Sunteți pe pagina 1din 59

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

TEMA: Strategii economice ale ntreprinderii. Planul ca instrument de concretizare i realizare a lor Studiu de caz realizat la agentia de turism SCALINI TOUR

COORDONATOR Prof. univ. dr. Buzoianu Daniela

STUDENTI : Neculau Alexandru Ionut State Ionut Alexandru Oancea Alexandru Mihail Foraj 2 , Anul II

2011

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

CAPITOLUL 1
PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI
1.1a)SCURT ISTORIC In anul 1997 ia fiinta societatea pe actiuni, SCALINI TOUR, cu profil de comert,turism si prestari servicii, care isi desfasoara activitatea in doua mari directii : ~ directia generala pentru turism international ; ~ directia generala pentru turism intern . SCALINI TOUR are sediul in Bucuresti ,Calea Victoriei, nr.7, cod postal 701675 ,telefoane 6145140 ;3122598 ;fax : 3122594 ;3121996 ;cu numarul de imatriculare la registrul comertului Bucuresti : J/40/18/1996 din 21 martie. 1.2a)ACT DE CONSTITUIRE SI FORMA JURIDICA SCALINI TOUR a fost infintata cu actul de autentificare numarul 7742/iulie 1998 la Notariatul Public Bucuresti ,Calea Victoriei, nr.1-5, sector 3, conform articolului 8, litera B din Legea nr.36/2000. Forma juridica a societatii comerciale este societate pe actiuni constituita prin H.G nr.104/25.09.1997 in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, cu denumirea SCALINI TOUR cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei ,nr.7. Partile contractante sunt : 1.Actionarii persoane fizice ,cetateni romani, identificati in anexa la contract preluati prin actul de cesiune nr. 1/323/28.03.2001 incheiat intre S.I.F TRANSILVANIA S.A si persoanele care au subscris titluri de privatizare la firma ; 2.S.I.F TRANSILVANIA S.A cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga, nr.2, rezultata din transformarea in baza Legii nr.133/2002 a FPP3; 3.S.C. SCALINI S.A. cu sediul in Bucuresti, str. C.A.Rosetti, nr.21. Capitalul social la infintare a fost de 60.787.750.000 lei divizat in 1.215.755 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 50.000. Fondul de comert al societatii are ca elemente incorporate denumirea si marca de comert , acestea fiind inregistrate la Registrul Comertului Bucuresti. b) DREPTUL MUNCII
2

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Activitatea salariatilor in raport cu conducerea societatii este reglementata prin Contractul Colectiv de Munca inregistrand incepand cu data de 25 noiembrie 2002,la Directia de Munca si Protectie Sociala a municipiului Bucuresti. Atat salariile cat si contributiile la fondul de pensii ,de asigurari sociale, plata ajutorului de somaj sunt achitate la zi. Sindicatul din Compania Rent-Auto a revendicat majorarea salariului cu 20% precum si sporul pentru conditii deosebite de munca.Aceste revendicari sau concretizat in clauze specifice activitatii de transporturi care au completat Contractul Colectiv de Munca a SCALINI TOUR . SCALINI TOUR este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub numarul J 40/18/1996 din 21 martie 1996 si are codul de inregistrare fiscala R 1571480. In urma verificarilor s-a retinut faptul ca firma nu a inregistrat restante la plata impozitelor.

1.3OBIECTUL DE ACTIVITATE Principalele obiecte de activitate ale SCALINI TOUR prevazute in Statutul Societatii sunt : ~activitatea de incoming , care consta in aducerea de turisti straini in Romania; ~activitatea de outgoing, adica plecarea de turisti romani in strainatate prin intermediul SCALINI TOUR. ~activitatea de turism interior care se realizeaza prin prestarea de servicii turistice pentru turistii romani in tara (biletele de odihna si tratament, excursii, etc.); ~activitatea de prestatii turistice suplimentare turistilor sositi organizat (prin contracte incheiate cu partenerii); ~transport turistic auto; ~activitatea hoteliera si de restauratie; In afara acestor activitati principale SCALINI TOURprin constituirea unor activitati mixte ,desfasoara si alt gen de activitati care aduc societatii dividende ,precum schimb valutar, agrement, etc.

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

1.4ACCESUL LA CAILE DE TRANSPORT Prin amplasarea sa, sediul central al SCALINI TOUR este usor accesibil. 1.5ASPECTE ECOLOGICE Activitatile derulate de catre societate nu afecteaza mediul inconjurator. 1.6ASIGURAREA CU UTILITATI SCALINI TOUR isi asigura apa potabila ,energia electrica ,prin intermediul retelelor orasenesti.In ceea ce priveste alimentarea cu energie termica ,societatea detine racord propriu dispunand de o centrala electrica proprie.

Consumurile cu utilitati Exemplu :Societatea a inregistrat in perioada 2000-2002 urmatoarele cheltuieli cu utilitati : ANII 2000 CHELTUIELI CU UTILITATI 45.021.800 2001 59.475.900 2002 60.383.800

2.RESURSELE INTREPRINDERI SCALINI TOUR 2.A RESURSELE FINANCIARE Functionarea societatii este reglementata prin Statutul Societatii. La infintare, capitalul social a fost de 60.787.750.000 lei, divizat in 1.215.755 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 50.000 lei.Actiunile sunt nominative fiind repartizate astfel : 1.Actionarii, persoane fizice conform Legii nr. 55/2001, detin 315.854 actiuni, in valoare totala de 15.792.700.000,respectiv 25,89% din capitalul social, numerotate de la 1 la 315.854, repartizarea actiunilor pentru fiecare actionar fiind prevazuta in anexa nr.1 la contract ;
4

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

2.SIF TRANSILVANIA detine 48.872 actiuni in valoare totala de 2.443.600.000 respectiv 4,02% din capitalul social, numerotate de la 315.855 la 364.726. 3.S.C. SCALINI S.A. detine 851.029 actiuni in valoare totala de 42.551.450.000 lei respectiv 70% din capitalul social ,numerotate de la 364.727 la 1.215.755. De exemplu capitalul social la inceputul anului 2001, cuprins in bilantul de deschidere a fost de 60.483.510.000 lei, iar la 31 decembrie 2001 a insumat 60.787.750.000 lei reprezentand o crestere a acestuia cu 304.200.000 lei ca urmare a reevaluarii de la Agentia Montana. In balanta contabila centralizata in 2001 participarea unitatilor componente la capitalul social se prezinta astfel :

-ACTIVITATE PROPRIE ATI MONTANA SINAIA AGENTIA Bucuresti RENT-AUTO TOTAL

21.860.000.000 675.398.000 16.690.034.000 19.784.000 21.542.534.000 60.787.750.000

2.B RESURSELE UMANE 1.Managementul Conducerea societatii comerciale este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor (echipa manageriala), Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori. Societatea este administrata de o echipa manageriala selectionata in conformitate cu prevederile Legii nr.66/1993, cu care societatea va incheia un contract de management in forma scrisa, care se va depune impreuna cu semnaturile managerilor, spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul societatii. Echipa manageriala este compusa din : ~manager general : Mihai Dragomir ~manager executiv : Traian Voicu ~manager economic : Marian Stoica

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

A.G.A este organul suprem de conducere a societatii comerciale care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica ei economica si financiara . Societatea are trei cenzori alesi prin vot secret de A.G.A., durata mandatului lor fiind de trei ani, cu posibilitatea realegerii lor.Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor.Cenzorii supravegheaza gestiunea societatii, sens in care verifica daca bilantul si contul de profit si pierdere sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea patrimoniului s-a tinut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului. 2.Structura organizatorica Obiectul de activitate al SCALINI TOUR se deruleaza prin : A) aparatul propriu al societatii ; B) subunitati fara personalitate juridica ; A)Aparatul propriu este format din : 1)servicii operative comerciale de relatii(6 servicii) ; 2)servicii auxiliare ; 3)formatii operative de lucru ; B)Subunitati in structura organizatorica a societatii, in afara aparatului propriu pentru derularea obiectului de activitate functioneaza 5 subunitati fara personalitate juridica acestea fiind : 1)Agentia de Turism International(A T I) -acorda servicii suplimentare la fata locului turistilor sositi in Romania prin serviciile speciale de relatii si turistilor sositi direct, pe cont propriu ; 2)Agentia de Turism SCALINI Bucuresti- are ca obiect de activitate trimiterea de turisti romani in strainatate si in tara ; 3)Compania MONTANA -desfasoara activitate hoteliera, de restauratie, agrement ,divertisment ,service-auto ; 4)Compania de Transport Turistic Rent-Auto asigura inchirierea catre turisti oameni de afaceri, agenti economici si institutii a autoturismelor si microbuzelor ; 5)Compania Autotours Constanta-presteaza servicii de transport turistic auto(cu autocare) ; Aceste centre de profit sunt fara personalitate juridica ,subzista din activitatea proprie ,respectiv din profitul propriu obtinut cu cont de decontare in banca,gestiune limitata si incheie balanta proprie care se prezinta spre centralizare in bilantul societatii ; 3.Personalul La data de 30.12.2002 SCALINI TOUR avea 462 de salariati. Criteriile de selectie care au stat la baza angajarii personalului au fost :
6

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

-pregatirea ; -experienta ; Angajarea se realizeaza prin interviu si pe baza unor chestionare. In ultimii ani a avut loc o crestere a numaruluide personae (de la 403 la 462 salariati in 2002)aceasta crestere fiind determinate de urmatoarele motive: -cresterea activitatii societatii ; -o acoperire cat mai buna a cereri turistilor ; -o piata turistica intr-o usoara crestere ; Pentru perioada imediat urmatoare se prevede mentinerea numarului de salariati si chiar o sporire a acetuia. Formarea si pregatirea profesionala Angajarea se face in functie de studiile si pregatirea profesionala cerute de post.Pentru obtinerea unor rezultate superioare calitativ administratia va asigura cuprinderea tuturor categoriilor de salariati in programe de formare, perfectionare si specializare, care sa corespunda nevoilor societatii.Noii angajati sunt incadrati initial pe o perioada de proba de 5 luni, dupa care se ia decizia angajarii lor.In fiecare an sunt selectati 2 absolventi in vederea angajarii, timp de un an ei numindu-se debutanti. Periodic personalul este supus testarii profesionale in vederea determinarii capacitatii si aptitudinilor profesionale.Testarea se face de catre o comisie desemnata de comun acord de catre administratie, sindicat si reprezentantii salariatilor.Pregatirea si formarea profesionala a angajatilor sunt suportate de societate si prevazute in bugetele anuale de venituri si cheltuieli.

Dinamica numarului mediu de salariati si repartitia pe sexe , in perioada 2000-2002 ,este prezentata mai jos : ANUL 2000 2001 2002 BARBATI 251 255 275 % 62,3 60,7 59,5 FEMEI 152 165 187 % 37,7 39,3 40,5 TOTAL 403 420 462

Se observa o crestere continua a numarului de personal in ultimii ani ce a avut drept cauza principala sporirea activitatii societatii.De-a lungul perioadei de analiza, structura personalului nu s-a modificat foarte mult, personalul feminin avand o pondere minoritara, dar totusi intr-o usoara crestere.

