Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de tiinte Economice Specializare: Contabilitate i Informatic de Gestiune

Proiect Practica Contabilitate financiara

Student: Daroi Alin

-2012 -

1.Prezentarea unitatii patrimoniale , cadru legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice Prezenta lucrare a fost eliberata la S.C. Pelegrino S.R.L., societate infiintata in anul 2007 in luna octombrie. Societatea s-a infiintat in baza Legii 31/1990 din initiativa domnisoarei Barsan Mihaela , care este asociata unica in societate. S.C. Pelegrino S.R.L. are sediul social in localitatea Bucecea, judetul Botosani, fiind inregistrata la Registrul Comertului din judetul Botosani, sub nr. J24/1861/12.10.2007, cod unic de inregistrare: 22564949, inregistrare facuta in baza actului constitutiv si a sentintei judecatoresti. Capitalul social al societatii la infiintare era de 2000 RON, aport in numerar al asociatului, depus pe baza foii de varsamant. S.C. Pelegrino S.R.L. este persoana juridical romana avand forma juridical de S.R.L cu capital privat. La infiintare administratorul a hotarat ca tip de impozit, impozitul pe veniturile microintreprinderii. Profilul de baza al societatii consta in comercializarea cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie. Pentru realizarea obiectului de activitate societatea are personal angajat. Angajarea si salarizarea personalului se face in conformitate cu prevederile Codului Muncii si al Legii Salarizarii. Structura organizatorica a societatii reprezinta ansamblul persoanelor si compartimentelor de munca, tehnice, economice si administrative, modul cum acestea sunt constituite si grupate si principalele legaturi ce se stabilesc intre ele in vederea ralizarii in cat mai bune conditii a obiectivelor propuse. S.C. Pelegrino S.R.L. are o structura organizatorica de tip ierarhic functional minima, organigrama prezentandu-se astfel:

Administrator

Vanzator

ofer

2. Incasari si plati in numerar 2.1 La S.C. Pelegrino S.R.L. in data de 01.07.2008 se inregistreaza in

Registrul de Casa incasari din vanzari de marfuri la persoane fizice de la magazin, in suma de 12000lei. 5311 = 707 2.2 613 = 5311 valoare de 200 lei. 200 12000 Se achita in numerar prima de asigurare a imobilizarilor corporale in

3. Acordarea si justificarea avansului spre decontare Se acorda un avans de trezorerie in valoare de 300 lei unui salariat pentru deplasarea in interes de serviciu. 542 = 5311 300

4. Depuneri de numerar la banca S.C. Pelegrino S.R.L. depune numerar din casierie in contul de la banca in valoare de 2000 lei. Ridicare din casierie: 581 = 5311 Depunere la banca: 5121 = 581 2000 2000

5. Incasari si plati prin virament 5.1 Se incaseaza prin banca, o factura emisa unui client in suma de 100 lei. 5121 = 411 200 5.2 Se plateste un furnizor prin banca , cu ordin de plata, facandu-se urmatoarea inregistrare. 401 = 5121 100

6. Decontari pe baza de efecte comerciale S.C. Pelegrino S.R.L. achita un furnizor cu un cec in valoare de 500 lei. Se deconteaza cecul emis din disponibilul din contul bancar. 403 = 5121 500

7. Aprovizionarea cu stocuri de la furnizori si decontarea valorii acestora In data de 07.07.2008 se cumpara benzina fara plumb in valoare de 100 lei plus T.V.A. 19%, achitata in numerar. Achizitionarea benzinei fara plumb: % = 401 3022 4426 Plata in numerar: 401 = 5311 119 119 100 19

8. Eliberarea in consum a materiilor prime si materialelor In baza bonului de consum se da in consum benzina fara plumb achizitionata. 6022 = 3022 100

