Sunteți pe pagina 1din 12

CAIET DE SARCINI CONSTRUCTII SI FINISAJE -ARHITECTURA-

1. DATE GENERALE La baza conceptiei de ansamblu a obiectivului trebuiesc puse cerintele scopului utilizarii. Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotarari ale autoritatii locale, standarde referitoare la activitatea din domeniul constructiilor vor fi respectate. Toate cerintele, care sunt cuprinse in urmatorul caiet de sarcini si in planurile model anexate, trebuiesc executate, chiar daca in documentele de mai sus, nu sunt prezentate separat, expres. Documentatia care sta la baza Autorizatiei de Constructie si Avizele centrelor de constructie si Avizele centrelor de specialitate, precum si cerintele furnizorilor de utilitati trebuiesc respectate in executie. Executantul va asigura pe parcursul executiei toate documentele necesare pentru Cartea Constructiei, concomitent cu desfasurarea executiei. Documentele pentru Cartea tehnica a constructiei se vor pastra separat de documentele folosite pentru executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului sau reprezentantilor Inspectiei de Stat pentru Constructii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului. 2. INSTRUCTIUNI DISPOZITII Pentru prezentul proiect, vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare in Romania. De asemenea, se va asigura respectarea normelor sanitare, sanitar-veterinare si de protectia mediului nationale si europene. In absenta unor norme sau reglementari specifice, se vor aplica normele europene. In orice caz, se vor respecta : 1 Legea 50/1991 modificata de legea 453-2001 cu privire la Autorizarea de Constructie 1 Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii, inclusiv corecturile tehnice si prescriptiile de aplicare 1 Legea 137/1995 cu referire la protectia mediului

1 1

Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea inclusiv Normele specifice Legea 106/1996 privind protectia civila

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, serviciilor, conditiilor de santier, calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea: 1 regulamentului privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii 1 regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii aprobate prin HGL nr. 766 / 21.11.1998 Se vor respecta instructiunile producatorilor inclusiv ordinea operatiilor de montaj. In cazul in care instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor. Se vor respecta standardele specificate. Lucrarile se vor executa de catre lucratori calificati. Se vor respecta tolerantele prevazute in proiect. Se va verifica permanent prin masuratori respectarea tolerantelor prevazute si se va anunta beneficiarul in cazul depasirii lor. Nu este permisa acumularea de tolerante. In cazul in care instructiunile producatorului intra in contradictie cu datele din proiect se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor. In vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele si normativele in vigoare, in mod special urmatoarele : 1 C 140-86 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat 1 P 2-85 Normativ privind alcatuirea, calculul si executia structurilor de zidarie 1 C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala 1 C 34-88 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii 1 C 107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii tehnice la cladiri 1 C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructie. 1 C 6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta 1 C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor 1 C 47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse din sticla 1 C 56-86 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, impreuna cu instructiunile de aplicare. Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii. 1 P 118-89 Norme tehnice privind proiectarea masurilor de protectie la foc a constructiilor (completate si modificate cu decizia ICCPDC nr. 11/1998 si or. MLPAT nr. 29N/1996) 1 C 300-94 Norme tehnice privind proiectarea si executia adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi 1 CPH 1 Normativ pentru adaptarea constructiilor si locurilor publice la cerintele persoanelor handicapate. In cazul in care caietele de sarcini specifica conditii mai severe decat cele din

