Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti, Facultatea de Drept

OFERTA PUBLICA DE VANZARE


- referat -

Neatu Alexandra, grupa 403, zi

CUPRINS
1. Plasarea valorilor mobiliare 2. Oferta publica de vanzare 2.1. Notiuni generale 2.2. Oferta initiala, oferta primara, oferta secundara 2.3. Etapele derularii ofertei publice de vanzare 2.3.1. Etapa de pregatire si planificare a ofertei 2.3.2. Etapa premergatoare autorizarii prospectului de catre CNVM 2.3.2.1. Intocmirea prospectului de oferta publica 2.3.2.2. Operarea eventualelor modificari in actul constitutiv al societatii 2.3.2.3. Incheierea contractului de plasament intermediat cu societatea de valori mobiliare 2.3.2.3.1. Metoda plasamentului garantat 2.3.2.3.2. Metoda celei mai bune executii 2.3.2.3.3. Metoda totul sau nimic 2.3.2.3.4. Metoda stand by 2.3.2.3.5. Metoda plasamentului asigurat 2.3.2.3.6. Metoda licitatiei olandeze 2.3.2.3.7. Metoda licitatiei competitive 2.3.2.4. Pregatirea planului de marketing si publicitate 2.3.3. Etapa inaintarii prospectului la CNVM 2.3.4. Etapa de distributie si publicitate 2.3.5. Etapa de subscriere 2.3.6. Etapa de alocare din care rezulta lista noilor actionari 2.3.7. Etapa de raportare la CNVM cu privire la rezultatele ofertei

1.PLASAREA VALORILOR MOBILIARE

Plasarea valorilor mobiliare reprezinta operatiunea prin care se realizeaza vanzarea sau distribuirea titlurilor catre primii detinatori. Altfel spus, plasarea este operatiunea ce asigura fluxul emitent-investitor. Emitentul transmite dreptul conferit de valoarea mobiliara respectiva in schimbul lichiditatilor reprezentand contravaloarea actiunii sau a obligatiunii emise. Modalitatile prin care o societate comerciala plaseaza actiunile emise pentru majorarea capitalului social sau obligatiunile aferente unui imprumut, sunt oferta publica de vanzare si plasamentul privat. Modalitatea prin care un investitor doreste sa achizitioneze un numar important din actiunile unei societati (reprezentand cel ptin 5% din totalul actiunilor emise), o reprezinta oferta publica de cumparare.

2. OFERTA PUBLICA DE VANZARE 2.1. Notiuni generale

Oferta publica de valori mobiliare reprezinta oferta facuta de un emitent de a cumpara, a transforma, a schimba sau a transfera, prin orice alt mod, valori mobiliare ori drepturi aferente acestora, difuzata si adresata publicului larg, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum o suta de persoane nedeterminate in vreun fel anume. Elementele care definesc oferta publica sunt, asadar, persoana care adreseaza oferta , produsul oferit si persoanele care recepteaza oferta. Oferta publica de vanzare este modalitatea de subscriere sau de vanzare realizata de un ofertant cu respectarea cerintelor prevazute de lege pentru orice tip de oferte publice. Oferta poate fi efectuata de emitent sau de posesorul valorilor mobiliare si este derulata de insusi emitentul, de proprietarul valorilor mobiliare sau de societati de valori mobiliare in numele ofertantului. Persoanele care recepteaza oferta sunt reprezentate de investitori.

