Sunteți pe pagina 1din 24

ADMINISTRARE 1.

Situaia elementelor de activ i pasiv la societatea X conform bilaului ntocmit pe baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii, se prezint astfel: Cldiri 20.000.000 lei Amortizarea cldirilor 12.000.000 lei Materii prime 2.000.000 lei Ajustri pentru deprecierea materiilor prime 400.000 lei Clieni 2.500.000 lei Clieni inceri 500.000 lei Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni 200.000 lei Conturi la bnci 600.000 lei Furnizori de imobilizri 6.000.000 lei Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 1.000.000 lei Capital subscris vrsat 5.000.000 lei Rezerve 1.000.000 lei Operaiunile de lichidare efectuate de lichidator se prezint dupa cum urmeaz: a) Cldirile au fost vndute cu 9.000.000 lei; b) Materiile prime au fost vndute cu 1.440.000 lei; c) Clienii inceri sunt n sum de 500.000 lei, din care se ncaseaz 240.000 lei, iar pentru ncasarea nainte de termen a clienilor ceri s-au acordat sconturi n sum de 50.000 lei; d) Pentru plata nainte de termen a datoriilor ctre furnizori, acetia au acordat sconturi n sum de 200.000 lei; e) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societii sunt n sum de 520.000 lei; Sa se ntocmeasc bilanul nainte de efectuarea partajului.
BILANT CONTABIL ACTIV 8000000 1600000 2300000 500000 600000 13000000 PASIV 5000000 1000000 1000000 6000000 13000000

212 301 4111 4116 5121 TOTAL ACTIV

1012 1061 1514 404 TOTAL PASIV

OPERATIUNILE DE LICHIDARE EFECTUATE DE LICHIDATOR SE PREZINTA DUPA CUM URMEAZA: TaXARE INVERSA A) CLADIRILE AU FOST VANDUTE CU 9000000 ROL; % 6583 2812 = 212 20000000 8000000 12000000 4111 5121 = 7583 = 4111 9000000 9000000

B) MATERIILE PRIME AU FOST VANDUTE CU 1440000 ROL;

601 391

= 301 = 7814

2000000 400000

4111 5121

= 708 = 4111

1440000 1440000

C) CLIENTII INCERTI IN SUMA DE 500000 ROL, DIN CARE SE INCSEAZA 240000 ROL, IAR PENTRU INCASAREA INAINTE DE TERMEN A CLIENTILOR CERTI S-AU ACORDAT DISCOUNTURI IN SUMA DE 50000 ROL; 5121 667 491 654 5121 = = = = = 4116 4111 7864 4116 4111 240000 50000 200000 260000 2450000

D) PENTRU PLATA INAINTE DE TERMEN A DATORIILOR CATRE FURNIZORI, ACESTIA AU ACORDAT SCONTURI IN SUMA DE 200000 ROL; 404 404 = 767 = 5121 200000 5800000

E) CHELTUIELILE EFECTUATE CU LICHIDAREA SOCIETATII SUNT IN SUMA DE 520000 ROL; 628 401 = 401 = 5121 5121 D 600000 9000000 1440000 240000 2450000 13730000 7410000 C 5800000 520000 D 8000000 2000000 50000 260000 520000 10830000 520000 520000 1514 = 7812 1000000

121 C 9000000 1440000 400000 200000 200000 1000000 12240000

6320000 6320000

SOLD

0 1410000

BILANT CONTABIL INAINTE DE PARTAJ ACTIV 5121 7410000 1012 1061 121 TOTAL PASIV PASIV 5000000 1000000 1410000 7410000

TOTAL ACTIV

7410000

2. n ce ordine vor fi pltite creanele n cazul falimentului? Creanele vor fi pltite, n cazul falimentului, n urmtoarea ordine: 1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea i administrarea bunurilor din averea

