Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCURETI Facultatea De tiina i Tehnologia Informaiei nvmnt la Distan Centru PITESTI

AUTORII ACESTUI PROIECT

STAN LOREDANA STOIEAN ILIE UREA MARIUS

Profil : Informatica, anul II, Sem I Specializarea : Informatica

Conf. dr. Gramada Argentina

CONCEPEREA UNUI PROIECT EUROPEAN

FISA PROIECTULUI

1. DE CE?_________STARI DE LUCRURI, NEVOI 2. PENTRU CINE?___GRUPURI TINTA 3. CUM?__________ACTIUNI DETERMINANTE 4. CU CE?_________COMPETENTE, EXPERTIZA 5. UNDE?_________ZONE GEOGRAFICE 6. CU CE SCOP?____PRODUCERE, IMPACT

Conf. dr. Gramada Argentina

EXTINDERE SI MODERNIZARE PENSIUNE TURISTICA RURALA ALEXIA SOLICITANT: SC ALEXIA SRL MASURA 3.4 DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE CARE SA GENEREZE ACTIVITATI MULTIPLE SI VENITURI ALTERNATIVE Masura 3.4 prevede pentru turismul rural, posibilitatea constructiei integrale a unei pensiuni, mobilarea acesteia, dotarea ei cu aparatura electronica, achizitionarea de mijloace de transport pentru turisti, precum si dezvoltarea unor facilitati de divertisment care pot include teren de sport sau chiar o piscina. SUBMASURA 02: REGIUNEA: 3 conform ordinului nr. 355/10.mai.2007 privind aprobarea criteriilor de incadrare, si delimitarea unitatilor administrativ-teritoriale in zona montana defavorizata JUDET: ARGES DE CE O PENSIUNE TURISTICA? Romania se arata a fi o tara cu o mare disponibilitate pentru turism conferita de varietatea, frumusetea si ineditul resurselor turistice naturale si antropice. De la munte si pana la Delta Dunarii si litoralul Marii Negra, cu exceptia unor arii restranse de cimpie, intreg teritoriul tarii ofera conditii favorabile dezvoltarii turismului in formele sale variate. Una dintre aceste forme de turism, cu mare cautare in randul turistilor autohtoni si straini este turismul rural. Spatiul rural romanesc are avantajul unui peisaj de o mare frumusete, a unor traditii si obiceiuri folclorice rare care impresioneaza si poate darui sejururi/ vacante de neuitat turistilor. Cu toate ca ne putem mandri cu nenumarate atractii naturale, istorice, culturale, populare, etc. totusi tara noastra inregistreaza o serie de neajunsuri atunci cand se face referire la infrastructura specifica de turism atat din punct de vedere cantitativ dar si calitativ: structuri de cazare, restauratie, agrement, etc. Aceste neajunsuri nu ne-a permis sa facem cunoscuta Romania turistica la adevarata sa valoare. Este un motiv pentru care fondurile europene sprijina turismul, in general. PENTRU CINE? In ultimii zece ani s-a constatat o cerere din ce in ce mai crescuta pentru eco-turism si turism rural, 10% dintre agentiile de turism internationale acordand o atentie deosebita programelor ecoturistice. Atractiile unice ale tarii noastre, din perspectiva marilor agentii de turism internationale sunt natura nepoluata, autenticitatea traditiilor, animale salbatice mari (lupi, ursi), Delta Dunarii, paduri seculare si nu in ultimul rand ospitalitatea romaneasca. Toate aceste atuuri naturale atrag in medie, in fiecare an, un numar de 5 milioane de turisti, dintre care cetatenii straini sunt in numar de peste un milion, iar turistii romani aproape 4 milioane. Din aceleasi date oferite de Institutul Roman de Statistica, turismul rural a atras anul trecut 90.000 de turisti romani si straini.

CUM? Conditia esentiala pentru obtinerea fondurilor nerambursabile SAPARD este demonstrarea viabilitatii economico-financiare a investitiei. Prin acest lucru se intelege obtinerea de performante financiare si capacitatea de a opera fara a recurge la sprijin public in activitatea sa operationala viitoare. Cu alte cuvinte, beneficiarul va trebui sa demonstreze ca isi poate plati obligatiile si datoriile in mod regulat si sa genereze un profit net de