9. Politica entitatii privind stocurile : evaluarea la intrarea in patrimoniu, metode de inventariere, evaluarea la iesirea din patrimoniu. Evaluarea reprezinta expresia baneasca a existentei si miscarii elementelor patrimoniale intr-o intreprindere. La data intrarii in S.C. Pelegrino S.R.L. evaluarea stocurilor se face la cost de achizitie. La iesirea din patrimoniu stocurile se evalueaza prin metoda LIFO ( ultimul intrat, primul iesit) potrivit careia bunurile iesite din gestiune sunt evaluate in ordine inversa interna: pretul primului iesit este pretul ultimului intrat. Inventarierea reprezinta operatia de constatare faptica a existentei si starilor elementelor patrimoniale sub aspect cantitativ si calitativ. Metoda de inventariere

utilizata in permanenta la S.C. Pelegrino S.R.L. este metoda inventarului permanent, utilizata de majoritatea societatilor comerciale. Aceasta metoda presupune ca valoarea stocului la inceputul lunii se gaseste in soldul initial debitor al conturilor din clasa a 3-a. Intrarile se inregistreaza in debitul conturilor din clasa a 3-a, iar iesirile in creditul conturilor din clasa a 3-a. Valoarea stocului la sfarsitul unii se determina insumand valoarea stocului initial cu valoarea intrarilor si scazand din aceasta valoarea iesirilor. 10. Intrari si iesiri de imobilizari necorporale 10.1 Se cumpara licenta pentru utilizarea sistemului de operare Windows, in valoare de 400 lei conform facturii emisa de furnizori. 205 = 401 2801 = 201 400 480 10.2 Se scot din evidenta cheluielile de constituire amortizate.

11. Intrari si iesiri de imobilizari corporale 11.1 Se achizitioneaza mobilier de la furnizori la cost de achizitie 200 lei, TVA 19%, conform facturii fiscale. % = 404 214 4426 658 = 2133 238 200 38 11.2 Se caseaza un utilaj in valoare de 3000 RON. 3000

12. Intrari si iesiri de imobilizari financiare 12.1 Se achizitioneaza 1000 de actiuni la valoarea nominala de 100 lei/actiune. 261 = 401 456 = 768 100000 150000 12.2 Se vand 1000 de actiuni la valoarea de 150 lei/actiune.

13. Politica contabila a entitatii privind imobilizarile, necorporale, corporale, financiare, durate de viata, metodele de amortizare, reevaluarile Daca se estimeaza ca vor genera beneficii viitoare, imobilizarile necorporale sunt recunoscute in bilant. La firma S.C. Pelegrino S.R.L. nu se constata abateri de la principii si politici privind imobilizarile, iar toate valorile prezentate in bilant sunt comparabile. Nu sunt dobanzi incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie. Activele nu fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiva in scop fiscal. Nu sunt elemente de imobilizari corporale supuse reevaluarii deoarece aceasta firma a fost infiintata abia in octombrie 2007. Metoda liniara este metoda de amortizare utilizata de .S.C. Pelegrino S.R.L. .Aceasta presupune in includerea uniforma a cheltuielilor de exploatare a unor sume fixe, calculate proportional cu durata normala de functionare a imobilizarilor. Amortizarea liniara se calculeaza conform urmatoarei relatii: C = (1 / D) * 100, unde : C - cota de amortizare D durata de amortizare In cazul in care mijlocul fix functioneaza doar o parte a unui exercitiu financiar , amortizarea liniara anuala se calculeaza in raport cu numarul de luni de functionare: C = (CA*Vi*nr. luni de functionare) / 12 Pentru exemplificare dau urmatorul exemplu: O cladire are o valoare de intrare de 10 000 lei si se amortizeaza in 5 ani prin metoda liniara. C = (1/5)*100 = 20% Amortizarea liniara anuala : 20% * 10 000 = 2000 Nr. Valoare de intrare Cota Amortizare liniara Amortizare Valoare ramasa 8 000 6 000 4 000 2 000 ani % anuala cumulata 1 10 000 20 2 000 2 000 2 10 000 20 2 000 4 000 3 10 000 20 2 000 6 000 4 10 000 20 2 000 8 000 5 10 000 20 2 000 10 000 14. Cheltuieli privind materialele consumabile si nestocabile

Se achizitioneaza facturiere si chitantiere cu regim special., in valoare de 100 lei. 604 = 401 100

15. Cheltuieli cu lucrari si servicii prestate de terti Se primeste factura cu reparatiile unui calculator de la furnizor pentru suma de 119 lei. 611 = 401 119

16.Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele assimilate Se achita impozitul pe cladiri in valoare de 300 lei. Inregistrarea impozitului : 635 = 446 Achitare impozit : 446 = 5311 300 300

17. Cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale In luna iulie 2008, S.C. Pelegrino S.R.L. calculeaza si inregistreaza salariile personalului in baza statului de salarii. Barsan Mihaela Administrator, avand un salariu de incadrere de 3 000 RON. Deducerea de baza este de 250 RON. CAS : 3000 * 9,5% = 285 CASS : 3000 * 6,5% = 195 Somaj : 3000 * 1% = 30 Is = [3000 - (285 + 195 + 30)- 250] * 16% = 386,56 = 387 Obligatiile angajatorului: CAS : 3000 * 19,75% = 592,5 CASS : 3000 * 7% = 210 Somaj: 3000 * 2,5% = 75 Comision la Cartile de Munca : 3000 * 0,75% = 22,5 Fond de risc : 3000 * 0,5% = 15 7

Inregistrare salarii 641 = 421 421 = % 4312 4314 4372 444 6451 = 4311 6452 = 4371 6453 = 4313 6458 = % 447 447,1 3000 897 285 195 30 387 592,5 75 210 37,5 22,5 15 Inregistrare retineri din salarii

Inregistrare datorii salariale

18. Cheltuieli financiare Se plateste dobanda aferenta creditului in suma de 300 lei. 666 = 5121 300

19. Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor Se inregistreaza amortizarea cladirii achizitionata la punctul 13 in valoare de 2000 lei. 6811 = 2814 2 000

20. Cheltuieli cu provizioanele Se constituie provizioane pentru garantii de buna executie in suma de 900 lei. 6812 = 1512 900

21. Venituri din exploatare

Se incaseaza venituri din vanzarea marfurilor pe luna iulie , conform raportului de la casa de marcat in valoare de 20 000 lei, facandu-se urmatoarea inregistrare contabila: 5311 = 707 20 000

22. Venituri financiare Se inregistreaza dobanzi acordate conform extrasului de cont in suma de 200 lei. 5121 = 766 200

23. Calculul, inregistrarea si varsarea impozitului pe profit/venit S.C. Pelegrino S.R.L. este platitoare de impozitul pe venitul microintreprinderii care se determina prin aplicarea unei cote de 3% asupra veniturilor obtinute de microintreprindere din orice sursa din care se scad: a) veniturile din variatia stocurilor; b) veniturile din productia de imobilizari corporale; c) veniturile din exploatare , reprezentand cota parte a subventiilor guvernamentale si a altor surse pentru finantarea investitiilor; d) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost deductibile la calculul profitului impozabil; e) venituri din provizioane; f) veniturile realizate din despagubiri, de la societati de asigurare. Veniturile microintreprinderii sunt: Venituri din vanzarea marfurilor 32 000 Venituri financiare 15 200 Total venituri impozabile 47 200 Impozitul pe venitul microintreprinderii : 3% * 47 200 = 1416 Impozitul se declara si se plateste trimestrial. Inregistrarea in contabilitate a impozitului: 698 = 441 1416 Varsarea impozitului: 9 luate in calcul la stabilirea impozitului pe venitul

441 = 5311

1416

24. Majorari, diminuari de capital social, repartizare rezultat, rezerve Se majoreaza capitalul social prin incorporarea rezervelor, in suma de 4000 lei. 1061 = 1012 1012 = 117 4000 300 Se acopera o pierdere de 300 lei prin diminuarea capitalului social.

25. Contracte de leasing, imprumut pe termen lung. S.C. Pelegrino S.R.L. incheie un contract de leasing financiar cu o firma din Austria pentru un autoturism de transport al marfurilor achizitionate la domiciliul clientilor, valoarea reziduala ramasa este de 6000 Euro, iar valoarea autoturismului este de 1100 Euro, curs euro la incheierea contr 4 lei/E, iar la plata este de 4.1 lei/E. Primire mijloc de transport 2133=167 D8036 % = 404 167 665 C8036 44000 44000 24600 24000 600 24000 Reflectarea extrabilantiera Inregistrarea obligatiei de plata pe baza facturii de la sfarsitul contractului

Reflectarea extrabilantiera in cedit a valorii reziduale platite

26. Operatii neregasite in lista de mai sus, specifice unitatii

10

Se aduce un aport in numerar in valoare de 5000 lei de catre un asociat si de depune numerarul la banca. 5121 = 455 5000

