Sunteți pe pagina 1din 13

DECIDEM NOI SAU I L|S|M PE AL}II S| DECID|?

Tat\l [i fiul sunt victimele unui accident de ma[in\. Tat\l moare, fiul este dus la spital, cu leziuni cerebrale grave. B\iatul are noroc: n acea clinic\ lucreaz\ o somitate n domeniul neurochirurgiei. Dar, cnd l vede pe b\iat, medicul roste[te ni[te cuvinte consternante: Nu-l pot opera, e fiul meu! V\ ve]i ntreba cum e posibil a[a ceva. {i abia dup\ un oarecare timp de gndire ve]i g\si poate r\spunsul corect: somitatea e mama b\iatului. Nu numai b\rba]ii, ci [i femeile accept\ cu dificultate ideea c\ o femeie poate fi o capacitate ntr-un anumit domeniu. De ce? n ultim\ instan]\, schema e mereu aceea[i: le subapreciem pe femei [i i supraapreciem pe b\rba]i. Prejudecata care ne face s\ credem c\ suntem sexul al doilea, cel slab, blocheaz\ via]a multor
p i er d n imic F e t e le re l e o b ] in to t c e v o r , fet el e b u ne nu

11

femei. Tr\im cu o imagine despre noi nsene care ne mpiedic\ s\ devenim con[tiente de [ansele [i de capacit\]ile noastre. Chiar [i atunci cnd cineva ne m\gule[te, declarndu-ne sexul delicat [i frumos, r\mnem cu gustul nepl\cut de a fi, totodat\, mai proaste. Care este cauza? Facem prea pu]in pentru a ne spori respectul fa]\ de noi nsene. Trebuie s\ ne scoatem aceste c\tu[e.

FEMEILE VIN NCET, DAR SIGUR, DIN URM|? Unui b\rbat i este u[or s\ cread\ c\ e cel mai grozav [i s\ r\mn\ pe pozi]ii. n orice situa]ie, b\rba]ii consider\ c\ ei sunt unica autoritate decizional\. Egoul nu are ndoieli: propria p\rere e singura just\. Propria lupt\ e ntotdeauna cea dreapt\. Numai propria viziune asupra lumii poate fi cea adev\rat\. Femeilor le este extrem de greu s\-[i formeze o p\rere att de bun\ despre ele. De cele mai multe ori, pentru o femeie este foarte dificil s\ se bazeze exclusiv pe propriile ei opinii, s\ aib\ ncredere n p\rerile sale. Ave]i ndoieli? Crede]i c\ ar fi paradoxal s\ fi]i singura autoritate decizional\ n tot
12
U TE

EH R H A R D T

ceea ce v\ prive[te? Dar cine ar trebui s\ aib\ aceast\ putere de decizie, dac\ nu DUMNEAVOASTR|? Vre]i cu adev\rat ca al]ii s\ v\ conduc\ via]a? Este o atitudine total nepotrivit\ aceea de a l\sa mereu altcuiva ultimul cuvnt [i de a te ntreba pn\ n ziua judec\]ii de apoi: Oare fac bine ce fac? Atunci cnd ne ncredem n propria noastr\ judecat\, d\m dovad\ de t\rie interioar\. Numai a[a putem s\ ac]ion\m cu convingere [i s\ ne sus]inem inten]iile. ndr\zni]i [i ncerca]i! Ce a]i hot\rt singur\ s\pt\mna trecut\? V\ pute]i sf\tui, binen]eles, cu o alt\ persoan\, dar cuvntul ultim, decisiv, ar trebui s\ v\ apar]in\. Fi]i atent\ la substratul ntreb\rii dumneavoastr\ atunci cnd cere]i p\rerea unei ter]e persoane. Vre]i s\ [ti]i Ce trebuie s\ fac? sau ntreba]i, de fapt, Ce pledeaz\, dup\ p\rerea ta, n favoarea sau mpotriva inten]iei mele? n cazul primei formul\ri v\ declina]i r\spunderea. Numai cea de-a doua v\ las\ libertatea de a decide. n acest punct, la multe femei g\sim miezul ndoielilor pe care le au n privin]a lor nsele [i,
p i er d n imic F e t e le re l e o b ] in to t c e v o r , fet el e b u ne nu