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Repartitia personalului pe limite de varsta si evolutia in perioada 2000-2002 este prezentata in continuare : VARSTA/ ANII Sub 30 ani % 30-40 ani % 40-50 ani % Peste 50 ani % Total % 2000 49 12,1 231 57,3 72 17,9 51 12,7 403 100.0 2001 53 12,6 233 55,4 75 17,9 59 14,1 420 100.0 2002 55 11,9 260 56,3 85 18.4 62 13,4 462 100.0

Se observa ca ponderea cea mai insemnata a personalului (cca 56%) este detinuta de angajatii cu varsta cuprinsa intre 30-40 de ani, deci personalul societatii are o distributie uniforma in jurul varstei mijlocii. In continuare este prezentata :

Evolutia structurii personalului in functie de nivelul de pregatire : STUDII /ANII Superioare % Medii % Primare % Total % 2000 141 35 52 12,9 210 52,1 403 100,0
8

2001 162 38,6 58 13,8 200 47,6 420 100,0

2002 178 38,5 63 13,6 221 47,9 462 100,0

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Cea mai mare pondere este detinuta de personalul cu studii primare(cca. 49%). Salarizare.Protectie sociala. Pentru munca prestata in conditiile prevazute de Contractul Colectiv de Munca,fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea Contractului Individual de Munca pe baza de negociere. Salariul cuprinde: salariul de baza, sporurile la acesta si adaosurile. Societatea se obliga sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit. Ca forme de salarizare pentru anul 2002/2003 se stabilesc : ~acord ~in regie dupa timpul efectiv lucrat ; ~pe baza de cote procentuale prevazute ; Sporurile salariale sunt : ~spor de vechime ; ~spor pentru orele lucrate sistematic peste programul de lucru ; ~spor pentru conditii periculoase, grele ; ~spor pentru limbi staine ; ~alte sporuri : Adaosurile la salarii prevazuta de Comitetul Colectiv de Munca sunt : a) adaosul de acord ,reprezentand plus de acord in situatiile in care forma de salarizare aplicata este alta decat cea de regie (pentru salariatii la care se aplica salarizare in cote procentuale din veniturile realizate sau alta forma de acord) ; b) premiile acordate in cursul anului pentru rezultate deosebite,calculate intro proportie de pana la 10% fondului de salarii realizat lunar, trimestrial ,semestrial sau cumulate ; c) premii acordate in luna decembrie la nivelul unui salariu de baza sub forma celui de-al treisprezecelea salariu ; d) premiile acordate din fondul de salarii cu ocazia sarbatorilor de Paste intrun cuantum brut de 2.000.000 lei /salariat,in functie de posibilitatile financiare ale societatii ,si respectiv fiecarei subunitatii ; e) cota parte de profit,reprezentand 10% din profitul net al societatii ,calculat si acordat conform legislatiei, cu consultarea sindicatului si reprezentantilor salariatilor ; Activitatea salariatilor este reglementata prin Contractul Colectiv de Munca si Regulamentul de Ordine Interioara. In afara de ajutoarele legale la care au dreptul ,salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare :
9

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

a) trei salarii lunare platite familiei in cazul decesului salariatului ; b) doua salarii de baza platit mamei pentru nasterea fiecarui copil ; c) o suma de 200$ platita salariatului in cazul decesului unui membru al familiei sau a unei rude de gradul 1 ; Salariatii care beneficiaza de bilete de tratament si odihna in statiuni balneoclimaterice, primite prin intermediul sindicatului au dreptul la o reducere a costului biletelor pentru ei si un membru al familiei cu 35%din valoarea nominala a acestuia ,reducerea fiind suportata de societate din fondul de actiuni sociale de 1,5% constituit conform legii. Societatea comerciala va asigura prin serviciile si subunitatile proprii, posibilitatea procurarii biletelor de odihna si tratament pentru petrecerea concediului de odihna in tara pentru salariatii si familiile acestora la un tarif calculat pentru salariati si aprobat de Consiliul Managerial. Societatea comerciala va facilita si garanta cumpararea in rate a unor obiecte de folosinta indelungata ca :televizoare, frigidere, aspiratoare, masini de spalat. Salariatii societatii, precum si membrii familiilor acestora vor beneficia in timpul concediului de odihna de o reducere de 95% din tariful de cazare maximal afisat in toate structurile de primire din reteaua turismului : Puncte tari : -personal cu experienta in domeniul de activitate ; -usurinta comunicarii intre manageri si personalul angajat din subordine ; -dorinta de afirmare a tinerilor absolventi angajati in cadrul societatii ; Puncte slabe : -probleme create de sindicatul din cadrul Companiei Rent-Auto ; -plecarea din unitate a unor angajati cu experienta si care au adus prejudicii societatii prin folosirea informatiilor si relatiilor pe care le detineau in perioada cand erau salariati aiSCALINI TOUR. 2.C RESURSE MATERIALE a) Terenul SCALINI TOUR detine certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului serie M08 emis de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei pe suprafata de 107.697,47 mp , in valoare totala de 858.557.560 lei.

10

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Situatia terenurilor ,pe amplasamente , este prezentata in tabelul urmator :

PROPRIETATI Hotel Montana Vila Bujorul Vila Bulevard Vila Caprioara Vila Carpinis Vila Crinul Vila Doina Vila Doina Pelesului Vila Florilor Vila Fraga Vila Izvor Vila Liliacul Vila Luceafarul Vila Negoiul Vila Parang Vila Retezat Vila Randunica Vila Brutarilor Vila Strunga Vila Vanatori Teren Grand

SERIA NUMARUL SUPRAFATA VALOAREA (MP) (LEI) M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 M08 0271 0271 0271 0271 0561 0271 0271 0271 0271 0476 0506 0271 0271 0271 0271 0271 0271 0271 0181
11

10333 1210,9 709 1033 1124,7 3077,1 1070,1 3033,4 2338,8 2946 707,7 517,5 450,1 1614,8 1128,4 2152,7 2622,9 406,7 2546,9 3745,8 28457

90.055.944 7.912.020 6.176.808 6.752.236 7.348.790 20.236.450 6.995.954 19.838.236 15.281.720 19.249.164 9.248.224 6.763.796 2.940.954 10.551.112 7.372.966 4.704.694 17.138.028 2.657.378 16.637.524 12.475.710 219.744.954

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Teren Rent-Auto Atelier Reparatii Saturn TOTAL

M08 M08

0192 0462

21290,75 15155,60 107.697,45

206.964.034 127.534.374 858.557.560

b) Alte drepturi de proprietate SCALINI TOUR detine in proprietate cladiri in valoare de 24.208.580.806 . Situatia cladirilor ,pe amplasamente, este prezentata in tabelul urmator : CLADIRI Garaj Rent-Auto Statie Auto Service Mamaia Atelier Reparatii si Intretinere Eforie Nord Atelier Mangalia Garaj Auto Eforie Nord Atelier Eforie Nord Garaj Auto+Grup Gospodaresc Statie Spalare Garaj Auto Service Nord Garaj Auto Atelier Auto Extindere Service Auto Cladire cantina Complex Montana Vila Izvor Vila Liliacul Vila Negoiul Vila Parang SUPRAFATA (MP) 1567,30 1590,69 741,85 5438,47 3523,74 741,85 1848,33 983,15 2344,20 1271,80 69,6 4987 187 115 163,4 329,5
12

VALOAREA (LEI) 468.667.386 91.557.344 441.373.002 44.453.430 35.188.704 39.783.932 177.070.294 346.269.822 371.410.628 4.281.216.394 1.806.113.726 39.427.880 56.352.300 10.808.692.298 356.893.954 141.873.752 176.662.310 547.430.426

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Vila Caprioara Vila Fraga Vila Retezat Vila Bulevard Vila Luceafarul Vila Vanatori Vila Randunica Vila Carpinis Vila Florilor Vila Bujorului Vila Doina Pelesului Vila Crinului Vila Doina Casa Sindicatelor Brutarilor Vila Strunga TOTAL

181,4 221,9 396,3 495,2 158,2 241,3 268 222 371,3 100,3 112,8 220,5 126 119 149,6 29286,6

226.452.486 218.679.330 394.847.136 639.439.600 125.962.474 283.629.274 345.069.336 223.894.224 316.030.380 167.561.656 188.850.668 289.913.902 440.130.800 7.134.071 9.465.900 24.208.580.806

Societatea are incheiat un contract de inchiriere pentru imobilul unde se afla sediul central cu societatea SAIPSAP pe o durata de 5 ani, cu clauza de prelungire ,valoarea chiriei fiind de 89.489.688 lei/luna , conform contractului nr.5736/15.01.1999. Utilajele ,instalatiile, alte mijloace fixe sunt in totalitate in proprietatea societatii. In afara asigurarilor prin efectul legii, societatea nu mai are asigurari suplimentare.Activitatea desfasurata de SCALINI TOUR nu afecteaza mediul inconjurator. Societatea detine avizul de mediu.

13

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

CAPITOLUL 2
IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU IN ACTIVITATEA INTREPRINDERII
Evolutia intreprinderii moderne est marcata, in prezent, de amplificarea interdependentelor cu mediul in care isi desfasoara activitatea .Expresia acestei evolutii o reprezinta accentuarea caracterului deschis al firmei conceputa ca sistem, reflectat atat pe planul intrarilor (factorii de productie), cat si pe cel al iesirilor (bunuri materiale si servicii), prin care se integreaza in mediul ambiant national si international. Ca agent economic, SCALINI TOUR isi orienteaza si desfasoara activitatea sub impactul conditiilor concrete ale mediului sau ambiant.Cunoasterea in detaliu de catre firmele de stat si private, prin organismele lor de conducere, a caracteristicilor si mutatiilor intervenite in mediul ambiant este foarte necesara in actuala etapa, daca avem in vedere cel putin urmatoarele elemente : ~1~Luarea in considerare a evolutiilor mediului ambiant reprezinta o conditie fundamentala a satisfacerii cantitative si calitative a unei anumite categorii de trebuinte de catre intreprinderea respectiva.Integrarea armonioasa a acesteia in macrosistem implica o raportare permanenta la trebuintele umane,aflate intr-o
14

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

continua crestere si diversificare , iar indeplinirea corespunzatoare a functiilor sale economico-sociale nu este posibila fara cunoastera si valorificarea ,pe un plan superior, a factorilor de mediu. ~2~Se impune a fi reliefat si un alt element si anume faptul ca asigurarea resurselor umane, materiale, financiare de care firma are nevoie pentru functionarea , dezvoltarea si functionarea sa , in contextul mediului national si international are in vedere satisfacerea unor trebuinte (nevoi) prin alegerea si utilizarea continua de resurse.Valorificate acestea permit obtinerea de produse ,servicii prin care firma raspunde necesitatilor economiei nationale. ~3~Evolutiile factorilor de mediu constituie o importanta premisa atat pentru asigurarea unor subsisteme organizatorice si informationale eficace, cat si pentru adoptarea si aplicarea de decizii si actiuni care sa reflecte necesitatile si oportunitatile prezente si de perspectiva ale mediului ambiant. Specialistii francezi in domeniu considera ca mediul ambiant al firmei este constituit din ansamblul organizatiilor su factorilor a caror existenta este susceptibila de a influenta comportamentul si performantele intreprinderii .In aceeasi conceptie se insista pe tendinta ce se manifesta in legatura cu divizarea mediului in : ~a)mediu extern,respectiv institutiile si indivizii care pot influenta intreprinderea; ~b)mediu intern in care se include comportamentele indivizilor sau grupurilor de indivizi din cadrul firmei ce influenteaza deciziile si actiunile celorlalti membrii ai organizatiei. Mediul ambiant include toate elementele exogene firmei, de natura economica,tehnica,politica,demografica,culturala,stiintifica,organizatorica,juridi ca, psiho-sociala ,educationala si ecologista, ce marcheaza stabilirea obiectivelor acesteia, obtinerea resurselor necesare, adoptarea si aplicarea deciziilor de realizare a lor. Mediul ambiant exercita o gama variata de influente asupra firmei, SCALINI TOUR prin intermediul unui complex de factori a caror cunoastere faciliteaza intelegerea mecanismului de functionare a acesteia, a rolului si locului sau in cadrul sistemului economiei nationale.

2.1MACROMEDIUL intreprinderii si influenta factorilor acestuia asupra activitatii intreprinderii

15

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

MACROMEDIUL firmei reprezinta ansamblul factorilor de ordin general ai mediului ambiant cu actiune indirecta si pe termen lung asupra activitatii firmei si asupra agentilor economici cu care acesta se afla in contact nemijlocit. 2.1.A.Influenta factorilor economici asupra activitatii firmei Mediul economic cuprinde ansamblul elementelor de natura economica din mediul ambiant cu actiune directa asupra activitatilor microeconomice, cei mai importanti factori economici pot fi concretizati in :piata interna, piata externa si parghiile economice-financiare.Factorii economici influenteaza activitatea firmei privind derularea si dezvoltarea ei . Piata interna cat si cea externa influenteaza intr-un mod hotarator activitatea firmei analizate.Piata aflata in continua schimbare ,transformare are un impact direct asupra eficientei aativitatii desfasurate de SCALINI TOUR. Piata turistica romaneasca incepe sa se contureze ca o piata proprie astfel incat societatile care activeaza in acest domeniu (turistic) trebuie sa analizeze si sa raspunda cerintelor cat mai diversificate ale clientilor.. Avand in vedere ca turismul nu este o marfa tangibila , pe care s-o compari ,trebuie intotdeauna sa se tina cont de faptul ca cei ce lucreaza in acest domeniu trebuie sa dispuna de mai multe resurse:financiare, umane, materiale. Adaptarea firmelor romanesti la cerintele pietei interne si externe necesita dezvoltarea corespunzatoare a activitatii de marketing ,care presupune, prioritar,acceptarea ideii de orientare a activitatilor microeconomice catre piata ,catre nevoile de consum , catre mediul lor ambiant. Abordarea functionarii si dezvoltarii firmei SCALINI TOUR intr-un mecanism specific economiei de piata si valorificarea informatiilor oferite de studiile de piata in strategii si politici realiste trebuie sa tina cont de particularitatile sistemului economiei de piata si de tipologia mecanismelor concurentiale proprii, precum si de riscurile pe care atat mediul national cat si mediul international le genereaza agentilor economici. In cadrul parghiilor economico-financiare ,o pozitie centrala o detine cointeresarea materiala, realizata in principal prin intermediul sistemului de salarizare si a profitului care, ca factor economic de mediu, este conceput si se operationalizeaza cu ajutorul unor acte normative. Practic, cointeresarea materiala vazuta fie si numai prin salarizare si profit, se manifesta ca important factor economic,in masura in care societatile comerciale si regiile autonome sunt beneficiarele unor sisteme de salarizare care trebuie sa se incadreze in niste limite cantitative controlate de institutiile bancare si sa respecte anumite modalitati de repartizare a beneficiului.Preturile , tarifele , creditele , taxele si dobanzile , impozitele, fiecare dintre acestea, tratate sistematic influenteaza nemijlocit derularea eficienta a activitatii firmei SCALINI TOUR.