standardele in vigoare se vor respecat cele din caietele de sarcini, in masura in care nu contravin reglementarilor in vigoare. Executantul dispune executarea incercarilor cerute de legislatia in vigoare inclusiv controlul de calitate. Executantul va asigura prelevarea probelor de beton, inclusiv depozitarea si transportul acestora la laboratoartele de incercari. Daca rezultatul probelor nu corespunde prescriptiilor legale probele se vor reface de catre acelasi laborator. Plata pentru noua serie de incercari va fi facuta de asemenea de catre executant. Executantul autorizat va inainta beneficiarului rapoarte indicand observatiile si concluziile inspectiilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul si cu standardelor in vigoare. Executantul va asigura accesul la lucrarile inspectate si va pune la dispozitie forta de munca atunci cand este necesar atat pe santier cat si in afara santierului. Executantul va asigura prin contracte incheiate cu producatorii de materiale si echipamente prezenta unui reprezentant calificat sa supravegheze montajul si calitatea lucrarilor, punerea in functiune si reglarea utilajelor precum si instruirea personalului de exploatare. In vederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute din proiect, executantul va prezenta beneficiarului mostre si esantioane precum si ansambluri specifice impreuna cu dispozitivele de fixare, elemente de etansare si finisare, inainte de contractare si aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente standard de comparatie pana la termianrea lucrarii. Este in sarcina executantului de a verifica si confirma, inainte de inceperea fiecarei lucrari a conditiilor de calitate ale lucrarii anterioare. Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente, beneficiarul si proiectantul general fiind exonerati de orice raspundere. Se va verifica daca lucrarea anterioara are capacitatea de a prelua incarcarile provenite de la noua lucrare. Se vor verifica conditiile speciale descrise in caietul de sarcini. 3. BAZELE PROIECTULUI Modernizarea trebuie executata conform planurilor din proiect. Documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie va fi prezentatat beneficiarului spre aprobare, inainte de depunere, precum si autorizatia de constructie, imediat dupa obtinerea acesteia. Toate contributiile banesti pentru realizarea obiectivului, taxele de racord si cele de aprobare pentru terenul si obiectivul de constructie vor fi achitate de catre beneficiar. 3.1.Materiale Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor producatorilor. La receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a materialelor si echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calitatii si cantitatii. Se va preveni murdarirea, deteriorarea sau descompletrea materialelor sau echipamentelor. Depozitarea si protectia se vor face in conformitate cu instructiunile producatorului. Se vor pastra intacte etichetele si sigiliile.

Atunci cand din motive intemeiate (si nu din vina executantului) este necesara inlocuirea unui material sau echipament cu altul decat cel prevazut in proiect, executantul va intocmi o cerere catre beneficiar cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru inceperea lucrarilor. Fiecare cerere trebuie sa contina toate informatiile necesare privind calitatea produsului si conformitatea cu proiectul. Garantia pentru produsul inlocuit va fi cel putin egala cu cea pentru produsul initial. Toate materialele si echipamentele propuse ca inlocuitor vor fi agrementate conform normelor in vigoare. Executantul va efectua schimbarile care decurg din inlocuirea unui material asupra celorlalte lucrari fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar si fara prelungirea duratei de executie. 4. ARHITECTURA FINISAJE 4.1.Pereti exteriori Inchiderile exterioare nou propuse, precum si placarile prevazute in planse vor fi executate din panouri de fatada cu grosimea de 8cm, alcatuite din foi de tabla cu grosimea minima 0.5 mm si spuma termoizolanta cu greutatea specifica minima 38 kg/m. Tabla va fi zincata, la interior vopsita RAL 9002, la exterior vopsita RAL 9006, la exterior cu profilare de mica adancime, pe interior neprofilata. Panourile vor fi in mod obligatoriu omologate in Romania si vor avea certificat de calitate. Montarea acestora se va face conform instructiunilor de montaj date de catre furnizor. Toate documentele vor face parte in final din cartea tehnica a constructiei. Detaliile de racorduri si etansari cu confectii din tabla vor fi respectate intocmai de constructor. Aceste confectii vor fi deasemenea zincate si vopsite. Furnizarea acestor confectii din tabla va fi asigurata de furnizorul de panouri. Panourile vor fi montate vertical, iar rosturile vor fi etanse si in culoarea tablei. Furnizorul de panouri va prezenta si instructiunile de exploatare in timp si acestea vor face parte in final din cartea tehnica a constructiei. Nu se admite montarea panourilor care prezinta deformari, urme de lovituri sau vopsea deteriorata. 4.2.Pereti interiori din caramida Acest capitol cuprinde specificatii pentru zidarii executate in peretii interiori, cu caramizi ceramice. La aceste lucrari peretii de zidarie de caramida sunt dimensionati sa reziste la greutate, la sarcinile date de straturile de finisaj si la orice sarcina laterala portabila in conditii normale de exploatare. Standardele de referinta. Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din prescriptiile enumerate in continuare, vor avea prioritate cele din standardele si prescriptiile tehnice: -STAS 388-68 ciment Portland -STAS 790-73 apa pentru mortare din betoane -STAS 438-74 otel beton -STAS 3910/1-76 var pentru constructii -STAS 902-78 var hidratat in pulbere pentru constructii

