Sunteți pe pagina 1din 314

UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC 1 COMERCIAL

TESTE GRIL
PENTRU EXAMENUL DE LICENJ LA SPECIALIZAREA ECONOMIA COIUIERJULUI, TURISMULUI 1 SERVICIILOR"

TESTE - GRIL
PENTRU EXAMENUL DE LICENT LA SP EC lAlAZAREA ECONOMIA COMER TUL UI, TURISMULUIISERVICIILOR"

Elaborare: Prof. univ. dr. Cprrescu Gheorghita Prof. univ. dr. Ionacu Viorica Prof. univ. dr. Neacu Nicolae Prof. univ. dr. Prian Elena Prof. univ. dr. Popescu Manoela Prof. univ. dr. Stanciu Ion Conf. univ. dr. Bltretu Andreea Lect. univ. dr. Drgut Bogdnel Lect. univ. dr. Pascu Emilia Lect. univ. dr. Pavel Camelia Asist. univ. drd. Neacu Monica

Redactor ef: Lect. univ. dr. Pavel Camelia

Reproducerea acestei lucrri, chiar i partala, prin orice procedeu, este strict interzis fr permisiunea editorului i intra sub incidenta Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor drepturi conexe.

UNI VERS IT ATE A CREATINA "MMITRIE CANTEMIR"


Acreditai prin Legea nr. 238/23.04,2007 FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC 1 COMERCIAL

TESTE - GRILA
PENTRU EXAMENUL DE LICENT LA SPECIALIZAREA ECONOMIA COMER TUL UI, TURISMULUI

1 SERVICIILOR"

B y c y i? E 5 T i

Copyright 2011, Editura Pro Universitaria Tate drepturile asupra prezentei editii apartin Editurii Pro Universitaria Nicio parte din acest volum nu poate f copiat far acordul scris al Editurii Pro Universitaria
EDITURA RECUNOSCUT DE CONSILIUL NAJIONAL AL 5TIINTIFICE DIN NVTMNTUL SUPERIOR (C.N.C.S.I.S.). CERCETRII

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romniei Teste-gril pentru examen] de licent la specializarea "Economa comertului, turismiilui i serviciilor" / prof. univ. dr. Cprrescu Gheorghita, prof, univ. dr. lona^cu Viorica, prof. univ. dr, Neacu Nicolae,... Bucuresti : Pro Universitaria, 2011 Bibliogr. ISBN 978-973-129-875-7 I. Cprrescu, Gheorghita II. lonascu, Viorica III. Neacsu, "Nicolae 339.1(075.8)(079J) 338.48(075.8)(079.) 338.46(075.8)(079.1)

Cuprins

INTRODUCERE

.............

CAPITOLUL 1. T E M A T I C A E X A M E N U L U I DE LICEISTA LA SPECIALIZAREA E C O N O M I A C O M E R T U L U I , T U R I S M U L U I 1 SERVICIILOR"... ...... CAPITOLUL 2. B I B L I O G R A F I E . CAPITOLUL 3. TESTE - GRIL.............. CAPITOLUL 4. R S P U N S U R LA T E S T E L E - G R I L

11 21 25 301

INTRODUCERE
Univer sita tea Creatina Diraitrie Cantemir" a fost acreditat prin Legea nr. 238/23.04.2002 devenind parte component a Sistemului National de nvatamnt superior. Universitatea noastr a obtinut, In luna iulie 2010, calificativul GRAD DE NCREDERE RIDICAT" n urrna evalurii institutional din partea Agentiei Romne de Asigiirare a Calittii n nvatmntuf Superior (ARACIS). Acreditarea Universittii i a Faculttilor de Management Turistic i Comercial din Bucureti, Timioara i Cluj-Napoca a conferit dreptul de a organiza, n premier, examenul de licent pentru promotia 2002. In luna februarie 2011, Facultatea de Management Turistic i Comercial din Bucureti a tost reacreditat. n vederea sprijinirii absolventilor, n scopul obtinerii unor rezultate deosebite la licent, un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Management Turistic i Comercial din Bucureti a laborai o culegere de TESTE-GRIL PENTRU EXAMENUL DE LICENT LA SPEC1ALIZAREA ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI 1 SERVICILOR" care confine 1500 de testegril (eu patru variante de rspuns, din care o singur variant este corect), cuprinznd tematica, bibliografa, testele-gril i rspunsurile corecte specifce mai multor discipline cuprinse n planul de nvtmnt i parcurse de-a lungul celor trei ani de studii la zi i la freevent redus. Este vorba de: Economia serviciilor; Fundamntele tiintei mrfurilor; Economie comercial; Economia turismului; Resurse i destinatii turistice; Amenajarea turstica a teritoriului; Economia i gestiunea ntreprinderii; Management; Management stratgie; M a n a g e m e n t s resurselor umane; Managements calittii totale; Marketing: Cercetri de marketing; Tehnici promotionale; Comunicare i negociere n afaceri. Autorii i exprima convingerea c aceast culegere ofer celor interesati posibilitatea de aprofundare a problemelor complexe din domeniul comertului, turismului i serviciilor. Precizm faptul c aceste teste-gril cuprinse n volum reprezint un exercitiu n pregtirea corespunztoare a examenului de licent al viitorilor absolvent!. n speranta obtinerii unor rezultate foarte bune, dorim s adresm tuturor absolventilor Faculttii de Management Turistic i Comercial - Bucureti i Constanta succs la examenul de licent i o carier profesional reuit. Autorii

DMTRE CANTEMIR
(1673-1723)
DMTRE CANTEMIR, fiul lui Constantin Cantemir, s-a nscut la 26 octombrie 1673 i a murit !n ziua de 21 august 1723. La 20 de ani, n anu 1693, devine pentru o scurt perioad (mart ie-apri lie), domn al Moldovei, unde avea s revin n anii 1710-1711. De a stat ostatic la Constantinopol peste 17 ani, turcii socotindu-1 om de ncredere n poltica externa, s-a oriental spre Rusia, ncheind la Lutk (1711) un tratat secret de abanta cu Petru I, n speranta eberrii trii de sub dominatia trceasc. n rzboiul ruso-ture, din 1711, Cantemir a trecut fati de partea trupelor ruseti. Dupa nfrngerea armatelor ruso-moldovene la Stni leti, Cantemir s-a refugiat n Rusia, unde a devenit consilier intim a lui Petru I i a desfaurat o rodnic activitate tiintific. In anu 1714 Cantemir a fost ales membru al Academiei din Berlin. n opera lui Cantemir, influentat de Umanismul Renaterii i de gndirea naintat din Rusia, s-a oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea social-storic a Moldovei de la sfritul secolului al XVII-lea i nceputu secolului al XVIII-lea. Dimitrie Cantemir a fost primul autor romn de lucrri filosofce propriuzise. Gndirea lui filosfica reflecta lupta dintre conceptiile religioase, medievale i cele Iaice moderne, vdind tendinte naintate, rationaliste. El a afirmat existenta cauzalitatii i legittii n natura i societate, exprimndu-i ncrederea n puterea tiintei i a ratiunii omenet, cautnd sa delimiteze domeniul tiintei de cel al teologiei. Este autoru! uneia dintre primele istorii ale Imperiului Otoman Incrementa atque decrementa aulae othomanice" (Creterea i desereterea Crtii Otomane"), lucrare tradus n limba englez, francez i germana i care a fost timp de un veac lucrare de baza prin care Europa a cunoscut istoria Turciei. n Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor', Dimitrie Cantemir a cutat s lmureasc problema originii poporului romn i a unittii sale etnice i s dovedeasc continuitatea lui pe teritoriul Daciei, Opera sa de istorie i geografe este strbtut de ideea eliberrii poporului ostru de sub jugul turcesc. Lucrarea lui Dimitrie Cantemir Descriptio Moldaviae" seris n 1716, la cererea Academiei din Berlin, reprezint prima monografe geografc romneasc.

In Tstoria Ieroglifie" (1705), prima incercare de romn social din literatura romana, Dimitrie Cantemir satirizeaz, recurgnd la alegorie, boierimea intrigan ta i acaparatoare a pmnturilor tranilor. Printre lucrrile de seam ale lui Dimitrie Cantemir se mai numr: Divanul", Prescurtare a sistemului logicii generale", Cercetarea natural a monarhiilor', Sistema religiei mahomecane" etc. Pentru studentii i cadrele didactice din Universitatea noastr este o mndrie c aceasta functioneaz sub efigia marelui enciclopedist al civilizatiei nationale din secolul al XVIll-lea. DIMITRIE CANTEMIR, domnitor al Moldovei, membru al Academiei din Berlin, istoric, geograf, orientalist i folclorist, fiosof i teolog, naturalist i matematician, muzician i orator, lolog i literat, intruchipnd nsu^irile unuia dintre cei mai mar umaniti ai epocii sale.

10

CAPITOLUL 1. TEMATICA EXAMENULUI DE LICENT LA SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI 1 SERVICIILOR"


1. CONTINUTUL SERVICIILOR - Conceptul de servicii; - Caracteristiciie serviciilor; - Tipologa serviciilor. 2. ASPECTE ALE GNDIRII ECONOMICE 1EVOLUTIA SERVICIILOR - nceputurile, gndirea clasica i contemporan privind serviciile; - Evolutia i dimensiunile macroeconomice ale serviciilor. 3. PIATA SERVICIILOR - Globalizarea pietelor contextul international; - Caracteristici particularitti ale pietei serviciilor; - Cererea de servicii; - Oferta de servicii; - Conjunctura serviciilor, 4. SERVICII DE PIAT - Servicii de piat pentru populatie; - Servicii de piat prestate in principal pentru intreprinderi. 5. EFICIENTA ECONOMICA 1 SOCIAL A SERVICIILOR - Particularitti privind eficienta in sectorul serviciilor; - Criterii de evaluare i indicatori de exprimare a eficientei serviciilor; - Rezultate performante ale intreprinderi lor de servicii de piat. 6. LCUL, ROLUL 1 IMPORT ANTA COMERTULUI N ECONOMIA NATIONAL - Comertul: defmire, istoric, continut, functii, rol, important, utilitate; - Acte de comert; Comerciantul: defmire, restrictii, obligatii i prerogative. 7. COMERTUL CU IUDICATA, CU AMNUNTUL 1 COMERTUL ELECTRONIC Principii de organizare; - Continutul activittii, trsturile i caracteristiciie comertului cu ridicata; Rolul economic al comertuiui cu ridicata; Functiile comertului cu ridicata; Baza tehnico-material a comertului cu ridicata; Continutul activittii, rolul economic functiile comertului cu amnuntul; - Baza tehnico-material a comertului cu amnuntul;

11

Comertul electronic: definirea, avantaje, dezavantaje, comer tul electronic prin Internet. 8. MODALITTI DE ORGANIZARE A APARATULUI COMERCIAL Comertul independent; Comertul asociat; Comertul intgrt; Sistemul acordului de franciz: definire, avantaje, dezavantaje, tipologie. 9. LOCUL PIETEI BUNURILOR 1 SERVICIILOR N CADRUL ECONOMIEI DE PIAT Continutu i structura pietei bunurilor i serviciilor; - Factori de influent ai dinamicii pietei bunurilor i serviciilor; Globalizarea pietei, 10. CONSUMUL. STRUCTURA CONSUMULUI LEGILE SALE ECONOMICE - Conceptul de consum i sistemul nevoilor de consum; - Stmctura i particularittile consumului de mrfuri i servicii; - Limitele consumului; - Propensiunea consumului; - Legile Engel sau legittile dinamicii modificrii n timp a structurii consumului. 11. CEREREA DE MRFURI - Cadrul conceptual de definire a cererii de mrfuri; - Continutu cererii de mrfuri i frmele ei de manifestare; - Factorii de influent ai cererii i cumprrii de mrfuri. 12. OFERTA DE MRFURI Continutu ofertei de mrfuri i sursele de formare ale acesteia; Structura ofertei de mrfuri; Innoirea produselor i diversificarea ofertei de mrfuri. 13. RELATIILE DE PIAT GENERATE DE CTRE STRUCTURILE COMERCIALE Relatiile comerciantilor eu productorii; Relatia cumprtor-vnztor. Personalul comercial; Rolul importanta parteneriateIor m cadrul structurilor comerciale; - Necesitatea dezvoltrii unor relatii etice n domeniul comertului. 14. ELEMENTE DE EFICIENTA A ACTIVITTII COMERCIALE Continutu eficientei activittii comerciale; Elemente de calcul i apreciere a eficientei activittii comerciale; Ci de sporire a eficientei activittii comerciale. 15. ELEMENTE INTRODIJCTIVE PRIVIND "ECONOMIA 1 GESTIUNEA NTREPRINDERII" Ipostaze aie ntreprinderii.

12

16. NTREPRINDEREA - AGENT ECONOMIC IMPORTANT N CADRUL ECONOMIEI INFORMATION ALE - Tipologa ntreprinderilor; - Locul i rolul IMM-urilor n economa informational. 17. IMPACTUL MEDIULU1 ASUPRA ACTIVITTII NTREPRINDERILOR N ECONOMIA CONTEMPORAN - Mediul ambiant al ntreprinderii; - Consideratii generale cu privire la relatia ntreprindere-mediu ambiant; - Relatia ntreprindere - piafa; - Obiectivele economice ale ntreprinderilor n conditiile noii economii. 18. PREMISELE DE FUNCTIONARE 1 DEZVOLTARE A NTREPRINDERII - Notiunea de resursa a ntreprinderii; Clasificarea resurselor ntreprinderii: resurse umane, resurse materiale, resurse financiare, resurse informationale, resurse turistice, cultura firmei, 19. ABORDAREA FUNCTIONAL A NTREPRINDERII - Functiunile - componente ale sistemului organizrii procesuale a ntreprinderii; Interdependenta i dmamica functiunilor ntreprinderii. 20. GESTIUNEA ACTIVITTII CREATIV-INOVATIVE A FACTORILOR DE C OMPETITI VIT ATE Gestiunea investitiilor: definire. clasificare, criterii de evaluare, indicatori. 21. GESTIUNEA FUNCTIUNII COMERCIALE N CADRUL NTREPRINDERII Aprovizionarea tehnico-material a ntreprinderii; Depozitarea i gestiunea stocurilor; - Activitatea de vnzare a ntreprinderii. 22. GESTIUNEA FUNCTIUNII DE PERSONAL N CADRUL NTREPRINDERII Gestiunea previzional a resurselor umane; Gestiunea carierelor (formarea, evaluarea, promovarea) i gestiunea satisfactiei n munc; Gestiunea recompenselor n cadrul ntreprinderilor; Utilizarea resurselor umane. 23. GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII - Analiza structurale a rezultatelor dupa natura veniturilor i cheltuielilor; indicatori de structura i gestionare ai patrimoniului; - Indicatori folositi n analiza financiar. Echilibrul financiar al ntreprinderii.

13

24. LOCUL 1 R O L U L T U R I S M U L U I N ECONOMIE Contributia turismului la creterea economic; Turismul international i comertul mondial. 25. FORMELE DE TURISM Criterii de clasificare i particularitti aie formelor de turism. 26. PARTICULARITTILE 1 STRUCTURA PIETEITURISTICE Coordonate conceptale; Actiuni practice impuse de piata turstica; Cererea turstica: continut i structura; tipologii de cerere turistic; comportamente generatoare de cerere turstica; Indicatorii i metodologa de msurare a volumului activittii turistice: preocupan pentru elaborarea unei metodologii statistice necesare msurrii volumului activittii turistice; Oferta turistic: caracterizare conceptala; resursele turistce-naturale i antropice - aie Romniei. Principalele statiuni turistice din Romnia (balneare, montane, de litoral). 27. BAZA MATERIAL A TURISMULUI Caracteristici i structura; - Criteriile de clasificare a unittilor cu activitate de cazare i alimentare pentru turism. 28. SERVICIILE HOTELIERE - Capacittile de cazare n industria hotelier, continut i clasificare; Functiile hotelurilor; Piata serviciilor hoteliere. 29. SERVICIILE PRESTATE N UNITTILE DE ALIMENTATIE Continutul i structura activittii de alimentare; Tipuri de unitti de alimentatie; Ospitalitatea - obiectiv major al unittilor de alimentatie. 30. SERVICIILE DE AGREMENT N INDUSTRIA TURISTICA - Mutatiile n consumul turistic i orientarea cererii spre formlele de vacante active; Conceptul de animatie turistic; Clasificarea serviciilor de agrement. 31. SEZONALITATEA SERVICIILOR TURISTICE - Variatiile sezoniere aie fenomenului turistic; Ciclurile de sezonalitate n activitatea turistic; Implicatiile sezonalittii i posibilitadle de diminuare a efectelor economice n industria turistic. 32. TRANSPORTURILE TURISTICE Rolul i importanta transporturilor turistice; Transporturile turistice rutiere; Transporturile turistice aeriene;

14

Transporturile turistice feroviare; Transportrile turistice navale (maritime i fluviale). 33. ORGANIZAREA CONDUCEREA TURISMULUI - Organisme internationale de turism; Organizarea i coordonarea activitatilor turistice; Tnstitutionalizarea organizara i coordonrii turismului; Asociatiile profesionale de turism din Romnia. 34. EFICIENT ECONOMIC SOCIAL A ACTIVITTII DE TURISM - Conceptul de eficient; Sistemul de indicatori ai efcientei economice In turism; Ci de cretere a efcientei economice In turism; Eficient social a activittii de turism. 35. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIYIND RESURSELE DESTINATIILE TURISTICE - Potentialul turistic i resursele turistice; - Destinatia turstica: defin ire, continut, tipologie; - Imaginea i brand-ul destinatiei turistice. 36. RESURSELE I PRINCIPALELE DESTINATII TURISTICE DIN ROMANA - Regiunea de Dezvoltare NORD-EST; - Regiunea de Dezvoltare SUD-EST; - Regiunea de Dezvoltare SUD-MUNTENIA; Regiunea de Dezvoltare SUD-VEST OLTENIA; - Regiunea de Dezvoltare VEST; - Regiunea de Dezvoltare NORD-VEST; - Regiunea de Dezvoltare CENTRU; - Regiunea de Dezvoltare BUCURETI-ILFOV. 37. RESURSELE PRINCIPALELE DESTINATII TURISTICE DIN EUROPA - Resursele i principalele destinatii turistice din Franta; - Resursele i principalele destinatii turistice din Italia; - Resursele i principalele destinatii turistice din Span i a; - Resursele i principalele destinatii turistice din Grecia. 38. AMEN A JARE A TERITORIULUI Terminologie i definitii; Procesul de ameajare a teritoriului la nivel european; Amenajarea teritoriului n context national. 39. AMENAJAREA TURISTICA A TERITORIULUI Elemente introductive; Frmele i caracteristicile amenajrilor turistice; Metodologa amenajrii turistice a teritoriului;

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Prmcipiile de amenajare a zonelor turistice; Capacitatea de incrcare turstica; Previziunea nevoilor de cazare. ORAMELE 1 S P A T I U L AMENAJAT Geneza oraelor; Etimologe, deflniri. componente; - Relatia spatiu amenajat-ora (Tipologa oraelor i modul lor de evolutie; Reteaua national de localitti; Problema spatiului In dezvoltarea urbana. Dezvoltarea durabil a oraelor); Dezvoltarea metropolitana a RomnieL AMENAJAREA TURISTICA A ZONELOR DE LITORAL Caracteristicile actale ale turismului de litoral; Etapele amenajarii zonelor de litoral la nivel internacional (Faza de pionierat; Debutu turismului de masa; Explozia contemporan); Amenajarea litoralului romnese; - Programul Bine Flag"; Criterii de autorizare a plajelor din Romana In scop turistic; Modal itti de degradare i de pro tejare a litoralului; Modele de amenajare turstica a litoralului. AMENAJAREA TURISTICA A ZONELOR BALNEARE Tendintele turismului balnear la nivel national i internacional; Turismul de sntate; Tipologia principalelor statiuni balneare din Romana dupa profil. Aspecte pozitive i negative; Tipuri de clientela a statiunilor balneare caracteristicile acesteia; Modele de amenajare turistic a zonelor balneare. AMENAJAREA TURISTICA A ZONELOR MONTANE Etapele de dezvoltare a turismului montan (Faza initial; Faza de tranzitie; Marea faza de dezvoltare); Poltica zonelor montane; Protejarea mediului in zonele montane; Clasificarea statiunilor de altitudine; Turismul montan in Romana; Caracteristicile clientelei statiunilor montane; Modele de amenajare turistic a zonelor montane; Determinarea capacitad i optime de primire a partidor de schi. AMENAJAREA TURISTICA A ALTOR TIPURI DE ZONE Amenajarea zonelor periurbane; - Amenajarea peterilor, PROCESUL DE M A N A G E M E N T >I FUNCTIILE SALE Definire i componente; - Functiile managementului;

16

Caracteristicie procesului de management. 46. MANAGERII $1 STILUL DE MANAGEMENT Definire, caracteristici, clasificare; - Competente, calitti, aptitudini; Stilul de management. 47. CULTURA O R G A N I Z A T I O N A L ! Concept i componente; Factori ai aparitiei evolutiei culturii organizational; Tipuri de culturi. 48. DECIZIA DE MANAGEMENT Conceptul de decizie de management; Tipologa deciziilor; Structura procesului decizional. 49. CADRUL CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI STRATEGIC Definirea managementului strategic; - Evolutia tehnicilor specifice; Cadrul conceptual specific. 50. STRATEGIA, INSTRUMENT CENTRAL AL MANAGEMENTULUI STRATEGIC - Conceptul de Strategie; Componentele strategiei. 51. ANALIZA CAPABILITTII STRATEGICE A FIRME! DE C O M E R ! ITURISM - Analiza diagnostic; Analiza vocatiei firmei; Segmentarea strategic. 52. ANALIZA MEDIULUI EXTERN - Defmirea, caracteristicile i variabilele mediului extern; Componente influente ale mediului extern general asupra firmei; Analiza mediului extern specific al firmei. 53. ANALIZA CORELAT A CAPABILITTII STRATEGICE 1 A MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI Analiza matricial; - Analiza portofoliului de activitti; Segmentarea domeniului de activitate strategic. 54. TIPURI DE S TRATE G i l Strategii la nivelul firmei; Strategii de afaceri. 55. CADRUL CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMAN - De fin i rea managementului resurselor umane; - Scopuri i obiective specifice managementului resurselor umane;

17

- Continu tul managementuhii- resurseior umane. 56. P L A N I F I C A R E A 1 O R G A N I Z A R E A R E S U R S E L O R U M A N E - Defmirea i importanta planificrii strategice a resurseior umane; - Etape, metode tehnici aie planificrii strategice a resurseior umane; - Analiza i defmirea postului; - Proiectarea i evaiuarea postului. 57. R E C R U T A R E A , SELECT1A $ 1 I N S E R T I A P R O F E S I O N A L - Recrutarea resurseior umane; - Selectia resurseior umane; - Insertia profesional i social. 58. F O R M A R E A 1 D E Z V O L T A R E A P R O F E S I O N A L A R E S U R S E L O R UMANE - Cadrul conceptual al formrii profesionale; - Metodologa formrii-profesionale; - Dezvoltarea profesional a personalului. 59. M A N A G E M E N T U L C A R I E R E - Conceptul de cariera; - Tipuri de cariere.i ancore carierale; - M a n a g e m e n t s carierei. 60. C O M U N I C A R E U M A N : T R E C U T , P R E Z E N T 1 V I I T O R Defmirea conceptului; - Axiomele comunicrii. 61. C O M U N I C A R E N A F A C E R I - C O M P O N E N T A C U L T U R I I PROFESIONALE Relajia comunicare-cultura organizational n afaceri; Cultura profesional i cultura organizational. 62. T I P U R I D E C O M U N I C A R E . D U A L S M U L 1 D E O N T O L O G I A COMUNICRII N AFACERI Comunicarea verbal; Comunicarea nonverbal; Comunicarea scrisn afaceri; Comunicarea on-line; Dualismul comunicrii; - Etica comunicrii. 63. D I F I C U L T T I 1 C O N S T R N G E R I N C O M U N I C A R E Obstacole n gndirea i comunicarea verbal; Constrngeri n comunicare. 64. S T R A T E G I I D E C O M U N I C A R E N A F A C E R I - Defmirea i importanta strategiei n comunicarea de afaceri; Tipuri de strategii de comunicare n afaceri. 65. N E G O C I E R E A N A F A C E R I : C O N T I N U T , S T R U C T U R , F U N C T I I - Negocierea - forma principal de comunicare n relatiile interumane

18

- Continutul i clasificarea negocierilor. Functiile negocieriior 6 6 . ABORDARE P R O C E S U A L A N E G O C I E R I I N A F A C E R I Pregtirea negocien i; Stabilirea pozitiilor; - Derularea negocierii; Finalizarea negocierii. 67. TEHNICI DE C O M U N I C A R E 1 N E G O C I E R E N A F A C E R I Tehnici de comunicare eficient; - Tehnici de negociere constructiva. 68. M O D A L I T T ! DE A B O R D A R E A NEGOCIERII - Argumentada i demonstrada; Stilul personal de negociere; - Abordarea negocierii bazat pe principii. 69. STRATEGII DE N E G O C I E R E - Alegerea strategiei de negociere; Elaborarea strategiei; - Tipuri fundamentale de strategii de negociere. 70. F U N D A M E N T E A L E M A R K E T I N G U L U I Conceptul i functiile marketingului; Specializarea marketingului in activittile economice i n domenii noneconomice; - Mediul de marketing; Piata ntreprinderii; 71. C O O R D O N A T E A L E POLITICII DE M A R K E T I N G Strategia de piafa i mixul de marketing; Politica de produs; Poltica de prt; Politica de distribue; Politica promotional. 72. C O N D U C E R E A ACTIVITTII DE M A R K E T I N G . Organizarea activittii de marketing; Sistemul informational de marketing; Planifcarea i planul de marketing. 73. C E R C E T R I DE M A R K E T I N G - Tipologa procesul cercetrilor de marketing; - Msurarea fenomenelor n cercetarea de marketing; - Cercetari calitative de marketing; - Sondajul i proiectarea chestionarului. 74. SISTEMUL C O M U N I C A T I I L O R DE M A R K E T I N G - Alctuirea sistemului comunicatiilor de marketing al organizatiei; Procesul de comunicare.

19

75. TEHNICI UTILIZATE N PROCESUL COMUNICRII DE MARKETING Tehnici de comunicare de natura promotionai; Tehnici de comunicare de natura continua. 76. METODE DE CERCETARE A CALITTIIMRFURILOR Principii de baz ale metodologiei de cercetare a calittii mrfurilor; Clasificarea ?i caracterizarea principalelor metode de cercetare a calittii mrfurilor. 77. ELEMENTE DE TEORIA CALITTII MRFURILOR Conceptul de calitate; Caracterul complex dinamic al calittii; Ipostazele calittii; Relatia: calitate - utiltate (valoare de ntrebumtare)-nevoi; Eiementele componente ale calittii: cerinte, proprietti, caracteristici, functii; - Modalitti de exprimare a calittii: parametri, indici i indicatori; Factori care determin i influenteaz calitatea produselor. 78. STANDARDIZAREA LA NIVEL NATIONAL, EUROPEAN 1 INTERNATIONAL - Asigurarea i imbunttirea calittii produselor/serviciilor-obiectiv principal al standardizrii. 79. MARCAREA - Marca de calitate. 80. CALITATEA 1 PROTECTIA CONSUMATORILOR - Drepturile ftmdamentale ale consumatorilor. 81. CALITATEA 1 PROTECTIA CONSUMATORILOR - Imbunttirea calittii produselor din punct de vedere ecologic. 82. M A N A G E M E N T U L CALITTII TOTALE (TQM) Dezvoltarea unui sistem de management al calittii; - Auditul calittii; Certificarea i acreditarea; Calitatea total; - Managementul calittii totale (TQM); - Implementarea TQM; - TQM in serviciile de turism,

20

CAPITOLUL 2. BIBLIOGRAFIE
1. Balaiire, V. (coordonator). Marketing, Editia a Il-a revizuit i adugit, Editura Uranus, Bucureti, 2002, pag. 19-27; 33-39; 61-106; 313-560; 575-618. Amenajarea turstica i dezvoltarea urbana, Editura Universitar, Bucureti, 2010, pag. 1121; 22-39; 40-71; 72-90; 91-102; 103-126; 174-181; 219-226. Economa turismului. Studii de caz. Statistic!. Legislatie, Editura Uranus, Bucureti, 2008 (2010), pag. 137-156, 210271. Management, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2007, pag. 31-44; 56-62; 68-96; 181-189. Managementul strategic al firmei de comert i turism, Editura Rosetti, Bucureti, 2005, pag. 9-26; 28-50; 60-64; 76-94; 100-142; 143166; 167-188. sau Managementul strategic al firmei de comert i turism, Editia a I-a, Editura Wolters Kluvver, Bucureti, 2009, pag. 9-46; 52-57; 6884; 89-172. Fundamentarea strategiei microeconomice, Editura Universitar, Bucureti, 2006. Managementul resurselor umane, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2008, pag. 1217, 31-132 Managementul resurselor umane. Sinteze, Grile, Studii de caz. Editura Universitar, Bucureti, 2009 Cercetari de marketing-Tratat, Editura Uranus, Bucureti, 2009, pag. 73-92; 149-155; 275-348; 493-498. Marketing - Dictionar explicativ, Editura Economic, Bucureti, 2003 (pentru clarificarea notiunilor de marketing abrdate n tematic).

2. Bltretu A.,

3, Bltretu A., Neacu N., Neacu M.,

4. Cprrescu, G., Chendi, B,, G., Militaru, C., 5. Cprrescu, G.,

sau Cprrescu, G.,

6, Cprrescu, G., 7. Cprrescu G.,

8. Cprrescu G., Stancu D., Anghel G. 9. Ctoiu I. (coord.)

10. Florescu, C., Mcomete, P.,Pop,AL, N. (coordonatori),

11. Ionacu, V., Pavel, C.,

12. Iona^cu V., Pavel C,, 13. Ionescu, I., Ionacu, V., Popescu,M., 14. Ionescu, I., Popescu, M.,

15. Neacu N., Bltretu A., Neacu M., Drghil M.,

16. Popescu, M., Ionacu, V.

17. Popescu, M., Coconoiu, D.,

18. Popescu, M., Coconoiu, D-,

19. Popescu, M.,

20. Popescu I. C.,

Economa serviciilor, Editia a Il-a revzuta i adugit, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2009, pag. 9-153; 216-235. Marketing-Teste gril, Editura Universitar, Bucure^ti, 2009 Economa intreprinderii de turism i comert, Editura Uranus, Bucureti, 2002, pag. 41-55; 56-64; 65-75; 102-108; 109-123. Economa intreprinderii de turism i comert, Studii de caz. Metodologie. Legislatie, Editura Oscar Print, Bucureti, 2005, pag. 5-55, 167-205, 205-236, 265-293, 293-304. Resurse si destinatii turistice-interne i internationale, Editura Universitar, Bucure?ti, 2009, pag. 15-48; 67-75; 83-119; 151-170; 175-186; 230-244; 294-306; 311-355; 361-371; 379-398; 421-509: 521-534; 542-557; 577-591. Bazele comertului, Editura Oscar Print, Bucure^ti, 2006,' pag. 14-24: 26-27; 56-59; 6276; 91-94; 101-108; 116-120; 130-134; 155160; 160-165; 178-187; 206-211; 220-225; 244-256. Economa comertului. Sinteze. Probleme. Studii de caz, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2006, pag. 86-89; 94-100; 192-195; 198-203; 214-219. Economa i gestiunea Intreprinderii, Editura Pro Universitaria, Bucure^ti, 2008, pag. 31-49; 55-88; 91-97; 125-136; 141-179; 183-195; 203-228; 232-249; 251-254. Comunicare i negociere tn afaceri, Editura Pro Universitaria, Bucuregti, 2007, pag. 15-21; 49-60; 66-103; 111-115; 118-121; 125-132; 145-162; 168-189; 195-214; 219-237; 243-256. Comunicarea in marketing, Editia a T-a revzut i adugit. Editura Uranus, Bucureti, 2003, pag. 72-97: 115-168.

22

21. Snak, O., Baron, P., Neacu, N.

sau Neacu, N., Baron, P., Snak, O.,

22. Stanciu, L, Paralan E.,

23. Stanciu, I.

24. Biblioteca digital

Economa turismului, Editura Expert, Bucureti, 2001, pag. 31-46, 61-71; 95-99; 107-108; 127-130; 139-144; 147-207; 320-371; 480-518. sau Economa turismului, Editura Pro Universitaria, Editia a I-a, Bucureti, 2006, pag. 29-42; 57-66; 87-92; 99-100; 103-107; 118-120; 128-156; 167-190; 269-342; 441-475. Bazele tiintei mrfurilor, Editura Renaissance, Bucureti, 2008, pag. 22-26; 6583; 89-91; 96-100; 105-107; 187-188; 231; 239-241; 256-258. Managementul calitatii totale, Editia a Il-a, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2007, pag. 109-195; 213-233; 284-293. http://www.ucdc.info/bv/

CAPITOLL 3. TESTE - GRIL


1. Care este factorul ce nu a determinat dezvoltarea sectorului tertir? a) dificult determinate de creterea omajului; b) intensificarea relatiilor dintre intreprinderi: c) amploarea relatiilor dintre intreprinderi; (p clarifican conceptale ale dezvoltrii economice. 2. Care din enumeradle urmtoare constituie sectorului tertir? ^ J ) crearea de locuri de munc; b) creterea sperantei de viat; c) dezvoltarea tehnologic; d) dezvoltarea relatiilor dintre intreprinderi. 3. Care din enumerrile urmtoare constituie sectorului tertir? a) creterea sperantei de viat; f5) cre^terea competitivittii intreprinderi lor; c) dezvoltarea tehnologic; d) dezvoltarea relatiilor dintre intreprinderi. consecinfa dezvoltrii

consecinta

dezvoltrii

4. Paralel cu dezvoltarea sectorului tertir s-au intensificat preocupadle pentru definirea conceptului de: a) marketing; tivitate; d) omologare, 5. Produsul drept concept generic desemneaz tot ceea ce este oferit de natura sau de piata, astfel nct pentru satisfacerea unei nevoi, poate fi: a) remarcat; b) achizitionat; c) i consumat; /d) )tate variantele enumerate. Termenul de produs ("productus") nu este sinonim cu: a) "marfa"; b) "articol";

6.

25

7.

Termenul produs" nu este sinonim eu inarf" n situatia existentei unui: rezultat material al unui procs social sau natural; consum casnic; c) produs de schimb; d) bun material ce a rezultat dintr-un procs.

8.

Termenul produs" nu este sinonim eu marf" n situatia existentei unui: a) bun material rezultat al unui procs de munc; b) produs de schimb; (cj) autoconsum; d) rezultat material al unui procs social sau natural. n practic n literatura de speciaitate nu se regsete ipostaza categoriei de produs" pentru: a) produs unicat; b) produs de serie; c) produs de lux; (cf)j productie proprie.

9.

10. Produs" poate fi considrt un: (T>om politic/actor a crui imagine este promovat; b) personaj dintr-un film; c) salariat; d) membru dintr-o familie. 11. Produs" poate fi considrt: a) o portiune dintr-o lucrare; b) un personaj dintr-o pies; o localitate balneoclimateric; o parte dintr-o familie. 12. Produs" poate fi considrt o: idee (alimentatia vegetarian); persoan dintr-un film; c) parte dintr-o familie; d) salariat.

13. Bunurile reale sunt numai: a) bani; b) hrtii de valoare: <cj> tt ce poate fi perceput direct eu simturile; d) dobnzi.

26

14. Bunurile materiale sunt: (a)> obiecte; D) servicii; c) licente; d) know-how. 15. Bunurile imateriale nu sunt: (ajybunuri nomnale; D) bunuri reale; c) servicii; d) drepturi. 16. Drepturile, ca produse, nu sunt: servicii; b) brevete; c) licente; d) know-how. 17. Bunurile nomnale sunt: bani, hrtii de valoare; V) bunuri materiale; c) servicii; d) brevete. 18. Definirea produsului ca fiind orice lucru care poate fi oferit pe piat n scopul captrii interesului, achizitionarii, utilizrii sau consumului i care poate satisface o dorint sau o nevoie" apartine:

d) A. Palmer. 19. Definirea produsului ca fiind un rezultat al unui proces, respectiv a unui ansamblu de activitti corelate sau n interactiune, care transforma intrrile in ieiri" o regsim n: a) Dictionarul Academiei de $tiinte Economice din Franta; b) Vocabularul practic al tiintelor Sociale din Franta; 0 S.R. EN ISO 9000:2001; o Dictionarul Explicativ al Marketinguui.

27

20. "ntr-o era in care produsele devin din ce mai putin diferentiabile pe baza atributelor intrinseci, caiitatea serviciului reprezint una din cele mai promitatoare surse de diferentiere i singularizare" apartine lui: a) Th. Levitt; 0 Ph. Kotler; c) Tp. Hill; d) J. Gadrey. 21. "Nu exista sectoare de servicii ca atare. Exista doar sectoare ale cror component de servicii sunt mai mari sau mai mici dect ale altor sectoare. Toat lumea servente pe cineva", apartine: a) Ph. Kotler; f f ^ T h , Levitt; V) Tp. Hill; d) A. Palmer. 22. Paralel cu dezvoltarea sectorului de servicii, s-au intensificat aparitiile in literatura de specialitate a definitiilor conceptului de servicii, in cadrul crora predomina faptul c: serviciile nu se concretizeaz Tntr-un produs, adic sunt activitti al ^ cror rezultat este imaterial; b) serviciile se concretizeaz ntr-un produs; c) serviciile au ca rezultat un bun material; d) serviciile nu au niciun rezultat. 23. Serviciul ca act reprezint o prestare: (a)) efectiva; b) prognozat; c) previzional; d) conjunctural, 24. Serviciul ca act realizeaz relatia dintre: a) resursele, activitatea i informatiile prestatorului; b) mijloacele materiale de prestatie, resursele prestatorului i obiectul serviciului respectiv; activitatea prestatorului, mijloacele materiale de prestatie i obiectul serviciului respectiv; d) obiectul serviciului respectiv, resursele i activitatea prestatorului.

28

25. Ca i n cazul bunurilor materiale, pentru prestarea serviciilor nu este nevoie de: a) m n d e lucru; b) capital tehnic; c) client; (cl}) salariile personalului puse pe card. 26. n general, spre deosebire de producerea bunurilor materiale, in procesul de productie a serviciilor, clientul: (an face parte din sistemul de productie; V) nu face parte din sistemul de productie; c) poate fi absent; d) se identific eu productorul. 27. Rezultatele activittilor de servicii se regsesc sub urmtoarea forma: a) niciun serviciu; b) niciun bun material; serviciu pur, bun pur; previziuni.

28. Serviciile nu provoac consumatorilor/utilizatorilor: a) utilitate; b) beneficii; c) avantaje, satisfactii; jkfj disconfort. 29. Productia, consumul i utilitatea serviciilor sunt: simultan; b) continue; c) n relatie reciproc; d) post factum. 30. In schema lui Palmer care definete conceptul de serviciu, activittile liniilor aeriene, reparative, constructiile sunt prezentate drept: servicii pure; b) bunuri pure; c) rezultate tangibile; d) prestatii n afara primelor trei variante.

29

31. Dificulttile intmpinate in definirea conceptului de serviciu, i-au del ' J_ *" ialiti s defineasc serviciul prin: eniului respectiv; c) ignorarea diculttilor respective; d) vaiorificarea graduiui de cunoa^tere. 32. Corespunztor defmitiilor negative, serviciiie sunt definite drept activitti economice care nu sunt: a) nici m linca fizic, nici pro duct i e, nici agricultura; b) nici productie industrala, nici munc intelectual, nici agricultura; c) nici productie industrala; nici minerit, nici activitate concurential; ( (IT) nici productie industrala, nici minerit, nici agricultura. 33. Definitiile negative date serviciilor au afectat: a) dinamica dezvoltarii serviciilor; b) structura serviciilor; ( c j ) rolul i contributia sei*viciilor la crearea PIB; d) tipologa serviciilor. 34. Literatura de specialitate evidentiaz intangibilitatea ca fiind p e n t r u servicii o caracterstica: a) nu este cazul; c) obinuita; d) de efect. 35. Unii specialiti, in locul nestocabilittii, o trstur esential a serviciilor, utilizeaz termenul: a) imaterialitate; b) intangibilitate; (c) perisabilitate; (y simultaneitate. 36. Serviciiie bazate pe informatii, care pot ft mregistrate, stocate pe diverse suporturi i oferite ulterior la cerere au fost denumite de T. H. Hill: a) bunuri tangibile"; Q bunuri intangibile"; c) bunuri imateriale"; d) bunuri eterogene".

30

37. Simultaneitatea productiei fi consumului unui serviciu decurge din: w perisabilitatea serviciului; b) materialitatea serviciului; c) tangibilitatea serviciului; d) intangibilitatea serviciului. 38. Nondurabilitatea serviciilor dnota: consumul serviciilor n momentul producerii; b) consumul serviciilor dupa producere; c) nonconsumul; d) consumul serviciilor dupa un timp precizal 39. Inseraarabilitatea serviciilor de persoana prestatorului reflect: {ay simultaneitatea livrrii i consumului serviciilor; b) precedarea consumului; c) nesimultaneitatea producerii i consumului serviciilor; d) consumul nu se produce. 40. La care din urmtoarele servicii productia precede consumul iar clientii nu trebuie sa fie prezenti: ajj> reparatii, ntretinere, curtenie, asigurri; b) sntate, nvtmnt, frizerie; c) transport feroviar, auto, naval, aerian; d) teatru, radio. 41. Eterogenitatea ca o caracteristic a serviciilor, nu are sens de: a) diferentiere; b) variabilitate; diversitate; complexitate. 42. Variabilitatea este sensul eterogenittii folosit: a) mai putin; b) sinonim; cel mai frecvent; destac,

43. Eterogenitatea serviciilor reflect: a) nondurabilitatea lor; b) nestocabilitatea lor; (c) potentialul unei variabilitti ridicate n livrarea serviciilor; d) materialitatea i intangibilitatea serviciilor.

31

44. Eterogenitatea reprezint o problema particular a serviciilor, deoarece: productia este simultana cu consumul; acestea sunt oferite de persoane diferite, a cror performanta nu este constant; c) serviciile nu se pot stoca; d) serviciile sunt nondurabile. 45. Sec^orul tertir are un continut: ^ foarte diversifcat; b) mai putin diversifcat; c) complicat; d) simplu. 46. Etp*ogenitatea serviciilor determina: f a j dificultti in standardizarea uniformizarea serviciilor; (?) clarifican terminologice; c) complicarea metodologiei de evident; d) valorifcarea resurselor organizatiei.
A

47. Imbunttirea calittii practicar serviciilor a dus la: (a)) reducerea variabilittii serviciilor; b) lipsa propriettii; c) nestocabilitatea serviciilor; d) nondurabilitatea serviciilor. 48. Rezultatul unui servidu nu se poate concretiza printr-un t r a n s f e r ai dreptului de proprietate deoarece: @ serviciul ofer consumatorului o satisfactie inrala; b) serviciul se consuma concomitent cu producerea lui; c) serviciul este eterogen; d) serviciul este intangibil. 49. Termenul de tipologie" semnific: a) ....enumerarea sortimentelor produselor sau a grapelor de produse, clasifcate dupa un anumit criteriu"; (()) studiul tiintific al trsturilor tipice sau al relatiilor reciproce dintre diversele tipuri ale unor obiecte sau fenomene"; c) actiunea de a (se) clasifica i rezultatul ei; distribuir, repartizare sortimentala pe clase sau intr-o anumita ordine"; d) rezultatul a cel putin unei activitti necesare, realizat la interfata dintre furnizori clienti".

32

50. Termenul de nomencltor" semnifc: Q) ,.,.enumerarea sortmentelor produseior sau a grupelor de produse, clasifcate dupa un anumit criteriu"; b) studiul tiintific al trsturilor tipice sau al relatiilor reciproce dintre di verse le tipuri ale unor obiecte sau fenomene"; c) actiunea de a clasifica i rezultatul ei; distribuir, repartizare sortimental pe ciase sau intr-o anumit ordine"; d) rezultatul a cel putin unei activitti necesare realizat la interfata dintre furnizori i clienti". 51. Termenul clasificare" semnifc: a) ....enumerarea sortimentelor produseior sau a grupelor de produse, clasifcate dupa un anumit criteriu"; b) studiul tiintific al trsturilor tipice sau al relatiilor reciproce dintre diversele tipuri ale unor obiecte sau fenomene''; {lc)J actiunea de a (se) clasifica i rezultatul ei; distribuir, repartizare sortimental pe clase sau intr-o anumit ordine"; d) rezultatul a cel putin unei activitti necesare realizat la interfata dintre furnizori i clienti". 52. Clasificarea serviciilor prezint dificultad deosebite datorit: a) materialittii; eterogenittii; tangibilittii; d) nondurabilittii.

53. Principala institutie care elaboreaz clasificrile i nomendatoarele unice pe tara este: Institutul National de Statistic; b) Organizatia Natiunilor Unite; c) Consiliul Uniunii Europene; d) Camera de Comert i Industrie a Romniei. 54. Principalele clasifican i nomenclatoare folosite n activitatea statistic a bunurilor i serviciilor sunt: a} CAEN i C.C.I.R.; CAEN i CPSA; c) C.C.I.R. i CPSA; d) C.C.I.R..

33

55. Corespunztor CAEN, activittile economico-sociale sunt grupate n cinci niveluri, constituite dupa principiul: a) complexittii; b) structurii; c) eterogenitatii; /@>omogenitatii. 56. Care din atribtele prezentate nu sunt specifice clasificrii activittilor economico-sociale CAEN? a) natura bunurilor i serviciilor prstate; b) modul de utilizare a bunurilor $i serviciilor: c) materia prima, procesele tehnologice, organizarea i finantarea productiei; / t ) } obtinerea de proft i o pozitie recunoscut pe piat, 57. Corespunztor CAEN, activittile economico-sociale sunt grupate pe urmtoarele niveluri: a) sectiuni, subsectiuni, diviziuni, clase, echipe; b) diviziuni, grupe, clase, sectiuni, subsectii; c) grupe i clase, sectiuni, subsectiuni, subgrupe; sectiuni, subsectiuni, diviziuni, grupe, clase. 58. Dupa a) b) c) ) fy sursele de procurare (provenient) serviciile pot fi: private publice; intermediare finale; consum individual i sei*vicii publice; mar la 5 i nemarfa.

59. Dupa natura nevoilor satisfcute, serviciile pot fi: a) marta i nemarfa; ( b y private i publice; c) intermediare i finale; d) consum individual. 60. In functie de beneficiar/utilizator, serviciile pot fi: pij) intermediare i finale; o) private i publice; c) marfa i ne-marfa; d) consum individual.

34

61. Dupa functiile economice ndeplinite, serviciile pot fi: a)i de distributie, de productie, sociale i personale; bj materiale i nemateriale: c) bunuri pur tangibile i bunuri insotite de servicii; d) servicii din sectorul public, sectorul asociativ i sectorul privat. 62. n functie de natura efectelor, serviciile pot fi: a) de distributie, de productie, sociale i personale; f 1 ^ materiale i nemateriale; c) bunuri intangibile i bunuri insotite de servicii; d) servicii din sectorul public, sectorul asociativ i sectorul privat. 63. Dupa opinia lui Philip Kotier oferta de piata a unei firme include urmtoarele: a) serviciile de distributie, de productie, sociale i personale; b) materiale i nemateriale; j f z j ) bunuri pur tangibile i bunuri tangibile insotite de servicii, hibrid, 1 serviciu de baza Tnsotit de bunuri servicii secundare i servicju pur; d) servicii din sectorul public, sectorul asociativ i sectorul privat. 64. In functie de forma de proprietate modul de organizare a prestatorului de servicii, se disting urmtoarele categorii de servicii: a) de distributie, de productie, sociale i personale; b) materiale i nemateriale; c) bunur intangibile i bunuri insotite de servicii; servicii din sectorul public, sectorul asociativ < i sectorul privat. 65. Dup momentul aparitiei in sfera vietii economice, se disting: |J) servicii traditionale i servicii moderne sau noi; b) servicii livrate permanent i servicii dscrete; c) servicii care necesita prezenta consumatorului in timpul prestrii i servicii care nu necesit prezenta consumatorului in timpul prestrii; d) servicii publice, servicii asociative, servicii private. 66. Serviciile de sntate, cercetare etc. necesita: a) personal necalificat; personal calificat; personal specializat; d) personal cu studii medii.

35

67. Dupa a) tJ| c) d)

natura relatiilor cu clientii, serviciile pot fi: servicii publice, servicii asociative i servicii private; servicii livrate permanent i servicii discrete; servicii traditionale servicii moderne sau noi; servicii transferabile i servicii netransferabile.

68. Asigurrie, telecomunicatiile, protectia populatiei de catre politic sunt servicii: /"fT) livrate permanent; D) discrete; c) asociative; d) transferabile. / 69. Abonamentul de teatru, abonamentul de club, tax|/pe autostrada sunt servicii: a) livrate permanent; (Ej7discrete; c) asociative; d) transferabile. 70. Pasagerii unei linii aeriene pe o distan ta foarte mare solicita: a) bunuri tangibile pure; b) bunuri tangibile cu servicii insotitoare; c) oferte hbride; ^ servicii de baza nsotite de bunuri sei'vicii secundare. 71. In cadrul economiei nationale, rolul i importanta serviciilor este att de mare inct neglijarea acestora pot avea: urmri dezastroase asupra dezvoltrii, mergnd pana la regresul economic; b) o influent pozitiv asupra dezvoltrii sectoarelor de productie industrale; c) o influent pozitiv asupra dezvoltrii agriculturii; d) nico influent. 72. Cate faze s-au conturat in evolutia serviciilor? a) o faz; b) dou faze; c) trei faze; ,d|) patru faze.

36

73. n directia contientizrii aportului serviciilor la dezvoltarea economic i teoretizrii unor aspecte aie gndirii privind evolutia serviciilor s-au conturat mai multe faze. Ultima faz a fost marcat de intrarea n vigoare n anul 1995 a Acordului General privind Comertul eu servicii (GATS) i prin care s-a realizat: a) creterea importante] strategice a serviciilor In alocarea resurselor; b) dobndirea unui internationale; c) impulsionarea puternic a cercetrii tiintifice; d) liberalizarea progresiva a schimburilor internationale eu servicii. statut oficial a serviciilor tn cadrul relatiilor

74. ntre

realittile economice

referitoare la dezvoltarea

serviciilor

recunoaterea potentialului acestora exista: Q)) o discrepant eloevent; b) nicio discrepant; c) o corelatie; d) o corelatie perfecta.

75. Din perspectiva istoriei gndirii economice, se disting trei modalitti de abordare a serviciilor: ^aj clasica, traditional i moderna; 5) capitalista i conomie n tranzitie; c) clasica, rezidual i specific economiei n tranzitie; d) capitalista i moderna. 76. Necesitatea i oportunitatea abordrii interdisciplinare a serviciilor eu disciplnele de marketing, cercetri de marketing, studiul comportamentului consumatorului, sociologa, psihologia etc. sunt determinate de o serie de cauze. Marcati varianta fals: a) caracterul intangibil al serviciilor; b) abordarea serviciilor ntr-un context social institutional; c) dependenta valorii serviciului pentru consumator de personalitatea prestatorului/ furnizorului serviciului respectiv; f d ) fluctuatia preturilor/tarifelor i materiilor prime pe piata regional n conditiile globalizrii.

37

77. Corespunztor abordrii clasice, serviciile: a) se fimdamenteaz pe diviziunea economiei nationale in sectoarele ^ primar, secundar i tertir; / b ) / e r a u tncadrate In categoria activittilor din care rezultau cheltuieli neproductive i care constituiau o frn in calea acumulrii capitalului; c) nu constituiau o preocupare pentru speciali^ti; d) erau incluse in categoria activittilor economice reziduale, 78. Activittile agricole, extractive i exploatrile forestiere apartin: / a j ) sectorului primar; "15) sectorului secundar; c) sectorului tertir; d) niciunui sector. 79. Industriile prelucrtoare sunt cuprinse in: a) sectorului primar; b) sectorului secundar; Y) sectorului tertir; d) niciunui sector. 80. Activittile bncilor, asigurrile, comertui, activittile meteugreti, activittile de repara til apartin: a) sectorului primar; b) sectorului secundar: ( z j sectorului tertir; d) niciunui sector. 81. Incadrarea activittilor economice in unul din cele trei sectoare - primar, secundar, tertir - se face in functie de: a) dinamica productivittii muncii; b) nivelul progresului tehnic; i de progresul tehnic;

82. Din punctul de vedere al productivittii munci i al progresului tehnic, sectorul primar al activittilor economice se caracterizeaza printr-un: (a)) ritm mediu; b) ritm inalt; c) grad redus de receptivitate fat de progresul tehnic i productivitatea sub medie; d) nu prezint important.

38

83. Din punctul de vedere al productivitatii i nunc i i i al progresului tehnic, se< " " ar al activitatilor economice se caracterizeaz printr-un: b) ritm mediu; c) sub medie; d) nu prezint important, 84. Din punctul de vedere al productivitatii muncii i al progresului tehnic, sectorul tertir al activitatilor economice se caracterizeaz printr-un: a) ritm mediu; b)^ ritm inalt; c) grad redus de receptivitate fat de progresul tehnic i productivitatea sub medie: d) nu prezint importanta. 85. Sectorul cuaternar nu este un sector al: a) materiei cenuii"; b) cercetrii tiintifice: c) dezvoltrii tehnologiei cunoaterii tiintifce; modernizar bazei tehnico-materiale. 86. Primul autor care a utilizat sintagma economa serviciilor" a fost: a) D. Bell; f b ) ) v . R . Fuchs; V ) T.P.Hill; d) J. Gadrey. 87. Dupa a^ (bj c) d) 88. Dupa @ b) c) d) opinia unor specialiti, economia informationala constituie viitorul: sectorului primar; societtii neo-industriale: sectorului secundar; sectorului tertir. opinia unor speciali^ti, informatia devine: resursa fundamntala a societtii; important pentru societate; mai putin importanta; nu are insemntate.

39

89. In ultmele doua decenii ale secolului XX, tot mai multi specialiti i-au exprimat opinia c n viitor, va 11 o conomie: a) n tranzitie; (b)) a serviciilor; c) a valorificrii resurselor naturale; d) a cercetrii tiintifice. 90. Indicele de volum al PIB-ului pe locuitor pentru Romania, fat de acelai indicator realizat pe ansamblul XJE - 27, In prezent, se situeaz: a) mult sub acest nivel; b) la acelai nivel; c) peste acest nivel; d) aproape de acest nivel. 91. n ce interval se situeaz, n prezent, ponderea populatiei ocpate n activitatea de servicii pe ansamblul XJE- 27: a) 35 - 4 0 % ; b) 4 1 - 5 0 % ; c) 5 1 - 6 0 % ; ^ 6 1 -75%. 92. Ponderea populatiei ocpate in activitatea de servicii din Romania, fata de acelai indicator realizat pe ansamblul UE -27, in prezent se situeaza; mult sub acest nivel; la acelai nivel; c) peste acest nivel; d) aproape de acest nivel. 93. In prezent, contribuya serviciilor la realizarea valorii adugate brute n Romana, comparativ cu nivelul din trile dezvoltate din Europa, s-a situat in una din urmtoarele variante: (f aj mult sub acest nivel; " D) la acelai nivel; c) peste acest nivel; d) aproape de acest nivel, 94. Abordarea traditional sau rezidual a serviciilor se fundamenteaz pe: / a ) / diviziunea economiei nationale in sectoareie primar, secundar i tertiar; b) crearea de valoare, de avutie national doar n domeniul productiei de bunuri; c) aprecierea unei activitti ca fiind productoare sau neproductoare de valoare; d) existenta unei nevoi i a unei cereri corespunztoare.

40

95. Caracterul tertir al societtii post-industriale este determinat de: a) beneficiile petrecerii timpului liber; ( b j populada majoritar care i desfaoara activitatea m acest sector; c) creterea rolului informatiei; d) implicatiile progresului tiintific i tehnic. 96. Fenomeneie care marcheaz evolutia pietei mondiale n ultmele decenii stau sub sernnul: a) globalizrii; b) crizei energetice; c) dezvoltarii culturale; d) evolutiei dinamice a progresului tehnic. 97. Procesul globalizrii este de data: a) ndepartata In trecut;

recenta: c) viitoare; d) strvechi timpuri.

98. O dezvoltare spectaculoas a procesului globalizrii s-a realizat mai aies dupa anii: a)i imediat dupa al doilea rzboi mondial; (B)) 80 ai secolului trecut; c) 90 ai secolului trecut; d) 2000. 99. Dezvoltarea spectaculoas a procesului globalizrii s-a realizat odat eu: a) dezvoltarea economic; b) creterea importantei infrastructurii; (x> globalizarea pietelor financiare; "j intensificarea eforturilor de aprare. 100. Pe lng efectele negative, globalizarea nseamn ns oportunitti. Marcati varianta falsa: a) mobilizarea capitalurilor i internationalizarea produetiei; b) libera circulatie a mrfurilor; c) sporirea concurentei; 1 ch intensificarea colonialismului corporatist \ J i multe

41

101. Piata a) b) c) d)

serviciilor nu se caracterizeaz prin: omogenitate; diversitate; includerea numai a serviciilor marfa; dificultatea evalurilor cantitative privind structura i dinamica.

102. Diversitatea, o caracterstica a pietei serviciilor este determinat de: a) materialitatea i imaterialitatea serviciilor; b) diversitatea defmitiilor date notiunii de serviciu; c) diversitatea categoriilor de servicii i a modului de manifestare a concurentei; d) tangibilitatea i intangibilitatea serviciilor. 103. Printre particularit tile pietei serviciilor rezultate din modul de manifestare a concurentei nu se enumera: a) neomogenitatea majoritti serviciilor; b) afectarea atomicittii; c) existenta unor bariere la ptrunderea (lansarea) serviciilor pe piat; d) lipsa propriettii. 104. Printre particularittile pietei serviciilor rezultate din modul manifestare a concurentei nu se enumera: a) neomogenitatea majorittii serviciilor; b) existenta unor bariere la ptrunderea (lansarea) serviciilor pe piat; c) limitarea transparentei d) reducerea variabilittii serviciilor. de

105. Printre restrictiile de natura birocratic impuse la lansarea pe piat a unor servicii nu se regsete: a) licenta de emisie; b) capitalul necesar; c) brevetul de turism; d) licenta de distribue. 106. Printre restrictiile de natur birocratic impuse la lansarea pe piat a unor servicii nu se regsete: a) capitalul minim foarte mare; b) licenta de emisie; c) licenta de distribue; d) autorizarea sau acreditarea.