16

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Factorii economici au un rol important in dezvoltarea turismului ca activitate economica.Astfel,industrializarea economiei mondiale,cibernetizarea ,robotizarea proceselor de productie , au avut drept urmare reducerea timpului de munca ,respectiv cresterea timpului l liber, deci un timp mai mare alocat turismului. Pe de alta parte ,fenomenul turistic este influentat si de cresterea veniturilor familiale sau personale.Ca urmare,dezvoltarea turismului este direct proportionala cu cresterea nivelului de trai al oamenilor,ca rezultanta a activitatii economice.In Romania de azi oamenii se impart in 2 categorii : ~oameni cu venituri mari, dar cu putin timp liber ; ~oameni cu venituri mici, dar cu mult timp liber ; Factorii economici ce influenteaza activitatea firmei SCALINI TOUR, sunt: ~puterea scazuta de cumparare care duce la diminuarea volumului de afaceri ; ~fiscalitatea ridicata si legislatie in domeniu, contradictorii si neclare ; ~birocratia ; ~scaderea/cresterea tarifului la serviciile hoteliere, de transport , a taxelor de aeroport, duce la cresterea/scaderea valorii pachetelor turistice.

2.1.B.Influenta factorilor tehnici si tehnologici asupra activitatii firmei Mediul tehnic si tehnologic in care opereaza firma sau organizatia economica, prin ansamblul factorilor specifici influenteaza nivelul productivitatii muncii, nivelul costurilor de productie, nivelul profitului, in general rezultatele economice finale care apartin firmei. Din cadrul acestora fac parte si nivelul tehnic al mijloacelor de transport disponibile pentru cumparare, calitatea tehnica a acestora, numarul si nivelul licentelor si brevetelor inregistrate, software de ultima generatie cu aplicabilitate in domeniu (Exemplu: programul AUTO-ROUTE, programul AMADEUS, programul WORDPAD-rezervari de bilete de avion pe calculator ) ce exercita o influenta importanta asupra firmelor de turism romanesti si a managementului acestora .Aceasta categorie de factori isi pune amprenta pe gradul de inzestrare tehnica si pe ritmul modernizarii serviciilor. Exemple de factori tehnici si tehnologici ce influenteaza activitaSCALINI TOUR: ~mijloace de transport noi mai atractive ; ~folosirea cu precadere a mijloacelor de transport din import ; ~folosirea de tehnica de calcul de ultima generatie ;

17

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

~folosirea computerelor, faxurilor, telefoniei(fixe-mobile) pentru o eficacitate cat mai ridicata ; 2.1.C.Influenta factorilor de management asupra activitatii firmei Factorii de management exogeni ai firmei au o influenta considerabila asupra acesteia.Din categoria factorilor de management care presupun totalitatea elementelor manageriale ce influenteaza direct sau indirect unitatea economica fac parte : ~mecanismul de planificare microeconomica ; ~sistemul de organizare al economiei nationale ; ~modalitati de coordonare ; ~mecanismele de control ale suprasistemelor din care face parte firma respectiva ; ~mecanismele motivationale ; ~nivelul studiilor, metodelor, tehnicilor manageriale ; Un exemplu de factor de management, care influenteaza activitatea firmei SCALINI TOUR ar fi :organizarea stintifica a muncii pe fluxuri biologice. Factorii de management influenteaza prin maniera de concepere si operationalizare a lor constituirea firmelor si mai ales functionalitatea si eficacitatea acestora.SCALINI TOUR este administrata de o echipa manageriala selectionata in conformitate cu legea nr. 66/1993 cu care va incheia un Contract de Management in forma scrisa, care se va depune impreuna cu semnaturile managerilor spre inregistrare la Oficiul Registruluil Comertului. 2.1.D.Influenta factorilor demografici asupra activitatii firmei Acestia includ totalitatea elementelor demografice care actioneaza asupra firmei direct sau indirect. Din simpla enumerare a factorilor de acest fel-numarul populatiei, structura socio-profesionala a acesteia, ponderea populatiei ocupate, populatia activa, rata natalitatii si a mortalitatii, durata medie a vietii-ne dam seama de maniera complexa in care influenteaza activitatea unitatii. O asemenea situatie este justificata de pozitia prioritara pe care resursele umane le ocupa in cadrul firmei, de calitatea lor depinzand calitatea activitatilor microeconomice. Competenta este deci, elementul hotarator in conceperea si derularea tuturor activitatilor de personal si conditia fundamentala a succesului firmei intr-un domeniu concurential acerb. Factorii demografici care influenteaza activitatea SCALINI TOUR sunt : ~cresterea numarului populatiei duce la cresterea cererii pentru servicii turistice si de transport ;

18

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

~raspandirea pe intreg teritoriul tarii atat a sediului cat si a filialelor ceea ce a dus la o mai mare arie de acoperire ; ~cresterea pietei fortei de munca duce la salectionarea unor angajati corespunzatori ; Nu trebuie uitat unul dintre cei mai importanti factori demografici si anume ca Romania este o tara in care sunt cuprinse toate formele de relief proprice prin excelenta practicarii aproape a tuturor formelor de turism

2.1.E.Influenta factorilor socio-culturali asupra activitatii firmei Cuprinde structura sociala a populatiei, ocrotirea sanatatii, invatamantul, cultura, stiinta, mentalitatea cu influenta directa sau indirecta asupra firmei si au o semnificatie deosebita in economia de piata. Structura sociala a populatiei influenteaza structura ofertei de servicii.Cu cat populatia este mai bogata cu atat agentia va cauta sa aduca servicii cat mai diversificate si de un inalt grad calitativ pentru turisti contand mai mult calitatea serviciilor decat pretul acestora. Un rol decisiv il joaca invatamantul care contribuie atat la imbunatatirea structurii socio-profesionale, cat si la formarea unei mentalitati specifice economiei de piata, lucru foarte important de altfel. Factorii socio-culturali care intervin in activitatea firmei SCALINI TOUR sunt : ~angajatii SCALINI TOUR necesita o pregatire indelungata ; ~se dezvolta cererea de activitati turistice legate de domenii culturale(pelegrinaje) ; 2.1.F.Influenta factorilor politici asupra activitatii firmei Factorii politici actioneaza ca si ceilalti factori direct sau indirect activitatea firmei, regasindu-se in principal, in politica economica, sociala, politica stiintei, politica invatamantului, politica externa, cu influenta in ceea ce priveste sursele si modalitatile de constituire, precum si obiectivele si mijloacele de realizare a lor.Managementul microeconomic este la randul sau influentat nemijlocit de factorii politici prin impactul pe care il genereaza asupra fundamentarii strategiilor si politicii firmelor, a deciziilor de realizare a obiectivelor prevazute de acestea.Acesti factori pot favoriza sau frana dezvoltarea turistica din tara noastra.In cazul firmei analizate acestia sunt :

19

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

~stimularea de catre stat a activitatii societatii private prin crearea unui cadru legislativ favorabil ; ~fiscalitatea redusa si sprijin prin credite avantajoase ; ~datorita instabilitatii politice se instaleaza starea de inflatie, recesiunea economica determinand restrangerea fenomenului turistic ; Chiar daca factorii politici nu sunt propici raspandirii fenomenului turistic trebuie sa recunoastem ca se fac eforturi in acest sens.Un exemplu ce ilusteaza acest lucru este privatizarea hotelurilor care duce la amplificarea fenomenului turistic.

2.1.G.Influenta factorilor naturali asupra activitatii firmei Mediul geografic in care SCALINI TOUR isi desfasoara activitatea este reprezentat in general de potentialul geografic al Romaniei cu relieful compus din trei trepte majore si anume :cea inalta a muntilor Carpati, cea medie care corespunde subcarpatilor, dealurilor si podisurilor si cea joasa :a campiilor, luncilor si Deltei Dunarii.Clima este reprezentata de climatul temperat continentala de tranzitie, cu influente oceanice dinspre vest, mediteraneene dinspre sud-vest si continental excesive dinspre nord est. Avand in vedere faptul ca firma SCALINI TOUR are puncte in care isi desfasoara activitatea in toate colturile tarii, ea este reprezentata de peisaje spectaculoase, conditii metereologice favorabile, lipsa temperaturilor excesive, precum si componente floristice. Majoritatea vilelor care apartin firmei SCALINI TOUR sunt amplasate in zona montana cu vegetatia specifica.Compozitia aerului individualizeaza oferta turistica din tara noastra.Exemple de factori naturali care influenteaza activitatea sunt : ~un mediu poluat si degradat nu poate atrage turisti ; ~perioada in care se poate desfasura activitatea este intinsa pe tot parcursul anului ; 2.1.H.Influenta factorilor juridici asupra activitatii firmei Cuprinde ansamblul reglementarilor juridice cu influenta directa sau indirecta asupra firmei si managementului sau.Cei mai semnificativi factori juridici sunt legile, decretele, hotararile guvernamentale, ordinele ministrilor, deciziile primariilor care cuprind o serie de norme de drept de a caror respectare
20

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

sunt responsabili agentii economici. Influenta factorilor juridici se manifesta in ceea ce priveste constituirea firmelor Legea 31/1990 cu privire la societatile comerciale este principalul act normativ in acest domeniu-cat si functionarea si dezvoltarea lor.

2.2MICROMEDIUL intreprinderii si influenta factorilor acestuia asupra activitatii intreprinderii MICROMEDIUL firmei cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta intra in relatii directe de necesitatea atingerii obiectivelor sale prezente si de perspectiva. Componentele micromediului sunt : 2.2.A Furnizorii de marfuri/servicii Sunt reprezentati de diversi agenti economici care in baza relatiilor contractuale de vanzare-cumparare asigura intreprinderii resursele necesare desfasurarii activitatii. Pentru a se aproviziona SCALINI TOUR colaboreaza cu diferiti agenti economici : 1) Uzina de automobile Dacia-Renault pentru a-si acoperi necesarul de piese de schimb pentru sectiile de service-auto si pentru achizitionarea de masini pentru Garaj Rent-Auto ; 2) S.C ELECTRICA S.A pentru furnizarea energiei electrice; 3) S.C INSTALATII S.R.L furnizeaza echipamente electrice; 4) S.C ELVILA S.A aprovizionarea cu mobilier, birouri pentru hoteluri si vile; 5) EURO PAPERSpentru aprovizionarea cu produse de papetarie si birotica ; 6) S.C COMPUTERS S.A pentru achizitionarea cu aparatura de birou si electrotehnica ;

2.2.B Prestatorii de servicii Reprezentati de persoane juridice sau persoane fizice care ofera o gama larga de servicii utile realizarii obiectului de activitate a firmei.

