Sunteți pe pagina 1din 28

CREDITARE BANCARA

1.

Principala activitate a bancilor este accea de intermediere prin care pun in legatura pe: a. detinatorii de fonduri temporar disponibile cu persoanele fizice si persoanele juridice; b. detinatorii (persoane fizice si persoane juridice) de fonduri temporar disponibile cu persoanele fizice si persoanele juridice; c. detinatorii de fonduri temporar disponibile cu cei care au nevoie temporar de financiare suplimentare pentru realizarea anumitor procese de productie sau de investitii.
2.

Operatiunile bancare sunt: a. operatiuni de atragere de resurse si operatiuni legate de plasarea resurselor; b. operatiuni de atragere de resurse si operatiuni legate de creditarea activitatilor productive; c. operatiuni de atragere de resurse si operatiuni legate de creditarea activitatilor productive si a persoanelor fizice.
3.

Operatiunile de atragere de resurse la vedere sau la termen, in moneda nationala sau in valuta, ori legate de acestea sunt: a. operatiuni de pasiv; b. operatiuni de activ; c. operatiuni privind fondurile proprii.
4.

Operatiunile legate de plasarea resurselor in credite, pe piata interbancara sau in titluri de stat, in lei sau in valuta, pe termen scurt, mediu sau lung, sunt: a. operatiuni de pasiv; b. operatiuni de activ.
5.

Volumul operatiunilor active ale unei banci, structura activelor si maturitatea lor sunt determinate de: a. volumul si maturitatea resurselor atrase de banca; b. volumul si structura resurselor atrase de banca; c. volumul, structura si maturitatea resurselor atrase de banca.
6.

Care din urmatoarele afirmatii privind fondurile proprii ale unei institutii de credit sunt adevarate: A) fondurile proprii reprezinta garantia solvabilitatii bancii, determinand riscul maxim pe care sil poate asuma o banca in angajarea resurselor sale; B) fondurile proprii ale institutiei de credit (la nivel individual) sunt alcatuite din capital propriu si capital suplimentar; C) fondurile proprii, in ceea ce priveste nivelul si structura, sunt reglementate pe plan national de Guvernul Romaniei. Varianta de raspuns corect este: a. A+C; 1

b. A+B; c. B+C. 7.

Capitalul propriu se compune din: a. capitalul initial si rezerva legala; b. capitalul initial si fondul pentru riscuri bancare generale; c. capitalul initial si rezervele statutare.
8.

Care din urmatoarele elemente fac parte din capitalul initial: A) rezerva legala; B) fondul pentru riscuri bancare generale; C) rezervele statutare; D) capitalul social subscris si varsat. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. B+C+D; c. A+B+D; d. A+C+D. 9.

Pentru determinarea nivelului capitalului initial, se deduc o serie de elemente. Care din urmatoarele elemente fac parte din acestea: A) rezultatul reportat negativ, auditat; B) repartizarea profitului; C) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand pierdere. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+B+C. 10.

Institutiile de credit trebuie sa asigure permanent un nivel al capitalului initial, care pentru bancile persoane juridice romane este de: a. 250 miliarde lei; b. 120 miliarde lei; c. 370 miliarde lei.
11.

Care din urmatoarele elemente intra in componenta capitalului suplimentar: A) rezerva generala pentru riscul de credit; B) imprumuturile subordonate; C) rezervele statutare. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 12.

Operatiunile bancare se bazeaza in principiu pe sursele atrase, fapt pentru care bancile ofera clientilor lor o gama larga de instrumente de economisire in functie de: A) concurenta existenta pe piata interbancara; B) perioada de constituire a depozitelor; C) factorii economici. Varianta de raspuns corect este:
a. A+C;

b. A+B+C; c. B+C. 13.

Resursele atrase reprezinta: a. disponibilitatile in lei existente in conturile curente sau in conturile de depozit ale clientilor; b. disponibilitatile in lei si valuta, existente in conturile curente sau in conturile de depozit ale clientilor; c. disponibilitatile in lei si valuta, existente in conturile clientilor.
14.

Conturile curente ale clientilor nebancari sunt: a. conturi prin care clientii deruleaza platile curente; b. conturi prin care clientii deruleaza toate incasarile si platile si, ca atare, soldul lor este imprevizibil de la o zi la alta; c. conturi prin care clientii deruleaza toate incasarile si platile curente si, ca atare, soldul lor este imprevizibil de la o zi la alta.
15.

Care din urmatoarele afirmatii privitoare la depozitele la termen sunt false: a. suma constituita ca depozit la termen poate fi retrasa pana la expirarea termenului, fara sanctiunea unei parti din dobanda aferenta; b. asigura bancii resurse stabile; c. sumele din aceste conturi sunt plasate de catre banca prin acordarea de credite pe perioade de timp corelate cu termenele de constituire a acestor depozite.
16.

Avantajele pe care le prezinta certificatele de depozit pentru cumparatori sunt: a. negociabilitatea si lichiditatea; b. lichiditatea si solvabilitatea; c. solvabilitatea si negociabilitatea.
17.

Care din urmatoarele afirmatii privitoare la conturile LORO sunt adevarate: A) in cazul in care o banca deruleaza un volum mare de operatiuni intr-o anumita moneda sau intr-o anumita tara, aceasta va deschide la una sau mai multe din bancile sale corespondente conturi LORO; B) reprezinta conturile curente deschise de o banca in evidentele sale pe numele altei banci; C) resursele la dispozitia bancii, aflate in conturile LORO nu au aceleasi caracteristici ca si cele aflate in conturile curente ale clientilor nebancari. Varianta de raspuns corect este:
a. A+C; b. B+C; c. A+B. 18.

Alegerea unei banci corespondente are la baza: A) criterii subiective, legate de renumele bancii, pentru a se evita riscurile existente pe piata internationala; B) relatiile stabilite intre bancile centrale ale statelor din care fac parte bancile corespondente; C) criterii obiective care depind de interesul clientilor pentru o anumita tara, de facilitatile oferite de aceasta banca. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B;

b. B+C; c. A+C. 19.

Criteriile de eligibilitate solicitate de B.N.R. la acordarea facilitatilor permanente bancilor persoane juridice romane sunt: a. constituirea de rezerve minime obligatorii si incadrarea in reglementarile B.N.R. privind indicatorii de lichiditate; b. constituirea de rezerve minime obligatorii si incadrarea in reglementarile B.N.R. privind indicatorii de lichiditate si solvabilitate; c. constituirea de rezerve minime obligatorii si incadrarea in reglementarile B.N.R. privind indicatorii de solvabilitate.
20.

Criteriile de eligibilitate solicitate de B.N.R. la acordarea facilitatilor permanente bancilor persoane juridice romane sunt: a. constituirea de rezerve minime obligatorii si incadrarea in reglementarile B.N.R. privind indicatorii de lichiditate; b. constituirea de rezerve minime obligatorii si incadrarea in reglementarile B.N.R. privind indicatorii de lichiditate si solvabilitate; c. constituirea de rezerve minime obligatorii si certificarea, cel putin anual de catre autoritatea de supraveghere din tara de origine, a incadrarii bancii straine in prevederile reglementarilor de prudenta bancara in vigoare in tara respectiva.
21.

