Sunteți pe pagina 1din 5

.

/'

,i

,
/.)

.r]
/.

(1i,.

/t'

i.,;./t/r2c-,

CUPRINS

5 9

i;J;,.Ti,,'l"i"Ur:;i --'-'",i-protf"o,a

'''' valorificirii lui (I' llu$ea)'' lingr-istic ' chestionarul Ia na.f*",rrif" juridic na.pnrr.,rrit" la chestionarul
Partea I-

t ;;;;

ionaruiHasdeu r'achest rispunsurile


'

IL

83 109 113 115 t17 118 t2l 123 125 r29 r32 133 t34 134 135
LO I

Credinfe 9i obiceiuri Cosmogonie <r Soarele 'Soarele sfint --* Luna Luoa sfinti Crai Nou .. - ' -'EcliPse . Stelele Coostela!ii. Lucealirul. Steaua cu coaoa Calea laPtelui Ciderea stelelor Toaca din cer "''"'

Vintul turbat
\tntul, \rinturile' Curcubeul Vremea de aPoi Fiinte fantasUce Dracul

138 142 145 150 155 161 163 175 bz,

Spiriduqul ..

-d

5l 33 ')s3
'*-1 .

Zmeii .. Balaurul Zburitorul. Cipciunii tr{ama-Pidurii Joimirica

\-ulgc
I i'+ -{-l-icl

t85

':s5
'55 2a5 :3d 986 286 237 287 2a7 288 289 289 289 290 290 291
ool

ls*
I94
i lr 'q!ft n

Broa-r-?t I-riiac . Salamandr6 Rac. . . Sobol . $obolan $oarece Broatec \apirci Sopirli $arPe . Ileic

tr'Iarfi-seara sau D{artolea


Zine .. Ileana Cosinzeana Ielele .. Zilele sfinte Sf. Dumineci Sf. Luni Sf. Miercuri

SiNt

gs6
4r'l:

4It

3l -q 4+r1

Sf. Joi
Sf. Vineri Sf. Simbiti Zorili gi Murgiti Pdsirile Vlrcolacii Stafia cu ciocul de foc

2n
r,1 .v, I .r"l to? n< m

Pdsd.tt' , Cocog .

Glsci

..

Turturici

hicolici Strigoii vlI Strigoii IvIorfi


Regnul animal Iarba gi reguul vegetal

w
236 24+ 257

Irbede Nagif . Porumbel


Huhurez

(ciuhurez;

,'r-^-\

liarelor Rodu-Pimintului Animale Capra Porc Cline Pisictr

n3 n6
278 278 278 278 279 279 280 280 280 281 281 281 281 2S2 Garta '. Cocor . Ciurica Pottrnichea PrePelila (PitPalacur) Prigoria Privighetoare
Ciocirlie, Cuc cioclrlan

292 292 292 293 293 293 29+ 29+ 295 295
9q6

Bou.
Cal Migar. . Miel Vacd - Ci{elul Pi.mlntului Cerb, ciprioari NevistuicA fepure 628

'" ,-.............."""""""

296 297 297 297 2s7 297 298 300 300 300 6?s

Barzi

(cocostirc) " "

fnsute

Albinf Coropignili
Musci columbaci Plognili Ridagci. Furnicd

30t mt

ge s3

m rm

Ivfinicltoara S{. }{arct Er-aaghelistttr Srf. Gbcorgle


l^iruri

i59 30:
i4i

3++
j#

\iirrezea Seaci Virrerea ]Iare


n^+:

'

3++ 345
3{ii 35t

Fluture LAeusti
Greier. Ciclul Calendaristic

3k3

m .m'
3)5 315 319 3 3S 3W 31{} 3{} 3$ 350 &r0 3S0 3:1) 35r 35r 352 352 353 3ff1 s 354 355
.JDD

Joile de dupi

Pa+r

366

:flT;Xi::
Isoas (loitiareal " Sfredelul Rusa.lirlor R u s a l i iB , u c i u m ul lo r - - " Rusalii Arminden Gherman Sf. Constantin Irimia. Todorosaliile Vartolomei SI. Elisei

:
' -................ ' .