21

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

In desfasurarea activitatii sale, SCALINI TOUR incheie contracte pe de o parte cu proprietarii de baza materiala ( Poiana Brasov, Postavarul S.A, Neptun ), iar pe de alta parte cu agentiile de turism partenere.Incheierea afacerilor este realizata pe baza unui contract tip, referentii in turism avand posibilitatea de a negocia diferitele clauze in cadrul unor limite acceptate de comun acord cu partenerii.Dintre prestatorii de servicii a SCALINI TOUR amintim : 1) S.C BANCPOST S.A 2) BANCA COMERCIALA ROMANA 3) CONNEX GSM 4) ROMTELECOM 5) ELECTRICA 6) ASIROM 7) PUBLIROM 8) REGIA AUTONOMA A APELOR 9) S.C DISTRIGAZ S.A 10)S.C CONSTRUCT S.A BUCURESTI 2.2.C Furnizorii fortei de munca Sunt agentii de mediu cu influenta considerabila asupra activitatii firmei datorita rolului factorului uman in procesul muncii : -unitatile de invataman -oficiile de forta de munca -persoanele care cauta un loc de munca ; In Romania exista atat invatamant superior de stat cat si particular, specializat in domeniul turismului care perfectioneaza normal pentru agentiile de turism, hoteluri, in general pentru agentiile de turism.Exista de asemenea, si institutii care organizeaza cursuri de scurta durata cu pregatire in turism si servicii. Criteriile care stau la baza angajarii personalului sunt :pregatirea si experienta. In domeniul turismului am putea spune ca 2 conditii sunt de baza in ceea ce priveste tinerii ce vor sa lucreze in acest domeniu : -cunoasterea cel putin a unei limbi de circulatie internationala ; -o cultura generala bogata ;

2.2.D Clientii
22

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Sunt reprezentati de consumatori, utilizatori industriali, intreprinderi comerciale, agentii guvernamentale care alcatuiesc cercul firmelor, persoanelor carora le sunt oferite pentru consum serviciile realizate de firma. SCALINI TOUR isi distribuie produsele turistice fie direct, prin intermediul punctelor proprii de desfacere, fie indirect, apeland la serviciile agentiilor de turism colaboratoare. Clientela vizata de SCALINI TOUR se imparte in doua categorii : @- pe de o parte turisti individuali care fac cereri de oferta pentru un anumit program ;acestia calatoresc de obicei cu mijlocul de transport propriu si serviciile vizate sunt doar cele de cazare si masa ; @- pe de alta parte grupurile de turisti care se inscriu la un program turistic fix, de obicei cu ghid (in special circuite turistice) ; Majoritatea clientilor solicita voiaje colective, ele oferindu-le atat avantaje de ordin material cat si avantaje legate de formalitati celor care au probleme de limba. Clientii sunt persoane cu varsta sub 50 de ani, cu o stare materiala peste medie, ca nivel profesional sunt, majoritatea intelectuali.Ca mijloc de transport ei prefera transportul aerian sau cel rutier, cu autocarele, intr-o mai mica masura calatorind cu autoturismul propriu.

Structura tipica a costului unui voiaj (inclusiv tour) cu utilizarea serviciilor aeriene charter SERVICIUL PONDERE IN PRET Transport 40 Cazare 35 Alte servicii la destinatie 5 Administratie 7 Comision agentie 12 Comisionul aplicat pentru voiajele individuale este de 20%, iar pentru voiajele colective de 17%, dar pot sa varieze. Determinate de alegerea serviciilor firmei noastre sunt tarifele practicate, precum si gradul de noutate al produselor turistice oferite.Clientii cumpara, de obicei, produsele turistice o data pe an in perioada concediului si cheltuiesc in efetuarea calatoriilor intre 1000$-2000$. Prin preturi mai mici decat ale concurentei, precum si prin programul mai interesant si mai atractiv, am reusit sa ne formam un grup de clienti fideli.

23

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

2.2.F Concurentii Sunt reprezentati de firme sau persoane care isi disputa aceiasi clienti, iar in situatii frecvente aceleasi categorii de clienti, de furnizori sau prestatori de servicii. Dupa cum am amintit deja, concurenta pe piata turistica se desfasoara la un nivel foarte ridicat. Principalii concurenti ai SCALINI TOUR in cazul activitatii de incoming sunt : 1) SIMPA TURISM 2) MONDO INTERTUR 3) VISIT TOUR 4) ATLANTIC 5) PARALELA 45 6) PASSION Pe plan intern principalii concurenti sunt : 1) ONIRO 2) VRANCEA TUR 3) MARSHAL 4) ATLASIB Concurentii (in Bucuresti) ai SCALINI TOUR sunt : in domeniul turismului : ~MARA ~JINFO TOURS ~AVIA ~BTT in domeniul transportului de pasageri si in sistem Rent-a-Car : ~TOURING RENT AUTO ~TOURING EUROLINES ~AVIA RENT-A-CAR In general, avantajele pe care le au concurentii se refera la relatiile mai stranse cu proprietarii pe baza materiala ca urmare a unor practici neloiale . Avantajele competitive ale SCALINI TOUR sunt : @- imaginea favorabila ; @- profesionalismul angajatilor ; @- colaborarea cu agentii de turism de renume din strainatate ; @- fidelizarea clientelei ; @- reclama mai puternica decat cealalta agentii de renume romanesti ; @- adaptabilitate si fezibilitate mai mare la cerintele pietei ; Dezavantaje ale SCALINI TOUR : @- au plecat din unitate angajati cu experienta ;
24

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

@- pierderea unor parteneri traditionali ca urmare a atragerii acestora la alte firme concurente de catre fostii salariati ai firmei. 2.2.G Organismele publice Firma intra in contact cu organismele de stat, financiare, de justitie, asociatiile consumatorilor, publicul consumator fata de care firma are obligatii reale. Dintre organismele de stat cu care firma intra in contact enumeram : ~Agentia Romana de Dezvoltare- organizatie guvernameetala care se implica in sprijinirea activitatii economice private prin Directia Generala de Dezvoltare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii ; ~Directia Financiara- institutie care se ocupa cu stabilirea si colectarea taxelor si impozitelor ; 2.3.Obiectivele

economice

ale

intreprinderii

in

conditiile

concurentiale.

PREZENTAREA

RELATIEI INTREPRINDERE-

PIATA In contextul actual, al tranzitiei spre economia de piata- proces in care, in tara noastra, s-a inscris ireversibilul- s-au adus schimbari substantiale in crearea si desfasurarea activitatii unei firme. Societatea comerciala pe actiuni se constituie prin Contractul de Societate si Statut, dar pot fi incheiate si sub forma unui inscris unic numit Act Constitutiv, semnatarii acestui act fiind numiti fondatori. RELATIA INTREPRINDERE-PIATA Fiind o componenta a mediului, firma se afla in contact permanent cu celelalte componente, pe de o parte fiind vorba de procesul de cumparare de diverse bunuri, iar pe de alta parte fiind vorba de actul de vanzare a serviciilor realizate, adica a operatiunilor de turism si cazare in hoteluri. Astfel de relatii ce au loc intre intreprindere si agentii economici ai mediului sau extern sunt relatii de piata care se desfasoara in cadrul mediului firmei. PIATA MARFURILOR A) CADRUL GENERAL Dupa 1989 in Romania au aparut o serie de agentii de turism particulare cu care SCALINI TOUR a intrat intr-o puternica concurenta odata cu infintarea ei in anul 1997.
25

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

B) OFERTA SCALINI TOUR comercializeaza si presteaza o gama extrem de larga de servicii si produse.Ponderea cea mai mare o au serviciile prestate de SCALINI TOUR in calitate de tour-operator (cca.70% ). Intr-o proportie mai mica, dar nu de neglijat, se regasesc serviciile/produsele oferite de urmatoarele companii : ATI, RENT-AUTO, MONTANA (comercializare de produse turistice pentru turistii romani si straini, inchirieri auto, servicii de cazare si de restauratie ) In desfasurarea activitatii sale, SCALINI TOUR incheie contracte pe de o parte cu proprietarii de baza materiala (Poiana Brasov, Postavarul S.A, Neptun), iar pe de alta parte cu agentiile de turism partenere. Incheierea afacerilor se face pe baza unui contract tip, referentii de turism avand posibilitatea de a negocia diferitele clauze in cadrul unor anumite limite acceptate de comun acord de parteneri.Cateva din produsele turistice pe care SCALINI TOUR le ofera sunt : vizitarea manastirilor din Moldova, vizitarea unor orase turistice, circuitul Dracula. Referindu-ne la aria de extindere a pietei SCALINI TOUR, aceasta se restrange pe plan intern in special la orasul Bucuresti, iar pe plan extern, principalii clienti ai societatii provin din Germania, Anglia, Olanda, Israel, Orientul Indepartat, Japonia, Elvetia, Norvegia, Danemarca, etc. In 2002 numarul total de turisti care au venit in Romania prin intermediul SCALINI TOUR a fost de 39.300 cu un numar total de zile/turist de 265000. Durata medie a sejurului este de 6,7 zile, iar valoarea totala a fost de 20.500 mii$. Formele de turism cele mai solicitate au fost, in ordine : vizitarea unor orase turistice, munte (in special turismul pentru sporturile de iarna), vizitarea litoralului. Evolutia vanzarilor in perioada 2000-2002 ANII VALOAREA VANZARILOR 2000 8.572.720.800 2001 9.825.565.200 2002 13.756.298.750

C) POLITICA DE PRET Preturile se stabilesc in functie de tarifele practicate de prestatori si de preturile practicate la produsele similare de catre concurenti. Comisionul practicat de SCALINI TOUR este variabil, acesta diferentiindu-se atat pe produse turistice cat si de la o tara la alta.

26

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

D) DISTRIBUTIA SCALINI TOUR isi distribuie produsele turistice fie direct, prin intermediul punctelor proprii de desfacere, fie indirect apeland la serviciile agentiilor de turism colaboratoare. Distributia directa este asigurata prin : -2 puncte de desfacere in Bucuresti -2 puncte de desfacere in Constanta -1 punct de desfacere in Sinaia -1 punct de desfacere in Timisora E) PROMOVARE SCALINI TOUR are o dezvoltata strategie de marketing care face parte dintr-o strategie globala. Societatea depune eforturi pentru o mai buna orientare spre consumatori, avand in urma studii de piata, suficiente date despre piata turistica si tendintele acesteia pentru fundamentarea actiunilor turistice, a tarifelor in valuta, a cheltuielilor in lei si a cursurilor de revenire, avansand propuneri de crestere a incasarilor. Avand in vedere situatia actuala a societatii si dezvoltarea puternica a concurentei pe o piata turistica lipsita de bariere, SCALINI TOUR are o stategie de marketing condusa dupa un plan bine fundamentat si bazat pe un studiu minutios al pietei. Puncte tari : -@ notorietate de care se bucura firma pe piata turistica romaneasca si internationala -@ profesionalismul angajatilor -@ adaptabilitatea si flexibilitatea mare la cerintele pietei -@ colaborarea cu agentiile de turism de renume din strainatate -@cresterea cifrei de afaceri Puncte slabe : -@ pierderea unor parteneri traditionali ai SCALINI TOUR ca urmare a atragerii acestora la alte firme concurente de catre fosti salariati ai firmei -@ numarul foarte mare de firme concurente -@ numarul redus de locuri de cazare din Bucuresti -@randamentul scazut al unora din unitati (Compania Rent-Auto)

27

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

CAPITOLUL 3
STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII

Ca expresie a organizarii formale, structura organizatorica a unei imtreprinderi se proiecteaza pe baza unor reguli, a unor norme, principii si documente oficiale. Structura organizatorica a structurii generale a firmei reflecta autonomia intreprinderii. Modul de concepere, detaliere si implementare a acesteia (a structurii organizatorice ), influenteaza activitatile impuse de realizarea obiectivelor firmei. Structura organizatorica reprezinta ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice ( directii, compartimente, servicii, birouri, sectii, ateliere ) si al relatiilor dintre acestea, orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale intreprinderii. Aprecierea structurii organizatorice a unei intreprinderi este un proces de cunoastere, intelegere si explicare a situatiei existente prin analiza detaliata a factorilor care influenteaza starea ei. Acestia sunt : ~ stategia de dezvoltare a firmei ~ ~ tipul si complexitatea productiei ~ ~ dimensiunea intreprinderii ~ ~ mutatiile care au loc in mediul extern al firmei ~ ~ calitatea resurselor umane utilizate ~ ~ cadrul juridic ~ ~ statutul intreprinderii ~ Influenta acestor factori asupra structurii organizatorice trebuie tratata pe fondul dinamismului accelerat al mutatiilor ample care au loc in economia contemporana, luandu-se in considerare urmatoarele aspecte: ~ o buna evaluare a resurselor naturale si modul in care acestea sunt folosite ; ~ cresterea competitivitatii economice, stintifico-tehnice si educationale; ~ explozia informationala; ~adancirea cooperarii economice si tehnico-stintifice;