Care din urmatoarele fonduri de care banca profita pe o perioada mai scurta sau mai lunga fac parte din categoria alte fonduri imprumutate, aflate la dispozitia bancii: a. sume din operatiuni de rescontare, sume de platit, unele conturi curente ale clientilor; b. sume din operatiuni de rescontare, sume de platit, conturile curente ale clientilor; c. sume din operatiuni de rescontare, sume de incasat, unele conturi curente ale clientilor.
22.

Principalele operatiuni bancare de plasare a resurselor (operatiuni de activ) sunt: a. creditele acordate clientilor nebancari, depozitele interbancare plasate, plasamentele in participatii, plasamentele in mijloace fixe, alte active; b. creditele acordate clientilor nebancari, depozitele interbancare plasate, titlurile de valoare, plasamentele in participatii, plasamentele in mijloace fixe, alte active; c. creditele acordate clientilor nebancari, depozitele interbancare plasate, titlurile de valoare, plasamentele in participatii, plasamentele in mijloace fixe.
23.

Care din urmatoarele elemente sintetizeaza intermedierea bancara: A) plasarea capitalului in conditii cat mai avantajoase (dobanda activa cat mai mare); B) respectarea normelor si procedurilor interne privind plasarea de fonduri; C) atragerea de resurse cat mai ieftine (dobanda pasiva mica). Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. B+C. 24.

24. Creditul poate fi definit ca: A) o forma speciala de miscare a valorilor: vanzare de marfuri cu plata amanata sau transferare de moneda cu titlu de imprumut;

B) operatiunea prin care se ia in stapanire imediat resurse, in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod normal insotite de plata unei dobanzi ce remunereaza pe imprumutator.
a. A; b. B; c. A+B. 25.

Care din urmatoarele elemente reprezinta elemente comune ce se regasesc in numeroasele definitii ale creditului: A) obligativitatea imprumutatului de a restitui imprumutul la un termen numit scadenta, insotit in mod obligatoriu de dobanda; B) pierderea temporara a unor drepturi de catre cel care acorda imprumutul; C) existenta unor disponibilitati de moneda la unii agenti economici si acceptul acestora de a le ceda altor agenti. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. A+B+C. 26.

Relatia de creditare evidentiaza un set de caracteristici, prin care se delimiteaza sfera si se caracterizeaza continutul acesteia. Care din urmatoarele caracteristici fac parte din acestea: A) promisiunea de rambursare, dobanda, acordarea creditului; B) dobanda, termenul de rambursare, graficul de rambursare; C) consemnarea si transferabilitatea, acordarea creditului, subiectii relatiei de credit. Varianta de raspuns corect este:
a. B+C; b. A+C; c. A+B. 27.

Care din principiile urmatoare reprezinta principii ale creditarii bancare: A) destinatia creditului, prudenta bancara, planificarea creditelor; B) garantarea creditelor, rambursarea creditelor la scadenta, eficientizarea activitatii; C) prudenta bancara, garantarea creditelor, destinatia creditului. Varianta de raspuns corect este:
a. A+C; b. A+B; c. B+C. 28.

Din compararea resursele totale de creditare si a plasamentele totale, rezulta doi indicatori deficitul de resurse si excedentul de resurse. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A) resursele totale de creditare < plasamentele totale - se inregistreaza deficit de resurse; B) resursele totale de creditare < plasamentele totale - se inregistreaza excedent de resurse; C) resursele totale de creditare > plasamentele totale - se inregistreaza excedent de resurse. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. B+C. 29.

Garantarea creditelor este principiul care asigura bancile in privinta: a. respectarii destinatiei creditului stabilita prin contractul de credit; 5

b. rambursarii la scadenta a ratelor de credit; c. rambursarii la scadenta a ratelor de credit si achitarii dobanzilor aferente. 30.

Care din urmatoarele afirmatii privitoare la principiul activitatii de creditare - rambursarea ratelor la scadenta sunt false: a. scadentele pot fi numai intermediare, cand numai o parte din imprumut devine exigibil si trebuie rambursat sau numai finale, cand opereaza rambursarea ultimei rate; b. acest principiu presupune restituirea sumelor imprumutate la termenele stabilite, care sunt negociate cu clientii in functie de anumite criterii si trebuie respectate.
31.

Functiile creditului, ca expresie a dezideratelor fundamentale fata de existenta si menirea operationala a relatiilor de credit, sunt: A) functia de emisiune; B) functia de reflectare si stimulare a eficientei in activitatea agentilor economici; C) functia de intermediere; D) functia de mobilizare, de ameliorare calitativa a disponibilitatilor banesti si de redistribuire. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. A+C+D; c. A+B+D. 32.

Care din urmatoarele criterii reprezinta criterii care determina delimitarea principalelor tipuri de credite: A) obiectul creditului si sfera de utilizare; B) persoana debitorului; C) persoana creditorului. Varianta de raspuns corect este:
a. B+C; b. A+B+C; c. A+C. 33.

In functie de criteriile care determina delimitarea principalelor tipuri de credite, creditul poate fi clasificat dupa: A) natura garantiilor; B) termenul la care trebuie rambursat; C) modul de stingere a obligatiilor; D) volumul creditului. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. A+B+D; c. B+C+D. 34.

Care din urmatoarele caracteristici reprezinta caracteristici esentiale ale dobanzii, constatate de cercetarile empirice: A) dobanda se afirma drept o calitate intrinseca a capitalului;

B) dobanda se formeaza fara epuizarea capitalului; C) dobanda unui capital este dependenta de activitatea capitalistului. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. B+C. 35.

Care din urmatoarele afirmatii referitoare la dobanda directoare sunt false: a. rata directoare este, in general, rata monedei centrale, a carei evolutie se propaga in toate celelalte compartimente ale sistemului financiar; b. rata directoare este dobanda care se modifica in functie de evolutia pietei si indicii monetari europeni.
36.

Care din urmatoarele afirmatii privind dobanda perceputa si dobanda bonificata sunt adevarate: A) dobanda perceputa reprezinta remunerarea disponibilitatilor banesti ale titularilor de conturi constituite ca depozite; B) dobanda bonificata reprezinta remunerarea disponibilitatilor banesti ale titularilor de conturi constituite ca depozite; C) dobanda perceputa este dobanda pe care o incaseaza bancile de la clientii lor in calitate de debitori, corespunzator creditelor acordate; D) dobanda bonificata este dobanda pe care o incaseaza bancile de la clientii lor in calitate de debitori, corespunzator creditelor acordate. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+D; c. A+D; d. B+C. 37.

Care din urmatoarele variabile reprezinta variabile interne ce influenteaza evolutia nivelului general al ratelor dobanzii: a. efectul de venit, efectul de solvabilitate, efectul de inflatie; b. efectul de venit, efectul de lichiditate, efectul de inflatie; c. efectul de venit, efectul de lichiditate, efectul de solvabilitate.
38.

Factorii de influenta a ratelor dobanzii la nivel microeconomic sunt: a. productivitatea capitalului, riscul imobilizarii, lichiditatea, raportul dintre oferta si cererea de imprumuturi; b. productivitatea capitalului, riscul nerambursarii, solvabilitatea, raportul dintre oferta si cererea de imprumuturi; c. productivitatea capitalului, riscul nerambursarii, lichiditatea, raportul dintre oferta si cererea de imprumuturi.
39.

Oferta de credite este asigurata de resursele temporar disponibile din economie, cum sunt: A) sumele banesti temporar disponibile ale institutiilor publice (bugetare); B) disponibilitatile banesti temporare ale populatiei; C) sumele banesti temporar disponibile ale bancilor. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B;

b. B+C; c. A+C. 40.