-STAS 10109/1-82 lucrari de zidarie calculul si alcatuirea elementelor -STAS 2634-80 mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. -STAS 1030-70 mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Clasificare si conditii tehnice -P 2-85 normativ privind alcatuirea si calculul structurilor din zidarie -C 126-75 normativ pentru alcatuirea si executarea zidariilor din caramida si blocuri ceramice. -C 17-82 instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuieli -C 56-75 normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie -STAS 457-86 constructii si instalatii -P 104-84 lucrari de zidarie si caramida - caramizi pline presate. Ga-I-Ca/75/STAS 457 Buiandrugii peste golurile de usa se vor executa din profile metalice, cu o rezemare de 20 cm de o parte si alta a golului. Mostre si testari: Se vor prezenta specificatiile producatorului caramizilor precum si certificatele prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate. Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite la zidarie pentru a fi aprobate. Rezistenta la compresiune a caramizilor pentru zidarie se va testa conform STAS 456-75. Testarea rezistentei la compresiune se va face pe 10 caramizi, rezultatele trebuind sa fie: -minimum 75 daN/cmp -media peste 75 daN/cmp Din primele 1000 de caramizi se va lua o proba, daca rezultatele sunt satisfacatoare se vor proba in continuare cate o proba la 5000 de caramizi. Pentru verificarea dimensiunilor caramizilor este suficienta proba pe 10 caramizi din primele 1000. Materiale si produse: Caramizi: Se vor folosi numai caramizi conform STAS 457-86, confectionate la tehologia omologata, Cu I c2/75/STAS 457-96. Caramizile pentru zidarie vor fi rezistente si nu vor prezenta fisuri, sparturi sau alte defecte care ar putea impiedica asezarea lor corespunzatoare sau ar afecta rezistenta, aspectul sau durabilitatea constructiei. Caramizile vor fi lipsite de materiale ce ar putea deteriora tencuiala sau coroda piesele metalice. Livrare, depozitare, manipulare: Se vor asigura pentru toate tipurile de caramizi cantitatile complete de la unul si acelasi producator. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de caramizi specificate astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. Caramizile se vor depozita in gramezi, stive sau lazi, in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperi imediat dupa livrare, la santier, astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare la punerea in opera.

Caramizile se vor manipula cu atentie, pentru a se evita ciobirea sau spargerea lor. Inainte de inceperea din nou a lucrului se va indeparta surplusul de mortar vechi. La fixarea caramizilor, suprafata rosturilor va fi plana. Cand mortarul se intareste suficient pentru a fi modelat, rosturile se vor adanci in forma concava, folosind un instrument de forma unei tije cu diametrul de 1.25cm. Suprafetele se vor peria in timpul executarii lucrarilor si se vor pastra in stare de curatenie. Se va indeparta orice urma de mortar sau pamant de pe suprafata aparenta a caramizilor. Spatiul dintre tocurile tamplariei si zidarie vor fi bine matate cu mortar. Caramizile se vor pastra uscate, ferite de actiunea directa a soarelui, timp de minimul 6 ore inainte de punerea in opera. Materiale pentru zidarie: Mortar de ciment pentru zidarie, conform STAS 1030-70. Executia zidariei la pereti: Abateri permise: Toleranta de constructie: suprafetele peretilor si colturile lor interioare si exterioare, se vor construi la firul cu plumb. Se admit urmatoarele abateri: La dimensinea zidurilor -latimea de 240mm; 6 sau 8mm La dimensiunea golurilor -gol mai mic de 1m 10mm -gol mai mare de 1m + 20m; -10mm La dimensiunea in plan a incaperilor -latura mai mica de 3m 15mm -latura mai mare de 3m 20mm La dimensiunea rosturilor -verticale:+5; -2mm -orizontale: +5: -2 mm La planeitatea suprafetelor -8mm la 2.05m in orice directie La rectiliniaritatea muchiilor -4mm la 2.5 m sau 20mm pe toata lungimea La verticalitatea muchiilor si suprafetelor -6mm la 1m sau 10mm pe etaj La abateri fata de orizontala a asizelor -3mm la 1m sau 20mm pe toata lungimea peretelui Tehnologia de executie: Caramizile se umezesc inainte de pozare. Fiecare rand se va fixa intr-un strat continu de mortar, rosturile verticale ale randului superior corespunzand in randul de dedesubt mijlocului caramizii (rosturi intercalate). Rosturile orizontale si verticale vor fi de apx. 10mm latime. Se vor umple rosturile verticale pe toata inaltimea caramizii. Fiecare rand va fi bine fixat la colturi si intersectii. Caramizile se vor poza la firul cu plumb, respectandu-se liniile, distantele si

