Sunteți pe pagina 1din 71

Denumire document: :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.

IALOMITA/ Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Data elaborrii:Martie 2012

Specialitate Construcii Rezisten

Capitol Proiectant ing.

Responsabilitate ntocmit ing.

Nume

. Verificat ing. Aprobat ing.

Semnatura

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :1 / 67 Editie :03.12

Cuprins

MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE ................................................................................................. 3 2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR ......................................................... 3 2.1. Amplasamentul si topografia ............................................................................ 3 2.2. Clima si fenomenele naturale specifice zonei .................................................. 3 2.3. Caracteristici seismic ale amplasamentului ..................................................... 3 2.4. Caracteristici geotehnice ale amplasamentului ................................................ 3 2.5. Clase si categorii de importanta ....................................................................... 4 2.6. Caile de acces permanente,caile de comunicatii si alte asemenea ................. 4 2.7. Trasarea lucrarilor.4 3. DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR ............................................................. 4 3.1. Descriere tehnica generala a suprastructurii.................................................... 4 3.2. Descrierea solutiei constructive pentru structura metalica ............................... 5 3.3. Prevederi generale........................................................................................... 6 3.4. Breviar de calcul .............................................................................................. 7 3.5. Verificarea calitatii lucrarilor59 3.6. Masuri de siguranta necesare pentru prevenirea riscurilor tehnologice59 3.7. Asigurarea calitatii in constructii61 3.8. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor...61 3.9. Masuri de protectia muncii.62 3.10. Instructiuni pentru urmarirea comportarii constructiilor in exploatare si interventiile in timp..63 3.11. Dispozitii finale.64 4. LISTA PRINCIPALELOR STANDARDE SI NORMATIVE65 PROGRAM DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR.67

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :2 / 67 Editie :03.12

MEMORIU TEHNIC
1.DATE GENERALE Denumirea obiectivului de investiie: Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA Denumirea documentaiei: Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA/ Decantor primar ,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol Elaboratorul documentaiei: Autoritatea contractant: S.C. RAJA S.A. Constanta 2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRRILOR 2.1 Amplasament si topografie Statia de epurare Fierbinti este amplasata in judetul Ialomita, localitatea Fierbinti.Localitatea Fierbinti este situata este situata la extremitatea vestica a judetului Ialomita la o distanta de 40 km de Bucuresti ,91 km de Slobozia si la 29 km de Urziceni. Statia de epurare noua se invecineaza la Sud-est cu localitatea Fierbinti,la Nord cu calea ferata Bucuresti-Urziceni. 2.2 Clima si fenomenele naturale specifice zonei Regimul climatic al zonei este temperat continental specifica de campie,cu influente sub mediteraneene,datorate pozitiei depresionare pe care o ocupa judetul in sud-vestul tarii. -valoarea fundamentala a vitezei de referinta a vantului la h<10m-35m/s -temperaturi 40C;-25C 2.3 Caracteristici seismice ale ampalsamentului -in conformitate cu normativul P100-1/2006 localitatea Fierbinti se situeaza intr-o zona de hazard seismic caracterizata de o acceleratie de varf a terenului ag=0.24g si o perioada de control Tc=1.6sec,TB=0.16sec,TD=2sec.Conform normativului SR EN 1998-1;2004 localitatea Fierbinti se situeaza in zona de teren/amplasament Z1 caracterizata de o acceleratie de varf a terenului ag=0.24g si o perioada de control Tc=1.6sec,TB=0.16sec, TD=2sec. 2.4 Caracteristici geotehnice ale ampalsamentului: - Conform studiului geotehnic ntocmit de SC GEOTEST S.R.L. jud.IALOMITA, terenul prezint urmtoarea stratificaie:

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :3 / 67 Editie :03.12

Forajul F1 - sol vegetal 0.00-0.70m. - argila prafoasa loessoida galben-cafenie,tare plastic-vartoasa intre cotele:-0.7m-5.80m -praf argilos loessoid,galben,plastic consistent la plastic moale cu intercalatii de argila prafoasa intre cotele :-5.80m-10.00m. Forajul F2 -sol vegetal 0.00-0.60m. - argila prafoasa loessoida galben-cafenie,tare plastic-vartoasa intre cotele:-0.60m-5.60m -praf argilos loessoid,galben,plastic consistent la plastic moale cu intercalatii de argila prafoasa intre cotele :-5.60m-10.00m. -nivelul apei freatice a fost interceptat la o adancime de 7.00 m existand posibilitatea ridicarii nivelului apei freatice in perioadele de precipitatii pana la cota 5.80m. -conform studiului geotehnic presiunile conventionale variaza intre pconv=160kPa pentru hala de pretratare mecanca si depozitul de namol si pconv=210 kPa pentru decantoare si bazin combinat aerare-stabilizare namol. Conform NP112 -2004 adncimea de nghe este de 90-100 cm. -terenul de fundare in amplasamentul statiei de epurare se incadreaza in grupa ,,A de terenuri sensibile la umezire. 2.5 Clase si categorii de importanta Structurile care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa III de importanta avand coeficientul de importanta =1,conform P100-1/2006,iar conform SR EN 1998-1;2004 structurile se incadreaza in clasa II de importanta avand coeficientul de importanta =1.Categoria de importanta a cladirii va fi C ,,normala. 2.6Caile de acces permanente,caile de comunicatii si altele asemenea Accesul spre statia de tratare se va realiza din localitatea Fierbinti prin intermediul unui drum comunal de acces special amenajat. 2.7Trasarea lucrarilor Trasarea va fi prima etapa a lucrarilor pregatitoare pentru realizarea fundatiilor . Trasarea se va realiza pe baza planului de trasare.Reperele de trasare se vor preda constructorului fapt confirmat prin intermediul unui proces verbal.Receptia lucrarilor de trasare va reveni beneficiarului, iar actiunea se va realiza in prezenta constructorului si a reprezentantului beneficiarului. 3.DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR 3.1 Descrierea tehnica a lucrarilor. Decantorul primar se va realiza in solutie din beton armat clasa C30/37 avand dimensiunile 19.75mx4.1mx2,9m si va fi ingropat in teren pe o adancime de 1.5m.Decantorul secundar se va realiza din beton armat de clasa C30/37 avand un diametru interior de 13.00m si o inaltime a peretilor de 3.4m se va ingropa in teren pe o adancime de 2.70m.Bazinul combinat aerare-stabilizare namol se va realiza deasemenea in solutie din beton armat clasa de beton C30/37 cu dimensiuni la
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :4 / 67 Editie :03.12

interior in plan 16.00mx16.8m si o inaltime a peretilor de 5.00m,bazinul se va ingropa in teren pe o adancime de 3.40m.Hala pretratare mecanica se va realiza din zidarie confinata cu stalpisori din beton armat si fundatii continue din beton armat.Depozitul de namol se va realiza in solutie metalica sub forma unei hale deschise. 3.2 Descrierea solutiei constructive pentru structura de rezistenta a obiectivelor Structura de rezistenta a halei de pretratare mecnica va fi alcatuita din pereti portanti din zidarie confinata cu stalpisori din beton armat cu grosimea de 25cm si placati la exterior cu polistiren de 5cm grosime.Planseul se va realiza din beton armat monolit cu grosimea placii de 15cm.Acoperisul se va realiza din grinzi cu zabrele metalice pe care se vor rezema pane secundare metalice pe care se va fixa invelitoarea constituita din panouri termoizolante ,,tip sandwich.Fundatiile halei vor fi fundatii continue din beton armat. Structura de rezistenta a decantorului primar va fi alcatuita din pereti din beton armat clasa C30/37 cu grosimea de 25cm.Radierul decantorului se va realiza in grosime de 30 cm clasa de beton C30/37 si se va extinde 50 cm in exteriorul peretilor decantorului.Se va prevedea o grinda la partea superioara a bazinului. Structura de rezistenta a decantorului secundar va fi alcatuita din pereti circulari bazinul avan o forma cilndrica cu grosimea de 25cm si vor fi realizati din beton de clasa C25/30.Radierul se va realiza din beton de clasa C30/37 cu grosimea de 25cm.La partea superioara se va prevedea o grinda inelara pe tot perimetrul decantorului. Structura de rezistenta a bazinului combinat aerare-stabilizare namol va fi alcatuita din pereti perimetrali din beton armat in grosime de 30 cm clasa betonului va fi C30/37.Peretele intermediar despartitor intre cele 2 bazine se va realiza deasemenea cu grosimea de 30cm si clasa de beton C30/37.Radierul bazinului se va realiza din beton armat Clasa C30/37 cu grosimea de 40cm si se va extinde 50 cm in exteriorul peretilor perimetrali.La partea superioara a peretilor se va prevedea o grinda perimetrala de rigidizare.De asemenea pentru rigidizarea bazinului se va prevedea pe latimea bazinului (dimensiunea interioara de 16.00m) cate un contrafort in peretii opusi legati intre ei atat la partea superioara cat si la partea inferioara (in radier)printr-o grinda cu dimensiunile 25x50cm respectiv o grinda cu dimensiunile 30x60,in peretele intermediar se va prevedea un stalp cu dimensiunile 50x50cm.Sub toti peretii inglobate in grosimea radierului se vor prevedea grinzi cu dimensiunile 30x60cm.Se vor prevedea 2 grinzi suplimentare la partea superioara a bazinului cu dimensiunile 25x50cm pe care se va descarca platforma de circulatie. Toate obiectivele vor fi protejate impotriva infiltrarii apelor din precipitatii pe langa pereti in terenul de fundare prin realizarea unui trotuar pe tot perimetrul cu latimea minima de 1,20m cu panta spre exterior pentru pentru dirijarea apelor in exteriorul incintei obiectivului. Terenul de fundare pentru obiectivele de retinere a lichidelor(bazinul combinat aerare-stabilizare,decantor primar,decantor secundar) va fi un teren imbunatatit prin realizarea unei perne de loess compactat. Operatia de consolidare a terenului cu perna de loess va constitui operatia preliminara Inainte de inceperea lucrarilor de fundatii trebuind realizata,receptionata si verificata inaintea termenului de inceperea obiectelor de constructii. Constructorul va respecta cu strictete conditiile tehnice de executie stabilite prin prezentul memoriu tehnic si prin caietul de sarcini al lucrarii precum si standardele si normativele de referinta,inclusiv cele conexe.

