Sunteți pe pagina 1din 30

MULTIPLE CHOICE 1) Care este tara cu ponderea maxima a transporturilor in PIB ?

1 2 3 4 5 SUA Germania Grecia Spania Romnia

ANS: 5 2) Identificati parametrul care nu influenteaza curentul traficlui de calatori i ntre localitatile A si B. 1 2 3 4 5 viteza de deplasare coeficientul ce caracterizeaza dorinta de a calatori numarul de locuitori in localitatea A numarul de locuitori in localitatea B distanta dintre localitati

ANS: 1 3) Identificati in ce sistem de transport sunt valabile urmatoarele afirmatii : pentru marirea gradului de securitate se practica un sistem dublu de semnalizare ,pe cale macanica cu ajutorul cablurilor si pe cale electrica cu semnale luminoa se. 1 2 3 4 5 transport transport transport transport transport maritim aerian feroviar rutier fluvial

ANS: 3 4) Constructia barajelor hidroenergetice de la Portile de Fier I a dus la o rupe re de nivel pe calea navigabila.Care este inaltimea de ecluzare la Portile de Fi er I ? 1 2 3 4 5 11,5m 40m 20m 23,5 37m

ANS: 4 5) Selectati din notiunile de mai jos pe cele false,in legatura cu punctele de v edere care servesc la analiza elasticitati cererii de transport persoane. A.motivul calatoriei B.locul transporturilor in economie C.metoda de plata D.lungimea calatoriei E.logistica sistemelor de transport

F.venitul persoanelor in cauza 1 2 3 4 5 A+B B+C C+D A+C B+E

ANS: 5 6) Selectati afirmatiile false din notiunile urmatoare legate de componentele se rviciului de transport marfa. A.timpul de tranzit B.cererea pentru produs neelastica C.increderea clientilor D.accesibilitatea in teren E.greutati de aprovizionare F.potential de a furniza servicii speciale G.siguranta marfurilor transportate 1 2 3 4 5 A+B A+C C+D B+E F+G

ANS: 3 7) O autobaza detine 10 autocamioane dintre care doua sunt defecte.In luna iunie au existat comenzi pentru 7 autocamioane .Sa se calculeze coeficientul de utili zare a parcului CUP respectiv coeficientul cu stare tehnica a parcului CST pentr u luna iunie. 1 2 3 4 5 0,8 ;0,9 0,7 ;0,8 1,25 ;1,428 1,428 ;1,25 1,143

ANS: 2 8) Un autobuz interurban avand capacitatea ncp = 45 locuri pe scaune, circula ti mp de o saptamana, realizand urmatoarele : nc1 = 45 cal ; L1 = 200 km ; nc2 = 60 cal. ;L2 = 60 km ;nc3 = 50 cal. ; L3 = 300 km ;nc4 = 40 cal. ;L4 = 280 km nc5 = 45 cal. ;L5 =240 km. Sa se calculeze coeficientul de utilizare a capacitatii de transport CUC,in cursul saptamanii ,avand in vedere ca autobuzul poate circula zilnic Lpas = 400 km. 1 2 3 4 5 0,551 0,508 1,814 1,968 1

ANS: 1

9) Indicati mijlocul de transport la distanta cu cea mai indelungata viata. 1 2 3 4 5 transportul cu animalele de povara transportul cu animale de tractiune transportul pe apa calea ferata vehicule rutiere autopropulsate

ANS: 3 10) Carui mod de transport ii sunt caracteristice urmatoarele avantaje :accesibi litate maxima in teren, transport din poarta in poarta ,viteze mari de deplasare cheltuieli acceptabile,protectie superioara a marfurilor ( calatorilor )? 1 2 3 4 5 feroviar aerian auto naval prin conducte

ANS: 3 11) La reorganizarea SNCFR conform ordinului nr.12/1998 s-a produs divizarea ace steia in mai multe componente.Indicati nr.acestora din urmatoarele : 1 2 3 4 5 4 5 6 2 9 componente componente componente componente componente

ANS: 2 12) In ultima vreme transportul in containere a luat un avant deosebit. Care sun t dimensiunile unui transcontainer conform prescriptiilor ISO ( 1foot=304,8 mm) ? 1 2 3 4 5 6000 x 2500x2500 6055x2435x2435 6096x 2438,4 x2438,4 6025 x 2400 x 2400 6000 x 2400 x 2435

ANS: 2 13) Selectati din notiunile de mai jos,acea calatorie pentru care cererea de tra nsport este elastica in raport cu pretul calatoriei. 1 2 3 4 5 calatorie calatorie calatorie calatorie calatorie de de de la la afaceri vacanta serviciu medic scoala

ANS: 2 14) Selectati din modurile de transport prezentate mai jos grupul care corespund e mai bine transportului de minereuri ( in ordinea importantei si prin continut) . 1 2 3 4 5 fluvial,aerian,rutier rutier,prin conducte , fluvial aerian,maritim,prin conducte maritim,feroviar ,rutier prin conducte, maritim,feroviar

ANS: 4 15) Autocamioanele unei autobaze lucreaza in mod obisnuit 15 ore din 24.Sa se de termine coeficientul de utilizare a zilei de lucru CUZ,daca in ziua considerata autocamioanele au lucrat 12 ore. 1 2 3 4 5 0,75 0,50 0,80 0,625 1,5

ANS: 3 16) Un autobuz lucreaza timp de o saptamana pe diferite urmatoarele distante : L1 =450 km;L2 = 400 km;L3 = 325 km.Timpii de circulatie au fost : t1 = 10 h;t2 = 8 h;t3 h;Sa se calculeze viteza medie tehnica a autobuzului Vt 1 2 3 4 5 44,27 41,66 40,10 49,66 42,27 km km km km km /h /h /h /h /h relatii,parcurgand pe zi km;L4 = 450 km;L5 = 500 = 9 h;t4 = 10 h;t5 = 11 [ km /h ].