Conf. dr. Gramada Argentina

minimum 5%. Beneficiarul poate sa primeasca de doua ori sprijin, in perioada de implementare a Masurii, fara ca cele doua investitii sa fie derulate in acelasi timp, iar suma lor sa nu depaseasca valoarea maxima a ajutorului public. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Autoritatea Nationala pentru Turism emite avizul de specialitate pentru construirea de pensiuni turistice si pentru realizarea modernizarii unor asemenea structuri. Pentru emiterea acestor avize este necesara depunerea documentatiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 31/1996, respectiv : a) cererea de solicitare a avizului din partea beneficiarului; b) certificatul de urbanism; c) documentatia tehnica de executie - proiect in faza pentru autorizare de construire, care va cuprinde: d) 1. documente scrise: - memoriu succint pentru fiecare specialitate in parte; - date si indicii care caracterizeaza constructia proiectata; d) 2. documente desenate: - planul cuprinzand incadrarea in teritoriu la una dintre scarile: 1:10.000; 1:2.000; 1:1.000; - planul de situatie al imobilelor care fac obiectul avizarii, la scara: 1:2.000 sau 1:1.000; 1:500; 1:200; 1:100, dupa caz, care va preciza: - parcela cadastrala pentru care a fost eliberat certificatul de urbanism; - amplasarea tuturor constructiilor care se vor construi sau care se vor desfiinta; - accesele in incinta si in constructie; - plantatii, spatii verzi; - trasee de alimentare cu apa si canalizare; - planurile tuturor nivelurilor; - sectiuni care sa cuprinda cota zero, cotele tuturor nivelurilor, inaltimea acoperisului si pantele acestuia; - toate fatadele care sa cuprinda si cladirile invecinate, dupa caz, pentru constructiile alipite unor imobile existente. Dupa obtinerea acestor avize de specialitate, pentru a solicita un ajutor nerambursabil sunt mai multe etape de urmat, respectiv, solicitantul trebuie sa se adreseze Agentiei SAPARD sau Birourilor Regionale pentru a obtine Ghidul solicitantului pentru Masura 3.4 Tot de la sediul Agentiei, Birouri Regionale, viitorul beneficiar va intra in posesia Cererii de finantare, care se va completa electronic. Cererea se va completa astfel: Solicitantul trebuie sa completeze cererea de finantare in limba romana si sa o depuna in trei exemplare: un original si doua copii; - Cererea de finantare va fi completata numai electronic si va fi depusa pe suport de hartie si pe discheta. Cererile completate de mana sau scrise la masina nu vor fi acceptate. De asemenea, este obligatoriu a se respecta formatul cererii de finantare (cu incadrarea in pagina) asa cum este prezentat in ghid; - De asemenea, fiecare exemplar din Cererea de finantare (exemplarul original si cele doua copii), insotit de anexele tehnice si administrative va fi legat intr-un singur dosar (chiar daca documentatia tehnica a fost legata in prealabil) astfel incat sa nu permita detasarea si/sau inlocuirea documentelor. Dosarul va fi paginat si opisat, numerotarea paginilor facandu-se manual in partea dreapta sus a fiecarui document, in ordine de la 1 la n, unde n este numarul total al paginilor din dosarul complet. Documentele justificative vor fi anexate in ordinea opisului de la sfarsitul Cererii de finantare, indicandu-se numerele de pagina la care se afla fiecare document. - Exemplarul original va avea inscrisa pe coperta, in partea superioara dreapta, mentiunea ORIGINAL si va fi stampilat de catre solicitant si semnat de catre responsabilul legal al solicitantului pe fiecare foaie completata. Solicitantul va stampila copiile acestora cu mentiunea conform cu originalul si responsabilul legal al solicitantului va semna. Conformitatea acestor documente cu originalele ramase la solicitant se va verifica cu ocazia verificarii pe teren. Daca cel putin un document aflat in copie in exemplarele COPIE 1 sau COPIE 2 a cererii de finantare nu este conform cu originalul aflat la solicitant, cererea de finantare va fi declarata neeligibila;

