Sunteți pe pagina 1din 51

GRILE nr 1 1.

Existenta finantelor,a relatiilor financiare este legata de: a) Aparitia bunurilor si a unor structuri statale; b) Aparitia statului si a unei marfi cu rol de echivalent universal; c) Existenta relatiilor marfa-bani-marfa si de faptul ca acestea devin predominante fara o legatura directa cu existenta si functionarea unor structuri statale; d) Existenta statului ,a folosirii banilor si a formelor valorice in repartizarea prosdusului intern brut; e) Formarea statelor centralizate unitare si de dezvoltarea comertului dintre tari.

2. Termernul de asigurari de bunuri ,persoane,raspundere civila se refera la: a) Relatii care exprima un transfer de resurse banesti fara echivalent si cu titlu nerambursabil; b) Relatii care exprima un imprumut de resurse banesti pe o perioada determinata si este purtator de dobanda; c) Relatii care apar in procesul formarii repartizarii fondurilor de resurse banesti la dispozitia interprinderii; d) Relatii care exprima numai un transfer facultativ de resurse banesti; e) Relatii care exprima un transfer obligtoriu sau facultativ de resurse banesti,in schimbul unei contraprestatii care depinde de producerea unui fenomen aleatoriu.

3. Care dintre caracteristicile urmatoare este proprie bunurilor si serviciilor publice: a. Consumul lor este concurential; b. Accesul la ele este dependent de plata pretului solicitat de furnizor; c. Sunt oferite pe piata numai de sect privat; d. Oferta bunurilor si serv publice este indivizibila;

e. Sunt oferite pe piata si de sectorul privat si de sectorul public;

4. Relatiile de repartitie care exprima un transfer de resurse banesti fara contraprestatie si cu titlu nerambursabil sunt: a. Rel financiare prin care se constituie toate fondurile(centralizate sau descentralizate) din economie; b. Relatii financiare manifestate numai in leg cu formarea fond banesti ale interprinzatorilor privati; c. Relatii financiare,respectiv finante; d. Rel financiare manifestate in leg cu formarea si repartizarea fonduilor centralizate numai pt sfera nemateriala si a serviciilor; e. Rel financiare clasice aparute in leg cu formarea si repartizarea fondurilor bugetare sau a altor fonduri publice. 5. Relatiile care exprima un transfer de resurse cu titlu obligatoriu sau benevol,in scopul obtinerii unei contraprestatiibanesti care depinde de producerea unui fenomen ,eveniment,risc cu caracter aleatoriu sunt: a. Rel financiare clasice sau propriu zise; b. Relatii financiare care apar numai in procesul constituirii si repartizarii fondurilor de asigurari sociale; c. Rel care apar numai in proc constiturii si repartizarii fondurilor de asigurari de bunuri; d. Rel care apar numai in procesul constituirii si repartizarii fondurilor de asigurari de asigurari de bunuri,de persoane,de raspundere civila,de asigurari sociale; e. Rel care apar numai in procesul constiturii si repartizarii fondurilor de asigurari de pers. 6. Sfera finantelor cuprinde:

a. Toate categoriile de relatii care le exclud pe cele de transfer de valoare; b. Relatiile privind si transferul de valoare si schimbul valorilor; c. In afara relatiilor banesti,pe cele de schimb; d. Relatiile presupunand transferul de valoare,fara schimbarea formei valorii; e. Dintre rel banesti,numai pe cele de schimbare a formelor valorii.

7. Primele elemente de finante au aprut: a. La apogeul oranduirii sclavagiste; b. Odata cu formarea armatelor permanente in oranduirea sclavagista; c. Odata cu formarea statelor centrlizate unitare in oranduirea feudala; d. La punctul de trecere dintre oranduirea gentilica si oranduirea sclavistica; e. In perioada de trecere de la oranduirea sclavistica la oranduirea feudala;

8. Trasaturile finantelor publice sunt: 1. Satisfac nevoile colective; 2. Sistem de principii si legi; 3. Sistem de institutii publice si private; 4. Asigura constituirea si utilizarea resurselor financiare publice; 5. Asigura numai dezvoltarea economica. a. 2,3 b. 2,5 c. 5 d. 3,5 e. 1,4

9. Finantele publice au o serie de trasaturi. Identificati-o pe cea incorecta: a. Reprezinta relatii banesti cu schimbarea formelor valorii; b. Presupun transferul valorii de la agentii economice catre stat si invers; c. Au ca efect redistribuirea veniturilor in societate; d. Au doua functii principale:repartitia si controlul; e. Sunt o premisa a productiei de bunuri publice;

10.Numai un raspuns este corect: a. Aparitia fin publice este legata numai de dezv mijloacelor de productie; b. Statul nu cheltuie resurse financiare in scopul apararii persoanei si bunurilor sale; c. Statul jandarm agreeaza ideea deficitului bugetar urmarind cresterea acestuia; d. Statul providenta nu intervine in vreun fel in economie; e. In prezent majoritatea statelor lumii se implica in economie;

GRILE NR2 1.Controlul financiar se efectueaza: a. Numai la institutiile private; b. Numai la impozitul pe salariu c. Numai in faza consumului d. Numai in trecerea granitelor e. In domeniul productiei ,repartitiei,schimbului si consumului.

2.Sunt fct ale finantelor publice: a. Stabilitatea financiar-monetara si facultativitatea imprumuturilor b. Repartitia si controlul c. Facultativitatea imprumuturilor si autonomia locala d. Obligativitatea formelor de asigurare si creditare e. Autonomia locala si stabilitatea legislativa

3.Constituirea fondurilor publice se realizeaza prin intermediul functiei de repartitie a finantelor in: a. Proc distribuirii PIB intre pers juridice si stat b. Proc distribuirii si redistribuirii PIB intre pers juridice si fizice,pe de o parte ,si stat,pe alta parte c. Proc redistribuirii PIB intre interprinzatori privati si pers juridice,pe de o parte,si stat pe de alta parte d. Proc distribuirii PIB intre interprinzatorii privati din sfera prouctiei materiale si stat. e. Procesul distribuirii PIB intre regiile autonome si stat si redistribuirii PIB intre interprinzatorii privati si stat. 4.Functiile publice isi indeplinesc misiunea lor sociala cu ajutorul: a. Unitatilor in care se creeaza resurse financiare din care se varsa o parte la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale de stat. b. Rezultatelor favorabile de care beneficiaza societatea utilizand fondurile banesti constituite in economie c. Functiilor acestora,respectiv prin functia de repartitie si functia de control; d. Activitatii desfasurate de salariatii aparatului financiar al statului e. Masurilor luate de organle fiscale pentru utilizarea eficienta a banului public. 5.Constituie scop al finantelor publice

a. Facilitati pentru interprinderile private b. Incasarea impozitelor si taxelor c. Facilitati pentru anumite grupuri sociale d. Infiintarea de institutii publice e. Conditii demne de viata pt pop

6.Functia de control a finantelor publice a. Este o fct temporara b. Este cu aplicare obligatorie lunara c. Se exercita numai de Guvern d. Se exercita numai in Primarii e. Se exercita in toate domeniile economiei

7.Functia de repartitie a fin pub 1. Se manifesta in sfera consumului 2. Se manifesta in sfera schimbului 3. Se manifesta la agentii economici privati 4. Se manifesta in sfera productiei 5. Se manifesta numai in domeniul repartitiei

8.Functiile finantelor publice sunt a. De reglare si autocontrol b. De distribuire si redistribuire c. De verificare trimestriala d. De redistribuire si autocontrol

e. De repartitie si control 9.Scopul controlului este a. Sa creasca cheltuielile posibile b. Sa reduca impozitul pe profit c. Sa creasca datoria publica d. Sa verifice cheltuirea banului public e. Sa creasca accizele 10.Comprativ cu functia de repartitie,functia de control a finantelor publice a. Are o arie mai mare de aplicare b. Are o arie mai mica de aplicare c. Ambele au aceeasi arie de aplicare d. Este mai putin importanta e. Nu se efectueaza prin leu