ANS: 1 17) Identificati afirmatia falsa dintre urmatoarele caracteristici ale transport ului. 1 a 2 3 4 5 transportul mare transportul transportul transportul transportul determina utilitatea de timp si de loc in cazul productiei pe scar stimuleaza dezvoltarea regionala influenteaza amplasarea activitatilor productive este un factor de destabilizare a preturilor pe piata contribuie la stabilirea costurilor productiei

ANS: 4 18) Carui mod de transport ii corespund urmatoarele caracteristici ; nu necesita amenajarea cailor de transport,are capacitatea de incarcare foarte mare,asigura tarife reduse,vitezele de deplasare sunt mici,este ingreunat de anotimpul rece.

1 2 3 4 5

feroviar aerian auto naval prin conducte

ANS: 4 19) Indicati carei categorii de drumuri ii sunt caracteristice urmatoarele trasa turi :sunt destinate exclusiv transportului auto,suprafata de rulare este realiz ata din asfalt sau beton de foarte buna calitate ;sensurile de mers sunt separat e ntre ele, nu prezint curbe strnse, sunt prevzute cu sisteme eficiente de drenaj et c. 1 2 3 4 5 drumuri modernizae autostrazi drumuri cu inbracaminti usoare drumuri de macadam drumuri de pamant

ANS: 2 20) Din dorinta de a spori eficienta transporturilor au aparut sistemele de tran sosea ? sport combinat.Cum se numeste sistemul combinat de transport cale ferata 1 2 3 4 5 Bacat Seabee Birdybock transport Fishback transport Piggyback transport

ANS: 5 21) Selectati din formele de calatorie prezentate mai jos pe acelea care indica deplasarile urbane. A.calatorii B.calatorii C.calatorii D.calatorii E.calatorii F.calatorii 1 2 3 4 5 A+B+C B+C+E B+D+F C+E+F B+D+F de la de la in la afaceri magazin vacanta serviciu strainatate medic

ANS: 3 22) Selectati din urmatoarele moduri de transport ,grupurile care satisfac trans porturile petroliere. A.fluvial,aerian,rutier

B.rutier,prin conducte,fluvial C.aerian,maritim,prin conducte D.maritim,feroviar,rutier E.prin conducte.maritim,feroviar 1 2 3 4 5 A+B+C B+C+D B+D+E C+D+E A+C+D

ANS: 3 23) Un autocamion are de facut o cursa de 600 km de la autobaza la locul de desc arcare.Sa se calculeze coeficentul de utilizare a parcursului CUPs,daca pentru a ajunge la locul de incarcare autovehiculul a parcurs 50 km. 1 2 3 4 5 1,083 0,923 1,090 0,917 0,870

ANS: 4 24) Un autobuz a parcurs intr-o zi de lucru L=400Km consumand pentru aceasta t=9 h de mers efectiv.Stiind ca durata totala a deplasarii cuprinde si stationarile ts=3h,sa se determine viteza medie de exploatare Ve [ Km/h]. 1 2 3 4 5 35,4Km/h 32,3Km/h 33,3Km/h 37,4Km/h 31,0Km/h

ANS: 3 25) Identificati dintre emisiile motoarelor cu ardere interna pe cea care nu con tribuie la poluarea atmosferica . 1 2 3 4 5 monoxid de carbon compusi de benzen hidrocarburi gazoase apa oxid de azot

ANS: 4 26) Carui mod de transport ii corespund urmatoarele caracteristici:nu necesita a menajarea cailor de transport, asigura viteze mari de deplasare, ofera siguranta maxima in exploatare,costurile de exploatare sunt foarte ridicate,consuma mari cantitati de combustibil superior, capacitate de transport relativ mica? 1 feroviar 2 aerian 3 auto

4 naval 5 prin conducte ANS: 2 27) Care este sistemul de transport cu evolutia cea mai spectaculoasa la sfarsit ul mileniului al doilea ? 1 2 3 4 5 sistemul sistemul sistemul sistemul sistemul aerian feroviar naval rutie prin conducte

ANS: 4 28) Selectati din afirmatiile enumerate in continuare,referitoare la caracterist icile transportului feroviar,pe cea falsa : 1 efectueaza transporturi de masa,in siguranta in orice anotimp,continuu,ziua si noaptea 2 se pot transporta marfuri grele,de diferite gabarite 3 transportul este economic pentru ca nu necesita investitii mari 4 efectueaza transporturi pe distante mari 5 poate asigura cu mijloace prorii manipularea marfurilor si depozitarea lor ANS: 3 29) In figura alaturata se prezinta patru locuri ( A,B,C,D ) in care se fabrica cu preturi unitare diferite ( Px ) produsul x ,in scopul desfacerii in localitate a A .Stiind ca pretul transportului pe unitatea de produs (Ct ) este de asemenea diferit, sa se indice producatorul a carui prestatie nu este competitiva ceea ce va duce la eliminarea lui de pe piata daca nu isi ia masuri. 1 2 3 4 A B C D

ANS: 1 30) Selectati indicatorii economici din urmatoarea multime de indicatori. A.indicatori de utilizare a mijloacelor de transport ; B.productivitatea in serviciile de transport ; C.indicatori de utilizare a parcursului ; D.indicatori de utilizare a capacitatii de transport ; E.costul serviciilor de transport ; F.profitul companiei de transport. 1 2 3 4 5 A+B+C B+C+D B+D+E B+E+F D+E+F

ANS: 4 31) Un autobuz lucreaza timp de o saptmana (za = 5 zile lucratoare ) pe diverse relatii, parcurgand zilnic urmatoarele distante ; L1 = 450 km ;L2 = 400 km ;L3 = 350 km ;L4 = 425 km ;L5 = 500 km. Sa se calculeze parcursul mediu zilnic PMZ. 1 2 3 4 5 450 km 404,2 km 413,3km 444 km 425 km

ANS: 5 32) Un autobuz care a lucrat ttM= 10 ore ,a transportat nc = 45 calatori pe dist anta L=400 km.Sa se determine prestatia orara specifica H [cal x km/h ]. 1 2 3 4 5 1771 1800 1671 1871 1700 cal.km/h cal.km/h cal.km/h cal.km/h cal.km/h

