Sunteți pe pagina 1din 62

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE SPECIALIZAREA EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT

LUCRARE DE DISERTAIE
TEMA : AUDITAREA SITUATIILOR FINACIARE LA SC. BEST DRINK S.A.

COORDONATOR TIINIFIC:
Lect. Univ. Dr. Marza Bogdan

ABSOLVENT: Bodea Iulia Maria

SIBIU 2012

CUPRINS
Introduere CAP. I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 1.2 1.3 1.4 Definirea, rolul,principiile..........................................................................1 Obiectivele auditului .................................................................................2 Tipurile de audit ........................................................................................3 Organismele nationale si internationale......................................................5

CAP. II MISIUNEA DE AUDIT FINANCIAR 2.1 Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit financiar...........6 2.2 Orientarea si planificarea misiunii de auditfinanciar..................................7 2.2.1 Cunoasterea generala a ntreprinderii.......................................................7 2.2.2 Identificarea domeniilor semnificative si a riscurilor..............................7 2.2.3 Planul misiunii de audit............................................................................8 2.3 Evaluarea controlului intern........................................................................9 2.3.1 Obiectivele evaluarii controlului intern.....................................................9 2.3.2 Etapele aprecierii controlului intern.........................................................9 2.4. Controlul conturilor ..................................................................................10 2.5. Stabilirea opiniei auditorului .....................................................................12 2.6. Redactarea raportului de audit...................................................................14 CAP III AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE LA S.C BEST DRINK S.R.L. 3.1. Descrierea societatii ....................................................................................16 3.2. Acceptarea misiunii si contractarea lucrrilor..............................................17 3.2.1 Planificarea misiunii de audit.....................................................................19 3.3. Sectiunea G Imobilizari Corporale ..............................................................21 3.4. Sectiunea I Stocuri .......................................................................................25 3.5. Sectiunea J Creante si Plati in avans ............................................................29 3.6. Sectiunea K Conturi la banci si Disponibilitati ............................................32 3.7. Sectiunea L Creditori si angajamente ...........................................................35 3.8. Sectiunea O Cont de profit si pierdere ...........................................................39 3.9. Raportul auditorului .......................................................................................45 CONCLUZII .......................................................................................................47 BIBLIOGRAFIE.................................................................................................49 ANEXE

INTRODUCERE

Am ales aceasta tema deoarece auditul financiar este u n domeniu d e v a r f a l p r o f e s i e i contabile c a r e p r e z i n t a s t a n d a r d e e t i c e s i p r o f e s i n a l e inalte corelate cu legislatia internationala . Auditorul fianciar se interpune intre utilizatorii de informatiilor contabile si producatorii acestora prin asumarea responsabilitatii de a certifica situatiile puse la dispozitie prin rationamentul profesional si experitanta trecuta. Auditul fianciar a fost legiferat in Romania in anul 1999 prin demersurile efetuate de organismul profesional Corpul Eexpertilor Contabili Autorizati din Romania cat si prin eforturile Ministerul Finantelor prin nfiintarea Camerei Auditorilor din Romania . Prezenta lucrare este structurata in trei capitole , fiecare abordand alt aspect al auditului fianciar. Astfel in primul capitol am ncercat s ofer o viziune general asupra auditului , despre rolul , obiectivele , principiile , cadrul legislativ al acestuia, tipurile de audit existente , organismele nationale si internationale care emit standardele la care se raporteaza auditorul si cerintele care trebuie sa le indeplineasca o societate pentru a fi auditata. n cel de-al doilea capitol am ncercat s ofer o viziune asupra etapelor urmrite n timpul desfsurrii unui audit n cadrul entittilor din Romnia, despre sectiunile de audit , procedurile care trebuie urmate si despre metodele utilizate pentru formarea opiniei auditorului asupra situatiilor financiare anuale ntr-o entitate. Iar n ultimul capitol am auditat situatiile finaciare ale uniei societati pe baza aspectelor teoretice prezentate n capitolul anterior descriind n detaliu analiza si realizarea sectiunilor de audit specifice pentru societatea aleasa prezentat pentru studiul de caz . De asemenea am studiat istoricului societtii alese ,a tipului de activitate , modul de organizare intern . Pentru realizarea acestei etape am studiat sursele de documentare aflate la nivelul unitii : soldurile conturilor , lucrri de sintez, rapoarte , bilantul, scheme privind modul de ntocmire i circuitul documentelor, declaratii ; toate acestea au oferit o imagine calar asupra modului de organizare al evidentei interne. La final am ntocmit un raport de audit si am format o opinie pe baza Bilantului anual , contului de Profit si Pierdere si pe baza Balantei de sfrsit de an.

CAP I . NOTIUNI DE BAZA PRININD AUDITUL FINACIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar contabil a. Definirea auditului finaciar : Auditul finaciar reprezinta examinarea informatiilor prezentate in situatiile financiare contabile anuale de catre o persoana competenta si exprimarea unei opinii independente referitoare la conformitatea situatiilor finaciar contabile cu principiile contabile general acceptate. b. Scopul auditului finaciar : Scopul auditului financiar consta in exprimarea de catre auditor a unei opinii obiective si independente asupra validitatii situatiilor fianciare ( nu contin erori materiale ) si asupra corespondentei cu prevederile legale privind raportarea finaciara. c. Rolul auditului financiar : verifica respectarea cadrului conceptual al contabilitii (postulate, principii, norme i reguli de evaluare) general acceptate,a procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic (audit intern i statutar). verificarea i certificarea reflectrii corecte n contabilitate a situaiilor financiare, imaginea lor fidel, clar i complet pe ntregul exerciiu financiar. Corelarea acestor verificri cu modul de aplicare a legislaiei contabile inclusiv a Cadrului general de armonizare a reglementrilor contabile, Cadrul general de ntocmire i prezentare a situaiilor financiare elaborate de Fundatia Comitetul pentru Standarde Internaionale de Contabilitate (I.A.S.C.) 1 Din Standardele de Contabilitate Internaionale i Naionale, se desprinde c organismul internaional I.A.S.C., are obiectivul de a elabora un set de standarde de contabilitate care s reglementeze situaiile financiare i raportrile financiare pentru a prezenta informaii calitative si transparente pentru a ajuta agentii economici sa isi fundamenteze deciziile economic, sa asigure aplicarea riguroas a acestor standarde sa asigure alinierea standardelor naionale de contabilitate cu standardele internaionale de contabilitate.2
1 2

Audit financiar contabil - Prof.univ.dr.Ana STOIAN Standarde Internationale de Audit 2001 pag. 15, Buc.Edit. Ec. 2001

1.2. Obiectivele auditului finaciar


Obiectivul unui audit al situaiilor financiare este acela de a da posibilitatea auditorului de a exprima o opinie privind ntocmirea situaiilor financiare respective, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu un cadru general de raportare financiar identificat.3

2.1 Obiectivele fundamentale urmrite n cadrul unei misiuni de audit financiar, sunt: autorizarea, prin care se ofera asigurarea c n unitate au avut loc doar evenimente i tranzacii autorizate; justificarea i evaluarea, prin care se verifica existena activelor nregistrate i a valorii acestora i a faptului c societatea opereaz n conformitate cu politicile i procedurile impuse de conducere; conformitatea, prin care se asigur nregistrarea corect a informaiilor contabile n concordan cu legislaia n vigoare ; arhivarea i pstrarea informaiilor in securitate, n conformitate cu timpul impus prin lege; supervizarea, se refera la un control detaliat asupra calitii nregistrrilor contabile i a operaiunilor efectuate zilnic. Obiectivele auditului financiar conform Standardelor Internaionale de Contabilitate: realitatea i sinceritatea informaiilor furnizate de ctre evidena contabil; legalitatea, realitatea, necesitatea i economicitatea operaiunilor economicofinanciare consemnate n evidena contabil; concordana situaiilor financiare auditate cu prevederile Standardelor Naionale i Internaionale de Contabilitate; integritatea patrimoniului agentului economic auditat.

Audit financiar 2000. Standarde. Codul privind conduita etic profesional, Ed. Economic, Bucureti, 2000, p.28

1.3. Tipurile de audit financiar 1.3.1 n funcie de modul cum se organizeaz activitatea e audit, se pot distinge trei tipuri de audit financiar i anume: a) Auditul intern Reprezint o verificare sub aspect tehnic, managerial i financiar-contabil a unei entiti patrimoniale, destinat s realizeze un diagnostic general al sistemului. Acesta poate fi exercitat de catre persoane din interiorul societatii sau de catre persoane externe ( auditor ).Auditorul finaciar evalueaza functia de audit intern pentru validarea rezultatelor acesteia si stabilirea masurii in care vor fi folisite ca si baza pentru realizarea raportului de audit. Scopul auditului intern este de a verifica daca societatea aplica politicile contabile , daca managementul firmei aplica un control riguros asupra situatiei finaciare si nefinanciare a societatii , de a evalua eficienta si eficacitatea societatii , de a consilia conducerea. Auditul intern se realizeaza in concordanta cu normele stabilite de Camera Auditorilor Finaciari. b) Auditul extern Reprezint o activitate care urmareste exprimarea unei opinii asupra imaginii reale si fidele a situaiilor financiare intocmite n conformitate cu prevederile legale pentru perioada incheiata. Analiza se face asupra profitului sau pierderii, sau asupra veniturilor i cheltuielilor. Auditul extern certifica prin proceduri tehnice i obiectie corectitudinea datelor nscrise n documente si n bilanul contabil. Auditul extern este de fapt auditul financiar, care este un audit realizat de auditori independeni, angajai pe baza unui contract de colaborare. c) Audit guvernamental Reprezint auditul intocmit de specialitii din Ministerul Finanelor Publice asupra anumitor activiti , instituii guvernamentale si programe guvernamentale. Scopul este verificarea modului in care se utilizeaza banul public. Principiul care sta la baza activitii Ministerului Finanelor Publice este de armonizare a cadrului legislativ cu reglementrile Uniunii Europene.

