Sunteți pe pagina 1din 15
Investeşte în oamen i Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru

Investeşte în oameni

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.1: „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” Titlul proiectului: Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar Cod Contract: POSDRU/1/1.1/S/5 ID 4615 Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Proiect de Model curricular al disciplinei TEHNOLOGIA

Proiect de Model curricular al disciplinei TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR

1.

Statutul disciplinei în cadrul învăţământului preuniversitar

Disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor se studiază în învăţământul preuniversitar astfel:

- în învăţământul primar, ca disciplină opţională;

- în învăţământul primar, ca disciplină opţională; - în învăţământul gimnazial, ca disciplină în

- în învăţământul gimnazial, ca disciplină în trunchiul comun;

-
-

în învăţământul liceal, la toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările ca disciplină în trunchiul comun, respectiv curriculum diferenţiat, conform tabelului de mai jos. Numărul de ore alocate săptămânal este în conformitate cu planul cadru în vigoare. Studiul disciplinei Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor se va desfăşura cu colectivul clasei de elevi, organizat pe grupe, obligatoriu în laboratorul de informatică.

at pe grupe, obligatoriu în laboratorul de informatică. 2. Modelul disciplinei din punct de vedere al

2. Modelul disciplinei din punct de vedere al obiectivelor cadru/ de referinţă, respectiv al competenţelor generale/ specifice, pe clase

Obiective cadru în învăţământul primar

de referinţă, respectiv al competenţelor generale/ specifice, pe clase Obiective cadru în învăţământul primar
Investeşte în oamen i Programa Obiective cadru TIC 1. Identificarea elementelor specifice unui sistem informatic

Investeşte în oameni

Programa Obiective cadru TIC 1. Identificarea elementelor specifice unui sistem informatic (TC) 2. Utilizarea
Programa
Obiective cadru
TIC
1. Identificarea elementelor specifice unui sistem informatic
(TC)
2. Utilizarea elementelor specifice unui sistem informatic
3. Prelucrarea informaţiilor în format digital
Competenţe generale în învăţământul gimnazial
Programa
Competenţe generale
TIC
1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice
(TC)
2. Prelucrarea informaţiei în format digital
3. Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv
şi creativitatea
Competenţe generale în învăţământul liceal
Programa
Competenţe generale
TIC
1.
Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice
(TC+CD)
2. Prelucrarea informaţiei în format digital
3. Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv
şi creativitatea
Investeşte în oamen i Obiective cadru şi obiective de referinţă competenţele specifice asociate. Învăţământul

Investeşte în oameni

Obiective

cadru

şi

obiective

de

referinţă

competenţele specifice asociate.

Învăţământul primar

asociate.

Competenţe

generale

şi

1. Identificarea elementelor specifice unui sistem informatic Obiective de referinţă Clasa  Să identifice
1.
Identificarea elementelor specifice unui sistem informatic
Obiective de referinţă
Clasa
 Să identifice principalele componente ale unui sistem de calcul
pregătitoare
 Să identifice principalele elemente ale interfeţei unui sistem de operare
Clasa I
 Să identifice principalele componente ale unui sistem de calcul
 Să identifice principalele elemente ale interfeţei unui sistem de operare
Clasa a II-a
 Să identifice principalele elemente ale interfeţei unui sistem de operare
 Să identifice elementele specifice aplicaţiei Paint
Clasa a III-a
 Să identifice categoriile de taste şi tastele
 Să identifice elementele specifice aplicaţiei Notepad
 Să identifice elementele specifice aplicaţiei Paint
Clasa a IV-a
 Să identifice elementele specifice aplicaţiei WordPad
 Să identifice tastele speciale
 Să identifice elementele specifice aplicaţiei Calculator
2.
Utilizarea elementelor specifice unui sistem informatic
Obiective de referinţă
Clasa
Să utilizeze mouse-ul
pregătitoare
Să utilizeze tastatura
Să utilizeze jocuri educaţionale
Clasa I
Să utilizeze mouse-ul
Să utilizeze tastatura
 Să utilizeze jocuri educaţionale
Clasa a II-a
 Să utilizeze aplicaţia Paint
 Să utilizeze jocuri educaţionale
Clasa a III-a
 Să utilizeze aplicaţia Notepad
Investeşte în oamen i  Să utilizeze aplicaţia Paint  Să utilizeze jocuri educaţionale Clasa