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :5 / 67 Editie :03.12

In acest scop la intocmirea de catre constructor a proiectului de organizare de santier si a fiselor de proceduri tehnice se vor mentiona toate lucrarile specifice realizarii pernelor din loess si succesiunea lor prevazute in proiectul de executie precum si necesarul de utillaje.si mijloace de transport. Seful de santier va organiza in cadrul CTC efectuarea incercarilor de verificare prevazute in caietul de sarcini pentru fiecare obiectiv in parte. In cazul in care conditiile concrete de santier un corespund cu prevederile proiectului de executie (conditii locale de amplasament,dotarea constructorului,stratificatia terenului,apele subterane,presenta retelelor sau a constructiilor subterane etc.) eventualele modificari ale caietului de sarcini se pot face de catre executant numai cu acordul proiectantului si al beneficiarului. 3.3 Prevederi generale La executarea lucrrilor prevzute n prezentul memoriu tehnic se vor respecta prevederile normativelor si standardelor in vigoare. - contractorul general este obligat sa asigure prin forte proprii si prin colaborarea cu untitati specializate efectuarea tuturor incercarilor, verificarilor, probelor rezultate din respectarea prevederilor din prezentul memoriu tehnic. - in cazuri deosebite se pot accepta si aproba derogari de la prevederile prezentului memoriu tehnic numai cu acordul scris al proiectantului si beneficiarului. - contractorul general are obligatia sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executie a lucrarilor precum si rezultatele obtinute in urma incercarilor si verificarilor. - atunci cand se vor constata abateri de la prezentul memoriu tehnic beneficiarul are obligatia sa dispuna intreruperea lucrarilor. - contractorul general este raspunzator de pagubele produse prin aceste intreruperi si de refacerea lucrarilor necorespunzatoare. Proiectantul are obligatia sa aduca la cunostinta beneficiarului si executantului orice schimbare de solutie aparuta ca urmare a modificarii proiectului la aparitia unor situatii noi, pe parcursul executiei. Beneficiarul are urmatoarele obligatii: - constatarea utilizarii unor materiale necorespunzatoare. - abateri fata de memoriul tehnic, PT sau DE, lucrarile putandu-se relua imediat ce se remediaza de catre constructor abaterile constatate. - sa anunte proiectantul in cazul aparitiei unor lucrari neprevazute, a unor neconcordante intre proiect si situatia din teren sau a lipsei unor detalii ce impiedica desfasurarea lucrarilor. - sa opreasca lucrarile in situatiile prevazute la solicitarea proiectantului

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :6 / 67 Editie :03.12

3.4 BREVIAR DE CALCUL 3.4 a.Decantor primar Modelul structurii Bazinul constituind decantorul primar se va modela folosind un program automat de calcul si a unui model 3d a bazinului construit cu elemente finite de suprafata.

Amplasament Structura ce urmeaza a fi proiectata este amplasata in Judetul Ialomita avand urmatoarele caracteristici ale amplasamentului: o acc. de varf a terenului ag=0.24g conf. P100-1/2006 avand un interval mediu de recurenta de 100de ani Perioadele de control TB=0.16sec, Tc=1.6sec TD=2sec .factorul de amplificare dinamica pentru cutremurele din zona =2.75. Caracteristicile principale ale structurii Lungime totala a decantorului -L=19.75m Latimea totala a decantorului -l=4.10m Inaltime perete din b.a H=2.60m Grosime perete din b.a adoptata bper=25cm Dimensiuni radier Lxlxbradier=20.75mx5.00mx0.30m Modelul Static -pentru calculul static al structurii s-a optat pentru realizarea unui model 3d al structurii. -s-au modelat peretii si radierul cu elemente de suprafata 3d discretizate.

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :7 / 67 Editie :03.12

Stabilirea incarcarilor Incarcarea permanenta: Incarcarea permanenta in functie de dimensiunile alese pentru elementele de rezistenta ale bazinului (pereti,radier.grinda superioara inelara) contorizata automat de program. -incarcarea din utilaje(pod raclor longitudinal cu lame RLL) -s-a modelat o incarcare mobila ce actioneaza pe peretii bazinului in directie longitudinala

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :8 / 67 Editie :03.12

Incarcarea din presiunea apei din interior : -q=10kN/mp/m pentru o adancime h=2,1m

-q=21kN/mp

Incarcarea din presiunea terenului:

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :9 / 67 Editie :03.12

Incarcari Tehnologice -conform temei furnizate de tehnolog si a indicatiilor tehnologului privind greutatile si incarcatura utilajelor(pod raclor longitudinal cu lame RLL) -incarcarea adusa de podul raclor va fi o incarcare mobila ce actioneaza in lungul decantorului) Combinatii de incarcari Comb.1 1.35P+1.2Pr.apa +1,35Pod Comb.2 1.35P+1.35Pr.teren+1.35Pod Comb.3 1 .35P+1.2Pr.apa+1.35Pr.teren+1.35Pod Ipoteze de incarcare -avand in vedere terenul existent stabilit prin studiul geo pe amplasamentul decantorului(argila prafoasa loessoida galben-cafenie,tare-plastic vartoasa) se va considera conservativ urmatoarele ipoteze de incarcare: -decantor plin cu presiunea apei si incarcarea adusa de pod raclor -decantor gol incarcat cu presiunea terenului si incarcarea adusa de podul raclor -decantor plin incarcat atat cu presiunea apei cat si cu presiunea terenului si incarcarea mobila adusa de podul raclor Configuratia finala decantorului Structura se va alcatui dupa cum urmeaza:-peretii se vor realiza din beton armat clasa C30/37 cu grosimea peretelui de 25cm -radierul se va realiza din beton clasa C30/37 avand grosimea de 30cm -fundarea se va realiza la o adancime de 1,50m fata de cota teren natural -terenul de fundare va fi un teren imbunatatit prin realizarea unei perne de loess de 60 cm grosime. -se vor lua masuri de dirijare a apelor din precipitatii in afara incintei decantorului si evitarea infiltrarii acestora pe langa peretele bazinului in stratul de teren de fundare.Pentru aceasta se va realiza turnarea unui trotuar din beton armat in jurul decantorului cu panta spre exterior pentru dirijarea apelor din precipitatii.
250 3500 250

1400

1500

5000

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

300

2600

Pagini :10 / 67 Editie :03.12

Calculul static -in urma calculului static se vor obtine eforturile in elementele de suprafata ale decantorului

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :11 / 67 Editie :03.12

Presiunea maxima pe teren -infasuratoarea presiunilor maxime pe teren

Presiunea mxima pe teren Pmaxef = 202 kPa Presiunea conventionala necorectata conform studiua Geo Pconvadmnecorec=210kPa Corectia de latime CB=42kPa CD= -26.25 Padm=210+42-26.25=225kPa Pmaxef = 202 kPa<Padm=225kPa OK Dimensionarea decantorului In urma calculului de dimensionare se obtin urmatoarele infasuratori de arii de armatura In radier infasuratoare armatura longitudinala

Amaxnec=10.30cm214/14cm cu Aef=10.62cm2

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :12 / 67 Editie :03.12

In radier infasuratoare armatura transversala

Amaxnec=9.20....10.20cm214/14cm cu Aef=10.62cm2 Armarea peretilor

In dreptul peretelui intermediar transversal Amaxnec=5.30cm210/15cm cu Aef=5.24cm2 La baza peretilor Amaxnec=2.35cm210/15cm cu Aef=5.24cm2 Dimensionarea decantorului la starea limita a exploatarii normale de limitare a deschiderii fisurilor -in conformitate cu SR EN 1992-3:2006 impreuna cu anexa nationala SR EN 1992-3:2006_NA-2008 precum si in conformitate cu SR EN 1992-1-1:2004 impreuna cu anexele nationale SR EN 1992-1-1:2004_AC-2008 si SR EN 1992-11:2004_NB-2008 se propune pentru decantorul primar Clasa de etanseitate 1 cu o limitare a deschiderii fisurilor la valoarea maxima de 0.2mm valoare de altfel ceruta si prin caietul de sarcini al lucrarii. -pentru asigurarea unei valori a deschiderii fisurilor sub valoarea de 0.2mm se va propune o armare efectiva a radierului simetrica pe ambele directii constituita din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 150mm.Pentru pereti se va propune
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :13 / 67 Editie :03.12

o armare efectiva simetrica pe ambele directii constituita din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 12 asezate la o distanta interax de 150mm .

Se observa o deschidere maxima a fisurilor de 0.18mm ceea ce respecta cerintele urmarite. -mai departe se va realiza si o a doua verificarea deschiderii fisurilor printr-un calcul detaliat conformSR EN 1992-1-1:2004.

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :14 / 67 Editie :03.12

Se observa o deschidere maxima a fisurilor de 0.18mm ceea ce respecta cerintele urmarite. -in concluzie desi din calculul de rezistenta este necesara o cantitate de armatura mai mica pentru asigurarea nivelului de de exploatare cerut este necesar ca decantorul primar sa fie armat cu bare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 150mm pentru radier si cu din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 12 asezate la o distanta interax de 150mm pentru pereti. 3.4 b.Bazin combinat aerare stabilizare namol Modelul structurii Bazinul combinat aerare-stabilizare namol se va modela folosind un program automat de calcul si a unui model 3d a bazinului construit cu elemente finite de suprafata.

Amplasament Structura ce urmeaza a fi proiectata este amplasata in Judetul Ialomita avand urmatoarele caracteristici ale amplasamentului: o acc. de varf a terenului ag=0.24g conf. P100-1/2006 avand un interval mediu de recurenta de 100 de ani Perioadele de control TB=0.16sec, Tc=1.6sec TD=2sec .factorul de amplificare dinamica pentru cutremurele din zona =2.75. Caracteristicile principale ale structurii Lungime totala bazinului aerare+stabilizare -L=17.40m Latimea totala a bazinului-l=16.60m Inaltime perete din b.a H=5.00m Grosime perete din b.a adoptata bper=30cm Dimensiuni radier Lxlxbradier=18.4mx16.60mx0.40m
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :15 / 67 Editie :03.12

Modelul Static -pentru calculul static al structurii s-a optat pentru realizarea unui model 3d al structurii. -s-au modelat peretii si radierul cu elemente de suprafata 3d discretizate.