1.3.2 n funcie de obiectivul urmrit prin activitatea de audit se difereniaz urmtoarele tipuri: a) Auditul situaiilor financiare Reprezinta auditul realizat de auditorii financiari avand scopul de certificare a informaiilor inscrise n situaiile financiare (n bilan, contul de profit i pierdere) prezint situaia real a societatii i sunt conforme cu principiile general acceptate. In Romania este cunoscut i sub denumirea de audit financiar sau audit extern.Auditul situaiilor financiare poate fi efectuat de mai multe categorii de auditori, dar este asociat inspecial auditorilor externi independeni. b) Auditul operaional Auditul operaional este efectuat de ctre auditorii interni (care cunosc n detaliu situatia intreprinderii ) , se poate apela si la serviciile unor specialiti din afara intreprinderii in cazul in care auditorul intern nu are cunostintele sau abilitatile necesare pentru realizarea acestei activitatii .Auditul operational mai este cunoscut si sub denumirea de audit al performanei , audit managerial i se refer la verificarea modului n care societatea auditat este condus pe baza principiilor eficienei i eficacitii. Acest audit se aseamana foarte mult cu , consultana managerial.Auditul operational este realizat pentru manageri, scopul fiind primirea unor recomandri din partea auditorului intern pentru fundamentarea deciziilor economice si eficientizarea activitatii societatii. c) Auditul conformitii Raportul de audit de conformitate este efectuat de ctre auditorii interni . Raportul de audit de conformitate este utilizat de catre manageri i acopera aspecte foarte diversificate care pot fi modificate in corespondenta cu nevoia de informare a managerilor . Avand in vedere ca raportul de audit al conformitii este destinat doar managerilor entitatilor si nu unei game largi de utilizatori, informatiile prezentate nu sunt la fel de clare si concise precum cele din raportul de audit fianciar. Dar totusi exista o interdependenta intre cele doua tipuri de audit si aceasta consta in faptul ca pe parcursul auditarii situatiilor finaciare se verifica , se iau in evidenta si se folosesc in cadrul raportului final informatiile din auditul conformitatii. Auditul confotrmitatii este conceput in asa fel nct sa ofere o asigurare rezonabil privind detectarea erorilor rezultate din nerespectarea prevederilor contractuale, ceea ce are un impact considerabil asupra situaiilor financiare.
4

1.4. Organismele nationale si internationale Organismele nationale si internationale care se ocup cu elaborarea i implementarea standardelor de audit financiar sunt : Federaia Internaional a Contabililor (IFAC): este un organism international infiintat in 07 octombrie 1977 care urmareste dezvoltarea standardelor internaionale, stabileste un cod etic , dezvoltarea re la ii l o r c u u t il i z a to r i i situaiilor financiare.4 Consiliul pentru Standardele Internaionale de Audit i Asigurare (IAASB):este un organism international orientat in scopul dezvoltarii unui set de Standarde Internationale general acceptat . Standardele Internaionale de Audit (ISA) sunt standardele profesionale pentru efectuarea de audit financiar de informaii financiare. Aceste standarde sunt emise de ctre Federaia Internaional a Contabililor (IFAC), prin intermediul Consiliului pentru Standarde Internaionale de Audit i Asigurare (IAASB).4 Camera Auditorilor Financiari din Romnia (CAFR): are ca obiectiv principal dezvoltarea profesiei prin standardele de audit si codul privind conduita etica si profesionala in audit prin integrarea Standardelor Internationale si a Coudului de Etica IFAC care sa permita auditorilor sa ofere servicii de inaltca calitate. Persoanele juridice care la data bilanului depesc limitele a dou dintre urmtoarele trei criterii, denumite n continuare criterii de mrime: total active: 3.650.000 euro; cifra de afaceri net: 7.300.000 euro; numr mediu de salariai n cursul exerciiului financiar: 50 Acestea ntocmesc situaii financiare anuale care cuprind: bilan; cont de profit i pierdere; situaia modificrilor capitalului propriu; situaia fluxurilor de numerar; note explicative la situaiile financiare anuale.Aceste situaii financiare anuale ntocmite de persoanele juridice sunt auditate, potrivit legii.5

4
5

OUG nr. 90/2008-auditul statutar al situatiilor financiare anuale

Ordin nr. 3055/2009 art.3 alin.1 ; art.5 alin 1 5

CAPITOLUL II MISIUNEA DE AUDIT FINANCIAR 2.1. Acceptarea mandatului i contractul de audit financiar Pentru a accepta mandatul i pentru a contracta lucrarea , auditorul incepe prin culegerea i analizeazarea informaiilor despre ntreprindere , apoi o fi de acceptare a mandatului , iar la completeaz final ncheie contractul de audit i certificare a situaiilor financiare anuale. Culegerea i analiza informaiilor despre ntreprindere se refera la identificarea intreprinderii , specificul activitatii , organizarea acesteia ; toate acestea ajuta auditorul s aprecieze dac va putea s ndeplineasc misiunea sa. Auditorul stabilieste si riscurile de erori pe care i le asum prin acceptarea mandatului. Riscurile se pot datora lipsei de experiena a auditorului in sectorul de activitate al societatii respective , un control intern insufucient ;auditorul precedent a refuzat rennoirea contractului cu ntreprinderea datorit nerespectrii normelor legale , neaplicrii msurilor stabilite, neachitrii onorariilor convenite, datorit limitrii verificrilor, etc.Auditorul poate sa refuze mandatul sau sa efectueze auditul cu o atentie sporita. Dup ce a parcurs cei trei pasi mentionati mai sus auditorul poate sa isi fundamenteze decizia privind acceptarea mandatului ( acceptarea mandatului poate sa fie fara riscuri sau cu riscuri , caz in care este necesara o exigenta sporita) sau refuzul mandatului. Daca se accepta cererea clientului de realizare a auditului finaciar , auditorul trebuie sa trimita o Scrisoare de angajament pentru a accepta oficial mandatul .In scrisoarea de angajament sunt mentioante obiectivul , aria de aplicabilitate a aditului , responsabilitatile clientului si auditorului. Dupa acceptarea oficiala a misuinii se incheie un Contract de audit financiar i certificare a bilanului pe o perioada de trei ani , cu posibilitatea de prelungire daca este cazul.Prelungirea contractului se face doar dupa reluarea analizei efectuate de auditor inainte de acceptarea misiunii ( daca independenta auditorului a fost afectata , daca s-au modificat factorii de risc). Contractul de audit financiar i certificare a bilanului trebuie sa contina referiri la normele profesionale si legale ( auditrul de va deasfasura in conformitatea acestora) , activitatea care va fi desfasurata de auditor in cadrul intreprinderii ,obligatiile intreprinderii privitor la punera la dispozitie auditorului a informatiilor si probelor necesare, obligatiile auditorului de a respecta principiile profesiei si confidentialitatea,durata contractului , termenul de depunere a raportului de audit si obierctivele acestuia , onarariile cuvenite auditorului.
6

2.2. Orientarea i planificarea misiunii de audit financiar Orientarea si planificarea misiunii de audit finaciar este formata din trei categorii de lucari care analizeaza caracteristicile intreprinderii , prima lucrare se refera la cunosterea generala a intrerinderii , a doua identifica domeniile semnificative ,sistemele semnificative, riscurile de erorir auditului si importanta relativa a acestuia ; a treia lucrare este planul misiunii de audit. Scopul orientarii si planificarii misiunii este ca pe baza datelor obtinute in timpul acestei documantari preliminare sa se estimeaze timpul necesar pentru culegerea probelor , verificarea si interpretarea acestora intr-un mod eficient si la termenul stabilit . 2.2.1. Cunoaterea general a ntreprinderii Auditorul trebuie s colecteze informaiile specifice ntreprinderii care ar putea influena planificare i organizare misiunii de audit. Caracteristicile care pot influena activitatea de audit, sunt: sectorul de activitate al intreprinderii , organizarea i structura ntreprinderii ,procedurile , politica ntreprinderii . 2.2.2. Identificarea domeniilor semnificative i a riscurilor Pentru o orientare mai buna a eforturilor si pentru evitarea lucrrilor inutile auditorul trebuie s identifice domeniile semnificative, riscurile d e e r o r i a l e auditului i s stabileasc importana lor . Domeniile semnificative variaza de la o ntreprindere la alta i sunt formate din :cumprri (furnizori, stocuri, disponibiliti); vnzri (clieni, stocuri, venituri);personal (pli,cheltuieli,disponibiliti); trezorerie ( ncasri, pli , venituri, cheltuieli) ; producie (stocuri, cheltuieli, venituri);imobilizri. Pentru ca auditul se bazeaz pe teste i sondaje exista riscul aparitiei anumitor omisiuni . In cazul in care auditorul considera ca aceste omisiuni ar putea fi semnificative este obligat s extind procedurile de verificare pentru a stabilii de unde apar inexactitatile . Pragul de semnificaie reprezint mrimea unei sume, peste care auditorul consider ca o eroare, o inexactitate sau o omisiune care poate afecta regularitatea i sinceritatea conturilor anuale i imaginea fidel a rezultatului, situaiei financiare i patrimoniul agentului economic.6
7

Domeniile i sistemele semnificative de determina in functie de pragul global de semnificatie. Pentru calcularea pragului de referin se folosesc mai multe elemente : capitalurile proprii ;rezultatul net ;rezultatul curent ;cifra de afaceri ;variaia situaiei nete. etc. Iar pragurile de semnificaie se determina sub forma de procent fa de elementele mentionate mai sus . Pragul de semnificaie se calculeaza atat la nceputul misiunii cat si n timpul acesteia i la sfritul acesteia si se determin pentru fiecare post din bilan. nainte de planificarea activitii auditorul trebuie s analizeze riscurile care pot impfluenta exprimarea u n e i opini necorespunztoare asupra situatiilor finaciare. Exista mai multe categorii de riscuri poteniale, in funtie de susceptibile de a se produce . Riscurile poteniale exista o posibilitate mare de a se produce ,este un risc este comun tuturor ntreprinderilor.Riscurile posibile reprezinta evenimentele pentru care firma nu a prevazut mjloace de limitare a actiunii acestora. Fiecare ntreprindere prezinta anumite riscuri influentate de caracteristici proprii a l e a c e s t e i a , i a r a c e s t e riscuri sunt legate de organizarea generala a ntreprinderii, de atitudinea conducerii,riscuri legate de natura operaiilor tratate , riscurile de nedetectare a erorilor de ctre audit. Riscurile de audit reprezinta anumite erori semnificative care pot s nu fie descoperite iar auditorul exprima o opinie eronat asupra conturilor anuale. 2.2.3. Planul misiunii de audit Auditorul trebuie s creeze o strategie de abordare n ceea ce privete natura, durata i gradul de cuprindere al auditului. Auditorul trebuie s s t a b i l e a s c a un plan general de audit in care s se descrie sfera de cuprindere i desfurarea auditului. Elementele care trebuie luate n considerare de auditor pentru dezvoltarea unui plan general de audit cuprinde 7: cunoaterea activitii auditate nelegerea sistemului contabil i de control inter riscul i pragul de semnificaie natura, durata i ntinderea procedurilor coordonarea, ndrumarea, supervizarea i revizuire

2.3. Evaluarea Controlului intern

Controlul intern const n totalitatea msurilor adoptate de o societate care au scopul de a asigura : idelitatea informaiilor contabile , respectarea normelor legale ; integritatea patrimoniului;creterea eficienei operaiunilor desfurate i reducera operaiunilor ineficiente .Controlul intern e s t e e f e c t u a t de ctre salariaii compartimentelor ntreprinderii. 2.3.1. Obiectivele evaluarii controlului intern Prin evaluarea controlului intern, auditorul este obligat s verifice : dac s-au luat msuri pentru a asigura o gestiune eficient a tuturor patrimoniului i reflectarea corect n contabilitatea elementelor patrimoniale i a tuturor operaiunilor economico financiare . dac ntreprinderea detine personal competent Auditorul trebuie s verifice daca nivelul competelor persoanelor mputernicite s exercite controlul intern este adecvat. Auditorul trebuie s analizeze dac exist un sistem n cadrul ntreprinderii de inregistrare corespunztoare a documentelor i dac toate operaiunile sunt verificate i contabilizate corect. 2.3.2. Etapele aprecierii controlului intern In cadrul acestei etape auditorul urmareste obtinerea rspunsului la trei ntrebri referitoare la procedurile auditului intern : sunt aplicate pentru realizarea unui control intern eficient; sunt aplicate continuu ; asigur un control intern de calitate Pentru a evalua controlul intern auditorul efectueaza verificari care se pot grupa n cinci categorii , acestea corespund unor etape de lucru: Descrierea procedurilor Este folosita pentru stabilirea sistemului de culegere i prelucrare a datelor , pentru stabilirea semnificaiei pentru fiecare domeniu , pentru stabilirea circuitului documentelor, pentru stabilirea modului de nregistrare a datelor n contabilitatea sintetic i analitic n evidena cronologic , pentru stabilirea modului in care se face arhivarea documentelor .
9