Investeşte în oameni

 Să utilizeze aplicaţia Paint  Să utilizeze jocuri educaţionale Clasa a IV-a  Să
 Să utilizeze aplicaţia Paint
 Să utilizeze jocuri educaţionale
Clasa a IV-a
 Să utilizeze aplicaţia WordPad
 Să utilizeze aplicaţia Calculator
 Să utilizeze jocuri educaţionale
3. Prelucrarea informaţiilor în format digital
Obiective de referinţă
Clasa a II-a
 Să prelucreze conţinuturi grafice cu aplicaţia Paint
Clasa a III-a
 Să elaboreze texte cu aplicaţia Notepad
 Să elaboreze conţinuturi grafice cu aplicaţia Paint
Clasa a IV-a
 Să elaboreze produse informatice cu aplicaţia WordPad
 Să prelucreze expresii cu aplicaţia Calculator
Învăţământul gimnazial
1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice
Competenţe specifice
Clasa a V-a
 Cunoaşterea principiilor funcţionării unui sistem de calcul
 Identificarea principalelor componente hardware
 Cunoaşterea rolului componentelor specifice
 Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte specifice
 Identificarea elementelor de bază ale accesoriilor unui sistem de
operare pentru calcule aritmetice, editare texte, grafică şi a unui program
de machetare
 Cunoaşterea principiilor de bază pentru utilizarea aplicaţiilor de
navigare web
 Cunoaşterea principiilor de tastare corectă
 Cunoaşterea normelor ergonomice specifice
 Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
Clasa a VI-a
 Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte specifice

Pagina 4 din 15

Investeşte în oamen i Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru realizarea

Investeşte în oameni

Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru realizarea prezentărilor  Cunoaşterea
Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru
realizarea prezentărilor
Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru
editarea textelor
Identificarea elementelor de bază ale serviciilor de comunicare prin
Internet
Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
Clasa a VII-a
Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru
procesarea textelor
Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul
tabelar
 Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online
 Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
Clasa a VIII-a
 Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte specifice
 Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio
 Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video
 Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice
Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea
paginilor web
Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
2. Prelucrarea informaţiei în format digital
Competenţe specifice
Clasa a V-a
Organizarea datelor din sisteme informatice
Căutarea datelor în format digital
Aplicarea operaţiilor specifice accesoriilor sistemului de operare pentru
calcule aritmetice, editare texte, grafică şi a unui program de machetare
Clasa a VI-a
 Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text
 Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unei prezentări
 Aplicarea operaţiilor specifice comunicării prin Internet
necesare prelucrării unei prezentări  Aplicarea operaţiilor specifice comunicării prin Internet Pagina 5 din 15

Pagina 5 din 15

Investeşte în oamen i Clasa a VII-a  Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text 

Investeşte în oameni

Clasa a VII-a  Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text  Aplicarea operaţiilor necesare calculului
Clasa a VII-a
 Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text
 Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar
 Prelucrarea informaţiilor preluate din surse educaţionale online
Clasa a VIII-a
Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de
tip grafic
Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de
tip audio
Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de
tip video
 Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web
 Selectarea şi organizarea datelor în vederea realizării de proiecte
3.
Elaborarea
de
produse
informatice
care
dezvolte
spiritul
inventiv
şi
creativitatea
Competenţe specifice
Clasa a V-a
Elaborarea de produse de tip text şi de tip grafic conform unor
specificaţii date
Aplicarea normelor privind drepturile de autor
Clasa a VI-a
Elaborarea de documente conform unor specificaţii date
Elaborarea de prezentări conform unor specificaţii date
Gestionarea mesajelor electronice
Aplicarea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
Clasa a VII-a
Elaborarea de documente conform unor specificaţii date
Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar
Elaborarea de produse specifice utilizând informaţiile preluate din
surse educaţionale online
 Aplicarea normelor privind protejarea şi securitatea datelor
Clasa a VIII-a
 Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii date
 Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii date
 Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii
unor specificaţii date  Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii Pagina 6 din 15