nivelurile fiecarei asize. Rosturile pe fiecare rand de caramida vor corespunde cu mijlocul caramizilor din randul de dedesubt si se va respecta firul cu plumb. Curatirea si protectia lucrarilor: Curatirea: lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare, indepartand excesul de material si mortar. Se vor indeparta resturile de mortar de pe lucrarile adiacente inainte de a se intari. Zidaria trebuie sa ramana curata, fara pete de mortar, cu mortarul din rosturi intarit. Protectia lucrarilor: suprafetele de zidarie vor fi protejate pe toata durata executarii lucrarilor de constructii, atunci cand nu se lucreaza direct pe ele. Verificari si remedieri in vederea receptiei lucrarilor. Rosturile se vor mari in toate golurile cu exceptia barbacanelor si se vor umple cu mortar complet. Se vor umple cu mortar rosturile la colturi, goluri si lucrarile adiacente pentru a asigura o suprafata neteda (acolo unde se cere) uniforma, adecvata pentru stemuire si etansare. Defectele considerate remediabile sant cele care se pot inlatura prin operatiuni de indreptare locala, cum ar fi: -repararea muchiilor stirbite -matarea rosturilor cu mortare -adancirea rosturilor pentru aplicarea tencuieli, etc Remedieri: se vor repara sau se vor indeparta si inlocui caramizile ciobite, sparte, patate, deteriorate in alt mod, care nu sunt bine fixate sau care nu se potrivesc (ca dimensiuni) cu elemente adiacente sau cu altele care urmeaza a fi pozate. Se considera defecte ce trebuiesc remediate prin refacerea partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide dirigintele, urmatoarele: -nerespectarea prezentelor specificatii -folosirea caramizilor necorespunzatoare -amplasarea gresita datorita unor trasaje a peretilor -prevederea golurilor in zidarie in alte locuri sau cu abateri mai mari de 2cm pe orizontala fata de cum este specificat in plan Reguli si metode de verificare: La realizarea lucrarilor de zidarie se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus. Verificarile dimensiunilor si a calitatii materialelor se va face conform specificatiilor si standardelor pentru fiecare material si produs in parte. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. Verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite, intre 2 dreptare de 1m, asezate pe fetele zidurilor. Verificarea teserii corecte a zidariei, armarii, legaturii, colturi, ancorarii, se va face in cursul executiei prin examinare vizuala. Verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor caramizii se face cu bolobocul pe dreptarul de 2m lungime. Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb si dreptarul de 2m. Verificarea dimensiunilor incaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc se face prin masuratori directe, efectuate cu metrul si ruleta.

4.3.Pereti, tavane si placari din panouri Peretii despartitori la camerele frigorifice propuse vor fi alcatuiti din panouri de tabla neprofilata zincata si vopsita pe ambele foi RAL 9002, cu umplutura de spuma, avand grosimea de 8cm. Tavanele vor avea acceasi alcatuire, dar vor fi din tabla profilata, suspendate cu sistem de suspendare. Panourile peretilor vor fi montate pe structura metalica zincata si vopsita, vor fi racordate cu tavanele si pardoseaua si vor fi etanseizate.

