Sunteți pe pagina 1din 49
New Perspectives for Women
New Perspectives for Women

New Perspectives for Women

ADVOCACY ÎN POLITICI PUBLICE

Chişinău, Republica Moldova

2005

Ex Vice-guvernator al statului Dakota de Sud, SUA Carole Hillard

65, Stefan cel Mare bd. office 603

Phone: +37322.271.290

info@winrock.org.md

MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Fax: +37322.272.489

www.winrock.org.md

Advocacy în politici publice pentru asociaţiile de business/Manual de training

Conţinut

Manual de training

Curriculum Vitae al Guvernatoarei Carole Hillard

Winrock International apreciază cu profund respect materialele Senatorului Fred Whiting pe tema Advocacy în politici publice pentru asociaţiile de business/Manual de training, şi generozitatea de a publica aceste materiale în Moldova. Proiectul Noi Perspective pentru Femei(NPF), Winrock International, finanţat de către guvernul american prin Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), activează cu scopul de a crea oportunităţi pentru un viitor mai bun pentru femei tinere în vîrstă de 16-24 ani din zonele rurale prin intermediul programelor de fortificare economică, prevenire şi o reţea complexă de servicii de suport. Winrock a efectuat traducerea în limbile Romană şi Rusă a materialelor.

Prezenta publicaţie în Republica Moldova а fost posibilă datorită suportului Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Misiunea pentru Ukraina, Belarus şi Moldova conform termenilor grantului N. 121-A-00-04-00709-00. Opiniile exprimate în această publicaţie aparţin autorului şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID.

Winrock International/New Perspectives for Women

ii

Programul pentru Realizarea Iniţiativelor şi a Rezultatelor de Piaţă (Programul Amir) Finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID)

ADVOCACY ÎN POLITICI PUBLICE PENTRU ASOCIAŢIILE DE BUSINESS

MANUAL DE TRAINING

Deliverable for BMI Component, Task No.233.5 Contractul Nr.278-C-00-02-00201-00

Mai 2002

1

Acest manual de training a fost elaborat de către Senatorul Fred.C.Whiting, angajat al Centrului Internaţional pentru Întreprindere Privată (CIPE), contractant secundar la Incorporaţia Chemonics International. Autorul îşi exprimă recunoştinţa incorporaţiei pentru oferirea extraselor din materialele de training elaborate pentru programele CIPE, care promovează creşterea rolului antreprenoriatului in sfera politicilor publice şi consolidarea democraţiei in toată lumea.

2

Winrock International / New Perspectives for Women

1

Cuprins Slaiduri Ce este advocacy în politici publice? Politicile publice includ Scopurile advocacy in business
Cuprins
Slaiduri
Ce este advocacy în politici publice?
Politicile publice includ
Scopurile advocacy in business
De ce este advocacy important?
Advocacy este important pentru Organizaţiile de Femei
Advocacy este important pentru legislatori/regulatori
De ce au nevoie legislatorii/regulatori de la
cei care se ocupă de advocacy
Pasul # 1 – crearea echipei advocacy
Pasul # 2 – identificarea problemei
Pasul # 3 – cercetare
Pasul # 4 – stabilirea scopurilor
Pasul # 5 – stabilirea bugetului
Pasul # 6 – scopurile
Pasul # 7 – mesajul
Pasul # 8 – materiale advocacy
Pasul # 9 – crearea promotorilor “grassroots”
Pasul # 10 – lucrul cu mass media
Pasul # 11 – fă parte din procesul guvernamental
Pasul # 12 – formarea coaliţiilor
Ultimul pas – evaluarea advocacy
În fine –
4 -9
10-12
13-16
18-20
21-22
22-23
25-28
29-34
35-38
39-41
42-45
45-48
49-52
53-55
56-59
60-64
65-68
69-73
74-77
78
3
ADVOCACY ÎN POLITICI PUBLICE
PENTRU ASOCIAŢIILE DE
BUSINESS
SENATORUL FRED WHITING AMMAN,
IORDANIA
Mai, 2002
VICE-GUVERNATORUL CAROLE HILLARD
MOLDOVA, 2005
4

Winrock International / New Perspectives for Women

2

ADVOCACY ÎN POLITICI PUBLICE ADVOCACY ÎN POLITICI PUBLICE ESTE: *ORIENTATĂ SPRE REZOLVAREA PROBLEMEI *LIMITATĂ
ADVOCACY ÎN POLITICI PUBLICE
ADVOCACY ÎN POLITICI
PUBLICE ESTE:
*ORIENTATĂ SPRE
REZOLVAREA PROBLEMEI
*LIMITATĂ ÎN SCOP ŞI
FOCUSATĂ
*PRO – ACTIVA ŞI REACTIVĂ
*REALIZABILĂ
5
ADVOCACY ÎN POLITICI PUBLICE
ADVOCACY ÎN POLITICI PUBLICE NU
ESTE:
* CORIJAREA GREŞELILOR
(TROUBLESHOOTING)/ LUPTA CU
FOCUL (FIRE-FIGHTING)
* INCIDENT UNIC
* ÎNCERCAREA DE AŞI ASUMA
ROLUL UNEI COMPANII JURIDICE
* SCHIMBAREA LUMII ÎNTREGI ŞI
REALIZAREA IMPOSIBILULUI
6

Winrock International / New Perspectives for Women

3

Ce este advocacy în politici publice?

Este foarte important ca membrii asociaţiei comerciale să înţeleagă din start ce este subînţeles prin advocacy în politici publice.

Eforturile de advocacy ale asociaţiei voastre trebuie să fie focalizate pe problemele politicilor publice. Advocacy trebuie sa-şi depună efortul de a asigura ca politicile publice să fie optime pentru business – sa creeze o atmosferă unde poate prospera atreprenoriatul liber. Advocacy trebuie să asigure consistenţa legilor şi a regulamentelor care determină activitatea antreprenorială cu astfel de politici. Advocacy trebuie să asigure că aceste legi şi regulamente sa fie consecvent urmate de către cei care au sarcina de a le executa şi ca ele să fie consecvent şi corect executate.

Eforturile de advocacy ale asociaţiei voastre trebuie să fie orientate spre problemele care influenţează interesele asociaţiei. Deseori, veţi dori să creaţi coaliţii cu alte asociaţii pentru a promova probleme de interes comun. Fiţi atenţi să nu vă implicaţi în probleme de ordin social sau politic care nu prezintă interes direct pentru asociaţia voastră. Aveţi un capital politic limitat şi trebuie să-l folosiţi cu înţelepciune!

Eforturile de advocacy trebuie să fie focalizate şi limitate in scop. Scopurile voastre trebuie să fie bine definite. Va fi necesar să desecaţi unele probleme şi să adresaţi sub-aspectele acestora decît să le rezolvaţi dintr-un singur efort.

Stabiliţi scopuri advocacy realizabile într-o perioadă limitată de timp. Unele scopuri vor fi stabilite pe termen lung, în timp ce altele vor fi de termen mediu sau scurt. Stabiliţi scopuri advocacy prioritare, astfel încît să puteţi folosi eficient resursele voastre.

 

7

Ce nu reprezintă advocacy în politici publice!

Advocacy în politici publice trebuie să fie diferenţiată de o simplă căutare de către o companie sau un sector de antreprenoriat a unei atitudini favorabile şi preferenţiale din partea Guvernului. Programul advocacy în politici publice al unei asociaţii comerciale este de obicei limitat la tendinţa de a influenţa probleme importante în politici pe o perioadă lungă de timp, contrar procesului de corijare a greşelilor (trouble-shoot/firefighting) membrilor asociaţiei în activităţile lor zilnice. Desigur, cazurile individuale reflectă probleme politice, însă decât a adresa un caz individual (simptomele unei probleme), eforturile advocacy ar trebui sa abordeze problema de bază (boala). Un volum rezonabil de cazuri individuale vă va aduce dovezi care vă vor permite să demonstraţi existenţa unei probleme şi necesitatea unor schimbări; însă trebuie să vă concentraţi asupra problemei, în general, decât asupra cazurilor individuale.