Grile 3 1.La constituirea fondurilor publice contributia principala o are /au : a. Impozitul pe profit b. Avutia nationala c. Imprumuturile externe d. Taxele vamale e. PIB 2.Care dintre urmatoarele elemente nu au caracter de parghii economicofinanciare 1. Impozitele si taxele 2. Subventiile acordate de autoritatile publice 3. Stabilirea de catre autoritatile publice de preturi si tarife

4. Reglementarea regimului valutar 5. Cursul valutar Dintre variantele de mai jos,alegeti rasp corect: a) 1,2,3,4,5 b) 1,2,5 c)1,2,4,5 d)1,2 e)3,4 3.De la constituirea fondurilor publice sunt excluse: a. Regiile autonome si societatile cu capital de stat b. Societatile comerciale cu capital privat sau mixt c. Org cooperatiste si asociatiile cu scop lucrativ d. Inst publice si unitatile din subordinea acestora e. Activitatea specifica cultelor religioase 4.Mecanismul economic indeplineste functia de a. Productie b. Comanda unitara a economiei c. Incasare a imprumuturilor acordate de stat d. Conducere a activitatii interprinzatorilor privati e. Conducere si reglare a proceselor economice in functie de interesele economiei nationale 5.Nu constituie metoda administrativa si de conducere in domeniul finantelor: a. Prognozele economico-financiare b. Programele economico-financiare c. Strategiile economico-financiare d. Asieta accizelor la carburanti e. Previziunile economico-financiare 6.Sistemul financiar public nu cuprinde: a. Bugetul asigurarilor sociale de stat b. Creditul acordat de bancile de stat c. Finantele regiilor autonome

d. Finantele companiilor nationale e. Finantele interprinzatorilor privati

7.Nu se individualizeaza relatiile financiare in functie de: a. Destinatia fondurilor b. Locul de constituie a fondurilor c. Metodele folosite in mobilizarea si repartizarea fondurilor d. Partidele politice e. Beneficiarii resurselor financiare publice 8.Cu ajutorul parghiilor economice nu se influenteaza: a. Schimbul b. Productia c. Consumul interprinzatorilor d. Consumul populatiei e. Cresterea patrimoniului cultelor 9.Sistemul financiar nu este un sistem de: a. Institutii publice b. Relatii economice c. Taxe consulare d. Fonduri financiare e. Planuri financiare 10.Nu se regasesc ca fonduri la nivel central: a. Bugetul de stat b. Bugetul asigurarilor sociale de stat c. Fondurile municipiilor d. Fondurile de creditare e. Fondurile asigurarilor de bunuri,persoane,raspundere civila.

Grile 4 1.Parlamentul are sarcina: a. Aplicarii legilor in practica economica b. Aprobarii legilor in domeniul finantelor publice c. aprovizionarii agentilor economici d. Aprobarii planurilor de invatamant e. Aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al primariilor comunale 2.Guvernul are sarcina: a. Aprobarii bugetului Camerei Deputatilor b. Aprobarii Senatului c. Aprobarii bugetului Trezoreriei Statului d. Aprobarii bugetului BNR e. Elaborarii proiectului bugetului de stat 3.Curtea de Conturi are drept atributii: a. Controlul resurselor banesti ale agentilor economici privati b. Controlul resurselor banesti ale pop c. Controlul resurselor banesti ale liber profesionistilor d. Controlul administrarii patrimoniului public si privat al statului e. Controlul resurselor banesti ale asociatiilor de tip familial 4.Ministerul Finantelor Publice nu are drept atributii: a. Fundamentarea imprumuturilor necesare acoperirii deficitului bugetar b. Avizarea deschiderii de credite bugetare pentru simularea productiei de export

c. Elaborarea metodologiei de intocmire a proiectului bugetului de stat d. Monotorizarea cheltuielilor de personal de la institutiile publice e. Aprobarea bilantului contabil al unei societati cu capital integral privat 5.Parlamentul nu are drept atributii: a. Aprobarea legilor bugetare anuale b. Aprobarea legii finantelor publice c. Aprobarea legii finantelor publice locale d. Aprobarea legii contabilitatii e. Aprobarea planului de investitii la primariile orasenesti

6.Politica financiara nu actioneaza in domeniul: a. Schimbului b. Productiei c. Repartitiei d. Consumului e. Schimbului de informatii 7.Nu sunt obiecte economico-sociale ale politicii interne: a. Ritmul cresterii economice b. Dinamica somajului c. Indicele preturilor si tarifelor d. Balanta de plati externe e. Proportiile si orientarea investitiilor brute 8.In domeniul resurselor financiare publice politica statului nu cuprinde :

a. Metodele de constituire a resurselor financiare publice b. Sursele de constituire a resurselor financiare publice c. Cuantumul resurselor necesare statului d. Destinatia,utilizarea resurselor e. Obiectivele instrumentelor fiscale la mobilizarea resurselor financiare publice 9.Planificarea financiara presupune: a. Lipsa reglementarii fondurilor in economie b. Planul directiva ca intrument al conducerii economiei c. Lipsa conexiunilor economiei nationale cu economia mondiala d. Programele guvernamentale de dezvoltare economica au un caracter orientativ e. Programele de dezvoltare economica nu sunt insotite de bugete. 10.Numai una din afirmatiile de mai jos este adevarata: a. Politica financiara nu are nici o legatura cu politica generala a statului b. Politica financiara este complet dependenta de politica generala a statului c. Plitica financiara include si politica generala a statului d. Politica financiara are o independenta relativa fata de politica generala a statului e. Politica financiara este identica cu politica social economica

Lucrare de verificare nr 5

5.1.Cheltuielile publice inglobeaza: 1. cheltuielile colectivitatilor locale 2. cheltuielile effectuate de administratia central de stat 3. cheltuielile finantate din fondul asigurarilor sociale de stat 4. cheltuielile populatiei 5. impozitele si taxele platite de agentii economici a) 1,2,3,4 b) 2,4,5 c) 1,3,4,5 d) 1,2,3 e) 1,2,4

5.2. Subventiile sunt considerate: 1. cheltuieli curente 2. cheltuieli de capital 3. cheltuieli de transfer 4. consum definitive de produs intern brut 5. avansare de produs intern brut a) 1,3,4 b) 2,3 c) 2,5 d) 2,4 e) 3,5

5.3. Cheltuielile virtual, conform clasificatiei financiare, reprezinta: a) cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii b) cheltuieli care nu se reflecta in contabilitatea nationala c) sunt pseudo-cheltuieli, fiind de fapt, cheltuieli ale statului d) sunt cheltuieli efectuate pentru constituirea de resurse strategice e) sunt cheltuieli cu majorarile de salarii

5.4. Cheltuielile publice exprima:

a) relatii economic-sociale in forma baneasca in contextual repartizarii fondurilor publice pe destinatii ce reflecta obiectivele de politica ale statului b) cheltuielile efectuate de stat pentru refacerea imaginii sale in strainatate c) in toate cazurile exprima un consum definitive de produs intern brut d) in toate cazurile exprima o avansare de consum intern brut e) totalitatea cheltuielilor care se efectueaza la nivelul unui stat.

5.5. Clasificarea functionala a cheltuielilor publice grupeaza cheltuielile dupa: a) criteriul administrative(al institutiilor) b) destinatia lor c) dupa momentul in care se efectueaza d) dupa natura si efectul lor economic e) atat in fucntie de destinatia lor, cat si in functie de natura si efectul lor economic.

5.6. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt impartite dupa clasificatia economica: a) cheltuielile temporare b) cheltuielile material c) cheltuielile de personal d) transferurile e) cheltuielile de capital.

5.7. Care dintre indicatorii de analiza a cheltuielilor publice exprima amploarea reactiei cheltuielilor publice la modificarea PIB ? a) indicatorul privind corespondenta dintre cresterea cheltuielilor publice si cresterea PIB-ului b) ponderea cheltuielilor publice in PIB c) cresterea reala a cheltuielilor publice d) indicatorul elasticitatii cheltuielilor publice fata de PIB

e) structura cheltuielilor publice.