Dobanda are un rol important in mecanismul de functionare a economiei, indeplinind din acest punct de vedere mai multe functii, cum sunt: A) influenteaza repartizarea factorilor de productie, orientandu-i catre destinatiile care asigura folosirea lor cea mai eficienta; B) parghie de redistribuire a venitului; C) instrument de stimulare atat a populatiei, cat si a intreprinderilor in economisirea unei parti din venituri. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+B+C; c. B+C. 41.

In cadrul strategiilor bancare se vor stabili: A) obiectivele principale ale bancii, cota de piata, potentialul resurselor umane; B) oferta de produse si servicii bancare, tehnologia detinuta, avantaje competitive; C) cota de piata, capacitatea de asumare a riscului, tehnologia detinuta. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. A+B; c. A+C. 42.

Elementele unei strategii bancare vor avea in vedere: A) perfectionarea pregatirii personalului; B) dezvoltarea structurii centralei bancii; C) dezvoltarea structurilor de relatii cu clientii. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 43.

Avand in vedere specificul activitatii bancare, se identifica o serie de categorii principale de management pe activitati. Care din urmatoarele sunt incluse in aceasta categorie: A) managementul urmaririi fondurilor proprii; B) managementul riscurilor activitatii bancare; C) managementul gestionarii portofoliului de credite. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 44.

Care din urmatoarele afirmatii privind managementul clientelei sunt adevarate: A) relatia banca-client este un element cheie al ofertei bancii, fiind o componenta de baza a ofertei totale de produse si servicii ale unei banci; B) cheia mentinerii relatiei banca-client este de a-i pastra pe clienti; C) trebuie sa aiba drept scop mentinerea si dezvoltarea fondului de clienti, prin intampinarea necesitatilor lor. Varianta de raspuns corect este: 8

a. A+C; b. A+B; c. B+C. 45.

Strategia orientata asupra relatiei banca-client are urmatoarele avantaje importante: A) obtinerea unei profitabilitati stabile pe termen lung, deoarece clientul in sine este sursa de profit a bancii; B) preferinta clientului pentru banca cu care are cea mai stabila si puternica relatie in cazul in care primeste oferte de produse similare, cu executie si costuri similare; C) obtinerea unei profitabilitati stabile pe termen scurt, deoarece clientul in sine este sursa de profit a bancii. Varianta de raspuns corect este:
a. B+C; b. A+B; c. A+C. 46.

Care este cel mai important factor care trebuie schimbat pentru ca o institutie de credit sa abordeze o strategie de afaceri relationala: a. pregatirea profesionala a salariatilor; b. mentalitatea; c. modalitatea de acordare a creditelor.
47.

Aspectele de baza care trebuie in primul rand stabilite in cadrul organizatiei si care vor asigura schimbarea mentalitatii se refera la: A) selectarea grupului de clienti prioritari pentru banca; B) dezvoltarea produselor si serviciilor bancare adecvate necesitatilor grupului de clienti ales; C) specialisti bancari cu o buna pregatire profesionala; D) constituirea unei structuri organizatorice bine definite in cadrul institutiei de credit. Varianta de raspuns corect este:
a. B+C+D; b. A+B+C; c. A+C+D. 48.

Care din urmatoarele categorii de cunostinte fac parte din cunostintele pe care salariatii trebuie sa le detina despre clienti, piete, produse si procese: A) cunostinte despre clienti si necesitatile acestora; B) cunostinte despre domeniul de activitate al clientilor; C) cunostinte despre procesele din cadrul bancii. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 49.

Care este problema-cheie atat pentru bancile nou infiintate, cat si pentru cele care vor sa-si marcheze pozitia de leader pe piata serviciilor financiare: a. mentalitatea salariatilor; b. atragerea de noi clienti; c. consolidarea relatiilor cu clientii.
50.

Prima faza, indispensabila a procesului de cross-selling (vanzare incrucisata) si a celui de upselling (revanzarea produselor la expirarea acestora sau sfarsitul perioadei de utilizare) este: a. atragerea de noi clienti persoane juridice si persoane fizice; b. pastrarea clientilor; c. atragerea de noi clienti persoane juridice.
51.

Statisticile au aratat ca profitabilitatea pe client, la fel ca la majoritatea institutiilor, este concentrata catre primii: a. 20% dintre clienti; b. 50% dintre clienti; c. 30% dintre clienti.
52.

Care din urmatoarele produse si servicii bancare intra in componenta pachetului cash management (gestiunea lichiditatilor): A) plasamentul automat in depozite al soldului creditor al contului existent la sfarsitul zilei bancare; B) platile programate din cont la anumite date; C) colectarea de numerar de la sediile firmei cu mijloace de transport specializate. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. A+B; c. A+C. 53.

Care din urmatoarele produse si servicii bancare intra in componenta pachetului de creditare a necesitatilor de capital circulant al firmelor: a. creditul de stocuri; creditul urgent de trezorerie; creditul pentru investitii; b. creditul de stocuri; creditul urgent de trezorerie; creditul pentru investitii; linia de credit; c. creditul de stocuri; creditul urgent de trezorerie; creditul pentru finantarea ciclului de productie pentru achizitionari de materii prime, plata furnizorilor, salarii, utilitati.
54.

Care din urmatoarele produse si servicii bancare intra in componenta pachetului de creditare multiprodus: a. creditul de stocuri; creditul urgent de trezorerie; creditul pentru investitii; b. creditul de stocuri; creditul urgent de trezorerie; creditul pentru investitii; linia de credit; c. linia de credit; emiterea de scrisori de garantie; avalizarea biletelor la ordin.
55.

Care din urmatoarele exemple de vanzari fac parte din categoria cross-selling: A) credit ipotecar + polita de asigurare generala; B) credit pentru achizitionarea de autoturisme + polita auto CASCO; C) credit pentru investitii + polita de asigurare generala. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 56.

10

Segmentarea clientilor unei banci in functie de tipul clientului, asa cum este definit de legislatia in vigoare, cuprinde: a. clienti persoane juridice de tip intreprinderi mari si regii nationale; clienti GLC; microintreprinderi; b. clienti persoane juridice de tip intreprinderi mari si regii nationale; clienti IMM; microintreprinderi; c. clienti persoane juridice de tip intreprinderi mari si regii nationale; clienti IMM; populatie.
57.

57. Segmentarea clientilor unei banci in functie de piata pe care actioneaza cuprinde: a. clienti care desfasoara operatiuni de comert interior; clienti care desfasoara activitati numai pe teritoriul Romaniei; clienti cu capital majoritar de stat; clienti cu capital majoritar privat; b. clienti care desfasoara operatiuni de comert exterior; clienti care desfasoara activitati numai pe teritoriul Romaniei; clienti cu capital majoritar de stat; clienti cu capital majoritar privat; c. clienti care desfasoara operatiuni de comert exterior; clienti cu capital majoritar de stat; clienti cu capital majoritar privat.
58.

Segmentarea clientilor unei banci in functie de profitabilitatea pe client cuprinde: a. clienti foarte profitabili, clienti potential profitabili, clienti obisnuiti; b. clienti foarte profitabili, clienti profitabili, clienti obisnuiti; c. clienti profitabili, clienti potential profitabili, clienti obisnuiti.
59.