debitorului, precum i plata remuneraiilor persoanelor angajate n condiiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 i ale art. 98 alin. (3), sub rezerva celor prevzute la art. 102 alin. (4); 2. creanele izvorte din raportul de munc; 3. creanele reprezentnd creditele, cu dobnzile i cheltuielile aferente, acordate dup deschiderea procedurii, precum i creanele rezultnd din continuarea activitii debitorului dup deschiderea procedurii; 4. creanele bugetare; 5. creanele reprezentnd sumele datorate de ctre debitor unor teri, n baza unor obligaii de ntreinere, alocaii pentru minori sau de plat a unor sume periodice destinate asigurrii mijloacelor de existen; 6. creanele reprezentnd sumele stabilite de judectorul-sindic pentru ntreinerea debitorului i a familiei sale, dac acesta este persoan fizic; 7. creanele reprezentnd credite bancare, cu cheltuielile i dobnzile aferente, cele rezultate din livrri de produse, prestri de servicii sau alte lucrri, precum i din chirii; 8. alte creane chirografare; 9. creanele subordonate, n urmtoarea ordine de preferin: a) credinele acordate persoanei juridice debitoare de ctre un asociat sau acionar deinnd cel puin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot n adunarea general a asociailor, ori, dup caz, de ctre un membru al grupului de interes economic; b) creanele izvornd din acte cu titlu gratuit. 3. Ce va autoriza judectorul sindic n cazul n care bunurile care alctuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societati n nume colectiv sau n comandit nu sunt suficiente pentru plata creanelor nregistrate n tabelul definitiv consolidat de creane? In orice stadiu al procedurii prevazute de Legea privind procedura insolventei nr.85/2006, daca se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat.(art.131, al.1) 4. Care sunt primele msuri n urma deschiderii procedurii de insolven? In urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor(art.61 si 62). Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile, toti ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admnitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii.

Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazute de l.nr.85/2006 cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un titlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale. Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate in lei , la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschiderii procedurii. Administratorul judiciar sau lichidatorul va inregistra la grefa Tribunalului un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitorului. 5. Ce va dispune judecatorul sindic odat cu dizolvarea societii debitoare? Prin hotararea de intrare in faliment, judecatorul sindic va pronunta dizolvarea societatii si va dispune totodata: a) ridicarea dreptului de administrare a debitorului; b) in cazul procedurii generale , desemnarea unui lichidator provizoriu si stabilirea atributiilor si remuneratiei acestuia; c) in cazul procedurii simplificate, confirmarea, in calitate de lichidator al administratorului judiciar; d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor la lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunile efectuate dupa deschiderea procedurii; e) intocmirea si predarea de catre administratorul judiciar catre lichidator a listei creditorilor cu adresele si toate creantele acestora; f) notificarea intrarii in faliment.

ANALIZA SI DIAGNOSTIC 4. Analizai poziia financiar a unei ntreprinderi din domeniul industriei prelucrtoare care prezint urmtoarele informaii bilaniere: Indicator Imobilizri Stocuri Creante Disponibiliti Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare Datorii bancare pe termen foarte scurt BILANT Active imobilizate =100.000 Active curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000 TOTAL ACTIVE = 165.000 Capital si rezerve = 65.000 Datorii pe ternem lung = 50.000 Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt = 47.000 + 3.000 = 50.000 TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI Indicatori de lichiditate: Indicatorul lichiditatii curente = active curente/datorii curente = 65.000/50.000 = 1,3 - active curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000+40.000+5.000 = 65.000 - datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) = 3.000 + 47.000 = 50.000 - valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2; 31.12.n 100000 20000 40000 5000 65000 50000 47000 3000

- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente Stocuri)/Datorii curente = (65.000 - 20.000)/50.000 = 0.9 Indicatori de risc: Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat/Capital propriu X 100 =50.000/65.000 X 100 = 76.92% Capital imprumutat/Capital angajat X 100 = 50.000/(50.000 + 65.000) X100 = 43.47% unde: capital imprumutat = credite peste un an; capital angajat = capital imprumutat + capital propriu. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. "Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta." Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere: Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Capital angajat X 100 "unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. " Marja bruta din vanzari Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri X 100 O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

14. S se analizeze indicatorii de lichiditate n cele dou cazuri i s se comenteze rezultatele. a) Rata lichiditatii generale =
AC DatoriiCurente