Membrii asociaţiei nu trebuie să aştepte că asociaţia va presta servicii de soluţionare a problemelor zilnice legate de desfăşurarea normală a tranzacţiilor de afaceri. Sarcina unui program advocacy nu este de a rezolva disputele dintre membrii asociaţiei şi Guvern. În mare majoritate, va fi necesar ca aceste probleme să fie rezolvate în interior, de către membrii voştri, sau din exterior, prin intermediul serviciilor prestate de către companii juridice, consultanţi şi alţi experţi în domeniul rezolvării problemelor organizaţionale. Eforturile voastre advocacy trebuie orientate spre “întregul tablou” –schimbări de termen lung ale politicilor.

Eforturile voastre advocacy trebuie sa fie focusate pe realizarea “posibilului” – acele aspecte care pot fi influenţate în mod rezonabil de către asociaţia voastră sau în coaliţie cu alte asociaţii. Nu încercaţi să echilibraţi balanţa de plăţi a ţării, să opriţi cheltuielile deficitare sau inflaţia, să întăriţi valuta naţională, să revizuiţi întregul Cod fiscal. În schimb, concentraţi-vă pe problemele care sînt limitate în scop, probleme pentru care se pot găsi soluţii rezonabile şi care sînt acceptabile din punct de vedere politic, în sfîrşit, probleme cu care membrii voştri sînt familiarizaţi, in particular.

 

8

Winrock International / New Perspectives for Women

4

Advocacy Pro-activ vs. Reactiv Este întotdeauna mai uşor să închizi uşa grajdului pînă a ieşit
Advocacy Pro-activ vs. Reactiv
Este întotdeauna mai uşor să închizi uşa grajdului pînă a ieşit calul, decît
să prinzi calul şi să-l întorci în grajd. În acelaşi mod, este mai uşor să
influenţezi o politică publică înainte ca ea să devină a fait accompli. Odată
ce o politică este consolidată, vor fi interese comune de a o menţine şi a o
perpetua. Este de datoria asociaţiei voastre, prin intermediul Comitetului de
Advocacy, să fiţi prevăzători – să anticipaţi definirea şi crearea politicilor
care survin şi să contribuiţi la dezbaterile asupra politicii la o etapă
incipientă. În acest scop, Comitetul de Advocacy va trebui să monitorizeze
şi să analizeze cele întâmplate, inclusiv şi activităţile persoanelor şi ale
grupurilor rivale sau oponente.
Vor fi, însă, cazuri cînd o politică (spre exemplu un regulament) este pusă
în aplicare fără prevenire. Astfel, este important ca Comitetul de Advocacy
să îndeplinească funcţia de “străjer” (watch-dog) – să fie atent la
schimbările de politici care influenţează membrii voştri şi care trebuie
eliminate din start sau, ceea ce este şi mai dificil, schimbate înainte ca ele
să fie fortificate şi să cauzeze dificultăţi membrilor asociaţiei voastre.
Programul vostru advocacy va fi cel mai eficient cînd veţi crea o
agendă proprie!
9
POLITICI PUBLICE INCLUD:
* LEGISLAŢIA
* REGULAMENTE
* DECRETE/ORDONANŢE
EXECUTIVE
* ACŢIUNI ADMINISTRATIVE (SAU
LIPSA LOR)
* PLATFORMELE UNUI PARTID
POLITIC
* OPINIA PUBLICĂ
10

Winrock International / New Perspectives for Women

5

Abordarea Inacţiunii Guvernului

În afară de acţiunile Guvernului pe care de obicei le considerăm politici publice, Comitetul de Advocacy al asociaţiei voastre trebuie să-şi extinde scopul în câteva direcţii. Atât inacţiunea cît şi acţiunea Guvernului pot afecta membrii asociaţiei voastre în egală măsură.

Deseori, agenţiile guvernamentale şi birocraţii nu izbutesc să realizeze activităţile sau să-şi îndeplinească funcţiile executive împuternicite prin legi, regulamente, şi ordonanţe executive. Această se referă la legile, regulamentele, şi ordonanţele de termen lung, sau la eforturile voastre advocacy. Puteţi reuşi să pledaţi pentru o schimbare in politica publică, ca să aflaţi mai târziu că implementarea acestor schimbări este blocată de către birocraţi. Aspectele prioritare care trebuie adresate de către Comitetul de Advocacy ar putea astfel include sprijinirea unor acţiuni care au fost deja autorizate.

 

11

Formarea opiniei publice

Crearea politicii publice înainte ca ea să ajungă la factorii de decizie este critic pentru un advocacy de succes. Ar fi necesar să influenţaţi grupurile de interes sau persoanele cheie ale sectorului privat înainte de a căuta să realizaţi advocacy cu Guvernul. Ar fi necesar, spre exemplu, să fiţi susţinuţi de către Sindicate sau o organizaţie de protecţie a mediu anterior momentului cînd veţi fi în poziţia de a vă apăra interesele în Guvern. Aceasta ar putea reprezenta reclamarea poziţiei voastre in mass-media, lansarea unei campanii de scrisori către editor, adresarea către grupurile civice, prezentarea şi argumentarea cazului vostru redacţiei ziarelor din regiune, etc. Ar putea fi inutil să “înotaţi împotriva râului” prin eforturile advocacy împotriva curentului opiniei publice existente. Eforturile advocacy ar trebui să adreseze, în primul rînd, schimbarea opiniei publice. Numai atunci, puteţi spera să influenţaţi politica Guvernului.

 

12

Winrock International / New Perspectives for Women

6

SCOPURILE ADVOCACY ÎN BUSINESS

* A crea un mediu economic liber şi favorabil pentru business

* A face parte din procesul legislativ/de reglementare

13

SCOPURILE ADVOCACY ÎN BUSINESS

* A CREA UN MEDIU FAVORABIL PENTRU A ELIMINA INEGALITATEA ECONOMICĂ ŞI A OPRI DEPLASAREA ILEGALĂ A FEMEILOR ŞI A COPIILOR

* A STABILI RELAŢII DE LUCRU CU FACTORII DE DECIZIE ŞI ADMINISTRATORII GUVERNAMENTALI

14

Winrock International / New Perspectives for Women

7

SCOPURILE ADVOCACY

*A PUTEA FI PRO–ACTIV

*A PUTEA REACŢIONA EFECTIV

15

Deveniţi o Parte Componentă a Procesului!

Scopul advocacy de bază a unei asociaţii comerciale este, desigur, crearea unui mediu favorabil în care membrii asociaţiei pot să-şi îndeplinească activităţile de business. Pentru a îndeplini acest scop pe termen lung şi stabil, asociaţia noastră trebuie să fie percepută de către organele legislative (policy-makers) ca o parte integrală a procesului de elaborare a legilor. Scopul nostru final, în calitate de promotori "grassroots“, este să devenim o parte a procesului dat astfel încît cei care sînt implicaţi în procesul de elaborare si reglementare a legilor să apeleze automat la ajutorul şi asistenţa noastră pentru elaborarea politicilor care influenţează membrii noştri. Trebuie să ne străduim să stabilim astfel de relaţii de lucru cu autorităţile publice încît să fim consideraţi membri constructivi ai echipei pentru elaborarea legilor. Noi trebuie să fim consideraţi facilitatori ai acestui proces, ci nu impedimente. Dacă putem obţine acest statut, vom fi în stare nu numai să reacţionăm efectiv la schimbările propuse in politici, dar şi să îndeplinim pro- activ scopurile agendei noastre. Având cunoştinţe profunde despre necesităţile membrilor noştri, noi trebuie să avem rolul principal, pro-activ in determinarea regulilor fundamentale care vor dirija activităţile de business ale membrilor noştri. Decât să supunem umil membrii asociaţiei noastre deciziilor altora, devenind o parte componentă a procesului de elaborare a politicilor, noi ne asigurăm statutul unor actori majori în formarea mediului în care membrii asociaţiei noastre vor continua activităţile lor de business. Devenind promotori "grassroots" pro-activi, noi devenim “stăpîni ai soartei noastre”.