2.2. Oferta initiala, oferta primara, oferta secundara

Oferta publica de vanzare poate fi: oferta publica initiala de vanzare de valori mobiliare prima oferta publica de vanzare de actiuni ale unei societati inchise in urma careia societatea respectiva devine societate deschisa. In cazul societatii inchise exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor sale, fiind interzisa orice distribuire catre public a actiunilor respective. Societatea deschisa este o societate comerciala pe actiuni constituita prin subscriptie publica sau ale carei actiuni au facut, cel putin o data, obiectul unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes; oferta publica primara de vanzare a valorilor mobiliare oferta publica facuta de un emitent care propune spre subscriere catre investitorii existenti si potentiali, o noua emisiune de valori mobiliare, care se emit in mod expres cu aceasta ocazue, cu scopul de a fi plasate pe piata; oferta publica secundara de vanzare a valorilor mobiliare oferta publica facuta de un proprietar de valori mobiliare (actionar), care ofera spre vanzare catre investitorii existenti si potentiali valori mobiliare emise in prealabil. Orice oferta publica de vanzare se deruleaza in cadrul unui program ce poate fi intocmit de ofertant sau de catre o societate de valori mobiliare autorizata de C.N.V.M.

2.3. Etapele derularii ofertei publice de vanzare

Etapele derularii ofertei publice sunt: etapa de pregatire si planificare a ofertei; etapa premergatoare autorizarii prospectului de catre C.N.V.M., intocmirea prospectului de emisiune; etapa inaintarii prospectului la C.N.V.M., obtinerea avizului; etapa de distributie si publicitate; etapa de subscriere; etapa de alocare din care rezulta lista noilor actionari; etapa de raportare la C.N.V.M. cu privire la rezultatele ofertei.

2.3.1. Etapa de pregatire si planificare a ofertei

Etapa de pregatire si planificare a ofertei este etapa in care se fac calcule de eficienta (cat capital este necesar, care este costul capitalului obtinut prin oferta publica de valori mobiliare), se fac studii de piata (piata valorilor mobiliare) cat priveste oportunitatea ofertei, se analizeaza situatia financiara a societatii, eventual se fac sondaje si studii de piata (daca exista cumparatori, precum si pretul pe care sunt dispusi sa il plateasca), se stabileste momentul cel

mai favorabil de incepere a derularii ofertei si durata acesteia, se organizeaza echipa pentru intocmirea prospectului. Este necesar o planificare atenta a procesului, indeosebi in cazul societatilor care efectueaza o oferta publica initiala, pentru a asigura o tranzitie neteda de la societatea inchisa la cea deschisa. Trebuie stabilit daca toate informatiile cerute pentru intocmirea prospectului sunt disponibile, iar daca nu sunt, trebuie organizata strangerea lor. De asemenea, trebuie studiate implicatiile fiscale ce decurg din transformarea societatii, daca acestea exista. Cel mai eficient mod de a identifica oportunitatile si problemele procesului de deschidere si de a formula un plan efectiv al acestuia este organizarea, cat mai devreme, a echipei ce va intocmi prospectul de oferta. In cazul in care societatea nu are specialisti care sa indeplineasca sarcinile prezentate mai sus se poate apela la societatile de valori mobiliare, care, contra unui comision, pot aduce la indeplinire toate cerintele acestei etape. Odata luata decizia de deschidere a societatii, una dintre primele actiuni trebuie sa fie formarea unui grup de specialisti care sa asigure desfasurarea procesului. Echipa ar trebui sa includa membri ai conducerii emitentului, consilierul juridic al societatii, experti contabili si intermediarul cu consilierul lui juridic (daca este cazul). Societatile pot stabili legaturi cu astfel de specialisti ai pietei valorilor mobiliare cu mult timp inainte de inceperea procesului de deschidere. In cadrul primei intalniri a specialistilor ce fac parte din echipa care intocmeste prospectul se stabilesc responsabilitatile pentru realizarea diferitelor parti ale prospectului si se discuta propunerile pentru termenii ofertei. Ca urmare a acestei intalniri se realizeaza programul ofertei si se intocmeste un acord de intentie intre societate si intermediari. Programul ofertei va detalia sarcinile ce trebuie realizate, va identifica persoanele responsabile pentru fiecare dintre acestea, precum si termenele de executie. Acordul incheiat intre societate si intermediari nu este inca un contract, ci un precontract. El prevede doar intentiile celor doua parti referitoare la natura intermedierii (plasament garantat sau metoda celei mai bune executii), remunerarea intermediarilor, numarul si tipul valorilor mobiliare ce se intentioneaza a fi emise, pretul anticipat. Contractul propriu-zis de intermediere se semneaza, de obicei, cand prospectul de oferta este finalizat si gata de depus la autoritatea de reglementare.

