Sunteți pe pagina 1din 67
PROCESUL DE INOVARE
PROCESUL DE INOVARE
PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR INOVAREA INOVAREA  PROCESUL DE INOVARE  ŞI INOVAREA PROCESELOR
PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR INOVAREA INOVAREA  PROCESUL DE INOVARE  ŞI INOVAREA PROCESELOR
PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR INOVAREA INOVAREA  PROCESUL DE INOVARE  ŞI INOVAREA PROCESELOR

si INOVAREA PROCESELOR

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR INOVAREA INOVAREA  PROCESUL DE INOVARE  ŞI INOVAREA PROCESELOR
PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR INOVAREA INOVAREA  PROCESUL DE INOVARE  ŞI INOVAREA PROCESELOR

INOVAREAINOVAREA

PROCESUL DE INOVARE

ŞI INOVAREA PROCESELOR

FORMATOR:

Jean-Mircea BOGDAN

 ŞI INOVAREA PROCESELOR FORMATOR: Jean-Mircea BOGDAN 1. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 ŞI INOVAREA PROCESELOR FORMATOR: Jean-Mircea BOGDAN 1. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 ŞI INOVAREA PROCESELOR FORMATOR: Jean-Mircea BOGDAN 1. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

INOVARE ŞI CREATIVITATE

Creativitatea: sursă posibilă de idei.

Inovarea: afacere, investiţie în viitor.

de idei.  Inovarea : afacere, investiţie în viitor. 2. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
de idei.  Inovarea : afacere, investiţie în viitor. 2. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
de idei.  Inovarea : afacere, investiţie în viitor. 2. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

INOVARE

NIVEL

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

MATRICEA CREATIVITĂŢII ŞI A INOVĂRII

3

Realizator complet

Practician inovativ

Copiator eficace

Executant fără imaginaţie

Om fără nicio şansă

2

Creator realizat

Om obişnuit

1

Cârpaci creativ

Cârpaci inovativ

3

2

1

NIVEL

CREATIVITATE

Sursa: O’Neill, 1991

inovativ 3 2 1 NIVEL CREATIVITATE Sursa : O’Neill, 1991 3. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT
inovativ 3 2 1 NIVEL CREATIVITATE Sursa : O’Neill, 1991 3. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT
inovativ 3 2 1 NIVEL CREATIVITATE Sursa : O’Neill, 1991 3. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

PROCESUL DE INOVARE

RAŢIUNEA DE A FI A INOVĂRII

Transformarea ideilor în bani.

Schimbare în procese, produse, pieţe.

Îmbunătăţirea activităţilor.

Investiţii în oameni.

Motivarea personalului.

 Investiţii în oameni.  Motivarea personalului. 4. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Investiţii în oameni.  Motivarea personalului. 4. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Investiţii în oameni.  Motivarea personalului. 4. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

DOMENII ALE INOVĂRII

Produse, servicii, cunoştinţe, tehnologii, idei

Procese tehnologice

Cercetarea-dezvoltarea, proiectarea, laboratoare

Aprovizionarea, depozitarea

Vânzările, lanţul de distribuţie

Circuitul documentelor

Marketingul firmei

Finanţarea activităţilor

Administraţia firmei

Relaţiile publice

Pregătirea personalului

Managementul firmei

 Pregătirea personalului  Managementul firmei 5. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Pregătirea personalului  Managementul firmei 5. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Pregătirea personalului  Managementul firmei 5. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

ACTIVITATE

Noţiune fundamentală, fără definiţie, dar caracterizată prin:

are o utilitate socială, un scop bine determinat şi mai multe obiective;

este previzibilă, poate fi planificată;

se desfăşoară în timp, deci, are un început şi un sfârşit;

poate fi descompusă în părţi componente sau agregată la nivel superior;

consumă resurse umane, materiale şi energie;

are nevoie de unelte, scule, dispozitive, echipamente, imobile, cunoştinţe;

poate fi condusă: stopată, încetinită, accelerată, suspendată, repornită;

poate fi măsurată, evaluată: costuri de desfăşurare, eficacitate, eficienţă.

