe care o au mijloacele de informare in masa in promovarea valorilor civice si in incurajarea participarii cetatenilor la viata comunitatii.

ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZ INSTITUIA ANALIZAT


POPULAIA din SECTORUL 3 POPULAIA STABIL PE SEXE I GRUPE DE VRST LA 01.01.2007 TOTAL Masculin Total 394328 183100 0 4 ani 16421 8582 5 9 ani 13688 6998 10 14 ani 14541 7354

Feminin 211228 7839 6690 7187

14

15 19 ani 20 24 ani 25 29 ani 30 34 ani 35 39 ani 40 44 ani 45 49 ani 50 54 ani 55 59 ani 60 64 ani 65 69 ani 70 74 ani 75 79 ani 80 84 ani 85 ani i peste

26388 28943 38592 32959 39393 23435 31355 33294 24228 16318 18154 15032 11629 6825 3133

13277 14067 18652 15596 18479 11085 14089 15547 11324 6933 7556 6038 4391 2243 889

13111 14876 19940 17363 20914 12350 17266 17747 12904 9385 10598 8994 7238 4582 2244

MICAREA NATURAL A POPULAIEI SECTORULUI 3 Nscui- vii 1952 Decedai 2198 Spor natural -246 Cstorii 1102 Divoruri 159 Nscui-mori 5 Decedai n vrst de sub 1 16 an ASISTEN SOCIAL (NUMRUL MEDIU AL PENSIONARILOR DIN SECTORUL 3) 2005 Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 1. Pensionari de asigurri sociale 99772 99429 99452 99756 2. Beneficiari de ajutor social (pensie) 56 52 52 51 3. Pensionari I.O.V.R. 148 145 140 136 Sursa datelor: Casa Naional de Pensii si alte Drepturi de Asigurri Sociale Not: Datele pentru trimestrul II 2006 sunt provizorii PENSIA MEDIE LUNAR IN SECTORUL 3 2005 Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 1. Pensie de asigurri sociale 316 318 333 344 2. Ajutor social (pensie) 75 75 76 75 3. Pensie I.O.V.R. 266 263 261 263 Sursa datelor: Casa Naional de Pensii si alte Drepturi de Asigurri Sociale Not: Datele pentru trimestrul II 2006 sunt provizorii

2006 Trim.I 100016 49 136 Trim.II 100040 46 133

Lei(RON)/lun 2006 Trim.I Trim.II 378 380 80 84 277 278

REPARTIZAREA EFECTIVULUI DE PENSIONARI DE ASIGURRI SOCIALE DE STAT PE GRUPE DE PENSII N LUNA IUNIE 2006 Grupe de pensii Total 100027 Sub 50 lei(RON) 270 51 75 lei(RON) 80 76 100 lei(RON) 280 101 150 lei(RON) 3902 151 200 lei(RON) 8466 201 250 lei(RON) 10467 251 300 lei(RON) 9552 301 350 lei(RON) 17771 351 400 lei(RON) 12941 401 500 lei(RON) 17673 501 750 lei(RON) 14285 751 1000 lei(RON) 3397

15

Peste 1000 lei(RON) 943 Sursa datelor: Casa Naional de Pensii si alte Drepturi de Asigurri Sociale Not: Datele sunt provizorii OMAJ OMERII DIN SECTORUL 3 AFLAI N EVIDENA AGENIEI MUNICIPALE DE OCUPARE A FOREI DE MUNC Trim I Total femei 4718 2352 2198 58 1169 33 2005 Trim II Trim III Total femei Total femei 5349 2792 5416 2923 1746 12 1052 8 1565 80 963 48 Trim IV Total femei 4789 2524 1239 133 793 81 2006 Trim I Trim II Total femei Total femei 4764 2480 4772 2482 1342 35 785 21 1433 9 798 3

Numrul total al omerilor nregistrai - Beneficiari de ajutor de omaj - Beneficiari de ajutor de integrare profesional - Beneficiari de alocaie de sprijin - omeri neindemnizai

2462

1150

3591

1732

3771

1912

3417

1650

3387

1674

3330

1681

PREZENTAREA PROGRAMELOR I PROIECTELOR DERULATE DE CTRE INSTITUIA ANALIZAT


INFRASTRUCTUR Modernizare sistem rutier Reparaii Alimentare cu ap Canalizare 130 strzi 110 strzi 20 strzi 25 strzi

16

GRDINIE

Strzi de pmnt Sistematizare pe vertical Locuri de joac

83 strzi 110 amplasamente 50 amplasamente

Construcia a 12 noi corpuri de grdinie: Grdiniele nr. 112, 199, 255, 187, 116, 38, 161, 86, n incinta Grupului colar Nichita Stnescu, a Liceului Teoretic Dante Alighieri, a Grupului colar de Chimie C. Neniescu i a colii 80. (Aleea

