Sunteți pe pagina 1din 6

115

Lucrarea nr. 18 MA INA DE G URIT CU COLOAN 4GCoD2


1. Scopul lucr rii
n cadrul acestei lucr ri se urm re te cunoa terea ma inilor de g urit vertical, obiectul lucr rii fiind ma ina de g urit cu coloan4GCoD2 ( produs de ntreprinderea de specialitate din Oradea), c reia i se vor studia p r ile componente, cinematica i reglarea, accesoriile, precum i posibilit ile tehnologice.

2. No iuni de baz
Ma inile de g uri sunt ma ini-unelte foarte r spndite. Ma inile de g urit cuprind un num r mare de variante constructive, care se folosesc la prelucrarea alezajelor pieselor de gabarite i greut i corespunz toare tipodimensiunilor. Burghierea este procedeul de prelucrare prin a chiere care are ca scop ob inerea unei g uri (alezaj) din material plin al semifabricatului, asigurnd trepte de precizie 11..13 i rugozitatea suprafe elor Ra = 6,312,5. De aceea, n cazul unor alezaje precise, dup burghiere urmeaz i alte prelucr ri, care pot fi executate i pe ma inile de g urit 2 Diametrul maxim de g urire n plin (n o el cu r = 60 Kgf/mm ) este o caracteristic importanta ma inilor de g urit. Astfel, referitor la simbolizarea ma inilor de g urit, prin simbolul 4GCoD 2 se va n elege urm toarele: 4 - diametrul maxim de prelucrare [cm]; G - este simbolul general pentru ma inile de g urit; Co - ma in de g urit vertical cu coloan ; D - mas de lucru dreptunghiular ; 2 - varianta constructiv . n general, ma inile de g urit sunt ma ini-unelte destinate ob inerii i prelucr rii prin a chiere a alezajelor, folosind n acest scop scule specifice ca : burghie, adncitoare, lamatoare, alezoare, bare de alezat, tarozi etc., cu care se pot executa opera ii ca: burghierea, l rgirea, adncirea, te ire, alezare i filetare. Caracteristica acestor opera ii executate pe ma inile de g urit vertical este aceea c scula respectiv execut att mi carea principal de a chiere, care este o mi care de rota ie, ct i mi carea de avans, care este o mi care rectilinie. Opera ia de g urire n plin este o opera ie anevoioas , prin dificultatea elimin rii a chiilor i a frec rilor care apar. n plus de aceasta, se constat c viteza de a chiere la g urire este variabilde-a lungul t i ului, depinznd de diametru punctului de pe t i (la o tura ie dat ), iar adncimea de a chiere este tocmai raza sculei ( t = d/2) i cgeometria sculei i unghiurile func ionale variaz- nr ut indu-se pe m sura apropierii de axa sculei - unde ajung cu totul necorespunz toare. Din aceste motive prelucrarea g urilor cu burghiul se face numai la diametre relativ mici, urmnd ca l rgirea s se execute cu alte tipuri de scule. Cele de mai sus explic , ntr-un fel, de ce diametrul maxim de prelucrare cu burghiul n o el a devenit o caracteristic de clasificare i simbolizare a ma inilor de g urit.

116

MA INI-UNELTE LUCR RI DE LABORATOR

3. Construc ia i cinematica ma inii de g urit vertical cu coloan


Principiul constructiv dar i cel func ional al ma inii de g urit vertical cu coloan poate fi studiat n schema din figura 1. Ma ina se fixeaz de funda ie prin intermediul unor uruburi speciale ce trec prin placa de baz 1. Pe placa de bazse fixeaz coloana 2, prin intermediul unei flan e 12. Coloana sus ine suportul 4 al mesei 5, ce se poate pozi iona vertical (w1) prin intermediul unei cremaliere 3, i o manivel cu pinion 7. Blocarea suportului mesei se poate face prin intermediul a dou manete 6. Semimontatul 8 con ine instala ia electric a ma inii i are dou ghidaje verticale pe care se poate pozi iona vertical, dup direc ia w2, capul de g urit 10. Capul de g urit con ine n zona superioar cutia de viteze care este antrenatde motorul cu doutura ii 11. n zona central a capului de g urit se g se te cutia de avansuri. Axul principal 16 executcele doumi c ri: mi carea principalde a chiere n i avansul s, permi nd fixarea mandrinei sau a altor dispozitive de prindere ntr-un con Morse. Organele de comand i reglare sunt prezentate n figura 2, respectiv n vederile din A i din B. Astfel, cu 3 s-a notat butonul Fig. 1. Ma ina de g urit cu coloan pentru stop general, iar cu 1 i 2 butoanele pentru pornirea lan ului cinematic principal - n mi carea de rota ie n sens stnga i n sens dreapta. Comutatorul 4 poate selecta modul de lucru: avans manual, mecanic i avans pentru filetare. Comutatorul 5, mpreuncu maneta 13 Fig. 2. Tabloul de comand al ma inii de g urit cu coloan