Stabilirea incarcarilor Incarcarea permanenta: Incarcarea permanenta in functie de dimensiunile alese pentru elementele de rezistenta ale bazinului (pereti,radier.grinzi) contorizata automat de program.

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :16 / 67 Editie :03.12

Incarcarea din presiunea apei din interior : -q=10kN/mp/m pentru o adancime h=4,0m

-q=40kN/mp

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :17 / 67 Editie :03.12

Incarcarea din presiunea terenului:

Incarcari Tehnologice -conform temei furnizate de tehnolog si a indicatiilor tehnologului privind greutatile s-a considerat o platforma circulabila cu la partea superioara a bazinului cu latimea de 1,40m care reazema pe doua grinzi din beton armat cu dimensiunile 25x50cm. Combinatii de incarcari Comb.1 1.35P+1.2Pr.apa aerare Comb.2 1.35P+1.2Pr.apa stabilizare Comb.3 1 .35P+1.2Pr.apa stabilizare+1.2Pr.apa aerare Comb.4 1.35P+1.35Pr.teren Comb.51.35P+1.2Pr.apa stabilizare+1.35Pr.teren Comb.61.35P+1.2Pr.apa aerare+1.35Pr.teren Comb.7 1.35P+1.2Pr.apa aerare+1.2Pr.apa stabilizare +1.35Pr.teren Ipoteze de incarcare -avand in vedere terenul existent stabilit prin studiul geo pe amplasamentul bazinului (argila prafoasa loessoida galben-cafenie,tare-plastic vartoasa) se va considera conservativ urmatoarele ipoteze de incarcare: -bazin aerare plin incarcat cu presiunea apei
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :18 / 67 Editie :03.12

-bazin stabilizare plin incarcat cu presiunea apei -ambele bazine goale incarcate cu presiunea terenului -ambele bazine pline incarcate cu presiunea apei din interior Configuratia finala bazinului combinate de aerare-stabilizare namol Structura se va alcatui dupa cum urmeaza:-peretii se vor realiza din beton armat clasa C30/37 cu grosimea peretelui de 30cm -radierul se va realiza din beton clasa C30/37 avand grosimea de 40cm -fundarea se va realiza la o adancime de 3,50m fata de cota teren natural -terenul de fundare va fi un teren imbunatatit prin realizarea unei perne de loess de 60 cm grosime. -se vor lua masuri de dirijare a apelor din precipitatii in afara incintei bazinului si evitarea infiltrarii acestora pe langa peretele bazinului in stratul de teren de fundare.Pentru aceasta se va realiza turnarea unui trotuar din beton armat in jurul decantorului cu panta spre exterior pentru dirijarea apelor din precipitatii.Prin cele doua masuri descrise mai sus se va realiza eliminarea sensibilitatii la umezire a terenului de fundare.

75.471
1000

74.471
Grinda 250x500t

73.456

2015

Contrafort

3485

4000

300

9500

300

7000

300

Contrafort

100

500

400

17400 18400 Grinda 300x600


t

500

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :19 / 67 Editie :03.12

Calculul static -in urma calculului static se vor obtine eforturile in elementele de suprafata ale decantorului Momente incovoietoaremx(directia de armare longitudinal radier )

Momente incovoietoare mx(directia de armare orizontal pereti)

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :20 / 67 Editie :03.12

Momente incovoietoare my(directia de armare transversal radier si vertical pereti )

Momente incovoietoare my

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :21 / 67 Editie :03.12

Presiunea maxima pe teren -infasuratoarea presiunilor maxime pe teren

Presiunea mxima pe teren Pmaxef = 121 kPa Presiunea conventionala necorectata conform studiu Geo Pconvadmnecorec=210kPa Corectia de latime CB=42kPa pentru terenuri coezive si latimi mai mari de 5m CD= 45 pentru adancimi mai mari de 2m si pamanturi coezive cu plasticitate mare si foarte mare Padm=210+42+45=297kPa Pmaxef = 202 kPa<Padm=297kPa OK

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :22 / 67 Editie :03.12

Dimensionarea bazinului In urma calculului de dimensionare se obtin urmatoarele infasuratori de arii de armatura In radier infasuratoare armatura longitudinala

Amaxnec=8.43cm214/15cm cu Aef=10.26cm2 In radier infasuratoare armatura transversala

Amaxnec=8.43cm214/15cm cu Aef=10.26cm2

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :23 / 67 Editie :03.12

Armarea peretilor

Colturi pereti Amaxnec=6.40cm210/12cm cu Aef=6.54cm2armare orizontala La baza peretilor Amaxnec=7.20cm210/10cm cu Aef=7.85cm2armatura verticala Dimensionarea decantorului la starea limita a exploatarii normale de limitare a deschiderii fisurilor -in conformitate cu SR EN 1992-3:2006 impreuna cu anexa nationala SR EN 1992-3:2006_NA-2008 precum si in conformitate cu SR EN 1992-1-1:2004 impreuna cu anexele nationale SR EN 1992-1-1:2004_AC-2008 si SR EN 1992-11:2004_NB-2008 se propune pentru decantorul primar Clasa de etanseitate 1 cu o limitare a deschiderii fisurilor la valoarea maxima de 0.2mm valoare de altfel ceruta si prin caietul de sarcini al lucrarii. -pentru asigurarea unei valori a deschiderii fisurilor sub valoarea de 0.2mm se va propune o armare efectiva a radierului simetrica pe ambele directii constituita din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 100mm.Pentru peretii perimetrali se va propune o armare efectiva simetrica pe ambele directii constituita din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 100mm,pentru peretele intermediar se va propune o armare efectiva simetrica pe ambele directii constituita din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 100mm.

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :24 / 67 Editie :03.12

Se observa o deschidere maxima a fisurilor de 0.19mm la colturi pereti si o deschidere maxima a fisurilor de 0.14mm la baza perete intermediar ceea ce respecta cerintele urmarite. -mai departe se va realiza si o a doua verificare a deschiderii fisurilor printr-un calcul detaliat conform SR EN 1992-1-1:2004. Pentru pereti Mmaxcolt=48kNm Grosime perete 300mm Beton clasa C25/30 Otel PC52

14/100/100

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :25 / 67 Editie :03.12

Se observa o deschidere maxima a fisurilor de 0.17mm ceea ce respecta cerintele urmarite. Pentru radier Mmaxradier=85kNm Grosime radier 400mm Beton clasa C25/30 Otel PC52

14/100/100

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :26 / 67 Editie :03.12

Se observa o deschidere maxima a fisurilor de 0.15mm ceea ce respecta cerintele urmarite. Pentru radier -in concluzie desi din calculul de rezistenta este necesara o cantitate de armatura mai mica pentru asigurarea nivelului de exploatare cerut este necesar ca bazinul sa fie armat cu bare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 100mm pentru radier si cu din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 150mm pentru pereti perimetrali sibare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 100mm pentru peretele comun .

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :27 / 67 Editie :03.12

3.4 c.Decantor secundar Modelul structurii Bazinul constituind decantorul secundar se va modela folosind un program automat de calcul si a unui model 3d a bazinului construit cu elemente finite de suprafata.

Amplasament Structura ce urmeaza a fi proiectata este amplasata in Judetul Ialomita avand urmatoarele caracteristici ale amplasamentului: o acc. de varf a terenului ag=0.24g conf. P100-1/2006 avand un interval mediu de recurenta de 100de ani Perioadele de control TB=0.16sec, Tc=1.6sec TD=2sec .factorul de amplificare dinamica pentru cutremurele din zona =2.75. Caracteristicile principale ale structurii Diametrul interior al decantorului -L=13.00m Diametrul exterior decantorului -l=13.50m Inaltime perete din b.a H=3.45m Grosime perete din b.a adoptata bper=25cm Dimensiuni radier Dxbradier=13.50x0.25m

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :28 / 67 Editie :03.12

Modelul Static -pentru calculul static al structurii s-a optat pentru realizarea unui model 3d al structurii. -s-au modelat peretii si radierul cu elemente de suprafata 3d discretizate.

Stabilirea incarcarilor Incarcarea permanenta: Incarcarea permanenta in functie de dimensiunile alese pentru elementele de rezistenta ale bazinului (pereti,radier.grinda superioara inelara) contorizata automat de program. -incarcarea din utilaje(pod raclor longitudinal cu lame RRL) -s-a modelat o incarcare mobila(pod raclor longitudinal cu lame RRL) ce actioneaza circular la partea superioara a peretelui decantorului.

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :29 / 67 Editie :03.12

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :30 / 67 Editie :03.12

Incarcarea din presiunea apei din interior : -q=10kN/mp/m pentru o adancime h=3,0m

-q=30kN/mp

Incarcarea din presiunea terenului:

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :31 / 67 Editie :03.12

Incarcari Tehnologice -conform temei furnizate de tehnolog si a indicatiilor tehnologului privind greutatile si incarcatura utilajelor(pod raclor longitudinal cu lame RRL) -incarcarea adusa de podul raclor va fi o incarcare mobila ce actioneaza circular pe perimetru la partea superioara a peretelui decantorului Combinatii de incarcari Comb.1 1.35P+1.2Pr.apa +1,35Pod Comb.2 1.35P+1.35Pr.teren+1.35Pod Comb.3 1 .35P+1.2Pr.apa+1.35Pr.teren +1.35Pod Ipoteze de incarcare -avand in vedere terenul existent stabilit prin studiul geo pe amplasamentul decantorului(argila prafoasa loessoida galben-cafenie,tare-plastic vartoasa) se va considera conservativ urmatoarele ipoteze de incarcare: -decantor plin cu presiunea apei si incarcarea adusa de pod raclor -decantor gol incarcat cu presiunea terenului si incarcarea adusa de podul raclor -decantor plin incarcat atat cu presiunea apei cat si cu presiunea terenului si incarcarea mobila adusa de podul raclor Configuratia finala decantorului Structura se va alcatui dupa cum urmeaza:-peretii se vor realiza din beton armat clasa C30/37 cu grosimea peretelui de 25cm -radierul se va realiza din beton clasa C30/37 avand grosimea de 25cm -fundarea se va realiza la o adancime medie de 3,00m fata de cota teren natural -terenul de fundare va fi un teren imbunatatit prin realizarea unei perne de loess de 60 cm grosime. -se vor lua masuri de dirijare a apelor din precipitatii in afara incintei decantorului si evitarea infiltrarii acestora pe langa peretele bazinului in stratul de teren de fundare.Pentru aceasta se va realiza turnarea unui trotuar din beton armat in jurul decantorului cu panta spre exterior pentru dirijarea apelor din precipitatii.