Care din urmatorii indicatori reprezinta indicatori de analiza a bonitatii solicitantilor de credite persoane juridice (corporate banking): A) capitalurile proprii, cifra de afaceri, rezultatul exercitiului; B) necesarul de fond de rulment, fondul de rulment, trezoreria neta; C) rentabilitatea, viteza de rotatie a activelor fixe, lichiditatea. Varianta de raspuns corect este:
a. B+C; b. A+C; c. A+B. 60.

Fondul de rulment reprezinta: a. pasivele pe termen scurt diminuate cu activele imobilizate; b. pasivele diminuate cu activele imobilizate; c. pasivele pe termen lung diminuate cu activele imobilizate.
61.

Necesarul de fond de rulment este reprezentat de: a. activele realizabile diminuate cu datoriile curente; b. activele realizabile diminuate cu datoriile curente mai mici de un an; c. activele fixe diminuate cu datoriile curente mai mici de un an.
62.

Trezoreria neta are doua modalitati de calcul: A) trezoreria pozitiva - trezoreria negativa; B) fondul de rulment - necesarul de fondul de rulment; C) necesarul de fondul de rulment - fondul de rulment. Varianta de raspuns corect este: 11

a. A+B; b. A+C; c. B+C. 63.

Lichiditatea reprezinta capacitatea unui client de a face fata datoriilor sale pe termen scurt prin transformarea rapida a activelor circulante in disponibilitati. Calculul lichiditatii se face cu ajutorul urmatorilor indicatori: a. lichiditatea la o data viitoare, lichiditatea imediata, lichiditatea curenta; b. lichiditatea imediata, lichiditatea curenta, lichiditatea generala; c. lichiditatea la o data viitoare, lichiditatea imediata, lichiditatea generala.
64.

Calculul lichiditatii imediate se face prin intermediul urmatoarei formule de calcul: a. (active circulante - stocuri) / datorii cu scadenta mai mica de un an x 100; b. (active circulante - stocuri - clienti incerti) / datorii cu scadenta mai mica de un an x 100; c. (active circulante - clienti incerti) / datorii cu scadenta mai mica de un an x 100.
65.

Calculul lichiditatii curente se face prin intermediul urmatoarei formule de calcul: a. (active circulante - stocuri nevalorificabile - clienti incerti) / datorii cu scadenta mai mica de un an x 100; b. (active circulante - stocuri nevalorificabile) / datorii cu scadenta mai mica de un an x 100; c. (active circulante - stocuri - clienti incerti) / datorii cu scadenta mai mica de un an x 100.
66.

Calculul lichiditatii la o data viitoare se face prin intermediul urmatoarei formule de calcul: a. (disponibilitati banesti proprii si imprumutate + credite bancare si alte imprumuturi prevazute a se obtine pana la finele perioadei) / plati exigibile prevazute pana la finele perioadei x 100; b. (disponibilitati banesti proprii si imprumutate + incasari prognozate pana la finele perioadei) / plati exigibile prevazute pana la finele perioadei x 100; c. (disponibilitati banesti proprii si imprumutate + incasari prognozate pana la finele perioadei + credite bancare si alte imprumuturi prevazute a se obtine pana la finele perioadei) / plati exigibile prevazute pana la finele perioadei x 100.
67.

Solvabilitatea reflecta capacitatea generala a societatii de a transforma toate activele sale in cash pentru plata tuturor datoriilor. Se calculeaza dupa formula: a. (total active - stocuri nevalorificabile - clienti incerti) / (datorii totale - diferente de conversie pasiv) x 100; b. (total active - clienti incerti - alte active incerte) / (datorii totale - diferente de conversie pasiv) x 100; c. (total active - stocuri nevalorificabile - clienti incerti - alte active incerte) / (datorii totale - diferente de conversie pasiv) x 100.
68.

Gradul de indatorare generala (Leverage) se calculeaza dupa formula: a. datorii totale / capitaluri proprii nete in sens strict x 100; b. datorii totale / capitaluri proprii in sens strict x 100; c. datorii financiare totale / capitaluri proprii nete in sens strict x 100.
69.

12

Gradul de indatorare financiara (Leverage) se calculeaza dupa formula: a. datorii totale / capitaluri proprii nete in sens strict x 100; b. datorii financiare totale / capitaluri proprii nete in sens strict x 100; c. datorii totale / capitaluri proprii in sens strict x 100.
70.

Viteza de rotatie a activelor circulante arata numarul de cicluri efectuate de activele circulante in decursul unei perioade si se determina dupa formula: a. cifra de afaceri / active circulante; b. productia marfa / active circulante; c. venituri / active circulante.
71.

Rentabilitatea de exploatare exprima capacitatea unei societati comerciale de a obtine profit din activitatea propriu-zisa, inaintea oricaror influente ale elementelor financiare si exceptionale. Rentabilitatea bruta de exploatare se calculeaza dupa formula: a. excedentul net din exploatare / productia exercitiului x 100; b. rezultatul din exploatare / cifra de afaceri x 100; c. excedentul brut din exploatare / productia exercitiului x 100.
72.

Rentabilitatea de exploatare exprima capacitatea unei societati comerciale de a obtine profit din activitatea propriu-zisa, inaintea oricaror influente ale elementelor financiare si exceptionale. Rentabilitatea neta de exploatare se calculeaza dupa formula: a. rezultatul din exploatare / cifra de afaceri x 100; b. excedentul brut din exploatare / productia exercitiului x 100; c. rezultatul din exploatare / productia exercitiului x 100.
73.

Rentabilitatea economica exprima capacitatea unei societati comerciale de a obtine profit din intreaga sa activitate economico-financiara. Se determina dupa urmatoarele formule: A) excedentul brut curent / total bilant x 100; B) rezultatul curent / total bilant x 100; C) capacitatea de autofinantare / total bilant x 100; D) rezultatul net al exercitiului / total activ bilant x 100. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. B+C+D; c. A+C+D. 74.

Rentabilitatea financiara exprima capacitatea capitalului investit de a aduce profit. Se calculeaza dupa urmatoarele formule: A) capacitatea de autofinantare / capitaluri proprii nete in sens strict x 100; B) rezultatul brut al exercitiului / capitaluri proprii nete in sens strict x 100; C) capacitatea de autofinantare / capitaluri proprii in sens strict x 100. Varianta de raspuns corect este:
a. A+C; b. B+C; c. A+B. 75.

13

Indicatorii riscului financiar masoara riscul financiar ce apare in momentul in care se apeleaza la credite pentru a completa sursele de finantare ale unei activitati. Se exprima prin indicatorul acoperirea dobanzii care se calculeaza dupa urmatoarea formula: a. rezultatul inaintea platii dobanzii / cheltuieli cu dobanzile; b. rezultatul inaintea platii impozitului pe profit / cheltuieli cu dobanzile; c. rezultatul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / cheltuieli cu dobanzile.
76.

Rata valorii adaugate reprezinta ponderea valorii nou create de agentul economic in totalul activitatii sale. Se calculeaza dupa formula: a. valoarea adaugata / cifra de afaceri 100; b. valoarea adaugata / productia marfa; c. valoarea adaugata / venituri.
77.

Politica de dividende, respectiv politica conducerii societatii de repartizare si utilizare a profitului, se calculeaza dupa formula: a. divedende / rezultatul brut al exercitiului x 100; b. divedende / rezultatul net al exercitiului x 100.
78.