2.3.2. Etapa premergatoare autorizarii prospectului de catre CNVM

Etapa premergatoare autorizarii prospectului de catre C.N.V.M. se deruleaza pe mai multe subetape, si anume:

2.3.2.1. Intocmirea prospectului de oferta publica

Prospectul de Oferta Publica este documentul care contine informatii despre emitent si valorile mobiliare oferite, despre conducerea societatii, domeniul de activitate, activele emitentului, situatiile financiare ale acestuia si scopul pentru care sunt emise respectivele valori mobiliare. Informatiile cuprinse in prospect sunt prezentatea pe raspunderea emitentului, a consiliului de administratie, a proprietarului valorilor mobiliare care face oferta, daca este cazul, a societatii de valori mobiliare care coordoneaza intermediera si a expertilor contabili, in conformitate cu contributia fiecaruia dintre acestia la realizarea prospectului. Intocmirea unui prospect necesita o perioada considerabila de timp. El trebuie sa contina toate informatiile, atat favorabile, cat si nefavorabile, necesare investitorilor pentru ca acestia sa poata lua decizii fundamentale. Prospectul nu trebuie sa contina nicio declaratie (informatie) de natura a induce in eroare investitorul si nu trebuie sa omita niciun fapt material. Prezentarea eronata a informatiilor din prospect sau omiterea unor fapte materiale relevante pot avea ca rezultat angajarea raspunderii penale a celor care au intocmit prospectul. Cumparatorii de valori mobiliare pot face reclamatii nu numai impotriva societatilor comerciale, dar si impotriva intermediarilor, a directorilor sau functionrilor companiei, a expertilor ale caror opinii sunt utilizate in promivarea ofertei si pot sa ceara anularea tranzactiei si rambursarea sumelor platite pentru achizionarea valorilor mobiliare. Prospectul de emisiune trebuie sa cuprinda urmatoarele: date generale (mentionate pe coperta), informatii despre emitent, informatii privind activitatea emitentului, elemente informationale privind oferta publica, alte informatii. Cele mai importante elemente pe care trebuie sa le contina un prospect de oferta publica sunt: rezumatul prospectului - un sumar al celor mai semnificative informatii este foarte important pentru derularea cu succes a ofertei publice, intocmirea lui cerand o atentie speciala; planul de distributie si de raspandire - natura contractului de intermediere, comisioanele intermediarilor, rezultatele nete ale ofertei (daca distributia se face prin societati de valori

mobiliare); utilizarea fondurilor obtinute - scopurile precise pentru care s-au cerut fondurile; structura capitalurilor proprii si de imprumut, politica de dividende (in trecut si propuneri pentru viitor); factori de risc - descrierea factorilor concreti care fac investitia in valorile mobiliare oferite riscanta sau speculativa; rapoartele financiare si rezumatele financiarcontabile - situatiile economico-financiare ale ultimilot trei ani, auditate de un cenzor extern independent, impreuna cu raportarile financiar-contabile intocmite de la ultimul bilant aprobat; previziuni financiare - pot fi intocmite si sunt foarte utile, mai ales pentru companiile cu o istorie scurta sau care s-au dezvoltat foarte rapid; date pentru identificare a emitentului si descrierea activitatii (scurt istoric detaliat pentru ultimii 3-5 ani); analiza conducerii referitoare la rezultatele activitatii societatii comerciale; litigii in curs in care este implicat emitentul; contracte materiale - particularitati ale diverselor contracte incheiate de emitent, altele decat cele incheiate in mod normal in vederea desfasurarii activitatii; directorii executivi si persoanele mai importante din cadrul personalulu - identitate, experienta, salarizare si alte stimulente, detineri de valori mobiliare emise de societatea comerciala, datorii fata de comapnie, tranzactii cu emitentul; structura actionariatului - actionarii semnificativi si eventuale conditionari asupra detinerii lor; fondatorii - numele persoanelor care au contribuit ca promotori ai societatii in ultima perioada si detalii despre aceasta contributie; alte fapte materiale.