372
373 273 irt iro \71 i'" ;-' :1: :1: :'' :tt 376

Colindatul Brezaia, Turca Anul Nou

sfinlii
Cri.ciunul Mic ... Sf. Vasile lntre Criciun qi Boboteazi Boboteaza Sf. Petru de iarni. Sf. Antonie Tinase,,,Tanasea Filipii ciumii., sau Mirtinii de iarnd.. Sf. Trifon lntlmpinarea Dom:rului - Stretenia Sf. Haralambie

. ..

ll. 1.*

Botezi.torul(Iordanul)

.Sf.ruda.
SJ. Pavel Sinzieue Drigaiea SI. Petru PrecuPul Mtrrila Ciurica v rr Circovii wltgv Sl. Ifi Sf, Foca Pantelimon Macaveii Maria lllare capului ;;;;*

",trZ :....:.::.......::.. 37s


3'.18 380 386 3E6 386 381 389 399 399 399 400 400 400 400 401 401 401 401 631

Vlasie
Dragobete Baba Dochia ,,.r IJsata secului de pagti

{:

Strigareapeste sat .. .. ..
,,Sf. Toader.

Postul Pastilor Simblta ursului .

Miezii-Pilesii Sf. Mucenici

Sf. Cristofor
....Sf. AIexiu

357 3s8 353 3s8 359 359 ssB 359

sr' ron '

sti$uicul tt ii-a" It"u" *t Arhanghel


Ziua crucii Gaa ,. V.tt St. Nichita foi Mioi (Sin-llihai)

": " "

630

Sf. Filip. Sf. Paraschiva (Vinerea \Iare). . Sf. Dumitru


Focul lui Sumedru Cosma ;i Damian Arhanghelii

4:i

.t#

{ry
4A {o3 40{ +tlt +(6 405 {06 406 406 .406 1W 408 408 4S 4.G) {to 4r0

Octonlrl: Deccrboe Ciclol Faoilial

\ asterea-Botezul Nunta. \Ioartea viala cotidiani GosPodEria 9i sfinte Locuri Privite ca Ceasornicul-Casei "' Oc*Palii "' "

+{9
13t' 459 159 462

iil

:11

Mina Filipii

Martinii Gidinelul Vovidenia Sf. Stelian. Sf. Andrei. Varvara Sl. Sava -.- Sf. Nicolae ..,.. Sf. Ana S{. Spiridon Modest ', \-,/ Ignat , Criciunul qi Ajunul lui .... , Evangheligtii.. . vineri Sisoe . . Ursea . Sf. Filofteia |1rn'o.&iua gi noaPtea (Barbura)

4ro
4ll 4tl 4lI 4ll 412 112 412

fl
I

Zilelc

4r3
413 1t1 416 417 418 420 42t 421 42r 421 422 423

L,/ Luni L . Marti . q-'. Miercuri t-- ' -.Joi Vineri Slmbnti. t../ DumineCd.
Lunile Februarie I Martie April Iunie .

462 462 Agricuttura 463 ' Albiniritul '-............ 464 .' " " " ' Cinepa-urzeala-t*tt"t"t' " " " " " 465 465 466 -.--Vlnatoare 468 ctici $ezA.tori 9i 469 Cornori 472 .:."Vrajile 472 476 485 p l o i i " ..:.:.:".""':"":' L e g a r e a9 i d e z l e g a r e a 488 Deochiul 491 .' " " " " " " Fapt " "'.'.: '. '.." ""' 493 ,-.,' ................... Punerea cutitulul' 494 496 ' 497 Cole:a' 499 501 503 '' Oan-renii rogii 506

ll1;ii"Jlli

;*,;; _il:rT:

ll :: n;;';;'"' :i*tln'.;;;;;;

'

ilr;*
Frunosul

I
I

Iegireacuplin-reqireacusec

".."""""""""'

Partea a II-a' de arti O"""rt Ut sPecii .-/Descintece

513
" '

Colinde 9i ur6iturr cintcla lisatula""".''..::.:.::........::.":""::::" Clntecul lui I'azir

51s 518 520 520 633

6t2

Toconelele Paparuda Caloian Drdgaica Cintec la culesul vii-lor Cintece funebre ftepertoriul Lado . Poverbe Ghicitori Basme despre animale Basme fantastice Basme-legende Basme nuvelistice Legende Snoave .. nuptial

520

s20
520 520 520 520 521 '322

\l
I
I I i

'5n
529 530 530 536 539 540 549 549 550 554
JC/

,,{*,*j;t*:; :. :....... ..:.:::.......,...,..........'......


fnstrumente muzicale Dansuri Strigituri Ctntece de leagin Cintece de copii Jocuri de copii .

567 571 s99 605 605 606

S-ar putea să vă placă și