Calculul static
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :32 / 67 Editie :03.12

-in urma calculului static se vor obtine eforturile in elementele de suprafata ale decantorului Momente incovoietoare mx

Momente incovoietoare my

Eforturi axiale de intindere in planul peretelui


Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :33 / 67 Editie :03.12

Eforturi axiale de intindere in planul perpendicular peretelui peretelui

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :34 / 67 Editie :03.12

Presiunea mxima pe teren


Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :35 / 67 Editie :03.12

-infasuratoarea presiunilor maxime pe teren

Presiunea maxima pe teren Pmaxef = 101 kPa<Padm

Dimensionarea decantorului
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :36 / 67 Editie :03.12

In urma calculului de dimensionare se obtin urmatoarele infasuratori de arii de armatura Armatura inelara in pereti pe ambele fete si armatura inelara in radier

Amaxnec=4.50cm210/15cm cu Aef=5.24cm2 Armatura verticala in pereti si armatura radiala in radier

Amaxnec=3.90cm210/15cm cu Aef=5.24cm2

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :37 / 67 Editie :03.12

Dimensionarea decantorului la starea limita a exploatarii normale de limitare a deschiderii fisurilor -in conformitate cu SR EN 1992-3:2006 impreuna cu anexa nationala SR EN 1992-3:2006_NA-2008 precum si in conformitate cu SR EN 1992-1-1:2004 impreuna cu anexele nationale SR EN 1992-1-1:2004_AC-2008 si SR EN 1992-11:2004_NB-2008 se propune pentru decantorul primar Clasa de etanseitate 1 cu o limitare a deschiderii fisurilor la valoarea maxima de 0.2mm valoare de altfel ceruta si prin caietul de sarcini al lucrarii. -pentru asigurarea unei valori a deschiderii fisurilor sub valoarea de 0.2mm se va propune o armare efectiva a radierului simetrica pe ambele directii constituita din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 100mm.Pentru pereti se va propune o armare efectiva simetrica pe ambele directii constituita din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 100mm . -pentru verificarea deschiderii fisurilor se va opta pentru controlul prin calcul al fisurarii -deschiderea mxima a fisurii rel. 7.8 paragraf 7.3.4 SR EN 1992-1-1:2004
( )

rel. 7.9 paragraf 7.3.4 SR EN 1992-3:2006 anexa M rel M.2 Kc=1 pentru intindere K=1 pentru h<300mm Fcteff=2.6N/mm2

Se propune in prima faza armatura 12/15 cm pe ambele fete pentru care avem o arie As=1582 mm2

Kt=0.4 pentru incarcari de lunga durata

deci se va folosi limita de

0.00074 rel. 7.11 paragraf 7.3.4 SR EN 1992-1-1:2004 deoarece distanta dintre armaturi e mai mica sau egala de 5(c+/2)=5(24+12/2)=150mm K1=0.8 pt. Otel profilat K2=1 pentru intindere K3=3.4 valoare recomandata K4=0.425 valoare recomandata Conditie nerespectata este necesar modificarea armaturii Se propune armaturi 14/100mm cu o arie totala de armatura pe sectiunea intinsa As=3078 mm2
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :38 / 67 Editie :03.12

deci se va folosi

limita de 0.00035

<0.2mm Ok -in concluzie armarea peretilor decantorului se va realiza cu armaturi orizontale inelare PC52 14/10cm si armatura verticala PC52 14/10 cm.Armarea radierului se va realiza cu armaturi PC52 14/10cm. 3.4 d.Hala de pretratare mecnica CALCULUL BAZINULUI DE PREINGROSARE NAMOL Modelul structurii Bazinul de preingrosare namol namol se va modela folosind un program automat de calcul si a unui model 3d a bazinului construit cu elemente finite de suprafata.

Date suplimentare

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :39 / 67 Editie :03.12

Bazinul de pretratare namol va fi amplasat in interiorul halei de pretratare mecnica fiind conceput si alcatuit ca o structura independenta fata de hala evitandu-se pe cat posibil prin detaliile alcatuite interactiunea acestuia cu cladirea. Caracteristicile principale ale bazinului Bazinul va fi alcatuit din 2 compartimente separate intre ele prin intermediul unui perete din beton armat de 30cm grosime Lungime totala bazinului -L=7.10m Latimea totala a bazinului-l=5.60m Inaltime perete din b.a H=2.40m si 2.00m Grosime perete din b.a adoptata bper=20cm Grosime radier bradier=0.25m Grosime placa peste bazin 15cm Calitate beton C30/37 Modelul Static -pentru calculul static al structurii s-a optat pentru realizarea unui model 3d al structurii. -s-au modelat peretii si radierul cu elemente de suprafata 3d discretizate.

Stabilirea incarcarilor Incarcarea permanenta: Incarcarea permanenta in functie de dimensiunile alese pentru elementele de rezistenta ale bazinului (pereti,radier.grinzi) contorizata automat de program.

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :40 / 67 Editie :03.12

Incarcarea din presiunea apei din interior : -q=10kN/mp/m pentru o adancime h=4,0m

-q=40kN/mp

Incarcari Tehnologice

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :41 / 67 Editie :03.12

-conform temei furnizate de tehnolog si a indicatiilor tehnologului privind greutatile si pozitia exacta a utilajelor ce urmeaza a se monta pe placa bazinului se vor considera urmatoarele: -instalatia de dozare poli:612kg -instalatia de deshidratatre:1500kg -rezervor instalatie de spalare:2000kg

Incarcarea permanenta -greutatea proprie a bazinului Incarcarea utila -s-a considerat o incarcare utila uniform distribuita pe placa bazinului de 200kg/m2 Combinatii de incarcari Comb.1 1.35P+1.2Pr.apa comp1 +1.35Gr.utilaj+1.5utila Comb.2 1.35P+1.35Gr.utilaje Comb.3 1 .35P+1.2Pr.apacomp2 +1.35Gr.utilaje+1.5utila Comb.4 1.35P+1.35Gr.utilaje+1.5utila Comb.5 1.35P+1.2Pr.apa comp2+1.2apa comp2+1.35Gr.utilaje+1.5Utila Ipoteze de incarcare -avand in vedere terenul existent stabilit prin studiul geo pe amplasamentul bazinului (argila prafoasa loessoida galben-cafenie,tare-plastic vartoasa) se va considera conservativ urmatoarele ipoteze de incarcare: -un compartiment plin incarcat cu presiunea apei -celalt compartiment plin incarcat cu presiunea apei -ambele compartimente goale cu presiunea terenului -ambele compartimente pline incarcate cu presiunea apei din interior

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :42 / 67 Editie :03.12

Configuratia finala bazinului de pretratare namol Structura se va alcatui dupa cum urmeaza:-peretii se vor realiza din beton armat clasa C30/37 cu grosimea peretelui de 20cm -radierul se va realiza din beton clasa C30/37 avand grosimea de 25cm -fundarea se va realiza la o adancime de 2,85m fata de cota teren natural Calculul static -in urma calculului static se vor obtine eforturile in elementele de suprafata ale decantorului

Momente incovoietoare mx(directia de armare longitudinal )

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :43 / 67 Editie :03.12

Momente incovoietoare my

Momente incovoietoare my

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :44 / 67 Editie :03.12

Presiunea maxima pe teren -infasuratoarea presiunilor maxime pe teren

Presiunea mxima pe teren Pmaxef = 80 kPa Dimensionarea bazinului

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :45 / 67 Editie :03.12

In urma calculului de dimensionare se obtin urmatoarele infasuratori de arii de armatura

Amaxnec=4.21cm210/15cm cu Aef=5.24cm2

Amaxnec=4.77cm210/15cm cu Aef=5.24cm2

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :46 / 67 Editie :03.12

Dimensionarea bazinului la starea limita a exploatarii normale de limitare a deschiderii fisurilor -in conformitate cu SR EN 1992-3:2006 impreuna cu anexa nationala SR EN 1992-3:2006_NA-2008 precum si in conformitate cu SR EN 1992-1-1:2004 impreuna cu anexele nationale SR EN 1992-1-1:2004_AC-2008 si SR EN 1992-11:2004_NB-2008 se propune pentru decantorul primar Clasa de etanseitate 1 cu o limitare a deschiderii fisurilor la valoarea maxima de 0.2mm valoare de altfel ceruta si prin caietul de sarcini al lucrarii. -pentru asigurarea unei valori a deschiderii fisurilor sub valoarea de 0.2mm se va propune o armare efectiva a radierului simetrica pe ambele directii constituita din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 12asezate la o distanta interax de 150mm.Pentru peretii perimetrali se va propune o armare efectiva simetrica pe ambele directii constituita din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 12 asezate la o distanta interax de 150mm,pentru peretele intermediar se va propune o armare efectiva simetrica pe ambele directii constituita din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 12 asezate la o distanta interax de 150mm.Pentru placa bazinului se va propune o armare efectiva simetrica pe ambele directii constituita din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 150mm.

Se observa o deschidere maxima a fisurilor de 0.19mm in placa peste bazin -in concluzie desi din calculul de rezistenta este necesara o cantitate de armatura mai mica pentru asigurarea nivelului de exploatare cerut este necesar ca bazinul sa fie armat cu bare din otel profilat PC52 cu diametrul 12 asezate la o distanta interax de 150mm pentru radier si pereti si cu din bare din otel profilat PC52 cu diametrul 14 asezate la o distanta interax de 150mm pentru placa bazinului.