Sinonime: acţiune, demers, iniţiativă, proces, operaţie, lucrare, lucru, muncă, sarcină, proiect, îndeletnicire, ocupaţie, job, slujbă.

sarcină, proiect, îndeletnicire, ocupaţie, job, slujbă. 6. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
sarcină, proiect, îndeletnicire, ocupaţie, job, slujbă. 6. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
sarcină, proiect, îndeletnicire, ocupaţie, job, slujbă. 6. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

SCOP

Definiţie:

O dorinţă exprimată succint: o îmbunătăţire, o realizare, rezolvarea unei anumite probleme. Raţiunea desfăşurării unei activităţi. Scopul poate fi materializat prin unul sau mai multe obiective. Scopul constituie un element mobilizator esenţial în desfăşurarea unei activităţi.

Sinonime: rol, rost, ţel, raţiunea de a fi, utilitate.

Sinonime: rol, rost, ţel, raţiunea de a fi, utilitate. 7. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Sinonime: rol, rost, ţel, raţiunea de a fi, utilitate. 7. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Sinonime: rol, rost, ţel, raţiunea de a fi, utilitate. 7. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

OBIECTIVE

Definiţie:

Ţintă măsurabilă care materializează un anume scop propus. Obiectivele trebuie să:

susţină scopul propus;

să se potenţeze reciproc;

să fie măsurabile cu instrumente cunoscute;

să poată fi atinse;

unul din obiective va fi, obligatoriu, timpul.

Sinonime: ţintă, realizare de atins, justificare.

 Sinonime: ţintă, realizare de atins, justificare. 8. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Sinonime: ţintă, realizare de atins, justificare. 8. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Sinonime: ţintă, realizare de atins, justificare. 8. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

DEFINIŢII UTILE (1)

PRODUS: bun material, serviciu, informaţii, cunoştinţe, tehnologii, brevete sau o combinaţie a acestora, destinate valorificării lor pe piaţă sau în interiorul firmei. PROCES DE INOVARE, ACTIVITATE DE INOVARE, ACTIVITATE INOVATIVĂ, INOVARE :

ansamblu de activităţi destinat realizării unui produs nou sau lansării unor produse curente pe o nouă piaţă, destinat îmbunătăţirii proceselor din firmă şi a relaţiilor ei cu exteriorul, cu scopul ca firma să se dezvolte sau, cel puţin, să se menţină pe piaţă.

se dezvolte sau, cel puţin, să se menţină pe piaţă. 9. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT
se dezvolte sau, cel puţin, să se menţină pe piaţă. 9. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT
se dezvolte sau, cel puţin, să se menţină pe piaţă. 9. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

DEFINIŢII UTILE (2)

INOVAŢIE, PROIECT DE INOVARE: materializare în cadrul unui proiect a activităţii de inovare. Orice inovaţie constituie o investiţie de risc pentru firmă. INOVAREA PROCESELOR: aplicarea inovării asupra proceselor tehnologice, economice, financiare, administrative, sociale şi manageriale, care se desfăşoară în firmă şi conduc la realizarea produselor. INOVARE DESCHISĂ, REŢEA INOVATIVĂ:

activitate de inovare realizată prin cooperarea cu alte firme, într-un cadru contractual stabilit.

cu alte firme, într-un cadru contractual stabilit. 10. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
cu alte firme, într-un cadru contractual stabilit. 10. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
cu alte firme, într-un cadru contractual stabilit. 10. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

