Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte examen biologie celulara si moleculara Anul I, Semestrul I

1. Conceptul actual despre organizarea membranelor celulare 2. Compozitia moleculara globala si functiile membranelor celulare 3. Lipidele membranare: definitie, clasificari 4. Fosfolipidele membranare: distributie, mobilitate 5. Rolul lipidelor membranare 6. Proteinele membranare: generalitati si clasificari 7. Exemple de proteine membranare: descriere si mobilitate 8. Mobilitatea proteinelor membranare si semnificatia biologica a acesteia 9. Citoscheletul asociat membranei: definitie si functii 10. Rolul proteinelor membranare 11. Glicocalixul: definitie, caracterizare generala 12. Functiile glucidelor membranare 13. Conceptul de microdomenii de membrana: exemple. Semnificatia biologica a organizarii microdomeniilor de membrana 14. Caile de semnalizare: definitie, criterii de clasificare 15. Receptorii pentru hormoni si neurotransmitatori: definitie, criterii de clasificare 16. Explicati modularea activitatii adenilatciclazei membranare de catre receptorii cuplati cu proteinele G heterotrimerice 17. Mesagerii secunzi: definitie, exemple, efectori intracelulari. 18. Transportul pasiv: clasificare, exemple 19. Calea de semnalizare JAK-STAT 20. Aquaporinele. Semnificatie si implicatii medicale 21. Semnificatia biologica a eterogenitatii compozitionale, a organizarii asimetrice si a comportamentului fluid al membranelor 22. Proteinele G heterotrimerice 23. Modalitati generice de reglare a activitatii unui canal ionic membranar 24. Transportul activ: clasificare, exemple 25. Pompe ATP-aze: definitie, clasificare, exemple 26. Mecanismul semnalizarii transmembranare via receptori cu activitate tirozin-kinazica 27. Endocitoza mediata de receptori definitie si semnificatie functionala 28. Definiti urmatoarele notiuni: cotransport, simport, antiport 29. Clasificarea jonctiunilor 30. Jonctiunea GAP 31. Complexe jonctionale 32. Discul intercalar 33. Jonctiunea stransa 34. Jonctiunea de atasare pe microfilamente de actina clasificare, descriere 35. Jonctiunea de atasare pe filamente intermediare 36. Microfilamentele de actina 37. Dinamica microfilamentelor de actina 38. Microfilamentele de miozina 39. Rolul microfilamentelor de actina in procesul de imbatranire celulara si apoptoza 40. Proteinele asociate actinei in procesul de polimerizare 41. Proteinele asociate actinei in procesul de asamblare in citoschelet 42. Organizarea sarcomerului in fibra musculara striata scheletica 43. Filamentele intermediare 44. Microvilii, stereocilii, cilii, flagelii 1

45. Microtubulii 46. Centriolii, centrul celular 47. Centrii de organizare a microtubulilor 48. Ribozomii structura si organizare, biogeneza 49. Functiile ribozomului 50. Sisteme celulare generatoare de energie: caracteristici 51. Sinteza lantului polipeptidic la nivelul ribozomilor 52. Plierea proteinelor: saperone 53. Structura si biogeneza proteazomilor. Degradarea proteinelor mediata de ubiquitina 54. Incluziunile lipidice aspect MO, ME 55. Incluziunile pigmentare aspect MO, ME 56. Incluziuni de glicogen aspect MO, ME 57. Structura si ultrastructura lizozomilor 58. Functiile lizozomului 59. Peroxizomul. Structura si ultrastructura 60. Biogeneza si functiile peroxizomului 61. Reticului endoplasmatic: definitie, forme 62. Mecanismul prin care lantul polipeptidic este transferat din citosol in reticulul endoplasmic 63. Rolul reticulului endoplasmic in biosinteza si prelucrarea proteinelor 64. Rolul reticulului endoplasmic in biogeneza membranelor 65. Ultrastructura aparatului Golgi 66. Polaritatea aparatului Golgi. Semnificatie biologica 67. Functiile aparatului Golgi 68. Ciclul secretor celular 69. Biogeneza lizozomilor 70. Exocitoza: definitie, tipuri de exocitoza 71. Mitocondria: aspectul in MO si ultrastructura 72. Organizarea moleculara si functiile membranei mitocondriale interne 73. Organizarea moleculara si functiile membranei externe si a spatiului intermembranar 74. Organizarea moleculara si functiile matricei mitocondriale 75. Biogeneza mitocondriilor, teoria endosimbiotica 76. Rolul mitocondriilor in apoptoza 77. Nucleul celular: definitie, aspect la microscopul optic, respectiv electronic 78. Nucleul celular: numar, forma, localizare 79. Invelisul nuclear: definitie, organizare, ultrastructura 80. Porul nuclear, transport (generalitati) 81. Nucleolul: rol, compozitie biochimica si organizare, evidentiere la microscopul optic, ultrastructura 82. Matricea nucleara: ultrastructura, roluri 83. Cromatina: definitie, clasificare 84. Fibra de cromatina. Histone si proteine nehistonice, caractere generale, roluri 85. Eucromatina 86. Heterocromatina constitutiva. Heterocromatina gonozomala si antozomala