Analiza bonitatii clientilor persoane fizice presupune stabilirea a patru elemente de baza: a. volumul creditului solicitat; numarul de rate totale in care urmeaza sa se ramburseze creditul; nivelul dobanzii, in functie de categoria de credit solicitata si de optiunea clientului de a contribui sau nu cu resurse proprii; b. volumul creditului solicitat; nivelul ratei lunare totale pe care clientul o poate plati; nivelul dobanzii, in functie de categoria de credit solicitata si de optiunea clientului de a contribui sau nu cu resurse proprii; c. volumul creditului solicitat; nivelul ratei lunare totale pe care clientul o poate plati; numarul de rate totale in care urmeaza sa se ramburseze creditul; nivelul dobanzii, in functie de categoria de credit solicitata si de optiunea clientului de a contribui sau nu cu resurse proprii.
79.

Care din urmatoarele afirmatii privind activitatea de acordare a creditelor persoanelor fizice este adevarata: A) se bazeaza, in primul rand, pe identificarea si evaluarea cat mai exacta a capacitatii de plata a solicitantilor, ca principala sursa de rambursare a creditului si de achitare a dobanzilor; B) toate operatiunile de credit si de garantie, conform prevederilor legale, vor fi consemnate in documente contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii; C) la acordarea creditelor banca urmareste ca solicitantii sa prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenta. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. A+B+C. 80.

Care din urmatoarele conditii reprezinta conditii care se cer a fi indeplinite de persoanele fizice in 14

vederea contractarii de credite: a. sa fie angajat cu carte de munca pe o perioada determinata si sa realizeze venituri certe, cu caracter de permanenta, care sa asigure plata lunara a ratelor de credit si a dobanzilor aferente; b. sa deschida la unitatile teritoriale ale bancii un cont de depozit in care se vor depune initial avansul minim solicitat ca sursa proprie, daca este cazul, iar ulterior ratele lunare totale de rambursat; c. sa accepte ca platile din contul de credit sa fie efectuate numai prin virament, exceptie facand creditele de trezorerie.
81.

Care din urmatoarele conditii nu reprezinta conditii care se cer a fi indeplinite de persoanele fizice in vederea contractarii de credite: a. sa fie angajat cu carte de munca pe o perioada determinata si sa realizeze venituri certe, cu caracter de permanenta, care sa asigure plata lunara a ratelor de credit si a dobanzilor aferente; b. sa deschida la unitatile teritoriale ale bancii un cont curent in care se vor depune initial avansul minim solicitat ca sursa proprie, daca este cazul, iar ulterior ratele lunare totale de rambursat; c. sa nu inregistreze debite sau alte obligatii neachitate la scadenta catre banca si terti, potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de credit.
82.

Care din urmatoarele documente sunt documente solicitate de banca pentru contractarea creditelor acordate persoanelor fizice: A) cererea de credit; B) studiul de fezabilitate pentru credite pentru investitii; C) declaratia de impunere pentru anul expirat. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. B+C; d. A+B+C. 83.

Care din urmatoarele documente nu sunt documente solicitate de banca pentru contractarea creditelor acordate persoanelor fizice: a. lista cheltuielilor solicitantului de credite pentru creditele de trezorerie; b. adeverinta de venit; c. declaratia speciala privind veniturile din activitati independente pentru anul in curs.
84.

Analiza documentatiei de aprobare a creditelor pentru persoanele fizice presupune parcurgerea urmatoarelor faze: A) incadrarea solicitarii in criteriile si conditiile specifice categoriei de credit, in functie de destinatia ce urmeaza a fi data imprumutului; B) determinarea necesitatii de creditare a imprumutatului; C) determinarea capacitatii de rambursare a imprumutatului privind creditele si dobanzile aferente. Varianta de raspuns corect este:
a. B+C;

15

b. A+B; c. A+C. 85.

Volumul creditului posibil de contractat de catre persoanele fizice este: a. diferenta intre pretul cu amanuntul al bunurilor care se procura din credite, valoarea bunurilor imobiliare sau cheltuielile ce se vor efectua si suma constituita din sursele proprii, reprezentand avansul minim stabilit, atunci cand este cazul; b. pretul cu amanuntul al bunurilor care se procura din credite, valoarea bunurilor imobiliare sau cheltuielile ce se vor efectua.
86.

Care din urmatoarele afirmatii privind creditele acordate persoanelor fizice este adevarata: A) punerea la dispozitie a creditelor acordate se va efectua numai dupa incheierea contractelor de credit; B) plafoanelor reprezentand creditele aprobate care nu au fost angajate se inregistreaza in contul de angajamente in afara bilantului; C) punerea la dispozitia creditului se face numai prin numerar; D) punerea la dispozitia creditului se face numai prin virament. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 87.

Care din urmatoarele reprezinta obligatii ale imprumutatilor, in calitate de emitenti ai ordinelor de plata sau cecurilor, in cazul sumelor provenite din credite acordate persoanelor fizice: A) sa cunoasca exact denumirea beneficiarului sumei, a bancii acestuia si a simbolului de cont in care urmeaza sa se faca plata; B) sa cunoasca reglementarile in vigoare privind operatiunile de decontare si sa incheie cu banca conventia de cont. Varianta de raspuns corect este:
a. A; b. A+B; c. B. 88.

Ordinea de recuperare a creantelor bancii este urmatoarea: a. comisioane si alte taxe restante si indoielnice; dobanzi indoielnice si restante, in ordinea vechimii; credite indoielnice si restante, in ordinea vechimii; dobanda curenta si rata de credit curenta; b. comisioane si alte taxe restante si indoielnice; dobanzi indoielnice si restante, in ordinea vechimii; creante atasate; credite restante, in ordinea vechimii; dobanda curenta si rata de credit curenta; c. comisioane si alte taxe restante si indoielnice; dobanzi indoielnice si restante, in ordinea vechimii; creante atasate; credite indoielnice si restante, in ordinea vechimii; dobanda curenta si rata de credit curenta.
89.

Care din urmatoarele criterii sunt criterii de apreciere a persoanelor fizice solicitante de credite ce apar in fisa scoring:

16

A) referinte bancare; B) situatia familiala; C) venitul lunar net exprimat in lei; D) profesia de baza. Varianta de raspuns corect este:
a. B+C+D; b. A+B+C; c. A+B+D. 90.

Pentru care din clientii bancii persoane fizice nu se acorda credite: a. cei care au un rating de credite cuprins intre 4-5 puncte; b. cei care au un rating de credite cuprins intre 1-3 puncte.
91.

Care din urmatoarele afirmatii privind contractul de credit sunt adevarate: A) contractul de credit se intocmeste intr-un numar de exemplare care sa asigure doua exemplare pentru banca, cate un exemplar pentru solicitant si giranti; B) toate exemplarele contractului de credit sunt exemplare originale, fiecare in parte avand aceeasi valoare juridica; C) in contractele de credit se admit modificari, stersaturi, clauze contractuale care nu fac obiectul contractului respectiv. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 92.

Care din urmatoarele situatii determina incheierea de acte aditionale la contractele de credit: A) se modifica durata (scadenta) contractului de credit; B) se modifica datele de acordare a creditului, in cazul in care acesta se acorda in transe; C) apar rate restante la contractul de credit. Varianta de raspuns corect este:
a. B+C; b. A+C; c. A+B. 93.

Care din urmatoarele coordonate reprezinta coordonate principale ale strategiilor de atins in domeniul creditarii corporate banking: A) consolidarea pozitiei bancii pe piata sau pietele pe care actioneaza; B) atingerea unei anumite cote de piata la credite; C) stabilirea unei cresteri medii anuale a creditului corporate. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C; d. A+B+C. 94.