MA INA DE G URIT CU COLOAN 4GCoD2

117

(fig.1), serve te pentru reglarea celor 8 tura ii posibile, 6 fiind ntrerup torul pentru iluminatul local. Limitatorul pentru reglarea cursei de avans este notat cu 7. Pe partea din spate a ma inii (vederea din B) se g se te ntrerup torul pentru cuplarea i decuplarea ma inii de la re ea (8) i comutatorul 9 pentru cuplarea motorului electropompei pentru lichidul de r cire, care este antrenat de c tre motorul M2. Avansul, manual sau automat, se realizeaz prin ac ionarea sau cuplarea manetei 15, iar reglarea treptelor de avans se face prin intermediul rozetei 14. Schema cinematic a cutiei de viteze a ma inii este prezentat n figura 3. La antrenarea lan ului cinematic principal, a a cum s-a mai spus, se folose te un motor electric avnd dou tura ii M1. n func ie de pozi ia baladoarelor din cutia de viteze, cele dou tura ii ale motorului de antrenare pot fi transmise n patru moduri diferite, Fig. 3. Cutia de viteze - schem cinematic astfel nct la arborele de ie ire III, care este arborele principal al ma inii unelte, se ob in 8 tura ii distincte. Cutia de avansuri este de tipul cu panglisant (Pg ) i prime te mi carea de la ' arborele principal prin intermediul ro ilor din ate z 5 i z 5 (fig. 4.). Pana glisant , prin intermediul unui pinion i a unei cremaliere, este deplasat n pozi ie corespunz toare avansului ales prin intermediul rozetei de avans. Ma ina este prev zut cu un sistem de ungere centralizat, care este plasat n interiorul capului de g urit. Fig. 4. Cutia de avansuri - schem cinematic

118

MA INI-UNELTE LUCR RI DE LABORATOR

4. Accesorii i dispozitive
Accesoriile i dispozitivele folosite la ma inile de g urit sunt diverse. Unele servesc pentru prinderea i antrenarea unor scule, altele pentru pozi ionarea i prinderea semifabricatelor. Sculele cu coad conic se pot prinde direct n loca ul conic al arborelui principal (fig. 5,a) sau prin intermediul unei reduc ii conice (fig. 5,b). Sculele cu coadcilindricse prind n arborele principal prin intermediul unei mandrine (fig. 5,c). La toate situa iile de prindere a sculelor, chiar i prin intermediul dispozitivelor, existun canal n arbore principal prin care, i cu ajutorul unei piese de tip pan , se pot debloca sculele sau reduc iile din ajustajul conic. Mandrinele utilizate la ma ina de g urit sunt autocentrante i se construiesc n varianta cu f lci i cu coroandin at , dar i n varianta cu man on elastic (fig. 6). La mandrinele cu f lci (fig. 6, a) bacurile 1 se strng prin intermediul unei chei tip pinion conic (4), care transmite mi carea la inelul din at i cu filet interior 3. La Fig. 5. Sisteme pentru prinderea mandrinele cu sculelor n arborele principal man on elastic (fig.6,b) strngerea buc ei elastice se produce prin n urubarea piuli ei 2 n corpul 3. Pentru prelucrarea n serie a unor semifabricate prev zute cu Fig. 6. Mandrine mai multe g uri (cu o anumit dispunere) se folosesc capetele de g urit multiaxe (fig. 7). Acestea sunt antrenate de arborele principal AP al ma inii-unelte i permit prelucrarea simultan a tuturor g urilor. Capetele de g urit multiaxe cu axe fixe (fig.7,a) transmit mi carea principalde a chiere direct prin arborii ro ilor din ate care asigur transmisia i distan a dintre alezaje.

MA INA DE G URIT CU COLOAN 4GCoD2

119

Capetele de g urit multiaxe reglabile (fig.7, b) permit, datorit existen ei articula iei

Fig. 7. Capete multiaxe cardanice 1 i a arborilor telescopici 2, prelucrarea unor g uri dispuse ntre dimensiunile Do D. Dispozitivele de g urit multiax sunt con inute ntr-o carcas care se ata eaz ma inii de g urit. Ma inile de g urit pot fi dotate i cu capete de g urit revolver cu ase scule : pentru g urire, pentru alezare, pentru filetare etc. (fig.8). Orientarea i fixarea pieselor n vederea prelucr rii pe ma inile de g urit vertical se face, de regul , pe masa ma inii cu bride sau n menghine cu f lci paralele i prismatice. La produc ia de serie se folosesc dispozitive speciale de orientare i fixare, care asigur o orientare i o fixare rapid i corect a semifabricatelor i sunt prev zute cu buc e de ghidare a burghielor. Deoarece g urirea duptrasaj asigur precizie de maximum 0,1 mm ntre axele g urilor, ma inile pot fi echipate cu dispozitive divizoare i mas n coordonate, pentru prelucrarea g urilor cu distan precis ntre axe. Fig. 8. Cap revolver pentru ma ina de g urit

120

MA INI-UNELTE LUCR RI DE LABORATOR

Referitor la orientarea i fixarea pieselor, se va avea n vedere c , nafar de pozi ionarea verticala mesei ma inii dup direc ia w1 (fig. 1), exist i posibilitatea pozi ion rii mesei n jurul coloanei 2 (w3), dar i posibilitatea rotirii mesei n jurul axei proprii (w4 ).

5. Desf urarea lucr rii


Prin aceast lucrare se va urm ri: - n elegerea construc iei i cinematicii ma inii de g urit vertical cu coloan ; - recunoa terea p r ilor componente ale ma inii i a organelor de reglare i comand ; - nv area mnuirii i exploat rii ma inii. Se va efectua cel pu in o prelucrare*, care va consta din realizarea unei g uri nfundate i filetat pe o anumit por iune. Referatul ntocmit de studen i va cuprinde schema bloc i schema cinematic structural a ma inii de g urit vertical cu coloan , precum i schi a de principiu a prelucr rilor efectuate (se vor men iona sculele i parametrii** regimurilor de a chiere utilizate).

* Prelucr rile se pot realiza cu avans manual sau semiautomat - cu decuplarea automata avansului la atingerea adncimii de prelucrare reglat i aducerea sculei n pozi ie superioar ** Se va avea n vedere c , la diametre mari, burghierea se poate efectua numai cu regim de a chiere redus - determinat de limitele de putere ale ma inii. La celelalte opera ii se pot regla regimuri de a chiere optime - n conformitate cu indica iile tabelei de stabilire a regimurilor de lucru pe ma in .

S-ar putea să vă placă și