2.3.2.2. Operarea eventualelor modificari in actul constitutiv al societatii

- operarea eventualelor modificari in actul constitutiv al societatii vizand aspecte cum sunt: modificarea structurii capitalului societatii - in acest context, daca actionarii actuali doresc sa isi mentina pozitiile detinute in cadrul emitentului se poate hotari cu privire la emisiunea drepturilor de subscriere; divizarea sau consolidarea (comasarea) actiunilor in vederea stabilirii pretulu ofertei, stiut fiind ca un pret prea mare sau neobisnuit de mic poate influenta procesul vanzarii. Daca, spre exemplu, valoarea nominala a unei actiuni este prea mare (1.000.000 lei pe actiune) se va preceda la divizarea acestei actiuni (dintr-o actiune va rezulta 100 actiuni cu o valoare nominala individuala de 10.000 lei). Daca valoarea nominala este prea mica comparativ cu valorile nominale ale altor actiuni tranzactionate pe piata se va proceda la consolidare; comasarea filialelor societatii in scopul cresterii atractivitatii pentru investitori; modificarea actului constitutiv al societatii (in cazul cand exista prevederi privind drepturi speciale de vot, restrictii privind transferabilitatea actiunilor etc.); actualizarea informatiilor privind structura actionariatului; identificarea eventualelor conflicte de interese (spre exemplu, a tranzactiilor dintre societate sau actionari, sau membri din conducerea emitentului).

2.3.2.3. Incheierea contractului de plasament intermediat cu societatea de valori mobiliare

- incheierea contractului de plasament intermediat cu societatea de valori mobiliare (daca este cazul). Intermediarul este selectat, de obicei, la inceputul procesului de deschidere a societatii. Pentru alegerea intermediarului, actionarii pot cere sfatul comunitatii investitionale locale sau al unui consultant de specialitate, sau pot face propriile cercetari despre societati recent deschise, in special cele din acelasi domeniu de activitate. Pentru alegerea intermediarului se procedeaza la: analiza performanetelor intermediarului in derularea altor oferte si a reputatiei sale; selectarea intermediarului care intelege cel mai bine principalele caracteristici ale domeniului de activitate; verificarea masurii in care intermediarul are experienta in oferte publice de dimensiunea celei dorite; identificarea marimii retelei de distributie a intermediarului. Daca se doreste o larga raspandire a actiunilor societatii, se alege un intermediar cu o retea teritoriala dezvoltata. Daca societatea este de interes local, se opteaza pentru o societate de intermediere cu o retea locala de distributie; verificarea modului in care intermediarul poate acorda sprijin si dupa vanzarea valorilor mobiliare ce fac obiectul emisiunii. Sprijinul poate consta in atragerea investitorilor, cercetarea de piata financiara pentru societate. Metodele de intermediere utilizate au la baza doua procedee fundamentale: negocierea si licitatia. Se recomanda negocierea, in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni facute de societati comerciale, si licitatia, in cazul emisiunilor de valori mobiliare realizate de organe ale administratiei publice centrale si locale. Intermedierea poate fi efectuata in una din urmatoarele modalitati: plasament garantat, metoda celei mai bune executii, totul sau nimic, stand by, plasament asigurat, licitatie olandeza, licitatie competitiva.