Rlg=

2000 = 0,8<1 => o lichiditate destul de precara ca urmare a FR negativ 25000 A c S to c u D curen

b) Rata lichidiatii reduse = Rlr=

2 0 0 01 00 0 =0,4 < 0,5 => o lichiditate destul de scazuta 2 5 0 0 0

c) Rata lichiditatii imediate Rli= Rli=


D i s p oi n t ai D a t o re i n ic 2000 = 0,8 este o valoare foarte mica, sub valoarea minima admisibila 25000

(intre 0.2-0.3) ceea ce nu ofera o garantie de lichiditate a intreprinderii

BILANT FUNCTIONAL ACTIVE = UTILIZARI Functia de investitii Utilizari stabile A Active imobilizate brute I Imob. Necorporale II. Imob. Corporale III. Imob. Financiare Functia de exploatare B1. Active circulante de expl 45 000 45 000 45 000 5 000 40 000 0 18 000 18 000 Functia de exploatare 1. Datorii de exploatare 25 000 20 000 PASIVE = RESURSE Functia de finantare Resurse stabile (1+2) 1. Capitaluri proprii 2. Datorii financiare stabile (< 1 an) 15 000 40 000 25 000

I. Stocuri II. Creante comerciale

10 000 8 000 0

Furnizori Dat. Salariale 2. Datorii in afara exploatarii Dat sociale + fiscale 3. Credite bancare curente

12 000 8 000

B2. Active circulante in afara expl

4 000 1 000 0

C. Cheltuieli in avans Functia de trezorerie Activ circulant fin 2 000 2 000

I Venituri inregistrate in avans

Total utilizari (active brute) 65 000

Total resurse

65 000

FONDUL DE RULMENT NET GLOBAL a) Pe baza partii superioare a bilantului functional : FRNG (+/-) = RESURSE DURABILE UTILIZARI STABILE BRUTE FRNG (+/-)= 40 000 45 000 = -5000 => FRNG negativ arata insuficienta resurselor durabile pentru finantarea utilizarilor stabile. b) Pe baza partii inferioare a bilantului functional : FRNG (+/-) = ACTIVE CIRCULANTE + CHELTUIELI IN AVANS (DATORII <1AN + VENITURI INREGISTRATE IN AVANS) FRNG (+/-) = (18 000 + 2000) + 0 - 25 000 = - 5000 => FRNG (-) negativ arata insuficienta activelor circulante pentru acoperirea acestor obligatii. NECESARUL DE FOND DE RULMENT TOTAL NFR = UTILIZARI CICLICE RESURSE CICLICE NFR = 18 000 25 000 = - 7000 Fondul de rulment functional apare ca un surplus de resurse stabile, respectiv ca un necesar de fond de rulment total (NFRT) cu doua componente : de exploatare(NFRE) si din afara exploatarii (NFRAE)

NFRT = NFRE + NFRAE NFRT = 18 000 25 000 = - 7000 < 0 TREZORERIA NETA (tn) TN = FRNG NFRT TN= -5000 (-7000) = - 5000 +7000=2000 Trezoreria neta este strans legata de operabile financiare pe termen scurt care sunt evidentiate in partea inferioara a bilantului functional si poate fi determinata si prin: 1. Fondul de rulment net global (FRNG) 2. Necesarul de fond de rulment (NFRT) 3. Trezoreria neta (TN) (1-2) 4.Active circulante financiare (Trez activa) 5. Credite bancare curente (Trezoreria pasiva) 6. Trezoreria neta (4-5) Trezoreria pozitiva (TN > 0) cand: a) FRNG > NFRT sau b) Necesarul de trezorerie > Resursele de trezorerie O trezorerie neta pozitiva reflecta asadar un excedent de trezorerie in raport cu obligatiile financiare pe termen scurt, ceea ce asigura intreprinderii posibilitatea de a face plasamente pe piata de capital. -5000 -7000 2000 2000 0 2000

24. S se calculeze rezultatele intermediare n manier anglosaxon pentru ntreprinderea care e caracterizat prin urmtoarele venituri i cheltuieli: Indicator Venituri din vnzarea mrfurilor Producia vndut Producia stocat Cheltuieli cu materii prime Costul mrfurilor vndute Cheltuieli salariale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu chirii Venituri din dobnzi u.m. 4000 33000 3000 11000 2200 12000 2000 500 100

