Sunteți pe pagina 1din 3

Kinetologie Generala

Denumirea disciplinei Codul AK2428 Facultatea Profilul Specializarea

Semestrul

Kinetologie Generala 4 Numar credite Numarul orelor pe semestru/activitati C S LP 28 14

Stiinte Aplicate Educatie Fizica si Sport Kinetoterapie

Total 42

Consult DG DI

Categoria formativa a disciplinei: DF-fundamentala; DG-generala; DS-de specialitate Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa; DO-optionala; DL-liber aleasa (facult) Discipline anterioare Obiective Curs Continut Curs Obiective Lucrari practice Continut Lucrari practice Obligatorii (conditionate) Recomandate -

Cunoasterea mecanismelor de realizare a miscarii normale si patologice Prezentarea teoretica a tehnicilor si metodelor de Kinetoterapie bazate pe neurofiziologia miscarii Bazele fizice, anatomice si fiziologice ale miscarii normale Fiziopatologia miscarii Tehnici de kinetoterapie, exercitiul fizic terapeutic, metode de kinetoterapie (vezi anexa 1) Familiarizarea studentului cu locul de defasurare a kinetoterapiei, cu modul de abordare a bolnavului, cu tehnicile si metodele de tratament kinetoterapeutic Prezentarea bazei materiale de kinetoterapie Prezentarea modului de abordare a bolnavului de catre kinetoterapeut Obiectivele si mijloacele de tratament in kinetoterapie Tehnici kinetoterapeutice Exercitiul fizic terapeutic Metode kinetoterapeutice E

Forma de evaluare (E, C, CV) Raspunsuri la examen/colocviu/lucrari practice Stabilirea notei finale Activitati aplicative (la LP pe parcursul esm) (procentaje) Teste pe parcursul semestrului Scrierea si sustinerea de referate Bibliografia T. Sbenghe: Kinetoterapie profilactica, terapeutica si de recuperare. Ed Medicala, Bucuresti, 1987 T. Sbenghe: Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Ed Medicala Bucuresti, 1981 T. Sbenghe: Recuperarea medicala a bolnavilor respiratori, Ed Medicala Bucuresti, 1983 T. Sbenghe: Bazele teoretice si practice ale kinetoterapiei, Ed Medicala, Bucuresti, 1999 (vezi anexa2) Lista materialelor didactice necesare Retroproiector, sala de kinetoterapie Coordonator disciplina Comanescu Ileana Ivona Limba de predare Grad didactic, titlu, prenume, nume lector Limba Romana Semnatura

10% 20% 70%

Anexa 1

Continut programa 1. Kinetoterapia: definitie; istoricul kinetoterapiei . 2. Bazele fizice ale miscarii . 3. Bazele anatomice ale miscarii: terminologie anatomica; unitatea NMAK 4. Bazele anatomice ale miscarii: os, articulatie, muschi, tendon, nervi 5. Bazele anatomice ale miscarii: caile motorii voluntare si involuntare, UM 6. Bazele fiziologice ale miscarii: reflexe, coordonare 7. Bazele fiziopatologice ale miscarii 8. Tehnici in kinetologie 9. Exercitiul fizic terapeutic: ATE ore 10. Metode kinetoterapeutice 11. Metoda Kabat 12. Metoda Bobath 13. Mecanoterapia 14. Scripetoterapia: sistemul Guthrie-Smith TOTAL 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 28 ore

Anexa 2

Bibliografie selectiva 1. Tudor SBENGHE: Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare. Ed. Medicala, Bucuresti 1987 2. Tudor SBENGHE: Recuperarea medicala a sechelelor postraumatice ale membrelor. Ed. Medicala, Bucuresti 1981 3. Tudor SBENGHE: Recuperarea medicala a bolnavilor respiratori. Ed. Medicala, Bucuresti 1983 4. Ion STROESCU: Recuperarea functionala in practica reumatologica Ed. Medicala, Bucuresti 1979 5. Adriana Sarah NICA: Compendiu de medicina fizica si recuperare Ed. Universitara Carol Davila, 1998 6. Krusen Kottke ELLWOOD: Hahdbook of phisical medicine and rehabilitation W.B. Saunders Companny, 1966 7. Carolyn KISNER&Lynn Allen COLBY: Terapeutic exercise F.A Devis Company, 1990 8. Helen L. HOPKINS&Helen.D.SMITH: Occupational therapy J.B.Lippincott Comp., 1993

9. Darlene HERTLING, Randolph M KESSLER: Management of common musculoskeletal disorders. Physical therapy. Priciples and methods 1990, J.B. Lippincott Company 10. Tudor SBENGHE: Bazele teoretice si practice ale kinetoterapiei Ed. Medicala, Bucuresti, 1999 11. Elena Luminita SIDENCO: Recuperarea miinii cu programe fizical-kinetice si de terapie ocupationala Ed. APP, Bucuresti, 2000 12. Kate SHEEHY : La physioterapie pour tous Editions Solar, Paris, 1999 13. Dr Gh. MORARU, Vasile PNCOTAN: Recuperarea kinetica in reumatologie Ed. Imprimeriei de Vest, 1999 14. Daiana POPA : Terapia ocupationala pentru bolnavii cu deficiente fizice Editura Universitatii Oradea, 1999 15. Mariana CORDUN : Kinetologie medicala Editura Axa, 1999 16. Clement BACIU : Aparatul locomotor (anatomie functionala, biomecanica, semiologie clinica, diagnostic functional) Editura Medicala , Bucuresti, 1981 17. Ion STROESCU si colab : Recuperarea functionala in practica reumatologica Editura Medicala, Bucuresti, 1979 18. Liviu Sebastian BRATUCU: Anatomie functionala si biomecanica Universitatea Babes-Bolyai, Cluj, Facultaea de Educatie Fizica si Sport, 1994 19. Dumitru DUMITRU : Ghid de reeducare functionala Editura Sport-Turism, Bucuresti,1981 20. Iaroslav KISS : Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala Editura Medicala, Bucuresti, 1999

S-ar putea să vă placă și