13

totodat\, cel mai mare obstacol pe calea de a deveni sexul puternic. n siguran]a de sine a femeilor exist\ deficite importante. Prefer\m s\-i l\s\m pe al]ii s\ ia decizii, s\ ni se spun\ ncotro s\ mergem. Vrem s\ ne sim]im n siguran]\, c\ut\m confirm\ri, credem c\ altcineva ar putea s\ [tie mai bine dect noi nsene. S\ lu\m ca exemplu decizia simpl\ de a cump\ra rochia care ne place. Tragem cu mndrie dup\ noi o prieten\ n magazin. Dar, n clipa n care ea se ncrunt\, ne piere tot entuziasmul. Vre]i s\ v\ duce]i cu partenerul la cinema. Ruleaz\ trei filme interesante. Cine va decide la care ve]i merge mpreun\? Exact! De cele mai multe ori, b\rbatul. Sigur! Am uitat: pentru dumneavoastr\ nu era att de important. De fapt, dumneavoastr\ dorea]i s\ vede]i toate cele trei filme. Exist\ multe modalit\]i de a-l l\sa pe altul s\ decid\. Care dintre filmele de pe lista dumneavoastr\ era pe primul loc? Iat\ un alt exemplu referitor la dificultatea de a lua o decizie just\: o opera]ie chirurgical\ trebuie f\cut\ sau nu? Cu siguran]\, trebuie s\ cere]i opiniile mai multor medici. Dar ultimul cuvnt nu-l pute]i avea dect dumneavoastr\!
14
U TE

EH R H A R D T

Chiar [i atunci cnd sunt foarte bine preg\tite ntr-un anumit domeniu, majoritatea femeilor prefer\ s\ caute pe cineva perfect. Doar atunci cnd ne place de noi, cnd ne respect\m, cnd ne recunoa[tem pe noi drept autoritate, doar atunci ncepe cu adev\rat lupta de ob]inere a unor locuri de munc\ bine pl\tite, a dreptului de ngrijire a copiilor [i de planificare a propriei vie]i. Doar atunci cnd [i con[tientizeaz\ calit\]ile, femeile pot renun]a la ezit\ri [i [ov\ieli, abia atunci vor nainta n for]\.

VIA}A L PEDEPSE{TE PE CEL CARE AJUNGE PREA TRZIU Departe de mine inten]ia de a le spune femeilor s\ ia decizii pripite. Trebuie s\ nv\]\m s\ trecem la ac]iune cu certitudinea c\ suntem suficient de bine preg\tite, chiar dac\ nu dispunem de toate informa]iile [i nu am analizat toate consecin]ele. Nu trebuie s\ uit\m c\ b\rba]ii iau foarte repede decizii. Sunt mereu naintea noastr\. Adev\rul este c\ ei creeaz\ realit\]i. Femeile n-ar trebui s\ minimalizeze tendin]a b\rba]ilor de a ie[i n fa]\ [i de a ataca problema, nici chiar atunci cnd cred c\ o
p i er d n imic F e t e le re l e o b ] in to t c e v o r , fet el e b u ne nu