5.8. Nu sunt cheltuieli conform clasificatiei functionale : a) cheltuielile pentru mediu b) cheltuielile pentru invatamant c) cheltuielile pentru sanatate d) cheltuielile de personal e) cheltuielile pentru cercetare. 5.9. Nu sunt cheltuieli conform clasificatiei economice: a) cheltuielile pentru bunuri si servicii b) dobanzile aferente datoriei publice c) cheltuielile pentru agricultura d) rezervele e) subventiile. 5.10. Sunt cheltuieli virtuale: a) cheltuielile pentru actiuni economice b) cheltuielile pentru mediu c) cheltuielile pentru cercetare stiintifica d) cheltuielile pentru invatamant e) garantiile constituite de stat la imprumuturile contractate de unitatile sale.

Lucrare de verificare 6

6.1. Precizati care sunt principalele surse de finantare specific sistemului public de sanatate: 1) bugetele locale 2) bugetele fondurilor special 3) fondul de asigurari sociale de sanatate 4) bugetul trezoreriei statului 5) bugetul de stat. a) 1,2,3,5 b) 1,2,5 c) 2,3,5 d) 3,5 e) 1,2,3,4

6.2. In domeniul educatiei nu se finanteaza: a) colegiile si universitatile b) institutele postuniversitare c) scoli primare, generale, licee d) activitati privind protectia persoanei e) institute de cercetare fundamental.

6.3. In domeniul sanatatii se finanteaza: a) unitati profilactice b) unitati de ocrotire a persoanei c) spitale d) clinici e) unitati antiepidemice.

6.4. Cheluielile cu asistenta sociala nu cuprind ajutoarele pentru : a) persoanele cu dizabilitati familiile cu multi copii b) familiile cu multi copii c) plasamentul copiilor d) persoane ce urmeaza o forma cu invatamant special e) batranilor si invalizilor

6.5. Protectia sociala este un ansamblu de masuri initiate de : a) populatia scolara b) cadrele didactice c) unitatile de invatamant superior d) scolile profesionale si licee e) de stat.

6.6. Nu sunt masuri de protective sociala: a) ajutorul de somaj b) subventionarea unor produse si servicii destinate populatiei c) oferirea de noi locuri de munca d) oferirea de locuinte in mediul rural e) compensatii banesti acordate persoanelor cu venituri fixe pentru cresterea preturilor la produse considerate vitale pentru populatie.

6.7. Nu se finanteaza cheltuielile isntitutiilor pentru cultura, culte, arta, din: a) fonduri externe nerambursabile b) din venituri proprii si alocatii de la buget c) fondul scolilor sportive

d) bugetul de stat e) credite externe rambursabile.

6.8. Prin sursele de finantare a cheltuielilor publice pentru sanatate nu se regasesc: a) taxele sau tarifele suportate de populatie b) bugetul de stat c) fondurile publice de asistenta sociala d) fondul national unic de asigurari de sanatate e) resurse externe rambursabile si nerambursabile.

6.9. Numai una din afirmatiile urmatoare este adevarata: a) ajutorul de somaj este o forma de sustinere materiala a celor ramasi temporar fara lucru b) ajutorul de somaj este o forma de sustinere a persoanelor cu dizabilitati c) alocatia de somaj se acorda saalriatilor someri nou veniti pe piata fortei de munca d) prestatiile active presupun acordarea de alocatii, indemnizatii pentru someri e) prestatiile passive conduc la crearea de noi locuri de munca

6.10. In rolul economic al cheltuielilor pentru actiuni social-culturale nu se regaseste: a) asistenta medicala a indivizilor b) cresterea calificarii profesionale c) educatia si instructia tienrilor si copiilor d) scaderea nivelului artistic, cultural, de civilizatie e) asigurarea unui system de protective sociala.

GRILA 7 7.1 Indicatorul Dezvoltarii Umane se determina ca medie aritmetica a trei indici: 1) indicele gradului de alfabetizare; 2)indicele sperantei de viata; 3)indicele produsului intern brut per locuitor la paritatea puterii de cumparare; 4) indicele nivelului de educatie; 5) indicele gradului de cuprindere in invatamant. a) 1, 2, 3; b)1,4,5; c)2, 3, 5; d)1,3,5; e)2,3,4

7. 2 Este adevarat: a) IDU se masoara cu ajutorul a 7 indici; b) IDU este un indicator complet al dezvoltarii umane; c) IDU se masoara in fiecare tara trimestrial; d) IDU stabileste locul fiecarei tari in ierarhia mondiala; e) IDU reflecta care componenta trebuie exclusa.

7.3 Nu este adevarat: a) PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumparare este intre 100 si 60 000$; b) speranta de viata este cuprinsa intre 25 si 85ani; c) gradul de alfabetizare este cuprins intre 0 si 100%; d) gradul de cuprindere in invatamant esre cuprins intre 0 si 100%;

e) PIB pe loc la paritatea puterii de cumparare este intree 100 si 40 000$.

7.4 IDU se determina conform metodologiei: a) uniunii europene; b) organizatiei mondiale a comertului; c) acordului generat pentru tarife si comert; d)programului natiunilor unite pentru dezvoltare; e) bancii mondiale.

7.5 Este adevarat: a) dezvoltarea umana ingradeste posibilitatile individuale; b) intre dezvoltarea economica si capitalul uman nu este vreo legatura; c) acumularea de cunostinte nu este o conditie a dezvoltarii umane; d) o stare buna a sanatatii nu este o conditie a dezvoltarii umane; e) sa existe acces la resursele necesare unui nivel de trai convenabil

GRILA 8 8.1 Care dintre instrumentele financiare de mai jos nu se folosesc in cazul finantarii activitatilor de protectia mediului? a) transferarea subventiilor b) avansuri rambursabile c) fonduri in custodie d) conversia datoriei externe

e) transferarea taxelor

8.2 Pentru actiuni economice nu se regasesc printre subventii: a)subventii pentru tirajele suplimentare ale manualelor b) subventii pentru export c) subventii de functionare d) subventii de acoperirea diferentelor de pret e) subventii pentru dobanzi

8.3 Este adevarat : a) investitiile sunt ajutoare financiare acordate sectorului public b) invesstitiile nu se acorda zonelor defavorizate c)avansurile rambursabile nu se acorda in coparticipare d) subventiile la export nu se prezinta sub forma restituirilor de impozite e) subventiile la export nu se prezinta sub forma primei de export.

8.4 Nu este avantaj fiscal: a) reducerea impozitului pe profitul reinvestit b) creditul fiscal intern c) creditul fiscal extern d) creditul bancar e) amortizarea accelerata.

8.5 Nu constituie o forma de finantare a agriculturii:

a)prime pentru achizitii de cereale b) subventii pentru combustibil c) taxe pentru restituire d) acordarea de actiuni la societatile comerciale e) finantarea invatamantului in agricultura

8.6 Nu s-au acordat credite pentru agricultura de catre fondul international pentru dezvoltare agricola pentru: a) cresterea competitivitatii produselor alimetare b) credite pentru gospodarii c) finantarea programului pentru sprijinirea producatorilor agricoli la achizitionarea de utilaje noi d) finantarea dotarii si amenajarii laboratoarelor de distilare a produselor agricole e) cresterea competitivitatii trasportului produselor agricole

8.7 Cheltuielile publice pentru mediu suportate de la buget nu cuprinde: a) investitii de mediu b) avantaje fiscale c) finantarea cercetarii stiintifice in domeniul mediului d) finantarea produselor chimice poluante e) subventii pentru agentii economici care se implica in protectia mediului.

8.8 Cheltuielile pentru protectia mediul nu sunt finantate din: a) fonduri speciale b) de la bugetul de stat c) din fondurile egentilor economici

d) din credite externe de la Banca Reglementelor Internationale e) din credite externe de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

8.9 Costurile de mediu nu cuprind: a)cheltuieli pentru neutralizarea actiunii poluante a unor factori de productie b) cheltuieli cu expertizele privind gradul de toxicitate c) cheltuieli cu expertizele medico-legale in caz de accident pe un santier d) cheltuieli privind amenzile pentru depasirea gradului de poluare admis e) cheltuieli de durabilitate sau de conservare.

