Sunteți pe pagina 1din 10

BernardColasse

Analizafinanciarantreprinderii

TraducereNeculaiTabr

Coperta: Cristian Almanu

Aceast lucrare reprezint o traducere integral din limba


francez a crii Lanalyse financire de lentreprise,
cinquime dition, Collection Repres, Ed. La Dcouverte,
Paris, 2008.

Tehnoredactare: Ciobanu Ioana Andreea


Rusu Ionela Alina

Redactor: Aurel tefanachi

ISBN 978-973-168-045-3

Tipo Moldova
Editura Tipo Moldova este acreditat de Consiliul Naional
al Cercetrii tiinifice din nvmntul Superior (C.N.C.S.I.S.)

Iai, 2009

Editura Tipografia Moldova,


E-mail: office@tipomoldova.ro

BernardColasse

Analizafinanciara
ntreprinderii

TraducereNeculaiTabr

ANALIZAFINANCIARANTREPRINDERII

205

Cuprins

Cuvntultraductorului ...............................5
Punctedevedere..........................................9
...despreanalizafinanciar ......................... 15
Introducere ................................................ 21
Chenar: n legtur cu analiza financiar a conturilor
de grup.......................................................................... 22
Chenar: Repere semantice: analiza financiar,
diagnostic de ntreprindere, auditul performanelor .... 24

I/Problemedemetod.............................. 27
Analizafinanciar:oafaceredepunctdevedere ........27
Punctuldevederealbancherului........................................... 28
Punctuldevederealcelorlaliparteneriaintreprinderii ...... 30
Pentru fiecare punct de vedere, un criteriu (criterii)
specific(e) ............................................................................... 32

206

BernardColasse

Analitiiprofesioniti .............................................................. 33
Experiindiagnosticdentreprindere................................... 34

Cutareainformaiei ......................................................34
Documenteledepuselagrefatribunaluluidecomer ........... 35
Chenar: Pachetul fiscal............................................. 37
Publicaiileobligatoriialesocietilorcotate ......................... 37
RaportulanualidocumentuldereferinalAMF ................ 39
Informaiiextracontabileinefinanciare ............................... 40
Chenar: Site-uri Internet care ofer informaii despre
ntreprinderi ................................................................. 41

Decriptareaiinterpretarea ...........................................42
Comparaiilentimpsauordonrilecronologice ................... 43
Comparaiile interntreprinderi (i rolul Centralelor
Bilanurilor) ............................................................................ 44
Chenar: Dosarul de analiz financiar al Centralei
Bilanurilor a Bncii Franei (2000) ............................ 46
Comparaiicucazuritip.......................................................... 47
Comparaiilenormative.......................................................... 49

II/Analizaperformativitiintreprinderii.. 53
Chenar: Accepiunile financiare cele mai frecvente ale
performativitii............................................................ 54

Civaindicatorideperforman ...................................55
Produciaivaloareaadugat .............................................. 56
Excedentulbrutirezultatuldeexploatare ........................... 62
Chenar: Despre EBITDA .......................................... 63
Rezultatulfinanciar................................................................. 64
Rezultatulcurent .................................................................... 65
Rezultatulexcepional ............................................................ 65
Rezultatulnetalexerciiului................................................... 66
Plussauminusvaloriledincesionare ................................... 67
Capacitateaifluxuldeautofinanare ................................... 67
Capacitateaimarjabrutdeautofinanare ......................... 71

ANALIZAFINANCIARANTREPRINDERII

207

Rentabilitatefinanciarirentabilitateeconomic ........72
Rentabilitatea din punctul de vedere al proprietarilor,
numitfinanciar ................................................................... 72
Chenar: Rate de analiz financiar .......................... 73
Msurarea mbogirii acionarilor (numit i crearea de
valoare):noiuneadeeconomicvalueadded(EVA)............. 74
Rentabilitatea din punctul de vedere al ansamblului
aportorilordecapitaluri,numiteconomic ......................... 75
Interpretarearentabilitiieconomiceantreprinderii.......... 77

Desprecompetitivitateafinanciarantreprinderii ........78
Rezultat din exploatare i cash flowul (excedent de
trezorerie)dinexploatare ...................................................... 79
Chenar: Manipularea rezultatului (management
earnings): accruals....................................................... 83
Despreexcedentuldetrezoreriedinexploatare.................... 84
Chenar: Noiunea de free cash-flow.......................... 86
Rezultatul net al exerciiului i excedentul de trezorerie
global .................................................................................... 87

