Sunteți pe pagina 1din 33

COMER

INTERNAIONALINTERNATIONAL

1 8

TRADE

CUPRINS TABELE Pagina

TABLES CONTENTS

Page
Pentru perioada 2005
- 2006: 18.1 Exporturile, importurile i soldul Autoritatea operaiunilor Naional a de comer internaional 564 Vmilor (ANV), care colecteaz 18.2 Indicii valorii unitare n comerul i prelucreaz internaional 565 declaraiile vamale de 18.3 Exporturile (FOB) i export i import. importurile (CIF), pe seciuni conform CSCI, Rev. 4 Institutul Naional de Statistic, 565 care colecteaz 18.4 Comerul internaional, pe pe formulare Marile Categorii statistice i prelucreaz Economice (MCE) 568 datele de 18.5 Comerul internaional, import i export conform Clasificrii de energie electric i gaze Produselor pe Activiti (CPA 2008) naturale de la 569 societile 18.6 Exporturile (FOB) i importatoare/ex importurile (CIF), portatoare. Aceste date pe moduri de transport 570 sunt transmise 18.7 Comerul internaional, cu la ANV pentru principalele ri prelucrare i ntregirea partenere 571 datelor Comerul obinute din internaional, pe declaraiile vamale. seciuni i prelucrea z datele de import i export de energie electric i gaze naturale de la societil e importato are/ exportato are. Aceste date sunt transmis e la ANV pentru prelucrar e i ntregirea datelor obinute din declaraii le vamale.

18.8

principalele capitole conform Nomenclatorului


Combinat (NC) ............................................ .......... 574

ncepnd cu anul
2007:

1z Pentru

18.9

Comerul internaional al cu rile Uniunii

Romniei

Europene, pe seciuni conform Nomenclatorului

Combinat (NC), n anul 2010 ................................ 586

SURSA DATELOR

comerul EXTRA-UE: Autoritatea Naional a Vmilor (ANV), care colecteaz i prelucreaz declaraiile vamale de export i import. Institutul Naional de Statistic, care colecteaz pe formulare statistice i

Exports, imports and balance of international trade operations

the European Unions countries, by section according to the Combined Nomenclature (CN), in 2010

data obtained from customs declarations.

Starting with 2007:

1z For

Unit value indices of international trade Exports (FOB) and imports (CIF), by section according to SITC, Rev. 4 International trade, by Broad Economic Categories (BEC)
International trade, according to Classification of Products by Activities (CPA 2008)

DATA SOURCE For 2005 - 2006:


The National Customs Authority (NCA) which collects and processes export and import customs declarations. National Institute of Statistics, which collects and processes data for imports and exports of electricity and natural gas from importing/exporting companies based on statistical forms. These data are subsequently submitted to NCA in order to be processed and to complete the

Exports (FOB) and imports (CIF), by mode of transport International trade, by main partner countries International trade, by section and main chapters according to the Combined Nomenclature (CN)
International trade of Romania with

EXTRA-EU trade: The National Customs Authority (NCA) which collects and processes export and import customs declarations. National Institute of Statistics which collects and processes data for imports and exports of electricity and natural gas from importing/expor ting companies based on statistical forms. These data are subsequently submitted to NCA in order to be processed and to complete the data obtained from customs declarations.

556

1z Pentru comerul INTRA-UE:


declaraiile statistice INTRASTAT colectate de ctre INS direct de la operatorii economici care au realizat un volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri mai mare de 900000 lei sau un volum al introducerilor intracomunitare de bunuri mai mare de 300000 lei. declaraiile vamale colectate i prelucrate de ctre ANV, pentru comerul intracomunitar privind bunuri pentru prelucrare intern sau prelucrare sub control vamal; bunuri care se mic din/ctre pri ale teritoriului statistic al UE, dar care nu aparin teritoriului fiscal al UE.

1z For INTRA-EU trade:

INTRASTAT statistical declarations collected by NIS directly from the trade operators which achieved a value volume of intra-community dispatches of goods higher than lei 900000 or a volume of intra-community arrivals of goods higher than lei 300000.
customs declarations collected and processed by National Customs Autority (NCA) for intra community trade regarding goods for internal processing or processing under customs control, goods from/to the parts of EU statistical territory which do not belong to EU fiscal territory.

Gradul de colectare a datelor INTRASTAT a fost de peste 95,0% att pentru introduceri ct i pentru expedieri intracomunitare de bunuri, din volumul total al introducerilor i respectiv expedierilor intracomunitare de bunuri. Pentru restul de cca 5,0%, reprezentnd valoarea comerului sub pragurile INTRASTAT i nonrspunsuri, au fost realizate estimri de date.

The percentage of collected data was over 95.0% of total volume of trade, both for intra-community arrivals and dispatches of goods. Data estimations were performed for the rest of 5.0 % representing the trade value below the INTRASTAT thresholds and nonresponses.

