Sunteți pe pagina 1din 99

UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE FARMACIE SPECIALIZAREA FARMACIE CATEDRA 2 DISCIPLINA DE FARMACOLOGIE

SIMPATOMIMETICE

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

1. Care din următoarele simpatomimetice acţionează prin mecanism direct:

A. nafazolina

B. cocaina

C. dobutamina

D. amfetamina

E. fentolamina

2. Care din următorii compuşi sunt agonişti alfa-1 selectivi:

A. adrenalina

B. salbutamolul

C. fenilefrina

D. ritodrina

E. clonidina

3. Care simpatomimetice se folosesc ca vasoconstrictoare sistemice:

A. salbutamol

B. efedrina

C. oximetazolina

D. nafazolina

E. isoxsuprina

4. Dobutamina:

A. este o catecolamina

B. are acţiune vasodilatatoare D1 dopaminergică

C. se contraindică în infarctul miocardic

D. are efect de lungă durată

E. se administrează oral

5. Efedrina:

A. este un simpatolitic

B. nu se poate administra oral

C. are numai un mecanism direct de acţiune

D. produce deprimarea SNC

E. se foloseşte în tratamentul hipotensiunii cronice şi posturale

6. Simpatomimeticele pot fi utilizate ca:

A. vasoconstrictoare locale

B. bronhoconstrictoare

C. deprimante cardiace

D. ocitocice

E. vagolitice

7. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina?

A. forma levogira este cea mai activa;

B. are efect inotrop pozitiv;

C. este bronhodilatator;

D. se recomanda in cardiopatia ischemica;

E. este un simpatomimetic.

8. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina?

A. adrenergic neselectiv;

B. stimuleaza centrul respirator bulbar;

C. produce bradicardie;

D. se administreaza in socul anafilactic;

E. este un vasoconstrictor.

9. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina?

A. este inactiva per os;

B. este un beta-1-adrenomimetic;

C. se indica in chirurgia cardiaca;

D. este administrata i.v.;

E. scade debitul cardiac.

10. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina?

A. adrenomimetic;

B. vasoconstrictor;

C. produce tahifilaxie;

D. se administreaza intranazal in rinite;

E. se administreaza in arterita.

11. Dopamina:

A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este alfa-1 adrenergic şi produce vasoconstricţie

B. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este antagonist pe receptorii dopaminergici

C. la doze medii (10 mcg/kg/min) este beta-1 adrenergic, stimulând toate funcţiile miocardului

D. este contraindicată în şocul cardiogen

E. este contraindicată în şocul cu oligurie

12. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt următoarele, cu excepţia:

A. edem Quincke

B. şoc anafilactic

C. stop cardiac

D. HTA

E. crize de astm bronşic

13. Nafazolina este utilizată ca:

A. vasoconstrictor general

B. stimulator cardiac

C. bronhodilatator

D. stimulator SNC

E. exclusiv local, ca vasoconstrictor

14. Noradrenalina este indicată în:

A. HTA

B. insuficienţa circulatorie acută de tip hiperton

C. insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton

D. cardiopatie ischemică

E. aritmii cardiace

15. Simpatomimetic bronhodilatator neselectiv este:

A. metaproterenol

B. albuterol

C. fenoterol

D. terbutalina

E. isoprenalina

16. Următoarele substanţe sunt simatomimetice stimulante cardiace, cu excepţia:

A. adrenalina

B. dopamina

C. prenalterol

D. fenoterol

E. dobutamina

17. Contracţia muşchiului radial al irisului cu apariţia midriazei active este consecinţa stimulării receptorilor:

A. alfa-1-postsinaptici

B. ß-1-postsinaptici

C. ß-2-postsinaptici

D. ß-2-presinaptici

E. ß-3-postsinaptici

A. Este alfa-simpatomimetic selectiv

B. Acţionează predominant ß-1-adrenergic

C. Are efecte vasodilatatoare la nivel renal, prin stimularea receptorilor dopaminergici periferici

D. Este activă oral, nu este metabolizată de COMT, datorită lipsei substituenţilor fenolici

E. Pătrunde uşor în SNC, produce stimulare centrală

19. Mesagerii secunzi implicaţi în efectele adrenomimetice rezultate în urma stimulării

receptorilor alfa-1-postsinaptici sunt:

A. AMPc (scădere prin inhibarea adenilat-ciclazei)

B. AMPc (creştere prin stimularea adenilat-ciclazei)

C. Sistemul fosfatidil-inozitidic cuplat cu ionii de calciu

D. GMPc (creştere prin stimularea guanilat-ciclazei)

E. AMPc (creştere prin inhibarea fosfodiesterazei))

20. Se utilizează ca vasoconstrictoare generale:

A. Fenilefrina

B. Nafazolina

C. Isoxsuprina

D. Izoprenalina

E. Bametanul

21. Stimularea aparatului juxtaglomerular renal, cu secreţie consecutivă de renină se produce prin activarea receptorilor:

A. alfa-1-postsinaptici

B. alfa-2-presinaptici

C. ß-1-postsinaptici

D. ß-2-postsinaptici

E. ß-2-presinaptici

22. Sunt efecte ale stimulării receptorilor alfa-2 adrenergici:

A. Lipoliza

B. Creşterea secreţiei de renină

C. Stimularea SNC

D. Relaxarea muşchilor netezi cavitari

E. Contracţia capsulei splenice

23. Despre dopamina sunt corecte urmatoarele afirmatii, cu exceptia:

A. este inactiva oral

B. se administreaza i.m. sau s.c.

C. actioneaza selectiv, in functie de doza

D. nu trece bariera hemato-encefalica

E. are mecanism de actiune mixt

24. Este simpatomimetic beta-2 selectiv:

A. izoprenalina

B. oximetazolina

C. prenalterol

D. isoxuprina

E. metoxamina

25. Este adrenomimetic vasodilatator periferic si tocolitic:

A. tolazolina

B. nicergolina

C. fentolamina

D. isoxuprina

E. ergometrina

26. Efectele activarii receptorilor beta-1 adrenergici sunt urmatoarele, cu exceptia :

A. stimulare SNC

B. stimularea miocardului contractil

C. stimularea miocardului excitoconductor

D. stimularea lipolizei

E. scaderea secretiei de renina

27. Care este indicatia terapeutica a noradrenalinei:

A. astm bronsic

B. insuficienta circulatorie acuta hipertona

C.

colaps

D. hipotensiune cronica

E. hipotensiune posturala

28. Dobutamina actioneaza predominant asupra receptorilor:

A. alfa-1

B. alfa-2

C. alfa-2 presinaptici

D. beta-1

E. beta-2

29. Notati indicatia terapeutica a noradrenalinei:

A. astm bronsic

B. insuficienta circulatorie acuta hipotona

C. tahicardie paroxistica

D. hipotensiune cronica

E. hipotensiune posturala

30. Dobutamina:

A. se administreaza oral

B. este medicatie de substitutie in parkinson

C. se indica in soc cardiogen

D. este agonist beta-2 adrenergic

E. are proprietati vasodilatatoare D1

31. Simpatomimeticele nu pot produce:

A. anxietetate

B. vasodilatatie

C. tahicardie

D. hiperglicemie

E. bronchoconstrictie

32. Care simpatomimetice au mecanism indirect de actiune:

A. adrenalina

B. aspirina

C. dopamina

D. neostigmina

E. nafazolina

33. Alegeti un bronhodilatator beta-2 selectiv:

A. teofilina

B. cromoglicatul de sodiu

C. adrenalina

D. fenoterolul

E. beclometazona

34. Nafazolina:

A. Este un simpatomimetic neselectiv alfa si beta.

B. Este un simpatomimetic predominent beta.

C. Este utilizat ca vasoconstrictor general in socul anafilactic.

D. Este utilizat exclusiv local ca vasoconstrictor in rinite si conjunctivite.

E. Poate fi utilizat pe perioade lungi de timp fara sa apara reactii nedorite.

35. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina?

A. adrenergic neselectiv;

B. stimuleaza centrul respirator bulbar;

C. produce bradicardie;

D. se administreaza in socul anafilactic;

E. este un vasoconstrictor.

36. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina?

A. forma levogira este cea mai activa;

B. are efect inotrop pozitiv;

C. este bronhodilatator;

D. se recomanda in cardiopatia ischemica;

E. este un simpatomimetic.

37. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina?

A. adrenomimetic;

B. vasoconstrictor;

C. produce tahifilaxie;

D. se administreaza intranazal in rinite;

E. se administreaza in arterita.

38. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina?

A. este inactiva per os;

B. este un beta-1-adrenomimetic;

C. se indica in chirurgia cardiaca;

D. este administrata i.v.;

E. scade debitul cardiac.

39. Beta-2 adrenomimetic selectiv la nivel uterin este:

A. orciprenalina

B. fenoterol

C. ritodrin

D. metoxamina

E. bametan

40. Care dintre urmatoarele medicamente este beta- adrenomimetic neselectiv ?

A. xilometazolina

B. oximetazolina

C. isoxuprina

D. prenalterol

E. izoprenalina

41. Efectele adverse ale simpatomimeticelor unt urmatoarele, cu exceptia:

A. tremor

B. palpitatii

C. hipoglicemie

D. hipercolesterolemie

E. hiperlactacidemie

42. Indicatiile terapeutice pentru beta-2 adrenomimetice sunt urmatoarele, cu exceptia:

A. insuficienta circulatorie periferica

B. insuficienta circulatorie cerebrala

C. travaliu prematur

D. hipotensiune arteriala

E. astm bronsic

43. Urmatoarele afirmatii despre nafazolina sunt adevarate, cu exceptia:

A. este beta- adrenergic neselectiv

B. este adrenomimetic cu predominanta alfa

C. determina tahifilaxie

D. este indicat exclusiv local

E. este indicat in rinite si conjunctivite

44. Urmatoarele afirmatii despre dopamina sunt adevarate, cu exceptia:

A. este inactiva oral

B. T1/2 aprox. 2 minute

C. nu difuzeaza in SNC

D. la doze mari peste 15 mcg/kgc/min este dopaminergic

E. este indicata in socul cardiogen

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

1. Adrenomimeticele produc:

A. stimularea functiilor miocardice

B. mioza

C. vasoconstrictie prin alfa-1

D. bronhoconstrictie

E. hiperglicemie

2. Adrenomimeticele se pot utiliza:

A. in afectiuni alergice

B. in stop cardiac si soc cardiogen

D.

in hipertensiune arteriala

E. in caz de travaliu prematur

3. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

A. adrenalina este un adrenomimetic de electie in socul anafilactic

B. efedrina si nafazolina dau fenomene rebound

C. dobutamina este un beta-1 adrenomimetic

D. izoprenalina este lipsita de efecte cardiace

E. beta-2 adrenomimeticele selective sunt bronhodilatatoare

4. Care din urmatorii compusi se utilizeaza ca descongestionante nazale:

A. tolazolina

B. oximetazolina

C. efedrina

D. bametanul

E. nafazolina

5. Care efecte nu sunt caracteristice simpatomimeticelor:

A. bronhoconstrictia

B. relaxarea uterului

C. hipoglicemia

D. vasoconstrictia

E. deprimarea miocardului

6. Dopamina:

A. este o catecolamina

B. are efecte selective pe beta 1

C. este indicata in socul cardiogen

D. se adminstreaza intravenos

E. potenteaza efectul neurolepticelor

7. Noradrenalina:

A. prezinta efecte beta-2-adrenomimetice

B. se poate administra pe cale orala

C. este o catecolamina

D. se indica in insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton

E. se indica in hipertensiunea arteriala

8. Simpatomimeticele pot:

A. stimula receptorii alfa

B. bloca receptorii beta

C. bloca receptorii noradrenalinei

D. favoriza eliberarea noradrenalinei

E. inhiba recaptarea noradrenalinei

9. Simpatomimeticele:

A. potenteaza efectul antidepresivelor triciclice

B. scad efectul cardiotonic al digitalicelor

C. pot agrava cardiopatia ischemica

D. pot creste efectul anestezicelor locale

E. diminueaza efectul antidiabeticelor

10. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina?

