Sunteți pe pagina 1din 1

MODUL 1 Tema de portofoliu nr.

5 In pragul varstei de 6 ani, copilul se afla intr-o perioada de transformari pe multiple planuri: cognitiv, afectiv, social. Abordarea de tip interdisciplinar, care presupune o intersectare a diferitelor arii curriculare, ofera copilului posibilitatea sa-si dezvolte competente in functie de tipul dominant de analizatori: auditiv-secventiali, vizuali-spatiali sau chinestezici.