2.3.2.3.1. Metoda plasamentului garantat

Metoda plasamentului garantat. In baza contractului de garantare a plasamentului, societatea de valori mobiliare isi asuma intregul risc si se angajeaza sa cumpere intreaga cantitate de valori mobiliare ce face obiectul ofertei publice in nume si pe cont propriu, in scopul distribuirii ei catre public. Societatea de valori mobiliare cumpara valorile mobiliare de la ofertant la un pret stabilit de comun acord cu acesta - pret de emisiune sau subscriere, si le

revinde ulterior publicului la un alt pret, de obicei mai mare - pret de vanzare. Marja de intermediere ce se cuvine societatii de valori mobiliare reprezinta diferenta dintre pretul de vanzare si cel de emisiune. In scopul reducerii riscului la care o societate de valori mobiliare se expune prin cumpararea intregii oferte, aceasta poate constitui un sidicat de intermediere format din societati de valori mobiliare autorizate de C.N.V.M., care vor participa la cumpararea si la distribuirea ofertei. Societatea de valori mobiliare initiatoare are rolul de manager al sindicatului de intermedieere si tine evidenta contabila a ofertei publice. Marja de intermediere este distribuita intre manager si membrii sindicatului de intermediere, conform prevederilor contractului de constituire a sindicatului de intermediere. In scopul cresterii numarului investitorilor potentiali, managerul sindicatului de intermediere poate organiza un grup de vanzare. Contractul de garantare a plasamentului se incheie intre ofertant si manager, in calitate de agent al sindicatului de intermediere, si reprezinta angajamentul ferm al intermediarilor de a prelua valorile mobiliare in scopul distribuirii lor catre public. Contractul stipuleaza conditiile in care se desfasoara intermedierea (distribuirea), precum si responsabilitatile ofertantului si ale societatilor de valori mobiliare. Acestea cuprinde informatii referitoare la: pretul de emisiune al valorilor mobiliare, pretul de vanzare, marja bruta (care include toate spezele si comisioanele), fondurile nete obtinute de ofertant si data decontarii. Ofertantul se angajeaza sa plateasca toate cheltuielile ocazionate de pregatirea ofertei publice (taxa de inregistrare la C.N.V.M., taxa de publicare a anuntului publicitar) si sa furnizeze managerului sindicatului de intermediere un numar de copii de pe prospect, stabilit de comun acord cu acesta. Contractul de garantare a plasamentului contine clauze privind obligatiile ofertantului: sa prezinte toate informatiile si documentele solicitate de C.N.V.M. si sa se conformeze in totalitate prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori; sa-si asume responsabilitatea privind exactitatea, realitatea si integralitatea tuturor informatiilor din prospect, pe care se angajeaza sa le certifice; sa informeze asupra tuturor litigiilor in curs; sa utilizeze fondurile obtinute din oferta publica in scopurile prezentate in prospect; sa intreprinda actiunile necesare pentru ca valorile oferite sa poata fi tranzactionate pe o piata secundara organizata; sa despagubeasca pe intermediari pentru pierderile ce pot fi suferite de acestia datorita omisiunilor si informatiilor eronate pentru care ofertantul poarta raspunderea. Societatile de valori mobiliare se angajeaza sa efectueze activitatile ce le revin in distribuirea ofertei, imediat dupa acordarea autorizatiei de desfasurare a ofertei publice de catre C.N.V.M. sau la o data ulterioara mentionata in prospect. Contractul de constituire a sindicatului de intermediere se incheie intre participantii la un sidicat de intermediere si stabileste drepturile si obligatiile acestora. Contractul cuprinde prevederi referitoare la: recunoasterea calitatii de manager si de agent al sindicatului de intermediere societatii de valori mobiliare care a initiat contractul;

numirea unor comanageri daca este cazul; definirea responsabilitatilro membrilor sindicatului de intermediere si stabilirea partii din marja bruta cuvenita fiecarui participant, ce urmeaza a fi platita la data decontarii, proportional cu participarea fiecaruia la riscul asumat prin cumpararea valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei; autorizarea managerului de a constitui grupul de vazanre si asumarea obligatiei de a respecta prevederile contractului incheiat intre un manager, in calitate de agent al sindicatului de intermediere, si membrii grupului de vanzare; stabilirea duratei functionarii sindicatului de intermediere. In lipsa unor prevederi exprese, sindicatul de intermediere se dizolva dupa 30 de zile de la data incheierii ofertei publice; stabilirea metodei de intermediere.