ANS: 2 33) Identificati afirmatia falsa dintre componentele logisticii compozite. 1 marimea stocurilor si planificarea miscarii lor 2 informatiile care se refera la prelucrarea comenzilor,stabilirea de prognoze a le cererii 3 depozitarea si manipularea produselor 4 transportul ( planificarea, programarea, perfecionarea mijloacelor de transport ) 5 servisarea mijloacelor de transport ANS: 5 34) Carui mod de transport ii corespund urmatoarele caracteristici : cost redus al transportului, nu depinde de conditiile atmosferice,fiabilitate superioara,ac cesibilitate limitata de existenta caii de deplasare,necesita investitii mari de realizare,asigura un transport continuu,blocheaza o mare cantitate de marfa in sistem? 1 2 3 4 5 feroviar aerian auto naval prin conducte

ANS: 5 35) Care este tonajul maxim acceptat pe o axa a unui autovehicul rutier de legea drumurilor din Romania ? 1 8 tone

2 3 4 5

13 tone 9 tone 10 tone 11 tone

ANS: 4 36) Stabiliti ordinea prin care definitiile de mai jos caracterizata mai bine ce rerea de transport. A. categorie economica care se masoara in tone x km .sau pasager x km B.document prin care un client solicita de la o firma de transporturi efectuarea unui serviciu de transport ; C.vointa oamenilor de a plati pentru serviciile de transport si felul in care ac easta vointa se modifica atunci cand preturile acestor servicii variaza. 1 2 3 4 5 A+B+C B+A+C A+C+B C+A+B B+C+A

ANS: 4 37) Selectati din modurile de transport indicate mai jos,grupul care corespunde cel mai bine calatoriei la medic ( in ordinea importantei si prin continut ). 1 2 3 4 5 fluvial,aerian,feroviar maritim,rutier,aerian aerian,maritim,prin conducte maritim,feroviar,rutier rutier, feroviar, aerian

ANS: 5 38) Selectati din urmatorii indicatori tehnico-economici pe cei de exploatare. A.coeficientul de utilizare a parcului (CUP) B.productivitatea in serviciile de transport marfa (PM) C.coeficientul de utilizare a locurilor (CUL) D.viteza medie tehnica (Vt) E.costul unitar in serviciile de transport (CU) F.profitul in serviciile de transport (Prf) 1 2 3 4 5 A+B+C B+C+D A+C+D C+D+E D+E+F

ANS: 3 39) Intr-o saptamana un autocamion efectueaza nc=8 curse,avand urmatoarele parcu rsuri L1=80Km ;L2=100Km :L3=120Km ;L4=200Km ;L5=180Km ;L6=200Km ;L7=60Km ;L8=300 Km. Sa se calculeze distanta medie de transport Dm.

1 2 3 4 5

176Km 160Km 155Km 170Km 200Km

ANS: 3 40) O coloana de autocamioane cu sarcina utila de 6t a realizat o prestatie de t ransport de Q = 100.000 tkm, circuland timp de 5 zile (Za). Sa se determine prod uctivitatea coloanei de autocamioane PM. 1 2 3 4 5 3077 tkmef /t capacitate zi 3333,3 tkmef /t capacitate zi 3133tkmef /t capacitate zi 3033 tkmef /t capacitate zi 3433 5tkmef /t capacitate zi

ANS: 2 41) Sa se indice a cui clasificare se face in functie de criteriile urmatoare:st area de agregare ;greutate specifica ;modul de incarcare descarcare ;conditiile d e transport, depozitare ,conservare ;cantitatile de transportat. 1 2 3 4 5 viteza de transport serviciile de transport marfurile transportate scopul transportului transportul de calatori

ANS: 3 42) Locomotivele se clasifica dupa sursa de putere si transmiterea la roti a ace steia Sa se indice afirmatia falsa din insusirea de mai jos. 1 2 3 4 5 cu aburi diesel-hidraulice diesel-electrice electrice turbo-diesel

ANS: 5 43) Indicati care este cea mai potrivita nava pentru transportul unui grup de tu risti organizat de A.C.R. de la Atena la Alexandria , cu autocarul. 1 2 3 4 5 feribot cargou RO-RO pachebot nava de croaziera cargou de marfuri generale

ANS: 1 44) Care din definitiile de mai jos se potriveste mai bine notiunii de elasticit

ate a cererii de transport ? 1 sensibilitatea beneficiarului de servicii de transport la modificarile de pret 2 modificarea cererii de transport in functie de conditiile climaterice 3 modificarea necesitatii de transport in functie de sistemul de transport folos it ANS: 1 45) Selectati din modurile de transport prezentate mai jos grupul care corespund e cel mai bine calatoriei de afaceri (in ordinea importantei si prin continut). 1 2 3 4 5 fluvial,aerian,feroviar maritim,rutier,aerian rutier,feroviar,aerian fluvial,rutier,aerian aerian,feroviar,rutier

ANS: 5 46) Identificati relatia de calcul pentru coeficientul de utilizare a parcului d intre urmatoarele formule: 1 2 3 4 5 UP = = UP = = CUP = = CUP = = CUP = =

ANS: 4 47) Un autocamion cu capacitatea de incarcare Tutil.= 6t,efectueaza un numar nc = 5 curse,avand incarcare diferita pe cursa, dupa cum urmeaza :T1 = 6t ,T2 = 5,8 t, ;T3 = 5,5t ;T4 = 5t ;T5 = 4,5t . Sa se calculeze coeficientul de utilizare a tonajului CUT. 1 2 3 4 5 0,846 0,893 1,12 1,18 1,00

ANS: 2 48) Stiind ca retributia lunara a unui conducator auto este de 4000 um sa se det ermine costul unitar Cu ( um/ tKm ) al acestei cheltuieli variabile, stiind ca p arcursul mediu zilnicPMZ = 500Km,coeficientul de utilizare a tonajului este CUT = 0,75 ,sarcina utila Tutil= 10 tone,numarul de zile active este Za=25. 1 2 3 4 5 0,5um/tkm 0,067um/tkm 0,8um/tkm 0,4um/tkm 0,0427um/tkm

