Sunteți pe pagina 1din 8

58. Alfa achizitioneaza titluri imobilizate ale societatii Beta, in valoare totala de 100.000 lei 106.

Alfa deschide un acreditiv pentru plata datoriei fata de un furnizor extern 107. Alfa acorda in data de 28.12.N un avans unui salariat in vederea unei deplasari in tara 108. Alfa acorda in data de 28.12.N un avans de 2.000 lei administratorului firmei, in vederea achitarii unor facturi catre furnizorul de marfuri 112,113,114. Alfa exporta marfuri unui client din afara UE pe cont propriu 115. Alfa a vandut marfuri unui client din afara UE 109. Alfa ridica de la banca suma de 2000 euro 88. Alfa ii vinde marfuri societatii Beta in baza facturii 91. Alfa achizitioneaza in luna aprilie N marfuri in valoare de 5000 euro 101. Alfa achizitioneaza 50 de bilete de tratament la pretul de 1.500 102. Alfa achizitioneaza tichete de calatorie in valoare de 3000 lei 103. Alfa achizitioneaza 50 de carnete a cate 20 de tichete de masa 104. Alfa vinde marfuri la pretul de vanzare de 5000 lei 95,96,97. Alfa achizitioneaza prin intermediul unei banci 8000 de actiuni Beta 98. Alfa constituie un depozit in data de 01.02.N in suma de 3000 euro 92. Alfa obtine produse finite, utilizand metoda costului standard. 93. Alfa prezinta la inceputul lunii decembrie urmatoarea situatie a stocului de marfa.. 64. Alfa acorda entitatii Beta un imprumut de 100.000 lei pe termen de 2 ani 85. Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta in baza facturii 65. Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de materii prime in suma de 5.000 lei.. 67. Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de materii prime in suma de 5.000 lei 68. Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de produse finite in suma de 5.000 lei 69. Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de produse finite in suma de 5.000 lei

70. Alfa se aprovizioneaza cu materii prime: 20 buc * 200 lei.. 71. Alfa achizitioneaza combustibil in valoare de 3000 lei 72. Alfa importa marfuri de la un furnizor extern Beta 73. Alfa achizitioneaza 2000 de pungi cu scop de revanzare.. 74. Alfa obtine din productia proprie 2000 de pungi 75. Alfa receptioneaza marfuri in data de 20.07.N in valoare de 5.000 euro 76. Alfa vinde produse finite in valoare de 3000 lei 77. Alfa achizitioneaza materii prime in valoare de 3000 lei 78. Alfa achizitioneaza 3000 de buc de materie prima 60. Alfa participa la capitalul social al entitatii beta sa, nou-infintata, cu un utilaj a carui valoare de aport determinata de un expert evaluator a fost stabilita la 500.000 lei. 46. Alfa a achizitionat in anul N un utilaj la costul de 20.000 lei. In anul N+1 utilajul s-a stricat. In vederea reparatiei, Alfa face apel la serviciile unei firme de specialitate, Beta, care ii recomanta inlocuirea unei piese de schimb.conform OMFP nr 3055/2009 precizati care este tratamentul contabil al cheltuielilor ulterioare efectuate cu acest utilaj si formulele contabile corespunzatoare. 53. Alfa a cumparat in anul N un teren la costul de 100.000 lei.In anul N+1 terenul a fost reevaluat la valoarea justa de 150.000 lei. Conform OMPF nr 3055/2009 a) contabilizati achizitia si reevaluarea terenului 33. Alfa construieste in regie proprie o cladire pe care o incepe la data de 01.01.N si o finalizeaza la data de 31.11.N..conform OMFP nr 3055/2009: a) calculati costul de productiei, b) contabilizati receptia si punerea in functiune a cladirii 34. Alfa construieste in regie proprie o cladire pe care o incepe la data de 01.01.N si o finalizeaza la data de 31.11.N+1.conform OMFP nr 3055/2009 contabilizati: a) recunoasterea costului de productia aferent anului N 35. Alfa detine o cladire veche despre care se cunosc informatiile: cost de achizitie 1.200.000 lei, amortizarea cumulate 400.000 lei conform OMFP nr 3055/2009 contabilizati: a) recunoasterea costului de productie aferent anului N 36. Alfa incepe in luna august anul N in constructia unui utilaj. Pentru testarea functionarii corecte a utilajului s-au inregistrat cheltuieli materiale de 300 lei si cheltuieli salariale de 400 leiconform OMFP nr 3055/2009 contabilizati: a) cheltuielile efectuate pentru testarea functionarii corecte, b) obtinerea produselor finite