Conf. dr. Gramada Argentina

- Cele doua exemplare copie vor avea inscrisa pe coperta, in partea superioara dreapta, mentiunea COPIE Nr. 1 si respectiv COPIE Nr. 2. Cele doua exemplare copie vor fi stampilate de catre solicitant si semnate de catre responsabilul legal al solicitantului. Fiecare foaie completata va avea mentiunea Conform cu originalul; - Fiecare exemplar al cererii de finantare (inclusiv anexele aferente), trebuie introdus in cate un plic care trebuie sa aiba inscrise numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte, numele complet al solicitantului, adresa completa a acestuia si denumirea proiectului (identice cu cele inscrise in cererea de finantare). Pe fiecare plic se va inscrie cuvantul original sau copie, dupa cum este cazul. Toate aceste mentiuni se vor inscrie pe plic, citet, cu caractere majuscule si diacritice; - Solicitantul trebuie sa isi completeze cererea de finantare avand la baza explicatiile oferite in instructiunile ce insotesc cererea de finantare; - Nu se vor accepta cereri de finantare cu stersaturi sau completari facute manual sau cu masina de scris; - Solicitantul se va asigura ca ramane in posesia unui exemplar complet al cererii de finantare in afara celor trei exemplare pe care le depune. Cererea de finantare trebuie depusa direct, personal, la una dintre adresele Birourilor Regionale de Implementare a Programului SAPARD (BRIPS). Proiectul care contine cererea de finantare si toate anexele necesare - studiul de fezabilitate, avizele de mediu, sanitar-veterinare, certificat de urbanism, verificat si analizat, Curriculum Vitae, ultimul bilant contabil - este declarat conform de catre specialistii Biroului Regional. Daca toata documentatia este completa si corecta apoi dosarul este trimis la sediul central al Agentiei unde este declarat eligibil pentru a fi finantat. Beneficiarul va fi instiintat in scris despre eligibilitatea proiectului sau. Ultima etapa este semnarea contractului de finantare dintre beneficiar si Agentia SAPARD, dupa care se poate demara investitia.

CU CE? Prin Programul SAPARD pot fi accesate fonduri nerambursabile pentru construirea sau modernizarea pensiunilor turistice din mediul rural, dar si pentru diferite forme de activitati de turism recreativ. Suma alocata prin Programul SAPARD pentru turismul rural este de aproximativ 68 de milioane de Euro, din care 38 milioane de euro sunt pentru pensiuni, iar 30 de milioane de euro pentru alte tipuri de turism rural. Totalul fondurilor disponibile pentru Masura 3.4, Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative, se ridica la 150,32 de milioane de euro din care investitiile mentionate mai sus au o pondere de 45%. Beneficiarii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale, societati agricole, societati comerciale cu capital integral privat, pot primi sprijin financiar de minim 2.500 de euro si de maxim 100.000 de Euro. Astfel, valoarea totala a investitiei, care include cofinantarea si finantarea SAPARD, trebuie sa se incadreze intre 5.000 si 200.000 de euro. Din valoarea totala eligibila a proiectului, 50% reprezinta contributia beneficiarului, iar 50% contributia publica. In Programul SAPARD, cofinantare publica reprezinta contributia Uniunii Europene, 75% si a Guvernului Romaniei 25%. Astfel, se poate achizitiona, cu fonduri SAPARD, tot ce este necesar pentru asigurarea unui standard ridicat de calitate al serviciilor. Pentru infiintarea pensiunii turistice investitia trebuie sa se incadreze in clasificarea de minim doua margarete. Numarul de camere poate varia de la 4 pana la 10, cu un maxim de 30 de locuri de cazare. Tot prin finantare SAPARD pensiunea isi pot dota sau extinde restaurantul aferent capacitatii de cazare. De asemena, pote fi amenajat chiar si o terasa in aer liber. Pentru toate aceste facilitati se poate cumpara aparatura electrocasnica, cat si toate obiectele de uz casnic necesare.

Conf. dr. Gramada Argentina

Sursele de finantare preconizate

Tipul investitiei: AC (achizitii complexe) Devizul general al proiectului prevede costuri legate de C+M (constructii + montaj) cu proiect tehnic.

DOCUMENTE DE RAPORTARE IN VEDEREA MONITORIZARII La finalizarea fiecarui Program de lucru (etapa) se vor prezenta, in vederea monitorizarii activitatii desfasurate, cu cel putin doua saptamani inainte de termenul prevazut pentru esalonarea platii etapei respective, urmatoarele documente: Raportul de activitate insotit de documentatia specifica care sustine realizarea etapei; Procesul verbal de avizare interna; Devizul postcalcul, insotit de nota pentru fundamentarea regiei (pentru contractor si pentru fiecare partener); Nota va contine justificarea procentului aplicat pentru determinarea cheltuielilor de regie, metoda de calculatie si criteriul de repartizare a cheltuielilor indirecte; Centralizatorul cheltuielilor efectuate (pentru contractor si pentru fiecare partener); Fisa costurilor planificate si realizate; Fisa de pontaj Fisa de cont conform devizului postcalcul pentru etapa prezentata; Cerere de plata pentru decontarea etapei, intocmita conform modelului. Ordinul(le) de plata pentru activitatile partenerilor din etapa anterioara