16

Winrock International / New Perspectives for Women

8

ADVOCACY ESTE IMPORTANT PENTRU: * ORGANIZAŢIILE DE FEMEI * LEGISLATORI * BIROCRAŢI 17 ADVOCACY ESTE
ADVOCACY ESTE IMPORTANT
PENTRU:
* ORGANIZAŢIILE DE FEMEI
* LEGISLATORI
* BIROCRAŢI
17
ADVOCACY ESTE IMPORTANT PENTRU
ORGANIZAŢIILE DE FEMEI:
* PENTRU A CREA UN MEDIU DE ECHITATE
FAVORABIL
* PENTRU STABILITATE ÎN POLITICI
* PENTRU A ASIGURA SENSIBILIZAREA
LEGILOR ŞI A REGULAMENTELOR
* PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ ŞI
REZONABILĂ A LEGILOR ŞI A
REGULAMENTELOR
18

Winrock International / New Perspectives for Women

9

ADVOCACY ESTE IMPORTANT PENTRU ORGANIZAŢIILE DE FEMEI : * PENTRU APLICAREA ŞI EXECUTAREA EFECTIVĂ A
ADVOCACY ESTE IMPORTANT PENTRU
ORGANIZAŢIILE DE FEMEI :
* PENTRU APLICAREA ŞI EXECUTAREA
EFECTIVĂ A LEGILOR ŞI A
REGULAMENTELOR
* PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI ÎN
GUVERN – PENTRU A FACE PARTE DIN
“CERCUL DE INFLUENŢĂ”
* PENTRU A ASIGURA SUPREMAŢIA LEGII
19
Advocacy este important pentru membrii asociaţiei voastre!
Membrii asociaţiei voastre au nevoie de un mediu politic şi economic
benefic pentru desfăşurarea efectivă a activităţilor lor de business. Ei au
nevoie de politici sensibile, de stabilitate in politici şi implimentarea
rezonabilă a politicii prin regulamente şi administrare efectivă.
Prin urmare, un program advocacy efectiv are o valoare imensă pentru
membrii voştri:
•Oferă asociaţiei voastre posibilitatea să devină o parte componentă a
procesului de elaborare a politicii – să aibă cuvântul în formularea
politicilor care afectează membrii asociaţiei.
•Oferă asociaţiei posibilitatea să fie atît pro-activă, cît şi efectiv reactivă.
•Oferă asociaţiei posibilitatea de a promova valori democratice, o piaţa
economică liberă, supremaţia legii şi alte aspecte fundamentale care vor
crea un mediu politic şi economic favorabil pentru prosperarea naţiunii, în
general, şi a membrilor asociaţiei voastre, în particular.
20

Winrock International / New Perspectives for Women

10

 

ADVOCACY ESTE IMPORTANT PENTRU LEGISLATORI ŞI REGULATORI

 

EI AU NEVOIE DE:

 

*INFORMAŢII REFERITOR LA DIVERSE PROBLEME

*OPINIA PUBLICĂ ŞI OPINIA ALEGĂTORILOR

*AJUTOR ÎN PROCESUL DE ELABORARE A LEGILOR

 

21

Advocacy este important pentru autorităţile politice!

 

Este pur şi simplu imposibil pentru organele legislative să fie experţi în orice domeniu (chiar şi cu ajutorul unui personal profesionist). Politicienii au nevoie de contribuirea publicului, în particular, contribuirea celor reprezentanţi ai publicului care sînt activ implicaţi în domeniul examinat. În cazul cînd le sînt prezentate informaţii concise, într-un mod amiabil, autorităţile publice, în general, salută contribuţiile membrilor bine-informaţi ai publicului.

Asociaţia voastră poate asista în continuare autorităţile publice de a trece politicile prin procesul legislativ şi birocratic. Puteţi presta servicii şi da sfaturi referitor la proiect de lege şi explica problemele celor din ramura executivă şi cea legislativă a Guvernului care trebuie să accepte schimbările în politici.

Autorităţile politice, în general, şi funcţionarii aleşi prin vot, în particular sînt sensibili la opinia alegătorilor. Ei sînt mai mult interesaţi în probleme de ordin general, decât în problemele unor grupuri mici sau întreprinderi comerciale. Astfel, este important să-i convingeţi că poziţia asociaţiei voastre faţă de politică se bucură de susţinerea membrilor asociaţiei şi este acceptată de publicul larg, în general. Implicându-vă în activităţi informaţionale, puteţi forma opinia publică şi crea susţinerea evidentă a publicului necesară pentru a convinge autorităţile publice că acţionând în interesul vostru, în acelaşi timp, ei acţionează în interesul şi pentru binele publicului.

22

Winrock International / New Perspectives for Women

11

DE CE AU NEVOIE LEGISLATORII/REGULATORII DE LA CEI CARE SE OCUPĂ DE ADVOCACY

 
 

*LEGITIMARE *PREZENTARE ONESTĂ *OPINII ECHILIBRATE *RESPECT PENTRU ÎNCREDERE *SENSIBILIZARE POLITICĂ *JOCUL DUPĂ REGULI!

 
 

23

De ce au nevoie autorităţile publice de la cei care se ocupă de advocacy

 

Autorităţile publice trebuie să cunoască că asociaţia voastră şi reprezentanţii ei sînt legitimi – ei într-adevăr reprezintă un constituant semnificativ ci nu interesele specifice ale unor membri.

Credibilitatea este foarte importantă pentru succesul vostru în calitate de persoană care se ocupă de advocacy. Trebuie să fiţi întotdeauna onest şi ponderat în prezentarea cazului vostru – prezentaţi ambele părţi ale argumentului şi explicaţi de ce trebuie să se dea preferinţă părţii voastre. Prezentaţi fapte şi cifre, nu doar argumente emotive. Arătaţi că poziţia voastră este cea mea buna pentru binele nu doar al membrilor asociaţiei voastre dar şi al societăţii în întregime.

Promotorii advocacy trebuie să fie sensibili la aspectele politice. Trebuie să percepeţi diverse

puteri politice aflate în joc referitor la problema voastră şi presiunile efectuate de către aceste

puteri asupra autorităţilor publice. Uneori, promotorii advocacy

se pomenesc că negociază

pe un câmp politic de bătălie, unde ei trebuie să dezbine opoziţia pentru a fi luaţi serios în consideraţie de către autorităţile publice. Iar timpul poate fi imperativ pentru un advocacy de succes – spre exemplu, ar fi bine să nu adresaţi probleme politice înainte de alegeri; problemele care necesită finanţarea guvernului nu ar trebui adresate într-o perioadă de declin economic şi reduceri de buget.

 

Nu cădeţi în capcana corupţiei! În afară de faptul că veţi cauza ca cei implicaţi să se simtă penibil şi să fie penalizaţi, influenţarea procesului de elaborare a legilor pe cale ilegală cu timpul va eşua inevitabil. Veţi construi “palate de nisip”. Cel mai bun sfat este să jucaţi după reguli şi să nu căutaţi căi uşoare de soluţionare a problemelor.

24

Winrock International / New Perspectives for Women

12

PASUL # 1 CREAREA ECHIPEI ADVOCACY 25 ECHIPA ADVOCACY * MANAGERUL CAMPANIEI ADVOCACY: PREŞEDINTELE COMITETULUI
PASUL # 1
CREAREA ECHIPEI
ADVOCACY
25
ECHIPA ADVOCACY
* MANAGERUL CAMPANIEI
ADVOCACY:
PREŞEDINTELE COMITETULUI
DE ADVOCACY
* COMITETUL DE ADVOCACY
* PERSONALUL
* CONSULTANŢI DIN EXTERIOR
* MEMBRII COALIŢIEI
26

Winrock International / New Perspectives for Women

13

PASUL # 1 CREAREA ECHIPEI ADVOCACY

Primul pas în procesul campaniei advocacy este de a forma un comitet al asociaţiei voastre care va îndeplini funcţia advocacy şi va forma, ulterior, echipa campaniei advocacy.