39. Alfa schimba utilajul X cu utilajul Y primit de la Beta. La data schimbului, situatia celor doua utilaje este:conform OMFP nr 3055/2009 contabilizati tranzactia de schimb in contabilitatea societatii Alfa. Cota de TVA este de 24%. 38. Conform OMFP nr. 3055/2009 contabilizati operatiile de mai jos: a) se primeste sub forma de donatie un utilaj a caruia valoarea justa este de 3.000 lei 105. Conform OMFP nr 3055/2009 contabilizati urmatoarele operatii efectuate de Alfa 14. Contabilul societatii Alfa inregistreaza in exercitiul N plata unei chirii aferenta urmatoarelor doua exercitii in suma de 2.000 lei astfel.ce principiu contabil a fost incalcat? Argumentati raspunsul 12. Contabilul societatii Alfa, proaspat angajat, a avut de inregistrat in contabilitate o factura de vanzare a unui stoc de marfa emisa la 10.02.N.este solutia de mai sus conforma principiilor contabile generale enuntate in OMFP nr 3055/2009? Argumentati raspunsul. 80. Conform OMFP nr 3055/2009 contabilizati urmatoarele operatii efectuate de societatea Alfa 28. Conform OMFP nr 3055/2009, contabilizati derecunoasterea urmatoarelor imobilizari necorporale: a) la expirarea unui contract de concesiune, odata cu restituirea bunului, se inregistreaza scoaterea din evidenta a concesiunii primite, in suma de 50.000lei 52. Conform OMFP nr 3055/2009, contabilizati urmatoarele operatii privind iesire imobilizarilor corporale efectuate de Alfa 7. In cursul exercitiului N, intreprinderea Alfa a evidentiat in contabilitate urmatoarele incasari si plati (in lei).sa se intocmeasca situatia fluxurilor de numerar 90. In data de 10.04.N Alfa ii vinde marfuri societatii Beta 9. In cursul exercitiului N, societatea Alfa inregistreaza in contabilitate : sunt inregistrarile de mai sus consecinta aplicarii principiilor intangibilitatii bilantului de deschidere si al necompensarii? Argumentati raspunsul 61. In data de 21.05.N entitatea Alfa a achizitionat de pe piata reglementata un numar de 3000 de actiuni ale entitatii beta 94. In cursul anului N, Alfa a achizitionat un stoc de marfuri la costul de 10.000 lei 62. In data de 21.05.N Alfa a achizitionat 2000 de actiuni la insititutia de credit Casa Credit.. 29. In data de 01.05.N, in vederea achizitei unui mijloc de transport i se plateste furnizorului un avans de 4.960 lei, iar pe 15.05.N se primeste factura aferenta acestui avans.Conform OMFP nr 3055/2009, contabilizati: a)plata avansului, b) primirea facturii de avans . 86,87. In data de 10.04.N Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta in baza facturii