ANSAMBLURI DE LOCUINE - Ansamblu de locuine n B-dul. 1 Decembrie 1918/str. Succesului Cioplea) PIEE Pia Str. Unitii - Str. Lt. Aurel Botea Pia Str. Nicolae Pascu Calea Vitan Piaa Bobocica Str. Rmnicu Srat Pia Str. Rotund

TERENURI SPORT - Parc Sportiv Voinicelul - 40 terenuri de sport la unitile de nvmnr PARCRI - 3 parcri multietajate cu o capacitate total de 1600 locuri Parcaj supraetajat ntre os Mihai Bravu i Calea Vitan 300 locuri Parcaj supraetajat la intersecia str. Sf. Vineri cu bd. Mircea Vod 1000 locuri Parcaj supraetajat la intersecia Calea Clrai cu Bd. Decebal 300 locuri PROTECIE SOCIAL : 1. Centrul de Ingrijire, Asistenta si Recuperare pentru persoane adulte Magnolia - destinat ingrijirii persoanelor adulte diagnosticate cu boala Alzheimer. o Centrul de zi capacitate de 30 locuri o Centrul rezidential - capacitate de 30 locuri o Valoarea totala pentru deschiderea acestui centru se ridica la suma de 900.000 lei(Ron) 2. Centrul de Zi Sf. Andrei o centru de zi destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 3 ani cu risc de abandon/institutionalizare si parintii acestora o Locul de desfasurare : str. Nita Elinescu nr 64, sector 3 o Valoarea totala a proiectului este de 82.531 Euro

17

3. Proiectul Centrul de Urgenta pentru Persoane Adulte castigat in cadrul Programului de Interes National 7 Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fara adapost prin crearea de centre sociale de urgenta se urmareste diminuarea cersetoriei, combaterea excluziunii sociale, exploatarii persoanelor adulte fara adapost din sectorul 3 4.Proiectele Batranetea poate fi frumoasa si Bunicii au nevoie de noi , castigate in anul 2006 in cadrul Programului de Interes National 6 Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice dependente servicii socio-medicale de calitate la domiciliul persoanelor varstnice dependente rezidente in sectorul 3, pentru evitarea institutionalizarii 5. Centre de zi din cadrul scolilor generale PRIMARIA SECTORULUI 3 -DGASPC isi propune infiintarea a inca 3 centre de zi in cadrul scolilor generale de pe raza sectorului 3, care sa vina in sprijinul copiilor proveniti din familii cu o situatie financiara precara, familii monoparentale sau dezorganizate, cu risc de abandon scolar sau familial. Bugetul proiectului: 15.000 lei 20.000 lei (RON) 6. Centru de Zi pentru copii cu nevoi speciale , proiect initiat in parteneriat cu Fundatia FARA prevenirea separarii copiilor cu dizabilitati de familiile lor prevenirea institutionalizarii prin oferirea de servicii de zi. Proiectul se adreseaza copiilor cu dizabilitati cu varste cuprinse intre 4 si 7 ani Loc de desfasurare : str. Codrii Neamtului nr. 4 in cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu dizabilitati 7. Centru de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Varstnice. nou centru care sa vina in sprijinul persoanelor varstnice Capacitatea centrului va fi de 60 de locuri va fi construit in str. Marin Pazon nr.2B. 8. Continuarea Proiectului PHARE /2003/005-551.01.04.01. privind restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte si infiintarea serviciilor alternative: Centrul de ingrijire si asistenta Floarea Sperantei Doua locuinte protejate : Sf. Andrei Centrul de zi Sf. Lucian din cadrul Complexului de Servicii Unirea

ACTE ADMINISTRATIVE. CIRCUITUL DOCUMENTELOR


- LEGEA 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale - Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public; - Hotrrea Consiliului Local Sector 3 nr. 143/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor i modalitilor de aducere la cunotina public a proiectelor i actelor administrative normative ale autoritilor administraiei publice locale ale sectorului 3 al Municipiului Bucureti - Legea nr. 215/201 privind administraia public(art.71,alin(1)

18

- Hotrrea Consiliului Local Sector 3 nr. 143/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor i modalitilor de aducere la cunotina public a proiectelor i actelor administrative normative ale autoritilor administraiei publice locale ale sectorului 3 al Municipiului Bucureti; - Legea ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE ART. 68

