Sunteți pe pagina 1din 7

ANALIZA DIAGNOSTIC A NTREPRINDERII 5.

Analizai poziia financiar a unei ntreprinderi din sectorul desfacerii cu amnuntul de produse alimentare: Indicator: 31.12.n Imobilizri: 40000 Stocuri: 2000 Creante: 500 Disponibiliti: 1000 Capitaluri proprii: 30000 Datorii mai mari de un an: 5000 Datorii de exploatare: 8500 Datorii bancare pe termen foarte scurt: 0 Indicatori de lichiditate: Lichiditatea curent = 2000 + 500 + 1000 / 8.500 = 3500/8500 =0.41 Valoarea fiind mult mai mic de 2 nu ofera garania acoperirii datoriilor curente din activitatea curent Lichiditatea imediat = 500 + 1000/8500 = 1500 /8500=0.18 Valoarea fiind mult mai mic de 2 nu ofera garania acoperirii datoriilor curente din activitatea curent Solvabilitatea= capitaluri proprii/total pasiv Solvabilitatea = 30000/43500= 0.6 (o valoare mai mic de 1,5 dovedete c societatea nu are capacitatea de a-i achita datoriile pe termen scurt, mediu i lung) FR= capitaluri proprii + datorii pe termen lung-imobilizari nete, FR= 30000+ 5000- 40000 = -5000 FR negativ reflecta o stare de dezechilibru financiar pe termen lung realizat pe baza capitalurilor proprii NFR= stoc+ creante - datorii de exploatare NFR= 2000 + 500 -8500= - 6000 TEZORERIA NETA TN = FR-NFR TN= -5000- 6000= -11000 Trezoreria net negativ evideniaz existena unui deficit monetar la ncheierea exerciiului. n acest caz, o parte din nevoia de fond de rulment este finanat din creditele de trezorerie. 15. Analizai poziia financiar a societii comperciale Amonil S.A. care prezint urmtoarele informaii financiare (sursa: www.bvb.ro)
Active imobilizate - Total Active circulante - Total Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total Active circulante, respectiv datorii curente nete Total active minus datorii curente Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an Total Venituri in avans Capital subscris varsat Total capitaluri proprii 2007 39.153.337,00 54.987.181,00 24.671.948,00 30.302.733,00 2006 39.056.352,00 68.937.272,00 28.355.332,00 40.581.940,00 2005 22.833.508,00 38.962.603,00 16.388.188,00 22.574.415,00

69.456.070,00 720.978,00 157.912,00 29.284.133,00

79.449.063,00 1.178.995,00 189.229,00 29.284.133,00

45.405.235,00 0,00 2.688,00 29.284.133,00

Creante - Total

66.532.144,00 36.955.757,00

66.823.961,00 7.582.347,00

42.658.516,00 12.097.538,00

Datorii - Total Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare - Total Cheltuieli din exploatare Total Rezultat din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar Rezultat curent Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultat extraordinar Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Rezultat / actiune Plati restante - Total Furnizori restanti - Total Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)

25.392.926,00 139.190.732,00 140.495.662,00 130.473.814,00 10.021.848,00 2.711.217,00 1.814.506,00 896.711,00 10.918.559,00 0,00 0,00 0,00 143.206.879,00 132.288.320,00 10.918.559,00 10.146.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.534.327,00 140.976.614,00 143.786.393,00 126.759.422,00 17.026.971,00 2.639.124,00 2.269.375,00 369.749,00 17.396.720,00 0,00 0,00 0,00 146.425.517,00 129.028.797,00 17.396.720,00 13.450.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.388.188,00 102.734.723,00 105.464.254,00 98.313.131,00 7.151.123,00 1.886.494,00 1.132.541,00 753.953,00 7.905.076,00 0,00 0,00 0,00 107.350.748,00 99.445.672,00 7.905.076,00 6.800.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1679

1646

1810

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOFINANCIARI

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI Eficienta capitalului disponibil Profit inainte de dobanzi si impozit (A) Capital disponibil (B) A/B Eficienta capitalului propriu Profitul net (A) Capital propriu (B)

2007 (RON)

2006 (RON)

2005 (RON)