Testele de conformitate : Au rolul de a stabili dac procedurile auditului intern existsi sunt aplicate de intreprindere . Evaluarea preliminar: Dupa stabilirea sistemului de culegere si prelucrare a datelor se efectueaza o evaluare preliminara a intreprinderii pentru stabilirea punctelor forte si a punctelor slabe ale procedurilor. Punctele forte reprezinta o contabilizare corecta a datelor , iar punctele slabe reprezinta deficientele care apar in procesul de contabilizare si riscul de frauda sau erori. Testele de permanen: Urmaresc daca procedurile sunt aplicate permanent si corect .Pentru aflarea riscurilor intreprinderii se efectueaza o analiza a controalelor de prevenire si a controalelor de detectare. Controalele de prevenire sunt aplicate in timpul unei operatiuni si inainte inregistrarii operatiunii .Controalele de detectare se efectueaza asupra unui grup de operatiuni de acelas tip pentru a detecta neregularitati in functionarea sistemului. Evaluarea finala i documentul de sintez. Riscurile identificate pot fi recapitulate pe o foaie de lucru denumita Sinteza aprecierii controlului intern,se scot n eviden:slbiciunile sistemuluide unde pot sa apara riscuri de erori; efectul lor asupra conturilor anuale.Auditrorul prezinta conducerii intreprinderii concluziile si observatiile asupra controlului intern .

10

2.4 Controlul conturilor Obiectivul princpal al acestei etape este procurarea de probe suficiente si corecte pentru expimarea unei opinii motivate in fata conducerii intreprinderii asupra modului in care s-au intocmit situatiile finaciare ( care trebuie sa fie conforme cu normele legale general acceptate ) In procesul de prelucrarea a datelor si obtinerea de probe auditorul verifica daca inregistrarile contabile respecta principiile de baz ale contabilitii : documentele justificative stau la baza tuturor nregistrrilor; operaiile economico-financiare sunt nregistrate integral; nregistrarea in contabilitate se face in ordine cronologic si sistematic. Pentru a putea exprima o opinie asupra conturilor , auditorul trebuie sa colecteze suficiente probe care sa ii permita sa traga conluzii corete si juste. Caracteristica de suficienta se refera la volumul de probe care trebuie colectat. Acesta caracteristica suficienta se apreciaz de ctre auditor n funcie de anumite criterii:auditorului Experiena auditorului din cadrul misiunilor precedente; Tipurile de informaii disponibile; Modul de organizare a contabilitatii analitice i sintetice; Riscurile observate cu ocazia planificrii misiunii i aprecierii controlului intern. Caracterul just al elementelor probante colectate se apreciaz n funcie de pertinena i fiabilitatea lor. n unele situaii auditorul se sprijin pe elementele probante care nu sunt concludente prin ele nsele, dar care contribuie la definitivarea concluziilor. Fiabilitatea elementelor probante colectate este apreciat n funcie de; originea lor intern sau extern, natura lor scris sau oral, circumstanele n care s- au obinut.7 Auditorul efectueaza controlul conturilor pentru fiecare grup de conturi si domeniu semnificativ, iar acesta preupune : stabilirea eantionului ce va fi controlat; controlul informatiilor cuprinse n eantionul stabilit : documente justificative ,registre contabile si fiscale. verificarea rulajelor i soldurilor conturilor, corelaia dintre conturi, rezultatul i variaia unor indicatori; inscrierea rezultatelor n Foile de lucru intocmite pentru Fiecare grupa de conturi verificata.
11

Pentru ca bilanul s fie ntocmit conform principiilor contabile, auditorul trebuie s certifice faptul c la intocmirea acestiua s-au respectat principiul prudenei i al continuitii activitii ;principiul independenei exerciiului (auditorul verific dac nregistrrile privind cheltuielile i veniturile aferente exerciiului respectiv au fost nregistrate) .8 Bilanul contabil se ntocmeste intr-o form de comparatie a rezultatelor exertiutiului fianciar incheiat si a exercitiului fianciar precedent.Bilanul de deschidere corespunde cu bilanul de nchidere a exerciiului precedent; auditorul verifica credibilitatea componentelor ( p e n t r u f i e c a r e c o n t s i s o l d ) din punct de vedere contabil. Datele de inventar a elementelor de activ i pasiv sunt regrupate n registrul inventar pe conturi sau grupe de conturi, dup caz.9 Pentru a exprima o opinie justa privind situaiile financiare , auditorul trebuie s evalueze concluziile care au rezultat din obtinerea probelor de audit , iaracestea probe vor fi folosite ca si baz pentru exprimarea unei opinii asupra situaiilor financiare. Concluzia generala trebuie s stabileasca: conturile anuale au fost sau nu elaborate conform unor metode contabile acceptabile i aplicate n mod permanent; conturile anuale sunt conforme dispoziiilor regulamentare i a celor legale; imaginea dat de ansamblul conturilor anuale corespunde cu cunoaterea general a ntreprinderii pe care o auditeaz; toate punctele semnificative care contribuie la o bun prezentare a conturilor anuale au fost corect menionate.10 Raportul de audit va conine o exprimare clar a opiniei asupra situaiilor financiare bazata pe concluziile formulate in etapa controlului conturilor . 2.5. Stabilirea opiniei auditorului Opinia exprimat n raportul de audit poate fi: opinie fr rezerv opinie cu rezerv opinie defavorabil imposibilitatea de a exprima o opinie11

12

Opinia fr rezerve: Opinia fr rezerve se refera la fatul ca modificrile aparute n aplicarea principiilor contabilitii au o inciden acceptabil asupra conturilor anuale. Opinia fara rezerve se formuleaza atunci cnd auditorul ajunge la concluzia c situaiile financiare prezint o imagine fidel sub toate aspectele semnificative, n concordan cu standardele de raportare financiar stabilite. Opinia fr rezerve poate fi formulata astfel : conturile anuale dau o imagine fidel sau conturile anuale n toate aspectele lor semnificative reprezint 12 o imagine fidel. Opinia cu rezerv: auditorul nu este n msur s exprime o opinie fr rezerve, dar incidena dezacordurilor cu conducerea ntreprinderii, a incertitudinilor i a limitelor impuse ntinderii misiunii nu impun o opinie nefavorabil. Opinie defavorabil:Se exprim cnd dezacordurile cu conducerea ntreprinderii sunt semnificative i au o inciden important asupra bilanului contabil, care este incomplet, nesincer, neltor. Imposibilitatea de a exprima o opinie: apare atunci cnd limitarea ntinderii lucrrilor sau incertitudinile sunt de aa natur nct auditorul nu este n msur s formuleze vreo opinie asupra bilanului. Conform Standardelor naionale de audit, situatiile care pot conduce la o alt opinie dect cea fr rezerve pot sa fie13 : Limitarea ntinderii lucrrilor auditorului : Aceasta din urm const n imposibilitatea folosirii anumitor proceduri i tehnici considerate necesare pentru colectarea elementelor probante. Aceste limitri pot fi impuse de mprejurri;impuse de neajunsurile controlului intern, ceea ce determin renunarea la sondaje i necesit un control exhaustiv. Dezacordul cu conducerea ntreprinderii: Dezacordul cu conducerea ntreprinderii poate avea cauze multiple cum sunt:conducerea refuz aplicarea unora dintre principiile i procedeele contabilitii; nu se pun la dispoziia auditorului informaiile necesare, etc.

13

2.6. Redactarea raportului de audit Raportul de audit trebuie s conin o exprimare clar, n scris, a opiniei asupra situaiilor financiare. Raportul de audit trebuie sa contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente de baz : titlul , destinatarul , pragraful introductiv , paragraful referitor la sfera de cuprindere a lucrrilor i natura lucrri de audit , paragraful referitor la opinie, data raportului ,adresa auditorului , semnatura auditorului , stampila. Titlul raportului de audit trebuie s fie precis corespunztor tipului de audit efectuat si auditorului care l-a efectuat . Destinatarul raportului de audit trebuie s fie adresat destinatarului corespunzator termenilor prevzui n angajament i n reglementrile locale. In mod obisnuit raportul este adresat acionarilor , consiliului director sau managerilor. Paragraful introductiv trebuie sa contina o meniune privitoare la obligatiile si responsabilitile conducerii entitii auditate (situaiile financiare constituie responsabilitatea conducerii entitii) si ale auditorului (responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra situaiilor financiare pe baza auditului). Acest paragraf poate avea urmatorul tip de formulare : Am procedat la auditarea situatiilor financiare ale societtii X", incheiate la 31 decembrie 200., asa cum sunt prezentate in anexele la prezentul Raport. Aceste situatii financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii entitii. Responsabilitatea noastr este, ca pe baza auditului nostru, s exprimm o opinie asupra acestor conturi anuale In Paragraful referitor la sfera de cuprindere a lucrrilor i natura lucrri de audit cuprinde Standardele Internationale de Audit sau norme si practici nationale la care s-a raportat auditorul si descrierea lucrarilor efectuate de catre auditor . Raportul trebuie sa mentioneze ca auditul a fost planificat si executat astfel incat sa asigure in mod rezonabil ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative si ca auditul ofera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei. Raportul trebuie s precizeze sfera auditului si s descrie faptul c auditul include: examinarea informatiilor din situatiile financiare pe baz de teste si sondaje , examinarea probelor care justifica sumele din situaiile financiare; evaluarea principiilor contabile folosite la ntocmirea situaiilor financiare ; i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare. Acest paragraf poate avea urmatorul tip de formulare : Noi am realizat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (sau se poate face referire la normele sau practicile naionale)

14

Paragraful referitor la opinie trebuie s prezinte opinia auditorului referitoare la situatiile financiare dau o imagine fidel a pozitiei, situatiei financiare si rezultatelor obtinute( care trebuie sa fie conforme cu prevederile legale ) .Pentru a s ig u ra re a cititorului de contextul n care este exprimat opinia auditorului, aceasta trebuie s indice cadrul general de raportare financiar la care s-a referit auditorul pe parcursul misiunii de audit. Cadrul general de raportare se refera la Standardele Internationale de Adit , Standardele Internationale de Contabilitate, reglementari emise de catre institutiile profesionale si practica generala din ar i legislatia local. Data raportului auditorului trebuie s poarte data la care s-a ncheiat auditul. Aceasta informeaz cititorul c pana la aceasta data s-a analizat efectul evenimentele i tranzaciile cunoscute asupra situatiilor financiare si asupra raportului de audit . Auditorul trebuie s dateze raportul dupa data la care situaiile financiare sunt semnate sau aprobate de ctre conducere deoarece reponsabilitatea auditorului este de a evalua si de a formula o opinie asupra situatiilor finaciare care sunt prezentate de catre intreprindere (conducere). Raportul trebuie s menioneze o anumita locatie , in mod obisnuit se mentioneaza oraul n care se afl sediul auditorului care i asum responsabilitatea efecturii auditului. Raportul trebuie sa contina semnatura c u numele firmei de audit sau de expertiza contabila , s a u c u numele personal al auditorului p e r s o a n a f i z i c a sau ambele daca este nevoie. Raportul de audit po ar ta in gen e ra l s e mn a tu ra s oci et atii de au dit d eoa re c e a ce a s ta i si a su ma r e spon sa bilita te a aud itului.