Cheltuieli cu dobnzi 1400 Impozit pe profit 1500 EBITD = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit si amortizarii EBIT = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit EBT = rezultat inainte de plata impozitului pe profit Cifra de afaceri (CA) = Venituri din vnzarea mrfurilor + Productia vndut + Productia stocat CA = 4000 + 33000 + 3000 = 40000 EBITD = CA- Ch exploatare = 40000 25700 = 14300 Ch exploatare = Cheltuieli cu materii prime + Costul mrfurilor vndute + Cheltuieli salariale + Cheltuieli cu chirii = 11000 + 2200 + 12000 + 500 = 25700 EBIT = EBITD - Cheltuieli cu amortizarea = 14300 2000 = -12300 EBT = EBIT - Cheltuieli cu dobnzi = - 12300 1400 = 10900 Pn = EBT- Impozit pe profit = 10900 1500 = 9400 34. S se calculeze fluxul de numerar generat de ntreprinderea A n exerciiul n+1 i s se interpreteze fluxurile de numerar aferente activitilor operaionale, financiare i de investiii, cunoscnduse urmtoarele informaii din situaiile financiare: Indicator Imobilizri Stocuri Creane Disponibiliti TOTAL ACTIV Capitaluri proprii Datorii financiare Furnizori Datorii salariale i fiscale Credite de trezorerie Indicator Cifra de afaceri Cheltuieli materiale Cheltuieli salariale Cheltuieli fiscale i sociale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu dobnda Impozit pe profit N 2000 300 400 100 2800 1000 600 700 450 50 u.m. 1000 300 400 50 100 50 25 N+1 2100 350 430 80 2960 1100 650 800 400 10

Metoda indirecta A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare Rezultatul nainte de impozit i elemente extraordinare + Cheltuieli cu amortizarea + Cheltuiala cu dobanda 100 100 50 (50) (30) 100 (50)

Variatia stocurilor

Variatia creantelor Variatia datoriilor din exploatare


Variatia datoriilor salariale

-Impozit pe profit (25) -------------------------------------------------------------------------------------------Flux Net de trezorerie din Exploatare 195 Profit brut = Venituri - Cheltuieli Profit brut =1000-300-400-50-100-50 = 100 Fluxurile de numerar generate de activitatile de exploatare sunt consecinta principalelor activitati generatoare de venituri ale intreprinderii. Marimea acestora reprezinta un indicator cheie de apreciere a capacitatii intreprinderii de a genera, prin exploatarea sa, suficiente lichiditati pentru alte activitati. B. Fluxuri de numerar din activitatea de investitii +Vnzrile de imobilizri(necorporale, corporale, financiare) - Achiziii de imobilizri(necorporale, corporale, financiare) + Alte ncasri extraordinare - Alte pli extraordinare

(100)

---------------------------------------------------------------------------------------------Fluxurile de numerar generate de activitatile de investitii (100)

Fluxurile de numerar generate de activitatile de investitii ofera informatii privind modul in care intreprinderea isi asigura cresterea reflectand masura in care platile au fost efectuate pentru achizitia de active destinate sa genereze venituri si fluxuri de trezorerie in viitor.

C. Fluxurile de numerar din activitati de finantare + Creterea creditelor pe termen lung i scurt 50 - Rambursarea creditelor pe termen lung i scurt (40) + Creterea capitalului social - Retragerea capitalului social - Pli pentru dividende + Venituri financiare ncasate(dobnzi, dividende) - Cheltuieli financiare pltite(dobnzi, dividende) +Subvenii pentru investiii primite +Alte ncasri financiare -Alte pli financiare -----------------------------------------------------------------------------------------------Fluxurile de numerar generate de activitatile de finantare 10