PRECIZRI METODOLOGICE
Bunurile ce fac obiectul schimburilor internaionale sunt clasificate potrivit Nomenclatorului Combinat (NC), care st la baza tarifului vamal comunitar. Datele statistice sunt prezentate i pe grupe de bunuri din Clasificarea Standard de Comer Internaional (CSCI, Rev.4), Marile Categorii Economice (MCE) i conform Clasificrii Produselor pe Activiti (CPA), care se stabilesc pe baza unor chei de conversie ntre NC i aceste clasificri. Sfera de cuprindere:
Pentru comerul INTRA-UE: se cuprind expedierile de bunuri din Romnia cu destinaia alt stat membru UE i introducerile (intrrile) de bunuri n Romnia avnd ca ar de expediie un alt stat membru UE.

METHODOLOGICAL NOTES
Goods which are subject to international exchanges are classified according to the Combined Nomenclature (CN), on which the community customs tariff is also based. Statistical data are also presented by commodity groups of Standard International Trade Classification (SITC, Rev. 4), Broad Economic Categories (BEC) and according to Classification of Products by Activities (CPA), which were set up based on conversion tables between these nomenclatures and the Combined Nomenclature.

Expedierile din Romnia includ:


bunuri n liber circulaie care prsesc teritoriul statistic

al Romniei cu destinaia alt stat membru UE; bunuri care au fost plasate sub procedura vamal de

prelucrare activ (n interiorul rii) sau prelucrare sub control vamal n Romnia i care sunt destinate altor state membre. Introducerile n Romnia includ: bunuri n liber circulaie ntr-un stat membru UE care intr pe teritoriul statistic al Romniei; bunuri care au fost plasate sub procedura vamal de prelucrare activ sau prelucrare sub control vamal n alt stat membru UE i care intr pe teritoriul statistic al Romniei.

The scope: For INTRA-EU trade: are included dispatches of goods from Romania to another EU Member State and arrivals in Romania having as country of dispatch another EU Member State. Dispatches from Romania include: goods released for free circulation which leave the statistical territory of Romania with another EU Member State as destination; goods which were placed under customs procedure of inward processing (inside the countrys territory) or processing under customs control procedure in Romania with other Member States as destination. Arrivals in Romania include:

goods released for free circulation in a member state of EU which enter the statistical territory of Romania; goods which were placed under customs procedure of outward processing or processing under customs control procedure in another EU Member State

which enter the statistical territory of Romania.

557

Pentru comerul EXTRA-UE: se cuprind schimburile de bunuri ntre Romnia i statele nemembre UE, avnd ca obiect: importul direct de bunuri pentru consum, bunurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse n consum, exportul de bunuri de origine naional, precum i exportul de bunuri importate, declarate pentru consumul intern.

Se cuprind, de asemenea:
importurile temporare de bunuri strine pentru

prelucrare activ (n interiorul rii);


exporturile de produse compensatoare rezultate dup

prelucrare activ;
exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare

pasiv (prelucrare n alte ri);


importurile de produse compensatoare rezultate dup

prelucrarea n afara rii i bunurile importate sau exportate n sistemul de leasing financiar (la valoarea integral a bunurilor). n comerul internaional nu sunt cuprinse : bunurile n tranzit, bunurile temporar admise/scoase n/din ar (cu excepia celor pentru prelucrare), bunurile achiziionate de organizaii internaionale pentru utilizri proprii n Romnia, bunurile pentru i dup reparaii i piesele de schimb aferente. Valoarea bunurilor exportate i importate s-a stabilit pe baza preurilor efective FOB la exporturi i a preurilor efective CIF la importuri.
Preul FOB (n limba englez Free on Board - Liber la bord) reprezint preul la frontiera rii exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport pn la punctul de mbarcare, precum i toate taxele suportate pentru ca bunul s fie ncrcat la bord.

For EXTRA-EU trade: are included exchange of goods between Romania and non-EU Member States, having as object: direct import of goods for consumption, imported goods released from customs warehouses or free zones for consumption, export of national goods and export of goods imported declared for internal consumption. There are also included: temporary imports of foreign goods for inward processing (inside the countrys territory); exports of compensatory products which result following the inward processing; temporary exports of goods for outward processing (processing outside the countrys territory); imports of compensatory products which result following processing outside the countrys territory and imported or exported goods for financial leasing (at total value of goods). The international trade does not include : goods in transit, goods temporarily admitted/released in/from the country (except those subject to processing), goods purchased by international organizations for own use in Romania, goods for and after repairs and afferent spare parts. The value of exported and imported goods was set up based on actual FOB prices for exports and on actual CIF prices for imports.
FOB price (Free on Board) represents the price at exporter country border, including the value of goods, all transport expenditure until the embarking point, as well as all the taxes paid for the goods to be loaded on board.

