Sunteți pe pagina 1din 4
B Centrul Crestin Bucuresti , , Centrul Creştin Bucureşti Adresa: Str. Răsăritului nr. 59,sect.6 Bucureşti,

B

Centrul Crestin Bucuresti

,

,

B Centrul Crestin Bucuresti , , Centrul Creştin Bucureşti Adresa: Str. Răsăritului nr. 59,sect.6 Bucureşti, 061206
B Centrul Crestin Bucuresti , , Centrul Creştin Bucureşti Adresa: Str. Răsăritului nr. 59,sect.6 Bucureşti, 061206
B Centrul Crestin Bucuresti , , Centrul Creştin Bucureşti Adresa: Str. Răsăritului nr. 59,sect.6 Bucureşti, 061206

Centrul Creştin Bucureşti Adresa: Str. Răsăritului nr. 59,sect.6 Bucureşti, 061206 O.P. 76 – 132, cod 062590, România Tel/Fax: 021.777.07.95 e-mail: centrulcrestinbucuresti@gmail.com; cantinaharul@gmail.com

|2|

Cantina Socială “Harul”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, împreună cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti contribuie la îmbunatăţirea situaţiei sociale a persoanelor marginalizate de pe raza sectorului 6. În prezent, peste 150 de persoane, de luni până vineri, de la ora 13:00 - 15:00 vor beneficia de serviciile cantinei:

• O masă caldă pe zi la cantină sau la domiciliu,

• Consiliere psihologică şi juridică,

• Activităţi de club

• Relaxare şi relaţionare inter-umană.

Obiectivele Cantinei Sociale “Harul”

l. Să ofere o masă caldă de luni până vineri.

2. Să sporească gradul de obţinere a mijloacelor necesare susţinerii existenţei prin oferirea unei mese calde zilnic.

3. Să ofere o masă completă, bogată în agenţi nutritivi, aşa cum aceste persoane nu-şi permit să-şi procure în mod curent.

www.ccb.org.ro

4. Să ofere suport psihologic, menit să le întărească convingerea că societatea nu este nepăsătoare la problemele cu care se confruntă aceştia.

5. Să acorde asistenţă socială beneficiarilor pe toată perioada derulării proiectului.

beneficiarilor pe toată perioada derulării proiectului. Beneficiarii găsesc mai mult decât un prinz cald, găsesc

Beneficiarii găsesc mai mult decât un prinz cald, găsesc căldură, atenţie şi comunicare. Astfel, pentru cei ce vin la cantină, sunt organizate şi activităţi de autodezvoltare. Scopul acestora este prevenirea abandonului şcolar, reintegrarea socială a adulţilor, îngrijirea vârstnicilor cu ajutorul unor servicii calitative, capabile să consolideze încrederea în forţele proprii, să stimuleze partici- parea activă şi comunicarea deschisă.

Cantina Socială Harul reprezintă mai mult decât un sprijin material pentru beneficiari. Cei ce vin aici găsesc prieteni adevăraţi.

www.ccb.org.ro

|3|

Prin intermediul

Centrului Creştin BuCureşti

sunt oferite următoarele servicii sociale:

B uCureşti sunt oferite următoarele servicii sociale: • Centrul de zi “R omânia K idz ”

• Centrul de zi “România Kidz

servicii sociale: • Centrul de zi “R omânia K idz ” Acest serviciu se adresează copiilor

Acest serviciu se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 - 14 ani care au nevoie de asistenţă pentru pregătirea temelor şcolare, meditaţii suplimentare la materiile de bază, activităţi extraşcolare.

la materiile de bază, activităţi extraşcolare. • Centrul de Consiliere ”B aRnaBa ” pentru părinţi
la materiile de bază, activităţi extraşcolare. • Centrul de Consiliere ”B aRnaBa ” pentru părinţi

• Centrul de Consiliere ”BaRnaBapentru părinţi şi copii.

Aceste servicii sunt acordate la cerere, pe baza unei programări prealabile. Scopul urmărit este de a oferi beneficiarilor consiliere privind modalităţile de rezolvare a problemelor cu care se confruntă.

• Clubul copiilor “CaRing PlaCe

Copiii înscrişi la acest club beneficiază de terapie ocupaţională, terapie prin joc, ieşiri în comunitate, vizite la muzee, circ, teatru.

www.ccb.org.ro