Sunteți pe pagina 1din 8

GRILE METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE ADEVARAT/FALS 1. 2. 3. 4. 5.

Riscul este dominanta majora a universului economistului Corectitudinea si soliditatea concluziilor stiintei economice nu depind de realismul ipotezelor. Procesul de cunoastere serveste practicii nevoilor oamenilor Cunoasterea comuna se concretizeaza si circula sub forma unor teorii stiintifice Metodologia cercetarii economice are rolul de a mari performantele profesionale ale economistilor si de a dezvolta la studenti abilitatea de analiza, de redactare si sustinere a unei lucrari publice Numerosi economisti sustin transformarea stiintei economice intr-o stiinta exacta. Definitiile au rolul de a preciza cu rigoare continutul si semnificatia unor termeni, concepte si notiuni. Alegerea temelor de cercetare se face in ordine crescatoare a importantei lor sociale. In constituirea echipei de cercetare nu se tine seqama de experienta anterioara a membrilor acesteia. A F A F F

6. 7. 8. 9.

A A F F F A F F A F A F F A F F A

10. In activitatea de cercetare economistii nu comit erori. 11. Stiinta economica manifesta 2 slabiciuni majore: include un deficit de realism si constituie un ajutor limitat pentru practica. 12. Un proces esential in stiinta economica il constituie extinderea cercetarii specializate asupra unor aspecte si laturi inguste. 13. Etapele unei cercetari sunt: pregatirea, explicarea, iluminarea si verificarea. 14. Cercetatorii pot alege tema de cercetare pe care o doresc. 15. In etapa de alegere a temei nu exista riscuri. 16. Redactarea lucrarii stiintifice incepe cu definitivarea tezelor de baza ale lucrarii. 17. In valorificarea lucrarii cercetatorii nu sunt implicati. 18. Informatia stiintifica, ca orice resursa din natura, are caracter limitat si nu se erodeaza. 19. Documentele primare sunt acelea in care se cuprind rezultatele cercetarii stiintifice si contributiile originale ale cercetatorilor. 20. Potrivit lui Bateson, informatia este o diferenta care nu creaza diferenta. 21. Documentarea bibliografica este o subetapa a explicarii fenomenului economic. 22. Inferentele deductive sunt logic necesare si subiectiv certe.

23. Inductia genereaza inferente nedemonstrabile, in timp ce inferarea prin deductie este demonstrabila. 24. Modelul exonomico-matematic este o constructie logica, artificiala, care incearca prin analogie sa reprezinte realitatea cat mai veridic posibil. 25. Informatia stiintifica nu reprezinta o marfa. 26. Observarea stiintifica nu implica si realizarea de cercetari de caz si multidisciplinare. 27. Relatia cauzala este o legatura permanenta si subiectiva intre 2 sau mai multe fenomene economice. 28. In explicarea fenomenelor economice, masurarea economica nu este esentiala. 29. Dezvoltarea stiintei furnizeaza si elemente de ingrijorare privind evolutia societatii omenesti. 30. Progresul stiintei nu este influentat de nivelul de dezvoltare al economiei. 31. Un proces esential in stiinta economiei il constituie diminuarea ponderii cercetarilor inter- si multi-disciplinare. 32. Problematica economica apare din confruntarea teoriei economice su practica economica. 33. Epistemologia cuprinde si studiul metodelor de cunoastere si al metodologiei de cunoastere stiintifica. 34. In etapa actuala de dezvoltare a stiintei are loc o deplasare de accent de la latura predictiva la cea explicativa. 35. Stiinta economica are un continut complex, fiind practic un sistem de stiinte ccu trasaturi distincte, definitorii. 36. Folosirea criteriului istoric in explicarea proceselor si fenomenelor economice este indispensabila. 37. Datorita complexitatii sale, procesul de cunoastere si cercetare stiintifica este greu, daca nu imposibil de pus intr-o schema general valabila. 38. In economie, comportamentul uman de masa este reductibil la o ecuatie. 39. Procesul de cunoastere are un caracter pur explicativ, constituind un scop in sine. 40. Cunoasterea comuna utilizeaza o singura modalitate de verificare a ipotezelor si anume incercarea. 41. Cunoasterea reprezinta un proces complex de reflectare a realitatii, de identificare a cauzelor si factorilor care influenteaza evolutia unor procese si fenomene din natura si societate. 42. Activitatea de cercetare stiintifica economica se desfasoara numai in cadrul Institutului National de Cercetari Economice din subordinea Academiei Romane. 43. Fiecare stiinta dispune de un nucleu paradigmatic propriu.