PROCESUL DE INOVARE

ETAPE

Dorinţa de schimbare a managerului general Strategie, planuri, Oameni, Manager programe, I IV ROF, FP,
Dorinţa de schimbare a
managerului general
Strategie,
planuri,
Oameni,
Manager
programe,
I
IV
ROF, FP,
II
III
de inovare
bugete,
proceduri
INSTRUIREA
MANAGERULUI
DE INOVARE
instruit
finanţare
INOVAREA
ORGANIZAREA
etc
INIŢIEREA
CONTINUĂ
INOVĂRII
INOVĂRII
Rezultate
Propuneri de îmbunătăţire a inovării
Rezultate Propuneri de îmbunătăţire a inovării 11. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

PROCESUL DE INOVARE

ETAPA a IV-a: FAZELE INOVĂRII CONTINUE

1 Colectarea ideilor

3 Selectarea ideilor

5 Realizarea prototipului

7 Lansarea produsului

9 Corectarea erorilor

2 Clasificarea ideilor

4 Obţinerea finanţării

6 Promovarea produsului

8 Evaluarea inovării

finanţării 6 Promovarea produsului 8 Evaluarea inovării 12. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
finanţării 6 Promovarea produsului 8 Evaluarea inovării 12. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
finanţării 6 Promovarea produsului 8 Evaluarea inovării 12. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

PROCESUL DE INOVARE

ETAPA a IV-a: FAZELE INOVĂRII CONTINUE

Strategie,

planuri,

programe,

bugete,

finanţare

7 9 1 3 5 Realizarea Lansarea Corectarea Colectarea Selectarea prototipului produsului erorilor ideilor
7
9
1
3
5
Realizarea
Lansarea
Corectarea
Colectarea
Selectarea
prototipului
produsului
erorilor
ideilor
ideilor
2
4
6
8
Clasificarea
Obţinerea
Promovarea
Evaluarea
ideilor
finanţării
produsului
produsulu
i
Corecţii

1

Raport de evaluare periodic

produsulu i Corecţii 1 Raport de evaluare periodic 13. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
produsulu i Corecţii 1 Raport de evaluare periodic 13. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
produsulu i Corecţii 1 Raport de evaluare periodic 13. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

1 Colectarea ideilor

Stabilirea surselor de idei.

Investigarea surselor de idei.

Stabilirea tehnicilor de culegere a datelor.

Elaborarea procedurilor de culegere a datelor.

Culegerea datelor despre idei.

Stocarea datelor într-o bază de date primară.

Asigurarea protecţiei acestei baze de date.

primară.  Asigurarea protecţiei acestei baze de date. 14. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
primară.  Asigurarea protecţiei acestei baze de date. 14. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
primară.  Asigurarea protecţiei acestei baze de date. 14. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

2 Clasificarea ideilor

Definirea

cunoştinţe.

relaţiei

dintre

informaţii,

date,

idei,

Stabilirea criteriilor de ordonare a ideilor în baza de date şi a criteriilor de regăsire a acestora.

Proiectarea logică a bazei de cunoştinţe a firmei şi elaborarea caietului de sarcini.

Stabilirea nivelurilor de acces la baza de date.

Asigurarea accesului la baza de cunoştinţe a firmei.

 Asigurarea accesului la baza de cunoştinţe a firmei. 15. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Asigurarea accesului la baza de cunoştinţe a firmei. 15. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Asigurarea accesului la baza de cunoştinţe a firmei. 15. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

3 Selectarea ideilor

Analizarea strategiei firmei şi stabilirea priorităţilor privind procesul de inovare.

Analiza cerinţelor şi a nevoilor clienţilor firmei.

Studierea reclamaţiilor venite de la clienţi.

Selectarea ideilor prin întâlniri creative.

Transformarea ideilor în produse sau servicii.

Întărirea relaţiilor cu compartimentele de cercetare, proiectare, service, marketing şi cel financiar şi consultarea lor cu privire la soluţiile alese.

şi consultarea lor cu privire la soluţiile alese. 16. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
şi consultarea lor cu privire la soluţiile alese. 16. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
şi consultarea lor cu privire la soluţiile alese. 16. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

4 Obţinerea finanţării

Stabilirea formei de valorificare a produselor sau serviciilor inovative pe piaţă.