3.4 e Planseul peste hala Stabilirea incarcarilor


Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :47 / 67 Editie :03.12

-greutatea proprie a placii -se va considera si o incarcare utila de 150daN/m2 Combinatii de incarcari SLU 1.35P+1.5U Modelul static al placii

Calculul static al placii Deformata

Eforturi momente mx

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :48 / 67 Editie :03.12

Eforturi momente my

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :49 / 67 Editie :03.12

Eforturi grinzi My

Eforturi grinzi Vz

Arii de armatura planseu

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :50 / 67 Editie :03.12

Armarea grinzilor Armatura longitudinala

Armatura transversala(forta taietoare)

-in camp etrieri 8/15cm si in zona reazemelor (1m distanta) etrieri 8/10cm. Calculul grinzii cu zabrele a acoperisului Stabilirea incarcarilor Incarcarea permanente -greutatea proprie a fermei contorizata automat de programul de calcul in functie de dimensiunile alese pentru elemntele fermei. -greutate proprie tabla +pane se va considera 25 kg/mp
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :51 / 67 Editie :03.12

Incarcarea din zapada -cladirea e amplasata in judetul Ialomita pentru care avem o valoare a incarcarii carcateristice date de zapada pe sol cf. SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 zona 2 de Sk=2kN/mp pentru un interval mediu de recurenta IMR=50 de ani. Incarcarcarea din zapada pe acoperis pentru situatii permanente/tranzitorii:

coef. de forma tinand cont de posibilitatea acumularii accidentale de zapada(SR EN 1991-1-3:2005 paragraf 5.3.3) Ce-coeficient de expunere egal cu 1 pentru conditii normale de expunere(SR EN 1991-13:2005 paragraf 5.2(7)) Ct-coeficient termc egal cu 1 conform SR EN 1991-1-3:2005 paragraf 5.2(8) Incarcarea din vant SR EN 1991-1-4 paragraf 4.5 si paragraf 5.2 -zona de teren se va considera zona 2 ,,terenuri plate fara obstacole sau cu obstacole neglijabile si deci conform SR EN 1991-1-4:2006 paragraf 4.5 figura 4.2 pentru inaltimea de 7m va resulta o valoare aproximativa a factorului Ce(z)=2.6. Pentru calculul factorilor Cpe se va imparti acoperisulin zone conform SR EN 1991-14:2006 paragraf 7.2.5 figura 7.8. Impartirea grinzii in zone(grinda va prelua incarcarea aferent deschiderii intre doua grinzi consecutive) Vant lateral(0)

ZONA J ZONA G ZONA H ZONA I

Vant frontn (90)


Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :52 / 67 Editie :03.12

ZONA H

ZONA H

valorile coeficientilor Cpe panta 15 Vant lateral(0) Zona G Cp10=-0.9 Zona H Cp10=-0.3 Zona J Cp10=-1 Zona I Cp10=-0.4 Vant lateral(90) Zona H Cp10=-0.6 Calculul incarcarilor concntrate din vant Incarcarea din vant uniform distribuita pe suprafata acoperisului va fi: Vant lateral(0) Zona G Zona H kN/mp Zona J kN/mp Zona I kN/mp Vant lateral(90) Zona H kN/mp Incarcarea concentrata in nodurile fermei transmisa prin intermediul panelor Vant lateral(0)

V
2 1

5 6 7

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :53 / 67 Editie :03.12

Vant trasnversal(90)

Schemele finale de incarcari pentru vantul pe cele doua directii principale ale cladirii Vant lateral(0)

5.5kN

V
8.1kN 1 2

2.1kN 2.1kN 3

4 5

5.9kN 2.8kN 6 2.8kN 7

Vant trasnversal(90)

5.6kN 5.6kN 5.6kN 5.6kN 1 2 3 4 5 6 7 5.6kN 5.6kN 5.6kN

Schemele finale de incarcari pentru zapada

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :54 / 67 Editie :03.12

Combinatii de incarcari Permanenta + zapada (SR EN 1990:2004 si CR0paragraful 4.3.4) 1.35P+1.5U Permanenta + Vant -avand in vedere in vedere ca vantul pe intreg acoperisul da efecte de suctiune de ridicare a acoperisului acesta in mod conservativ un se va lua in combinatie cu zapada deoarece cele doua efecte sunt de sens contrar. -cf. SR EN 1990:2004 si CR0 paragraful 4.3.4 in momentul in care greutatea proprie are efecto favorabil (de stabilizare) combinatia la S.L.U. va deveni 0.9P+1,5Vx 0.9P+1,5Vy Schema statica a grinzii

Calculul static si calculul de dimensionare cf. SR EN 1993-1-1:2006

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :55 / 67 Editie :03.12

Se observa ca toate elementele trec testul de capactate Calculul fundatiilor Perete interior incarcare pe ml Zidarie-1240daN/ml Gr.propr.fundatie-1650daN/ml Planseu b.a -2250daN/ml Sarpanta metalica-210daN/ml Centuri-220daN/ml Total=5570x1.35=7520daN/ml Zapada-1240x1.5=1860daN/ml Pmax.perint=9380daN/ml Pefteren=9380/70/100=1.34daN/cm2=padm Padm=pconv+Cb+Cd=160-2.4-24=1.34 Cb=-2.4 Cd=-24 Perete exterior incarcare pe ml Zidarie-1485daN/ml Gr.propr.fundatie-1650daN/ml Planseu b.a -1250daN/ml Sarpanta metalica-110daN/ml Centuri-220daN/ml Total=4715x1.35=6365daN/ml Zapada-640x1.5=960daN/ml Pmax.perext=7325daN/ml Pefteren=7325/70/100=1.05daN/cm2=padm Padm=pconv+Cb+Cd=160-2.4-24=1.34 Cb=-2.4 Cd=-24

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :56 / 67 Editie :03.12

-avand in vedere modul de realizare al fundatiilor acestea fiind rigide si capabile sa lucreze impreuna ca un corp rigid fiind predispuse prin modul in care sunt concepute sa transmita in mod uniform presiunile la teren se va face si o verificare globala a presiunilor pe teren.Acest lucru se propune si datorita verificarii la limita a presiunilor pentru peretele interior. -greutate totala sarpanta metalica-5500kg -greutate totala planseu de beton-63375kg -centuri si grinzi-19383kg -zidarie(fara goluri)-78720kg -fundatie-105435kg Total 272413x1.35=367758 Zapada 32650x1.5=48975kg Total 416733 kg Pefteren=416733/70/6390=0.93daN/cm2<padm=1.34daN/cm2 OK Calculul Sopronului depozitare namol Stabilirea incarcarilor Incarcarea permanente -greutatea proprie a elementelor contorizata automat de programul de calcul in functie de dimensiunile alese pentru elemntele componente, -greutate proprie tabla se va considera 25 kg/mp Incarcarea ssmica q=1 TC=1.6sec TB =0.16se TD=2sec -clasa de importanta a constructiei e IV avand coeficientul de importanta =0.8 Incarcarea din zapada -cladirea e amplasata in judetul Ialomita pentru care avem o valoare a incarcarii carcateristice date de zapada pe sol cf. SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 zona 2 de Sk=2kN/mp pentru un interval mediu de recurenta IMR=50 de ani. Incarcarcarea din zapada pe acoperis pentru situatii permanente/tranzitorii:

coef. de forma tinand cont de posibilitatea acumularii accidentale de zapada(SR EN 1991-1-3:2005 paragraf 5.3.3) Ce-coeficient de expunere egal cu 1 pentru conditii normale de expunere(SR EN 1991-13:2005 paragraf 5.2(7)) Ct-coeficient termc egal cu 1 conform SR EN 1991-1-3:2005 paragraf 5.2(8) Incarcarea din vant SR EN 1991-1-4 paragraf 4.5 si paragraf 5.2

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :57 / 67 Editie :03.12

Combinatii de incarcari Permanenta + zapada (SR EN 1990:2004 si CR0paragraful 4.3.4) 1.35P+1.5U Permanenta + Vant -avand in vedere in vedere ca vantul pe intreg acoperisul da efecte de suctiune de ridicare a acoperisului acesta in mod conservativ un se va lua in combinatie cu zapada deoarece cele doua efecte sunt de sens contrar. -cf. SR EN 1990:2004 si CR0 paragraful 4.3.4 in momentul in care greutatea proprie are efecto favorabil (de stabilizare) combinatia la S.L.U. va deveni 0.9P+1,5Vx 0.9P+1,5Vy Schema statica halei

Calculul static si calculul de dimensionare cf. SR EN 1993-1-1:2006


Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :58 / 67 Editie :03.12

Se observa ca toate elementele trec testul de capactate 3.5Verificarea calitatii lucrarilor La recepia pe faze a lucrrilor se vor ncheia Procese verbale de recepie calitativ conform celor prevzute n Programul pentru controlul calitii lucrrilor anexat memoriului tehnic. Executantul are obligaia s convoace n scris proiectantul de specialitate cu 10 zile nainte de data stabilit la care se vor atinge stadiile fizice indicate n proiect. Recepia preliminar a calitii construciei se va conduce n conformitate cu reglementrile n vigoare la data executiei lucrarilor. La receptie executantii si furnizorii vor trebui sa puna la dispozitie documentele tehnice legale pentru materialele folosite in lucrare si rezultatele probelor prevazute a fi efectuate in timpul execuiei. La terminarea lucrarilor de constructii montaj se va incheia un act de receptie cu constructorul si executantul, precizindu-se obligatiile si raspunderile fiecaruia. Prin receptionarea provizorie a lucrarilor de constructii-montaj executantii ramin numai cu obligatiile eventualelor completari si remedieri stabilite prin procesul verbal de receptie provizorie sau ivite ulterior ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu raspunderea perioadei de garantie. 3.6 Masuri de siguranta necesare pentru prevenirea riscurilor tehnologice Lista actelor normative care reglementeaz problemele legate de riscul industrial Normative - PE 009/1993 Norme de prevenire, stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru producerea, transportul i distribuia energiei electrice i termice. - PE 013/1994 Normativ privind metodele i elementele de calcul a siguranei n funcionarea instalaiilor energetice. - P 118 1999 Normativ de siguran la foc a construciilor.