28

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

~cresterea exigentei si stabilirea unor criterii noi de evaluare a calitatii produselor si serviciilor ca urmare a diversificarii si cresterii rafinamentului cerintelor consumatorilor; In ansamblul ei, structura organizatorica a unei intreprinderi cuprinde: -&-structura functionala ( de conducere ); -&- sructura operationala (de productie si conceptie ); Structura organizatorica a SCALINI TOUR cuprinde : ~aparatul propriu al societatii ; ~subunitati fara personalitate juridica ; 3.1.Aparatul propriu al societatii este format din : ~servicii operative comerciale de relatii ; ~servicii auxiliare ; ~servicii functionale ; ~formatii operative de lucru ; Servicii operative comerciale de relatii In cadrul societatii functioneaza un numar de trei servicii de relatii (de incoming ) grupate din acest punct de vedere al criteriului geografic si al limbii vorbite : I) Anglia, Tarile Scandinave, Israel, S.U.A II) Germania, Franta, Turcia, tarile din estul Europei III) Tarile din Asia Acesta servicii contracteaza la extern firme turistice ce trimit turisti in Romania, firme cu care trebuie incheiate contracte pentru turistii straini. Un alt serviciu de relatii : IV) de outgoing, se ocupa de vacantele turistilor romani in tara si in strainatate ; V) serviciul de relatii se ocupa cu aprovizionarea si desfacerea marfurilor de import sau indigene ; VI) carti de credite care asigura derularea platilor prin intermediul cartilor de credit ; Serviciile auxiliare I) servicii de promovare-cooperare care se ocupa cu promovarea, reclama si publicitatea produsului respectiv ; II) serviciul de preturi, tarife, eficienta economica care se ocupa cu analiza preturilor practicate de societatile concurente, analiza preturilor externe practicate de firme din alte tari, analiza preturilor interne socilitate de prestatorii interni, determinarea
29

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

III)

eficientei in functie de rezultatele analizelor de mai sus si avizarea in consecinta a preturilor si tarifelor practicate de societate ; serviciul dispecerizare-baza materiala-SCALINI TOUR neavand o baza materiala proprie (cu mici exceptii ), incheie contracte interne cu detinatorii de baza materiala turistica pentru a asigura serviciile turistilor straini in Romania si pentru acei romani trimisi in tara.

Serviciile functionale Serviciile functionale care apartin firmei SCALINI TOUR sunt : I) oficiul juridic II) controlul financiar intern III) serviciul programare economica, stilistica, organizare IV) salarizare personal invatamant, informatica V) servicii financiare VI) analize economice VII) servicii contabile VIII) servicii secretariat IX) servicii administratie X) servicii protocol XI) servicii de paza Serviciile operative de lucru Sunt reprezentate de personalul din cadrul ghiseelor si care intra in contact direct cu clientela. 3.2.Subunitati fara personalitate juridica 1)Agentia de i Turism International(ATI) -acorda servicii suplimentare la fata locului turistilor straini sositi organizat in Romania si turistilor sositi direct, pe cont propriu 2)Agentia de Turism Constanta-are ca obiect de activitate trimiterea de turisti romani in tara si in strainatate. 3)Compania Montana -desfasoara activitati de hotelarie, restauratie, agrement, divertisment, servicii auto. 4)Compania de Transport Turistic Rent-Auto-asigura inchirierea catre turisti, oameni de afaceri, agentii economici si institutii a microbuzelor si autocarelor. 5)Compania Auto-Tours Constanta-prezinta servicii de transport turistic cu autocarul.

30

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Aceste centre de profit subzista din activitatea proprie, respectiv din profitul propriu obtinut, cu cont de decontare in banca, gestiune limitata si incheie balanta proprie, care se prezinta spre specializare in bilantul societatii.

3.3.Documente de formalizare a structurii organizatorice A)Regulamentul de organizare si functionare Contine urmatoarele elemente : @~organizarea firmei (dispozitii generale, acte normative de infintare, obiect de activitate, tipul de societate, Statutul juridic si prezentarea structurii organizatorice ) @~atributiile firmei @~conducerea firmei @~atributiile si diagrama de relatii pentru fiecare compartiment functional si de productie Toate aceste subcapitole au fost prezentate in cadrul altor capitole ale acestui proiect. B)Organigrama firmei SCALINI TOUR (descriere) Puterea cea mai mare de decizie in aceasta firma o are A.G.A. In directa subordine a A.G.A. se afla cenzorii si managerul general.Managerul general are si el in subordine 2 angajati: managerul executiv si managerul economic.Managerul economic are in subordine directa pe sef birou financiar. Biroul turism este format din 2 compartimente si 6 sectii. De activitatea desfasurata in aceste compartimente si sectii raspunde seful de birou turism. Organigrama firmei este struturata pe sase nivele ierarhice, la fiecare nivel existand cate un manager sau sef care conduce activitatea ce se desfasoara la acel nivel, insa toti sunt subordonati managerului general si A.G.A. Pentru ca activitatea firmei sa se desfasoare in conditii cat mai bune trebuie sa existe o buna colaborare intre toate nivelele ierarhice ale intreprinderii. Structura functionala a firmei are in cadrul ei urmatoarele tipuri de relatii : ~ierarhice-manager executiv si sef birou consultare ; ~functionale-intre compartimentul de productie si compartimentul de contabilitate ; ~de stat major-intre director birou turism si sef compartiment de receptie ; ~de cooperare-intre sef compartiment de productie si sef compartiment de receptie ; ~de control-intre director birou financiar si celelalte compartiment
31

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

~de reprezentare-intre manager economic si asistent financiar.

AVIZAT, Director Economic, FISA-POSTULUI

APROBAT, Director General,

1) POSTUL :Economist 2) NUME SI PRENUME :Dan Albu 3) CERINTELE POSTULUI(studii-pregatire de baza) ~ absolvent al invatamintului de lunga durata ; ~ pregatire superioara de specialitate economica ; ~ necesita specializare periodica-perfectionare ; ~ asumarea responsabilitatii si a riscului decizional; ~ corectitudine absoluta in relatiile de munca 4) COMPARTIMENTUL : Financiar 5) ACTIVITATEA : ~operatii de sinteza a activitatii economico-financiare cu respectarea legislatiei in vigoare ; ~verificarea inscrierilor de deviz aferente situatiilor de lucrari de investii din banii publici pentru care acorda viza controlului financiar preventiv ; 6) RELATII : 6.1-Este subordonat sefului serviciului financiar ; 6.2-Are in subordine ocupantii posturilor siuate pe nivele ierarhice mai mici decat cel ocupat de el ;

32

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

6.3-De colaborare cu :compartimentul contabil-financiar, resurse umane, resurse informatice, serviciul investitii, unitati ale statisticii publice locale ; 6.4-De reprezentare ; 7) SARCINI, ATRIBUTII, LUCRARI : 7.1-Asigura : ~intocmirea lunara a analizei diagnostice a bilantului contabil ; ~calculul indicatorilor de solvabilitate si lichiditate, analiza si evolutia acestora ; ~calculul indicatorilor de rentabilitate si analiza evolutiei lor ; ~intocmirea de grafice pentru inducatori analitici ; 7.2-Asigura efectuarea de raporturi tremestriale a analizei diagnostic ; 7.3-Asigura efectuarea (completarea) formularului Ancheta statistica anuala si depunerea acesteia la unitatea locala de statistica ; 7.4-Acorda viza de control financiar preventiv in termen de trei zile de la data primirii incheierilor de devize aferente situatiilor de lucrari de investitii ; 7.5-Asigura verificarea altor cheltuieli necuprinse mai sus, dar specifice in legislatia in vigoare ; 7.6-Participa la instruirea lunara organizata de serviciul de investitii in baza tematicii aprobate de conducere; 7.7-Asigura respingerea documentelor care nu mai indeplinesc conditiile legale si racordarea vizei de control ; Indeplineste si alte dispozitii sau sarcini rezultate din actele normative pentru domeniul sau de activitate precum si cele dispuse de seful ierarhic superior. 8)RESPONSABILITATI : 8.1-Raspunde de legalitatea si eficienta operatiunilor efectuate ; 8.2-Raspunde de exactitatea atributiilor rezultate mai sus si altele ce au caracter specific ce decurge din legislatia in vigoare ; 8.3-Raspunde integral, material, disciplinar sau penal, dupa caz, pentru pagube pe care le-a produs ca urmare a nerespectarii atributiilor si Regulamentului de Ordine Superioara ; 8.4-Raspunde de calitatea lucrarilor intocmite ;

33

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

8.5-Raspunde de aplicarea corecta a actelor normative din care rezulta sarcini pentru domeniul sau de activitate ; 8.6-Raspunde de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea operatiunilor din documente pe care le intocmeste sau participa la ele ; 8.7-Respecta regulile N.T.S (norme de tehnica a securitatii muncii) si P.S.I (prevenirea si stingerea incendiilor ) de la locul de munca.
SEF SERVICIU FINANCIAR,

CITIT SI SEMNAT, SEF SERVICIU RESURSE UMANE,

ORGANIGRAMA FIRMEI SCALINI TOUR

A.G.A Cenzori Manager General

Manager Executiv

Manager Economic

34

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Birou Dezvoltare

Birou Transport

Birou Turism

Birou Publicitate

Birou Financiar

Compartiment Productie

Compartiment Receptie

Birou Contabilitate

Birou Resurse Umane

Sectia Programa re Generala

Sectia Operativa Generala

Sectia Operativa Congrese

Sectia Contracte de Servicii Receptive

Sectia Receptiva Generala

Sectia Operativa Generala

CAPITOLUL 4
FUNCTIUNILE INTREPRINDERII
4.1 FUNCTIUNILE COMPONENTE ALE SISTEMULUI ORGANIZARII PROCESUALE A FIRMEI SCALINI TOUR Firma se constituie ca un sistem complex care reuneste resursele umane, materiale si financiare, intre fiecare dintre acestea stabilindu-se legaturi multiple si profunde. Resursele umane sunt reprezentate de salariatii firmei si de clientii acesteia ; cele materiale reprezentate de mijloacele de transport, combustibili ;

35

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

cele financiare sunt reprezentate de disponibilitatile banesti in numerar si in conturile bancare. Firma reprezinta un sistem deschis ce se exprima prin fluxul de intrari ( mijloace de transport, informatii ) si fluxul de iesiri (servicii turistice) destinate sistemului din care fac parte. Functionarea poate fi definita ca ansamblul activitatilor orientate spre realizarea unor obiective derivate, rezultate din activitatile generale ale firmei. La proiectarea functiunilor intreprinderii se tine cont de urmatoarele criterii : @~ criteriul complementaritatii care cere gruparea intr-o functiune a unor activitati in care se afla relatii de completare reciproca sau de auxiliaritate; @~ criteriul identitatii activitatii grupate intr-o functiune ; @~ criteriul convergentei care cere gruparea intr-o functiune a unor activitati diferite orientate spre realizarea acelorasi obiective; Intr-o intreprindere moderna si eficienta trebuie sa se regaseasca urmatoarele functiuni : A) B) C) D) E) Functiunea de cercetare-dezvoltare Functiunea comerciala Functiunea de productie Functiunea financiar-contabila Functiunea de resurse umane (de personal)

A)

Functiunea de cercetare-dezvoltare

SCALINI TOUR elaboreaza previziuni privind necesitatea efectuarii de programme turistice, elaboreaza rute de transport, intocmeste situatii statistice sau diferite rapoarte referitoare la nivelul numarului de turisti si mijloace de transport necesare, evolutia in timp a cererii turistice, tendinte si mutatii in consumul de servicii turistice sau de transport, incadrarea in consumurile specifice din documentatia de transport, asigura dimensionarea ofertei turistice, elaboreaza documentatii si proiecte pentru diversificarea profitului de activitate si asigurarea unei game cat mai largi de servicii turistice A) 1. Biroul de dezvoltare