Întocmirea planului de afaceri pentru fiecare din ele.

Prezentarea şi susţinerea planului de afaceri, în vederea obţinerii finanţării.

Corectarea documentaţiei tehnice şi economice justificative (dacă e cazul).

Deschiderea finanţării.

Numirea şefului de proiect pentru realizarea produsului inovativ şi lansarea prototipului.

realizarea produsului inovativ şi lansarea prototipului. 17. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
realizarea produsului inovativ şi lansarea prototipului. 17. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
realizarea produsului inovativ şi lansarea prototipului. 17. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

4 - Obţinerea finanţării

PLANUL DE AFACERE

Finanţarea se poate obţine pe baza unui plan de afacere. Conţinutul acestuia este stabilit exclusiv de către finanţator. Fiecare finanţator are propriile sale reguli pe care trebuie să le îndeplinească un plan de afacere, pentru a putea fi luat în consideraţie. În esenţă, planul de afacere cuprinde:

• Descrierea generală a afacerii

• Studiu de piaţă

• Posibilităţi de realizare a produsului

• Estimarea încasărilor ce pot fi obţinute

a produsului • Estimarea încasărilor ce pot fi obţinute 18. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
a produsului • Estimarea încasărilor ce pot fi obţinute 18. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
a produsului • Estimarea încasărilor ce pot fi obţinute 18. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

4 - Obţinerea finanţării

STUDIUL DE PIAŢĂ

Studiul de piaţă are rolul de a oferi date despre piaţa căreia îi este destinat produsul inovativ. Elaborarea lui presupune parcurgerea următoarele etape:

• Colectarea datelor de marketing

• Analiza datelor culese şi realizarea previziunilor

• Segmentarea pieţei

• Elaborarea noilor produse

• Stabilirea preţului

Fiecare etapă se încheie cu un raport detaliat înaintat conducerii, iar sinteza acestor rapoarte formează studiul de piaţă.

iar sinteza acestor rapoarte formează studiul de piaţă. 19. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
iar sinteza acestor rapoarte formează studiul de piaţă. 19. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
iar sinteza acestor rapoarte formează studiul de piaţă. 19. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

4 - Obţinerea finanţării

STUDIUL DE FEZABILITATE

În anumite cazuri, finanţarea se poate obţine şi pe baza unui studiu de fezabilitate. Spre exemplu, pentru proiectele care urmează a fi realizate cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Comisiei Europene, conţinutul- cadru al studiului de fezabilitate este:

• Date generale despre investiţie

• Date tehnice ale investiţiei

• Durata de realizare şi principalele etape

• Costul estimat al investiţiei

• Modul de finanţare a investiţiei

• Estimarea folosirii forţei de muncă

• Avize şi acorduri legate de investiţie

de muncă • Avize şi acorduri legate de investiţie 20. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
de muncă • Avize şi acorduri legate de investiţie 20. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
de muncă • Avize şi acorduri legate de investiţie 20. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

4 - Obţinerea finanţării

CAIETUL DE SARCINI

În cazul când planul de afacere se realizează cu ajutorul unei firme de specialitate, contractul cu aceasta trebuie să fie însoţit de un caiet de sarcini cât mai detaliat. În unele cazuri, este suficientă numai o temă de realizare. Cuprinsul unui caiet de sarcini poate fi:

• Descrierea detaliată a firmei: amplasare, produse, pieţe, canale de

distribuţie, tehnologii, strategie de dezvoltare, finanţatori potenţiali.

• Descrierea produsului inovativ şi a pieţelor pe care doreşte să fie lansat.

• Încasările aşteptate în următorii ani de pe urma acestui produs.

• Elemente restrictive: procesele tehnologice existente, durata de elaborare a planului de afacere, conţinutul minimal etc.

de elaborare a planului de afacere, conţinutul minimal etc. 21. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
de elaborare a planului de afacere, conţinutul minimal etc. 21. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
de elaborare a planului de afacere, conţinutul minimal etc. 21. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

5 Realizarea prototipului

Studierea posibilităţilor de realizare în firmă a componentelor produsului inovativ.