42

107. Drept restrictie de natura economic impus pentru prestarea pe piat a unui servieiu de telecomunicatii se refera la: a) capitalul necesar; b) licenta de emisie; c) brevetul de turism; d) acreditarea. 108. Printre restrictiile de natura economic impuse la lansarea pe piat a unui servieiu bancar se regsete: a) capitalul minim foarte mare; b) licenta de emisie; c) brevetul de turism; d) licenta de distributie. 109. Limitarea transparenfei reprezint o particularitate a pietei serviciilor este cauzat de: a) afectarea atomicittii; b) existenta unor bariere la ptrunderea (lansarea) serviciilor pe piat; c) imaterialitatea perisabilitatea serviciilor; d) capitalul minim obligatoriu. 110. Cererea de servicii este determinat de trei conditii esentiale de existenta, Marcati varianta falsa: a) disponibilitatea de a cumpra serviciul respectiv; b) existenta dorintei clientului de a consuma ntr-o anumit cantitate un servieiu; c) posibilitatea de a acbizitiona serviciul respectiv, determinat n principal de solvabilitatea consumatorului; d) existenta unor bariere la ptrunderea (lansarea) pe piat a serviciilor. 111. Din punctul de vedere al solvabilittii, cererea de servicii poate fi: a) efectiva potentlal; b) curent, sezonier, ocazionala sau rara; c) satistacuta nesatisfacut; d) constant, descresctoare i cresctoare. 112. Dupa modul de manifestare tn timp, cererea poate f: a) efectiv i potential; b) curent, sezonier, ocazional sau rara; c) satisfacut i nesatisfacut; d) constant, descresctoare cresctoare. 43

113. Dupa gradul de eorelare cu oferta, cererea de servicii poate f: a) efectiva i potential; b) curent, sezonier, ocazionai sau rar; c) satisfacut i nesatisfacut; d) constant, descresctoare cresctoare. 114. Din punctul de vedere al manifestrii n tirap, cererea de servicii poate f: a) efectiv i potenfial; b) curent, sezonier, ocazionai sau rar; c) satisfacut i nesatisfacut; d) constant, descresctoare i cresctoare. 115. Marcati categoriile de factori de influent ai cererii de servicii: a) generali i specific!; b) generali i particulari; c) obiectivi i subiectivi; d) generali. 116. Tarifele practcate, veniturile consumatorilor, tarifele serviciilor substituibile sunt factori de influent ai cererii de servicii cu caracter: a) general; b) specific; c) obiectiv; d) subiectiv. 117. Modificrile cererii de servicii in functie de tarifele practcate nu depind de: a) nivelul initial al tarifului; b) calitatea serviciilor; c) structura veniturilor consumatorului; d) elasticitatea cererii in raport cu tariful practica! 118. Veniturile consumatorilor reprezint un factor de influent a cererii de servicii cu caracter: a) specific; b) general; c) obiectiv; d) subiectiv.

44

119. n functie eje evolutia cererii, determinat de modificarea veniturilor consumatorilor, serviciile pot fi: a) simple i complexe; b) normale i inferioare; c) frecvente i rare; d) obinuite. 120. n functie de gradul de substituibilitate, serviciile pot fi: a) general i partial substituibile; b) obinuit substituibile; c) nesubstituibile; d) perfect i partial substituibile. 121. Tarifele serviciilor complementare reprezint un factor de intluent al cererii de servicii, eu caracter: a) specific; b) general; c) obiectiv; d) subiectiv. 122. n functie de gradul de complementaritate serviciile pot fi: a) strict i partial complementare; b) general partial complementare; c) necomplementare; d) strict complementare. 123. n cazul serviciilor strict complementare, gradul de complementaritate este: a) indiferent; b) gal cu 1 ; c) mai mare dect I ; d) apropiat de 1. 124. n cazul serviciilor partial complementare, gradul de complementaritate este: a) diferit de 1 ; b) nu are semnificatie; c) gal cu 1 ; d) nu se poate determina.

45

125. Preferintele con su mato ru lu i, ca factor de influent a cererii de servicii, nu prezint una din valentele enumerate: a) determina creterea veniturilor personale; b) evidentiaz anumite aspecte calitative eu influente asupra cererii de servicii; c) stau la baza criteriilor de segmentare a cererii de servicii; d) permite evaiuarea cantitativa a cererii de servicii. 126. Factorul timp influenteaz cererea de servicii doar n msura: a) distribuirii serviciilor; b) promovrii serviciilor; c) pregtirii productorului; d) puterii de cumprare a clientului. 127. Specificitatea factorilor de influent asupra cererii de servicii nu se diferentiaz pentru: a) servicii prestate n spcial pentru populatie; b) servicii cu caracter general; c) servicii prestate n spcial pentru ntreprinderi; d) servicii internationale. 128. Factorii demografici i socio-culturali ai cererii de servicii fac parte din categora: a) factorilor specifici cererii de servicii pentru ntreprinderi; b) factorilor specifici cererii de servicii a populatiei; c) factorilor generali ai ofertei de servicii; d) factorilor specifici ai ofertei de servicii, 129. Din categora factorilor demografici eu influent directa asupra structurii i dinamicii cererii de servicii a populatiei, nu fac parte: a) numrul populatiei; b) structura pe sexe si pe grupe de vrst; c) urbanismul; d) repartizarea teritorial a populatiei, att din punct de vedere numeric ct i al structurii pe sexe i pe grupe de vrst. 130. Din categora factorilor socio-culturali ce influenteaz cererea de servicii nu se evidentiaz: a) schimbrile sociale; b) urbanismul; c) apartenenta la un grup cultural, ce dispune de traditii, obiceiuri i mentalitfi proprii; d) repartizarea teritorial a populatiei, pe total, sexe i grupe de vrst.

46

131. Care din urmtoarele enumerri constituie factor specific de influent a cererii de servicii pentru populatie: a) amplificarea concurentei; b) efectele tehnologiei moderne; c) complexitatea mediului; d) raportul timp liber-venituri. 132. In functie de modalitatea de abordare modul de rezolvare, metodele de studiere a cererii de servicii nu cuprind: a) metode analitice; b) metoda anchetei pilot; c) metode statistice; d) metode normative. 133. Metodele analitice utilzate n studierea cererii de servicii prezint urmtoarele demente specifice: a) obtinerea de solutii optime la diferite obiective stabilit, n functie de valorile parametrilor avufi in vedere; b) analiza seriilor de timp, care caracterizeaz evolutia cererii efective; c) utilizarea unor norme" de consum determinate de regul statistic; d) realizarea de scenarii privind consumid de servicii. 134. Metodele statistice utilzate n studierea cererii de servicii prezint urmtoarele elemente specifice: a) obtinerea de solutii optime la diferite obiective stabilit. n functie de valorile parametrilor avuti n vedere; b) analiza seriilor de date (cronologice sau de timp), care caracterizeaz evolutia cererii efective: c) utilizarea unor norme" de consum determinate de regul statistic; d) realizarea de scenarii privind consumul de servicii. " 135. Metodele normative utilzate n studierea cererii de servicii prezint urmtoarele demente specifice: a) obtinerea de solutii optime la diferite obiective stabilit, n functie de valorile parametrilor avuti n vedere; b) analiza seriilor de timp, care caracterizeaz evolutia cererii efective; c) utilizarea unor norme" de consum determinate de regul statistic; d) realizarea de scenarii privind consumul de servicii.

47

136. Pentru ca o ntrep rinde re prestatoare de servieii s-i formeze o oferta de servieii, trebuiesc ndeplinite mai multe conditii. Mareati varianta falsa: a) disponibilitatea; b) capabilitatea; c) managementul performant; d) amplasarea in localitti urbane. 137. Netransferabilitatea ofertei de servieii deriva din: a) nematerialitatea intangibiltatea serviciilor; b) materialitatea nematerialitatea serviciilor; c) materialitatea intangibilitatea serviciilor; d) nematerialitatea i nestocabilitatea serviciilor, 138. Oferta de servieii are o serie de particularitti. Mareati varianta falsa: a) netransferabilitatea ofertei; b) diicultatea protectiei juridice a serviciulni; c) materialitatea i imaterialitatea ofertei; d) implicarea consumatorului n producerea serviciului. 139. Oferta de servieii este o oferta: a) efectiva; b) frecvent; c) potential; d) ocazionala. 140. Dificulta tea protectiei juridice a serviciilor rezult din: a) nematerialitatea i intangibilitatea unor servieii; b) nestocabilitatea serviciilor; c) simultaneitatea productiei i consumului; d) intensificarea concurentei pe piata serviciilor. 141. Implicarea consumatorului in producerea unui serviciu genereaz: a) inseparabilitatea serviciului de prestator consumator; b) producerea unor servieii personalzate i stabilirea unui sistem aparte de relatii intre prestator i consumator; c) intensificarea concurentei pe piata serviciilor i nestocabilitatea serviciului; d) cantitti mari de servieii puse la dispozitia consumatorilor finali sau utilizatorilor la un moment dat.

48

142. Excludeti din urmtoarele enumeran factorii care nu influenteaz oferta de servicii: a) volumul i structura cererii de servicii; b) costurile de productie; c) tari fui de piat al servie i ului; d) volumul i structura veniturilor. 143. Sfritul secolului XX i tnceputul secoiului XXI au fost marcate de o serie de tendinte n evolutia ofertei de servicii. Marcati varianta fas: a) creterea n ritm superior a ofertei de servicii n raport cu oferta celorlalte sectoare; b) asocierea respectiv disocierea ofertei de bunuri i de servicii; c) creterea rolului i importantei calittii serviciilor i dinamicii diferentiate pe categorii de servicii; d) influenta pozitiva sau negativa a preturilor cantittile de servicii complementare. 144. Cea mai sustinut dinamic a preturilor de consum s-a nregistrat la urmtoarele servicii: a) chirii, ap, canal, salubritate, servicii postale; b) abonamente radio - TV; c) servicii cu caracter industrial; d) transport urban. 145. Soldul conjunctural exprim: a) creterea n ritm superior a ofertei de servicii n raport cu oferta celorlalte sectoare: b) tendinta de evolutie a indicatorilor fat de perioada de referint; c) asocierea, respectiv disocierea ofertei de bunuri i de servicii; d) dinamici diferentiate pe categorii de servicii. 146. Indicatorul de confident se determin ca o media aritmtica simpl a soldurilor conjuncturale pentru tre componente. Marcati varianta falsa: a) aprecierea situatiei economice; b) aprecierea cererii de servicii; c) aprecierea numrului de salariati; d) estimarea cererii de servicii. 147. n contextul globalizrii, rolu statului tinde: a) sa se minimizeze; b) sa se maximizeze; c) sa rmn la acelai nivel; d) sa nu fie afectat.

49

148. Viteza deosebit cu care globalizarea a cuprins ntreaga lume i-a fcut pe unii specialiti (R. Reich, R. Fetzgerald etc.) s aprecieze ca: a) trim transforman care vor rearanja poltica i economa secolului urmtor"; b) nu va mai fi economii nationale, atunci cnd acest procs va fi nchiriat"; c) tt ceea ce va ramne n cadrul unei granit vor fi oamenii. care vor cuprinde natiunile,.." d) tate cele trei variante, 149. Dupa unii autori (P. Dicken), principala fort n modelarea eeonomiei mondiale, n procesul globalizrii, se refera la institutiile: a) politice; b) sindcale; c) economice; d) sociale. 150. Dupa anii '80 ai secolului XX, dezechilibrele ce trebuie gestionate n perioada globalizrii pietelor lumii sunt de natura: a) macroeconomic; b) microeconomic; c) financiara; d) zonal. 151. Pentru prima data existenta proeesului globalizrii pietelor lumii a fost semnalat de: a) Ph. Koiler; b) P. Dicken; c) Th. Levitt; d) R. Reich. 152. n procesul globalizrii, productia international are dimensiuni. Marcati caracterstica fals: a) productia mare realizat de societtile transnationale; b) fluxurile tehnologice joac un roi important; c) creterea populatiei urbane; d) cercetarea-dezvoltarea constitue secretul succesului. mai multe

50

153. n procesul globalizrii, dinamismul cel mai mare s-a nregistrat in domeniul: a) fluxurilor financiare internationale; b) comertului cu bunuri; c) comertului cu servic-ii; d) circulatiei de persoane. 154. Procesul globalizrii a fost accentuat de revolutia: a) industrala; b) transporturilor de persoane; c) informationai; d) transporturilor de mrfuri. 155. Beneficiile aderrii noilor state la U.E. nu vizeaz: a) imbunttirea calitativ a produselor i serviciilor; b) intensificare a participrii acestor state la distribuya international de bunuri i servicii: c) creterea inflatiei; d) ameliorarea datoriilor externe. 156. Printre factorii specifci cererii de servicii internationale nu se inscrie: a) creterea veniturilor i modiflcarea cheltuielilor de consum ale populatiei; b) dezvoitarea i liberalizarea comertului cu bunuri; c) stagnarea progresului ^tiintifc i tehnic; d) expansiunea activittii companiilor internationale. 157. In studierea cererii de servicii, metodele nu se utilizeaz: a) n functe de situatiile concrete; b) In functie de informatiile dsponibile; c) izolat; d) n functie de mrimea esantionului. 158. Oferta individala de servicii reprezint: a) oferta de servicii la nivelul unui agent economic sau cantittile dintr-un serviciu pe care un agent economic le pune la dispozitia clentilor spre vnzare; b) oferta de servicii existent ntr-o localitate; c) oferta de servicii pus la dispozitia clientilor cu dizabilitti; d) oferta de servicii dintr-un depozit en gros.

51

159. Oferta agregat reprezint: a) tate serviciile puse la dispozitia consumatorilor finali i utilizatorilor la un moment dat; b) ntreaga oferta a unui agent economic; c) un serviciu de acelai fel oferit de toate ntreprinderile prestatoare; d) toate serviciile puse la dispozitia consumatorilor la un moment dat. 160. Marcati facto rul care nu influenteaz oferta de servicii: a) volumul i structura cererii; b) costurile de productie; c) tariful de piat al serviciului; d) implicarea consumatorului in producerea serviciului. 161. Creterea volumului i diversificrii cererii efective de servicii nu se poate realiza prin: a) reducerea tarifelor; b) mbunttirea raportului calitate-pret; c) reducerea numrului surselor de informare; d) creterea numrului de prestatori. 162. n raportul dintre cererea i ndeplinete: a) un roi mai putin important; b) un roi foarte important; c) niciun roi; d) un roi conditionat. oferta de servicii, factorul timp

163. Asocierea, respectiv disocierea ofertei de bunuri i de servicii prezint tendinte contradictorii n prezent, dar datorita desfaurrii i dinamismului fenomenelor economico-sociaie, aceste tendinte sunt considrate: a) normale; b) anormale; c) tara important; d) indiferente.
A

164. In sectorul tertiar, tendinta de disociere se manifesta: a) att intre oferta de servicii i oferta de bunuri, ct i n cadrul ofertei de servicii: b) datorita intensificrn ptrunderii progresului tehnic n toate domeniile societtii; c) n conditiile creterii nivelului de trai; d) datorita diversificrii nevoilor sociale.

52

165. Indicatorul de confdent mediu pentru Romnia are valori superioare fat de mrimile realzate pentru trile Uniunii Europene i indica o situatie: a) pozitiv; b) negativa; c) nensemnat; d) contradictorie. 166. Intr-o conomie de piata, creterea roluiui i importantei calittii serviciilor devine un obiectiv: a) esencial; b) important; c) indiferent; d) nensemnat. 167. Pe o piata competitiva, n care frmele se ntrec m produse, servicii, preturi, calitatea constituie una din conditiile necesare ctigrii: a) de noi nie de piata; b) nui avantaj competitiv; c) altor segmente de consumatori; d) unor profituri mai mari. 168. n literatura de specialitate sunt recunoscute mai multe metode cantitative de stabilire a tarifelor serviciilor pe o piafa cu concurenta imperfecta. Marcati varianta falsa: a) metoda marjei de profit adugat la costuri; b) metoda pragului de renabilitate; c) metoda costului marginal gal eu venitul marginal;. d) metoda creterii veniturilor populatiei, 169. Metoda marjei de profit adugat la costuri, ca metod de stabilire a tarifelor de consum a serviciilor, ofer productorului: a) cele mai reduse garantii; b) cele mai mari garantii; c) nicio garantie; d) asigura rentabilitatea activittii.

53

170. Metoda marjei de profit adugat la costri, ca metod de stabilire a tarifelor de consum a servieiilor, nu tine cont de: a) cumprtorul potential, cerintele i posibilittile financiare ale acestuia; b) nivelul profitului realizat; c) costurile realzate: d) oferta de servicii de pe piafa, 171. Metoda pragului de rentabilitate, ca metod de stabilire a tarifelor de consum a servieiilor, pornete de la ipoteza c: a) proftl realizat este egal cu cel planificat; b) este cea mai simpl metod: c) veniturile realzate din prestarea unui anumit volum de servicii s fie egal cu valoarea costurilor; d) productorul s detin pe piat o pozitie relativ monopolist, 172. Metoda costului marginal cu venitul marginal, ca metod de stabilire a tarifelor servieiilor pe o piat cu concurent imperfecta, se aplica cel mai bine n conditiile n care: a) productorul detine o pozitie relativ monopolist; b) consumatorul ii exprima cereri foarte mari de servicii; c) productorul ofer servicii diversifcate; d) cererea de servicii este nesatisfacut; 173. Metoda costului marginal egal cu venitul marginal, ca metod de stabilire a tarifelor servieiilor pe o piat cu concurent imperfecta, spre deosebire de celelate metode, se diferentiaz prin faptul c tine seama de: a) att de comportamentul consumatorului ct i de cel al productorului; b) numai de comportamentul consumatorului; c) numai de comportamentul productorului; d) atitudinea indiferent. 174. Metoda pragului de rentabilitate ca metod de stabilire a tarifelor servieiilor pe piata cu concurent imperfecta, se poate aplica prin procedeele: a) determinarea nivelului cererii de servicii a populatiei; b) determinarea produetiei minime i determinarea tarifului minim; c) cercetarea cererii nesatisfacute de servicii a populatiei; d) cercetarea cererii de servicii a ntreprinderilor.

54

175. Activittile ce fac obiectul vnzrii i curaprrii pe piat, indiferent de momentul plti, tipul de prt practicat (prt de vnzare, tarif etc.) i modalittile de ncasare reprezint servicii: a) de piat; b) traditionaie; c) livrate permanent; d) discrete. 176. Serviciile de piat pentru popuatie se pot grupa n functie de mai multe criterii. Marcati varianta fals: a) caracteristiciie beneficiarului serviciului; b) natura relatiilor economice i financiare ce intervin ntre prestator i beneficiar; c) continutul activittii prestatiei; d) dimensiunie cererii nesatisfacute. 177. Serviciile pentru popuatie se pot grupa m: a) servicii personale (individale) i servicii colective; b) servicii din sectorul public, asociativ i privt; c) servicii traditionaie, servicii moderne sau noi; d) servicii livrate permanent i servicii discrete. 178. Serviciile privind, n principal, bunurile serviciilor: a) eu efect direct asupra persoanelor; b) personale (individale); c) colective; d) personalzate. 179. nchirierile de iocuinte, nchirierile autoturisme sunt servicii: a) de reparatii i ntretinere; b) eu efect direct asupra persoanelor; c) personalzate (individualizate); d) eu caracter locativ. de fac parte din categora

bunuri,

mchirierile

de

180. Repararea bunurilor de uz ndelungat, spltorii, curttorii sunt servicii: a) de reparatii i ntretinere; b) eu efect direct asupra persoanelor; c) personalzate (individualizate); d) eu caracter locativ.

serviciile

dupa

vnzare,

55

181. Serviciile cu efect asimilabil investitiiior sunt servicii: a) cu efect asupra persoanelor; b) asimilabile consumului; c) privind in principal bunuriie; d) personalzate. 182. Serviciile asimilabile consumului sunt servicii: a) cu efect asupra persoanelor; b) cu efect asimilabil investitiiior; c) privind in principal bunuriie; d) personalzate. 183. Serviciile de nvtmnt, informtica i sntate sunt servicii: a) cu carcter locativ; b) cu efect asimilabil investitiiior; c) asimilabile consumului; d) de reparatii i ntretinere. 184. Serviciile de transport, telecomunicatii i turism sunt servicii: a) cu caracter locativ; b) cu efect asimilabil investitiiior; c) asimilabile consumului; d) de reparatii i ntretinere. 185. Aprarea national, relatiile externe, mentinerea ordinii, protejarea mediului sunt servicii: a) destnate colectivittii n ansamblul su; b) personalzate; c) cu caracter lucrativ; d) personale. 186. Serviciile de piat pentru populatie, n prezent, sunt priva tizate n: a) totalitate; b) mica proportie; c) cea mai mare proportie; d) cea mai mica proportie.

56

187. Marcati categora de servicii colective pentru populatie: a) personalzate (individualzate) i sei*vicii destnate coectivittii in ansamblul su; b) privind in principal bunurile i servicii le cu efect direct asupra persoanelor; c) cu caracter locativ i servicii de reparatii i mtretinere; d) cu efect asimilabil investitiilor i servicii asimilate consumului. 188. Serviciile de piat nu cuprind: a) servicii prestate in principal pentru populatie; b) servicii prestate in principal pentru operatorii economici; c) servicii de transporturi, depozitare i comunicatii; d) servicii destnate coectivittii in ansamblul su. 189. n cadrul serviciilor de piat prestate in principal pentru ntreprinderi, in ultimii ani, cea mai mare pondere o detin: a) tranzactiile imobiliare; b) informtica activittile conexe; c) activittile juridice, contabilitate i revizie contabil; d) arhitectur, nginerie i alte consultatii tehnice. 190. Prin eficient se intelege: a) obtinerea unui anumit rezultat cu cele mai mici intrri (input-uri) posibile sau obtinerea unui rezultat (output) maxim cu un nivel dat al resurseior; b) expresia raportului dintre efectul til (rezultatul) i efortul depus (resursele utilzate i consmate); c) masura in care efectul realizat se apropie de cel dorit; d) relatia dintre efectele sociale obtinute i efortul facut, la nivel micro i macroeconomic. 191. Prin eficient economic se intelege: a) obtinerea unui anumit rezultat cu cele mai mici intrri (input-uri) posibile sau obtinerea unui rezultat (output) maxim cu un nivel dat al resurseior; b) expresia raportului dintre efectul til (rezultatul) i efortul depus (resursele utilzate i consmate); c) msura in care efectul realizat se apropie de cel dorit; d) relatia dintre efectele sociale obtinute i efortul facut, la nivel micro i macroeconomic.

57

192. Prin eficacitate se intelege: a) obtinerea unui anumit rezultat cu cele mai mici intrri (input-uri) posibile sau obtinerea unui rezultat (output) raaxim cu un nivel dat al resurselor; b) expresia raportului dintre efectul til (rezultatul) i efortul depus (resursele utilzate i consmate); c) msura in care efectul realizat se apropie de cel dorit; d) relatia dintre efectele sociale obtinute efortul facut, la nivel micro i macroeconomic. 193. Prin eficienta social se intelege: a) obtinerea unui anumit rezultat cu cele mai mici intrri (input-uri) posibile sau obtinerea unui rezultat (output) maxim cu un nivel dat al resurselor; b) expresia raportului dintre efectul til (rezultatul) i efortul depus (resursele utilizate i consmate); c) msura in care efectul realizat se apropie de cel dorit; d) relatia dintre efectele sociale obtinute i efortul facut, la nivel micro i macroeconomic. 194. Eterogenitatea i complexitatea efectelor utile rezultate din activittile de servicii confer efcientei: a) calitti deosebite, greu de comensurat; b) o sfer mult mai larg de cuprindere si evaluare; c) o sfer restrns de cuprindere i evaluare; d) calitti identice cu ale bunurilor materiale. 195. La nivel macroeconomic, eficienta sectorului tertiar este influentat de modul de alocare a resurselor in economieintre: a) diferite sectoare ale economiei i intre consum i investitii; b) diferite ramuri industrale productoare de bunuri materiale i intre investitii; c) sectoarele primar, secundar i tertiar; d) diferite categorii de servicii cuprinse in sectorul tertiar. 196. Eficienta sectorului de servicii prezint o serie de particularitti privind: a) semnificatia i modalitatea de evaluare; b) continutul; c) complexitatea metodologiei de calcul; d) modalitatea de evaluare.

58

197. Unele dintre particularit tile eficientei serviciilor se refera la: a) existenta efectelor directe i a efectelor indirecte; b) puterea de cumprare a clientilor; c) dimensiunie timpului iiber al populatiei; d) stilul de viaja al consumatorului. 198. mbunttirea calittii serviciilor contribuie la sporirea gradului de satisacere a nevoilor consumatorului, cu urmri pozitive n planul: a) relatiilorde familie i societate; b) social, cultural i economic; c) relatiilor cu pia|a i in interiorul intreprinderilor; d) managementuiui. 199. Performanta reprezint: a) desfaurarea unei activittii in conditii de profitabilitate; b) o stare de competitivitate a unei ntreprinderi care ii asigur o prezent durabil pe piat; c) acoperirea tuturor cheltuielilor din veniturile realizate; d) realizarea de indicatori economico-financiari la nivelurile prognozate. 200. Performanta este sinnima cu: a) eficienta economic; b) eficienta social; c) eficacitatea; d) avantaj competitiv. 201. Indicati principiu de baza al metodologiei de cercetare a calittii mrfurilor, prin care se are n vedere obtinerea unui rezultat final ct mai exact privind calitatea produselor: a) stabilirea concordante} dintre necesitate i produs; * , b) prelucrarea i analiza datelor; c) integrarea rezultatelor partiale; d) completarea reciproca a metodelor. 202. Calitatea este rezultatul: a) caracteristicilor izolate aie produselor\serviciilor luate separat; b) nsumrii valorilor caracteristicilor unui produs\serviciu; c) asamblarii mecanice a unor componente ale calittii; d) unittii\sintezei caracteristicilor unui produs\serviciu.

59

203. Care dintre metodele de cercetare a calittii mrfurilor urmarete stabilirea unei corelatii rationale intre gradul de satisfacere a nevoiior (calitate) i costuri: a) analiza morfolgica; b) analiza valorii; c) analiza structurii; d) metoda brainstorming. 204. Care dintre metodele clasice de cercetare a calittii se aplica produselor complexe, cu grad nalt de tehnicitate: a) metodele experimental; b) analiza functional; c) analiza structurii; d) analiza comparativa. 205. Identifiearea celor mai bune idei de produse i servicii noi culese de la un grup de subiecti, se realizeaz aplicnd: a) metoda brainstorming; b) metoda morfologica; c) analiza comparativa; d) metoda experimentis. 206. Conceptul de calitate definit prin lnsuirile esentiale ale unui obiect care ti fac s se disting de tate celelalte, exprima: a) sensul tehnic al conceptului; b) sensul flozofic; c) sensul economic; d) sensul social. 207. Calitatea exprimat prin gradul de satisfacere a nevoilor clientului, indic: a) sensul economic al conceptului; b) sensul social; c) sensul tehnic; d) sensul fdozofic. 208. Calitatea exprimat prin gradul de utilitate optim in cheltuielile ocazionate la productor i client, indic: a) sensul social al conceptului; b) sensul tehnic; c) sensul economic; d) sensul fdozofic. raport cu

60

209. Ierarhizarea produselor in funetie de nivelul calitfii atins pe piaa interna $i externa se poate efecta prin: a) indicii de calitate ai produselor; b) analiza comparativa; c) analiza structurii; d) analiza morfolgica. 210. Defnitia conceptului de calitate in care se pune accent i pe componente extracalitative se refera la: a) calitatea reala; b) calitatea de excelent; c) calitatea contractat; d) calitatea total. 211. Multitudinea caracteristicor de calitate ale produselor determina: a) caracterul dinamic al calittii; b) caracterul complex al calittii; c) caracterul istoric al calittii; d) caracterul social al calittii. 212. Precizati varianta de rspuns necorespunztoare in legtura cu factorii care determina caracterul dinamic al calittii: a) evaluarea costurilor noncalittii; b) progresul tiintific i tehnic; c) exigentele crescnde ale consumatorilor; d) concurenta. 213. Care dintre cile de creyere continu a calittii este concretizat prin imtaunttirea nivelului unor earacteristici de calitate: a) extensiva; b) intensiva; c) obiectiv; d) exhaustiva. 214. Care dintre ipostazele calittii indica nivelul limitativ al valorilor individale ale propriettilor unui produs: a) calitatea proiectat; b) calitatea omologat; c) calitatea prescris, specificat; d) calitatea reala.

61

215. Care este ipostaza calittii productoruhii: a) calitatea comercial; b) calitatea proiectat; c) calitatea contractat; d) calitatea tehnic.

care

exprima

punctul

de vedere

ai

216. Ipostaza calittii cu important n luarea decziei de cumprare este: a) calitatea prescris; b) calitatea contractat; c) calitatea comercial; d) calitatea livrat. 217. Ipostaza calittii produselor care exprim gradu! de conformitate a valorilor individale ale caracteristicilor tehnico-incfionale cu prescriptiile standardelor i normelor tehnice in vigoare este: a) calitatea ptima; b) calitatea tehnic; c) calitatea comercial; d) calitatea omologat. 218. Existenta unui decalaj redus Intre calitatea tehnic i calitatea comercial determin: a) necesitatea cunoaterii permanente a cerintelor i exigentelor clientilor; b) creterea stocurilor; c) imobilizarea fondurilor; d) alte efecte negative. 219. Indicati varianta de rspuns necorespunztoare referitoare la relatia dintre calitatea tehnic i cea comercial a produselor: a) se interconditioneaz reciproc; b) intre ele exist o tendint de apropiere; c) decalajul relativ mare dintre ele indica o concordant intre cerere i oferta in privinta calittii; d) decalajul redus dintre ele indica rolul stimulativ al cerintelor clientilor in creterea nivelului calitativ. 220. CaracteruI dinamic este specific(indicati rspunsul incorect): a) nevoilor oamenilor; b) valorii de intrebuintare(utilittii); c) numai calittii produselor; d) dezvoltrii gradului de cultur i civilizatie.

62

221. Calitatea proiectat i realzala se poate modifica de regula n sens negativ datorit(indicati rspunsul incorect): a) conditiilor de productie; b) conditiilor de am balare; c) actiunii factorilor specifici depozitarii; d) actiunii factorilor din operatiie de manipulare i transport 222. Care dintre urmtoarele notiuni exprima n cea mai mare masura gradul de satisfacere a unor nevoi sau a unor segmente importante aie acestora: a) propriettile; b) caracteristiciie de calitate; c) indicii de calitate; d) functiile calittii. 223. Care dintre modalittile de exprimare a calittii au sfera de cuprindere cea mai mare: a) parametrii; b) indicii; c) caracteristiciie; d) indicatorii calittii. 224. Care sunt caracteristiciie de calitate aie produselor a cror important este n cretere i pentru care se impun n prezent reglementri stricte pe piata externa: a) caracteristiciie economice; b) caracteristiciie ecologice; c) caracteristiciie ergonomice: d) caracteristiciie functionale. 225. Care a) b) c) d) dintre urmtoarele caracteristici sunt caracteristici ergonomice: gradul de poluare; biodegradabilitatea; gradul de confort, uurinta n foiosire,comoditatea; consumul de energie.

226. Precizati varianta neadevrat privind componentele ce alctuiesc calitatea ca vector rezultant: a) tehnic; b) economic; c) statistic; d) social

63

227. Indicati ordinea corect a relatiei dintre conceptele de mai jos: a) functii - calitate - proprietati - caracteristici - cerinte; b) calitate - proprietti - functii - caracteristici; c) cerinte - proprietati - caracteristici - functii - calitate; d) proprietti-cerinte-caracteristici-calitate -functii, 228. Masura utilitatii produselor este exprimat prin: a) valoarea de ntrebuintare; b) an um ite proprietati; c) calitate; d) destinatie. 229. Punctul de pornire n realizarea produselor i serviciilor l constituie: a) proiectarea; b) receptia materiilor prime; c) cunoaterea nevoilor sociale; d) aprovizionarea. 230. Utilitatea marfurilor (valoarea de ntrebuintare) i calitatea sunt concepte; a) ce se pot nlocui unul cu altul; b) identice; c) independente; d) aflate n strnsa interdependent 231. In functie de utilitate (valoare de ntrebuintare), produsele sunt diferentiate ntre ele, pe: a) grupe i subgrupe; b) categorii de calitate; c) clase; d) caracteristici de calitate. 232. Precizati varianta de rspuns necorespunztoare n legtur cu caracteristicile de calitate ale unui produs: a) sunt cele mai importante proprietati; b) sunt selectionate dup aportul lor la stabilirea gradului de utilitate al produsului la un moment dat; c) ele reprezint ultima treapt a sintezei n evaluarea calittii; d) cuprind un numr restrns de proprietati.

64

233. Care dintre urmtorii factori influenteaz calitatea: a) ambalarea, transportul, pstrarea; b) cercetarea i proiectarea; c) materiile prime; d) managementul calitafii. 234. Care dintre urmtoarele conceptului de ealitate: a) caiitatea relativa; b) nivelul calitatii; c) msura cattii; d) clasa de ealitate, notiuni exprima sensul cantitativ al

235. Termenul de clas" de ealitate exprima: a) rangul unor entitti care ndeplinesc aceeai functie n utilizare; b) sensul calitativ al entittilor; c) sensul tehnic al cattii; d) sensul social al calitatii. 236. Care dintre ipostazele calitatii are un roi hotrtor n prevenirea defectelor i n economisirea de resurse materiale i umane: a) calitatea prescris; b) calitatea proiectat; c) calitatea contractat; d) calitatea reala. 237. Cerintele elientului prevzute n doeumentatia tehnic de proiectare a produselor dar nerealizat n productie reprezint: a) neconformitafi; b) risip; c) inutilitate; d) superficialitate. 238. Supracalitatea nesolicitat de client i nespecifcata n doeumentatia tehnic de realizare a produselor reprezint: a) neconformitate; b) risip; c) insatisfactie; d) superficialitate.

65

239. Rezultatul gruprii a dou sau mai multe earacteristici de calitate de regula complementare este reprezentat de: a) functiile calittii; b) eerintee de calitate; c) propretti; d) nivelul calittii. 240. Precizati functia calittii reprezentat de caracteristiciie psihosenzoriale, ergonomice i estetice; a) functia tehnic; b) functia economica; c) functia social; d) functia de disponibilitate, 241. Care dintre caracteristiciie tehnico-functionale ale produselor folosint tndelungat exprima functionalitatea n timp a aeestora: a) caracteristiciie fizice; b) fabilitatea i mentenabilitatea; c) caracteristiciie fzico-mecanice; d) caracteristiciie tehnice. de

242. Care dintre urmtoarele caracteristici de calitate ale produselor sunt obiective: a) caracteristiciie psihosenzoriale; b) caracteristiciie tehnice; c) caracteristiciie ergonomice; d) caracteristiciie ecologice. 243. Care dintre ipostazele calittii exprima gradul in care un produs ndeplinete serviciul specificat, n conditii de cost global minim: a) calitatea reala; b) calitatea prescris; c) calitatea omologat; d) calitatea optima. 244. Care dintre componentele calittii exprima optiunile consumatorilor formulate ca expresii generale ale necesittilor aeestora: a) propriettile; b) caracteristiciie de calitate; c) cerintele de calitate; d) functiile calittii.

66

245. Care este varianta de rspuns necorespiinztoare referitoare atribuirea mreii de ealitate: a) se acord pe timp nelimitat; b) este atribuit prin certificatul de marca; c) atribuirea se face de catre organisme nafionale i Internationale; d) poate fi retrasa cnd nu se mai respecta conditiile din contract.

la

246. Precizati afirmatia neadevrat privind obiectivul standardizrii de asigurare i mbunttire a calittii produseior/seryiciilor: a) standardele sunt cele mai bune surse de documentare in domeniul calittii produselor/serviciiior; b) !n standarde nu sunt specicate conditiile generale de ealitate ale produselor; c) asigur protectia consumatorilor a mediului prin fixarea limitelor elementelor nocive din produse; d) constituie ci de reducere a pierderilor cauzate de noncalitate i supracalitate; 247. Care dintre modalittile de exprimare a calittii reprezint sinteza functiilor calittii: a) parametrii; b) indicii; c) indicatorii; d) caracteristicile calittii. 248. Care dintre urmtoarele drepturi fundamntale ale consumatorilor se refera la situatiile in care produsele nu corespund calitativ n utilizare: a) dreptul de satisfacere a necesittilor fiindamentale; b) dreptul la informare i educare; c) dreptul la compensare; d) dreptul la protectia snttii i securittii, 249. Care dintre cerintele de mbunttire a calittii produselor din punct de vedere ecologic se refer la descompunerea produselor poluante, sub actiunea factorilor din mediu, n componente nepoluante: a) s utilizeze materii prime refolosibile; b) s necesite consum redus de energie: c) s fie biodegradabile; d) s fie reciclabile.

67

250. Asgurarea mbunttirea calitatii produselor/serviciilor ca principal obiectiv al standardizrii se realizeaz prin prescrierea in standarde (indicati varianta incorect): a) a unui nivel maxim al caracteristicilor de calitate ale produselor; b) metodelor de analiza i ncercri; c) conditiilor de ambalare, pstrare, depozitare; d) modalittilor de efectuare a receptiei calitative a loturilor de mrfuri. 251. Notiunea de cmert nu definete: a) o functie economic; b) o profesiune, care se practica in cadrai economiei de piat, asigurnd realizarea actelor de schimb; c) transferal titlului de proprietate; d) cumprarea unui bun ndelungat pentru dotarea locuintei. 252. Comertul pune la dispozitia consumatorilor/utilizatorilor bunuri i servicii n conditii de: a) timp, Joe, cantitti, Sortiment, prt; b) cantitate, prt, pozitii sortimentale; c) unitti de incrctur pachetizate; d) structura sortimental preambalat i codifcat. 253. n codul comercial, actele de comert sunt definite ca: a) acte proforma specifice; b) acte de productie industrala, de transport, de curtaj etc.; c) acte juridice de ramur; d) acte formale. 254. De-a a) b) c) d)
A

lungul timpului, activitatea de comert s-a transformat intr-o: activitate creatoare de utilitti; activitate de servicii productoare de satisfactii; simpl activitate de intermediere; activitate complexa de transfer a propriettii.

255. In concluzie, comertul nu este: a) un sector creator de utilitti; b) un sector creator de bunuri; c) un reprezentant in serviciul utilizatorului; d) un reprezentat in serviciul productorului.

68

256. Care dintre urmtoarele nu sunt acte de cmert? a) acte naturale; b) acte financiar-contabile; c) acte potrivit teoriei accesoriei; d) acte formale, 257. Actele de comert naturale sunt: a) reprezentate de acele activitti care, prin ei e nsele, reprezint c omert dnd profilai profesiuni celor implicati n realizarea lor; b) activittile desfaurate de agentiile de schimb valutar; c) reprezentate de toate operatiunile ce se refera la acele acte, care sunt pur civile prin natura lor, dar devin comerciale dac sunt facute de catre un comerciant eu ocazia realizar unei anumite laturi a activittii sale comerciale; d) actele de comert a cror substant comercial este data de forma lor. 258. Care din urmtoarele obligatii nu sunt specifce comerciantului: a) tinerea evidentelor primare i contabile, conservarea tuturor documentelor comerciale; b) plata impozitelor speciale, impozite pe beneficiul comercial, taxa asupra ci frei de afaceri, taxa pe valoarea adugat; c) obligatii ce decurg din calitatea de patron; d) respectarea re|etelor de fabricatie. 259. Care dintre urmtoarele nu este restrictie eu privire la libertatea de a exercita diverse activitti comerciale: a) determinarea i stipularea incapacittilor; b) stabil i rea incompatibilittilor; c) restrictii referitoare la modul de organizare a diferitelor tipuri de comert; d) organizarea sistemului de relatii, 260. Stocarea mrfurilor asigur: a) utilizarea eficienta a depozitelor; b) aprovizionarea rtmica a populatiei; c) echilibrul dintre oferta i cererea de marfiiri n cadrul pietei; d) valorifcarea eforturilor investitionale facute pentru producerea mrfurilor. 261. Prin functiile asmate, comertul tndeplinete un roi important: a) fat de producatori; b) fat de consumatori; c) att n raport eu producatori, ct i cu utilizatorii finali sau intermedian; d) fat de intermedian.

69

262. Promovarea produselor, o alta functie a comertului, se realizeaz prin: a) existenta unui personal specializat; b) existenta unor mijloace de transport adecvate; c) utilizarea diferitelor tehnici (publicitate la loeul vnzrii, merchandising, publicitate prin mass-media etc.); d) existenta unei baze tehnico-m aterale. 263. Obiectul comertului se refera la: a) punerea la dispozitia consumatorilor/utilizatorilor a produselor naturale sau fabricate de care acetia au nevoie; b) asigurarea abundentei de produse; c) stabilirea legturii ntre doua sau mai multe stadii de productie; d) asigurarea realizarii produselor care sunt cerute. 264. Printre conditiile de desfaurare aie comertului nu se nscrie: a) existenta unor agenti de nalt profesionalism; b) existenta unui sistem de depozitare i de conservare a produselor pe tot fluxul acestora, de la productor la consumator; c) existenta unor locuri n care s se desfaoare activitatea comercial; d) asigurarea abundentei de produse. 265. Comertul interior, comertul exterior i tranzitul reprezint clasifcarea comertului: a) din punct de vedere geografic; b) din perspectiva cererii; c) avnd n vedere obiectul afacerilor; d) conform dezvoltrii n teritoriu a retelei comerciale, 266. Totalitatea cumprrilor de mrfuri n scopul revnzarii sau nchirierii lor reprezint un act de comert: a) natural; b) formai; c) proforma; d) potrivit teoriei accesoriei. 267. Actele de comert care cuprind toate operatiunie ce se refera la acele acte, care sunt pur civile prin natura lor, dar devin comerciale, dac sunt facute de catre un comerciant eu ocazia realizarii unei anumite laturi a activittii sale comerciale, sunt acte de comert: a) formale; b) n virtutea teoriei accesoriei; c) naturale; d) pro forma.

70

268. Crearea cojiditiilor de realizare efectiva a actului de vnzare cuinprare reprezint o funetie: a) importants a comertului ce consta n fractionarea cantittilor mari de marfuri pe care le livreaz productia; b) ce consta n transferid mrfurilor catre zonele pnetele cele mai ndeprtate sau mai izo late, pentru a fi vndute consumatorilor; c) strict specific comertului, generat de funetiile prezentate anterior i presupune: existenta unei baze tehnico-materiale i existenta unui personal; d) ce permite asigurarea echilibrului dintre oferta i cererea de mrfuri din cadrill piete. 269. Un comerciant nu poate efecta: a) acte civile, care constau in: cumprarea unui imobil pentru uzul sau personal sau chiar pentru exercitarea activittii comerciale, cumprarea mijloacelor mobiliare, de maini pentru uzul su personal; b) acte comerciale din grupa celor naturale sau proforma: cumprri i revnzri de mrfuri, schimburi de creante etc.; c) operatiuni devenite acte de comert n virtutea teoriei accesoriei: achizitionarea de mobilier de birou, computere etc.; d) operatiuni desfaurate n vederea satisfacerii nevoilor personale pe cale ilicit. 270. Potrivit Codului Comercial, faptele de comert se grupeaz in: a) dou categorii; b) trei categorii; c) patru categorii: d) nicio catgorie. 271. Rolul comertului de distribuitor i asigurator de servicii pentru consumatori nu presupune: a) punerea la dispoziia acestora a produselor naturale sau fabricate; b) vnzarea bunurilor de consum servicii n conditii de eficient maxim; c) asigurarea realizrii produselor care sunt solictate; d) legtura dintre mai multe stadi succesive ale produetiei. 272. Concretizarea funetiei comertului privind crearea eonditiilor de realizare efectiva a actului de vnzare-cumparare presupune: a) existenta unei baze tehnico-materiale; b) existenta unui personal; c) existenta unei baze tehnico-materiale i a unui personal specializat; d) amplasarea magazinelor ct mai aproape de domiciliul cumprtorilor.

71

273. n relatie eu comunitatea, comerciantii se pot iraplica n: a) practicarea de actiuni nediscriminatorii i de angajare asigurarea sigurantei locului de munc; b) mentinerea de relatii strnse eu diferite grupuri de interes; c) respectarea legislatiei i cooperarea eu administrai! ile locale; d) dezvoltarea urban, rural, cooperarea cu administratia local.

cinstit,

274. Identificati afirmatia falsa: a) comertul exterior presupune o activitate n cadrul creia cumprtorii i vnzatorii se gsesc ntr-o tara strin sau n tari diferite; b) comertul i propune s pun produsele naturale sau fabricate la dispozitia celor care au nevoie de asemenea bunuri i servicii; c) prin funetiile asumate, comertul ndeplinete un roi important, att n raport eu produetorii, ct i cu utilizatorii fmali sau intermediari; d) principala fiinctie a comertului ce caracterizeaz nsui continutul activittii sale, se refer la asigurarea promovrii produselor. 275. Identificati afirmatia adevrat: a) notiunea de comerciant are n vedere persoana fizic a crei activitate prestat const n transform area materiilor prime n produse; b) un agent economic pentru a fi considrt comerciant trebuie doar s actioneze n numele su personal; c) faptele de comert n sens larg cuprind cumprarea de mrfuri i produse finite spre a fi vndute"; d) comertul de asigurri are n vedere toate operatiunile referitoare la actele de asigurare a unor riscuri, mijlocite de plata unor prime de asigurare. 276. Identificati afirmatia falsa: a) notiunea de comert, sub aspect juridic, definete o profesiune, care se practic n cadrul economiei de piat, asigurnd realizarea actelor de schimb; b) notiunea de comert are un continut complex, deflnind o functie economic, ce const n a cumpra materii prime sau alte produse pentru a le revinde n acelai stadiu fizic, dar n conditiile preferate de ctre consumatori (timp, loc, cantitti, Sortiment, prt); c) activitatea de comert, pe msura dezvoltrii societtii, a suferit profonde modificari, transformndu-se dintr-o simpl activitate de intermediere, ntr-o activitate creatoare de utilitti; d) comertul propriu-zis cuprinde toate actele de vnzare i cumprare ale produselor naturale transferate sau fabricate.

72

277. Identificad afirmatia adevarat: a) comertui asigur mrfurilor o valoare ridicat; b) etica reprezint un sistem de principii morale i de metode pentru aplicarea acestora; c) comertui interior presupune o activitate n cadrul creia cumprtorii i vnztorii se gsesc ntr-o tara strain sau n tari diferite; d) etica reprezint un sistem de principii imorale. 278. Comertui, n relatia eu consumatorii, asigur: a) ameliorarea polurii fonice, vizuale, olfactive; b) practicarea de actiuni nediscriminatorii i de angajare cinstit, asigurarea sigurantei locului de munc; c) informarea corect, cinstit privind produsul, ambalajul, publicitatea, calitatea bunurilor, siguranta produselor, serviciilor, garantii, dialog; d)ndeplinirea obligatiilor lgislative, cooperarea eu administratiile locale pentru rezolvarea problemelor sociale, 279. n ceea ce prvente asumarea responsabilittii sociale fat de angajati, comerciantii trebuie sa: a) contribuie la ameliorarea polurii fonice, vizuale, olfactive; b) respecte i sa ndeplineasc obligatii de legislatie, sa coopereze eu administratiile locale pentru rezolvarea problemelor sociale; c) informeze corect i la timp consumatorii eu privire la calitatea bunurilor, siguranta produselor, serviciilor i garantiilor; d)practice ac|iuni nediscriminatorii i de angajare cinstit, asigurarea sigurantei locului de munc etc.. 280. O firma de comert promoveaz un comportament etic dac: a) salariatii au dreptul sa critice c o n f i e n t etica i legalitatea actiunilor firmei atta timp ct critica nu violeaz drepturile altor indivizi din cadrul firmei; b) salariatii au dreptul de a exercita i ndeplini anumite ordine care violeaz acele principii morale acceptate n mod obinuit sau norme religioase la care ei adera; c) clientii nu au dreptul la o informare corect asupra produselor comercialzate de catre firma (calitate, materii prime, an de fabricatie, continut, prt, modifican de prt i cauzele acestor modificri etc.); d) clientii vor fi tratati diferentiat n functie de statut, catgorie socioprofesional sau relatii.

73

281. Care dintre urmtoarele functii ale comertului presupune organizarea, in cadrul retelei comerciale, a unor operatiuni specifice, cum ar fi; portionarea, dozarea preambalarea mrfurilor, prelucrarea lor (in cadrul alimentatiei publice), sortarea dup criterii comerciale, controlul continuu al calittii: a) stocarea mrfiirilor; b) fractionarea cantittilor mari de mrfuri pe care le livreaz productia. formarea sortimentului comercial i asigurarea micilor cantitti care urmeaz a fi puse la dispozifia consumatorilor; c) crearea conditiilor de realizare efectiva a actului de vnzare cumprare; d) asigurarea promovri i produselor. 282. Prin care dintre urmtoarele functii ale comertului, comerciantul cunoa^te tate aspectele ce contureaz procesul de vnzare al mrfurilor i dispune de mijloace specifice de influentare a cumprtorilor i de orientare a actului de vnzare - cumprare: a) crearea conditiilor de realizare efectiv a actului de vnzare cumprare; b) stocarea mrfiiri lor; c) asigurarea promovrii produselor; d) cumprarea mrfurilor de la productori sau colectori - in cazul productiei agricole - i transferarea acestora in depozite, in vederea pregtirii lor pentru vnzarea catre utilizatorii fmali sau intermedian. 283. Identificati afirmatia fals: a) comertul este un sector creator nu de bunuri, ci de utilitti; b) comertul este un reprezentant in serviciul utilizatorilor i al productori lor, cuprinznd o parte semnificativ a fluxului monetr dintr-o tara; c) intr-o economiei moderna, prin crearea sistemului de piat comertul are rolul de instrument de reglare a mecanismului de piat, asigurnd confruntarea cererii cu oferta, prin materializarea actelor de vnzare cumprare; d) ca ramur a economiei nationale, comertul cuprinde activitatea persoanelor fizice special izate in acte civile. 284. Identificati afirmatia adevrat: a) activitatea de comert, pe msura dezvoltrii societtii, a suferit profimde modificri, transformndu-se dintr-o activitate creatoare de utilitti intr-o simpl activitate de intermediere;

74

b) n comert se desfaoar doar activitti de intermediere a actelor de vnzare cumprare; c) comertul este un sector creator de bunuri; d) activitatea de comert are ca obiect mar fa, operatiunile de vnzare cumprare aie acesteia. 285. Rolul comertului se coneretizeaz n: a) informarea consumatorilor, controlnd ntregul sistem de comunicatii lgat de vnzarea produselor 1 de aprovizionarea eu mrfuri a populajiei; b) fluidizare a productiei n orice zona; c) asigurarea unei valori medii marfurilor, avnd n vedere valoarea lor ridicata ntr-o regiune unde lipsesc i slaba ior valoare n zonele n care respectivele mrfuri sunt mai mult dect abundente; d) distributia i asigurarea de bunuri j servicii; stabilirea legturii ntre dou sau mai multe stadii aie productiei; asigurarea realizrii produselor care sunt cerute; crearea de noi debuee pentru produsele respective, 286. Pluraismul f ormelor de proprietate semnifica existenta unei multitudini de forme pentru exprimarea celor doua elemente necesare defmirii conceptului de proprietate: a) subiectul obiectul; b) subiectul i valoarea propriettii; c) proprietatea publica i proprietatea priva ta; d) continutul i forme le de comercializare. 287. Subiectul propriettii este: a) concretizat n bunuri i servicii; b) doar individul; c) orice structura organizatorica ce se constituie; d) beneficiarul dreptului de posesie, utilizare, decizie i uzufruct. 288. Libra initiativa este: a) dreptul agentilor economic! de a disputa aceeai piat; b) libra circulate a capitalurilor, a fortei de munc, a mrfurilor; c) o conturare i o consecint a existentei fi garantrii propriettii private; d) obligatia organelor centrale de a nlesni libra concurent.

75

289. Asocierea combinarea presupune reunirea a dou sau mai multe persoane fizice/juridice In scopul: a) fundamentar i i indicatorilor de performanta a activittii comerciale; b) constituirii unei structur comerciale prin liberul consimtamnt al prtilor contractante; c) dezvoltrii strategic e a pietei un or produse; d) cooperrii realizarii de investifii. 290. Specializarea activittii comerciale evidentiaz: a) promovarea anumitor forme de vnzare, livrare, distributie a mrfurilor de la productori la consumatori; b) aplicarea principiilor de organizare a activittii comerciale la nivel microeconomic; c) consacrarea ntr-un anumit gen de activitate, limitarea la un anumit domeniu, la o marfa, familie sau sector de mrfuri; d) practicarea numai unei anumite forme de comert 291. Pluralismul formelor organizatorice nu este un principiu consecint a aplicrii urmatoarelor principii: a) dezvoltarea piramidal a comertului; repartizarea magazinelor pe teritoriu; b) legalitate; libera initiativ; c) pluralismul formelor de proprietate; asociere - combinare; d) specializarea; aria de activitate. 292. Identificati afirmatia falsa: a) proprietatea privat atesta faptul c dreptul de posesie, utilizare, decizie i uzufruct revine statului; b) pluralismul formelor de proprietate semnific existenta unei multitudini de forme pentru exprimarea celor dou elemente necesare definirii conceptului de proprietate: subiectul i obiectul acesteia; c) subiectul este beneficiarul dreptului de posesie, utilizare, decizie uzufruct; d) tate institutiile, organismele, structurile organizationale angrenate n relatii de schimb, de comert constituie ansamblul comercial" (aparatul comercial). 293. Forma de proprietate cooperatista a luat natere n anu 1844 la: a) Paris (Franta); b) Rochdale (Anglia); c) Londra (Anglia); d) Hamburg (Germania).

76

294. Identificati afirmatia adevrat: a) concurenta este o conturare i o consecint a existentei i garantrii propriettii prvate; b) concurenta neloial exprima relatiile dintre agentii economici desfaurate in spiritul iegii, cu scopul realizrii profitabile a bunurilor economice; c) forma de proprietate cooperatist a luat na^tere in anu 1844 la Rochdale (Anglia); d) asocierea poate fi doar de tip general. 295. Care dintre urmtoarele principii de organizare a activittii comerciale evidentiaz consacrarea ntr-un anumit gen de activitate, limitarea la un anumit doraeniu, la o marf, familie sau sector de mrfuri: a) libera initiativ; b) concurenta; c) pluralismul organizatoric; d) specializarea. 296. Care dintre urmtoarele principii de organizare a activittii comerciale este principiu - consecint a actiunii, aplicrii precedentelor principii (legalitate, libera initiativ, pluralismul formelor de proprietate, asociere - combinare, specializare, arie de activitate); a) pluralismul formelor organizatorice; b) specializarea; c) protectia consumatorilor; d) legal itatea. 297. Care dintre urmtoarele principii de organizare a activittii comerciale identifica, precizeaz zona teritorial in care comerciantul are dreptul legal s-i d e s l o a r e activitatea n calitate de persoan fizic sau jurdica, in care o structur comercial i manifest functiile, competentele i !i asuma rspunderile care i revin: a) specializarea; b) aria de activitate; c) pluralismul formelor de proprietate; d) asociere - c o m b i n a r e . 298. Dreptul de posesie, utilizare, decizie i uzufruct revine individului ori indivizilor, in calitatea lor de persoane fizice sau juridice, in cazul propriettii: a) publice; b) mixte: capital public intern cu capital public extern;

77

c) private; d) mixte: capital public intern eu capital privat extern. 299. Identifcati afirmatia adevrat: a) pluralismul formelor organizatorice este un principiu - consecinta a actiunii, aplicrii principiilor protectia consumatorilor i protejarea mediului; b) concurenta loial este reprezentat prin acele acte sau forte contrare uzantelor cinstite n activitatea comercial; c) forma de proprietate cooperatist a luat natere n anul 1844 la Paris (Franta); d) specializarea evidentiaz consacrarea ntr-un anumit gen de activitate, limitarea la un anumit domeniu, la o marfa, familie sau sector de mrfuri. 300. Identifcati afirmatia falsa: a) concurenta loial exprima relatiile dintre agentii economici desfaurate n spiritul legii, eu scopul realizrii profitabile a bunurilor economice; b) concurenta neloial este reprezentat prin acele acte sau forte contrare uzantelor cinstite n activitatea comercial; c)asocierea - combinarea presupune reunirea a dou sau. mai multe persoane fizice sau/i juridice n scopul constituirii unei structuri comerciale prin liberal consimtmnt al prtilor contractante; d)aria de activitate evidentiaz consacrarea ntr-un anumit gen de activitate, limitarea la un anumit domeniu, la o maria, familie sau sector de mrfuri. 301. Subiectul este beneficiarul dreptului de posesie, utilizare, decizie uzufruct, i nu poate fi: a) individul; b) familia: c) organizatia national; d) liberal arbitra. 302. Care dintre caracteristicile de mai jos corespunde comertului independent? a) ntreprinderile nu au nicio legtur eu organisme coordonatoare sau centralizatoare aie activittii; b) firmele funetioneaz ntotdeauna ca societti n nume colectiv sau eu rspundere limitat; c) firmele funetioneaz doar n comertul eu ridicata; d)aprovizionarea se face doar prin intermediul unor centrale de aprovizionare.

78

303. Comertul asociat reprezint un sistem de organizare a aparatului comercial care euprinde: a)magazinele populare, lanturile voluntare, gruprie cumprtorilor grositi i nagazinele colective ale independentilor; b)cooperativele detailitilor, lanturile voluntare, franciza i gruprie de cumprare; c) lanturile voluntare, marile magazine, magazinele colective ale independentilor i magazinele cu sucursale; d)cooperativele detailitilor, lanturile voluntare, gruprie cumpartorilor grositi i magazinele colective ale independentilor. 304. Caracterstica generala a sistemului de asociere sub forma lanturilor voluntare" consta n faptul c: a) mai multi comercianti cu amnuntul, numiti cpetele lantului", se grupeaz ntre ei, dup care atrag n grupui astfel format o parte din comerciantii cu ridicata; b) mai multi comercianti cu amnuntul, care actioneaz in aceeai bran sau similare, se nese, formnd o organizatie, care ii asum i functia de grosist; c) mai multi comercianti cu ridicata, numiti cpetele lantului11, se grupeaz ntre ei, dupa care atrag n lantul astfel format o parte din colaboratorii lor, comercianti cu amnuntul; d) mai multi comercianti cu ridicata, care actioneaz n aceeai bran sau similare, se nese, formnd o organizatie, care i asum i functiile comertului cu amnuntul. 305. Gruprie de cumprare ale comerciantilor cu ridicata sunt ntlnite numai n: a) sectorul mrfurilor alimentare; b) sectorul de alimentatie publica; c) sectorul materiilor prime; d) sectorul mrfurilor nealimentare sau bunurilor destnate consumului intermediar. 306. Magazinele colective ale independentilor reprezint o forma speciflc de organizare a: a) comertului independent; b) comertului asociat; c) comertului capitalist integrat; d) comertului cooperatist integrat.