36

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

La conducerea acestui birou trebuie sa se afle un expert in relatii publice care sa cunoasca in profunzime mediul industrial, comercial, financiar, sa fie o persoana influenta si cu relatii in jurul oamenilor de afaceri. Personalul angajat in acest birou trebuie sa stie sa inspire incredere si simpatie, sa cunoasca in profunzime serviciile vandute de agentie, sa-si dea seama rapid de psihologia clientului, sa cunoasca limbi straine. La dispozitia biroului trebuie sa stea o vasta documentatie : ~ghiduri profesionale ~manuale publice si private ~buletine tehnice Atributii : @~sa creeze noi produse turistice ; @~sa analizeze cat de compatibila este ideea noului produs cu sfera afacerilor curente ale agentiei si cu resursele firmei pentru monitorizarea idei . @~ce resurse financiare si umane sunt la dispozitia agentiei si ce resurse financiare si umane ale prestatorilor vor contribui la asamblarea pachetului de servicii turistice din produsul turistic. @~cat timp va fi necesar pentru negocierea si finalizarea colaborarii in termeni economici acceptabili pentru ambele parti, in cazul cand agentia tour operatoare va intentiona sa atraga in reteaua ei de distributie si alte detailiste, revanzatoare ale produsului turistic. A. 2. Biroul de publicitate Atributii : @~incheie contracte si pregateste planurile publicitare, devizele si comenzile pentru publicitate activa si pasiva. @~pregateste textele publicitatii pasive. @~se ocupa cu inserarea textelor publicitatii active in publicatiile agentiei. @~urmareste redactarea, tiparirea publicatiilor :reviste, rubrici de stiri, brosuri, etc. B) Functiunea comerciala Include o serie de activitati ce pot fi grupate astfel : a) activitati de marketing ; b) activitati de transport ; a) Activitatea de marketing Cuprinde ansamblul actiunilor de prospectare a pietei, a necesitatilor consumatorilor si a compartimentelor lor in scopul stabilirii celor mai adecvate
37

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

modalitati de orientare a activitatii firmei si de crestere a vanzarilor, stabilirea serviciilor necesare consumatorilor intr-o perioada determinata, intocmirea portofoliului de comenzi, dar si de oferte, stabilirea relatiilor cu partenerii de afacerii. b) Activitatea de transport Se desfasoara in cazul SCALINI TOUR cu propriile mijloace de transport in cea mai mare parte, dar si cu mijloace de transport indirecte.Firma poseda un parc auto destul de dezvoltat, alcatuit din 44 microbuze si 20 autocare, dar una din activitatile firmei fiind si aceea de rent-a-car , firma mai poseda si un numar de 8 autoturisme de productie straina. c) Compartimentul de transport Atributii : ~exploatarea, gestionarea, intretinerea, valorificarea si restabilirea bazei materiale la parametrii optimi ; ~organizarea, conducerea, pregatirea si valorificarea la maxim a potentialului uman angajat ; ~transporturi de persoane, transfer turistic auto ; ~excursii incoming, outgoing, tour-operator ; Persoanele implicate in aceste activitati sunt buni profesionisti:mecanici si conducatori auto cu permis de conducere international. d) Compartimentul receptie Atributii: ~incheie contracte cu hoteluri si restauratie; ~incheie contracte cu furnizorii de diverse servicii receptive :localuri, spectacole ; ~incheie contracte cu agentiile corespondente ; e) Biroul trafic accesoriu Atributii : ~efectueaza schimbul valutar ; ~repartizeaza valuta externa rezidentilor ce pleaca in strainatate ; ~emite carti de credit ; ~emite si vinde polite de asigurare ; ~incheie acorduri pentru vanzarea de bilete la spectacole, articole de librarie ; C) Functiunea de productie a) Biroul de turism principalele atributii de serviciu in compartimentele aferente :

38

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

~primiri de turisti straini in Romania si vacante, tratament pentru turisti romani (incoming) ~trimitere de turisti romani in strainatate (outgoing) ; ~constituirea la cerere de programme si pachete de servicii pentru simpozioane, conferinte ; ~vanzarea propriu-zisa de programme turitice (PROMO AGENT); ~intermedieri vize turistice si de servicii ; ~asigurari medicale ; In ceea ce priveste compartimentul de incoming, acesta are atrbutiile : ~contractarea spatiilor de cazare cu prestatorii de servicii interni ; ~contractarea serviciilor de transport auto ; ~conceperea de programe turistice pentru piata externa ; ~studii de marketing ale produselor turistice si de servicii ; ~contractarea si inchirierea contractelor (de agrement) cu partenerii straini ; ~derularea contractelor incheiate cu prestatorii interni si urmarirea platilor ; ~derularea contactelor incheiate cu prestatorii externi , urmarirea si verificarea incasarilor pe perioade de timp (luna ,semestru, trimestru ,an). In ceea ce priveste compartimentul de outgoing intra urmatoarele atributii : ~contractarea de spatii de cazare la hoteluri si statiuni din strainatate si de programme turistice (excursi,vacante); ~alcatuirea de programe turistice externe pentru cetatenii romani ,individual sau grupuri; ~studiul pietei locale si corelarea pretului la excursii interne ; ~planificarea rezervarilor pe cursa de transport auto ; ~promovarea vanzarilor prin agentia proprie si prin alti colaboratori ; In ceea ce priveste compartimentul de vanzari propriu-zise PROMO AGENT ,acesta are urmatoarele atributii : ~cunoasterea in detaliu a programelor turistice ,servicii de cazare,de transport ce fac parte din oferta Agentiei de turism SCALINI TOUR ; ~legatira stransa cu clientela si informarea ei despre conditiile de inscriere si calitatea serviciilor oferite ; ~evidenta vanzarilor structurale pe destinatii si natura serviciilor oferite ; ~intocmirea documentelor necesare turistului penru serviciile cumparate (chintata fiscala,document de calatorie , bilet de imbarcare) ; ~efectuarea de rezervari ,pe rutele stabilite conform programelor pentru grupuri organizate de turisti sau oameni de afaceri ; ~urmarirea deconturilor ;
39

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

~alte sevicii turistice In ceea ce priveste compartimentul programe la cerere si activitati speciale acesta are urmatoarele atributii : ~intocmirea de materiale publicitare de prezntare a ofertei Agentiei de turism SCALINI TOUR(adrese, brosuri,pliante,etc) ; ~pregatirea materialelor specifice participarii la targuri de turism ; ~alcatuirea programelor turistice la cerere si detalierea manifestarilor ocazionale (conferinte, simpozioane, actiuni cultural-sportive ) care presupun urmatoarele servicii : transport auto sau aerian ; cazare si masa in hoteluri ; secretariat,xerox,fax, telefon ; ghid insotitor. ~contactarea ,derularea si supravegherea programelor specifice si urmarirea eficientei lor economice.

D) Functiunea financiar-contabila Cuprinde activitati prin care asigura obtinerea si folosirea rationala a mijloacelor financiare necesare desfasurarii procesului economic si a activitatii de urmarire a rezultatelor obtinute de firma. a) Biroul contabilitate presupune : ~asigurarea gestionarii si evidenta intregului patrimoniu al agentiei ; ~intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli ; ~intocmirea situatiilor finaciar-contabile cu privire la numarul incasat zilnic ; ~inregistrarea tuturor documentelor specifice :chitanta, factura, ordin de plata; ~intocmirea balantelor lunare; ~intocmirea bilantelor contabile pe trimestre si pe an; ~stabilirea si mentinerea de contacte cu unitatile bancare si administratiile teritoriale centrale ; ~urmarirea platii si impozitelor legale si depunerea la timp a situatiilor financiar-contabile si statistice cerute de legile in vigoare ; ~ informarea permanenta asupra legislatiei in vigoare cu privire la activitatea financiar-contabila ; ~punerea la dispozitia celorlalte compartimente a situatiilor economice-financiare necesare ;
40

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

~intocmirea dosarelor de angajare a pesonalului si evidenta cartilor de munca ; ~alte atributii specifice activitatii financiar-contabile de personal si administrativ ; E) Functiunea de resurse umane (de personal) Cuprinde ansamblul activitatilor specifice ce pot fi grupate astfel a)Activitati de administrare a personalului ~ determina necesarul fortei de munca ; ~ selecteaza, testeaza, incadradeaza si promoveaza personalul ; ~ stabilesc drepturile salariale si sistemul de calcul al acestora precum si aplicarea lui ; ~ tine evidenta personalului b)Activitati de prestari servicii catre salariatii firmei ~ organizeaza pregatiri in vederea perfectionarii prsonalului; ~ asigura conditii de igiena si protectie a muncii; c)Activitati de prestari servicii catre clientii firmei ~ activitati de transporturi de calatori cu mijloace proprii si/sau inchiriate ; ~ activitati in domeniul turismului intern si international ; ~ asistenta turistica ; d)Activitati administrative de administratie si de protocol ~ lucrari de secretariat pentru directorul tehnic ; ~ inregiatrarea corespondentei sosite si trierea ei pentru diversele birouri si oficii care necesita semnatura directorului tehnic ; ~ instruirea si coordonarea muncii paznicilor si comisioanelor curierilor ;

4.2INTERDEPENDENTA DINTRE FUNCTIUNILE INTREPRINDERII SCALINI TOUR

41

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

FUNCTIUNEA DE CERCETAREDEZVOLTARE

PROIECTARE
FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE

Produs Tehnologie

Comanda de Materii prime


FUNCTIUNEA COMERCIALA

MARKETING Aprovizionare

FUNCTIUNEA FINANCIAR CONTABILA

Incasari

FUNCTIUNEA PERSONAL(DE RESURSE UMANE)

FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE 42

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Comanda de Materii prime


FUNCTIUNEA COMERCIALA

Aprovizionare
FUNCTIUNEA FINANCIAR CONTABILA

Incasari

FUNCTIUNEA PERSONAL(DE RESURSE UMANE)

43

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

CAPITOLUL 5
STRATEGII ECONOMICE ALE FIRMEI SCALINI TOUR.PLANUL CA INSTRUMENT DE CONCRETIZARE SI REALIZARE A LOR.
In elaborarea strategiei generale de dezvoltare a unitatii economice, in conditiile economiei de piata, o atentie deosebita trebuie acordata functiei comerciale, in special celei de desfacere-vanzare ; pentru desfasurarea activitatii de desfacere cu eficienta trebuie actionat pentru realizarea elementelor cuprinse in strategia elaborata in acest scop.Dupa modul cum evolueaza, se contureaza si se realizeaza strategia in activitatea de desfacere, depinde activitatea generala viitoare a unitatii economice.Prin functiunea comerciala de desfacerese raspunde la o serie de intrebari : ~Ce fel de serviciu doreste clientul ? ~Care este piata ? ~Care este pretul ? ~Cand doreste serviciul ? ~Cine doreste serviciul ? ~Ce valoare trebuie sa aiba serviciul ? ~Ce caracteristici sa aiba pentru a raspunde mai bine cererilor clientilor ? Raspunsurile la aceste intrrebarii se formuleaza pe seama studiului de piata.Pe baza acestor raspunsuri se contureaza strategia si tactica unitatii in raport cu piata, cu factorii concurentei , cu viitorii solicitanti ai serviciului.Procesul de livrare-vanzare va urmarii reactia clientilor, se fac analize si se iau decizii pentru ca in final S CALINI TOUR sa serveasca cat mai bine clientii. Se urmareste, de asemenea si capacitatea firmei de a exploata resursele, de a se adapta la cerintele si evolutia pietei. In vederea cresterii prosperitatii firmei se are in vedere : ~sfera de cuprindere a viitorilor clienti carora li se adreseaza serviciul oferit; ~numarul de prestatori de servicii de acelasi tip; ~numarul de clienti potentiali ; ~gradul de complexitate al serviciilor ; Elaborarea strategiei economice a firmei presupune parcurgerea anumitor etape.Prima etapa o constituie analiza situatiei curente a firmei SCALINI TOUR.Intreprinderea moderna actioneaza intr-un mediu dinamic , piata dar si
44

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

celelalte componente ale mediului ii ridica frecvent probleme, obligand-o la eforturi suplimentare sau deopotriva ii ofera oportunitati, surse noi de dezvoltare si consolidare.Pusa in legatura cu mediul, obligata sa se acomodeze schimbarilor cvasipermanente si uneori in cele mai neasteptate directii intreprinderea are totodata nevoie de o viziune de larga perspectiva.Ea va trebui sa-si definitiveze toate actiunile curente si sa le subordoneze in ultima instanta unor obiective pe termen lung. In procesul de elaborare a diagnozei referitoare la performantele trecute si prezente, in firma SCALINI TOUR se au on vedere doua planuri : ~unul de perspectiva mai aprofundat ce exprima raportul intre realizarile in curs a anului curent si aceeasi luna a anului precedent, si unul pe termen scurt, urmarind evolutia vanzarilor lunii in curs fata de luna precedenta. ~in ceea ce priveste al doilea plan, care se refera la evaluarea performantelor obtinute in luna precedenta se constata o crestere destul de semnificativa, peste cresterile prognozate de specialisti. Cea de-a doua etapa trebuie sa permita stabilirea unui set de obiectivepe termen lung.In acest scop se face o analiza a tendintelor sociale si a conditiilor economice generale prin care poate fi remarcata scaderea continua a puterii de cumparare a populatiei ceea ce implica o restrangere substantiala in ceea ce priveste posibilitatea de manifestare libera a necesitatilor. Cea de-a treia etapa presupune elaborarea unui set de alternative stategice posibile, compararea acestora cu obiectivele prioritare fixate si adaptarea pe aceasta baza a strategiei de aplicat.I n sensul diminuarii costului pe unitatea de produs firma dorestesa mai achizitioneze cateva mijloace de transport pentru a nu mai inchiria mijloace de transport de la alte firme cu care incheie contracte de inchiriere. A patra etapa o reprezinta punerea in aplicare a strategiei.Aceasta etapa necesita stabilirea strategiei functionale ce urmeaza a fi adoptata si precizarea masurilor prin intermediul carora sa se actioneze asupra factorilor de natura organizatorica pentru a crea conditiile optime pentru punerea in functiune a strategiei. Evaluarea strategiei trebuie sa se faca pe baza unor criterii obiective care sa stabileasca compatibilitatea, consonanta, avantajele aplicarii si fezabilitatii pentru a observa daca aceasta corespunde scopurilor unitatii. Controlul aplicarii strategiei economice se face permanent pentru a evidentia lipsurile si pentru adoptarea masurilor in vederea redresarii situatiei. Elaborarea unei strategii in domeniul desfacerii este o actiune complexa, necesita un volum de informatii foarte mare care se improspateaza la intervale scurte de timp, datorita frecventelor mutatii care se inregistreaza in oferta furnizorilor si in cerintele pietei de servicii.