DISPOZITII privind: - constituirea comisiei pentru vnzarea spaiilor comerciale sau de prestri de servicii - realizarea msurilor i activitilor de protecie civil - reglementarea datei plii salariilor la instituiile i serviciile publice - constituirea unei comisii de evaluare - constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziie produse: articole de mobilier - privind realizarea msurilor i activitilor de protecie civil - privind reglementarea datei plii salariilor la instituiile i serviciile publice din subordinea sau n finanarea Consiliului Local Sector 3 - constituirea unei comisii de evaluare - privind mputernicirea unor salariai ai Centrului Teritorial Veterinar Sector 3 de a constata contravenii i a aplica sanciuni - Legea Proteciei Civile nr. 106/1996 i a Ordonanei Guvernului Romniei nr.47/1994 aprobat prin Legea nr.124/1995, privind aprarea mpotriva dezastrelor i a Ordinului Prefectului Municipiului Bucureti nr. 929 din 17.12.2002. (Ministerul de Interne) * Legea Proteciei Civile nr.106/1996 i Ordonana Guvernului Romniei nr.47/1994, aprobat prin Legea nr.124/1995, privind apararea mpotriva dezastrelor, modificate i completate prin Ordonana de urgen nr.179 din 26.10.2000; Strategia de Securitate Naional a Romniei - stabilitate democratic, dezvoltare economic durabil i integrare euro-atlantic/1999; Strategia militar a Romniei, aprare activ prin capacitate de ripost, modernizare, parteneriat, integrare; Carta Alb a Guvernului - reforma i integrare euro-atlantic/1999; ordinele, dispoziiile i instruciunile Ministerului de Interne; ordinele, dispoziiile i precizrile Comandamentului Proteciei Civile n vigoare. - criteriile suplimentare de atribuire n folosinta gratuita a terenurilor conform dispozitiilor Legii nr. 15/2003

ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI N CADRUL INSTITUIEI ANALIZATE


In fiecare judet si in municipiul Bucuresti Guvernul numeste cate un prefect. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice. Controlul legalitatii actelor administrative ale autoritatilor publice locale si judetene, sub controlul jurisdictional al legalitatii din partea autoritatilor statale este realizat de catre reprezentantul Guvernului in judete, respectiv prin prefect. Astfel prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, un act al consiliului judetean, al celui local sau al primarului, in cazul in care considera actul ilegal. Aceasta este singura cale pe care o poate urma prefectul in exercitarea controlului de legalitate, dar acest control nu este un control ierarhic, ci unul intern deoarece (Legea nr. 69/1991) intre prefecti, pe de o parte si consiliile locale, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare. Nu exista raporturi de subordonare nici intre administratia judeteana si cea locala, respectiv dintre consiliile judetene si consiliile din orase si comune. Controlul de legalitate exercitat de catre prefect este precedat de catre controlul de legalitate efectuat de personalul de specialitate din cadrul autoritatilor administratiei

19

publice locale, control care se efectueaza din oficiu si inainte de a se emite actul administrativ, iar in cazul in care se constata ca actul contine unele prevederi care contravin legii, ele sunt inlaturate. Exigenta in efectuarea acestui control are drept consecinta emiterea unor acte legale si evitarea unor sesizari, reclamatii sau contestatii care pot conduce la nasterea unor litigii.

RESURSELE UMANE N INSTITUIA ANALIZAT


Serviciul Organizare Resurse Umane este un compartiment n subordinea Primarului si colaboreaz cu toate compartimentele din cadrul Primriei Sectorului 3, cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 3 si cu celelalte organisme si institutii abilitate ale statului.

Atributiile Serviciului Organizare Resurse Umane:


- analizeaz propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor aparatului de specialitate al Primriei si pregteste documentatia necesar n vederea supunerii dezbaterii si aprobrii de ctre Consiliul Local al Sectorului 3: - raport de specialitate privind modificarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare; - proiect organigram; - proiect stat de functii; - proiect Regulament de Organizare si Functionare. - pstreaz evidenta organigramei, statului de functii, Regulamentului de Organizare si Functionare, fiselor de post si fiselor de evaluare a posturilor pentru personalul contractual, fiselor de post pentru functionarii publici ai institutiei; - organizeaz la nivelul institutiei actiunea de evaluare anual a performantelor profesionale ale salariatilor; - stabileste salariul de ncadrare al personalului contractual conform prevederilor legale si gestioneaz fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul ncadrat cu contract individual de munc si rapoartelor de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici; - asigur secretariatul privind selectionarea si recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregtire, pe functii, pe specialitti si corespunztor posturilor prevzute n statul de functii; - ntocmeste, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, proiecte de dispozitii de numire, ncadrare, promovare, salarizare, detasare sau delegare, de sanctionare, precum si pe cele de ncetare a raporturilor de munc; - asigur aplicarea corect a legii, n vederea salarizrii personalului nou angajat si a celui existent n ceea ce priveste modificrile ulterioare aprute la prezenta legislatie (indexri, modificri ale salariului de ncadrare); - elaboreaz lucrri privind evidenta si miscarea personalului; - ntocmeste dosarele n vederea pensionrii personalului si le nainteaz n termen legal organelor competente; - elibereaz adeverinte privind calitatea de salariat, la solicitarea salariatilor; - ntocmeste, elibereaz si vizeaz periodic legitimatii de acces n institutie, ecusoane, legitimatii de control n baza dispozitiilor si urmreste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii; - colaboreaz cu persoana cu atributii de medicina muncii n vederea asigurrii examenului medical la angajarea n munc, examenului medical de adaptare, controlului medical periodic, examenului medical la reluarea activittii;