Preul CIF (n limba englez Cost, Insurance, Freight-Cost - Asigurare, Navlu) reprezint preul la frontiera rii importatoare, care cuprinde att elementele componente ale preului FOB, ct i costurile asigurrii i transportului internaional.
Datele valorice sunt exprimate n lei, euro i dolari SUA. Conversia n euro, respectiv n dolari, a datelor valorice exprimate n lei (colectate prin declaraiile statistice INTRASTAT i declaraiile vamale), se face utiliznd: cursul de schimb mediu lunar lei/euro, respectiv

CIF price (Cost, Insurance, Freight) represents the price at importer country border, including both the components of FOB price, as well as the insurance and international transport costs. Value data are expressed in Lei, Euro and USD. The conversion for the data in Lei (collected through Intrastat statistical declarations and customs declarations) in Euro, respectively USD, is made using: average monthly exchange rate Lei/Euro, respectively Lei/USD, published by National Bank of Romania, for INTRASTAT system; exchange rate Lei/Euro, respectively Lei/USD published by National Bank of Romania for the penultimate Wednesday of the month, for EXTRASTAT system. Unit value indices for international trade on data expressed in euro are calculated based on the average unit values, for a representative goods nomenclature from the Combined Nomenclature (CN), at 8 digits level, according to Paasche formula.

lei/dolar, comunicat de Banca Naional a Romniei, pentru sistemul INTRASTAT; cursul de schimb lei/euro, respectiv lei/dolar, comunicat de Banca Naional a Romniei pentru penultima zi de miercuri a lunii, pentru sistemul EXTRASTAT. Indicii valorii unitare pentru export i import se calculeaz avnd la baz valorile unitare (medii) exprimate n euro, pentru un nomenclator de bunuri reprezentative din Nomenclatorul Combinat (NC), la nivel de 8 cifre, conform formulei Paasche.

558

Pentru agregarea indicilor de valori unitare calculai la nivel de 8 cifre pe diverse nivele din NC i total exporturi, respectiv total importuri, se utilizeaz ca element de ponderare valoarea bunurilor din perioada curent.

For the agregation of unit value indices, calculated at 8 digits level, on different levels, from CN and total exports, respectively total imports, it is used as weighting element the goods value from the current period.

Baza de calcul utilizat pentru calculul indicilor de valori unitare este anul precedent, iar indicii de valori unitare cu alte baze se calculeaz prin nlnuire. Datele cantitative sunt exprimate n general n tone, iar pentru unele bunuri n uniti de msur 3 specifice (buci, m , kwh etc.). Gruparea exporturilor/importurilor pe moduri de transport se realizeaz pe baza identitii i naionalitii mijlocului de transport care trece frontiera de stat cu mrfurile exportate/importate. Repartizarea pe ri a schimburilor internaionale se realizeaz astfel:

pentru comerul INTRA-UE pe baza principiului

ara de destinaie (la expedieri) i ara de expediie (la introduceri); pentru comerul EXTRA-UE pe baza principiului
ara de destinaie (la export) i ara de origine

The used calculation base for the calculation of unit value indices is the previous year, and unit value indices with other bases are calculated by chaining. Quantitative data are generally in tonnes and for 3 some goods in specific measurement units (pieces, m , kwh a.s.o.). The grouping of exports/imports by modes of transport is made on the basis of both identity and nationality of the means of transport which pass the state frontier with the exported/imported goods. Foreign exchanges of goods are distributed by countries as follows: for INTRA-EU trade, based on the principle country of destination (for dispatches) and country of dispatch (for arrivals);

for EXTRA-EU trade, based on the principle

(la import, cu excepia cazului n care ara de origine este un stat membru UE - caz n care se ia n considerare ara de expediie). Se consider ara de destinaie ara n care bunurile vor fi consumate, ara de expediie ara din care bunurile au fost expediate i ara de origine ara n care a fost produs bunul sau n care bunul a suferit ultima transformare substanial. Gruparea rilor pe continente i pe zone economice se face conform recomandrilor Oficiului de Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT). Gruprile pe ri au urmtoarea componen:
Uniunea European (UE): Austria, Belgia, Bulgaria,

country of destination (for export) and country of origin (for import, except the situation when the country of origin is a EU Member State when the country of dispatch is taken into account).
Country of destination is considered the country where goods will be consumed, country of dispatch the country from where the goods were dispatched and country of origin is the country where the commodity was produced or last substantial transformation was performed.

The groups of countries by continents and economic zones are made according to the recommendations of European Union Statistical Office (EUROSTAT). The economic groups by countries have the following components:
European Union (EU): Austria, Belgium, Bulgaria,

Republica Ceh, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Frana, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romnia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
Asociaia European a Liberului Schimb (AELS) :

Islanda, Norvegia, Elveia, Liechtenstein.