Analiza bazei de credit a solicitantului de credit, persoana juridica, vizeaza urmatoarele aspecte: A) analiza modului in care firma isi desfasoara activitatatea curenta; B) analiza viitorului firmei pe toata perioada derularii si rambursarii creditului; C) analiza istoricului firmei, care scoate in evidenta punctele slabe si cele forte ale evolutiei 17

financiare a firmei. Varianta de raspuns corect este:


a. A+B; b. A+C; c. B+C. 95.

Documentatia minima necesara analizei creditului solicitat de persoanele juridice cuprinde: a. documente contabile si documente generale; b. documente contabile si documente referitoare la obiectul creditului; c. documente referitoare la obiectul creditului si documente generale.
96.

Care din urmatoarele documente reprezinta documente contabile ce fac parte din documentatia minima necesara analizei creditului solicitat de persoanele juridice: A) bilantul contabil cu balantele de verificare si raportul de gestiune aferente ultimilor ani; B) situatia stocurilor pe ultimele sase luni, balanta analitica a stocurilor; C) bugetul de venituri si cheltuieli intocmit conform precizarilor MEF pentru anul in curs. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 97.

Care din urmatoarele documente nu reprezinta documente contabile ce fac parte din documentatia minima necesara analizei creditului solicitat de persoanele juridice: a. fotocopii ale ultimelor extrase ale conturilor deschise la alte banci; b. certificatul de atestare fiscala; c. situatia angajamentelor pe firme, termene de plata si valori; d. certificatul de cazier juridic.
98.

Care din urmatoarele documente reprezinta documente referitoare la obiectul creditului solicitat de persoanele juridice: A) flux de numerar aferent perioadei de creditare; B) plan de afaceri; C) studiu de fezabilitate. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. A+B; c. B+C. 99.

Care din urmatoarele afirmatii despre creditele globale de exploatare sunt adevarate: a. functioneaza dupa sistemul revolving si se acorda in limita unui nivel global de credit, care acopera ansamblul nevoilor de investitii ale clientilor; b. se acorda prin cont separat de imprumut, de regula, pe o perioada de 180 sau 365 de zile, cu exceptia creditelor pentru produse cu ciclu lung de fabricatie.
100.

Care din urmatoarele categorii de cheltuieli si stocuri pot fi creditate prin intermediul creditelor pentru finantarea cheltuielilor si stocurilor temporare:

18

A) stocurile care urmeaza a fi aprovizionate de agentii economici pe baza de contracte ferme cu desfacere asigurata; B) stocurile care au fost aprovizionate deja in perioada precedenta fara a fi achitate; C) cheltuielile temporare aferente stocurilor care urmeaza a fi aprovizionate de agentii economici pe baza de contracte ferme cu desfacere asigurata. Varianta de raspuns corect este:
a. B+C; b. A+B; c. A+B+C. 101.

Care din urmatoarele afirmatii despre creditele de trezorerie pentru produse cu ciclu lung de fabricatie sunt adevarate: A) in aceasta categorie de produse se incadreaza constructia si reparatiile de nave maritime si fluviale, aeronave, elicoptere, instalatii si utilaje complexe etc.; B) produsele cu ciclu lung de fabricatie sunt cele ale caror cicluri tehnologice de executie, de la lansarea in fabricatie pana la obtinerea produsului finit, dureaza mai mult de 24 de luni; C) creditele de trezorerie pentru produse cu ciclu lung de fabricatie se pot acorda pe termene mai mari de 12 luni, fara a depasi insa ciclurile tehnologice de executie stabilite prin documentatia tehnica. Varianta de raspuns corect este:
a. A+C; b. B+C; c. A+B. 102.

Care din urmatoarele afirmatii despre creditele de scont sunt adevarate: A) scontul este operatiunea prin care, in schimbul unui efect de comert, banca pune la dispozitia posesorului creantei, valoarea efectului, mai putin agio, inainte de scadenta efectului respectiv; B) in cazul in care posesorul legal al unei cambii sau bilet la ordin doreste incasarea sumei inscrise in titlul de credit mai inainte de scadenta, acesta poate gira titlul catre o societate bancara. Varianta de raspuns corect este:
a. A; b. A+B; c. B. 103.

Creditele pe documente de plata aflate in curs de incasare sunt: A) credite pe cecuri remise spre incasare; B) credite pe bilete de ordin; C) credite pe ordine de plata. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 104.

Legea defineste leasingul financiar drept operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele conditii: 19

A) perioada de folosire a bunului in sistem leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca, in final, dreptul de proprietate nu este transferat; B) partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului; C) riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate nu trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. B+C. 105.

Procesul de analiza in cazul creditelor acordate persoanelor fizice (retail banking) cuprinde: a. o analiza calitativa si o analiza de fond; b. o analiza formala si o analiza de fond; c. o analiza a situatiei financiare si o analiza a garantiilor.
106.

Analiza de fond in cazul creditelor pentru persoane fizice consta in: a. urmarirea prezentarii si verificarii tuturor documentelor anexate la cererea de credit; b. verificarea si interpretarea unor indicatori cantitativi pe baza datelor din cererea de credit si din datele detinute de banca; c. verificarea si interpretarea unor indicatori cantitativi si financiari pe baza datelor din cererea de credit si din datele detinute de banca.
107.

In cazul creditelor corporate banking, in analiza dosarului de credite, banca va trebui sa raspunda la urmatoarele obiective: A) sa decida daca va finanta sau nu persoana juridica; B) utilizarea informatiilor pentru a face o propunere comerciala completa si personalizata nevoilor firmei; C) gasirea tipului de finantare care sa raspunda cel mai bine necesitatilor firmei. Varianta de raspuns corect este:
a. A+C; b. B+C; c. A+D; d. A+B+C. 108.

In cadrul deciziei de finantare sau nu a persoanei juridice, banca trebuie sa aprecieze: A) capacitatea companiei de a suporta socuri in perioada derularii creditului; B) capacitatea de rambursare a firmei, respectiv ce volum de datorie poate suporta si pe ce perioada; C) nevoile de finantare pe termen scurt (nevoile de trezorerie). Varianta de raspuns corect este:
a. A+C; b. B+C; c. A+B. 109.

In gasirea tipului de finantare care sa raspunda cel mai bine necesitatilor firmei, banca trebuie sa

20

examineze: A) tipurile de garantii solicitate si gradul lor de acoperire; B) formele de credit cel mai bine adaptate investitiilor pe termen lung; C) capacitatea companiei de a suporta socuri in perioada derularii creditului. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 110.

In analiza sistemelor de rate pentru creditele acordate persoanelor juridice, ratele de apreciere a profitabilitatii sunt: A) marja bruta a profitului, determinata ca raport intre profitul brut si valoarea vanzarilor; B) lichiditatea curenta determinata ca raport intre activele curente si pasivele curente; C) ritmul de crestere a vanzarilor, care trebuie urmarit, comparativ cu al concurentilor. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. B+C. 111.

In analiza sistemelor de rate pentru creditele acordate persoanelor juridice, ratele de apreciere a lichiditatii sunt: A) perioada medie de plata a furnizorilor; B) perioada de mentinere a stocurilor; C) lichiditatea curenta determinata ca raport intre activele curente si pasivele curente. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. A+B; c. B+C. 112.