15

CAP III. Auditarea situatiilor finaciare anuale la S.C. BEST DRINK S.R.L 3.1. Descrierea societatii

Am ales aceasta societate pentru efetuarea auditului fianciar deoarece la data bilanului a depasit limitele a dou dintre cele trei criterii care stabilesc obligativitatea auditarii situatiilor finaciare : limita indicativului total active 3.650.000 euro ( 12.343.205 calculat la cursul euro la momentul intrarii Romaniaei in Unuiunea Europeana 3,3817 ) a fost depasit , suma inregistrata de societate in situatiile finaciare fiin de 33.541.258 lei ;si numrul mediu de salariai n cursul exerciiului financiar de 50 a fost depasit , societatea declarand 76 de angajati la finele exercitiului finaciar. Situaiile financiare anuale intocmite de societate cuprind: bilanul ; contul de profit i pierdere; situaia modificrilor capitalului propriu; situaia fluxurilor de numerar; note explicative la situaiile financiare anuale.Aceste situaii financiare anuale ntocmite de persoanele juridice trebuie sa fie auditate, potrivit legii. Compania S.C. BEST DRINK S.R.L . este o companie privat, cu sediul n Romnia, judeul Sibiu care a fost nfiinat n anul 1991 , avand un capital social de 300 Ron i este specializata in producerea de bauturi alcoolice si nonalcoolice . Principalele produse realizate sunt bauturi aclcoolice ( diferite sortimente de bere, vin i bauturi nonalcoolice ( sucuri naturale , siropuri) , cu destinaia vanzarii aceatora pe piata externa si interna . Evoluia pieei interne i externe i n perioada analizata a fost afectat de condiiile create prin aderarea Romniei la Comunitatea European.Alinierea la condiiile impuse de Comunitatea European (preuri la utiliti, nivelul minim al salariilor, calitatea produselor i serviciilor, normele privind protecia mediului etc.) influena negativ activitatea economica a societatii noastre dar si a altor firme romaneti. Societatea detine un personal in general tanar , segmentul de varsta este cuprins inte 18 si 45 de ani si este alcatuit in principal din studenti , personal calificat si necalificat. Societatea aloca fonduri importante in instruirea fortei de munca tinere.

16

3.2. Acceptarea misiunii de audit Ctre Consiliul de Administraie S.C. BEST S.R.L. :

Dumneavoastr ai cerut sa efectuez auditul situaiilor financiare ale societii S.C. BEST DRINK S.R.L. , care conin bilanul la data 31.12.2011, contul de profit i pierdere, situaia modificrilor capitalului propriu i situaia fluxurilor de trezorerie pentru exerciiul financiar care se ncheie la aceast dat, precum i un rezumat al politicilor contabile semnificative i alte note explicative. Sunt ncntat s v confirmm acceptarea n ce privete acest angajament prin coninutul acestei scrisori. Auditul pe care l vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastr asupra situaiilor financiare mai sus mentionate. Auditul va fi efectuat n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit. Acele standarde cer s respect cerinele de etic i s planific i s efectuez auditul astfel nct s obinem o asigurare rezonabil c situaiile financiare nu conin denaturri semnificative. Un audit implic aplicarea de proceduri n vederea obinerii de probe de audit cu privire la valorile i prezentrile de informaii din situaiile financiare. Auditul va include, de asemenea, evaluarea conformitii politicilor contabile folosite i a rezonabilitii estimrilor contabile efectuate de ctre conducere, precum i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare. Atunci cnd am efectuat evaluarea riscului, am considerat controlul intern relevant pentru ntocmirea situaiilor financiare de ctre societate .Totui, v vom furniza o scrisoare separat referitoare la orice deficiene semnificative n structurarea sau implementarea controlului intern n raportarea financiar de care am luat cunotin pe parcursul auditrii situaiilor financiare. V reamintim c responsabilitatea pentru ntocmirea situaiilor financiare care prezint n mod corect poziia financiar, performanele financiare i fluxurile de trezorerie ale societii n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar este a conducerii societii. Raportul nostru de audit va explica faptul c responsabilitatea pentru ntocmirea i corecta prezentare a situaiilor financiare n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil revine conducerii societii, iar aceast responsabilitate include:
17

Structurarea, implementarea i meninerea controlului intern relevant pentru ntocmirea situaiilor financiare care nu conin denaturri provenite din fraud sau eroare; Selectarea i aplicarea politicilor contabile corespunztoare; i Efectuarea de estimri contabile care sunt conforme cu circumstanele.

Ateptm cu nerbdare o colaborare deplin cu echipa dumneavoastr i credem c aceasta ne va pune la dispoziie orice nregistrri, documentaii i alte informaii care ne vor fi necesare n efectuarea auditului. V rugm s semnai i s returnai exemplarul ataat acestei scrisori pentru a ne arta c scrisoarea este conform cu nelegerea dumneavoastr n legtur cu organizarea auditului pe care l vom efectua asupra situaiilor financiare.15

S-a luat la cunotin n numele societii .. de ctre

.............. Numele i funcia

Data 01.02.2012

15

Termenii angajamentului de audit ISA 210 pag 8 18

3.2.1 Planificarea misiunii de audit

Sectiunea

ACCEPTAREA MANDATULUI
Initiale Client: SC BEST DRINK SRL Perioada: 01.01.2011-31.12.2011 ntocmit de: BI Revizuit de: BI Data

E1

31.03.2012 31.03.2012
Ref.

Da /Nu Nu Nu

1. Depinde firma excesiv de client ? 2. Datoreaza clientul onorarii care sa se ridice la o suma suficient de mare pentru a fi considerate un mprumut (luati n considerare suma restanta plus datoria estimata pentru anul n curs)? 3. I-a acordat firma sau orice persoana strns legata de firma clientului un mprumut sau garantii sau a luat firma sau orice persoana strns legata de firma un mprumut sau garantii de la client? 4. A acceptat vreunul din auditorii principali sau din angajatii firmei de audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului sau ospitalitatea acestuia? 5. Exista vreun litigiu n derulare sau potential ntre firma si client? 6. Are vreunul din auditorii principali sau din angajatii firmei de audit cunostinte personale sau rude n conducerea sau printre angajatii firmei-client?

Nu

Nu

Nu

Nu

7. A fost vreo persoana cu functie de raspundere din societatea-client auditor principal sau a avut functie de conducere n firma de audit? 8. Are firma de audit interese de afaceri cu societatea-client sau cu o persoana cu functie de raspundere sau cu un angajat al firmei? 9. Detine vreunul din auditorii principali sau din angajatii firmei de audit actiuni sau alte plasamente n societatea-client? 10. Detine vreunul din auditorii principali sau din angajatii firmei de audit participatii ntr-un trust care poseda actiuni la societatea-client?

Nu

Nu Nu

Nu

19

217

3.3. Sectiunea G IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE Obiective primare stabilite a. b. c. d. Se va verfica daca Imobilizrile corporale i necorporale aparin societii Se verifica daca imobilizrile corporale aflate in evidenta societatii exista Se verifica daca activele identificate constituie garanii Se verifica daca valoarea activelor este stabilit n mod just

Pentru indeplinirea obiectivelor mai sus mentionate s-au cerut urmatorele probe de audit:

Obinerea unui tabel care s cuprind valoarea de intrare imobilizrilor, amortizarea acumulat i valorile nete rmase : este necresar pentru a ajuta auditorul la verifcarea analitic, pentru a fi folsit ca si proba de baz pentru seciunea de mijloace fixe i pentru a se face legaturile cu informatiile din situaiile financiare. Obinerea unui tabel al intrrilor : trebuie s se verifice dac imobilizrile au fost achiziionate n numele societii i c valorea lor de intrare a fost inregistrata corect n contabilitate; de asemenea imobilizrile corporale i necorporale trebuie s aib o valoare, iar verificarea valorii se realizeaza pe baza intrarilor pe baza de factura ; un astfe de tabel este util pentru a ajuta la determina valoarii totale a amortizrii fiscale. Obinerea unui tabel al ieirilor : este important in ceea ce priveste stabilirea datoriei totale constituita de TVA a societatii .

Obinerea unui tabel ce prezint activele pstrate sub incidena contractelor de leasing financiar sau a contractelor de cumprare n rate : activele care fac obiectul contactelor de cumparare in rate trebuie sa fie inregistrate ca si imobilizare si datoria prezentat ca un credit pentru un astfel de contract Obinerea tabelelor ce prezint valoarea deprecierii sau amortizrii :pentru imobilizari corporale amortizarea trebuie sa fie stabilita si sa fie aplicata conform IAS 4 contabilitatea amortizarilor , iar pentru imobilizarile necorporale se urmarese IAS 38 Imobilizarile Necorporale Obinerea unui tabel al reparaiilor i modernizrilor

21

Munca de audit a presupus realizarea urmatoarelor activitati :

Verificarea fizic a imobilizrilor corporale : se efectueaza pentru stabilirea existentei fizice a imobilizarilor inregistrate in contabilitate, extinderea verifiacrilor se poate realiza in functie de activitatea desfasurata de client , de numarul si valoarea imobilizarilor inregistrate.Verificarea de face pe baza e esantion. Examinarea documentelor de proprietate : auditorul trebuie sa verifice daca imobilizarile sunt trecute pe numele socitetii, in cazul in care documentele care atesta proprietatea nu se afla in posesia intreprinderii se va cere o confirmare. Obinerea unui tabel al angajamentelor de capital : angajamentele privind achiziionarea de imobilizri trebuie s fie prezentate deosebind valorile stabilite n planul de investiii fata de valorile care au fost contractate pentru a fi cheltuite. Revizuiri legate de deprecierea activelor : dac exist indicii c a avut loc o depreciere se poate constitui unu provizion. Concluzie Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului am obtinut asigurari rezonabile ca imobilizarile corporale au fost imregistrate corect si in totalitate; ele exista si apatin societatii; sunt corect evaluate in bilant; sunt corect reprezentate; imobilizrile corporale nu sunt de-naturate semnificativ n cadrul conturilor.

