Sunteți pe pagina 1din 23

Aplicatii Set 3

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social. Constituirea capitalului social SC WSS SRL este constituita sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de 40.000 RON divizat in 4000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON/ parte sociala. La infiintare s-a depus la banca contravaloarea a 1.800 parti sociale si s-au adus aporturi in natura sub forma unei cladiri.
a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive: 456 = 1011 40.000 RON *456 = Decontari cu asociatii privind capitalul *1011 = Capital subscris nevarsat b) varsarea capitalului: % = 5121 212 456 40.000 RON 18.000 RON 22.000 RON

*5121 = Conturi la banci in lei *212 = Constructii

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:


1011 = 1012 40.000 RON *1011 = Capital subscris nevarsat *1012 = Capital subscris varsat

Majorarea capitalului social a) Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale. Administratorul societatii, care este si asociat unic hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet de 1.000 parti sociale cu o valoare nominala de 10 RON, care se vor achita in numerar. subscrierea partilor sociale: 1.000 * 10 = 10.000 RON 456 = 1011 10.000 RON efectuarea varsamintelor de catre asociat:

5311 = 456 10.000 RON *5311 = Casa in lei trecerea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat 1011 = 1012 10.000 RON b) Majorarea capitalului social prin aporturi in natura.

Asociatul unic hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea unui aport in natura sub forma unui autovehicul in valoare de 12.000 RON. subscrierea aportului in natura: 456 = 1011 12.000 RON intrarea in patrimoniu a aportului subscris: 2133 = 456 12.000 RON *2133 = Mijloace de transport trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 = 1012 12.000 RON c) Majorarea capitalului social prin incorporarea profitului. Asociatul unic hotaraste incorporarea profitului reportat in suma de 30.000 RON. 117 = 1012 30.000 RON *117 = Rezultatul reportat 2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social a) Diminuarea capitalului social prin acoperirea unei pierderi. Se hotaraste diminuarea capitalului social cu suma de 26.348 RON in vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente. 1012 = 117 26.348 RON b) Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de parti sociale, care ulterior vor fi anulate. In vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara 2.000 parti sociale cu pretul de 1,5 RON bucata, pe care ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 2 lei. rascumpararea partilor sociale: 502 = 5121 3.000 RON *502 = Actiuni proprii anularea partilor sociale rascumparate: 1012 = % 4.000 RON 502 3.000 RON 768 1.000 RON *768 = Alte venituri financiare c) Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar In vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara cu numerar 2.000 parti sociale cu pretul de 1,5 lei bucata, pe care ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 1 leu. rascumpararea partilor sociale: 502 = 5311 3.000 RON anularea partilor sociale rascumparate: % = 502 3.000 RON 1012 2.000 RON 668 1.000 RON d) Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat

Un asociat se retrage din companie si i se restituie contravaloarea aportului la capitalul social in suma de 2.000 lei. suma achitata asociatului care se retrage: 456 = 5121 2.000 RON inregistrarea diminuarii capitalului social 1012 = 456 2.000 RON 3. Studiu de caz privind evaluarea capitalului social Capitalul social este divizat in actiuni la societatile de capitaluri si in parti sociale la societatile de persoane. Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori: a) Valoarea nominala La infiintarea unei societati cu raspundere limitata se constituie un capital social de 4.000 lei, care este divizat in 20 de parti sociale. Valoarea nominala a unei parti sociale este Capital social/Numar Parti sociale 4.000/20 = 20 lei /parte sociala. b) Valoarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare-cumparare a titlurilor care se stabileste prin negociere la bursa de valori. Pretul de piata al unei actiuni depinde de mai multi factori: marimea dividendelor asteptate de catre actionari stabilitatea financiara a entitatii situatia generala a pietei de capital rata dobanzilor, etc. Pretul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit de catre persoanele care subscriu actiunile sau partile sociale (PE). Pretul de emisiune poate fi egal sau mai mare decat valoarea nominala. c) Valoarea financiara (VF) Pentru o actiune s-a primit un dividend de 2.000 lei, iar rata medie a dobanzii este de 40%. VF = Valoare dividend / Rata dobanzii = 2.000/0.4 = 5.000 RON Suma de 5.000 lei corespunde sumei totale care ar trebui plasata la dobanda de 40% pentru a obtine un avantaj egal cu marimea dividendului de 2000 RON. d) Valoarea de randament (VR) VR = (dividendul pe actiune + cota parte din profit pe actiune incorporata in rezerve) /rata medie a dobanzii. Dividendul pe actiune este de 2.000 RON, partea din profit incorporata in rezerve este de 200 RON / actiune, iar rata dobanzii este de 40% pe an. VR = (Dividend pe actiune + Profit pe actiune) / Rata Dobanzii = (2000+200) / 40% = 5.500 RON e) Valoarea contabila (VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza ca un raport intre activul net contabil si numarul de titluri VC = ANC / NA Activul net contabil = Activ real Datorii

Activ Imobilizari

Suma Capitaluri proprii + Datorii 5.000 Capital social (1.000 actiuni)

Suma 5.000

corporale Stocuri Creante Disponibilitati Total

800 Rezerve 400 Profit 3.000 Furnizori Credite bancare 9.200 Total

1.000 2.000 600 600 9.200

Valoarea nominala = 5.000 / 1.000 = 5 RON Activul net contabil = 9.200 1.200 = 8.000 RON Valoarea contabila = 8.000 / 1.000 = 8 RON 4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social Capitalul subscris varsat este de 8.000 RON. Se decide amortizarea capitalului cu 1.000 RON, prin afectarea unei parti din rezervele disponibile. a) Inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru partea amortizata: 1012 = 456 1.000 RON b) Afectarea rezervelor la amortizare 1068 = 1012.1 1.000 RON *1012.1 = Capital amortizat c) Virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat 1012 = 1012.2 7.000 RON *1012.2 = Capital neamortizat d) Rambursarea efectiva a actiunilor 456 = 5121 1.000 RON 5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital a) Rezerve legale contituite la sfarsitul anului din profitul brut SC WSS SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evidenta contabila de la sfarsitul exercitiului financiar: Capital social 40.000 Venituri obtinute 3.000.000 Cheltuieli efectuate 2.500.000 Profitul brut = 500.000 RON; Rezervele legale repartizate din profitul brut = 25.000 RON Repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut 129 = 1061 25.000 RON *129 = Repartizarea profitului *1061= Rezerve legale b) Rezerve pentru actiuni proprii Asociatul unic al societatii hotaraste rascumpararea a 1.000 parti sociale. Dobandirea acestora se face cu plata in numerar, la pretul de 1.5 RON / parte sociala. Sursa de procurare a partilor

sociale este profitul distribuibil asociatilor. In exercitiul urmator, partile sociale se revand in numerar la pretul de 2 lei / parte sociala. Rascumpararea in numerar a partilor sociale: 1.000 * 1.5 = 1.500 RON 502 = 5311 1.500 RON Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent, in suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate: 129 = 1062 1.500 RON Vanzarea in numerar a partilor sociale: 5311 = % 2.000 RON 502 1.500 RON 7642 5.00 RON *7642 = Castiguri din investitii pe termen scurt cedate Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea acestora la rezultatul reportat: 1062 = 117 750 RON *1062 = Rezerve pentru actiuni proprii *117 = Rezultat reportat c) Rezerve statutare Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatiuni: Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare in suma de 400 RON: 129 = 1063 400 RON *1063 = Rezerve statutare sau contractuale Se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 400 RON: 117 = 1063 400 RON Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent in suma de 2.000 RON: 1063 = 121 2.000 RON d) Alte rezerve Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve in suma de 200 RON: 129 = 1068 200 RON *1068 = Alte rezerve Se constituie din profitul reportat alte rezerve in suma de 400 RON: 117 = 1068 400 RON Se majoreaza capitalul social prin incorporarea altor rezerve in suma de 1.000 RON: 1068 = 1012 1.000 RON

e)Rezerve din reevaluare

In exercitiul financiar 2011 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 20.000 RON, tinanduse seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 16.000 RON, iar valoarea amortizarii cumulate este de 2.000 RON. In exercitiul financiar 2012, valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 14.000 RON, amortizarea calculata intre cele doua reevaluari fiind de 2.000 RON. Inregistrari contabile in exercitiul 2011: Valoarea contabila neta = Valoarea contabila - Amortizarea calculata = 16.000 - 2.000 = 14.000 RON Rezerva din reevaluare = Valoarea justa - Valoarea contabila neta = 20.000 - 14.000 = 6.000 RON 2131 = 105 6.000 RON

*2131 = Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) *105 = Rezerve din reevaluare Valoarea contabila actualizata = Valoarea contabila neactualizata * (Valoarea justa / Valoarea contabila neta) = 16.000 * (20.000 / 14.000) = 22.857,14 RON Amortizarea actualizata = Amortizarea calculata * (Valoarea justa / Valoarea contabila neta) = 2.000 * (20.000 / 14.000) = 2.857,14 RON Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.857,14 - 2.000 = 857,14 RON 2131 = 2813 857,14 RON *2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Inregistrari contabile in exercitiul 2012: Valoarea contabila neta = Valoarea contabila - Amortizarea calculata = 20.000 - (2.000 + 857,14 + 2.000) = 15.142,86 RON Rezerva din reevaluare = Valoarea justa - Valoarea contabila neta = 14.000 15.142,86 = 1.142,86 RON Valoarea contabila actualizata = Valoarea contabila neactualizata * (Valoarea justa / Valoarea contabila neta) = 20.000 * (14.000 / 15.142,86) = 18.490,56 RON Amortizarea actualizata = Amortizarea calculata * (Valoarea justa / Valoarea contabila neta) = 4.857,14 * (14.000 / 15.142,86) = 4.490,56 RON Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 4.490,56 4.857,14 = 366,58 RON In acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decat valoarea contabila neta cu 1.142,86 RON. Acest minus din reevaluare va fi acoperit din plusul din reevaluare inregistrat in 2011. % = 2131 1.509,44 RON 105 1.142,86 RON 2813 366,58 RON *2131 Echipamente tehnologice f) Primele de capital Primele de emisiune

Se emit 3.000 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1,5 RON si valoarea nominala de 1,2 RON, care se incaseaza in numerar. Ulterior, primele de emisiune se incorporeaza in capitalul social. emisiunea partilor sociale: 456 = % 4.500 RON 1011 3.600 RON 1041 900 RON se incaseaza in numerar valoarea partilor sociale: 5311 = 456 4.500 RON trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 = 1012 3.600 RON incorporarea primei in capitalul social: 1041 = 1012 900 RON Primele de fuziune In urma fuziunii, societatea comerciala dobanditoare preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 10.000 RON si disponibilitati banesti in conturile bancare de 4.000 RON. Se hotaraste ca in schimbul activului preluat sa se emita 12.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 RON. Prima de fuziune se integreaza ulterior in capitalul social. Valoarea contabila a activelor preluate 14.000 Valoarea nominala a partilor sociale 12.000 Prime de fuziune 2.000 456 1011 1042 *1042 % 2131 5121 1011 1042 subscrierea capitalului: = % 14.000 RON 12.000 RON 1.000 RON = Prime de fuziune preluarea activelor aduse prin fuziune: = 456 14.000 RON 10.000 RON 4.000 RON trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: = 1012 12.000 RON integrarea primelor in capitalul social: = 1012 2.000 RON

6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului In decursul anului 2011 o societate a inregistrat urmatoarele cheltuieli si venituri:

6022 603 604 611 612 613 622 623 624 625 627 628 635 641 645 658 6811 665 704 7588 765 766

691

Cheltuieli privind combustibilul Cheltuieli cu obiectele de inventar Cheltuieli cu materialele nestocate Cheltuieli cu intretinerea si reparatii Cheltuieli cu redevente si chirii Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli cu comisioane si onorarii Cheltuieli privind protocolul Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane Cheltuieli cu deplasari si detasari Cheltuieli cu servicii bancare Alte cheltuieli cu servicii la terti Cheluieli cu alte impozite si taxe Chetuieli cu salarii personal Chetuieli sociale Alte cheltuieli de exploatare Chetuieli privind amortizarea si provizioanele Total cheltuieli exploatare Chetuieli cu diferentele de curs Total chetuieli financiare Venituri din prestari servicii Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare Venituri din diferentele de curs Venituri din dobanzi Total venituri financiare Rezultatul din exploatare Rezultatul financiar Profitul brut Chetuiala cu impozitul pe profit Rezultatul exercitiului

8.400 16.500 10.700 1.000 10.000 19.000 2.500 4.800 2.600 4.600 700 6.400 5.400 17.000 5.000 1.400 64.000 186.000 400 400 660.000 1.000 661.000 560 80 640 475.000 240 475.240 76.038,40 399.201,60

Dupa inchiderea tuturor conturilor de venituri si cheltuieli, rezultatul exercitiului (cont 121 Profit si pierdere) la 31.12.2012 s-a constituit intr-un profit contabil de 399.201,60 RON. 7. Studiu de caz privind rezultatul reportat Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in suma de 10.000 RON: 129 = 117 10.000 RON *129 = Repartizarea profitului *117 = Rezultatul reportat Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta in suma de 1.600 RON: 1061 = 117 800 RON *1061 = Rezerve legale

In exercitiul urmator, distribuirile sunt reflectate pe dividende pentru asociati, in suma de 2.000 RON, astfel: 117 = 457 Dividende de plata 2.000 RON *457 = Dividende de plata Se reporteaza pierderea contabila realizata in exercitiul precedent de 1.400 RON: 117 = 121 Profit si pierdere 1.400 RON *121 = Profit si pierdere Se repartizeaza profitul reportat la rezerve statutare in suma de 700 RON: 117 = 1063 700 RON *1063 = Rezerve statutare Se incorporeaza in capital social o parte din profitul reportat in suma de 10.000 RON: 117 = 1012 10.000 RON

8. Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii a) Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii O entitate detine un capital social in suma de 1000.000 RON, reprezentand 400.000 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 RON / actiune. Legat de instrumentele de capital propriu (actiuni proprii), de-a lungul timpului entitatea desfasoara mai multe operatiuni, astfel: 1. In anul N, entitatea rascumpara 4.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 2,00 RON / actiune. Tot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate. Rascumpararea actiunilor proprii: 109 = 5121 8.000 RON *109 = Actiuni proprii Anularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala a acestora: 1012 = % 10.000 RON 109 8.000 RON 141 2.000 RON *141 = Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Transferarea la rezerve a castigurilor obtinute din anularea actiunilor proprii: 141 = 1068 2.000 RON 2. In anul N+1, entitatea rascumpara 4.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 3 RON/actiune. In acelasi exercitiu urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate. Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (4.000 actiuni x 3 RON/actiune = 12.000 RON): 109 = 5121 12.000 RON Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (4.000 actiuni x 2,50 RON/actiune = 10.000 RON) si inregistrarea pierderii rezultate din anulare: % = 109 12.000 RON 1012 10.000 RON 149 2.000 RON

*149 = Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea intrumentelor de capitaluri proprii Acoperirea din rezerve a pierderilor inregistrate: 1068 = 149 2.000 RON 3. In anul N+2, entitatea inregistreaza pierderi legate de emiterea instrumentelor de capital propriu, precum si din cedarea acestora. S-au efectuat cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capital propriu in suma de 10.000 RON. Aceste cheltuieli nu au indeplinit conditiile de recunoastere la imobilizari necorporale in contul 201 Cheltuieli de constituire, motiv pentru care se vor inregistra in contul 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. 149 = 5121 10.000 RON S-au rascumparat 4.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3 RON/actiune, din care 2.000 de actiuni au fost cedate cu titlu gratuit, iar restul de 2.000 de actiuni au fost vandute cu o valoare de vanzare de 2,90 RON/actiune. Rascumpararea celor 4.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3RON/actiune: 109 = 5121 12.000 RON Cesiunea celor 4.000 de actiuni rascumparate se inregistreaza dupa cum urmeaza. Cesiunea cu titlul gratuit a 2.000 de actiuni la valoarea de rascumparare (2.000 actiuni x 3 RON/actiune = 6.000 RON): 149 = 109 6.000 RON Cesiunea cu titlul oneros a 2.000 de actiuni la valoarea de cesiune (2.000 actiuni x 2,90 RON/actiune = 5.800 RON) si inregistrarea pierderii din cesiune in valoare de 200 RON (diferenta intre pretul de cesiune si valoarea de rascumparare (2,90-3,00) x 2.000 actiuni = 200 RON se inregistreaza dupa cum urmeaza: Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune: % = 109 6.000 RON 461 5.800 RON 149 200 RON Incasarea contravalorii actiunilor vandute: 5121 = 461 5.800 RON Diminuarea rezervelor cu pierderile inregistrate in contul 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii in anul N+2 (10.000 + 6.000 + 200 = 16.200): 1068 = 149 16.200 RON 9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli a) Provizioanele pentru litigii O societate livreaza marfa unui client cu valoare de 14.000 RON, TVA inslus. Clientul constata ca o parte din marfa este defecta si intenteaza firmei un proces judecatoresc. La sfarsitul anului 2009, societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere este de 40%. La sfarsitul anului 2010, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaza la 30%. In mod similar la sfarsitul anului 2011, probabilitatea de pierdere ete de 80%. In anul

2012 procesul este terminat si societatea este obligata la plata unei amenzi in valoare de 12.000 RON. Inregistrari contabile in 31.12.2009 Privion necesar = 40% * 14.000 = 5.600 RON 6812 = 1511 5.600 RON *6812 = Chetuieli de exploatare privind provizioanele *1511 = Provizioane pentru litigii Inregistrari contabile la 31.12.2010 Provizion necesar = 30% * 14.000 = 4.200 RON Provizion existent = 5.600 RON Provizionul va fi diminuat cu 1.400 RON 1511 = 7812 1.400 RON *7812 = Venituri din provizioane Inregistrari contabile la 31.12.2011 Provizion necesar = 80% * 14.000 = 11.200 RON Provizion existent (5.600-1.400) = 4.200 RON Provizionul va fi majorat cu 7.000 RON 6812 = 1511 7.000 RON Inregistrari contabile la 31.12.2012 Plata amenzii 6581 = 5121 12.000 RON *6581 = Despagubiri, amenzi si penalitati Anularea provizionului 1511 = 7812 11.200 RON b) Provizioane pentru garantii acordate clientilor O firma producatoare de masini de spalat in momentul vanzarii bunurilor, conform termenilor contractului de vanzare decide sa elimine prin reparatii sau inlocuire defectele ce apar pe o perioada de 12 luni de la data bilantului. Daca sunt probabile defecte minore, costurile de reparatie vor fi de 6.000 RON, iar daca defectele sunt majore, de 80.000 RON. Pe baza informatiilor din trecut entitatea estimeaza ca in anul N-1 70% din bunurile vandute nu vor avea defecte, 20% vor avea defecte minore, iar 10% defecte majore. In anul N expira perioada de garantie a produselor vandute si nu s-au produs defectiuni care sa impuna remedieri. Inregistrari contabile in anul N-1 Determinarea valorii estimate a costurilor reparatiilor: Cost: 70% din masinile de spalat vandute nu vor avea defectiuni 70%*0 = 0 RON 20% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni minore 20%*6.000 = 1.200 RON 10% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni majore 10%*80.000 = 8.000 RON TOTAL 4.600 LEI Constituirea provizionului pentru garantii acordate clientilor 6812 = 1512 Provizioane pentru garantii 4.600 acordate clientilor

*1512 = Provizioane pentru garantii

Inregistrari contabile in anul N La expirarea perioadei de garantie, provizionul existent ramas fara obiect va fi anulat prin realuare la venituri: 1512 = 7812 9.200 RON c) Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale O societate de constructii actioneaza in anul N un utilaj pentru constructii in valoare de 40.000 RON. Intreprinderea estimeaza ca la finalizarea constructiei (peste 2 ani) va efectua chetuieli cu demontarea, mutarea si restaurarea activului recunoscute ca provizion, in valoare de 10.000 RON. Peste 2 ani, la terminarea constructiei, costurile efective cu demontarea si mutarea activului se ridica la 16.000 RON, din care 5.000 RON cheltuieli cu materiale si 11.000 RON cheltuieli salariale. Inregistrari contabile in anul N Achizitia utiliajului 2131 = 404 40.000 RON Constituirea provizionului pentru dezafectarea imobilizarilor 2131 = 1513 10.000 RON *1513 = Provizioane pentru dezafectare imobilizari Inregistrari contabile in N+1 Inregistrarea cheltuielilor cu demontarea si mutarea utilajului Cheltuieli materiale 602 = 302 5.000 RON *602 = Chetuieli cu materialele consumabile *302 = Materiale consumabile Chetuieli salariale 641 = 421 11.000 RON *641 = Cheltuieli cu salariile personalului *421 = Personal salarii datorate Anularea provizionului constituit 1513 = 2131 16.000 RON 10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni Entitatea SC WSS SA emite 2.000 obligatiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100 RON. Valoarea nominala totala a celor 2.000 de obligatiuni emise este de 200.000 RON. Valoarea de emisiune pentru o obligatiune este de 95 RON, iar valoarea de rambursare este de 110 RON. Termenul imprumutului este de 4 ani, cu o rata a dobanzii de 14% pe an. Cunoscand urmatoarele date, se inregistreaza in contabilitate operatiunile specifice emisiunii de obligatiuni: valoarea de incasat de la obligatari este de 190.000 RON (95 x 2.000) valoarea de rambursare este de 220.000 RON (110 x 2.000) prima de rambursare este de 30.000 RON [(110 95) x 2.000]

dobanda anuala este de 28.000 RON (14% x 200.000) amortizarea anuala a primei de emisiune este de 7.500 RON (30.000/4 ani) inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de rambursare: % = 161 220.000 RON 461 190.000 RON 169 30.000 RON *161 = Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni *169 = Prime privind rambursarea obligatiunilor incasarea sumelor de la persoanele care au subscris: 5121 = 461 190.000 RON inregistrarea dobanzii anuale de 28.000 RON: 666 = 1681 28.000 RON *666 = Cheltuieli privind dobanzile *1681 = Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului: 1681 = 5121 28.000 RON inregistrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor, in valoare de 7.500 RON: 6868 = 169 7.500 RON 11. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung O societate comerciala contracteaza si primeste in contul de disponibil un credit pe 5 ani, in suma de 60.000 RON care se ramburseaza in transe egale. Dobanda anuala de 20% se calculeaza si se achita lunar. Incasarea creditului in contul de disponibil: 5121 = 1621 60.000 RON *1621 = Credite bancare pe termen lung Calcularea, inregistrarea si achitarea dobanzii in prima luna (60.000*20%/12 luni) 666 = 5121 1.000 RON Rambursarea primei rate lunare a creditului (60.000/60 luni) 1621 = 5121 1.000 RON Calcularea, inregistrarea si achitarea dobanzii in luna a doua (59.000*20%/12 luni) 666 = 5121 983,33 RON Rambursarea ratei a 2-a a creditului: 1621 = 5121 1.000 RON Aceeasi inregistrare contabila se va face lunar la fiecare achitare a ratei si a dobanzii, pana la finalizarea celor 5 ani. 12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar O entitate incheie in data de 20.05.2010 un contract de leasing pe o perioada de trei ani pentru achizitia unui autoturism, in valoare de 320.000 RON. Principalele clauze contractuale sunt: avans 20.000 RON; scadente trimestriale pe data de 25 a ultimei luni din trimestru; durata contractului: 3 ani;

rata dobanzii 15% pe an; se platesc transe egale in suma de 32.000 RON fiecare, mai putin ultima rata in valoare de 23.757,68 RON, valoare la care se efectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu contine dobanda; fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal (cota parte din valoarea activului) conform graficului prezentat in continuare; valoarea reziduala 23.757,68 RON este insotita de transferul dreptului de proprietate; durata de utilizare economica a activului este de 5 ani. GRAFIC DE RAMBURSARE CALCULAT DE LOCATOR Sold initial Dobanda Rata Principal Sold final 1 2= 1*15%*3/12 3 4=3-2 4=1-4 320.000 12.000 32.000 20.000 300.000 300.000 11.250 32.000 20.750 279.250 279.250 10.471,87 32.000 21.528,12 257.721,88 257.721,88 9.664,57 32.000 22.335,43 235.386,45 235.386,45 8.826,99 32.000 23.173,00 212.213,45 212.213,45 7.958,00 32.000 24.041,99 188.171,46 188.171,46 7.056,43 32.000 24.943,57 163.227,89 163.227,89 6.121,04 32.000 25.878,95 137.348,94 137.348,94 5.150,59 32.000 26.849,41 110.499,53 110.499,53 4.143,73 32.000 27.856,26 82.643,27 82.643,27 3.099,12 32.000 28.900,87 53.742,40 53.742,40 2.015,34 32.000 29.984,66 23.757,68 23.757,68 23.757,68 23.757,68 0 Total 87.757,70 407.757,60 320.000 13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational Entitatea SC WSS SRL inchiriaza in regim de leasing o cladire necesara desfasurarii produciei, in urmatoarele condiii: durata contractului de leasing 3 ani plaile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 20.000 RON fiecare. In plus, se cunosc: valoarea cladirii: 1.600.000 RON durata de utilizare economica: 20 de ani. Inregistrarile contabile efectuate de locatar pe durata de leasing: primirea facturii reprezentand rata trimestriala: 612 = 401 20.000 RON *612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune si chiriile 401 plata facturii catre societatea de leasing: = 5121 20.000 RON

14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare

O entitate isi desfasoara activitatea in industria farmaceutica si are ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, realizata prin: laboratorul propriu de cercetare; colaborare cu un centru de cercetari pentru medicamente. Faza de cercetare In luna martie 2012, entitatea a inregistrat urmatoarele consumuri pentru laboratorul propriu de cercetare: materii prime: 2.000 RON materiale auxiliare: 8.000 RON manopera: 1.200 RON amortizare imobilizari corporale: 400 RON. Pentru reflectarea in contabilitate a consumurilor ocazionate in activitatea de cercetare, se efectueaza inregistrarile: 601 = 301 2.000 RON *601 = Cheltuieli cu materiile prime *301 = Materii prime 602 = 302 8.000 RON *602 = Cheltuieli cu materialele consumabile *302 = Materiale consumabile 641 = 421 1.200 RON *641 = Cheltuieli cu salariile personalului *421 = Personal - salarii datorate 6811 = 281 400 RON *6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale *281 = Amortizari privind imobilizarile Faza de dezvoltare In domeniul cercetarii si dezvoltarii, activitatea desfasurata de societate are ca scop obinerea unui nou vaccin antigripal si a altor trei medicamente noi. Societatea a incheiat cu un centru de cercetari pentru medicamente un contract pentru achiziionarea studiului Tehnologia de obinere a vaccinului Antigripal in valoare de 100.000 RON. Se apreciaza ca sunt indeplinite criteriile pentru recunoasterea acestor cheltuieli ca activ. Inregistrarea in contabilitate a achiziiei: 203 = 404 100.000 RON *203 = Cheltuieli de dezvoltare Entitatea inregistreaza in aceeasi luna, la Oficiul de Stat pentru Invenii si Marci (OSIM), produsul astfel obinut. Taxele platite pentru brevetarea acestei invenii se ridica la suma de 10.000 RON, produsul fiind protejat pe o perioada de 3 ani. Entitatea obine dreptul de a vinde licena asupra fabricarii acestui vaccin pe o perioada de 3 ani. Inregistrarea licenei la o valoare de 110.000 RON (cheltuiala de dezvoltare este de 100.000 RON, la care se adauga cheltuielile aferente brevetarii in suma de 10.000 RON): 205 = % 110.000 RON 203 100.000 RON 404 10.000 RON *205 = Concesiuni, brevete, licene marci comerciale, drepturi si active similare

Entitatea decide ca licena respectiva sa se amortizeze pe perioada celor trei ani, cat este inregistrat la OSIM, dreptul de exploatare. 15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similar. O entitate achiziioneaza un program de contabilitate in suma de 40.000 RON, care urmeaza a fi utilizat pentru nevoi proprii. Durata de utilizare economica este de 3 ani. Odata cu achiziia programului pentru necesitai proprii, entitatea achiziioneaza si licena in valoare de 56.000 RON, respectiv dreptul de a multiplica si vinde terilor acest program, pe o perioada de 2 ani. Deoarece se poate efectua o separare clara intre cele doua componente, in contabilitate ele vor fi urmarite separat: % = 404 96.000 RON 205 56.000 RON 208 40.000 RON *205 = Concesiuni, brevete, licene, marci comerciale, drepturi si active similare *208 = Alte imobilizari necorporale In aceste condiii, amortizarea programului informatic utilizat pentru necesitai proprii se va efectua pe perioada de utilizare, respectiv 3 ani, iar costul licenei va fi amortizat pe o perioada de 2 ani, astfel: Amortizare lunara program de contabilitate (40.000/36 luni = 1.111,12 RON) 6811 = 2805 1.111,12 RON *6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor *2805 = Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si activelor similiare Amortizare lunara licenta (56.000/24 luni = 2.333,34 RON) 6811 = 2808 2.333,34 RON *2808 = Amortizarea altor imobilizari necorporale 16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor a) Amortizarea liniara S.C. WSS S.R.L a achizitionat un utilaj de productie in anul 2009 la valoare de 50.000 lei. Durata de viaa utila este de zece ani. Anual, prin folosirea amortizarii liniare, intreprinderea va aloca pe cheltuielile perioadei o suma de 50.000 RON/ 10 =5.000 RON Astfel, inregistrarea lunara in contabilitate va fi (5.000/12 luni = 416,66 RON): 6811 = 2813 416,66 RON

b) Amortizarea in functie de unitatile produse Pentru realizarea unui contract, ce are ca obiect livrarea a 25.000 de batoane de salam in 3 ani, S.C. WSS S.R.L. a adaptat un utilaj pentru fabricarea acestora, costul de producie al utilajului

insumand 250.000 RON. Conform contractului incheiat cu clientul scadenarul livrarilor de piese a fost programat astfel: An Numar batoane (buc) 1 6.750 2 9.750 3 8.500 Total 25.000 batoane Utilajul este scos din funciune la sfarsitul perioadei de derulare a contractului. Daca se aplica metoda de amortizare lineara sau degresiva pe 3 ani, metodele respective nu conduc la un ritm real de depreciere si, ca urmare, este preferabil ca amortizarea sa se bazeze pe cantitatile produse, adica: An Amortizarea 1 6.750*10 = 67.500 RON 2 9.750*10 = 97.500 RON 3 8.500*10 = 85.000 RON Total 250.000 RON Amortizarea pe baton 250.000 : 25.000 = 10 RON c) Aplicarea metodelor liniare si degresive pentru acelasi utilaj Valoarea activului: 250.000 RON Durata normala de viata : 10 ani Aplicand metoda lineara, rezulta o amortizare de 250.000 RON/an(250.000/10) Aplicarea metodei degresive: Calcul norma de amortizare degresiva = Coeficient degresiv * Cota de amortizare = 2 * 10%= 20% Valoarea amortizabila la inceputul anului (RON) 250.000 200.000 160.000 128.000 102.400 85.333 68.266 51.199 34.132 17.065 Valoarea amortizabila la sfarsitul anului (RON) 200.000 160.000 128.000 102.400 85.333 68.266 51.199 34.132 17.065 0

Anul

Norma de amortizare degresiva sau lineara 20% 20% 20% 20% Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amortizarea anuala (RON) 50.000 40.000 32.000 25.600 17.067 17.067 17.067 17.067 17.067 17.065

d) Amortizarea accelerata

Anul

Norma de amortizare degresiva sau lineara 50% Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoarea amortizabila la inceputul anului (RON) 250.000 125.000 111.111 97.222 83.333 69.444 55.555 41.666 27.777 13.888

Amortizarea anuala (RON) 125.000 13.889 13.889 13.889 13.889 13.889 13.889 13.889 13.889 13.888

Valoarea amortizabila la sfarsitul anului (RON) 125.000 111.111 97.222 83.333 69.444 55.555 41.666 27.777 13.888 0

17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor O societatea detinea un utilaj in anul 2010 in urmatoarele conditii : - Valoare de intrare = 52.500 RON - durata de viata initala = 15 ani - Amortizare cumulata = 17.500 RON - durata ramasa de viata dupa evaluare = 10 ani - Valoarea de utilizare = 32.500 RON - Valoarea justa = 35.500 RON - Costurile estimate cu vanzarea = 1.500 RON Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt: 31.12.2010 Valoarea de intrare = 52.500 RON (-) Amortizarea cumulata = 17.500 RON = Valoare contabila 35.000 RON Valoarea recuperabila = max(Valoare justa Costurile estimate cu vanzare; Valoarea de utilitate) Valoarea recuperabila = max (35.500 1.500 ; 32.500) = 34.000 RON Din cele prezentate mai sus rezulta ca Valoarea contabila > Valoarea recuperabila, deci utilajul este depreciat cu valoarea de 1.000 RON (35.000 34.000). 6813 = 2913 1.000 RON

Valorea prezentata la 31.12.2011 in bilant = 52.500 17.500 - 1.000 = 34.000 RON

Inregistrarea amortizarii (52.500/15 ani = 3.500) 6811 = 2813 3.500 RON Se va prezenta inregistrarea deprecierii in anul 2011 in urmatoarele situatii: a) Valoarea recuperabila la 31.12.2011 ar fi fost de 29.500 RON b) Valoarea recuperabila la 31.12.2011 ar fi fost de 33.000 RON a) Valoarea de intrare = 52.500 RON (-) Amortizarea cumulata = 17.500 + 3.500 = 21.000 RON (-) Depreciere = 1.000 (=) Valorea contabila de 30.500 RON Valoarea Contabila (30.500) > Valoarea Recuperabila (29.500) => Depreciere de 1.000 RON 6813 = 2913 1.000 RON Valoare bilant = 52.500 21.000 1.000 1.000 = 29.500 RON b) Valoarea de intrare = 52.500 RON (-) Amortizarea cumulate = 17.500 + 3.500 = 21.000 RON (-) Depreciere = 1.000 RON (=) Valorea contabila de 30.500 Valoarea Contabila (30.500) < Valoarea Recuperabila (33.000) => Apreciere de 2.500 RON Deprecierea care poate fi reluata este 1.000 RON. 2913 = 7813 1.000 RON Valoare in bilant = 52.500 21.000 = 31.500 RON 18. Studiu de caz privind intrarile de imobilizari necorporale a) Costul de achizitie pentru imobilizarile necorporale La data de 1 ianuarie 2011, o societatea comerciala a achizitionat un program informatic in valoare de 100.000 RON, taxe vamale 2.750 RON, TVA platit in vama: 24.000 RON, rabat primit de la furnizor 1.000 RON. In vederea achizitiei societatea a suportat urmatoarele costuri: - cost instalare 22.500 RON - costuri generale de administratie 3.000 RON - chetuieli cu reclama 10.500 RON - onorariile informaticienilor care instaleaza programul 7.500 RON Odata cu programul informatic, societatea a achizitionat si licenta corespunzatoare, respectiv dreptul de a vinde programul timp de doi ani, la valoare de 5.000 RON. Pret de cumparare 100.000 RON (+ ) Taxe vamale 2.750 RON ( ) Rabat primit 1.000 RON

(+) Costuri instalare 22.500 RON (+) Onorariile informaticienilor care instaleaza programul 7.500 RON (=) Costul programului informatic 131.750 RON Inregistrarea achizitiei programului informatic si a licentei corespunzatoare: 208 = % 131.750 RON 404 129.000 RON 446 2.750 RON 205 = 404 5.000 RON

Plata taxelor in vama % = 5121 26.750 RON 446 2.750 RON 4426 24.000 RON b) Costul de productie pentru imobilizarile necorporale O intreprindere realizeaza un program informatic software pentru care a mobilizat mai multe echipe de informaticieni. Cheltuielile ocazionate sunt impartite in faza de cercetare si faza de dezvoltare astfel: - cheltuieli in faza de cercetare (studierea si analiza unor programe informatice similare, intocmirea modelului logic care va sta la baza urmatorului program, intocmirea modelului conceptual al datelor) in suma totala de 5.000 RON; - cheltuieli in faza de dezvoltare (programarea efectiva si analiza software, testarea programului) in suma totala de 12.500 RON; - cheltuieli aferente cursurilor pentru pregatirea personalului in vederea utilizarii programului 750 RON. Inregistrarea cheltuielilor din faza de cercetare 614 = 5121 5.000 RON Faza de dezvoltare se recunoaste imobilizarea necorporala in curs 233 = 721 12.500 RON Receptia imobilizarii necorporale 208 = 233 12.500 RON Inregistrarea cheltuielilor aferente cursurilor de pregatire 628 = 121 750 RON 19. Studiu de caz privind iesirile de imobilizari necorporale a) Scoaterea din functiune a unei imobilizari necorporale

Prin hotararea conducerii, S.C. WSS S.A. scoate din uz un program informatic cu o valoarea contabila de 10.000 RON, amortizarea cumulata inregistrata fiind de 9.250 RON. Scoaterea din evidena contabila a activului necorporal: % = 208 10.000 RON 2808 9.250 RON 6583 750 RON b) Cesiunea unei imobilizari necorporale S.C. WSS S.A. vinde unui ter o licena: - Valoarea activului 12.500 RON - Amortizarea cumulata 6.000 RON - Preul de vanzare 7.500 RON, plus TVA 24% Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt: Transferul de proprietate 461 = % 9.300 RON 7583 7.500 RON 4427 1.800 RON Scoaterea din evidena a imobilizarii necorporale % = 205 12.500 RON 2805 6.000 RON 6583 6.500 RON 20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imobilizarilor corporale a) Intrari de imobilizari prin achizitie Factura de achizitie pentru un utilaj se prezinta astfel : Valoarea la pret de cumparare 7.500 RON (+) Cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 RON (+) TVA deductibila 24% 1.920 RON (=) Total factura 9.920 RON (-) Avans acordat 2.500 RON (-) TVA aferent avansului 600 RON (=) Valoare neta de plata 6.820 RON Inregistrarea avansului acordat pe baza facturii = 404 3.100 RON 232 2.500 RON 4424 600 RON Receptia utilajului % = 404 9.920 RON 2131 8.000 RON 4426 1.920 RON Achitarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat %

404

= 232 4426 5121

% 9.920 RON 2.500 RON 600 RON 6.820 RON

b) Intrari de imobilizari prin productie proprie O entitate construieste in regie proprie o cladire, inregistrand urmatoarele cheltuieli in contabilitatea financiara: materii prime 100.000 RON, salarii 60.000 RON din care 50.000 RON salarii directe, 5.000 RON pentru personalul auxiliar, 5.000 RON pentru personalul administrativ, amortizari 70.000 RON: 60.000 RON pentru utilaje, 10.000 RON pentru cladirea sediului administrativ, dobanzi la credite pentru finantarea investitiei 25.000 RON. Costul de productie calculat in contabilitatea de gestiune : Chetuieli cu materiile prime 100.000 RON (+) Salarii directe 50.000 RON (=) Total costuri directe 150.000 RON (+) Cheltuieli indirecte repartizate 65.000 RON (+) Dobanzi capitalizate 25.000 RON (=) Total cost de productie 240.000 RON (+) Chetuieli generale de administratie 15.000 RON (=) Total cost cu investitita 255.000 RON Reflectarea operatiunilor in contabilitatea financiare se prezinta astfel : Constatarea cheltuielilor 601 = 301 100.000 RON 641 = 421 60.000 RON 6811 = 281 70.000 RON 212 = 1682 25.000 RON Receptia si punerea in functiune a cladirii, la cost de productie: 212 = 722 240.000 RON c) Intrari de imobilizari corporale prin aport in natura O societate emite 4.500 de actiuni, valoare nominala 2 RON. Asociatul unic face aport sub forma unui mijloc de transport, a carui valoare justa este de 25.000 RON. Valoarea primelor de aport = 25.000 4.500*2 = 16.000 RON Subscrierea celor 4.500 actiuni * 2 RON = 9.000 RON = 1011 9.000 RON

456

Inregistrarea aportului in natura 2133 = % 25.000 RON 456 9.000 RON 1043 16.000 RON 1011 = 1012 9.000 RON d) Intrari de imobilizari corporale cu titlu gratuit prin donatii, plusuri de valoare la inventar

O entitate primeste sub forma de donatie un calculator a carui valoare este de 1.250 RON. Inregistrarea donatiei in contabilitate 214 = 4753 1.250 RON *214 = Mobilier, aparatura birotica La sfarsitul exercitiului 2012, cu ocazia inventarierii, s-a descoperit ca un utilaj in valoare de 1.500 RON nu era inregistrat in contabilitate. Intrarea imobilizarii corporale ca plus de inventar : 2131= 4754 1.500 RON e) Intrari de imobilizari corporale prin schimb de active O entitate schimba un autovehicul cu un utilaj ce apartine unei alte entitati. La data efectuarii schimbului, valoarea contabila si valoarea kisya se prezinta astfel: Imobilizare Autovehicul Utilaj Valoare contabila 6.250 5.250 Amortizare cumulata 5.000 4.750 Pret de vanzare 5.500 4.500

Vanzarea autovehiculului = % 6.820 RON 7584 5.500 RON 4427 1.320 RON Descarcarea din gestiune a autovehiculului % = 2131 6.250 RON 281 5.000 RON 6583 1.250 RON Achizitia utilajului 2131 = 404 4.500 RON 461

S-ar putea să vă placă și