Organizaia rilor Exportatoare de Petrol (OPEC):

Algeria, Arabia Saudit, Emiratele Arabe Unite, Irak, Iran, Kuweit, Libia, Nigeria, Qatar, Venezuela, Angola.
OECD-UE: SUA, Canada, Japonia, Australia, Noua

Zeeland, Turcia, Mexic, Islanda, Norvegia, Elveia, Republica Coreea, Insulele Virgine Americane. Comunitatea Statelor Independente (CSI) : Armenia,

Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Hungary. European Free Trade Association (EFTA ): Iceland, Norway, Switzerland, Liechtenstein. The Organization of Petroleum Exporter Countries (OPEC): Algeria, Saudi Arabia, United Arabian Emirates, Iraq, Iran, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Venezuela, Angola. OECD-EU: USA, Canada, Japan, Australia, New Zeeland, Turkey, Mexico, Iceland, Norway, Switzerland, Republic of Korea, Virgin Islands (United States).

Commonwealth of Independent States (CIS):

Azerbaidjan, Belarus, Georgia (Gruzia), Kazahstan, Kirghizstan, Republica Moldova, Federaia Rus, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia (Gruzia), Kazakhstan, Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan.

559

ri din bazinul mediteranean-UE : Albania, Bosnia-

Countries from Mediterranean Area-UE: Albania,

Heregovina, Algeria, Egipt, Gibraltar, Croaia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Macedonia, Teritoriile Palestiniene Ocupate, Siria, Tunisia, Turcia, Ceuta, Kosovo, Melilla, Muntenegru, Serbia.

Bosnia-Herzegovina, Alger, Egypt, Gibraltar, Croatia, Israel, Jordan, Libya, Lebanon, Morocco, Macedonia, Occupied Palestinian Territories, Syria, Tunisia, Turkey, Ceuta, Kosovo, Melilla, Montenegro, Serbia.

Diferenele ntre datele pe total i valorile obinute din nsumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor. Datele pentru anul 2009 au fost revizuite fa de cele publicate anterior, din punct de vedere al repartiiei exporturilor i importurilor pe bunuri i pe ri partenere.
Datele pentru anul 2010 au caracter semidefinitv.

The differences between total data and data obtained by cumulating the different structures used are due to rounding up. Data for 2009 have been revised against those previously issued, from the viewpoint of distribution of exports and imports by goods and partner countries. Data for 2010 have semifinal character.

18.

G1

Exportur ile i importur ile n comer ul interna ional al Romni ei

Export s and import s in intern ationa l trade of Roma nia


Comerul internaional International trade milioane dolari S.U.A. USD million

68193

834 42 38,8 % 61, 2% 200 6


m i l l i o n

1108 85 36,5 % 63, 5% 200 7

1339 60 37,1

8087 1

9096 5

6803 7

8427 0

40,7% 59,3% 2005


Comer u l i n t e r n a i o n a l / I n t e r n a t i o n a l t r a d e m i l i o a n e e u r o / e u r o

62, 9% 200 8

36,5 % 63, 5% 200 7 Exporturi FOB FOB Exports

37,1 % 42,7% 62, 9% 200 8 57,3% 2009 Importuri CIF CIF Imports

44,3% 55,7% 2010

560

5482 3

40,6 % 59, 4% 20 05

Exporturile (FOB), importurile (CIF) i soldul operaiunilor de comer internaional (FOB/CIF)

18.G2 trade operations (FOB/CIF)


milioane euro / euro million

Exports (FOB), imports (CIF) and balance of international

60000 51322 50000 40000 32568 30000 22255 20000 10000 0 -10000 -10313 -20000 -30000 2005 2006 2007 -14896 -21773 258 50 40746 295 49

57240 46902 38953 337 25 290 84 373 68

-9869

-9534

-23515 2008 2009 2010 Sold FOB / CIF FOB / CIF Balance

Export FOB

Import CIF

Exporturile (FOB), importurile (CIF) i soldul operaiunilor de comer internaional (FOB/CIF) cu Uniunea European (UE)

18.G3 European Union (EU)


milioane euro / euro million

Exports (FOB), imports (CIF) and trade balance (FOB/CIF) with

40000 33992 30000 21600 20000 10000 0 -10000 2009 -6872 -7039 2010 Sold FOB / CIF FOB / CIF Balance 28472 26953

Export FOB

Import CIF

561

Partenerii comerciali ai Romniei, pe principalele grupe de ri, n anul 2010

18.G4 Romanias trade partners, by main groups of countries, in 2010


TOTAL EXPORTURI FOB (milioane euro) = 37368 TOTAL FOB EXPORTS (euro million) 12,0%
TOTAL IMPORTURI CIF (milioane euro) = 46902

