Sunteți pe pagina 1din 1

Antreprenor/Executant ______________________________________________________________________________

ANTIER ____________________________________

PUNCT DE LUCRU ____________________________


OBIECTUL______________________________________________________________________________

Proces verbal de receptie a naturii terenului de fundare


Nr._____ Data_____________

Subsemnatii, ________________________________________ in calitate de delegat colectiv geotehnic,


___________________________________________________in calitate de delegat beneficiar
___________________________________________________in calitate de delegat proiectant
___________________________________________________in calitate de delegat executant
Am constatat urmatoarele
1.Este intocmit Procesul verbal de trasare a constructiei
___________________________________________________________________________________________
2.Este intocmit Procesul verbal de verificare a cotei de fundare
___________________________________________________________________________________________
3.Sapaturile de fundatii s-au executat:
_______________________________________________________________________________
Fata de cota0.00m a constructiei de:____________________________________________________________
4.La cota de fundare se gaseste un strat format din:.________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.Sub cota de fundare s-au / nu s-au intalnit accidente locale constand din:
___________________________________________________________________________
6.Sunt/nu mai sunt necesare verificari din partea colectivului geotehnic:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.Din punct de vedere geotehnic,la cotele din proiect de
___________________________________________________________________________
8.Dirigintele poate dispune continuarea aplicarii proiectului.
_________________________________________________________________________

Observatii speciale si masuri(stabilirea existentei de accidente geologice , neomogenitati ale terenului de


fundare,constructii sau instalatii subterane ingropate descoperite in aceasta faza):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Numele
GEOLOG:

_____________________

BENEFICIAR: _________ ____________

Prenumele

Semntura

__________________________

______________

___________________________

_____________

PROIECTANT: _________ ____________

___________________________

_____________

EXECUTANT: _________ ____________

___________________________

_____________

S-ar putea să vă placă și