Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza lectiei de matematica

Observator: Golban Ana Profesor: Iasinschi Iulia Institutia: Liceul Onisifor Gibu Data: 12.03.13 Timpul destinat: 45 min. Clasa: a IV-a A Nr. elevilor: 32 Tema lectiei: Unitati de masurare a lungimii. Metrul, multiplii si submultimplii. Transformari. Tipul lectiei: predare-invatare Obiectivele lectiei: sa cunoasca unitatile de masura si simbolurile fiecareia sa recunoasca unitatile de masura utilizate pentru diferite masuratori sa exprime legatura dintre unitatea principala si multiplii, respectiv submultiplii ei sa opereze corect cu unitati de masura in cadrul exercitiilor date si in rezolvarea unor probleme aplicative sa creeze probleme cu continut practic

Ora de matematica a inceput cu momentul organizatoric in care profesoara adreseaza elevilor intrebari de recapitulare de la tema anterioara. Elevii sunt intrebati ce este o fractie si cum se calculeaza aceasta. Elevii raspund la intrebarile adrestate de profesoara. Apoi profesoara anunta tema noua care este Unitati de masurare a lungimii. Metrul, multiplii si submultimplii. Transformari. Elevii asculta foarte atent. Apoi profesoara trece la explicarea acestei teme. Metodele si procedeele prezente la aceasta etapa sunt conversatia, explicatia, exemplificarea si problematizarea. Dupa ce a fost explicate tema profesoara anunta lucrul in echipa si elevii clasei sunt divizati in 6 echipe a cite 4 persoane in fiecare. Profesoara explica ce au de facut elevii si apoi imparte fiecarui grup cite o fisa asupra caruia acestia trebuie sa lucreze. Pentru a motiva elevii sa lucreze asupra fisei profesoara anunta ca grupul care finiseaza primul activitatea va avea la sfirsitul lectiei notele mai mari. Elevii manifesta interes pentru aceasta activitate, participind active la desfasurarea acesteia. Dupa finisarea lucrului in grup elevii is aleg cite un reprezentat al grupului care scrie pe table rezultatele exercitiului. Toate grupurile s-au descurcat cu insarcinarea data si au fost laudati de profesoara. Profesoara a marcat elevii primului grup cu note maxime iar ceilalti elevi au primit note dupa nivelul de participare la rezolvarea exercitiilor. Dupa aceasta profesoara anunta care este tema pentru acasa a elevilor si care este tehnica de efectuare a acestora. Elevii is noteaza tema pentru acasa. Ora de matematica s-a desfasurat cu success, elevii au ramas multumiti de lectie. Elevii au manifestat interes pentru ora, au manifestat spirit de echipa avind un comportament adecvat in relatiile cu colegii. Mijloacele de invatamint utilizate de profesoara au fost : planse, rebus matematic, fise de evaluare. Forma de organizare a lectiei a fost frontal, individual si in echipa. Metodele si procedeele utilizate de profesoara au fost: conversatia, explicatia, exercitiul, problematizarea si exemplificarea.