Sunteți pe pagina 1din 2

Protectia juridica a drepturilor copilului

Lucrare de licenta despre Protectia juridica a drepturilor copilului


Lucrare de licenta despre Protectia juridica a drepturilor copilului
Capitolul I - Conceptul de drepturi ale copilului............1
Capitolul II - Comentarii asupra legii 272/2004...............4
Capitolul III - Instituii si servicii cu atributii in domeniul protectiei copilului...........................7
SECTIUNEA 1....................................7
Institutii la nivel central....................7
SECTIUNEA 2.....................................8
Institutii si servicii la nivel local...............8
SECTIUNEA 3.....................................14
Organisme private..................................14
Capitolul IV - Principiile ocrotirii copilului prin parinti...........16
SECTIUNEA 1........................................16
Principii prevazute de codul familiei...................16
SECTIUNEA 2.........................................19
Principii prevazute de legea 272/2004...................19
Capitolul V - Protectia alternativa.................................22
SECTIUNEA 1...........................................22
Masuri de protectie speciala..........................22
1.1 Plasamentul.......................................25
1.2 Plasamentul in regim de urgenta...................27
1.3 Supravegherea specializata........................29
SECTIUNEA 2...........................................33
ADOPTIA...............................................33
SECTIUNEA 3...........................................34
Tutela si curatela minorului .........................34
3.1 Tutela...........................................34
3.2 Curatela minorului...............................37
Capitolul VI - Protectia copilului aflat in dificultate...............42
SECTIUNEA 1............................................42
Protectia persoanelor handicapate......................42
SECTIUNEA 2............................................44
Ocrotirea copilului abandonat..........................44

SECTIUNEA 3............................................46
Protectia copiilor refugiati in caz de conflict armat..............46
SECTIUNEA 4.............................................48
Masuri educative aplicate minorului....................48
SECTIUNEA 5............................................54
Protectia copiilor refugiati...........................54
Capitolul VII - Protectia copilului impotriva exploatarii.........57
SECTIUNEA 1............................................57
Protectia copilului impotriva exploatarii economice...........57
SECTIUNEA 2.............................................58
Protectia copilului impotriva consumului de droguri.............58
SECTIUNEA 3.............................................60
Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei...........60
SECTIUNEA 4.............................................64
Protectia copilului impotriva rapirii sau oricaror forme de traficare................................64
SECTIUNEA 5..............................................64
Protectia copilului impotriva altor forme de exploatare..............64
Capitolul VII...............................................66
Organizatii internationale cu atributii in domeniul protectiei copilului .........................66
SECTIUNEA 1....................................................66
Conventia ONU cu privire la drepturile copilului - fundament al programelor organizatiei "Salvati
Copiii"....................66
SECTIUNEA 2.....................................................70
UNICEF In Romania.............................................70
Concluzii..................................................74
Bibliografie................................................78