La camerele de congelare panourile de placare vor avea caracteristicile celor de mai sus, dar o grosime de 16 mm, in zona de racord cu pardoseaua tabla interiora fiind indepartata. De asemenea, in aceste incaperi, podeaua va fi alcatuita din panouri pentru circulatie stivuitoare, aerisite dedesubt. La placarea peretilor existenti se vor folosi panouri de 4 cm grosime, din tabla zincata si vopsita. In anumite cazuri specificate in proiectul de executie panourile pot fi doar la fata interioara vopsite, pe cealalta fata ramanand doar zincate. In spatiile 19-22, 71, 8 si 10 peretii vor fi placati cu panouri din rasina poliesterica intarite cu fibra de sticla, rezistente la zgarieturi si lovituri, partea din spate cu strat de burete de 1cm grosime. Toate rosturile vor fi etanseizate. 4.4.Pardoseli din rasina sintetica Se vor prevedea conform proiectului pante spre punctele de scurgere. Suprafata suport (sapa, gresie existenta sau beton) trebuie verificata din timp din punctul de vedere al umiditatii, rezistentei la uzura, goluri ascunse, rezistenta la compresiune, planeitate, etc. Pardoseala din rasina sintetica va fi industriala, adecvata industriei prelucrarii carnii, agrementata pentru industria alimentara, aplicata in strat de minim 9mm si maxim 3 cm grosime. Suprafata va fi sigilata, cu rezistenta la alunecare R12, rezistenta la uzura, caldura, impermeabila la apa, rezistenta la acizi si baze si va avea culoare naturala (nisip). Se vor ealiza rosturi impermeabile la scurgeri si rosturi de dilatare. In zonele de imbinare cu materiale cu alt coeficient de dilatare (otel zincat, inox) materialul de rostuire trebuie sa aiba rezistenta pardoselii. Pe contur se vor executa plinte inalte de 5 cm, imbinate cu pardoseaua fara rost, iar cu peretele prin intermediul unui profil de etanseizare impermeabil. In zonele in care rasina se va aplica pe trepte, profilele de colt vor fi din inox. Verificari in vederea receptiilor: se vor face verificari la : -aspectul si starea generala -elemente geometrice (grosime, planeitate, pante, etc) -rosturi -corespondente cu proiectul -fixarea imbracamintii pe suport Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca aspectul pardoselii nu corespunde (fisuri, rosturi cu muchii, etc.) consultantul poate decide

inlocuirea locala sau pe suprafete mai mari a pardoselii si refacerea in conditiile prevazute in specificatii. 4.5.Pardoseli din gresie In spatiile sanitare si birouri, precum si la etaj - pardoseli din gresie ceramica fina, calitatea I, placi de ca. 30/30, culoare la alegerea beneficiarului, rostuite cu material neabsorbant. Pe conturul spatiilor se vor realiza plinte corespunzatoare, inalte de 8 cm, rostuite cu material neabsorbant. Pe treptele de beton - placi de ceramica cu rezistenta la uzura R12, placile de treapta profilate, rostuite material neabsorbant.

4.6.Placarea cu placi de faianta Placajele de faianta se vor executa in grupurile sanitare, in grupurile sociale pentru personal, si in bucatarie. Se vor folosi placi de faianta cu dimensiuni ca. 20/20 montate in strat de poza subtire. Inainte de achizitionare se vor prezenta beneficiarului si proiectantului 3 mostre de culoare. Faianta trebuie sa fie de calitatea I. Se vor monta rost pe rost preluand rosturile din pardoseala de gresie. La intalnirea cu pardoseala se va aplica etansare cu silicon. Placajul de faianta se va executa conform tehnologiei indicate de furnizor. Materialul trebuie sa fie atestat si va avea certificat de garantie. Aceste documente se vor anexa la cartea tehnica a constructiei. 4.7.Zugraveli si vopsitorii 4.7.1. Zugraveli interioare Zugravelile interioare pe tavane si pereti, respectiv pe placi de gipscarton, pe suprafete nou tencuite, pe suprafetele de beton, vor fi realizate cu semidispersie. In casa scarilor si coridor se va aplica zugraveala in tehnica Alphatone. Dupa grunduirea cu dispersie, gletuirea si slefuirea peretilor, se va efectua vopsirea cu dispersie si spritarea cu Alphatone (300 g/m), culoare la alegerea beneficiarului. Zugraveala interiora la peretii si tavanele incaperilor umede se va realiza cu vopsea contra mucegaiului. De asemenea, planseul camerelor frigorifice existente se va curata, degresa si zugravi in dublu strat cu vopsea contra mucegaiului. La noile tavane ale camerlor frigorifice (inaltime maxima 4.20m) se va aplica un strat termo- izolator. La suprafata suport (tencuiala sau beton) se va aplica un grund si 5cm spuma extrudata, se va gletui cu tesatura, se va slefui fin gletul si se vor aplica 2 straturi de lac lucios. La peretii interiori existenti, se va curata suprafata suport, se va aplica un grund, si se vor lipi placi de spuma extrudata de 5cm, gletuire cu tesatura (ca suport pentru faiantare). La camerele frigorifice ce nu se vor placa cu panouri se va aplica o zugraveala anti-mucegai indicata pentru industria alimentara. La planseele noi de beton se va aplica un grund pentru beton, apoi un prim strat de vopsea sintetica diluata 20% (culoare RAL 1014), al doilea strat ca mai inainte, dar diluata doar 5%.