Conf. dr. Gramada Argentina

GRAFICUL GANTT cu Microsoft Project Fisier de tip*.mpp

Prin proiect ,se va reabilita, moderniza, si extinde, o constructie existenta pentru a o transforma in pensiune turistica rurala pentru: cazare, cu respectarea limitelor de cazare stabilite prin fia msurii; recreere i divertisment; construcii speciale pentru utiliti, adposturi pentru vehicule i unelte. alte lucrri pentru pregtirea terenurilor aferente activitilor de recreere i distractie, cuprinznd alei i platforme, spaii verzi, terenuri de sport -echipamente, instalaii i dispozitive noi pentru administrarea unitii turistice, incluznd: centrala termica pe lemne ; echipament de iluminare i aer conditionat; echipament de filtrare i purificare;

Conf. dr. Gramada Argentina

telecomunicaii, software i hardware; echipamente electrocasnice, mobilier i faciliti de servire public; infrastructur pentru activiti sportive; instalaii sanitare ; echipament audio-video pentru divertisment.

Obiectivul se compune din: 1. corp cazare (9 camere cu pat dublu si un apartament cu doua camere) Toate camerele sunt prevazute balcon, baie utilata la cele mai moderne standarde, sobe cu lemne, tv color si cablu tv, telefon, mobilier de stejar. De asemenea, pensiunea detine sistem de incalzire centrala pe lemne. 2. corp servire masa -restaturantul pensiunii cu 30 de locuri 3. bucatarie dotata cu: 2 plite electrice, filtru de cafea, cuptor cu microunde, 2 frigidere, masina de spalat vase, 2 mese inox 4. spalatorie dotata cu: masina de spalat automata, uscator, fier de calcat. 5. parcare proprie 6. teren tenis 7. piscina in aer liber Aceste corpuri sunt prevazute cu retea alimentare apa, retea canalizare, racord electric si iluminat si respectiv 10 seturi mobilier camera, 1 set mobilier restaurant si receptie, 1set mobilier bucatarie, 10 televizoare si 20 seturi lenjerie camera.

Analiza SWOT PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

poziionarea zonei de agrement ct mai departe de traficul rutier; potenial turisic natural dezvoltat ; posibilitatea practicrii unor diverse sporturi (canotaj, pescuit, tenis, volei, bowling); existena unei tabere pentru copii n incinta zonei de agrement, precum i a dotrilor aferente; posibilitatea organizrii de ceremonii (nuni, banchete, zile onomastice); ci multiple de acces.

infrastructura insuficient dezvoltat; lipsa semnalizrilor pe timp de noapte; inexistena unor salvamari pe malul lacului; calitatea inferioar a dotrilor pentru joaca copiilor (bazin fr ap, leagne nvechite); inexistena materialelor promoionale i a unor programe de marketing; lipsa locurilor special amenajate pentru foc; inexistena bncilor; existena deeurilor;

OPORTUNITI

AMENINRI

se prevede perfecionarea serviciilor oferite; realizarea unei mai bune promovri a zonei; introducerea de mijloace de transport ct mai accesibile ; realizarea unui plan de amenajare.

preferinele localnicilor pentru petrecerea timpului liber n alte zone de agrement; insuficiena resurselor financiare pentru modernizarea zonei.

Conf. dr. Gramada Argentina

UNDE? LOCALIZARE PROIECT Pensiunea ALEXIA va fi situata pe soseaua Rucar-Bran, la intersectia cu drumul care duce catre Pestera Dambovicioara.

DE CE AM ALES ACEASTA ZONA ? Datorita obiectivelor turistice ce se gasesc aici:

CASTELUL BRAN

Situat la 30 km de Brasov, intre Muntii Bucegi si Piatra Craiului, Castelul Bran este un important monument national si punct de reper al turismului din Romania, datorita atat frumusetii lui, a peisajului, cat si a legendei contelui Dracula, al carui spirit bantuie inca aceste locuri stravechi. Remarcabil monument de arhitectura construit intre 1377-1382, pe o stanca de 60 m, indeplinea functii militare si functiile unui punct de vama. Desi a suferit numeroase transformari, aceasta fortareata impunatoare mai pastreaza elemente ale stilului gotic original. Astazi gazduieste un muzeu de arta feudala (arme si mobilier de epoca, trofee de vanatoare). Prin atmosfera medievala autentica pe care o degaja, este asociat cu celebra legenda a vampirului Dracula (ce-si are obarsia in Evul Mediu transilvanean). CETATEA RASNOV

Conf. dr. Gramada Argentina

Situata pe drumul de veche traditie Brasov-Rucar-Campulung Muscel, ce lega Transilvania de Tara Romaneasca, cetatea Rasnov a fost construita in secolul al XIV-lea, pe o ridicatura de teren care domina tot sesul Barsei. O plimbare printre ruinele camerelor de provizii, de-a lungul zidurilor groase, cu galeriile de unde luptatorii rasnoveni aparau cetatea. O imagine tot atat de sugestiva ne-o ofera si muzeul din Rasnov, in care armele, uneltele, stampele si alte obiecte de epoca evoca atmosfera acelor vremuri si intregesc istoricul puternicei cetati.