45

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

O buna strategie in domeniul desfacerii este cea care are in vedere toate activitatile componente ale procesului de desfacere interpretate in stransa corelatie cu interdependentelecare le sunt specifice, intre acestea reamintim : ~informarea larga a potentialilor utilizatori asupra serviciilor care se pot oferi spre comercializare ; ~emiterea de oferte de vanzare ; ~studiul pietei in vederea identificarii cererilor dimensional-structurale ale viitorilor cumparatori-utilizatori ; SCALINI TOUR a elaborat un plan si programme de desfacere-distributie a serviciilor pe care le presteaza ; ~elaborarea de programme de desfacere pe produse pe intreaga structura de operatii ; ~organizarea sistemului informational al procesului de desfacere ; ~urmarirea si controlul procesului de vanzari si a decontarii factorilor de catre cumparatori ; STRATEGII IN INVESTIGAREA PIETEI Prin strategia de marketing se intelege o anumita orientare a activitatilor privind serviciul, promovarea sau distributia lui.Elaborarea unei strategii de marketing implica, in primul rand, fixarea obiectivelor de atins si apoistabilirea mijloacelor necesare pentru realizarea obiectivelor adoptate.In functie de natura obiectivelor urmarite, strategiile de marketing pot fi:pentru serviciu, pentru promovare sau de distributie. Strategii in domeniul serviciului Pentru elaborarea unei strategii in domeniul serviciului trebuie intotdeauna avuta in vedere : piata potentiala a serviciului, respectiv cantitatea totala de servicii care poate fi absorbita pe piata conditiilor economico-financiare existente; puterea de cumparare, preturi practicate, diferite reglementari si restrictii. O prima strategie in domeniul produsului avuta in vedere in cadrul SCALINI TOUR este extinderea desfacerii serviciului pe piata existenta. Aceasta se face prin modernizari si imbunatatiri ale caracteristicilor si performantelor. Oalta strategie ar fi diversificarea produsului prin lansarea unor noi oferte de servicii. SCALINI TOUR dezvolta o strategie de marketing care face parte dintr-o strategie de marketing care face parte dintr-o strategie globala.Societatea depune eforturi pentru o mai buna orientare spre consumatori, avand in urma studii de piata, suficiente date despre piata turistica si tendintele acesteia pentru

46

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

fundamentarea actiunilor turistice, a tarifelor in valuta, a cheltuielilor in lei si a cursurilor de revenire, avansand propuneri de crestere a incasarilor. O alta strategie in domeniul serviciului este strategia costurilor minime.Aceasta se bazeaza pe obtinerea celor mai scazute costuri de productie si distributie, de aici rezultand ca preturile serviciilor oferite sa fie sub cele ale concurentei si sa castige o categorie cat mai mare de piata. Aplicarea acestei strategii presupune detinerea unui potential tehnologic, de aprovizionare, productie si logistic ridicat.
Stategiile de marketing in acesta domeniu sunt determinate de deciziile strategice privind produsul care formeaza obiectul actiunilor de publicitate si promovare.In cazul unui serviciu ale carui calitati sunt mai greu sesizabile pentru masa consumatorilor, mijloacele promotionale vor fi diferite de cele utilizate in cazul serviciului cu calitati evidente pentru toata lumea .

Stategii in domeniul publicitatii si promovarii vanzarilor

In ceea ce priveste activitatea de publicitate, SCALINI TOUR recurge la o serie de mijloace de promovare : pliante, albume, afise, prospecte, diapozitive, filme, fotografii, expozitii cuprinzand produsele proprii ale firmei, conferinte de presa, circuite de documentare pentru ziaristi si referentii de turism colaboratoare.In cadrul firmei a fost impusa crearea unei planificari a activitatii firmei.In acest scop se urmareste : 1.Cunoasterea pozitiei societatii si a serviciilor sale pe piata Firma prezentata urmareste prin anlize ajungerea la un nivel cat mai inalt al serviciilor oferite, o calitate cat mai buna a acestora si costuri cat mai scazute.In acest scop conducerea a dispus cumpararea unor mijloace de transport si a unei aparaturi tehnice de calcul performante. 2.Studiul consumului si comportamentul consumatorului Determinarea consumului populatiei, a volumului, a dinamicii si structurii acesteia este foarte importanta pentru stabilirea tendintelor in acest domeniu, a previziunilor pentru o anumita perioada. 3.Cercetarea serviciului se refera la : ~analiza nivelului calitatii serviciului ; ~analiza necesitatii aparitiei unui nou tip de serviciu ; 4.Identificarea posibilitatilor de sporire a desfacerilor Se are in vedere culegerea informatiilor in vederea fundamentarii deciziilor si strategiilor in domeniul distributiei.Aceste informatii vizeaza : ~imaginea societatii si a serviciilor oferite ; ~reclama si propaganda ; 5.Cercetari asupra activitatii concurentei Cercetarea concurentei permite o mai buna cunoastere a pietei, a evolutiei capacitatii si structurii ei, a participarii diferitelor firme la volumul vanzarilor, evolutiei participarii in timp si spatiu. In detaliu se culeg informatii asupra

47

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

volumului desfacerilor concurentei, gradul de stabilitate al cercului ei de cumparatori, a modului in care ar reactiona consumatorii fata de noile servicii ale concurentei, asupra cauzelor ce au determinat succesul si insuccesul lor, asupra imaginii care s-a format pe piata in legatura cu serviciile concurentei, informatii ce folosesc SCALINI TOUR pentru fundamentarea scopurilor strategice si a strategiilor propriu-zise de actiune, pentru cunoasterea masurii si modalitatilor in care concurenta si-a adaptat strategia la specificul diferitelor piete.

PLANUL DE AFACERI AL FIRMEI SCALINI TOUR

A :PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI A I) SOCIETATEA 1)Denumirea societatii SCALINI TOUR 2)Forma juridica SCALINI TOUR a fost infintata ca societate pe actiuni pe baza Statutului si Contractului de societate. 3)Adresa SCALINI TOUR are sediul in Bucuresti,Calea Victoriei, nr.7, cod postal 70165, telefoane :614.51.40 ;312.25.98 ; fax :312.25.94 ;312.29.96 . 4)Data inmatricularii la Registrul Comertului. SCALINI TOUR a fost inregistrata la Registrul Comertului in 21 martie 1996 avand numarul de inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti : J/40/18/1996. 5)Data inceperii activitatii SCALINI TOUR infintata in 1997 este o unitate economica ce traieste din propriile realizari ,ocupandu-se de turismul international si turismul national. SCALINI TOUR a fost infintata cu actul de autentificare nr.7742/iulie 1998 la Notariatul Public Bucuresti, str.Calea Victoriei , nr.1-5, sector 3, conform articolului 8, litera B din Legea nr.36/1993 si tot atunci isi incepe si activitatea. 6)Valoarea capitalului social Capitalul social la infintare a fost de 60.787.750.000 lei, divizat in 1.215.755 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 50.000. 7)Principalul obiect de activitate
48

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Principalele obiecte de activitate ale JOB & JOY TRAVEL sunt : @~activitatea de incoming, care consta in aducerea de turisti straini in Romania ; @~activitatea de outgoing, adica plecarea de turisti romani in strainatate prin intermediul firmei; @~activitatea de turism interior; @~activitatea de vanzare a marfurilor care consta in aprovizionarea si desfacerea en gross a marfurilor din import sau achizitionarea de marfuri de la intern si desfacerea lor catre beneficiari; @~activitatea de prestatii turistice suplimentare turistilor sositi organizat prin contracte incheiate ; @~transport turistic auto ; @~activitate hoteliera si de restauratie ; In afara acestor activitati principale SCALINI TOUR prin constituirea unor societati mixte, desfasoara si alt gen de activitati care aduc societatii dividende, precum schimb valutar, agrement, etc. 8)Produse realizate Principalul produs realizat de SCALINI TOUR il constituie turismul, organizarea de excursii atat pe plan intern cat si international, transport turistic auto.Un alt produs il constituie desfasurarea activitatii hoteliere si de restauratie. AII)AFACEREA PROPRIU-ZISA 1)Scurta descriere a afacerii Din momentul infintarii sale S.C. SCALINI TOUR S.A a devenit un concurent serios pe piata turistica romaneasca reusind sa acapareze un important segment din aceasta, lucru concretizat printr-o crestere constanta a cifrei de afaceri. Serviciile oferite sunt : excursii, circuite, sejururi colective sau individuale, cazare in Bucuresti sau orice oras din tara, vacante pe litoralul Marii Negre, odihna si sporturi de iarna in statiunile montane, tratament in statiunile balneare. Conform piramidei lui Maslow, turismul satisface pe de o parte o serie de nevoi sociale, privind apartenenta la grup, pe de alta parte nevoi personale de stima de sine (odihna, recreere) si de autodepasire (de cultura). 2)Stadiul actual al afacerii Dupa momentul infiintarii societatea s-a confruntat cu o concurenta puternica, adeseori neloiala. In perioada 2000-2002 se pot observa unele schimbari in ceea ce priveste situatia financiar-contabila a firmei.Cresterea cifrei de afaceri in perioada 20002002 a avut ca rezultat o crestere a profitului brut. B. ANALIZA PIETEI BI) PRODUSUL
49

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

1)Denumirea exacta a activitatii prestate SCALINI TOUR comercializeaza si presteaza o gama extrem de larga de servicii si produse.Ponderea cea mai mare o au serviciile oferite in calitate de rouroperator (cca 70%) .Intr-o proportie mai mica , dar nu de neglijat se regasesc serviciile/produsele oferite de urmatoarele companii :A.T.I,RENTAUTO, MONTANA (comercializare de produse turistice pentru turistii romani, inchirieri auto, servicii de cazare si de restauratie). 2)Parametrii economici ai produsului Principalele servicii turistice oferite sunt :excursii, circuite , vizitarea oraselor turistice, sejururi colective sau individuale, circuitul Dracula , vacante pe litoralul Marii Negre, odihna , tratament etc. In 2002, numarul total de turisti care au venit in Romania prin intermediul SCALINI TOUR a fost de 39.300 cu un numar total de zile/turist de 265.000.Durata medie este de 6,7 zile , iar valoarea totala a fost de 20.500$.Formele de turism cele mai solicitate au fost, in ordine :vizitarea oraselor turistice, munte(in special turismul pentru sporturile de iarna), litoral. BII)SEGMENTUL DE PIATA 1)Definiti piata dumneavoastra Conform studiilor efectuate si a situatiilor prezentate din Anuarul Statistic al Romaniei, in primele 20 de tari emitatoare de turisti pentru Romania se gasesc dintre tarile occidentale :Germania, Italia, S.U.A, Regatul Unit, Franta.In acest sens, am stabilit contracte de colaborare cu urmatoarele agentii de voiaj din tarile mai sus mentionate :Messereisen, Viage del Dolplino, U.S International&Travel, Visit France-Visite Europe, Gulivers Travel, Sinaia Tour. Touroperatorilor din strainatate li se transmit oferte, sau acestia solicita un anumit tip de oferta ; in functie de posibilitatile de cazare li se transmit variantele de oferta prin fax sau Internet.Relatiile cu prestatorii interni se desfasoara pe baza de contracte. 2)Localizarea pietei dumneavoastra Referindu-ne la aria de extindere a pieteiSCALINI TOUR aceasta se restrange pe plan intern in special la orasul Bucuresti, iar pe plan extern principalii clienti ai societatii provin din Germania, Anglia, Olanda, Spania, Israel, Orientul Indepartat, Japonia, Elvetia, Norvegia, Danemarca, etc 3)Tendinte actuale ale pietei Odata cu infiintarea S.C SCALINI TOUR S.A, aceasta a reusit sa atraga un numar important de clienti datorita serviciilor oferite.Desi dupa 1989 piata turistica romaneasca a scazut, ca urmare a deteriorarii imaginii Romaniei ca destinatie turistica si a unui raport calitate-pret necorespunzator, in ultimul timp aceasta s-a stabilizat. 4)Caracteristici ale cererii serviciului analizat