Fluxurile de numerar din activitati de finantare sunt generate de acele activitati care antreneaza schimbari in marimea si structura capitalurilor proprii si imprumutate ale intreprinderii si permit estimarea cererii viitoare de fluxuri de numerar din partea finantatorilor intreprinderii. Fluxurile de numerar Flux act exploatare + Flux act investitii + Flux act financiara + Numerar i echivalente de numerar la finele perioadei - Numerar i echivalente de numerar la nceputul perioadei 85 A > 0 Fluxul de numerar din activitati de exploatare trebuie sa fie pozitiv cu o valoare cat mai mare. Marimea indica performantele operationale ale intreprinderii. B < 0 Fluxul de numerar din activitati de investitii este negativ aceasta semnifica realizarea de investitii care poate fi acoperit pe seama fluxului de numerar pozitiv din activitati de finantare. C > 0 Fluxul de numerar din activitati de finantare este pozitiv aceasta indica apelul la surse de finantare externe pentru completarea celor generate de activitatea de exploatare 44. Se cunosc urmtoarele informaii financiare referitoare la o societate comercial ce activeaz n domeniul industriei alimentare: 195 (100) 10 80 ( 100)

Indicator Imobilizri Stocuri Creane Disponibiliti Capitaluri proprii Datorii financiare Furnizori Datorii salariale Datorii fiscale si sociale Credite de trezorerie Cifra de afaceri

u.m. 3000 800 900 200 2700 800 700 500 150 50 2000

S se calculeze i s se interpreteze duratele de rotaie ale elementelor dee activ i pasiv circulant i viteza de rotaie a activului circulant net .

Viteza de rotaie a stocurilor, ofer informaii privind numrul de rotaii ale stocurilor (sau numrul de zile n care bunurile sunt stocate n ntreprindere) pe parcursul exerciiului financiar Durata de rotaie a stocurilor = CA/stocuri = 2000/800=2.5 Sau Numarul de zile de stocare = Stoc mediu/ CA X 360= 800/2000 x 360 = 144 zile Durata de recuperare a creanelor clieni evideniaz eficacitatea ntreprinderii n ncasarea creanelor sale i se calculeaz astfel: Durata de recuperare a creanelor = (Total creane / cifra de afaceri) x 360 = 900/2000x360=162 zile Durata de rotatie a creditelor furnizori arata termenul de plata a furnizorilor = Sold mediu furnizori x 360 zile CA

700 x 360 = 126 de zile 2.000

Datoriile catre furnizori sunt achitate in medie la 126 zile.

Durata de rotatie a datoriilor salariale = Datorii salariale x 360 zile CA = 500 x 360 2.000 = 90 zile Datoriile salariale sunt achitate in medie la 90 de zile. Durata de rotatie a datoriilor fiscale si sociale = Datorii fiscale si sociale/CA x 360 zile = 150/2.000 x 360 = 27 zile Datoriile fiscale si sociale sunt achitate in medie la 27 de zile Viteza de rotatie a activului circulant net este unul dintre indicatorii semnificativi care caracterizeaz eficiena cu care sunt folosite activele circulante ale ntreprinderii. Cu ct viteza de rotaie este mai mare, cu att volumul de active circulante necesare pentru obinerea unei anumite producii este mai mic sau producia obinut ntr-o anumit perioad de timp cu acelai volum de active circulante este mai mare. Evaluarea vitezei de rotatie a activului circulant net se realizeaza prin intermediul a doi indicatori care exprima numarul de rotatii sau durata unei rotatii (in zile, luni, ani) Durata unei rotatii = Activ circulant net x 360 CA = 800+900+200 x 360 2.000 = 342 zile Numarul de rotatii = CA______ Activ circulant net

= 2.000/1.900 = 1 rotatie

Accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante se exprima prin cresterea numarului de rotatii sau prin reducerea duratei unei rotatii.