79

307. Dupa natura participantilor i a formelor de proprietate, specialitii structureaza sistemul de organizare a comertului intgrt n: a) forme capitaliste i forme particlare; b) forme cooperatiste i forme particlare; c) forme capitaliste i forme cooperatiste; d) forme de stat i cooperatiste. 308. Frmele capitaliste ale comertului intgrt sunt: a) magazinele populare, magazinele colective ale independentilor i magazinele cu sucursale; b) lanturile voluntare, magazinele colective ale independentilor i cooperativele de consum; c) cooperativele administratiei, magazinele populare i lanturile voluntare; d) marile magazine, magazinele cu sucursale i magazinele populare. 309. Care dintre cele enumerate mai jos nu este caracterstica a marilor magazine (forma de organizare a comertului intgrt)? a) procesul de vnzare se desfaoar pe o suprafat mare i foarte mare, flecare raion reprezentnd un magazin; b) sortimentul de mrfuri oferit este foarte larg; c) preturile produselor comercialzate sunt mai mari dect la magazinele traditionale; d) serviciile comerciale se interfereaz cu produsele oferite. 310. Care dintre urmtoarele nu este element spcifi privind functionarea magazinelor cu sucursale: a) directia generala; b) directia comercial; c) directia cntrala; d) depozitul central. 311. Magazinele populare ~~ ca forma de organizare a comertului intgrt au anumite caracteristici proprii. Care dintre cele enumerate mai jos nu se ncadreaz In aceast catgorie? a) raioanele de produse alimentare reprezint punctul de atractie ai fiecrui magazin; b) raioanele, ltele dect cele alimentare, comercializeaz o gam relativ restrns de produse; c) toate produsele se vnd la preturi mai reduse sau foarte avantajoase fat de alte tipuri de unitti; d) setul de servicii comerciale este complex.

80

Formeie eooperatiste ale comertului intgrt sunt: a) cooprt i ve le de con s um i cooprative le marilor ntreprinderi sau ale administratiei; b) magazinele colective ale independentilor \ magazinele cu sucursale; c) magazinele colective aie independentilor i cooperativele de consum; d) cooperativele administratiei i magazinele populare. 313. Franciza nu este: a) o forma de valoricare a drepturilor de proprietate intelectual; b) o forma de marketing i distributie international; c) o modalitate de Infi intare a unei afaceri; d) o forma de diversificare a pietei. 314. Franciza, ca sistem de distributie: a) are la baz o licent de ordn comercial acordat de catre o ntreprindere ctre o alta pentru exploatarea unei marci originale, a unor metode i tehnici particulare, nsofita de asistenta tehnica, comercial i managerial necesar; b) reprezint un compromis ntre forme de distributie i metode de vnzare; c) consta n utilizarea mardi unei firme cu bun renume; d) reprezint un mijloc de promovare a afacerilor printr-un management eficient. 315. Identifcati afirmatia adevrat: a) comertul independent reprezint o forma de organizare comercial n cadrul careia ntreprinderea de comert - cu ridicata sau cu amnuntul nu are nicio legtur cu organisme coordonatoare aie activittilor de cumprare sau de vnzare, adic nu sunt asociate sau integrate; b) capacitatea financiar a firmelor de comert independent este mare; c) preturile practcate sunt ntotdeauna inferioare selor practicate de comerciantul asociat sau intgrt; d) lanUirile voluntare reprezint o form a comertului intgrt de organizare a aparatului comercial. 316. Identifcati afirmatia falsa: a) frmele de comert independent sunt n cea mai mare parte ntreprinderi familiale, constituite cteodat n nume colectiv sau sub forma societtilor cu rspundere limitat; b) magazinele colective aie independentilor reprezint o forma a comertului intgrt de organizare a aparatului comercial; c) capacitatea financiar a firmelor de comert independent este slab;

81

d) preturile practcate de frmele de comert independente sunt ntotdeauna superioare celor practcate de comerciantul asociat sau intgrt, ca urmare a gestiunii irationale a mrfurilor i proceselor de vnzare, a costurilor de achizitionare foarte ridicate ce revin pe produs, n conditiile achizitionrii unor partizi mici de mrfuri, a marjelor de prt foarte ridicate. 317. Care dintre urmatoaree forme de organizare a aparatului comercial este specifica comertului intgrt: a) gruprile de cumprare" sau cooperativele" comerciantilor eu amnuntul; b) lanturile voluntare; c) magazine eu sucursale; d) magazinele colective aie independentilor. 318. Care dintre urmatoaree forme de organizare a aparatului comercial este specifica comertului asociat: a) marile magazine; b) magazine populare; c) magazine eu sucursale; d) lanturile voluntare. 319. Marile magazine, ca forma de organizare a comertului intgrt, reprezinta: a) n ansamblul lor, o forma a comertului eu amnuntul, n cadrul creia firmele comerciale dispun de o mare suprafat de vnzare accesibil publicului, oferind n acelai local sau n localuri diferite, alturi de bunuri de consum, grupate n raioane si de o serie de servicii comerciale, iar flecare raion face oficiul unui magazin specializat; b) o form specific a comertului asociat, axate pe vnzarea mrfurilor cu amnuntul, ce dispun de mari suprafete comerciale i sunt organzate pe raioane specializate; c) o grupare formata din unul sau mai multi comercianti cu ridicata i comercianti cu amnuntul, selectionati de catre comercianti i cu ridicata din rndul clientilor fideli cu care colaboreaz; d) asociatii n cadrul crora negustorii din acelai sector sau sectoare similare se nese, formnd o organlzatie, care i asuma, printre ltele, i functia de grosist

82

320. Gruprile de cumprare sau cooperativele" comerciantilor cu amnuntul, la originea lor, sub aspect functional: a) sunt organizate n asociatii, cooperative cu capital variabil, pentru a facilita intrarea i ieirea aderentilor potrivit propriilor lor optiuni; b) au fost create exclusiv pentru a asigura aprovizionarea comerciantilor cu amnuntul; c) presupune drepturi egale pentru toti membrii; d) presupune libertatea membrilor asociatiei de a se putea retrage, n mod ber, aa cum au i adera t la respectiva grupare. 321. Identificati afirmatia falsa: a) cooperativele de consum reprezint sociefti ale cror membrii se nese pentru a-i asuma o functie de distributie, beneficiile realizate fiind repartizate ntre toti membrii cooperatori; b) n literatura de specialitate se cunosc dou forme cooperatiste ale comertului integrat: cooperativele de consum i cooperativele marilor ntreprinderi sau ale administratiei; c) marile magazine reprezint ntreprinderi sau firme de cmert, care dispun, n acelai local, de raioane multiple, ce vnd n sistemul autoservirii sau al preselectiei un Sortiment larg, dar mai putin profund de produse, practicnd un nivel mai sczut al preturilor i o gam restrnsa de servicii comerciale; d) magaznele cu sucursale sunt cunoscute n practica comercial i sub denumirea de ntreprinderi cu sucursale multiple. 322. Identificati afirrnatia adevrat: a) comertul asociat reprezint un sistem de organizare a activittii comerciale, n cadrul cruia ntreprinderile cumuleaz att functiile comertului cu ridicata, ct i functiile comertului cu amnuntul. b) dup natura participantlor i a formelor de proprietate, sistemul de organizare a comertului integrat se grupeaz n trei mari categorii: forme capitaliste, forme cooperatiste i forme mixte; c) gruprile de cumprare ale comerciantilor cu ridicata se ntlnesc doar n sectorul mrfurilor alimentare; d) lanturile voluntare reprezint o guipare format din unul sau mai multi comercianti cu ridicata i comercianti cu amnuntul, selectionati de catre comerciantii cu ridicata din rdul clientilor fdeli cu care colaboreaz.

83

323. Asociatia Britanic de Francizing (The British Francize Association) defnete operatiunea de franciz ca o licent contractual cedat de o persoan, numit francizor (cedent), unei alte persoane, numit francizat (beneficiar), care: a) da dreptul francizatului de a exercita control continuu, pe perioada respectiva, aspra francizorului i a modului cum acesta i desfaoara activitatea; b) obliga francizatul s acorde francizorului asistent in desfaurarea activittii in legtur cu organizarea acestuia, pregtirea personalului, merchandising, conducere etc.; c) cere francizorului, in mod periodic, s plteasc francizatului sume de bani in conformitate cu privilegiul, mrfurile sau serviciile furnizate de francizor; d) permite francizatului s desfaoare in perioada de valabilitate a lscentei o anumit afacere, folosind un nume specificat apartinnd francizorului sau in legtur cu francizorul. 324. Crearea unui sistem de distribute de dimensiuni mai mari dect i-ar permite propriile mijloace reprezint un: a) avantaj pentru francizat (beneficiar); b) dezavantaj pentru francizat (beneficiar); c) dezavantaj pentru francizor (cedent); d) avantaj pentru francizor (cedent). 325. Care dintre urmtoarele trsturi nu este specific comertului cu ridicata: a) actele de comert au loc ntre ntreprinderi economice; b) cumprrile de mrfuri se realizeaz in cantitti mari, in Sortiment industrial; c) asigurarea unui Sortiment foarte larg i extrem de complex; d) activitatea de comert cu ridicata nu ncheie circuitul economic al mrfuri lor. 326. In raport cu productorii, comertul cu ridicata nu i asuma roul de: a) oferirea de preturi avantajoase pentru detailiti; b) continuarea far ntrerupere a activittii productorilor, datorit lansrii i achitrii de comenzi de partizi mari de mrfuri; c) asigurarea de multiple servicii logistice, regularizarea productiei i oferirea de informatii asupra modului in care sunt primite produsele de ctre consumatori; d) participarea activa la prospectarea detailitilor i campaniilor de promovare a vnzrilor initiate de productor.

84

327. Fat de comertul cu amnuntul, comertul eu ridicata nu i asuma rolul de: a) informarea detailitilor; b) fractionarea parti zi i or de mrfuri ?i livrarea acestora unittilor comerciale cu amnuntul; c) prospectarea activittii detailitilor; d) oferirea de produse m cantitti mai mici detail i tilor dect dac acetia s-ar aproviziona direct de la productori, 328. Intreprinderile de comert cu ridicata nu se caracterizeaz prin: a) specializarea activittii pe familii de produse; b) slab acoperire financiar: c) existenta unor sei*vicii comerciale bine puse la punct, servicii prestate de personal de nalt calificare; d) interventia ntreprinderilor de comert cu ridicata att in fluxul produselor realzate de productorii interni, ct i de cei externi. 329. Priutre functiile specifice comertului cu ridicata nu se numr: a) cumprarea unor partizi mari de produse i concentrarea unor fonduri de mrfuri de la un numr mare i divers de productori; b) stocarea unor cantitti mari de mrfuri; c) revnzarea mrfurilor n cantitti mici ctre comerciantii cu amnuntul; d) transformarea sortimentului comercial. 330. Identificati functia comertului cu ridicata: a) transformarea sortimentului industrial, format din cantitti mari de produse de un anumit fel, livrt de productori, n Sortiment comercial, corespunztor variettii cererii populatiei; b) cumprarea de mrfuri pe care le revinde n cantitti mici; c) asigurarea unui Sortiment foarte larg i extrem de complex punnd la dispozitia populatiei absolut toate produsele realzate de productori industrial! sau agricoli; d) asigurarea prezentei sale in toate zonele, localittile i pnetele populate. 331. Care dintre urmtoarele este funetie a grositilor industriali: a) asigurarea circuitului de distributie al produselor de consum individual; b) realizarea logisticii comerciale specifice fiecrui produs industrial; c) revnzarea mrfurilor n cantitti mici ctre comerciantii cu amnuntul; d) cercetarea permanent a pietei.

85

332. Identificati afirmatia falsa: a) ntreprinderile de comert eu ridieata se caracterizeaza printr-o aeoperire financiara mica deoarece aprovizionarea se face n partizi m ici care se stocheaz; b) continutul activitatii de comert eu ridieata consta n achizitionarea de mrfuri n partizi mari i desfacerea acestora n partizi mici, dar ntr-un Sortiment comercial, catre comertul cu amnuntui i, n nele cazur i, catre unitti care cumpr diferitele produse n vederea prelucrarii lor ulterioare; c) comertul cu ridieata interpunndu-se n drumiil mrfurilor de la produetori spre consumatori genereaz o serie de imobilizri de fonduri, cheltuieli baneti necesare ntretinerii retelei de depozite, pltii personalului, achizitionrii cantittilor mari de mrfuri etc.; d) cumprarea unor cantitti mari de produse i concentrarea unor fonduri de mrfuri de la un numr mare i divers de produetori din cadrul pietei interne sau de pe diverse piete externe, n vederea aprovizionrii continue i n Sortiment variat a comertului cu amnuntui, reprezint o funetie a comertului eu ridieata. 333. Identificati afirmatia adevrat: a) n sfera comertului eu ridieata mrfurile ramn o perioad de timp scurt, avnd o vitez de circulatie rapid; b) transformarea sortimentului industrial, format din cantitti mari de produse de un anumit fei, livrt de produetori, n Sortiment comercial, corespunztor variettii cererii populatiei, reprezint o funetie a comertului eu ridieata; c) in sfera comertului eu ridieata, actele de vnzare-cumparare au loc intre persoane fizice; d) in sfera comertului eu ridieata, cumprrile de mrfuri se realizeaz n cantitti mici, in Sortiment comercial, iar vanzrile in cantitti mari, n Sortiment industrial. 334. Identificati afirmatia falsa: a) actele de vnzare-cumparare au loc ntre ntreprinderi economice; b) cumprrile de mrfuri se realizeaz in cantitti mari, n Sortiment industrial, iar vnzrile in cantitti mici, n Sortiment comercial; c) revnzarea mrfurilor in cantitti mari ctre comerciantii cu amnuntui, reprezint o funetie a comertului eu ridieata; d) activitatea de comert eu ridieata nu ncheie circuitul economic al mrfurilor, ci mijlocete doar legtura dintre productie i veriga comercial cu amnuntui.

86

335. Stocarea unor cantitti mari de mrfuri, n sfera comertului eu ridicata, se realizeaz n vederea: a) aprovizionrii continue i n Sortiment variai a comertului eu amnuntul; b) realizrii logisticii comerciale specifice fiecrui produs; c) cercetrii permanente a pietei; d) asigurrii unei eaionri normale a fluxului de produse catre detailisti. 336. Dictionarele de specialitate defnese comertul eu amnuntul astfel: a) o forma a circulatiei mrfurilor a cre i functie consta n a cumpra mrfuri pentru a le revinde consumatorilor sau utilizatorilor finali, n general n cantitti mici i n stare de ntrebuintare; b) un ansamblu de activitti i relatii organzate i desfaurate de unitti specializate pe circulada mrfurilor, n scopul aprovizionrii consumatorilor sau utilizatorilor final i ; c) toate activittile implcate n vnzarea produselor sau serviciilor direct ctre consumatorii finali, spre a fi folosite n scopuri personale, necomerciale; d) orice organizatie care practica acest gen de comert fie c este vorba de producatori, detailisti sau grositi efectueaz comert eu amnuntul. 337. Care dintre urmtoarele nu este functie a comertului eu amnuntul ? a) cumprarea de mrfuri pe care le revinde n cantitti mici; b) asigurarea prezentei unitatilor sale n toate zonele, localittile i pnetele poplate; c) asigurarea unui Sortiment foarte larg i extrem de complex; d) activitatea sa nu ncheie circuitul economic al mrfurilor. 338. Identificati functia comertului eu amnuntul: a) transformarea sortimentului industrial, format din cantitti mari de produse de un anumit fel, livrt de produetori, n Sortiment comercial, corespunztor variett cererii populatiei; b) revnzarea mrftirilor n cantitti mici ctre comerciantii cu amnuntul; c) asigurarea unui Sortiment foarte larg i extrem de complex punnd la dispozitia populatiei absolut toate produsele realzate de produetori industriali sau agricoli; d) cumprarea unor cantitti mari de produse i concentrarea unor fonduri de mrfuri de la un numr mare i divers de produetori. 339. Identificati activittile care nu se desfaoara n alimentatia publica: a) activitti de transformare a sortimentului industrial; b) activitti de produetie; c) activitti comerciale; d) prestri de servieii.

87

340. Principalele directii de specializare a comertului nealimentar sunt urmtoarele: a) monoprodus, multiform, bisectorial, tridimensional; b) complexa, multisectorial, multiform, complex de nevoi; c) multiform, monoprodus, monosector, multifactorial; d) monoprodus, monosector, monoclientel, monotem, multisectorial. 341. In functie de tipul retelei de unitti prin care se realizeaz mrfurile, se intlnesc: a) comert cu autoservire, comert fr magazine, cash and carry; b) magazine normale, automate comerciale, hipermagazine; c) comert stabil, comert mobil, comert ir magazine; d) supermagazine, hipermagazine, magazine discount. 342. Comertul stabil poate fi realizat prin: a) corespondent i pe baz de catalog; b) unitti clasice de desfacere i prin automate; c) Internet; d) home video Shopping" Videotext. 343. Comertul mobil nu se poate realiza prin: a) vnzri electronice; b) deplasarea itinerant pe distante mici a unor vnztori ambulanti; c) gruparea unor unitti mobile de diferite specializri In cadrul pietelor obinuite; d) organizarea unui comert itinerant, realizat cu ajutorul unor mijloace de transport specializate. 344. Piata vanzrilor fr magazine nu poate fi segmentat in functie de: a) mijloacele utilzate in procesul de comercializare amrfurilor; b) tipul cumprtorilor; c) tipul intreprinderii comerciale; d) factorii concurentiali, 345. Vnzrile traditionale far magazine cuprind in structura lor: a) vnzarea electrnica;
b) vanzarea prin Videotext:

c) vnzarea prin televiziunea cablat; d) vnzarea la domiciliu i vnzrile corespondent.

pe

baz

de

catalog,

prin

88

346. dentificnti afirma ti a adevrat: a) notiunea de comert cu amnuntul include tate activittile implcate n vnzarea produselor sau servic-iilor direct catre consumatorii fnali, spre a fi folosite in scopuri personale necomerciale: b) comertul mobil se realizeaza printr-o retea de unitti bine delimtate din punctul de vedere al amplasrii al perioadei de fivnctionare; c) comertul stabil se realizeaza prin intermediul unor puete de vnzare n continua mineare; d) comertul mobil, realizat prin intermediul retelei de automate reprezint o forma de vnzare cu ro de completare n cadrul activittii de ansamblu a comertului cu amnuntul, prezentand avantaje atat pentru cumprtori, cat i pentru comercianti. 347. Identificad afirmatia falsa: a) dictionarele de specialitate defnese comertul cu amnuntul ca o forma a circulatiei mrfurilor a crei functie const n a cumpra mrfuri pentru a le vinde consumatorilor sau utilizatorilor fnali, in general in cantitti mici n stare de intrebuintare; b) comertid mobil se d e s l o a r prin unitti clasice i prin automate; c) comertul cu amnuntul reprezint ansamblul de activitti i relatii organzate i desfaurate de unitti specializate pe circulada mrfurilor, in scopul aprovizionrii consumatorilor sau utilizatorilor fnali; d) vnzarea prin sistemul lber service-ului se caracterizeaz prin absenta vnztorului libertatea clientului de a circula dup bunul su plac sau dup interesul pentru anumite produse. 348. Specializarea monoclientel, ca principal directie de specializare a comertului nealimentar, are in vedere: a) o form mai elastic in sistemul de abordare, oferlnd o categorie mai larga de produse; b) axarea activittii comerciale pe anumite teme sau obiective; c) segmentarea pietei pe grupe de varst i retinerea pentru aprovizionare numai a unei part din acestea; d) un concept de comert specializat pe aplicarea unei strategii multisectoriale. 349. Comertul alimentar nu se caracterizeaz prin: a) existenta unei retele de mar i unitati generale; b) combinare rational a diferitelor tipuri de mari suprafete comerciale cu existenta unor mici unitti specializate de completare;

89

c) vanzarea pe langa sortimentul general de mrfuri alimentare in stare natural i a unor mrfiiri complementare sau a unor produse prelucrate industrial; d) desfaurarea une i activitti de productie, care consta n transfor marea unor materii prime alimentare in preprate cunare i de cofetrie. 350. Vanzarea prin sistemul liber service-ului nu se caracterizeaz prin: a) absenta vnzatorului libertatea clientului de a circula dupa bunul sau plac sau dupa interesul pentru anumite produse; b) ambalarea individualizarea mrfurilor; c) vanzarea tuturor produselor alimentare i de consum curent, produselor de uz indelungat; d) prezenfa vnzatorului. 351. Care dintre urmtoarele nu este considrala drept caracterstica principal a comertului realizat prin automate comerciale: a) oferirea unui sortiment restrns de mrfuri, punndu-se accent pe articole de strict necesitate din categora produselor de uz curent; b) utilizarea in procesul de comercializare a tehnologiilor automatzate referitoare la prezentare, distribuir, incasare i manipularea numeraluiui; c) rezolvarea posibil a unor necesitti de baz (ap, buturi rcoritoare, pine, sandvi^uri etc.) sau complementare (ciorapi, baterii, lame, aparate de ras, etc.); d) amplasarea cu restrictii i dupa un orar bine stabilit. 352. Segmentarea pietei vnzrilor far magazine in: vnzri prin curier, vnzri prin telefon i vnzri electronice s-a realizat in functie de: a) mijloacele utilzate in procesul de comercializare a mrfurilor; b) tipul cumprtorilor; c) tipul ntreprinderii comerciale; d) metodele utilzate n procesul de vnzare. 353. Segmentarea pietei vnzrilor fr magazine n: consumatori individuali i intreprinderi s~a realizat in functie de: a) tipul ntreprinderii comerciale; b) tipul cumprtorilor; c) mijloacele utilzate in procesul de comercializare a mrfurilor; d) metodele utilzate n procesul de vnzare. 354. Care dintre urmtoarele nu este considerat drept caracteristic principal a comertului mobil: a) deplasarea itinerant pe distante mici a unor vnztori ambulanti;

b) gruparea unor unitati mobile de diferite specializari in cadrul pietelor obinuite de marfuri; c) utilizarea unor tehniei comerciale complexe a unor metode moderne de van/are; d) organizarea unui comert itinerant, realizat cu ajutorul unor mijloace de transport specializate, bine dotate i amenajate. 355, Identificati afirmatia falsa: a) sectorizarea activitatii comerciale cu amanuntul presupune impartirea acestuia in; comert alimentar, alimentatie publica comert nealimentar; b) comertul cu marfuri nealimentare se desfa:?oara prin unitati cu mari si mici suprafete, universale, generale, specializate i strict specializate; c) comertul stabil se desiaoara prin unitati clasice i prin automate; d) special izarea monoprodus are in vedere axarea activitatii comerciale pe anumite teme sau obiective, 356. Comertul electronic dateaza din: a) deceniul 6 al secoiului 20; b) 1 9 3 0 - 1945; c) deceniul 8 al secoiului 20; d) deceniul 5 al secoiului 20. 357, Primul standard EDI (Electronic Data Interchange), aparut in anul 1968, in SUA, a fost realizat pentru: a) transmiterea mesajelor structurate in industria transporturilor; b) reglementarea calitatii serviciilor; c) clasificarea i structurarea informatiilor; d) protectia mediului de afaceri. 358. Printre avantajele comertului electronic nu se inscrie: a) accesul la serviciile i produsele furnizorilor din lumea intreaga, cu costuri mici; b) scaderea veniturilor micilor comercianti prin participarea la afacerile mai mari; c) integrarea mai uoara i mai stransa a furnizorilor locali i straini in cadrul lantului de aprovizionare; d) in form area mai buna a potentialilor clienti.

91

359. Printre particularit tile comertului electronic prin Internet nu se nscrie: a) limitarea numrului de intermedian; b) piata este deschis la scar global; c) partenerii sunt in numr nelimitat fiind ' att cunoscuti ct i necunoscuti; d) retelele deschise sunt neprotejate, 360. n domeniul comertului, Internet-ul sistem deschis la scar planetar nu a nsemnat: a) globalizarea afacerilor i a ntreprinderilor mici mijlocii; b) scderea oportunittilor de afaceri; c) schimbarea naturii pietei dintr-o locatie fizic ntr-una virtual; d) reducerea i eliminarea intermediarilor, facnd posibil contactul direct ntre furnizori i clienti. 361. Printre aspectele ce nu necesita rezolvare n domeniul vast al comertului prin Internet se nscrie: a) reglementarea juridic a afacerilor pe Internet; b) garantarea informatiilor i credibilitatea acestora; c) globalizarea afacerilor; d) reducerea costurilor i libertatea comunicatiilor. 362. Identificati afirmatia falsa: a) tranzactia comercial poate fi mprtit n trei etape principale: etapa de publicitate i cutare, etapa de contractare i plat i etapa de livrare; b) n domeniul comertului, Internet-ul - sistem deschis la scar planetar a nsemnat schimbarea naturii pietei dintr-o locatie fizic ntr-una virtual; c) comertul electronic, spre deosebire de cel clasic, ofer multiple avantaje, printre care i reducerea erorilor n manipularea mrfurilor; d) comertul electronic este limitt numai la Internet. 363. Care dintre urmtoarele nu este considerat partcula rtate a comertului electronic prin Internet? a) piata este deschis la scar global i ea reprezint reteaua; b) accesul limitt al vizitatorilor; limitarea valoric a unei livrri; c) partenerii sunt n numr nelimitat, fiind cunoscuti i necunoscuti; d) retelele deschise sunt neprotejate, de unde necesitatea securizrii acestora.

92

364. Elementul care 1111 influenteaz eumprarea produselor serviciilor pe Internet este: a) utilizarea unor termeni unici pentru descrierea produselor i/sau serviciilor; b) informarea clientilor i a furnizorilor; c) comercializarea produselor unicat; d) protectia consumatorilor on-line. 365. Identificad afirmada adevrat: a) avantajul major al comertului electronic este dat de accesul la serviciile i produsele furnizorilor din lurnea intreag, cu costuri mari; b) o particularitate a comertului prin Internet se refera la faptul c retelele deschise sunt protejate; c) comertul electronic dateaz din deceniul 8 al secolului 21; d) comertul electronic, spre deosebire de cel clasic, ofer mltiple avantaje, printre care i eliminarea unor operatii manuale. 366. Din punct de vedere teoredc, notiunea de piat reprezint: a) o categorie economic care ii gasete expresia in totalitatea actelor de vnzare-cumparare privite in unitate organic cu relatiile pe care le genereaz i in conexiune cu spatiul in care se desfaoar; b) ansamblul tranzactiilor efectate intr-o arie geogrfica determinat; c) ansamblul sau localul in care se ofer produsele spre vnzare ansamblul consumatorilor i cumprtorilor. d) ansamblul operatiunilor privind vnzarea de produse. 367. Piata urbana se caracterizeaz printr-un: a) grad ridicat de concentrare; b) nivel ridicat de dispersie; c) ritm evolutiv mai lent; d) grad ridicat de omogenitate n profil teritorial i prjn mari deosebiri de la o zon la alta. 368. Piata rural se caracterizeaz prin: a) mobilitate; b) elasticitate; c) faptul c reflecta In totalitate consumul dintr-o anumit zon; d) nivel mai ridicat de organizare a activittii comerciale. 369. Care din urmtoarele enumerri nu este factor de influentare a pietei bunuriior serviciilor? a) productia industrial i agrcola; b) importurile de produse;

93

c) consumul aparent; d) reducerea treptat a consumului natural. 370. Productia bunuriior industrale i agricole, factor principal al evolutiei pietei nu determina: a) puterea de cumprare; b) volumul ofertei de marfuri; c) posibilitatile satisfacerii cererii consumatorilor; d) posibilitatile satisfacerii cererii utilizatorilor fmali. 371. Importurile de produse influenteaza piata bunuriior i serviciilor prin intermediul: a) preturilor bunuriior i serviciilor; b) ofertei de marfiiri; c) cererii de marfuri; d) puterii de cumprare. 372. Piata bunuriior i serviciilor se subdivide in piata bunuriior de consum individual i piata bunuriior industrale i de echipament dupa criteriul: a) aria geografic sau perimetrul in cadrul cruia se d e s f a j a r confruntarea dintre cerere i ofert; b) natura consumului; c) numrul vanztorilor i al cumprtorilor; d) modul de materializare a activittii care formeaz obiectul actului de vnzare-cumprare. 373. In procesul de unificare a pietelor interne nu poate fi considera! element favorizant: a) dezvoltarea puternic a societtilor productoare multinationale; b) crearea unor societti mixte; c) perfectionarea sistemului bancar; d) schimburile directe de marfuri intre marile magazine din diferite tari. 374. Identificati afirmatia falsa: a) oferta nseamn cantitatea de bunuri servicii sau capitaluri pe care cumprtorii sunt gata s le achizitioneze la un anumit pret, date flincl veniturile si preferintele lor; b) piata, din punct de vedere teoretic, reprezint o categorie economic care ii gasete expresia n totalitatea actelor de vnzare-cumprare privite n unitate organic cu relatiile pe care le genereaz i n conexiune cu spatiul in care se desfaoar;

94

c) continutul esential al notiunii de piat este reprezentat de sfera economic in care productia apare sub forma de ofert de mrfuri, iar nevoile de consum sub forma de cerere de mrfuri; d) piata reprezint sfera confruntarii ofertei cu cererea de mrfuri, a realizrii lor prin intermediul actelor de vnzare-cumprare, pre cum i ansamblul conditiiior in care se desfaoar aceste procese. 375. Identificad afirmada adevrat: a) sn functie de natura consumului, piata se subdivide in piat intern i piat extern; b) cererea inseamn cantitatea de bunuri i servicii sau capitaluri pe care cumprtorii sunt gata s le achizitioneze la un anumit pret, date fiind veniturile si preferintele lor; c) in functie de modul de materializare a activittii care formeaza obiectul actului de vnzare-cumprare, se disting piat urban piat rural; d) productia industriai i agricol reprezint factoml esential de constituir a cererii de mrfuri. 376. Din punct de vedere teoretic, piata reprezint o categorie economica ce li gasete expresia in totalitatea: a) operatiunilor de import-export; b) activittilor operative; c) actelor de vnzare-cumprare; d) actelor de cumprare. 377. Veniturile bneti posibilitadle de invesdtii ale populatiei i ale firmelor actioneaz asupra pietei prin: a) oferta de mrfuri i servicii; b) importurile de produse i servicii; c) consumid natural; d) intermediul cererii de mrfuri. 378. Piata bunurilor i serviciilor se subdivide in piata bunurilor piata serviciilor dupa criteriul: a) particularittile cumprtorilor; b) natura consumului; c) numrul vnztorilor al cumprtorilor; d) modul de materializare a activittii care formeaz obiectul actului de vnzare-cumprare.

95

379. n procesul de unificare a pietelor interne nu poate fi considrt element favorisant: a) se h im burile directe de mrfuri ntre marile magazine din difer te tari; b) dezvoltarea puternic a societtilor produetoare multinationale; c) vnzrile de mrfuri, realzate prin reteaua comercial a unei tari ctre diferite categori de cetteni proven i ti din alte tari i care i satisfac diverse nevoi de consum prin intermediul retelei comerciale din tara n care s-au deplasat; d) crearea unor societti mixte, la care partea strina, participa cu o parte din baza tehnico-m aterala (spatii, utilaje, mijloace de transport), asigur personalul i o parte din fondul de marf, iar parte autohton urmnd sa asigure tehnologia comercial i fondul de maria n completare, la nivelul exigentelor populatiei din zona n care actioneaz o astfel de firma comercial. 380. Piafa bunurilor industrale i de echipament are n vedere: a) produsele destnate satisfacerii consumului productiv; b) totalitatea relatiilor de vnzare-cumprare ce au loc n interiora! unei anumite tari; c) bunurile destnate consumului pentru ntreaga populatie; d) totalitatea relatiilor privind ansamblul de mrfuri i servicii ntre tri. 381. Piata bunurilor de consum individual are n vedere: a) totalitatea relatiilor privind ansamblul de mrfuri i servicii ntre tari; b) bunurile destinate consumului pentru ntreaga populatie; c) produsele destinate satisfacerii consumului productiv; d) totalitatea relatiilor de vnzare-cumprare ce au loc n interiorul unei anumite tri. 382. Piata caracterizat printr-un grad ridicat de concentrare, nivel mai ridicat de organizare a activittii comerciale, mobilitate, elasticitate i ritm superior de dezvoltare, este piata: a) interna; b) rural; c) urbana; d) extern. 383. Piata caracterizat prin: nivel ridicat de dispersare, rigiditate, ritm evolutiv mai lent, grad ridicat de omogenitate n profil teritorial i prin mari deosebiri de la o zona la alta, este piata: a) national; b) international;

96

c) h unuri loici) rural . 384. Nevoia de consum poate fi definit drept: a) nivelul la care oamenii i ating scopurile m aterale; b) cadru ce cuprinde satisfacerea societtii in ansamblu, al unittilor economice institutiilor al fiecrui individ In parte; c) ansamblul trebuintelor oamenilor, unittilor economice i institutiilor de bunuri i servicii, considrate la scar social; d) schimbarea bunurilor sau serviciilor consmate, cu bunuri i servicii nou create. 385. Gruparea nevoilor n nevoi de baza ale existentei (hran, mbrcminte, loeuinte etc.) nevoi generate de procesul de productie (materii prime, materiale, combustibil) se face n functie de: a) caracterul nevoilor; b) mobilul formativ al nevoilor; c) factor i i de influents a nevoilor; d) modalitatea de exprimare. 386. Gruparea nevoilor n nevoi materiale, nevoi spirituale ?i nevoi sociale se face n functie de: a) mobilul formativ a! nevoilor; b) caracterul nevoilor; c) factorii de influent a nevoilor; d) modul de satisfacere a nevoilor. 387. Productia, investitiile, conditiile de munc, nivelul de trai, conditiile de viat etc. fac parte din categora de factori de influent a nevoilor de consum: a) factori subiectivi; b) factori demografici; c) factori materiali; d) factori obiectivi. 388. Fenomenele de ordin psihologic i sociologie fac parte din categora de factori de influent a nevoilor de consum: a) factori subiectivi; b) factori demografici; c) factori imateriali; d) factori obiectivi.

97

389. Structura consumului n consum intermediar i consum final se face n functie de: a) tipul produsului implicatn procesul san de realizare; b) durata de viat a produselor; c) volumul i structura cheltuielilor efectate de populatie n vederea satisfacerii diferitelor trebuinte; d) locul consumului n asigurarea evolutiei societtii. 390. Structura consumului n consum de bunuri durabile, consum de bunuri semidurabile i consum de bunuri nedurabile se face n functie de: a) tipul produsului implicat n procesul su de realizare; b) locul consumului n asigurarea evolutiei societtii; e) volumul i structura cheltuielilor efectate de populatie n vederea satisfacerii diferitelor trebuinte; d) durata de viat a produselor. 391. Evolutia n timp a produsului national brut i a cheltuielilor de consum evidentiaz: a) oscilatiile sezoniere aie consumului i ponderea mare a cheltuielilor respective n bugetul personal; b) importanta consumului n formarea PNB - ului (i de aceea consumul este cel mai stabil dintre toate fluxurile de cheltuieli); c) dezvoltarea primitiva a industriei ofertante de bunuri de consum; d) intensificarea eforturilor statului de a rezolva problemele sociale. 392. Limitele consumului nu sunt date de: a) stat; b) nsi colectivitatea consumatorilor; c) propensiune; d) productori. 393. Cte posibilitti de comensurare a relatiei economice fundamntale dintre consum i economii exista? a) doua; b) trei; c) una; d) mai mult de trei.

98

394. Identificad afirmada falsa: a) elasticitatea consumului, in raport cu venitul, se delinete ca raport intre propensiunea medie a consumului i. propensiunea margnala a consumului; b) consumul se refera la cadrul ce cuprinde satisfacerea societtii n ansamblu, al unittilor economice i institutiilor, precum i al fecrui individ m parte; c) nevoia de consum poate fi defni ca ansamblul trebuintelor oamenilor, unittilor economice institutiilor de bunuri servicii, considrate la scar social; d) coeficientul de elasticitate se d e f n e l e ca raport intre variatiile relative ale unei variabile Y, avut n vedere ca variabil dependent, i variada reiativ a unei variabile X considerat ca fiind independent. 395. Identificad afirmada adevrata: a) in functie de mobilul formativ al nevoilor acestea sunt nevoi materiale i nevoi spirituale; b) nevoia este o categorie complex, care apare ca o expresie a conditiilor sociale, materiale i spirituale; c) producfia reprezint un factor subiectiv de influentare a nevoilor de consum; d) bunurile de consum a cror elasticitate n raport cu venitu! este subunitar se numesc produse superioare sau de lux. 396. Valoarea bunurilor serviciilor consmate n cursul unei perioade in procesul concret de productie define^te: a) consumul final; b) consumul de bunuri durabile; c) consumul intermediar; d) consumul de produse alimentare. 397. Valoarea bunurilor i serviciilor individale sau colective, utilzate pentru satisfacerea directa a nevoilor umane delinete: a) consumul de produse nealimentare; b) consumul intermediar; c) consumul de bunuri nedurabile; d) consumid final.

99

398. Cheltuielile de consum ale populatiei in anii 1999 i 2000 au fost de 190.0270 lei i respectiv 2.671.618 lei /lunar pe o gospodrie. tiind c veniturile inregistrate in aceti ani au fost de 2377404 lei i 3333044 lei, propensiunea medie i margnala a consumului in anul 2000 a fost de: a) 20,14% i 10,02%; b) 77,55% 80,30%; c) 70,55% i 79,30%. d) 80,16 % i 80,72%. 399. Cheltuielile de consum ale populatiei in anii 2000 i 2001 au fost de 2671618 lei i respectiv 3765132 lei /lunar pe o gospodrie. tiind c veniturile inregistrate in aceti ani au fost de 3333044 lei i 5217948 lei, coeficientul de elasticitate al consumului in anul 2001 a fost de: a) 0,405; b) 0,650; c) 1,001; d) 0,804. 400. Cheltuielile de consum ale populatiei in anii 2002 i 2003 au fost de 4744691 lei i respectiv 5668687 lei /lunar pe o gospodrie. timd c veniturile inregistrate in aceti ani au fost de 6585081 lei i 7950871 lei, coeficientul de elasticitate al consumului in anul 2003 a fost de: a) 0,949; b) 0,550; c) 0,840; d) 1,001. 401. Cheltuielile de consum ale populatiei in anii 2001 i 2002 au fost de 3765132 lei i respectiv 4744691 lei /lunar pe o gospodrie. tiind c veniturile inregistrate in aceti ani au fost de 5217948 lei i 6585081 lei, coeficientul de elasticitate al consumului in anul 2002 a fost de: a) 0,750; b) 0,994; c) 1,101; d) 0,890. 402. Cheltuielile de consum ale populatiei in anii 2002 i 2003 au fost de 4744691 lei respectiv 5668687 lei /lunar pe o gospodrie. tiind c veniturile inregistrate in aceti ani au fost de 6585081 lei i 7950871 lei, propensiunea medie i marginal in anul 2003 a fost de: a) 79,14% 65,20%; b) 70,54% i 69,45%;

c) 71,30% 67,65%; d) 78,51% 60,32%. 403. Identificad afirmada falsa: a) n functie de mobilul formativ al nevoilor acestea sunt: nevoi de baza ale existente i (hran, imbrcminte, lo cu inte etc.) i nevoi generate de procesul de productie, ce st la baza asigurrii celor necesare existentei respective (materii prime, materiale, combustibil); b) prima limita a consumului este impus de stat; c) propensiunea consumului reprezint raportul dintre consumul total i venituri (venit primar brut, venit disponibil brut, venit national etc.), ca elemente ale produsului national brut; d) propensiunea margnala a consumului consta in a considera un nivel oarecare al venitului i a calcula relatia procentual dintre consum respectivul venit. 404. In conceptia lui Kotler i Dubois definida cererii de mrfuri nu comporta urmtorul element: a) produsul; b) consumul; c) categora de clientela; d) mediul de marketing ce caracterizeaz diferiteie zone geografice. 405. Delimitarea cererii de mrfuri in cerere efectiva i cerere potential se face in functie de: a) raportul dintre cerere i oferta; b) posibilitatea de manifestare a nevoilor; c) conditiile de aprovizionare a populatiei; d) existenta magazinelor n zonele de locuit. 406. Clasicarea cererii de mrfuri n cerere ferm i cerere spontan se face n functie de: a) modul n care cererea se formeaz i se fxeaz asupra produselor; b) posibilitatea de manifestare a nevoilor; c) modul de manifestare n timp a cererii de mrfuri; d) gradu de corelare a cererii cu oferta. 407. n functie de modul de manifestare in timp a cererii de mrfuri, aceasta nu poate fi: a) curent; b) periodic; c) rara; d) efectiva.

101

408. Delimitarea cererii de mrfuri n cerere satisfcut i nesatisfaeut se face n functie de: a) gradul n care mrfirile participa la satisfacerea trebuintelor; b) gradul de corelare a cererii cu oferta; c) posibilitatea de manifestare a nevoilor; d) modl n care cererea evolueaz n timp.

cerere

409. Clasifcarea cererii de mrfuri n cerere constant, crescnd i d eser escanda se face n functie de: a) modl n care cererea se formeaz i se fixeaza asupra produselor; b) gradul de corelare a cererii cu oferta; c) posibilitatea de manifestare a nevoilor; d) modl n care cererea evolueaz n timp. 410. Cererea, care are n vedere evolutii n cadrul crora proportiile acesteia se mentin nesehimbate pe o perioad de timp mai ndeungat, este: a) curent; b) cresend; c) constant; d) descrescnd. 411. Cererea efectiva se manifesta pe piat avnd: a) o i n s o l v a b i l i t ; b) o dorint de manifestare; c) o solvabi ltate corespunztoare; d) un comportament spcifi. 412. Din categora factorilor economici ce influenteaz cererea de mrfuri nu fac parte: a) investitiile; b) oferta; c) proftul investitorilor; d) veniturile i preturile. 413. Dintre urmtoarele enumerri ce grupare de factori influenteaz cererea de mrfuri? a) numrul i structura populatiei grupate pe ramurile economiei nationale; b) numrul i structura populatiei pe localitti urbane; c) numrul i structura populatiei pe medii (urban, rural); d) numrul i structura populatiei pe vrste, sexe, profesii, grad de cultura i instmire.

102

414. Identificad afirmada falsa: a) dupa modul in care se formeaz i se fixeaz asupra produselor, cererea este peridica i rara; b) cererea are un continut economic, find determinat obiectiv de priorittile cu care sunt satisfac ute diferitele trebuinte, in functie de disponibilittile baneti; c) cererea de mrfuri a populatiei se fncadreaza in sfera trebuintelor maeriale i spirituale ale oamenilor i exprima o parte a nevoii reale, respectiv acea parte care se manifest in cadrul pietei; d) in functie de posibiiitatea de manifestare a nevoilor, cererea poate f: efectiva i potential. 415. Identificad afirmada adevrat: a) in functie de posibiiitatea de manifestare a nevoilor, cererea poate fi peridica i rara; b) cererea reprezint o materializare a nevoilor pentru bunuri i servicii, a puterii de cumparare a consumului i a preferintelor, dorinteior. intentiilor privind modalittile de satisfacere a nevoilor de consum; c) pozia economic, stilul de viat i personalitatea consumatorului reprezint factori socio-culturali de influenta ai cumprrii de mrfuri; d) cererea crescnd se caracterizeaz printr-o dinamic a crei proportii dimensionale se restrng in timp datorit intensittii cu care actioneaz factorii formatori sau datorit aparifiei unor produse noi care satisfac acelea^i nevoi, la un nivel ridicat. 416. Cererea ce se caracterizeaz printr-o dinamic a crei proportii dimensionale se restrng in timp datorit intensittii cu care actioneaz factorii formatori sau datorit aparitiei unor produse noi care satisfac aceleai nevoi, la un nivel ridicat este: a) constant; b) crescnd; c) descrescnd; d) rar. 417. Oferta de mrfuri cuprinde; a) toate produsele destnate consumului intermediar; b) toate produsele destnate consumului final; c) toate produsele destnate satisfacen i consumului prin intermediul circulatiei; d) toate produsele vndute.

103

418. Oferta de mrfuri se refera la: a) fondurile de mrfuri din reteaua de distributie i stocurile de mrfuri existente n diferite verigi ale eircuitului economic; b) mrfurile din depozitele de gros; c) fondurile de mrfuri din magazine; d) fondurile de mrfuri furnizate de productori. 419. Oferta reala sau efectiva este constituit din: a) stocurile de mrfuri existente in diferite verigi ale eircuitului economic; b) fondurile de mrfuri din reteaua de distributie n cursul unei perioade; c) fondurile de mrfuri din depozite; d) fondurile de mrfuri oferite de productori. 420. Oferta pasiva se refera la: a) mrfuri le greu vandabile; b) mrfuri le de cerere rar sau ntm plato are; c) stocurile de mrfuri existente n diferite verigi ale eircuitului economic; d) mrfiirile uzate fizic i moral. 421. n functie de criteriul merceologic, oferta de mrfuri cuprinde

urmtoarele grupe de produse: a) bunurilor durabile i a celor nedurabile; b) produselor alimentare i a celor nealimentare; c) produselor destnate consumului final; d) produselor destnate consumului intermediar. 422. Produsele de utilizare productiva sunt grupate astfel: a) produse destnate consumului intermediar i final; b) bunuri primare de consum, bunuri de necesitate medie prisos; c) materii prime, semifabricate, echipament industrial i furnituri; d) produse semipreparate. 423. Structura functie de: a) durata de viat a diferitelor categorii de produse; b) criterii merceologice; ofertei in produse destinate consumului final, produse bunuri de

destnate consumului intermediar i produse de echipament se face in

104

c) ciclul de viat al produseior; d) destinatia produseior in procesul de consum. 424. Care dintre urmtoarele nu este criteriu de structurare a ofertei de mrfuri? a) criteriul mereeologie; b) durata de viat a diferitelor categorii de produse; e) destinaa produseior in procesul de consum; d) gradul de corelare a cererii cu oferta. 425. Notiimea de produs nou are tn vedere im bun material ce prezint: a) elemente constructive, functionale, fiabilitate, valente estetice, ergonomice, comerciale, precum i componente acorporale deosebite, reaiizat in vederea satisfacerii superioare a cerintelor de consum sau a acoperirii unui spectru mai larg de nevoi; b) consum redus de materii prime si materiale: c) consum redus de energie materiale energetice; d) o surs de realizare a unor profituri deosebite pentru productori i comercianti. 426. Diferentierea i individualizarea ofertei in procesul concurential nu se realizeaz prin intermediu: a) personalului comercial; b) produseior serviciilor comerciale ata$ate produsului; c) aparitiei produseior noi; a) imaginii de produs, marc sau intreprindere. 427. Identificati afrmatia falsa: a) oferta reala sau efectiva este conslituit din tondurile de mrfuri aflate in reteaua de distributie in cursul unei perioade spre a fi realzate; b) oferta pasiv se refer la stocurile de mrftiri existente in diferite verigt ale circuitului economic; c) oferta de mrfuri este o categorie a pietei, strns legat de cererea de mrfuri; d) oferta de mrfuri mai poate fi definit avndu-se in vedere doar productia autohton. 428. Identificati afrmatia adevrat: a) oferta real sau efectiva este constituit din stocurile de mrfuri existente in diferite verigi ale circuitului economic; b) oferta pasiva se refer la fondurile de mrfuri aflate in reteaua de distributie in cursul unei perioade spre a fi realzate;

105

c) oferta total este compus din fondul de mrfuri negociat i primit de comert; d) oferta de mrfuri cuprinde toate produsele destnate satisfacerii consumului prin intermediul circulatiei, respectiv, att bunuri i servicii destnate consumului intermediar sau formrii brte a capitalului fix, ct i bunuri sau servicii care asigur consumul final al populatiei. 429. Care dintre urmtoarele nu este element de individualizare i diferentiere a ofertei: a) performanta, prin nivelul rezultatelor obtinute n procesul de utilizare potrivit functionalittii specifice fiecrui produs; b) durabilitatea, prin perioada ce caracterizeaz durata de viat sau procesul de utilizare a fiecrui produs; c) stilul produsului, prin aparenta sa exterioar generatoare de reactii emotive din partea consumatorilor; d) consilierea vnztorilor i partenerilor.
A

430. In calitatea lui de intermediar intre productie i consum, comertul stabilere relatii att cu: a) productorii, organismele guvernamentale; b) productorii, consumatorii; c) productorii, consumatorii, organismele lcale de dezvoltare comercial; d) productorii, consumatorii, institutiile i organismele de protectie a consumatorilor. 431. Relatiile comerciantilor cu productorii reprezint: a) frmele pe care le imbrac intlnirile de negociere; b) relatiile contractuale i postcontractuale; c) ansamblul formelor organizatorice, tehnice i juridice care pregtesc sau Insotesc infptuirea actelor de schimb dintre productor consumator; d) frmele i relatiile pre con trac tu ale i contractuale dintre partenerii de schimburi de mrfuri i servicii. 432. Relatiile comerciantilor cu productorii pot fi structurate astfei: a) relatii de schimb i relatii de negociere; b) relatii pre contractuale, relatii contractuale i relatii postcontractuale;

106

c) relatii conracuale i relatii financiare; d) relatii privind schimbul de mrfuri, servicii i relatii financiare.
A

433. In vederea unei bune informri a partenerilor de piat, formulrii i fundamentrii clauzelor contractuale se poate actiona pe urmtoarele ci: a) derularea livrrilor de mrfuri corespunztor programan lor: cercetarea tiintifica permanent a partenerilor de afaceri; b) cercetarea pietei productorilor; cercetarea pietei comerciantilor, cercetarea nevoilor populatiei; c) studierea sistemtica a pietei; crearea de noi produse; informarea comerciantilor de ctre productori cu privire la produsele pe care le pot oferi spre vnzare; d) analiza sistemtica a relatiilor eu partenerii de afaceri; plata la termenele stabilit a facturilor emise de furnizori. 434. Din perspectiva afacerilor, negocierea se poate dfini ca: a) un schimb de informatii; b) o acceptare a propunerilor partenerului de afaceri, c) un procs de mentinere a unui climat de afaceri; d) un procs organizat de comunicare ntre doi sau mai multi parteneri de afaceri. 435. n timpul negocierii se urmrete: a) adaptarea progresiva a pozitiilor participantilor la negociere; b) obtinerea celor mai mari profituri; c) realizarea unor contracte performante; d) cunoaterea con cure ni i loi*. 436. Procesul organizat de comunicare ntre parteneri se refera la: a) crearea unui climat de afaceri; b) ansambul de initiative, contacte, schimburi de mesaje, informatii, discutii etc.; c) ansambul de relatii de afaceri dintre partenerii comerciali; d) schimburi de informatii privind evolutia pietei bunurilor i serviciilor. 437. Negocierea comercial se face n scopul: a) fmalizrii relatiilor eu partenerii de afaceri; b) ntretinerii permanente a unor relatii eu partenerii de afaceri; c) formulrii unei ntelegeri reciproc acceptabile, materializat contractul comercial; d) continurii relatiilor de schimb pe toat perioada sezonului.

107

438. Orice negociere comercial ar trebui privit ca pe o colaborare de tip: a) ,,pierdere-ctig", b) cftig-pierdere"; c) pierdere - pierdere"; d) ctig~ctig?\

relatie de

439. Pregtirea negocierii nu se realzeaz prin intermediul urmtoarelor actiuni: a) cunoaterea principalelor coordonate ale activittii concurentilor; evolutia n timp a cotei lor de piafa; b) cunoaterea pietei interne, a climatuiui de afaceri; identifcarea partenerilor potenfiali de afaceri; c) definirea obiectivelor proprii; anticiparea obectivelor partenerului; simularea negocierii; d) stabiiirea echipei de negociatori; stabilirea legturilor de afaceri cu partenerii potentiali. 440. Negocierile se desfoar pe baza unor tehnici precise de negociere. Care dintre urmtoarele nu se ncadreaz in aceast categorie? a) comunicarea; b) solicitarea; c) ascultarea activa; d) argumentada. 441. n negociere, concesia reprezint: a) renunfarea la opinie; b) acceptarea opiniei partenerului; c) renunfarea unilateral de catre un partener de tratative la nele din condifiile formlate pentru realizarea acordului; d) deblocarea tratativelor. 442. Compromisu! in negociere reprezint: a) renunfarea la opinie; b) acceptarea opiniei partenerului; c) ascultarea activa a partenerului; d) solutia la care ajung partenerii prin acordarea de concesii reciproce.

108

443. In negocie re, concesia i compromisul se realizeaz cu scopul: a) deblocrii tratativelor i facilitrii perfectrii contractului; b) intimidrii partenerului; c) obtinerii celormai bune conditii de contractare; d) continurii discutiilor pentru extinderea relatiilor eu ofertantii, 444. Contractai comercial este dfinit ca fiind: a) acordul de voint dintre doua sau mai multe persoane, n scopul de a crea, modifica sau terge raporturi juridice de drept comercial; b) acordul exprimat verbal dintre mai multi parteneri; c) documentul de urmrire a realizarii ntelegerilor fcute n timpul negocierii; d) ntelegerea dintre doi parteneri eu privire la livrarea fzic a mrfiirilor. 445. De regula, clauzee unui contract sunt determinate de: a) voinfa parti or; b) obiectul contractului; c) scopul lirairit; d) fmalitatea contractului. 446. Contractele de antrepriz, contractele de livrare de materi prime, materiale produse, contractele de leasing, contractele de licent, de brevet, de inovatie, contractele de cooperare economic sunt structurale n functie de: a) complexitatea i structura lor; b) du rata; c) obiectul actelor de schimb; d) fmalitatea acordurilor. 447. n sens practic, comercial, prin obiectul contractului se ntelege: a) denumirea contractului; b) prtile contractante; c) conditiile contractului; d) marfa asupra creia poart obligatiile partenerilor. 448. n esent, sisteinul relatiilor comertului eu consumatorii nu presupune: a) organizarea unui cadru propice de dialogare cu consumatorii; b) crearea unei ambiante favorabile realizarii actului de vnzarecumprare; c) asigurarea unor raporturi corespunztoare ntre personalul comercial $i consumator; d) stabilirea legturilor de afaceri eu produetorii.

109

449. Identificati care dintre urmtoarele nu este faz a procesulu global de cumprare; a) etapa formrii opiniei privind pregtirea clientului; b) faza anterioar cumprrii; c) decizia de cumprare; d) faza posterioar cumprrii. 450. Identificati afirmatia fals: a) n ansamblul sistemului de relatii promovat de ctre comert, relatiile comerciantilor eu productorii se nscriu n perimetrul relatiilor interne; b) relatiile interne vizeaz ansamblul raporturilor interne stabilit de comercianti i se refer la problme de salarizare, organizarea muncii, organizarea unittii comerciale, problme de personal, problme de securitatea muncii, problme de protectia personalului i a mediului etc.; c) relatiile externe angajate de ctre comercianti se refer la ansamblul raporturilor stabilit eu mediul firmelor, respectiv eu furnizorii, clientii, colaboratorii, comunitate, ntreprinderi de transport, ntreprinderi i institutii fmanciare i de crdit, organisme i institutii aie administratiei de stat, beneficiarii (ntreprinderi de stat i private, organizatii cooperatiste, populatiei etc.), agenti externi etc.; d) relatiile comerciantilor eu productorii reprezint ansamblul formelor organizatorice, tebnice i juridice care pregtesc sau nsotesc nfaptuirea actelor de schimb dintre produetor i cumprtor. 451. Identificati afirmatia adevrat: a) relatiile interne se refer la ansamblul raporturilor stabilit eu mediul extern firmelor, respectiv eu furnizorii, clientii, colaboratorii, comunitate, ntreprinderi de transport, ntreprinderi i institutii fmanciare i de crdit, organisme i institutii aie administratiei de stat, beneficiarii (ntreprinderi de stat i private, organizatii cooperatiste, populatiei etc.), agenti externi etc.; b) relatiile precontractuale se refer la relatiile stabilit ntre produetori i comercianti nainte de ncheierea relatiilor de afaceri; c) relatiile externe angajate de ctre comercianti se refera la problme de salarizare, organizarea muncii, organizarea unittii comerciale, problme de personal, problme de securitatea muncii, problme de protectia personalului a mediului etc.; d) relatiile comerciantilor eu productorii pot fi structurate n relatii precontractuale i relatii contractuale.

110

452. Contractele comerciale, ce implica mai multe acorduri de voint, care sunt legate ntre ele printr-o fmalitate economic comuna (contracte de leasing, contractul de factoring,), reprezint: a) contracte comerciale imitare; b) contracte comerciale mixte; c) contracte comerciale complexe: d) contracte comerciale de scurt durat. 453. Identificad afirmatia fals: a) contractul - materializarea acordului de vomt al prtilor - reprezint suportul juridic al oricrei tranzactii comerciale; b) contractul comercial este dfinit ca fiind acordul dintre dou sau mai multe persoane, realizat n scopul de a crea, modifica sau stinge raporturi juridice de drept comercial: c) prin continutul contractelor comerciale se ntelege totalitatea drepturilor i obligatiilor cu caracter comercial materializat n clauzele contractuale convenite ntre parti; d) n contractele comerciale nu constituie clauz necesar identificarea prtilor i a reprezentantilor lor, numele i domiciliul, respectiv denumirea i sediul lor. 454. Asigurarea unor raporturi corespunztoare ntre personalul comercial i consumator, components de baza a reiatiilor dintre comert i consumatori, presupune: a) un anumit comportament din partea personalului comercial, precum i o anumit atitudine a acestora fat de munca desfaurat i fat de cliersti; b) mbunttirea sistemului de informare a consumatori lor; c) prezentarea, modernizarea, dotarea, decorarea i ntretinerea unittilor comerciale; "* , d) realizarea unor ntlniri periodice eu consumatorii, ntr-un cadru organizat de discutii. 455. Care a) b) c) d) dintre urmatoarele nu este etap a deciziei de cumprare: cercetarea informatiei (senzatia, aten|ia, perceptia); identificarea fiirnizorilor; evaluarea solutiilor posibile (atitudine, intentie de cumprare); rezultatele (actele cumprrii i consumului, comportament postcum parare).