TOTAL CIF IMPORTS (euro million) 15,9%

ri Other countri es

1,5% 14,4%

1,1% 10,5%

72,1%

72,5% A.E.L. S. E.F.T.A . Alte

Uniunea European (UE-27) European Union (EU-27) Alte ri din Europa Other European countries

Exporturile (FOB) i importurile (CIF) pe principalele


TOTAL EXPORTURI FOB (milioane euro) = 37368 TOTAL FOB EXPORTS (euro million) 13,3%

s e c i u

n orm CSCI, i Rev. 4, n c anul 2010 Exports o (FOB) and imports (CIF), by n main sections according f to SITC,

18.G5 Rev. 4, in 2010

TOTAL CIF IMPORTS (euro million) 10,5%

5,3% 5,8 %

9,1%

35,3 %

10,1%

16,0% 17,2% n t s Maini i echipamente pentru transport Machinery and transport equipment Mrfuri manufactu rate clasificate mai ales dup materia prim Manuf acture d goods classif ied mainly by the raw materi al Articole manu factur ate diver se Misce llaneo us manuf acture d article s Prod tibili use minerali, chimi lubrifian ce i i i produmateriale se derivate deriv M ate, i nesp n ecific e ate n r alt a seci l une Chem f icals u and e relate l d s produ , cts, n.e.s. l u C b o r m i b c u a s a n d r e l a t e d m a t e r i a l s Alte bunur i Other goods

13,2 % 21,8%

562

Principalele ri partenere, n anul 2010

18.G6

The main partner countries, in 2010

TOTAL EXPORTURI FOB (milioane euro) = 37368 TOTAL FOB EXPORTS (euro million)
Germania Germany

18,1%
Alte ri

Other countries

48,1%
Italia Italy

13,8%

TOTAL IMPORTURI CIF (milioane euro) = 46902

TOTAL CIF IMPORTS (euro million)

Germania Germany Alte ri Other countries

16,7%
Italia Italy

51,8%

11,6 %

om ni ei, n an ul 20 10
4,7%
Ungaria Hungary

18.G 7 Geographi cal


distributio n of Romanian exports and imports, in 2010

O ri e nt 6,8% ar e a g 16,0% e o g ra fi c a e x p o rt u ril o r i i m p o rt u ril o r R

Uniunea European European Union Alte ri din Europa Other European countries Asia

Afric a Amer ica Ocea nia

563

Exporturile, importurile i soldul operaiunilor de comer internaional

18.1 Exports, imports and balance of international trade operations


Export Anii FOB Import CIF Sold / Balance (Export FOB Import CIF) Ye ar s

Milioane lei la curs oficial / Lei million at official exchange rate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 80663 91472 98579 123812 123344 157471 117946 144087 171319 210133 165171 197596 Milioane euro / Euro million 2005 2006 2007 2008 2009 2010 22255 25850 29549 33725 29084 37368 32568 40746 51322 57240 38953 46902 -10313 -14896 -21773 -23515 -9869 -9534 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 -37283 -52615 -72740 -86321 -41827 -40125 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

Milioane dolari SUA / USD million 2005 2006 2007 2008 2009 2010 27730 32336 40471 49674 40579 49508 40463 51106 70414 84286 54344 62140 -12733 -18770 -29943 -34612 -13765 -12632 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

56 4

Indicii valorii unitare n comerul internaional

1)

18.2 Unit value indices of international trade


2005 Export Import
1)

1) anul precedent = 100 / previous year = 100

2006 108,2 103,6

2007 106,0 98,2

2008 103,8 103,4

2009 89,3 89,3

2010 107,0 104,2

109,5 105,3

Date calculate din valori exprimate n euro. / Data calculated from values expressed in euro.

Exporturile (FOB) i importurile (CIF), pe seciuni conform CSCI, Rev.4

1)

18.3 Exports (FOB) and imports (CIF), by section according to SITC, Rev. 4
Cod CSCI Export FOB Code SITC REV.4 Total Alimente i animale vii Animale vii Carne i preparate din carne Produse lactate i ou de psri Pete, crustacee, molute Cereale i preparate pe baz de cereale Legume i fructe Zaharuri, preparate pe baz de zahr i miere Cafea, ceai, cacao, condimente i preparate ale acestora Hran destinat animalelor (exclusiv cereale nemcinate) 0 9 1 1 1 1 2 Produse i preparate alimentare diverse Buturi i tutun Buturi Tutun brut i prelucrat Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibili Piei crude, piei tbcite i blnuri, brute 60 72 270 273 2009 2908 4 1331 173 111 30 7 2010 37368 1901 196 181 48 10 Import CIF 2009 38953 3047 117 657 232 126 2010 46902 3004 96 536 239 130