10,918,559.00 67,253,122.00 16.24% 10,918,559.00 66,532,144.00

17,396,720.00 68,002,956.00 25.58% 17,396,720.00 66,823,961.00

7,905,076.00 42,658,516.00 18.53% 7,905,076.00 42,658,516.00

A/B Rata profitului operational Profit inainte de dobanzi si impozit (A) Venituri din exploatare (B) A/B Rata profitului net Profitul net (A) Venituri totale (B) A/B Rata activelor totale Profit inainte de dobanzi si impozit (A) Total active (B) A/B SOLVABILITATE Rata datoriei Total obligatii (A) Total active (B) A/B Rata autonomiei financiare Capitalul propriu (A) Total active mai putin datorii curente nete (B) A/B Rata acoperirii dobanzii Profit inainte de dobanzi si impozit (A) Dobanda (B) A/B- ori LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU Rata lichiditatii generale Active curente Obligatii curente (A/B) Rata rapida a lichiditatii Active curente Stocuri Obligatii curente (A-B)/C Perioada incasarii clientilor Creante comerciale (A) Cifra de afaceri neta (B) (A/B)*365- zile

18,03% 10,918,559.00 140,495,662.00 26,81% 10,146,868.00 143,206,879.00 7.09% 10,918,559.00 93,970,106.00 11.62%

18,03% 17,396,720.00 143,786,393.00 25,88% 13,450,668.00 146,425,517.00 9.19% 17,396,720.00 107,615,166.00 16.17%

18,03% 7,905,076.00 105,464,254.00 25,88% 6,800,130.00 107,350,748.00 6.33% 7,905,076.00 61,790,735.00 12.79%

25,392,926.00 93,982,606.00 27.02% 66,532,144.00 69,456,070.00 95.79% 10,918,559.00 0

29,534,327.00 107,804,395.00 27.40% 66,823,961.00 79,449,063.00 84.11% 17,396,720.00 0

16,388,188.00 61,793,423.00 26.52% 42,658,516.00 45,405,235.00 93.95% 7,905,076.00 0

54,987,181.00 24,671,948.00 2.23 54,987,181.00 0 24,671,948.00 2.23 36,955,757.00 139,190,732.00 97

68,937,272.00 28,355,332.00 2.43 68,937,272.00 0 28,355,332.00 2.43 7,582,347.00 140,976,614.00 20

38,962,603.00 16,388,188.00 2.38 38,962,603.00 0 16,388,188.00 2.38 12,097,538.00 102,734,723.00 43

Perioada imobilizarii stocurilor Stocuri (A) Costul productiei vandute (B) (A/B)*365- zile Perioada achitarii furnizorilor Furnizori (A) Cheltuieli materiale si din afara (B) (A/B)*365- zile

0 0 0

0 0 0

0 0 0

25. S se calculeze soldurile internediare in manier continental i n manier anglosaxon pornind de la informaiile de mai jos: Indicator Venituri din vnzarea mrfurilor Producia vndut Producia stocat Subvenii de exploatare Cheltuieli cu materii prime Costul mrfurilor vndute Cheltuieli salariale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu provizioane Cheltuieli cu chirii Cheltuieli cu asigurri sociale Impozite i taxe Venituri din dobnzi Venituri din diferene favorabile de curs valutar Cheltuieli cu dobnzi Cheltuieli cu provizioane financiare Impozit pe profit A: In maniera continentala:
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. + Vanzari de marfuri + Productia exercitiului - Cheltuieli privind marfurile - Cheltuieli cu materiale si servicii = Valoarea adaugata - Impozite si taxe + Subventii pentru exploatare - Cheltuieli cu personalul - totale Specificatie Simbol Vmf Qex Chmf Chms Va Imp Sbv Chp um 2.000 41.500 1.200 10.200 32.100 300 10.000 17.000

2000 40000 1500 10000 10000 1200 15000 1000 200 200 2000 300 200 200 800 100 1300

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

= Excedent brut de exploatare + Venituri din provizioane + Alte venituir din exploatare - Alte cheltuieli din exploatare - Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele = Profit din exploatare + Venituri financiare - Cheltuieli financiare = Profit curent Rezultatul exceptional = Profit brut - Impozit pe profit = Profit net