89. In data de 10.04.N Alfa ii vinde marfuri societatii Beta 110. In data de 01.05.N in vederea achizitie de materiale consumabile 111. In data de 01.05.N in vederea vanzarii de produse finite se incaseaza de la un client 17. In vederea constituirii, o societate pe actiuni a efectuat urmatoarele cheltuileli: taxe platite la Registrul comertului 1.000 lei, onorariul avocatului 1.500 lei.conform OMFP nr 3.055/2009,contabilizati : a) recunoasterea cheltuielilor de constituire b) amortizarea lor pe perioada maxima admisa de OMFP nr 3055/2009. 49. Intreprinderea Alfa achizitioneaza o cladire la costul de 100.000 lei, cu terenul aferent, al carui cost este de 20.000 lei, TVA 24%...Ce inregistrari contabile trebuie facute conform OMFP nr 3055/2009? 50. Intreprinderea Alfa detine un teren evaluat la valoarea justa de 50.000 lei, rezerva din reevaluare disponibila fiind de 10.000 lei. Pe teren va fi construita o cladire. Costurile constructiei se ridica la 200.000 lei. Se cere:a) sa se precizeze care sunt regulile din OMFP din 3055/2009 aplicabile rezolvarii acestui caz; b) sa se prezinte inregistrarile contabile. 99. La inceputul lunii mai, o entitate are in contul curent un disponibil de 6.000 euro 31. La inceputul lunii mai a anului N, societatea Alfa cumpara de la un furnizor cu sediul in SUA un utilaj in valoare de 50.000 dolari. Utilajul este trasportat pe cale navala, iar cumparatorul intra in posesia lui din momentul in care activul este incarcat pe nava, in portul vanzatoruluiConform OMFP 3055/2009: a) precizati ce inregistrarea contabila se efectueaza in data de 10.05.N, cu ocazia receptiei utilajului, b) calculati costul de achizitie al utilajului 32. La 01.01.N o entitate achizitioneaza un echipament tehnologic pentru extragerea petrolului si conform contractului prin care i s-a acordat dreptul de a efectua exploatari, are obligatia ca la finalizarea exploatarii sa mute echipamentul si sa reconstituie stratul de sol afectat.Conform OMFP nr 3055/2009, contabilizati: a)achizitia activului, b)recunoasterea costurilor estimate cu demontarea si mutarea activului. 18. La sfarsitul primului an de la infintare, o entitate prezinta in bilant cheltuieli de constituire neamortizate in suma de 900 lei..conform OMFP nr 3055/2009 precizati care este suma maxima care se poate distribui din profitul net al exercitiului. 8. La 31.12.N se cunosc urmatoarele informatii despre societatea Beta (in lei): ..sa se intocmeasca situatia fluxurilor de numerar conform OMFP nr 3055 /2009 stiind ca pentru determinarea fluxului net din exploatare se utilizeaza metoda indirecta. 27. La 31.12.N Alfa a achizitionat un program informatic la un cost de 10.000 lei, amortizat liniar in 5 ani.conform OMFP nr 3055/2009, precizati: a) ce inregistrarea contabila se efectueaza la sfarsitul anului N+1 56. La data de 01.05.N, Alfa a inchiriat, pentru un an, o cladire de la societatea Beta.. 63. O entitate acorda la 01.01.N doua imprumuturi pe termen de 5 ani

65. O societate-mama acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de 100.00 lei 40. O entitate a construit in anul N un ansamblu de locuinte destinat vanzarii, costul de productie fiind de 20.000 lei. conform OMFP nr 3055/2009: a)contabilizati obtinerea ansamblului de locuinte, b) care este tratamentul contabil al blocului care va utilizat ca sediu central administrativ? 45. O entitate a achizitionat in urma cu doi ani un utilaj in valoare de 100.000 lei. Durata utila de viata estimata la achizitie a fost de 5 ani..conform OMFP nr 3055/2009, calculati amortizarea anului curent. 41. O entitate a achizitionat doua utilaje astfel:conform OMFP nr 3055/2009: a) precizati care este valoarea amortizabila pentru cele doua utilaje, b) precizati care esgte durata de utilizare economica a celor doua utilaje 100. O entitate are de platit o factura externa in valoare de 1.039 euro 25. O entitate achizitioanat un program de contabilitate in suma de 30.000 lei plus TVA 24%, care urmeaza a fi utilizat pentru nevoi proprii. Durata de utilizare economica este de 3 ani. Conform OMFP nr 3055/2009, contabilizati achizitia programului. 20. O entitate care activeaza in domeniul piscicol si are ca obiect de activitate cresterea si valorificarea crapului de consum primeste in concesiune un lac care apartine domeniului public al statului..conform OMFP nr 3055/2009, contabilizati: a) primirea concesiunii. Argumentati varianta aleasa; b) amortizarea lunara a concesiunii 51. O entitate caseaza un utilaj depasit moral al carui cost de achizitie a fost de 200.000 lei, amortizarea cumulata pana la casare fiind de 37.000 lei.conform OMFP nr 3055/2009 contabilizati a) scoaterea din evidenta a utilajului casat, b) cheltuielile legate de casare, c) inregistrarea pieselor de schimb recuperate 21. O entitate care activeaza in domeniul piscicol si are ca obiect de activitate cresterea si valorificarea crapului de consum primeste in concesiune un lac care apartine domeniului public..conform OMFP nr 3055/2009 contabilizati: a) primirea concesiuneii. Argumentati varianta aleasa; b) redeventa lunara datorata 59. O entitate, Alfa vinde titluri imobilizate ale societatii Beta la un pret de vanzare de 105.000 lei 54. O ntreprindere achizitioneaza la 31.12.N-2 o cladire la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10 ani. Conform OMFP nr 3055/2009 a) contabilizati achizitia si reevaluarea cladirii, b) ce inregistrari contabile se efectueaza in anul N+1? 79. Pentru fabricarea a 600 buc din produsul A. 57. Reluand datele din problema anterioara se cere 15. Sa presupunem ca, la 01.01.N entitatea raportatoare Alfa Sa achizitioneaza un utilaj la costul de 5.000 lei. Intrucat activul este destinat unei noi activitati, managerii nu sunt in