20

- elaboreaz si nainteaz adrese ctre R.A.T.B. pentru eliberarea de permise de cltorie pe mijloacele de transport n comun, pentru personalul institutiei; - pstreaz si tine la zi carnetele de munc ale salariatilor din aparatul propriu, operand toate modificrile intervenite ca urmare a schimbrii functiei, clasei, gradului /treptei profesionale, modificrii salariului, pn la nmnarea acestora ctre titulari; - nregistrarea personalului nou angajat si a modificrilor intervenite n activitatea celui existent n Registrul general de evident a salariatilor; - elaboreaz proiectul anual al programului de perfectionare al personalului din aparatul de specialitate; - organizeaz promovarea personalului ca urmare a evalurii performantelor profesionale individuale; - elaborarea documentatiei necesare acordrii salariului de merit pentru eforturi si rezultate deosebite, centralizarea propunerilor din partea sefilor de compartimente si ntocmirea dispozitiei de acordare; - tine evidenta la zi a vechimii n munc a salariatilor si comunic lunar serviciului financiar modificarea sporului de vechime si a altor sporuri acordate la salariul de baz, potrivit legii; - asigur secretariatul si urmreste desfsurarea perioadei de stagiu a functionarilor publici debutanti pn la definitivarea n functie public; - centralizeaz programarea si reprogramarea concediului de odihn a salariatilor institutiei; - tine evidenta functiilor si a functionarilor publici si comunic Agentiei Nationale a Functionarilor Publici orice modificare intervenit n baza de date; - gestioneaz declaratiile de avere ale functionarilor publici, ale persoanelor cu functii de conducere si de control; - gestioneaz si nregistreaz declaratiile de interes ale functionarilor publici, ale persoanelor cu functii de conducere si de control din cadrul institutiei n Registrul declaratiilor de interes; - ntocmeste raportri statistice specifice evidentei de personal; - rspunde de rezolvarea cererilor, reclamatiilor si sesizrilor care revin n competenta serviciului; - serviciul Organizare Resurse Umane ndeplineste orice alte atributii date de ctre Primar, care, prin natura lor, sunt de competenta sau se ncadreaz n obiectul si atributiile serviciului;

Responsabilitti ale personalului din structura Serviciului Organizare Resurse Umane:


- are obligatia s ndeplineasc cu profesionalism, loialitate, corectitudine si n mod constiincios ndatoririlor de serviciu ce i revin; - se va abtine de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii institutiei; - va rspunde de pstrarea secretului de serviciu, precum si de pstrarea secretului datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executrii atributiilor de serviciu; - rspunde de executarea altor atributii stabilite prin fisa postului; - rspunde de realizarea la timp a atributiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de ctre conducerea institutiei; - rspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corect si complet a datelor de contact si a informatiilor furnizate petentilor.

Prezentarea normelor reglementare n domeniul resurselor umane. 21

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici Legea nr. 53/2003 codul Muncii Regulamentul de ordine interioar n unitate RG1 Legea nr. 164/2001 privind pensiile functionatilor publici Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale Legea nr. 138/1999 privind salarizarea i alte drepturi ale personalului militar din instituiile publice de aprare naional, ordine public i sigurana naional, precum i acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituii

Proceduri de selecie i recrutare a personalului de gestiune i execuie


In legislatia Romaniei exista o serie de acte normative care reglementeaza situatia functionarilor publici in ceea ce priveste recrutarea, selectia, numirea si pregatirea. LEGISLATIE(cele mai importante): - Constitutia Romaniei; - Legea 188/199 privind statutul functionarilor - O.G. 84/2001 privind organizarea Institutului National de Administratie - H.G.1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu, conditiile de evaluare si regulile specifice aplicabile functionarilor debutanti - H.G. 1087/2001 privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice. Semnificatia si motivatia actiunii de recrutare se refera la doua elemente: - departajarea candidatilor - alegerea celor mai capabili candidati pentru a corespunde cerintelor posturilor si functiilor publice existente in structura organizatorica a institutiei publice. Recrutarea implica mai multe metode si tehnici pentru identificarea celor mai potriviti candidati pentru posturile publice din structura organizatorica a primariei. - publicitatea-mod frecvent de apelare - reteaua de cunostinte apelarea la functionarii din sistem pentru recomandari - mijloace de motivare - fisiere cu potentiali candidati (banca de date) - cercetarea de marketing prezentare atractiva a posturilor si functiilor Selectia se face conform unor criterii stabilite. Procesul de selectie se desfasoara pe mai multe etape: - alegerea preliminara (CV si scrisoare de intentie) - completarea formularului de cerere pentru participarea la concurs - intervievarea - testarea - verificarea referintelor - examen medical - interviu final - decizia de angajare.

Modaliti de promovare i motivare a salariailor, instrumente, mijloace etc.


Se are n vedere stabilirea unui sistem coerent, echitabil i stimulativ de retribuire i distribuire a recompenselor n funcie de evaluarea performanelor profesionale individuale Recompense n bani pentru ndeplinirea lucrrilor de excepie i avansri nainte de termen.

22

Salarizarea se face pe baza timpului efectiv lucrat. In limitele unui sistem exista diferentieri, in functie de: - pregatire - vechime - timp suplimentar - conditii speciale de desfasurare a activitatii - nivel ierarhic pe care se situeaza postul sau functia - varsta, etc

Proceduri de evaluare i control a personalului; instrumente, competene, forme, indicatori de performan folosii sau care ar trebui s fie folosii
Evaluarea activitatilor se face in scopul acordarii drepturilor salariale corespunzatoare performantelor profesionale individuale, pe baza unor criterii elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Aceste criterii sunt numite criterii de performanta si pe baza lor se definesc si gradele existente. In urma evaluarii performantei profesionale individuale functionarului public i se acorda calificative.(exceptional, bun, foarte bun, satisfacator, nesatisfacator) Astfel sunt prevazute activitati de: - determinare in fiecare an de catre Agentia Nationala a Functionarilor publici a criteriilor de performanta profesionala - evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici in functie de gradul de realizare a obiectivelor. Criteriile de performanta se aproba prin Ordin al Ministrului Administratiei si Internelor pana la data de 15 decembrie a fiecarui an, pentru anul urmator. Acesta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Evaluarea implica raportarea permanenta a evaluaorului la fisa postului functionarului public. Procedura se realizeaza in trei etape: 1.Completarea raportului de evaluare de catre evaluator 2.Interviul 3.Contrasemnarea raportului de evaluare. Cel care evalueaza intocmeste un raport de evaluare rezultat in urma desfasurarii urmatoarelor activitati: -analiza indeplinirii obiectivelor individuale -notarea (pe criterii de performanta) -stabilirea calificativului final -consemnarea rezultatelor deosebite, a dificultatilor intampinate de functionar Principalul intrument de evaluare este raportul de evaluare.

Compartimente specializate n activitatea de personal; prezentarea detaliat a organizrii sale, ncadrrii cu personal, activiti ce se deruleaz aici
Problematica de baz a managementului resurselor umane este axat pe aspecte referitoare la: recrutare; selecionare; angajare; motivare; salarizare;

23

calificare i perfecionare profesional; promovarea personalului; stabilirea necesarului de personal; strategii i politici de personal; asigurarea unor condiii bune de munc; drepturi i obligaii; disciplina muncii Structura : - Gestiune resurse umane (eviden) Serviciul ncadrare personal Serviciul formare pregtire continu i managementul carierei

Aprecierea personal asupra stilului de lucru i a performanelor angajailor


Se depun eforturi pentru asigurarea transparenei n administrarea cadrului legal al contractului colectiv de munc; Se depun eforturi pentru meninerea unor relaii de munc sntoase i luarea tuturor msurilor posibile pentru evitarea conflictelor de munc. nlturarea sau diminuarea riscurilor de natur fizic i psihic specifice domeniului de activitate i prevenirea accidentelor; nfiinarea n cadrul departamentului de resurse umane a unui post de ofier i unul de personal contractual (jurist) care s asigure aplicarea prevederilor legale privind inspecia muncii; n domeniul asigurrii calitii muncii i a vieii, se va aciona pentru: creterea satisfaciei personalului n activitatea desfurat; asigurarea condiiilor ergonometrice de munc cunoaterea problemelor personalului (direcii, servicii, birouri, compartimente) din cadrul primariei n vederea asigurrii unor consultane pe domenii de specialitate;

EXEMPLE DE STRATEGII IN INSTITUIA ANALIZATA


programe privind protectia mediului programe in domeniul infrastructurii (construire si imbunatatire infrastructura) programe in privinta atragerii de resurse necesare finalizarii de obiective pe plan local atragere de parteneri pentru derularea diverselor proiecte programe in domeniul protectiei sociale initiate de primaria sectorului 3 in colaborare cu diverse institutii, organizatii nonguvernamentale strategie privind intocmirea de baze de date, studii si prognoze in vederea analizarii sistemului de cheltuieli publice programe de reabilitare a drumurilor si strazilor urbane proiecte de construire a unor pasaje si parkinguri strategii privind corelarea veniturilor cu cheltuieliel

- Primaria Sectorului 3 a aprobat la nceputul acestei an, Hotrrea care stabilete Strategia Local Antidrog, precum i Planul Local de Aciune n vederea implementrii acesteia la nivelul sectorului 3, se arat ntr-un comunicat remis duminic AMOS News.

24

Scopul acestei strategii const n prevenirea i reducerea consumului i a cererii de droguri la nivelul sectorului 3 cu implicarea instituiilor publice i private locale.

Centrul de Prevenire Evaluare i Consiliere Antidrog din sectorul 3 va avea urmtoarele prioriti: contientizarea i informarea populaiei, n special a tinerilor cu privire la riscurile i urmrile consumului de droguri, precum i oferirea de alternative pentru petrecerea timpului liber, sensibilizarea i implicarea opiniei publice, se va asigura formarea i perfecionarea n domeniul prevenirii i consilierii antidrog, att a personalului centrului ct i a medicilor, cadrelor didactice, preoilor, poliitilor i a altor categorii profesionale. Vor fi dezvoltate programe de asistare a consumatorilor de droguri instituionalizai sau a celor care au urmat tratamente de dezintoxicare pentru reintegrarea social, precum i activiti de prevenire a consumului de droguri n rndul familiilor care prezint risc social. - Primria sectorului 3 preia gratuit deeurile casnice de dimensiuni mari Primria sectorului 3 preia gratuit de la locuitori obiectele i bunurile de uz casnic de dimensiuni mijlocii i mari, n zilele de luni, miercuri i vineri. Pentru a face comanda, locuitorii sectorului 3 au la dispoziie n aceste zile o linie direct 9460 unde trebuie s ofere date despre adres i tipul deeurilor. Prin aceast aciune, Primria sectorului 3 i-a propus s elimine de pe domeniul public deeurile care sunt aruncate la voia ntmplrii, fiind desfiinate 57 de depozite ilegale de gunoi care au fost mprejmuite cu 9.800 metri de gard metalic. Primarul Liviu Negoi a dispus aplicarea unei strategii de salubrizare a sectorului, astfel c aciunea se desfoar pe 719 artere (carosabil, trotuare, parcri n spic i parcri de reedin) n suprafa total de 1.017.706 mp/zi. n dorina de a responsabiliza societatea de salubrizare, sectorul 3 a fost mprit n 23 de zone, fiecare echip de muncitori acionnd zilnic pe baza unei planificri concrete i detaliate. Aspecte privind salubritatea pot fi semnalate la dispeceratul non-stop, la telefonul 9854.

Prezentarea sistemului de obiective al instituiei publice analizate pentru perioada urmtoare 1-3 ani
Obiectivele principale: - dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului nengradit al populatiei si consumatorilor industriali la aceasta infrastructura (apa, electricitate, distributie gaze, cai de transport); - protectia mediului; - regenerare urbana (regenerarea capitalului natural n special a terenurilor si a resurselor de apa contaminate, precum si reabilitarea urbana prin refacerea si dezvoltarea centrului istoric, a cladirilor istorice aflate n afara perimetrului istoric delimitat, precum si redezvoltarea cladirilor prin reamenajarea fatadelor si a functiunilor lor de baza sau redefinirea acestor functiuni). - ntarirea coeziunii sociale, a solidaritatii comunitare, reducerea saraciei. ** Pentru anul colar 2007-2009 Primria Sectorului 3 va dezvolta capacitatea grdinielor din sector cu cca 45% (1850 de noi locuri), n prezent avnd n administrare un numr de

25

19 grdinie.Prin planul de investiii pentru acest an aprobat de Consiliul Local sector 3 Primria Sectorului 3 construiete 12 noi grdinie.

