Sunteți pe pagina 1din 5

Calculul termic al uscatorului in strat fluidizat: Uscator cu strat fluidizat pentru zahar cu productivitatea dupa produsul finit G 2=150kg/h,

Win=60%, Wfin =2%, Uscatorul se proiecteaza in orasul Iasi, t 1=110C, t2=70 C. A=4kg/m3K. Uscatorul este teoretic. Calculul partii de uscare a instalatiei. Dupa diagrama I-X a aerului umed gasim punctele procesului de incalzire a aerului in calorifer si procesul de evaporare a apei, pentru conditii de iarna si pentru conditii de vara.Parametri aerului rece pe timp de vara sunt: t o=1C, 0 = 70%, x0=0.005kg/kg aer uscat. Parametrii aerului dupa iesirea din calorifer x0=x1=0.005kg/kg aer uscat, t1=110C. Parametrii aerului la iesirea din partea de uscare a instalatiei x2=0.138kg/kg aer uscat, t2=70C, 2 = 7%. Parametrii aerului rece pe timp de vara sunt: t0=30C, 0 = 60%, xo=0.025kg/kg aer uscat. Parametrii aerului dupa incalzirea in calorifer: x1=xo = 0.025kg/kg aer uscat, t1=110C. Parametrii aerului la iesire din instalatie: x2=0.315kg/kg aer uscat, 2 = 11%, t2=70C. 1) Calculam cantitatea de umezeala evaporata in timpul uscarii:
W = G2 Winit W fin 100 = 150 60 2 = 87 kg / h ; 100

(2)

2) Calculam productivitatea uscatorului dupa materia prima introdusa:


G1 = G2 100 150 100 = = 375kg / h 100 Winit 100 60

(3)

3) Calculam cantitatea de produs iesita din uscator timp de o ora:


100 Winit 100 60 = 375 = 150kg / h 100 W fin 100 2

G2 = G1

(4)

4) Calculam cantitatea de aer uscat necesara pentru inlaturarea umiditatii in conditii de vara:

Mod Coala . Elaborat Verificat

Nr. Docum. Cebotari D. Lupascu A

Semn.

Data

Uscator strat fluidizat

Litera

Coala

Coli

Nr.Contr. Aprobat

U.T.M. F.T.M.I.A. gr. TAP-083

L=

W 87 = = 13384.61kg / h x 2 x0 0.0315 0.025

(5) 5) Calculam cheltuielile volumice de aer uscat:


V = L = 13384.61 = 14148kg / h 0.946

100

(6)
100 densitatea aerului.
100 = 1.293
273 = 0.946kg / m3 273 + 100

Unde

(7) Volumul de aer umed care ii revine unui kg de aer uscat la presiunea baromtrica de 745mm col de mercur la 0=70%, si t=100C. Va.umed=3.63m /kg. 6) Determinam cheltuielile de aer umed la (0=70%, si t=110C)
Va.umed = LVumed = 13384.61 3.63 = 29643,16m 3 / h
3

(8) 7) Determinam coeficientul Fe si la care stratul de material este transformat intr.-un strat fluidizat, aceasta stare se calculeaza dupa formula:
4 g 3 2 prod 1 ; gaz

Fe = d ech

Fe = 2

4 9.81 1365.1 1 = 147.6; 3 18.6 2 0.946

Coala

Calculul uscatorului cu strat fluidizat


Mod Coala N. Document Semnat Data

Unde:

d ech - diametrul echivalent al particolelor de zahar 2mm

prod - densitatea produsului 1365kg/m3


gaz - densitatea gazului, - 0.946kg/m3

- coeficientul de viscozitate cinematic al gazului, 18.6m2/sec

8) Calculam criteriul Reynoltz pentru stratul fluidizat


Re = 0.19 Fe1.56 Re = 0.19 147.61.56 = 459.75

9)

Determinam viteza agentului de uscare Vk din formula:


Re k d echiv k = k de unde: d echiv

Re k =

k =

459.75 18.6 =1.18m / sec 2

10) Determinam suprafata sitei instalatiei


Vspecif L 3600 k

F =

; m2

Unde:
Vspecif - volumul specific al gazelor la parametrii initiali, m3/kg gaz uscat

F=

0.946 13384.61 = 2.98; m 2 3600 1.18

11) Determinam tmed al agentului termic:

t med =

t max t min t 2 ln max t min

(4.39)

Coala

Calculul uscatorului cu strat fluidizat


Mod Coala N. Document Semnat Data

t max = t 2 t 2

(4.40)

Unde:
t 2 - temperatura aerului la intrare in uscator,C
t 2 - temperatura gazului la iesirea din uscator,C
t max = 80 15 = 65 C

(4.41) (4.42)

t min = t1 t1

Unde:
t1 - temperatura solutie la intrare in uscator, C
t1 - temperatura solutiei concentratela iesirea din uscator, C
t max = 90 70 = 20 C

(4.43)

med

In acest caz t
t med =

va fi:

65 20 = 19 C 65 2 ln ; 20

(4.44)

12) Determinam coeficientul de transfer de caldura:


F= Q , m2 Kt med

13) Determinam cantitatea de caldura necesara pentru incalzirea aerului, si uscarea zaharului
Q = Gc(t1 t1 )
Q = 0.04 3358(90 80) = 1343.2 J / s = 1343.2W

K=

Q F t med

Coala

Calculul uscatorului cu strat fluidizat


Mod Coala N. Document Semnat Data

K=

1343.2 = 23.72 J / kgK 2.98 19

14) Determinam coeficientul de umplere al instalatiei dupa suprafata sumara a lui:


G3 = 1 d echiv prod F 6 1 G3 = 0.002 1365.1 0.7 2.98 = 94kg 6

15) g=
g=

Determinam coeficientul de incarcare a 1 m de sita

G3 , kg / m 2 F
94 = 32, kg / m 2 2.98
g

16) Determinam inaltimea stratului fluidizat


h0 =

mat

,m

h0 =

32 = 0.23, m 1365

17) Determinam durata de uscare G3 = ;h 0.5 ( G1 + G2 )


=
94 = 0.35; h 0.5 ( 375 +150 )
H cam = 2 h0 + 500, mm

18) Determinam inaltimea camerei de uscare


H cam = 2 0.23 + 500 = 960, mm (16)

Fig 1 Diagrama I-x a procesului de uscare


Coala

Calculul uscatorului cu strat fluidizat


Mod Coala N. Document Semnat Data