27. Descrierea programelor de contabilitate si gestiune utilizate S.C. Pelegrino S.R.L. utilizeaza forma de inregistrare contabila adaptata la echipamentele moderne de prelucrare a datelor, avand in dotare un calculator si un program informatic de contabilitate winCont, proiectat pentru calculatoare personale dotate cu diferite tipuri de sisteme de operare Windows (95, 98, NT, 2000, Me, XP ), este un instrument contabil cu care se poate rezolva contabilitatea financiar i de gestiune ntr-o unitate economic. Aplicaia are la baz teoria contabilitii n partida dubl i urmrete micrile din unitate, de la documentele primare pn la balana de verificare. Micrile i stocurile pot fi urmrite att cantitativ, ct i valoric, att n lei, ct i n valut. Datorit flexibilitii i modului de construcie, aplicaia are un domeniu larg de utilizare. n uniti cu gestiune simpl aplicaia poate s in ntreaga eviden contabil utiliznd conturi analitice pe clieni, furnizori, materiale, cheltuieli, drepturi bneti ale angajailor etc. 28. Detalierea activitatii principale a unitatii Asociatul unic a convenit ca obiectul de activitate al societatii sa fie comertul cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie. Sediul societatii a fost si se afla situat pe Strada nr , in care societatea isi desfasoara principalele activitatii administrative, reprezentand totodata si un potential economic pentru acesta. Formularele de lucru utilizate sunt: jurnale, registru jurnal, situatii auxiliare, fie de cont analitice, balante de verificare, bilantul contabil, registrul inventar, etc. In cazul societatii comerciale S.C. Pelegrino S.R.L.decontul pentru TVA se intocmeste lunar in urma totalizarii fiselor de operatiuni diverse ale conturilor 4426 TVA deductibila si 4427 TVA colectata. Regularizarea taxei pe valoarea adaugata se face cu ajutorul contului 4423 TVA de plata si 4424 TVA de recuperat.

11

Registrele de contabilitate precum si documentele justificative care au stat la baza inregistrarii lor in contabilitate se pastreaza in arhiva unitatilor timp de zece ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani. 29. Organizarea compartimentului financiar contabil Compartimentul contabilitate al unitatii este organizat conform prevederilor articolului 11 din legea contabilitatii NR. 82/1991 pe compartimente distincte conduse de contabilul sef. Compartimentele care functioneaza in cadrul unitatii sint: -Compartimentul Aprovizionare ; Compartimentul Contabilitate si Compartimentul Financiar. Aprovizionarea se face cu mijloace de transportr proprii insotite de delegatii unitatii, sau sint aduse de catre furnizor, caz in caere sint percepute cheltuieli de transport. La sosirea marfii aceasta este receptionata de catre gestionar si comisia de receptie care confrunta cantitatile din factura cu cele inregistrate faptic. Daca nu s-au constatat diferente se intocmeste nota de intrare receptie al carei numar este trecut pe spatele facturii; gestionarul semneaza de primirea marfii: Daca se constata diferente tot pe spatele facturii se mentioneaza marfa refuzata la plata si numarul notei de intrare receptie dupa care se semneaza de cei care au receptionat,..marfa. De aici factura merge la contabilitate unde este trecuta in registrul de scadenta. Oganizarea ca functie manageriala reprezinta ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii la maxim a resurselor materiale, umane si financiare pe care le are la dispozitie societatea. La nivelul S.C. Pelegrino S.R.L. organizarea reprezinta: determinarea, enumerarea si gruparea activitatilor necesare realizarii obiectivului stabilit printr-o utilizare cat mai rationala si eficienta a tuturor resurselor; crearea relatiilor organizatorice capabile sa asigure integritatea sistemului condus; Rezultatul organizarii il reprezinta functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile. Rezultatul functionale. organizarii structurale il reprezinta serviciile, birourile, compartimentele, atelierele si sectiile denumite compartimente operationale si

12

Organizarea contabilitatii necesita folosirea de documente contabile care sa reflecte operatiunile economice si financiare efactuate de acestea. Orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative sunt documente primare care probeaza o operatiune, iar pentru a fii document justificativ, un document trebuie sa cuprinda : denumirea documentului, denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste documentul, numarul si data intocmirii acestuia, mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economice, continutul operatiei economice, datele cantitative si valorice ale operatiunii efectuate, numele persoanelor care le-au intocmit si aprobat. Operatiunile cuprinse in documentele justificative si inregistrate in contabilitate trebuie sa se regaseasca in registrele contabile obligatorii: registrul jurnal, registru inventar si registru Cartea Mare.

13