1)

milioane euro / euro million

0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8

Total Food and live animals Live animals Meat and meat preparations Dairy products and eggs Fish, crustaceans, molluscs Cereals and cereal preparations Vegetables and fruit Sugar, sugar preparations and honey Coffee, tea, cocoa, spices, and preparations Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) Miscellaneous edible products and preparations Beverages and tobacco Beverages Tobacco and tobacco manufactures Crude materials, inedible, except fuels Hides, skins and raw fur skins

681 104 70

960 161 137

460 446 244

450 463 273

37

48

240

286

58 425 57

89 455 69

255 319 129

258 293 129

368 1644 12

386 2439 22

190 903 4

164 1408 5

2 2 1

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

Semine i fructe oleaginoase Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic i regenerat) Lemn i plut Past de hrtie i deeuri de hrtie Fibre textile (cu excepia lnii n fuior i a lnii pieptnate) i deeurile lor (neprelucrate n fire sau esturi)

387 3 471 4

577 3 643 11

125 78 62 30

224 154 72 47

Oil seeds and oleaginous fruit Raw rubber (including synthetic and reclaimed) Cork and wood Pulp and waste paper Textile fibres (other than wool tops and wool combed) and their wastes (not manufactured into yarn or fabrics)

46

74

162

217

1)

CSCI, Rev. 4 - Clasificarea Standard de Comer Internaional. / SITC, Rev. 4 - Standard International Trade Classification.

565

18.3 SITC, Rev. 4


Cod CSCI
Code SITC

Exports (FOB) and imports (CIF), by section according to


1)

Exporturile (FOB) i importurile (CIF), pe seciuni conform 1) CSCI, Rev.4 - continuare


- continued
milioane euro / euro million

REV.4 2 7 ngrminte naturale i minerale naturale (exclusiv crbune, petrol i pietre preioase) 2 8 Minereuri metalifere i deeuri de metale 2 9 Alte materii brute de origine animal sau vegetal Combustibili minerali, lubrifiani i materiale derivate 3 2 3 3 3 4 3 5 4 4 1 4 2 4 3 Crbune, cocs i birchete Petrol, produse petroliere i produse nrudite Gaz i produse industriale obinute din gaz Energie electric Uleiuri, grsimi i ceruri de origine animal i vegetal Uleiuri i grsimi de origine animal Grsimi i uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracionate Alte uleiuri i grsimi animale sau vegetale prelucrate; cear de origine animal sau vegetal, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5

Export FOB 20 09 2010

Import CIF 2009 2010 Crude fertilisers and minerals (excluding coal, petroleum and precious stones) Metalliferrous ores and

22 68 1

39

99

114

1040

185

404

metal scrap Crude animal and vegetable materials not elsewhere specified Mineral fuels, lubricants

18 17 34 2 14 81 11 0 14 0 79 *) 78

29

156

172

1981 7

3645 204

4739 341

and related materials Coal, coke and briquettes Petroleum, petroleum products and related materials Gas, natural and

1691

2894

3686

143 140 140 2 135

518 28 160 25 115

682 30 214 20 168

manufactured Electricity Animal and vegetable oils, fats and waxes Animal oils and fats Fixed vegetables fats and oils, crude, refined or fractionated Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats and oils, not elsewhere specified Chemicals and related

*)

20

26

Produse chimice i produse derivate, 14 nespecificate n alt seciune 71 Produse chimice organice Produse chimice anorganice Produse tanante i colorante Produse medicale i farmaceutice Uleiuri eseniale, rezinoide i substane parfumate, preparate pentru toalet, 37 4 90 12 3 27

2166 216 132 34

5446 521 126 308

6186 570 155 332

products, n.e.s. Organic chemicals Inorganic chemicals Dyeing, tanning and colouring materials Medical and pharmaceutical

594

1922

2145

products Essential oils, resinoids and perfume materials; toilet, polishing and cleaningsing

produse de nfrumuseare 5 6 5 7 5 8 5 9 ngrminte minerale sau chimice Materiale plastice sub forme primare Materiale plastice prelucrate Alte materiale i produse chimice Mrfuri manufacturate clasificate mai ales dup materia prim 6 1 6 2 6 3 6 4 Piele brut i alt piele i blan prelucrate Cauciuc prelucrat Articole din lemn (exclusiv mobil) Hrtie, carton i articole din past de celuloz, din hrtie sau din carton
1)

18 2 23 3 31 0 94

227 408 361 131

604 95 691 571

594 132 955 624

preparations Mineral or chemical fertilisers Plastics in primary forms Plastics in non-primary forms Chemical materials and products not elsewhere specified Manufactured goods classified mainly by the raw material Leather, leather manufactures, not elsewhere specified and dressed fur skins Rubber manufactures Wood manufactures

38 45 57

63

608

675 1022 6

6428

8377

74 86 3 44 7

79 1168

476 594

546 800

581

311

321

(excluding furniture) Paper, paperboard and articles of paper pulp, of paper or of paperboard

12 1

175

665

738

CSCI, Rev. 4 - Clasificarea Standard de Comer Internaional. / SITC, Rev. 4 - Standard International Trade Classification.