15

asemenea modalitate de abordare este prea ndr\znea]\ sau pripit\. Mii de femei sunt puse zilnic de b\rba]i n fa]a unui fapt mplinit: n rela]iile de cuplu, n via]a profesional\ sau n trafic. Un prieten al meu, avocat, a numit acest lucru for]a normativ\ a realit\]ii. B\rba]ii acapareaz\ locurile de munc\ spunndu-[i: Dup\ ce voi ob]ine postul, voi avea timp s\ m\ perfec]ionez profesional [i se gndesc abia pe urm\ cum s\ fac\ fa]\ cerin]elor. Ei dau n\val\ naintea noastr\ ntr-o parcare aglomerat\, unde tocmai s-a eliberat un loc, rznd autoadmirativ: Cine d\ n\val\ ajunge primul. Chiar [i la tribunal se verific\ regula c\, n cazul unui litigiu, cel care formuleaz\ primul acuza]iile are cele mai mari [anse s\ c[tige procesul. Cine spune: Eu pot face o impresie mai bun\ dect [ov\ielnicul care [opte[te: Cred c\ a[ putea Regula este: Chiar dac\ avem dubii, nu trebuie s\ a[tept\m, ci s\ ac]ion\m. Cre\m realit\]i [i vedem apoi cum decurg lucrurile. Ezitarea este o form\ de cedare. Via]a l pedepse[te pe cel care ajunge prea trziu. B\ie]ii cresc cu ideea de concuren]\. Ei nva]\ de mici s\ decid\ ntr-un mod con[tient de sine, chiar [i atunci cnd [tiu foarte pu]ine.
16
U TE

EH R H A R D T

Dar, cu toate aplauzele care li se cuvin pentru c\ sunt ntotdeauna dispu[i s\ ac]ioneze spontan [i consecvent, nu trebuie s\ pierdem din vedere reversul medaliei: gre[eli cauzate de supraaprecierea propriilor posibilit\]i. Femeilor nu li se ntmpl\ a[a ceva: nici chiar atunci cnd cred c\ ac]ioneaz\ pripit, nu vor ajunge aproape niciodat\ n situa]ia de a nu-[i putea ndeplini sarcinile. Chiar [i atunci cnd ndr\znim, n sfr[it, s\ ne nghesuim n fa]a altora, s\ trecem la ac]iune f\r\ certitudini, ne vom achita de sarcinile primite. Odat\ ce ne-am luat avnt, pa[ii urm\tori sunt mai u[ori dect anticipam, asta e sigur. Unei femei i este mult mai greu s\ se supraaprecieze. Chiar [i atunci cnd nu se simte perfect preg\tit\, rareori se va compromite. Femeia [ov\ielnic\ trebuie s\ devin\ o persoan\ de ac]iune. Femeile sunt, pur [i simplu, mai bune dect cred.

NOI AVEM MAI MULT!


Majoritatea femeilor au o con[tiin]\ de sine mult redus\. Ele se subapreciaz\ din toate punctele de vedere. Nu au ncredere n ceea ce [tiu [i ce pot. Prin urmare, nu trebuie s\ ne surprind\ dac\ locurile de munc\ bune sunt ocupate, de obicei, de b\rba]i. Dar lucrurile nu vor r\mne a[a: ascensiunea femeilor a nceput. Felul feminin de a gndi, prin transpunerea n situa]ia celuilalt [i prin faptul c\ i motiveaz\ pe oameni, reprezint\ baza competen]ei sociale. Priceperea de a trage sforile [i de a mbina detaliile ne d\ posibilitatea nu numai de a ac]iona [i noi, al\turi de b\rba]i, n multe sfere ale vie]ii, ci [i de a de]ine o pozi]ie de conducere n activitatea economic\, administrativ\, de asisten]\ social\, n politic\, n cultur\ [i n toate celelalte domenii importante ale societ\]ii.
18
U TE

EH R H A R D T

Nu e simplu s\ porne[ti la drum din col]ul t\u modest. Unele femei sunt p\tima[e cnd discut\ cu mine atunci cnd le prezint teza mea, care sus]ine c\ femeile sunt mai bune. Le este fric\ de vntul rece de pe culmi. Li se pare nsp\imnt\tor s\ admit\ c\: Da, eu pot s\ fac acest lucru mai bine dect mul]i al]ii, [i am s-o dovedesc! Abia n urma unor discu]ii lungi, n cadrul c\rora am analizat experien]ele lor concrete, au reu[it s\ admit\ c\ sunt nconjurate de mul]i b\rba]i ale c\ror calit\]i li se par cel pu]in discutabile. Ele ar putea s\-i nlocuiasc\ pe cei mai mul]i dintre ace[ti b\rba]i cu rezultate superioare. Femeile cu care am discutat [tiau foarte bine c\ a[a este, dar se temeau de pozi]iile din vrful ierarhiei ca dracul de t\mie. Mai aveau nevoie de timp pentru a g\si curajul de a spune r\spicat: Eu pot s\ fac acest lucru mai bine! Am stat prea mult n rndul al doilea de b\nci.