ANS: 5 49) Selectati din enunturile de mai jos,referitoare la caracteristicile folosiri i serviciului remorca pe vagon platforma ,pe cele false. A.cresc costurile de manipulare si depozitare B.se reduc costurile cu reparatiile si intretinerea mijloacelor de transport aut o C. se reduc costurile cu intretinerea drmurilor D.creste poluarea atmosferica si sonica E.se reduc costurile cu combustibilul F.se reduce aglomeratia pe caile rutiere 1 2 3 4 5 A+B B+C A+C A+D E+F

ANS: 4 50) Identificati afirmatiile false din cele prezentate mai jos,in legatura cu pr incipalele supozitii care au stat la baza modelului de amplasare a lui Alfred We ber. A.Exista o accesibilitate de transport uniforma pentru toate locurile si cheltui elile de transport sunt direct proportionale cu tona x km.indiferent de marfa tr ansportata ; B.Oferta de brate de munca este disponibila in mod egal si la costuri care varia za invers proportional cu distanta dintre domiciliu si locul de munca ; C.Unele din materialele brute folosite in productie sunt disponibile oriunde si la acelasi pret. D.Alte materiale brute se gasesc numai pe anumite amplasamente fixe,avand pretur i care se modifica cu amplasarea ; E.Materialele brute pot fi de doua feluri :pure (nepierzand din greutate prin pr elucrare)si impure (pierzand din greutate la prelucrare ). 1 2 3 4 5 A+B B+C C+D B+D C+E

ANS: 4 51) Cele patru autocamioane ale unei coloane de transport,au lucrat intr-o zi,du pa cum urmeaza : T1 = 6,5t ; L1 = 85km ; T2 = 6t ;L2 =100km ; T3 = 5t ; L3 = 120 km ; T4 = 5,5t ;L4 = 200km ; Sa se calculeze volumul total al transportului ( vo lumul prestatiei ) in ziua respectiva Q. 1 2 3 4 5 3205,5 tkm 3630 tkm 2852,5 tkm 2652,5 tkm 3452,5 tkm

ANS: 3 52) Stiind ca pe un parcurs de 5000 km s-au consumat 1200 l motorina,avand pretu l de 30 um/l,sa se determine costul zilnic al motorinei in conditiile cand s-a c irculat Za=12 zile 1 2 3 4 120 um/zi 3600 um/zi 3000 um/zi 1500 um/zi

ANS: 3 53) Identificati dintre atributiile enumerate mai jos pe aceea care nu i se poat e pretinde sofer de autotren. 1 2 3 4 sanatate si rezistenta fizica pricepere tehnica in domeniul autovehiculelor folosirea unui vocabular colorat cunostinte de legislatia circulatiei

ANS: 3 54) Selectati din formele de calatorie de mai jos acele calatorii pentru care ce rerea de transport este inelastica in raport de pret : A. B. C. D. E. F. 1 2 3 4 calatorii calatorii calatorii calatorii calatorii calatorii A+B+C B+C+D B+C+E D+E+F de vacanta de serviciu de scoala individuale (in interes personal, la distanta) in interes de afaceri la magazin

ANS: 3 55) Care dinte notiunile ce urmeaza reprezinta determinanti ai cererii de transp ort cu automobilul personal in raport de venitul familiilor : A. amploarea cerintelor de calatorie, la serviciu, la cumparaturi, in vacanta; B. numarul de km deplasare, ce revine pe un automobil personal intr-o perioada d e timp; C. marimea proprietatii pentru automobilul personal; D. oportunitatea folosirii automobilului; E. asigurarea unei capacitati adecvate retelei rutiere in desfasurarea traficulu i cu automobilele. 1 2 3 4 A+B B+C C+D D+E

ANS: 2 56) Identificati afirmatiile false din cele prezentate mai jos in legatura cu pr incipalele supozitii care au stat la baza modelului de amplasare a lui von Thune n : A. Orasul ca piata de desfacere a produselor agricole este plasat in centrul une i zone largi, cu fertilitate uniforma, unde se face agricultura; B. Orasul primeste produse agricole de oriunde si preturile sunt fixcate de furn izorii agricoli; C. Furnizorii sunt constienti de necesitatea maximizarii profitlui si sunt liber i sa faca orice fel de agricultura; D. Exista o singura forma de transport pentru toate fermele si transportul se fa ce in linie dreapta; E. Fiecare ferma isi alege mijlocul de transport, precum si traseul de efectuare a deplasarii; F. Cheltuielile de transport variaza ca marime proportional cu numarul de tone x km realizat, indiferent de felul marfii transportate. 1 2 3 4 5 A+C B+C C+D D+E B+E

ANS: 5 57) Care din afirmatiile ce urmeaza exprima determinantii caracterulzui derivat al cererii de transport, pentru incarcatura : A. deriva din B. deriva din ile regionale C. deriva din D. deriva din E. deriva din F. deriva din 1 2 3 4 5 A+D B+C B+E C+F D+E nivelurile preturilor practicate de transportatori; conditiile de plata (cost) ale transportului, in relatie cu pretur ale bunurilor; marimea cantitatilor de incarcatura oferite la transport; ponderea platilor cu transportul in pretul final al bunurilor; cererea de consum a produsului transportat; impactul componentelor serviciului asupra cererii de incarcatura.