Categoria II AUDIT 152. Societatea Alfa a evaluat n decembrie anul N-4 un ansamblu imobiliar achiziionat n anul N-11 cu 400.000 lei (din care 80.000 lei pentru teren), amortizabil n 20 ani; cu aceast ocazie a eliminat amortismentele din valoarea contabil. Valoarea de utilitate a ansamblului imobiliar a fost stabilit cu aceast ocazie la 450.000 lei (din care 150.000 lei terenul); durata de via nu a fost modificat. La 1 iulie anul N, ansamblul imobiliar a fost vndut cu 500.000 lei. Care este diferena din reevaluare ce trebuia nregistrat de societate: a) 178.000 lei; b) 162.000 lei; c) 170.000 lei. 1. Relund datele din ntrebarea 152, care este suma amortizrii n anul N: a) 12.500.000 lei; b) 16.000.000 lei; c) 8.000.000 lei. 2. Relund datele din ntrebarea 152, care este suma plusvalorii nregistrat cu ocazia vnzrii? a) 137.500 lei; b) 284.000 lei; c) 315.500 lei. 3. n cadrul auditului efectuat asupra imobilizrilor necorporale ai constatat c o imobilizare necorporal identificabil intrat cu ocazia unei fuziuni a fost nregistrat la valoarea contabil. Potrivit IAS 38 aceasta trebuia nregistrat: a) la costul su; b) la valoarea contabil; c) la valoarea just. 4. Exprimarea unei opinii motivate potrivit creia situaiile financiare au fost stabilite n toate aspectele lor semnificative, conform unei referine contabile identificate, constituie: a) obiectul unei misiuni de auditare a situaiilor financiare; b) scopul fundamental al auditului bancar; c) definiia auditului extern n general. 5. Auditorul poate fi fcut rspunztor de prevenirea non-respectului textelor legislative n cadrul bncii auditate? a) da; b) nu; c) da, numai n anumite cazuri. 6. n legtur cu rolul legislaiei n vigoare n auditarea situaiilor financiare ale unei bnci, responsabilitile auditorului se refer la:

a) detectarea tuturor cazurilor de non-respect al legislaiei generale i bancare; b) activitile auditorului legate de examinare, comunicare i de ntrerupere a misiunii; c) comunicarea tuturor cazurilor de non-respect al legislaiei, ctre Banca Naional.

CONTABILITATE 1. La SC MONDEX SA se hotaraste reducerea capitalului social cu 1.000 lei in vederea acoperirii unor pierderi reportate din exercitiile precedente. 1012 = 1171 1000 2. SC MEDA SA procura in anul 2003 o instalatie de dozare cu valoare de 2.400 lei si durata de folosinta de 6 ani. Amortizarea anuala este de 400 lei. La sfarsitul anului 2005 amortizarea inregistrata era de 1.200 lei. Totodata, are loc reevaluarea instalatiei care este estimata la 2.100 lei. achizitia instalatiei: 213 = 404 2.400 amortizarea anuala: 6811 = 2813 400 anularea amortizarii la sfarsitul anului 2005: 2813 = 213 1.200 reevaluarea valorii nete: 213 = 105 900 3. SC STIMIN SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 4.000 lei, amortizabil liniar in 5 ani si care este subventionat de la bugetul de stat in suma de 1.600 lei. Contabilizarea subveniei de primit: 445 = 475 1.600 ncasarea subveniei pentru investiii: 5121 = 445 1.600 Achiziia utilajului: 2131 = 404 4.000 Amortizarea utilajului la sfritul primului an de funcionare: 4.000 lei / 5 ani = 800 lei 6812 = 2813 800 Subvenia pentru investiii este reluat la venituri: 1600 lei / 5 ani = 320 lei 475 = 7584 320

4. SC MARA SRL constata cu ocazia inventarierii de sfarsit de an, un plus de aparate de control si reglare, in valoare de 2.400 lei. Amortizarea anuala este de 400 lei. Constatarea plusului la inventar 2132 = 4754 2400 Inregistrarea lunara a amortizarii: 6811 = 2813 33 5 . S.C. ALFA S.A. efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii, in valoare de 80 lei, astfel: taxa de inscriere la Registrul Comertului, achitata din contul de disponibil de la banca, in suma de 40 lei; factura nr. 101, primita de la o societate specializata, pentru cercetarea pietei, in suma de 30 lei; sume platite pentru publicitate TV, din casieria unitatii 10 lei. Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani, cu o cota anuala de 16 lei, dupa care se scot din evidenta. Plata taxei de inscriere: 201 = 5121 40 Plata facturii: 201 = 401 30 Plata din casierie 201 = 5311 10 Amortizarea lunar a cheltuielilor de constituire: 6811 = 280 1,33 Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire: 280 = 201 80 6. La S.C. OMEGA S.A. se inregistreaza valoarea programelor informatice achizitionate astfel: - 360 lei achizitionate de la terti; - 240 lei creante in unitate; - 300 lei aduse ca aport la capitalul social al societatii. Programele informatice se amortizeaza in 3 ani, dupa care se scot din evidenta. nregistrarea achiziionrii programului informatic de la teri: % = 404 360 208 302