Elaborarea proiectului pentru produsul inovativ.

Execuţia prototipului.

Testarea tehnică a prototipului.

Corectarea problemelor tehnice şi funcţionale.

Evaluarea costurilor de fabricaţie.

Întocmirea raportului de lansare în fabricaţie şi pe piaţă.

raportului de lansare în fabricaţie şi pe piaţă. 22. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
raportului de lansare în fabricaţie şi pe piaţă. 22. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
raportului de lansare în fabricaţie şi pe piaţă. 22. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

6 Promovarea produsului

Testarea produsului în raport cu gustul clienţilor, pe câteva pieţe.

Îmbunătăţirea funcţiunilor produsului.

Elaborarea unei strategii de promovare pe piaţă a produsului sau serviciului.

Stabilirea formelor de promovare a produsului în raport cu acoperirea estimată a pieţei.

Realizarea

specifice.

forme

promovării

produsului,

folosind

Realizarea specifice. forme promovării produsului, folosind 23. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Realizarea specifice. forme promovării produsului, folosind 23. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Realizarea specifice. forme promovării produsului, folosind 23. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

7 Lansarea produsului

Stabilirea lotulului optim de fabricaţie.

fabrica

Luarea

deciziei

de

a

sau

cumpăra

componentele produsului.

Organizarea liniei de fabricaţie.

Pregătirea aprovizionării şi distribuţiei.

Stabilirea parteneriatelor.

Lansarea în fabricaţie a seriei zero.

Vânzarea produselor

Corectarea deficienţelor constatate.

Pregătirea lansării următoarelor loturi de produse

 Pregătirea lansării următoarelor loturi de produse 24. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Pregătirea lansării următoarelor loturi de produse 24. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Pregătirea lansării următoarelor loturi de produse 24. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

8 Evaluarea inovării

Urmărirea în detaliu a costurilor pe întregul lanţ de aprovizionare, fabricaţie şi distribuţie al produsului inovativ.

Ponderarea cheltuielilor generale de inovare, pentru un anume produs inovativ.

Evaluarea eficacităţii şi eficienţii produsului inovativ.

Elaborarea raportului privind produsul inovativ şi evidenţierea elementelor critice.

produsul inovativ şi evidenţierea elementelor critice.  25. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
produsul inovativ şi evidenţierea elementelor critice.  25. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
produsul inovativ şi evidenţierea elementelor critice.  25. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

9 Corectarea erorilor

• Studierea problemelor apărute în desfăşurarea

procesului de inovare şi stabilirea cauzelor obiective.

• Elaborarea măsurilor de corectare a procesului de inovare în firmă. • Realizarea corecţiilor necesare proiectelor de inovare în curs de desfăşurare.

• Asigurarea transparenţei managementului inovării, de-a lungul întregului proces. • Stimularea reuşitelor inovării şi popularizarea lor.

• Stimularea reuşitelor inovării şi popularizarea lor. 26. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
• Stimularea reuşitelor inovării şi popularizarea lor. 26. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
• Stimularea reuşitelor inovării şi popularizarea lor. 26. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

PROCESUL DE INOVARE

UN POSIBIL MODEL CANTITATIV

6% 3% 30% 10% 100% 90% PLAN DE AFACERE LANSAREA EVALUAREA SELECTARE A IDEILOR 4%
6%
3%
30%
10%
100%
90%
PLAN DE AFACERE
LANSAREA
EVALUAREA
SELECTARE
A IDEILOR
4%
3%
CLASIFICAREA
IDEILOR
20%
Produse care încă
nu se justifică
economic
Produse eşuate
60%
10%
Idei care încă nu
pot fi transformate
în proiecte
Idei în aşteptarea
clasificării
Idei în dezbatere
SURSE DE IDEI
IDEI CLASIFICATE
INOVAŢII
POTENŢIALE
INOVAŢII
PRODUSE
LANSATE
PRODUSE
REUŞITE