2.3.2.3.2. Metoda celei mai bune executii

Metoda celei mai bune executii. In baza unui contract de plasament intermediat, societatea de valori mobiliare actioneaza in calitate de agent al ofertantului. Metoda celei mai bune executii se recomanda atat in cazul in care se urmareste plasarea intregii oferte pe piata, cat si in cazul in care o parte a ofertei a fost deja distribuita si ofertantul are nevoie de asistenta pentru plasarea partii ramase nevandute. Societatea de valori mobiliare se angajeaza sa distribuie catre public maximul posibil din valorile mobiliare primite, dar nu se obliga in niciun fel sa le preia in nume propriu. In conformitate cu prevederile contractului de plasament intermediat, ofertantul va primi intermediarului o suma fixa drept comision pentru plasarea intregii oferte incredintate. Daca la data incheierii ofertei publice a fost vanduta numai o parte din oferta, atunci societatea de valori mobiliare va primi o cota pro-rata din comisionul total, stabilit prin contract, fara a mai avea vreo obligatie ulterioara fata de ofertant.

2.3.2.3.3. Metoda totul sau nimic

Metoda totul sau nimic. Emitentul incheie un contract de plasament cu societatea de valori mobiliare pentru vanzarea intregii emisiuni sau parti din acestea, care i-a fost incredintata. Emitentul anuleaza oferta publica in cazul in care aceasta nu a fost subsrisa in totalitate. Societatea de valori mobiliare se obliga la vanzarea integrala a partii din oferta care ia fost incredintata prin contractul de plasament; in caz contrar, valorile mobiliare se inapoiaza ofertantului. In cazul in care societatea de valori mobiliare plaseaza integral valorile mobiliare incredintate, incaseaza marja de intermediere. In caz contrar, nu are dreptul la nicio compensatie pentru cheltuielile efectuate.

2.3.2.3.4. Metoda stand by

Metoda Stand by. Societatea comerciala emite actiuni ce pot fi achizitionate de catre actionarii existenti prin utilizarea drepturilor de subscriere si apeleaza la serviciile unei societati de valori mobiliare pentru plasarea pe piata a partii ramase nesubscrise de actionarii existenti. Emitentul plateste societatii de valori mobiliare, inainte de derularea ofertei, un comision stabilit prin contract, in schimbul caruia societatea de valori mobiliare se angajeaza sa cumpere toate actiunile ramase nesubscrise dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de subscriere.

2.3.2.3.5. Metoda plasamentului asigurat

Metoda plasamentului asigurat. Metoda se recomanda in plasamentul de obligatiuni, cand emitentul solicita obtinerea de fonduri intr-un interval de timp scurt si managerul nu are la dispozitie destul timp pentru a constitui un sindicat de intermediere. Societatea de valori mobiliare ofera emitentului de obligatiuni un pret ferm de cumparare pentru un anumit numar de obligatiuni cu o anumita scadenta si dobanda. Emitentul are la dispozitie cel mult 24 de ore pentru a accepta sau refuza oferta. In cazul in care oferta de pret este acceptata, societatea de valori mobiliare cumpara obligatiunile respective. Valorile mobiliare astfel obtinute pot fi vandute clientilor societatii de valori mobiliare respective sau altor societati de valori mobiliare pentru distribuire catre clientii lor. Societatea de valori mobiliare care face oferta de pret trebuie sa aiba, in prealabil, cereri ferme din partea investitorilor institutionali pentru cea mai mare parte a obligatiunilor pe care le cumpara si sa utilizeze proceduri de limitare a riscului de a inregistra pierderi ca urmare a revanzarii la un pret inferior pretului de cumparare. Metoda se recomanda pentru situatiile in care exista un numar suficient de mare de investitori institutionali care si-au exprimat interesul in valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei.

2.3.2.3.6. Metoda licitatiei olandeze

Metoda licitatiei olandeze. Ofertantul, sau societatea de valori mobiliare, reduce succesiv pretul de vanzare pana cand intreaga oferta este subscrisa.Investitorii pot solicita cumpararea unui anumit numar de valori mobiliare la oricare din preturile propuse de ofertant, insa totalitatea ordinelor inregistrate vor fi executate la un singur pret de vanzare, cel de la

inchiderea licitatiei, pentru toti investitorii care au solicitat sa cumpere la un pret egal sau mai mare.