In toate incaperile se vor vopsi radiatoarele, inclusiv tevile aferente, precum si toate paturile de cabluri/conducte cu vopsea la alegerea beneficiarului. Aplicarea zugravelilor si vopsitorilor se va executa conform tehnologiei pe care o va da furnizorul. Materialele folosite trebuie sa fie atestate in Romania si sa aiba certificat de calitate. 4.7.2. Zugraveli exterioare Zugraveala fatadei (acolo unde aceasta nu este placata cu panouri) se va realize cu culori minerale aplicate in dublu strat, culoare la alegerea beneficiarului, suprafetele de fatada si spaletii fiind vopsite diferit. Aplicarea acestor zugraveli se va executa conform tehnologiei pe care o va da furnizorul. Materialele folosite trebuie sa fie atestate in Romania si sa aiba certificat de calitate Tablariile acoperisului vor fi vopsite in 2 straturi cu vopsea speciala (strat de baza si de acoperire), culoare la alegerea beneficiarului. 4.8.Tamplaria exterioara Tamplaria exterioara a ferestrelor este din PVC alb. Ferestrele sunt intr-un canat, cu deschidere si balansare sau fixe, cu sticla termopan din 2 foi de sticla normala. Rosturile de montaj vor fi etansate cu spuma. Ferestrele mobile vor avea protectie contra insectelor cu rame de aluminiu albe, demontabile si vor fi partial alipite. La ferestre se va monta un motor electric pentru deschidere (doar balansare) cu tija filetata si cablu de comanda, intrerupator, etc. Deschiderile zidariei pentru ferestre vor avea dimensiuni de 110/160, 100/100 si 60/60 cm. Pervazurile interioare vor fi din Werzalith sau similar, albe, late de cca. 25 cm, iar cele exterioare vor fi din aluminiu, vopsite maro, latime cca. 15 cm, cu inchideri laterale. Porti de intrare/ aprovizionare: Portile de acces/ aprovizionare vor avea urmatoarele dimensiuni (deschiderea zidariei): 2 bucati 300/300 mm, 2 bucati 260/300 mm si 1 bucata 300/420 mm. Portile sunt sectionale, cu elemente orizontale, elementele portii din profile de aluminiu termoizolate, vopsite, RAL 9006, cu 1 rand de umplutura din sandwitsch-uri poliuretanice imbracate in aluminiu, profilate, cu grosime de 16mm, 4 randuri de elemente din profile de aluminiu termoizolate cu ochiuri din acril transparent in dublu strat, grosime 16mm, au actionare electrica si buton de comanda la interior, arcul de torsiune amplasat in spatele buiandrugului (deviere normala), sine de ghidare cu role de plastic reglabile cu rulmenti cu bile. Etansari sunt necesare si la partea inferioara. Cele 4 porti cu dimensiunile de 300/300 mm si, respectiv, 260/300 mm au si porti de etansare compuse din cadru metalic de profile rectangulare zincate, cadru cu articulatie cu arc (de readucere in pozitia inchis), cu fasii din polyester intarite cu tesatura, rezistente la lumina, fara FCKW, cu acoperire de PVC conform normelor europene. Fasiile principale au corzi elastice de asigurare impotriva rafalelor de vant, intarirea fasiilor facandu-se prin intermediul unor arce din otel si cauciuc. Indicarea intrarii se face prin marcaje in dungi galbene si negre cu latime de 600 mm. In dreptul portilor corespunzatoare receptiei carne, receptiei produse congelate si expeditie se vor amplasa rampe de ajustare, cu lungimea 2700 mm si latimea 2100 mm, cu