Ill

456. Identiicati afirmatia fals: a) organizarea unui cadru propice de dialogare eu consumatorii reprezint un domeniu al sistemul relatiilor comertului eu consumatorii: b) n ansamblul relatiilor stabilit i promovate de ctre comert, relatiile eu consumatorii se nscriu n cadrai relatiilor externe, la fel ca i relatiile stabilit eu productorii; c) derularea contractelor comerciale reprezint continutul relatiilor precontractuale dintre comercianti i produetori d) livrarea mrfii n functie de clauzele contractuale, de conditia de livrare i de modalitatea de plat nseamn declanarea executrii contractului. 457. tiind c n cadrul unui magazin, durata de functionare a casei de marcat este de 14 ore, timpul mediu de servire la casa a unui client este de 10 minute, n conditiile existentei la un moment dat a unui numr maxim de 520 de clienti, numrul caselor de marcat va fi de: a) 6 case; b) 9 case; c) 4 case; d) 8 case. 458. tiind c numrul maxim de clienti aflati la un moment dat ntr-un magazin este de 860, timpul mediu de servire la casa este de 10 minute, iar durata total de functionare a casei este de 12 ore, numrul caselor de marcat este de: a) 5 case; b) 12 case; c) 14 case; d) 10 case. 459. Timpul mediu de servire la casa a unui client este de 8 minute, iar durata total de functionare a unei case de marcat n intervalul de timp n care functioneaz supermarketul este de 14 ore. n cadrul supermarketului aflndu-se la un moment dat un numr maxim de 340 de clienti, numrul caselor de marcat va fi de: a) 5 case; b) 9 casa; c) 2 case; d) 3 case.

112

460. Dup rolul lor In cadrul circulatiei mrfurilor mijloacele fixe din comert nu cuprind: a) reteaua unittilor operative ale com er tul ui cu amnuntul i ale comertului cu ridicata; b) mobilier i utilaj comercial; c) anmale de munc; plantatii; d) mijloace de transport; instrumente, aparate instalatii de lucru. 461. Legal, nu sunt considrate mijloace fixe: a) investitiile efectate la mijloacele fixe luate cu chirie; b) capacitadle puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit frmele de inregistrare ca mijloace fixe; c) cladirile; d) obiectele de inventar. 462. Exprimarea calitativ a mijloacelor fixe se face pe baza: a) performantelor lor in exploatare; b) performantelor lor de proiectare; c) duratei de exploatare; d) intensitatii de exploatare. 463. Gradul de modernizare a mijloacelor fixe se determina ca un raport dintre: a) efortul efectul operatunilor: b) eficienta i eficacitatea operatunilor; c) performantele i progresul tehnic; d) valor i le i rezu latele progresului tehnic. 464. Gradul de uzur a mijloacelor fixe este rezultatul raportului dintre: a) mr im e a uzurii fizice i valoarea rmas; b) mrimea uzurii fizice i valoarea de inventar; c) valoarea rmas valoarea de inventar; d) mrimea uzurii fizice i valoarea lor initial. 465. Obiectele de inventar sunt: a) bunuri de valoare foarte mare i du rata de funcionare de 3 ani; b) bunuri cu o durat de utilizare/functionare mai mic de un an. indiferent de valoarea lor; c) bunuri de orice valoare cu durata de functionare de peste un an; d) bunuri de orice valoare i orice durata de functionare.

113

466. Reteaua de unitti cu amnuntul nu prezint particularitti sub aspectul structurii, tipologiei, mrimii i amenajrii bazei tehnicomateriale din perspectiva: a) ramurii de activitate comercial eu amnuntul: comert alimentar, cmert nealimentar i alimentatie publica; b) forme lor de vnzare: liber - service, clasic, directe, electronice etc.; c) mediilor demografice i profesionale; d) mediilor social-economice: urban, rural. 467. Structurarea depozitelor n cldire, barac, opron, platforma se face In functie de: a) gradul de specializare; b) sfera circulatiei mrfurilor; c) caracterul activittii principale a depozitului; d) felul constructiei. 468. Structurarea depozitelor n depozite strict specializate, depozite specializate, depozite generale, depozite mixte se face n functie de: a) gradul de specializare; b) sfera circulatiei mrfurilor; c) caracterul activittii principale a depozitului; d) natura produselor care fac obiectul activittilor desfurate n cadrul depozitelor. 469. Pentru a fi eficiente, depozitele nu trebui sa tin seama de: a) volumul i stmetura oscilatiilor sezoniere aie mrlrilor ce vor fi depozitate; b) stocurile de mrfuri; c) valoarea medie a unei cumprturi eu amnuntul; d) nivelul de nzestrare tehnic preconizat. 470. Identificad afirmada falsa: a) dupa particularittile de amenajare i constructie, depozitele sunt spciale (silozuri, depozite frigorifice) i universale; b) obiectele de inventar sunt bunuri de valoare mica, indiferent de durata de utilizare/functionare sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor; c) depozitele (n general, unitti de vnzare eu ridicata a mrfurilor) sunt unitti comerciale n care se desfaoar procesele tehnico-economice legate de primirea, pstrarea i livrarea mrfurilor n partizi mari; d) dupa gradul de specializare depozitele sunt industrale i comerciale.

114

471. Identificati afirmatia adevrat: a) n mediul rural unittile comerc-iale cu amnuntul sunt de dimensiuni niari, cu profiluri varate i cu grad mai ridicat de specialzare, corespunztor cererii diversifcate a diferitelor categorii socioprofesionale; b) magazinele sunt unitti comerciale n care se d e s f a j a r procesele tehnico-economice legate de primirea, pstrarea livrarea mrfurilor n partizi mari; c) n mediul urban reteaua comercial cu amnuntul este format, de regula, din unitti mici, rspndite pe suprafata fiecrei localitti; d) exprimarea calitativ a mijloacelor fixe se face pe baza performantelor lor n exploatare, defin te prin parametrii de funcionare, prin gradul de modernizare a mijloacelor fixe, raportnd performantele lor la progresul tehnic, i prin gradul de uzur a mijloacelor fixe, ca raport intre mrime uzurii fizice i valoarea lor initial. 472. Structnrarea depozitelor n depozite industrale se face n functie de: a) particularittile de amenajare i constructie; b) felul constructiei; c) caracterul aetivittii principale a depozitului; d) sfera crculatiei mrfurilor. depozite comerciale

473. Structurarea depozitelor n depozite inchise, depozite deschise depozite semideschise se face dupa: a) felul constructiei cldirii depozitului; b) particularittile de amenajare i constructie; c) caracterul aetivittii principale a depozitului; d) natura produselor care fac obiectul activittilor destaurate in cadrul depozitelor. 474. Depozitarea mrfurilor se face n functie de: a) gradul de complementaritate a diferitelor articole i particularittile de manipulare; b) natura produselor cerinte tehnice; c) frecventa de livrare i particularittile de stivuire a ambalajelor colective; d) complementaritate a diferitelor articole i cerinte tehnice.

115

475. Care dintre urmtorii indicatori nu este indicator utilizat pentru exprimarea corelatiei bazei tehnico-material eu volumul activittii economice: a) volumul anual al vnzrilor realizate de catre unitatea respectiva; b) valoarea fondurilor fixe ale unittii comerciale; c) valoarea stocului de sigurant; d) suprafata util a unittii comerciale (de vnzare, de depozitare). 476. Identificad afirmatia adevrat: a) depozitarea mrfurilor se face n functie doar de natura produselor avnd n vedere: frecventa de livrare, volumul, greutatea, gradul de complementaritate a diferitelor articole; b) dupa sfera circulatiei mrfurilor n care se organizeaz depozitele, acestea sunt: depozite specializate i depozite mixte; c) dupa caracterul activittii principale pe care o realizeaz, depozitele sunt: depozite industrale i depozite comerciale; d) n cadrul comertului, mijloace fixe pot delimtate n functie de rolul lor n cadrul circulatiei mrfurilor. 477. Forta de vnzare a magazinului nu este pus n valoare de vnztor prin: a) cunoaterea ofertei de mrfuri i a clientelei magazinului; b) respectarea i ndeplinirea prevederilor din fa postului; c) arta de a negocia vnzrile; d) arta de a comunica, inclusiv de a asculta potentialul client. 478. Personaiul comercial nu este dfinit prin: a) numrul i structura sa; b) capacitatea de munc; c) rezultatele concursului de angajare i testele psihologice; d) m unca desfaurat de ecare individ conform profesiunii sale. 479. Care dintre urmtoarele nu este considrt principiu fundamental al vnzrii? a) vnzarea pornete de la interesul real pentru client; b) vnzarea se construiete pe dialog; c) vnzarea se fmalizeaz numai ntr-un climat de ncredere; d) vnzarea trebuie sa fie o discutie improvizata ntre vnztor i client. 480. Personaiul comercial este format din: a) agenti com erci ali, magazioneri i tehnicieni; b) forta de vnzare i personaiul tehnico-administrativ;

116

c) vnztori, efi de magazine, osptari, easieri; d) personal TESA, 481. Forta de vzare, eomponent a personalului comercial este reprezentat de: a) baza tehnico-material a comertuki; infrastructra comercial; b) agentii comerciali, magazionerii i tehnicienii; c) acele persoane ocpate cu activittile de distributie i cu contactele cu clientii actuali i potentiali; d) vnztori, efi de magazine, osptari. easieri. personal TESA. 482. Personalul tehico-administrativ din cmert este destinat realizara unor operatiuni: a) de statistic primar; b) de contabilizare i control a activitii; c) de centralizare a informatiilor comereiale: d) specifice de conducere, administrare i deservire a frmei de cmert. 483. Clasifcarea personalului comercial tn personal TESA, personal operativ califcat, personal operativ necalifcat i personal nespecific activittii comerciale, se face dupa: a) specificul functiei; b) struetura i nivelul calificrii; c) evolutia n timp a pregatirii de specialitate; d) cheltuiala de energie fizica i nervoas de ctre personalul comercial. 484. Identificati categorii de personal TESA: a) director general, direetori i director! adjuncti, contabil ef, ef de serviciu, efi de birou, efi statiilor de calcul, economiti, ingineri, arhitecti etc.; b) muncitori necalificati; c) vnztori, easieri, magazioneri, decorator, ef complex comercial, hotelier, ef unitate comercial, lucrtor gestionar, ef unitate alimentatie public etc.; d) electriceni de Intretinere i reparatii, lctu, mecanic, mainiti, montatori firme luminoase, tmpiar, doar, liftier, ofer. 485. n reerutarea i pregatirea personalului din cmert nu se tine cont de: a) ndemnarea manual, forta fzic, garantii imobiiiare; b) cunotintele de specialitate; c) nsuirile psihice i morale deosebite; d) nivelul de cultur care s-i permit adaptarea comportamental la temperamentul i exigentele diverselor categorii de clienti.

117

486. Calculul productivittii muncii nu se exprima prin: a) cantitatea sau valoarea mrfiirilor vndute; b) consumu de timp ecesar efecturii unei anumite operatiuni din cadrul unui depozit; c) consumid de munc (ore sau zile de munc) necesar vnzrii unei unitti cantitative sau valorice dintr-n produs; d) numrul de clienti servifi intr-o unitate de timp. 487. Productivitatea muncii nu este influentat de: a) durata de recuperare a investid i lor; b) progresul tehnic; c) profill economico-social al zonei imde sunt amplasate unittile operative; d) mrimea unittilor conerciale, 488. Corelarea personalului comercial cu volumul aetivittii comerciale se realizeaz printr-un sistem de indicatori. Identificad indicatorul ce nu este utilizat tn aceast corelare: a) numrul mediu de salariati; productivitatea muncii; b) nivelul de dezvoltare al bazei materiale; c) fondul de salarii; salariul mediu; d) nivelul relativ al fondului de salarii. 489. In procesul de formare i utilizare a lor, resursele financiare din cmert sunt identifcate ca fiind: a) fluxuri monetre in operatiunile la care particip i stocuri de valori cuprinse n patrimoniul firmelor comerciale; b) mrfurile care intr in procesul circulatiei; c) mijoacele baneti care participa la constituirea capitalului i la efectuarea pltilor i incasrilor generate de activitatea comercial; d) totalitatea drepturilor ce pot fi exprimate n bani, apartinnd unei persoane fizice sau juridice. 490. Identificad afirmada falsa: a) productivitatea muncii (W) se calculeaz ca produs dintre numrul mediu de salariati i salariul mediu; b) personalul comercial este format din forta de vnzare i personal tehnico-administrativ; c) forta de vnzare este reprezentat de acele persoane ocpate cu activittile de distributie i cu contactele cu clientii actuali i potentiali; d) n cmert, productivitatea muncii se exprim i prin cantitatea sau valoarea mrfiirilor vndute de un vnztor ntr-o unitate de timp.

118

491. Identificati afirmatia adevrat: a) fondul de salarii (Fs) se calculeaz pe categorii de personal, ca raport ntre fondul de salarii i numrul mediu de salariati: b) ea factor de productie, resursele umane comerciale sau personalul comercial este dfinit prin numrul i structura sa, capacitatea de munc i munca desfaurat de flecare individ conform profesiunii sale; c) n procesul de formare i utilizare a lor, resursele financiare sunt identifcate ca find fluxuri monetre n operatiunile la care participa; d) forja de vnzare este reprezentata de acele persoane ce desfoar operatiuni specifce de conducere, administrare i deservire a firmei de comert eu amnuntul sau eu ridicata. 492. Raportul eforturi/efecte" trebuie s fie: a) c) maxim; minim; b) unitar; d) zero. 493. Eforturile mei firme de comert se pot clasifica n eforturi pentru investit i eforturi pentru productie, inclusiv de aprovizionare i desfacere n functie de: a) dimensiunile activitatilor de comert; b) dinamismul activittii de comert; c) caracterul muncii incorporate; d) activitatea la care se refera. 494. Identificad afirmatia falsa: a) componentele eficientei firmei comerciale - eficienta economic i eficenta social - nu pot fi disocate, ele reprezentnd un tot unitar n ceea ce privete diagnosticarea global a activittii unei firme comerciale; b) dupa caracterul muncii incorporate, eforturile pot fi eforturi cu munca vie i eforturi cu munca material i zata; c) factorii cei mai importanti care determin eficienta economic a unei firme comerciale sunt: veniturile, cheltuielile, profitul, rentabilitatea; d) veniturile relev consumul de mijloace de productie, fort de munc i capital, efectuat n scopul obtinerii de bunuri, de distribuir i de comercializare a mrfurilor, pentru satisfacerea necesittilor populatiei.

119

495. Identificad afirmada adevrat: a) dp natura economic, cheltuielile se clasifica In: cheltuieli financiare i cheltuieli de exploatare; b) cheltuielile, n functie de natura lor, pot fi: materiale (costul mrfurilor i al materiilor prime, costurile de achizitionare, transport, stocare) i cu munca vie (cheltuielile cu personalul); c) eficienta economic a unei firme de cmert semnific performantele tehnologice i valoarea investitiilor directe; d) eficienta se calculeaz ca un raport ntre marimea efectelor i a eforturilor. 496. Eficienta economic a unei firme de cmert semnific: a) performantele financiare i productivitatea muncii; b) performantele tehnologice i valoarea investitiilor directe; c) cifra de afaceri i numrul mediu de salariad permanent!; d) performantele economice, care reflecta raportul dintre efecte i eforturi. 497. Componentele eficientei unei firme comerciale sunt: a) eficienta material i eficienta de timp; b) eficienta financiara i productivitatea muncii; c) eficienta economic i eficienta social; d) profit i cheltuieli de circulate. 498. Efectele nete ale activittii firmelor comerciale se refer la. a) profit, venitul net; b) salariul mediu, numrul mediu de salariat!; c) cifra de sfaceri pe un salariat; d) productivitatea muncii, durata de recuperare a investitiilor, 499. Clasificarea eforturilor unei firme de comert n eforturi eu munca vie i eforturi eu munca materializat se face m functie de: a) actlvitatea la care se refera; b) dimensiunile activittilor de comert; c) dinamismul activittii de comert; d) caracterul muncii incorporate. 500. Raportul efecte/eforturi" trebuie sa fie: a) minim; b) maxim; c) unitar; d) zero.

120

501. Turismul sportiv este o forma a turismului: a) de tratament; b) social; c) de agrement; d) privt. 502. Resursele turistice natiirale ale unei tari formeaz oferta: a) tertiar; b) secundar; c) unicat; d) primar. 503. Din punctul de vedere al sezonalittii, se disting urmtoarele forme de turism: a) itinrant i de vizitare; b) de sejur lung, mediu i scurt; c) de circulatie, de tranzit i de vizitare; d) de iarn, de var i de circumstant. 504. Oferta turistic primar a unei tari cuprinde totalitatea: a) resurselor naturale; b) resurselor antropice; c) monumentelor arheologice; d) resurselor folclorice. 505. Turismul rezidentiai este unul de: a) sejur lung; b) schimbare a domiciliului; c) sejur mediu; d) schimbare a trii de reedint. 506. Asociatiile profesionale din Romnia functioneaz ca organisme: a) proftabile; b) guvernamentale ; c) apolitice; d) ministeriaie. 507, Dupa gradul de mobilitate a turistului, turismul se clasifica n: a) turism de vizitare i turism de tranzit; b) turism in circuit i turism de vizitare; c) turism rutier, feroviar, aerian i maritim; d) turism de sejur i turism itinrant.

121

508. Turismul de tineret este o forma particular a turismuhii: a) de sejur scurt; b) itinerant; c) pe cont propriu; d) social. 509. Simt considerati turiti pasivi cei care: a) se deplaseaz in cltorii turistice tn orice conditii atmosferice; b) ar dori s se deplaseze tn cltorii turistice dar nu dispun de suficiente posibilitti materiale; c) se deplaseaz n cltorii turistice indiferent de resursele financiare de care dispun; d) ar dori s se deplaseze m scop turistic dar nu dispun de timp liber suficient. 510. Dupa momentul i modul de angajare a prestatiilor turistice, se disting urmtoarele forme de turism: a) organizat, pe cont propriu i semiorganizat; b) public, privat i mixt; c) de sejur lung, mediu scurt; d) sezonier, extrasezonier, postsezonier. 511. Potentiaiul terapeutic este o componen ta a resurselor turistice: a) naturale; b) antropice; c) cinegetice; d) culturale. 512. Atractiile cultural-artistice reprezint facilitti turistice: a) de baz; b) complementare; c) de comunicatie; d) de gospodrire comunal. 513. Veniturile din activitatea de turism international se regsesc in balanta conturilor: a) pasive; b) crente; c) active; d) bancare.

122

514. Organizada Mondial a Turismului s-a nfintat n anu: a) 1974 !a Viena; b) 1975 la Madrid; c) 1965 la Paris; d) 1973 la Londra. 515. n cadrul pietei turistice potentiaie, potentialul pietei n raport cu capacitatea sa este: a) egal; b) mai mic; c) mai mare; d) cresctor. 516. Piafa a) b) c) d) turstica potential In raport cu piata turstica efectiva este: mai mare; mai mica; egal; niciun rspuns m este corect.

517. O piafa turstica este nesaturat n momentul n care: a) volumul ei este mai mic dect potenfialul ei; b) volumul e este mai mare dect potentialul ei; c) volumul ei este egal cu potentialul ei; d) niciun rspuns nu este corect. 518. Piata turstica efectiva reprezint: a) numrul total de tur iti sosifi intr-o anumit tar; b) totalul produselor turistice vndute pe piata respectiva intr-o perioad determinat de timp; c) numrul minim de produse turistice vndute pe piafa respectiv intr-o perioad determinat de timp; d) numrul total de turiti sositi i plecati dintr-o far. 519. O piata turstica este suprasaturat n momentul n care: a) oferta turistic este excedentar n raport cu cererea pentru servid i hoteliere; b) oferta turistic este ai mare dect cererea turistic; c) oferta turistic este mai mic dect cererea turistic: d) oferta turistic este excedentar n raport cu capacitatea de absorbfie a pietei.

123

520. Tipologa turitilor clasificad n functie de aspiratiile i manifestrile lor pentru produse turistice i destint de vacant este urmtoarea: a) turiti activi, pasivi i spontani; b) turiti de circumstanta, permanenti de lux; c) turiti cu venituri medii, submede i peste medie; d) turiti activi, pasivi i de lux. 521. Tritii ale cror aspiratii pentru achizitionarea produselor turistice nu depesc limtele conditiilor lor economice sunt numiti: a) pasivi; b) activi; c) limitati; d) limitativi. 522. Clatorii marginali" fac parte din categora: a) caltorilor itineranti; b) caltorilor rezidentiali; c) cltorilor de lux; d) excursionitilor. 523. Psihoconcentricii sunt turitii care cltoresc la distante mari, cheltuiesc putin i cauta riscul pe parcursul cltoriei? a) adevrat; b) fais; c) da, numai n secolul XIX; d) notiunea nu exista. 524. Majoritatea turitilor potentiali se ncadreaz n categora: a) cvasipsihocentricilor; b) mediocentricilor; c) alocentricilor; d) cvasialocentricilor. 525. Indicator statistici de baza, consacrati m practica infernational sunt: a) numrul de nnoptri, intensitatea turistic i densitatea turistic; b) numrul de turiti, zile/turist i volumul valoric al consumului turistic; c) numrul de nnoptri i sejurul nediu; d) numrul de nnoptri, zile/turist i volumul valoric al ncasrilor din turismul international.

124

526. nregistrarea nnoptrilor de ctre unittile de cazare asigur obtinerea unor informatii certe referitoare la: a) gradul de ocupare; b) calitatea serviciilor oferlte; c) volumul i structura micrii turistice; d) tara de reedint a turitilor. 527. Oferta turstica cuprinde ansamblul: a) atractiilor turistice naturale; b) atractiilor turistice naturale i al bazei materiale turistice; c) resurselor turistice naturale i al serviciilor de agrment; d) atractiilor turistice care pot motiva vizitarea lor. 528. Una a) b) c) d) dintre caracteristicile ofertei turistice este urmtoarea: rigiditatea; elasticitatea; fiabilitatea; relativa diverstate.

529. Carpatii Romniei ocupa din suprafata trii: a) jumtate; b) otreime; c) o ptrime; d) o cincime. 530. Oficiu National de Turisra s-a constituit n anul: a) 1971 la Braov; b) 1923 la lai; c) 1936 la Bucureti; d) 1973 la Constanta. 531. Cel mai raspndit tip de asistenta balneo-medicala din Romana este cel: a) profilactic; b) curativ; c) de recuperare medcala; d) talazoterapeutic.

125

532. n tara noastr, coordonarea activittii turistice a fost incredintat pentru prima data, n anu 1933, unui organ de sine stttor numit: a) Consilieratul pentru pregtirea organizrii turismului n Romnia; b) Serviciul de Turism; e) Ofeiul de Cltorii; d) MinisteruI Turismului, 533. n anu 1938, prima mare realizare a Oficiului National de Turism a fost: a) deschiderea Pele^ului spre vizitare; b) darea n exploatare a hotelului Rex din Mamaia; c) reducerea taxei pe valoarea adugat aplicat n turism: d) construirea cabane Omu. 534. n Romana, emanatiile de gaze cele mai cunoscute i utilzate terapeutic sunt cele: a) clorurato-sodice; b) sulfuroase i iodurate; c) de dioxid de carbn i iodurate; d) de dioxid de carbn i sulfuroase. 535. n momentul n care s-a nfiintat MinisteruI Turismului, Ofeiul National de Turism s-a dizolvat? a) da; b) nu; c) da, transformndu-se n B.T.T.; d) nu, ci i-a restrns activitatea numai la sfera turismului international. 536. O caracterstica important a plajei de pe litoralul Mrii Negre este urmtoarea: a) lipsa deeuriIor; b) dimensiunea; c) orientarea geogrfica; d) accesibilitatea, 537. Prima institutie care a coordonat activitatea turstica din tara noastr dup anu 1990 a fost: a) MinisteruI Comertului i Turismului; b) MinisteruI Turismului; c) Autoritatea National pentru Turism; d) Directia Generala de Promovare Turstica din cadrul Ministerului Comertului.

126

538. Facilitadle turistice sunt de dou tipuri: a) de baza i complementare; b) primare i secundare; c) nationale i zonale; d) permanente i sezoniere. 539. Printre ltele, asociatiile profesionale de turism din Romana contribuie la: a) efectuarea procesului de privatizare a societtilor comerciale cu profil turistie; b) respectarea de ctre agentii economic! a reglementrilor specifce; c) specializarea n functiile din turism; d) controlul activittilor desfaurate de unittile de comercializare a obiectelor de artizanat.
A

540. In rndul facilitatilor turistice de baza se inscriu i: a) serviciile publice: b) serviciile de curierat; c) serviciile de agrement: d) niciun rspuns nu este corect. 541. Teatrele sunt o faciltate turstica: a) de baza; b) special; c) zonala; d) complementar. 542. Volumul ncasarilor totale face parte din categora indicatorilor: a) eficientei activittii de cazare; b) eficientei activittii de alimentre; c) generali; d) partiali. 543. Cheltuiala medie pe zi-turist se obtine raportnd: a) volumul cheltuielilor la numrul de turiti plecati; b) numrul de turiti sositi la numrul de zile-turist; c) volumul cheltuielilor la sejurul mediu; d) volumul cheltuielilor la numrul de zile-turist. 544. Rata a) b) c) d) profitului se calculeaz n felul urmtor: volumul cheltuielilor/volumul proftului; volumul cheltuielilor/volumul ncasarilor; volumul profitului/volumul investitiilor; volumul profitului/volumul ncasrilor.

127

545. Productivitatea muncii exprima: a) gradul de utilizare a mijloacelor fixe; b) gradul de utilizare a fortei de munc; c) rata de recuperare a investtiilor; d) rata de utilizare a incasrilor/muncitor. 546. Aportul net valutar se obtine ca diferenta dintre: a) valoarea incasrilor valutare i valoarea ncasrilor n lei; b) valoarea ncasrilor n dolari i valoarea incasrilor n celelalte valute; c) valoarea ncasrilor valutare i valoarea pltilor valutare; d) valoarea ncasrilor valutare i valoarea cheltuielilor n lei. 547. Gradul de utilizare a capaeittii de cazare se determin ca raportul procentual dintre: a) capactatea efeetiv utilizat/capacitatea maxim de cazare; b) capacitatea efeetiv utilizat/numrul de zile neutilizate; c) capacitatea de cazare permanent/capacitatea de cazare sezonier; d) numrul de locuri de cazare/numrul de zile de functionare. 548. Capacitatea teoretic a pietei turistice se determin ca produsul dintre: a) totalul produselor turistice oferite i pretul mediu al acestora; b) totalul consumatorilor potentiali ai produsului turistic analizat i capacitatea medie de consum; c) numrul de turiti i numrul de produse turistice; d) numrul de innoptri i numrul de locuri de cazare. 549. Gradul de utilizare a capacittii de cazare se msoar n: a) procente; b) numr de locuri de cazare; c) numr de zile de functionare; d) numr locuri-zile. 550. Consumul turistic este o expresie a: a) numrului de servicii turistice contrarate; b) cheltuielilor efectate inainte de clatoria turstica; c) cererii insolvabile a populatiei pentru serviciile turistice; d) cererii solvabile a populatiei pentru serviciile turistice. 551. Valoarea desfacerilor pe loe de mas reprezint: a) total desfaceri/iolal turi^ti; b) total cheltuieli pentru alimentatie/total turiti; c) desfaceri/numr de locuri la mese; d) total ncasri din alimentatie/numr de locuri la mese.

128

552. In cazul indicatorilor de eficient a transporturilor turistice, parctil inventar arat: a) gradul de utilizare a parcuiui de maini; b) gradul de dotare cu autovehicuie ntr-o perioad limitat de timp; c) numrul de zile de utilizare/mijlocul de transport; d) niciun rspuns nu este corect. 553. Cererea de servicii turistice: a) se identifica in totalitate cu consumid turistic; b) nu se identifica in totalitate cu consumul turistic; c) se identifica in totalitate cu oferta de servicii; d) nu se identifica in totalitate cu numrul turitilor potentiali. 554. Printre ltele, pentru ca un teritoriu s poat fi declarat "de nteres turistic", potentialul su turistic trebuie s rspund urmtoarei cerinte: a) s dispun de cel putin 10 000 locuri de cazare; b) s aib o populare cu un nivel ridicat de instruir; c) s dispun de resurse naturale i alte elemente de atractie preferate de catre turiti; d) s aib cel putin trei boteluri de patru stele. 555. Turi^tii alocentrici prefer cltoriile: a) sedentare; b) ctre destinatii uor accesibile; c) pe cont propriu; d) progrmate. 556. Investitia specific arat: a) volumul de investitii necesar pentru realizarea unui metru ptrat de constructie; b) investitia total necesar constructiei a 10 000 locuri de cazare; c) investitia total necesar constructiei a 10 000 locuri la mese; d) volumul de investitii necesar pentru realizarea a 10 000 metri ptrati de constructie. 557. Investitia specific pentru cazare se determina utitiznd formula: a) investitia tofal/valoarea dobnzii lunare; b) investitia total/cursul de revenire; c) investitia total/numrul de locuri de cazare; d) investitia total/investitia initial.

129

558. Durata de recuperare a investitiei se exprima n: a) procente (%); b) unitti de timp (ani, luni, zle); c) lei; d) unitti valorice, 559. O destinatie turstica nou la nceput devine, cu timpul, traditional, tipologa clientelei consacrate find format din turitii: a) mediocentrici; b) alocentrici; c) cvasipsihocentrici; d) cvasimediocentrici, 560. Numrul de lucrtori la 10 000 de turiti este un indicator al eficientei: a) sociale in turism; b) economice in turism; c) indirecte; d) directe. 561. Nivelul de servire a turi^tilor este un indicator al eficientei; a) sociale in turism; b) economice in turism; c) materiale; d) profesionale. 562. Oferta turistic secundar cuprinde totalitatea: a) resurselor naturale; b) resurselor antropice; c) resurselor demografice; d) atractiilor turistice. 563. Oferta turistic primar are valoare intrinsec. Afirmatia este: a) adevrala: b) fals; c) fals, cu conditia ca oferta turistic s cuprind i numrul de turiti sositi intr-o perioad determinat de timp; d) adevrat, atunci cnd volumul ofertei turistice este mai mare dect cel al consumului turisic.

130

564. Innoptrile permit evidenta micrii turistice dupa: a) numml de mese achizitionate/sejur; b) motivrile subectve; c) frmele de turism practcate; d) efectele economice generate. 565. Potentialul speologic al Romniei cuprinde un numr de peteri de aproximativ: a) 6 000; b) 20 000; c) 9 000; d) 11 000. 566. n arealul dealurilor apa: a) srat; b) dulce; c) terma; d) mineral. podiurilor din Romania predomina lacurile cu

567. Izvoarele minerale din tara noastr sunt cantnate, n principal, n zona: a) montana; b) de cmpe; c) dealurilor i podiurilor; d) periurban. 568. Litoralul romnese al Mri Negre detine urmtorui procent din baza material de cazare a Romniei: a) 25%; b) 60%; c) 42%; d) 50%. 569. Saivamontul salvamarul fac parte din categora facilitation a) comerciale; b) de transport; c) cu caracter general; d) de ocrotire a snttii.

131

570. Cheltuiala medie pe turist este un indicator: a) general; b) de eficienta a turismului international; c) partial; d) de eficienta a turismului intern. 571. ProfituI final utilizat n formula randamentului economic al investitiei se obtine ca diferenta dintre: a) profitul total i cel anual; b) capitalul investit profitul total; c) profitul de rcuprt i capitalul investit; d) profitul total i cel de rcuprt. 572. Organizada Mondial a Turismului nu este una: a) eu caracter guvernamental; b) international; c) eu caracter politic; d) cu roi de centru mondial al informatiilor turistice. 573. Gradul de spontaneitate a cererii turistice In raport eu cererea de marfuri este: a) mai mare; b) mai mic; c) gal; d) niciun raspuns nu este corect. 574. In zona montana din Romana, cele mai intmse i importante domenii schiabile sunt localzate: a) intre 1000-1500 m altitudine; b) intre 1200-1700 m altitudine; c) intre 1500-1800 m altitudine; d) intre 1200-1500 m altitudine. 575. Masurarea eficientei se face prin raportarea: a) efortului la efect; b) efortului la total venituri obtinute; c) efectului la total cheltuieli; d) efectului la efort.

132

576. Eficienta activittii de turisra tmbrac doua forme: a) economic i turstica; b) economic i poltica; c) economic i social; d) demogrfica i social. 577. In exprimarea efcientei economice, specialitii au doua opinii: a) un singur indicator sintetic i doi indicatori sintetici; b) un singur indicator sintetic i un sistem de indicatori; c) un sistem de indicatori fizici i un sistem de indicatori valorici; d) niciun rspuns nu este corect. 578. ncasarea medie pe unitate de prestatie se determina n felul urmtor: a) ncasri totale pentru cazare-cheltuieli totale; b) ncasri totale/locuri-zile; c) ncasri totale/ncasri pentru cazare; d) ncasri totale/numrul de nnoptri. 579. ncasarea medie pe unitate de prestatie se msoar n: a) numr de nopti; b) numr de zile; c) lei/locuri de cazare; d) locuri-zile. 580. Afluxul de consumatori la masa se determina astfei: a) numr de consumatori/numr de mese; b) numr de turiti/locuri-zile; c) numr de turiti/ncasarea/loc la masa; d) numr de consumatori/numr de 1 o cur i la mese. 581. Maini-zile n inventar reprezint produsul dintre: a) numrul mediu de autovehicule i numrul de zile de nefunctionare/ autovehicul; b) numrul mediu de autovehicule i numrul zilelor calendaristice de functi on are/auto vehicul ; c) numrul total de microbuze i numrul total de autocare; d) numrul de autocare i numrul de zile de functionare/autocar.

133

582, Cursul de revenire specific efcientei transporturilor calculeaz n felul urmtor: a) ncasri valutare/cheltuieli valutare; b) ncasri valutare/numr de autovehicuie; c) tariful/zi de funcionare pentru flecare autovehicul; d) tari fui intern/ncasarea valutar din nchirieri.

turistice

se

583. Formula Fly and drive" reprezint combinarea transportului: a) aerian cu eel automobiiistic; b) aerian cu eel fluvial; c) automobiiistic cu eel rutier; d) fluvial cu eel rutier, 584. Turismul de circulatie mai poart numele i de: a) sejur; b) itinerant; c) de week-end; d) de circumstant. 585. Turismul receptor se mai numete i: a) efectiv; b) activ; c) pasiv; d) static. 586. Zonee montane din tara noastr sunt avantajate de: a) fondul cinegetic srac; b) varietatea nveliului vegetal; c) lipsa speciilor endemice; d) defririle masive. 587. Coul de consum turistic" exprima: a) valoarea total a cheltuielilor pentru turism ntr-un an de zile, pentru un turist de lux; b) valoarea total a veniturilor unui turist mediu ntr-o perioad determinat de timp; c) valoarea total a serviciior consmate de un turist mediu ntr-o unitate de timp de vacant la o destinatie turstica; d) niciun rspuns nu este corect.

134

588. Conform clasiflcrii oficale a unittilor de alimentatie publica, n categora fast-food se ncadreaz: a) restaurantul specializat; b) bufetul tip expres i pizzeria; c) braseria i rotisera; d) gradina de var. 589. Pe teritoriul Romniei, traseul parcurs de Dunre este: a) intgrai navigabil; b) de circa 175 kilometri; c) partial navigabil; d) situt ntre Portile de Fier i Brila. 590. Turismul de sejur este cel desfurat: a) n cel putin doua statiuni; b) n raaxim dou statiuni; c) ntr-o singur statiune; d) nicio variant nu este corect. 591. Turismul de vizitare, de circulatie i de sejur decurg din urmtorul criteriu de clasificare: a) n functie de utilizarea timpului disponibii; b) n functie de trile vizitate; c) n functie de gradul de mobilitate a turistului; d) n functie de locurile vizitate. 592. Turismul de sejur scurt se desfaoar pe o perioad de timp cuprins ntre: a) 30-45 zile; b) 10-15 zile; c) 1 -7 zile; d) 7-14 zile. 593. Principalele influente indirecte aie turismului asupra econoiniei nationale sunt: a) efectele secundare ale investitiilor n industria turismului i efectul multiplicator al ncasrilor realzate; b) efectele principale i secundare ale investitiilor n industria turstica; c) efectele principale i secundare ale ncasrilor din turism; d) efectele principale i secundare ale cheltuielilor pentru turism.

135

594. S se determine durata medie a sejurului $tiind e n statiunea X" s~au cazat 83000 de turiti eare au inregistrat 208000 innoptri: a) 7,2 zile; b) 0,39 zile; c) 0,25%; d) 2,5 zile. 595. In conformitate cu nrmele privind clasificarea pe categorii de confort a structurilor de primire cu functiuni de cazare turstica din tara noastr, motelurile i cabanele turistice se incadreaz n intervalul: a) o stea-patru stele; b) o stea-trei stele; c) o margaret-patru margarete; d) o stea-cinci stele. 596. Infrastructura tehnic i social este o component a: a) obiectivelor specifice aie bazei materiale; b) facilitatilor pentru dotri i amenajri turistice; c) capacitad i de cazare; d) bazei materiale turistice. 597. n sensul economic al notiunii, piafa turstica reprezint: a) ansamblul populafiei neconsumatoare de servicii turistice; b) populafia care se ncadreaz n anumite limite extreme de vrsta; c) mediul intern al sistemului de management; d) mediul extern al sistemului de management. 598. Cvasialoconcentricii sunt turitii care caltoresc la distante mari, cheltuiesc putin i cauta riscul pe parcursul cltoriei. Afrmatia este: a) falsa, cu conditia ca smele cheltuite s nu depeasc 10000 de euro; b) fals; c) notiunea nu exist; d) adevrat. 599. Alegeti functia nespeciflc obiectivelor de cazare: a) de alimentatie; b) de igien; c) cultural; d) productiva.

136

600. Competitia imperfecta intre intreprinderile hoteliere are loe atunci cnd intr-o localitate (statiune) se adopta strategia: a) unui numr limitat de unitti hoteliere; b) diferentierii calittii serviciilor; c) prezentei unui numr mare de unitti hoteliere; d) monopolista. 601. S se determine densitatea turstica n raport cu populatia pentru tara X", tiind c populatia este de 23 milioane locuitori iar numrul turitilor sositi este de 7,5 milioane locuitori: a) 0,33 turiti/locuitor; b) 3,3 turiti/locuitor; c) 3,1 turiti/locuitor; d) 4,7 turiti/locuitor, 602. Functionalitatea unittilor de alimentare este determinat de: a) capacitatea unittii de alimentare; b) diversitatea activittilor de productie; c) profdul unittii de alimentatie; d) rezervarea locurilor de cazare. 603. Unitatea gastronmica n care se servesc, la comanda, pe tot parcursul zilei, specialitti din carne de porc, vita, batal, miel i subproduse din carne neportionat, mici, crnati etc. pregtite la gratar i lese de consumatori din vitrinele de expunere sau platourile prezentate de osptari la masa clientului, poart numele de: a) restaurant familial; b) crarn; c) rotiserie; d) restaurant zahana. 604. Cunoscndu-se urmtoarele date: volumul profitului = 3,0 mld. lei, incasrile totale anuale = 25,5 mld. lei, s se determine nivelul ratei profitului Inregistrat n unitatea de cazare luat n considerare. a) 117,6%; b) 11,76%; c) 11,76 ani; d) 1,17%. 605. n cazul animatiei, experienta optimizant se refer la: a) manifestrile de integrare a turistului n activittile colective ale statiunilor turistice, insotite de plcerea de a tri n cadrul multimii de persoane reunite ad-hoc n statiunile respective;

137

b) faptul de a irai ceva neobinuit; c) senzatia redescoperirii propriilor lor aptitudini n mediul unei statiunl turistiee, n contact cu apa, soarele, zapada etc.; d) reunirea satisfactiior Ja care se ateapt un turist n timpul vacan te i, oferindu-i senzatia de autodepire n mediul statiunilor de sejur, 606. Agrementul vizeaz, printre ltele: a) satisfacerea nevoii de odihn; b) oferirea unui produs complet format din servicii de cazare $i alimentare; c) amuzamentul, comunicarea i sporirea volumului de cunotinte; d) asigurarea conditiilor de confort necesare cminului temporar al turitilor n timpul sejurului lor. 607. tranduriie amenajate reprezint un echipament de agrement spcifi: a) statiunilor de litoral; b) centrelor urbane; c) statiunilor babeare; d) statiunilor montane. 608. Alegeti zonele care nu prezint concentran sezoniere pronuntate: a) statiunile montane; b) statiunile de litoral; c) centrele urbane; d) satele turistiee montane. 609. Sa se determine densitatea turstica n raport eu suprafafa pentru tara X" n conditiile n care tara are o suprafat de 50000 km 2 iar numrul turitilor sositi este de 11 milioane: a) 0,1 turiti/km"; b) 220 turiti/km 2 ; c) 2 turiti/ km ; d) 84 turiti/ km 2 . 610. Cum se numesc factorii care provoac concentrri sezoniere n turism i asupra crora organizatorii din turism pot sa actioneze prin msuri economico-organizatorice i prin poltica lor comercial? a) exogeni; b) subiectivi; c) eu car acte r permanent; d) endogeni. 611. Turismul de iarn, de var i de circumstant se clasifica din punctul de vedere al: a) interesului turistului pentru o anumit tara;

138

b) sezonalittii; c) destinatiei de vacan ta a ese; d) mijlocului de transport folosit. 612. Turismul de croazier folosete ca mijloace de transport: a) autocarele i microbuzele; b) trenurile de mare vitez; c) navele maritime i fluviale; d) navetele spatiale, 613. Turismul de recreere (destindere) este caracterizat prin sejururi: a) relativ reduse; b) foarte lungi; c) lungi; d) nicio variant nu este corect. 614. Turismul balneomedical contribuie la: a) ridicarea gradului de utilizare a capacittii de cazare; b) asigurarea unor sejururi medii mai scurte; c) repartizarea mai neuniform a cererii turistice; d) atragerea unei clientele instabile. 615. S se determine gradul de utilizare a capacittii de cazare nregistrat de statiunea turstica "X" pe baza datelor: numrul iocurilor de cazare este de 3080; numrul zilelor de functionare este de 360; numrul innoptrilor este de 4,2 milioane. a) 0 3 9 % ; b) 47,7%; c) 379%; d) 37,9%. 616. Turismul religis se afl in strns legtur cu: a) drumetile in Carpatii Orientali; b) pelerinajele la lacaurile de cuit; c) itinerariile in Delta Dunrii; d) croazierele pe Dunre i pe Marea Neagr. 617. ncasarile medii pe zi-turist din cltoriile pentru afaceri i congrese, fat de cele rezultate din practicarea altor forme de turism sunt: a) mai sczute; b) mai ridicate; c) mai putin transparente; d) lipsite de interesul prestatorilor de servicii.

139

618. n cazul Til care un motel dispune la 1 ianuarie de 300 loeuri de cazare permanente care functioneaz 360 de zile i inregistreaz 98 000 de nnoptri, el are un grad de ocupare de: a) 99,4%; b) 43,6%; c) 90,7%; d) 74,5%. 619. Unul a) b) c) d) dintre principalele avantaje ale turismului balneo-medical este: asigurarea unor sejururi medii relativ constante; reducerea gradului de ocupare a capacittii de cazare; cre^terea gradului de pregtire a personalului angajat; sporirea atractivittii zonelor mconjurtoare.

620. Industria cltoriilor i turismului este o ramur de: a) nterferent; b) consecint; c) interrelativitate; d) corelatie. 621. Salinele din Romana constituie un important factor de cura tn terapia afectiunilor: a) reumatismale; b) sistemului ervos periferic; c) respiratorii cronice; d) de nutritie. 622. In centrul pietei turistice se situeaz: a) produsele turistice; b) turistul; c) oferta turstica; d) resursele turistice naturale. 623. Apele lacurilor terapeutice din tara noastra sunt utilzate in terapia afectiunilor: a) respiratorii; b) cauzate de stres; c) geochimice; d) reumatismale.

140

624. Organizada Mondial a Turismului (O.M.T.) a luat natere n anu 1975 avnd ca precursoare: a) O.N.U.; b) F.I.J.E.T.; c) U.I.O.O.T.; d) F.U.A.A.V.. 625. F.I.T.E.C. reprezint: a) Federada Integrar! i Turistice Europene a Clatoriilor; b) Fluxuri Interne Turistice Estivale i Caravane; c) Federatia International de Termalism i Climatologie; d) Fondul Intern de Turism Ecologie i Cultural. 626. F.I.J .E .T. reprezint: a) Federatia International a Juctorilor Externi de Tenis; b) Federatia Intern a Jurnalitilor Eligibili din Turism; c) Federatia International a Juctorilor Europeni din Turism; d) Federatia International a Jurnalitilor i Scriitorilor din Turism. 627. S se determine gradtil de utilizare a capacitad! de cazare n cazul judetului ,,X" tiind c acesta dispune de 250000 locuri de cazare, s-au nregistrat 60 480 000 de nnoptri iar numarul zilelor de functionare este de 365: a) 66,28%; b) 29,3%; c) 6 ani; d) 84,2%. 628. A.N.A .T. reprezint: a) Asociada de Natatie din Arad i Timi; b) Angajamentul Nord Atlantic pentra Turism; c) Asociada National a Agentiilor de Turism; d) Asociada Navetitilor i Antreprenorilor din Turism. 629. Piata turistic potential cuprinde: a) cererea total pentru un anumit produs turistic la un nivel dtermint de preturi i tarife; b) cererea pentru serviciile de cazare; c) oferta i cererea pentru turismul de litoral; d) cererea i oferta balnear i cultural-religioas.

141

630. Metoda care are drept avantaj stabilirea cu o sigurant absoluta a persoanelor care trec granita unei tari este cea: a) tipsondaj; b) tip ancheta; c) de nregistrare a turitilor n unittile de frontier; d) de nregistrare a turitilor n unittile de cazare. 631. Consumul turistic este format dm: a) cheltuielile efectate de purttorii cererii turistice pentru achizitionarea unor servicii i bunuri legate de motivatia turistic: b) consumul de energie al instalatiilor de transport pe cablu din statiunile turistice; c) consumul de timp al clientilor unittilor prestatoare de servicii turistice; d) cantitatea de alimente consumat n statiunile turistice. 632. Cererea turistic este formata din: a) totalitatea consumurilor de servicii turistice interne i internationale aie rezidentilor i nerezidentilor; b) ansamblul persoanelor care i manifesta dorinta de a se deplasa periodic i temporar n afara reedintei proprii, pentru alte motive dect prestarea unor activitati remunerate la locul destinatiei; c) totalitatea elevilor i studentilor care cltoresc n propria tara; d) totalitatea turitilor din trile U.E. care cltoresc spre Australia. 633. Oferta turistic este formata din: a) totalitatea produselor i serviciiior consmate de turitii strini n Romnia; b) serviciile de transport, cazare i agrement de pe litoralul Mrii Negre; c) ansamblul atractiilor turistice care pot motiva vizitarea lor, respectiv totalitatea elementelor care pot fi puse n valoare la un moment dat pentru stimularea cererii turistice; d) totalitatea autostrzilor, aeroporturilor, porturilor i grilor care deservesc turitii strini. 634. Alegeti caracteristica nespecific sistemului montan din Romnia: a) acoper o ptrime din suprafata trii; b) diversitate de aspecte peisagistice; c) complexitate ridicat a potentialului turistic; d) varietate a nveliului vegetal;

142

635. Cel mai important domeniu pentru alpinism din tara noastr este situat n: a) partea de est a Carpatilor Meridionali; b) partea de nord a Carpatilor Occidental!; c) partea de sud a Carpatilor Oriental!; d) nordul tari!, 636. Din categora resurselor turistice naturale ale Romniei fac parte: a) Carpatii, Alpii, DeltaNilului Tatra i Marea Neagr; c) peterile, lacurile, d) Muntii Carpati, vegetada; fauna; litoralul romnese rurile, pdurile tropicale, plajele marine; cu potentialul lor speologic; oglinzile de apa; lacurile, nmoiurile i gazele terapeutice; salinele; al Mrii Negre; Dunrea i Delta Dunrii. Muntii Caucaz; b) Carpatii Oriental!, Carpatii Meridionali, Carpatii Occidental i, Muntii

637. Din categora resurselor turistice antropice ale Romniei fac parte: a) peterile, vegetada, fauna, hidrografa; b) vestigiile antichittii (cettile Histria, Tomis, Callatis); c) Muntii Carpati; d) Dunarea i Delta Dunrii. 638. Ansamblul mijloacelor materiale i umane necesare pentru a inlesni participarea popuatiei la activittile turistice pentru a crea organiza cu rezultate proftabile prestarea serviciilor solictate de turiti, d e f n e l e : a) facilitadle turistice; b) serviciile de agrement; c) oferta turistic; d) cererea turistic. 639. Lacurile cele mai folosite n balneoturism sunt localzale in: a) Muntii Apuseni; b) nordul tari i; c) imprejurimile vulcanice; d) Cmpia Romana. 640. Confortul unittilor de cazare se clasific dupa: a) caracteristicile constructive, amplasament, caitatea ! complexitatea dotrilor, a instalatiilor i dversitatea serviciilor oferite; b) nivelul de dotare cu echipamente speciale pentru bar, cofetrie i patiserie; c) gradul de dotare cu maini izoterme i frigorifice; d) dversitatea meniurilor, numrul de locuri in restaurante ! in slile de conferinte.

143

641. In ce a) b) c) d)

sector al litoralulul romnese s-au amenajat plaje artificale? Mamaia; Constanta; Mangalia-Nord; Neptun.

642. Unittile de cazare indeplinesc urmtoarele functii: a) de transport special i agrement-distractii; b) de organizare baluri, nunfi i licitatii pentru vnzarea de obiecte de art; c) de odihn i igiena, de alimentatie, complementare, productive, comerciale i de intermediere; d) de intermediere a contactelor dintre agentii economici romni i strini. 643. Din punctu de vedere al capacittilor de cazare existente (numr de locuri), statiunile de pe litoral se afl: a) pe locul al doilea, dupa statiunile balneare; b) pe primul loe, in total locuri din Romania; c) pe locul al patrulea, dup Bucure^ti i orakele re^edinta de judet; d) pe locul al treilea, dup statiunile balneare. 644. n suprafata total a Deltei Dunrii domin: a) zonele acoperite cu apa; b) grindurile; c) zonele de uscat; d) niciun rspuns nu este corect. 645. Restaurantele pescresc i vntoresc sunt: a) clasice; b) dietetice; c) cu specific local i familial; d) specializate. 646. Cunoscandu-se urmtoarele date: numrul nnoptrilor = 87500, numrui locurilor de cazare In hotel - 300 numrul zilelor de functionare = 365, s se precizeze care este gradul de utilizare a capacttii de cazare nregistrat de hotel in anu respectiv. a) 65,8%; b) 5 7 , 5 % ; c) 79,9%; d) 102,4%.

647. Cunoscndu-se urmtoarele date: ncasri totale = 22 mld. lei i eheltuieli totale = 19,5 mld, lei, sa se precizeze care este rata anual a proftului n unitatea de cazare considerat. a) 0,5 %; b) 11,4%; c) 85,5%: d) 33,3%. 648. Cunosendu-se urmtoarele date: ncasri totale = 22 mld. lei, numrul de persoane angajate n liotel = 45, sa se precizeze nivelul productivittii muncii. a) 999,9 mil. lei/angajat; b) 115,7 mil. lei/angajat; c) 750,5 mil. lei/angajat; d) 488,9 mil. lei/angajat. 649. Cunoscndu-se urmtoarele date: ncasri totale anuale = 18,5 mil. $, eheltuieli totale anuale = 16,5 mil. $, volumul investitiei = 25 mil. S, se cere sa se precizeze durata de recuperare a investitiei ocazionat de realizarea complexului htelier. a) 2,5 ani; b) 17,5%; c) 12,5 ani; d) 200.000 $. 650. Cunoscndu-se urmtoarele date: ncasrile totale anuale = 25,5 mld. lei, numrul de lucrtori din htel = 50, se cere sa se precizeze nivelul productivittii muncii. a) 850 mil. lei/lucrtor; b) 26,5 % ! lucrtor; c) 25.000 $; d) 510 mil. lei/lucrtor. 651. In structura ofertei turistice nu se regsete: a) potentialul turisic; b) nevoia pentru turism a vizitatorilor; c) baza tehnico-material a turismului; d) servieiul turistic. 652. Alegeti componenta nespecific potentiaului turistic: a) atractiile turistice; b) serviciile turistice;

145

c) resurseie turistice naturale; d) resurseie turistice antropice. 653. Alegeti componenta nespecific potentialului turistic natural: a) peisajul; b) clima; c) m uze ele; d) structurile geoiogice. 654. Ansamblul de componente naturale, culturale i socio-economice care arat posibilitadle de valorificare in plan turistic i ofer sau dau o anumit functionalitate teritoriului, avnd un rol esential in dezvoltarea activittilor de turism d e f n e l e : a) oferta turstica primara; b) potentialul turistic; c) resursa turistica; d) cererea turistica. 655. Componentele mediului natural i antropic, care prin calittile specifcul lor sunt recunoscute, inscrise i valorificate prin turism in msura in care nu sunt supuse unui regim de protectie intgrala, poart numele de: a) potential turistic; b) resursa turistica. c) retea ecologic; d) cerere turstica. 656. Orice unitate teritorial-administrativ a crei economic este dependenta de creterea semnificativ a incasrilor provenite de la turiti se numete: a) regiune economica; b) ora industrial; c) ora minier; d) destinatie turistic. 657. Un nume, un termen, un semn, un simbol, un desen, sau o combinatie a acestora, destinate pentru a identifica bunurile sau serviciile unui vnztor sau grup de vnztori, in scopul diferentierii lor fata de cele ale competitorilor, d e f n e l e : a) imaginea unei destinatii turistice; b) brand-ul; c) identitatea turistica; d) localitatea turistica.

146

658. Potentialul turistic al unei tari este alctuit din: a) baza tehnico-materala a turismului i potentialul antropic; b) resursele turistice naturale i serviciile turistice; c) oferta turstica reala i cererea turstica; d) potentialul turistic natural i cel antropic. 659. Latura efectiva a diferiteor componente aie potentialului turistic, referindu-se, mai ales, la ceea ce se impune atentiei i produce impresii de o intensitate ridicat de natura estetic i cognitiv, definete: a) fondul turistic; b) atractia turstica; c) brand-ul turistic; d) imaginea turstica. 660. Structura destinatiei turistice este urmtoarea: a) resurse turistice naturale i antro pi ce; b) structuri de cazare i de alimentatie; c) atractii i facilitti turistice; d) facilitti turistice i imaginea destinatiei turistice. 661. Resursele turistice concntrate pe o arle teritorial restrnsa i pretabile, m principal, pentru turismul de sejur, poart numele de: a) liniare; b) nodale; c) antropice; d) atractive. 662. Resursele turistice sitate de-a lungul unui circuit sau de-a lungul coasteor, destnate, cu prioritate, turismului itinrant, se numesc: a) nodale; b) liniare; c) concntrate; d) de creatie-originale. 663. Amenajrile i activittile de agrement fac parte din structura: a) potentialului socio-demografic; b) resurselor turistice; c) potentialului cultural-istoric; d) potentialului tehnico-economic.

147

664. Din punctul de vedere al rspndirii n teritoriu, resursele turistice au urmtoarea structur: a) rare i atractive; b) nodale i liniare; c) castele i cule; d) concentrate disprsate. 665. Aezrile umane sunt o components a potentialului turistic: a) tehnico-economic; b) cultural-istoric; c) socio-demografic; d) natural. 666. Suma credintelor, impresiilor imaginilor mentale pe care un turist le tine minte despre acea zona, poart numele de: a) brand turistic; b) resurs turstica; c) imagine turstica; d) atractie turstica. 667. Bioclimatul de salina i al golurilor subterane este o component a potentialului: a) climato-turistic; b) reliefului, structurilor i fenomenelor geologice; c) componentelor ?nveliului biogeografic; d) imobil. 668. Printre imagini a) s b) s c) s d) s conditiile pe care trebuie s le indeplineasc obtinerea unei eficiente a destinatiei turistice nu se regse^te: fie real; fie credibila; fie distinctiv; fie complexa.

669. Printre componentele unui brand de tara efieient nu se regsete: a) stimularea tursmului intern i international; b) sporirea increderii i mndriei populatiei rezidente; c) stimularea investitiilor strine; d) cre^terea numrului de locuri de munc in agricultura.

148

670. Printre instrumntele de propagare a imaginii unei destint turistice nu se regsese: a) sloganurile; b) simbolurile vizuale; c) investit le strine; d) evenimentele. 671. Imaginea brand-ului reprezint: a) ace a parte a valorii propuse i cornu ni cat grupuui tinta care demonstreaz avantajul competitiv; b) modul n care brand-ul este perceput; c) modul tn care creatorii brand-ului vor ca acesta sa fie perceput; d) modul de penetrare a sferelor culturale. 672. Tara a) b) c) d) cu cele mai nalte standarde de viat este considerat: Japon i a; Marea Britanie; Suedia; Norvegia.

673. Tara cea mai dezvoltat din punct de vedere gastronomie, care ofer expedente culinare superioare, este considerat: a) Italia; b) Franja; c) China; d) Ucraina. 674. Tara pe care turitii drese cel mai mult s-o viziteze sau n care sa se relntoarc, este considerat: a) Noua Zeeland; b) Australia; c) Canada; d) China. 675. Tara cea mai autentica ce ofer expedente i culturi distincte, originale i unice este urmtoarea: a) Australia: b) Noua Zeeland; c) Olanda; d) Franta.

149

676. Cea a) b) c) d)

mai stabil i sigur tara a lumii este eonsiderat: Suedia; Maldive; Noua Zeeland; Norvegia.

677. Tara eonsiderat a avea una dintre cele mai vechi i interesante istorii ale lumii este eonsiderat: a) Italia; b) Egiptul; c) Japnia; d) Stateie Unite ale Americii. 678. Statiunile SInic Moldova i Trgu Ocna se afl n judetul: a) Harghita; b) Bacu; c) Vaslui; d) Covasna. 679. Re^edinta judetului Covasna este municipiul: a) Miercurea Ciuc; b) Odorheiul Secuiesc; c) Baile Turnad; d) Sfntu Gheorghe. 680. Cea mai veehe grdin botanic din hime, nfiintat pe langa o eoal secundar n anu 1881, se afl in oraul: a) Alba lulia; b) Blaj; c) Timioara; d) Bucureti. 681. n judetul Arad se afl: a) Cetatea Devei; b) Castelul regal Svr^in; c) Catedrala Reintregirii; d) Mnstii 'ea Lainici. 682. Care este cea mai veche a) Baile Turnad; mai malta statiune turistic din Romana?

150

b) Sinaa; c) Pltini; d) Predeal. 683. n ce a) b) c) d) judet se afla Casa memorial Emil Cioran? Neamt; Vlcea; Maramure; Sibiu.