A A F F F F A F F A A F A A A F F A A

F A

44. Documentele secundare sunt rezultatul prelucrarii documentelor tertiare. 45. Fenomenele economice se einterfereaza si se asociaza cu celelalte tipuri de fenomene socio-psihologice. 46. Cunoasterea stiintifica economica este definita drept cunoastere exacta, universala si verificabila, ca orice stiinta a naturii. 47. In alegerea temei se tine seama de cunoastintele cercetatorului despre tema respectiva. 48. O ipoteza poate fi sugerata de faptele empirice sau poate fi construita pe baza imaginatiei si fanteziei cercetatorilor. ALEGERE: 1. a. b. c. d. 2. a. b. c. d. Printre elementele structurale ale uei stiinte nu se afla: materialul faptic acumulat de-a lungul intregului proces de dezvoltarea stiintei ipotezele confirmare sau neconfirmate modelul de cercetare a realitatii factorii de productie Printre procesele esentiale din stiinta economica nu se afla: cresterea aplicarii matematicii in cercetarea fenomenelor economice extinderea experimentarii ca modalitate de verificare a ipotezelor admise promovarea cercetarilor inter- si multi-disciplinare transformarea intr-o stiinta inchisa

F A F A A

3. a. b. c. d. 4. a. b. c. d. 5. a. b. c. d. 6. a. b. c. d. 7.

Cunoasterea stiintifica difera de cunoasterea comuna sub aspectul: formei si limbajului metodei procedeelor de verificare a ipotezelor formei, metodei, procedeelor de verificare si limbajului. Printre subsistemele managementului cercetarii nu se regaseste: subsistemul organizatoric subsistemul motivational subsistemul informational subsistemul decizional Printre momentele caracteristice fazei de incubare nu se regaseste: gandirea consienta, de concentrare asupra problemei fixarea problemei in subconstient explicarea fenomenelor si proceselor economice actiunea gandirii subconstiente Printre tipurile de documentare nu se regaseste: documentare bibliografica documentare directa documentare indirecta consultarea specialistilor Printre operatiunile specifice proiectarii temei de cercetare nu se afla:

a. b. c. d. 8. a. b. c. d. 9. a. b. c. d. 10. a. b. c. d. 11. a. b. c. d.

elaborarea schitei proiectului de cercetare elaborarea planului preliminar al structurii proiectului elaborarea proiectului temei de cercetare elaborarea raportului de cercetare Printre etapele interne al documentarii nu se regaseste: identificarea surselor studierea surselor consumarea surselor culegerea surselor Una din activitatile de mai jos nu este caracteristica etapei de documentare: cunoasterea conceptelor si categoriilor cunoasterea teoriei din domeniu constituirea echipei de lucru cunoasterea practica a domeniului in care se inscrie tema. Dintre aspectele urmatoare, unul nu este avantaj al lucrului in echipa: scurtarea timpului de executie a lucrarii formarea mai rapida a tinerilor cercetatori aprecierea exacta a aportului individual promovarea schimbului larg de opinii In etapa studierii surselor se folosesc mai multe instrumente specifice. Intre ele nu se afla: fisa bibliografica nota de lectura referatul documentar referatul documentar de sinteza