Document de lucru :

22

Seciunea

IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE


Iniiale Client: S.C. BEST DRINK SRL Perioada: 01.01.2011-31.12.2011 ntocmit de: BI Revizuit de: (auditor)BI Data

G
15/03/2012 15/03/2012

Grad de acoperire

Ref.

Iniiale

Probleme aprute

Probe de audit cerute 1.Obtineti un tabel cu variatia valorii de intrare, a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar, pentru fiecare categorie de miiloace fixe. 2.Obineti un tabel al intrrilor n in cursul exercitiului financiar. Toate intrrile importante trebuie susinute cu documente justificative 3.Obtineti un tabel cu iesirile de active in cursul exercitiului financiar. Verificafi incasarile din fiecare vanzare importanta de active din cursul exercitiului fianciar cu documente justificative . 4.Se obine un tabel ce prezint activele detinute prin contracte de leasing financiar sau de cumprare n rate.Revizuiti contractele si asigurativa ca atat activele cat si abligatiile aferente au fost inregistrate corect. 5. Obine unui tabel ce contine cheltuiala cu amortizarea n cursul exercitiului fianciar . Verificati coectitudinea calculului cheltuielilor cu amortizarea i se comparati cu cea din anul anterior. 6.Obineti un tabel cu reevalurile de active efetuate n cursul exercitiului financiar. 7. Obineti un tabel cu reparaiile i modernizarile de active i decideti daca exista elemente care trebuie capitalizate. Activitatea de audit 8. Se verific ecistenta fizica a imobilizrilor corporale.
Pt. toate imobilizrile G/3 BI Nici una

Pt. toate imobilizrile

G/4-6

BI

Nici una

Pt. toate imobilizrile

G/4-6

BI

Nici una

Pt. toate imobilizrile

G/6

BI

Nici una

Pt. toate imobilizrile

G/6

BI

Nici una

Pt. toate imobilizrile Pt. toate imobilizrile Pt. imobiliZrile corporale

G/7

BI

Nici una n conformitate cu anii anteriori Nici una

G/8

BI

G/9

BI

Nici una

23

Grad de acoperire

Ref. G/10 -

Iniiale BI

Probleme aprute Nici una

9.Examinati actele de proprietate ale activelor semnificative, dac acestea nu sunt in custodia unei institutii de creditare ,ca garantie.Asigurativa ca actele sunt pe numele clientului si obtineti confirmarea in acest sens daca nu sunt in posesia intreprinderii. 10. Obtineti un tabel cu angajamentele de investitii, daca exista asa ceva, facand deosebire intre cele contractate, dar care nu sunt prezentate in situatiile financiare si cele autorizate fara a fi insa deja contractate. 11. Decideti daca exista probe privind o depreciere a fondului comercial si a altor mijloace fixe si asigurati-va ca in caz afirmativ, a fost facut un provizion corespunzator.

Pt. imobiliZrile corporale

G/11

BI

Nici una

G/12

BI

Nici una

Concluzie: Cu excepia aspectelor supuse ateniei verificatorului, am obinut asigurari rezonabile c imobilizrile: 1. Au fost nregistrate complet i corect. 2. Exist i aparin societii. 3. Sunt corect evaluate n bilan. 4. Sunt corect prezentate n conformitate cu legislaia n vigoare. Semnat de ............................................................................. Data..............15/03/2012................... Auditor coordonator

24

3.4. Sectiunea I STOCURI Obiective primare stabilite a. Stocurile de produse finite i de produse n curs de execuie exista i aparin societii b. Stocul este evaluat la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea net realizabil Pentru indeplinirea obiectivelor mai sus mentionate s-au cerut urmatorele probe de audit:

Obinerea unui tabel sintetic al stocurilor : Se prezint un tabel cu stocurile pe categorii i tipuri Revizuirea preurilor finale ale stocurilor : Calculele fcute pentru obinerea preturilor finale ale stocurilor conform fielor de cont ale stocurilor trebuie testate ; daca fiele stocurilor din magazie conin preuri diferite dect cele din facturi auditorul trebuie sa verifice de ce apare aceasta difrenta Revizuirea analitic : presupune verificarea mrimii stocurilor,aceasta procedura este reglementata prin Standardul de audit 520, Proceduri analitice. Munca de audit a presupus realizarea urmatoarelor activitati :

Participarea la inventariere : auditorul trebuie sa notareze procedura de inventariere ; sa urmreasca fiele de inventar intermediare ;sa identifice stocurile de la teri ; sa verifice bunurile aflate n tranzit;este important ca auditorul sa pstreze o copie a fielor de inventar intermediare ,care reprezint singura prob a existenei stocului Revizuirea fielor de inventar finale : auditorul trebuier sa urmrireasca elemente n din fiele de inventar finale; trebuie sa testeze preurile ; sa revizuirea alocrea cheltuielilor de regie ; si s testeze dac costul nu depete VNR (valoarea net realizabil) Identificai stocurile cu circulaie lent sau care sunt uzate :auditorul trebuie sa urmareasca daca apar elemente ale stocului uzate care s-au deteriorat sau care elemntele din stoc care sunt puin probabil ca s fie vndute; ele nu trebuie nregiste sa si cost, ci trebuie inregistrate la o valoare mai mic care poate sa fie si nul. Testul de separare a exerciiilor : Auditorul trebuie s se asigure c separarea exerciiilor ntre achiziionri materii prime/componente ale stocului i stocuri
25

ale produselor finite vnzri sunt operate corect. Testarea trebuie efectuata pe recepii i livrri nainte i dup sfritul anului. Concluzie Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului am obtinut asigurari rezonabile ca stocurile au fost imregistrate corect si in totalitate; ele exista si apatin societatii; sunt corect evaluate in bilant; sunt corect reprezentate; stocurile nu sunt denaturate semnificativ n cadrul conturilor.

Document de lucru :

26

STOCURI
Iniiale Client: SC BEST DRINK SRL Perioada 31.12.2011
Grad de acoperire Ref. sit.

Seciunea

I
Data 15/03/2012 22/03/2012 ntocmit de: BI

auditat:01.01.2011- Revizuit de: BI

Iniiale

Probleme aprute Nici una

Probe de audit necesare 1. Obinei un tabel sintetic cu stocurile aferente exerciiului curent i anterior. 2. Revizuii fiele de inventar finale , verificnd adunarea pe vertical i orizontal, precum i elementele neobinuite. 3. Examinarea analitic Comparai viteza de rotaie a stocurilor, precum i clasificarea stocurilor din exerciiul auditat cu cele din exerciiul anterior.

Esantion 25%

I/1,2

BI

Esantion 25%

I/1,2

BI

Nici una

BI

Verificarea stocurilor 4. Participarea la inventariere a) Notai procedurile utilizate n timpul numrrii stocurilor i instruciunile date, Esantion ndosariai raportul privind inventarierea. b) Selectai un eantion de stocuri din fiele de inventar preliminare i verificai existena stocurilor respective, apoi procedai invers. c) Identificai stocurile terilor deinute de societate. d) Obinei detalii privind bunurile n tranzit sau cele aflate n alte locaii. e) ndosariai o copie a fielor de inventar preliminare. f) Adunai informaii referitoare la vnzri i cumprri, necesare pentru verificarea respectrii principiului independenei exerciiului.

Stocurile la data bilantului au crescut fata de exercitiul fianciar anterior


Nici una

BI
Nici una

BI
Nici una

BI BI BI BI

Nici una Nici una

Nici una

27

Grad de acoperire

Ref. sit.

Iniiale

5. Revizuii fiele de inventar ale tuturor stocurilor finale: a) Comparai constatrile testelor de numrare a stocurilor realizate n cursul participrii la inventariere cu fiele de inventar finale. b) Pentru un eantion de stocuri, verificai cantitile din fiele de inventar finale cu cele din fiele preliminare i obinei explicaii pentru modificri. c) Verificai preurile stocurilor c.1) pe baza facturilor de achiziie la materii prime i materiale c.2) pe baza informaiilor din contabilitate la produse finite i producie neterminat d) Revizuii alocarea cheltuielilor de regie la produsele finite i producia neterminat pentru a v asigura c baza de calcul este corect i consecvent. e) Testai dac valoarea de intrare a unui eantion de stocuri nu depete valoarea realizabil net. 7. Identificai stocurile depreciate i pe cele greu vandabile i asigurai-v c s-au constituit provizioanele necesare. 8. Verificai respectarea principiului independenei exerciiului financiar. 9. Examinai condiiile de aplicare a clauzei de rezervare a titlului de proprietate de ctre furnizori.

Compara te

BI

Probleme aprute Nici una

Esantion

BI

esantion esantion

BI BI

revizuita

BI

esantion

BI

s-au verificat fisele de inventar esantion

BI

BI

esantion

BI

Concluzie: Cu excepia aspectelor supuse ateniei verificatorului, am obinut asigurari rezonabile c stocurile: 1. au fost nregistrate corect i n totalitate; 2. exist i aparin societii; 3. sunt corect evaluate n bilan; 4. sunt prezentate corect n situaiile financiare, n conformitate cu standardele contabile. BODEA IULIA 22/03/2012 Semnat............................................................................... Data..................................................
(Verificator/Responsabil de misiune)

28

3.5. Sectiunea J CREANTE SI PLATI IN AVANS Obiective primare stabilite a. Exist debitori i debitele nu sunt supraevaluate b. Debitele sunt realizabile ca si numerar Pentru indeplinirea obiectivelor mai sus mentionate s-au cerut urmatorele probe de audit:

Obinei un tabel sintetizat al soldurilor debitoare : Pentru verificarea analitic a soldurilor debitoare este necesar o situaie detaliat a debitorilor. Se compar soldul din registrul vnzrilor cu cel din balana analitic i sintetic : Soldul contului Clieni trebuie s rezulte n urma nregistrrii tuturor facturilor/documentelor de ncasare emise i a plilor primite n timpul anului. Trebuie sa se verifice nregistrrile contabile mari sau neobinuite; s se verifice nregistrrile care reflecta fluctuaii neobinuite n nivelul facturilor/ documentelor de ncasare.; trebuie s se verifice soldurile; s se verifice adunrile Lista debitorilor comerciali : trebuie sa se verifice soldurile de deschidere, vnzrile i ncasrile i se verific dac soldurile sunt corecte. Lista a soldurilor dup vechime i a ncasrilor ulterioare : se obseva detaliile despre vechimea soldurilor i despre sumele recuperate din creanele respective dup data bilanului. Munca de audit a presupus realizarea urmatoarelor activitati :

Revizuirea debitorilor se ia n calcul confirmarea direct : se verifica dac debitorii exist ; unde apar multe solduri confirmarea direct a debitorilor poate fi o etap util n probarea lor. mprumuturi acordate directorilor/angajailor : in mod normal sunt ilegale, doar in cazul in care soldurile sunt datorate n legtur cu cheltuieli efectuate sunt acceptate . Revizuire analitic : revizuirea vitezei de rotaie a debitorilor i a vechimii lor este important atunci cand soldurile debitoare au fost modificate ca rezultat al nchiderii bilanului. Verificarea recuperabilitii : const n verificarea exisentei debitoriilor i c acetia nu au intrat n imposibilitate de plat. Concluzie Asigurai-v c concluziile au fost citite i nelese i c semntura probeaz faptul c munca de audit a fost dus la bun sfrit. Exceptnd aspectele menionate pentru persoana nsrcinat cu revizuirea, n opinia mea, a fost obinut o asigurare de audit suficient pentru a ne permite s concluzionm c debitorii nu sunt denaturai semnificativ n situaiile financiare.
29

Seciunea

CREANTE SI PLATI IN AVANS


Iniiale Client: SC BEST BRINK SRL Perioada 31.12.2011
Grad de acoperire Ref. sit.