684. Identifcati cel maivechi ora din Transilvania, ntemeiat n anul 1146: a) Media; b) Sibiu; c) Sighioara; d) Braov. 685. Primul sat electrifcat din Romnia a fost: a) Sadu; b) Rmet; c) Clugreni; d) Solca. 686. Statiunile Duru, Bltteti i Ogiinzi se afla n judetul: a) Neamt; b) Iai; c) Vaslui; d) Harghita, 687. Reedinta judetului Cara-Severin este municipiul: a) Mehednti; b) Reita; c) Caransebe; d) Drobeta Turnu Severin. 688. Cel mai mare lac subteran permanent din Romnia se afla n petera: a) ZgurtiJudetul Alba; b) Muierii, judetul Petroani; c) Urilor, judetul Bihor; d) Ghetarul de la Scrioara, judetul Mehedinti. 689. Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului" se afla n judetul: a) Suceava; b) Bihor;

151

c) Hunedoara; d) Valcea. 690. n judetul Vlcea se afla masivul: a) Hama; b) Cozia; c) Ceahlu; d) Bucegi. 691. Statiunile Vatra Dornei i Cmpulung Moldoveesc se afla n judetul: a) Maramure; b) Suceava; c) Botoani; d) Neamt. 692. Reedinta judetului Hunedoara este municipiul: a) Petroani; b) Hunedoara; c) Deva; d) Craiova. 693. Cea a) b) e) d) mai mare srbtoare traditionai romneasc n aer liber este: Serbarea bujorului de la Comana, judetul Giurgiu; Trgul de fete de pe Muntele Gaina, judetul Alba; Srbtoarea narciselor, judetul Sibiu; Junii Braovului, judetul Braov.

694. Cetatea Histria se afl n judetul: a) Constanta; b) Tulcea; c) Mangaba; d) Galati. 695. Pe teritoriul judetului Braov se afla i masivul: a) Climani; b) Piatra Craiului; c) Maramure; d) Retezat. 696. Cel mai valoros monument al arhitecturii medievale timpurii din Transilvania, mbinnd armonios elementele romanice cu cele gotice este considrt: a) Biserica Neagr, judetul Braov; b) Biserica Rom ano-Catlica, judetul Alba;

152

c) Castelul Corvinetilor, judeful Hunedoara; d) Castelul Bran, judetul Braov. 697. Care a) b) c) d) este Rezervatia Biosferei ce se regsete tn judetul Maramure? Delta Dunrii; Retezat; Pietrosul Rodnei; Fgra.

698. Reedinta judetului Prahova este municipiul: a) Mizil; b) Cmpina; c) Ploieti; d) Piteti. 699. Cea a) b) c) d) mai dotat statiune din Romnia eu mijloace de agrement este: Predeal; Sinaia; Poiana Braov; Neptun. memorial a lui Lucian Blaga de la Lancrm se afl n judetul: Sibiu; Cluj; Bihor; Alba.

700. Casa a) b) c) d)

701. Pe teritoriul judetului Prahova se afl muntii: a) Rodnei; b) Baiului; c) Cindrel; d) Apuseni. 702. Care a) b) c) d) este judetul eu cel mai bogat potential balnear din Romnia? Harghita; Covasna; Constanta; Vicea.

703. Cetatea Fgraului se afl tn judetul: a) Braov; b) Fagra;

153

c) Sbiu; d) Hunedoara. 704. Pe teritoriul judetului Sibu se all: a) ParenI National Cheile Bicazului-Hma; b) Parcul Natural Cindrel; c) Rezervatia Bosferei Retezat; d) Parcul National Defileul Jiului. 705. Delta a) b) c) d) Dunrii se afl tn judetul: Galati; Brila; Tulcea; Constanta.

706. Statiunile Straja i Geoagiu-Bi se afl tn judetul: a) Bihor; b) Mehedinti; c) Gorj; d) Hunedoara. 707. Statiunile Bile Tunad i Borsec se afl tn judetul: a) Miercurea Ciuc; b) Covasna; c) Neamt; d) Harghita. 708. Statiunile Venus i Satrn se afl tn judetul: a) Mangalia; b) Tulcea; c) niciunul dintre aceste judete; d) Eforie. 709. Statiunile Govora i Voineasa se afl tn judetul: a) Vlcea; b) Arge; c) Gorj; d) Cara-Severin. 710. Statiunile Olneti i Ocnele-Mari se afl tn judetul a) Olt; b) Gorj;

154

c) Dolj; d) Vlcea. 711. Statiunea Moneasa se afl n judetul: a) Arad; b) Timi; c) Slaj; d) Bihor. 712. Statiunile Muntele Mic i Herculane se alla n judetul: a) Timi; b) Cara-Severin; c) Mehedinti; d) Arad. 713. Statiunea balneoelimateric Bile Flix este situat n judetul: a) Covasna; b) Alba; c) Bihor; d) Satu-Mare. 714. Statiunea climatrica montana Duru se gsete la poalele muntilor: a) Ceahlu; b) Duru; c) Cindrel; d) Rodnei. 715. Statiunea Semenic se afl i n judetul: a) Cara-Severin; b) Timi; c) Mehedinti; d) niciunul dintre aceste judete. 716. Statiunile Buzia i Calacea se afl n judetul: a) Cara-Severin; b) Timi; c) Arad; d) Bihor. 717. Statiunile Tinca, Baile Flix i Stna de Vale se afl n judetul: a) Bihor; b) Oradea;

c) C Inj ; d) niciunul dintre aceste judete. 718. Statiunile Bora, Izvoarele i Spnta se afl n judetul: a) Baia Mare; b) Bistrita-Nsud; c) Maramure; d) Bihor. 719. Statiunile Arieeni i Ocna Mure se afl n judetul: a) Alba; b) Alba-Iulia; c) Mure; d) niciunul dintre aceste judete. 720. Statiunile Balvanyos, Vlcele i Malna-Bi se afl n judetul: a) Sfntu Gheorghe; b) Harghita; c) Vrancea. d) Covasna. 721. Statiunile Vlcele i uga se afl n judetul: a) Covasna; b) Harghita; c) Saiaj; d) Mure. 722. Statiunile Lacu Rou, Bile Homorod i Praid se afl n judetul: a) Vrancea; b) Neamt; c) Harghita; d) niciunul dintre aceste judete. 723. Statiunile Pltini i Bazna se afla n judetul: a) Cluj; b) Sibiu; c) Salaj; d) Braov. 724. In judetul Cara-Severin se afl statiunea: a) Baile Herculane; b) Bile Felix;

156

c) Buzia; d) Lipova. 725. n judetul Timi se afl statiunea: a) Lipova; b) Tinca; c) Olne^ti; d) Buzia. 726. n judetul Bihor se afl statiunile: a) Sngeorz Bi i Colibita; b) Buzia i Lipova; c) Baile Flix i Tinca; d) Calacea i Borsec. 727. In judetul Bacu se afl statiunea: a) Slnic-Moldova; b) Vatra Dornei; c) Bltteti; d) Strunga. 728. n judetul Neamt se afl statiunile: a) Vatra Dornei i Cmpulung Moldovenesc; b) Balvanyos i Soveja; c) Duran Blte^ti; d) Srata Monteoru i Balta Alba. 729. n judetul Vlcea se afl statiunile: a) Moneasa i Pucioasa; b) Vata Bi i Herculane; c) Buzia i Borsec; d) Baile 01neti i Climneti-Cciulata. 730. n judetul Hunedoara se afl statiunea: a) Geoagiu-Bi; b) Neguleti; c) Govora; d) Duru. 731. Deva este re^edinta judetului: a) Deva; b) Hunedoara;

c) Alba; d) Arad. 732. Miercurea-Ciuc este reedinta judetului: a) Harghita; b) Sibiu; c) Covasna; d) Hunedoara. 733. Reedinta judetului Bihor este oraul: a) Zalu; b) Oradea; c) Slaj; d) Salonta. 734. Reedinta judetului Maramure este municipiul: a) Baia Mare; b) SatuMare; c) Sighetu Marmatiei; d) Mure. 735. Statiunile Nvodari i Techirghiol se afla n judetul: a) Brila; b) Mangalia; c) Constanta; d) Tulcea. 736. Statiunile Cojocna, Someeni i Muntele Biorii se afla n judetul: a) Cluj-Napoca; b) Satu Mare; c) Cluj; d) Maramure. 737. Statiunile Jupiter i Cap Aurora se afla n judetul: a) Galati; b) Tulcea; c) Constanta; d) Mangalia. 738. Statiunile Nicolina i Strunga se afla n judetul: a) Suceava; b) Vrancea;

158

c) Tai; d) Neamt. 739. Statiunile Vlenii de Mnte i Cheia se afl in judetul: a) Vrancea; b) Bra^ov; c) Harghita; d) Prahova. 740. Statiunile Horezu i Voineasa se afl in judetul: a) Arge; b) Gorj; c) Sibin; d) niciunul dintre aceste judete. 741. Statiunile Breaza i Azuga se afl in judetul: a) Gorj; b) Olt; c) Prahova; d) Sibiu. 742. Statiunile Poiana Mrului, Secu i Trei Ape se afl in judetul: a) Hunedoara; b) Mehedinti; c) Cara~Severin; d) niciunul dintre aceste judete. 743. Statiunile Bile Turda, Bita i Fntnele-Beli se afl in judetul: a) Bistrita-Nsud; b) Turda; c) Cluj; d) Maramure. 744. Statiunile Predeal i Parul Rece se afl in judetul: a) Prahova; b) Sibiu; c) Braov; d) Buzu. 745. Statiunile Moeciu i Timi^ul de Sus se afl in judetul: a) Timi; b) Arge;

c) Braov; d) Prahova. 746. Statiunile Izvoru Mureului, Jigodin-Bi i Baile Tunad se afl n judetul: a) Suceava; b) Harghita; c) Drobeta; d) Mre. 747. Judetul Sibiu face parte din Regiunea de Dezvoltare: a) Nord-Est; b) Vest; c) Centru; d) Sud-Est. 748. In judetul Ia se afl statiunile: a) Nicolina i Strunga; b) Lacu Srat i Duru; c) Malna-Bi i Pucioasa; d) Soveja i Amara. 749. n judetul Prahova se afl statiunile: a) Predeal, Poiana Braov, Timiul de Sus; b) Cheia, Slanic Prahova, Sinaia; c) Govora, Sovata, Soveja; d) Amara, Covasna, Duru. 750. n judetul Ylcea se afl statiunile: a) Moneasa i Pucioasa; b) Ocnee Mari i Horezu; c) Malna-Bai i Herculane; d) Buzia i Borsec. 75. n judetul Timi se afl statiunea: a) Lipova; b) Buzia; c) Tinca; d) Bile Olneti. 752. Judetul Bacu face parte din Regiunea de Dezvoltare: a) Sud Muntenia;

160

b) Ves t; c) Nord-Est; d) Sud-Est. 753. Cel mai mare monument din judetul Bacu este considrt: a) Cetatea Neamtului; b) Mnstirea Voronet; c) Palatul Ghica; d) Castelul familiei trbu din Drmneti. 754. Biserica Trei Ierarhi, ctitorie a lui Vasile Lupu, se afla n judetul: a) Botoani; b) lai; c) Suceava; d) Vaslui. 755. Alegeti muzeul memorial care se afla pe teritoriul judetului Neamt: a) Lucan Blaga; b) George Bacovia; c) Ion Creang; d) Cprian Porumbescu. 756. Care este mnstirea din judetul Neamt a crei pictur interioar este opera marelui pictor romn Nicolae Grigorescu? a) Sucevita; b) Stavropoleos; c) Agapia; d) Celic-Dere. 757. Care este cea mai vehe i mai nsemnat aezare monahal din Moldova, lind o succesiune de ctitorii ale voievozilor Petru Muat, Alexandru cel Bun i tefan cel Mare? a) Mnstirea Neamt; b) Schitul Arbore; c) Mnstirea de pe muntee Ceahlu; d) sit-ul de la Cacica. 758. Masivul Raru se afl pe teritoriul judetului: a) Neamt; b) Braov; c) Suceava; d) Vaslui.

161

759. n localitatea Cacica se regse$te: a) una dintre cele mai vechi exploatri de sare recristalizat din saramur din Europa; b) Rezervatia Complexul Razim-Sinoe; c) Casa memorial Nicolae Labis; d) Mnasirea Sfnului Apstol Andrei. 760. Pentru valoarea artistic, cultural istoric a mnstirilor cu pictura exterioara din Bucovina, in anu 1975, Federatia International de Turism, sub patronajul UNESCO, a acordat premiul international Mrul de aur", trofeu care se pstreaz n muzeul mnstirii: a) Vratec; b) Voronet; c) Sucevita; d) Moldovita. 761. Alegeti mnstirea care este considerat Capela Sixtin a Orientului" pentru marea fresca de pe fatada de vest, numit Judecata de apoi": a) Humor; b) Putna; c) Voronet; d) Sfntul loan cel Nou-Suceava. 762. Marea Neagr: a) prezint o salinitate mult mai mare comparativ cu cea a altor mri i oceane; b) are o compozitie chimic a apei care constituie un factor restrictiv imbaierii; c) este o mare continental inchis; d) nu favorizeaz practicarea sporturilor nautice datorit aportului mare de apa dulce al Dunrii precum al altor fluvii. 763. Unicul hipodrom din tara special conceput pentru crsele de galop se afl situat in localitatea: a) Constanta; b) Braov; c) Oradea; d) Mangaba. 764. Cei mai vechi munti din Europa, situati pe teritoriul Romniei, poart numele de: a) Bucegi;

162

b) Mcin; c) Ceahlu; d) Fgra. 765. Cea a) b) c) d) mai importants zona lacustr a Romniei este considerat zona: Snagov; Vidraru; complexului Razim; masivului Retezat.

766. Cel mai important domenin schiabil din tara noastr este considrt: a) Platoul Bucegi; b) Platoul Padi; c) Masivul Parng; d) Masivul Rodna. 767. Pe teritoriul judetuiui Vlcea se aft Parcul national: a) Buila-Vnturarita; b) Climani; c) Piatra Craiului; d) Gurghiu. 768. Cel mai important ansamblu de arliitectnr religioas din epoca brncoveneasc este considrt: a) Mnstirea Smbta; b) Palatul Snagov; c) Mnstirea Horezu; d) Castelul Corvinilor. 769. Cele mai lungi chei din tara, care au 21 de kilometri, sunt considerate cele aie: a) Dobrogei; b) Rmetului; c) Nerei; d) Turzii. 770. Prima i cea mai veche linie de cale ferat de pe teritoriul actual al Romniei, construit n perioada 1846-1854, ntre Gravita i satul Iam, de 27 kilometri lungime, se afl pe teritoriul judetuiui: a) Hunedoara; b) Timi; c) Maram ures; d) Cara-Severin.

163

771. Dinozaurii ptici din Depresiunea Hateg sunt unici in lume, importanta tiintific i atractivitatea lor find sporit prin descoperirile de cuiburi cu ou i embrioni de dinozauri, ale unor mamifere contemporane dinozaurilor a unor reptile zburtoare din grupul pterosaurilor. Aceste atractii turistice valoroase au fost descoperite pe teritoriul judetului: a) Cara-Severin; b) Hunedoara; c) Mure; d) Bihor. 772. Primul pare national infiintat in Romania este: a) Rodna; b) Bucegi; c) Retezat; d) Apuseni. 773. Germisara este numele statiunii cunoscut inca din antichitate, a?ezata la poalele Muntilor Metaliferi, pe malul drept al raului Mure?, i anume: a) Clan-B; b) Herculane; c) Geoagiu-Bi; d) Eforie Sud. 774. Ce judet din Romania, situat in partea de vest a trii, este localizat la granita cu Serbia i Ungaria? a) Arad; b) Bihor; c) Timi; d) Oradea. 775. Muntii Poiana Rusc fac parte din judetul: a) Vlcea; b) Timi; c) Slaj; d) Mure?. 776. Identificati judetul care face parte din Regiunea de Dezvoltare Vest: a) Timi; b) Gorj; c) Sibiu; d) Constanta.

164

777. Municipiul Lugoj face parte din judetul: a) Cara-Severin; b) Galati; c) Satu Mare; d) Timi. 778. Fenomenul carstic ce! mai spectaculos din ntreaga tara, ca amploare, complexitate i pitoresc, este considrt: a) Petera Meziad; b) Cettile Ponorului; c) Petera Urilor; d) Ghetarul de la Vrtop. 779. Atractia principai a Muntilor Bihorului o constituie: a) pdurile; b) peterile; c) apele minerale; d) cheile spectaculoase. 780. Care este prima peter din Romnia amenajat la cerintele turismuiui modem? a) Focul Viu; b) Urilor; c) Meziad; d) Muierii. 781. Cel mai mare ghetar subteran din Romnia este considrt: a) Focul Viu; b) Topolnita; c) Scrioara; d) Cloani. 782. Identificati cea mai lting peter din Romnia: a) Vntului; b) Cetatea Rdesei; c) Zgurti; d) Urilor. 783. Care este biseriea din judetul Maramure, nscris pe Lista patrimoniului mondial UNESCO i considerat ca fiind cea mai veche biseriea din lemn din Europa? a) Brsana;

165

b) urdeti; c) Spnta; d) Ieud Deal.


A

784. In ce a) b) c) d)

localitate din judetul Maramure se afl aroport? Baia Sprie; Baia Mare; Sighetu Marmatiei; Negreti-Oa.

785. O zona importants a judetului Alba este reprezentat de muntii: a) Guti; b) Banat; c) Trascu; d) Retezat. 786. Care este rul din judetul Alba ce colecteaz o mare parte a apelor judetului? a) Some?; b) Oit; c) Mure; d) Trotu. 787. Identificad petera cu cea mai mare intrare din Romania: a) Hilda lui Papara; b) Coiba Mare; c) Scrioara; d) Ponor. 788. Care a) b) c) d) 789. n ce a) b) c) d) este cea mai ramificat (labirintic) peter din Romania? Hodobana; Huda lui Papara; Gura Apei; Izbucul Tuzului. biseric se afl sarcofagul lui lancu de Hunedoara? Mnstirea Putna; Catedrala Romano-Catolic din Alba Iulia; Castelul Corvinilor; Castelul Peles.

166

790. Cum se numete i nde se afla un obiectiv turistic unie in Europa care ofer vizitatorilor posibilitatea de a cltori n timp de~a lungul a doua milenii, printre vestigiile a trei fortificatii, din trei epoci diferite, construite succesiv pe aceeai locatie, fiecare noua cetate incluznd-o pe cea veche? a) Cetatea Fagaraului, Braov; b) Muzeul Brkenta!, Sibiu; c) Traseul celor trei fortificatii, Alba Iulia; d) Palatid Culturii, lai. 791. Care a) b) c) d) munti din Romania sunt numiti i Alpii Transilvaniei? Piatra Craiului; Bucegi; Fgara; Ciuca.

792. Oraul Odorheiul Secuiesc face parte din judetul: a) Mure; b) Sibiu; c) Harghita; d) Covasna, 793. Munt Hama fac parte din judetul: a) Covasna; b) Harghita; c) Braov; d) Suceava. 794. Primul pod de fonta de pe teritoriul actual al Romniei, realizat n anul 1859, este amplasat n oraul: a) Trgu Mure; b) Sfntu Gheorghe; c) Sibiu; d) Sighioara. 795. Care este cel mai mare, mai bogat i mai original muzeu n aer liber din Romania? a) Muzeul b) Muzeul c) Muzeul d) Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti" din Bucureti; Viticulturi i Pomiculturii din Goleti; Etnografc al Maramureului, Sighetu Marmatiei; Civilizatiei Populre Traditionale ASTRA din Sibiu;

167

796. Cum se numete unde se afl primul extra-european din Romnia? a) b) c) d)

unicul muzeu de etnografie

Satuui Brnean, Bran; Franz Binder, Sibiu; Gheorghe Cernea, Rupea; Costumelor Populare din Romnia, Bucureti.

797. Tara cu cele mai multe monumente aflate pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO este: a) Franta; b) Grecia; c) Italia; d) China. 798. Capitala Italiei este: a) Milano; b) Venetia; c) Roma; d) Palermo. 799. Artemis este zeita: a) agriculturii; b) frumusetii: c) vntorii; d) focului. 800. Muzeul Scoicilor este unic in: a) Italia; b) Franta; c) Grecia; d) Siria. 801. Procesul de adaptare reciproca dintre teritoriu, caracteristicile acestuia i nevoile rezultate din desfurarea diferitelor activitti economicosociale definete: a) spatiul amenajat; b) amenajarea teritoriului; c) parcul national; d) selectia teritoriului.

168

802. CentruI statiunii de mici dimensiuni, amplasat ntre gara i mare, caracterizeaz urmtoarea etap a amenajrii zonelor de litoral la nivel international: a) debutul turismului de mas; b) faza de pionierat; c) urbanizarea; d) explozia contemporan. 803. Printre activittile ce nu fac obiectul procesului de amenajare turistic a teritoriului se numr: a) protejarea mediului ambiant; b) dezvoltarea armonioas echilibrat a localittilor rurale i urbane; c) organizarea tiintifc a vietii n colectivittile umane; d) conservarea resurseor naturale. 804. Tipologia localizrilor turistice In functie de caracteristicile, dimensiunile i rspndirea n teritoriu a resurseor este urmtoarea: a) complexe, plurivoce, polifunctionale; b) punctiforme, izolate, complexe; c) simple, complexe, multiple; d) univoce, plurivoce, echivoce. 805. "Localizarea turistic ndeprtat de piata cumprtorului" presupune: a) integrarea amenajrilor turistice n contextul global al zonei; b) amenajarea statiunilor la locul "materiei prime", adic al resurseor turistice; c) amplasarea amenajrilor n zonele eu un nivel de dezvoltare economico-social mai ridicat; d) realizarea unor amenajri complexe. 806. Unitatea de baz a activittii turistice este reprezentat le: a) complexul turistic; b) punctul turistic; c) pavilionul turistic; d) clubul turistic. 807. n scopul evitrii fenomenului de respingere i realizrii unor localizri turistice rationale i eficiente, este necesar dezvoltarea unor relatii de interconditionare ntre sistemul de organizare a vietii populatiei permanente i cel destint satisfacerii nevoilor turitilor. Aceste actiuni sunt specifice principiului: a) retelelor interdependente; b) corelrii activittii principale eu receptia secundar;

169

c) structurilor evolutive; d) functionalittii optime a ntregului sistem de retele. 808. n cazul statunilor balneare, realizarea unor dotri complexe care sa asigure caracterul permanent al statiunii poart numele de: a) formula "totul sub acela^i acoperi"; b) urbanizare; c) microurbanizare; d) localizare izolata. 809. Localizrile turistice specifice amenajarilor montane realzate sub forma unor puete izolate, de mici dmensiuni, se numesc: a) liniare; b) periferice; c) termnale; d) circulare. 810. Procesul complex dnamic de organizare tiintific a spatiului turistic, luand n considerare relatiie dintre mediu i colectivittile umane precum i toti factorii care inluenteaz aceste relatii, poarta numele de: a) amenajareateritoriului; b) spatiu amenajat; c) amenajarea turstica a teritoriulu; d) urbanism. 811. Clientela statiunilor montane se ncadreaz n grupa de vrst: a) adulti; b) tineri; c) a III-a; d) 40-60 de ani. 812. Din punctul de vedere al originalittii i/sau unicittii resurselor turistice, acestea se clasifica in: a) naturale artificale; b) unice, de creatie-originale i atractve; c) concntrate i disprsate; d) simple i complexe. 813. Printre elementele componente ale zestrei turistice a unei statiuni nu se regsesc cele: a) functionale; b) recreative;

170

c) de cazare; d) umane. 814. n Romnia, etapa amenajrilor de litoral de mare amploare este specific: a) amenajrii zonei de sud a litoralului; b) constructiei caselor de vacant care apartineau personalittilor vremii; c) nfloririi centrelor balneare existente; d) dezvoltrii statiunior de mici dimensiuni. 815. Aria teritorial in care trsturile dominante ale vietii economice i sociale siint domnate de activitatea turstica delinete: a) regiunea turstica; b) arealul turistic; c) zona turstica; d) teritoriul turistic. 816. Statiunile montane construite de grupuri prvate n zonele seleccinate de organismele publice cu atributii in domenul amenajrii poart numele de: a) statiuni de mici dimensiuni; b) statiuni intgrate; c) statiuni dezvoltate pornind de la un sat; d) statiuni traditionale. 817. Elaborarea unor norme i standarde referitoare la dimensiunile optime ale unei statiuni i ale elementelor constitutive ale acesteia este o metod care face parte din categora: a) tehnicilor standardzate de amenajare; b) standardelor de calitate ale statiunior turistice; c) tehnicilor cartografice; d) tehnicilor speciale de dimensionare i amplasare n teritoriu a obiectivelor turistice. 818. Unul a) b) c) d) dintre pnetele de pornire a unui ora este reprezentat de: garnizoan; strmtoarea marina; terenul cultivat cu gru; teritoriul destinat practcrii onei.

171

819. Procesul complex care presupune efectuarea unor interdisciplinare asupra valorilor turistice ale zonei i posibilittilor de amenajare in scop turistic poart numele de: a) amenajare turstica a teritoriului; b) spatiu amenajat; c) selecta teritoriului; d) zonarea turstica a teritoriului,

studii asupra

820. Din punctul de vedere al veniturilor, clientela statiunilor montane detine resurse financiare: a) submedie; b) peste medie; c) scazute; d) de peste 1000 lei/lun. 821. Printre dezavantajele constituirii zonelor metropolitane nu se regse^te: a) dificultatea de administrare; b) extinderea retelei de utilitti; c) creterea taxelor locale; d) pierderea autonomiei locale. 822. Aezarea urbana, cu functii economice i sociale dezvoltate, care concentreaz in interiorul su sau in imediata sa vecintate o varietate de obiective turistice care, prin natura lor, pot favoriza o activitate turstica, poart numele de: a) punct turistic; b) ora; c) intravilan; d) localitate turistic. 823. Niciodat nu se construiete la capacitate maxima" reprezint caracteristica principiului de amenajare turistic numit: a) integrarea armonioas a conditiilor naturale cu specificul zonei; b) structurile evolutive; c) corelarea actiyittii principale cu receptia secundar; d) eficienta directa i indirecta, 824. In rndui particularittilor turismului de week-end nu se numr: a) cltoria cu familia; b) distantele mari de deplasare; c) pdurile ca destinatie turistic preferat; d) durata scurt a perioadei de deplasare.

172

825. Identificad categoriile de orae care decurg din eriteriul de clasificare numit configurada oraelor: a) cu forma circulara i rectilinie; b) cu form radiarconcntrica, rectangular, liniar, polinuciear, de tip cmpulung; c) satelit i univoce; d) cu form de amfiteatru i de cerc. 826. Statiunile Sinaia, Bu^teni i Predeal au fost create tn perioada: a) interbelic; b) moderna; c) prerenascentist; d) de dup cel de-al doilea Rzboi Mondial. 827. Spatiul urban amenajat, cu functii multiple in viata social i cu numeroase relatii cu exteriorul su se numete: a) localitate rural; b) spatiu amenajat; c) spatiu social; d) ora. 828. Necesitatea aparitiei ^tiintei amenajrii teritoriului a fost determinat de: a) dezvoltarea echipamentelor turistice i ediiitare; b) absenta unor reguli cu privire la dimensiunea localittilor; c) impactul pe care 1-au avut asupra utilizrii spatiului dezvoltarea urbana cea industrial; d) aparifia turismului de mas, 829. Contributii mai importante la teora amenajrii turistice au adus reprezentantii colii: a) franceze; b) poloneze; c) germane; d) americane. 830. Localizrile echivoce sunt reprezentative pentru ariile de turism: a) relativ izolate; b) din interiorul ariilor protjate; c) intinse ca suprafat, cu valor i turistice relativ omogene, far ins a avea o anumit particularitate; d) caracterzate printr-o expansiune atertiarului,

173

831. Statiunea Costneti se Ineadreaz n tipul de amenajare de litoral numit: a) punctiform; b) periferic; c) amfiteatru; d) integrarea ntr-un centru locuit. 832. Printre premisele eare nu stau la baza principiului flexibilittii se numr: a) niciodat nu se construiete la capactate maxim; b) integrarea fluxurilor turistice cu populada statiunilor; c) aparitia unor modifican semnificative aie cererii turistice; d) reducerea gradului de atractivitate a resursei principale. 833. n functie de configurada zonelor i cerintele urbanizrii, se pot delimita urmtoarele forme particulare de amenajare a zonelor balneare: a) radala, circular, amfiteatru; b) tabla de ah, pnz de pianjen, radiocentric; c) liniare, terminale, de contact; d) urbanizri, localizri izolate, tabla de ah. 834. n cazul organizrii zonelor preoreneti, una dintre principalele cerinte care trebuie respectat se refera la: a) structura baze tehnico-materiale; b) accesul n zona; c) delimitarea ariei teritoriale; d) cunoaterea potentialului turistic al zonei. 835. Printre criteriile de selectie a zonelor turistice nu se numara i: a) bogtia cultural-istoric; b) infrastructura generala i echipamentele de cultura i odihn; c) specificul unittilor de alimentatie; d) protejarea mediului. 836. Tratamentul medical aplicat unui bolnav care consta n bi, regim alimentar, odihn, poart numeie de: a) traame nt; b) cura; c) turism de sntate; d) statiune balnear.

174

837. Printre caracteristicile unui sistem socio-spatial nu se regsete: a) cuprinde un set de elemente de natura diferit; b) presupune existenta unui mediu ambiant i a unei relatii de interactiune ntre acesta i spatiul amenajat; c) are un comportament dinamic; d) nu i schimb structura elementelor componente. 838. Notiunea de amenajare turstica a nceput sa fie utilizat odat eu anii: a) '60; b) '80; c) 7 0 ; d) '90. 839. Urmare a cuprinderii tt niai largi a fenomenului turistic, amenajrile trebuie sa asigure un nivel ridicat de diversitate complexitate a dotriior i serviciilor care sa permita satisfacerea, n conditii de calitate, a nevoilor unor segmente variate de turiti i, implicit, s atrag, fiuxuri mai consistente. Aceast caracterstica a amenajrilor turistice se nu m es te: a) unicitatea prestatiei; b) polivalenta statiunilor; c) expansiunea tertiarului; d) interdependenta retelelor. 840. Alegeti etapa de amenajare a litoralului romnese n care a fost creat staiiunea Neptun: a) urbanizarea; b) amenajrile de mare amploare; c) pionieratul; d) explozia contemporan. 841. n cazul principiului efieientei directe, aceasta apartine: a) efectului prezentei turismului asupra economiei locale; b) fiecrui echipament turistic n parte; c) angajatilor n turism; d) structurilor evolutive. 842. n Romnia sunt amenajate n scop turistic: a) 122 de peteri; b) 250 de peteri; c) 12 peteri; d) 28 de peteri.

175

843. Programul a) 1987, b) 1977, c) 1990, d) 1998,

Steagul Albastru" a fost initiat n anu, de catre: Fundatia de Educatie pentru Mediu; UNESCO; Organizatia Mondial a Turismului; Ministerul Turismului.

844. Una dintre caracteristicile clientelei statiunilor balneare este reprezentat de: a) ncadrarea n grupa de vrst adulti"; b) fidelitatea; c) durata sczut a sejurului; d) posibilitatea efecturii tratamentului doar ntr-o anumit perioad a anu u i. 845. Carta European a Amenajrii Teritoriului a fost adoptat n anu, in Iocalitatea: a) 2000, Rio de Janeiro; b) 1983, Torremolinos; c) 1970, Bonn; d) 1968, Paris. 846. Una dintre cerintele pe care trebuie s le respecte dotrile efective ale zonelor de week-end este urmtoarea: a) instalatiile de agrement trebuie s fie putine; b) echipamentele de cazare trebuie s fie numeroase; c) instalatiile de tratament nu trebuie s existe; d) echipamentele de alimentatie trebuie s fie numeroase i diverse, 847. Oramele cu functie militar erau amplasate: a) n vecintatea unei surse de apa; b) in zone cu vizibilitate redus; c) n mediata vecintate a unui masiv montan; d) deasupra localittilor re^edint de judet. 848. Tot a) b) c) d) ceea ce nu face obiectul prescriptiei medicale definete: turismul balnear; wellness-ul; turismul de reabilitare; fitness-ul.

849. Zona metropolitana are la baz: a) planul de amenajare a teritoriului national;

176

b) parteneriatul voluntar; c) o singur unitate administrai iv-teritorial; d) suprafata a cel putin doua judete. 850. ModeluI cel mai volut al amenajrilor balneare este reprezentat de amplasarea echipamentelor sub forma de: a) amfiteatru; b) radiaia; c) rectilinie; d) rombular. 851. Identificati afirmatia falsa: a) iniluentele dintre tntreprindere i mediul ei extern sunt reciproce; b) evaluarea competitivittii micromediului tntreprinderii i a operatorilor din acest mediu se realizeaz prin anaiiza pozitiei concurentiale i analiza structurala a mediului concurential; c) structura concurentiala se apreciaza doar dupa un singur factor; d) mediul ambiant este compus din ansamblu! constrngerilor, fortelor i deciziilor externe ntreprinderii, capabile s o intluenteze. 852. Ansamblul elementelor care privesc sistemul de valori, obiceiurile, traditiile, credintele i normele care guverneaz statutul oamenilor n societate constituie mediul: a) natural; b) cultural; c) economic; d) tehnologic. 853. Totalitatea factorilor din conomie care influenteaz capacitatea Intreprinderii de a concura In domeniul su de^activitate, dar i posibilitatea disponibilitatea consumatorilor de a cumpra diverse bunuri i servicii reprezint mediul: a) demografic; b) cultural; c) tehnologic; d) economic. 854. Urmtoarele elemente: numrul populatiei, structura pe sexe, rata natalittii i mortalittii, numrul de familii, stilul de viat, atitudinile i obiceiurile de achizitie sunt incluse n categoria factorilor: a) demografici; b) economici;

177

c) tehnologici; d) naturalL 855. Urmtoarele elemente precum: nivelul tehnic al utilajelor i echipamentelor, ealitatea tehnologiilor, eapaeitatea de creatie - inovatie - inventie, licente brevete nregistrate, aetivitatea de cercetaredezvoltare, sunt incluse in categora factorilor: a) cultural!; b) economici; c) tehnologici; d) natural i. 856. Micromediul este alctuit din: a) furnizori, prestatori de servicii, furnizori de fort de munc, clienti, concurenti, organisme publice; b) mediul geografic, demografic, economic, tehnologic, cultural, poiitic, juridic, natural, institucional; c) prestatori de servicii, furnizori de fort de munc, clienti, mediul demografic; d) concurenti, mediul demografic, organisme publice, furnizori de fort de munc. 857. Relatiile pe care ntreprinderile le genereaz in contextul noii economii, in functie de interesele Ior sunt: a) relatii de vnzare-cumparare, relatii de transmitere i relatii de concurent; b) relatii de schimb, relatii de concurent i relatii de complementaritate; c) relatii de informare, relatii de schimb i relatii de cooperare; d) relatii de cooperare, relatii cu beneficiarii i relatii de schimb, 858. Relafiile de complementaritate prezint dou forme: a) complementaritatea firmelor pe linia aprovizionrii i cooperarea intre intreprinderi in domeniul productiei i distributiei; b) vnzarea-cumprarea i transmiterea (receptia) de mesaje i informatii; c) cooperarea Intre intreprinderi de acelai fei, cu acelai obiect de activitate cooperarea intre intreprinderi aflate in pozitii succesive ale fluxului bunurilor i/sau serviciilor; d) cooperarea pe orizontal i cooperarea pe vertical.

178

859. Care dintre urmtoarele categorii de relatii nu reprezint relatii pe care ntreprinderea le genereaz in contextul economiei bazate pe cunoatere: a) relatii de schimb; b) relatii de concurent: directa, indirecta, pe alte pietei; c) relatii de complementariate; d) relatii de informare. 860. Cooperarea intre intreprinderi in domeniul productiei i distributiei nu poate fi: a) orizontal; b) vertical; c) mixta; d) anorganic. 861. Identificad afirmada adevrat: a) firma ii d e s f a j a r activitatea sub impactul conditiilor concrete ale mediului su ambiant; b) mediul ambiant nu reprezint ansamblul constrngerilor, fortelor i a deciziilor externe intreprinderi i capabile s influenteze activitatea sa, in prezent i in viitor; c) mediul ambiant nu reprezint ansamblul de factori eterogeni de natur economic, social, poltica, tehnic, tehno lgica, juridic, demogrfica, geogrfica etc., ce actioneaz pe diferite planuri (local, regional, national, international, mondial) asupra ntreprinderii, infuentnd relatiile de piat; d) flecare ntreprindere nu activeaz intr-un mediu specific. 862. Macromediului este alctuit din: a) mediul demografic, prestatori de servicii, furnizori.de fort de munc, clienti; b) concurenti, mediul demografic, organisme publice, furnizori de fort de munc; c) furnizori, prestatori de servicii, furnizori de fort de munc, clienti, concurenti, organisme publice; d) mediul geografic, demografic, economic, tehnologic, cultural, politic, juridic, natural, institutional. 863. In general, intreprinderile concureaz nele cu ltele pentru: a) sursele de aprovizionare (concurent pe piata fortei de munc, a capitalurilor, a bunurilor i serviciilor, monetar), petele de desfacere i segmentele de consumatori;

179

b) forta de numc i piafa de desfacere; c) bunurile serviciile sale segmentele de consumatori; d) sursele de profit 51 segmentele de consumatori, 864. Cooperarea intre intreprinderi de acelai fel, cu acelai object de activitate sau firme din aceeai ramur de aetivitate este: a) orizontal; b) mixta; c) verticala; d) anorganica. 865. Cooperarea intre intreprinderi mult difer te ca obiect de activitate cu scopul de a mri gradul de acoperire a pietelor, de a reduce cota de rise este: a) verticala; b) orizontal; c) anorganic; d) mixta. 866. Cooperarea intre intreprinderi aflate in pozitii succesive ale fluxului bunurilor i/sau serviciilor este: a) orizontal; b) verticala; c) anorganica; d) mixt. 867. in conditiile economiei informational, relatiile de cooperare sunt foarte importante deoarece intreprinderile reuesc astfel s-i ating obiective importante din domeniul aprovizionrii, productiei, finantrii i desfaeerii. Care dintre urmtoarele variante nu reprezint obiectiv din domeniul productiei? a) standardizarea produselor/serviciilor; b) realizarea unor programe de cercetare; c) exploatarea unei licente; d) sporirea credibilittii in fata fmantatorilor externi. 868. Care dintre urmtoarele nu se inscrie in domeniile de activitate in care frmele, prin cooperare, reuesc s-i ating obiective importante? a) aprovizionrii; b) finantrii; c) productiei; d) marketingului.

180

869. Care dintre urmtoarele nu se nserie n domeniile de activitate n care frmele, prin cooperare, reuesc s-i ating obiective importante? a) aprovizionrii; b) cercetri i-dezvoltri i ; c) desfacerii; d) productiei.
A

870. In conditiile economiei informationale, prin relatii de cooperare, frmele i ating urmtoarele obiective n domeniul fmantrii: a) sporirea credibilittii n fata finan tatorilor externi, acoperirea mai bun a riscurilor pietei; b) standardizarea produseior/serviciilor, realizarea unor programe de cercetare, exploatarea unei Sicente; c) valorifcarea unor zone i facilitti fiscale; d) controlul asupra surselor de aprovizionare, pozitii importante n raport cu puterea furnizorilor. 871. n conditiile economiei informationale, prin relatii de cooperare, frmele i ating urmtoarele obiective n domeniul impozitrii: a) standardizarea produseior/serviciilor, realizarea unor programe de cercetare, exploatarea unei licente; b) valorificarea unor zone i facilitti fiscale; c) crearea unei structuri proprii de distribue, impunerea unor preturi/tarife pe pietele de desfacere; d) controlul asupra surselor de aprovizionare, pozitii importante n raport cu puterea furnizorilor. 872. n conditiile economiei informationale, prin relatii de cooperare, frmele i ating urmtoarele obiective n domeniul aprovizionrii: a) valorificarea unor zone i facilitti fiscale; b) crearea unei structuri proprii de distribue, impunerea unor preturi/tarife pe pietele de desfacere; c) controlul asupra surselor de aprovizionare, pozitii importante n raport eu puterea furnizorilor; d) standardizarea produseior/serviciilor, realizarea unor programe de cercetare, exploatarea unei licente. 873. n conditiile economiei informationale, prin relatii de cooperare, frmele i ating urmtoarele obiective n domeniul desfacerii: a) controlul asupra surselor de aprovizionare, pozitii importante n raport cu puterea furnizorilor;

181

b) valorificarea unor zone i facilitad fiscale; c) sporirea credibilittii in fata finantatorilor externi, acoperirea mai buna a riscurilor pietei; d) crearea une i structuri proprii de distribute, impunerea unor prefuri/tarife pe pietele de desfacere. 874. In functie de forma jurdica de constituir, societtile comerciale nu pot fu a) societti comerciale cu rspundere limitat; b) societti comerciale cu rspundere medie; c) societti comerciale in comandita; d) societti comerciale pe actiuni, 875. In functie de forma de proprietate, intreprinderile pot fi: a) private, de stat i mixte; b) mixte, nationale i Internationale; c) private, nationale i international; d) prvate, universale i mixte. 876. Care dintre urmtoarele categorii de resurse nu se ncadreaz in resursele intreprinderii: a) resurse umane; b) resurse m ater ale; c) resurse financiare; d) resurse contabile. 877. Care a) b) c) d) 878. Care a) b) c) d) dintre urmtoarele nu este resurs financiar a intreprinderii: mijloace informatice (retele de calculatoare); capitalul propriu; capitalul lichid; bunurile financiare. dintre urmtoarele resurse nu reprezint resursele intreprinderii: resurse individale; resurse materiale; resurse financiare; resurse informationale.

879. Identificad afirmada adevrat: a) in general, intreprinderile trebuie s dispun, in vederea fimctionrii, de un capital economic; b) capitalul reprezint ansamblul mijloacelor de productie (ca factori de productie);

182

c) resursele ntreprinderii sunf premisele existentei sale, mijloacele suseeptibile de a fi valorificate la un moment dat pentru desfaurarea unei activitti i obtinerea unui profit; d) resursele necesare functionrii eficiente a ntreprinderii nu prezint anumite particularitti. 880. Analiza dimensiunii potentialului uman nu presupune: a) numrul de personal total (PT) al unei ntreprinderi; b) structura pe vrste a personalului; c) numrul de personal disponibil (PD); d) numrul de personal utilizat (PU). 881. Capitalul reprezinta: a) ansamblul echipamentelor si instalatiilor comerciale/turistice; b) ansamblul mijloacelor de productie (ca factori de productie), alturi de resursele naturale i munca oamenilor, implicate n productia de bunuri; c) ansamblul datelor statistice i informatiilor de piat; d) ansamblul resurseior naturale i antropice. 882. Resursele ntreprinderii sunt: a) mijloace informatice (retele de calculatoare); b) mijloacele financiare; c) premisele existentei sale, mijloacele suseeptibile de a fi valorificate la un moment dat pentru desfaurarea unei activitti i obtinerea unui profit; d) mijloacele suseeptibile de a fi valorificate o singur dat pentru desfaurarea unei activitti. 883. Resursele informationale cuprind: a) capitalul propriu, bunurile financiare, capitalul lichid; b) echipamente i instalatii comerciale/turistice, mijloace informatice (retele de calculatoare), terenuri, cldiri, materii prime, materiale etc.; c) simboluri, eroi, ritualuri, valori, norme, atitudini, comportamente, perspective aie firmei i aie angajatilor etc.; d) date operationale, date statistice, informt contabile, financiare, de piat etc.. 884. Identificad afirmatia adevrat: a) numrul de personal utilizat (PU) este constituit din personalul care participa efectiv la procesul de productie, fiind calculai prin deducerea din personalul prezent la munc a personalului aflat la formare profesional din initiativa i pe cbeltuiala angajatorului;

183

b) numrul de personal prezent (PP) cuprinde personalul disponibil; e) numrul de personal disponibil (PD) reprezint numrul de personal total; d) aprecierea mobilitfii totale a personalului se determin prin raportarea intrrilor ie^irilor de personal la numrul total al acestuia. 885. Un indicator sinetic de apreciere global a mi^crii personalului ii constituie: a) rata intrrilor de personal; b) rata de creyere a personalului; c) rata eirilor de personal; d) rata mobilittii. 886. Funetiunea financiar - contabil cuprinde trei subfunctiuni. Care dintre urmtoarele nu este subfunctie a functiei financiar - contabile: a) financiar; b) contabil; c) de informatic; d) controlui financiar de gestiune. 887. Functia de cercetare-dezvoltare nu cuprinde, n principal, urmtoarele activitti: a) cercetarea fenomenelor economice, sociale, politice ce- pun amprenta asupra pietelor i tehnologiilor comerciale; b) dimensionarea, profilarea i amplasarea retelei comerciale i turistice; c) organizarea rational a proceselor de munc n magazine, depozite, unitti de cazare; d) ntretinerea i repararea utilajelor, instalatiilor i echipamentelor. 888. Subfunctia contabil include: a) activitti de inregistrare i evident a fenomenelor economice; b) activitti legate de obtinerea, folosirea i analiza folosirii resurselor financiare; c) activitti de organizarea i executarea controlului financiar operativ, precum i a celui de fond asupra modului n care mijloacele materale i bne?ti au fost gestionate; d) activitti de identificare a nevoilor consumatorilor a segmentelor de piat interesare, formarea sortimentului comercial, desfacerea mrfurilor etc.. 889. Functia de personal nu cuprinde urmtoarele activitti: a) planificare a i recrutarea persoanelor; b) identificarea i api i carea unor strategii eficiente; c) motivarea i promovarea personalului firmei; d) evaluarea activittii d e s m r a t e de personalul firmei.

184

890. Care a) b) c) d) 891. Care a) b) c) d)

dintre urmtoarele nu este considerat functie a ntreprinderii? functia de cercetare-dezvoltare; functia de marketing; functia de coordonare; functia de personal. dintre urmtoarele nu este considerat functie a ntreprinderii? functia financiar-contabil; functia comercial; functia de personal; functia de organizare.

892. Functia de marketing reprezint un ansamblu de activitti: a) eu valoare strategic ce vizeaz prospectarea piefei, precum i identificarea, determinarea i utiiizarea mijloacelor i a tuturor eforturilor firmei n directia obtinerii de profit maxim in conditii de satisfacere a cererii; b) menite sa asigure, pe de o parte, obtinerea i folosirea mijloacelor financiare necesare firmei, lar pe de alt parte sa nregistreze i sa evidentieze n expresie valoric fenomenele economice din cadrul firmei; c) care vizeaz relatiile eu mediul (aprovizionarea i desfacerea/vnzarea), precedate de studiul pietei i elaborarea politicilor de distribue i de prt; d) specifice menite sa asigure servicii auxiliare produselor/serviciilor vndute de ctre ntreprinderi i anumite produse de alimentare publica i manufactrate oferite clientilor lor. 893. Functia de personal reprezint un ansamblu de activitti: a) (actiuni) care vizeaz relatiile eu mediul v (aprovizionarea i desfacerea/vnzarea), precedate de studiul pietei i elaborarea politicilor de distribue i de prt; b) de asigurare, administrare i gestionare a resursei umane din cadrul ntreprinderii c) menite sa asigure, pe de o parte, obtinerea i folosirea mijloacelor financiare necesare firmei, iar pe de alta parte sa nregistreze i s evidentieze n expresie valoric fenomenele economice din cadrul firmei; d) eu valoare strategic ce vizeaz prospectarea pietei, precum i identificarea, determinarea i utiiizarea mijloacelor i a tuturor eforturilor firmei n directia obtinerii de profit maxim n conditii de satisfacere a cererii.

185

894. Functia de productie n cornert turism reprezint un ansamblu de activitti: a) care vizeaz relatiile cu mediul (aprovizionarea desfacerea/vnzarea), precedate de studiul pietei i elaborarea politicilor de distributie de pret; b) de asigurare, administrare gestionare a resursei umane din cadrul intreprinderii c) specifice menite s asigure servicii auxiliare produselor/serviciilor vndute de catre ntreprinderi i anumite produse de aiimentatie publica i manufactrate oferite clientlor lor; d) menite s asigure, pe de o parte, obtinerea i folosirea mijioacelor financiare necesare firmei, iar pe de alta parte s nregistreze si s evidentieze n expresie valoric fenomenele economice din cadrul firmeL 895. Functia comercial cuprinde un ansamblu de activitti: a) de asigurare, administrare i gestionare a resursei umane din cadrul intreprinderii; b) specifice menite s asigure servicii auxiliare produselor/serviciiior vndute de ctre ntreprinderi i anumite produse de aiimentatie publica i manufactrate oferite clientlor lor; c) menite s asigure, pe de o parte, obtinerea folosirea mijioacelor financiare necesare frmei, iar pe de alt parte s nregistreze s evidentieze n expresie valoric fenomenele economice din cadrul frmei; d) (acfiuni) care vizeaz relatiile cu mediul (aprovizionarea desfacerea/vnzarea), precedate de studiul pietei i elaborarea politicilor de distributie de pret. 896. Functia financiar-contabil reprezint un ansamblu de activitti: a) menite s asigure, pe de o parte, obtinerea i folosirea mijioacelor financiare necesare frmei, iar pe de alt parte s nregistreze i s evidentieze n expresie valoric fenomenele economice din cadrul frmei; b) de asigurare, administrare i gestionare a resursei umane din cadrul intreprinderii; c) care vizeaz relatiile cu mediul (aprovizionarea i desfacerea/vnzarea), precedate de studiul pietei elaborarea politicilor de distributie i de pret. d) cu valoare strategic ce vizeaz prospectarea pietei, precum si identificarea, determinarea i utilizarea mijioacelor a tuturor eforturilor frmei in directia obtinerii de profit maxim n conditii de satisfacere a cererii.

186

897. Subfunctia de aprovizionare inciude activitti legae de: a) identificare a nevoilor consumatorilor i a segmentelor de piata interesate, formarea sortimentului comercial, desfacerea mrfurilor etc.; b) procurare a mrfurilor, materiilor prime, materialelor de care ntreprinderea are nevoie pentru desfaurarea activittilor sale, n conditiile cele mai bune de calitate, prt, termene i securitate; c) obtinerea, folosirea i analiza folosirii resurselor financiare; d) organizarea i executarea controlului financiar operativ, precum i a celui de fond asupra modului n care mijloacele materiale i bneti au fost gestionate. 898. Subfunctia de vnzare inciude activitti legate de: a) obtinerea, folosirea i analiza folosirii resurselor financiare; b) inregistrare i evident a fenomenelor economice; c) identificarea nevoilor consumatorilor i a segmentelor de piat interesate, formarea sortimentului comercial, desfacerea mrfurilor etc.; d) organizarea i executarea controlului financiar operativ, precum i a celui de fond asupra modului n care mijloacele materiale i bneti au fost gestionate. 899. Subfunctia financiara inciude: a) inregistrare i evident a fenomenelor economice; b) identificarea nevoilor consumatorilor i a segmentelor de piata interesate, formarea sortimentului comercial, desfacerea mrfurilor etc.; c) procurarea mrfurilor, materiilor prime, materialelor de care ntreprinderea are nevoie pentru desfaurarea activittilor sale, n conditiile cele mai bune de calitate, prt, termene i securitate; d) obtinerea, folosirea i analiza folosirii resurselor financiare. 900. Controhil financiar de gestiune inciude: a) inregistrare i evident a fenomenelor economice; b) identificarea nevoilor consumatorilor i a segmentelor de piat interesate, formarea sortimentului comercial, desfacerea mrfurilor etc.; c) procurarea mrfurilor, materiilor prime, materialelor de care ntreprinderea are nevoie pentru desfaurarea activittilor sale, n conditiile cele mai bune de calitate, prt, termene i securitate; d) organizarea i executarea controlului financiar operativ, precum i a celui de fond asupra modului n care mijloacele materiale i bneti au fost gestionate.

187

901. Investitiile reprezint: a) mijloace de valorificare a solutiilor tehnice tehnologice noi oferite de cercetarea tiintific; b) mjloaee de valorificare a solutiilor de ordin socio-cultural; c) suportul material al protectia mediului ambiant; d) instrumental de dezvoltare personal. 902. Din punct de vedere economic prin investitie se intelege: a) tate bunurile mobile i imobile, corporale sau necorporale, achizitionate sau create n intreprindere destinate a rmne constant sub aceeai forma; b) schimbarea unei satisfacti imediate i sigure, la care se renunt, n schimbul unei sperante viitoare ce s-ar obtine i al crei suport sunt tocmai bunurile investite; c) alocare de capitaluri in achizitia de active imobilizate care s asigure o rentabilitate corespunztoare riscului asumat; d) cheltuial incert pentru un viitor incert sau eforturile facute acum n speranta unor recompense viitoare, 903. Din punct de vedere contabil investitia vizeaz: a) schimbarea unei satisfactii imediate i sigure, la care se renunt, In schimbul unei sperante viitoare ce s-ar obtine al crei suport sunt tocmai bunurile investite; b) cheltuial incert pentru un viitor incert sau eforturile facute acum n speranta unor recompense viitoare; c) tate bunurile mobile i imobile, corporale sau necorporale, achizitionate sau create in intreprindere destinate a rmne constant sub aceeai forma; d) alocare de capitaluri n achizitia de active imobilizate care s asigure o rentabilitate corespunztoare riscului asumat, 904. Identificad afirmada falsa: a) investitia reprezint o cheltuial incert pentru un viitor incert sau eforturile facute acum n speranta unor recompense viitoare; b) investitia reprezint o alocare de capitaluri in achizitia de active imobilizate care s asigure o rentabilitate corespunztoare riscului asumat; c) in genera], investitiile au o finalitate precis: obtinerea de bunuri/servicii indispensabile unei economii sntoase, genernd noi activitti i noi oportunitti de afaceri; d) din punct de vedere contabil investitia vizeaz schimbarea unei satisfactii imediate ?i sigure, la care se renunt, in schimbul unei sperante viitoare ce s-ar obtine al crei suport sunt tocmai bunurile investite.

188

905. Investitiile se clasifica in investitii materiale, investitii financiare i investitii imateriale, In functie de: a) destinada lor economic; b) tangibilitatea i scopul investitiei; c) destinada ior concreta; d) frecventa fluxurilor de trezorerie implcate. 906. Investitiile se clasifica in investitii in imobilizri in echipamente investitii In active nemateriale, in functie de: a) destinada lor concreta; b) tangibilitatea i scopul investitiei; c) destinada lor economic; d) frecventa fluxurilor de trezorerie implcate. 907. Investitiile se clasifica in investitii in portofoliu i investitii directe, dupa: a) frecventa fluxurilor de trezorerie implcate; b) destinada lor economic; c) destinada lor concreta; d) tangibilitatea i scopul investitiei. 908. n general, proiectele de investitii urmresc anumite obiective. Care dintre urmtoarele nu sunt obiective ale proiectelor de investitii? a) obiective de performant; b) obiective de timp; c) obiective de cost; d) obiective sectoriale. 909. Obiectivele de cost ale proiectelor de investitii se refera la: a) respectarea unor specificafii tehnice cu privire la executia i functionarea sa; b) restrictii prioritare ce trebuie riguros respectate; c) termenele de implementare ale proiectului; d) traducerea n termeni financian a necesittii i eficientei proiectului pentru agentul declanator, constituind o reflectare a modului cum sunt respectate celelalte dou categorii de obiective. 910. Evaluarea proiectelor de investitii nu presupune parcurgerea urmtoarei etape: a) previzionarea potentialului uman; b) determinarea costului proiectului; c) previzionarea fluxurilor de numerar estmate a fi generate de exploatarea investitiei, precum de valoarea rezidual a acesteia; d) determinarea ratei de actualizare a fluxurilor de numerar.