12. O lucrare ce prezinta cunostinele, teoriile unei stiinte, in mod sistematic si in conformitate cu principiile didactice ale formarii profesionale este: a. o monografie b. un tratat c. un manual d. un dictionar 13. Un un model: a. b. c. d. model cu un grad ridicat de abstractizare ce se bazeaza pe un sistem cu conexiune inversa este iconic imitativ simbol cibernetic

14. O operatiune rationala prin care pe baza acceptarii, mai mult sau mai putin categorice, a unor enunturi numite premize,se trece la acceptarea unui alt enunt numit concluzie este o: a. explicatie b. simulare c. inferare d. afirmatie 15. Dupa gradul de originalittate si intermediere, sursele documentare se structureaza in 4 categorii. Printre acestea nu se regasesc: a. b. documentatiile secundare microformatele

c. d.

documentatiile tertiare documentatiile cuaternare

16. O forma particuara a experimentului, care presupune construirea unor modele de fenomene economice analoage in vederea desfasurarii experimentului pe modele in locul fenomenului real este: a. scenariul b. simularea c. inductia d. deductia 17. Cercetarea stiintifica fundamentala reprezinta: a. cunostintele acumulate de pe urma cercetarii sau a experientei in vederea lansarii in fabricatie de noi produse; b. o activitate care are drept scop acumularea de noi cunostinte privind aspectele fundamentale ale fenomenelor observate; c. o activitate de investigare originala, orientata catre un scop practic; d. o activitate desfasurata de cercetatori doar in timpul liber. 18. Cercetarea aplicativa: a. foloseste cunostintele acumulate de pe urma cercetarii sau experientei in vederea lansarii in fabricatie a unor noi produse b. este o activitate teoretica, ce are drept scop acumularea de noi cunostinte privind aspectele fundamentale ale fenomenelor observabile. c. este o activitate de investigare originala orientala catre un scop practic. 19. Cercetarea si dezvoltarea: a. foloseste cunostintele acumulate de pe urma cercetarii sau experientei in vederea lansarii in fabricatie a unor noi produse b. este o activitate teoretica, ce are drept scop acumularea de noi cunostinte privind aspectele fundamentale ale fenomenelor observabile. c. este o activitate de investigare originala orientala catre un scop practic. 20. Printre componentele nivelului teoretic ale cunoasterii nu se afla: a. conceptele stiintifice b. enunturile stiintifice c. experienta practica d. teoria 21.Printre exigentele care se impun unei teorii stiintifice nu se afla: a. coerenta logica b. deductibilitatea c. completitudinea d. neverificarea de catre practica 22. Dintre urmatoarele tipuri de lucrari, una nu este lucrare cu autoritate stiintifica: a. monografia b. tratatul c. enciclopedia d. nota de lectura

23. Pintre functiile principale ale subsistemului metodelor si tehnicilor specifice gestionarii si conducerii cercetarii stiintifice nu se afla: a. asigurarea suportului logistic, metodologic si informational pentru ansamblul procesului de menagement. b. scientrizarea muncii de management c. prelucrarea informatiilor colectate cu ocazia anchetelor de teren d. perfectionarea pregatirii personalului de management si de executie

24. Printre operatiunile desfasurate in cadrul etapei de pregatire a elaborarii unei lucrari stiintifice, nu se afla: a. formularea concluziilor stiintifice b. identificarea, clarificarea si formularea temei de cercetare c. documentarea si culegerea de informatii d. prelucrarea informatiilor colectate POTRIVIRE: 1. Dintre principiile managementului cercetarii stiintifice: 1. principiul compatibilitatii manegementul

a.presupune participarea tuturor cercetatorilor la cercetarii pe trepte ierarhice si faze ale cercetarii. b.are in vedere stimularea cercetatorilor si perde cercetare pentru obtinerea participativ. unor rezultate superioare in activitatea de cercetare c.impune corelarea mecanismelor de realizare a managementului cu caracteristicile generale interne ale cercetarii stiintifice. d.sintetizeaza toate celelalte principii si presupune luarea in considerare atat a cercetarii interne cat si acelei externe e.se afla numai la personalul de executie din RASPUNS: 1-C; 2-A; 3-B; 4-D 2. Etapele cercetarii stiintifice:

2. principiul managementului sonalului auxiliar

3. principiul motivarii

4. principiul eficientei cercetarea stiintifica.

a.face parte din faza initiala de debut a actului de creatie stiintifica. b.este cea mai complexa etapa a cercetarii stiintifice. c.apare ca etapa imediat dupa faza de alegere a temei de cercetare d.este etapa de finalizare si predare a raportului economic

1. documentarea stiintifica 2. alegerea temei de cercetare 3. valorificarea . lucrarii 4. explicarea fenomenului de cercetare

e.presupune implementarea rezultatelor cercetarii.

5. redactarea si sustinerea publica a lucrarii de cercatare

RASPUNS: 1-C; 2-A; 3-E; 4-B; 5-D 3. Cursele de documentare bibliografica: 1. documentele primare

a.sunt inregistrari pe benzi, dischete,cd-uri si extinderea lor a fost facilitata de tehnologiile informatice moderne . b.sunt cele care cuprind rezultatele cercetarilor stiintifice. c.rezulta din prelucrarea documentelor secundare. d.sunt rezultatul prelucrarii documentelor originale sau primare. RASPUNS: 1-B; 2-D; 3-C; 4-A COMPLETARI:

2. documentele secundare 3. documentele tertiare 4. microformatele

1. In epoca contemporana stiinta a devenit un neofactor de productie. 2. Nucleul paradicmatic reprezinta zestrea oricarei stiinte cu care ea se defineste si isi indeplineste functiile sociale. 3. Cunoasterea stiintifica se realizeaza la doua niveluri relativ distincte, dar strans legate, cunoasterea empirica si cunoasterea teoretica. 4. Stiinta este un fenomen extrem de complex, iar o functie de baza a acesteia este sa explice problemele domeniului de preocupari. 5. Managementul cercetarii stiintifice reprezinta ansamblul documentelor cu caracter organizational, informational, motivational si decizitional cu ajutorul carora se desfasoara activitatea de cercetare stiintifica. 6. Cunoasterea comuna se identifica cu modalitatea general umana de reflectare a realitatii inconjuratoare si se bazeaza pe simturile fiecarui individ. 7. Inductia este o forma de inferare. 8. Managementul implica multiple actiuni de organizare, programare, gestiune, conducere si evaluare a activitatii de cercetare stiintifica la toate structurile si nivelurile acesteia. 9. Explicarea fenomenului economic acopera nu numai intreaga etapa de incubare, dar si cea de iluminare. 10. Echipa de cercetare trebuie sa cuprinda atat cercetatori cu experienta cat si cercetatori tineri. 11. Echipa de cercetare este o structura de organizare a muncii cu caracter nepermanent.

12. Produsul specific al stiintei oricare ar fi purtatorul lui concret, este informatia stiintifica. 13. Principiul eficientei presupune luarea in considerare atat a eficientei interne in cadrul echipei sau al institutului cat si a eficientei externe adica a efectelor la beneficiar. 14. Faza de iluminare este puctul culminant al procesului creativ, o faza de inspiratie cand ideea, solutia, apare brusc, simpla si evidenta. 15. Alegerea temei de cercetare face parte din faza de initiere a pregatirii actului de creatie stiintifica. 16. Stimularea membrilor echipei trebuie sa includa in mod obligatoriu individualizarea si semnarea partilor realizate individual sau in colaborare. 17. Banii sunt cel mai vechi instrument de masurare economica. 18. Asimilarea si incorporarea cunostintelor stiintifice in formarea stiintifica a fortei de munca si in productia de bunuri si alte servicii se realizeaza prin comunicarea cunostintelor stiintifice in principal prin intermediul lucrarilor stiintifice a literaturii de specialitate. 19. Activitatea de cercetare stiintifica economica este denumita curent drept metoda economistului. 20. Structura unui sistem este o ordine relativ stabila, calitativ determinata a conexiunilor interne dintre elementele sistemului.