J
Data 15/03/2012 22/03/2012 ntocmit de: BI

auditat:01.01.2011- Revizuit de: BI

Iniiale

Probleme aprute

Probe de audit necesare 1. Obinei un tabel sintetic cu debitorii i cu plile n avans aferente exerciiului curent i a celui urmtor. Dac clientul ine un jurnal al vnzrilor i o situaie a vnzrilor zilnice, efectuai testul 2. n caz contrar, efectuai testul 3. 2. Obinei o list cu soldurile finale din jurnalul vnzrilor i asigurai-v c suma acestora corespunde cu totalul de control al debitorilor din cartea mare. Verificai contul de control al jurnalului vnzrilor aferent exerciiului auditat. (a) Investigai nregistrrile contabile cu valoare mare sau neobinuit. (b) Investigai orice variaie mare sau neobinuit a vnzrilor sau a notelor de credit. (c) Verificai un eantion de solduri pe baza jurnalului vnzrilor i invers. (d) Verificai adunrile din lista soldurilor. 3. Dac nu exist un jurnal al vnzrilor, obinei o list a soldurilor finale ale debitorilor comerciali i confruntai-o cu evidenele contabile. 4. Revizuiti soldurile debitorilor, urmrind: (a) vechimea; (b) ncasarea creanelor dup sfritul exerciiului. 5. Discutai cu conducerea posibilitatea recuperrii creanelor restante i decidei dac este necesar constituirea de provizioane pentru ru-platnici. 6. Verificai respectarea principiului independenei exerciiului pentru vnzri/debitori/ncasri.

In totalitate

J1

BI

Nu exista

Exista jurnal vanzari

de

In totalitate J2 BI Nu exista

In totalitate J3

BI

Clientul tine un jurnal de vanzari

J4

BI

Nu sunt probleme

J5

BI

Nu s-au constituit provizioane

In totalitate

BI

Nu sunt probleme

30

Grad de acoperire

Ref. sit.

Iniiale

Probleme aprute

7. Examinai stornrile emise dup ncheierea exerciiului financiar i decidei dac este necesar constituirea de provizioane. 8. Verificai plile n avans la ncheierea exerciiului financiar. (a) Verificai elementele semnificative pe baza documentelor justificative aferente. (b) Comparai plile n avans din exerciiul curent cu cele din anii anteriori pentru a identifica posibile omisiuni. 9. Examinarea analitic (a) Comparai viteza de rotaie a debitorilor din exerciiul curent cu cea din exerciiul anterior i explicai variaiile. (b) Comparai lista debitorilor ajuni la scaden cu cea din exerciiile anterioare i notai orice modificri semnificative n indicatorul debitorilor restani. 10. Verificai lista soldurilor finale ale debitorilor. Solicitai confirmarea direct pentru un eantion de solduri ale debitorilor i verificai concordana dintre confirmrile primite i evidenele contabile ale societii. Solicitai din nou confirmarea din partea debitorilor de la care nu ai primit rspuns. ndosariai rezultatele confirmrii directe a debitorilor. 11. n ceea ce privete mprumuturile acordate personalului sau directorilor, obinei confirmarea scris a soldului i a condiiilor de rambursare.

BI Esantion

Nu sunt probleme

In totalitate

BI J8 Nu exista

BI Esantion J9 Nu sunt probleme deosebite

BI Esantion J10 Nu sunt probleme deosebite

BI In totalitate Nu exista imprumuturi acordate directorilor

Concluzie: Cu excepia aspectelor supuse ateniei verificatorului, am obinut certitudinea c debitorii: 1. au fost nregistrai corect i n totalitate; 2. exist i aparin societii; 3. sunt corect evaluai n bilan; 4. sunt prezentai corect n situaiile financiare Semnat............................................................................... Data..................22/03/2012................................
(verificator/responsabil de misiune)

31

3.6. Sectiunea K CONTURI LA BANCI SI DISPONIBILITATI CREDITE PE TERMEN LUNG Obiective primare stabilite a. Confirmarea soldurilor de active i pasive b. Notarea activelor utilizate drept garanii pentru credite Pentru indeplinirea obiectivelor mai sus mentionate s-au cerut urmatorele probe de audit:

Obinerea unei situaii a soldurilor : Soldurile conturilor la bnci si numerarul disponibil n cas au un rol important n perioadele n care lichiditile sunt insuficiente ; solduri trebuie s fie corecte ca valoare i clasificate n active/pasive curente i active/pasive pe termen lung. Verificarea extraselor bancare Examinarea tranzaciilor n numerar: daca firma deine lichiditi mari atunci registrul de cas trebuie examinat, si trebuie probat corectitudinea unui eantion de tranzacii . Identificarea tranzaciilor nregistrate ntr-o perioad greit : aceste verificari se fac conform IAS 10, Evenimente ulterioare datei bilanului. Munca de audit a presupus realizarea urmatoarelor activitati : Verificarea soldurilor conturilor la bnci i a casei : trebuie s se cear confirmarea n scris de la toate bncile la care se tie c firma are sau a avut conturi n timpul exerciiului financiar; scopul este de a se obine confirmarea soldurilor respective. Concluzie Asigurai-v c concluziile au fost citite i nelese i c semntura probeaz faptul c munca de audit a fost dus la bun sfrit. Cu excepia aspectelor semnalate pentru persoana nsrcinat cu revizuirea, n opinia mea, a fost obinu-t o asigurare de audit suficient pentru a ne permite s concluzionm c disponibilul din banc i numerarul din casierie nu sunt denaturate semnificativ n situaiile financiare. Document de lucru :

32

CONTURI LA BANCI SI DISPONIBILITATI CREDITE PE TERMEN LUNG


Iniiale Client: S.C. BEST DRINK S.R.L. Perioada 31.12.2011 auditat: ntocmit de: BI

Seciunea

K
Data

22.03.2012 22.03.2012

01.01.2011- Revizuit de: BI

Grad de acoperir e

Ref. sit.

Iniiale

Probleme aprute

Probe de audit necesare 1. Obinei un tabel cu toate soldurile finale ale conturilor la bnci i ale conturilor de cas, cu comparative, i probai cifrele perioadei curente cu extrase de cont bancare i registru de cas. 2. Analizai ncasrile i plile a) Grupai ncasrile i plile reconciliate pe posturi care corespund obiectului de activitate al societii. b) Verificai un eantion de nregistrri din registrul de cas pe baza documentelor justificative aferente i verificai dac sunt n concordan cu extrasele de cont. 3. Verificarea operaiunilor n numerar. a) Verificai fondurile n numerar i decidei dac este necesar numrarea lor. b) Examinai cu atenie registrul de cas pentru a gsi eventuale tranzacii cu valoare mare sau neobinuit i revizuii documentele justificative aferente. c) Verificai tranzaciile cu directorii. 4. Verificai prezentarea soldurilor conturilor la bnci, n special mprirea datoriilor pe termen lung n poriunea rambursabil pe termen scurt (sub un an) i, respectiv, pe termen lung. 5. Verificarea soldurilor conturilor la bnci i a conturilor de cas. Obinei scrisorile de confirmare bancar standard de la fiecare banc cu care clientul a fcut tranzacii n cursul exerciiului. Verificai concordana ntre toate soldurile menionate la punctul 2 i scrisoarea bancar standard i verificai dac situaiile financiare prezint n mod corespunztor garaniile deinute de banc. 33

In totalitat e

K1

BI

Nu exista

Esation

K2

BI

Nu exista

Esantio n

K3

BI

Nu sunt probleme

Nu exista tranzactii de mare valoare

Nu exista Revizuir K4 e a situatiil or fianciar e BI

In totalitat e

K5

BI

Prezentarea imprumuturilor bancare este corecta . Banca detine ipoteci asupra terenului si constructiilor societatii

Grad de acoperire

Ref. sit.

Iniiale

Probleme aprute

6. Verificai contractele ncheiate pe termen lung i scurt cu bncile i modul n care entitatea a respectat prevederile contractuale. Evaluai riscurile ce decurg din nerespectarea clauzelor contractuale.

In totalita te

K6

BI

Societatea a prezentat extrasele CF de unde rezult inscrierile privitoare la sarcini

Concluzie: Cu excepia aspectelor supuse ateniei verificatorului, am obinut o asigurare rezonabil cu privire la conturile n bnci i casa, i anume c: 1. au fost nregistrate corect i n totalitate; 2. exist i aparin societii; 3. sunt corect evaluate n bilan; 4. sunt prezentate corect n situaiile financiare, n conformitate cu standardele contabile.

Semnat............................................................................... Data..................................................
(Verificator/Responsabil de misiune)

34

3.7. Sectiunea L CREDITORI SI ANGAJAMENTE Obiective primare stabilite a. Creditorii nu sunt subevaluai b. S-au nregistrat toate datoriile Pentru indeplinirea obiectivelor mai sus mentionate s-au cerut urmatorele probe de audit:

Obinerea unei situaii sintetice a conturilor de creditori: pentru verificarea creditorilor , auditorul are nevoie de o situaie detaliat a soldurilor conturilor de creditori. Este importanta identificarea oricror erori sau omisiuni n conturile respective. Verificarea soldurilor din jurnalul cumprrilor cu totalul contului de control al jurnalului cumprrilor din balanele analitice i sintetice : pentru ca auditorul s-i poat exprima opinia privind totalul conturilor de creditori, trebuie s aib justificarea soldurilor creditorilor individuali. Dac i va baza examinarea pe valoarea total a creditorilor, auditorul trebuie s verifice cum s-a ajuns la cifra respectiv. Obtinerea unei liste a creditorilor Munca de audit a presupus realizarea urmatoarelor activitati :

Testarea respectrii principiului independenei exerciiului: Erorile aparute prin nerespectarea principiului independenei exerciiului au un efect direct asupra bilanului i asupra profitului raportat. Verificarea cheltuielilor angajate : Cheltuielile rezultate din activitatea comercial care nu au fost decontate pn la sfritul exerciiului financiar vor genera angajamente. Auditorul trebuie sa verifice daca toate angajamentele toate datoriile sunt reflectate n contabilitate. Verificarea nregistrrilor referitoare la impozitul pe salarii i la decontrile privind asigurrile i protecia social : Fie clientul, fie un contabil angajat de acesta trebuie s in n mod corect contabilitatea decontrilor cu personalul. Obligaiile neachitate privind asigurrile i protecia social, precum i impozitul pe salarii se vor verifica pe baza nregistrrilor drepturilor personalului.n cazul n care contabilitatea decontrilor cu personalul este inut de client, auditorul trebuie s verifice calculul deducerilor. Examinarea analitic : Dac nu a fost efectuat n amnunime n etapa de planificare a auditului, examinarea vitezei de rotaie a creditorilor se poate dovedi util pentru auditor. Aceasta este deosebit de important atunci cnd soldurile creditorilor s-au modificat ca rezultat al ntocmirii situaiilor financiare sau al activitii de audit.
35

mprumuturi acordate de asociai sau acionari : mprumuturile acordate de asociai sau acionari pot avea o valoare semnificativ i pot fi un mijloc prin care se asigur continuitatea activitii companiei. Auditorul trebuie s obin copii ale contractelor de creditare i ale termenilor contractuali, n cazul n care exist asemenea contracte scrise. n fiecare an este necesar obinerea confirmrii scrise, de la asociaii i acionarii n cauz, a soldului creditului neachitat. Atunci cnd n cursul exerciiului s-au fcut nregistrri n conturile aferente creditului, trebuie s se obin explicaii i documente justificative referitoare la micrile cu valoare semnificativ. Obligaii condiionate : Contingenele trebuie identificate, apoi fie se vor face provizioane n acest sens, fie contingenele1 vor fi menionate n notele situaiilor financiare, conform prevederilor standardului contabil 37, Provizioane, datorii contingente i active contingente. Venituri amanate : Dac s-au fcut ncasri, de exemplu din depozite sau din pli n avans pentru prestarea unor servicii, aceste venituri nu trebuie transferate n contul de profit i pierderi, ci trebuie nregistrate n contul corespunztor ca datorie pe termen scurt. Concluzie Asigurai-v c concluziile au fost citite i nelese i c semntura probeaz faptul c munca de audit a fost dus la bun sfrit. Exceptnd aspectele menionate pentru persoana nsrcinat cu revizuirea, n opinia mea, a fost obinut o asigurare de audit suficient pentru a ne permite s concluzionm c situaiile financiare nu nregistreaz dena-turri semnificative privind creditorii. Document de lucru :

36

O datorie contingent este: (a) o obligaie potenial, aprut ca urmare a unor evenimente trecute i a cror existen va fi confirmat numai de apariia sau neapariia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi n totalitate sub controlul ntreprinderii; (b) o obligaie curent, aprut ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu este recunoscut deoarece: nu este sigur c vor fi necesare ieiri de resurse pentru stingerea acestei obligaii; valoarea obligaiei nu poate fi evaluat suficient de relevant. Societatea nu trebuie s recunoasc o datorie contingent. Totui ea poate prezenta informaii referitoare la o datorie contingent.

CREDITORI I ANGAJAMENTE
Seciunea

L
Iniiale Client: SC BEST DRINK SRL Perioada 31.12.2011 ntocmit de: BI Data 15/03/2012 22/03/2012

auditat:01.01.2011- Revizuit de: BI

Grad de acoperire

Ref. sit.

Iniiale

Probleme aprute

Probe de audit necesare 1. Obinei un tabel sintetic al creditorilor i al obligaiilor angajate aferente exerciiului curent i anterior. Dac clientul ine un jurnal al cumprrilor i o situaie a cumprrilor zilnice, efectuai testul 2. n caz contrar, efectuai testul 3. 2. Obinei o list a soldurilor finale din jurnalul de cumprri i asigurai-v c suma acestora este egal cu totalul de control al creditorilor din cartea mare. Verificai nregistrrile n contul de control al jurnalului cumprrilor din decursul ntregului exerciiu financiar. a) Investigai nregistrrile cu valoare mare sau neobinuit. b) Investigai orice variaie mare sau neobinuit a cumprrilor sau a notelor de credit. c) Comparai un eantion de solduri cu nregistrrile din jurnalul cumprrilor i invers. d) Verificai adunrile din lista soldurilor. 3. Dac nu exist un jurnal al cumprrilor, obinei o list cu soldurile finale ale creditorilor comerciali i verificai dac acestea concord cu evidenele contabile. 4. Verificai lista soldurilor finale ale creditorilor. a) Verificai dac soldurile principalilor furnizori i un eantion din soldurile celorlali furnizori concord cu extrasele de cont ale respectivilor furnizori.

In totalitate

K1

BI

Nu exista , societatea tine jurnal de cumparari

s-a efectuat testul 2

Nu sunt probleme BI

Nu exista In totalitate L2 BI

Nu exista Esantion BI

In totalitate

Nu exista BI

Esantion pentru furnizori importan ti 37

Nu sunt probleme L4 BI

Grad de acoperire

Ref. sit.

Iniiale

Probleme aprute

b) Revizuii lista creditorilor din exerciiul anterior pentru a depista eventuale omisiuni semnificative n exerciiul curent. c) Investigai soldurile debitoare semnificative din list i nregistrai ca obligaii angajate facturile omise, dac este cazul. d) Cercetai dac exist sume n litigiu. 5. Testai respectarea principiului independenei exerciiului pentru cumprri/creditori/pli.

BI

Nu sunt probleme

BI

Nu sunt probleme

BI

Nu sunt probleme

Concluzie: Cu excepia aspectelor supuse ateniei verificatorului, am obinut o asigurare rezonabil c creditorii i obligaiile angajate: 1. au fost nregistrate corect i n totalitate; 2. exist i aparin societii; 3. sunt corect evaluate n bilan; 4. sunt prezentate corect n situaiile financiare, n conformitate cu standardele contabile. 22/03/2012 Semnat............................................................................... Data.................................................. (Verificator/Responsabil de misiune)

38

3.8. Sectiunea O CONTUL DE POFIT SI PIERDERI Obiective primare stabilite a. S-au nregistrat toate veniturile din vnzri b. S-au inclus i se analizeaz corect toate cheltuielile reale c. S-au identificat elementele excepionale d. Auditorul trebuie s se asigure c formatul contului de profit i pierderi este n concordan cu prevederile cadrului legal i ale standardelor contabile. e. Auditorul trebuie s obin situaii justificative pentru notele situaiilor financiare. Venituri din vnzri

Sintetizarea veniturilor din vnzri aferente exerciiului financiar auditat : O parte esenial a procesului de audit se concretizeaz n a avea evidena modului n care s-au ntocmit situaiile financiare auditate i n a obine documentele prin care se pot justifica cifrele individuale. Veniturile din vnzri sau cifra de afaceri reprezint o informaie extrem de important, care trebuie s fie complet, precis i s nu fie supradimensionat. Reconcilierea veniturilor din vnzrile la care se aplic TVA cu deconturile de TVA : Auditorul are nevoie de documentele corespunztoare pentru a putea proba veniturile din vnzri.O reconciliere a acestor venituri cu evidenele contabile privind taxa pe valoarea adugat reprezint adesea un mijloc prin care se confirm cu certitudine valoarea veniturilor din vnzri. Dac exist un jurnal al vnzrilor : Registrul vnzrilor zilnice i nregistrrile n jurnalul vnzrilor ofer informaii relevante pentru auditori, de aceea aceste documente trebuie auditate. Toate facturile trebuie nregistrate integral (dar numai o singur dat) i cu exactitate mai nti n registrul vnzrilor zilnice, apoi n cartea mare i n jurnalul vnzrilor.

Vnzri n numerar : Trebuie s se probeze listele cu vnzrile n numerar (bonuri de cas, chitane) cu nregistrrile contabile (contul bancar, contul de venituri din vnzri, contul de TVA). Stornrile : Emiterea de documente de stornare influeneaz n mod direct veniturile din vnzri. Aceste documente trebuie autorizate i nregistrate corect n contabilitate. Examinarea analitic : Compararea veniturilor din vnzri aferente exerciiului financiar auditat cu cele din anul anterior i cu cele prognozate n buget (n cazul n care exist). Acesta este un instrument foarte util pentru evaluarea riscului i pentru justificarea sumei veniturilor din vnzri dar auditorul l poate aplica ntr-un mod eficient numai dac cunoate condiiile comerciale practicate de client. Compararea marjei profitului brut aferente exerciiului financiar auditat cu cea din anul anterior. Discrepanele pot indica o supra- sau o subevaluare a veniturilor din vnzri .
39

Verificarea unui eantion al mrfurilor vndute pe baza borderourilor de expediie : Este important s se verifice c bunurile i serviciile au fost facturate la preul corect i c s-a aplicat taxa pe valoarea adugat corect.

Cumprri/cheltuieli a. b. c. d. e. Sintetizarea cumprrilor aferente exerciiului financiar auditat Reconcilierea totalului intrrilor cu TVA cu deconturile de TVA Dac exist un jurnal al cumprrilor Examinarea analitic Verificarea unui eantion al bunurilor pe baza notelor de recepie

Cheltuieli cu personalul a. b. c. d. e. Sintetizarea tuturor cheltuielilor cu personalul Verificarea unui eantion al nregistrrilor cheltuielilor cu personalul Examinarea analitic Verificarea salariailor nou-venii sau plecai de curnd Verificarea corectitudinii contribuiilor firmei la bugetul asigurrilor sociale, la bugetul asigurrilor pentru sntate i la alte bugete similar

Pri afiliate a. Identificarea tranzaciilor cu pri afiliate b. Verificarea faptului c toate tranzaciile semnificative cu pri afiliate care au fost identificate de auditori sunt nregistrate i prezentate corect c. Verificarea prezentrilor privind controlul asupra entitii d. Obinerea scrisorilor de confirmare a declaraiilor de la conducere Concluzie Exceptnd aspectele menionate pentru persoana nsrcinat cu revizuirea, n opinia mea, a fost obinut o asigurare de audit suficient pentru a ne permite s concluzionm c, contul de profit i pierdere nu este dena-turat semnificativ n situaiile financiare. Document de lucru :

40

Seciunea

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE


Iniiale Client:SC BEST DRINK SRL Perioada 31.12.2011 ntocmit de: BI

O
Data 15/03/2012 22/03/2012

auditat:01.01.2011- Revizuit de: BI

Grad de acoperire

Ref. sit

Iniiale

Probleme aprute

Vnzri Probe de audit necesare 1. Sintetizai veniturile din vnzri aferente exerciiului, identificnd vnzrile nete pe categorii, precum i TVA-ul asociat. 2. Reconciliai vnzrile nete totale aferente exerciiului cu deconturile de TVA. 3. Dac exist un jurnal al vnzrilor (zilnice) (a) Verificai concordana dintre un eantion de facturi i: (i) registrul cartea mare (via jurnalul vnzrilor zilnice); (ii) jurnalul vnzrilor. (b) Verificai concordana dintre un eantion de vnzri din cartea mare/jurnalul vnzrilor zilnice i facturi. 4. Dac nu exist un jurnal al vnzrilor (zilnice), testai ncasrile din registrul de cas pe baza facturilor aferente i viceversa i ncasrile prin banc. 5. Selectai un eantion de chitane aferente vnzrilor n numerar/bonuri de cas i verificai pe baza jurnalului ncasrilor, a jurnalului vnzrilor zilnice i a viramentelor bancare. 6. Selectai un eantion de note de credit i asigurai-v c sunt autorizate i nregistrate corespunztor. 7. Examinarea analitic (a) Comparai vnzrile lunare cu comparativele i bugetele i explicai orice trenduri i variaii semnificative. (b) Comparai marja brut a profitului cu cea din exerciiul anterior i explicai orice variaie.

In totalitate

BI

Nu probleme

exista

In totalitate

BI

Nu exista probleme

BI

BI

BI

BI

BI

41

Grad de acoperir e

Ref. sit.

Iniiale

Probleme aprute

8. Comparai un eantion de dispoziii de livrare a bunurilor cu facturile aferente, verificnd corectitudinea preurilor, TVA etc. 9. Revizuii comenzile neonorate la timp. 10. Cumprri/cheltuieli 10. Sintetizai cumprrile aferente exerciiului, identificnd cumprrile nete pe categorii, inclusiv TVA-ul. 11. Reconciliai cumprrile nete totale, purttoare de TVA, aferente exerciiului, cu deconturile de TVA trimestriale. 12. Dac exist un jurnal al cumprrilor (zilnice), comparai un eantion de facturi cu: (i) registrul cartea mare (via jurnalul cumprrilor zilnice); (ii) jurnalul cumprrilor. 13. Dac nu exist un jurnal al cumprrilor zilnice: Comparai un eantion al cumprrilor/ cheltuielilor din registrul de cas cu facturile aferente, asigurndu-v c: (i) sunt adresate societii; (ii) se refer la bunuri/servicii utilizate n mod normal de societate; (iii) au fost aprobate n mod corespunztor. 14. Examinarea analitic (a) Comparai cumprrile lunare cu comparativele i cercetai orice trenduri i variaii semnificative. (b) Comparai fiecare post de cheltuieli cu cele aferente exerciiului anterior i, de asemenea, rulajele lunare ale exerciiului curent i explicai variaiile semnificative. 15. Comparai un eantion de note de recepie a bunurilor/intrri de stocuri pe fiele de inventar cu facturile aferente, asigurndu-v de corectitudinea cantitilor etc. 42

BI

BI

In totalitat e In totalitat e

BI

Nu exista probleme

Nu exista probleme BI

BI

BI

BI

BI

Iniiale Client:SC BEST DRINK SRL Perioada 31.12.2011 ntocmit de: (auditor asociat) BI BI

Data 15/03/2012 22/03/2012

auditat:01.01.2011- Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de acoperir e

Ref. sit.

Iniiale

Probleme aprute

Cheltuieli cu personalul 16. Sintetizai ntr-un tabel toate cheltuielile cu personalul i numrul angajailor n exerciiul auditat, pe luni. 17. Comparai un eantion de nregistrri n cartea mare cu sinteza cheltuielilor cu salariile i a plilor salariale. 18. Comparai un eantion de elemente din sinteza cheltuielilor cu salariile cu documentele privind existena angajailor (carte de munc, contracte individuale etc.), asigurndu-v de corectitudinea calculului salariului de baz, al deducerilor i al salariului net. 19. Examinare analitic Reconciliai cheltuielile totale cu salariile cu cele din exerciiile anterioare, lund n considerare numrul angajailor, majorrile de salarii etc. 20. Asigurai-v c, pentru un eantion de noi angajai i de foti angajai, decontrile cu personalul sunt corecte i c se respect principiul independenei exerciiului. 21. Asigurai-v c cheltuielile privind contribuia la fondul de pensii sunt calculate n conformitate cu standardele contabile relevante. Tranzacii cu prile afiliate Probe de audit necesare 22. ntrebai directorii i managerii dac s-au ncheiat tranzacii cu pri afiliate, care trebuie s fie prezentate conform IAS 24. 23. Obinei informaii referitoare la tranzaciile cu prile afiliate, examinnd atent evidenele contabile, procesele-verbale, corespondena etc.

In totalitat e

BI

Nu exista probleme

BI

BI

BI

BI

BI

In totalitat e

Nu exista probleme BI

Nu exista probleme In totalitat e 43 BI

Grad de acoperire

Ref. sit.

Iniiale

Probleme aprute

24. Asigurai-v c toate tranzaciile semnificative identificate, efectuate cu prile afiliate sunt nregistrate i prezentate n situaiile financiare n mod corespunztor. 25. Asigurai-v c s-au fcut n situaiile financiare prezentrile necesare privind controlul asupra societii.

In totalitat e

BI

Nu exista probleme

In totalitat e

Nu exista probleme BI

Activitatea de audit 26. Obinei declaraii scrise din partea directorilor, prin care acetia confirm c informaiile furnizate privind tranzaciile In cu prile afiliate i controlul asupra totaitat societii sunt complete. e Prezentare 27. Asigurai-v c formatul contului de profit i pierderi este n conformitate cu standardele contabile relevante. 28. Obinei tabele care s justifice cifrele ce vor fi prezentate n notele situaiilor financiare, de exemplu remunerarea directorilor, i verificai aceste tabele cu documentele justificative aferente.

Nu exista probleme BI

Nu exista probleme

In totalitat e

BI Nu exista probleme

In totalitat e

BI

Concluzie: Cu excepia aspectelor supuse ateniei verificatorului, am obinut o asigurare rezonabil c tranzaciile: 1. au fost nregistrate corect i n totalitate; 2. sunt corect evaluate n contul de profit i pierderi/bilan; 3. sunt prezentate corect n situaiile financiare 22/03/2012 Semnat............................................................................... Data.................................................. Verificator/Responsabil de misiune

44

3.9. RAPORT AL AUDITORULUI Auditor fianciar Bodea Iulia

RAPORT AL AUDITORULUI CATRE : S.C. BEST DRINK S.R.L. SIBIU , J32/28/1991 CIF: RO738546, reprezentata prin administrator unic Popescu Andrei Am auditat situatiile fianciare ale societatii S.C. BEST DRINK S.R.L. la data de 31.12.2011. Responsabilitatea pentru aceste situatii financiae revine conducerii societaii . Responsabilitatea noastra este de a prezenta o opinie asupra acestor situatii fianciare in baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost desfasurat in concordanta cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer planificarea si efecturarea auditului in scopul obtinerii unei certificari rezonabile, conform careia situatiile fianciare nu contin denaturari semnificative. Un audit include examinarea ,pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate in situatiile financiae. Un audit include de asemenea , evaluarea principiilor contabile folosite, si a estimarilor facute de catre conducere , praecum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiae. Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre. In opinia noastra , situatiile financiare prezinta cu fidelitae , sub toate aspectele semnificative pozitia financira a societatii la 31.12.2011 si rezultatele din exploatatre , precum si fluxurile de numerar pentru anul incheiat , in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Sibiu , 31.05.2012

Semnatura : Bodea Iulia-Maria Auditor financiar Autorizatia nr. 315/2010 Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

45 42

Concluzii
In urma efectuarii auditului la societatea aleasa pentru exercitiul fianciar 2011 , am constatat fatpul ca, conducerea s-a preocupat in principal reorganizarea activitatii societatii si restructurarea acesteia . Acest aspect rezulta din probele de audit culese, in cadrul tuturor sectiunilor dosarului de audit pentru anul 2011 . Am constatat o reducere a cheltuielilor directe si indirecte ( cheltuieli directe materiale , cheltuieli de parsonal) si de asemenea s-a constatat o reducarea cifrei de afaceri , dar pe de alta parte s-a constatat cresterea activelor societatii .Activele imobilizate( valoare neta ) detin o pondere de 84% din activul total, activele circulante detin o pondere de 15% din activul total iar cheltuielie in avans detin o pondere de 1% din activul total.Comparativ cu exercitiul precedent activele imobilizate si circulante au de

crescut cu 110% si respectiv 120% .Activele circulante au crescut pe fondul cresterii nivelului stocurilor si a disponibilitatilor banesti. Activele imobilizate au crescut datorita cresterii datorita investitiei in echipamente tehnologice . In ceea ce priveste datoriile societatea are angajate doua categorii de datorii fianciare credite pentru completarea capitalului de lucru , volumul lichiditatilor fiind insuficient pentru autofinatare( pe termn scurt) si credite pentru investii ( pe termen lung) .Referitor la capitalurile proprii putem spune ca structura acestuia nu a suferit modificari mari , majorandu-se doar rezerva legala din repartizarea profitului exercitiului finaciar incheiat si a profitului net ramas

nerepartizat.Rezultatul activitatii la sfarsitul exerciutiului financiar auditat este pozitiv societatea inregitrand profit. In urma analizelor si constatarilor efectuate pe parcursul auditului se recomanda: evaluarea activelor societatii la valoare justa , deoarece terenurile si cladirile societatii sunt usor subevaluate. Organizarea unui compartiment de

control intern , care sa se ocupe cu o mai buna organizare a circuitului intern a documentelor societatii . Instruirea periodica a personalului din compartimentul finaciar-contabil referitor la noutatile legislative.
46 43

Bibliografie

1. Tatiana Dnescu Proceduri i tehnici de audit financiar, Irecson, 2007 2. CAFR Ghid privind unele reglementri ale profesiei de auditor, 2007 Ana Morariu, Eugeniu urlea Auditul financiar contabil, Economic, 2008 4. Mircea Boulescu Auditul financiar, Economic, 2003 5. Marin Toma Audit financiar i certificare a conturilor anuale, CECCAR 6. CECCAR Norme de audit financiar i certificare a bilanului contabil 3.

7. CECCAR Norme naionale de audit 8. Arens Loebbecke Audit o abordare integrat, ARC, 2006 9. Alexandru Rusovici - Manager in misiunea de audit. Ghid pentru intelegerea si aplicarea standardelor internationale de audit financiar (ISA), Regia Autonoma Monitorul Oficial, 2008 10. CECCAR - Standardul profesional nr.24 - Misiunile de audit financiar si cadrul conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil, 2007 11. Federatia Internationala a Contabililor - Reglementari Internationale de Audit, Asigurare si Etica. Audit Financiar 2008 (I + II), Irecson, 2009 12. Marin Toma Initiere in auditul situatiilor financiare, CECCAR, 2009 13. OUG nr.90/2008 Auditul Statutar al situatiilor finaciare anuale 14. Standardele Internationale de Audit 2001 Editura economica 2001 15. Ordonata 3055 / 2009

47 44

ANEXA 1 SITUATIILE FINACIARE PENTRU ANUL 2011

45

46

47

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 31.12.2011

48

49

50

ANEXA 2 : SECTIUNEA G IMOBILIZARI CORPORALE

51

ANEXA 3 : Document de lucru mijloace fixe G6,7

52

ANEXA 4 : SECTIUNEA I STOCURI Document de lucru I1 EVLOUTIE STOCURI MIJLOACE CIRCULANTE

53

ANEXA 5 : Document de lucru I5.1 PROCES VERBAL INVENTAR

54

ANEXA 6 : SECTIUNEA J CREANTE SI PLATI IN AVANS Document de lucru J5 : Situatia clientilor incerti la 31.12.2011 pe vechimi

ANEXA 7: Situatia clientilor la 31.12.2011 pe vechimi (J4)

55

SECTIUNEA K CONTURI LA BANCI SI DISPONIBILITATI ANEXA 8 : Extras banca 30.12.2011

56

S-ar putea să vă placă și