189

911. Evaluarea proiectelor de in vest tii nu presupune parcurgerea urmtoarei etape: a) actualizarea fluxurilor de numerar, estimnd astfel valoarea obtinut de ntreprindere ca urmare a realizrii functionrii investitiei; b) alocarea capitalului uman; c) determinarea eostului proiectului; d) eompararea valorii generate de investitie cu costul acesteia, 912. Sistemul de indicatori utilizad In evaluarea proiectelor de investit i alegerea celui mai eficient proiect, determinad prin eompararea diferit a valorii generate de investitie cu costul acesteia, nu cuprinde: a) termenul de recuperare a investitiei; b) valoarea actualzala neta; c) rata de rentabilitate comercial: d) indicele de proftabilitate. 913. Termenul de recuperare reprezint: a) rata de actualizare care asigur egalizarea valorii actualzate a fluxurilor de numerar generate de exploatarea investitiilor cu valoarea actualizata a costurilor investitiei; b) raportul dintre veniturile totale actualzate i costurile totale actualizate; c) valoarea pe care proiectul o genereaz pentru Intreprindere; d) perioada de timp, ncepnd cu momentul punerii In functiune a capacittilor, instalatiilor i echipamentelor de productie etc., pe parcursul creia suma cumulat a avantajelor economice obtinute egaleaz volumul investitiilor prevzute in proiecte. 914. Activitatea de aprovizionare poate fi defnit ca fiind activitatea: a) prin care se asigura elementele materiale i tehnice necesare productiei, In volumul i structura care sa permita realizarea obiectivelor generale ale mtreprinderii, n conditiile unor costuri minime i ale unui profit ct mai mare; b) de punere la dispozitia intreprinderii a imor produse servicii; c) de dimensionarea pe criterii economice a stocurilor i a loturilor de resurse materiale pentru comanda i aprovizionare; d) elaborarea strategiilor de cumprare a resurselor necesare. 915. Activitatea de aprovizionare are drept obiectiv: a) identificarea i stabilirea volumului i structurii materiale i energetice necesare desfaurrii activittii de ansamblu a unittii economice; b) asigurarea completa i complexa a unittii economice cu resurse materiale i tehnice corespunztoare calitativ, la locul i termenele solictate, cu un cost minim;

190

c) prospectarea pietei interne externe de resurse materiale; d) alegerea resurselor materiale i eehipamentelor tehnice. 916. In vederea atingerii obieetivului aprovizionrii se initiaz i se desfaoar aetivitti speeifee eu grad de complexitate i dificltate diferit. Care dintre urmtoarele aetivitti nu se ncadreaz n categora activittilor speeifee aprovizionrii: a) identificarea i stabilirea voluraului structurii materiale i energetice necesare desfaurrii activittii de ansamblu a unittii economice; b) fundamentarea tehnico-economic a planului i programelor de aprovizionare; c) testarea credibilittii clientilor; d) elaborarea de bilanturi materiale i energetice. 917. Dimensionarea pe criterii economice a stocurilor i a loturiior de resurse materiale pentru comanda aprovizionare reprezint: a) activitate spcifi vnzrii; b) obiectiv al aprovizionrii; c) obiectiv al strategiei firmei; d) activitate specific aprovizionrii. 918. n general, aprovizionarea se afl n: a) doua ipostaze; b) trei ipostaze; c) patru ipostaze; d) n/cio ipostaz. 919. O prima ipostaz n care se afl aprovizionarea se refera la: a) ipostaza de procs initiator de sarcini, caz n c are determina anumite conditii de desfigurare a activittii economice; b) ipostaza de procs menit sa asigure baza material a constituirii stocurilor de materii prime, materiale, produse fmite i derulrii vnzrii mrfurilor/serviciilor, fiind determinat de acestea; c) ipostaza n care sunt optimzate costurilor de aprovizionare; d) ipostaza n care antreneaz costuri care greveaz asupra situatiei financiare a ntreprinderii. 920. Optimizarea costurilor de aprovizionare vizeaz: a) costurile cercetrii pietelor de aprovizionare i costurile ocazionate de ntregul circuit pe care l parcurg mrfurile; b) costurile ocazionate de ntregul circuit pe care l parcurg mrfurile i costurile privind negocierea eu furnizori;

191

c) costurile aegerii fitrnizorilor i costurile de aprovizionare propriu-zise; d) costurile cercetrii pietelor de aprovizionare i costurile privind negocierea cu furnizori. 921. Identificad afirmada falsa: a) aprovizionarea reprezint o component a lantului de activitti din cadrul dstributie produselor; b) indiferent de ipostaza in care se afl, aprovizionarea influenteaz desfaurarea intregii activitti economice i antreneaz costuri care greveaz asupra situatiei financiare a intreprinderii; c) in functie de numrui, mrimea i amplasarea teritorial a furnizorilor ntreprinderile opteaz pentru anumite circuite de aprovizionarea; d) prosperitatea firmelor decurge din optimizare, 922. n alegerea furnizorilor, pornind de la sitatia generala a acestora, nu se are in vedere: a) stabilitatea politic; b) potentialul financiar; c) stabilitatea financiar; d) prestigiul. 923. n alegerea furnizorilor, pornind de la caracterizarea mediul n care ace?tia functioneaz, se are n vedere: a) calitate produselor/serviciilor oferite pietei; b) frecventa grevelor; c) potentialul financiar; d) oferta de produse/servicii. 924. Activitatea de vnzare reprezint activitatea: a) de stabilire a modalittilor prin care urmeaz a fi vndute produsele; b) prin care trec produsele de la productor la consumator; c) prin care se asigur vnzarea rezultatelor productiei sau valorificarea rezultatelor activittii firmei; d) de ncheiere a tranzactiilor. 925. Desfacerea produselor nu se realizeaz prin: a) sisteme de distribuye; b) canale de dstributie; c) forme de vnzare; d) merchandising. 926. Vnzarea nu cuprinde urmtoarea activitate principal: a) negocierile ocazionate de incheierea acordului de vnzare;

192

b) ncheierea tranzactiilor; c) transmiterea riscului i propriettii; d) elaborarea strategiilor de cumprare a resurselor necesare. 927. Vnzarea nu cuprinde urmtoarea activitate principal: a) verificareandeplinirii obligatiilor; b) efectuarea pltilor; c) garantiile i daunele; d) negoeierile ocazionate de Incheierea acordidui de cumprare. 928. Merchandising~ul desemneaz: a) ansamblu! de metode i tehnici de prezentare i de punere n valoare a mrfurilor la locul vnzrii; b) ansamblul tehnicior destnate sa stimuleze i sa faciliteze cumprarea unui produs; c) ansamblul tehnicior de comunicare i de vnzare care permit stablirea unei legturi comerciale directe eu clientii actuali i potentiali; d) ansamblul de solutii tehnice, economice, juridice i organizatorice care concur la vnzarea produselor. 929. Analiza eficientei vnzrii se realizeaz pe baza analizei: a) valorii adugate i a clienfilor; b) cifrei de afaceri i a clientilor; c) profitului i a marjei comerciale; d) cifrei de afaceri i a profitului. 930. Frmele de vnzare reprezinta: a) ansamblul organizatiilor i persoanelor care intervin n trecerea produselor de la productor la consumator, cu relatiile lor juridice i economice; b) ansamblul de metode i tehnici de prezentare i de punere in valoare a mrfurilor la locul vnzrii; c) ansamblul de solutii tehnice, economice, juridice i organizatorice care concur la vnzarea produselor; d) ansamblul tehnicilor destnate s stimuleze i s faciliteze cumprarea unui produs. 931. Stocurile pot fi definite ca fiind: a) totalitatea produselor detinute n patrmoniu, destnate a fi vndute n aceeai stare; b) totalitatea produselor detinute n patrimoniu, destnate a fi vndute dupa prelucrarea lor n procesul de productie;

193

c) totalitatea serviciilor detinute n patrimoniu, destnate a fi consmate la prima lor utilizare; d) totalitatea bunurilor detinute n patrimoniu, destnate fie a fi vndute in aceea^i stare sau dupa prelucrarea lor n procesul de productie, fie a fi consmate la prima lor utilizare. 932. tiind c viteza medie de rotatie a stocurilor in sectorul alimentar a fost de 10,4 zile i n conditiile Inregistrrii unor vnzri medii zilnice de 22 450 mil. lei/zi, stocul mediu nregistrat n sectorul alimentar a fost de: a) 233 480 mil. le; b) 200 020 mil. le; c) 252 480 mil. le; d) 152 480 mil. le. 933. O societate comercial a nregistrat n perioada 1.01 - 31.12. urmtoareJe cantitti de stocuri: 1100, 920, 2050, 1850, 880 bucti. tiind c perioadele de aprovizionare au fost egale, stocul mediu al perioadei a fost de: a) 1400 buc; b) 1453 buc; c) 1521 buc; d) 1246 buc. 934. Obiectivitatea formrii de stocuri este justificat de actiunea mai multor factori care le conditioneaz existenta i nivelul de formare, le stabilizeaz functia i scopul constituirii. Care dintre urmtorii factori nu se inscrie in aceast categorie? a) contradicha dintre specializarea productiei i caracterul nespecialzat al cereri i; b) necesitatea executrii unor operatii specifice pentru a nlesni procesul de livrare sau consum al materialelor (receptie, sortare, marcare, ambalare - dezambalare, formarea loturilor de livrare, pregtirea materialelor pentru consum .a.m.d.); c) necesitatea eficientizrii procesului social; d) caracterul sezonier al productiei sau al consumului; pentru majoritatea produselor productia este continua, in timp ce consumul este sezonier; la produsele agricole situatia este inversa. e) 935. Managementul stocurilor este deosebit de important pentru: a) diferenta spatial dintre productie i consum; b) periodicitatea productiei, consumului i a transportului; c) caracterul sezonier al productiei sau al consumului; d) asigurarea rtmica a vnzrilor si evitarea scderii vnzrilor i chiar a pierderii increderii cumprtorilor.

194

936. tiind ca stocul mediu inregistrat in sectorul alimentar a fost de 254 500 mil. lei i in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 25 450 mil. lei/zi, viteza medie de rotatie a stoeurilor in sectorul alimentar a fost de: a) 1 0 zile; b) 15 zile; c) 22 ziie; d) 12 zile. 937. In anul 2004 stocul mediu al unei societati a fost de 623 860 lei, iar stocul final de 789 520 lei. Stocul initial din 2004 a fost de: a) 652 589 lei; b) 458 200 lei; c) 459 200 lei: d) 789 520 lei. 938. In functie de momentul in care sunt evaluate, stocurile sunt: a) stocuri de lucru, stocuri de materii prime stocuri de materiale; b) stocuri minime, stocuri maxime i stocuri de siguranta; c) stocuri initiale, stocuri finale i stocuri medii; d) stocuri de produse finite, stocuri medii i stocuri minime. 939. in functie de destinatie, stocurile sunt: a) stocuri maxime i stocuri minime; b) stocuri de comanda i stocuri de siguranta; c) stocuri initiale i stocuri finale; d) stocuri de lucru i stocuri de siguranta. 940. Stocul minim reprezinta: a) nivelul maxim al stocului, intr-o perioada data; b) nivelul stocului dintr-un anumit articol la atingerea caruia trebuie lansata o noua comanda, tinandu-se cont de constrangerile aprovizionarii (durata, loturi, transport, depozitare etc.); c) nivelul stocului unui anumit articol care permite intreprinderii sa faca fata disfiinctionalitatilor generate de creterea cererii sau intarzieri in livrarea bunurilor, ce pot genera rupturi de stoc; d) nivelul la care activitatea se poate derula inca la cote normale, in absenta manifestarii oricaror fenomene aleatorii, perturbatoare. 941. Identificati afirmatia falsa: a) ratele de structura ale pasivului permit aprecierea politicii sociale a intreprinderii;

195

b) lichiditatea sxprim capacitatea unei organizatii de a face fat datoriilor pe termen scur din actvele crente; c) rata activeior imobilizate msoar gradu! de investire a capitalului n cadrai ntreprinderii; d) rata activeior circulante reprezint ponderea activeior circulante In totalul bilantului. 942. Solvabilitatea firmei reprezint: a) capacitatea unei organizatii de a face fat datoriilor pe termen scurt din actvele crente; b) capacitatea ntreprinderii de a face fat obligad i lor scadente care rezult, fie din angajamente anterioare contractate, fie din operatii crente a cror realizare condtioneaz continuarea activittii, fie din prelevri obligatorii; c) capacitatea unei organizatii de a face fat clienfilor pe termen scurt: d) capacitatea ntreprinderii de a face fat obligatilor sociale. 943. Gestiunea previzional a personalului, denumit i planificarea resurselor umane consta n: a) echilibrarea cererii cu oferta de munc; b) culegerea i sistematizarea informatiiior necesare cunoaterii: c) proiectarea pe termen mediu lung a nevoilor i resurselor de personal ale unei firme; d) identificarea ofertei interne de munc. 944. Identificad afirmada falsa: a) informatiile obtinute din descrierea postului sunt sintetzate n fia postului; b) gestiunea carierelor presupune crearea i functionarea unui sistem de apreciere a personalului care sa permit factorilor de decizie sa propun fiecrui salariat un plan de cariera individualizat; c) o component important a gestiunii carierei angajatilor o constituie pregtirea i dezvoltarea profesional; d) prin perfeccionare se urmrete dezvoltarea unor capacitad noi. 945. Identificad afirmada falsa: a) o politic de recompensare trebuie s fie echitabil, competitiva, stimulativ i flexibil; b) productivitatea muncii se determina fie ca valoare creat de un muncitor ntr-o unitate de timp, fie ca timp de munc necesar pentru realizarea unui produs/serviciu;

196

c) analiza utilizrii resurselor umane vizeaz att latura extensiva cantitativa ct i latura intensiv-calitativ; d) latura extensiv-cantitativa a analizei utilizrii resurselor umane vizeaz economisirea timpului de munc necesar reaizrii unui produs, prestrii unui serviciu, executrii unei lucrri. 946. tiind c rezultatul exercitiului inaintea impozitrii (profitul brut) a fost de 32126 mil. lei, iar activele totale de 199198 mil. lei, rata rentabilittii economice a fost de: a) 16, 13%; b) 20%; c) 25%; d) 15%. 947. tiind c rezultatul exercitiului (profitul net) al unei societti a fost de 44976 mil lei, iar capitalul propriu de 239088 mil. lei, rata rentabilittii financiare a capitalului propriu a fost de: a) 20,2%; b) 18,81%; c) 9,5%; d) 6,23%. 948. Identificad afirmada adevrat: a) analiza performantelor intreprinderii are drept obiectiv stabilirea contributiei diferitelor tipuri de rezultate la variada total a rezultatului brut; b) analiza structural a rezultatelor se poate realiza in patru moduri; c) rata de rentabilitate reprezint un raport intre un indicator de rezultate (profit sau pierdere) i un indicator care reflect un flux de activitate (cifra de afaceri net, resurse consmate etc.) sau un stoc" (capital propriu, active totale etc.); d) principalele rate de rentabilitate operationale in analiza financiar a firmei sunt: rata rentabilittii comerciale i rata rentabilittii financiare. 949. $tiind c profitul net al unei societti a fost de 24003 mil. lei, iar cifra de afaceri de 289709 mil. lei, rata rentabilittii comerciale a fost de: a) 15,80%; b) 13,25%; c) 2 5 , 0 0 % ; d) 8,28%.

197

950. Dac veniturile din exploatare ale unei societti au fost de 473681590 mii iei, iar cheltuielile de exploatare au fost de 412009813 mii lei, rezultatul din exploatare a fost de: a) 40653660 mii lei; b) 50734210 mii Jei; c) 30278922 mii lei; d) 61671777 mii lei. 951. Ansamblul proceselor de munc desfurate in orice organizatie se impart !n: a) de munc i de execute; b) de conducere i de creatie; c) de management i de executie; d) de motivare i de ordonare. 952. Ansamblul intgrt al aetiunilor desfurate de personalul autorizat n vederea stabilirii i realizrii obieetivelor organizatiei definete proeesul: a) de productie; b) de executie; c) de management; d) de organizare. 953. Ansamblul de actiuni relativ independente care se succed ntr-o anumit ordine n timp i care sunt efectate de orice subiect conducator care exercit o actiune rational asupra obiectului condus n vederea stabilirii i realizrii obieetivelor definete: a) proeesul de management; b) relatiile de management; c) conceptul de funetie a managements lui; d) conceptul de functiune a organizatiei. 954. Urmtoarele trsturi: caracter dinamic, relativa i n d e p e n d e n t , relatii i influente reciproce, apartin: a) procesului de management; b) functiilor managementului; c) relatiilor de management; d) procesului de executie. 955. Trsturile procesului tipie de management sunt: a) realismul; flexibilitatea; umanismul; eficacitatea; progresivitatea; b) flexibilitatea; stabilitatea; continuitatea; progresivitatea;

198

c) unitatea; continuitatea; contextualitatea; progresivitatea; d) stabilitatea; realismul; flexibilitatea; ciclicitatea; continuitatea. 956. Preponderen ta previziunii i exercitarea celorlalte functii ntr-o viziune prospectiva, se refera la: a) procesul tipie de management; b) faza previzional a managementului; c) faza operativa a managementului; d) faza postoperativ a managementului; 957. Exercitarea cu preponderent a functiei de control-reglare n vederea comensurrii i interpretrii rezultatelor, a depistrii abaterilor de la obiective, a identificrii cauzelor acestor abateri, defnete: a) functia de organ izare; b) faza operativa a managementului; e) faza previzional a managementului; d) faza postoperativ a managementului. 958. Preponderent organizrii, coordonrii i antrenrii personalului la realizarea obiectivelor, dar i exercitarea previziunii pe termen scurt i control operatv, defnete faza: a) operativa a managementului; b) de control a aplicrii deciziei; c) previzional a managementului; d) postoperativ a managementului. 959. Ansamblul proceselor prin care se stabilesc misiunea i obiectiveie organizatiei, se identifica modalittile de actiune i resurseie necesare realizrii lor definete functia de: a) coordonare; b) prevedere; c) control-reglare; d) organizare. 960. Ansamblul actiunilor prin care se descompun procesele de munc n componente primare, se grupeaz aeeste componente pe locuri de munc i se atribuie spre realizare personalului firmei n vederea realizrii obiectivelor definete functia de: a) prevedere; b) control-reglare; c) coordonare; d) organizare.

199

961. AnsambluI proceselor prin care se armonizeaz, 111 timp spatiu, deeiziile adptate de manageri cu actiunie executantilor d e f n e l e functia de: a) prevedere; b) coordonare; c) antrenare; d) organizare. 962. AnsambluI proceselor prin care se determina personalul organizatiei s contribuie la realizarea obiectivelor stabilite, pe baza lurii fn considerare a factorilor motivationali, d e f n e l e functia de: a) prevedere; b) antrenare; c) control-reglare; d) organizare. 963. AnsambluI proceselor prin care se evalueaz rezuitatele unui ciclu de management, se identifica i se corecteaz abaterile fat de obiectivele stabilite, d e f n e l e functia de: a) prevedere; b) coordonare; c) antrenare; d) control-reglare. 964. Rezuitatele exercitrii functiei de prevedere sunt: a) strategiile; tacticile; progrmele; b) politicile; strategiile; planurile; progrmele; c) tacticile; planurile de afaceri; progrmele; d) planurile; prognozele; strategiile. 965. Corelarea satisfacerii necesittilor intereselor personalului cu gradui de participare la realizarea obiectivelor se refera la: a) organizare; b) antrenare; c) motivare; d) coordonare. 966. Exercitarea eficient a functiei de antrenare presupune ca procesul motivar s fie: a) complex, diferentiat, gradual; b) amplu, individualizat, secvential; c) simplu, material individual; d) complex, secvential, individual.

200

967. Procesul tipie de management cuprinde, in raport de intensitatea exercitrii functiilor managementului, fazele: a) decizional, operational, strategic; b) previzional, operational. postoperativ; e) previzional. decizional, strategic; d) operativ, postoperativ, conceptala. 968. Functia care rspunde la tntrebarea: ce poate i ce ar trebui s faca firma este: a) control-reglarea; b) previziunea; c) organizarea; d) comunicare a. 969. Comunicarea i ascultarea activa sunt activitti ce compun functia de: a) coordonare; b) control-regare; c) organizare; d) previziune. 970. Prevenirea i eliminarea unor perturban, disfunctionalitti, corectarea abaterilor fat de tntele asmate sunt rezultate ale exercitrii functiei de: a) control-reglare; b) coordonare; c) organizare; d) antrenare. 971. Amplificarea satisfacerii personalului pe msura creterii aportului la realizarea obiectivelor reprezint motivarea: a) cognitiv; b) afectiva; c) pozitiv; d) negativ. 972. Amenintarea personalului cu reducerea satisfactiilor dac acesta nu particip la realizarea obiectivelor reprezint motivarea: a) pozitiv; b) intrinsec; c) cognitiv; d) negativ.

201

973. Urmatoarele caracteristici: complexitatea, diferentierea, gradualitatea reprezint cerinte ale exercitarii eficiente a functiei: a) prevedere; b) an tren are; c) coordonare; d) control-reglare. 974. Cerintele de: continuitate, caracter preventiv, caracterul corectiv se refera la eficienta activttilor ce compun functia: a) organizare; b) coordonare; c) control-reglare; d) antrenare. 975. Persoana care exercit functiile managementului in virtutea postului ocupat, adopta decizii i initiaz actiuni, influentand direct eomportamentul organizational al altor persoane, d e f n e l e : a) leader-ul; b) decidentul individual; c) managerul; d) intreprinztorul. 976. Selectati din urmatoarele formulan caracteristicile managerilor: a) puterea; dubla profesionalizare; motivada pozitiv; b) dubla profesionalizare; caracterul creator al muncii desfigrate; autoritatea; c) motivada pozitiv; dorinta de a conduce; stresul organizational; d) puterea; influenta direct asupra factorilor de productie. 977. Managerii de nivel inferior, mediu i superior reflecta o clasificare dupa criteriul: a) sfera de cuprindere a activttilor coordonate; b) salariul acordat; c) nivelul ierarhic la care se situeaz postul; d) calitti i aptitudini. 978. Realizarea obiectivelor firmei prin intermediui altor persoane pe care le determina s d e s f a j a r e o serie de actiuni este o caracterstica a managerilor care se refera la: a) influenta mediata asupra proceselor de executie; b) autoritate: c) caracterul creator al muncii; d) putere.

202

979. Capacitatea de comunicare, empatia, modestia, sociabilitatea, cordialitatea reprezint calitti cerute manageruui de ordin: a) moral; b) social; c) interpersonal; d) intelectual. 980. Inteligente, capacitatea de a recunoate i accepta noul, imaginatia, capacitatea de prevedere sunt calitti cerute manageruui grupate n functie de: a) caracter; b) person ai itate; c) aptitudini; d) intelect. 981. Competentele solicitate manageruui sunt: a) frmale i infrmale; b) asigurate de formatia de baza i cele specifice exercitarii procesului de management; c) asigurate de cultura generala i de specialitate; d) dobndite prin experient i dezvoltate prin exercitare. 982. Modul specific de comportament prin care se exteriorizeaz calittile, cunotintele i aptitudinile manageruui n relatiile cu subordonatii i omologii sai, d e f n e l e : a) tipul de manager; b) stilul de management; c) stilul de leadership; d) stilul ntreprinzatorulu. 983. Urmtorii factori: autoritarismul, directivitatea, relatia cu subordonatii, orientarea fat de problemele subordonatilor, metodele tehnicile de management utilzate, influenteaz: a) tipul de manager; b) stilul de management; c) stilul de leadership; d) stilul ntreprinzatorulu. 984. Stilul de management caracterizat prin: uurinta contactelor umane, utilizarea larga a delegrii, fneredere i respect fata de oameni este: a) autoritar; b) participativ;

203

c) organizaor; d) maximalist. 985. ManageruI caracterizat prin: concentrarea autorittii frmale, adoptarea deciziilor in mod individual, utilizarea redus a delegrii i consultrii subordonatilor practica un stil: a) participativ; b) participativ-autoritar; c) autoritar; d) oportnist. 986. Ansamblul produselor artificale, a valorilor i conceptiilor de baza, a modurilor de gndire i comportament acceptate n general ntr-o organizatie ca baza comuna de actiune, definete: a) comportametul organizational; b) cultura organizational; c) comunicarea organ izational; d) stilul de management. 987. Urmtoarele elemente: produsele artificale, actori, eroii, perspectivele indivizilor n organizatie apartin: a) structurii organizatorice; b) prtii invizibile a culturii organizationale; c) prtii vizibile i accesibile a culturii organizationale; d) sistemului motivational. 988. Componentele culturale care dau substant manifestrilor i evenimentelor organzate de grupuri n interiorul i n afara organizatiei, bazate pe obinuinte, traditii, reguli nescrise, sunt produse artificale: a) fizice; b) psihice; c) de comportament; d) verbale. 989. Limbaje, sloganuri, povestiri, mituri prin care se vehiculeaz mesaje esentiale ale culturii organizationale fac parte din produsele artificale: a) de comportament; b) fizice; c) verbale; d) structurale.

204

990. Indivizii care, n virtutea personalittii, actelor sau attudinilor intr in memoria colectiva, oferind organizatiei o anumit identitate reprezinta: a) eroii; b) actorii; c) managerii; d) leaderii. 991. Ideile i actiunile imprtante de membrii unei organizatii care ii ajut s actioneze adecvat in anumite situatii reprezinta din punctul de vedere al culturii organizationale: a) valorile; b) perspectivele; c) nrmele; d) credintele. 992. Preferintele sau atitudinile colective fat de nevoile sociale i idealurile generate de acestea, care se impun membrilor organizatiei, se refer la: a) norme; b) credinte; c) valori; d) conceptii de baza. 993. Convingerile exprimate prin propozitii generale privind functionarea mediului in care evolueaz grupul reprezinta: a) credinte; b) valori; c) norme; d) prejudecti. 994. Reprezentrile ideile managementului de vrf cu privire la organizatie, angajati, parteneri de afaceri, exprimate prin preri de la sine intelese, considrate ca atare, defnese: a) nrmele de grup; b) credintele; c) valorile; d) conceptii le de baza. 995. Modificarea fundamental a culturii organizationale este posibil numai in cazul schimbrii: a) valorilor; b) conceptiilor de baza; c) credinte lo r; d) factorilor interni.

205

996. Cultura national, factorii tehnici tehnologici, factorii juridici, reprezint pentru cultura organzational, factori: a) nationali; b) extern i; c) internationali; d) interni. 997. Elementele culturale legate de mediul exterior al firmei care se refera la posibilittile ei de dezvoltare, la pozitia n raport cu competitorii ntr-un anumit orizont temporal reprezint: a) credintele angajatilor; b) perspectivele individului; c) perspectivele organizatiei; d) conceptiile de baza. 998. Regulile specifice de comportament care se aplic tuturor membrilor organizatiei care deriva din valori i credinte constituie: a) conceptiile de baza; b) norme de comportament; c) mituri ritualuri; d) perspective individale. 999. Fondatorul firmei, istoria, traditiile i dimensiunile organizatiei, perenitatea valorilor i conceptiilor constituie pentru cultura organzational a unei firme factori de aparite i evolutie: a) interni; b) externi; c) mondiaii; d) regionali. 1000. Culturile pozitive i negative sunt cele clasifcate dupa criteriul: a) configuratiei; b) contributiei la performantele firmei; c) gradul de rspndire i sustinere; d) nivelul de risc acceptat, 1001. Culturile caracterizate prin omogenitatea valorilor, perspective care ofer motivare pozitiv, conceptii de baz orienta te spre consultare, decizie de grup i cooperare sunt: a) forte; b) slabe; c) pozitive; d) negative.

206

1002. Culturile care promoveaz biroeratia, centralizarea excesiva, interesele corporatiste, ignorarea intereselor clientilor, rezistenta a schimbare sunt de tip: a) templu; b) roi; c) forte; d) negativ. 1003. Culturile forte i slabe se clasifica astfel dupa criteriul: a) configuratie; b) grad de sustinere i rspndire; c) contributia la performantele organizatiei; d) capacitatea de reactie. 1004. Culturile cu o puternic implantare n contiinta i comportamentul personalului, sustinute i raspndite prin ritualuri, ceremonii i mituri sunt de tip: a) pozitiv; b) negativ; c) s lab; d) forte. 1005. Valoriie, credinteie i nrmele difuze, conflictele freevente, eroii i miturile desconsidrate caracterizeaz culturile: a) pnza de pianjen; b) templu; c) slabe; d) roi. 1006. Culturile de tip pnza de pianjen, templu, retea i roi sunt grupate dupa criteriul: a) configuratie; b) nivelul de risc acceptt; c) grad de sustinere i rspndire; d) tipul tranzacfiei dintre individ i organizare. 1007. Tipul cultural n care puterea este concentrat la nivelul unei persoane, controlul este exercitat de persoane bine alese de centrul decizional, eu valori concntrate asupra performantelor individale, egoeentrismului, rezistentei fizice i psihice se regsete n cultura: a) templu; b) retea;

207

c) roi; d) pnz de piarsjen. 1008. Cultura care se regsete in organizatiile de mari dimensiuni, birocratice, bazat pe roluri specializate, favoriznd formarea de subculturi, eu valori i perspective clare i exprimate n scris, orientate spre disciplina i respectul procedurilor este de tip: a) pozitiv; b) negativ; c) templu; d) retea. 1009. Cultura n care individu! detine rolul central, organizatia este subordonat intereselor individale putnd fi parasita oricnd dar neavnd forta de a retine, disponibiliza sau antrena indivizii este de tip: a) roi; b) temp lu; c) macho; d) negativ. 1010. Alegerea unei alternative de actiune din mai multe posibile n vederea realizrii unuia sau mai multor obiective definete: a) procesul de management; b) decizia de management; c) decizia. n general; d) decizia strategic. 1011. Alegerea ntre varianta pozitiv i cea negativa a unei actiuni definete: a) hotrrea; b) decizia de management; c) decizia, n general; d) decizia strategic. 1012. Procesul c o n f i e n t de alegere a unei alternative de cautiune din mai multe posibile n vederea realizrii unui obiectiv prin a crei aplicare este influentat comportamentul cel putin unei alte persoane dect decidentul, delinete: a) decizia, n general; b) decizia de management; c) decizia strategic; d) procesul de management;

208

1013. Decizia care declaneaz actiuni pentru rezolvarea unor probleme cunoscute, de anvergur redus, cu o frecventa ridicat se afla tn ipostaza de: a) procs decizional; b) rutina decizionala; c) act decizional; d) decizie oportuna. 1014. Decizia care solicita rationamente profunde, informatii multe i diverse, metode complexe de fundamentare se afl n ipostaza de: a) decizie oportuna; b) procs decizional; c) act decizional; d) decizia managerial. 1015. Seleetati din urmtoarele formulan pe cea care nu respecta cerintele de rationalitate a deciziei de management: a) sa fie fundamntala tiintific; b) sa fie Imputernicita; c) sa fe flexibil; d) s fie oportuna. 1016. Seleetati din urmtoarele variante, deciziile clasifcate dup orizontul de timp: a) de certitudine; de risc; de incertitudine; b) unice; de risc; strategice; c) repetitive; de certitudine; unice; d) strategice; tactice; crente 1017. Deciziile caracterizate prin: manifestarea cu o anumita probabilitate ce poate fi determinat obiectiv, mai multe stri ale conditiilor obiective care influenteaz nivelul consecintelor variantelor decizionale sunt decizii: a) de certitudine; b) strategice; c) de incertitudine; d) de risc. 1018. Existenta a dou sau mai multe stri ale conditiilor obiective, pentru care nu se cunoate nici macar posibilitatea de manifestare a acestora, caracterizeaz deciziile: a) crente; b) de incertitudine;

209

c) de ri se; d) muiticriteriale. 1019. Deciziile care se fundamenteaz multe criterii deeizionale sunt: a) strate g i ce; b) tactice; c) de risc; d) muiticriteriale. se elaboreaz tinnd seama de mai

1020. Premisele deciziei de management sunt date de: a) cel putin doua variante; existenta unei finalitafi; modificarea propriilor actiuni; b) influentarea actiunilor i/sau comportamentului a cel putin unei alte persoane dect decidentul; existenta unei fmalitti; cel putin dou variante; c) o variant de actiune; realizarea unuia sau mai multor obiective; influenta asupra actiunilor proprii i altor persoane; d) un dcident, mai multi executanti, un obiectiv. 1021. A adopta decizia de persoana sau grupul investit eu autoritatea si responsabilitatea necesar rspunde cerintei de: a) fundamentare tiintific; b) mputernicire; c) clara, concis, necontradictorie; d) decidentul, mediul ambiant, consecintele deeizionale. 1022. Pentru a f completa, decizia trebuie sa confina: a) obiectivul urmrit, responsabilul, resursele; b) obiectivul,modalitatea de actiune, responsabilul, termenele de aplicare, executantul, subdiviziunile organizatorice implicate in aplicare; c) responsabilul, modalitatea de actiune, resursele, termenele, executantul: d) obiectivul, resursele, responsabilul, executantul. 1023. Decizia adoptat tn conformitate eu realittile din cadrul organizatiei, pe baza unui instrumentar tiintific, respecta cerinta de rationalitate: a) mputernicire; b) oportunitate; c) fundamentare tiintific; d) flexibilitate.

210

1024. Deciziile care vizeaz orzonturi de timp mari (mai mult de un an), se refera la problme majore aie activittii organizatiei i intluenteaza ntreaga activitate a acesteia sau principalele sale componente, reprezint decizii: a) tactice; b) crente; c) strategice; d) de rise. 1025. Deciziile care se adopta cu o freevent mare, pe un interval de timp foarte redus, iar aplicarea lor afecteaz un sector al activittii organizatiei, reprezint decizii: a) de incertitudine; b) de rise; c) crente; d) tactice, 1026. Deciziile care se adopta pentru o perioad relativ scurt de timp (aproximativ un an), se refera la domenii importante aie organizatiei i influenteaz numai o parte a activittii acesteia, sunt decizii: a) oportune; b) strategice; c) crente; d) tactice. 1027. Deciziile care se fundamenteaz i se elaboreaz o singur data, n cadrul organizatiei, sau de un numr foarte redus de ori la intervale mari de timp, sunt decizii: a) unicriteriale; b) multicriteriale; c) unice; d) unipersonale. 1028. Deciziile care se fundamenteaz se elaboreaz de mai multe ori n perioada de functionare a organizatiei, sunt decizii: a) periodice; b) repetitive; c) aleatorii; d) crente. 1029. Deciziile la a caror elaborare i fundamentare, n toate sau numai n anumite etape, partieip un dcident colectiv sunt: a) strategice;

211

b) tactice; c) de risc; d) de grup. 1030. Decizie care se repet in mod neregulat, a cror fundamentare este impus de faetori necontrolabili sunt: a) unice; b) periodice; c) aleatorii; d) de risc. 1031. Managementul strategic este consacrat ca incepnd cu: a) al doilea rzboi mondial; b) deceniul 2 al secolului XX; c) deceniul 7 al secolului XX; d) sfritul deceniului 5 al secolului XX. o disciplina distinct

1032. Procesul de elaborare, implementare i control a strategiei firmei in vederea realizrii misiunii organizatiei i asigurrii avantajului competitiv definete: a) managementul tiintific; b) managementul modern; c) managementul strategic; d) planificarea strategic. 1033. Selectati din urmtoarele formulri unul din avantajele practicara managementului strategic: a) focalizeaz eforturile spre eliminarea adversarilor economici; b) asigur organizatiei o identitate diferentiind-o prin marca, pozitia pe piat i imagine de competitorii sai; c) promoveaza invtarea discontinua, concentrata pe noile cerinte competente; d) directioneaz pe termen scurt organizada. 1034. Perioada 1950 - 1965 a fost a: a) planificrii ntreprinderii; b) planificrii strategice; c) strategiei in timp real; d) gestiun strategice. 1035. Perioada 1965 - 1980 a fost a: a) strategiei in timp real; b) gestiunii strategice;

212

c) planificrii intreprinderi; d) planificrii strategice. 1036. Perioada 1980 - 1984 a fost a: a) planificrii strategice; b) planificrii Tntreprinderii; c) strategiei in timp real; d) gestiunii strategice. 1037. Competentele, aptitudinile abilittile de care dispune, n mod special ntreprinderea i care-i permit s realizeze anumite produse sau servicii foarte bine i ntr-o maniera particular, greu de copiat de concurenti d e f n e l e : a) viziunea strategic; b) competentele cheie ale tntreprinderii; c) vocatia intreprinderii; d) domeniul de activitate strategic. 1038. Ansamblul de activitti relativ autonome, din care rezult bunuri i/sau servicii omogene destnate unei pete specifice, avnd concurenti determinad care poate fi dezvoltat prin formularea i apliearea unei strategii particulare d e f n e l e : a) segmentarea strategic; b) vocatia intreprinderii; c) barierele de intrare; d) domeniul de activitate strategic. 1039. mprtirea activitilor intreprinderii ntr-un numr de subansamble omogene pentru care se poate elabora o strategie relativ independent defnete: a) segmentarea strategic; b) vocatia intreprinderii; c) viziunea strategic; d) domeniul de activitate strategic. 1040. Ansamblul de factori proprii unei industrii care diminueaza numrul noilor concurenti sub nivelul la care ar putea intra tinnd cont de nivelul profiturilor realzate n industria respectiva se refera la: a) segmentarea strategic; b) barierele de intrare; c) barierele de ieire; d) factori cheie de succes.

213

1041. Raportul dintre noii ntreprinztori care in ten tioneaz sa participe la mprtirea supraprofitului i ntreprinztorii existenti definete: a) am enin tarea n o i lor i ntrati ; b) atractivitatea unei industrii; c) rata intrafilor; d) capacitatea de negociere a frmei. 1042. Costul capitalului, cheltuielile de creare i mentinere a imaginii, accesul la retelele de distribue, nivelul minim al productiei care asigur o rata a rentabilittii acceptabil, economa de scara, costurile de conversie, politici guvernamentale de protectie, avantaje absolute datorate costurilor, reprezint factori ai: a) barierelor de intrare; b) barierelor de ieire; c) capacitad! de negociere a firmei; d) atractivittii unei industrii. 1043. Ctigurile marginale generate de creterea volumuui productiei, determinate, n mod traditional, procentual, prin raportarea ctigului suplimentar la costul total de productie reflecta: a) economa de camp; b) economia de scar; c) economa de gam; d) factori i cheie de succs. 1044. Grupul de ntreprinderi constituit n cadrul unei industrii, dispunnd de resurse similare, viznd aceeai clienti, promovnd o strategic comuna reprezint: a) barierele de intrare; b) puterea de negociere a firmelor reprezentative; c) grupul strategic; d) grupul noilor intrati. 1045. Diferenta care exista ntre doi participant la jocul concurential din punct de vedere al informatiilor de care dispun privind un anume subiect reflecta: a) barierele de intrare; b) economia de cmp; c) asimetra de informare; d) avantajul concurential.

214

1046. Rezultatul obtinut de o ntreprindere care difuzeaz informatii de natura strategie, eonduend la o redueere a asimetriei informationale dintre ntreprindere i elientii si definete: a) costul de accs; b) crevas a structural a; c) efectul de anunt; d) efectul de gam. 1047. Afacerea independent n cadrui ntreprinderii, delimitat prin aria de actiune, competitori i dispunnd de o anumit autonomie funcdonal reprezint: a) domeniul de activitate strategie; b) unitatea strategie de afaceri; c) segmentarea strategie; d) aria de afaceri strategie. 1048. Ansamblul de orientri majore pe baza crora se stabilesc directiile gnrale de actiune i regulile de functionare a organizatiei definete: a) viziunea strategie; b) strategia; c) poltica; d) tactica. 1049. Strategia a fost defnit complex ca: plan de actiune, stratagem, model de comportament, mod de pozitionare a firmei n mediu, perspectiva, de: a) H.Mintzberg; b) A.Chandler; c) P.Drucker; d) M.Porter. 1050. Proiectia a ceea ce se intentioneaz a f organizada ntr-un viitor ndelungat i, adesea, neprecizat, prin care se pune n evident arta managementului ca tiint dar i capaeitatea managerului strateg de a prefigura perspectivele dezvoltrii firmei, de cele mai multe ori, ignorndu-i starea prezent, reprezint: a) misiunea organizatiei; b) viziunea strategie; c) avantajul concurentia; d) optiunile strategice.

215

1051. Componenta strategiei care clarifica directia pe care o va urma organizatia, preciznd natura afacerii prin asociere eu un produs sau procs tehnologic apabil sa satisfac o nevoie specific clientului/ consumatorului definete: a) avantajul concurential; b) viziunea strategic; c) misiunea organizatiei; d) optiunea strategic. 1052. Componenta strategic prin care se asigur identitatea organizatiei, diferentierea de competitori prin asocierea eu un produs, procs, tehnologie defmete: a) optiunea strategic; b) viziunea strategic: c) misiunea organizatiei; d) obiectivele strategice. 1053. Misiunea regsit, de regula, In organizatiile de mici dimensiuni, In care predomin grija pentru supravietuire. interesu pentru profit imediat, dorinta de a mentine un anumit secret asupra intentiilor firmei, se afl In ipostaza de misiune: a) general; b) neclar; c) specific; d) structurt! eu fixarea de prioritti; 1054. Misiunea care include o serie de criterii eu ajutorul crora se pot identifica nele obiective, In care se descriu, mai curnd, modalittile de actiune prin care urmeaz a fi satisfcute ateptrile clientilor, salariatilor, actionarilor se afl In ipostaza de misiune: a) general; b) neclar; c) specific; d) structurat, eu fixarea de prioritti. 1055. Misiunea care repr ezin t forma cea mai evoluat, oferind un ghid al oportunittilor celor interesati, att din interiorul ct i din exteriorul organizatiei, se afl In ipostaza de misiune: a) generala; b) neclar; c) specific; d) structurat, eu fixarea de prioritti.

216

1056. Nivelurile de performant pe eare organizada urmrete s le realizeze pe termen lung, directionndu-i activittile catre rezultate cheie specifice, reprezint: a) optiunile strategice; b) misiunea organizatiei; c) viziunea strategic; d) obiectivele strategice. 1057. Tintele stabilite pe perioade mai scurte de timp comparativ cu misiunea i prin care se actualizeaza, adesea, continutul misiunii la modificrile mediului sunt: a) resursele strategice ale firmei, b) optiunile strategice; c) obiectivele strategice; d) viziunea strategic. 1058. Selectati din urmtoarele formulri cerinta corect n stabiiirea exprimarea obiectivelor strategice: a) s se refere la aspecte generale ale organizatiei; b) s se refere la performance i nu la activittile care conduc la acestea; c) s fie exprimate, mai ales calitativ; d) s fie stabilite pe perioade mari, far constrngeri date de termene care s precizeze perioada de ndeplinire. 1059. Selectati din urmtoarele formulri cerinta corect in stabiiirea i exprimarea obiectivelor strategice: a) s fie exprimate, mai ales calitativ; b) s fie stimulatoare, tinnd cont, mai ales de ceea ce ar dori s realizeze organizada; c) s se refere la aspecte generale ale organizatiei; d) s fie, pe ct posibil, msurabile, exprimate ntr-o form cantitativ. 1060. Modalittile prin care pot fi realzate obiectivele strategice, indicnd directiile posibile de dezvoltare ale firmei reprezint: a) optiunile strategice; b) avantajul competitiv; c) resursele strategice; d) ariile de nteres strategic. 1061. Potentialul de care dispune sau la care poate avea acces firma pentru realizarea strategiei d e f n e l e : a) avantajul competitiv;

217

b) optiunile strategice; c) resursele strategice; d) ariile de nteres strategic. 1062. Crearea deliberat a unor particularitati n realizarea vnzarea produseor serviciifor capabile sa asigure ilrme un atu n comparatie cu ntreprinderiie eoncurente definete: a) identitatea firmei; b) aria de nteres strategic; c) resursele strategice; d) avantajul competitiv. 1063. Conditia de baza pentru ca un avantaj obtinut la un moment dat de o firma sa fie considrt avantaj competitiv este ca el sa fe: a) de durat; b) datorat unei conjuncturi favorabile; c) datorat unei oportunitati; d) bazat pe reducerea costurilor. 1064. Analiza complexa a strii de functionalitate a firmei sau a unora din domeniile ei de activitate, prin care se identifica pnetele forte nevralgice, cauzele care le genereaz i se elaboreaz recomandrile de restabilire a echilibrului i de dezvoltare n perspectiva definete: a) analiza valorii; b) analiza diagnostic; c) analiza vocatiei; d) analiza lantului valorii. 1065. Selectati din formulrile de mai jos diferenta dintre diagnosticul uman i eel organizational: a) constata starea de sntate a firmei; b) explica maladia cu care se confrunt la un moment dat firma; c) are caracter voluntar; d) ofer recomandri ce decurg din evaluarea strii de sntate a firmei. 1066. Potentialul de eunoatere i actiune, n raport eu telurile stabilit, ntr-un mediu dat, ca urmare a valorizarii cunotintelor i abilittilor i ilo * care o compun defnete: a) vocatia firmei; b) competenta organizatiei; c) misiunea firmei; d) capacitatea de competitie.

218

1067. Caracteristicile unicat care-i permit tntreprinderii detintoare s realizeze n ritm rapid noi produse i sa-i extind capacitatea concurential se regsese n competente: a) individale; b) cheie; c) banalizate; d) generice. 1068. Selecta ti din formuladle de mai jos ca rete ristici ale competentelor cheie: a) asigura identitatea firmei; creeaz sau contribuie hotrtor la obtinerea unui avantaj concurential de lung durat; b) pot fi preluate relativ uor de eompetStori; c) sunt rigide, necesitnd conditii speciale pentru a obtinute i propagate; d) sunt specializate apartinnd unui domeniu anumit al firmei. 1069. Firma in care ciliar i competentele banalizate se afl la un nivel insufcient i, ca urmare, produsele realzate sunt inferioare nivelului mediu iar performantele economice sunt freevent sub nivelul majorittii concurentilor se afl n situatie de: a) supravietuire; b) alarm; c) tatonare: d) potential avantaj concurential. 1070. Firma care dispune de competente banalizate, de o calitate i la un nivel suficient pentru a~i permite s obtin produse comparabile cu ale majorittii concurentilor sai, aflndu-se la o paritate competitionala este n situatie de: a) tatonare; b) potential avantaj concurential; c) supravietuire; d) alarma. 1071. Cnd competentele localzate i transversale se afl la un nivel care-i permit s obtin un avantaj concurential cert i de durat, firma se afl n situatie de: a) supravietuire; b) alarm; c) excelent; d) potential avantaj concurential.

219

1072. Cnd competentele localzate sau transversale sunt emergente iar firma nu dispune de certitudinea c exploatarea lor ti poate aduce un avantaj concurential, firma se afl in situatie de: a) tatonare; b) potential avantaj concurential; c) supravetiiire; d) alarma. 1073. Selectati din formulrile de mai jos elementele care faciliteaz delimitarea corect a afacerii (DAS): a) vocatia firmei, competentele cheie,clientela tinta; b) vocatia firmei, clientela tint, comportamentul costurilor; c) clientela tinta, tipul nevoii acoperit prin produsul/ serviciul oferit, alternativele tehnologice existente n firma; d) vocatia firmei, alternativele tehnologice existente n firma, comportamentul costurilor. 1074. Ansamblul de elemente exterioare ntreprinderii constituit din indivizi, intreprinderi, institutii, organisme, reglementri sau fenomene care pot influenta n mod direct sau indirect activitatea acesteia d e f n e l e , in literatura de specialitate: a) mediul extern; b) mediul intern; c) mediul apropiat; d) mediul concurential. 1075. Posibilitatea material de a realiza o mineare strategic adeevat strategiei firmei, realizat la un cost mai redus dect al concurentilor sai delinete: a) tactica; b) strategia; c) oportunitatea strategic; d) puterea de negociere a firmei. 1076. Amenintrile profilate de nele tendinte nefavorabile ale mediului extern general a cror aparitie ar putea impiedica realizarea obiectivelor strategice se regsesc n: a) intensificarea competitiei; b) amenintarea no i lor intrati; c) jocul concurential; d) pericole.

220

1077. Industria alctuit dintr-un numr mare de concurenti eu putere redus, eu compelitie puternie, fr eeonomii de scar, eu capacitate redus de negociere a firmei n relatiile eu furnizorii clientii este: a) concentrat; b) emergent; c) fragmntala; d) global. 1078. Industria emergent, matur, n parametrul: a) stadul de dezvoltare; b) gradul de fragmentare; c) structura; d) forte motrice specifice. declin se clasifica astfel dupa

1079. Industria generat de un grup de firme a cror activitate se bazeaz pe o noutate, eu un grad nalt de incertitudine generat de lipsa informatiilor privind piata este: a) concentrat; b) emergent; c) fragmntala; d) matura, 1080. Firma inclusa ntr-un grup format dintr-un numr redus de firme care domin piata ea i cota, imagine, performante, capacitate competitiva este n situatia de: a) lider; b) urmritor al liderului; c) osta; d) component a grupului firmelor de vrf, 1081. Firma component a ealonului majoritar al firmelor eu capacitate competitiva medie dintre care se poate detaa, uneori, urmritorul liderului sau chiar liderul este n situatia de: a) lider; b) urmritor al liderului; c) osta; d) component a grupului firmelor de vrf;

221

1082. Modelul de analiza care utilizeaz atu-urile i slbiciunile firmei paralel cu ansele i pericolele generate de mediu pentru a indica un tip de strategie care s se potriveasc cerintelor mediului extern capabilittilor strategice ale firmei este matricea: a) BCG; b^) ADL, c) SWOT; d) McKinsey. 1083. Domeniile de Activitate Strategic ale ntreprinderii care benefciaz de ritmuri de cretere mari ale pietei dar au o pozitie slab pe piat sunt afaceri de tip: a) vedet; b) vaca cu lapte; c) dilema; d) eine. 1084. Domeniile de Activitate Strategic ale ntreprinderii cu o pozitie dominant pe piat, aflate n faza de creyere care genereaz resurse financiare mari i costuri reduse sunt afaceri de tip: a) vedet; b) vac cu lapte: c) dilem; d) cine. 1085. Domeniile de Activitate Strategic dominante ca pozitie concurential, cu profitabilitate ridicat dar aflate in faza de maturitate sau de declin sunt afaceri de tip: a) vedet; b) vac cu lapte; c) dilem; d) cine. 1086. Domeniile de Activitate Strategic ale ntreprinderii care au o pozitie inferioar pe piat, aflate in faza de maturitate sau declin i care genereaz fluxuri financiare i costuri reduse sunt afaceri de tip: a) vedet; b) vac cu lapte; c) dilem; d) cine.

222

1087. Portofoliul de afaceri caracterizat prin p r e d o m i n a n t afacerilor noi, care arat c firma este bine pregtit pentru viitor dar cu probleme care greveaz prezentul este de tip: a) echilibrat; b) senii; c) juvenil; d) imbtrnit. 1088. Portofoliul de afaceri prin care firma dispune in prezent de resurse financiare, rate financiare excelente dar in care viitorul rmne incert este de tip: a) echilibrat; b) senil; c) juvenil; d) mixt, 1089. Plasarea afacerilor unei firme intr-o matrice cu 9 cadrane, in functie de forta competitiva a afacerii i atractivitatea industriei i gruparea lor in trei sectoare (ABC) se realizeaz cu matricea: a) ADL; b) SWOT; c) BCG; d) McKinsey. 1090. Strategiile de cre^tere, neutrale, defensive sunt strategii la nivelul: a) firmei; b) afacerii; c) functiunii; d) activittii, 1091. Strategia in care obiectivele se fixeaz la un nivel superior, cantitativ, fat de perioadele anterioare este de tip: a) de credere; b) de asociere la rise; c) neutrale; d) defensiv. 1092. Strategia in care obiectivele sunt similare celor anterioare, eventual, corectate cu rata inflatiei i care cere supravegherea atent a mediului i o mare capacitate de reactie la schimbrile acestuia este de tip: a) neutral de profit;

223

b) neutral de consolidare; c) defensiva; d) neutral de continuitate. 1093. Strategia care focalizeaz eforturile spre un produs, o familie de produse, o piat, o tehnologie, o industrie iar avantajele evidente sunt legate de posibilitadle de alocare eficient a resurselor i de coordonare este: a) de concentrare; b) de diversificare; c) de diversificare concntrica; d) de diversificare conglomrala. 1094. Strategia care const in lrgirea portofoliului de afaceri existent cu noi afaceri asemntoare celor initiale referitoare la produse din aceeai familie sau din familii inrudite, tehnologii, distributie este: a) de creyere; b) de diversificare; c) de diversificare concntrica; d) neutral. 1095. Riscurile competitionale ridicate, reglementrile anti-trust, riscul scderii cotatiei la burs chiar in conditiile creterii organizationale sunt asocate strategiei: a) neutral; b) de achizitie; c) de creyere; d) defensiva. 1096. Strategia asociat eecului i care se aplica atunci cnd alte tipuri nu mai dau rezultate, fiind nepopular, insotit de restrngeri de personal este: a) neutral de profit; b) neutral de consolidare; c) defensiva; d) de cretere. 1097. Strategiile impuse de modificri profunde i ireversibile ale mediului intern sau extern, insotite de riscul deteriorrii imaginii sunt de tip: a) defensiv; b) de achizitie; c) neutrale; d) pozitiv.

224

1098. Strategia care solicita oprirea ntregi product, vnzarea completa a activelor a crei aplicare corect depinde de identificarea momentului celui mai favorabil vnzarii activelor este de tip: a) neutral de profit; b) neutral de consolidare; c) defensiva, de lichidare partala; d) defensiva, de lichidare total. 1099. Strategia practicat ca ultima solutie, preferabil falimentului, care presupune riscul subevalurii i/sau riscul pierderii oportunittii de a vinde actvele la valoarea reala este de tip: a) defensiva; b) defensiva de lichidare partala; c) neutral de profit; d) defensiv de lichidare total. 1100. Strategia care reunete i dezvolta afaceri ntre care nu exista legatur de tehnologii, piat, distributie, singurele legturi find cele asigurate de managementul comn i sursele financiare este: a) de concentrare; b) de diversificare; c) de diversificare concntrica; d) de diversificare far legtur. 1101. Conceptul regsit n economa poltica drept factorul primar, activ i determinant al productiei definete locul i rolul omului n organizatie prin: a) personalul organizatiei; b) capitalul intelectual; c) forta de munc; d) capitalul uman. 1102. Capitalul intelectual al organizatiei format ca rezultat al interactiunilor dintre actorii organizationali - manageri i executanti marcat de amprenta culturala, social i economic a colectivittii respective d e f n e l e : a) forta de munc; b) capitalul uman; c) resursele umane; d) personalul organizatiei.

225

1103. Viziimea globalizatoare, tpica taylorisraului prin care intreg personalul organizatiei este tratat nediferentiat iar ceea ce conteaz este capacitatea de a produce utilitti se reflecta in conceptul de: a) forfa de munc; b) capitalu! intelectual; c) personalul organizatiei; d) capitalul uman. 1104. Resurs regenerabii, ca urmare a proceselor de educatie, invatare organizational, eapabil s se reproduc, din acest punct de vedere, pe scar nelimitat reprezint o trstur a: a) capitalului organizational; b) resurselor umane; c) forje i de munc; d) personalului organizatiei. 1105. Resursa cu cel mai nalt grad de perisabilitate reprezint o trstur a: a) capitalului uman; b) capitalului organizational; c) resurselor umane; d) fortei de munc. 1106. Resurs rar, de important strategic, recunoscut astfel in abordrile recente ale managementului centrat pe competente reprezint o trstur a: a) capitalului uman; b) capitalului organizational; c) resurselor umane; d) fortei de munc. 1107. Ansamblul proceselor prin eare se asigur organizatiei personalul necesar pe tipuri de califican i competente, in concordant cu dimensiunea, complexitatea i evolutia obiectivelor strategice defnete: a) organizarea resurselor umane; b) recrutarea; c) planicarea strategic a resurselor umane; d) selectia personalului. 1108. Diagnostieul resurselor umane este o etapa a: a) motivatiei; b) planificrii strategice a resurselor umane; c) analizei postului; d) managementului cariereL

226

1X09. Tendinja angajatilor cu vechime de a rmne in firma se calculeaz prin: a) indcele de fluctuatie a personalului; b) indcele stabilittii personalului; c) indcele de intrziere i absenteism; d) indicele de mineare a personalului. 1110. Strategia resurselor umane este o etapa a: a) formrii i dezvoltrii resurselor umane; b) managementului carierei; c) planificrii strategice a resurselor umane; d) organizarii resurselor umane. 1111. Planificarea pe baza de scenarii este o tehnic utilizat in: a) formarea personalului: b) recrutarea personalului; c) planificarea strategic a resurselor umane; d) organizarea resurselor umane. 1112. Elaborarea prognozei resurselor umane este o etapa a: a) formrii i dezvoltrii resurselor umane; b) managementului carierei; c) planificrii strategice a resurselor umane; d) organizrii resurselor umane. 1113. Extrapolarea indicatorilor de resurse umane este o tehnic utilizat in: a) formarea personalului; b) recrutarea personalului; c) planificarea strategic a resurselor umane; d) organizarea resurselor umane. 1114. Metoda Delphi este utilizat in: a) formarea resurselor umane; b) recrutarea resurselor umane; c) planificarea strategic a resurselor umane; d) organizarea resurselor umane. 1115. Ansamblul activittilor i actiunilor prin care se asigur personalul necesar in numrul, structura i calificarea cerute de realizarea obiectivelor generale ale organizatiei i obiectivele specifice functiunii definete: a) formarea personalului; b) recrutarea personalului;

227

c) planificares strategic a resurselor umane; d) organizarea resurselor umane. 1116. Procesul de stabilire a sarcinilor cuprinse in post i a cerintelor privind calificarea, abilittile i responsabilittile individale pentru oeuparea cu succes a postului delinete: a) carera; b) analiza postului; c) analiza ftmctiei; d) rolul. 1117. Procesul prin care se descrie ce trebuie s faca salariatul care ocupa un post sau o functie d e f n e l e : a) analiza carierei; b) analiza postului; c) defmirea postului; d) specificarea rolului. 1118. Procesul prin care se decide atribuirea sarcinilor i a autorittii specifice muncii desfaurate de un individ d e f n e l e : a) analiza postului; b) proiectarea carierei; c) proiectarea postului; d) defmirea postului. 1119. Metoda copierii conventiei colective este utilizat in: a) analiza carierei; b) analiza postului; c) descrierea postului; d) defmirea postului. 1120. Metoda definirii postului prin deversare este utilizat In: a) definirea postului; b) descrierea postului; c) analiza postului; d) specificarea rolului. 1121. Metoda bazat pe regruparea sarcinilor standard este utilizat n: a) analiza carierei; b) descrierea postului; c) definirea postului; d) specificarea rolului.

228

1122. Categora, adneimea i relationarea postului sunt ea r acte ris tiei aie: a) analizei carierei; b) descrierii postului; c) analizei postului; d) proiectrii postului. 1123. Niimrul sarcinilor pe care ocupantul unui post le va ndepiini stabilete: a) adneimea postului; b) categora postului; c) relationarea postului; d) performantele postului. 1124. Libertatea de actiune pe care o are individul n a decide activittile i modul de realizare a obiectivelor postului stabilete: a) adneimea postului; b) categora postului; c) relationarea postului; d) performantele postului. 1125. Ansamblul proceselor prin care se identifica i msoar factorii care determina postul n vederea stabilirii valorii lui relative n cadrul organizatiei definete: a) evaluarea postului; b) categora postului; c) perceptia postului; d) performantele postului. 1126. Metoda evalurii pe baza pretului pietei este utilizat n evaluarea: a) carierei; b) motivatiei; c) postului; d) performantelor individale. 1127. Metoda evalurii pe baz de punctaj este utiliza ta In: a) evaluarea performantelor; b) evaluarea postului; c) aprecierea adncimii postului; d) msurarea categoriei postului.

229

1128. Procesul planificat de identificare^ atragere a persoanelor care detin capacitadle solieitate de posturile vacante sau nou create n conditiile unor costuri minime defmete: a) formare a resurselor umane; b) selectia resurselor umane; c) recrutarea resurselor umane; d) managementul carierei. 1129. Metoda interna numit n literatura de specialitate i "job-posting" este utilizat n: a) evaluarea postului; b) formarea resurselor umane; c) recrutarea resurselor umane; d) selectia resurselor umane. 1130. Metoda externa este utilizat n: a) selectia resurselor umane; b) evaluarea performantelor; c) motivarea resurselor umane; d) recrutarea resurselor umane. 1131. Publicitatea este una din tehnicile folositein: a) formarea personalului; b) selectia resurselor umane; c) recrutarea resurselor umane; d) insertie profesional. 1132. Banca de date a firmei este o tehnic utilizat n: a) formarea personalului; b) selectia resurselor umane; c) promovarea resurselor umane; d) recrutarea resurselor umane. 1133. Procesul de evaluare i comparare a persoanelor eligibile i de alegere a persoanei compatibile cu cerintele prfilul postului vacant delinete: a) recrutarea resurselor umane; b) selectia resurselor umane; c) promovarea resurselor umane; d) managementul carierei.

230

1134. Procesul de adaptare la conditiile specifce activittilor firmei, in vederea aeoperirii unor nevoi presante concomitent cu asigurarea satisfactiei, mobilurilor i aspiratiilor personale, d e f n e l e : a) insertia profesional i social; b) selectia resurselor umane; c) recrutarea resurselor umane; d) planificarea strategie a resurselor umane. 1135. Procesul planifica! de modificare sistemtica a competenfelor i a comportamentului ca rezultat al invtrii organizationale, al dezvoltrii i al experientei practice in vederea optimizrii raportului dintre caracteristicile 1 agteptrile angajatului obiectivele organizatiei, d e f n e l e : a) formarea profesional; b) dezvoltarea profesional; c) planificarea strategie a resurselor umane; d) managementul carierei. 1136. Capacitatea de a realiza activittile cerute Ia Iocul de munc, la nivelul calitativ specificat de standardul ocupational delinete: a) formarea profesional; b) competenta profesional; c) dezvoltarea profesional; d) planificarea strategie a resurselor umane. 1137. Fixarea standardelor de performant reprezint premis a: a) carierei profesionale; b) interviului de seiectie; c) formr i i profesionale; d) dezvoltrii profesionale. 1138. Recunoaterea i recompensarea comportamentelor i performantelor ateptate reprezint premis a: a) carierei profesionale; b) interviului de seiectie; c) formrii profesionale; d) dezvoltrii profesionale.