Pagina 6 din 15

Investeşte în oamen i date  Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date

Investeşte în oameni

date  Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date  Elaborarea de proiecte
date
 Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date
 Elaborarea de proiecte
 Prezentarea de proiecte
 Aplicarea normelor privind drepturile de autor
Învăţământul liceal - trunchiul comun
1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice
Competenţe specifice
Clasa a IX-a
 Cunoaşterea principiilor funcţionării unui sistem de calcul
 Identificarea componentelor hardware
 Cunoaşterea rolului componentelor specifice
 Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte specifice
Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor pentru editarea
profesională a textelor şi a hipertextelor
Cunoaşterea principiilor de utilizare avansată a aplicaţiilor de navigare
web
Identificarea elementelor de bază ale serviciilor reţelei Internet
Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
Clasa a X-a
Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte specifice
Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor pentru realizarea
prezentărilor
Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor pentru prelucrări
grafice
Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor pentru prelucrări
audio
Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor pentru prelucrări
video
Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
prelucrări video   Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ Pagina 7

Pagina 7 din 15

Investeşte în oameni Clasa a XI-a  Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte specifice
Investeşte în oameni Clasa a XI-a  Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte specifice
Investeşte în oameni
Clasa a XI-a
Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte specifice
Cunoaşterea principiilor de utilizare avansată a aplicaţiilor de calcul
tabelar
Cunoaşterea principiilor de utilizare a unui sistem de gestiune a bazelor
de date
 Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
Clasa a XII-a
 Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte specifice
Cunoaşterea principiilor de utilizare avansată a aplicaţiilor pentru
editarea profesională a hipertextelor
Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
2. Prelucrarea informaţiei în format digital
Competenţe specifice
Clasa a IX-a
 Organizarea datelor din sisteme informatice
 Căutarea datelor în format digital
 Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării avansate a unui text
 Cunoaşterea mecanismelor pentru prelucrarea conţinuturilor web
Clasa a X-a
 Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării avansate a unei prezentări
Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării produselor de tip grafic
Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării produselor de tip audio
Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării produselor de tip video
Clasa a XI-a
Aplicarea operaţiilor avansate necesare calculului tabelar
Aplicarea operaţiilor specifice bazelor de date
Clasa a XII-a
Aplicarea operaţiilor pentru editarea avansată a hipertextelor
Selectarea şi organizarea datelor în vederea realizării de proiecte
3.
Elaborarea
de
produse
informatice
care
dezvolte
spiritul
inventiv
şi
creativitatea
Competenţe specifice
Clasa a IX-a
 Elaborarea de documente conform unor specificaţii date
 Elaborarea de pagini web conform unor specificaţii date

Pagina 8 din 15

Investeşte în oamen i  Aplicarea normelor privind drepturile de autor Clasa a X-a 

Investeşte în oameni

 Aplicarea normelor privind drepturile de autor Clasa a X-a  Elaborarea de prezentări conform
 Aplicarea normelor privind drepturile de autor
Clasa a X-a
 Elaborarea de prezentări conform unor specificaţii date
 Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii date
 Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii date
 Elaborarea produselor de tip video conform unor specificaţii date
 Aplicarea normelor privind drepturile de autor
Clasa a XI-a
 Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar
 Crearea unei baze de date conform unor specificaţii date
 Aplicarea normelor privind drepturile de autor
Clasa a XII-a
Elaborarea de pagini web prin tehnici avansate, conform unor
specificaţii date
 Distribuirea rolurilor în cadrul unei echipe de realizare a unui proiect
 Elaborarea de proiecte
 Prezentarea de proiecte
 Aplicarea normelor privind drepturile de autor
proiecte  Aplicarea normelor privind drepturile de autor Învăţământul liceal – curriculum diferenţiat