A. tahicardie;

B. hipertensiune arteriala;

C. cresterea metabolismului bazal;

D. bronhoconstrictie;

E. hipoglicemie.

11. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?

A. actioneaza in ganglionii simpatici;

B. activeaza receptorii adrenergici;

C. au efecte inhibitoare asupra inimii;

D. stimuleaza lipoliza;

E. au efect bronhodilatator.

12. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?

A. au actiune bronhospastica;

B. au actiune directa;

C.

au actiune indirecta;

D. au actiune mixta;

E. scad tensiunea arteriala.

13. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?

A. contracta muschiul circular al irisului;

B. produc mioza;

C. creste forta de contractie a miocardului;

D. produc hipertensiune arteriala;

E. relaxeaza miometrul.

14. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice?

A. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice;

B. au efecte alfa adrenergice;

C. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza;

D. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc,

E. produc hipoglicemie.

15. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte?

A. produc vasoconstrictie;

B. inhiba SNC;

C. scad forta de contractie a inimii;

D. scad tensiunea arteriala;

E. sunt bronhodilatatoare.

16. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina?

A. hipotensiune;

B. cardiopatie ischemica;

C. astm bronsic;

D. rinita;

E. hipertensiune.

17. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate?

A. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive;

B. scad efectul antihipertensivelor;

C. cu derivatii xantinici deprima SNC;

D. cocaina le anuleaza efectul vasoconstrictor;

E. diminua efectul hipoglicemiantelor.

18. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice?

A. adrenalina;

B. dobutamina;

C. fluvoxamina;

D. nizatidina;

E. salbutamol.

19. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice?

A. salbutamol;

B. propranolol;

C. fenoterol;

D. terbutalina;

E. neostigmina.

20. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare):

A. hipotensiune arteriala;

B. hipertensiune arteriala;

C. tahiaritmie;

D. hipoglicemie;

E. hipercolesterolemie.

21. Adrenalina:

A. provoacă o deprimare a SNC

B. este medicaţia de elecţie în şocul anafilactic

C. contractă musculatura netedă bronşică

D. creşte minut volumul respirator

E. este utilizată în reanimarea cardiacă la înecaţi

22. Adrenalina:

A. difuzează în SNC

B. produce bronhospasm

C. reprezintă medicaţie de elecţie în şocul anafilactic

D. influenţează testele de laborator cu creşterea glicemiei şi a colesterolului

E. se prezintă sub formă de fiole injectabile de 10 ml cu soluţie 1%

23. Care dintre afirmaţiile de mai jos caracterizează dopamina:

A. este activă pe cale orală, având un T1/2 = 4-6 ore

B. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta 1-adrenergic stimulând toate funcţiile

miocardice

C. are o difuziune bună în SNC

D. în administrarea paravenoasa se produce ischemie şi necroză

E. este o substanţă autacoidă

24. Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt false:

A. cafeina are un efect sinergic de potenţare a acţiunii adrenalinei

B. adrenalina este utilizată cu rezultate bune în insuficienţa circulatorie cerebrală

C. efedrina nu difuzează în SNC

D. calea de administrare a adrenalinei este per os

E. adrenalina antagonizează efectele antiparkinsonienelor

25. Care dintre următoarele afirmaţii caracterizează preparatul "Proculin”:

A. este un simpaticomimetic tocolitic

B. este predominent alfa adrenomimetic

C. este forma de prezentare a nafazolinei

D. nu are efecte adverse pe termen lung

E. se prezintă sub formă de soluţie ce se administrează în sacul conjunctival

26. Dobutamina :

A. este predominent beta 1 adrenomimetic

B. este selectiv alfa 1 adrenomimetic

C. este în amestec racemic de doi enantiomeri

D. nu are efecte D1 dopaminergice

E. nu se utilizează în şocul cardiogen

27. Efedrina:

A. este adrenomimetic selectiv alfa-1

B. are biodisponobilitate bună per os şi difuziune bună în SNC

C. este decongestiv al mucoasei nazale în rinite

D. intră în compoziţia preparatului Rinofug

E. antagonizează efectul antiparkinsonienelor

28. Nafazolina:

A. se administrează numai prin injectare iv

B. este un adrenomimetic alfa şi beta cu predominenţă alfa

C. face parte din grupul parasimpatoliticelor

D. are acţiune vasoconstrictoare locală

E. utilizată peste 7 zile poate induce tahifilaxie

29. Precizaţi care dintre afirmaţiile referitoare la dopamină este incorectă:

A. la doze medii are efect alfa 1-adrenergic producând vasoconstricţie

B. nu traversează bariera hematoencefalică

C. este contraindicată în şocul cardiogen

D. la doze mici activează receptorii D1 periferici producând vasodilataţie

E. efectele dopaminei sunt antagonizate de haloperidol

30. Printre efectele adverse ale simpaticomimeticelor se numără:

A. paloarea tegumentară

B. fotosensibilizarea

C. hiperglicemie

D. tahiaritmii

E. hipotensiune ortostatică

31. Adrenalina:

A. inhibă toate funcţiile miocardului

B. produce bronhodilataţie

C. produce toleranţă acută (tahifilaxie) la utilizarea repetată frecvent în astmul bronşic

D. produce bronhoconstricţie

E. este medicaţie de elecţie în HTA

32.

Care dintre următoarele substanţe sunt simpatomimetice vasoconstrictoare?

A. etilefrina

B. dopamina

C. dobutamina

D. metoxamina

E. nafazolina

33. Efectele alfa-1 adrenergice sunt:

A. vasoconstricţie arteriolară în piele, mucoase, rinichi, viscere, muşchi

B. contracţia muşchilor netezi ai ureterelor

C. contracţia muşchilor piloerectori

D. mioză

E. relaxarea miometrului

34. Efectele beta-1 adrenergice sunt:

A. stimularea miocardului contractil

B. stimularea aparatului juxtaglomerular

C. relaxarea miometrului

D. stimularea lipolizei

E. relaxarea muşchilor netezi bronşici

35. Efedrina:

A. are biodisponibilitate bună per os

B. nu difuzează în SNC

C. produce excitaţia SNC

D. produce bronhoconstricţie

E. este vasoconstrictor general şi local

36. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt:

A. şoc anafilactic

B. insuficienţa circulatorie de tip hipoton

C. stop cardiac

D. criza de astm bronşic

E. ca stimulator al SNC

37. Isoxuprina este indicată în:

A. boala Raynaud

B. rinite şi conjunctivite

C. insuficienţa circulatorie cerebrală

D. iminenţa de travaliu prematur

E. declanşarea travaliului

38. Medicamentele adrenomimetice alfa-1 selective sunt:

A. adrenalina

B. fenilefrina

C. metoxamina

D. nafazolina

E. clonidina

39. Potenţarea efectului vasopresor al noradrenalinei apare la asocierea cu:

A. antidepresive triciclice

B. antidepresive IMAO

C. clonidina

D. digoxina

E. guanetidina

40. Sunt efecte de tip alfa-1 adrenomimetic:

A. Contracţia uterului gravid

B. Ejacularea

C. Scăderea secreţiei pancreatice de insulină

D. Stimularea miocardului contractil

E. Glicogenoliza

41. Sunt efecte de tip beta-2 adrenergic:

A. Relaxarea musculaturii netede vasculare

B. Relaxarea miometrului

C. Creşterea lipolizei

E. Contracţia muşchilor netezi arteriolari

42. Sunt efecte de tip metabolic, care rezultă în urma stimulării receptorilor ß-2-adrenergici:

A. Stimularea lipolizei

B. Glicogenoliza hepatică

C. Glicoliza anaerobă

D. Glicogenoliza la nivelul musculaturii striate

E. Retenţia de sodiu şi apă, cu creşterea consecutivă a volemiei

43. Sunt simpatomimetice cu efect tocolitic:

A. Nafazolina

B. Ritodrina

C. Isoxsuprina

D. Dobutamina

E. Noradrenalina

44. Sunt ß-2-adrenomimetice selective:

A. Terbutalina

B. Terbinafina

C. Terfenadina

D. Fenoterolul

E. Salmeterolul

45. Adrenalina produce următoarele efecte:

A. Bronhodilataţie

B. Stimularea miocardului contractil

C. Lipoliză

D. Gliconenoliză hepatică

E. Scăderea conducerii atrio-ventriculare

46. Care dintre următoarele afirmaţii privind relaţiile structură-activitate în seria simpatomimeticelor este adevărată?

A. Hidroxilii fenolici în poziţile 3,4 pe nucleul benzenic sunt grupări distribuitoare cu caracter hidrofil care limitează pătrunderea în SNC

B. Cucreşterea mărimii radicalului grefat la gruparea aminică, creşte selectivitatea pentru

receptoriiß-2

C. Substituirea în poziţia alfa împiedica acţiunea MAO

D. Situarea radicalului hidroxil în poziţia meta favorizează acţiunea metabolizantă a COMT

E. Feniletilaminele nesubstituite la nucleul benzenic au predominant efecte neurosimpatomimetice

47. Efedrina:

A. Stimulează receptorii adrenergici alfa şi beta

B. Impiedică hidroliza adrenalinei prin inhibarea MAO

C. Favorizează eliberarea şi acumularea noradrenalinei în fanta sinaptică

D. Stimulează SNC

E. Are acţiune vasodilatoatore generală şi locală

48. Nafazolina:

A. Are acţiune vasoconstrictoare locală, utilă în rinite şi conjunctivite

B. Se utilizează ca vasoconstrictor sistemic, în insuficienţa circulatorie acută de tip

hipoton

C. La administrare frecventă şi repetată produce tahifilaxie

D. Se utilizează ca stimulator cardiac în bloc atrio-ventricular

E. Se utilizează preponderent ca tocolitic, relaxează musculatura netedă uterină

49. Despre structurile chimice ale adrenomimeticelor cu nucleu de beta-feniletilamina, sunt valabile afirmatiile:

A. ciclul aromatic este responsabil de efectele centrale stimulatoare

B. compusii care au hidroxili fenolici situati in pozitiile 3 si 4 nu pot fi metabolizati de

COMT si au durata medie de actiune

C. radicalul grefat la amina imprima selectivitate pentru receptorii beta

D. substituirea in pozitia alfa creste actiunea MAO si scade durata de actiune

E. prezenta hidroxililor fenolici creste actiunea excitanta SNC

50. Alegeti adrenomimeticele care nu sunt biotransformate de COMT:

A. noradrenalina

B. izoprenalina

C. adrenalina

D. orciprenalina

E. efedrina

51. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse secundare:

A. tahiaritmii

B. agitatie motorie

C. paloarea tegumentelor

D. hiperglicemie

E. hipocolesterolemie

52. Sunt efecte ale stimularii receptorilor adrenergici alfa-1:

A. contractia muschilor netezi ai ureterelor

B. glicogenoliza hepatica, cu hiperglicemie

C. stimularea miocardului contractil

D. stimularea miocardului excito-conductor

E. stimularea lipolizei

53. Despre noradrenalina sunt valabile afirmatiile:

A. se poate administra per os

B. trece usor bariera hemato-encefalica

C. are un timp de injumatatire de 1 ora dupa administrare i.v.

D. nu are efecte de tip beta-2

E. creste colesterolemia

54. Comparativ cu adrenalina, efedrina prezinta:

A. difuziune mai buna in SNC

B. mecanism mixt de actiune, atat direct, cat si indirect

C. durata de actiune mai mare

D. stimulare SNC mai intensa

E. bronhodilatatie absenta

55. Simpatomimeticele pot produce sinergism de potentare la asocierea cu:

A. derivati xantinici de tip teofilina

B. digitalice

C. antidepresive triciclice

D. antihipertensive

E. hipoglicemiante

56. Simpatomimeticele derivati de imidazol au urmatoarele proprietati:

A. efecte beta-2 adrenomimetice intense

B. efect de tip alfa-2 adrenomimetic presinaptic, central

C. efecte postsinaptice alfa-adrenomimetice la nivel vascular

D. sunt folosite in astmul bronsic

E. sunt folosite local, ca decongestionante ale mucoaselor nazala si oculara

57. Precizati indicatiile terapeutice ale noradrenalinei:

A. insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton

B. insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton

C. colaps

D. hipotensiunea posturala

E. hipotensiunea cronica

58. Notati substantele medicamentoase indicate in hipotensiunea arteriala cronica:

A. fenilefrina

B. etilefrina

C. adrenalina

D. efedrina

E. dopamina

59. Notati tratamentul de urgenta al necrozei tisulare provocata de injectarea paravenoasa a noradrenalinei:

A. infiltratiile locale cu hialuronidaza

B. infiltratiile locale cu cocaina

C. infiltratile locale cu fentolamina sau procaina

E. intravenos ser glucozat

60. Notati actiunile de utilitate farmacoterapeutica ale simpatomimeticelor:

A. vasoconstrictoare generala

B. vasoconstrictoare locala

C. bronhodilatatoare

D. tocolitica

E. cardiotonica

61. Sunt adrenomimetice bronhodilatatoare:

A. salbutamol

B. fenoterol

C. salmeterol

D. prenalterol

E. terbutalina

62. Notati incadrarea farmacodinamica a isoxuprinei:

A. vasodilatator periferic

B. beta2-adrenomimetic

C. tocolitic

D. alfa-adrenolitic

E. vasoconstrictor local

63. Precizati mecanismul de actiune al terbutalinei:

A. parasimpatolitic

B. simpatomimetic

C. beta-1- adrenomimetic

D. beta-2-adrenomimetic

E. antihistaminic H1

64. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV, suntcontraindicate in cardiopatia ischemica:

A. salbutamol

B. efedrina

C. fenoterol

D. adrenalina

E. terbutalina

65. Simpatomimeticele prezinta urmatoarele contraindicatii si precautii:

A. hipotiroidie

B. diabet

C. cardiopatie ischemica

D. hipertensiune arteriala

E. tahiaritmii

66. Pentru dopamina sunt corecte afirmatiile:

A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) activeaza receptorii D1 periferici

B. potenteaza efectele haloperidolului

C. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta1 adrenergic

D. se administreaza i.v. si s.c

E. la doze mari (peste 15 mcg/kg/min) are efect alfa1 adrenergic.

67. Care simpatomimetice stimuleaza receptorii alfa-1:

A. adrenalina

B. izoprenalina

C. salbutamolul

D. fenilefrina

E. efedrina

68. Care simpatomimetice pot fi folosite ca vasoconstrictoare locale:

A. adrenalina

B. efedrina

C. nafazolina

D. dobutamina

E. terbutalina

69. Care efecte sunt consecinta stimularii receptorilor beta-1:

A. stimularea miocardului

B. scaderea secretiei de renina

C. stimularea lipolizei

D. bronhodilatatie

E. cresterea excitabilitatii miocardului

70. Ce deosebeste efedrina de nafazolina:

A. este simpatomimetic

B. este o catecolamina

C. se administreaza oral

D. se administreaza ca vasoconstrictor sistemic

E. produce tafilaxie

71. La nivelul musculaturii netede simpatomimeticele:

A. produc bronhoconstrictie

B. scad tonusul si peristaltismul intestinal

C. contracta detrusorul

D. stimuleaza miocardul

E. produc contractia musculaturii vasculare

72. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

A. stimularea receptorilor alfa-1 inhiba fosfolipaza C

B. stimularea receptorilor beta-1 inhiba adenilatciclaza

C. stimularea receptorilor beta-2 stimuleaza adenilatciclaza

D. stimularea receptorilor alfa-1 stimuleaza fosfolipaza A2

E. stimularea receptorilor alfa-2 presinaptici inhiba adenilatciclaza

73. Din care clase structurale fac parte substantele medicamentoase cu actiune simpatomimetice?

A. ß-feniletilamine.

B. Acizi propionici.

C. Etilimidazoline.

D. Amine aromatice primare.

E. Acizi fenilpropionici.

74. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica, prezenta unor hidroxili fenolici in pozitiile 3 si 4 atrage dupa sine urmatoarele consecinte:

A. Compusii vor avea caracter hidrofil si nu traverseaza bariera hemato-encefalica.

B. Compusii vor avea caracter lipofil si trec bariera hemato-encefalica.

C. Compusii sunt metabolizati specific prin metilare catalizata de COMT.

D. Compusii sunt inactivi per os si T1/2 este scurt.

E. Compusii pot fi administrati per os si au T1/2 de 2-5 ore.

75. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica, radicalii grefati pe gruparea aminica atrag urmatoarele consecinte:

A. Compusii au caracter hidrofob, este favorizata difuziunea in SNC.

B. Largeste spectrul de activitate.

C. Imprima selectivitatea pentru receptorii ß.

D. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß2.

E. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß1.

76. In cazul derivatilor feniletilaminici, cresterea stabilitatii fata de COMT si MAO poate fi realizata prin urmatoarele modificari structurale:

A. Pozitionarea celor doi OH fenolici in orto unul fata de altul (structura de catecol).

B. Pozitionarea celor doi OH fenolici in meta unul fata de altul.

C. Substituirea in pozitia alfa.

D. Substituirea in pozitia beta.

E. Stabilitatea fata de COMT si MAO nu poate fi influentata prin modificari structurale.

77. Care din urmatoarele simpatomimetice au structura imidazolica?

A. Fenilefrina.

B. Nafazolina.

C. Efedrina.

D. Xilometazolina.

E. Efedrina.

78. Noradrenalina:

A. Are structura de catecolamina, fara substituent la gruparea amino si deci fara efecte pe ß2.

B. Se poate administra per os, avand biodisponibilitate orala foarte buna.

C. Nu se administreaza per os, biodisponibilitatea fiind redusa.

D. Actiunea principala farmacoterapica este actiunea vasoconstrictoare generala.

E. Poate fi administrata si sub forma de aerosoli in criza de astm bronsic.

79. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la adrenalina sunt adevarate?

A. Este indicata ca vasoconstrictor general in socul anafilactic.

B. Este utilizata ca vasoconstrictor local asociata anestezicelor locale pentru a le

prelungi durata de actiune.

C. Este indicata in stop cardiac.

D. Este utilizata ca bronhidilatator in criza de astm bronsic.

E. Se poate administra per os, sublingual, intravenos sau subcutan.

80. Efedrina:

A. Este un simpatomimetic cu mecanism mixt.

B. Nu se absoarbe dupa administrare per os si nu difuzeaza in SNC.

C. Este adrenomimetic neselectiv alfa si beta.

D. Este utilizat ca stimulent SNC in supradozari ale inhibitorilor SNC.

E. Este un deprimant neselectiv al SNC

81. Isoxuprina:

A. Este un alfa1 adrenomimetic.

B. Este beta2 adrenergic si spasmolitic musculotrop.

C. Se utilizeaza ca vasoconstrictor local in rinite si conjunctivite.

D. Se utilizeaza ca vasodilatator arteriolar si capilar, periferic si central.

E. Se poate utiliza si ca tocolitic.

82. Isoxuprina:

A. Este un beta-2 adrenergic neselectiv si spasmolitic musculotrop

B. Este indicat in isuficienta circulatorie periferica.

C. Este contraindicat in insuficienta circulatorie cerebrala.

D. Nu se poate administra oral pentru ca nu se absoarbe.

E. Prezinta efect tocolitic.

83. Dobutamina:

A. Este un derivat de imidazolina.

B. Se administreaza oral.

C. Are efect predominant beta-1 adrenergic.

D. Este indicat in soc cardiogen, infarct miocardic, decompensare cardiaca.

E. Este inactivata la administrate orala.

84. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati ca stimulante cardiace?

A. Adrenalina

B. Dobutamina

C. Nafazolina

D. Xilometazolina

E. Dopamina

85. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte?

