Sunteți pe pagina 1din 8

Tva-ul intracomunitar

Inregistrarea in ROI ( Registrul operatorilor intracomunitari ) , avand in acest sens un cod valabil de TVA pentru trebuie efectuata inainte de efectuarea operatiunilor intracomunitare, considerandu-se ca persoanele care nu figureaza in ROI nu au cod valabil de TVA pentru aceste operatiuni, chiar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 (art. 1582 alin. (3) si alin. 14 din Codul fiscal ). Termenul legal de solutionare al cererii de inregistrare in ROI este de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii. Potrivit art. 219^2 din Codul de procedura fiscala efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in ROI fara a fi inscrise in acest registru constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei. In legatura cu "Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri, la art. 135 din Codul fiscal se prevede ca: "(1) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia.

(2) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1) sau, dupa caz, la data emiterii autofacturii prevazute la art. 155 alin.(4), daca factura sau autofactura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. O societate inregistrat in scopuri de TVA in Registrul operatorilor intracomunitari (ROI), avand in acest sens un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, automat figurand si in VIES; Societatea din UE detine un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din statul membru respectiv, cod care va trebui comunicat societatii dumneavoastra. Acest cod trebuie sa-l verificati in Registrul VIES; Operatiunea intre cele doua societatii este justificata prin documente, precum factura, documentele care atesta ca produsul a plecat din RO si a ajuns la destinatie: document de transport, document de asigurare, etc. D.p.d.v. contabil, in ambele situatii posibile cumparatorul din Romania reintregeste costul bunului achizitionat dupa cum urmeaza: - daca este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA (plafon peste 10.000 euro): cu suma TVA achitata bugetului de stat conform decontului special cod 301;

- daca nu este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA (plafon sub 10.000 euro): cu suma TVA achitata partenerului extern . O societati cu sediul in Romania neplatitoare de TVA achizitioneaza marfa de la o firma din UE platitoare de TVA. Vom vedea astfel daca societatea din Romania va primi factura cu sau fara TVA si ce implicatii fiscale sunt in acest caz d.p.d.v. al TVA. Pentru aplicarea unui tratament fiscal corect, in situatia in care achizitia de bunuri depaseste plafonul de 10.000 euro in anul fiscal 2012, firma din Romania trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in conformitate cu cerintele impuse prin art. 153^1 alineatul 1 litera a) doar pentru realizarea unor astfel de operatiuni intracomunitare. Concomitent, firma din Romania este obligata sa se inscrie si in Registrul operatorilor intracomunitari. Inregistrarea in scopuri de TVA se efectueaza in baza formularului cod 091 "Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii " , cod MFP 14.13.01.10.11/a reglementat prin OMFP 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care se depune la organul fiscal competent. Inscrierea in R.O.I. se efectueaza in baza formularului cod 095 "CERERE DE INREGISTRARE IN/RADIERE DIN REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI" reglementat prin OMFP 2101 din 24 iunie 2010.

Codul de inregistrare obtinut de la autoritatea fiscala din Romania trebuie comunicat furnizorului din UK astfel incat acesta sa emita factura prin aplicarea regimului de scutire in U.K., contand pe faptul ca a vizualizat in sistemul VIES un cod valid de TVA prin care cumparatorul din Romania isi asuma responsabilitatea platii TVA in Romania. O astfel de inregistrare in scopuri de TVA nu transforma persoana impozabila din Romania in platitoare de TVA in regim normal deoarece nu realizeaza operatiuni economice cu o valoare egala sau mai mare de 65.000 euro cu un echivalent in lei de 220.000 lei. Suma TVA datorata pentru achizitia intracomunitara efectuata dupa inregistrarea TVA trebuie achitata efectiv bugetului de stat si declarata prin formularul cod 301 al carui model si continut este reglementat prin OMFP 75 din 21 ianuarie 2010. Acest formular se descarca gratuit de pe site www. anaf.ro. Prin decontul special de TVA cod 301, operatiunea de A.I.C. se raporteaza la sectiunea 1 denumita "Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile " care cuprinde urmatoarele coloane: - numar document/data. In aceasta coloana se inscrie factura furnizorului intracomunitar; - valoarea in valuta. In aceasta coloana se inscrie valoarea facturii emise de catre furnizor; - tipul valutei (euro, chf, u.s.d., etc.);