EBE Vpv Ave Ace Cha Pe Vf Chf Pc Rexc Pb Ipr Pn

24.800 1.200 23.600 400 900 23.100 -22 23.078 1.300 21.778

B: In maniera anglo saxona:


Nr. 1. 2. 3. 4. 5. Cifra de afaceri EBITDA = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit si amortizarii EBIT = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit EBT = rezultat inainte de plata impozitului pe profit = rezultat brut Rezultat net Specificatie Simbol CA EBITDA EBIT EBT Pn um 42.000 13.000 12.000 11.200 9.900

35. S se calculeze fluxul de numerar generat de ntreprinderea C n exerci iul n i s se interpreteze fluxurile de numerar aferente activitilor operaionale, financiare i de investi ii, cunoscnduse urmtoarele informaii din situaiile financiare:
Indicator Imobilizri Stocuri Creane Disponibiliti TOTAL ACTIV Capitaluri proprii Datorii financiare Furnizori Datorii salariale i fiscale Credite de trezorerie Indicator Cifra de afaceri Cheltuieli materiale Cheltuieli salariale Cheltuieli fiscale i sociale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu dobnda Impozit pe profit 20000 2000 14000 1500 1000 200 200 N-1 8000 500 2000 200 10700 5000 3000 1500 1100 100 N 10000 400 2200 250 12850 6000 3500 2000 1300 50

Profitul brut (+) ch cu amortizarea (-) ven din dobanzi si asimilate (+) ch cu dobanzile si asimilate Profit din explotare inaintea modificarii capitalului circulant Cresterea/ Descresterea creantelor Cresterea/Descresterea stocurilor Cresterea/Descresterea furnizorilor FLUX DE NUMERAR GENERAT DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE Impozit pe profit platit Datorii fiscale si sociale FLUX DE NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE Achizitie terenuri si mijloare fixe Dobanda si dividende incasate FLUX DE NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITIE Incasari din cre teri de Cp Cre terile de datorii financiare Reduceri Cp FLUX DE MUNERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE FLUX DE NUMERAR GENERAL

1300 1000 0 200 2500 200 -100 500 2900 -200 200 2900 -2000 0 -2000 1000 500 0 1500 2400

Activitatea de exploatare a generat un flux de numerar excedentar in suma de 2900 lei, deci putem aprecia ca activitatea de exploatare a entitatii s-a derulat in conditii de eficienta. Activitatea de investitii s-a finalizat cu un deficit de trezorerie de 2000 lei. Situatia este normala si explicabila atunci cand mamagementul decide aplicarea unei politici investitionale accentuate la nivelul perioadei de analiza respective. Activitatea de finantare genereaza un flux de numerar excedentar de 1500 lei.

45. Din contul de profit i pierderi al societii din exerciiul precedent se cunosc urmtoarele informaii:
Indicator Cheltuieli de exploatare platibile Amortizare Cheltuieli cu dobnzi Impozit pe profit u.m. 1200 200 160 140

S se calculeze i s se interpreteze ratele de solvabilitate i cele de rentabilitate pentru ntreprindere. Indicator Imobilizri Stocuri Creane Disponibiliti Capitaluri proprii 3000 800 900 200 2700

Datorii financiare Furnizori Datorii salariale Datorii fiscale si sociale Credite de trezorerie Cifra de afaceri Ratele de solvabilitate:

800 700 500 150 50 2000

Solvabilitatea generala = active totale / datorii totale = 4.900 /2200 = 2.22 ( normal > 2) Situatia este buna, valoarea indicatorului fiind > 2 Solvabilitatea patrimoniala ( autonomia financiara ) = capital propriu / capital total x100 = 2700/4900 = 55% (este o valoare favorabila, fiind mai mare de 30%) Ratele de rentabilitate: Impozit pe profit = 140 => profit inaintea impozitarii = 140 / 0,16 = 875 ( presupunem cota de impozit pe profit = 16%) Rata rentabilitatii economice ( rentabilitatea investitiei) = profit / active totale x 100 = = 875 / 4900 x 100 = 17% Rata rentabilitatii financiare = profit net / capital propriu x 100 = (875 -140 ) / 2700 x100 = 27 % Rata de rentabilitate a cheltuielilor de exploatare = profit / cheltuieli de exploatare x 100 = = 875 / 1200 x 100 = 72%