Rapoarte privind derularea procesului de inovare continuu

NOTĂ: Procentele sunt doar orientative.

inovare continuu NOTĂ : Procentele sunt doar orientative. 27. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
inovare continuu NOTĂ : Procentele sunt doar orientative. 27. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
inovare continuu NOTĂ : Procentele sunt doar orientative. 27. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

RAPORTUL DE INOVARE

Propunere de conţinut

Raportul de inovare se realizează periodic şi cuprinde sinteza rapoartelor privind desfăşurarea fiecărui proiect inovativ, derulat în firmă, însoţită de evaluarea generală a desfăşurării procesului de inovare, pe perioada analizată. Descrierea proceselor este asociată întotdeauna cu costurile implicate de acestea. Raportul de inovare are o tentă profund critică, dar nu a oamenilor, ci a situaţiilor prezentate.

Activităţile generale inovative ale firmei: pregătirea personalului, măsuri de asigurare a continităţii procesului inovativ, mijloacele puse la dispoziţia personalului pentru a uşura inovarea, efortul de a crea un mediu inovativ în firmă, instrumente de stimulare a inovării etc.

Lista proiectelor inovative, stadiul fiecăruia, costurile la zi, estimări ale încasărilor imediate şi probleme apărute în desfăşurarea lor.

Produse reuşite, realizări deosebite şi propuneri de premiere.

Erori, eşecuri, cauzele lor şi propuneri de îmbunătăţire a procesului de inovare, a relaţiilor cu compartimentele firmei şi cu exteriorul acesteia.

cu compartimentele firmei şi cu exteriorul acesteia. 28. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
cu compartimentele firmei şi cu exteriorul acesteia. 28. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
cu compartimentele firmei şi cu exteriorul acesteia. 28. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

SURSE POTENŢIALE DE IDEI

Întâlniri cu clienţii firmei

Întâlniri cu furnizorii firmei

Reviste şi cărţi de specialitate,

Brevete de invenţii

Întâlniri creative cu angajaţii firmei

Sugestii ale departamentelor de proiectare şi C-D

Observaţii ale personalului de service al firmei

Reglementări legale

Propuneri ale universitarilor, consultanţilor externi

Idei culese la simpozioane, seminarii, târguri

externi  Idei culese la simpozioane, seminarii, târguri 29. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
externi  Idei culese la simpozioane, seminarii, târguri 29. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
externi  Idei culese la simpozioane, seminarii, târguri 29. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

CONTRIBUŢIA SURSELOR DE IDEI

Specialişti

11%

Competitori C-D 5% 9%
Competitori
C-D
5%
9%

Angajaţi

29%

Parteneri

46%

Sursa: Pw C Innovation Study 2000

29 % Parteneri 46 % Sursa: Pw C Innovation Study 2000 30. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C.
29 % Parteneri 46 % Sursa: Pw C Innovation Study 2000 30. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C.
29 % Parteneri 46 % Sursa: Pw C Innovation Study 2000 30. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C.

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

INOVAREA PROCESELOR

(1)

Viziune globală asupra lanţului bani-marfă-bani.

Îmbunătăţirea managementului firmei.

Îmbunătăţirea relaţiilor firmei cu partenerii de afaceri.

relaţiilor firmei cu partenerii de afaceri. 31. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
relaţiilor firmei cu partenerii de afaceri. 31. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
relaţiilor firmei cu partenerii de afaceri. 31. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

INOVAREA PROCESELOR

(2)

Metodă

şi reproiectare a

proceselor de afaceri, care se bazează pe compromisul, pe care le introduce orice proces, dintre beneficii şi pierderi.

de

analiză

orice proces, dintre beneficii şi pierderi. de analiză 32. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
orice proces, dintre beneficii şi pierderi. de analiză 32. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
orice proces, dintre beneficii şi pierderi. de analiză 32. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

INOVAREA PROCESELOR

(3)

Activitate de căutare a unor soluţii unice pentru procesele unice ale unei firme:

reducerea ciclului de fabricaţie;

creşterea produtivităţii muncii;

îmbunătăţirea calităţii;

reducerea erorilor;

creşterea satisfacţiei personalului;

coordonarea activităţii diferitelor departamente;

automatizarea sarcinilor administrative.