A. Nafazolina este conditionata in produsul Rinofug.

B. Etilefrina este indicata in hipertensiune arteriala.

C. Nafazolina este administrata numai local.

D. Fenilefina este indicata ca vasoconstrictor general si local.

E. Etilefrina se administreaza numai sub forma de perfuzie.

86. Efedrina:

A. Are pe nucleul fenilic doua grupari hidroxil situate in pozitiile 3 si 5.

B. Nu se absoarbe la administrare orala.

C. Este un adrenomimetic neselectiv, si actioneaza prin mecanism mixt.

D. Este stimulator la nivel SNC.

E. Prezinta efect bronhodilatator, stimulator cardiac si vasoconstrictor general si local.

87. Care dintre urmatoarii compusi nu sunt derivati de beta-feniletilamina:

A. Nafazolina

B. Noradrenalina

C. Adrenalina

E. Oximetazolina

88. Care dintre afirmatiile referitoare la adrenalina sunt corecte?

A. Este un derivat de beta-feniletilamina.

B. Gruparea aminica este substituita cu un rest de izopropil.

C. Prezinta efecte adrenergice selective pe receptorii beta-2.

D. Este indicat in soc anafilactic ca medicatie de electie.

E. Se asociaza cu anestezicele locale pentru prelungirea efectului.

89. Care dintre urmatorii compusi sunt simapatomimetice vasodilatatoare ?

A. Isoxuprina

B. Xilometazolina

C. Bufenina

D. Bametan

E. Fenilefrina

90. Care dintre urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenergic?

A. Scaderea secretiei de insulina.

B. Dilatarea muschilor netezi vasculari.

C. Relaxarea miometrului.

D. Stimularea lipolizei.

E. Relaxarea muschiului neted ciliar.

91. Care dintre urmatoarele substante sunt indicate ca vasoconstrictoare locale?

A. Adrenalina

B. Efedrina

C. Oximetazolina

D. Izoprenalina

E. Dobutamina.

92. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice?

A. adrenalina;

B. dobutamina;

C. fluoxamina;

D. nizatidina;

E. salbutamol.

93. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?

A. actioneaza in ganglionii simpatici;

B. activeaza receptorii adrenergici;

C. au efecte inhibitoare asupra inimii;

D. stimuleaza lipoliza;

E. au efect bronhodilatator.

94. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice?

A. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice;

B. au efecte alfa adrenergice;

C. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza;

D. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc,

E. produc hipoglicemie.

95. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice?

A. au actiune bronhospastica;

B. au actiune directa;

C. au actiune indirecta;

D. au actiune mixta;

E. scad tensiunea arteriala.

96. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?

A. contracta muschiul circular al irisului;

B. produc mioza;

C. creste forta de contractie a miocardului;

D. produc hipertensiune arteriala;

E. relaxeaza miometrul.

97. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate?

A. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive;

B. scad efectul antihipertensivelor;

D.

cocainele anuleaza efectul vasoconstrictor;

E. diminua efectul hipoglicemiantelor.

98. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte?

A. produc vasoconstrictie;

B. inhiba SNC;

C. scad forta de contractie a inimii;

D. scad tensiunea arteriala;

E. sunt bronhodilatatoare.

99. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice?

A. salbutamol;

B. propranolol;

C. fenoterol;

D. terbutalina;

E. neostigmina.

100. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina?

A. tahicardie;

B. hipertensiune arteriala;

C. cresterea metabolismului bazal;

D. bronhoconstrictie;

E. hipoglicemie.

101. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina?

A. hipotensiune;

B. cardiopatie ischemica;

C. astm bronsic;

D. rinita;

E. hipertensiune.

102. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare):

A. hipotensiune arteriala;

B. hipertensiune arteriala;

C. tahiaritmie;

D. hipoglicemie;

E. hipercolesterolemie.

103. Actionarea receptorilor alfa-1 adrenergici determina:

A. vasoconstrictie;

B. midriaza;

C. relaxarea muschilor netezi ai sfincyterelor tubului digestiv;

D. cresterea secretiei de renina;

E. scaderea secretiei de insulina.

104. Actionarea receptorilor alfa-2 adrenergici produce:

A. midriaza;

B. stimularea lipolizei;

C. stimularea glicogenolizei hepatice;

D. scaderea secretiei de insulina;

E. scaderea tonusului si peristaltismului stomacului si intestinului.

105. Actionarea receptorilor beta-1 adrenergici provoaca:

A. vasoconstrictie;

B. stimularea inimii;

C. stimularea SNC;

D. bronhoconstrictie;

E. hiperlactacidemie prin stimularea glicogenolizei in muschii striati.;

106. Actionarea receptorilor beta-2 adrenergici realizeaza:

A. vasodilatatie;

B. stimularea lipolizei;

C. bronhodilatatie;

D. relaxarea muschiului circular al irisului;

E. relaxarea miometrului.

107. Indicatiile terapeutice ale simpatomimeticelor cuprind:

A. hipotensiune arteriala acuta si cronica;

B. astmul bronsic;

C.

insuficienta circulatorie periferica si cerebrala;

D. travaliu prematur;

E. aritmii cardiace.

108. Dobutamina:

A. are structura chimica de catecolamina

B. inactiva per os

C. indicata exclusiv local

D. are efecte vasodilatatoare D1 dopaminergice

E. este indicata in socul cardiogen

109. Efedrina:

A. este derivat de beta- feniletilamina

B. nu difuzeaza in SNC

C. este simpatomimetic cu mecanism mixt

D. perfuziile cu alcalinizante îi cresc eliminarea urinara

E. se poate utiliza in supradozarea inhibitoarelor NC

110. Indicatiile terapeutice pentru efedrina sunt:

A. hipotensiunea posturala

B. sindrom Adams- Stokes

C. ca miotic in oftalmologie

D. boala Raynaud

E. narcolepsie

111. La administrarea adrenalinei se intalnesc urmatoarele efecte adverse:

A. hipotensiune arteriala

B. paloarea tegumentelor

C. tahicardie

D. deprimarea respiratiei

E. iritatia cailor respiratorii la administrarea frecventa in aerosoli

112. Noradrenalina:

A. prezinta biodisponibilitate per os buna

B. are actiune vasoconstrictoare generala

C. se utilizeaza in insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton

D. este indicata in aritmii cardiace

E. se administreaza intravenos in perfuzie

113. Indicatiile terapeutice ale adrenalinei sunt:

A. edem Quincke

B. insuficienta circulatorie cerebrala

C. criza de astm bronsic

D. stop cardiac

E. aritmii

114. Necroza tisulara produsa de injectarea accidentala paravenoasa de

noradrenalina se trateaza cu:

A. aplicare de gheata local

B. infiltratii locale cu hialuronidaza

C. infiltratii locale cu fentolamina

D. perfuzii cu bicarbonat de sodiu

E. adrenalina intravenos

SIMPATOLITICE

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

1. Beta-blocantele neselective se indică în:

A. hipotensiune arterială

B. tahiaritmii cardiace

C. bradicardie

E. in tratamentul depresiei asociate cu IMAO

2. Beta-blocantele pot da:

A. fenomene depresive

B. hiperglicemie

C. tahicardie

D. glaucom

E. obisnuinta

3. Care simpatolitice se folosesc în insuficienţa circulatorie cerebrală şi periferică:

A. pentoxifilina

B. nicergolina

C. ergotamina

D. propranololul

E. clonidina

4. Ergotamina

A. este un α-adrenolitic la doze terapeutice

B. produce vasodilataţie cerebrală

C. se indică în hipertensiunea arterială

D. relaxează uterul gravid

E. se asociază cu cafeina în preparate antimigrenoase

5. Neurosimpatoliticele acţionează astfel:

A. rezerpina favorizează eliberarea noradrenalinei în sinapse

B. clonidina este antagonist α2 presinaptic

C. moxonidina este agonist al receptorilor presinaptici imidazolici I-1

D. metil-dopa formează dobutamina, care stimulează receptorii β1

E. doxazosinul blochează receptorii β1

6. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina?

A. alfa-adrenolitic;

B. scade fluxul sanguin cerebral;

C. scade rezistenta vasculara;

D. diminua zgomotele in urechi;

E. amelioreaza memoria.

7. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina?

A. este alfa-adrenolitic;

B. vasodilatator;

C. antiagregant plachetar;

D. favorizeaza procesele metabolice neuronale;

E. scade circulatia in creier.

8. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice?

A. mecanism direct de actiune;

B. au afinitate pentru receptorii adrenergici;

C. au activitate intrinseca;

D. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice;

E. blocheaza receptorii adrenergici.

9. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice?

A. fentolamina;

B. dihidroergotoxina;

C. nicergolina;

D. propranolol;

E. prazosin.

10. Care dintre următoarele indicaţii nu sunt specifice medicaţiei beta1- adrenolitice:

A. hipertensiune arteriala

B. bloc atrio-ventricular gradul I

C. angina pectorală

D. aritmiile cardiace

E. glaucom

11. Prazosinul este un:

A. agonist beta1-adrenergic

B. agonist beta2-adrenergic

D.

antagonist alfa1-adrenergic

E. antagonist beta1-adrenergic

12. Tolazolina este indicată în:

A. hipertensiunea arterială

B. migrenă

C. insuficienţă circulatorie periferică

D. hipotensiune ortostatică

E. cefalee postrahianestezie

13. Dihidroergotoxina este contraindicată în:

A. insuficienţa circulatorie cerebrală

B. accidente cerebrale ischemice

C. retinopatia de etiologie vasculară

D. hipotensiunea arterială

E. hipertensiunea arterială

14. În feocromocitom pentru diagnostic şi tratament se administrează:

A. ergotamina

B. nicergolina

C. fentolamina

D. fenoxibenzamina

E. dibenamina

15. Nicergolina:

A. nu se absoarbe per os

B. produce vasoconstricţie

C. este vasodilatator

D. se administrează în hipotensiunea ortostatică

E. este contraindicată în insuficienţa circulatorie cerebrală

16. Prazosin:

A. nu se administrează per os

B. nu suferă efect de prim pasaj hepatic

C. este adrenolitic alfa-1 selectiv

D. se administrează în insuficienţa hepatică

E. se administrează în doze mari la începutul tratamentului

17. Reserpina:

A. are T 1/2 mic (circa o oră)

B. determină vasoconstricţie

C. determină agitaţie psihomotorie şi creşterea agresivităţii

D. este indicată în tratamentul HTA

E. este indicată în tratamentul stărilor depresive

18. Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu excepţia:

A. metildopa produce efecte toxice hepatice

B. clonidina produce tahicardie şi vasoconstricţie

C. clonidina are acţiune antihipertensivă

D. moxonidina este agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I1

E. moxonidina diminuă eliberarea noradrenalinei

19. Acţionează prin stimularea receptorilor imidazolinici presinaptici I-1:

A. Tolazolina

B. Nafazolina

C. Moxonidina

D. Oximetazolina

E. Dibenamina

20. Alchilează ireversibil receptorii alfa-adrenergici, având efecte adrenolitice de intensitate mare şi de durată lungă:

A. Tolazolina

B. Tamsulosinul

C. Terazosinul

D. Fentolamina

E. Fenoxibenzamina

21. Sunt efecte de tip ß-1-adrenolitic:

A. Inhibarea secreţiei de renină la nivelul aparatului juxtaglomerular renal

B.