Învăţământul liceal – curriculum diferenţiat Curriculumul diferenţiat pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor este structurat pe patru module, optându-se pentru numai unul dintre ele în funcţie de specialitate. Modulul ales este studiat pe parcursul claselor a XI-a şi a XII-a. M1. Modulul Administrarea reţelelor

1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice Competenţe specifice Clasa a XI-a  Identificarea
1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice
Competenţe specifice
Clasa a XI-a
 Identificarea componentelor hardware şi software care asigură
conectivitatea în reţea şi interoperabilitatea dintre reţele
 Cunoaşterea conceptelor şi a tehnologiilor de bază în reţelistică
 Identificarea problemelor de securitate în reţelele de calculatoare
 Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
Clasa a XII-a
 Identificarea componentelor hardware şi software necesare realizării
legislativ Clasa a XII-a  Identificarea componentelor hardware şi software necesare realizării Pagina 9 din 15

Pagina 9 din 15

Investeşte în oamen i unei maşini Linux funcţionale  Cunoaşterea interfeţei sistemului de operare 

Investeşte în oameni

unei maşini Linux funcţionale

Cunoaşterea interfeţei sistemului de operare

cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ

2. Prelucrarea informaţiei în format digital

Competenţe specifice Clasa a XI-a  Instalarea şi configurarea sistemelor de operare de tip server
Competenţe specifice
Clasa a XI-a
 Instalarea şi configurarea sistemelor de operare de tip server
 Administrarea serverului şi întreţinerea reţelei de calculatoare
 Interconectarea reţelelor şi accesul la reţeaua globală Internet
 Aplicarea strategiei de securitate a reţelei
Clasa a XII-a
 Configurarea sistemului de operare
 Utilizarea aplicaţiilor de bază ale unui sistem de operare
 Descrierea unor aplicaţii sub sistemul de operare Linux
 Configurarea unei reţele cu staţii Windows şi server Linux
 Aplicarea strategiei de securitate a reţelei
3.
Elaborarea
de
produse
informatice
care
dezvolte
spiritul
inventiv
şi
creativitatea
Competenţe specifice Clasa a XI-a  Proiectarea unei reţele de calculatoare  Realizarea unei reţele
Competenţe specifice
Clasa a XI-a
Proiectarea unei reţele de calculatoare
Realizarea unei reţele de calculatoare conform unor specificaţii date
Prezentarea de proiecte
Aplicarea normelor privind securitatea muncii
Clasa a XII-a
Realizarea unui proiect conform unor specificaţii date
Aplicarea normelor privind drepturile de autor
date  Aplicarea normelor privind drepturile de autor M2. Modulul Tehnoredactare avansată şi documentare  

M2. Modulul Tehnoredactare avansată şi documentare

 

1.

Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice

   

Competenţe specifice

Clasa a XI-a

Identificarea surselor de informaţii specializate pentru documentare

Investeşte în oamen i  Identificarea modalităţilor de organizare a informaţiilor într-un document complex 