ANS: 3 58) Selectati raspunsurile care se refera la terminalul rutier de colectare si d istribuire : A. terminalul este locul unde incarcaturile complete aduse cu vehiculele de lini e sunt desfacute in expeditiile originare, iar ulterior acestea sunt distribuite ; B. terminalul se amplaseaza intr-o pozitie avantajoasa fata de terminalele care le alimenteaza; C. terminalele se constituie in orase sau in anumite amplasament e centrale fiind locurile de plecare si de sosire a vehiculelor de linie; D. terminalul colecteaza expeditiile mici cu vehicule de oras, apoi le selecteaz a si le grupeaza in incarcaturi mari cu destinatii comune; E expeditiile consolidate ce ajung la terminal se selecteaza si ulterior se form

eaza noi incarcaturi complete care se deplaseaza cu vehicule in linie; F. terminalul este amplasat la o distanta corespunzatoare duratei maxime de cond ucere a vehiculului de la locul de plecare. 1 2 3 4 5 A+B+E A+C+D A+C+F B+C+E B+D+F

ANS: 2 59) Care dintre afirmatiile ce urmeaza, privitor la caracteristica de individual itate a automobilului personal este falsa : A. B. C. D. E. 1 2 3 4 5 C B A D E culori si finisaj sisteme de sunet si control climatic lipsa confortului interior stiluri de caroserii mecanisme de siguranta

ANS: 1 60) 60. Un autocamion avand capacitatea de incarcare Tutil = 6,5 to, face un num ar de curbe nc = 5, folosind un coeficient mediu de utilizare a tonajului CUT = 0,823. Sa se determine cantitatea de marfa transportata T. 1 2 3 4 5 27,5 to; 26,0 to 28,15 to 26,75 to 39,49 to

ANS: 4 61) Identificati afirmatiile false in legatura cu zonele de cultura care apar in modelul elaborat de von Thunen : A. in imediata apropiere a orasului se mentine o zona cu pasuni si paduri, care asigura pretectia mediului si creeaza o baza de agrement pentru locuitori; B. din urmatoarea zona se aduce lemnul de constructie si de foc; C. urmeaza zona producatoare de grau si nutreturi; D. urmeaza doua zone in care se cultiva grau si secara din ce in ce mai putin, a lternand cu pasuni si terenuri necultivate; E. in zona cea mai indepartata sunt plasate pasunile care produc vite de sacrifi cat si branzeturi; f. in zona cea mai indepartata sunt plasate pasunile care pro duc vite si produse lactate. 1 A+B 2 B+C

3 C+D 4 A+E 5 A+F ANS: 5 62) Care dintre caracteristicile de mai jos este falsa privind sensibilitatea ca latoriilor de afaceri la folosirea avionului : A. B. C. D. E. r. 1 2 3 4 5 A B C E D confortul; programul de zbor; pretul de transport; continutul pachetului de servicii; unele facilitati, cum sunt rezervarile anticipate sau sincronizarea zborurilo

ANS: 3 63) Precizati care sunt raspunsurile false, din cele care urmeaza, in relatie ci continutul (caracteristicile) serviciului de transport pentru marfa : A. B. C. D. E. F. G. 1 2 3 4 5 accesibilitate; incredere sau regularitatea livrarii; cheltuieli de transport rezonabile; timpul de tranzit; potentialul de a furniza servicii speciale; siguranta; evitarea discrimanarilor. A+C B+F C+G D+F E+G

ANS: 3 64) Selectati raspunsurile care se refera la terminalul rutier de separare si re grupare : A. terminalul este locul unde incarcaturile complete aduse cu vehiculele de lini e sunt desfacute in expeditiile originare, iar ulterior acestea sunt distribuite ; B. terminalul se amplaseaza intr-o pozitie avantajoasa fata de terminalele care le alimenteaza; C. terminalele se construiesc in orase sau in anumite amplasamente centrale fiin d locurile de plecare si de sosire a vehiculelor de linie; D. terminalul colecteaza expeditiile mici cu vehicule de oras, apoi le selecteaz a si le grupeaza in incarcaturi mari cu destinatii comune; E. expeditiile consolidate ce ajung la terminal se selecteaza si ulterior se for

meaza noi incarcaturi complete care se deplaseaza cu vehicule de linie; F. terminalul este amplasat la o distanta corespunzatoare duratei maxime de cond ucere a vehiculului la locul de plecare. 1 2 3 4 5 A+D B+E C+F C+E D+F

ANS: 2 65) Selectai din noiunile enumerate in continuare pe cele false in legtura cu autom obilul personal(privat); A. B. C. D. E. F. G. H. 1 2 3 4 5 sigurana individualism funcionalitate confort oportunitate regularitate economie viteza A+C B+E C+F D+G E+H

ANS: 3 66) Un autocamion transporta 9t marfa pe distanta L=450 km.Se dau urmtoarele : -autovehiculul consuma 30 1 motorina /100 km (costul motorinei este 30u.m./l) -oferul este pltit cu 3 u.m. /h -timpul de rulaj a fost t=10 h -luna conine z=25 zile lucratoare -amortismentul reprezint A=1000u.m. /luna -cheltuielile fixe cu intretinerea pe autobaza care revin pe autocamion sunt 500 u.m./luna. Sa se determine costul unitar [u.m./tkm] 1 2 3 4 5 0,92u.m./tkm 0,916u.m./tkm l.022u.m./tkm U2u.m./tkm l u.m./tkm

ANS: 3 67) tiind ca pe un parcurs de 5000 km s-au consumat 1200 1 motorina .avnd preul de 30 u.m. /l sa se determine costul zilnic al motorinei ,in condiiile cnd s-a circul at z=12 zile 1 l20u.m. /zi 2 3600u.m./zi 3 3000u.m./zi

4 3200u.m./zi 5 l500u.m./zi ANS: 3 68) Selectai din enunurile de mai jos pe cele false in legtura cu sistemul de trans port combinat Piggy back : A.asigura deplasarea remorcilor auto,eventual a ntregului autotren, pe platforme de cale ferata; B.asigura deplasarea containerelor normalizate pe platforme de cale ferata ; C asigura transportul autovehiculelor pe nave specializate D asigura transportul lepurilor (sau barajelor)incarcate pe nave maritime special izate E. imbina avantajele si dezavantajele celor doua moduri de transport; rutier si feroviar. 1 2 3 4 5 A+B A+C B+C C+D D+E