Antagonizarea competitivă a efectelor angiotensinei II

C. Diminuarea lipolizei, scăderea concentraţiei plasmatice a acizilor graşi

D. Glicogenoliza

E. Creşterea debitului cardiac

22. Sunt efecte de tip ß-2-adrenolitic:

A. Relaxarea musculaturii netede bronhice

B. Relaxarea musculaturii netede vasculare

C. Scăderea presiunii intraoculare

D. Glicogenoliza hepatică şi la nivelul ţesutului muscular

E. Creşterea lipolizei la nivelul ţesutului adipos

23. Sunt ß-adrenolitice cu acţiune alfa-adrenolitică asociată:

A. Atenolol

B. Sotalol

C. Timolol

D. Pindolol

E. Labetalol

24. Sunt ß-adrenolitice cu activitate simpatomimetică intrinsecă (agonişti parţiali):

A. Propranolol

B. Pindolol

C. Atenolol

D. Sotalol

E. Timolol

25. Despre clonidina este valabila afirmatia:

A. este un stimulant al receptorilor presinaptici alfa-2

B. este un blocant al receptorilor presinaptici alfa-2

C. este un blocant al receptorilor postsinaptici alfa-1

D. este un stimulant al receptorilor postsinaptici alfa-1

E. este un beta-2 adrenomimetic

26. Clonidina poate produce urmatoarele reactii adverse, cu exceptia:

A. somnolenta

B. hipotensiune ortostatica

C. hipertensiune arteriala de rebound la oprirea brusca a tratamentului

D. cresterea presiunii intraoculare, cu agravarea glaucomului

E. diminuarea potentei sexuale

27. Este antagonist al receptorilor adrenergici alfa-1:

A. prazosin

B. terbutalina

C. fenoterol

D. noradrenalina

E. dobutamina

28. Beta-adrenoliticele nu au ca indicatie terapeutica:

A. hipertensiunea arteriala

B. tahiaritmiile

C. cardiopatia ischemica

D. hipertiroidismul

E. tulburarile ischemice periferice

29. Notati agonistul receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici:

A. clonidina

B. prazosin

C. fenoxibenzamina

D. pindolol

E. salbutamol

30. Este medicament indicat in migrena:

A. nicergolina

B. dihidroergotoxina

C. naftidrofuril

D. terlipresina

E. dihidroergotamina

A. bradicardie

B. bloc atrio-ventricular grad II

C. astm bronsic

D. diabet

E. hipertensiune arteriala

32. Care din urmatoarele alfa-1 adrenoliticele au durata de actiune mai mare:

A. prazosin

B. atenolol

C. doxazosin

D. salbutamol

E. moxonidina

33. Beta blocantele scad tensiunea arteriala prin:

A. scaderea debitului cardiac

B. cresterea secretiei de renina

C. stimularea receptorilor beta 2 presinaptici

D. scaderea volemiei

E. coronarodilatatie

34. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:

A. beta-blocantele lipofile sufera intens efectul primului pasaj hepatic

B. beta-blocantele selective sunt preferate la astmatici

C. un beta-blocant pur este lipsit de efecte chinidinice

D. efectul de tip chinidinic al beta-blocantelor le incadreaza pe acestea in clasa 1 de antiaritmice

E. unele beta-blocante pot sa aiba si proprietati alfa-adrenolitice

35. Care simpatolitice nu se folosesc in tratamentul hipertensiunii arteriale:

A. prazosinul

B. atenololul

C. rezerpina

D. ergotamina

E. dihidroergotoxina

36. In care afectiuni se contraindica beta-blocantele:

A. hipertensiune arteriala

B. tahiaritmii

C. glaucom

D. bloc atrio-ventricular

E. angina pectorala

37. Nicergolina:

A. Este un derivat xantinic.

B. Este un vasoconstrictor

C. Este un beta-adrenolitic.

D. Este un alfa-adrenolitic.

E. Scade semnificativ valorile tensiunii arteriale fiind utila in crizele hipertensive.

38. Dihidroergotoxina este un amestec de:

A. Ergocornina, ergocriptina si ergotoxina.

B. Dihidroergocriptina, dihidroergocornina si dihidroergotamina.

C. Ergotamina, ergocornina, ergocriptina.

D. Dihidroergocornina, dihidroergocristina si dihidroergocriptina.

E. Dihidroergotamina, dihidroergometrina si dihidroergocornina.

39. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice?

A. mecanism direct de actiune;

B. au afinitate pentru receptorii adrenergici;

C. au activitate intrinseca;

D. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice;

E. blocheaza receptorii adrenergici.

40. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice?

A. fentolamina;

B. dihidroergotoxina;

C. nicergolina;

E. prazosin.

41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina?

A. este alfa-adrenolitic;

B. vasodilatator;

C. antiagregant plachetar;

D. favorizeaza procesele metabolice neuronale;

E. scade circulatia in creier.

42. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina?

A. alfa-adrenolitic;

B. scade fluxul sanguin cerebral;

C. scade rezistenta vasculara;

D. diminua zgomotele in urechi;

E. amelioreaza memoria.

43. Sunt beta-adrenolitice:

A. fentolamina;

B. propranololul;

C. prazosinul;

D. dihidroergotoxina;

E. tolazolina.

44. Urmatoarele afirmatii despre ergotamina sunt adevarate, cu exceptia:

A. este ocitocic puternic pe uterul gravid

B. stimuleaza miocardul

C. deprima centrul respirator

D. nu se administreaza pe nemancate

E. se asociaza cu cafeina

45. Notati afirmatia falsa despre nicergolina:

A. are in structura chimica acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic

B. se absoarbe bine per os

C. este vasoconstrictor prin efect direct musculotrop

D. este antiagregant plachetar

E. este contraindicat in hemoragii acute

46. Tolazolina:

A. se administreaza exclusiv injectabil

B. face arteriolodilatatie la doze mari si medii

C. este contraindicat in feocromocitom

D. se adminisreaza de electie in insuficienta circulatorie cerebrala

E. se administreaza in ulcer gastroduodenal

47. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-1 adrenolitic, cu exceptia:

A. reducerea debitului cardiac

B. reducerea necesarului de oxigen al cordului la effort

C. antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale calciului si digitalicelor

D. antagonizarea aritmiilor produse de catecolamine si digitalice

E. diminuarea lipolizei

48. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenolitic, cu exceptia:

A. bronhospasm la astmatici

B. tulburari ischemice periferice

C. tendinta spre hipoglicemie

D. potentarea vasodilatatiei mediate de adrenalina prin receptori beta-2

E. scaderea tensiunii intraoculare

49. Metildopa:

A. este hidrosolubila si se absoarbe 90% per os

B. are efecte centrale simpatomimetice

C. este biotransformata in alfa-metilnoradrenalina

D. nu are efecte toxice hepatice

E. nu se asociaza cu saluretice

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

1. Beta-blocantele:

A. stimuleaza functiile miocardului

B. influenteaza negativ profilul lipidic

C. au proprietati antihipertensive

D. fac parte din clasa I de antiaritmice

E. sunt contraindicate in angina pectorala

2. Cardioselectivitatea beta-blocantelor:

A. se pastreaza si la doze mari

B. inseamna ca medicamentul blocheaza selectiv receptorii beta-1

C. evita fenomenele de bronhoconstrictie la astmatici

D. le face utile la bolnavii cu deficit de pompa cardiaca

E. le contraindica la diabetici

3. Care din afirmatii sunt adevarate:

A. efectul chinidinic limiteaza efectul antiaritmic al beta-blocantelor

B. efectul antihipertensiv al beta-blocantelor este util celor cu debit cardiac si renina

crescute

C. efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat in principal coronarodilatatiei

D. efectul antiglaucomatos al beta-blocantelor se datoreaza favorizarii drenarii umorii apoase

E. tratamentul cu beta-blocante nu se poate intrerupe brusc

4. Care simpatolitice pot fi folosite ca antihipertensive:

A. ergotamina

B. atenololul

C. prazosinul

D. dopamina

E. salbutamolul

5. Efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat:

A. scaderii consumului de oxigen al miocardului

B. deprimarii miocardului

C. coronarodilatatiei

D. efectului hipocolesterolemiant

E. efectului rebound

6. Efectul antihipertensiv al beta-blocantelor se explică prin:

A. creşterea debitului cardiac

B. scăderea secreţiei de renină

C. efect simpatolitic central

D. creşterea sintezei de bradikinină

E. coronarodilataţie

7. Prazosinul:

A. este un alfa-1 adrenolitic selectiv

B. creste postsarcina

C. creste colesterolul si trigliceridele

D. produce hipotensiune intensa la prima doza

E. se contraindica bolnavilor cu astm bronsic

8. Prazosinul:

A. este un inhibitor al enzimei de conversie

B. are efect antihipertensiv

C. durata de actiune este mai lunga ca la terazosin

D. poate da fenomenul primei doze

E. se contraindica in astm

9. Propranololul:

A. este un alfa-1-adrenolitic

B. este un beta-adrenolitic selectiv

C. se indica in hipertensiunea arteriala

D. este un beta-blocant de electie in tahiaritmii

E. se contraindica in angina pectorala

10. Se evita asocierea beta-blocantelor cu:

A. blocanti de calciu tip verapamil

B. hipoglicemiante

C. inhibitori ai enzimei de conversie

E. diuretice

11. Care din urmatoaree caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte?

A. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici;

B. activeaza receptorii adrenergici;

C. antagonizeaza actiunea adrenergicelor;

D. blocheaza receptorii adrenergici;

E. produc hipertensiune.

12. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice?

A. blocheaza receptorii alfa-adrenergici;

B. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici;

C. blocheaza receptorii beta-adrenergici;

D. impiedica eliberarea mediatorilor;

E. diminua actiunea simpatomimeticelor.

13. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice?

A. blocheaza receptorii beta-adrenergici;

B. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei;

C. au actiune cronotrop negativa;

D. diminua formarea umorii apoase;

E. cresc presiune intraoculara.

14. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?

A. alfa-adrenolitic;

B. antihipertensiv;

C. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza;

D. creste trigliceridele;

E. nu se administreaza in sindromul Raynaud.

15. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?

A. este alfa-1-adrenolitic;

B. este un parasimpatomimetic;

C. este un neurosimpatolitic;

D. este beta-2-adrenolitic;

E. are actiune hipotensiva.

16. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina?

A. este un antiulceros;

B. impiedica recaptarea noradrenalinei;

C. este un antiparkinsonian;

D. are actiune hipotensiva;

E. are actiune simpatomimetica.

17. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?

A. propranolol;

B. atenolol;

C. metoprolol;

D. timolol;

18. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?

A. oxprenolol;

B. propranolol;

C. betaxolol;

D. atenolol;

E. metoprolol.

19. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol?

A. stari depresive;

B. cresterea trigliceridelor;

C. tahicardie;

D. impotenta;

E. bronhoconstrictie.

20. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte?

A. hipertensiune arteriala;

B. aritmii cardiace;

C. angina pectorala;

E. astenie.

21. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol?

A. hipertensiunea arteriala;

B. ateroscleroza;

C. angina pectorala;

D. aritmii cardiace;

E. astm bronsic.

22. Acţiunea antianginoasă prin mecanism beta1- adrenolitic se datorează:

A. reducerii necesarului de oxigen la nivelul inimii la effort

B. diminuării forţei de contracţie a miocardului

C. creşterea frecvenţei cardiace

D. scăderii tensiunii arteriale sistolice

E. vasodilataţiei coronariene

23. Actiunea antihipertensivă a clonidinei se realizează prin următoarele mecanisme:

A. creşterea reninei

B. scăderea reninei

C. scăderea debitului cardiac

D. scăderea consumului de oxigen la nivel cardiac

E. deprimarea tonusului simpatic vasoconstrictor

24. Care din următoarele efecte adverse sunt produse de Prazosin:

A. deprimarea respiraţiei

B. risc de hipotensiune arterială posturală

C. tahicardie reflexă

D. gust metalic

E. fenomen de rebound după întreruperea tratamentului

25. Efectele beta-2 adrenolitice sunt:

A. bronhodilataţie

B. vasoconstricţie cu tulburări ischemice periferice

C. tendinţă la hipoglicemie

D. scăderea tensiunii intraoculare

E. inhibarea secreţiei de renină din aparatul juxta-glomerular renal

26. Ergocepsul este:

A. un medicament simpaticomimetic

B. forma de prezentare a dihidroergotoxinei

C. un beta adrenomimetic

D. un alfa adrenolitic

E. se utilizează în tratamentul insuficienţei circulatorii cerebrale

27. Ergotamina:

A. este ocitocică puternică pe uterul gravid

B. asociată cu cafeina se utilizează în tratamentul migrenei (în criză)

C. produce tahicardie

D. se administrează pe stomacul gol

E. este sedativă SNC

28. Fac parte din grupul simpatoliticelor:

A. fentolamina

B. dobutamina

C. nafazolina

D. nicergolina

E. tolazolina

29. Clonidina:

A. are acţiune antihipertensivă

B. determină efecte rebound la întreruperea bruscă a tratamentului

C. nu determină somnolenţă

D. se administrează la conducătorii auto

E. se utilizează în tratamentul sindromului de abstinenţă la morfină

30. Contraindicaţiile beta-adrenoliticelor neselective:

A. hipertiroidism

B. astm bronşic

D.

anxietate de stres

E. activitate ce necesită mare atenţie (şoferi etc.)

31. Mecanismul acţiunii antihipertensive a beta-adrenoliticelor:

A. reducerea necesităţii de oxigen a miocardului

B. scăderea debitului cardiac

C. scăderea secreţiei de renină

D. efect simpatolitic central

E. inhibarea eliberării NA în fanta sinaptică

32. Metildopa:

A. reduce depozitele de noradrenalină

B. nu produce retenţie hidrosalină

C. are efecte toxice hepatice

D. se administrează în HTA forme medii şi severe

E. se administrează în hipotensiunea arterială

33. Notaţi afirmaţiile corecte:

A. labetalolul este beta-1 adrenolitic selectiv

B. propranololul este beta-adrenolitic neselectiv cu acţiune de tip anestezic local

C. atenololul este beta-1 adrenolitic pur

D. alprenololul este beta-adrenolitic cu acţiuni de tip simpatomimetic şi chinidinic

E. pindololul este beta-adrenolitic cu acţiune de tip chinidinic

34. Prazosin:

A. este adrenolitic alfa-1 selectiv

B. are T 1/2 mare (câteva zile)

C. are efecte benefice pe metabolismul lipidic

D. este contraindicat în HTA cu insuficienţă cardiacă

E. este indicat în tratamentul HTA la bolnavi cu astm bronşic, hipercolesterolemie

35. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile este:

A. coeficient de absorbţie digestivă mai redus

B. absorbţia digestivă diminuată de alimente

C. biotransformare hepatică masivă

D. T 1/2 relativ mic

E. excreţie renală în forma netransformată

36. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile:

A. absorbţie digestivă redusă

B. biotransformare hepatică masivă, cu efect al primului pasaj ridicat

C. biodisponibilitate foarte mare per os

D. difuziune bună prin bariera hematoencefalică

E. T 1/2 foarte mare (câteva zile)

37. Următorii compuşi sunt medicamente neurosimpatolitice:

A. atenolol

B. nadolol

C. reserpina

D. prazosin

E. guanetidina

38. Blocanţii alfa-1-adrenergici selectivi de tip prazosin au următoarele efecte:

A. Arteriolodilataţie, scăderea tensiunii arteriale

B. Reducerea fracţiunilor lipoproteice LDL, VLDL

C. Creşterea fracţiunii plasmatice HDL

D. Scăderea fracţiunii plasmatice HDL

E. Retenţie de sodiu şi apă

39. Dihidroergotamina:

A. Produce creşterea fluxului sanguin cerebral şi ameliorează metabolismul neuronal

B. Are acţiune vasoconstrictoare, mai evidentă la nivelul venelor

C. Are acţiune ocitocică marcată asupra uterului gravid

D. Are efecte sedative la nivel SNC

E. Are efecte deprimante asupra cordului, prin blocarea receptorilor alfa

40. Dihidroergotoxina este utilizată în:

A. Arteriopatii, boala Raynaud

B. Retinopatii de origine vasculară

C.

Metroragii post-partum

D. Hipotensiune arterială cu caracter ortostatic, datorită efectului vasoconstrictor

E. Accidente cerebrale ischemice

41. Efectele cardiovasculare ale alfa-blocantelor neselective sunt:

A. Vasoconstricţie mezenterială şi la nivel renal

B. Tahicardie reflexă

C. Vasodilataţie cu hipotensiune arterială

D. Arterioloconstricţie intensă, cu creşterea rezistenţei periferice

E. Creşterea tonusului musculaturii netede a venelor

42. Ergotamina:

A. Are efect adrenomimetic, produce vasoconstricţie la nivel cerebral

B. Produce vasodilataţie sistemică, datorită efectului adrenolitic

C. Are efect ocitocic marcat pe uterul gravid, prin stimularea receptorilor alfa

D. Creşte fluxul sanguin cerebral

E. Este utilă în retinopatii de origine vasculară, datorită efectului vasodilatator

43. Neurosimpatoliticele pot acţiona prin:

A. Depleţia depozitelor de noradrenalină

B. Inhibarea sintezei noradrenalinei

C. Blocarea recaptării noradrenalinei din fanta sinaptică

D. Blocarea eliberării noradrenalinei

E. Inhibarea biotransformării catecolaminelor

44. Nicergolina:

A. Acţionează ca agonist parţial alfa-adrenomimetic

B. Este vasodilataor prin mecanism alfa-adrenolitic

C. Este vasodilatator prin efect direct, musculotrop

D. Are acţiune antiagregantă plachetară

E. Se utilizează în diagnosticul şi tratamentul feocromocitomului

45. Prazosinul este antihipertensiv de elecţie în cazurile de hipertensiune arterială la bolnavii care suferă de:

A. Diabet

B. Gută

C. Astm bronşic

D. Insuficienţă hepatică

E. Insuficienţă cardiacă

46. Tolazolina:

A. Blochează receptorii alfa-1-postsinaptici şi alfa-2-presinaptici

B. Are efecte de tip parasimpatomimetic

C. Creşte eliberarea noradrenalinei în fanta sinaptică

D. Are acţiune neurosimpatolitică

E. Produce efecte de tip histaminergic

47. Sunt beta-adrenolitice cu alte efecte asociate:

A. labetalol

B. metoprolol

C. timolol

D. acebutolol

E. pindolol

48. Dintre alcaloizii din cornul secarei, au efect alfa-1 adrenolitic predominant:

A. dihidroergotoxina

B. ergotoxina

C. nicergolina

D. ergometrina

E. ergotamina

49. Nicergolina are urmatoarele caracteristici:

A. este alcatuita din acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic

B. este vasodilatator prin mecanism exclusiv alfa-adrenolitic

C. este un antihipertensiv eficace ca monoterapie in HTA

D. are si efect antiagregant plachetar

E. poate produce ca reactie adversa hipotensiune ortostatica

A. are o biodisponibilitate mare per os

B. este un alfa-adrenolitic neselectiv

C. produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului indelungat

D. produce retentie hidrosalina

E. are efecte benefice asupra metabolismului lipidic

51. Beta-adrenoliticele au ca indicatie terapeutica:

A. cardiopatia ischemica

B. tahiaritmiile

C. glaucomul

D. anxietatea de stres

E. hipotiroidismul

52. Spre deosebire de atenolol, propranololul prezinta:

A. biotransformare hepatica ridicata

B. timp de injumatatire relativ mic

C. difuziune buna prin bariera hemato-encefalica

D. efect asociat de tip chinidinic

E. efect asociat de tip alfa-adrenolitic

53. Sunt beta adrenolitice lipofile:

A. metoprolol

B. timolol

C. propranolol

D. sotalol

E. atenolol

54. Rezerpina poate produce urmatoarele reactii adverse:

A. hipotensiune arteriala ortostatica

B. constipatie

C. stari depresive

D. sindrom neurologic parkinsonian

E. retentie hidrosalina

55. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV, sunt

contraindicate in astmul bronsic:

A. timolol

B. atenolol

C. propranolol

D. fenoterol

E. salbutamol

56. Notati indicatiile terapeutice ale reserpinei:

A. hipertensiune arteriala, stadiul II

B. hipertensiune arteriala forme grave

C. boli psihiatrice - psihoze

D. boli psihiatrice - depresii

E. insuficienta circulatorie cerebrala

57. Precizati mecanismele de actiune ale reserpinei:

A. neurosimpatolitic

B. epuizarea depozitelor granulare de noradrenalina si adrenalina

C. neuroleptic

D. blocheaza eliberarea a noradrenalinei din vezicule

E. depletia depozitelor de dopamina si serotonina

58. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate beta-adrenolitice:

A. tahiaritmii cardiace

B. insuficienta cardiaca

C. cardiopatie ischemica

D. insuficienta circulatorie periferica hipertona

E. astm bronsic

59. Notati substantele medicamentoase contraindicate la diabetici, datorita riscului de coma hipoglicemica:

A. propranolol

B. atenolol

D.