(Notă: puteţi da diferite denumiri comitetului, spre exemplu: Comitetul pe Relaţii cu Guvernul, Comitetul pe Afaceri Guvernamentale, Comitetul pe Politici). Membrul cheie al echipei este managerul campaniei – Preşedintele Comitetului de Advocacy, care va fi responsabil de promovarea agendei şi, prin urmare, atingerea scopurilor stabilite. Preferabil, Preşedintele va avea următoarele calităţi:

o bună înţelegere a industriei reprezentată de asociaţia voastră, mediul în care ea operează şi problemele cu care se confruntă

consolidarea echipei, calităţi de lider

angajament în îndeplinirea funcţiei advocacy în asociaţie

timp pentru a dedica conducerii campaniei advocacy

legături bune cu autorităţile publice relevante

Preşedintele Comitetului de Advocacy nu trebuie neapărat să fie Directorul asociaţiei. Este mult mai important ca el/ea să aibă calităţile sus-menţionate. Legătura cu Consiliul de Directori poate fi stabilită prin includerea unui membru al Consiliului în Comitetul de Advocacy pentru a îndeplini rolul persoanei de legătură. Membrii Comitetului de Advocacy trebuie să fie acele persoane care au experienţă în problemele cheie ale membrilor asociaţiei. Însă, este foarte important ca ei să dorească să-şi dedice energia pentru binele tuturor membrilor şi nu numai pentru problemele care au impact doar în mediul lor de afaceri. Desigur, este util dacă membrii Comitetului au câteva

 

27

legături personale cu autorităţile publice, dar este mult mai important ca ei să perceapă problemele, să se dedice funcţiei advocacy şi să înţeleagă procesul advocacy. Rolul lor major constă în organizarea funcţiei advocacy a asociaţiei – ei se pot adresa altor membri pentru a stabili contacte personale cu autorităţile publice.

Comitetul de Advocacy va avea nevoie de asistenţa personalului pentru a-şi atinge scopurile, în special în domeniul cercetării problemei, relaţiilor cu publicul şi mass-media, relaţiilor în comunitate, marketing şi regulare. Se va considera ajutorul voluntarilor şi a personalului membrilor asociaţiei precum şi însăşi ajutorul personalului asociaţiei. În mod ideal, aceşti membri ai personalului vor avea capacitatea de a forma relaţii de lucru cu personalul autorităţilor publice.

Se va lua în consideraţie implicarea consultanţilor din exterior unde este necesară abordarea unor necesităţi care nu pot fi rezolvate din interior. Astfel de consultanţi ar putea servi drept membri ai Comitetului de Advocacy sau consilieri ai acestuia. Comitetul va avea nevoie de serviciile celor cu experienţă profesională în advocacy, drept, capacitatea de a elabora un proiect de lege şi regulamente, experţi în relaţiile cu publicul si mass-media, etc. Ei pot lucra pe post de voluntar, sau fi angajaţi permanenţi sau pe jumătate de salariu. Spre exemplu, poate fi considerată opţiunea de a menţine serviciile unui birocrat, parlamentar sau avocat pensionat cu bune legături în Guvern.

Aşa cum unele probleme vor depăşi interesele specifice ale membrilor asociaţiei voastre şi vor duce spre formarea de coaliţii cu alte asociaţii, ar fi bine să includeţi membrii altor asociaţii în Comitetul de Advocacy, probabil în mod ad hoc în dependenţă de problemele specifice ale coaliţiei.

 

28

Winrock International / New Perspectives for Women

14

PASUL # 2 IDENTIFICAREA PROBLEMEI 29 IDENTIFICAREA PROBLEMEI * “ARUNCAŢI O PLASĂ MARE” * SONDAJ
PASUL # 2
IDENTIFICAREA
PROBLEMEI
29
IDENTIFICAREA PROBLEMEI
* “ARUNCAŢI O PLASĂ MARE”
* SONDAJ DE OPINIE AL
MEMBRILOR
* FOCUS GRUP
* PROBLEME DE TERMEN LUNG
ŞI SCURT
* PUNEREA RIORITĂŢILOR
* COALIŢII
30

Winrock International / New Perspectives for Women

15

IDENTIFICAREA PROBLEMEI * PROBLEME PRO-ACTIVE * PROBLEME DE MONITORIZARE (“WATCH- DOG”) 31 PASUL # 2
IDENTIFICAREA PROBLEMEI
* PROBLEME PRO-ACTIVE
* PROBLEME DE
MONITORIZARE (“WATCH-
DOG”)
31
PASUL # 2 IDENTIFICAREA PROBLEMEI
Obţineţi ca membrii Comitetului de Advocacy să ajungă la un consens referitor la barierele în
business, reforme propuse şi alte probleme care intenţionaţi să le abordaţi. Problemele trebuie:
• să fie relevante pentru o parte substanţială a membrilor voştri
• să adreseze politici importante nu incidente unice sau tranzacţii particulare
sa fie focalizate pe aspecte care puteţi să le influenţaţi – nu are sens să alegeţi “deficitul
bugetului naţional” drept una din problemele care urmează a fi adresată
• să fie supuse unor soluţii specifice şi uşor definite
• să fie politic realizabile
• sa fie problemele referitor la care există un consens între membrii voştri (dar nu permiteţi
abolirea problemelor selectate sau a soluţiilor propuse printr-un veto a câtorva membri – nu
puteţi să le faceţi mereu pe plac tuturor membrilor).
•să includă probleme aprobarea cărora de către Consiliul de Directori este posibilă
Pentru început, cereţi sugestii din partea personalului referitor la problemele advocacy prioritare
şi recomandaţii referitor la soluţionarea acestora. Ei trebuie să aibă o înţelegere a obstacolelor în
afacerile de antreprenoriat ale membrilor voştri şi ar putea cunoaşte politici care vor avea un
impact asupra lor.
Inspectaţi membrii referitor la problemele importante pentru asociaţia voastră. Pentru a
atenţiona membrii asupra sugestiilor, ar putea fi eficient să definiţi criteriile problemelor (precum
cele menţionate mai sus) şi să le sugeraţi unele probleme pentru a fi considerate. (Acestea ar
putea fi posibilele probleme advocacy anterior identificate de către membrii asociaţiei). Nu uitaţi
să cereţi ca membrii să penă după prioritate problemele sugerate şi cereţi soluţii specifice
pentru fiecare problemă în parte.
Repetaţi periodic (cel puţin o data în an) inspectarea problemelor. Menţineţi problemele actuale.
Evaluaţi progresul obţinut asupra problemelor advocacy şi fiţi gata
32

Winrock International / New Perspectives for Women

16

să eliminaţi acele probleme care nu înregistrează progres sau care şi-au pierdut din importanţă pentru membrii voştri.

 

Adunaţi unul sau câteva grupuri de focusare dintre membri. Deseori, ideile vor ieşi la suprafaţa într-o discuţie a unui grup de focusare ci nu în timpul sondajelor. Folosirea unui facilitator – cineva care are cunoştinţe bune in domeniul industriei şi a influenţei politicilor guvernamentale asupra ei – este, deseori, important pentru succesul unui grup de focusare. Iarăşi, fiecare probleme trebuie să aibă soluţii propuse/rezultat dezirabil – un plan clar pentru autorităţile publice sau administratori pentru a depăşi problemele identificate.

Deseori, va fi mai efectiv de a diseca problema în sub-aspecte specifice şi a aborda consecvent părţile componente. Spre exemplu, în loc de “a simplifica procedurile Biroului Vamal” ar putea fi mai efectiv să se specifice procedurile care au nevoie de a fi reformate şi adresate în parte.

Precum a fost menţionat deja, soluţii specifice trebuie propuse fiecărei probleme. Recomandările trebuie să indice autorităţilor publice sau administratorilor ce trebuie exact de efectuat pentru a rezolva o anumită problemă. Încercaţi să analizaţi problema din punctul de vedere al unui reprezentant al autorităţilor publice – soluţiile propuse trebuie să reflecte realitatea politică. Furnizând autorităţilor publice o recomandare convingătoare şi care poate fi implementată, măreşte posibilitatea adoptării acestei recomandări.

Obţinând problemele şi recomandările privind soluţionarea lor de la membri, însărcinaţi personalul Comitetului să analizeze şi să înainteze recomandări Comitetului referitor la importanţa acestor probleme pentru membrii asociaţiei şi pentru fizibilitatea campaniei advocacy a asociaţiei. Apoi, Comitetul de Advocacy va pune aceste probleme după prioritate, în baza importanţei acestora pentru membri, posibilitatea rezolvării lor şi prezenţa resurselor adecvate în asociaţie. În unele cazuri, Comitetul ar putea găsi mai adecvat să propună prioritizarea listei recomandărilor membrilor, probabil, pentru a-şi rezerva dreptul la decizia finală.

 

33

Prezentări concise (briefing-uri) ale problemei trebuie pregătite de către personalul Comitetului pentru problemele prioritare alese de către Comitet sau membri. Aceste prezentări trebuie să includă:

Denumirea problemei (spre exemplu, “Proceduri Vamale”) Descrierea problemei specifice Informaţii de bază Poziţia asociaţiei asupra acestei probleme Scopurile advocacy/ rezultatele dorite Partea opusă a problemei

(Vezi modelul briefingului problemei Camerei de Comerţ SUA – Anexa A)

Briefing-ul problemei este propus Consiliului asociaţiei pentru aprobare finală a problemelor şi a campaniei advocacy. Aprobarea Consiliului trebuie să includă prioritizarea problemelor şi aprobarea soluţiilor/poziţiilor recomandate pentru politică. Consiliul va aproba, în general, un program advocacy anual, depistând problemele care ar putea apărea pe parcursul anului şi care ar putea fi incluse în program.

(Referinţă: de la început, asociaţiei i se recomandă selectarea unor probleme care au şanse reale pentru a obţine succes în advocacy pe termen scurt – pentru a demonstra membrilor asociaţiei că eforturile advocacy pot aduce rezultate dorite şi Comitetul de Advocacy nu doar “luptă cu morile de vânt”).

34

Winrock International / New Perspectives for Women

17

PASUL #3 CERCETARE 35 CERCETARE * DELIMITAŢI RESPONSABILITĂŢI PENTRU CERCETARE * IDENTIFICAŢI SURSELE DE
PASUL #3
CERCETARE
35
CERCETARE
* DELIMITAŢI RESPONSABILITĂŢI PENTRU
CERCETARE
* IDENTIFICAŢI SURSELE DE INFORMARE
* EFECTUAŢI CERCETAREA OPOZIŢIEI
* EVALUAŢI OPINIA PUBLICĂ ŞI MEDIUL
POLITIC
36

Winrock International / New Perspectives for Women

18

PASUL # 3 Cercetarea problemei

Un pas cheie în campania advocacy este de a culege informaţia relevantă referitor la ambele părţi ale problemei. Informaţia trebuie culeasă având în vedere toate entităţile incluse in procesul de elaborare a politicilor şi rolul lor în acest proces şi în problema analizată. O cercetare calitativă va minimiza riscul unor informaţii surprize care ar putea ieşi la suprafaţa în timpul campaniei. Cercetarea opoziţiei trebuie să fie condusă pentru a obţine o înţelegere clară a argumentelor oponente şi pentru a pregăti contra argumente.

Opinia publică trebuie să fie evaluată în cadrul cercetărilor. Funcţionarii guvernamentali aleşi prin vot sînt, în particular, sensibili la opinia publică. Subestimarea opiniei publice poate aduce dezastru pentru o campanie advocacy. Dacă se determină că un segment semnificativ al opiniei publice este împotriva poziţiei ocupate de asociaţia voastră asupra unei probleme, ar putea fi necesar să vă retrageţi şi să vă străduiţi să schimbaţi opinia publică înainte de a încerca să influenţaţi autorităţile publice. Printre metodele de evaluare a opiniei publice sînt: sondaje de opinii/tematice, sondaje telefonice, testarea grupelor-ţintă.

Ar putea fi necesar pentru Comitetul de Advocacy să angajeze un profesionist în acest domeniu sau a comisiona un sondaj sau studiu pentru a cerceta opinia publică care are impact asupra problemei voastre. Un număr semnificativ al opiniei publice şi a segmentelor cheie ale acesteia trebuie să fie incluse în mesajul vostru şi în abordarea strategică advocacy.

Cercetarea trebuie să includă analiza mediului politic în general, deoarece el influenţează asupra problemei voastre. Analiza mediului politic va forma o imagine a puterilor politice precum şi direcţia politicilor publice în legătură cu problema abordată, şi va permite focusarea eforturilor advocacy pe punctele cele mai productive.

Rezultatele cercetărilor vor permite o re-evaluare a problemei, a soluţiilor propuse şi fizibilităţii succesului campaniei advocacy. Comitetul de Advocacy trebuie să revadă rezultatele cercetării

 

37

în mod receptiv şi să fie apt să propună Consiliului o schimbare în poziţie referitor la problema sau soluţia sugerată.

Responsabilitatea pentru cercetare cade, de obicei, pe umerii personalului asociaţiei desemnat pentru Comitetul de Advocacy. Personalul membrilor asociaţiei ar putea fi, la fel, implicat în procesul de cercetare. Dacă se duce lipsă de personal calificat pentru a face cercetări, o parte din procesul de cercetare sau întregul proces poate fi relegat profesioniştilor calificaţi.

 

38

Winrock International / New Perspectives for Women

19

PASUL #4 STABILIREA SCOPURILOR 39 SCOPURILE * DETERMINAŢI SCOPURI FIZIBILE PENTRU FIECARE PROBLEMĂ PRIORITARĂ
PASUL #4
STABILIREA
SCOPURILOR
39
SCOPURILE
* DETERMINAŢI SCOPURI
FIZIBILE PENTRU FIECARE
PROBLEMĂ PRIORITARĂ
* STABILIŢI TERMENI LIMITĂ
* STABILIŢI CRITERII DE
MĂSURARE
40

Winrock International / New Perspectives for Women

20

PASUL # 4 Stabiliţi scopul

Orice efort advocacy trebuie început cu o percepere a scopului. Câteva distincţii a scopurilor este important de efectuat. Care sînt scopuri de termen lung şi termen scurt? Care sânt scopurile de conţinut (spre exemplu, schimbări de politici publice) şi scopurile de proces (spre exemplu, stabilirea unor relaţii de lucru cu Camera de Comerţ şi Industrie)? Aceste scopuri trebuie definite din start, astfel încât ar putea lansa un efort, a atrage oameni, şi a menţine acest efort.

Comitetul de Advocacy trebuie să stabilească scopuri rezonabile pentru fiecare problemă referitor la ce trebuie să fie realizat şi un termen limită pentru a realiza aceasta. Conform cercetării efectuate pentru Comitet, trebuie să se determine exact ce scopuri sînt realizabile. Poate fi determinat că numai o soluţionare parţială a problemei este posibilă la moment, sau că rezultatul final dorit poate fi obţinut doar prin realizarea cu succes a unui şir de obiective de o importanţă mai mică. Aceasta va dicta adoptarea strategiilor advocacy de către Comitet.

Cercetarea va indica, la fel, termenul limită fizibil în care problema poate fi promovată de campania advocacy. Se va determina că unele probleme pot fi realizate într-o perioadă scurtă de timp, pe când altele necesită un angajament de lungă durată.

Conform scopului ales şi a termenului limită, Comitetul va trebui să evalueze resursele necesare pentru campania advocacy şi să le compare cu resursele disponibile. Resursele finite vor fi alocate conform gradului de prioritate a problemelor ce urmează a fi adresate. Stabiliţi criterii de evaluare pentru fiecare scop – astfel încît puteţi măsura succesul (sau lipsa lui) dea lungul perioadei de implementare.

41

PASUL #5

STABILIREA

BUGETULUI

42

Winrock International / New Perspectives for Women

21

STABILIREA BUGETULUI * SELECTAŢI PROBLEME PRIORITARE ŞI SCOPURI * FACEŢI LISTA ACTIVITĂŢILOR PLANIFICATE PENTRU
STABILIREA BUGETULUI
* SELECTAŢI PROBLEME PRIORITARE ŞI SCOPURI
* FACEŢI LISTA ACTIVITĂŢILOR PLANIFICATE
PENTRU FIECARE PROBLEMĂ PRIORITARĂ
* STABILIŢI BUGETUL PENTRU FIECARE
ACTIVITATE
* DETERMINAŢI BUGETUL TOTAL
* ALOCAŢI BUGETUL ÎNTRE MEMBRII COALIŢIEI
43
PASUL # 5 – STABILIREA BUGETULUI
Toate campaniile advocacy au un număr finit de resurse – umane şi financiare –
luând aceasta în consideraţie Comitetul de Advocacy trebuie să aloce corect
finanţarea şi alte resurse pentru a asigura realizarea scopurilor campaniei
advocacy. Pregătirea unui buget va furniza Comitetul cu un instrument pentru a
evalua posibilităţile existente pentru planificarea strategiilor campaniei,
necesare sau preferate pentru realizarea scopurilor propuse.
Planificând strategiile campaniei şi activităţi relevante (tactici), Comitetul poate
estima costul campaniei şi distribuirea bugetului realizată iniţial, fie prin 1)
revizuirea bugetului acestei campanii în comparaţie cu alte probleme ce
urmează a fi promovate în campania advocacy; sau prin 2) revizuirea strategiilor
şi tacticilor campaniei curente.
44

Winrock International / New Perspectives for Women

22

PASUL #6 SCOPURILE ADVOCACY 45 SCOPURILE ADVOCACY * IDENTIFICAŢI AUTORITĂŢILE PUBLICE ŞI ADMINISTRATORII CHEIE
PASUL #6
SCOPURILE
ADVOCACY
45
SCOPURILE ADVOCACY
* IDENTIFICAŢI AUTORITĂŢILE
PUBLICE ŞI ADMINISTRATORII
CHEIE + CEI CARE ÎI
INFLUENŢEAZĂ
* DETERMINAŢI STRATEGII
PENTRU ATINGEREA
SCOPURILOR
46

Winrock International / New Perspectives for Women

23

PASUL # 6 SCOPURILE ADVOCACY

Cine sunt oamenii şi instituţiile pe care trebuie să-i îndemnaţi la acţiune?Aceştia includ acele persoane care au, de fapt, autoritate oficială (spre exemplu, funcţionarii la posturi de conducere în ministere, parlamentarii). Ei sunt acei care au capacitatea de influenţa pe cei cu autoritate neoficială (spre exemplu, birocraţii/personalul de la nivelurile de jos de executare, mass media şi alegătorii principali). În ambele cazuri, un efort advocacy efectiv necesită o înţelegere clară a reprezentanţilor auditoriului şi a punctelor de influenţă disponibile.

Pentru efect maxim cu minimum de resurse şi pentru a stabili scopurile advocacy veţi folosi mai degrabă o abordare comparată cu “o puşcă de vânătoare” decât “un pistol” – veţi îndrepta banii şi alte resurse către persoanele şi organizaţiile care au importanţă majoră pentru problemele advocacy. Stabiliţi un grad de prioritate a scopurilor pentru a aloca efectiv resursele advocacy. O bună strategie – ţintă va oferi focalizarea necesară campaniei advocacy. Succesul sau eşecul campaniei advocacy depinde de faptul dacă reuşiţi să aduceţi mesajul vostru auditoriului-ţintă. Stabilirea scopurilor vă permite sa faceţi aceasta efectiv.

Familiarizaţi-vă cu procesul de elaborare a legilor/regulamentelor astfel încât să puteţi determina punctele unde campania advocacy poate fi cea mai efectivă. Stabiliţi cine sânt persoanele care într-adevăr iau deciziile politice (spre exemplu, funcţionarii-cheie ai ministerelor, personalul, liderii parlamentari şi membrii comisiilor, liderii partidelor politice) şi determinaţi cum ar fi mai bine să-i contactaţi şi să colaboraţi cu ei. Reţineţi că multe probleme pot fi rezolvate, în special, pe cale administrativă, decât prin luarea deciziilor politice.

Funcţionarii în poziţii decizionale în Minister nu reprezintă neapărat cel mai important scop. Uneori, va fi mai efectiv să stabiliţi colaboratorii cheie şi apoi să vă croiţi calea printre rânduri. În unele cazuri, ar putea fi foarte efectiv să stabiliţi un birocrat sau parlamentar cheie care împărtăşeşte problema voastră, folosindu-l pentru a ajunge la alte persoane cheie. În mod ideal, veţi găsi un aliat cheie în Guvern, îi veţi furniza informaţia

47

aliat cheie în Guvern, îi ve ţ i furniza informa ţ ia 47 necesar ă ş

necesară şi îl veţi folosi drept persoană de referinţă pentru a transmite mesajul grupului – ţintă.

Stabiliţi cine din interiorul organizaţiei (sau chiar un prieten din exteriorul organizaţiei) ar putea avea acces la persoanele-ţintă. Oferiţi-le informaţia şi pregătirea corespunzătoare pentru a obţine succes şi – îndemnaţi-i să acţioneze!

Chiar şi în situaţiile cînd este necesar să lansaţi o mare campanie mass media pentru a influenţa opinia publica în general, vor fi segmente ale populaţiei (de exemplu, grupurile de consumatori, organizaţiile de mediu) care sînt decisive pentru problema voastră şi vor influenţa eforturile voastre fiind de partea voastră. Ar fi necesar să efectuaţi nişte sondaje a opiniei publice sau alte cercetări pentru a determina care segmente ale populaţiei trebuie să devină scopuri prioritare.

De obicei auditoriile –ţintă necesită formularea mesajelor specifice pentru efect maxim.

Notă: Câteva puncte cheie de contact în structura Guvernului Iordaniei sînt:

Palata – Comitetul Consultativ Economic

Vice-ministere – Birou Legislativ

Ministere – Miniştrii

Secretariatul General

Unitatea de Politici

Parlament – Secretariatul General al Asambleiei Naţionale

48

Winrock International / New Perspectives for Women

24

PASUL #7 MESAJUL 49 MESAJUL * ELABORAŢI O COMUNICARE PENTRU FIECARE PROBLEMĂ ŞI AUDITORIU *
PASUL #7
MESAJUL
49
MESAJUL
* ELABORAŢI O COMUNICARE PENTRU
FIECARE PROBLEMĂ ŞI AUDITORIU
* BAZAT PE REZULTATELE CERCETĂRII ŞI
ALE SONDAJULUI
* CONCIS CU UN CUPRINS EXECUTIV – CU
DETALII ADIŢIONALE
* TRIMITEŢI MESAGERUL POTRIVIT
50

Winrock International / New Perspectives for Women

25

PASUL #7 MESAJUL

 

Pentru a aduce mesajul la auditorii diferite, este nevoie de modelarea şi elaborarea unui set de mesaje care vor fi convingătoare. Deşi aceste mesaje trebuie să fie întotdeauna fondate pe acelaşi adevăr, ele trebuie, în acelaşi timp, să fie ajustate pentru fiecare auditoriu. Mesajul vostru va depinde uneori de capacitatea voastră de a hotărî ce ar dori sau este pregătit să audă auditoriul-ţintă. În majoritatea cazurilor, mesajele advocacy vor avea doua componente de bază: un apel către auditoriu referitor la ce este corect de făcut şi un apel către interesul individual al auditoriului.

După ce aţi determinat scopurile măsurabile şi scopurile advocacy, va trebui să elaboraţi mesaje concise şi bine-gândite pentru a prezenta elocvent ideile voastre. Cu cît mai concise sînt mesajele voastre, cu atît mai mari sînt şansele că auditoriul va cumpăra ceea ce încercaţi să le vindeţi.

Mesajele trebuie ajustate conform auditoriului-ţintă. Auditoriile pot răspunde în mod diferit la diferite mesaje.

Autorităţile publice doresc să cunoască:

De ce această problemă este importantă?

Care sînt consecinţele pozitive şi negative ale propunerii voastre?

Cum va fi problemă percepută de către alegători? Cum influenţează legile/regulamentele asupra angajaţilor, investitorilor, furnizorilor şi cumpărătorilor? Ce lege sau regulament specific trebuie să fie completate sau schimbate?

Cum s-ar putea exprima acesta cel mai efectiv in cuvinte?

Ar fi bine să conduceţi nişte sondaje sau testări a grupurilor-ţintă pentru a determina care este cel mai efectiv mesaj.

 

51

 

O companie pe relaţii cu publicul sau consultanţi din exterior pot fi angajaţi pentru a crea mesaje efective.

Mesagerul

Acelaşi mesaj poate avea un impact diferit în dependenţă de cine îl comunică. Care sînt cei mai credibili mesageri pentru diferite auditorii? În unele cazuri aceşti mesageri sînt “experţi” ai căror credibilitate este, în sens general, deja garantată. În alte cazuri noi trebuie să angajăm “vocile autentice” care pot vorbi din propria lor experienţă.

Atunci cînd vă întâlniţi cu autorităţile publice şi administratorii, reţineţi - să fiţi laconic, realist şi onest. Începeţi doar cu cele mai importante puncte şi lăsaţi-i să perceapă singuri detaliile – nu îi copleşiţi cu detalii, dar aveţi la îndemâna fapte şi documentare. Fiţi gata să prezentaţi un proiect de text. În particular, rugaţii să vă ofere suportul pentru un vot specific, pentru sponsorizarea unei propuneri de politici specifice sau să vă ofere susţinerea în timpul dezbaterilor.

Niciodată nu vă adresaţi unei persoane –ţintă cu probleme pentru care nu aveţi posibile răspunsuri!

 

52

Winrock International / New Perspectives for Women

26

PASUL #8 MATERIALE ADVOCACY 53 MATERIALE ADVOCACY * COMUNICĂRI PENTRU SCOPURILE ADVOCACY * STUDII ALE
PASUL #8
MATERIALE
ADVOCACY
53
MATERIALE ADVOCACY
* COMUNICĂRI PENTRU SCOPURILE
ADVOCACY
* STUDII ALE IMPACTULUI
POZITIV/NEGATIV, OPINIA EXPERŢILOR
* TABELE DE DATE, LISTA ÎNTREBĂRILOR
& RĂSPUNSURILOR
* DISCURSURI, SCRISORI LA REDACŢIE,
BROŞURE
54

Winrock International / New Perspectives for Women

27

PASUL # 8 – MATERIALE ADVOCACY

Pentru o campanie advocacy este vital să aveţi materialele necesare la timpul cuvenit. A fi în stare să răspundeţi prompt, având materialele necesare sau pregătite la comandă, determină ştigul sau pierderea. Materialele necesare pentru campanie includ:

Comunicări ale poziţiei voastre

Studiul impactului negativ/pozitiv

Fişă informaţională

Studii de caz

Discursuri

Listele întrebări & răspunsuri

Scrisori la redacţie

Broşuri

Pachet informaţional

Combinaţi materialele voastre cu scopurile advocacy şi pregătiţi-le pentru prezentare.

55

PASUL #9

CREAREA

PROMOTORILOR

ADVOCACY

”GRASSROOTS”

56

Winrock International / New Perspectives for Women

28

CREAREA PROMOTORILOR ADVOCACY ”GRASSROOTS” * INSTRUIŢI MEMBRII, ACŢIONARII, ANGAJAŢII & CLIENŢII ASUPRA:
CREAREA PROMOTORILOR
ADVOCACY ”GRASSROOTS”
* INSTRUIŢI MEMBRII,
ACŢIONARII, ANGAJAŢII &
CLIENŢII ASUPRA:
---- PROBLEMELOR
---- PROCESULUI LEGISLATIV
* EDUCAŢII PE ALŢII PRIN
INTERMEDIUL LOR
57
PASUL # 9 – CREAŢI PROMOTORII ADVOCACY "GRASSROOTS"
Informaţi şi instruiţi membrii asociaţiei (prin intermediul publicaţiilor, seminarelor,
atelierelor de lucru, etc.) astfel încât ei să devină promotori "grassroots" activi şi
efectivi, oficiali şi neoficiali ai organizaţiei voastre. Instruiţi-i privind următoarele
aspecte:
• Problemele voastre advocacy
• Procesul legislativ/de reglementare
Unul din cele mai efective, dar deseori nefolosite, bunuri ale unei asociaţii
comerciale sînt membrii marii familii corporative – acţionarii membrilor asociaţiei,
angajaţii lor, angajaţii pensionaţi, clienţii şi furnizorii. În aceeaşi ordine de idei, sînt
şi alţi acţionari care pot fi mobilizaţi pentru a vă ajuta în timpul campaniei –
persoane care luptă împotriva poluării mediului, femei, studenţi, grupuri de clienţi,
grupuri profesionale (judecători, contabili, ingineri), etc. Includerea acestor
persoane în campania voastră poate contribui la redarea unui aspect uman
eforturilor voastre advocacy şi va furniza credibilitatea autorităţilor publice.
Următoarele sînt etapele cheie în mobilizarea unei grupe de bază de promotori
"grassroots" activişti.
• educaţia --- “ce este”
• motivarea --- “de ce”
• activarea --- “cum”
58

Winrock International / New Perspectives for Women

29

Aceste mesaje trebuie potrivite auditoriului pe care doriţi să-l implicaţi. Spre exemplu, mesajele către angajaţi
Aceste mesaje trebuie potrivite auditoriului pe care doriţi să-l implicaţi. Spre
exemplu, mesajele către angajaţi se pot deosebi de mesajele adresate
acţionarilor sau clienţilor.
Promotori advocacy "grassroots" pot fi mobilizaţi printr-un şir de scrisori
poştale care vor aborda fiecare din etapele sus-menţionate, organizând adunări
şi ateliere de lucru, folosind ajutorul lor pentru a atinge scopurile advocacy prin
scrisori, apeluri telefonice, fax, e-mail, vizite personale, etc. Fiţi atent să fiţi
discret în aceste eforturi – un volum nepotrivit de mesaje identice pot deranja
grupurile-ţintă advocacy şi revela aspectul planificat al campaniei voastre. Însă,
de fapt, funcţionarii guvernamentali, în special cei aleşi prin vot, de obicei
răspund afirmativ la un număr de contacte din partea cetăţenilor.
O altă metodă de implicare a “familiei extinse” a asociaţiei şi a acţionarilor este
de a stabili un grup de experţi pentru a vă asista în timpul campaniei.
59
PASUL #10
LUCRUL CU MASS
MEDIA
60

Winrock International / New Perspectives for Women

30

MASS MEDIA “OBŢINUTĂ” * ELABORAŢI UN PROGRAM PRIVIND RELAŢIILE CU MASS MEDIA * STABILIŢI SCOPURILE
MASS MEDIA “OBŢINUTĂ”
* ELABORAŢI UN PROGRAM PRIVIND
RELAŢIILE CU MASS MEDIA
* STABILIŢI SCOPURILE ÎN MASS MEDIA
* CREAŢI ACTIVITĂŢI MASS MEDIA
* CREAŢI MATERIALE PENTRU MASS
MEDIA – FIŞE INFORMAŢIONALE,
INFORMAŢII DE BAZĂ, PACHETE
INFORMAŢIONALE
61
MASS – MEDIA “PLĂTITĂ”
* FOLOSIŢI SERVICIILE UNEI COMPANII DE
PUBLICITATE CU EXPERIENŢĂ ÎN
ADVOCACY
* BAZAŢI ANUNŢURILE PUBLICITARE PE
REZULTATELE SONDAJULUI
* AUDITORIUL GENERAL VS. AUDITORIUL
SPECIFIC
* CREAŢI ANUNŢURI ALE COALIŢIEI
62

Winrock International / New Perspectives for Women

31

PASUL # 10 – LUCRUL CU MASS-MEDIA

Media obţinută – reportaje care rezultă din activităţile asociaţiei voastre şi care pot fi publicate sînt considerate “mass media obţinută” contrar “mass mediei plătite”. Reportajele dobândite rezultă din rapoartele despre activităţile voastre, comunicări de presă, conferinţe de presă, articole şi scrisori către redacţie, vizite la redacţie, etc. Mass media “obţinută” are un înalt grad de credibilitate din partea publicului deoarece este considerată drept “ştire” contrar publicităţii.

Deoarece este o parte importantă a campaniei advocacy, trebuie să:

nominaţi un membru al Comitetului de Advocacy şi al personalului să

supravegheze dezvoltarea şi implementarea programului relaţii cu mass media

faceţi listele mass media pentru a fă focaliza pe grupurile-ţintă în mass media care vor fi receptive la mesajele voastre

elaboraţi o mapă mass media pentru a include tabele de date, informaţii de bază, şi alte materiale de suport Creaţi un program al activităţilor referitor la relaţiile cu mass media

Media “plătită– media plătită include publicitatea la televiziune şi la radio, anunţuri din ziare şi radio, afişe, etc. Componenta mass media plătită a campaniei voastre publicitare va adresa, la fel, grupurile-ţintă pentru a folosi toate avantajele fondurilor campaniei advocacy. Pe măsura posibilităţilor, concentraţi-vă doar asupra auditoriului pe care trebuie să-l influenţaţi.

 

63

Una din cele mai importante lucruri într-o campanie mass media plătită, în afară de stabilirea scopurilor, este expunerea laconică a mesajului.

Dacă recurgeţi la serviciile unei companii de publicitate, adresaţi-vă la o companie care are experienţă în advocacy contrar companiilor cu o experienţă doar în promovarea produselor de marcă. Acestea sunt doua tipuri distincte de publicitate.

Pentru a adresa un mesaj unui auditoriu-ţintă, bazaţi campania voastră publicitară pe rezultatele sondajului vostru sau ale sondajului opiniei publice.

Elaboraţi un program de plasament al anunţurilor plătite ce va duce la mărirea impactului acestora.

 

64

Winrock International / New Perspectives for Women

32

PASUL #11 FACEŢI PARTE DIN PROCESUL GUVERNAMENTAL 65 FACEŢI PARTE DIN PROCESUL GUVERNAMENTAL * STABILIŢI
PASUL #11
FACEŢI PARTE DIN
PROCESUL
GUVERNAMENTAL
65
FACEŢI PARTE DIN PROCESUL
GUVERNAMENTAL
* STABILIŢI RELAŢII DE LUCRU CU
LEGISLATORII ŞI BIROCRAŢII
* LUCRAŢI ÎMPREUNĂ CU PERSONALUL
* ORGANIZAŢI BRIEFING-URI
* FACEŢI CERCETĂRI
* ASISTAŢI ÎN ELABORAREA
PROIECTELOR DE LEGI/REGULAMENTE
66

Winrock International / New Perspectives for Women

33

PASUL # 11 – FACEŢI PARTE DIN PROCESUL GUVERNAMENTAL

 

Scopul de bază al unui program advocacy pentru o asociaţie comercială este ca asociaţiile să fie considerate de către Guvern o parte componentă a procesului de elaborare a politicilor şi

de implementare (regulare) a politicilor.

   

Există un număr enorm de tactici care pot fi utilizate pentru a atinge acest scop, toate, însă, trebuie să fie ajustate conform persoanelor-ţintă. Spre exemplu:

începeţi procesul advocacy cu

candidaţii la posturile de serviciu public. Furnizaţi-le asociaţiei voastre şi îndemnaţi-i să-şi exprime în public

   

informaţii privitor la problemele

suportul pentru poziţia luată de asociaţia voastră.

   

evitaţi să fiţi identificaţi cu orice partid politic.

după alegerile parlamentare, invitaţi candidaţii victorioşi la sesiuni de briefing, organizînd un

eveniment social.

înştiinţaţi funcţionarii aleşi despre faptul că îi supravegheaţi şi duceţi cont de declaraţiile făcute şi voturile acordate referitor la probleme voastre.

ţineţi cont de agendele autorităţilor publice şi a organelor de

regulare (spre exemplu, prin

intermediul paginilor web (dacă

există) sau prin contacte personale) astfel încît asociaţia

voastră să poată interveni la timp.

organizaţi briefing-uri sau mese rotunde asupra problemelor-cheie împreună cu autorităţile publice, regulatorii/administratorii şi membrii asociaţiei.

 

În afară de a stabili bune relaţii de lucru cu autorităţile publice, regulatorii/administratorii, lucraţi împreună cu personalul; stabiliţi o relaţie colaborator – colaborator între asociaţia voastră şi Guvern.

67

Funcţionarii publici se adresează către personalul lor pentru asistentă asupra problemelor, astfel, este de datoria voastră să stabiliţi bune relaţii de lucru cu ei. Deveniţi o sursă de informare pentru ei referitor la sectorul industrial în care activează membrii voştri, plus la aceasta, trebuie să apreciaţi eforturile depuse de ei (printr-o scrisoare cu copie şefului lor).

 

Nota bene: administratorii la nivelurile intermediare de executare şi personalul, de obicei, rezistă schimbărilor în Guvern şi vor furniza continuitate şi stabilitate în politici şi administrare. Astfel, este foarte important de a stabili bune relaţii de lucru cu ei:

furnizaţi comunicări care vor descrie poziţia luată referitor la problema dată.

aranjaţi întâlniri cu experţii unde ei vor face briefing-uri şi vor aduce dovezi asupra problemei date. organizaţi vizite în Parlament ai membrilor în timpul sesiunii – pentru a impresiona

parlamentarii cu cantitatea numerică şi interesul membrilor voştri; organizaţi un prânz pentru parlamentari în timpul unei vizite.

finanţaţi un prânz sau un banchet unde funcţionarii publici cu funcţii decizionale vor

raporta asupra activităţilor Ministerului, Parlamentului sau ale Comisiilor parlamentare.

organizaţi regulat întâlniri la care veţi invita funcţionari guvernamentali care, de obicei, nu coordonează între ei – spre exemplu, funcţionari la nivel naţional, raional, municipal; sau funcţionari la nivel naţional din diferite departamente care lucrează asupra unor aspecte interconectate (spre exemplu, Ministerul Industriei şi Departamentul Vamal).

organizaţi evenimente de “exprimare a recunoştinţei” pentru a onora autorităţile publice –

un banchet, prânz sau un alt eveniment; extrageţi anunţuri din ziare sau publicaţi o comunicare de presă evidenţiind succesele obţinute în cadrul acestor Ministere.

aduceţi mulţumiri persoanelor care au fost implicate în soluţionarea problemelor asociaţiei voastre.

Vezi un model de calendar anual al activităţilor unui Comitet de Advocacy – Anexa B.

68

Winrock International / New Perspectives for Women

34

PASUL #12 FORMAŢI COALIŢII 69 FORMAŢI COALIŢII “SUCCESUL ESTE DE PARTEA ARMATELOR MARI” POŢI REALIZA
PASUL #12
FORMAŢI
COALIŢII
69
FORMAŢI COALIŢII
“SUCCESUL ESTE DE PARTEA
ARMATELOR MARI”
POŢI REALIZA MULTE DACĂ
NU-ŢI PASĂ CINE PRIMEŞTE
LAURII!
70

Winrock International / New Perspectives for Women

35

PASUL #12 FORMAŢI COALIŢII Autorităţile publice răspund prompt la cerinţele unui număr larg de alegători. Veţi fi mult mai efectivi în eforturile voastre advocacy dacă formaţi coaliţii şi alianţe cu grupurile care împărtăşesc aceleaşi idei. În unele cazuri, va trebui să mergeţi la un compromis pentru a crea “un acoperiş mai mare” pentru a aduce sub el grupări mai mari de promotori advocacy "grassroots".

Cheia spre succesul campaniilor advocacy este identificarea şi lucrul cu aliaţii. Alte asociaţ