8.10 Instrumentele pentru aplicarea politicii de stimulare economicofinanciara nu cuprinde: a)subsidiile si impozitele b) taxele si penalitatile c)scutirile de impozite pentru investitii d)scutirile pentru activitati de protectia mediului e) drepturile nenegociabile de poluare

GRILA 9
9.1 Resursele alocate doemniului aprarii nu servesc la: a) participarea la diferite aliante militare

b) mentinerea de baze militare pe teritorii straine c) ajutoare militare acordate altor tari d) intretinerea si functionarea bazelor militare straine e) inlaturarea efectelor razboaielor

9.2 Sursele de finantare a cheltuielilor publice pentru aparare nu cuprind: a) venituri proprii realizate din activitati specifice b) donatii c) ajutoare financiare externe d) ajutoare financiare rambursabile e) credite externe

9.3 Cheltuielile curente pentru domeniul apararii nu cuprind: a) cheltuieli pentru bunuri si servicii b) cheltuieli pentru pensii c) cheltuieli pentru echipament si hrana d) cheltuieli pentru procurarea tehnicii militare e) cheltuieli pentru instruire efectiva

9.4 Nu sunt cheltuieli indirecte pentu aparare: a) despagubiri de razboi datorate de tarile invinse celor invingatoare b) plasa pensiilor cuvenite orfanilor de razboi c) intretinerea fortelor armate in tara d) plata pensiilor cuvenite invalizilor de razboi e) plati in contul datoriei publice contractate pentru inzestrarea armatei 9.5 Este adevarat: a) accesul populatiei la serviciul public de aparare este conditionat de plata impozitelor si taxelor

b) accesul agentilor economici la serviciul public de aprare este conditionat de plata impozitelor si taxelor c)accesul populatiei la serviciul public de aparare este conditionat de plata unor tarife speciale d)accesul populatiei la serviciul public de aparare nu este conditionat de plata impozitelor si tazelor e)accesul serviciului public de aparare este conditionat de efectuarea unor prestatii in folosul comunitatii

9.6 Programele propuse pentru finantarea domeniul aprarii nu cuprinde: a) instruirea trupelor b) reconversia fortei de munca c) participarea la operatiuni de cooperare internationala d) consolidarea sistemului de planificare multianuala a resurselor e) garantarea sigurantei cetatenilor, respectarea si protejarea drepturilor acestora.

9.7 Sistemul national de ordine publica nu cuprinde si : a) institutiile cu atributii in domeniul ordinii publice b) actele normative ce reglemeteaza domeniul ordinii publice c) fortele si resursele create special pentru acest domeniu d) fortele si resursele jandarmeriei e) fortele si resursele armatei

9.8 Cuantumul cheltuielilor pentru ordine publica nu este conditionat de: a) cresterea infracsionalitatii b) cresterea terorismului c) tensiunile sociale si coruptia d) cresterea analfanetismului e)marimea unitatilor si a structurilor specifice.

9.9 Nu se cuprind in cheltuielile functionale pentru ordine publica: a) paza si supravegherea frontierei b) politia c) jandarmeria d) creditele externe e) protectia civila si protectia contra incendiilor 9.10 Cheltuielile pentru salarii si solde sunt cheltuieli: a) de capital b)functionale c) curente d) caractestice ONU e) caracteristice Uniunii Europene

GRILA 10 10.1 Care venit este gresit precizat? Veniturile bugetelor locale in Romania cuprind: a)veniturile obtinute din vanzarea unor bunuri b) sumele incasate din valorificarea bunurilor confiscate c) transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat d) incasari in impozite si taxe e) incasarea TVA de la institutiile publice din raza teritoriala

10.2 In cadrul veniturilor nefiscale se cuprind: a) taxele de metrologie, taxele consulare, taxele vamale, impozitul pe venitul agricol b) venituri din amenzi, taxele consulare, taxele de metrologie, venituri din aplicarea prescrptiei extinctive

c) penalitatile si majorarile pentru veniturile nevarsate la termen, taxa asupra mijloacelor de transport, impozitul pe spectacole, taxele vamale d) impozitul de profit, impozitul pe salarii, veniturile din amenzi, taxa pe valoare adaugata e) impozitul pe spectacole, taxa asupra mijloacelor de transport, taxele de metrologie, taxa pentru reconstructia drumurilor.

10.3 Resursele financiare publice nu includ: a) resursele administratiei publice centrale b)resursele administratiei publice locale c)resursele populatiei d) resursele intreprinderilor publice e) resursele asigurarilor sociale de stat

10.4 Dupa regularitatea cu care se incaseaza la buget , resursele financiare se impart in: a) resurse ordinare si resurse extraordinare b) resurse ordinare si resurse curente c) resurse extraordinare si resurse incidentale d) venituri fiscale si venituri nefiscale e) venituri fiscale si resurse curente 10.5 Care dintre urmatoarele madalitati de constituire a rasurselor financiare publice au ca efect imediat aparitia inflatiei: a) prelevarile fiscale b) imprumuturile pe termen scurt c) imprumuturile pe termen mediu d) imptrumuturile pe termen lung e) finantarea prin emisiune monetara fara acoperire

10.6 Veniturile nefiscale au o pondere mai redusa deoarece: a) cotele de impunere care se aplica la masa impozabila aferenta acestor venituri sunt mai mici b) apar numai in tarile in curs de dezvoltare c) sunt venituri extraordinare d) sfera de cuprindere a sectorului public este limitata e) aceste venituri nu se redistribuie catre populatie

10.7 Principala categorie de resurse publice o constituie: a)veniturile intreprinderilor de stat b) impozitele si taxele c) imprumuturile externe d)imprumuturile interne e) contributiile benevole ale agentilor economici la formarea anumitor fonduri

10.8 Resursele extraordinare sunt: a)impozitul pe profit b) taza pe valoare adaugata c) emisiunea baneasca fara acoperire d)taxele vamale e) impozitul pe salariu

10.9 Nu sunt resurse de provenienta externa: a) dabanzile percepute pentru creditele externe acordate b) ajutoarele financiare primite din strainatate c)donatii primite din strainatate d) imprumuturi de stat conractate de la guvernele altor state e) venituri de la institutiile publice

10.10 Indicatorul privind elasticitatea cresterii cheltuielilor comparativ cu cresterea PIB-ului este un indicator: a)de nivel b) de structura c)specific datoriei publice d) de dinamica e) specific resurselor publice

11.1 Impozitele: A)sunt datorate in valoare absoluta in cuantum egal de catre toti contribuabilii b)reprezinta cheltuieli pt stat c)au un character facultative pt toti contribuabilii d)sunt achitate numai de persoanele juridice e)au un character nerambursabil

11.2 Care principiu al impunerii urmarea ac sistemul fiscal sa asigure incasarea impozitelor cu minimul de cheltuieli sis a fie cat mai putin apasator pt contribuabili: a)principiul justitiei impunerii b) principiul comoditatii impunerii c)principiul certitudinii impuneruu d)prinicipiul randamentului financiar e)principiul administrative

11.3 Numai una dintre afirmatiile de ami jos este cea adevarata: a)majorarea impozitelor este intodeauna o masura popular b)imprumuturile nu antreneaza cheltuieli suplimentare c) imprumuturile publice afecteaza insusi capitalul national iar impozitele diminueaza numai veniturile acesteia d)imprumuturile de stat ofera detinatorilor de resurse banesti un plasament nesigur si costisitor e) prin imprumuturile de stat se poate procura resurse mai greu decat pe calea impozitelor directe

11.4 La nivelul unui stat taya fiscalitatii(presiunea fiscal) esyte data de: a)ponderea veniturilor fiscal PIB b)ponderea veniturilor fiscal in totalul veniturilor bugetare c)ponderea veniturilor publice in PIB d) cota medie a impozitelor directe e) ponderea veniturilor fiscal in cheltuielile publice