50

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Desi, in ultimii ani, turismul international al Romaniei a scazut datorita calitatii corelata cu cresterea preturilor, ca rezultat al unei proaste organizari, pentru viitor se prevede cresterea numarului de turisti sositi in Romania, deoarece turismul reprezinta una din sursele sigure de redresare a Romaniei. Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism de liberalizare a tarifelor la hoteluri si alte unitati de cazare (fara mentinerea vreunui plafon minimal sau maximal) va conduce, treptat, la cresterea calitatii si la aparitia unei reale concurente si in domeniul turismului. 5)Tipul clientilor Clientela vizata se imparte in doua categorii : ~ pe de o parte turistii individuali, care fac cereri de oferta pentru un anume program ; acestia calatoresc de obicei cu mijlocul de transport propriu si serviciile vizate sunt doar cele de cazare si masa ; ~ pe de alta parte grupurile de turisti care se inscriu la un program turistic fix, de obicei cu ghid, adica circuitele turistice ; Majoritatea clientilor SCALINI TOUR oslicita voiaje colective, ele oferindu-le atat avantaje de ordin material cat si avantaje legate de formalitati celor care au probleme cu limba.Majoritatea clientilor firmei sunt persoane cu sub 50 de ani cu o situatie financiara peste medie. Clientii cumpara de obicei , produsele turistice o singura data pe an , majoritatea in perioada concediului. Prin preturi mai mici decat ale concurentei si prin programul mai interesant si mai atractiv, firma SCALINI TOUR intentioneaza sa-si mareasca numarul de clienti fideli. BIII) STRATEGIA DE COMERCIALIZARE 1)Politica produsului Firma prezentata, SCALINI TOUR , urmareste prin analiza ajungerea la un nivel cat mai inalt al serviciilor oferite, o calitate cat mai buna a acestora si costuri cat mai scazute. Unul dintre obiectivele principale pe care firma SCALINI TOUR si le-a propus este sa satisfaca cat mai bine nevoile consumatorilor, sa le ofere servicii cat mai bune din punct de vedere calitativ la preturi cat mai avantajoase. 2)Politica de preturi Elementele esentiale care s-au luat in considerare in cadrul strategiei de pret aSCALINI TOUR sunt : ~in scopul atragerii clientelei, intr-o prima etapa se practica comisioane minime, care sa acopere cheltuielile ;

51

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

~ulterior, in masura in care cererea va creste, se va mari corespunzator si nivelul comisionului.In domeniul preturilor si tarifelor, practica turistica cunoaste mai multe strategii : a)~strategia tarifelor forfetare (globale) cu aplicabilitate in special turistilor sositi pe baza contractuala, care ofera turistilor un pachet minimal de servicii obligatorii (transport, cazare, pensiune completa) ; b)~strategia tarifului scazut sau asa numitul tarif de lansare sau tarif de impulsionare , practicat la patrunderea pe piata a unui nou produs sau a unei noi firme ; c)~strategia tarifului diferentiat este tactica aplicarii unor tarife diferite, in functie de criterii temporale :sezon, perioada din timpul saptamanii, zile de sarbatori. 3)Politica de distributie Serviciile turistice prestate de SCALINI TOUR se distribuie direct prin incheierea unor cootracte cu SCALINI TOUR la sediul din Bucuresti, fie indirect prin intermediul firmelor colaboratoare tot prin incheierea unor contracte. 4)Modalitati de vanzare Modul de vanzare al serviciilor :prin contracte externe cu parteneri agentii de turism, parteneri pe care ii putem contacta prin Internet, reviste specializate pe turism din tara cu care agentia de turism urmeaza sa incheie contractul si apeland la Oficiul de Promovare a Turismului ; programme gata elaborate (cu sau fara date fixe) si oferte bazate pe cererile partenerilor externi. 5)Mijloace de promovare Cumparatorul de servicii turistice afla de oferta noastra prin pliante ,videocasete, afise sau direct de la turistii care au mai cumparat produsele turistice ale firmei. C. ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCTIE C I) CERINTELE PROCESULUI DE PRODUCTIE 1)Personalul La data de 30.12.2001 SCALINI TOUR avea 462 de salariati.Criteriile de selectie care au stat la baza angajarii personalului erau :pregatirea si experienta.Angajarea se face prin interviu si pe baza unor chestionare.In ultimul timp numarul salariatilor a crescut pentru o cat mai buna satisfacere a nevoilor clientilor. Incadrarea in munca se face in functie de conditiile de studii si pregatire profesionala cerute de post. In vederea obtinerii unor rezultate sporite si superioare calitativ, administratia va asigura cuprinderea tuturor categoriilor de salariati in programe de formare, perfectionare si specializare, care sa corespunda nevoilor societatii.
52

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

Pregatirea si formarea profesionala a salariatilor se face prin Institutul National de Formare si Management pentru Turism Bucuresti, iar cheltuielile ocazionate de acestea vor fi suportate de societate si prevazute in bugetele anuale de venituri si cheltuieli. 2)Echipamente si utilaje SCALINI TOUR detine certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de suprafata 107.697,47 mp, in valoare totala de 858.557.560 lei. De asemenea, firma poseda un parc auto destul de dezvoltat alcatuit din 10 microbuze si 12 autocare, dar una din activitatile firmei fiind si aceea de rent-a-car , firma dispune si de un numar de 8 autoturisme de productie straina. 3)Furnizori.Ponderea cheltuielilor de aprovizionare in totalul cheltuielilor de productie. Furnizorii in baza relatiilor contractuale de vanzare-cumparare asigura firmei resursele necesare desfasurarii activitatii economice. Dintre furnizorii SCALINI TOUR amintim : 1)Uzina de automobile Dacia-Renault ce ofera necesarul de piese auto de schimb si achizitionarea de masini ; 2)S.C Electrica S.A ce furnizeaza energia electrica; 3)S.C Instalatii S.R.L ce furnizeaza energia echipamente electrice ; Costurile implicate in realizarea produsului turistic vor fi : a) cheltuieli de personal: ~ cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale ; ~cheltuieli privind contributia la fondul de sanatate ; ~cheltuieli privind contributia la fondul de somaj ; ~cheltuieli privind contributia la fondul de promovare ; ~cheltuieli privind comision la camera de munca ; ~cheltuieli privind pensia alimentara ; ~cheltuieli privind fonduri speciale ; ~cheltuieli privind salariile ; ~cheltuieli privind impozitul de salariile ; b) cheltuieli de functionare ale firmei : ~cheltuieli privind energia si apa ; ~cheltuieli cu furnizorii ; ~cheltuieli de protocol, reclama si publicitate ; ~cheltuieli cu deplasari ; ~cheltuieli postale si taxe Telecom ; ~cheltuieli cu servicii bancare (comision bancar) ; ~cheltuieli cu impozitul pe profit ; ~cheltuieli privind infintare agentiei ; C II)ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCTIE
53

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

1)Organizarea fluxului de productie Activitatea de productie se desfasoara normal in cadrul unitatii SCALINI TOUR se desfasoara normal conform regulilor stabilite de managerul general.Biroul de turism, componenta a functiunii de productie ,se ocupa cu primirea tuistilor straini in Romania, vacante, tratament, trimiterea turistilor romani in strainatate, intermedieri de vize turistice si de servicii, constituirea de programe la cerere si pachete de servicii pentru simpozioane, conferinte, etc. In ceea ce priveste compartimentul de incoming, biroul de turism contracteaza spatiile de cazare cu prestatorii interni ; contracteaza servicii de transport auto ;concepe programe turistice in Romania ; se ocupa de derularea contractelor incheiate cu partenerii straini si cu prestatorii interni. In ceea ce priveste compartimentul de outgoing, biroul de turism contracteaza spatii de cazare la hoteluri si statiuni din strainatate ; alcatuieste programe turistice externe pentru cetatenii romani ; studiaza piete locale si coreleaza preturile la excursii interne ; promoveaza vanzarile prin agentia proprie si prin alti colaboratori. 2)Modalitati de asigurare a calitatii si controlul acestora Activitatea de marketing cuprinde ansamblul actiunilor de prospectare a pietei, a necesitatilor consumatorilor si a comportamentului lor in scopul stabilirii celor mai adecvate modalitati de orientare a activitatii firmei si de crestere a vanzarilor, stabilirea serviciilor necesare consumatorilor intr-o perioada determinata, intocmirea portofoliului de comenzi, dar si de oferte, stabilirea relatiilor cu partenerii de afaceri. A..G.A este organul suprem de conducere a societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica ei economica si financiara. Societatea are trei cenzori alesi prin vot secret de A.G.A , durata mandatului lor fiind de trei ani, cu posibilitatea realegerii lor. Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor. Cenzorii supravegheaza gestiunea societatii, sens in care verifica daca bilantul si contul de profit si pierdere sunt legal intocmite si in cincordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea patrimoniului s-a tinut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantelor.

54

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

CAPITOLUL 6
EFICIENTA ACTIVITATI ECONOMICE A FIRMEI SCALINI TOUR

SCALINI TOUR urmareste in mod sistematic sa obtina un volum de produse cat mai mare si de calitate cu eforturi cat mai mici. In acest scop din variantele de productie posibile va fi avuta in vedere solutia cea mai eficienta ,adica cea care asigura realizarea unor efecte maxime cu eforturi minime intr-o perioada de timp cat mai scurta.
55

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

In conditiile economiei de piata orice activitate economica trebuie sa se caracterizeze prin eficienta astfel incat , cu cat aceasta este mai ridicata cu atat actvitatea respectiva este mai profitabila. Cel mai sintetic eficienta exprima capacitatea de a produce rezultate cat mai mari cu cheltuieli cat mai mici.Expresia modului rational de utilizare a factorilor de productie, eficienta economica este redata ca raport intre efecte (rezultate) si eforturi (cheltuieli) ca marime a eficientei factorilor de productie utilizati. Indicatorii folositi sunt de tipul EFECT/EFORT sau EFORT/EFECT, relatii care pun in evidenta faptul ca, eficienta exprima raportul dintre efectele utile si efortul depus, sau invers, raportul dintre consumul de factori si rezultatele obtinute.

CUPRINS CAP. 1- Prezentarea generala a intreprinderii 1.1- Scurt istoric.....1 1.2- Obiectul dde activitate....2 1.3- Resursele intreprinderii...3 1.3.1- Resurse financiare.3 1.3.2- Resurse umane..4 1.3.3- Resurse materiale..9 CAP. 2- Implicarea factorilor de mediu in activitatea intreprinderii 2.1- Macromediul..14
56

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

2.2- Micromediul...19 2.3- Relatia intreprindere-piata..23 CAP. 3- Structura organizatorica a intreprinderii 3.1- Prezentarea si analiza stucturii functionale 3.2- Prezentarea si functionarea structurii operationale 3.3- Documente de formalizare a structurii organizatorice 3.3.1- R.O.F ...28 3.3.2- Fisa postului.30 3.3.3- Organigrama.32 CAP. 4- Functiunile intreprinderii 4.1- Functiunile componente ale sistemului organizarii procesuale ale intreprinderii...33 4.2- Interdependenta functiunilor intreprinderii.39 CAP. 5- Strategii economice a le intreprinderii 5.1- Elaboraea strategiei economice a intreprinderii ( pe etape )41 5.2- Elaborarea planului economic al intreprinderii ( pe sectiuni ).43 5.3- Elaborarea planului de afaceri al intreprinderii45 CAP. 6- Eficienta economica a activitatii intreprinderii 6.1- Indicatori de exprimare a eficientei economice... 6.2- Indicatori de echilibru financiari. 6.3- Analiza fluxurilor ... 6.4- Indicatori de rentabilitate

57

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

58

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

59