Investeşte în oameni

 Identificarea modalităţilor de organizare a informaţiilor într-un document complex  Cunoaşterea principiilor
 Identificarea modalităţilor de organizare a informaţiilor într-un
document complex
 Cunoaşterea principiilor privind tehnoredactarea computerizată
 Corelarea aplicaţiilor specializate cu tipurile de publicaţii
 Cunoaşterea principiilor de utilizare avansată a unui procesor de texte
 Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
Clasa a XII-a
 Identificarea surselor de informaţii specializate pentru documentare
Identificarea modalităţilor de organizare a informaţiilor într-un
document complex
 Cunoaşterea principiilor privind tehnoredactarea computerizată
 Corelarea aplicaţiilor specializate cu tipurile de documente
Cunoaşterea principiilor de utilizare avansată a unui procesor de texte
profesional
Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
2. Prelucrarea informaţiei în format digital
Competenţe specifice
Clasa a XI-a
Utilizarea unei biblioteci de documentare
Organizarea modulară a unei lucrări
Documentarea şi pregătirea materialelor
Aplicarea modalităţilor avansate de formatare şi standardizare a
publicaţiilor
Integrarea obiectelor şi a elementelor grafice în documente
Prelucrarea integrată a informaţiilor folosind aplicaţii profesionale de
tehnoredactare
Clasa a XII-a
 Organizarea modulară a unei cărţi, a unui referat, sau articol ştiinţific
 Documentarea şi pregătirea materialelor
 Aplicarea modalităţilor avansate de formatare şi standardizare a
documentelor
 Utilizarea obiectelor şi a elementelor grafice în documente
şi standardizare a documentelor  Utilizarea obiectelor şi a elementelor grafice în documente Pagina 11 din

Pagina 11 din 15

Investeşte în oameni  Prelucrarea integrată a informaţiilor folosind aplicaţii profesionale de tehnoredactare
Investeşte în oameni  Prelucrarea integrată a informaţiilor folosind aplicaţii profesionale de tehnoredactare
Investeşte în oameni
 Prelucrarea integrată a informaţiilor folosind aplicaţii profesionale de
tehnoredactare
3.
Elaborarea
de
produse
informatice
care
dezvolte
spiritul
inventiv
şi
creativitatea
Competenţe specifice
Clasa a XI-a
 Realizarea unei publicaţii
 Crearea unei biblioteci de documentare
 Prezentarea publică a produselor realizate
 Aplicarea normelor privind drepturile de autor
Clasa a XII-a
 Realizarea unei cărţi de format mic, a unui referat sau articol ştiinţific
 Crearea unei biblioteci de documentare pentru articole şi cărţi
 Prezentarea publică a produselor realizate
 Aplicarea normelor privind drepturile de autor
M3. Modulul Prelucrare grafică, audio, video
1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice Competenţe specifice Clasa a XI-a  Identificarea
1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice
Competenţe specifice
Clasa a XI-a
Identificarea formatelor grafice
Identificarea operaţiilor de prelucrare grafică cu ajutorul unei aplicaţii
specializate
 Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
Clasa a XII-a
 Identificarea formatelor audio – video
 Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor specializate pentru
prelucrare audio-video
 Identificarea componentelor hardware utilizate în achiziţia şi redarea
fişierelor audio-video
 Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
Investeşte în oameni 2. Prelucrarea informaţiei în format digital Competenţe specifice Clasa a XI-a 
Investeşte în oameni 2. Prelucrarea informaţiei în format digital Competenţe specifice Clasa a XI-a 
Investeşte în oameni
2. Prelucrarea informaţiei în format digital
Competenţe specifice
Clasa a XI-a
 Aplicarea operaţiilor de prelucrare grafică
 Aplicarea tehnicilor de prelucrare grafică a imaginilor raster
 Aplicarea tehnicilor de prelucrare grafică a imaginilor vectoriale
Clasa a XII-a
 Utilizarea aplicaţiilor specializate pentru prelucrări audio
 Utilizarea aplicaţiilor pentru prelucrarea fişierelor video
3.
Elaborarea
de
produse
informatice
care
dezvolte
spiritul
inventiv
şi
creativitatea
Competenţe specifice
Clasa a XI-a
 Realizarea unor aplicaţii practice
 Aplicarea normelor privind drepturile de autor
Clasa a XII-a
 Realizarea unor aplicaţii practice
 Aplicarea normelor privind drepturile de autor
M4. Modulul Aplicaţii în mediul vizual 1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice Competenţe
M4. Modulul Aplicaţii în mediul vizual
1.
Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice
Competenţe specifice
Clasa a XI-a
 Identificarea elementelor .NET Framework
 Identificarea etapelor de realizare a unei aplicaţii vizuale
 Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ
Clasa a XII-a
Identificarea elementelor mediului de dezvoltare Visual Web
Developer
 Identificarea tipurilor şi caracteristicilor aplicaţiilor Web
 Identificarea etapelor în proiectarea unei baze de date
 Identificarea etapelor în interacţiunea cu baze de date Web
 Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ

Investeşte în oamen i 2. Prelucrarea informaţiei în format digital Competenţe specifice Clasa a XI-a

Investeşte în oameni

2. Prelucrarea informaţiei în format digital

Competenţe specifice Clasa a XI-a  Utilizarea şi prelucrarea datelor folosind medii vizuale  Utilizarea
Competenţe specifice
Clasa a XI-a
 Utilizarea şi prelucrarea datelor folosind medii vizuale
 Utilizarea şi prelucrarea datelor folosind Visual C#
 Utilizarea uneltelor specifice mediului de dezvoltare Visual C#
Clasa a XII-a
 Organizarea şi prelucrarea datelor folosind medii vizuale
Utilizarea elementelor de interfaţă ale mediului de dezvoltare Visual
Web Developer
 Prelucrarea datelor utilizând baze de date
 Prelucrarea şi accesarea bazelor de date folosind mediile vizuale
3.
Elaborarea
de
produse
informatice
care
dezvolte
spiritul
inventiv
şi
creativitatea
Competenţe specifice
Clasa a XI-a
 Cunoaşterea etapelor de realizare a unor aplicaţii practice
 Elaborarea unor aplicaţii practice utilizând mediul Visual C#
 Aplicarea normelor privind drepturile de autor
Clasa a XII-a
 Realizarea unor aplicaţii practice web
Realizarea unor aplicaţii practice web cu baze de date
Realizarea unor aplicaţii practice web interdisciplinare
Aplicarea normelor privind drepturile de autor
unor aplicaţii practice web interdisciplinare  Aplicarea normelor privind drepturile de autor Pagina 14 din 15
Investeşte în oamen i 3. Modalităţi de abordare didactică a procesului de predare - învăţare

Investeşte în oameni

3. Modalităţi de abordare didactică a procesului de predare - învăţare – evaluare Predarea-învăţarea disciplinei Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor va fi orientată pe rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-se preponderent metoda învăţării şi a formării competenţelor prin rezolvarea unei game cât mai variate de aplicaţii practice şi punându-se accent pe realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor sarcinilor de lucru. Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă. Locul de desfăşurare a instruirii se recomandă a fi un laborator de informatică în care – pentru optimizarea demersului didactic – este necesar să existe o dotare minimală care presupune un număr de calculatoare egal cu numărul elevilor din clasă, conectate în reţea şi cu acces la toate serviciile Internet. Configuraţia calculatoarelor trebuie să permită rularea aplicaţiilor prin care vor fi formate competenţele specifice. Instruirea interactivă specifică acestei discipline contribuie şi la conştientizarea faptului că un bun utilizator al calculatorului are şanse mai mari de reuşită în acţiunea de integrare socio-profesională. Specificul disciplinei impune metode didactice interactive, recomandând cu precădere aplicaţiile practice individuale, metoda descoperirii, a demonstraţiei, conversaţia euristică. Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului. Pentru buna desfăşurare a orelor profesorul trebuie să adapteze conţinutul instruirii la conţinutul disciplinelor de specialitate şi să colaboreze cu profesorii de la disciplinele de specialitate pentru realizarea de activităţi specifice domeniului.

fesorii de la disciplinele de specialitate pentru realizarea de activităţi specifice domeniului. Pagina 15 din 15
fesorii de la disciplinele de specialitate pentru realizarea de activităţi specifice domeniului. Pagina 15 din 15
fesorii de la disciplinele de specialitate pentru realizarea de activităţi specifice domeniului. Pagina 15 din 15
fesorii de la disciplinele de specialitate pentru realizarea de activităţi specifice domeniului. Pagina 15 din 15