In analiza sistemelor de rate pentru creditele acordate persoanelor juridice, ratele financiare sunt: A) gradul de indatorare, care exprima ponderea totalului datoriilor in activul total; B) gradul de acoperire a dobanzilor evidentiaza capacitatea debitorului de a genera profit suficient pentru acoperirea cheltuielilor cu dobanzile. Varianta de raspuns corect este:
a. A; b. B; c. A+B. 113.

Riscul de credit al bancii in cazul creditelor acordate persoanelor juridice, este o ponderare a tuturor riscurilor unui client sau al unei tranzactii. Care din urmatoarele riscuri fac parte din acestea: A) riscul de piata; B) riscul de cumparator; C) riscul de clientela; D) riscul de furnizor. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. B+C+D;

21

c. A+C+D. 114.

Pentru anticiparea falimentului unei companii se folosesc doua metode: a. metoda contabila si metoda financiara; b. metoda contabila si metoda bancara; c. metoda financiara si metoda bancara.
115.

Metodologia de creditare a persoanelor juridice cuprinde mai multe etape si reprezinta concretizarea elementelor esentiale in activitatea de creditare. Care din urmatoarele etape fac parte din metodologia de creditare: A) etapa depunerii dosarului; B) etapa analizei documentatiei depuse; C) etapa negocierii dobanzilor; D) etapa aprobarii creditelor. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. B+C+D; c. A+C+D; d. A+B+D. 116.

Referatul de credit pentru creditele acordate persoanelor juridice cuprinde urmatoarele parti principale: A) elementele definitorii privind creditul; B) detalii semnificative privind creditul, situatia economico-financiara, aspectele nefinanciare ce caracterizeaza activitatea clientului si riscul bancii fata de acesta; C) detalii privind graficul de rambursare, ratele de credit si nivelul dobanzii; D) riscul si distribuirea lui in cazul unui singur debitor (debitorului unic). Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. A+C+D; c. B+C+D; d. A+B+D. 117.

Care din urmatoarele afirmatii privind tragerea creditelor sunt adevarate: A) creditul este pus la dispozitia clientului, prin transferarea sumei aprobate din contul separat de imprumut dezvoltat in analitic pe client si pe valuta creditului, in contul curent deschis; B) platile din creditul in valuta se vor face in lei sau in valuta cu respectarea regulamentului valutar in vigoare. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A; c. B. 118.

Principalele tipuri de garantii prevazute de legislatia romaneasca, pentru garantarea creditelor sunt: a. garantii materiale si garantii financiare; b. garantii reale si garantii personale; c. garantii reale si garantii materiale.
119.

Care din urmatoarele garantii fac parte din categoria garantiilor reale: 22

a. gajul, ipoteca, cesiunea de creante, garantia bancara; b. gajul, ipoteca, cautiunea sau fidejusiunea, depozitul bancar; c. gajul, ipoteca, cesiunea de creante, depozitul bancar. 120.

Ipoteca este: a. un activ acordat de catre debitor unui creditor (banca), astfel incat datoria sa fie insotita de o anumita siguranta; b. o garantie accesorie contractului de credit care nu deposedeaza pe clientul proprietar al bunului ipotecat si care da dreptul bancii sa urmareasca si sa execute bunul in scopul de a recupera creanta cu preferinta fata de ceilalti creditori; c. un bun mobil utilizat pentru garantarea unui imprumut sau a oricarei alte obligatii.
121.

Depozitul bancar, ca garantie reala, reprezinta: a. un inscris prin care o banca (garant) se angajeaza neconditionat si irevocabil, in cazul in care un debitor (imprumutat) nu executa obligatia de a plati la o data bine stabilita o suma de bani determinata, sa plateasca suma neachitata in favoarea creditorului; b. angajamente ale agentilor economici si persoanelor fizice prin care acestia se obliga sa suporte datoriile debitorilor catre banca, pentru creditele acordate; c. o garantie materiala directa si sigura pentru banca, materializata sub forma unor sume de bani depuse intr-un cont cu destinatie speciala, de garantare a creditului, avand avantajul vitezei de executare.
122.

Garantia bancara sau scrisoarea de garantie bancara reprezinta: a. o garantie materiala directa si sigura pentru banca, materializata sub forma unor sume de bani depuse intr-un cont cu destinatie speciala, de garantare a creditului, avand avantajul vitezei de executare; b. un inscris prin care o banca (garant) se angajeaza neconditionat si irevocabil, in cazul in care un debitor (imprumutat) nu executa obligatia de a plati la o data bine stabilita o suma de bani determinata, sa plateasca suma neachitata in favoarea creditorului; c. un inscris prin care un debitor pune la dispozitia bancii sale creditoare drepturile sale privind incasarea contravalorii marfurilor, lucrarilor si serviciilor, vandute sau prestate unor terti.
123.

Pentru determinarea necesarului de provizioane aferente unui credit sau plasament, se parcurg urmatoarele etape: a. clasificarea creditelor; determinarea bazei de calcul pentru provizioane; b. determinarea bazei de calcul pentru provizioane; aplicarea coeficientului de provizioane asupra bazei de calcul obtinute.
124.

Care din urmatoarele corespondente intre categoriile de clasificare a creditelor si coeficientii de provizioane sunt adevarate: A) standard - 0; B) substandard - 0,05; C) indoielnic - 0,5. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. B+C.

23

125.

Managementul riscului este: a. un concept relativ nou aparut prin anii '70; b. un concept nou aparut prin anii '90; c. un concept mai vechi aparut prin anii '50.
126.

Riscul exprima incertitudinea in legatura cu producerea unor evenimente viitoare. Exista doua tipuri de risc recunoscute: a. riscul speculativ si riscul pur; b. riscul speculativ si riscul real; c. riscul real si riscul pur.
127.

Riscul inseamna: a. probabilitatea sau gradul de incertitudine ca un anumit eveniment nefavorabil sa aiba loc; b. probabilitatea sau gradul de incertitudine ca un anumit eveniment sa aiba loc cu consecinte negative asupra unui subiect; c. probabilitatea sau gradul de incertitudine ca un anumit eveniment nefavorabil sa aiba loc cu consecinte negative asupra unui subiect.
128.

Riscul bancar reprezinta: a. probabilitatea ca intr-o tranzactie sa se obtina un profit minim sau chiar sa apara o pierdere; b. probabilitatea ca intr-o tranzactie sa nu se obtina profitul asteptat sau chiar sa apara o pierdere.
129.

In functie de gama de operatiuni bancare ce pot genera riscuri, acestea pot fi: a. riscuri financiare, riscuri ambietale si riscuri de prestare; b. riscuri financiare, riscuri de lichiditate si riscuri de prestare; c. riscuri financiare, riscuri ambietale si riscuri de creditare.
130.

Riscul de creditare, care exprima probabilitatea neincasarii efective, la scadenta, a fluxului de numerar anticipat determinat de creditare mai este numit si: A) risc de insolvabilitate a debitorului; B) risc de nerambursare; C) risc al deteriorarii calitatii pasivelor bancare. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. B+C. 131.

Care din urmatoarele afirmatii privind riscul de lichiditate sunt adevarate: A) riscul de lichiditate exprima eventualitatea dificultatilor, temporare sau permanente, de a accede la surse de fonduri; B) riscul de lichiditate este riscul curent sau prospectiv care afecteaza castigurile si capitalul, cauzat de imposibilitatea bancii de a-si plati datoriile la scadenta fara a inregistra pierderi inacceptabile. Varianta de raspuns corect este:
a. A; b. B; c. A+B.