11.5 Rolul impozitelor pe plan financiar se refera la: a) folosirea impozitelor ca instrumente ca mijloc de interventie in activitatea economica b) sistemul fiscal trebuie sa asigure prelevarea impozitelor cu minimul de cheltuieli c) procurarea resurselor financiare publice necesare acoperirii cheltuielilor publice d) reddistribuirea unei parti importante din PIB intre grupurile sociale si indivizi intre pers fizice si juridice e) dreptatea sociala in materie de impozite

11.6 Randamentul fiscal al impozitelor presupune: a) stabilitatea sarcinii fiscal in functie de puterea contributive b)marimea impozitelor datorate sa fie certa si termenele modalitatea si locuil de plata clar stabilite c)Impozitele sa fie percepute la termente convenabile pt cotribuabili d.sa nu existe posibilitatea de sustragere de la impunere a unei aprti de materie impozabila e) impunerea sa fie generala-sa cuprinda toate categoriile sociale

11.7 Presiunea fiscal: a) un impozit direct b)un impozit indirect c)in indicator de dinamica a cheltuielilor publice d) un indicator de nivel e) cotele progressive simple sunt mai costisitoare pt contribuabili decat cotele progressive compuse

11.8 Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la cotele procentuale progressive este falsa: a)cresc pe marimea obiectivului impozabil b)pot fi cote progressive simple c)pot fi cote regressive d)pot fi cote progressive compuse e) cotele progressive simple sunt mai costisitoare pt contribuabil decat cotele progressive xcompuse 11.9 Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata: a)Impozitele si taxele reprezinta venituri bugetare b)Impozitele si taxele reprezinta prelevari cu titlu definitive si nerambursabil c)pe baza impozitelor si a taxelor percepute statul poate efectua cheltuielile sale d)impozitele si taxele pot fi introduce numai de organelle de stat central e) impozitele si taxele sunt reglementate prin lege

11.10 Printre elementele impozitului se numar: a) obiectul impozabil b)subiectul impunerii c)incasatorul d)unitatea de impunere e)asieta

12.1 Precizati care din afirmatii referitoare la impozitele directe este falsa: a)sunt impozite nominale b)la stabilirea lor se au in vedere o serie de factori de natura sociala c)suportatorul este consumatorul final d)sunt impozite reale si personale. 12.2 Una din afirmatiile de mai jos nu este corecta: a)impozitele reale sunt impozite pe cheltuieli b)impozitele directe sunt venituri fiscale c)impozitul pe venit este un venit fiscal d)impozitul pe cladiri este un impozit direct

e)taxa asupra mijloacelor de transport auto este un impozit direct 12.3 In ultimii 20 de ani impozitarea profitului in Romania nu s-a effectual: a)in sume fice b)cu o cota proportional de 38% c) cu o cota proportional de 25% d)cu cotele de 30% si 45% e)cu cota unica de 16% 12.4 Referitor la impozitele reale este adevarat: a)tin cont de situatiile contribuabilului b)sunt nominative si au character regresiv c)asieta este asemanarea cu cea utilizata la impozitul pe venituri din pensii d)au termene de plata aleatorii e)se determina pe baza venitului net 12.5 Pentru impozitarea veniturilor persoanelor fizice se considera: a)suprafata desfasurata a locuintei b)veniturile unor membrii ai familiei c)varsta si preocuparile sociale d)veniturile realizate pe fiecare persoana fizica e)numarul de autoturisme obtinut 12.6 In legatura cu impozitele personale nu sunt adevarate: a)cuprind impozite pe avere b)au in vedere situatia personala a contribuabilului c)cuprind impozite pe venit d)cuprind impozitul pe dividend e)se stabilesc in legatura cu bunurile

12.7 In legatura cu impozitele directe nu este adevarat: a)au, de regula, character regresiv b)termenele de plata sunt prestabilite c)au aparut inaintea taxelor vamale d)au character nominative e)respecta echitatea fiscal in mai mare masura decat impozitele indirect 12.8 Referitor la impozitul pe profit nu este adevarat: a)este un impozit pe venitul unor categorii de intreprinzatori b)este un impozit pe cheltuieli c)este un venit fiscal d)este un impozit cuvenit bugetului de stat e)se calculeaza, de regula, in cote proportionale 12.9 La impozitarea salariului se au in vedere: a)situatia personala a salariatului

b)numarul de proprietati c)obligatoriu sporul de toxicitate d)numarul de luni lucrate intr-un an e)numarul anilor de scolarizare 12.10 Referitor la impozitul pe profit nu este adevarat: a)cheltuielile deductibile se adauga la baza de calcul b)cheltuielile nedeductibile sunt prevazute de lege c)este permisa deducerea cheltuielilor aferente veniturilor realizate d)este permisa deducerea unor sponsorizari in limitele legii e)se plateste la termene stabilite prin lege

Grile 13 13.1 Preferinta pentru impozitele indirecte , ca alternativa de finantare a chetuililor publice , se pot explica prin : a)perioada lunga de timp din momentul institurii si aplicarii b)perioada scurta de timp din momentul instruirii si aplicarii , inexistenta chetuielilor de asezare , percepere si urmarire; c)perioada scurta de timp din momentul instruirii si aplicarii , chetuieli modice de asezare , precepere si urmarire ; d)caracterul global ; e)imbunatatirea colectarii veniturilor bugetare din impozite directe

13.2 In cadrul impozitelor indirecte nu se includ : a) taxa pe valoare adaugata b)impozitul pe spectacole c)taxa asupra mijloacelor de transport d)accizele e)taxele vamale

13.3 Taxele speciale de consumatie sunt asezate asupra : a)unor produse cu cere neelastica

b)unor produse ce se consuma in cantitati mici c)deverului total al intreprinderilor industriale d)livrarilor de marfuri catre terti e)importului si exportului de marfuri

13.4 Taxa pe valoare adaugata : a) este o taxa parafiscala; b)este un impozit direct c)este un impozit indirect d)se aplica asupra profitului brut e)este un impozit facultativ

13.5 Suportorul efectiv al taxei pe valoarea adaugata este : a)intermediarul b)consumatorul final c)statul d)importatorul e) taranul , pentru bunurile din productia proprie

13.6 Accizele se stabilesc numai pentru : a)produse din tutun b)bauturi fermentate c)carburanti d)alcool etilic e)toate produsele de mai sus

13.7 Produsele energetice pt care nu se datoreaza accize sunt : a) benzina cu plumb b)benzina fara plumb c)gazul de mina d)motorina e)petrolul lampant (kerosen)

13.8Printre alte produse accizabile nu se regasesc: a)Articole din cristal b)cafea verde c)bijuterii din aur sub forma verghetelor d)cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila e) produse de parfumerie

13.9 Taxele vamale sunt: a)impozite pe cifra de afaceri b) impozite de timbru c) taxe de mediu d)impozite indirecte e)impozite directe

13.10 In calitate sa de stat membru al UE , Romania percepe : a) taxe vamale majorate in relatiile comerciale cu statele membre b)taxe vamale mai mici in relatiile comerciale cu statele membre c)taxe vamale retorsiune in relatiile comerciale cu statele membre d)taxe vamale sezoniere in relatiile comerciale cu statele membre e) nu percepe taxe vamaele in relatiile comerciale cu statele membre

14.1 Care din metodele de evitare a dublei impuneri internationale asigura contribubilului cea mai mai mare degrevare fiscala? a)metoda scutirii progresive b)metoda creditarii ordinare c)neexistente unei conventii fiscale d)metoda creditarii toale e)metoda scutirii totale

14.2 Conventia pt evitarea dublei impuneri juridice internationale se aplica : a) impozit pe venit , avere , consum. Instituite de fiecare dintre statele contractante b)numai impozitelor pe venit instituite de fiecare dintre statele contractante; c)numai impozitelor pe avere instituite de fiecare dintre statele contractante; d) TVA-ului si accizelor ; e) impozitelor pe venit si pe avere ,instituite de fiecare dintre statele contractante;