4426 58 nregistrarea programului informatic creat n unitate: 208 = 721 240 nregistrarea programului informatic adus ca aport la capitalul social 208 = 456 300 Amortizarea lunar timp de 3 ani (842,52 lei /36luni = 23,40 lei lunar) 6811 = 2808 23,40 La fina lul perioadei de 3 ani se s cot din eviden : 2808 = 208 843

EXPERTIZA 1. Care sunt prevederile reglementrilor legale privind expertizele contabile judiciare i extrajudiciare? Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla in OG 65/1994, privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu modificarile ulterioare. Potrivit acestor reglementari legale, efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili.Aceasta exclusivitate rezulta din art. 6 lit. d din OG 65/1994, care stipuleaza ca .efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege. Potrivit art. 7 din OG 65/1994 expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual sau se pot constitui in societati comerciale potrivit legii. Coroborand cele doua texte legale ale OG 65/1994, rezulta ca in toate cazurile expertizele contabile judiciare si extrajudiciare pot fi elaborate numai de catre profesionistii care au dobandit legal, in conditiile OG 65/1994 calitate de expert contabil. Aceste lucrari nu pot fi elaborate de catre contabilii autorizati si nici de catre alti profesionisti. 2. Care este sediul materiei reglementrilor profesionale privind expertiza contabil? Sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila se afla in: 1. Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, care la pct. 112 lit. e) stipuleaza ca expertii contabili, in exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi: - expertize amiabile(la cerere) - expertize financiar contabile - arbitraje in cauze civile - expertize de gestiune 2. Standardul profesional nr. 35, impreuna cu Ghidul pentru aplicarea standardului profesional 35, care stipuleaza ca expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscribe, cu viza la zi, in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania(CECCAR). 3. Enumerai destinatarii expertizelor contabile? In primul rand instantele de judecata care au dispus proba cu expertiza contabila,(judecatorii, tribunale) organele de cercetare penala,(organele de politie, parchete) partile implicate in aceste dosare(persoane fizice in cauzele civile, persoane fizice/juridice in cauzele comerciale, institutiile statului(organele Ministerului de finante) in cauzele fiscale, iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare partea solicitanta care a incheiat contractul de prestari servicii cu expertul contabil. 4. Care este finalitatea expertizelor contabile?

Finalitatea expertizelor contabile este determinarea adevarului in spiritul legii. Caracteristica esenial a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare este c acestea au un scop definit n momentul solicitrii i acceptrii lor de ctre experi. Acest scop definit se concretizeaz n obiectivele, respectiv ntrebrile la care trebuie s rspund expertul contabil. Scopul expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare mai este i utilizarea acestora dar numai n contextul n care au fost solicitate. ntruct expertul contabil i exprim fundamentat rspunsul la fiecare obiectiv/ntrebare stabilit(), naintea efecturii expertizei contabile, aceste rspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici n timp i nici n spaiu. Ele sunt specifice expertizei respective. O consecin a faptului c rspunsurile formulate de expertul contabil n expertizele judiciare i extrajudiciare nu constituie opinii ci doar lmuriri, consultane de specialitate, expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. Ele sunt cel mult transparente nfolosul celor care justific un interes material i/sau moral n consultarea i utilizarea lor