masura sa aprecieze modul in care activul isi va consuma beneficiile viitoare si aleg metoda liniara.care este incidenta schimbarilor de metoda de amortizare si de durata de utilitate conform OMFP nr 3055/2009? Ce presupune aplicarea principiului permanentei metodelor in acest caz? 6. Sa se determine valoarea totala a cheltuielilor de exploatare si a veniturilor financiare potrivit modelului de cont de profit si pierdere conform OMFP nr 3055/2009 cunoscandu-se urmatoarele informatii (in lei): cheltuieli cu materile prime 300.000, venituri din dobanzi 80.000, cheltuieli cu energia 100.000. 5. Sa se determine valoarea totala a veniturilor din exploatare si a cheltuielilor financiare potrivit modelului de cont de profit si pierdere conform OMFP nr 3055/2009, cunoscandu-se urmatoarele informatii (in lei): venituri din vanzarea marfurilor 600.000, cheltuieli din diferente de curs valutar 50.000 4. Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): echipamente tehnologice 100.000, titluri de participare- actiuni detinute la entitatile afiliate pe termen lung 300.000, provizioane pentru riscuri si cheltuieli 300.000determinati valoarea activelor imobilizate si a datoriilor cu scadenta mai mica de 1 an potrivit modelului de bilant conform OMFP nr. 3055/2009. 3. Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): produse finite 500.000. rezerve 10.000; ajustari pentru deprecierea produselor finite 50.000, clienti 400.000 . Determinati valoarea activelor circulante si a datoriilor cu scadenta mai mare de 1 an potrivit modelului de bilant conform OMFP nr. 3055/2009. 2. Se dau urmatoarele elemente (in lei): capital social 2.000.000, terenuri 200.000; rezerve 200.000, cladiri 700.000, amortizarea cladirilor 200.000sa se calculeze capitalurile permanente prezentate la indicatorul F din bilantul conform OMFP nr 3055/2009 1. Se dau urmatoarele elemente (in lei) : materii prime 600.000, furnizori 400.000 ( din care cu scadenta intr-o perioada mai mare de 1 an 100.000); ajustari pentru deprecierea materilor prime 20.000; clienti 2.000.000sa se calculeze fondul de rulment prezentat ca indicator la pozitie E in bilantul conform OMFP nr 3055/2009 81. Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este urmatoarea 82. Situatia stocurilor in luna august este urmatoarea 83,84. Situatia stocurilor in luna august este urmatoarea.. 30. Societatea Alfa a achizitionat un utilaj la costul de 4.000 lei, plus TVA, factura fiind primita in data de 10.03.N. Utilajul este pus in functiune in data de 08.04.N.conform OMFP nr 3055/2009, contabilizati: a) achizitia utilajului in data de 10.03.N, b) inregistrarea cheltuielilor cu punerea in functiune 26. Societate Alfa acorda un avans pe baza facturii societatii Beta in valoare de 3.720 lei (3.000 lei plus Tva 24%) in vedere achizitiei unui program informatic. Conform OMFP nr 3055/2009, contabilizati: a) factura privind avansul(plata facutrii are loc ulterior), b) plata avansului conform extrasului de cont