231

1139. Activitatea prin care angajatii i stabilesc i i realizeaz nevoile privind dobndirea de noi cunotinte i aptitudini profesionale necesare avansarii n carier defmete: a) formarea profesional a personalului; b) recrutarea resurselor umane; c) managementul carierei; d) dezvoltarea profesional a personalului. 1140. Tehniea ce presupune ea participantii s joace diferite roluri dervate din situatii reale i care cer comportamente i solutii adecvate rezolvrii problemelor se refera la: a) studii de caz; b) rol - playing; c) simulri de situatii; d) jocuri de management, 1141. Succesiunea de profesiuni, activitti i pozitii profesionale bazate pe competentele, atitudinile i comportamentele dezvoltate de un individ de-a lungul vietii defmete: a) formarea profesional; b) cariera; c) dezvoltarea profesional a personalului; d) recrutarea. 1142. Faza cuprins ntre 20 - 30 de ani, cnd sunt dobndite aptitudini i abilitti, crete volumul cunotintelor acumulate, competentele se dezvolt n ritm rapid se refera la: a) faza de explorare; b) faza de expansiune; c) faza de stabilizare; d) faza de maturizare. 1143. Faza cuprins ntre 30 - 40 de ani, cnd aptitudinile i cunotintele dobndite sunt utilzate, adaptate, modifcate i consoldate prin experienta acumulat se refera la: a) faza de explorare; b) faza de expansiune; c) faza de stabilizare; d) faza de maturizare.

1144. Faza de dup 40 de an, cnd persoana este solid plasat pe traseul carierei sale i nainteaz conform intereselor oportunittilor ce i se ofer, se refera la: a) faza de explorare; b) faza de expansune; c) faza de stabilizare; d) faza de maturizare. 1145. Conceptul care reflecta imaginea de sine a omului privind modul n care s-a construit odat eu lansarea n cariera defmete: a) comportamentul organizational; b) cariera; c) ancora carieral; d) stilul de management. 1146. Caracterul dinamic i formativ, stabilitatea i puterea reprezinta trsturi generale aie: a) carierei; b) ancorei carierale; c) stilului de management; d) managementului carierei. 1147. Trstura generala, regsit n ancora carierei, ce prezint intensitatea eu care se actioneaz pentru a orienta ntreaga cariera profesional, se refera la: a) stabilitate; b) pu tere: c) caracter dinamic; d) caracter formativ. * 1148. Procesul prin care se asigura avansarea angajatilor i succesiunea managerial n concordant eu nevoile organizatiei, eu potentialul, performantele i preferintele angajatilor, definete: a) managementul carierei; b) comportamentul organizational; c) cariera; d) ancora carieral.

233

1149. Asigurarea oportunittilor de dezvoltare profesional i/sau de avansare pe posturi superioare pentru angajatii care au aspiratii profesionale clare potential profesional reprezint : a) un scop specific al managementului carierei; b) o modalitate de satisfacere a nevoilor de autorealizare; c) un mijloc de stabilizare a personalului; d) un obiectiv al formrii profesionale 1150. Managementul carierei este un procs ce privete: a) nevoile organizatiei i aie individului; b) nevoile organizatiei i aie suprastructurilor din care face parte: c) nevoile managementului i aie executiei; d) nevoile managementului de nivel superior i ale departamentului de resurse umane. 1151. Care dintre afirmatiile urmtoare figureaz printre elementele ce trebuie luate n considerare pentru a ncepe dezvoltarea unui sistem de management al calittii ntr-o organizatie: a) satisfacerea cererii clientilor n orice conditie; b) oferirea produselor/serviciilor n orice conditie; c) satisfacerea cererii prin oferirea de produse/servicii care sa ndeplineasc ateptarile consumatorilor. n limita bugetului acestora; d) oferirea produselor/serviciilor superioare calitativ de catre concurentii d i recti. 1152. Care dintre afirmatiile urmtoare nu figureaz printre primele doua actiuni n vederea dezvoltrii unui sistem de management al calitatii: a) elaborarea documentatiei sistemului de management al calitatii; b) ntreprinderea de actiuni de contientizare a tuturor angajatilor de la toate nivelele de management; c) nceperea contientizrii eu managementul la vrf; d) numirea unui responsabil eu managementul calitatii. 1153. Functia de director eu calitatea se instituie n cazul: a) organizatiilor mici; b) organizatiilor mijlocii; c) organizatiilor mici i mijlocii; d) organizatiilor mari.

234

1154. Printre atributiunile principale ale directorului cu calitatea nu figureaz: a) elaborarea politicii calittii; b) efectuarea auditului intern al calittii; c) stabilirea obiectivelor calittii; d) monitorizarea implementrii a eficiente i sistemului de management al calittii. 1155. Printre cauzele eecului unor proiecte de implementare a sistemului de management al calittii nu figureaz: a) obstructiei din partea executantilor; b) obstructiei din partea managerilor de la nivel mediu; c) obstructiei din partea conducerii la vrf; d) lipsei de informatii i de convingeri a directorului general. 1156. Care variant nu este adevrat referitoare la implementarea i dezvotarea unui sistem de management al calittii ntr-o organizatie care necesita: a) efort i mult timp: b) o poltica a calittii eu obiective adeevate; c) angajamentul scris al conducerii la vrf; d) promovarea atitudinii "De ce sa schimbm acum, dac intotdeauna am lucrat n acest fel". 1157. Care dintre standardele internationale de calitate st la baza auditrii sistemului de management al calittii: a) ISO 9004; b) ISO 9001; c) ISO 9000; d) ISO 19011. 1158. Care dintre principiile generale aie managementului calittii se refer la stabilirea unei unitti ntre obiectivele propuse i orientrile organizatie: a) abordarea p roce suai ; b) leadership-ul; c) mbunttirea continua; d) orientarea ctre client.

235

1159. Care dintre prineipiile generale ale sistemului de management al calitatii se refera la necesitatea integrrii i eorelrii activittilor n eadrul unui sistem eoerent: a) abordarea faptic pentru luarea deciziei; b) relatii reciproc avantajoase cu furnizorii; c) abordarea sistemic a managementului; d) abordarea procesual. 1160. Care dintre prineipiile generale ale sistemului de management al calitatii se refera la crearea posibilittii ca aptitudinile angajatilor s fie folosite n beneficiul organizatiei: a) leadership-ul; b) mbunttirea continua; c) abordarea procesual; d) implicarea personal. 1161. Care variant nu este adevrat referitoare la organizatiile care adopta modelul unui sistem de management al calitatii bazat pe procese creeaz ncredere n: a) capabilitatea proceselor sale; b) calitatea produselor/serviciilor sale; c) mbunttirea continua; d) realizarea supracalittii produselor/serviciilor sale. 1162. Care din variantele urmtoare nu este adevrat referitoare la principalele actiuni ntreprinse de managerul la vrf n eadrul sistemului de management al calitatii: a) asigurarea c cerintele clientilor reprezint o prioritate la tate nivelurile firmei; b) asigurarea c sistemul de management al calitatii funetioneaz; c) participarea la efectuarea auditului intern de calitate; d) asigurarea disponibilittilor de resurse necesare. 1163. Care variant nu este adevrat referitoare la importanta activittii de marketing n lan lui calitatii: a) comunica conducerii frmei tate cerintele clientilor; b) stabilete un sistem permanent de feedback de la clienti; c) sugereaz modul de ambalare a produsului; d) stabilete mrimea caracteristicilor de calitate prin "traducerea" cerintelor clientilor.

236

1164. Care variant nu este adevrat referitoare la modulele de implementarea a sistemului de management al calittii Intr-o organizatie: a) modulul E pentru cele care au inspectie i incercare final; b) modulul H pentru cele care au proiectare, productie, inspectie i incercare final; c) modulul D pentru cele care au productie, inspectie, incercare final; d) modulul F pentru cele care au proiectare, inspectie i incercare final. 1165. Care variant nu este adevrat referitoare la manualul calittii: a) comunica angajatilor i clientilor poltica i obiectivele calittii; b) stabile^fe structura organizatoric i responsabilittile pe flecare compartiment; c) asigur disciplina i efcacitatea operatiunilor; d) descrie modalitatea de desfaurare a unor activitti. 1166. Care variant nu este adevrat referitoare la manualul calittii: a) cuprinde bunele practice existente in intreprindere; b) redactarea i administrarea revine managerului la vrf; c) se folose^te la efectuarea auditurilor interne i externe; d) cuprinde tate procedurile i instructiunile de lucru. 1167. Care variant nu este adevrat referitoare la procedurile calittii: a) se adreseaz personalului de executie; b) se folosesc pentru a tine sub control o activitate; c) contin un ansambu de reguli scrise, specifice unei activitti; d) specific cum trebue controlat i nregistrat o activitate. 1168. Care variant nu este adevrat referitoare la procedurile calittii: a) se adreseaz managementului la vrf, clientilor i organismelor de certificare; b) descriu activitti le unttilor functionale; c) exista proceduri ale sistemului de management al calittii; d) exista proceduri operationale de inspectie. 1169. Care variant nu este adevrat referitoare la inregistrrile din domeniul calittii: a) consemneaz functionarea sistemului i conformitatea calittii produselor cu cerintele specificate; b) se adreseaz unttilor functionale; c) sunt generale, la nivelul organzatiei; d) sunt specifice, pe flecare etap din traiectoria produsului.

237

1170. Care variant nu este adevrat referitoare la avantajele standardelor Internationale ISO 9000:2000? a) nu asigur o adaptare la cerintele productorilor de mrfuri sau prestatorilor de servicii; b) asigurarea interna a calittii este orientat spre TQM; c) abordarea procesual a activittilor; d) compatib i ltate sporit cu ISO 14000. variant nu este adevrat referitoare la aplicarea creatoare a standardelor ISO 9000:2000? a) sprijin ,,micarea TQM" pe plan mondial; b) excelenta n afaceri este scopul final al managementului calittii; c) standardele ISO 9000 nu sunt utilzate intotdeauna ca instrumente ale calittii; d) sprijin i; micarea TQM" pe plan national. 1172. Care variant nu este adevrat referitoare la utilizarea i intelegerea standardelor ISO 9000? a) nu permit dezvoltarea initiativelor n domeniul calittii in orce organizatie; b) nu sunt suficient de clare, ca forma i continut; c) sunt greit ntelese n privinta cerintelor de calitate; d) sistemul calittii trebuie integrat in conducerea unei afaceri, 1173. Care variant nu este adevrat referitoare 1a revizuirea standardelor ISO 9000? a) ele sustin efortul ctre excelenta in performanfa afacerii; b) arat ciar modul cum ele fac trecerea la TQM; c) ele nu au o metod de autoevaluare a gradului de maturitate a managementului calittii; d) aplicarea standardelor ISO 9000 este autoevaluat pe baza criteriilor premiilor pentru calitate. 1174. Care variant nu este adevrat referitoare la relatiile dintre sistemul de management al calittii i modelele de excelenta (TQM)? a) ambele au principii com une; b) diferenta dintre ele rezid din cmpul lor de aplicare; c) flecare organizatie are propriul mod de a realiza TQM; d) implementarea eficace a standardelor ISO 9000 nu echivaleaz cu TQM integrat al afacerii organizatiei.

238

1175. Care variant nu este adevrat refer toare la diferentele esentiale dintre ISO 9000 i TQM? a) in ISO 9000 responsabilitatea asupra calittii revine departamentului calittii; b) la TQM flecare angajat este responsabil cu calitatea; c) ISO 9000 nu poate f concentra! ntr-o maniera sectorial; d) la TQM organizarea cuprinde tate sectoarele, functiile i tate nivelurile. 1176. Care variant nu este adevrat referitoare la conceptul i tipure de audit? a) auditurile trebuie conduse de cei care au responsabilitate in domeniile respective; b) auditurile sunt progrmate din timp, in functie de natura i importanta activittilor din domeniul calittii; c) evalurile facute de audituri sunt raportate in functie de "dispozitiile prestabilite"; d) auditurile "prima paite" sunt efectate de auditor!i proprii ai organizatiei auditate. 1177. Care variant nu este adevrat referitoare la auditul sistemului calittii: a) urmarete evaluarea conformittii caracteristicilor de calitate cu cerintele clientului sau cu specificatiile din documntele de referint (standarde, specificafii tehnice); b) poate fi efectuat prin audituri interne; c) poate f efectuat prin audituri "secund parte"; d) poate f efectuat prin audituri "tert parte". 1178. Care variant nu este adevrat referitoare la documntele necesare efecturii auditului de sistem calitate? a) procedurile operationale i ale sistemului calittii; b) manualul calittii; c) standarde de produs, specificatii tehnice; d) standardul referitor la sistem (ISO 9001:2000), 1179. Care variant nu este adevrat referitoare la efectuarea auditului de sistem al calittii? a) pregtirea auditului; b) examinarea sistemului calittii; c) evaluarea rezultatelor; d) constatarea neconformittilor majore.

239

1180. Care variant nu este adevrat referitoare la tehnieile de comunicare in timpul auditului de sistem ai calittii? a) este un proces instructiv constructiv; b) ascultarea nu trebuie considerat ca fiind o participare activa intre auditor i auditat; c) auditor i i urmresc i semneie furnizate prin comunicare a non ver bala a persoanelor auditate; d) la identificarea neconformittilor auditorul nu trebuie s emita critici la adresa nimnui, 1181. Care variant nu este adevrat referitoare la caliicarea certificarea auditorilor calittii in U.E.? a) cerintele pentru calificarea auditorilor sistemelor calittii se refera Ja: studii, pregtire, experient, nsuiri personale, aptitudini de conducere, mentinerea competente!; b) experienta practica de cel putin doi ani din care un an in activitti de asigurarea calittii; c) in Schema Armonizat a Organizatiei Europene a Calittii se prevede introducerea a trei grade de calificare i certificare: "profesionist calitate", "manager sistem calitate" i "auditor calitate"; d) mentinerea competentei auditorilor se face prin participarea la cursuri de perfeccionare i evaluare la cel putin o dat la trei ani. 1182. Care variant nu este adevrat referitoare la preocuprile pe plan European i international in domeniul auditorilor calittii: a) cea mai inalt calificare este de "manager sistem calitate" cu o experient de cel putin un an Tn domeniul calittii; b) insuirile personale ale auditorilor: obiectivitate, perseverent, spirit practic, punctualitate, capacitate de comunicare, atitudine pozitiv, capacitate organ izatoric; c) auditorii calitate sunt certificad de catre organismele nationale de certificare acredtate; d) sunt dou organisme internationale de armonizare a sistemelor nationale de certificare a auditorilor calittii: Registra International al Auditorilor Certificad (IRCA) i Asociada Internati onal a Organismelor de Certificare a Auditorilor i a Cursurilor de Instruir (IATCA). 1183. Care variant nu este adevrat referitoare la preocuprile pentru caliicarea i certificarea auditorilor calittii in Romnia? a) form are a auditorilor se face de ctre unele organisme, Universitt i i firme de con sultn t;

240

b)

implementarea i certificarea sistemului caiittii dupa ISO 9000 au determinat necesitatea formrii auditorilor; c) organismul pentru calificarea i certificarea auditorilor, denurnit Registru National al Auditorilor (RENA) este o asociatie guvernamental eu scop lucrativ; d) RENA este acreditat de catre Reteaua National de Acreditare din Romnia (RENAR),

1184. Care variant nu este adevrat referitoare la certificare? a) certificarea conformittii produselor/serviciilor a devenit un factor al dezvoltrii comertului international; b) reprezint actiunea unei terje parti care dovedete existenta ncrederii c un produs, procs sau serviciu este In conformitate eu un standard sau eu un document normativ; c) s-a dezvoltat mai aies dupa aparitia standardelor ISO 9000 i a normelor europene EN 45000; d) certificarea personalului pentru a indeplini diferite functii (auditor calitate, manager sistem calitate etc.) 1185. Care variant nu este adevrat referitoare la acreditare? a) standardele din seria 45000 prevd criteriile generale de acreditare pe care ar trebui sa le ndeplineasc organismele de certificare a produselor i personalului; b) criteriile generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului sunt stabilit prin standardul EN 45014; c) declaratia de conformitate poate lua forma unui document, a unei etichete sau o alt forma echivalent; d) declaratia de conformitate poate fi aplicat pe un catalog, factur sau pe instructiunile de utilizare. 1186. Care variant nu este adevrat referitoare la certificarea In U.E. a produselor/ serviciilor? a) atestarea conformittii este efectuat de ctre un organism de certificare acreditat; b) expertii organismului de certificare pot emite numai certificatul de conformitate; c) prin certificatul de conformitate se atesta c un produs/ serviciu este conform eu un document de referint; d) certificarea produselor/ serviciilor din "domeniul nereglementat" nu face obiectul unor reglementri spciale.

241

1187. Care variant nu este adevrat referitoare la Organizada European de Incercri i Certificare (EOTC)? a) asigur recunoaterea reciproca a rezultatelor ncercrilor; b) elimina Incercrile i certificrile repetate; c) stimuleaz tari le din U,E. pentru a intra n acorduri de rec-unoatere reciproca; d) oferirea unor servicii centralzate de evaluare a conformittii. 1188. Care variant nu este adevrat referitoare la Sistema! de Mrci Europene? a) se repartizeaz unui produs o singur marc european acceptat de toate statele membre; b) KEYMARK este o marca de conformitate european voluntar care confra o garantie a calittii n "domeniul nereglementt"; c) marca "CE" atest conformitatea eu "cerintele esenfiale" i nu este obligatorie s se api ice pe produse de folosint mdehmgat; d) marca KEYMARK participa la crearea unui sistem de supraveghere a pietei. 1189. Care variant nu este adevrat referitoare la avantajele certifcrii n U.E. a sistemului de management al calittii? a) reducerea auditrii furnizorilor; b) creterea competitivittii; c) prevenirea cazurilor de rspundere juridic pentru calitatea produselor; d) creterea costurilor neconformitfilor. 1190. Care variant nu este adevrat referitoare la certificarea sistemului de management al calittii? a) certificarea determina motivarea angajatilor; b) clientii i partenerii de afaceri solicita dovezi de funcionare a sistemului; c) certificarea de ctre un organism extern recunoscut nu necesita efectuarea unui audit intern; d) auditul de supraveghere urmrete mentinerea conditiilor initiale. 1191. Care variant nu este adevrat referitoare la costul certifcrii sistemului? a) depinde de mari mea organizatiei (numrul angajatilor); b) depinde de numrul amplasamente!or i de complexitatea proceselor; c) reprezint 1 la 1000 din pierderile datorate noncalittii; d) reprezint 10% din cheltuielile interne pentru implementarea sistemului calittii.

242

1192. Care variant nu este adevrat referitoare la strategia de promovare a sistemului certificat? a) constrairea promovarea imaginii unei organizafii preocupat de calitate de a cantiga ncredere; b) trezirea interesuiui clientilor noi mai putin a celor actual!; e) certificarea urmrete transfoimarea interesuiui clientilor n comenzi fenne; d) urmre^te cre^terea satisfacer!i clientilor. 1193. Care variant nu este adevrat referitoare la principiile de baz ale acreditrii in Romana? a) caracter voluntar; b) transparent i disponibilitate publica; c) contribuie la promovarea principiului Hberei circulatii a produselor i serviciilor; d) accesul liber la acreditare al tuturor soicitantilor, far discriminri. 1194. Care variant nu este adevrat referitoare la principalele obiective urina rite de RENAR? a) participarea organelor de specialitate ale administratiei publice; b) contribuie la creterea competitivittii produselor/ serviciilor, in contextul globalizrii pietelor; c) confer ncredere organismelor i laboratoarelor care efectueaz evaluarea conformittii; d) promoveaz protectia vietii, snttii, securittii persoanelor, mediului nconjurtor i apara interesele consumatorilor. 1195. Care variant nu este adevrat referitoare la principalele atributii ale RENAR? a) elaboreaz i actualizeaz regulile de acreditare n functie de evolutia practicii europene i internationale; b) asigurarea confidentialittii i practica secretului comercial; c) acrediteaz organismele de certificare pentru produse/ servicii, sistem calitate, mediu personal; d) acrediteaz laboratoare de ncercri i etalonare, precum i organismele de inspectie. 1196. Care variant nu este adevrat referitoare la certificarea n Romnia? a) se practic certificarea obligatorie i voluntar; b) produse le care au marca SR sau SR-S nseamn c satisfac cerintele stabilite prin standardele romane de referint; c) titularii acestor mrci le pot aplica numai pe ambalajele produselor;

d)

titularii acestor marc i le pot utiliza n publicitate n vederea promovrii produselor/ serviciilor certificate.

1197. Care varan ta nu este adevrat referitoare la calitatea total: a) TQM este un mijloc de a atinge obiectivul "calitatea total"; b) calitatea total este constituit din activitti care se imbunttesc continuu, implicnd tot personalul de la manager! la executanti; c) calitatea total urmrete satisfacerea deplin a clientului, c o neo mitent cil creterea produetivittii; d) instruire i pregtire profesionala a executantilor. 1198. Care variant nu este adevrat referitoare la realizarea calittii totale? a) concentrarea asupra clientului intern i extern; b) implicarea i imputernicirea unor salariad; c) angajament pe termen lung; d) lucru organizat in echip. 1199. Care variant nu este adevrat referitoare la elementele cheie aie calittii totale? a) atentia asupra clientului intern i extern; b) clientul intern ajut la definirea calittii produselor, serviciilor, angajatilor, tehnologiilor i a mediului; c) clientul extern definete calitatea produsului sau serviciului livrt; d) scopul unei organizatii este de a satisface nevoile freevente aie clientului. 1200. Care variant nu este adevrat referitoare la contributia altor caracteristici extracalitative la calitatea total? a) livrarea volumului cerut (V); b) livrarea la termenul solicitt (T); c) livrarea la costul cerut de furnizor pentru a nu depi fondurile alcate (C); d) livrarea la locul dorit (L). 1201. Care variant nu este adevrat referitoare la conceptual calittii totale? a) nlantuirea activittilor clientilor interni; b) ntre calitatea produselor i serviciilor nu sunt relatii de interconditionare; c) obiectivul este depirea ateptrilor clientului; d) cum putem realiza mai bine un produs/ serviciu, pentru c niciodat nu este destul de bun.

244

1202. Care variant nu este adevrat referitoare la noncalitate? a) apare cnd se aloca mai putin de 15% din cifra de afaceri, noncalitatea ajunge la 25% din venit la frmele de produse; b) efectul neimplicrii conducerii la vrf dupa "regula 80/20"; c) erorile noncalittii sunt cauzate de executanti 20%; d) 80% din erorile noncalittii sunt datorate conducerii la vrf. 1203. Care variant nu este adevrat referitoare la supracalitate? a) supracalitatea este atribuit existentei functiilor mutile; b) apare cnd se face "traducerea" eronat a cerintelor in numru! propriettilor; c) genereaz costuri mai mari; d) nu determina insatisfactia clientului. 1204. Care variant nu este adevrat referitoare la nele aspecte ale noncalittii? a) este calitatea cerut, specifcat nerealizat; b) este ceea ce nu revine clientului i l nemultumete; c) genereaz insatisfactia clientului datorit lipsei de performant a produsului/ serviciului; d) genereaz insatisfactii datorit existentei unor specificatii care sunt In conformitate cu nevoia clientului. 1205. Care variant nu este adevrat referitoare la nele aspecte ale supracaiittii? a) supracalitatea este ceea ce se d prea mult clientului, far ca el s cear far s se specifice in documentada produsului/ serviciului; b) supracalitatea este ceea ce nu folosete clientul; c) este calitatea care necesita cheltuieli suplimentare din partea organizatie care nu sporete satisfactia clientului;^ , d) este o performant excesiva, dar inutil clientului. 1206. Care variant nu este adevrat referitoare la implicatiile economice ale calittii? a) se concretizeaz in mrimea proftului dup relatia "calitatea-profit"; b) productivitatea afecteaz competitivitatea pe piat n lupta concurential; c) creterea productivittii determina costuri mai mici pe unitatea de produs; d) motivarea angajatilor pentru satisfacerea clientului prin realizarea unor caracteristici specifice calittii totale (QVLTCRA).

245

1207. Care variant nu este adevrat referitoare la prineipiile ealitatii totale: a) atitudinea preventiv este de prfrt fata de cea corectiv; b) luarea n considerare a unor componente specifice ealitatii totale (QVLTCRA); c) armonizarea influentelor tuturor factorilor, furnizori, distribuitori, clienti; d) dezvoltarea unui si stem informational adeevat 1208. Care variant nu este adevrat referitoare la calitatea total? a) necesita implicarea ntregului personal; b) presupune o participare activa a fiecruia n prevenirea erorilor; c) are menirea de a nu extinde relatia client-furnizor n interiorul i n afara organizatiei; d) este o problema care face parte din strategiile de management. 1209. Care variant nu este adevrat referitoare la ipostazele ealitatii totale? a) definirea ealitatii produselor/ serviciilor specifice organizatiei; b) calitatea conceptiei, a proiectarii; c) calitatea realizan i ; d) calitatea superioar a serviciilor de consultant. 1210. Care variant nu este adevrat referitoare la factorii esentiali de aplicare a ealitatii totale? a) crearea unei stri de spirit pentru calitate in toat organizada; b) a valorifica contributia unor angajati ntreprinzatori; c) rapiditate i dinamism n aplicarea msurilor de mbunatatire continu; d) a liberiza un potential de initiative. 1211. Care variant nu este adevrat referitoare la calitatea total ca rspuns la componentele sfidrii lansate de concurenti? a) adaptarea produsului/ serviciului la nevoile clientului; b) competitivitate-vnzare la pretul pietei: competitivitate = productivitate* calitate; c) performanta-et mai aproape posibil de valorile specificate: dispersia=noncalitate + supracalitate; d) termene-livrare, angajmente, rspuns, creare de produse i servicii noi. 1212. Care variant nu este adevrat referitoare la avantajele ealitatii totale n functie de obiectivele tinta? a) obiectivul "clienti"- se marete fidelitatea i se diminueaz reclamatiile;

246

b) obiectivul "ntreprinderea"- se diminueaz costurile noncalittii i se marete valoarea adugat; c) obiectivul "managementul"- se diminueaz dezorganizarea i se mrete prevenirea; d) obiectivul "piata"- se diminueaz remedierile i se marete satisfactia muncii. 1213. Care variant nu este adevrat referitoare la conditiile necesare iniplementrii calittii totale? a) existenta unei decizii strategice din partea conducerii la vrf; b) investitii pe termen scurt i mediu; c) existenta unei culturi a calittii n organizatie; d) implicarea total a conducerii. 1214. Care variant nu este adevrat referitoare la etapele iniplementrii calittii totale? a) convingerea echipe de conducere; b) formarea unei structuri "calitate"; c) obtinerea adeziunii conducerii numai prin actiuni de sensibilizare; d) lansarea programului "Actiunea pentru Calitate Total". 1215. Care variant nu este adevrat referitoare la etapele diagnosticrii calittii ntr -o organizatie? a) stabilirea fimctiei calittii in cadrul organigramei; b) identificarea politicii calittii cunoscut i insuita de tot personalul; c) existenta documentatiei sistemului calittii i a unui consiliu al calittii; d) organizarea calittii proiectate (de conceptie) numai prin teste de prototipuri.
>

1216. Care variant nu este adevrat referitoare la limitele calittii totale? a) prezentarea exigentelor i principlor far elemente metodologice pentru a deveni functionale; b) lipsa de coordonare ntre compartimente (calitate, marketing, resurse umane); c) oportunitatea introducerii programului Calitate Total este deformat de efi i departamentelor operati onale; d) neintelegerea bazei teoretice. 1217. Care variant nu este adevrat referitoare la principiile de baz pentru succesul calittii totale, formulate de A.V. Feigenbaum? a) calitatea cere imbunttire permanent;

247

b) c) d)

calitatea reprezint ceea ce utilizatorul final sustine c nu este; calitatea reprezint un mod de conducere; calitatea i introducerea noului sunt dependente una de cealalt. la componentele

1218. Care variant nu este adevrat referitoare principale ale unui program de calitate total? a) planifcarea actiunilor; b) strategia dezvoltrii; c) activitti operative; d) utilizarea unor programe universal valabile.

1219. Care variant nu este adevrat referitoare la cerintele fundamntale pentru implementarea unui program de calitate total intr-o organizatie? a) implicarea total a conducerii la vrf; b) recunoaterea performantelor obtinute de concurent; c) schimbarea atitudinii a culturii organizatiei; d) tinerea sub control a calittii activittilor. 1220. Care variant este adevrat referitoare la succesiunea principalelor compartimente care au un aport la calitatea produselor? a) proiectare-marketing-aprovizionare-productie- controlul calittii; b) marketing-proiectare-aprovizionare-productie- controlul calittii; c) proiectare-aprovizionare-marketing-productie- controlul calittii; d) marketing-proiectare-controlul calittii-aprovizionare-productie. 1221. Care variant nu este adevrat referitoare la conceptul TQM: a) este un nou sistem de conducere a firmelor pe termen lung care pune in centrul preocuprilor calitatea; b) reprezint o strategie puternic a firmelor care determina o imbunttire continu a calittii produselor/serviciilor; c) este un ansamblu de activitti care asigur realizarea simultan a obiectivelor concntrate pe satisfacerea nevoilor frecvente ale clientilor; d) reprezint o nona filosofie de conducere a calittii, un nou model de cultura a mtreprinderii orientat spre client, 1222. Care variant nu este adevrat referitoare la dimensiunile TQM: a) componenta filosfica este cea mai putin vizibil i rspunde la mtrebarea: de ce s faci? b) componenta lgica defnele calitatea i rspunde la intrebarea: cum s faci, s aplici msurile rationale, logice de organizare i realizare a calittii;

248

componenta tehnic este partea vizibil, operational a calittii i este cea mai important, Rspunde a intrebarea: cu ce s faci? d) componenta uman necesita sensibilizare, contientizare, pregtire, motivare pentru lucrul "bine facut". 1223, Care variant nu este adevrat referitoare la conceptul TQM n viziunea lui Crosby: a) calitatea este conformitatea cu cerintele; b) calitatea este obtinut prin evaluare nu prin prevenire; c) standardul de perform anta al calittii este "zero defecte"; d) calitatea se msoar prin pretul pltit pentru non-conformitti i nu prin indici, 1224, Care variant nu este adevrat referitoare la principiile generale ale TQM: a) b) c) d) angajarea i implicarea total a conducerii la vrf; prioritate absoluta dat cerintelor; schimbarea f u n d a m e n t a l a culturii organizatiei printr-o pregtire sistematic i continua; evaluarea costurilor cu remedierea defectelor inainte de livrare.

c)

1225. Care variant nu este adevrat referitoare la necesitatea obiectiv a TQM? a) calitatea este factorul esential in cre^terea gradului de competitivitate in lupta concurential; b) consumatorii i schimb des preferintele in functie de raportul calitate/pret oferit de productori/comercianti, la produsele de folosint indelungat; c) supravietuirea i prosperitatea firmei determina o ftou atitudine fat de consumatori; d) client fideli reprezint eel mai important bun al firmei. 1226. Care variant nu este adevrat referitoare la sinteza avantajelor introducerii TQM: a) imbunttirea efcacittii structurilor organizatorice; b) imbunttirea satisfacerii consumatorilor; c) clientii nu percep intotdeauna firma ca un "furnizor" de satisfactii; d) imbunttirea profitului a competitivittii.

249

1227. Care variant nu este adevrat referitoare la valorile TQM: a) ntietatea clientului; b) multumirea clientului dirijeaz toti indcatorii economici; c) concentrarea pentru identificarea solutiilor la greelile consttate i depistarea vinovatilor pentru a-i sanctiona; d) faptele i dtele sunt de preferat n locul bnuielilor i ale prezumtiilor. 1228. Care variant nu este adevrat referitoare la factorii eritici de succes ai TQM: a) implicarea total a conducerii la vrf; b) existenta culturii calittii; c) pregtirea pe module ncepnd cu executantii; d) sistemul de comunicare cu clientii. 1229. Care variant nu este adevrat referitoare la implicarea i angajarea conducerii la vrf: a) b) c) d) stabilirea strategiilor n eadrul planificrii; aprobarea unor structuri organizatorice adecvate care s fie paralele cu cele existente; definirea ciar a politicii calittii pe termen lung; stabilirea obiectivelor calittii pe termen lung. la structura i continutul de mbunttirea calittii: stratificarea proiectelor;

1230. Care variant nu este adevrat referitoare modulelor de pregtire i instruir a echipelor a) la nceput se pune accent pe concepte, far b) metode de obtinere i analzarea datelor; c) formularea unor concluzii intermediare; d) identificarea cauzelor, selectarea msurilor i interpretarea rezultatelor.

de implementare a planului

1231. Care variant nu este adevrat referitoare la continutul pregtirii n domeniul T Q M a managerilor: a) elementele de baz ale TQM; b) poltica i obiectivele pentru calitate ale firmei; c) aplicarea metodelor specifice TQM; d) obiectivele calittii la nivel compartimental. 1232. Care variant nu este adevrat referitoare la modalittile de comunicare cu clientii externi n domeniul calittii: a) comunicarea rezultatelor din studiul anual;

250

b) dtele rezultate din cercetarea clientilor interni; c) utilizarea metodelor i tehnicilor de marketing; d) transmiterea datelor referitoare la gradul de satisfacere sau frustrare a clientilor extern i la angajatii de la nivel mediu. 1233. Care variant nu este adevrat referitoare la evaluarea periodica a procesului TQM: a) necesitatea supravegherii continue din partea managerilor; b) se evalueaz modul de desfigurare a procesului TQM; c) se evalueaz numai rezultatele obtinute; d) concluziile din rapoartele de audit se folosesc pentru noi imbunttiri. 1234. Care variant nu este adevrat referitoare la reluarea procesului TQM la un nivel superior: a) actualizarea politicii firmei in domeniul calittii; b) perfectionarea instruirii i pregtirii personalului de la nivel mediu; c) actualizarea etapelor parcurse; d) publicarea rezultatelor, 1235. Care variant nu este adevrat referitoare la conditiile de baz ale succesului TQM: a) tinta este satisfacerea clientilor; b) cooperarea pentru imbunttirea continu; c) comunicarea i coordonarea tuturor activittilor; d) tmputernicirea angajatilor de la nivel mediu. 1236. Care variant nu este adevrat referitoare la cauzele eecului TQM: a) rezistenta slab a conducerii la aplicarea TQM; b) eroare la implementarea programelor de calitate; c) entuziasm la inceput pentru TQM. dar nesustinut; d) echipele de imbunttirea calittii nu au functionat eficient. 1237. Care variant nu este adevrat referitoare implementarea TQM: a) angajamentul conducerii la vrf; b) instruirea i pregtirea personalului de executie; c) elaborarea politicii i a obiectivelor calittii; d) msurarea costurilor calittii. la etapele de

1238. Care variant nu este adevrat referitoare la diagnosticul procesului TQM: a) analiza strategic referitoare la calitate i pret; b) analiza de marketing referitoare la identificarea nevoilor clientilor interni i externi;

251

c) d)

analiza organizatoric i tehnic referitoare la pozitia fat de concurent; analiza economic referitoare la msurarea costurilor disfunctionalittilor,

1239. Care variants nu este adevrat referitoare la planul de implementare a TQM: a) precizeaz sarcinile managementului la vrf; b) formarea consiliului calittii; c) numirea unei comisii pentru adaptarea procsului TQM; d) Inceperea actiuni de instruire i pregtire a personalului de la nivel mediu. 1240. Care variant nu este adevrat referitoare la principalele sarcini pentru top manageri m procesul TQM: a) expunerea punctelor de vedere proprii prin interviuri, adunri gnrale, etc.; b) sprijinirea pasiva a msurilor de functionare a TQM; c) recunoaterea meritelor celor implicad i recompensarea lor; d) elaborarea unor proiecte de mbunttire a activittilor proprii. 1241. Care variant nu este adevrat referitoare la coordonatorul procesului TQM: a) contribuie uneori la asigurarea functionrii TQM; b) trebuie sa aib calitati de bun manager; c) este subordonat direct conducerii la vrf i este membru n consiliul calittii; d) organizeaz actiuni de informare si de pregtire n domeniul calittii. 1242. Care variant nu este adevrat referitoare la problemele implementrii TQM: a) s tii la ce sa te atepti; b) alegerea cii de abordare: "de sus n jos" sau "de jos n sus"; c) comunicarea ctre clientii externi despre introducerea TQM; d) luarea deciziei eu ce sa ncepi. 1243. Care variant nu este adevrat referitoare la un model posibil al TQM: a) durata implementrii TQM depinde de gradul de implicare al conducerii la vrf; b) punctul central al modelului l reprezint feed-back-ul clientului; c) flecare activitate din model trebuie adaptat ia specificul organizatiei;

252

d)

sgeata "timp" semnific necesitatea acordrii unei perioade de imp pentru desfaurarea n bune conditii a activittilor din cele cinci cercuri concentrice.

1244. Care variant nu este adevrat referitoare la piramida TQM: a) TQM consolideaz motivatia i creativitatea angajatilor, crendu-se un potential de inovare mai mare; b) asigur calitatea pe piat a firmei; c) include calitatea muncii fiecrui angajat, calitatea colaborrii, poltica firmei n domeniul calittii; d) TQM determina uneori calitatea produselor/serviciilor. 1245. Care variant nu este adevrat referitoare la avantajele testrii TQM pe un e^antion de prob: a) eforturi mai mici de conducere i investitii; b) corectarea rapid a greelilor implicnd ntreaga frm; c) evaluarea mai rapid a rezultatelor; d) entuziasmul angajatilor mai uor de stimult. 1246. Care variant nu este adevrat referitoare la criteriile principale de alegerea testului pilot: a) alegerea managerului care sa aib stil i valoare; b) selectarea unei parti distincte din cadrul firmei; c) alegerea unui eantion in care nu exist o activitate performant; d) alegerea unui eantion dintr-un loc n care nu exist alte proiecte de aplicat. 1247. Care variant nu este adevrat referitoare la sprijinirea eantionului de testare: a) conducerea la vrf trebuie sa sprijine direct testul; ^ b) existen ta unui dialog permanent ntre consiliul calittii i echipele de testare; c) remprosptarea cunotintelor despre calitate prin organizarea cursurilor pentru personalul de la nivel mediu; d) identificarea elementelor bune de cele nefolositoare. 1248. Care variant nu este adevrat referitoare la principalele etape premergtoare nceperii procesului TQM: a) organizarea procesului TQM; b) evaluarea culturii, a atitudinii personalului i perceptia clientului; c) angajamentul pentru calitate a conducerii la vrf; d) analiza periodica a costului calittii superioare.

253

1249. Care variants nu este adevrat referitoare la atributiunile echipei de proieetare a proeesului TQM: a) adaptarea conceptelor TQM ia specificul firmei; b) recomand nceperea sau nu a proeesului TQM; c) stabilirea unui plan definitiv de implementare a proeesului TQM; d) echipa de proieetare poate apela i la un consultant extern. 1250. Care variant nu este adevrat referitoare la fazele de aplicare a TQM la nivelul intreprinderii dup testare: a) lansarea experientei obtinute in testul pilot; b) formarea echipelor de mbunttirea calittii; c) planificares calittii; d) formarea auditorilor externi. 1251. Principalele criterii care stau la baza specializrii marketingului contemporan sunt: a) specificul pietelor, aria teritorial, gradul de eficienf; b) profilul agentilor economic!, nivelul de organizare economics, gradul de efcient; c) activittile specifice, gradul de efcient, specificul pietelor; d) domeniul economic, aria teritorial, nivelul de organizare economic. 1252. Marketingul global are drept criteriu al specializrii: a) eficienta de ansamblu a activittii; b) domeniul economic; c) nivelul de organizare economic; d) aria teritorial. 1253. Macromarketingul si microniarketingul au la baza, drept criteriu al specializrii: a) aria teritorial de activitate; b) specificul pietei; c) nivelul de abordare a marketingului in cadrul intreprinderii; d) nivelul de organizare economic.

1254. Functia premisa a marketingului o constituie: a) conectarea dinamic a intreprinderii la mediul economico-social; b) satisfacerea in conditii superioare a nevoilor de consum; c) investigarea pietei, a necesitatilor de consum; d) maximizarea eficiente! economice, a profitului.

1255. Macro ma rketingul are n vedere: a) o specializare a marketingului prin prisma ariei teritoriale; b) ptrunderea marketingului In tate sferele vietii economice i sociale; c) utilizarea marketingului de catre societate, la nivelul ntregii economii nationale; d) aplicarea marketingului n ntreprinderile i ramurile care I-au incorport. 1256. Care dintre urmtoarele afirmatii nu este real In legtur eu opinia actala potrivit creia marketingul semnifie pentru ntreprinztor o lupt ce: a) are ca obiect cucerirea consumatorilor; b) are drept cmp de btlie ntreprinderea; c) are ca inamici concurentii; d) urmrete sa apiiee gndirea militar la problemele de marketing. 1257. Notiunea de organizatie", a crei utilizare se bucur de o tot mai larg adeziune n cadrul specialitilor de marketing: a) se folosete ca fiind sinnima cu notiunea de ntreprindere; b) se refera la organizatiile non-profit; c) vizeaz unittile din diferite domenii sociale care realizeaz i un anumit profit; d) are o semnifcatie mai cuprinztoare, viznd att forme organizatorice care urmresc obtinerea de profit, ct i organizad i non-profit. 1258. Maximizarea eficientei economice a profitului i satisfacerea n conditii superioare a nevoilor de consum constituie, n cadrul functiilor marketingului contemporan, o functie: a) premisa; b) mijloc; c) obiectiv; d) organizational, 1259. n care dintre gruprile de mai jos, viznd componente ale mediului extern al ntreprinderii, se nscriu mediile de informare n masa? a) macromediu - mediul natural; b) micromediu-prestatorii de servicii; c) macromediu mediul institutional: d) micromediu - organismele publice.

255

1260. Marketingul, in ainphil su demers, are ea element central de referint: a) oferta; b) piata; c) consumatorii; d) concurentii. 1261. Macromediul influenteaz activitatea ntreprinderii: a) direct slab i permanent; b) indirect, slab pe termen lung; c) direct, puternic i permanent; d) indirect, puternic i pe termen lung. 1262. Regementrile legale privind concurenta sunt incluse in: a) mediul politic; b) mediul institutional; c) mediul economic; d) micromediu. 1263. Volumul ofertei este un indicator utilizat, de regula, n evaluarea capacittii pietei atunci cnd: a) oferta este mai mare dect cererea; b) oferta este gala eu cererea; c) oferta este mai mica dect cererea; d) nu conteaz raportul dintre cerere i ofert. 1264. Pentru exprimarea capacittii pietei se recurge, cel mai freevent, la: a) volumul ofertei; b) volumul cererii; c) volumul tranzactiilor de piat; d) cota de piat. 1265. n cadrul mediului extern al ntreprinderii, agentiile de publicitate fae parte din: a) macromediul ntreprinderii; b) categora prestatorilor de servicii; c) organismele publice; d) mediul institutional.

256

1266. In cadrul functiilor specifice marketingului modern, conectarea dinamica a Intreprinderii la mediul economico-social, este o functie: a) premisa; b) mijloc; c) obiectiv; d) a intreprinderii. 1267. Locul central In cadrul programar de marketing revine: a) mixuiui de marketing; b) politicii de produs; c) conducerii activittii de marketing; d) strategiei de piat. 1268. Locul central in cadrul mixuiui de marketing revine, in general: a) produsului; b) pretului; c) distribue!; d) promovrii. 1269. In cadrul tendintei specifice marketingului global, de dezvoltare a unui mix de marketing standardizat, oportunitti mai reduse de standardizare le are: a) pretul; b) produsul; c) comunicarea promotional; d) distributia. 1270. In cazul unui mix de marketing orientt ntr-o perspectiva specific marketingului relational serviciile postvnzare ^ constituie un instrument specific politicii de: a) comunicare promotional; b) prt; c) produs; d) distribue. 1271. Metafora "inima marketingului" vizeaz: a) politica de produs; b) mixul de marketing; c) compartimentul de marketing; d) pi ata.

257

1272. Cerinta de baz a realismuhii mixuliii de marketing o eonstituie: a) judicioasa corelare a elementelor din eomponent sa; b) includerea permanent a tuturor elementelor ce-i sunt specifice; c) valorifiearea tuturor oportunittilor pietei; d) satisfaeerea deplin a cerintelor curnprtorilor-tint. 1273. Cea mai uzitat modalitate de asigurare lgala a unei mrfi o reprezint: a) brevetele de inventie; b) nregistrarea mreii; e) denumirea de origine; d) dreptul de autor. 1274. Garanta este, in esent: a) o eomponent corporal a produsului; b) o eomponent aeorporal a produsului; e) o eomponent a canalelor de distribue; d) un mijloc promotional. 1275. Evidential dintre gruprile de mai jos pe cea care cuprinde nimai componente acorporale ae produsului, n optica marketingului modern: a) pretxd, marca, culoarea, numele produsului; b) instructiunile de utilizare, termenul de garantie, pretul, culoarea; c) numele produsului, marca, pretul, instructiunile de utilizare; d) pretul, marca, termenul de garantie, rezistenta la actiuniie factorilor de mediu. 1276. Conceptia functional a produsului are n vedere: a) statutul su pe piat; b) dimensiunile calitative ale produsului; c) o suma de functii partiale sau de vaiori de intrebumt sc partiale, distincte ntre ele, dei nu apar pe piat ca atare; d) optica integrat de defmire a unui produs prin prisma componentelor sale corporale acorporale, a comunicatiilor referitoare la produs a imaginii produsului. 1277. Gama de produse reprezint un grup de produse nrudite prin: a) destinatia lor comun n consum; b) caracteristicile esentiale similare privitoare la materia prima din care sunt obtinute;

258

c)

caracteristicile esentiale similare fabricatie; d) tate caracteristicile de mai sus.

referitoare

la

tehnologia

de

1278. Alternativele strategice viznd asimilarea de noi produse, perfectionarea produselor existente i mentinerea gradului de noutate a produselor au drept criteriu de diferentiere: a) gradul de innoire a produselor; b) nivelul calitativ al produselor; c) gradul de segmentare a pietei; d) dmensiunile i structura gamei de produse. 1279. Utilizarea preturilor psihologice vizeaz ndeosebi: a) latura emotional a proceselor decizionale ale consumatorilor; b) fixarii preturilor n raport de concurenta; c) determinarii nivelului preturilor n functie de cerere; d) gradului de diversificare a preturilor. 1280. Un canal de marketing: a) este dfinit ca un ansamblu de organizatii independente implicate n procesul de asigurare a disponibilittii produsului pentru consum ori utilizare; b) trebuie sa includ un intermediar; c) trebuie sa aib eel putin trei membri; d) semnific distanta efectiv parcurs de catre mijloacele de transport utilizate pentru deplasarea produselor spre beneficiari. 1281. Un a) b) c) d) canal direct este acela care: are un singur intermediar; nu are niciun intermediar; are doi intermediar!; are un numr mic de intermediar!.

1282. Din categora participantilor primari la procesul de distribue fac parte, n sensul cel larg: a) productorii; b) productorii i detailitii; c) productorii, angrositii i detailitii; d) angrositii i detailitii.

259

1283. lternativele strategice referitoare la distributia extensiva, selectiva i exclusiva au drept criteriu de baza: a) dimensiunile canalului de distribue; b) gradul de participare a firmei la activitatea canalului; c) gradul de control asupra distributiei; d) amploarea/latimea distributiei. 1284. Un a) b) c) d) canal de distribute euprinde in mod obligatoriu: productorul i un intermediar; productorul mai multi intermedian; intermediarii j consumatorii; productorul i consumatorul.

1285. Cea mai important component a mixului logistic, sub aspectul costurilor generate, o eonstituie: a) depozitarea; b) ambalarea; c) stocarea; d) transportul. 1286. n esent, merchandising-ul vizeaz: a) prezentarea n cele mai bune conditii materiale i psihologice a produselor i serviciilor ctre consumatorii potential!; b) un grup de tehnici specifice relatiilor publice; c) o eoncretizare a marketingului direct; d) o variant a strategiilor promotionale. 1287. n cazul unei Intreprinderi cu o slab diversificare a produselor, zonelor geografice i clientilor ce! mai recomandat criteriu de organizare a compartimentului de marketing l eonstituie: a) criteriul functiilor; b) criteriul geografic; c) criteriul produselor; d) criteriul pietelor. 1288. Organizarea interna a compartimentului de marketing specific ntreprinderilor ce produc i oler produse diferite, adresate unei clientele distincte i folosind canale de distribue specifice, are la baz criteriul: a) functiilor; b) geografic; c) produselor; d) pietelor s au grupelor de clienti.

260

1289. Care dintre variantele de mai jos cuprind nu mai aptitudini inteleetuale pe care trebuie sa le posede specialist compartimentului de marketing: a) spirit de observatie, memorie vizual, tenacitate; b) rbdare, exactitate, spirit de cooperare; c) perseverent, initiativ, imaginatie creatoare; d) spirit de analiza, intuitie, imaginatie creatoare, 1290. SIM reprezint: a) o metod de simulare a implementrii programelor de marketing; b) un ansamblu alctuit din spcialisai, echipamente i procedee de culegere, stocare, analiza, evaluare i distribuir a informad i lor necesare, corect i la timp catre factorii de decizie din domeniul marketingului; c) o metod de structurare a ntreprinderii moderne n viziunea de marketing; d) sinergia ntreprinderii n optica de marketing. 1291. n plan orizontal, sistemui informational de marketing cuprinde: a) sursele de informatii; b) sistemui de gestiune i prelucrare a datelor; c) fluxurile informational; d) utilizatorii. 1292. Din varietatea de baze de date pentru sistemui informational de marketing al ntreprinderii nu pot lipsi trei: a) despre clienti, despre concurenti, pentru realizarea unor previziuni de marketing; b) despre produs, despre preturi, despre distributie; c) despre preturi, despre distributie, despre promovare; d) despre componentele mixului de marketing, despre clienti, despre concurenti. 1293. Lungimea drumului critic este redat de: a) suma duratei maxime a activittilor critice necritice; b) cel mai scurt interval de timp n care poate fi realizat programul; c) lungimea arcelor grafului; d) cel mai lung interval de timp n care poate fi realizat programul.

261

1294. Nu este reala afirmatia potrivit creia analiza SWOT: a) permite pozitionarea produselor in cadrul gamei de produse a ntreprinderii, dupcriterii de eficient; b) este sinteza auditului de marketing; c) este o component a planului de marketing; d) evaueaz pnetele forte, precum i cele slabe aie organizatiei, precum i oportunittile i amenintrile mediului extern. 1295. Auditu! de marketing reprezinta: a) o specializare a marketingului contemporan; b) o etap important a procesului planifcrii de marketing; c) evaluarea gradului de audient a spoturilor publicitare la televiziune; d) o sinteza a analizei SWOT. 1296. Analiza SWOT nu urmrete: a) sa constituie o practica managerial de natura strategic, pentru evaluarea mediului extern; b) sa evidenfieze pnetele tari i pnetele slabe aie unei ntreprinderi n lupta eu concurentii; c) sa evalueze atuurile i deficientele unei firme n raport de oportunittile i primejdiile mediului extern; d) sa asigure pozitionarea produselor n cadrul gamei de produse sortimentale. 1297. Care dintre urmtoarele afirmatii referitoare la programul de marketing este inexacta: a) are n componenta sa planul de marketing; b) permite descrierea tacticilor la care va recurge ntreprinderea pentru atingerea obiectivelor sale strategice; c) prezint succesiunea de actiuni pe care la va desfaura organizada pentru materializarea strategiilor adptate; d) precizeaz resursele necesare - timp, resurse financiare i umane. 1298. n esent, PERT este o: a) component a planului de marketing; b) tehnic de analiza a retelelor, utilizat pentru programarea i controlul perioadelor complexe; c) strategic hbrida; d) strategie de diferentiere concentrat.

262

1299. Utilizarea metodei PERT prezint numeroase avantaje. Marcati varianta fals: a) stabilirea unor modalitfi de alocare a resurselor; b) identificarea activitatilor critice; c) facilitare a ntelegerii relatiilor dintre activitti; d) uurintatrasrii i ntelegerii reprezentrii grafice. 1300. Auditul de marketing este o parte component a: a) auditului de management; b) analizei SWOT; c) programulni de marketing; d) strategiei de marketing. 1301. Cercetarile conclusive au urmtoarea particularitate: a) analiza preponderant calitativ a informatiilor; b) caracter formal structurt; c) eantioanele de dimensiune mica, nereprezentative; d) mai buna cunoatere i ntelegere a unui fenomen de marketing. 1302. Cercetarile descriptive au una din urmtoarele caracteristici; a) utilizarea de eantioane mici; b) caracter flexibil; c) defnirea vaga a coordonatelor cercetarii; d) fundamentarea pe baza unor cunotinte prealabile despre fenomenul studiat. 1303. Cercetarile de marketing a cror scop principal l clarifcarea i ntelegerea unei problme au caracter: a) exploratoriu; b) instrumental; c) descriptiv; d) predictiv. reprezint

1304. Cercetarile de marketing pot f clasifcate In functie de scopul functional al cercetrii" n: a) cercetri calitative i cercetri cantitative; b) cercetri exploratorii i cercetri concluzive; c) cercetri transversale i cercetri longitudinale; d) cercetri primare i cercetri secundare.

263

1305. n functie de modul de desf^urare n timp, cercetrile descriptive pot fi clasifcate n: a) cercetri transversale i cercetri longitudinale; b) cercetri transversale simple i cercetri transversale mltiple; c) cercetri bazate pe date primare i analiza datelor secundare; d) cercetri bazate pe eantioane i cercetri bazate pe paneluri. 1306. Principalele caracteristici ale cercetrii cauzale sunt: a) caracterul planifcat si nestructurat; b) manipularea variabilelor cauzale independente; c) desfaurarea ntr-un mediu necontrolat; d) caracter descriptiv. 1307. Metoda aplicabil pentru desfurarea unei cercetri cauzale este: a) observarea; b) analiza datelor secundare; c) interviul de grup; d) experimentul. 1308. Testul de piat standard are urmtoarea caracteristic: a) efectuarea cercetrii in conditii reale de piat; b) costul relativ mic; c) imposibilitatea studierii reactiei concurentilor; d) absenta informatiilor despre succesul real al produselor noi. 1309. Cercetarea calitativ are urmtoarele caracteristici: a) analiza statistic a datelor, caracterul exploratoriu; b) cuantificarea datelor i generalizares rezultatelor la nivelul populatiei tinte; c) utilizarea in mare msur a ntrebrilor de sondare a respondentului, culegerea structurat a datelor; d) volumul mare de informatii furnizate de respondent analiza nestatistic a datelor 1310. In privinta cercetrilor calitative de marketing, se pot face urmtoarele afirmatii: a) costul mai mare, comparativ cu cercetarea cantitativa; b) imposibilitatea de a identifica motivatiile, sentimentele profunde ale respondentilor; c) utilizarea de eantioane de dimensiuni mari, reprezentative pentru populada tinta;

264

d) permite obtinerea unor informt sensibile" de la respondent!, in cazul in care aspectee cercetate sunt fie stnjenitoare, fie au un impact negativ asupra propriului statut. 1311. Exemple de tehnici indirecte de cercetare calitativ sunt urmtoarele: a) tehnici proiective de asociere, tehnici proiective de constructie; b) tehnicile focalizate de grup; c) interviurile in profunzime d) simularea 1312. n cercetarea de marketing, msurarea reprezint: a) procesul de stabilire a variabilelor cercetrii; b) procesul de exprimare simblica, numrica sau nenumeric a gradutui n care un obiect sau un fenomen posed o anumit caracteristic sau proprietate; c) procesul de estimare a valorii informad i lor; d) procesul de pre lucrare a informatiei. 1313. n cercetrile de marketing, scalarea reprezint: a) procesarea informadilor de marketing; b) activitatea de construire a scalelor; c) procesul de exprimare simblica a relatiilor dintre caracteristici i/sau propriettile unui fenomen; d) activitatea de construire a instrumentelor de msurare. 1314. n cercetrile de marketing, scala reprezint: a) instrument eu ajutorul creia se realizeaz msurarea; b) procesul de construire a scalelor; c) procesul de comensurare a informatiilor; d) procesul de comparare simultan a doua sau mai multe caracteristici sau proprietti. 1315. Scala preferat de respondent este: a) scala nominal; b) scala ordinal; c) scala interval; d) scala proportional. 1316. Ordonarea variantelor cercetate n functie de un anumit criteriu este posibil n cazul scalei: a) ordinale; b) interval;

265

c) proportionale; d) toate cele de mai sus. 1317. Multiplicarea sau divizarea unui numr de pe scal la altul se poate realiza in cazul unei scale: a) nominale; b) ordinale; c) interval; d) proportionale. 1318. Scala nominal are una din urmtoarele caracteristici: a) are intervale egale; b) permite transformri de tipul f(x) - ax+b; e) permite elasificri; d) permite msurarea distantelor. 1319. in earaeterizarea tendintei centrale, in cazul informatiilor msurate cu ajutorul scalei nominale, se utilizeaz: a) mediana; b) abaterea Standard: c) distributia de frecvent; d) grupul modal.
A

1320. In earaeterizarea tendintei centrale, in cazul informatiilor msurate cu ajutorul scalei ordinale, se utilizeaz: a) mediana; b) abaterea Standard; c) distributia de frecvent; d) modulul. 1321. Transformrile de tipul f(x) = ax+b sunt posibile numai in cazul scalelor: a) nominale i ordinale; b) ordinale i intei*val; c) nominale i proportionale; d) interval i proportionale. 1322. In earaeterizarea tendintei centrale, in cazul informatiilor msurate cu ajutorul scalei proportionale, se utilizeaz: a) mediana; b) abaterea; c) modulul; d) media geometric.

266

1323. Care din urmtoarele afirmatii referitoare la scala nomnala nu este adevrat: a) permite clasifcarea subiectilor cercetati in dou mari grupe; b) clasifcarea realizat trebuie s cuprind tate grupele posibie; c) grupele constituite nu trebuie s se exclud reciproc din punct de vedere al propriettii scalate: d) este o scal foarte utilizat, m ai ales in cazul variabilelor ce nu pot f conceptualizate dect in forma categorial. 1324. n cadrul unui sondaj, persoana de la care se culeg dtele este denumit: a) eantion; b) unitatea de cercetare; c) unitatea de sondaj; d) baz de eantionare. 1325. n cazul unui sondaj, unitatea de cercetare este: a) respondentul; b) persoana de la care se culeg dtele; c) echivalent cu unitatea de sondaj; d) persoana, grupul de persoane sau organizada despre care se culeg informatiile, 1326. Sondajul asistat de calculator este un tip de sondaj ce poate f defin it de urmtorul criteriu: a) cunoaterea scopului cercetrii de respondent; b) modl de comunicare cu respondentii; c) gradul de str utur are; d) criteriu 1 temporal. 1327. n functie de modl de comunicare cu respondentii, v putem include n categora sondajelor clasice i: a) sondajele personale, sondajele telefonice; b) sondajele prin pot, sondajele asistate de calculator; c) sondajele online pe Internet; d) sondajele telefonice actvate de o voce computerizat, sondaje prin pot. 1328. Printre avantajele oferite de sondajele personale regsim: a) feedback-ul operatorului; b) caracterul anonim al cercetrii; c) absenta erorilor sistematice datorate operatorului; d) cost, comparativ cu alte tipuri de sondaje cum sunt cele telefonice, potale sau online.