Sursa: Howard SMITH, Computer Sciences Corp.

Sursa : Howard SMITH, Computer Sciences Corp. 33. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Sursa : Howard SMITH, Computer Sciences Corp. 33. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Sursa : Howard SMITH, Computer Sciences Corp. 33. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

INOVAREA PROCESELOR

(4)

Activitate de căutare a unor soluţii unice pentru procesele unice ale unei firme:

reducerea costurilor per tranzacţie;

accesul utilizatorilor externi la procesele interne;

concordanţa activităţilor cu reglementările legale;

flexibilizarea afacerii la contactul cu clienţii;

adaptarea produselor la nevoile clienţilor;

îmbunătăţirea tuturor proceselor în care este implicată firma.

tuturor proceselor în care este implicată firma. 34. Sursa: Howard SMITH, Computer Sciences Corp. ®EURO
tuturor proceselor în care este implicată firma. 34. Sursa: Howard SMITH, Computer Sciences Corp. ®EURO
tuturor proceselor în care este implicată firma. 34. Sursa: Howard SMITH, Computer Sciences Corp. ®EURO

34.

Sursa: Howard SMITH, Computer Sciences Corp.

®EURO INNOVATION MANAGER

©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

ECHIPA DE INOVARE

Managerul de inovare - cunoştinţe necesare

Tehnice şi tehnologice

Economice, financiare

Studii de marketing

Comunicare

Planificare

Elaborare strategii

Conducere proiecte

Tehnici creative

Conducerea echipelor

Relaţii publice

creative  Conducerea echipelor  Relaţii publice 35. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
creative  Conducerea echipelor  Relaţii publice 35. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
creative  Conducerea echipelor  Relaţii publice 35. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

ECHIPA DE INOVARE

Conectorul

Bibliotecarul

Încadratorul

Judecătorul

Realizatorul

Măsurătorul

Povestitorul

Cercetaşul

Roluri

Sursa: Dean HERING şi Jeffrey PHILLIPS, NetCentrics Corp.

Sursa: Dean HERING şi Jeffrey PHILLIPS, NetCentrics Corp . 36. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Sursa: Dean HERING şi Jeffrey PHILLIPS, NetCentrics Corp . 36. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Sursa: Dean HERING şi Jeffrey PHILLIPS, NetCentrics Corp . 36. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

Conectorul

Este cel care leagă departamentele aceleiaşi firme, partenerii de afaceri, furnizorii, clienţii, persoanele publice.

El trece peste etape birocratice, ştie ce şi unde se găseşte un anume lucru.

Au uşă deschisă la vârful organizaţiei, pot realiza rapid

punţi de legătură.

organizaţiei, pot realiza rapid punţi de legătură. 37. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
organizaţiei, pot realiza rapid punţi de legătură. 37. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
organizaţiei, pot realiza rapid punţi de legătură. 37. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

Bibliotecarul

Organizează colectarea datelor privind probleme, soluţii,

idei, tehnologii, produse, servicii, reuşite, eşecuri.

Defineşte structura datelor privind ideile.

Ajută la depozitarea şi regăsirea datelor.

Uşurează documentarea etapelor de inovare.

datelor. ∑ Uşurează documentarea etapelor de inovare. 38. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
datelor. ∑ Uşurează documentarea etapelor de inovare. 38. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
datelor. ∑ Uşurează documentarea etapelor de inovare. 38. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

Încadratorul

Stabileşte cadrul de lucru al echipei de inovare în organizaţie.