PRIMRIA SECTORULUI 3 intenioneaz s promoveze implementarea unui proiect de asociere n participaiune n vederea construirii: Ansamblu de locuine n Calea Dudeti nr. 165, sector 3, Bucureti; Ansamblu de locuine n B-dul. 1 Decembrie 1918/str. Succesului (Aleea Cioplea), sector 3, Bucureti; Ansamblu de locuine n Splaiul Unirii nr. 225, sector 3, Bucureti. Aqua Parc - Centrul de agrement Pantelimon Parc VOINICELUL Parcaj public supraetajat Piata agroalimentara Ansambluri de locuinte

Surse de finanare pentru realizarea opiunilor strategice


Resursele de finantare se formeaza conform legislatiei in vigoare. Bugetul de stat transfera resurs financiare catre bugetul local Bugetul Local este alimentat prin Directia Generala a Finantelor Publice si subunitatile primariei, din impozite si taxe locale Astfel veniturile primariei au urmatoarele surse de constituire -Sume repartizate de la bugetul de stat -Venituri fiscale -Varsaminte de la institutiile publice -Venituri diverse -Venituri din operatiuni de capital -76% -13% -7% -1,8% -8,5%

- Pentru proiectul public-privat = va fi realizat de un investitor selectionat n conformitate cu prevederile OG 16/2002 si ale HG 90/2006, de aplicare a OG 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat si norma metodologica de aplicare a acestora. CAPACITATEA INVESTITORILOR INTERESAI Pentru a putea fi precalificati si selectionati, investitorii ori asocierile de investitori interesati vor trebui sa demonstreze: - capacitatea tehnica de a realiza proiectul public-privat propus; - experienta, resurse si expertiza n proiecte similare ca anvergura; - experienta manageriala n domeniu; - capacitatea financiara de a atrage si gestiona n ntregime si pe cont propriu resursele financiare pentru un astfel de proiect. De asemenea, investitorii vor accepta asumarea unei parti din riscurile proiectului pe baza matricei de distributie a riscurilor, propusa de autoritatea publica. - dezvoltarea reelei publice de canalizare cuprinde peste 100 de strzi, Lucrrile de dezvoltare ale reelelor de canalizare sunt finanate din trei surse: Primria Sectorului 3 22 de strzi, SC Apa Nova SA 19 strzi i Primria Municipiului Bucureti - 60 strzi. Dintre cele 60 de strzi prevzute a fi realizate de Primria Capitalei 30 de strzi sunt cuprinse n zona Mihai Bravu-Olimpia,

26

iar alte 30 de strzi n mare parte fr imobile construite sunt prevzute n PUZ-ul Sectorului 3, fiind introduse ntr-un program finanat de Banca Naional pentru Investiii. Obiectiv 'toate strzile cu utiliti moderne' . Bugetul local pentru protecia mediului, canalizare i salubrizare este de 53.103,00 mii lei din care 6.736,36 mii lei reprezint investiii pentru dezvoltarea reelei de canalizare, a declarat primarul Sectorului 3, Liviu Negoi.

ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL N INSTITUIA ANALIZAT

Analiza SWOT Puncte forte


Existenta Strategiei de dezvoltare economico-social Participarea comunitii la aciunile caritabile. Participarea instituiilor, organizaiilor, societilor la organizarea zilelor oraului. Creterea numrului de participani la dezbaterile publice operaionalizarea Primariei adaptarea structurilor funcionale la schimbrile i cerinele mediului socioeconomic, precum i la obiectivele naionale de integrare european i euroatlantic elaborarea actelor normative privind organizarea, misiunile i resursele n conformitate cu standardele Uniunii Europene i aquis-ului comunitar Asigurarea unor posibiliti multiple de pregtire i perfecionare profesional; transparen n relaiile cu mass-media; relaii active cu instituii similare internaionale; tradiii structuri organizatorice flexibile i dinamice lansarea programelor prioritare de aciune n domeniul operaionalizrii mediul de lucru bine organizat i disciplinat realizarea unui sistem de decizie coerent dimensionarea operaional potrivit necesitilor operative i volumului sarcinilor de ndeplinit, avndu-se n vedere dispoziiuni legale n vigoare privind principiile de organizare, funcionare i atribuiile serviciilor publice. 27

parteneriate cu organizaii strine materializate prin schimburi de experien, cursuri, exerciii i aplicaii existena revistelor de specialitate realizarea informatizrii

Puncte slabe - Lipsa de iniiativ din partea cetenilor . - Numr redus de ONG-uri sau alte tipuri de asociaii. -Numr insuficient de puncte de informare. -dificulti de comunicare intern care genereaz o anumit rezisten la schimbare -deficiene n delimitarea atribuiilor sectoriale; -insuficiena spaiilor de lucru, echipamentelor IT&C i de birotic; Oportuniti Strategia de dezvoltare economico-social. Existena unor proiecte locale n derulare.