16. Societatea Alfa SA detine la 31.12.N un pachet de valori mobiliare pe termen scurt( 100 titluri Beta achizitionate la 1.10.N-1 la costul unitar de 20 lei) . Este schimbarea bazei de evaluare a titlurilor o schimbare de politica (metoda) contabila? 47. Societatea Alfa detine doua cladiri despre care se cunosc urmatoarele informatii: cladirea 1 costul inital = 1.600.000 lei.se cere: a) conform OMFP nr 3055/2009 contabilizati amortizarea cladirilor, efectele reevaluarii celor doua cladiri la 31.12.N folosind cele doua procedee de reevaluare, amortizarea cladirilor in anul N+1 si realizarea rezervei din reevaluare 48. Societatea Alfa detine un teren clasificat ca imobilizare corporala. Terenul a fost achizitionat la costul de 500.000 lei si este reevaluat astfel:.Se cere: a) contabilizati efectele reevaluarii la sfarsitul exercitiilor N, N+1, N+2 conform OMFP nr 3055/2009 10. Societatea Alfa detine un stoc de marfa achizitionat la un cost de 100.000 lei.cu ocazia lucrarilor de inchidere a exercitiului N, ce trebuie sa faca societatea Alfa pentru a respecta principiul independentei exercitiilor? 37. Societatea Alfa aduce ca aport la capitalul societatii Beta un mijloc de transport evaluat la valoarea de 33,000 lei in schimbul caruia primeste actiuni..conform OMFP nr 3055/2009 contabilizati majorarea capitalului social la societatea Beta si realizarea aportului. 13. Societatea Alfa este producatoare de produse cosmetice. Pe 15.10.N, o clienta a deschis actiunea in justitie impotriva societatii ca urmare a unei reactii alergice suferite in urma utilizarii unei creme..cu ocazia lucrarilor de inchidere a exercitiului N, ce trebuie sa faca societatea Alfa pentru a respecta principiul prudentei? 11. Societatea Alfa a incasat un avans de la un client in decembrie anul N, in suma de 50.000 leiinregistrarile de mai sus sunt conforme tuturor conceptelor si principiilor contabile generale din OMFP nr 3055/2009? Argumentati raspunsul 19. Societatea comerciala Alfa a achizitionat in data de 07.08.N de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale dreptul de exploatare a unui perimetru in zona Brazi, costul fiind de 200.000 lei. . Conform OMFP nr 3055/2009 contabilizati a) studiile topografice; b) achizitia dreptului de exploatare, c) studiile geologice d) amortizarea anuala 24. Societatea comerciala x incheie la data de 01.12.n un contract de franciza pe 3 ani cu societatea comerciala y contabilizati la francizat sc x, conform OMFP nr 3055/2009, urmatoarele operatii: a) taxa initiala de franciza 22. Societatea Alfa ia in concesiune de la Administratia parcurilor un lac situat intr-un parc.conform OMFP nr 3055/2009 contabilizati: a) primirea concesiunii, argumentati varianta aleasa, b) amortizarea lunara a concesiunii. 23. Societatea Alfa ia in concesiune de la Administratia parcurilor un lac situat intr-un parc, in vederea organizarii de plimbari cu vaporasulconform OMFP nr 3055/2009 contabilizati: a) primirea concesiunii, argumentati varianta aleasa; b) redeventa anuala datorata c) plata redeventei anuale 55. Un utilaj in valoare de 12.307 lei este achizitionat in baza unui contract de leasing financiar cu urmatoarele caracteristici.

42. Un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03.N, costul fiind de 30.000 lei. Utilajul se amortizeaza liniar pe durata de 5 ani. Conform OMFP nr 3055/2009 a)intocmiti tabloul de amortizare; b)contabilizati amortizarea aferenta primului an. 43. Un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03.N, costul sau fiind de 30.000 lei. Utilajul se amortizeaza degresiv influenta uzurii morale pe durata de 5 ani. Conform OMFP nr 3055/2009: a)intocmiti tabloul de amortizare; b) contabilizati amortizarea aferenta primului an. 44. Un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03.N, costul sau fiind de 30.000 lei. Utilajul se amortizeaza accelerat pe durata de 5 ani. Conform OMFP nr 3055/2009, intocmiti tabloul de amortizare.