14.3 Nu este o modalitate de evitare a dublei impuneri juridice internationale: a)utilizarea convetiilor fiscale; b)reglementarile interne in materie; c) doctrina fiscala interna si internationala d)calculul regresiv al impozitelor

e) jurisprudenta;

14.4 Nu este o metoda de evitare a dublei impuneri juridice internationale a)creditare totala b)scutirea progresiva c)creditarea obisnuita d)impunerea globala a veniturilor e)scutirea totala

14.5 Impunerea profitului aferent sediului permanent situat in alt stat se realizeaza in: a) statul de provenienta a materiilor prime b) statul de destinatie a dividendelor c)statul de destinatie a comisioanelor e) statul in care se afla sediul central al intreprinzatorului

14.6 In conventiile fiscale nu sunt precizate urmatoarele: a) impozitele vizate b) metode de evitare c)sfera de aplicare d)cotele de impunere a profitului e) criteriul rezidentei

14.7 Conceptiile care se au in vedere la evitarea dublei impuneri juridice internationale sunt: a) teritoriala su mondiala b)impunerea globala si impunerea separata

c) cetatenia si acordul comun al partilor d) impunerea globala si acordul comun al partilor e) teritoriala si impunerea separata 14.8 Numai una din afirmatiile de mai jos este adevarata : a) dividendele se impun majoritar in statul de origine a veniturilor b)comisioanle se impun peste 20% in statul original al veniturilor c)dobanzile se impun peste 20% in statul de origine a veniturilor d)dividendele se impun numai in statul de origine a veniturilor e) comisioanele se impun sub 15%in statul de origine a veniturilor

14.9 Numai una din afirmatiile de mai jos este adevarata : a) degrevarea fiscala este o suma de impozite indirecte b)impozitul in statul de origine nu este obligatoriu c)impozitul in statul de rezidenta se determina numai prin impunerea separata a veniturilor d)conventiile fiscale se refera numai la impozitele directe e) impozitul in statil de rezidenta se determina cumulativ si prin impunerea separata a veniturilor si prin impunerea globala a acestora

14.10 Evitarea dublei impuneri juridice internationale nu se realizeaza prin : a)conevntiile fiscale incheiate b)metoda creditarii obisnuite c)definirea termenilor specifici d)metoda surplusului imobiliar e) metoda scutirii progresive

15.1 Evaziunea fiscala este o metoda de a) stabilirea a impozitelor directe b) evitare a dublei impuneri juridice internationale

c)stabilire a impozitelor indirecte d)crestere a accizelor e)sustragerea de la impunere 15.2 Printre practicile agentilor economici de sustragere de la impunere nu se resaseste : a)evidentierea unor venituri diminuate artificial; b)evidentirea unor cheltuieli majorate arftificial c)dubla inregistrare a facturilor aferente achiziilor d)inregistrari contabie insotite de documente justificative e)calcule gresite , stersaturi , documente deteriorate

15.3 Se apreciaza ca evaziunea fiscala nu poate fi : a) la adapostul legii b)frauduloasa c)intentionata d) in scadere accelerata e)neintentionata

15.4 Nu se regasesc printre cele mai noi modalitati de fraudare a statului: a) trecerea scriptica a opreratiunilor prin mai multe firme b)metoda simularii unor exporturi c)organizarea in acociere a actiunilor frauduloase d)neimplicarea mai multor firme care sa se disperseze in teritoriu e)intocmirea de documente care indeplinesc doar formal cerintele legale

15.5 Nu este factor de influenta a modificarii structurii categoriilor de venituri fiscale care sunt evazionate de la o perioada la alta : a)nivelul cotelor de impunere si modificarea acestor cote; b)acordarea unor facilitati fiscale si alte masuri financiare

c) orientarea controalelor spre zone de risc : TVA impozit pe profit d) modificarea lunara a taxelor consulare e) facilitatile acordate conduc la sustragerea de la plata impozitelor din zona evaziunii licite inspre frauda fiscala

15.6 Care din activitatile urmatoare nu conduc la evaziune fiscala ? a) omiterea inregistrarilor unor documente jutificative b)schimbarea de bunuri fara plata , fara factura c) decuceri false pa baza unor facturi false d) utiizarea regimului facilitatilor in limitele legii e) aplicarea scutirilor intr-o masura mai favorbila decat permite legea

15.7 Ese e mai evazionat impozit in tara noastra: a) impozitul pe mijloacele de transport b)accizele c)taxele vamale d) taxa pe valoarea adaugata e) impozitul pe profit

15.8 Nu este o modalitate de limitare a evaziunii fiscale: a) eliminarea unor paralelisme in exercitarea activitatilor de control b)eliminarea din legislatie a prevederilor favorizante evaziunii fiscale c) stransa corelatie intre cadrul legislativ si realitatea economica d) modificarea trimestriala a asietei TVA-ului; e)infiintarea unor institutii publice cu atributii in cresterea conformarii voluntare a cetatenilor

15.9 Nu este o cauza a evaziunii fiscale:

a) activitatea desfasurata fara aproparea legala b)incalcarea deloberata a legislatiei fiscale c)tergiversarea obligatiilor fiscale corect determinate d) evidenta contabila condusa conform legii contabilitatii e)incoerente si inconsecvente legislative utilizate pt a evaziona

15.10 Numai un raspuns este corect : a) cheltuielile aferente venturiloe se duduc conform legii b)este corecta evidentierea facturilor cu valori reduse fata de cele reala c)de regula, sumele incasate in timpul inspectiei fiscale scad in ritm mai maredecat ritmul incasarilor de TVA d)frecventa mare a erorilor de inregistrare nu influenteaza nivelul TVA-ului datorat e)este corecta evidentierea facturilor referitoare la servicii inexistente

16.1 Operatiune de conversiune a imprumuturilor de stat presupune: a)modificarea termenului de rambursare si inlocuirea vechiului imprumut cu unu imprumut nou a carui scadenta este pe termen lung sau mediu b)modificarea nivelului dobanzii si preschimbarea inscrisurilor vechiului imprumut cu inscrisuri ale unui imprumut nou a carui dobanda este mai redusa c)modificarea nivelului dobanzii si preschimbarea inscrisurilor vechiului imprumut cu inscrisuri ale unui imprumut nou a carui dobanda este mai ridicata d)acordarea unor facilitati creditoriilor , care constau in garantii contra variatiilor monetare e)modificarea modalitatii de rambursare a impumutului contractat de stat

16.2 Statul apeleaza la imprumuturi din necesitati de echilibru bugetar : a) pt finantarea proiectelor de investitii in mediu b)pt echilibrarea bugetului in cazul insuficientei resureselor c)pt a asigura excedente bugetare pt urmatorii ani

d)pt asigurarea echilibrului bugetar nu se apelaza la imprumuturi e) pt finantarea proiectelor de investitii rurale

16.3 Finatarea deficitului bugetului de stat se asigura prin : 1) contributia benevola a populatiei 2)donatii primite din partea FMI 3)imprumuturi de stat 4)disponibilitati aflate temporar in contul general al trezoreriei statului 5) transferuri din bugetele locale a)5 b)2,3 c)2,3,4 d)1,4 e)3,4

16.4 Cand un consortiu bancar cumpara efectiv titluri de stat , castigul bancar este dat de : a) valoarea bursiera a inscrisurilor plasate pe piata b) comisionul bancar aplicat asupra valorii nominale c)maremea sumelor ce alimenteaza bugetul prin subscriptie publica d)diferenta dintre cursul la care obligatiunile sunt vandute catre populatie si cursul la care au fost cumparate de la stat e) valoarea comisionului corectata cu procentul in care titlurile sunt plasate pe piata

16.5 Spre deosebire de impozite , imprumuturile de stat : 1) aucaracter obligatoriu 2) presupun o contraprestatie 3)nu sunt rambursabile 4)sunt facultative 5) nu sunt purtatoare de dobanda a)1,3,4 b)1,3 c)2,4 d)3,4,5 e)1,2,4

