Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE CUSTODIE I. Prile 1.1 ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ n calitate de custode si 1.

2 ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ II. Obiectul contractului 2.1. Clientul ncredinteaz custodelui spre pstrare, bunurile prevzute n procesul verbal de custodie. 2.2. Custodele asigur pstrarea bunurilor n imobilul proprietate situat n localitatea _________, strada ________, nr. ______ jud. ________. 2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baz de proces-verbal, ce constituie parte integrant a prezentului contract. Procesul-verbal de predare-prirnire va cuprinde: denumirea, caracteristicile, unitatea de msur, cantitatea, i orice alte mentiuni necesare identificrii lor. III. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Durata primirii bunurilor n custodie este de .......................ncepnd de la data de ............................pn la data de ....................... 3.2. La ncheierea termenului, clientul va ridica bunurile pe baz de proces-verbal de predare-primire care va contine datele prevzute la pct. 2.3 alin. 2. IV. PREUL CONTRACTULUI 4.1 Contractul de ncheie cu titlu gratuit. V. DREPTURI I OBLIGAII 5.1. Custodele are urmtoarele obligatii: a) s pstreze bunurile primite si s ngrijeasc de ele asa cum se ngrijeste de bunurile sale;

b)s asigure integritatea bunurilor ce i s-au ncredintat, s ia msuri de prevenire a deteriorrii sau degradrii lor; c) s nu foloseasc bunurile n interes personal; d)s nu nstrineze bunurile care fac obiectul prezentului contract; e) s restituie bunurile n starea n care au fost preluate la expirarea duratei prezentului contract sau la cererea deponentului. Restituirea bunurilor se va face de la locul de depozitare pe cheltuiala deponentului. 5.2. Custodele are dreptul s retina bunurile, n cazul n care clientul nu le ridic la expirarea duratei prezentului contract 5.3. Clientul are urmtoarele obligatii: a) s ridice bunurile la expirarea duratei prezentului contract, pe cheltuiala sa; b)s elibereze depozitul/locul de depozitare la termenul stabilit. 5.4. Clientul are dreptul s solicite oricnd restituirea bunurilor n starea n care au fost predate. VI. FORTA MAJORA 6.1. Nici una dintre prtile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea n mod necorespunztor - total sau partial - a oricrei obligatii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligatiei respective a fost cauzat de forta major, asa cum este definit de lege. 6.2. Partea care invoc forta major este obligat s notifice celeilalte prti, n termen de 10 zile producerea evenimentului si sa ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecintelor lui. 6.3. Dac n termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prtile au dreptul s-si notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele sa pretind daune-interese. VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI 7.1. In acceptiunea prtilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este vababil ndeplinit dac va fi transmis la adresa prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 7.2. In cazul n care notificarea se face pe cale postal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire si se consider primit de destinatar la data mentionat de oficiul postal primitor pe aceast confirmare. 7.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dupa cea n care a fost expediat. 7.4. Notificarile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre prti, dac nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalittile prevzute la alineatele precedente.

VIII. CLAUZE FINALE 8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ncheiat ntre prtile contractante. 8.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint vointa prtilor si nltur orice alt ntelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii Iui. 8.3. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de . exemplare, unul pentru fiecare parte, astazi ., data semnrii lui.

CUSTODE, S.C. ________ S.R.L.

CLIENT, _________________