- cursul de schimb valutar utilizat; - baza de impozitare a TVA. In aceasta coloana se inscrie suma in lei rezultata din aplicarea cursului valutar asupra valorii in valuta facturate de furnizor in vigoare la data emiterii facturii; - TVA datorata. Operatiunea se raporteaza si prin Declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/prestarile intracomunitare cod 390 VIES reglementata prin OMFP 76 din 21 ianuarie 2010, cu simbolul A pentru codul de TVA al furnizorului din Marea Britanie, cod de tara UE. Astfel, in baza codurilor de inregistrare in scopuri de TVA, ambele parti participante la tranzactie sunt obligate sa raporteze operatiunea prin declaratia recapitulativa asa cum se impune prin Directiva 8/2008 a CEE. A.I.C. se raporteaza in luna in care intervine exigibilitatea TVA datorate. Exigibilitatea TVA intervine la data emiterii facturii de catre furnizor. De exemplu, daca factura este emisa de catre furnizor in data de 20.06.2012, atat plata sumei TVA datorate cat si depunerea decontului de TVA cod 301, inclusiv a declaratiei cod 390, trebuie efectuata pana pe data de 25.07.2012. In situatia in care valoarea A.I.C. este sub plafonul de 10.000 de euro pentru anul 2012, cumparatorul din Romania nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA, motiv pentru care furnizorul din U.K. emite factura prin colectarea TVA la cota aplicabila in U.K. In

aceasta situatie, cumparatorul din Romania nu mai are obligatia achitarii TVA in Romania, dar nici obligatia raportarii operatiunii prin decontul de TVA cod 301 si declaratia 390 VIES. D.p.d.v. contabil, in ambele situatii posibile cumparatorul din Romania reintregeste costul bunului achizitionat dupa cum urmeaza: - daca este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA (plafon peste 10.000 euro): cu suma TVA achitata bugetului de stat conform decontului special cod 301; - daca nu este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA (plafon sub 10.000 euro): cu suma TVA achitata partenerului extern. Plafonul de 10.000 euro se determina anual, pentru toate achizitiile efectuate in perioada 1 ianuarie 2012 31 decembrie 2012. De exemplu, daca plafonul realizat la 31 decembrie 2012 este de 9.900 euro, incepand cu anul 2013 plafonul se calculeaza de la zero, chiar daca anterior, in anul 2012 a fost aproape de 10.000 euro. Plafonul de 10.000 euro este reglementat prin art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal . Acest plafon este constituit din valoarea totala, exclusiv TVA datorata sau achitata in statul membru din care se expediaza sau se transporta bunurile, dar fara a cuprinde achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor. Pentru stabilirea plafonului de achizitii intracomunitare se iau in considerare urmatoarele elemente de calcul:

- valoarea tuturor achizitiilor intracomunitare; - valoarea tranzactiei ce conduce la depasirea plafonului pentru achizitii intracomunitare; - valoarea oricarui import efectuat de persoana juridica neimpozabila in alt stat membru, pentru bunurile transportate in Romania dupa import. In plafonul de 10.000 euro nu se cuprind cheltuielile efectuate cu ocazia deplasarilor pe teritoriul unui stat membru, respectiv cazarea, inchirierea auto, combustibilul, etc. Asa cum rezulta din prevederile punctului 2 alin. (5) din norme metodologice de aplicare ale art. 126 alin. (4), pentru determinarea echivalentul in lei al plafonului de 10.000 euro se utilizeaza cursul valutar al B.N.R. in vigoare la data aderarii. Rotunjit, echivalentul celor 10.000 euro este de 34.000 lei.

Societatea SEBA SRL din Romania plateste in avans unui furnizor intracomunitar din Germania in data de 10.02 .2012 . Furnizorul intracomunitardin Germania emita factura pentru incasarea avansului, in data de 20 .03.2012. Societatea SEBA SRL trebuie sa intocmeasca o autofactura cel tarziu pana pe data de 15.03.2012 . Exigibilitatea TVA intervine la data emiterii facturii de catre furnizor. Factura este emisa de catre furnizor in data de 20.04.2012, atat plata sumei TVA datorate cat si depunerea

decontului de TVA cod 300, inclusiv a declaratiei cod 390, trebuie efectuata pana pe data de 25.05.2012. Nota contabila 4427=4426-taxare inversa

S-ar putea să vă placă și