16.6 Numai unu dintre afirmatiile de mai jos este adevarata :

a)termenul de rembursare este data la care se ramburseaza numai dobanda b)dobanda este marimea creantei pe care creditorul o are de incasat de la stat c)valoarea nominala este pretul pe care statul il plateste creditorilor sai pt folosirea sumei imprumutate d)obligatile sau titlurile de renta sunt inscrisuri specifice imprumuturilor pe tremen mediu si lung e) valoarea reala este suma inscrisa pe titlul unui imprumut de stat

16.7 Operatiunea de consolidare a imprumuturilor de stat presupune : a)modificarea termenului de ramburs are si inlocuirea vechiului imprumut cu un nou imprumut al carui scadenta este pe termen mediu sau lung b)modificarea nivelului dobanzii si preschimbarea inscisurilor vechiului imprumut cu inscrisuri ale unui imprumut nou a carui dobanda este mai redusa c)modificarea nivelului dobanzii si preschimbarea inscisurilor vechiului imprumut cu inscrisuri ale unui imprumut nou a carui dobanda este mai ridicata d)acordarea creditorilor unor facilitati care constau in garantii contra variatiilor monetare e)modificarea modalitatii de rambursare a imprumutului contractat de stat

16.8 Imprumuturile externe sunt: a) venituri ale bancilor externe creditoare b) metode de colectare a excedentelor bugetare c) garantii acordate de stat pt imprumuturi interne d)suma totala a datoriilor unui stat e)o form a exportului de capital pt institutiile creditoare

16.9 Imprumuturile de stat se deosebesc de impozite deoarece: a)imprumuturile presupun contraprestatii pt sumele colectate , in timp ce impozitele sunt fara cintraprestatie directa b)impozitele au uncarcater rambursabil , prin intermediul serviciilor publice

c)imprumuturile de stat nu au un caracter rembursabil , ci sunt obligatorii ca in cazul impozitelor d)imprumuturile de stat nu au caracter rembursabil , ci sunt perpetue , in timp ce impozitele se ramburseaza prin intermediul serviciilor publice frunizate e) sumele obtinute in urma imprumuturilor emise nu au o destinatie cu carcater productiv , spre deosebire de impozite 16.10 Nu este element al unui imprumut de stat a) valoarea reala b)cursul c)valoarea nominala d) denumirea imprumutului e)denumirea creditorului

17.1. Semasoara gradul de indatorare prin raportarea: a) datoriei publice la PIB; b) datoriei externe la datoria interna; c) datoriei externe la serviciul datoriei publice totate; d) serviciul datoriei publice la cheltuielile bugetului cosolidat; e) serviciului datoriei publice externe la incasarile din exportul de marfuri si servicii. 17.2 Se poate define datoria publica astfel: a) datoria statului fata de alte guverne; b) datoriile totate ale unei natiuni; c) datoriile totate ale unei natiuni in strainatate; d) toate imprumuturile entitatilor publice; e) datoria statului fata de gospodaririle populatiei. 17.3 Este datorie publica interna: a) datoria statului fata de gospodariile populatiei; b) datoria care se ramvurseaza din imprumuturile externe; c) datoria fata de creditorii externi; d) datoria fata de creditorii interni; e) datoria scadenta in anul negocierii 17.4 Datoria publica guvernamentala cuprinde: a) toate obligatiile consiliilor locale la un moment dat; b) obligatiile provenind din finantatile rambursabile angajate numai pe baze contractual; c) toate obligatiile privind protectia mediului;

d) obligatiile provenind numai din finantarile rambursabile garantate de Guvern; e) toate obligatiile statului la un moment dat,angajate pe baza de contract sau garantate. 17.5 Datoria publica locala cuprinde: a) toate obligatiile statului la un moment dat; b) toate obligatiile privind protectia copilului; c)obligatiile proenind din finantarile rambursabile garantate de Guvern; d) obligatiile guvernamentale provenind din finantarile rambursabile angajate numai pe baze contractual; e) toate obligatiile unitatilor administrative teritotiale la un moment dat.angajate pe baza de contract sau garantate. 17.6 Fondul de risc este constituit la: a) unitatile administratic teritoriale si Ministerul Finantelor Publice; b) consiliile comunale si Ministerul Educatiei; c) Ministerul Transporturilor si consiliile judetene; d) consiliile municipal si Ministerul Culturii; e) consiliile orasenesti si Miniosterul de Externe. 17.7 Serviciul datoriei publice nu cuprinde: a) dobanzi; b) comisioane; c) rate de capital; d) rente viagere; e) diverse costuri aferente datoriei publice. 17.8 Nu constituie sursa a fondului de risc pt datoria publica guvernamentala: a) majorari de intarziere aplicate garantatilor de stat pentru neplata in termen a comisioanelor la fondul de risc; b) dobanzi la disponibilitatile aflate in contul fondului de risc; c) sumele incasate sub forma de comisioane de la garantati de stat; d) sumele incasate de la garantati de stat reprezentand rate de capital,dobanzi,comisioane aferente finantarilor rambursabile garantete; ? e) sume incasate de la populatie sub forma de garanti. 17.9 Instrumentele datoriei publice locale nu cuprind: a) credite furnizor; b) leasing financiar; c) imprumuturi de la bancile comerciale; d) titluri de valoare; e) garantie guvernamentala 17.10. Nu constituie sursa a fondului de risc pentru datoria publica locala: a) majorari de intarziere aplicate garantatilor de administratia publica locala pentru neplata in termen a comisioanelor la fondul de risc; b)dobanzi la disponibilitatile aflate in contul fondului de risc; ? c) sumele incasate de la garamtati de administratia publica locala reprezentand rate de capital,dobanzi,comisioane aferente finantarilor rambursabile garantate; e) sume incasate de la colectivitatea locala sub forma de garantii.

18.1. Imprumuturile externe sunt: a) venituri ale bancilor externe creditoare; b)metode de colectare a excedentelor bugetare; c) garantii acordate de stat pentru imprumuturi interne; d) suma totala a datoriilor unui stat; e) o forma a exportului de capital pentru institutiile creditoare. 18.2 Raportul dintre datoria externa si incasarile din exportul de marfuri si servicii arata: a) proportia serviciului datoriei publice in cuantumul incasarilor din exportul de marfuri si servicii; b) in cat timp se pot sambursa dobanzile aferente datoriei externe prin incasarile din exportul de marfuri si servicii; c) in cat timp se poate rambursa datoria unei tari catre strainatate prin incasarile din exportul de marfuri si servicii; d) proportia datoriei externe garantate in cuantumul incasarilor din exportul de marfuri si servicii; e) proportia datoriei externe negarantate in cuantumul incasarilor din exportul de marfuri si servicii. 18.3 Referitor la datoria guvernamentala externa nu este adevarat: a) are o sfera de cuprindere mai restransa; b) este parte component a datoriei externe; c) se contracteaza de Guvern prin Ministerul Finantelor d) reprezinta 14% din totalul datoriei externe. e) are ponderea cea mai mare din totalul datoriei externe. 18.4. Plafonul de indatorare publica externa: a)este stabilit prin ordin al ministrului finantelor; b) reprezinta datoria pe termen scurt; c) reprezinta datoria flotanta; d) annual este stability prin lege; e) reflecta datoria consolidate. 18.5. Serviciul datoriei publice externe nu cuprinde: a) ratele de capital devenite exigibile; b) dobanzile aferente datoriei publice externe; c) ratele de capital ale debitorilor privati; d)comisioanele aferente datoriei piblice externe; e) alte cheltuieli ocazionate de datoria publica externa. 18.6. Nu este un indicator al datoriei externe: a) ponderea dobanzilor aferente datoriei externein PIB; b) ponderea datoriei externe in PIB; c) ponderea serviciului datoriei externe in incasarile in exportul de marfuri si servicii; d) ponderea dobanzilor aferente datoriei externe in incasarile in exportul de marfuri si servicii; e) nivelul datoriei publice in PIB 18.7 Numai una din afirmatii este adevarata:

a) Curtea de Conturi este autorizata sa contracteze imprumuturi de stat externe; b) Parlamentul este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat externe; c) Parlamentul este autorizat sa garanteze imprumuturi de stat externe; d) Guvernul este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat externe;; e) Guvernul prin Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat externe; 18.8 Care investitie publica este autorizata sa emita titrluri de stat? a) Guvernul si Monetaria Statului; b) Banca NAtionala si Monitorul Oficial; c) trezoreria si Prefectura Capitalei; d) Ministerul Finantelor Publice; e) Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala 18.9 Datoria Externa in conceptia Bancii Mondiale cuprinde: a) datoriile persoanelor private catre strainatate negarantate de autoritatea publice; b) datoria din tracnzactiile cu FMI; c) sume datorate de persoane private garantate de autoritatu publice; d) sume datorate unor creditori rezidenti in trainatate,pt care nu au fost stabilite termene de plata; e) datoria care poate fi achitata in moneda debitorului. 18.10 Serviciul datoriei externe: a) este un indicator de analiza a activitatii Curtii de Conturi; b) este un indicator de analiza a activitatii Agentiei Nationale de aDminitrare Fiscala; c) constituie o avansare de PIB; d) constituie un consum final de PIB; e) este un indicator de analiza specific Bancii Mondiale.

