Sunteți pe pagina 1din 1

F01/P-01-11 rev 3

Nr. inregistrare ____________/Data______________

CERERE
- pentru aviz de amplasament -

Prin care clientul: ____________________________ reprezentat prin _____________________________


din localitatea ______________________________, sector/judet ____________ cod postal ______________,
str._____________________________, nr.______, Cod de inregistrare fiscal/CNP ____________________________
telefon _____________, e-mail _______________________________

Solicita: eliberarea unui aviz de amplasament pentru obiectivul__________________________________


cu destinatia________________________________________________________________________________
situat in localitatea:_______________, sector/judet ___________, str.________________________, nr._______
Anexeza in copie:

plan de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism), la scara 1/2000 (2 exemplare)*


plan de situatie(anexa la certificatul de urbanism), la scara 1/500, cu amplasamentul locului de consum,
(2 exemplare)*

certificat de urbanism nr__________/__________ (1 exemplar)


Avizul de amplasament solicitat este necesar pentru obtinerea autorizatiei de construire de la:
-

Primaria____________________

Consiliul Judetean ____________

Data: ___________________

Semnatura solicitant: ____________________


Stampila (in cazul persoanelor juridice)

Loc
aplicare
stampila

*Planurile sunt vizate spre neschimbare de emitentul certificatului de urbanism. Din acestea trebuie sa rezulte clar coordonatele viitoarei constructii
sau instalatii, in plan orizontal si vertical fata de puncte de reper fixe existente in teren pentru a putea fi stabilita pozitia fata de retelele electrice
din zona.