566

Exporturile (FOB) i importurile (CIF), pe seciuni conform 1) CSCI, Rev.4 - continuare

18.3 SITC, Rev. 4


Cod CSCI
Code SITC

Exports (FOB) and imports (CIF), by section according to


1)

- continued

milioane euro / euro million

REV.4 6 5

Export FOB 200 9 2010

Import CIF 2009 2010

Fire, esturi, articole textile necuprinse n alt parte i produse conexe 649 145 116 9 372 717 124 83 559 406 143 772 192 1951 532 979 1941 643 1537 560 1652 2186 676 2196 822 1942

6 6 6 7 6 8 6 9 7 7 1 7 2 7 3 7 4

Articole din minerale nemetalice Fier i oel Metale neferoase Articole prelucrate din metal Maini i echipamente pentru transport Maini generatoare de putere i echipamentele lor Maini i aparate specializate pentru industriile specifice Maini i aparate pentru prelucrarea metalelor Maini i aparate industriale cu aplicaii generale; pri i piese detaate ale acestor maini

Textile yarn, fabrics, made-up articles, not elsewhere specified and related products Non-metallic mineral manufactures Iron and steel Non-ferrous metals Manufactures of metals Machinery and

15837 556 423 114

13224 925 1282 326

16560 1362 1311 271

transport equipment Power generating machinery and equipment Machinery specialised for particular industries Metal working machinery General industrial machinery and equipment

135 1

1845 292

1917 616

2305 712

7 5 7 6

Maini i aparate de birou sau pentru prelucrarea automat a datelor 240 Aparate i echipamente de telecomunicaii i pentru nregistrarea i reproducerea sunetului i 174 imaginii 0 Maini, aparate electrice i pri ale acestora (inclusiv echivalentele neelectrice ale mainilor i aparatelor electrice de uz casnic) 320 1 352 1 132 3 532 5

and machine parts Office machines and automatic data processing machines Telecommunications and sound recording and reproducing apparatus and equipment Electric machinery, apparatus and appliances and parts thereof (including non-electric counterparts of electric household equipment) Road vehicles (including

2724

2165

2884

7 7

4120

3209

4370

7 8 7 9 8 8 1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pern de aer) Alte echipamente de transport Articole manufacturate diverse Construcii prefabricate; alte instalaii i accesorii pentru 5967 3823 4258 4634 1128 2515 269 3066 280

air-cushion vehicles) Other transport equipment Miscellaneous manufactured articles Prefabricated parts; sanitary plumbing, heating and

instalaii sanitare, de nclzire i de iluminat 8 2 8 3 8 4 8 5 8 7 Mobil i prile ei Articole de voiaj, sacoe i similare mbrcminte i accesorii nclminte Instrumente i aparate profesionale, tiinifice i de control 8 8 Aparate fotografice, echipamente i furnituri de optic; ceasuri i orologii 8 9 9

166 103 2 75 226 0 100 1

186 1174 98

296 324 58

314 322 70

lighting fixtures and fittings not elsewhere Furniture and parts thereof Travel goods, handbags and similar Articles of apparel and clothing accessories Footwear Professional, scientific and

2365 1140

712 417

732 486

297

376

492

617

controlling instruments and apparatus Photographic apparatus, equipment and supplies and optical goods; watches and clocks Miscellaneous manufactured articles not elsewhere specified Goods and transactions not elsewhere classified in SITC

15

25

104

110

Alte articole diverse Bunuri i tranzacii neclasificate n alt seciune din CSCI

479

604

1420

1606

36

55

10

13

1)

CSCI, Rev. 4 - Clasificarea Standard de Comer Internaional. / SITC, Rev. 4 - Standard International Trade Classification.

567

Comerul internaional, pe Marile Categorii Economice (MCE)

18.4 International trade, by Broad Economic Categories (BEC)


Cod MCE 200 8 337 25 167 1 122 7 Export FOB 2009 29084 1537 1049 201 0 373 68 221 4 142 5 200 8 572 40 358 9 962 Import CIF 2009 3895 3 3045 791 2010 4690 2 3178 953

milioane euro / euro million

Code BEC

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 Alimente i buturi Produse de baz (primare) n principal destinate pentru industrie n principal destinate pentru consumul casnic Produse prelucrate n principal destinate pentru industrie n principal destinate pentru consumul casnic 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 4 Aprovizionri industriale nespecificate n alt parte Produse de baz (primare) Produse prelucrate Combustibili i lubrifiani Produse de baz (primare) Produse prelucrate Carburani pentru motoare Ali carburani Bunuri de capital (exclusiv echipamentul de transport) i pri i accesorii 4 1 4 2 5 Bunuri de capital (exclusiv materiale de transport) Subansamble, piese i accesorii Echipament de transport i pri i accesorii