24

132.

Care din urmatoarele afirmatii privind riscul ratei dobanzii sunt adevarate: a. riscul ratei dobanzii este riscul curent sau prospectiv care afecteaza capitalul, cauzat de modificarea ratei dobanzii; b. aparitia riscului ratei dobanzii se datoreaza sensibilitatii fluxului de numerar la schimbarile nivelului ratei dobanzii.
133.

Care din urmatoarele afirmatii privind prevenirea riscului de creditare sunt false: a. prevenirea riscului de creditare priveste numai prevenirea riscului global de creditare; b. prevenirea riscului de creditare presupune organizarea procesului de creditare, incepand cu definirea politicii de creditare si terminand cu monitorizarea si controlul creditelor acordate.
134.

Prevenirea riscului global de creditare are la baza doua principii: a. divizarea riscurilor si monitorizarea riscurilor; b. divizarea riscurilor si limitarea riscurilor; c. monitorizarea riscurilor si limitarea riscurilor.
135.

Limitarea riscurilor poate avea caracter: A) legal, impusa de legislatia in vigoare; B) normativ, impusa de B.N.R.; C) autonormativ, impusa de banca in cauza. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 136.

Care din urmatoarele norme reprezinta norme cu caracter obligatoriu privind limitarea riscurilor pe cale normativa realizata de B.N.R.: A) suma totala a imprumuturilor nete acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca nu poate depasi 20% din fondurile proprii ale bancii si se acorda pe baza unei decizii adoptate de Consiliul de Administratie; B) volumul total al angajamentelor unei banci fata de un singur debitor nu poate depasi 20% din fondurile proprii ale bancii. Varianta de raspuns corect este:
a. A; b. B; c. A+B. 137.

Rezultatele activitatii unei banci depind in mare masura de: a. calitatea portofoliului de credite pe care aceasta il detine si de performantele clientilor; b. calitatea portofoliului de credite pe care aceasta il detine si de sistemul de urmarire si control al creditelor; c. calitatea portofoliului de credite pe care aceasta il detine si de sistemul de control al creditelor.
138.

25

Care din urmatoarele reprezinta motive care releva importanta urmaririi creditelor: a) posibilitatea clientului de a plati in continuare datoria catre banca; b) aflarea situatiei la zi a afacerii clientului; c) confirmarea folosirii creditului in scopul acordarii. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. B+C; d. A+B+C. 139.

Programele de monitorizare a creditelor pe care le desfasoara o banca trebuie sa includa: A) expertize contabile prin care se determina calitatea portofoliului de credite pe care il detine banca; B) o clasificare a creditelor din punct de vedere al performantelor, prin calcularea indicatorilor cheie; C) o analiza continua a tuturor creditelor sau a celor selectate, pentru a se constata daca ele se deruleaza in conformitate cu politica de creditare a bancii. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C. 140.

Scopurile analizei portofoliului de credite sunt urmatoarele: A) efectuarea unei aprecieri generale a calitatii portofoliului de credite si a structurii acestuia; B) examinarea procedurilor de creditare folosite, in scopul asigurarii concordantei acestora cu politica de creditare a bancii; C) identificarea creditelor pentru care exista probabilitatea de a se transforma in credite neperformante. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+B+C; c. B+C. 141.

Care din urmatoarele domenii reprezinta domenii pe care o analiza de credit minutios efectuata trebuie sa le cuprinda: A) asigurarea concordantei cu politica de creditare a bancii; B) evidenta rambursarilor; C) situatia juridica a clientului; D) garantiile. Varianta de raspuns corect este:
a. A+C+D; b. B+C+D; c. A+B+D; d. A+B+C. 142.

In cadrul controlului creditelor pe termen mediu si lung, controlul faptic, ce se realizeaza semestrial sau chiar trimestrial, se exercita dupa un grafic de control, in care vor fi urmarite ca obiective: A) stadiul fizic si calitatea lucrarilor executate; B) situatia bunurilor ce constituie garantia creditelor; 26

C) respectarea graficului de rambursare a creditelor. Varianta de raspuns corect este:


a. A+B; b. B+C; c. A+C. 143.

Creditele neperformante apar atunci cand: a. exista o intarziere in rambursarea obligatiilor de plata, care nu sunt acoperite decat partial; b. exista o intarziere in recuperarea creditelor, iar achitarea obligatiilor de plata nu este asigurata sau este asigurata partial; c. exista o intarziere in rambursarea si recuperarea arieratelor, iar achitarea obligatiilor de plata nu este asigurata sau este asigurata partial. 144. Care din urmatoarele corelatii reprezinta corelatii intre venituri, cheltuieli si riscuri stabilite de Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor: A) corelatia dintre profitul din dobanzi si riscul ratei dobanzilor; B) corelatia dintre cheltuielile cu dobanzile si riscul de lichiditate; C) corelatia dintre venitul din dobanzi si riscul ratei dobanzii. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+B+C. 145.

Care din urmatoarele corelatii nu reprezinta corelatii intre venituri, cheltuieli si riscuri stabilite de Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor: a. corelatia dintre venitul din dobanzi si riscul ratei dobanzii; b. corelatia dintre venitul din dobanzi, taxe si riscul ratei dobanzii; c. corelatia dintre profitul din dobanzi, profitul ce nu provine din dobanzi si riscul de dobanda.
146.

Principalele cauze ale aparitiei creditelor neperformante sunt: A) erorile comise de catre creditor (banca sau ofiterul de credite); B) aparitia unor situatii nefavorabile; C) experienta insuficienta in afaceri. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. A+B+C; d. B+C. 147.

Care din urmatoarele cauze ale aparitiei creditelor neperformante sunt erori comise de catre creditor (banca sau ofiterul de credite): A) necunoasterea activitatii clientului; B) analiza financiara necorespunzatoare; C) interviu necorespunzator (inadecvat); D) deteriorarea productiei. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B+C; b. A+C+D; c. B+C+D.

27

148.

Care din urmatoarele afirmatii privind cauze ale aparitiei creditelor neperformante legate de managementul necorespunzator sunt adevarate: A) principala cauza in esecul unei activitati o reprezinta pur si simplu o conducere incompetenta sau nepasatoare; B) cele mai multe falimente rezulta dintr-un management necorespunzator; C) o cauza frecventa a creditelor neperformante o constituie conducerea necorespunzatoare a activitatii. Varianta de raspuns corect este:
a. A+C+D; b. A+B+C; c. B+C+D. 149.

Care din urmatoarele afirmatii privind cauze ale aparitiei creditelor neperformante legate de activitatea insuficienta de marketing sunt adevarate: A) o cauza pentru aparitia creditelor neperformante o constituie incapacitatea de anticipare a conjuncturii de piata si de adaptare la schimbarile acesteia; B) creditele neperformante pot aparea si in cazul in care societatea desfasoara o activitate de marketing corespunzatoare; C) o afacere trebuie sa aiba un plan bine stabilit cu privire la reclama, volumul vanzarilor si modul de distribuire a produselor. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. A+C; c. B+C. 150.

Care din urmatoarele constituie masuri incluse de banca in planul de actiune, in vederea corectarii factorilor care au generat aparitia creditelor neperformante: A) vanzarea activelor ce nu mai sunt utilizate; B) gasirea unei noi conduceri; C) intrarea in faliment a societatii. Varianta de raspuns corect este:
a. A+B; b. B+C; c. A+C.

28