izoprenalina

E. adrenalina

60. Precizati contraindicatiile beta-adrenoliticelor neselective:

A. astm bronsic

B. bradicardie

C. bloc atrio-ventricular

D. diabet insipid

E. tahicardie

61. Precizati beta-adrenoliticele contraindicate la bolnavii cu astm bronsic:

A. oxprenolol

B. timolol

C. propranolol

D. atenolol

E. metoprolol

62. Precizati incadrarea farmacodinamica a prazosinului:

A. simpatolitic

B. alfa-1-adrenolitic

C. antihipertensiv

D. antiastmatic

E. antitahicardic

63. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate alfa-1 adrenolitice chinazoline:

A. cardiopatie ischemica

B. insuficienta cardiaca

C. bloc atrio-ventricular

D. astm bronsic

E. hipercolesterolemie

64. Antagonizarea efectului antihipertensiv al clonidinei, apare la asociere cu:

A. guanetidina

B. tolazolina

C. beta-adrenolitice

D. antidepresive triciclice

E. captopril

65. Care simpatolitice actioneaza stimuland receptorii alfa-2 presinaptici:

A. adrenalina

B. tolazolina

C. clonidina

D. amfetamina

E. alfa metildopa

66. Clonidina:

A. este un parasimpatomimetic

B. creste tensiunea arteriala

C. se contraindica in glaucom

D. produce sedare, somnolenta

E. la intrerupere brusca apare efect rebound

67. Care sunt avantajele beta blocantelor cardioselective:

A. potenta mare

B. lipsa efectului rebound

C. sunt de ales la persoanele cu astm bronsic

D. se prefera la diabetici

E. nu au efecte chinidinice sau de tip simpatomimetic

68. Care din derivatii de ergot au proprietati vasoconstrictoare:

A. ergotamina

B. dihidroergotoxina

C. nicergolina

D. dihidroergotamina

E. fentolamina

A. vincamina

B. nicergolina

C. isoxuprin

D. dihidroergotoxina

E. tolazolina

70. Care dintre urmatoarele clase de medicamente poseda activitate alfa-adrenolitica?

A. Xantene.

B. Butirofenone.

C. Imidazoline.

D. Chinazoline.

E. Esteri ai acidului nitric.

71. Dihidroergotoxina:

A. Este un amestec de dihidroergoalcaloizi.

B. Este derivatul hidrogenat al ergometrinei.

C. Are proprietati vasoconstrictoare.

D. Este un alfa-adrenolitic.

E. Se conditioneaza sub forma de solutie pentru uz intern in preparatul Ergoceps.

72. Efectele care apar dupa administrarea ß-blocantelor sunt:

A. Efect inotrop pozitiv.

B. Efect inotrop negativ.

C. Cresterea debitului cardiac.

D. Reducerea debitului cardiac.

E. Reducerea necesarului de oxigen a inimii la effort.

73. ß-blocantele au urmatoarele actiuni farmacoterapice:

A. Actiune antihipertensiva.

B. Actiune antianginoasa.

C. Actiune antiaritmica.

D. Actiune antiglaucomatoasa.

E. Actiune excitanta SNC.

74. ß-blocantele neselective au urmatoarele dezavantaje:

A. Produc bronhoconstrictie si bronhospasm la astmatici.

B. Au efect proaritmogen.

C. Cresc presiunea intraoculara, sunt contraindicate in glaucom.

D. Produc vasoconstrictie cu tulburari ischemice periferice.

E. Pot fi administrate numai parenteral.

75. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt neurosimpatolitice?

A. Propranolol.

B. Reserpina.

C. Cimetidina.

D. Tolazolina.

E. Metildopa.

76. Care dintre afirmatiile referitoare la clonidina sunt adevarate?

A. Este un ß-blocant neselectiv.

B. Are actiune antihipertensiva.

C. Se poate utiliza sub forma de clorhidrat sau tosilat.

D. Tosilatul de clonidina are durata de actiune mai lunga si este conditionat sub forma de preparate retard.

E. Are actiune diuretica.

77. Moxonidina:

A. Este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici.

B. Este un alfa-adrenolitic.

C. Este un ß-blocant.

D. Este utilizata ca antihipertensiv.

E. Este utilizata in insuficienta circulatorie cerebrala.

78. Care dintre urmatoarele substante sunt alfa adrenolitice cu structura de chinazolina?

A. Fenoxibenzamina

B. Fentolamina

C. Prazosin

E. Terazosin

79. Nicergolina:

A. Este un derivat de acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic.

B. Prezinta efect vasodilatator prin mecanism musculotrop si alfa adrenolitic.

C. Este conditionata in produsul Sermion.

D. Este indicata in hipotensiune ortostatica.

E. Prezinta efecte favorabile in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica.

80. Prazosin este indicat in toate formele de hipertensiune, ca medicament de prima alegere la pacientii care prezinta una dintre urmatoarele afectiuni asociate:

A. Hipercolesterolemie

B. Diabet

C. Astm bronsic

D. Insuficienta hepatica

E. Cardiopatie ischemica.

81. Mentionati afirmatiile corecte:

A. Clonidina are actiune antihipertensiva.

B. Moxonidina este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I-1.

C. Moxonidina creste eliberarea de noradrenalina.

D. Clonidina produce retentie hidro-salina.

E. Clonidina este contraindicata in glaucom

82. Care dintre urmatorii compusi sunt beta adrenolitice pure?

A. Isoxuprin

B. Atenolol

C. Timolol

D. Izoprenalina

E. Adrenalina

83. Care dintre urmatoarele substante sunt beta adrenolitice hidrofile?

A. Paracetamol

B. Atenolol

C. Sotalol

D. Metoprolol

E. Propranolol

84. Care dintre urmatoarele efecte se intalnesc in cazul beta adrenoliticelor?

A. Sedare la nivel central

B. Influenteaza pozitiv toate functiile miocardului.

C. Reduc tahicardia datorata efortului si stresului.

D. Determina scaderea tensiunii arteriale.

E. Cresc necesitatea de oxigen a inimii, la efort.

85. Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice sunt beta-1 selective?

A. Oxprenolol

B. Pindolol

C. Timolol

D. Atenolol

E. Metoprolol

86. Care dintre urmatoarele indicatii sunt valabile in cazul beta-adrenoliticelor?

A. Hipertiroidism

B. Hipertensiune arteriala

C. Anxietate de stres

D. Glaucom

E. Bradicardie

87. Care dintre urmatorii compusi pot fi incadrati in grupul neurosimpatoliticelor?

A. Clonidina

B. Propranolol

C. Alfa-metildopa

D. Reserpina

E. Ergotamina

88. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice?

A. blocheaza receptorii alfa-adrenergici;

B. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici;

C.

blocheaza receptorii beta-adrenergici;

D. impiedica eliberarea mediatorilor;

E. diminua actiunea simpatomimeticelor.

89. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?

A. alfa-adrenolitic;

B. antihipertensiv;

C. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza;

D. creste trigliceridele;

E. nu se administreaza in sindromul Raynaud.

90. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice?

A. blocheaza receptorii beta-adrenergici;

B. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei;

C. au actiune cronotrop negativa;

D. diminua formarea umorii apoase;

E. cresc presiunea intraoculara.

91. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?

A. propranolol;

B. atenolol;

C. metoprolol;

D. timolol;

E. oxprenolol.

92. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol?

A. hipertensiunea arteriala;

B. ateroscleroza;

C. angina pectorala;

D. aritmii cardiace;

E. astm bronsic.

93. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol?

A. stari depresive;

B. cresterea trigliceridelor;

C. tahicardie;

D. impotenta;

E. bronhoconstrictie.

94. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte?

A. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici;

B. activeaza receptorii adrenergici;

C. antagonizeaza actiunea adrenergicelor;

D. blocheaza receptorii adrenergici;

E. produc hipertensiune.

95. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte?

A. hipertensiune arteriala;

B. aritmii cardiace;

C. angina pectorala;

D. astm bronsic;

E. astenie.

96. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina?

A. este un antiulceros;

B. impiedica recaptarea noradrenalinei;

C. este un antiparkinsonian;

D. are actiune hipotensiva;

E. are actiune simpatomimetica.

97. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?

A. este alfa-1-adrenolitic;

B. este un parasimpatomimetic;

C. este un neurosimpatolitic;

D. este beta-2-adrenolitic;

E. are actiune hipotensiva.

98. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?

A. oxprenolol;

B. propranolol;

C. betaxolol;

D. atenolol;

E. metoprolol.

99. Efecte de tip alfa-adrenolitic sunt:

A. vasodilatatie cu hipotensiune arteriala;

B. bradicardie reflexa;

C. reducerea debitului cardiac;

D. scaderea presiunii intraoculare;

E. mioza pasiva.

100. Efecte de tip beta adrenolitic sunt:

A. vasodilatatia;

B. hipotensiunea arteriala;

C. scaderea secretiei de renina;

D. bronhodilatatia;

E. mioza.

101. F2318157. Beta-1 adrenoliticele selective sunt de ales la pacientii cu:

A. astm bronsic;

B. bradicardie;

C. insuficienta respiratorie;

D. tulburari ischemice periferice;

E. diabet.

102. Beta-adrenoliticele se utilizeaza in farmacoterapie ca:

A. antihipertensive;

B. antianginoase;

C. antiaritmice;

D. tocolitice;

E. bronhodilatatoare.

103. Notati substantele simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2 sau/si imidazolici I-1

A. guanetidina

B. clonidina

C. reserpina

D. guanfacina

E. fentolamina

104. Propranolol:

A. este beta-adrenolitic selectiv beta-1

B. este beta-adrenolitic lipofil

C. are T1/2 relativ mic corelat direct cu biotransformarea hepatica

D. se excreta renal 90% in forma netransformata

E. are efect chinidinic mediu

105. Care dintre urmatoarele afirmatii despre reserpina sunt adevarate ?

A. are T1/2 mare (cca. 10 zile) datorita circuitului enterogastric

B. are efecte neuroleptice la doze mai mici ca cele antihipertensive

C. poate produce deprimare tiroidiana si galactoree

D. este utila in sindrom parkinsonian si stari depresive

E. este indicata in tratamentul HTA si psihozelor

106. Care dintre urmatoarele substante beta-adrenolitice au si efect de tip chinidinic

(anestezic local) ?