2.3.2.3.7. Metoda licitatiei competitive

Metoda licitatiei competitive. Se recomanda pentru distribuirea de obligatiuni. Metoda se bazeaza pe tehnica licitatiei publice in plic si consta in specificarea pretului si conditiilor oferite de o societate de valori mobiliare pentru cumpararea intregii emisiuni. In vederea selectarii societatii de valori mobiliare, emitentul combina ofertele de pret si de dobanda pentru a determina costul net. Emitentul alege societatea de valori mobiliare care face cea mai buna oferta (cel mai mare pret si cea mai mica dobanda, daca este cazul). Licitatia este castigata de societatea de valori mobiliare care se ofera sa cumpere emisiunea la cel mai mic cost net din punctul de vedere al emitentului.

2.3.2.4. Pregatirea planului de marketing si publicitate

In aceasta etapa se pun la punct detaliile cu privire la sectorul de piata ales pentru desfacerea ofertei, precum si spotul publicitar, relatia cu presa, televiziunea sau alte institutii care urmeaza sa faca publicitatea.

2.3.3. Etapa inaintarii prospectului la CNVM

Etapa inaintarii prospectului la C.N.V.M. - obtinerea avizului. C.N.V.M. verifica ca informatiile din prospect sa fie prezentate in forma standard prevazuta de regulamente, sa fie atinse toate punctele si sa nu existe subiecte de discutie pe anumite probleme, sau sa se mentioneze acest lucru; informatiile prezentate in prospect sa fie in deplina concordanta cu documentele constitutive ale societatii comerciale si cu actele aditionale inregistrate la Registrul Comertului; la data inregistrarii cererii de autorizare emitentul sa fi incheiat cel putin un an financiar. Autorizatia acordata de C.N.V.M. certifica numai incadrarea ofertei in existentele legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

C.N.V.M. nu certifica faptul ca prospectul nu contine nicio falsificare sau ca toate informatiile sunt corecte si, de aceea, nu poate fi actionata in justitie pentru omisiuni sau prezentari eronate ale faptelor materiale.

2.3.4. Etapa de distributie si publicitate

Etapa de publicitate cuprinde informarea publicului prin intermediul mass-media despre oferta, publicarea prospectului si punerea la dispozitia publicului investitor.

2.3.5. Etapa de subscriere

Etapa de subscriere presupune intocmirea situatiei centralizate a subscriitorilor.

2.3.6. Etapa de alocare si distributie

Etapa de alocare si distributie este cea in care alocarea actiunilor se realizeaza conform tehnicilor descrise in prospect. Sunt posibile urmatoarele situatii: numarul subscriitorilor este mai mare decat numarul actiunilor puse in vanzare, numarul subscriitorilor este mai mic decat cel al actiunilor puse in vanzare, situatie de egalitate - numarul subscriitorilor este egal cu cel al actiunilor puse in vanzare. Pentru fiecare din situatiile mentionate mai sus se vor descrie tehnicile de alocare a actiunilor. In final se realizeaza decontarea si distributia actiunilor conform listei noilor actionari.

2.3.7. Etapa de raportare la CNVM cu privire la rezultatele ofertei

Etapa de raportate la C.N.V.M. cu privire la rezultatele ofertei. Ofertantul / societatea de valori mobiliare va transmite C.N.V.M. raportul privind rezultatele ofertei in 7 zile de la data inchiderii ofertei.

BIBLIOGRAFIE

1. Victor Stoica - Piete de capital si valori mobiliare 2. Gabriela Anghelache - Piete de capital si tranzactii bursiere 3. Gabriela Anghelache - Piete de capital si operatiuni de bursa 4. Gabriela Anghelache - Piete de capital si burse de valori 5. Victor Stoica - Piete de capital si burse de valori