ANS: 4 69) Indicai unde se va deplasa locul de prelucrare conform modelului lui Alfred W eber,cand exista o piaa si doua surse de materiale pure,unul disponibil intr-un l oc ,celalalt disponibil oriunde. A.intre sursa unica si piaa B. oriunde C.undeva intre a doua sursa si piaa D.la intersecia medianelor triunghiului format de cele doua surse si piaa (triungh iul lui Weber) E.langa piaa ;se economisete transportul primului material . 1 2 3 4 5 A C A B D

ANS: 5 70) Care din afirmaiile ce urmeaz exprimnd efectele creterii veniturilor asupra cere rii de transport ,este falsa : A.pe termen lung ,se va trece la achiziionarea de automobile personale si se vor restrnge cltoriile cu mijloacele de transport publice ; B pe termen scurt ,cltoriile la serviciu vor deveni mai puin inelastice ;' C.se vor efectua mai multe calatorii D.se va imbunatatii structura de voiaj a cltoriilor achiziionate E.se va trece de la achiziionarea serviciilor publice de calitate inferioara la s ervicii publice de calitate superioara ;

1 2 3 4 5

E D A C B

ANS: 2 71) Care din afirmaiile ce urmeaz este falsa,in legtura cu avantajele serviciului l a transportul rutier: A.viteza comerciala relativ mare ; B.durata redusa de ncrcare comparativ cu alte moduri de transport; C.accesibilitate mare ; D.gradul mic al distrugerilor si cerine reduse de ambalare a mrfurilor ; E.ponderea mare a costurilor fixe 1 2 3 4 5 B A C D E

ANS: 5 72) Selectati din afirmaiile enumerate in continuare rspunsul fals care se refera la elementele de exploatare forte ale caii ferate: A. manifesta ,in comparaie cu alte moduri de transport ,un inalt grad de responsa bilitate in privina pierderilor si distrugerilor cauzate expediiilor ; B.este unul din principalii participani ai transportului multimodal C.ofer o accesibilitate maxima D.comparativ cu mijloacele rutiere predomina pe piaa incarcaturilor de volum mare si valoare redusa deplasate pe distante mari; E.prin diversitatea tipurilor de vagoane asigura o oferta bine adaptata comparat iv cu exigentele cererii. 1 2 3 4 5 C B A D E

ANS: 1 73) Din afirmaiile de mai jos selectatii-le pe acelea care reprezint caracteristic iile transportului urban de persoane: A. transportul de tranzit se substituie de multe ori cu transportul de paratranz it; B. autobuzele de tranzit domina in ansamblu transportul public urban ; C. sistemul transportului urban de persoane este o combinaie de moduri publice si personale de transport ;

D. transportul de pasageri are loc adesea in comun cu transportul de marfa,uneor i cu aceleai vehicule; E. piaa transportului urban de pasageri este influenat de condiiile atmosferice F. mersul pe jos este componenta cea mai importanta in proiectarea tranzitului u rban ; G. cele mai multe sisteme urbane de transport folosesc in comun calea publica ur bana. 1 2 3 4 5 A+D+E A+F+G B+C+E B+C+G C+D+G

ANS: 4 74) Costul unitar al prestaiei unui autocamion este Cu=lum/tkm.Daca autocamionul a realizat q=1.000.000tkm prestaie iar ncasrile au fost 1=1.100.000 u.m. .Sa se det ermine tariful pe tkm si profitul realizat Prf. A. B. C. D. E. 1 2 3 4 5 A B E D C 2u.m./tkm/200.000u.m 0,2u.m./tkm/20.000u.m l,1u.m./tkm/100.000 u.m. 0,lu.m.tkm/10.000u.m. O,15u.m./tkm/15.000 u.m.

ANS: 5 75) Un tren compus din i = 4 vagoane ,avnd capacitatea de n=125 locuri circula pe ruta Brasov-Intorsura Buzului avnd urmtoarea incarcare ;vg. 1=70 pasageri,vg.2= lOOpasag . Vg.3=55pasageri,vg.4=80 pasageri.Sa se determine coeficientul mediu de ocupare a locurilor. A.0,4375 B.0,71 C.0,53 D.0,61 E.0,69 1 2 3 4 5 A C E B D

ANS: 4 76) Selectai din enunurile de mai jos ,referitoare la caracteristicile automobilul ui personal ,pe cele false:

A. B. C. D. E. F. 1 2 3 4 5

se deplaseaz cu viteze medii,relativ mari; se afla in permanenta la dispoziia proprietarului; se deplaseaz de obicei pe ruta cea mai directa ; asigura o sigurana sporita in circulaie ; poate oprii oriunde la dorina oferului sau pasagerului; circula de obicei cu un coeficient maxim de ocupare a locurilor ; A+B B+C B+D C+D D+F

ANS: 5 77) Indicati unde se va amplasa locul de prelucrare conform cu modelul lui Alfre d Weber, cnd exista o piaa si doua surse de materiale impure ,necesare in cantiti eg ale si plasate punctiform,astfel incat sursele si piaa sa formeze un triunghi. A.pe linia ce unete cele doua surse B.langa piaa C.oriunde D.in interiorul triunghiului lui Weber ,mai aproape de sursa care prezint o conce ntraie mai mica de substana utila E.in centrul de greutate al triunghiului lui Weber. 1 2 3 4 5 C D E A B

ANS: 2 78) Selectati din tipurile de calatorii de mai jos pe acelea care indica deplasri le interurbane: A. B. C. D. E. F. 1 2 3 4 5 calatorii calatorii vizite la calatorii calatorii calatorii A+C B+E C+E C+F D+F la medic in interes de afaceri prieteni la magazin de vacanta la serviciu sau scoal.