ridicare si inaintare electrohidraulica, reglabila fara trepte intermediare, precum si cu revenire automata in pozitia 0. Modelul va fi compact, cu cadru metalic autoportant din profile zincate, ce permite trecerea pe dedesupt a rampelor mobile de descarcare ale camioanelor. Alcatuire: platforma din tabla profilata cu nervuri, grosime 10/12, cu grinzile aferente, sorturi laterale, totul zincat in baie de zinc si lacuit. Pe sortul frontal si pe cele laterale se vor dispune dungi de avertizare galben-negre. Partea hidraulica si cea electrica vor corespunde normelor in vigoare. Comanda va fi cu 4 butoane si tasta de revenire in pozitia 0, cu senzor ce nu permite revenirea in pozitia 0 in timpul descarcarii. Masuri de siguranta - se vor dispune: un asigurator impotriva caderii in cazul in care camionul pleaca neasteptat si un ventil de suprapresiune, pentru ca podul descarcat sa nu se ridice. De asemenea, se va asigura resetarea comenzilor, astfel incat la repornire rampa sa nu execute ultima comanda dinainte de oprire. Se va efectua receptia tehnica a rampelor si se va intocmi fisa de verificari. In zona expeditie se va mai monta o masa hidraulica sistem foarfece, marimea platformei 2000/1000 mm, inaltimea utila 1200mm, sarcina utila 1tona. Aceasta va avea taste de comanda sus-jos montate pe platforma. Platforma va fi din tabla profilata, va avea senzor de siguranta, clapete de trecere mecanice si intreaga constructie va fi zincata. De asemenea, se va efectua receptia tehnica a mesei hidraulice si se va intocmi fisa de verificari. 4.9.Tamplaria interioara Ferestre Ferestrele interioare sunt decupate in panouri si au cadru din profile inoxidabile si sticla termopan de 2x6 mm fixa. Patru ferestre sunt glisante, cu aceleasi caracteristici ca mai sus si cu etansare perimetrala de cauciuc. Usi Toate usile ce nu sunt prevazute altfel sunt din otel inoxidabil, golurile in usi sunt incadrate cu profile U, montajul in perete de zidarie sau beton se face cu rama de colt. Toate usile au blatul usii izolat cu garnitura perimetrala de cauciuc; foile de usa sunt izolate termic. Toate rosturile vor fi umplute cu spuma si etanseizate cu silicon. Prinderea in peretii de panouri se va face cu cleme de fixare, toate rosturile fiind etanseizate. Usile de la camerele de congelare vor avea toc si prag incalzit, cu grosimea cadrului usii de minim 2.5 mm. Usile de la toaleta vor fi prevazute cu sistem de avertizare: liberocupat. Alte tipuri de usi: 4 Usa din tabla zincata vopsita cu toc metalic cu yala cu butuc cilindric si garnitura de clanta vopsita 4 Usa batanta intr-un canat din PVC cu opritor in pozitia deschis la 90, foaia de usa din PVC de 7mm rezistent la uzura, caldura si frig, pe rama de inox, cu dublare a foii in partea superioara si inferioara. Feronerii: Usi simple: Balamale (la usile camerelor de frig prevazute benzi de ridicare) vor fi cu inchizatoare masiva, demontabila, cu bordura din otel inoxidabil, cu manere pentru deschidere prin apasare, cu cilindru inglobat. La usile cu doua aripi partea stationara este cu zavor. La usile exterioare se va prevedea banda de periere. Usile frigorifice vor fi cu brat rotativ

pe interior si exterior de cel putin 30 cm lungime si cu dispozitiv de deschidere in caz de pericol. Usi glisante: sina de ghidare va fi cu sistem automat de blocare, cu role cu dubla lagaruire pe rulmenti, jos role de ghidare, sinele de ghidare intarite cu tabla de inox, brat rotativ ca si mai sus. La prelungirea liniei aeriene sina de ghidare va fi intrerupta sau se va realiza o deschidere in usa pentru trecerea liniei aeriene.

S-ar putea să vă placă și