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :59 / 67 Editie :03.12

- Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc i normele metogologice de aplicare Standarde i norme legale - H.G.R. nr. 486/1993 privind creterea siguranei n exploatare a construciilor i instalaiilor care reprezint surse de mare risc. - H.G.R. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii. - H.G.R. nr. 51/1996 pentru aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de montaj utilaje, echipamente, instalaii tehnologice i a punerii n funciune a capacitilor de producie. - H.G.R. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii. - Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor - Legea 481/2004 privind protecia civil cu modificrile i completrile ulterio are - O.G. nr. 95/30.08.1999 privind calitatea lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale. - Ordin nr. 293/08.11.1999 al ministrului industriei i comerului pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calitii lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale. - Ordinul Ministrului Industriei i Comerului nr. 1587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de construcii i instalaii generatoare de riscuri tehnologice. - H.G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcii, instalaii tehnologice i alte amenajri care se supun avizrii i/sau autorizrii privind prevenirea i stingerea incendiilor. - H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele de prevenire i stingere a incendiilor. - Ordinul Ministrului administraiei i internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor - Ordinul Ministrului administraiei i internelor nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de securitate la incendiu i protecia civil. - Regulament privind verificarea proiectelor, a execuiei lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale. - Regulament de recepie a lucrrilor de montaj utilaje, echipamente, instalaii tehnologice i a punerii n funciune a capacitilor de producie. - Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee i echipamente noi utilizate la lucrrile de montaj pentru utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale. - Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor; - Hotrrea 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice i a documentelor prevzute n legea 333/2003. Msurile de prevenire i de reducere a riscurilor tehnice/tehnologice n vederea creterii siguranei n exploatare utilizarea de echipamente primare de nalt i joas tensiune avnd caracteristici tehnice performante sau, n lipsa acestora, realizarea ncercrilor complete asupra acestor echipamente: - utilizarea de echipamente avnd caracteristici tehnice performante sau, n lipsa acestora, realizarea ncercrilor complete asupra acestor echipamente; - utilizarea de materiale de construcie ce respect caracteristicile prevzute prin proiecte; - realizarea lucrrilor de construcii-montaj i a celor de verificare n conformitate cu

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :60 / 67 Editie :03.12

crile tehnice ale echipamentelor i caietele de sarcini de m ontaj; - respectarea msurilor de protecia muncii i cele de prevenire i stingere a incendiilor prevzute n normativele n vigoare.

3.7 Asigurarea calitatii in constructii La proiectarea ansamblului se vor respecta toate standardele, normele, normativele i instruciunile specifice n vigoare, pentru realizarea unui ansamblu armonios i estetic. Proiectarea se face n regim de asigurare a calitii respectnd ISO 9001. Conform HGR 766/97 cldirea se ncadreaz n categoria de importan C normala; Modelul de asigurare a calitii propus este 2. Conform P-100/2006 clasa de importante este III i conform SR EN 1998-1-2004 impreuna cu anexa nationala SR EN 1998-1-2004/NA-2008 clasa de importante a constructiei este II. 3.8 Masuri de prevenire si stingere a incendiilor Se vor respecta prevederile cuprinse n : - Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor; - Ordinul Ministrului administraiei i internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariaiilor n domeniul situaiilor de urgen. - Ordinul Ministrului administraiei i internelor nr. 607/2008 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitii n vederea introducerii pe pia a mijloacelo r tehnice pentru aprarea mpotriva incendiilor - Ordinul Ministrului de Interne nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu; - HG nr. 1.739/2006 privind aprobarea categoriilor de construcii i amenajri care se supun avizrii/autorizrii privind securitatea la incendiu; - Normativ de siguran la foc a construciilor, indicativ P 118-99 ; - Normativ C 300 / 1994 - aprobat cu Ordinul MLPAT Nr. 20 / N / 11.06.1994 pentru prevenirea i stingerea incendiilor pe durata execuiei lucrrilor de construcii i instalaii. - Norme de prevenire i dotare mpotriva incendiilor PE 009 / '93, vol. 2; - Norme generale din 28.02.2007 de aprare mpotriva incendiilor; - Norme metodologice din 18.09.2006 de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil. Msurile prevzute n proiect sunt urmtoarele: a. Pentru perioada de exploatare normal Denumirea sau indicativul Denumirea msurii prescripiei aplicate Riscuri de incendiu i grade de P118/99, cap.2, pct.2.1; rezisten la foc pct.3.1; cap.5, pct.5.1 Ci de evacuare n caz de P 118/99, cap.2, pct.2.6; incendiu pct.5.6 Alctuiri constructive P 118/99, cap 5, pct.5.3

Nr. crt. 1. 2. 3.

cap.3, cap.5,

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :61 / 67 Editie :03.12

b. Pentru perioada de execuie Msurile de prevenire a incendiilor se stabilesc de ctre elaboratorul documentaiei de organizare a antierului i de ctre unitatea de execuie . Lucrrile prezente n proiectul de fa nu necesit msuri speciale de protecie la aciunea focului, ns se vor avea n vedere reglementrile din PE 009/93, privind : - executarea construciilor i instalaiilor (schela, eafodajele, cofrajele) ; - lucrri cu capse pentru pistoalele de mplntat boluri ; - msuri suplimentare de prevenire i stingere a incendiilor la executarea lucrrilor de investiii, extinderi, modernizri, reparaii, de ctre personalul aparinnd unor uniti din afara beneficiarului (antierului) . c. Recepia i darea n funciune Recepionarea i darea n funciune se va face numai dac s-au realizat msurile de prevenire i stingere a incendiilor ntocmai prevederilor proiectului i aceste msuri corespund condiiilor de lucru i celor prevzute n actele normative n vigoare la data recepiei . Cldirea are caracter tehnologic, are categoria ,,D pericol de incendiu i se ncadreaz n gradul IV de rezisten la foc. 3.9 Masuri de protectia muncii Msurile de protecie a muncii avute n vedere au fost extrase din : - Norme generale de protecia muncii/2002, aprobate cu Ord.nr.MMSS 508/2002 i MSF nr.933/2002; - Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii elaborat de MLPAT (Ordinul nr. 9/N/15.03.1993); - Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc; - ,,Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la nlime aprobat de MMPS cu Ordinul 235/26.07.1995; - HG nr. 300/2006 privind cerinele minime la securitate i sntate pentru antierele temporare i mobile; - HGR nr. 1091/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc.

EXTRAS DE MASURI DE PROTECTIA MUNCII


Nr. Crt Denumirea masurii Fond necesar Cuprins Cuprins in deviz separat DA DA DA DA DA DA DA Prescriptii

1 2 3 4 5 6 7

Instructajul personalului muncitor inainte de inceperea lucrarilor Imprejmuire zone periculoase,balustrazi pentru goluri si podeste Mijloace si dispozitive pentru manipularea pe verticala Dotare cu echipament de protectie a personalului Panouri cu afise avertizoare Executarea lucrarilor la inaltime Schele si esafodaje Podine de lucru
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /

Norme de protectia muncii in activ. C+M,MCInd.art.2.2-2.5 Idem,art 2.3-2.7 Idem,art. 2.18-2.23,art.3.1.13.1.6 Idem, art.2.28 Idem, art.2.6 Idem, art.2.28 Idem,art. 3.1.1;2.1.92.1.10;3.33-15
Pagini :62 / 67 Editie :03.12

Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Constructii pentru depozitarea materialelor Echipament de protectie la personalul muncitor Indicatoare vizibile atat ziua cat si noaptea Ingradirea golurilor din pereti sau aflate la inaltime Legarea la pamant a utilajului electric Iluminarea locurilor periculoase pe timp de noapte Scule,dispozitive,utilaje Podete, balustrazi, placi de trecere, scari Dotarea punctelor de lucru si a depozitelor si incaperilor cu gura de apa si pichete Mijloace de protectie electroizolante Panouri si paravane mobile -imprejmuiri mobile -semnalizari mobile Instalatii pentru paratrasnet la schele,cladiri sau obiecte

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

DA -

Idem, art.3.8.1-3.8.9 Idem, art.2.28 Idem,art.2.6 Idem, art.2.12 Idem, art.2.25 Idem, art.2.26, art.2.31 Idem, art.2.32; 2.33; 3.3.44 Idem, art. 3.1.7 Idem, art.3.3.2.1; 3.3.2.4 Idem, art. 3.3.4.3 Idem, art. 3.3.4.3 Idem, art. 2.2.1.4

3.10 Instructiuni pentru urmarirea comportarii constructiilor in exploatare si interventiile in timp Activitatea de urmrire a comportrii n exploatare i interveniile n timp la construcii se realizeaz pe baza : - HGR 766 / 97 - Regulament privind urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor ; - P 130 / 99 - Normativ privind urmrirea comportrii n timp a construciilor; - MP 031-03/2003 Metodologie privind programul de urmrire n timp a comportrii construciilor din punct de vedere a cerinelor funcionale ; - PE 732/89 Norme tehnice pentru ntocmirea instruciunilor i proiectelor de urmrire a comportrii construciilor din cadrul obiectivelor termoenergetice (Ord.MEE 475/1989 anexa 3 i anexa 4); - P 95/1977 Normativ tehnic de reparaii capitale la cldiri i construcii speciale; - PC 1/3 1996 Ghid pentru urmrirea comportrii n exploatare a construciilor situate n medii agresive, elaborat de INCERC i aprobat de MLPAT cu Ordinul Nr. 26/N/04.1996. Urmrirea comportrii n timp a construciilor are ca scop asigurarea cerinelor de siguran structural, funcional i de confort n conformitate cu destinaia construciei . Pentru lucrrile de arhitectur se va asigura urmrirea curent prin observaii vizuale, cutndu-se identificarea degradrilor sau avarierilor produse n timpul exploatrii, precum i remedierea lor rapid . Remedierile se vor executa de ctre echipe de muncitori specializai, pe ct posibil de unitatea care a executat lucrarea respectiv, urmrindu-se controlul calitii lucrrilor i respectarea documentaiilor tehnice i economice de execuie . Urmrirea curent se realizeaz prin revizii periodice (trimestriale, anuale) sau revizii operative n caz de necesitate (dup evenimente speciale) .
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :63 / 67 Editie :03.12

Rezultatul observaiilor se consemneaz n fie de urmrire care se trec n registrul de revizii. Reviziile trimestriale se efectueaz de ctre responsabilul cu urmrirea comportrii n timp a construciilor i eful subunitii de ntreinere a construciilor . Reviziile anuale se vor efectua de ctre comisii formate din conductorul tehnic al unitii, eful serviciului PUPR, efii compartimentelor de exploatare, eful unitii de ntreinere, responsabilul centralei cu urmrirea comportrii n timp a construciilor n prezena proiectantului. Investitorul va anuna n scris proiectantul, cu minimum 48 de ore nainte, data la care va avea loc revizia . Dac deficienele constatate au caracter evolutiv i pot conduce la accidente se vor lua msuri de limitare a efectelor negative . Stabilirea soluiilor de remediere se va face cu acordul scris al proiectantului . Nu se vor face nici un fel de modificri fa de soluia iniial sau nlocuiri de materiale fr acordul scris al proiectantului . Pentru lucrrile de arhitectur (compartimentri, tmplrie, finisaje) se vor controla : a. etaneitatea nchiderilor; b. starea uilor, grilelor, a dispozitivelor de nchidere i deschidere ; c. starea tencuielilor, zugrvelilor, vopsitoriilor (perei i tavane) ; d. starea pardoselilor ; e. etanrile la strpungeri ; f. starea izolaiilor (hidrofuge, termice, speciale) ; g. starea scurgerilor, pentru evacuarea corect a apelor Verificrile i lucrrile de ntreinere se vor face cu personal instruit pentru acest gen de lucrri. n cadrul reviziilor se vor urmri n mod deosebit urmtoarele aspecte : - apariia de crpturi, smulgeri, tasri anormale a straturilor, deschiderea sau nfundarea rosturilor ; - apariia de pete de umezeal, scurgeri, infiltraii de ap, crparea sau exfolierea straturilor de protecie, apariia condensului ; - deficienele aprute la instalaiile tehnologice (spargeri, neetaneiti, fisurri) sau modificarea instalaiei care pot antrena deteriorri ale elementelor de arhitectur. 3.11 Dispozitii finale Prevederile prezentului memoriu tehnic nu sunt limitative, ele urmand a fi completate de catre beneficiar sau executant cu masuri suplimentare care nu contravin prevederilor prezentului memoriu tehnic, normelor si normativelor in vigoare si care sa contribuie la sporirea sigurantei si calitatii executiei. Beneficiarul are obligatia, in temeiul Normativului C167-99 de a intocmi cartea tehnica a contructiei, cumuland toate documentele necesare (proiect faza DE, dispozitii de santier, caiet de sarcini, procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale pe faze determinate, finala). Se va respecta continutul cartii tehnice din Normativ C167-99. 4 Lista principalelor standarde si normative SR EN ISO 9001:2001 - "Sistemele de management al calitii-Cerine", sau echivalent. SR EN ISO 9001:2008 - "Sistemele de management al calitii-Cerine", sau echivalent.

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :64 / 67 Editie :03.12

SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii Principii fundamentale i vocabular, sau echivalent. SR ISO 10005 : 2007 - "Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru planurile calitatii". SR EN 22768-1:1995 - "Tolerane generale. Partea 1: Tolerane pentru dimensiuni liniare i unghiulare fr indicarea toleranelor individuale" SR EN 22768-2:1995 - "Tolerane generale. Partea 2: Tolerane geometrice pentru elemente fr indicarea toleranelor individuale". SR EN 10204: 2005 Produse metalice. Tipuri de documente de inspecie. SR EN 10216-2 A2:2008 evi de oel fr sudur utilizate la presiune. Condiii tehnice de livrare. Partea 2: evi de oel nealiat i aliat, cu caracteristici precizate la temperatur ridicat SR EN ISO 9692 2 : 2000 Sudare i procedee conexe. Pregtirea mbinrii. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a otelurilor. SR EN 287:2004 +AC Calificarea sudorilor Sudare prin topire; Partea 1 oeluri ; SR EN 1418 :2000 - Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru sudarea prin topire pentru sudarea electric prin presiune, pentru sudarea mecanizata si automata a materialelor metalice; SR EN ISO 5817: 2004 Sudare. Imbinari sudate prin topire din otel, nichel, titan si aliajele acestora. Niveluri de calitate pentru imperfectiuni. SR EN ISO 15614-1:2004 Specificaia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc i sudarea cu gaz a oelurilor si sudarea cu arc a nichelului si a aliajelor de nichel; SR EN 13480-7:2003 Conducte industriale metalice. Ghid pentru procedurile de evaluare a conformitii; NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa NP 125:2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire SR EN 1990:2004 Bazele proiectarii structurilor SR EN 1991-1-1:2004 Actiuni asupra structurilor:Partea 1-1:Actiuni generale greutati specifice greutati proprii pentru cladiri SR EN 1991-1-3:2004 Actiuni asupra structurilor:Partea 1-1:Actiuni generale,Incarcari date de zapada. SR EN 1991-1-4:2004 Actiuni asupra structurilor:Partea 1-1:Actiuni generale,Actiunea vantului. SR EN 206-1:Partea 1:BETON Specificatie,Performanta,Productie siconformitate NE012-1:2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton,beton armat si beton precomprimat.Partea 1 Producerea betonului. CP 012/1-2007 Cod de practica pentru producerea betonului CR0-2005 Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructii. SR EN 1992-3:2007 Proiectarea structurilor de beton.Partea 3:Silozuri si rezervoare. CR 6-2006-Cod de proiectare pentru structuri de zidarie. SR EN 1996 -1-1:2006 Proiectarea structurilor din zidarie.Partea 1-1.Reguli generale pentru constructii din zidarie armata si nearmata. SR EN 1998-1:2004 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.Partea 1.Reguli generale,actiuni seismice si reguli pentru cladiri. SR EN 1998-4:2007 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.Partea 4. Silozuri,rezervoare si conducte. SR EN 1998-5:2004 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.Partea 5. Fundatii,structuri de sustinere si aspecto geotehnice. SR EN 1997-1:2004 Proiectarea geotehnica Partea 1.Reguli generale.

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :65 / 67 Editie :03.12

SR EN ISO 14688-1:2004. Cercetri i ncercari geotehnice. Identificarea i clasificarea pmnturilor. Partea 1: Identificare i descriere SR EN ISO 14688-2:2005. Cercetri i ncercri geotehnice. Identificarea i clasificarea pmnturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. SR EN ISO 22476-2:2006. Cercetari i ncercari geotehnice. ncercari pe teren. Partea 2: ncercare de penetrare dinamic SR EN ISO 22476-3:2006. Cercetri i ncercari geotehnice. ncercri pe teren. Partea 3: ncercare de penetrare standard. P 100-1/2006 - Cod de proiectare seismic - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cldiri. Normativ NP 074/2007 privind documentaiile geotehnice pentru construcii. EN 1993-1-1-2006 Partea 1-1Proiectarea structurilor din otel Reguli generale i reguli pentru cldiri SR EN 1993-1-1-2006_AC-2006 Partea 1-1 Reguli generale i reguli pentru cldiri SR EN 1993-1-1-2006_NA-2008 Proiectarea structurilor din oel. Partea 1-1 Reguli generale i reguli pentru cldiri. Anexa naional SR EN 1993-1-10-2006 Partea 1-10 Alegerea claselor de calitate a oelului SR EN 1993-1-10-2006_AC-2006 Partea 1-10 Alegerea claselor de calitate a oelului SR EN 1993-1-10-2006_NA-2008 Partea 1-10 Alegerea claselor de calitate a oelului. Anexa naional SR EN 1993-1-2-2006 Partea 1-2 Reguli generale. Calculul structurilor la foc SR EN 1993-1-2-2006_AC-2006 Partea 1-2 Reguli generale. Calculul structurilor la foc SR EN 1993-1-2-2006_NB-2008 Partea 1-2 Reguli generale - Calculul structurilor la foc. Anex naional SR EN 1993-1-3-2007 Partea 1-3 Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale i table formate la rece SR EN 1993-1-3-2007_NB-2008 Partea 1-3 Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale i table formate la rece. Anexa Naional SR EN 1993-1-7-2007 Partea 1-7 Plci plane solicitate la ncovoiere SR EN 1993-1-8-2006 Partea 1-8 Proiectarea mbinrilor SR EN 1993-1-8-2006_AC-2006 Partea 1-8 Proiectarea mbinrilor SR EN 1993-1-8-2006_NB-2008 Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8 Proiectarea mbinrilor. Anex Naional SR EN 1993-1-9-2006 Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-9: Oboseal SR EN 1993-1-9-2006_AC-2006 Partea 1-9: Oboseal SR EN 1993-1-9-2006_NA-2008 Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-9: Oboseala. Anexa naional EN 10025:2004 European structural Steel standard SR EN 10025-1 Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii

ntocmit: ing.D.Munteanu

Aprobat I.S.C

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :66 / 67 Editie :03.12

PROGRAM pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, in fazele de executie determinante


BENEFICIAR: S.C. RAJA S.R.L. Constanta PROIECTANT: EXECUTANT : n conformitate cu urmatorele legi si normative in vigoare: Legea privind calitatea in constructii nr. 10 / 1995; Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HGR nr.272/1994 Ordinul nr.31/N/1995 pentru Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor; HG nr.766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; Normativ C56-85(2002)- privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. stabilesc, de comun acord, prezentul program pentru controlul caliti lucrrilor, la obiectul:

Statie de epurarea noua loc.Fierbinti jud.Ialomita/Decantor primar


Denumire faz determinant Lucrri ce se controleaz i verific Metoda de control sau norma sau se recepioneaz i pentru care conform creia se efectueaz trebuie ntocmite documente scrise controlul. Cine participa la verificare si control: I = Inspectia de Stat n Construcii B = Beneficiar P = Proiectant E = Executant G = Geotehnician
3 B P E Geotehnician I B P E I B P E B P E

Tipul, numarul i data documentului ncheiat


P.V.L.A. = proces verbal de lucrri ascunse P.V.R. = proces verbal derecepie P.V. = proces verbal P.V.F.D.=proces verbal la faza determinanta 4

Nr. crt.