III/Analizarisculuidepierdere .................. 89
Riscul(depierdere)ilevieruldeexploatare ..................90
Rolul costurilor fixe de exploatare: modelul costvolum
profit....................................................................................... 91
Chenar: Geneza rezultatului de exploatare n contextul
modelului cost-volum-profit.......................................... 94
Msurarearisculuideexploatare........................................... 95
Limiteleoperaionalealemodeluluicostvolumprofit.......... 98
Desprevariabilizareacheltuielilorfixe ................................ 99
Realizareauneiinvestiiisporeterisculdeexploatare? ..... 100

Risculilevierulfinanciar .............................................101
Efectuldelevierdatoratndatorrii(leverage) .................... 101
Diagnosticulefectuluidelevier ............................................ 104

208

BernardColasse

Risculdepierdereglobal ............................................106

IV/Analizastaticarisculuidefaliment .. 111
Analiza bilanului n termeni de lichiditate i de
exigibilitate..................................................................113
Marilemasedelichiditiideexigibiliti....................... 114
Noiuneadefondderulmentfinanciar(saupatrimonial) ... 115
Rateledelichiditate.............................................................. 116
Rateledendatorare............................................................. 117
Rateledecapacitatederambursare .................................... 118

Analizafuncional ......................................................119
Utilizrilefuncionale ........................................................... 119
Afectarearesurselorstabile ................................................. 120
Chenar: Fond de rulment: patrimonial sau funcional?
.................................................................................... 122
Relaia fundamental de echilibru financiar i diferitele
situaiiposibiledetrezorerie................................................ 122
Analizaevoluiilorfonduluiderulmentianevoiidefond
derulment............................................................................ 126
Chenar: Calculul duratelor de rotaie (i a numrului
de rotaii) .................................................................... 129
Ctevaevoluiitip................................................................. 130
Chenar: Echilibrul financiar al ntreprinderilor
falimentare.................................................................. 133
Criticaanalizeifuncionale:analizapooldefonds............ 134

Adaptarea bilanului contabil pentru o lectur


financiar:reevaluriiretratri ..................................136
Delabilanulcontabillabilanullichiditateexigibilitate ..... 137
Delabilanulcontabillabilanulfuncional......................... 139

V/Analizadinamicarisculuidefaliment143

ANALIZAFINANCIARANTREPRINDERII

209

Fluxurideutilizriifluxurideresurse .........................144
Delabilanuldiferenial... .................................................... 144
...latablouldefinanare ...................................................... 145

Tablouriledefinanarefuncionale ..............................149
Structurareiinterpretare ................................................... 150
TabloulutilizriloriresurselordinPCG............................... 153
Delatablourilefuncionalelatablourilepooldefonds.... 157

Tablouriledefluxuridetrezorerie(statementsofcash
flows)...........................................................................160
Structurareiinterpretare ................................................... 160
TabloulfluxurilordetrezoreriealOEC ................................. 162
Tabloul fluxurilor de trezorerie al Centralei Bilanurilor
BnciiFranei........................................................................ 164

VI / Dezvoltri recente alei analizei


financiare ................................................. 169
Asistenainformatic...................................................170
Bncilededatecontabileifinanciare................................. 170
Asistenatehnic .................................................................. 171

Metodeledescoring ....................................................172
Principiulfunciilordescoring.............................................. 173
Primele funcii de scoring ale Centralei Bilanurilor Bncii
Franei .................................................................................. 176
Deschidereascoringului:unprimdemers............................ 179

Sistemeleexpertdediagnosticfinanciar ......................181
Schemadefuncionare......................................................... 181
SistemulAIDEalCentraleiBilanuriloraBnciiFranei........ 183
Deschiderea sistemelor expert: instrumente de
prediagnosticiasistarearefleciei ..................................... 184

210

BernardColasse

Concluzii ................................................... 187


Pregnanamodeluluicontabil ......................................188
Delaanalizlapreviziune:aportulsimulrii ................189
Analizafinanciaridiagnosticulglobal .......................191
Analizafinanciarianalizaextrafinanciar ................193

Reperebibliografice ................................. 195


Glosar....................................................... 200