19.1. Aprobarea bugetului de stat se face: a) de catre consiliile judeteme; b) de catre Guvern; c) de catre organelle institutiilor financiare; d) prin lege; e) de catre Ministerul Finantelor Publice. 19.2 Nu este o metoda moderna de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare: a) metoda de reevaluare a optiunilor bugetare; b) metoda de planificare , programare,bugetizare; c) metoda bazei bugetare zero; d) metoda rationalizatii optiunilor bugetare; e) metoda managementului prin obiective; 19.3 Ordonantarea unei cheltuiei bugetare inseamna: a) emiterea de catre o institutie publica a unei dispozitii sau ordin de plata pt o suma din cheltuiala prevazuta,de catre un tert; b) emiterea unei Ordonanta de Urgenta de catre Guvern care sa justifice efectuarea cheltuielii bugetare respective;

c) ordonarea de catre ordonatorul principal de credite de deschidere a cheltuielii bugetare de catre ordonatorul secundar de credite ; d) esalonarea in timp a platilor facute din cheltuiala bugetara respective; e) emiterea unei Ordonante de Urgenta de catre Guvern care sa prevada anularea cheltuielii bugetare respective 19.4 Bugetul Presedentiei se aproba de: a) Guvern; b) Parlament; c) Organul ierarhic superior; d) Presedinte; e) Primaria Municipiului Bucuresti. 19.5. Numai un raspuns este adevarat: a) conturile special de trezorerie au caracterul de conturi in asteptare; b) bugetele extraordinare sunt o component intriseca a celor ordinare; c) bugetele autonome sunt specific institutiilor publice care au character industrial si comercial; d) bugetele locale nu functioneaza ca bugete autonome; e) rectificarile bugetare sunt propuse de Ministerul Muncii si de Ministerul Finantelor Publice si aprobate se Senat. 19.6 Numai un raspuns este adevarat: a) repartitia PIB apare in sfera consumului; b) bugetul este un simplu document in care se evidentiaza veniturile si cheltuielile previzionate ale statului; c) bugetul public national cuprinde bugetul de stat si begetele locale; d) veniturile bugetului de stat cuprind venituri fiscal,venituri curente,venituri din capital si venituri din trezoreria statului; e) veniturile si cheltuielile publice detin rolul de parghii economic-financiare. 19.7 Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa? a) finantele publice sunt folosite pt satisfacerea nevoilor generale ale societatii; b) cheltuielile reale reprezinta un consum definitive de PIB; v) functia de control are o sfera de manifestare mai larga decat functia de repartitie; d) cheltuielile sunt inscrise in buget la limite minime; e) non-excluderea si non-rivalitatea sunt caracteristici ale bunurilor publice; 19.8 Prin ce se caracterizeaza sistemul de gestiune specific executiei bugetare? 1. prin existent unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar pana la inchiderea contului de exercitiu bugetar; 2. prin inchiderea automata a bugetului; 3. presupune reflectarea in intregime a veniturilor si cheltuielilor anului bugetar in bugetul respective,chiar daca ele nuse realizeaza integral in cadrul anului bugetar; 4. interzice reportul veniturilor si al cheltuielilor de la un an la altul. 5. interzice reportul creditelor bugetare de la un exercitiu la altul. a) 1,2; b)1,3; c)2,3; d) 1,5; e) 2,4,5;

19.9. Numai una din afirmatiile de mai jos este adevarata: a) analitatea bugetara este un principiu care este specific bugetelor pe programe multianuale; b) in bugetul bazat pe soistemul de exercitiu nu continua incasarile di platile in anul urmator; c) unitatea bugetara presupune inscrierea veniturilor si cheltuielilor,in sumele lor globale,intr-un singur document; d) bugetele anexe nu sunt controlate de puterea legislativa; e)in conturile special de trezorerie se evidentiaza numai cheltuieli definitive 19.10 Parlamentul aproba bugetele astfel: a) la fiecare comisie de specialitate; b) pe fiecare capitol,articol,ordonator special de credite in parte; c) pe fiecare buget in parte; d) pe ansamblu,pe capitol,pe articole sip e ordonatori principali de credite; e) in functie de clasificatia bugetara;

20.1. Care din afirmatiile de mai jos nu este adevarata? a) bugetul local este o component a sistemului de bugete; b) bugetele locale evidentiaza fluxurile formarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor administratiilor locale; c) bugetul local este actul in care se inscriu veniturile si cheltuielile colectivitatilor locale pentru o perioada de regula de 4 ani; d) bugetele locale sunt instrumente de planificare si conducere a activitatii financiare a colectivitatilor locale; e) intre bugetele locale si bugetul central exista raporturi de dependenta. 20.2 Una din afirmatiile de mai jos este cea adevarata: a) veniturile de capital ale bugetelor locale cuprind sumele defalcate din TVA; b) imprumuturile administratiilor publice locale pot fi contractate numai pe piata interna; c) veniturile curente ale bugetelor locale cuprind incasari din valorificarea unor bunuri; d) veniturile atribuite vuprind sumele defalcate din impozitul pe profit.; e) transferurule de la bugetul de stat se pot utiliza pentru protectia sociala. 20.3 Echilibrul general economic previzional are un character: a) practice; b) aleator; c) consolidate; d) potential; e)definitiv. 20.4 Sistemul conturilor nationale nu opereaza cu : a)gospodarii ale populatiei; b) intreprinderile; c)administratiile publice; d) somerii; e) persoanele fizice autorizate; 20.5 Impozitele indirect din PIB sunt:

a) excedentul de exploatare; b)impozitele indirect pe venit platite de intreprindere; c) impozitele indirect pe avere platite de intreprindere; d) impozitele productiei; e) retributiile salariatilor; 20.6 Conform metodei veniturilor PIB insumeaza : a) consumul de capital circulant; b) impozitele indirecte nete; c) impozitele indirecte brute; d) impozitele directe; e) subventiile incasate; 20.7 Ordonantarea cheltuielilor bugetare presupune: a) verificarea existentei sumelor datorate; b) verificarea existentei conditiilor de exigibilitate; c) confirmarea ca serviciile au fost prestate; d) verificarea existentei angajamentelor; e) achitarea efetica a obligatiilor fata de terti; 20.8 Nu este specific scrisorii cadru: a) cuprinde specificate limjitele de cheltuieli; b) se transmite numai ordonatorilor secundari si tertiary de credite; c) cuprinde specificatii despre contextual macroeconomic; d) cuprinde specificatii despre metodologia de elaborare a bugetelor; e) este transmisa ordonatorilor principali de credite; 20.9 Veniturile bugetelor locace nu cuprind: a)impozitele pe terenul intravilan si extravilan; b) sume defalcate din TVA; c) donatii; d) sponsorizari; e) incasari din valorificarea unor bunuri ale persoanelor fizice salariate. 20.10 Pentru bugetul local nu constituie venituri din prestari de servicii: a) taxe din activitati cadastrale; b) contriburia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protective sociala; c) venituri din despagubiri; d) contriburia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor la scoala; e) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata.