Sunteți pe pagina 1din 5

CAIETE DE SARCINI CATEGORIA DE LUCRARI CONSTRUCTII

CAIET DE SARCINI REABILITARE SUBANSAMBLU TERMOHIDROIZOLANT TERASA CLADIRE EXISTENTA

SOLUTIA PROIECTULUI - Reabilitarea termica si hidrofuga a terasei de pe planseul ultimului nivel, prin desfacerea Intregii structuri termoohidroizolante actuale, pana la betonul de panta, si executarea unei structuri termohidroizolante noi, eficiente din punct de vedere a cerintei E: "privind izolarea termica, hidrofuga si economia de energie", utilizandu-se materiale de calitate superioara, de Indelungata functionalitate. Pentru noua termoizolatie se utilizeaza placi din polistiren expandat ignifugat de 15-16 cm grosime, iar pentru hidroizolatie solutia bistrat cu membrane pe baza de bitum aditivat (SBS, APP) pe suport armat cu un strat sau combinatii ale acestora din: Impaslitura din fibre de sticla; tesatura din fibre de sticla; folie metalica (aluminiu); voal si tesaturi poliesterice - autoprotejate cu materiale minerale (granule cu nisip cuartos sau paiete de ardezie sau mica) sau protejate cu pelicule de protectie reflectante. ELEMENTE COMPONENTE ALE LUCRARII: Cerinte de calitate: pe suprafetele orizontale si verticale: Sapa de rectificare a pantei din mortar M 100 T (fara var) de cca 2 cm grosime; Amorsaj, in functie de tehnologia de montare a barierei de vapori;

Bariera contra vaporilor - membrana flotanta de min 2,5 mm grosime, cu suprapuneri sudate; Bariera este executata din produse (foi) bitumate. Fiind flotanta realizeaza si difuzia vaporilor de apa prin intermediul deflectoarelor. Strat separare (folie PVC/ hartie/ geotextil-netesut); Strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat pentru terase, EPS 120 (cu rezistenta la compresiune de min. 120 kPa), in grosime totala de 15 cm, sau in doua straturi decalate de cate 8 cm grosime fiecare, simplu pozat; Strat separare (folie PVC); Sapa slab armata de 6 cm grosime; Amorsaj;

Strat hidroizolant in solutia bistrat cu membrane hidroizolante cu grosimi de min 2,5 si 4 mm, pe baza de bitum aditivat, sudate pe suport si Intre ele, sau lipite la rece; stratul superior cu autoprotejare cu materiale minerale (granule cu nisip cuartos sau paiete de ardezie sau mica) sau protejare cu pelicule de protectie reflectante. Toate membranele flotante, sudate sau lipite cu flacara vor avea suprapunerile sudate. Membranele se pot aseza simplu sau lipi la rece numai pe suprafete orizontale si se vor suda In dreptul strapungerilor sau a elementelor verticale pe cca 1 m latime. Profile de tinichigerie (copertine, sorturi, Iacrimare, compensatori la rosturi, etc.) executate de regula din tabla de otel cu grosimea de minim 0,4 mm protejata prin zincare si/sau vopsire ORDINEA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SI CONDITII DE EXECUTIE Desfacerea straturilor terasei existente: Indepartarea straturilor existente pana la betonul de panta, desfacerea si eliminarea pietrisului de protectie (daca mai exista), A protectiei verticale a hidroizolatiei din tencuieli slab armate, A structurii hidroizolante orizontale si verticale existente, A sapelor etc.; demontarea si eliminarea elementelor de tinichigerie (copertine la atice) si repararea, consolidarea parapetilor/aticelor pe zonele deteriorate; demontarea receptoarelor pluviale existente si curatirea interioara a partii superioare a coloanei pluviale (teava de fonta);

CAIETE DE SARCINI SUPLIMENTARE CLARIFICARI IN CADRUL PROCEDURII DE ACHIZITIE LUCRARI

Curatarea suprafetei terasei : curatarea si rectificarea suprafetelor (inclusiv a pantelor) orizontale si verticale ce urmeaza a fi hidroizolate, cu sapa din mortar de ciment fara adaos de var; Inlocuirea pieselor de evacuare si colectare a apelor pluviale (meteorice) Refacerea pantei corespunzatoare cu o sapa de rectificare: turnarea unei sape din mortar de ciment M 1OOT fara adaos de var, pentru corectarea pantelor, in grosime medie de cca 2 cm. Amorsaj, daca tehnologia producatorului impune; Bariera contra vaporilor de apa : executia barierei contra vaporilor din membrana de min. 1,5 mm grosime, simplu asezata, cu suprapunerile sudate; aceasta membrana se va racorda pe verticala pe o Inaltime echivalenta cu grosimea termoizolatiei (cca 20 cm); Strat separare - neaderenta simplu asezat; Montarea unui strat termoizolant din polistiren expandat ignifug, simplu pozat : montarea unui strat din polistiren expandat ignifugat EPS 120 (cu rezistenta la compresiune de min. 120 kPa), cu grosimea minima de 16 cm In doua straturi (fiecare de 8 cm) decalate; Dispunerea pe conturul aticului, pe inaltimea de 30 cm de la fata superioara a planseului, a unei fasii termoizolante din polistiren expandat de 10 cm si de 30 cm latime, In scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseu lui de peste ultimul nivel Refacerea racordurilor la gurile de aerisire, sifoanelor de ploaie, s.a Executarea sapei de protectie slab armate, pe un strat de separare - folie poliesterica, polietilena sau hartie Kraft - simplu asezat;. Aplicarea pe suprafetele orizontale a unui strat de separare (desolidarizare) din folie poliesterica, polietilena sau hartie Kraft - simplu asezat peste stratul termoizolant; Turnarea unei sape din mortar de ciment M 100 T in grosime de cca 3 cm, armat cu plasa de sarma neagra de 2,5 mm avand ochiuri de 30/30 mm, pe suprafete orizontale si verticale; Suportul constituit din sape de ciment la care s-au Incheiat lucrarile de rectificare trebuie sa constituie o suprafata: o o o o rigida fara segregari sau straturi neaderente; plana, continua, fara contrapante sau bavuri ; curata, fara pete de substante grase sau alte materiale (capete de armatura metalica, bolturi, pietris, mortar, etc.); desprafuita; uscata.

Executarea hidroizolatiei orizontale si verticale In solutia bistrat cu: O membrana hidroizolanta cu grosime de 3 mm, pe baza de bitum aditivat, in fasii sudate pe suport sau lipite la rece orizontal pe suportul (sapa) amorsat; A doua membrana hidroizolanta cu grosime de 4 mm, pe baza de bitum aditivat, in fasii sudate pe prima membrana sau lipita la rece orizontal, autoprotejata cu materiale minerale (granule cu nisip cuartos sau paiete de ardezie sau mica) sau in varianta protejare cu pelicule de protectie reflectante : Montarea straturilor de hidroizolatie. Pe suprafata remediata, pregatita si termoizolata se executa hidroizolatia proiectata conform NP-040-02 (Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri), respectandu-se tehnologiile de aplicare proprii fiecarui produs hidroizolant utilizat la lucrarile de hidroizolatii): executarea amorsajului: amorsa (primer) se aplica pe suportul remediat, curatat, periat, uscat si verificat;

aplicarea solutiei de impregnare (amorsare) se executa manual sau mecanizat, In numarul de straturi indicat de producator, cu respectarea timpului de uscare Intre straturi si a temperaturii de aplicare; se vor utiliza solutii gata preparate evitandu-se prepararea acestora pe santier (In cazul pregatirii de catre executant a solutiei de amorsaj din bitum topit dizolvat In benzina, se vor respecta toate masurile pentru protectia muncitorilor, prevenirea incendiilor si tehnologia de preparare; In principal se vor organiza locuri deschise special amenajate la distanta de minim 50 m fata de surse de foc, ventilate natural si cu acces interzis). Pentru dizolvarea bitumului nu se va utiliza motorina. aplicarea primului strat hidroizolant, orizontal - membrana pe baza de bitum aditivat, de 3 mm grosime, sudata sau lipita la rece - orizontal pe suport, cu suprapunerile sudate, In totala aderenta pe minimum 50 cm pe zonele de intersectie cu suprafetele verticale (parapeti, atice, ventilatii etc.) si montarea, la nivelul elementului suport, a deflectoarelor (cu rol de evacuare a umezelii din termoizolatie, betonul de panta si sape) - cca 1 buc deflector/100 m2; Dupa o perioada de cca 2 ani, aceste deflectoare pot fi taiate

CAIETE DE SARCINI SUPLIMENTARE CLARIFICARI IN CADRUL PROCEDURII DE ACHIZITIE LUCRARI

urmand ca zona de strapungere sa fie hidroizolata; Daca primul strat hidroizolant va fi lipit In totala aderenta, la rece, pe suport si se renuntarea la deflectoare,umiditatea acumulata In termoizolatie, betonul de panta si sape se va elimina .In timp Indelungat In interiorul cladirii, In apartamentele aflate sub terase, In cca 3 ani, sub forma de umezeala si In unele cazuri chiar picurari de apa (temperaturi foarte ridicate, vara), deci factori majori de disconfort si de alterare a sanatatii ocupantilor. montarea receptoarelor pluviale cu colector din EPDM cu manson de 50 cm lungime si etansarea gulerului receptorului la primul strat hidroizolant; aplicarea prin sudura, la intersectia dintre suprafetele orizontale si verticale, a stratului suplimentar oe Intarire a hidroizolatiei, de 3 mm grosime, cu latimea desfasurata de cca 35 cm; aplicarea celui de al doilea strat hidroizolant orizontal - membrana pe baza de bitum aditivat, de 4 mm grosime, auto protejata cu materiale minerale (granule cu nisip cuartos sau paiete de ardezie sau mica) sau In varianta protejare cu pelicule de protectie reflectante, sudata sau lipita la rece pe prima membrana, cu suprapunerile sudate; Toate membranele flotante, sudate sau lipite cu flacara vor avea suprapunerile sudate. Membranele se pot simplu aseza sau lipi la rece numai pe suprafete orizontale si se vor suda in dreptul strapungerilor sau a elementelor verticale pe cca 1 m latime. aplicarea hidroizolatiei verticale intr-un strat de 4 mm grosime, sudat pe suprafetele suport, orizontale si verticale (pana la nivelul verticalei hidroizolatiei initiale pe parapetii prevazuti cu profil Iacrimar si pe intreaga suprafata a parapetilor/aticelor joase cu acoperirea capului acestora). Se recomanda ca pe zonele unde hidroizolatia nu este aplicata pe intreaga inaltime a zidului sau parapetului, marginea superioara sa fie fixata mecanic (3 fixari mecanice pe metru liniar) prin banda continua, profilata, din tabla zincata de 0,5 - 0,6 mm grosime, etansata suplimentar la partera superioara cu cordon din mastic-chit ; In varianta daca al doilea strat hidroizolant nu este autoprotejat, aplicarea protectiei reflectante pe suprafata hidroizolatiei verticale (inclusiv cca 15 cm, pe suprafetele orizontale) cu vopsea bituminoasa aluminizata; confectionarea si montarea copertinelor pe capul parapetelor/aticelor, din tabla zincata de minimum 0,5 mm grosime (recomandabil 0,6 mm grosime), Imbinate longitudinal prin falt si montate pe agrafe din otel lat (30-40 mm x 3-4 mm) fixate mecanic (min. 3 agrafe pe metru liniar) pe cupon din membrana bituminoasa lipita pe suport; In varianta daca al doilea strat hidroizolant nu este autoprotejat, aplicarea protectiei reflectante pe suprafetele orizontale, cu vopsea bituminoasa aluminizata sau cu stratul hidroizolant superior autoprotejat cu paiete de ardezie. capacul chepengului din planseul dinspre terasa, se va captusi, cu placi din vata minerala protejata cu folie din PVC. Cand stratul suport este realizat din sape de ciment, susceptibile la variatii ale umiditatii, aderenta hidroizolatiei se va verifica prin incercari directe care constau In Iipirea pe suport de foi bitumate, cu dimensiunile 25x25 cm. Dupa o perioada de 1-2 ore necesara uscarii, desprinderea trebuie sa se produca In masa stratului de lipire. (Daca foaia se desprinde. inclusiv cu stratul de bitum, atunci suportul este umed si impropriu pentru inceperea lucrarilor). Executarea sistemului de ventilare a straturilor pentru difuzia vapori/or se va face cu elementele de aerisire (deflectoarele) care se amplaseaza odata cu executarea stratului de termoizoiatie sau hidroizolatie aferente; Pentru evitarea migrarii vaporilor In termoizolatie, stratul de bariera contra vaporilor se lipeste pe toata suprafata superioara a gulerului deflectorului si suplimentar se aplica un strat de Intarire de 0,25 m2 imprejurul tubului de aerare lipit pe toata suprafata stratului de difuzie; Executarea straturilor termoizolatiei si hidroizolatiei In alcatuirea si ordinea indicata si montarea noilor receptoare de apa pluviala, au In vedere: utilizarea receptoarelor de apa pluviala confectionate uzinat din materiale polimerice sau din metal emailat prevazute cu guler pentru racordarea hidroizolatiei si gratar de protectie (parafrunzar) Impotriva colmatarii si pentru evitarea improvizatiilor din tabla neagra sau de plumb; realizarea etansarii Intre receptor si coloana de scurgere; lipirea In aderenta totala a stratului pentru difuzia vaporilor pe o raza de 0,5 m In jurul gurii de scurgere; asigurarea continuitatii barierei contra vaporilor pentru protectia termoizolatiei, atat la partea orizontala cat si la cea verticala pe zona de contact cu receptorul pluvial;

CAIETE DE SARCINI SUPLIMENTARE CLARIFICARI IN CADRUL PROCEDURII DE ACHIZITIE LUCRARI

executarea filtrului si stratului drenant Imprejurul ramei de protectie a receptorului de apa pentru Impiedicarea spalarii nisipului de sub dalele de beton si colmatarea coloanelor pluviale. montarea receptoarelor de apa pluviala confectionate uzinat din materiale polimerice (rezistente la flacara), metal emailat sau tabla de plumb prevazute cu stut si guler de racord (pentru lipirea pe suport si racordarea hidroizolatiei), trebuie avuta In vedere realizarea etansarii Intre receptor si coloana de scurgere, montare parafrunzare. Conditiile tehnice de executie si montaj NOTA: lucrarile de desfacere a stratelor existente de la terasa nu se executa decat in conditiile in care prognoza meteo indica, pe perioada executiei lucrarilor de desfacere si refacere, conditii favorabile. Chiar si in cazul unei prognoze favorabile, executantul va asigura la santier prelate cu suprafata suficient de mare pentru a acoperi zonele decopertate. Reguli privind conditiile de mediu Lucrarile de hidroizolatii se executa numai la temperaturi cuprinse Intre +5C si +30C. In perioada cu temperaturi sub +5C si peste +30C lucrarile de hidroizolatie se vor executa luandu-se masuri de organizare pentru protectia acestora si a muncitorilor (conform NGPM si Codul Muncii). Se interzice efectuarea lucrarilor de hidroizolatii pe timp de ploaie, burnita, ceata sau alte fenomene meteorologice care conduc la umezirea suportului si afectarea aderentei. In perioadele de timp friguros cu temperaturi negative nu se vor executa lucrari ce contin In structura lor apa (sapa, mortare pentru tencuieli, betoane de panta, etc.), decat cu luarea masurilor de protectie constand In Inchiderea si Incalzirea zonei de lucru. Se interzice accesul, transportul si derularea materialelor pe acoperisuri In zilele cu vanturi puternice. Depozitele vor asigura conditiile specifice fiecarui produs In parte si cerintele impuse de normele de protectia muncii privind ventilarea si mentinerea unor temperaturi pozitive de maxim 35C. Cerinte privind calitatea materialelor In conformitate cu legislatia In vigoare, toate produsele prevazute In proiecte si utilizate la lucrarile de reabilitare, pentru care nu exista standarde nationale sau alte reglementari, vor fi utilizate numai daca au agremente tehnice valabile si se prezinta conform prevederilor acestora; sau se vor utiliza numai produse pentru care exista certificare de conformitate, prevazuta In contractele Incheiate cu producatorii sau furnizorii acestora. Pentru realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele cu caracteristici de rezistenta si geometrice egale sau superioare celor prevazute In proiect; schimbarea caracteristicilor se face numai cu acordul proiectantului si proprietarului. Conform NP040-2002, conditiile privind alcatuirea hidroizolatiei multistrat sunt: se vor prevedea structuri bistrat cu membrane bituminoase cu bitum aditivat cu grosimea totala de minim 4,5 mm (recomandabil de 5,0 mm), structuri multistrat cu membrane bituminoase cu bitum oxidat cu grosimea totala de minim 6 mm sau structuri bistrat mixte, cu membrane polimerice cu grosimea de minim 0,8 mm si membrane bituminoase cu bitum aditivat cu grosimea de minim 3 mm; flexiunea Intre planuri diferite (scafe) va fi intarita in lungul liniei de intersectie cu un strat hidroizolant suplimentar cu Iatimea de minim 0,25 m peste care se va aplica structura hidroizolanta multistrat; coamele si doliile se recomanda sa fie Intarite cu un strat hidroizolant suplimentar cu latimea desfasurata de minim 50 cm; se recomanda ca flexiunea intre planurile orizontal si vertical sa fie realizata sub un unghi de 45 prin utilizarea scafelor fabricate (din membrane hidroizolante, lemn, etc); conditii privind nivelurile minime de performanta In sistemul I.P.T (sistem de apreciere calitativa globala pe criterii si niveluri de performanta a structurilor hidroizolante): impermeabilitate (1): 1.3; rezistenta la perforare (P): membrane autoprotejate P.3.s. comportament la temperatura ridicata (T): membrane cu autoprotectie T.3.

De asemenea, conditiile privind nivelurile minime de performanta pentru care este asigurata etanseitatea, sunt:

CAIETE DE SARCINI SUPLIMENTARE CLARIFICARI IN CADRUL PROCEDURII DE ACHIZITIE LUCRARI

rezistenta la rupere la tractiune (R): pante sub 20%: R.3. (se admite sub 3% R.2.); pante peste 20% (inclusiv suprafete verticale): RA.; altitudini mai mari de 800 m: R.4. alungirea la rupere la tractiune (A): structura aplicata pe suport rigid, cu panta sub 20%: A.2.; structura aplicata pe suport elastic sau semirigid, cu panta sub 20%: A.4.; structura aplicata pe suport semielastic, cu panta sub 20%: A. 5. flexibilitatea la temperaturi scazute (F): structura termohidroizolanta ranversata: F.2.; zona climatica I si II (conform SR 10907/197: F.3.; zona climatica III (conform SR 10907/197): FA.; pentru zona climatica IV (conform SR 10907/197): F.5.; altitudini mai mari de 800 m: F.6. In privinta conditiilor privind modul de aplicare: Aplicarea membranei superioare pe suport orizontal cu panta sub 5 % se recomanda a se face in lungul liniei de panta, iar pe suport cu panta peste 5 % se recomanda a se face perpendicular pe linia de panta; membrana superioara poate fi aplicata paralel cu membrana inferioara dar decalat la 1/2 din latime; continuitatea etansa a suprapunerilor se va realiza prin lipire sau sudura la dimensiunea minima indicata de producator; linia suprapunerilor capetelor membranelor succesive nu va fi colineara ci va fi decalata cu 50 cm, iar linia suprapunerilor capetelor membrane lor stratului superior va fi decalata cu minim 1,0 m fata de cea a stratului inferior. Conditii privind nivelurile de performanta minima le de etanseitate a suprapuneri/or: nivelul de asigurare a etanseitatii imbinari/or suprapuneri/or (J) va fi de 10 KPa la pante peste 5% si de 15 KPa la pante sub 5% (presiune mentinuta timp de minim 30 minute). Materialele componente ale structuri/or mu/tistrat se recomanda sa provina de la un singur producator, In conformitate cu prevederile acestuia privind structurarea si modul de aplicare. Verificarea calitatii se realizeaza In conformitate cu prevederile prezentei reglementari, a documentatiei de executie si a fiselor tehnice ale materialelor procurate, atat pentru fazele intermediare cat si pentru Intregul sistem. Asigurarea calitatii In conformitate cu legislatia In vigoare, persoanele juridice implicate In procesul de concepere, realizare, exploata re si postutilizare a constructiei sunt obligate sa asigure: a) obtinerea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a constructiilor, cel putin a unui nivel minim de calitate aferent cerintelor stabilite de legea privind calitatea In constructii; b) elaborarea si aplicarea diferentiata a conducerii si asigurarii calitatii potrivit specificului activitatilor desfasurate prin: sistemul calitatii adaptat categoriei de importanta a constructiei si modului de finantare (buget de stat, alte surse); planul calitatii care precizeaza conditiile referitoare la sistemul ca1itatii si asigura interfetele dintre persoanele implicate In concepere, realizare si exploatare; indeplinirea atributiilor responsabilului tehnic cu executia; pregatirea si instruirea personalului. c) Intocmirea documentelor si Inregistrarilor privind calitatea: certificate de calitate si de conformitate a calitatii produselor, proceseeverbale de receptie pentru produsele procurate; procese-verbale de lucrari ascunse si pentru fazele determinante; proceseeverbale de receptie partiale pentru lucrari executate si raportate de control si verificare privind calitatea; rapoarte privind neconformitatile si rapoarte de actiuni corective si preventive.

Masurare: Mp suprafata finita orizontala si verticala (atice/ scafe) Intocmit, Arh. Oana Cherciu

CAIETE DE SARCINI SUPLIMENTARE CLARIFICARI IN CADRUL PROCEDURII DE ACHIZITIE LUCRARI