ANS: 2 79) Selectati din vehiculele rutiere prezentate mai jos principalele tipuri funci onale folosite la deplasarea incarcaturilor:

A. B. C. D. E. F. 1 2 3 4 5

vehicule vehicule vehicule vehicule vehicule vehicule A+D+E A+E+F B+C+D C+D+F D+E+F

speciale pentru deplasarea containerelor de intervenie de teren de ora de linie

ANS: 2 80) Alegeti din tipurile de servicii enumerate mai jos pe acelea care sunt cupri nse in cadrul conceptului'piggyback service'iniiat si folosit in transportul fero viar nord american: A. B. C. D. E. 1 2 3 4 5 expediii de ncrcaturi cu trenuri locale de marfa ; remorci sau autotractoare cu remorci ncrcate pe vagoane platforma ; containere incarcate pe vagoane platforma; expediii de incarcaturi cu trenuri directe de marfa ; expediii de containere in trenuri bloc,compacte A+B B+C C+D D+E C+E

ANS: 281) Care dintre afirmaiile prezentate in continuare este falsa in legtura cu problemele transportului de persoane ,determinate de factorul de simultaneitate si perisabilitate: A. cu excepia cltoriilor la serviciu ,1a scoal sau a celor pentru care s-au rezervat locuri ,in cele mai multe cazuri decizia de cltorie este luata pe loc ,instantaneu B. serviciile de transport neputand fi stocate locurile neutilizate ,sunt o prod ucie pierduta pentru totdeauna ; C. este stimulata tendina de a se investi mai mult in instalaii si vehicule pentru a avea capaciti in exces ; D. se intensifica competiia intermodala si intra modala ,stimulandu-se serviciile mai avantajoase ; E. caracterul instantaneu al lurii deciziei de cltorie amplifica caracterul de vari abilitate. 1 2 3 4 5 C B A D E

ANS: 4

82) Care este rata profitului unei autobaze care la cheltuieli de 140.000 u.m. a realizat incasari de 160.000u.m. A. B. C. D. E. 1 2 3 4 5 E A B C D 14.28% 13,3% 15% 13,5% 14,5%

ANS: 5 83) Un troleybuz circula pe un traseu format din trei tronsoane avnd urmtoarele lu ngimi ;Ll=3km ;L2=5km ;L3=4km .Numrul de calatori transportai este :ncl=20 ;ncl2=4 0 ;ncl,2,3=80 ;nc2=25 ;nc23=30 ;nc3=30.Sa se calculeze volumul prestaiei troleybu zului in aceasta cursa. 1 2 3 4 5 1795 1855 1730 1585 1735

ANS: 2 84) Selectai din enunurile de mai jos referitoare la transportul urban de pasageri ,pe cele false: A. transportul urban de pasageri este multimodal; B. modurile urbane de transport folosesc in comun drumurile publice(cu excepia me troului); C. autobuzele de tranzit domina transportul public urban ; D. transportul public urban de pasageri folosete aceleai mijloace de transport ca si cel interurban ; E. pentru reducerea polurii aeriene si sonore se folosete in multe cazuri traciunea electrica; F. transportul de pasageri se face adesea in comun cu transportul de marfa. 1 2 3 4 5 A+B B+C C+D D+E D+F

ANS: 5 85) Care dintre afirmaiile de mai jos este falsa in legtura cu factorii ce influene az decizia persoanelor de a calatori:

A.stadiul crizei energetice; B.ambianta fizica ; C.emotivul principal al cltoriei D.preul serviciului; E.starea pasagerului. 1 2 3 4 5 A D E B C

ANS: 1 86) Care dintre afirmaiile ce urmeaz ,exprimnd efectele reducerii veniturilor clieni lor asupra cererii de transport ,este falsa: A. elasticitatea cererii de transport in funcie de venit creste ,pe termen scurt; B. creste elasticitatea asupra proprietii automobilului personal in funcie de venit ,utilizandu-se mai departe aceleai automobile ; C. elasticitatea cererii de transport in funcie de venit scade ,pe termen scurt ; D.elasticitatea cltoriilor de vacanta in funcie de venit creste , E. pe termen scurt ,se trece la achiziionarea serviciilor publice de calitate sup erioara la servicii publice de calitate inferioara. 1 2 3 4 5 A E C D B

ANS: 3 87) Care din rspunsurile ce urmeaz caracterizeaz vahiculul de ora: A. vehiculul este de multe ori o combinaie de autoremorcher(autotractor) si remor ca (trailer) cu trei sau mai multe osii ; B. vehiculul este de obicei mic sub aspectul capacitii de incarcare ; C. vehiculul este constituit prin integritatea unitii de incarcare ,de putere si a sistemului de rulare D. capacitatea de incarcare si de transport este mare ; E. vehiculul face deplasri directe ,de colectare si distribuire,dar asigura si le gtura cu instalaiile altor moduri de transport ; E. vehiculul este folosit pentru servicii de transport speciale (frigorifice .iz oterme ,pentru ciment,pentru produse lichide sau gaza etc.) 1 2 3 4 A+C+D B+C+E B+D+E C+D+F

5 C+E+F ANS: 2 88) Selectai din 'afirmaiile ce urmeaz ,ce privesc avantajele relative ale folosiri i conductelor ,pe cea falsa: A .viteza redusa poate fi privita ca o depozitare temporara a produsului transpo rtat; B. preul redus al serviciului; C. pierderile si distrugerile de produs sunt minime ; D.regularitatea in furnizarea serviciului; E .accesibilitate maxima; 1 2 3 4 5 A E B D C

ANS: 5 89) Una din afirmaiile de mai jos este falsa ,in legtura cu problemele transportul ui de persoane,determinate de factorul de substituie: A. competiia intre modurile de transport urbane avnd in vedere preturile si servic iile oferite; B. competiia asupra fondurilor publice avnd in vedere confortul ,viteza si sigurana cltoriei; C. competiia asupra venitului disponibil care afecteaz in mare msura cltoriile de plce re; D. competiia dintre clase bazata pe diferentele de calitate ,ce are loc intre ser viciile aceluiai transportator; E. competiia din interiorul fiecrui mod de transport avnd in vedere serviciile si p returile , 1 2 3 4 5 E D C B A

ANS: 2 90) In localitile A si B aflate la distanta D=1000 km una fata de alta se fabrica acelai produs cu acelai cost de fabricaie: Sa se determine linia df delimitare a pi eelor tiind ca produsul din A se transporta cu un cost CA=20u.m./100km iar parcurs ul din B se transporta cu un cost CB=40u.m./100km : A. B. C. D. E. la la la la la 500 333 333 300 300 km km km km km fata fata fata fata fata de de de de de A A B A B