LUCRARE SEMESTRIALA CECCAR

SAMOILA ALEXANDRA STAGIAR AN I SEM II

FISCALITATE 1. Prezentai care este regimul pierderilor fiscale n cazul impozitului pe profit. Conform art. 26 din Codul Fiscal: (1) Pierderea anual, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impozabile obinute n urmtorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii acestora. (2) Pierderea fiscal nregistrat de contribuabilii care i nceteaz existena ca efect al unei operaiuni de fuziune sau divizare se recupereaz de ctre contribuabilii nou-nfiinai ori de ctre cei care preiau patrimoniul societii absorbite sau divizate, dup caz, proporional cu activele i pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscal nregistrat de contribuabilii care nu i nceteaz existena ca efect al unei operaiuni de desprindere a unei pri din patrimoniul acestora, transferat ca ntreg, se recupereaz de aceti contribuabili i de cei care preiau parial patrimoniul societii cedente, dup caz, proporional cu activele i pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele meninute de persoana juridic cedent. (n vigoare de la 1 octombrie 2012) (3) n cazul persoanelor juridice strine, prevederile alin. (1) se aplic lundu-se n considerare numai veniturile i cheltuielile atribuibile sediului permanent n Romnia. (4) Contribuabilii care au fost pltitori de impozit pe venit i care anterior au realizat pierdere fiscal intr sub incidena prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceast pierdere se recupereaz pe perioada cuprins ntre data nregistrrii pierderii fiscale i limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, dup caz. (5) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pierderea fiscal anual realizat ncepnd cu anul 2009, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impozabile obinute n urmtorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii acestora. 2. Ce reprezint din punctul de vedere al impozitului pe profit creditul fiscal extern? Conform art. 31 din Codul Fiscal: (1) Dac o persoan juridic romn obine venituri dintr-un stat strin prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reinere la surs i veniturile sunt impozitate att n Romnia ct i n statul strin, atunci impozitul pltit ctre statul strin, fie direct, fie indirect prin reinerea i virarea de o alt persoan, se deduce din impozitul pe profit ce se determin potrivit prevederilor prezentului titlu.

(2) Deducerea pentru impozitele pltite ctre un stat strin ntr-un an fiscal nu poate depi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevzute la art. 17 alin. (1)(16%) la profitulimpozabil obinut n statul strin, determinat n conformitate cu regulile prevzute n prezentul titlu sau la venitul obinut din statul strin. (3) Impozitul pltit unui stat strin este dedus, numai dac persoana juridic romn prezint documentaia corespunztoare, conform prevederilor legale, din care s rezulte faptul c impozitul a fost pltit statului strin. 3. Ce documente, registre, declaraii se completeaz n cazul unei livrri intracomunitare de bunuri? In cazul unei livrari intracomunitare de bunuri expeditorul intocmeste : - Factura externa (INVOICE) - si Factura Fiscala la cursul BNR din ziua expedierii - Lista de coletaj (PACKING LIST) - Documentul de transport (CMR) Livrarile intracomunitare se declara in Declaratia 390 (VIES) pana la data de 25 a lunii pentru luna precedenta si in Decontul de TVA Declaratia 300. Incepand cu: 01.08.2010 toti operatorii care efectueaza achizitii si livrari intracomunitare au fost obligati sa se inscrie in Registrul Operatorilor Intracomunitari 4. Prezentai regimul TVA n cazul nchirierilor de cldiri. Conform Legii nr. 571/2003, operatiunile privind arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile sunt scutite de TVA, deci fara drept de deducere. Exista si exceptii de la aceasta regula, cele mai importante referindu-se la domeniul hotelier: - operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping; - inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor; - inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile; - inchirierea seifurilor. In cazul in care agentul economic doreste totusi ca operatiunea sa fie taxata, exista posibilitate de a se opta pentru aplicarea TVA, prin depunerea la Administratia financiara a unei notificaru privind optiunea de taxare. Apoi, daca se doreste sa se renunte la inchirierea cu TVA, trebuie sa se depuna o alta notificare catre organul fiscal, prin care sa se opteze pentru eliminarea TVA. Regimul de taxare aplicabil inchirierii unei cladiri se poate aplica fie unei cladiri, fie unei parti din cladire. Persoanele neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si cele nouinfiintate, daca opteaza pentru regimul de taxare a operatiunilor de inchiriere de bunuri imobile, trebuie sa solicite in prealabil inregistrarea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Dupa dobandirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata, vor notifica in scris organele fiscale competente asupra bunurilor imobile sau a partilor de bunuri imobile pentru care opteaza pentru regimul de taxare.

S-ar putea să vă placă și