Sunteți pe pagina 1din 18

Fara td cums6le zici?J # $i la doctortot aga.ft" _ Deschizi guragizici:,,A". !

(q

Cora, dragd copili$e, Tu ptii de la gridini!6: Jum6tateeieoval E un ,,C",nu-i Gage ava!. Cu el multe psgis;rsq"rir:

-: t

girc,Cre**n, Cante,, *pii,

{ "ilE
aEksf j.s.ryGd-rr

si::
iiEiffr-.r-E

palne r_otunqa Lraca_ar

Si:bimpEiti pClaii3i mAin-E

IrIi@W,*.st-*.-;!#|;;:FJF iiiiEfrffiiTl;DdFi ff
ldf.CU ; a 'l J , 5 y . V e l 5Cf le; ttdrrE

DEi*uHDllffii%ffiiffi*

idftffiD*ffiiT&iE.dff DiffiffiDiffitrDEffiDffi D6rffidmim''Dffiiffi

- =

t l t
P

'tF'i;s*:

l:l

i} F:."{

Fl g

'z..' ?j

aj

.-r, ff

,3a rj, .=

i.

./\ "/\
I

t t
I

Jana,in carteailustrati, ' Vede-ocirji risturnati Printrealte sCmne care Or fi literele, oare? Julia-ispune - Vezi? -lanei: .' . tUu-i o c6rjapreium Ciezi,".'
:,Jlanu,Jucirii. ,
( ,_ - .f r ..?

.. 4i,+4.,'1..iti.Fij

r.,l"

;r',ioee1@*;.

o,',t:*-

T
AB

c D E F G H rl!{* L

M N o p a R s $ TT u v w x Y z

L
5
41

:--*

-/'

.'L :':..::.

F.''

*t: -'

'r ***rl
* *tq : *. .gi .1 j* tsF.*. i+

AB
:i

c,Cl E

F GFI

!i J

K L M N O p A RS

S T T U* ' UT X

y z

:i
i;

r
ta

n
;; ;:,,',.4
=:y:4
.E

Cu q,:n pix, pe a h*rtie, " oS* ar d*ri s*-giscrie Numefe,dac-arputea. - eunr e ? ?ntreab*ea. Zice aul:*Eugor. FaeiB$8,un befigar, $i-i mai pui, fiindcfise Din oval o jurnatate" lar cu ai s* pogiserie ina, etre, dlirle" Mie cel mai mult imi pl Ca si scriu ACEI

I
I

I
L
]t

T
i
f--r lr
L***J

ft \r

rr-. \Li

I
I
F

#
{ *

$ I
*
*

**s' g.gtsffi *r:** i* *:",*,-.:. "'-f1 !F


E E6f ,{i.}viiSUi
,

" "+":iit:q!+s.5:':.' ".+i'

.l :&++ - ::. ...-:;+.'-*.

j?: s3**

b a"$6"* * * * e s * : , . . :
::::":.:=

.T

$ $s $
$

s
$

v*rgx**lsiiY #*- pa*n


1 " , , r ; :: : r * E f lh $ m h n ? n iit*:t*. {*-# ffi$3 S* ,':+e i;e *rmge" :r-<,;ir: ,:ulEr:6
A{. i-E, -:} .=p 1i.fr&$eEq:hAi,

&F &, s*, d *c *# *m r .

T
,

- Vai de mine, ee picat, Uite,,,n" s-aristurnat! Cine oare l-o fi pus : in sus? i Cu picioarele ' Se tot miri Augustina, '":i- l . intrebdnd a cui e vina. Litera.pe care-ovezi ia _ T^'E , precum tu crezi, ; Nu e,,fl!.',

LoG'u,dkLffirffi#

ffif,d=.ffiEffi
obi |6iu i3's6'f,d brId{uh-tf

ffiffi

,tr'ffi'Tj * ]iltE Pj i i-n1t;,'E';:gslTi[S[! I


G H t I J K L M N' o P a R s $

v ,

hWda

Alte linii shlice Prinseca un faarfece din int6mplare} desehis {Ce-i , $unt x mic gi X-ul mare. piX-. , Xenia,eXemplu. " Xerox,Xilofon SifiX, .i

w
A B CDEFGHIi,IK LMN oP

aRs

J; 1"u

v u\ rx Y z

at

OI
",

Parct-i N, dar risturhat, Ens*nci l-ar* ridicat lcE, in catrte, ugurel, $i-a*nf&eut un E dllt el. Eeeu X&*t&, Eid sau Xaru

3or**s,Eidar,Ei*r, Tu,e*pil*, gineffiis?te


a-l fi$ pe Z ?mesrcg*9

lF!lftr-'t-?^

s?igg-;g carete-tnvafa
-

#-F;V

grta

*,

I {
I

:
I

.'.

-jJ rr-, r

!;i " ili- i

r ; 1, '
J*

/4

'tJ4

,r,1 i 7 ,(,
- - .i*' ) - - - ::

Jr :

*..i

i-

j "-r*-:*r--:

irj-.r-l\

4F

r,.

l 1 (2. : -i

t?
l

r t la .(ri i l ' t'


jJ 4
-/ )J

-_ - i J - "i: - :

ri

/1i

r^ ,

> i ::

t-

I
rJ )

/-.
v

'J

i.i

-.1,-.1 \ a'j'
.r J )

.'f
sFR dF ..':;i*#:49--;it a ,! ,4' t".

'.:ari+::::.1i1i:itr:

\-

. {'.^',. \\,,---!_--\

!i

Completeazipe cisutele-de-mai ios ordinea

te=#lf;6EIilluirffi