267

1329. Un dezavantaj major al sondaj ulu i la domiciliu, pu tem considera: a) desfaurarea ntr-un medii familiar respondentului, nu operatorului de intervi; b) durata mare; c) apelarea la eantionarea probalilistic; d) recontactrile. 1330. Sondajele prin interceptare se pot desfatura: a) telefonic; b) in spatii comerciale; c) la domiciliu; d) pe Internet. 1331. Un avantaj important al sondajului efectuat n rndul organiza tiilor este lgat de: a) costurile cercetrii; b) obtinerea de informatii specializate, direct de la universui tinta care este vizat de scopul cercetrii; c) durata sondajului; d) abilittile operatorului de intervi. 1332. Sondajul potal are urmtoarea caracteristic: a) flexibilitate geografic mica; b) lipsa posibilitad lor de contactare a respondentilor inaccesibili prin alte metode; c) comoditate pentru respondent; d) gama restrns de informatii obtenabile, 1333. Printre avantajele sondajului asistat de calculator regsim: a) uurinta nregistrrii rspunsurilor; b) eantionare neprobabilist; c) gradul mic de structurare; d) existenta posibilittilor de clasificare i detaliere prin implicarea operatorului. 1334. In cazul sondajului telefonic asistat de calculator, se pot obtine rapoarte: a) numai la finalul cercetrii; b) numai eu freevent sptmnal; c) zilnice, referitoare la culegerea date!or sau la rezultate; d) referitoare numai la rezultate.

268

1335. Analiza comparativa a tipurilor de sondaje se poate face pe baza unor criterii cum sunt: a) natura procesului de culegere a datelor; b) controlul procesului de cercetare; c) volumul de informatii obtenabile; d) tate cele de mai sus. 1336. Cea mai mare flexibilitate a urmtoarelor tipuri de sondaje: a) sondajul personal ladomiciliu; b) sondajul postal ad hoc; c) sondajul telefonic; d) sondajul postal bazat pe panel. culegerii datelor este specifica

1337. Cea mai mica diversitate de intrebri urmtorului tip de sondaj: a) sondajul prin interceptare in zone pub lice; b) sondajul postal ad hoc; c) sondajul personal la domiciliu; d) sondajul telefonic asistat de calculator.

scale

este

specifica

1338. Cercettorul nu are posibilitatea s controleze mediul de culegere a datelor, n cazul sondajului: a) personal prin interceptare in zone publice; b) personal asistat de calculator; c) portal; d) telefonic asistat de calculator. 1339. Sub aspectul cantittii de informatii ce pot fi obtinute, cel mai putin favorabil tip de sondaj este: a) sondajul telefonic asistat de calculator; b) sondajul la domiciliu; c) sondajul portal; d) sondajul portal prin interceptare in zone publice. 1340. n privinta costurilor pe care le genereaz, cercettorii prefer sondajul: a) postal ad hoc; b) telefonic; c) personal la domiciliu; d) personal prin interceptarea in zone publice.

269

1341. Cel care a afirmat c o ancheta nu poate il mai bun dect chestionarul sau" se numete: a) S.L. Pazne; b) I.V. Mrgineanu; c) C.A.Moser; d) I. Ctoiu. 1342. O a doua etap In eaborarea unui chestionar lntr-o cercetare de marketing este reprezentat de: a) eaborarea ntrebarilor; b) specificarea informatiei dorite a obiectivelor cercetrii; c) proiectarea caracteristicilor fizice; d) stabilirea metodei de culegere a datelor. 1343. Intrebrile nehise sunt denumite de unii autori: a) ntrebri filtro; b) ntrebri nestructurate; c) ntrebri structurate; d) ntrebri de spart gheata". 1344. Efectul de pozitie poate sa apar n cazul ntrebarilor: a) dihotomice; b) multihotomice; c) deschise; d) mixte. 1345. Principiul care impune respondentului ca ntrebrile necesitnd un efort mental mai mare pentru a rspunde s fie amplasate n miezul" chestionarului poart denumirea de: a) b) c) d) principiul principiul principiul principiul plnie"; ,,plniei rsturnate"; sarcinn respondentului; sectionrii chestionrii.

1346. Asigurarea data respondentului c, dei identitatea sa este cunoscut de cercettor, ea nu va fi divulgat unei a treia parti, cum ar fi clientul este cunoscut sub numele de: a) b) c) d) anonimitate; confidentialitate; credibilitate; ncredere.

270

1347. n cazul eantionrii probabiliste, probabilitatea fiecrui element al populatiei de a fi seleetat este: a) b) c) d) cunoscut; necunoscut; egal cu zero; 0,5.

1348. Dimensiunea e^antionului care urmeaz s fie folosit in cercetarea frecventei de vizitare a unei unitti comerciale, in conditiile unei probabilitti de garantare a rezultatelor cercetrii de 95% (z-1,96), a unei marje de eroare de 5 % i pentru o abatere standard de 0,30, va fi de: a) b) c) d) 139; 385; 1068; 451

1349. Dimensiunea unui eantion care urmeaz s fie folosit in cercetarea preferintelor consumatorilor pentru amenajarea interioar a unei unitti comerciale, in conditiile unei probabilitti de garantare a rezultatelor cercetrii de 95% (t=l,96) i a unei marje de eroare de 5%, va fi de: a) 191; b) 196; c) 201; d) 385. 1350. Dimensiunea unui eantion ce urmeaz s fie folosit in cercetarea preferintelor consumatorilor pentru sortimentele de produs care vor fi comercialzate n cadrul unei unitti comerciale, in conditiile unei probabilitti de garantare a rezultatelor cercetrii de 95% (t=l,96), a unei marje de eroare de 5 % i a unei ponderi specifice de 74% a celor care intentioneaz s vzteze unitatea comercia in primele doua luni de la lansare, va fi de: a) 196; b) 296; c) 385; d) 1068. 1351. Conceperea unui mesaj presupune luarea unor decizii cu privre la: a) continutul, forma i destinatarul mesajului;

271

b) continutuL forma i structura mesajului; c) codifcarea, destinatarul i structura mesajului; d) forma, codifcarea i structura mesajului, 1352. Modul de organizare n cadrul mesajului a diferitelor elemente componente, se refera la: a) structura mesajului; b) codifcarea mesajului; c) forma mesajului; d) continutul mesajului, 1353. Ansamblul reactiior receptorului dup expunerea la mesaj reprezint: a) decodificarea; b) conexiunea inversa; c) feedback-ul; d) rspunsul. 1354. Atractivitatea unei surse de comunicare depinde de: a) prestigiul pe care i-1 confra pozitia detinut ntr-o ierarhie social; b) modul in care receptorul o percepe din punct de vedere al caracteristicilor de natura obiectiv i subiectiv; c) relatia de autoritate care exista ntre prtile implicate n procesul de comunicare; d) modul n care receptorul percepe sursa sub aspectul unui set de caracteristici. 1355. Modalitatea n care emittorul i prezint ideea din punct de vedere simbolic se refera la: a) procesul de decodificare; b) forma mesajului; c) continutul mesajului; d) conexiunea inversa. 1356. Aparitia unui nou tip de diseurs comercial, bazat pe argumente de natura emotional corespunde: a) erei corporative; b) erei industrale; c) erei de marketing; d) erei premarketing.

272

1357. Puterea de influentare, caracterul public i impersonal i expresivitatea sporit reprezint caracteristici specifice: a) promovrii vnzrilor; b) mrcii; c) fortei de vnzare; d) publicittii. 1358. Rolul de a determina creterea numrului de clienti sau de a spori indcele de utilizare/consum a produsului de catre clientii actuali revine: a) mrcii; b) relatiilor publice; c) publicittii; d) marketingului direct. 1359. In ftmctie de natura obiectivelor urmrite, publicitatea poate avea urmatoarele forme: a) publicitate comercial, corporativa social-umanitara; b) publicitate de informare, de convingere i de reamintire; c) publicitate de tip rational i emotional; d) publicitate corporativa, comparativ i comercial. 1360. In functie de tipul mesajului difuzat, publicitatea poate fi: a) publicitate de informare, de convingere de reamintire; b) publicitate de tip rational i emotional; c) publicitate comercial, corporativ social-umanitara; d) publicitate comparativ, de informare i de reamintire. 1361. Cerinta potrivit creia mesajele publicitare nu trebuie s contin afirmatii sau reprezentri vizuale care incaica principiile morale ale societtii se refer la: a) veridicitatea campaniei publicitare; b) loialitatea campaniei publicitare; c) decenta campaniei publicitare; d) credibilitatea campaniei publicitare. 1362. Standardizarea publicittii poate fi considerat oportun in situatiile in care, publicitatea este utilizat ca tehnic de comunicare in marketingul firmelor care actioneaz pe: a) petele bunurilor de larg consum; b) petele de afaceri; c) petele nationale; d) tate petele.

273

1363. In abordarea comercial a promovrii vnzrilor, rolul eel mai important revine: a) productorului; b) consumatorului; c) distribuitorului; d) fortei de vnzare, 1364. Punetul de vedere conform cruia promovarea vnzrilor presupune utilizarea acelor mijloace care au rolul de a stimula, pe termen scurt, cererea pentru un produs i de a asigura crearea de trafic n punetul de vnzare corespunde: a) abordrii comerciale; b) abordrii tehnice; c) abordrii comunicationale; d) abordrii de marketing. 1365. PunctuI de vedere conform cruia tehnicile de promovare a vnzrilor au o arie de aplicabilitate vast, ce depete eu mult sfera strict comercial corespunde: a) abordrii de marketing; b) abordrii tehnice; c) abordrii comunicationale; d) abordrii comerciale. 1366. Reducerile de preturi, primele i cadourie promotionale, jocurile i concursurile promotionale i operatiunile ce permit neercarea gratuit, fac parte din categora: a) tehnicilor de punere n valoare a produselor la locu! vnzrii; b) tehnicilor de merchandising; c) tehnicilor al cror suport l constituie marca ce face obiectul promovrii; d) tehnicilor de publicitate la locul vnzrii. 1367. Reducerea directa a pretului de vnzare ctre consumator, realizat pe o perioad de timp determinat i care presupune comercializarea produsului la un prt inferior celui practical n mod obinuit, fr a se preciza ns nivelul reducerii, reprezint: a) oferta gratuit; b) reducerea i mediata; c) pretul de ncercare; d) oferta special.

274

1368. Scderea directa a pretului de vnzare catre consumator, practicat la initiativa productorului, care indica pe arabaiaj nivelu reducerii, reprezint: a) oferta gratuita; b) reducerea imediata; c) formatul special; d) pretu! de ncercare. 1369. Coinercializarea grupat a doua, trei sau mai multor produse diferite ale aceluiai fabricant, la un prt promotional, reprezint: a) lotul eu prima; b) lotul mixt; c) formatul de ncercare; d) seria specials. 1370. Tehnica prin care consumatorului i se ofer posibilitatea de a achizitiona, concomiten! sau dupa eumprarea produsului promovat, un ait produs sau serviciu, la un prt foarte avantajos, reprezint: a) prima ulterioar; b) bonul de reducere de prt ncruciat; c) prima directa; d) prima autopltitoare. 1371. Demonstratiile prin care se urmrete explicarea i prezentarea modului n care produsul functioneaz, sau poate fi utilizat, fac parte din categora: a) preluarea produselor vechi; b) tehnicilor de punere n valoare a produselor la locul vnzrii; c) operatiunilor viznd ncercarea gratuita a produselor; d) tehnicilor de pub lictate la locul vnzrii. 1372. Lungimea total a suprafetei ocupat de o marca, un produs sau o catgorie de produse ce beneficiaz de o amplasare pe mai multe niveluri aie mobilierului de expunere, reprezint: a) liniarul dezvoltat; b) liniarul la sol; c) gondola; d) captul de gondol.

275

1373. Ansamblul mijloacelor folosite de catre institutii i intreprinderi pentru a crea un climat de ncredere simpatie n rndul proprului personal, precum i n rndul publculu, reprezint din punct de vedere conceptual: a) forta de vnzare; b) marca; c) relatiile publice; d) comunicarea prin eveniment. 1374. Instrumntele specice operatiunilor de relatii publice orintate prioritar n directia publicului extern, sunt urmtoarele: a) seminarii de informare, de motivare sau de pregtire cu privire la un produs nou; b) conferinta de presa, utilizat atunci cnd se drente comunicarea unor tiri de importanta maxim; c) calatorii de studiu, viznd schimbul de experent cu specaliti din tara sau strintate; d) crearea unui jurnal intim. 1375. Operatiunea promotional bazat n exclusivitate pe hazard este: a) jocul-concurs; b) cadoul promotional; c) concursul promotional; d) loteria. 1376. Tipul de prezentare a produselor n rafturi, care n functie de nivelul de expunere, permite dou sau trei contacte vizuale cu produsul reprezint: a) prezentarea de tip fereastr"; b) prezentarea n ,,W"; c) prezentarea pe vertical; d) prezentarea pe orizontal. 1377. Dac tntre activitatea unei organizatii i domeniul n care aceasta investente n calitate de sponsor exist o legtur directa, atunci obiectivul comunicational vizeaz: a) evidentierea superiorittii tehnologice i a performantelor tehnice inregistrate de organizatie; b) creterea notoriettii organizatiei; c) sporirea reputatiei organizatiei; d) stimularea coeziunii interne.

276

1378. Daca Intre obiectul de activitate al unei organizatii i domeniul n care aceasta investente n calitate de sponsor nu exista neaprat o legtur directa, atunci sponsorizarea poate fi o tehnica de comunicare ce favorizeaz: a) punerea n valoare a produselor organizatiei; b) stimularea coeziunii interne; c) evidentierea superiorittii tehnologice i a perform an tel or tehnice; d) obtinerea unor efecte publicitare pe term en lung, 1379. O actiune de mcnat poate fi uti anunttorului care i-a propus realizarea unuia dintre urmatoarele objective: a) creterea notoriettii organizatiei; b) promovarea m rndul publicului, a culturii organizatiei; c) punerea in valoare a produselor organizatiei; d) obtinerea unor efecte publicitare pe termen scurt, 1380. Sistemul interactiv de marketing care utilizeaz unul sau mai multe medii publicitare pentru a determina ntr-un anumit loe un rspuns msurabil, definete: a) sponsorizarea; b) mecenatul; c) forta de vnzare; d) marketingul direct. 1381. Marketingul direct se realizeaz eu ajutorul a numeroase mijloace de comunicare, printre care nu se regsete: a) pota; b) telefonul; c) presa; d) radioul. 1382. Rolul mrcii pentru produetor poate fi exprimat prin intermediul a trei functii, printre care nu se regasete: a) functia de semn de proprietate i de diferentiere; b) functia de garantare a calittii; c) functia de autentificare; d) functia de comunicare. 1383. Rolul de a asocia fiecrui produs un nume distinct i o pozitionare specific revine: a) mrcii garantie;

277

b) mrcii umbrel; c) mrcii-produs; d) mrcii gama. 1384. Rolul de a asigura consumatoru n legatura cu calitatea i fiabilitatea produsului, de a-1 informa despre originea mrfii, revine: a) mrcii garande; b) mrcii umbrel; c) mrcii produs; d) mrcii gam. 1385. Atunci cnd n cadrul unei game exista linii coerente de produse, flecare linie beneficiind de o pozitionare specific, se poate utiliza: a) marca umbrel; b) marca produs; c) marca linie; d) marca gam. 1386. Marca aplicat n domeniul creatiei manuale, al unicatelor poart denumirea de: a) marc de lux; b) grifa; c) marc garande; d) marca-produs. 1387. Printre functiile generale pe care le indeplinete ambalajul nu se regsete: a) protejarea continutului n timpul depozitrii, transportului utiiizrii iar n anumite situatii chiar protejarea utilizatorului de continut; b) asigurarea uurintei n utilizare, depozitare sau stivuire; c) informarea utilizatorului cu privire la compozitia produsului, la eventualele cerinte ce trebuie respectate; d) transmiterea de mesaje catre consumatori. 1388. Printre functiile secundare ale ambalajului se poate enumera: a) protejarea continutului n timpul depozitrii, transportului i utiiizrii iar n anumite situatii chiar protejarea utilizatorului de continut; b) asigurarea uurintei n utilizare, depozitare sau stivuire; c) transmiterea de mesaje catre consumatori; d) construirea personalittii mrcii i consolidarea legturilor dintre marc consumator.

278

1389, AnsambluI actiunilor organzate sub forma unor programe sau eampanii i finantate prin bugete distincte, prevzute n planurile comunicationale, definete: a) comunicarea frmala; b) comunicarea infrmala; c) publicitatea; d) promovarea vnzrilor. 1390, Credibilitatea unei surse de comunicare depinde de: a) modul n care receptorul o percepe din punct de caracteristicilor de natura obiectiv subiectiv; b) onestitatea i integritatea de care d dovad; c) puterea de a administra recompense i penalitti; d) modalitatea prin care ideile sunt transformate n mesaje.

vedere

al

1391, Un cuvant, un gest sau orice obiect cruia indivizii dintr-o comunitate de limb i atribuie o semnificatie interna, n concordants eu reguli bine ntelese i mprtite" definete: a) b) c) d) publicitatea; marca; simbolul; mesajul.

1392. AnsambluI coerent de semne al caror roi este de a prezenta receptorului ideea pe care emittorui a dorit sa i-o comunice formeaz: a) b) c) d) publicitatea; marca; simbolul; mesajul,

1393. Atunci end receptorul manifesta un grad sczut de nteres eu privire la continutul mesajului, este indicat ca: a) b) c) d) cele mai interesante argumente sa fie prezentate la nceputul mesajului; cele mai interesante argumente sa fie prezentate la jumtatea mesajului; cele mai interesante argumente sa fie prezentate la sfritul mesajului; sa se renunte la mesaj.

1394. n cazul comunicatiilor de marketing, eanalele formate din specialiti independenti, care pot face aprecieri favorabile sau nefavorabile eu privire la producator i la produsele sale, poart denumirea de: a) canale mediatoare; b) canale expert;

279

c) canale nepersonale; d) canale sociale. 1395. In cazul comunicatiilor de marketing, canalele formate din agentii de vnzri ce intra n contact cu clientii poart denumirea de: a) canale mediatoare; b) canale expert; c) canale nepersonale; d) canale sociale. 1396. Punctul de vedere conform cruia promovarea vnzrilor reprezint o modalitate de actiune ce permite realizarea unor obiective de marketing stabilit cu precizie pe termen scurt, mediu i lung corespunde: a) abordrii comerciale; b) abordrii tehnice; c) abordrii de marketing; d) abordrii comunicationaie. 1397. Tehnica prin care se propune consumatorului un produs intr-un format de dimensiuni reduse, la un prt sczut, corespunde: a) formatului special; b) formatului de incercare; c) pretului de incercare; d) seriei speciale. 1398. Bonul de reducere obtinut de consumator prin intermediul unui produs diferit de ce! care face obiectul promovarii poart denumirea de: a) bon de reducere gratuit; b) bon de reducere pentru o cumprare viitoare; c) oferta de rambursare; d) bon de reducere de prt ncruciat. 1399. Operatiunile caracterzate prin implicarea personal a participantilor ntr-o competitie, pe parcursul careia trebuie s-i dovedeasc inteligenta, ndemnarea, spiritul de observatie, creativitatea sau subtilitatea, corespund: a) concursurilor promotionale; b) loteriilor;

280

c) jocurilor conc-urs; d) loteriilor cu pretragere. 1400. Tehnicile de comunicare care implica utilizarea unor elemente relativ stabile, care confer constant continutului mesajului corespund: a) publicittii; b) relatiilor publice; c) tehnicilor de comunicare de natura continua; d) mrcii. 1401. Comunicare nu este legat de: a) un proces comunicational; b) rezultatul procesului comunicational; c) o singur teorie; d) nele fenomene specifice, 1402. Identificati afirmatia falsa: a) orice comportament are o valoare comunicativa major; b) comunicarea reprezint totalitatea proceselor prin care o minte poate s o influenteze pe alta; c) comunicarea presupune o punere n comn, mprtire i transmitere a unor proprietti unui numr de lucruri; d) comunicare este definit n literatura de specialitate prin metoda senzitiv. 1403. Care dintre urmtoarele nu este functie a comunicrii: a) functia emotiva; b) functia demonstrativ; c) functia de coordonare a actiunilor; d) functia metalingvistic. 1404. Care dintre urmtoarele nu este axiom a comunicrii: a) comunicarea este inevitabil sau non-comunicarea este imposibil; b) comunicarea este un proces continuu ce nu poate fi abordat n termeni de cauz-efect sau stimul-rspuns; c) comunicarea se dezvolt doar pe planu relatiei; d) comunicarea este ireversibil. 1405. Identificati afirmatia adevrat: a) cultura organizational nu este abordat i dezvoltat din perspectiva mai multor discipline; b) nu exista o defmitie unanim acceptat nici pentru comunicare, nici pentru cultura organizational;

281

c) termenul de comunicare nu este lgat de un procs comunicationa, ci de rezultatul acestui procs; d) comunicarea nu prezint caracter sistemic, 1406. Identificati afirmatia fals: a) comunicarea i cultura organizadonal sunt nvtate i partial motenite; b) termenul de comunicare este lgat de un procs comunicationa, de rezultatul acestui procs i de unele fenomene specifice; c) oamenii nu modeleaz cultural societatea; d) comunicarea este determinat cultural. 1407. Asociatiile profesionale genereaz o configuratie social nica pentru o profesiune, respectiv: a) cultura managerial; b) cultura economic; c) cultura profesional; d) cultura afacerilor. 1408. Identificati afirmatia adevrat: a) profesionistul nu are autoritate recunoscuta data de cunostintele superioare: b) comunicarea firmei att n interiorul, ct i in exteriorul ei necesita adaptri culturale; c) comunicare nu reprezint un procs important n creterea eficientizrii activittilor ei; d) comunicarea n cadrul frmelor nu este ncrcat de semnificatie. 1409. Comunicarea dintre doua firme avnd culturi diferite poate fi realizat n trei etape. Care dintre urmtoarele nu se ncadreaz n aceast catgorie? a) recunoaterea existen te i cadrului mintal spcifi unei anumite culturi; b) achizitionarea unei informatii pertinente cu privire la cultura firmei vizate: c) contientizare i cunoaterea culturii respective, bazat pe experient i practica n domeniu; d) punerea la dispozitia angajatilor a ceea ce are firma. 1410. Printre cele mai eficiente mijloace de comunicare n cadrul firme a crei cultura permite i sustine astfel de manifestri nu se nscrie: a) sondajele de opinie printre angajati (atitudinile i opiniile lor despre firma i practicile acesteia);

282

b) sisteme le de propuneri (programe destnate s intensif! ce comunicarea de jos n sus, prin solicitares unor idei aie angajatilor n legtur cu mbunttirea muncii); c) programe de instruire a partenerilor; d) evaluarea performantelor angajatilor (evaluri facute de efi, subordonati, colegi, clienti, beneficiari i cumprtori), 1411. In functie de frecventa, comunicare este: a) verbal, scris i nonverbal; b) direct i indirecta; c) permanent, peridica i ocazional; d) oficiala i neoficial. 1412. Comunicarea se clasifica n comunicare interna i externa dup: a) teritoriu; b) frecvent; c) spatiul personal; d) relatiile eu exteriorul. 1413. Identificad afirmatia adevrat: a) limbajul verbal nseamn ceea ce se comunica prin voce i prin manifestri verbale far continut verbal; b) limbajul paraverbal nseamn ceea ce se comunica prin rostirea si descifrarea ntelesului simbolic al cuvintelor; c) comunicarea verbal reprezint o component a comunicrii orale; d) comunicarea verbal are o important majora n cadrul comunicrii umane. 1414. Conversatia nu este: a) comunicare verbal n ntregime; b) un procs ce se deruleaz pe msur ce participantii fac schimb de enunturi verbale sau nonverbale; c) una dintre frmele fundamentale de organizare social; d) form de comunicare scris. 1415. In vederea creterii stocului relational, in orice conversatie, trebuie s se evite ntrebarile: a) negative; b) deschise; c) pozitive; d) de parafrazare i complimentare a interlocutorului.

283

1416. Metalimbajul se refera la: a) ansamblul cuvintelor i expresiilor care nu pot releva adevaratele atitudini ale unei persoane; b) un limbaj vizibil; e) un limbaj care codifica alfel ideile dect limbajul natural; d) zon suficient studiat a comunicarii interpersonale. 1417. Identificati afirmatia falsa: a) conferinta de presa reprezint o formul oficala, protocolara, scump i riscant, dar interactiva i deschis de comunicare cu mass-media; b) n cadrul unei eonferinte de presa, discursu! reprezentantului este piesa de rezistent; c) orice conferinta de presa care se drente a fi eficient trebuie realizata pn in cele mai mici detalii, in 5 etape; d) conferinta de presa este o forma de comunicare verbal. 1418. Care dintre urmtoarele nu este considerata etapa n realizarea unei eonferinte de pres eficient? a) pregtirea conferintei; b) desfa^urarea propriu-zis a conferintei; c) evaluarea conferintei; d) redactarea proceseior verbale. 1419. Desf^urarea propriu-zis a conferintei se refera la: a) alegerea momentului, locului, invitatiilor, puttorului de cuvant, persoanei care redacteaz discursul i documentatiei necesare; b) primirea ziaritilor, deschiderea conferintei, sustinerea discursului reprezentantului frmei, dialogul cu presa, inchiderea conferintei i cocktail-ul (inclusiv dialogul informal); c) consemnarea n fierul de presa a jurnalitilor prezenti, a tipului de intrebri i interpelri la care au recurs acetia; d) completarea fiierului de presa cu noi nume de ziariti, opinii i atitudini fat de firma. 1420. Lobby-ul reprezint: a) in esent, eforturile fcute de cineva in directia influentr unei decizii prezidentiale, guvernamentale, legislative sau administrative prin diverse mijloace de persuasiune sau presiune; b) forma de comunicare (publica i social) scris; c) modalitate ilegal de influentare a organelor de decizie (trafic de influent); d) actiune care este urmrit i controlat de public doar prin inregistrarea surselor de venit.

284

1421. Identifieati afirmatia falsa: a) limbajul corpului este eomunicarea nonverbal care se transmite prin miscri ale corpului i expresii facale ale emittorului, precum i prin pozitionarea fizica a acestuia fat de receptor; b) postura trupului se refera la tinuta i pozitia corpului in raport de interlocutor; c) comunicarea nonverbal se realizeaz prin intermediul limbajului nonverbal i reprezint transmiterea mesajelor printr-un alt mijloc dect scrisul i/sau vorbitul; d) omul comunic nonverbal doar prin limbajul corpului. 1422. In functie de destinatar de nivelul la care se realizeaz, comunicarea scris in cadrul firmei nu poate fi: a) comunicare comercial; b) comunicare intern; c) comunicare mixta; d) comunicare financiar. 1423. Literatura de specialitate gestioneaz dou categorii de comuncate de pres: a) comunicatul de informare i comunicatul persuasiv; b) comunicatul institucional i comunicatul intern; c) comunicatul persuasiv i comunicatul tip invitatie; d) comunicatul de opinie comunicatul persuasiv. 1424. Comunicarea institutional reprezint: a) totalitatea actiunilor intreprinse de companie in vederea stimulrii, motivrii i crerii fidelittii salariatilor fat de obiectivele i aspiratiile firmei; b) totalitatea actiunilor intreprinse de firm in scopul informrii opiniei publice, a autorittilor, a grupurilor de interese, a societtii civile, a liderilor de opinie i a mass-mediei cu privire la produsele i serviciile oferite pietei, dar i la responsabilittile sociale asmate; c) totalitatea actiunilor intreprinse de companie in scopul creterii notoriettii ^i credibilittii firmei i in vederea atragerii investitorilor; d) totalitatea actiunilor intreprinse de companie in scopul comercializarea produselor i serviciilor firmei. 1425. Identifica ti afirmatia falsa: a) comunicarea comercial are drept scop comercializarea produselor i serviciilor firmei i se adreseaz clientilor, consumatorilor, utilizatorilor, prescriptorilor, cumprtorilor;

285

b) comuncarea scris inseamn, dup unii autori, comunicare verbal n expresie graca, transmisa i perceput pe canalui senzorial vizual; c) prin intermediul comnicatului persuasiv se fac anunturi, se transmit invitatii sau se comunica date statistice simple, fara comentarii; d) dosarul de presa reunete o serie de documente i materiale informative destnate difuzarii la scar mare, prin intermediul ziaritilor, 1426. Dificultadle n comunicare pot fi generate de: a) receptarea deteriorafa a mesajului transmis (interpretarea greit a cuvintelor continute de un mesaj); b) utilizarea corect a canalelor de comunicare; c) folosirea adecvata a cuvintelor, n formularea mtrebrilor; d) receptarea adecvata a persoanei interlocutorului. 1427. Printre principalele obstacole n gndirea i comuncarea verbal nu se regasete: a) ambiguitatea; b) generalizarea; c) logoreea; d) coerenta. 1428. Care dintre urmtoarele este considrt obstacol n gndirea comuncarea verbal? a) divagarea; b) coerenta; c) toleranta; d) claritatea. 1429. Printre barierele n comunicare datorate unor expresii i formule verbale consacrate nu se regsesc: a) comenzile, indicatiile, imperativul; b) promisiunile; c) invtturile, pildele; d) criticile dure. 1430. Ambiguitatea mesajelor verbale este o consecint a: a) gen eral izrii situati il or, faptelor, evenimentelor, intmplrilor pornind de la fragmente de cunotinte, informad i sau fapte; b) ingustrii cmpului posibilittilor de exprimare a indivizilor; c) confuziei ntre denotatie i conotatie, dar i a utilizarii neadecvate a sinonimeior, omonimelor i polisemiei cuvintelor; d) debitului verbal al oamenilor.

286

1431. Divagarea presupune: a) confuzia ntre denotatie i conotafie; b) generalizarea situatiilor, faptelor, evenimentelor; c) tendinta oamenilor de a eonstrui realitate i a o descrie n mod dual; d) deplasarea de la subiectul unei discutii. 1432. Identificati afirmatia adevrat: a) polarizarea lrgete cmpul posibilttilor de exprimare a indivizilor; b) divagarea presupune tendinta oamenilor de a eonstrui realitate i a o descrie n mod dual; c) logoreea este determinat de confuzia ntre denotatie conotatie; d) erorile de perceptie a mesajeior sunt datorate erorilor de traducere ntre analogic digital. 1433. Printre cauzele care stau la baza receptrii eronate a persoanei comunicatorului, dar i a interocutoriiliii acestuia nu se numr: a) prima impresie; b) limbajul specific; c) clieele; d) aspectul exterior. 1434. Identificati afirmatia falsa: a) conceptul de strategie i are originea n limba greac; b) strategia unei firme este definit ca reprezentnd ansamblul misiunilor i obiectivelor principale ale firmei, precum i mijloacele, politicile planurile esentiale pentru ndeplinirea acestora; c) comunicarea strategic aduce n prim plan rolul comunicrii asociate unui management strategic n cadiul firmei; d) n actualul context economico-social global, comunicarea strategic nu este necesar. 1435. Comunicarea strategic este necesar, deoareee: a) succesul realizrii produselor/serviciilor i a procesului de afaceri este un rezultat direct ai persoanelor implicate: angajati, furnizori, clienti, finantatori, intermediari, consilieri etc.; b) profitabilitatea firmei rezult din optimizare; c) avantajul competitiv durabil nu deriva din capacitatea excelent a firmei de a realiza produse i servicii de calitate; d) succesul realizrii produselor/serviciilor este un rezultat direct al implicrii active a statului.

287

1436. Sistemul comunicrii strategice nu poate fi utilizat ca motor pentru crearea, conducerea diseminarea unei excelente organizationale n: a) realizarea produselor; b) procesul de afaceri; c) gestionarea capitalului fizic; d) gestionarea capitalului uman. 1437. Comunicarea strategic se refera la: a) modalitatea de realizare a obiectivelor firmei; b) modalitatea de integrare a comunicrii in sfera problemelor de afaceri; c) existenta unei relatii de cauzalitate intre activittile de comunicare indeplinirea obiectivelor firmei; d) efectul realizrii obiectivelor firmei. 1438. Identificati afirmatia adevrat: a) comunicare reprezint att o cauz a realizrii obiectivelor firmei, ct i un efect al acestora; b) comunicarea strategic nu presupune existenta unei relatii cauz-efect intre activittile de comunicare i indeplinirea obiectivelor firmei; c) obiectivele comunicrii nu reprezint ncercri de a modifica sau de a dezvolta nivelul de cunoa^tere al audientei; d) in contextul actual o organizatie de succes trebuie s fie o entitate reactiva. 1439. n general, obiectivele comunicrii (interne i externe) sunt de dou feluri: a) obiective de notorietate/informare asupra firmei/produsului sau serviciului i obiective de motivare a unor atitudini i comportamente; b) obiective de informare asupra produsului i obiective de informare asupra firmei; c) obiective interne i obiective de motivare a unor atitudini; d) obiective de informare asupra produsului obiective externe de motivare a unor atitudini. 1440. Identificati afirmatia falsa: a) strategia de comunicare reprezint o parte component a strategiei globale a firmei; b) o organizatie trebuie s comunice la tate nivelurile, n plan intern - pe vertical i orizontal - i n plan extern; c) strategia de comunicare interna poate fi doar orizontal; d) o organizatie trebuie s comunice utiliznd retele de comunicare interne i externe.

288

1441. n contextu actual o organizatie de succs trebuie s fie o entitate: a) nchisa; b) inadaptiv; c) reactiva; d) cu o structura i o Strategie de comunicare,
A

1442. In functie de relatiile cu exteriorul strategiile de comunicare n afaceri sunt: a) strategii de comunicare interna i strategii de comunicare de grup; b) strategii de comunicare interna i strategii de comunicare externa; c) strategii de comunicare de masa i strategii de comunicare interna; d) strategii interpersonale i strategii de grup, 1443. Negocierea nu este: a) metod de generare a tensiunii ntre indivizi; b) orice form de ntlniri, discutii, consultan sau alte legaturi directe sau indirecte; c) o actiune prin care se trateaz cu cineva incheierea unei conventii economice, politice, culturale; d) forma de comunicare um ana. 1444. Conceptul de negocierea n afaceri prezint an um i te elemente speeifice. Care dintre urmatoarele nu este considrt element specific? a) timpul de negociere; b) pozitia de negociere; c) spatiul de negociere; d) puterea de negociere. 1445. Negocierea comercial nu este: a) negocierea n afaceri; b) negocierea purtat ntre un vnzator i un cumprtor cu scopui de a tncheia un acord: act de vnzare-cumprare, convenue, contract, comanda, parteneriat etc.. c) o actiune prin care se trateaz cu cineva incheierea unei conventii politice; d) forma particular a negocierii, centrat pe existenta unui produs i a unei nevoi de satisfacut prin acesta. 1446. Negocierea comercial nu prezint urmtoarea particularitate: a) este un procs de comunicare doar a unor date economice (prt, termene, posibilitti de finantare etc.); b) este un procs organizat, concretizat ntr-un ansamblu de initiative, schimburi de mesaje, contracte i confruntri, care au loc ntre partenerii de afaceri, eu respectarea unor regui i uzante statornicite ntr-un mediu determinat;

289

c) este un procs orientt ctre obtinerea unui produs eu diverse atribute: prt calitate, termene, conditii de plata, garanti i etc., in conditii avantajoase; d) este un procs de interactiune, ajustare i armonizare a intereselor distincte ale parflor (aflate n raport de interdependent gnrt de mediul economic n care partenerii actioneaz), astfel nct, dincolo de caracterul competitiv al raporturiior dintre parti, acordul de voint s devin reciproc avantajos. 1447. Care dintre urmtoarele nu este functie a negocierii: a) functia de derutare; b) functia poetic; c) functia de coordonare a actiunilor; d) functia de adoptare a deciziilor. 1448. Negocierea obiectului contractului nu const n identificarea sau definirea produsului prin: a) determinarea cantittii; b) precizarea pretului; c) precizarea calittii i a mrcii; d) garanta calittii mrcii. 1449. Prin prisma comportamentului uman i a tipului de interese, negocierile sunt: a) negocieri personale i negocieri colective; b) negocieri interne i negocieri externe; c) negocieri nationale, negocieri internationale i negocieri europene; d) negocieri oficale i negocieri neoficiale. 1450. Dup numrui persoanelor implcate n procesul de negociere, negocierile sunt: a) negocieri personale i negocieri colective; b) negocieri interpersonale, negocieri intrapersonale i negocieri colective; c) negocieri nationale, negocieri internationale i negocieri europene; d) negocieri interne i negocieri externe. 1451. Negocierea integrativ presupune: a) rezo 1 vare a problemelor prin gas i rea de solutii reciproc acceptabile; b) abordarea negocierii ca pe o competitie; c) modificarea atitudinilor de baza ale prtilor adverse; d) identificarea unui avantaj reciproc acolo unde exist interese convergente.

290

1452. Negocierea distributiva este: a) amiabil; b) blanda; c) dura; d) cooperant, 1453. Prin negocierea structurala se urmrete: a) c<tigarea pe seama celeilalte prti; b) modificarea atitudinilor de baza ale prtilor adverse, deoarece niciuna nu-i poate atinge obiectivul far cooperarea celeilalte; c) rezolvarea problemelor prin gsirea de solutii reciproc acceptabile; d) identificarea unui avantaj reciproc acolo unde exista interese divergente. 1454. Identifkati afirmatia falsa: a) se poate vorbi despre negociere tn masura in care interesele partenerilor coincid; b) negocierea nu este un momenf sau o actiune de sine stttoare; c) negocierea este teritoriul afirmrii calittilor, cuno^tintelor i abilittilor unui negociator; d) negocierea inseamn tot ceea ce se ntmpl pana se ajunge la acordul final. 1455. Care dintre urmtoarele nu este caracteristic principal a procesului de negociere? a) caracterul comn i convergent al activittii; b) caracterul unitar i, in acelai timp, eterogen, din punctul de vedere a! obiectivelor, al procesului de negociere; c) prezenta a nu mai putin de dou prti, flecare avnd interese, obiective i intentii proprii; d) suprapunerea partial i deosebirea partial a intereselor prtilor. 1456. Procesul de negociere nu presupune urmtoarea faz sau stadiu intermediar: a) pregtirea negocierii; b) stabilirea pozitiilor i declararea acestora; c) derularea negocierii; d) structurarea negocierii. 1457. Pregtirea organizatoric a negocierii nu se refera la: a) alctuirea programului de primire a partenerilor; b) stabilirea pozitiilor de negociere i declararea lor;

291

c) corelarea agendei de lucra i consdtarea nor terte parti, persoane sau organizatii care pot fi implcate in ncheierea negocierii respective; d) alegerea echipei de negociator sau a negociatorului. 1458. Care dintre urmtoarele nu este considrt document-suport elaborat n faza de pregtire a negocierii? a) planul de negociere; b) dosarele de negociere pe domenii de competent; c) dosarul privind informatii despre situatia economico-fmanciar a concurentilor; d) proiectul de contract/comand. 1459. Printre calittile unui negociator nu se regsete: a) adaptabilitatea i flexibilitatea; b) comportamentul negativ; c) cunotintele temeinice in ceea ce privete arta negocierilor; d) spiritul liber, deschis, apabil de autocontrol. 1460. Specialitii sunt de prere c un negociator pozitiv nu este: a) optimist; b) influentabil; c) zmbitor; d) inventiv. 1461. n vederea pregtirii pentru negociere pot fi utilzate anumite raetode de pregtire. Care dintre urmtoarele nu se nscrie In aceast catgorie? a) metoda edintelor grupului de lucru; b) metoda simulrii; c) metoda scenariilor; d) metoda celor mai mici ptrate. 1462. Pozitia de deschidere a negocierii reprezint: a) punctul de plecare n negociere i ia forma primei propuneri (oferta) facut de ctre unul din cei doi parteneri de negociere; b) rspunsul partenerului la declararea pozitiei de deschidere a negociatorului; c) acel nivel al ofertei sub care unul din negociatori nu mai este interesat s discute; d) interesele i nevo ile comune ale parteneri lor. 1463. Pozitia de ruptura a negocierii reprezint: a) punctul de plecare n negociere i ia forma primei propuneri (oferta) facut de catre unul din cei doi parteneri de negociere;

292

b) acel nivel al ofertei sub care unul din negociaron nu mai este interesal s discute; c) interesui real al negociatorului; d) interesele i nevoile comune ale partenerilor, 1464. Pozitia obiectiv reprezinta: a) rspunsul partenerului la declararea pozitiei de deschidere a negociatorului; b) acel nivel al ofertei sub care unul din negociatori nu mai este interesat s discute c) interesui real al negociatorului; d) interesele i nevoile comune ale partenerilor, 1465. Pentru intrirea argumentelor i cre?terea fortei de convingere se folosesc tactici de persuasiune pozitive i negative. Care dintre urmtoarele nu este tactic de persuasiune pozitiv ? a) promisiunile; b) recomandrile; c) recompensele; d) avertismentul. 1466. Identificati afirmatia falsa: a) pregtirea corect, adecvat a negocierii duce la pierderea unui partener viabil i profitabil pe termen lung; b) derularea procesului de negociere propriu-zis const intr-o succesiune de contacte si runde de discutii de afaceri, tatonri, pledoari, schimburi de informatih concesii, observatii i obiectii etc., care conduc la realizarea sau nu a acordului de voint al prtor; c) pozitia de consens reprezinta interesele nevoile comune ale partenerilor; d) crearea documentelor-suport pentru negociere se refera la elaborarea i strngerea unor documente necesare sustinerii argumentatiei i demonstrare i in procesul de negociere. 1467. n general, mesele de negociere sunt dreptunghiulare, ptrate sau rotunde. In cazul n care masa de negociere este dreptunghiular, urmtoarea pozitie de acezare nu poate fi luat n considerare: a) pozitia de colt; b) pozitia de fuga; c) pozitia de cooperare; d) pozitia independent.

293

1468. n literatura de specialitate sunt prezentate o serie de metode de neutralizare a observatiilor, printre care i metoda aprrii. Aceasta presupune: a) reaiizarea de analogii referitoare la experienta interlocutorului sau cea proprie; b) repetarea observatiei interlocutorului sub o forma convenabii vorbitorului; c) construirea discursului vorbitorului astfei ncat interlocutorul s nu poat face nicio observatie sau obiectie cu privire la cele expuse de partener; d) includerea observatiei in expunerea vorbitorului. 1469. O ntrebare formulat pertinent nu favorizeaz: a) clarificarea pozitiilor punctelor de vedere; b) stabilirea obiectrvelor; c) dirijarea sensului discutiei; d) adoptarea solutiei dorite. 1470. Care dintre urmtoarele nu este considerat principiu al comunicrii eficiente: a) principiul ascultrii active; b) principiul congruentei; c) principiul empatiei; d) principiul divergentei. 1471. Principiul empatie presupune: a) acceptarea interlocutorului ca pe o individualitate. care are dreptul s aib sentimente i perceptii ce pot fi diferite sau asemntoare de ale vorbitorului; b) ascultarea activ a interlocutorului; c) concentrarea pe problem i nu pe persoana interlocutomlui; d) sinceritate din partea interlocutorului. 1472. Identificad afirmatia falsa: a) discutia de afaceri reprezint o conversatie bazat pe un sistem de idei cuvinte lese in functie de un anumit obiectiv initial delimitat de ctre vorbitori, in vederea generrii unei situatii sau relatii de afaceri; b) prin intermediul discutiei de afaceri, interlocutorul nu poate fi convins de oportunitatea unei afaceri sau de necesitatea redimensionrii stocului relational; c) discutia de afaceri este ireversibil, continu i genereaz efecte pozitive sau negative pentru partenerii de discutie; d) abordarea discutiei de afaceri se realizeaz i din punct de vedere psihologic.

294

1473. Identificati afirmatia adevarat: a) o intrebare formulata pertinent nu favorizeaz clarificarea pozitiilor i punctelor de vedere; b) ascultarea activa nu presupune concentrarea asupra sentimentelor exprimate de interlocutor i/sau asupra continutului mesajului transmis
de acesta;

c) ascultarea activa este eficient n cazul unei discutii de afaceri doar cnd vorbitorul nu a inteles ce vrea s spun interlocutorul; d) ascultarea empatic presupune interrelationarea cu o persoan aflata in dificltate, n imposibilitatea de a rezolva o problema. 1474. n formularea criticilor nu este folosit tehnica: a) fondului emotional; b) dedublrii personalittii interlocutorului; c) aprobrii faptei interlocutorului; d) behaviorist. 1475. Tehnicile de tratare a elementelor de negociere sunt: a) tehnici de extindere a obiectului negocierii prin adugarea unor noi elemente ale negocierii i tehnici de transformarea obiectului negocierii; b) tehnici de abordare global a elementelor i tehnici de abordare in faze sau etape a negocierii; c) tehnici de abordare de tip lider i tehnici de abordare de tip ,, pro p unere -contrap rop u n ere"; d) tehnici de acro^aj sentimental i tehnici de invocare a unei urgente. 1476. Tehnica personalizrii negocierii se refera la: a) faptul c flecare negociator trebuie s-i adapteze mesajul, argumentaba i demonstraba la tipul de partener; b) abordarea negocierii din perspectiva cifrelor; c) intoxicarea partenerului cu informatii; d) faptul c negociatorul, cutnd s-i ating prioritatea maxim, cedeaz la prioritatea maxim a partenerului su, ajungndu~se astfel la un acord sau mpreun dezvolt o nou solutie la nevoile lor, dincolo de propunerile initiale. 1477. Tehnica solutiilor integratoare este o tehnica constructiva utilizat in afaceri atunci cnd: a) b) c) d) partenerul este intr-o dispozitie proast, este indispus, este plictisit; ambii parteneri sunt dispu^i s ctige mpreun; partenerul nu este stresat i presat de timp; partenerul este stresat, grbit i nu are capacitatea de a la decizii corecte n conditii de stres.

295

1478. Transformarea observatiilor i obiectiilor argumente se realizeaz folosindu-se tehnica: a) celortrei pai"; b) ntrebrilor; c) ascultrii; d) empatiei.

interlocutorului

In

1479. Printre metodele reeunoscute de argumentare, prezentate In literatura de specialitate, ce pot fi utilzate In abordarea eficient a negocierii, nu se numr: a) b) c) d) metoda metoda metoda metoda clasica; ntrebrilor; lui Socrate; bumerangului.

1480. Metoda bumerangului presupune: a) argumentarea directa catre partener; b) adaptarea argumentatiei la comportamentul interlocutorului; c) folosirea ceior spuse de interlocutor mpotriva lui nsui; d) argumentarea foarte exacta, care, pas cu pas, prin intermediul concluziilor partiale, conduce spre concluzia final, dorit de negociator. 1481. Metoda schimbrii la timp a macazului", ca metoda de argumentare, presupune: a) adaptarea argumentatiei la comportamentul interlocutorului; b) folosirea argumentelor interlocutorului mpotriva lui nsui; c) argumentarea directa catre partener; d) accentuarea unor argumente. 1482. Printre capcanele sau trucurile, specifice argumentar, ce pot fi utilzate de negociator, nu se ncadreaza: a) devierea de la scopul dorit; b) extragerea unei fraze din context; c) inducerea n eroare a interlocutorului; d) argumentarea directa. 1483. Inducerea tn eroare a interlocutorului se realizeaz prin: a) formu lare a de argumente pe jumatate ad e var ate, bazate pe inform ati i eronate, utilizndu-se termeni neclari i omitnd esentialul;

296

b) neluarea n seama a nevoilor interlocutorului; c) folosirea unor glume; d) argumente care vizeaz trsturi ale personalittii interlocutorului. 1484. Stilul agresiv de negociere este specific persoanelor: a) comptitive, dominatoare i care au o constant compoitamental agresiva; b) mai concesive i mai dispuse s cedeze din obiective pentru a pstra relatia; c) care cedeaz; d) care cedeaz ntotdeauna indiferent de situatie, de relatia stabilita eu partenerul i de miza negocierii. 1485. Stilul de compromis presupune: a) faptul c negociatorul ncearca s rezolve problemele att prin impunerea interesului propriu, daca este posibil, ct i prin cooperarea eu partenerii; b) evitarea conflictelor prin ntelegerea i sustinerea intereselor partenerii or; c) faptul c negociatorul dorete rezolvarea conflictului astfel nct partenerii s ctige sau s nu piard nimic; d) faptul c negociatorul dorete mai mult dect rezolvarea conflictelor; el vrea ca ambele parti s ctige din situatia respectiva. 1486. Ocolirea sau evitarea situatiilor conflictuaie reprezint un stil specific persoanelor care: a) schimb subiectul n situatia n care intr n conflict eu partenerul, evita persoana generatoare de conflict sau chiar las balt afacerea; b) utilizeaz manipularea prin lgica argumentelor sau diferite modalitti de a inspira mil; c) accepta, n situatii conflictuaie, un compromis rezonabii; d) sugereaz solutii n care ambii parteneri ctiga. 1487. Stilul concesiv reprezint un stil personal de negociere de cedare n situatiile conflictuaie, specific persoanelor care: a) amn discutarea subiectului conflictual sau o dau pe glum; b) aprob dictonul ,,cel mai ntelept cedeaz 1 '; c) renunt la unele aspecte aie discuei de afaceri n scopul de a ctiga timp pentru aplanarea conflictului; d) renunt la anumite pretent din partea interlocutorului, daca i acesta face la fel.

297

1488. Compromisul este un stil personal de negoeiere caracteristic persoanelor care: a) solicita un arbitra pentra rezo 1 varea conflictului; b) aprob dictonul scopul scuz mijloacele" n atingerea obiectivelor; c) cauta o cale de mijloc n procesul negocierii; d) ncearc sa se pun n locul parteneruiui i s-i nteleag motivele. 1489. Negociatorul de tip violet este cel care pornete In abordarea negocierii de pe pozitia de: a) dominator; b) dominator. dar, n procesul negocierii, comportamentul acestuia se schimb, fcnd concesii pentru a se ajunge la o ntelegere sau invers; c) arbitra; d) supus. 1490. Stilul personal de negoeiere nu variaz n functie de: a) cultura national i cultura organizatiei din care face parte; b) genul negociatorului; c) calittile sale de negociator; d) cantitatea i calitatea muncii depuse. 1491. Identificati afirmatia adevrat: a) stilul pierdere/pierdere se manifesta cnd managerii (indivizii) eu mentalitate de tip ctig/pierdere se ntlnesc; b) stilul de negoeiere pierdere/ctig se manifesta la acei negociatori care sunt considerad a fi bieti rai"; c) ambele stiluri de negoeiere cstig/pierdere i pierdere/ctig sunt generate de sentimentul securittii interioare al indivizilor i frmelor; d) stilul pierdere/ctig se dovedete, din primul moment de aplicare, a fi de succs, iar pe termen lung se traduce ntr-un stil de negoeiere de tip pierdere/pierdere. 1492. Negocierea bazat pe principii nu este abrdala la nivel: a) personal; b) global; c) managerial; d) organizational. 1493. Strategia de negoeiere poate fi defnit ca fiind: a) o strategie detaliat; b) linia directoare de conduit i atitudine a negociatorului n vederea atingerii obiectivelor fxate, utiliznd informatii i relatii interumane;

298

c) maniera dinamic i adaptabil n care negociatorul actioneaz; d) partea tiintelor eomerciale care privete conducerea generala a activittii frmei. 1494. Identificati afrmata adevrat: a) n domeniul comercial, strategia nu este partea tiintelor comerciale care privete conducerea generala a negocierilor; b) strategia de negociere este o linie de gandir care se poate dovedi valabil n orice situafie n care se atla un negociator; c) strategia de negociere reprezint maniera dinamic i adaptabil n care negociatorul i imagineaz negocierea ca proces; d) exista o strategie universal valabil n toate situatiile. 1495. Reactiile spotane ae negociatorilor reprezint: a) manifestari impulsive, instinctuale, necontrolate ale partenerilor de discti; b) manifestari contraate ale interlocutorului: c) trucuri folosite de negociator; d) jocuri de negociere. 1496. n cadrul optiuni strategice integrative, stilui personal de negocieri poate fi: a) ctig/ctig; b) ctig/pierdere; c) pierdere/ctig; d) pierdere/pierdere. 1497. n cadrul optiuni strategice distributive, stilul personal de negocieri poate fi: a) ctig/ctig; b) ctig/pierdere; c) ctig; d) ctig/ctig sau netranzactionare. 1498. Printre tacticile defensive de negociere, literatura de specialitate situeaz: a) tactica amnrii discutiilor; b) tactica zmbetului"; e) tactica exercitrii presiunii asupra membrilor echipei oponente (flatare, coruptie, antajul, constrngerea, presiunea timpului); d) tactica acceptrii aparente (a propunerilor partenerului).

299

1499. In categora tacticilor de negociere ofensive se fnscrie: a) tactica ntrebrilor; b) tactica contrantrebrii; c) tactica problemelor neimportante; d) tactica pretinsei nentelegeri. 1500. Strategia de negociere rational se bazeaz pe: a) un comportament irational din partea negociatorilor; b) o atitudine de gsire a unor solutii mutual avantajoase; c) o atitudine simlar fat de oameni fat de probleme; d) parteneri care nu rezoiv un diferend i nicio problema,

300

CAPITOLUL 4 RSPUNSURI LA TESTELE GRIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


8.

d a b c d d b
c

40. 41. 42. 43.

a d c c a a a a b a c b a b d d d d b a a b c d a c b a b d a d d a a d b a

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

d a c a c a a a a b c b b a a c d a c d a a a d c b c b a a a

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

b c d a a c d b b a b a d a a b a b b c d a c d d b a a a c d a b c d a a c

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

b b d b a d a a c b b c d d b a b c d d c c a b d d a b c a d a b c c a c c c 301

157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198.

d a a d c a a a b a b d a a c a a b a d a b d a a a b c a c a d a a b c d b a a a c

199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240.

b d d d b b a b b c b d b a b c d c b a c c a d d b c c c c c d a c a c a b a b a c

241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282.

b b d c a b c c c a d a b a b b a d d c c c a d a a b c d a b c d d d a b c d a b c

283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314, 315. 316. 317, 318. 319. 320, 321, 322. 323. 324.

d d d a d c b c a a b c d a b c d d d a d c d b c d c c d a d a a b c d a b c d d d

302

325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366.

c a c b d a b a b c d a d c a d c b a d d a b c d d d a b c d c a b a b c d b c d a

367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408.

409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450.

451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492.

303

493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534.

d d d d c a d b c d d a a c d d b a a b b b b a a b d d a c d b b c d a b c b a b d

535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576.

d c a a c c d c d d b c a b a d c b b c c a c b a a a b b c d a a c d a d e a c d c

577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618.

b b c d b d a b b b c b a c c c a d b b d c c b a b d b d c b c b d b c a a d b b c

619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660.

a b c b d c c d a c a c a b c a a d b a d a c c b a d c b d c d b b c b b d b d b c

304

661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702.

b b d b c c a d d c b c a a b d b b d b b c d a a a b a c b b c b a b a c c c d b b

703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720, 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740, 741. 742. 743. 744.

a b c d d c a d a b c a a b a c a d a c b a d c a c d a b a b a c c c c d d c c c c

745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786.

c b c a b b b c d b c c a c a d c c d b c a a c c d b c c c b a d b b b c a d b c c

787. 788. 789. 790. 791. 792, 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828.

b a b c c c b c d b c c c c a b c d d b a a c c b b d a a b d a c b b d b b b a d c

305

493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534.

d d d d c a d b c d d a a c d d b a a b b b b a a b d d a c d b b c d a b c b a b d

535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576.

d c a a c c d c d d b c a b a d c b b c c a c b a a a b b c d a a c d a d c a c d c

577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618.

b b c d b d a b b b c b a c c c a d b b d c c b a b d b d c b c b d b c a a d b b c

619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660.

a b c b d c c d a c a c a b c a a d b a d a c c b a d c b d c d b b c b b d b d b c

304

661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702.

b b d b c c a d d c b c a a b d b b d b b c d a a a b a c b b c b a b a c c c d b b

703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744.

745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776.

787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810.
811.

812. 813. 814. 815. 816. 817.


818.

^jp-jm-j

778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786.

819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828.

305

829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870.

a c d b b b c b d c b b b c a b b d a b b a c b d a c a b a d c b d a a c b d d b a

871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912.

b c d b a d a a c b b c d a b c d a b c d a b c d a b c d d a b c d a b c d d a b c

913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954.

d a b c d a b c d a b c d d d a b c d a b c d a b c d d a b c d d a b c d d c c c b

955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996.

c b d a b d b b d b c a b b a a c d b c c b c a b d b b b b c b c c c a b c a d b b

306

997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018, 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025, 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038.

c b a b c d b d c a d c a c a b c b c d d b d b b b c c c d c b d c c c b a d c c d

1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080.

a b c a b c c c b c a b c c b c d d c b d a c d a b d
b b

a b c c a c a c d c a b d

1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093, 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112, 1113. 1114. 1115. 1116, 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122.

c c c a b d c b d a a d a c c c a d d d c c a b c c c b b c c c c c d b c c d a c d

1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164.

b a a e b c c d c d b a a b c c d b b b c d c b b a a a c a d b a d d b c d d c d d

307

1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206.

d b a a b a c a c d c a a c d b b a c a a b d c d c d b c a b c d b d c b a b d a d

1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1245. 1246. 1247. 1248.

b c d b c d b c d c b d b b c c b d b c c c b a d d c b d a b c d b a c b d b c c d

1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290.

c d d d d c c b d c d c b b c c b b d a a c a a b b c c d a a a b c d d d a a c d b

1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332.

c a b a b d a b d a b d a b a b d a d d a b b a a a d c d a d d c c d b a a d b b c

308

1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374.

a c d a d c a a c d c b c b a a d b b a d b b c d c a b c b c a b c d b b d c a c b

1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416.

d b a b b d d b c a c b c d a b c d a b a c b d a c c d c c b c c b d c c d d d a c

1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458.

c d b a d c a b c a d a b c d d b d a c b a a c d b a a c a b b a b a c b a a d b c

1459. 1460. 1461. 1462, 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500.

b b d a b c d a b c b d a b d c b a b a b c a d a a c a b c b d a b b c a a b a a b

309