Avizare teren de fundare nainte de turnarea betonului de egalizare,adancime de fundare receptie perna loess. Faz premergtoare nainte de turnarea betonului n radier Faz premergtoare nainte de nchiderea cofrajului peretilor bazinului Faz de receptie aspect beton in pereti dupa decofrare

Conf. Normativ C 56/1986 - Caiet II

Conf. Normativ C 56/1986 - Caiet IV Conf. Normativ C 56/1986 Caiet V - beton Conf. Normativ C 56/1986 Caiet V - beton

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

NOTA:
1. Coloana nr. 4 se completeaz la data efectuarii controlului si a ncheierii actului. 2. Executantul va anuna n scris ceilali factori prevazuti in coloana 3, pentru participare la controlul calitatii lucrarilor de constructii, cu minimum 10 zile naintea datei la care urmeaz a se efectua verificarea. 3. La recepia obiectului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la Cartea Construcei. 4. Beneficiarul va nainta prezentul program pentru avizare la ISC.

Aprobat I.S.C
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :67 / 67 Editie :03.12

PROGRAM pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, in fazele de executie determinante


BENEFICIAR: S.C. RAJA S.R.L. Constanta PROIECTANT: EXECUTANT : n conformitate cu urmatorele legi si normative in vigoare: Legea privind calitatea in constructii nr. 10 / 1995; Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HGR nr.272/1994 Ordinul nr.31/N/1995 pentru Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor; HG nr.766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; Normativ C56-85(2002)- privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. stabilesc, de comun acord, prezentul program pentru controlul caliti lucrrilor, la obiectul:

Statie de epurarea noua loc.Fierbinti jud.Ialomita/Decantor secundar


Denumire faz determinant Lucrri ce se controleaz i verific Metoda de control sau norma sau se recepioneaz i pentru care conform creia se efectueaz trebuie ntocmite documente scrise controlul. Cine participa la verificare si control: I = Inspectia de Stat n Construcii B = Beneficiar P = Proiectant E = Executant G = Geotehnician
3 B P E Geotehnician I B P E I B P E B P E

Tipul, numarul i data documentului ncheiat


P.V.L.A. = proces verbal de lucrri ascunse P.V.R. = proces verbal derecepie P.V. = proces verbal P.V.F.D.=proces verbal la faza determinanta 4

Nr. crt.

Avizare teren de fundare nainte de turnarea betonului de egalizare,adancime de fundare receptie perna loess. Faz premergtoare nainte de turnarea betonului n radier Faz premergtoare nainte de nchiderea cofrajului peretilor bazinului Faz de receptie aspect beton in pereti dupa decofrare

Conf. Normativ C 56/1986 - Caiet II

Conf. Normativ C 56/1986 - Caiet IV Conf. Normativ C 56/1986 Caiet V - beton Conf. Normativ C 56/1986 Caiet V - beton

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

NOTA:
1. Coloana nr. 4 se completeaz la data efectuarii controlului si a ncheierii actului. 2. Executantul va anuna n scris ceilali factori prevazuti in coloana 3, pentru participare la controlul calitatii lucrarilor de constructii, cu minimum 10 zile naintea datei la care urmeaz a se efectua verificarea. 3. La recepia obiectului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la Cartea Construcei. 4. Beneficiarul va nainta prezentul program pentru avizare la ISC.

Aprobat I.S.C

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :68 / 67 Editie :03.12

PROGRAM pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, in fazele de executie determinante


BENEFICIAR: S.C. RAJA S.R.L. Constanta PROIECTANT: EXECUTANT : n conformitate cu urmatorele legi si normative in vigoare: Legea privind calitatea in constructii nr. 10 / 1995; Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HGR nr.272/1994 Ordinul nr.31/N/1995 pentru Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor; HG nr.766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; Normativ C56-85(2002)- privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. stabilesc, de comun acord, prezentul program pentru controlul caliti lucrrilor, la obiectul:

Statie de epurarea noua loc.Fierbinti jud.Ialomita/Bazin aerare-stabilizare namol


Denumire faz determinant Lucrri ce se controleaz i verific Metoda de control sau norma sau se recepioneaz i pentru care conform creia se efectueaz trebuie ntocmite documente scrise controlul. Cine participa la verificare si control: I = Inspectia de Stat n Construcii B = Beneficiar P = Proiectant E = Executant G = Geotehnician
3 B P E Geotehnician I B P E I B P E B P E

Tipul, numarul i data documentului ncheiat


P.V.L.A. = proces verbal de lucrri ascunse P.V.R. = proces verbal derecepie P.V. = proces verbal P.V.F.D.=proces verbal la faza determinanta 4

Nr. crt.

Avizare teren de fundare nainte de turnarea betonului de egalizare,adancime de fundare receptie perna loess. Faz premergtoare nainte de turnarea betonului n radier Faz premergtoare nainte de nchiderea cofrajului peretilor bazinului Faz de receptie aspect beton in pereti dupa decofrare

Conf. Normativ C 56/1986 - Caiet II

Conf. Normativ C 56/1986 - Caiet IV Conf. Normativ C 56/1986 Caiet V - beton Conf. Normativ C 56/1986 Caiet V - beton

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

NOTA:
1. Coloana nr. 4 se completeaz la data efectuarii controlului si a ncheierii actului. 2. Executantul va anuna n scris ceilali factori prevazuti in coloana 3, pentru participare la controlul calitatii lucrarilor de constructii, cu minimum 10 zile naintea datei la care urmeaz a se efectua verificarea. 3. La recepia obiectului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la Cartea Construcei. 4. Beneficiarul va nainta prezentul program pentru avizare la ISC.

Aprobat I.S.C PROGRAM


Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :69 / 67 Editie :03.12

pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, in fazele de executie determinante


BENEFICIAR: S.C. RAJA S.R.L. Constanta PROIECTANT: EXECUTANT : n conformitate cu urmatorele legi si normative in vigoare: Legea privind calitatea in constructii nr. 10 / 1995; Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HGR nr.272/1994 Ordinul nr.31/N/1995 pentru Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor; HG nr.766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; Normativ C56-85(2002)- privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. stabilesc, de comun acord, prezentul program pentru controlul caliti lucrrilor, la obiectul:

Statie de epurarea noua loc.Fierbinti jud.Ialomita/Hala pretratare namol


Denumire faz determinant Lucrri ce se controleaz i verific Metoda de control sau norma sau se recepioneaz i pentru care conform creia se efectueaz trebuie ntocmite documente scrise controlul. Cine participa la verificare si control: I = Inspectia de Stat n Construcii B = Beneficiar P = Proiectant E = Executant G = Geotehnician
3 B P E Geotehnician I B P E I B P E B P E

Tipul, numarul i data documentului ncheiat


P.V.L.A. = proces verbal de lucrri ascunse P.V.R. = proces verbal derecepie P.V. = proces verbal P.V.F.D.=proces verbal la faza determinanta 4

Nr. crt.

Avizare teren de fundare nainte de turnarea betonului de egalizare,adancime de fundare calitate teren Faz premergtoare nainte de turnarea betonului n fundatii Faz premergtoare nainte de Turnarea betonului in placa Faz de receptie structura metalica sarpanta

Conf. Normativ C 56/1986 - Caiet II

Conf. Normativ C 56/1986 - Caiet IV Conf. Normativ C 56/1986 Caiet V - beton Conf. Normativ C 56/1986 Caiet XIX - metal

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

NOTA:
1. Coloana nr. 4 se completeaz la data efectuarii controlului si a ncheierii actului. 2. Executantul va anuna n scris ceilali factori prevazuti in coloana 3, pentru participare la controlul calitatii lucrarilor de constructii, cu minimum 10 zile naintea datei la care urmeaz a se efectua verificarea. 3. La recepia obiectului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la Cartea Construcei. 4. Beneficiarul va nainta prezentul program pentru avizare la ISC.

Aprobat I.S.C PROGRAM pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, in fazele de executie determinante
Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :70 / 67 Editie :03.12

BENEFICIAR: S.C. RAJA S.R.L. Constanta PROIECTANT: EXECUTANT : n conformitate cu urmatorele legi si normative in vigoare: Legea privind calitatea in constructii nr. 10 / 1995; Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HGR nr.272/1994 Ordinul nr.31/N/1995 pentru Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor; HG nr.766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; Normativ C56-85(2002)- privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. stabilesc, de comun acord, prezentul program pentru controlul caliti lucrrilor, la obiectul:

Statie de epurarea noua loc.Fierbinti jud.Ialomita/Sopron depozitare namol


Denumire faz determinant Lucrri ce se controleaz i verific Metoda de control sau norma sau se recepioneaz i pentru care conform creia se efectueaz trebuie ntocmite documente scrise controlul. Cine participa la verificare si control: I = Inspectia de Stat n Construcii B = Beneficiar P = Proiectant E = Executant G = Geotehnician
3 B P E Geotehnician I B P E B P E

Tipul, numarul i data documentului ncheiat


P.V.L.A. = proces verbal de lucrri ascunse P.V.R. = proces verbal derecepie P.V. = proces verbal P.V.F.D.=proces verbal la faza determinanta 4

Nr. crt.

Avizare teren de fundare nainte de turnarea betonului de egalizare,adancime de fundare calitate teren Faz premergtoare nainte de turnarea betonului n fundatii Faz de receptie structura metalica

Conf. Normativ C 56/1986 - Caiet II

Conf. Normativ C 56/1986 - Caiet IV Conf. Normativ C 56/1986 Caiet XIX - metal

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

NOTA:
1. Coloana nr. 4 se completeaz la data efectuarii controlului si a ncheierii actului. 2. Executantul va anuna n scris ceilali factori prevazuti in coloana 3, pentru participare la controlul calitatii lucrarilor de constructii, cu minimum 10 zile naintea datei la care urmeaz a se efectua verificarea. 3. La recepia obiectului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la Cartea Construcei. 4. Beneficiarul va nainta prezentul program pentru avizare la ISC.

Numar document: 001 Revizie: 00 Titlul documentului :Statie de epurare noua localitatea Fierbinti jud.IALOMITA /
Decantor primar,Decantor secundar, Bazin aerare-stabilizare namol,Hala pretratare mecanica,Depozit namol

Pagini :71 / 67 Editie :03.12