A. labetalol

B. propranolol

C. metoprolol

D. nadolol

E. timolol

107. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile cuprinde:

A. absorbtie digestiva inalta

B. efect al primului pasaj hepatic nesemnificativ

C. biodisponibilitate per os redusa datorita coeficientului de absorbtie redus

D. excretie renala in forma netransformata

E. T1/2 relativ mic (3-5 h)

108. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile cuprinde:

A. absorbtie digestiva inalta

B. efect al primului pasaj hepatic ridicat

C. biodisponibilitate per os redusa

D. nu difuzeaza bariera hematoencefalica

E. T1/2 relativ mic

109. Fenoxibenzamina:

A. este agonist alfa-2

B. este alfa-1 adrenolitic selectiv

C. determina hTA intensa

D. se utilizeaza de electie in insuficienta circulatorie periferica acuta de tip hipoton

E. se administreaza exclusiv i.v.

110. Dihidroergotamina:

A. este ocitocic

B. are actiune venotonica

C. se utilizeaza in sindrom hipotensor ortostatic

D. se utilizeaza in tulburari circulatorii periferice hipertone

E. se utilizeaza in tratamentul de fond al migrenei

111. Dihidroergotoxina:

A. creste fluxul sanguin cerebral

B. se administreaza pe nemancate

C. in urgente se administreaza in perfuzie i.v.

D. amelioreaza memoria

E. se utilizeaza in tratamentul HTA cu valori ridicate

PARASIMPATOSMIMETICE ŞI PARASIMPATOLITICE

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

1. Care din următoarele substante este un parasimpatolitic bronhodilatator:

A. pirenzepina

B. sibutramina

C. adrenalina

D. ipratropiu

E. salbutamolul

2. La nivelul ochiului parasimpatomimeticele produc:

A. midriază

B. scăderea presiunii intraoculare

C. cicloplegie

D. diminuarea reflexului cornean

E. contracţia muşchilor radiari ai irisului

3. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina?

A. este un anticolinesterazic reversibil;

B. este un anticolinesterazic ireversibil;

C. antagonizeaza efectele tubocurarinei;

D. potenteaza curarizantele depolarizante;

E. se indica in atonia intestinala.

4. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina?

A. are efecte nicotinice;

B. produce hipersalivatie;

C. miotic;

D. scade presiune intraoculara;

E. eficace in glaucom.

5. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic?

A. bronhoconstrictie;

B. mioza;

C.

bradicardie;

D. hiposalivatie;

E. creste peristaltismul intestinal.

6. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice?

A. neostigmina;

B. pilocarpina;

C. naproxen;

D. paraoxon;

E. metacolina.

7. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă:

A. atropina difuzează prin placentă şi în sângele fetal

B. T1/2 = 2-8 ore pentru atropină

C. scopolamina se utilizează în răul de mişcare

D. atropina este eficace în oftalmologie ca midriatic

E. ca efecte adverse atropina produce constipaţie, uscăciunea gurii, retenţie urinară

8. Care dintre următoarele efecte nu este efect secundar parasimpatolitic al atropinei:

A. uscăciunea gurii

B. hiperplazia gingivală

C. constipaţia

D. retenţie urinară

E. tulburări de vedere

9. Care dintre următoarele efecte secundare ale parasimpaticomimeticelor nu este de tip muscarinic:

A. bradicardie

B. greţuri, vărsături

C. hiposecreţie salivară şi lacrimală

D. micţiuni frecvente

E. transpiraţie

10. În care dintre următoarele situaţii atropina este strict contraindicată:

A. bloc atrio-ventricular

B. astm bronşic

C. glaucom

D. colici gastrointestinale

E. boală Parkinson

11. În intoxicaţiile cu compuşi organofosforici antidotul este reprezentat de:

A. pilocarpina

B. timolol

C. fizostigmină

D. cafeina

E. reactivatorii de colinesterază

12. Proprietăţile anticolinergice sunt întâlnite la toate clasele medicamentoase de mai jos cu excepţia uneia. Care anume?

A. antidepresive triciclice

B. neuroleptice

C. antihistaminice

D. antiinflamatoare nesteroidiene

E. antispastice ale tubului digestiv

13. Ca bronhodilatator în astmul bronşic este indicat următorul compus parasimpatolitic:

A. eumidrina

B. butilscopolamina

C. propantelina

D. ipratropium

E. emeproniu

14. Contraindicaţiile parasimpatomimeticelor sunt următoarele, cu excepţia:

A. astm bronşic

B. diaree

C. atonia intestinală

D. bloc atrioventricular

E. hipotensiune arterială

15.

Efectele secundare muscarinice sunt următoarele, cu excepţia:

A. bradicardie

B. hipotensiune arterială

C. hipersecreţie gastrică

D. stimularea musculaturii scheletice (fasciculaţii, tremor)

E. colici abdominale

16. În intoxicaţia cu atropină apar următoarele manifestări, cu excepţia:

A. midriaza

B. tulburarea vederii

C. convulsii

D. retenţie urinară

E. bradicardie

17. Pilocarpina se administrează în:

A. ulcer gastroduodenal

B. diaree

C. greţuri, vărsături

D. glaucom

E. colici abdominale

18. Următoarele substanţe sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă, cu excepţia:

A. carbacol

B. metacolina

C. fizostigmina

D. betanecol

E. pilocarpina

19. Care dintre următoarele efecte nu este produs de atropină?

A. Relaxarea musculaturii netede intestinale

B. Scăderea secreţiei gastrice

C. Bronhodilataţie

D. Mioză

E. Stimularea respiraţiei prin mecanism central

20. Emeproniul:

A. Se utilizează ca antiastmatic parasimpatolitic în aerosoli

B. Are acţiune antispastică la nivel urinar, fiind util în incontinenţa urinară cu hipertonie

vezicală

C. Are acţiune de tip parasimpatomimetic, utilă în atonia intestinală postoperatorie

D. Poate produce ulceraţii esofagiene

E. Produce mioză, scade presiunea intraoculară

21. Stimularea receptorilor nicotinici produce:

A. Activarea fosfolipazei C (printr-o proteină Gq)

B. Inhibarea activităţii colinesterazei

C. Deschiderea canalelor pentru cationi

D. Deschiderea canalelor pentru anioni

E. Stimularea activităţii adenilat-ciclazei (printr-o proteină Gs)

22. Sunt anticolinergice utilizate ca bronhodilatatoare:

A. Fenoterolul

B. Terbutalina

C. Salmeterolul

D. Pirenzepina

E. Ipratropiu

23. Sunt anticolinesterazice ireversibile:

A. Edrofoniu

B. Oxifenoniu

C. Piridostigmina

D. Fluostigmina

E. Neostigmina

24. Sunt derivaţi cuaternari de amoniu:

A. Tropicamida

B. Oxifenciclimina

D.

Pirenzepina

E. Scopolamina

25. Precizati indicatia corecta pentru pilocarpina:

A. examenul fundului de ochi

B. colici gastro-intestinale

C. intoxicatia cu atropina

D. intoxicatia cu derivati organofosforici

E. inhibarea hipersecretiei bronsice produsa de unele anestezice generale

26. Alegeti contraindicatia parasimpatoliticelor:

A. glaucom

B. astm bronsic

C. diaree

D. bradicardie

E. ulcer gastro-duodenal

27. Care efect secundar nu este de tip muscarinic:

A. arsuri epigastrice

B. ileus paralitic

C. mictiuni frecvente

D. dispnee

E. transpiratii

28. Care este indicatia terapeutica a neostigminei, bazata pe efect de tip nicotinic:

A. atonie intestinala postoperatorie

B. retentie urinara

C. enurezis nocturn

D. miastenia gravis

E. antidot in curarizarea cu suxametoniu

29. Precizati incadrarea farmacodinamica a neostigminei:

A. anticolinesterazic

B. parasimpatomimetic direct

C. colinergic central

D. anticolinergic

E. parasimpatolitic

30. Notati parasimpatoliticul ce are actiune stimulanta asupra sistemului nervos central (SNC):

A. atropina

B. scopolamina

C. propantelina

D. butilscopolamoniu

E. pirenzepin

31. Contraindicatiile parasimpatoliticelor neselective ( tip atropina ) sunt urmatoarele, cu exceptia:

A. glaucom

B. ileus paralitic

C. retentie urinara

D. constipatie atona

E. bradicardie sinusala

32. Care din urmatoarele parasimpatomimetice au mecanism indirect de actiune:

A. paraoxonul

B. pilocarpina

C. emeproniu

D. suxametoniu

E. acetilcolina

33. Parasimpatomimeticele se pot indica in:

A. diaree

B. miastenia gravis

C. examenul fundului de ochi

D. intoxicatii cu curarizante depolarizante

E. ulcer gastro-duodenal

34.

Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune acetilcolinomimetica directa?

A. Fizostigmina.

B. Neostigmina.

C. Paraoxon.

D. Pilocarpina.

E. piridostigmina

35. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase parasimpatolitice sunt utilizate ca antispastice urinare?

A. Ipratropiu.

B. Pirenzepina.

C. Emeproniu.

D. Propantelina.

E. Tropicamida.

36. Care parasimpatolitice sunt folosite ca antiastmatice:

A. ipratropiu

B. salbutamol

C. telenzepina

D. teofilina

E. tropicamida

37. Care antispastice au mecanism anticolinergic:

A. pitofenona

B. papaverina

C. butilscopolamina

D. neostigmina

E. metamizolul

38. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic?

A. bronhoconstrictie;

B. mioza;

C. bradicardie;

D. hiposalivatie;

E. creste peristaltismul intestinal.

39. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice?

A. neostigmina;

B. pilocarpina;

C. naproxen;

D. paraoxon;

E. metacolina.

40. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina?

A. este un anticolinesterazic reversibil;

B. este un anticolinesterazic ireversibil;

C. antagonizeaza efectele tubocurarinei;

D. potenteaza curarizantele depolarizante;

E. se indica in atonia intestinala.

41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina?

A. are efecte nicotinice;

B. produce hipersalivatie;

C. miotic;

D. scade presiune intraoculara;

E. eficace in glaucom.

42. Din punct de vedere farmacoterapeutic, parasimpatoliticele se incadreaza in urmatoarele grupe, cu o singura exceptie:

A. antispastice digestive;

B. antispastice urinare;

C. hiposecretoare gastrice;

D. antiastmatice bronhodilatatoare;

E. antiglaucomatose.

43. Notati care este substanta parasimpatolitica utilizata ca midriatic:

A. emeproniu

B. isopropamida

C. oxifenoniu

D. tropicamida

E. propantelina

44. Farmacodinamia substantelor parasimpatolitice cuprinde:

A. deprimarea miocardului

B. cresterea secretiei glandelor bronsice

C. scaderea presiunii intraoculare

D. intarzierea golirii stomacului

E. cresterea secretiei gastrice de acid clorhidric

45. Notati efectele secundare nicotinice:

A. bradicardie

B. colici abdominale

C. fasciculatii si hipertonie musculara

D. transpiratii

E. mictiuni frecvente

46. Pilocarpina:

A. este acetilcolinomimetic sintetic

B. produce relaxarea muschiului ciliar

C. favorizeaza vederea de aproape

D. inhiba secretia glandelor exocrine

E. antagonizeaza efectele centrale ale atropinei

47. Notati substanta cu actiune anticolinesterazica ireversibila:

A. neostigmina

B. piridostigmina

C. edrofoniu