Total Food and beverages Basic (primary) goods

113 0

931

125 9

449

374

491

Mainly for industry Mainly for household consumption Processed goods

96 445

117 488

166 789

512 262 7

416 2254

462 2225

88

90

149

468

367

390

Mainly for industry Mainly for household

356

398

640

215 9

1887

1834

consumption Industrial supplies not elsewhere specified Basic (primary) goods Processed goods Fuels and lubricants Basic (primary) goods Processed goods Motor fuels Other fuels Capital goods (except transport equipment), and parts and accessories thereof Capital goods (except transport equipment) Parts and accessories Transport equipment and parts and accessories thereof

100 21 114 2 887 9 301 9 5 301 4 131 0 170 4

6986 1055 5931 1707 6 1702 707 995

999 7 164 1 835 6 194 6 47 189 9 757 114 2

189 47 1175 177 72 693 9 573 8 120 1 56 1145

1331 9 688 1263 0 3538 2804 734 33 701

1619 1 1011 1518 0 4586 3233 1353 49 1304

578 1 290 1 288 1

5543

754 8 432 6 322 2

127 91 826 0 453 1

9562

1182 8

3051 2493

5706 3856

6497 5331

647

6882

836

795

3723

4650

5 5 1 5 2 5 2 1 5 2 2 5 3 6 6 1 6 2 6 3 7 Automobile pentru transportul persoanelor Alte materiale de transport Destinate pentru industrie Nedestinate pentru industrie Subansamble, piese i accesorii Bunuri de consum nespecificate n alt parte Durabile Semi-durabile Nedurabile Bunuri nespecificate n alt parte 663 5 115 3 436 5 111 7 6282 1367 3526 1389 976 126 7 123 5 32 423 2 1693 1473 1449 24 3716

6 204 3 142 2 136 5 57 490 1

4 278 0 266 3 251 0 152 2511 Passenger motor cars Other transport equipment Industrial Non-industrial Parts and accessories Consumer goods not elsewhere specified Durable Semi-durable Non-durable Goods not elsewhere specified

840 626 602 24 2257

957 712 648 64 2981

719 8 153 7 388 7 177 4

695 0 138 3 233 9 322 7

5737 879 1844 3015

6401 957 2142 3303

122

146

100

70

29

67

56 8

Comerul internaional, conform Clasificrii Produselor pe Activiti (CPA 2008)

18.5 Activities (CPA 2008)


C o d C P A C od e C P A 0 1 0 2 0 3 Denumirea activitii Name of activity

International trade, according to Classification of Products by


milioane euro / euro million

Export FOB

Import CIF

TOTAL Produse ale agriculturii i vntorii Products of agriculture and hunting Produse ale silviculturii i exploatrii forestiere Products of forestry and logging Pete i alte animale acvatice, produse de acvacultur Fish and other fishing products, aquaculture products Crbune i lignit Coal and lignite Petrol brut i gaze naturale Crude petroleum and natural gas Minereuri metalifere Metal ores Alte minerale i produse de carier Other mining and quarrying products Produse alimentare Food products Buturi Beverages Produse din tutun Tabacco products Produse ale industriei textile Textile products Articole de mbrcminte Wearing apparel Piei i produse din piele Leather and related products Produse rezultate din prelucrarea lemnului (exclusiv mobilier), articole din paie i din alte materiale vegetale mpletite Wood and products of wood (except furniture); articles of straw and plaiting materials 1 7 1 9 Hrtie i produse din hrtie Paper and paper products Produse de cocserie; produse obinute din prelucrarea ieiului

200 8 337 25 136 8 26

2009 29084 1299 16

201 0 373 68 181 8 30

2008 57240 1263 18

2009 38953 1054 24

201 0 469 02 121 4 33

20

24

29

0 5 0 6 0 7 0 8 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

*) 35 16 428 69 263 615 281 8 108 6

2 27 19 538 57 365 632 2244 1031

7 34 37 29 868 69 382 750 235 6 118 7

384 5350 483 138 2765 283 76 2431 880 974

93 2708 116 77 2509 180 82 1899 702 873

77 315 3 303 91 252 0 160 69 219 0 725 101 3

954

920

120 1

586

358

367

226

140

194

863

784

846

302 9

1601

180 0

1430

809

146 7

Coke and refined petroleum products 2 0 2 1 Substane i produse chimice Chemicals and chemical products Produse farmaceutice de baz i preparate farmaceutice Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 2 2 2 3 Produse din cauciuc i mase plastice Rubber and plastic products Alte produse din materiale nemetalice Other non metallic mineral products 167 114 8 264 377 597 155 7 251 1846 1933 213 2 226 7 746 184 5 1045 150 8 3634 3148 365 0

1144 202

2424 1256

1867 711

56 9

PDF to Wor