FEMEILE SUNT DE CALITATE? Binen]eles c\ femeile nu sunt nici mai de calitate [i nici nu sunt ntotdeauna mai inteligente sau mai talentate dect b\rba]ii. Asemenea afirma]ii generale nu m\ intereseaz\ dect
p i er d n imic F e t e le re l e o b ] in to t c e v o r , fet el e b u ne nu

19

tangen]ial. Dac\ vorbesc despre un avans al femeilor o fac n acela[i sens n care constat c\, n general, femeile sunt cu un pas n urma b\rba]ilor. Exist\, fire[te, un milion de femei care pot spune pe bun\ dreptate: Eu cunosc un b\rbat care e mereu n urma mea! Dar a]i pune la ndoial\ afirma]ia c\ femeile sunt, n general, n urma b\rba]ilor? Nu cred. Cu avansul femeilor n multe domenii este, n ultim\ instan]\, exact la fel, numai c\ ceva mai greu de explicat.

PUNCTUL CRUCIAL: CON{TIENTIZAREA SUPERIORIT|}II n majoritatea situa]iilor, femeile [i dau seama mai bine dect b\rba]ii ce vor cei din jur. Simt de ce au nevoie copiii lor, b\nuiesc ce i-ar pl\cea cel mai mult partenerului, ce a[teapt\ [eful de la ele. Dar, din p\cate, multe femei [i cultiv\ doar ideea de a sluji, care nu presupune nimic altceva dect satisfacerea nentrziat\ a acestor cerin]e. Cu zelul lor supus, ele trec cu vederea c\ perceperea dorin]elor celui de al\turi este o valoare independent\. Chiar dac\ ne d\m seama foarte bine ce vrea cel de lng\ voi, nu trebuie s\ ne execut\m
20
U TE

EH R H A R D T

imediat. Putem spune la fel de bine [i nu la dolean]ele lor. Dar impulsul feminin de a ajuta e prea puternic. Noi nu separ\m dorin]ele altora de imboldul de a le satisface de[i, n principiu, nu exist\ nici o leg\tur\ ntre cele dou\. Orice femeie [i-a dat seama, n mod dureros, c\ n asemenea situa]ii b\rba]ii reac]ioneaz\ extrem de diferit. Impulsul masculin de a ajuta este mult mai anemic. Exasperate de nd\r\tnicia partenerilor, femeile pierd din vedere faptul c\, de regul\, b\rba]ii nu au habar ce se ntmpl\ cu cei din jur. Un b\rbat nu percepe nici m\car jum\tate dintre lucrurile care pentru o femeie sunt evidente. Femeile nu reu[esc s\ n]eleag\ cum de b\rba]ii intuiesc att de pu]in din ceea ce simt semenii lor. Scuza B\rba]ii nu vor s\ vad\! nu este valabil\. Nu, ei nu pot s\ vad\! Le lipse[te aceast\ capacitate. Aici nu este vorba despre voin]\ sau despre duritate, ci despre o incapacitate. Ceea ce nu este o scuz\, ci doar o constatare. Ei ar putea s\ nve]e acest lucru. Dar nu femeilor le revine sarcina de a scoate la lumin\ ceea ce zace ascuns n b\rba]i.
p i er d n imic F e t e le re l e o b ] in to t c e v o r , fet el e b u ne nu

21

Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro.

S-ar putea să vă placă și