Ameninri Migraia persoanelor tinere spre strainatate. Fonduri insuficiente pentru organizarea aciunilor i editarea materialelor.

28

Concluzie Relaiile interne din cadrul Primariei sunt relaii dintre membrii instituiei care n ultima perioad au cunoscut o mbuntire ce conduce la o bun desfurare a activitilor i la dezvoltarea lor cu succes. Fiecare angajat din cadrul Primriei este tratat ca ca participant la activitatea instituiei iar conducerea instituiei i permite s i manifeste din plin spiritul inventiv, creator i personalitatea. Informaiile n cadrul instituiei curg n ambele direcii: dinspre conducere spre personal i de la acesta ctre conducere. Comunicarea de la conducere spre personal curge sub form de informaii, instruciuni, decizii, astfel: ntlniri sptmnale n care se discut activitatea pe compartimente i n ansamblu, perspectivele, msurile de luat, etc. i la care particip conductorii principalelor direcii i servicii. transmiterea informaiilor, anunurilor, notelor interne prin intermediul avizierelor amplasate n fiecare birou i in holul Primriei transmiterea solicitarilor spre rezolvare prin intermediul reelei interne de circulaie a documentelor, dar i sub forma unor discuii libere, felicitri, urri prin organizarea unor evenimentelor cu ocazia srbtorilor de Crciun, Pate, 8 Martie, zile onomastice sau aniversri. Comunicarea de la angajai spre conducere curge sub forma propunerilor de proiecte, propunerilor de soluii la diverse probleme sau altor feluri de feed back . Recomandari Colaborarea cu celelalte servicii pentru obtinerea de informatii de interes public cerute de mass-media; Stabilirea de contacte, colaborari si realizarea unei comunicari eficiente cu reprezentantii mass- media, in vederea reflectarii cat mai exacte a activitatii Primariei si a Consiliului Local si pentru a raspunde nevoii de informare publica; Redactarea si transmiterea comunicatelor si stirilor de presa in topuri informative catre agentiile de presa, ziare, radiouri, televiziuni; Organizarea de conferinte de presa; Rezolvarea corespondentei in termenul prevazut de lege. Asigura informarea cetatenilor cu privire la actele necesare eliberarii documentelor solicitate, precum si cu privire la programul de audiente si de lucru cu publicul si la Avizierul Primariei mbuntire a activitii Serviciului Centre Informare Ceteni.

Crearea unui climat de ncredere i simpatie n rndul cetenilor. Atragerea membrilor comunitatii locale in procesul decizional.
Avizierele sa fie utilizate dup ideea mai aproape de ceteni ! i sa afieze cele mai recente informaii despre activitatea administraiei.

29

Sondajele de opinie efectuate ori de cte ori administraia simte nevoia obinerii unui feed-back de la ceteni pentru diverse proiecte ce urmeaz a se realiza sau deja implementate. n momentul de fa, cetenii nu se implic destul n aciunile administraiei locale, nu au iniiativ i nu vor s ia parte voluntar la unele aciuni. Singurele aciuni unde se implic cei mai muli ceteni, oameni de afaceri sunt aciunile caritabile i manifestrile dedicate oraului. Din pcate, exist lips de respect din partea unor ceteni fa de bunurile comunittii, considerndu-se c administraia local este singura care trebuie s se preocupe de pstrarea i ntreinerea acestora.

CUPRINS
PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA -Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate -Baza legala de infiintare -Legislatia in baza careia se dasfasoara activitatea -Obiective fundamentale -Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE IN INSTITUTIA ANALIZATA -Analiza institutiei d.p.d.v. ec-financiar -Modalitati de finantare a activitatii desfasurate -Posibilitati de obtinere a unor resurse de finantare din sponsorizari -Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei -Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA IN INSTITUTIE -Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale organizarii -Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa -Analiza modului de aplicare a Legii52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA ANALIZATA PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE CATRE INSTITUTIE ACTE ADMINISTRATIVE.CIRCUITUL DOCUMENTELOR ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL INSTITUTIEI RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA -Prezentarea normelor de reglementare in domeniul resurselor -Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si executie -Modalitati de promovare si motivare a salariatilor, instrumente -Compartimente specializate in activitatea de personal ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA INSTITUTIEI ANALIZATE -Particularitati ale institutiei publice analizate -Identificare si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizatorice

30

-Prezentarea sistemului de obiective al institutie pentru perioada de 1-3 ani -Surse de finatare pentru realizarea optiunilor strategice -Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL IN INSTITUTIA ANALIZATA -Puncte forte si puncte slabe Cauzele care au generat punctele forte si slabe -Recomandari

31