1 2 3 4 5

B C E D A

ANS: 3 91) Un autobuz circula pe un traseu de 10 km avnd 40 persoane la bord ;urmatorii 15 km sunt parcuri cu numai 30 de pasageri .Sa se determine coeficientul de utili zare a capacitii de transport tiind ca autobuzul are o capacitate de 50 de locuri. A.0,888 B.0,75 C.0,68 D.0,80 E.0,60 1 2 3 4 5 D C E B A

ANS: 3 92) Selectai din enunurile de mai jos ,referitoare la factorul de variabilitate in domeniul transportului de calatori ,pe cel fals: A. pe cnd mrfurile tind sa se deplaseze continuu ,indiferent de ora .mijloacele de transport pentru pasageri se deplaseaz discontinuu ; B. mari perioade de timp, instalatiile,caile de acces parcul de vehicule sunt fo losite foarte puin; C. infrastructurile trebuiesc dimensionate astfel incat sa preia fluxurile maxim e de pasageri; D. trenurile,metroul,autobuzele sunt folosite intens intre orele 9 si 15 respect iv 19 si 24; E. pentru compensarea factorului de variabilitate companiile de transport au int rodus practica preturilor reduse intre anumite perioade de timp. 1 2 3 4 5 A B E C D

ANS: 4 93) Selectai din afirmatile de mai jos pe cea falsa ,in legtura cu principalele di recii de cercetare a elasticitii cererii de transport a pasagerilor in raport de pr e, 1 perioada de timp ; 2 nivelul absolut al modificrii plailor ca efect al modificrii preului de transport;

3 metodele de plata ; 4 amploarea serviciilor alternative de transport; 5 motivul cltoriei ANS: 4 94) Care din afirmaiile ce urmeaz ,ce exprima efectele influentelor exercitate de preferinele utilizatorilor asupra cererii de transport,este falsa: A. preturi de transport rezonabile ; B. inerie si asimetrie in luarea deciziilor C. are loc o schimbare a accentului de la dimensiunea monetara a serviciului la coninutul serviciului de transport; D. apar modificri ale modelelor de amplasare si folosire a terenului rezidenial; E. se acorda o mai mare atenie calitii serviciilor de transport. 1 2 3 4 5 A D E B C

ANS: 4 95) Care dintre rspunsurile ce urmeaz caracterizeaz vehiculul de linie: A. vehiculul este de multe ori o combinaie de autoremorcher (autotractor)si remor ca (trailer) cu trei sau mai multe osii ; B. vehiculul este de obicei mic sub aspectul capacitii de incarcare ; C. vehiculul este constituit prin integrarea unitii de incarcare ,de putere si a s istemului de rulare ; D. capacitatea de incarcare si transport este mare ; E. vehiculul face deplasri directe ,de colectare si distribuire,dar asigura si le gtura cu instalaiile altor moduri de transport. 1 2 3 4 5 A+C+D B+C+E B+D+E C+D+F C+E+F

ANS: 1 96) Selectai din afirmaiile ce urmeaz ,ce privesc dezavantajele relative ale folosi rii conductelor ,pe cele false: A. B. C. D. E. F. accesibilitate redusa ; numrul de produse deplasate este foarte mic ; lipsete competiia ; frecventa serviciului este redusa ; viteza de deplasare redusa ; capitalul de pornire este foarte mic.

1 2 3 4 5

A+D A+E B+D B+F C+F

ANS: 5 97) Indicai unde se va amplasa locul de prelucrare ,conform cu modelul lui Weber. cand exista doua materiale pure ,ambele materiale sunt disponibile oriunde,si o singura piaa: A. B. C. D. E. 1 2 3 4 5 A B D E C intre o sursa si o piaa ; langa prima sursa langa piaa langa a doua sursa in interiorul triunghiului format de surse si piaa.

ANS: 3 98) Sa se determine productivitatea unui autobuz urban care a transportat intr-u n schimb 60 de calatori pe distanta de 120 km ,tiind ca autobuzul are o capacitat e de 100 de locuri. A. B. C. D. E. 1 2 3 4 5 E D C B A 72 50 60 82 64 cal. cal. cal. cal. cal. Km/loc Km /loc Km/loc Km /loc Km/loc

ANS: 1 99) Sa se calculeze costul unitar realizat de o coloana de n= 5 autobuze avnd cap acitate nc=100 locuri intr-un schimb de lucru t=8 ore in care s-au decontat cost uri fixe CF=22 milioane lei si costuri variabile CV=50 milioane lei tiind ca un a utobuz realizeaz o viteza medie de exploatareVe=20 km/h : A. 800 B. 850 C. 900 D. 950 E 1000 1 A lei/cal.km lei/cal.km lei/cal. Km lei/cal.km lei/cal.km

2 3 4 5

C E B D

ANS: 3 100) Identificati relatia de calcul pentru productivitatea in transportul de mar furi ,dintre urmatoarele formule: 1 = 2 3 ANS: 1

raspunsuri la grila de anul trecut Managementul transporturilor Optional A/F 1A, 2A, 3F, 4F, 5A, 6A, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12A, 13F, 14F, 15A, 16F, 17A, 18A, 19F, 20A, 21F, 22A, 23F, 24A, 25A, 26F, 27A, 28F MODIFIED TRUE/FALSE 1A, 2F, 3A, A, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F ALEGERE 1a, 2b, 3b, 4a, 5c, 6c, 7a, 8b, 9a, 10b, 11c, 12a, 13a, 14a, 15c, 16c, 17c, 18b, 19a, 20a, 21a, 22b, 23c, 24b, 25d, 26a, 27c, 28a DA/NU 1-NU, 2-NU, 3-NU, 4-NU, 5-NU, 6-DA, 7-NU, 8-NU COMPLETARE

1-livrare, 2-mandatar, 3-vagon, 4-origine, 5-Europa, 6-plecare, 7-collect, 8-tim pului