MANASTIREA NAMAIESTI

Manastirea Namaiesti se afla intr-o zona cu stravechi urme istorice si de un pitoresc deosebit, ascunsa intr-o stanca, la altitudinea de 765 m, la 5 km NE de orasul Campulung. Legenda spune ca niste ciobani, pascand oile prin aceste locuri si adormind deasupra stancii, au auzit in vis batai de clopote si rugaciuni bisericesti si au vazut un inger care spunea:"Aici, in sanul acestei stanci sta de multe veacuri o icoana a Maicii Domnului, zugravita dupa chipul ei cel adevarat. Sculati-va, apucati poteca pana la ea, sapati in piatra adanc si ridicati lacas de inchinaciune". Ciobanii, dand ascultare visului, urmand poteca, au gasit icoana care stralucea in fundul unei pesteri, ca intr-un altar. Au sapat in acel loc, scobind piatra, au facut zid de intrare, au ridicat turla si astfel a luat fiinta biserica.

PARCUL NATIONAL PIATRA CRAIULUI

Fascinant prin peisaj si natura salbatica, Piatra Craiului ocupa un loc special in inima oricarui iubitor al naturii. Aici, natura si oamenii creaza un spatiu de convietuire specific, Piatra Craiului fiind declarata Parc National si protejata de legile Romaniei.
Maretia crestei dantelate a Pietrei Craiului, al carei profil caracteristic se remarca de la mare distanta, este imbogatita si de elementele specifice de flora si fauna - monumente ale naturii. Cel mai remarcabil element, specific Pietrei Craiului si care nu se mai gaseste in alta parte este: garofita Pietrei Craiului. La aceasta se adauga numeroase specii raspandite in general in masivele

Conf. dr. Gramada Argentina

10

calcaroase: limba cerbului, feriga de piatra, clopoteii de talie mare, muscata de munte, nemtisorul de munte, macii galbeni. Dintre animalele care traiesc in Piatra Craiului sunt ocrotite capra neagra si cocosul de munte.

CHEILE SI PESTERA DAMBOVICIOAREI Raurile care coboara in Muntii Fagaras, Piatra Craiului si Leaota au sapat in calcarele de aici vai inguste si adinci, dand nastere, pe un teritoriu relativ restrans, celui mai mare complex de chei aflate la noi in tara. Printre acestea se numara Cheile Dambovicioarei, deosebit de pitoresti si spectaculoase. Dintre multimea de pesteri ce se gasesc in lungul Cheilor Dambovicioarei, cea mai cunoscuta si impresionanta este Pestera Dambovicioarei. Aceasta se gaseste la 1 km nord de satul Dambovicioara, la altitudinea de 861 m, pe stanga raului Dambovicioara. Lunga de peste 250 m, pestera are aspectul unei galerii putin ramificate si este usor accesibila turistilor.

CU CE SCOP? O investitie in domeniul turismului rural cu sprijinul Programului SAPARD este o excelenta oportunitate de afaceri avand in vedere potentialul natural neexploatat al Romaniei. La nivel mondial, turismul este cea mai importanta ramura economica, detinand singur 12% din totalul domeniilor de activitate si avand incasari de aproximativ 530 de miliarde de dolari pe an.

Conf. dr. Gramada Argentina

11

TARIFELE AFISATE LA RECEPTIE Pensiune ALEXIA" *** Duminica - Joi Vineri - Sambata

Apartament Camera Single

120 ron (37 euro) 100 ron (31 euro)

130 ron (40 euro) 120 ron (37 euro)

Pentru copiii de pana la 7 ani cazarea este gratuita in aceeasi camera cu parintii. Pentru copiii de la 8 ani pana la 14 ani se plateste 1/2 din tariful unui adult. Pentru sejur mai mare de 3 nopti se aplica tariful din cursul saptamanii.

In urma acestei investitii s-au creat 7 locuri noi de munca din randul populatiei locale neocupate, in scopul atenuarii depopularii spatiului rural din aceasta zona, unde somajul atinge cote ridicate mai ales in randul femeilor.

Conf. dr. Gramada Argentina

12