Păstrează legătura cu managerii firmei.

Stabileşte criteriile de evaluare a ideilor de inovare, pe clase de idei.

Elaborează strategia de inovare a firmei.

de idei. ∑ Elaborează strategia de inovare a firmei. 39. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
de idei. ∑ Elaborează strategia de inovare a firmei. 39. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
de idei. ∑ Elaborează strategia de inovare a firmei. 39. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

Judecătorul

Evaluează ideile de inovare, pe baza criteriilor stabilite, în vederea selectării celor care vor fi finaţate.

Stabileşte investigaţiile suplimentare, necesare pentru anumite idei.

Întocmeşte documentele care conţin justificarea alegerii făcute, pentru istorie.

Elaborează procedurile pentru alegerea ideilor care vor fi finanţate.

procedurile pentru alegerea ideilor care vor fi finanţate. 40. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
procedurile pentru alegerea ideilor care vor fi finanţate. 40. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
procedurile pentru alegerea ideilor care vor fi finanţate. 40. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

Realizatorul

Oferă soluţii pentru realizarea prototipului.

Elaborează rapid prototipul produsului şi condiţiile lui de testare.

Reface machetele produsului şi le îmbunătăţeşte.

Corectează,

produsului inovativ.

specificaţiile

cerinţelor

conform

clientului,

Convinge clientul că produsul corespunde exigenţelor sale.

Convinge clientul că produsul corespunde exigenţelor sale. 41. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Convinge clientul că produsul corespunde exigenţelor sale. 41. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Convinge clientul că produsul corespunde exigenţelor sale. 41. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

Măsurătorul

Stabileşte măsuri pentru toate aspectele tehnice, economice şi financiare ale procesul de inovare.

Analizează şi stabileşte şabloane şi etaloane de defăşurare a inovării, pentru evaluarea cantitativă a acestui proces.

Propune corecţii ale procesului de inovare din firmă, pentru menţinerea tendinţei de evoluţie pozitivă a acesteia.

menţinerea tendinţei de evoluţie pozitivă a acesteia. 42. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
menţinerea tendinţei de evoluţie pozitivă a acesteia. 42. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
menţinerea tendinţei de evoluţie pozitivă a acesteia. 42. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

Povestitorul

Descrie modul cum se desfăşoară procesul de inovare în firmă, pentru crearea unui climat propice inovării continue.

Convinge personalul firmei să participe activ la inovare.

Crează o componentă a culturii organizaţionale în firmă, descriind reuşitele echipei de inovare.

Realizează legătura oamenilor cu un proces abstract complex, plin de riscuri.

oamenilor cu un proces abstract complex, plin de riscuri. 43. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
oamenilor cu un proces abstract complex, plin de riscuri. 43. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
oamenilor cu un proces abstract complex, plin de riscuri. 43. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

Cercetaşul

Scrutează viitorul tehnologiilor, tendinţele care se manifestă şi impactul lor probabil asupra firmei.

Elaborează scenarii previzibile în domeniul firmei.

Cercetează nevoile clienţilor şi le vine în întâmpinare.

Se documentează în domeniile de vârf ale tehnologiei şi

crează

cunoaşterii.

punţi

de

legătură

între

Analizează

convergenţa

modei

diferite

domenii

ale

în

tehnologii

şi face

deosebirea dintre zgomotul de fond şi marile idei.

şi face deosebirea dintre zgomotul de fond şi marile idei. 44. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT
şi face deosebirea dintre zgomotul de fond şi marile idei. 44. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT
şi face deosebirea dintre zgomotul de fond şi marile idei. 44. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

METODA INOVATIVĂ TRIZ

Teoria rezolvării inventive a problemelor

DEFINIŢIE:

Instrument care uşurează creativitatea şi inovarea.

Complement care se adaugă creativităţii naturale a omului.

Metodologie eficace şi transformaţională.

COMPONENŢĂ:

Instrumente, metode, strategii.

∑ COMPONENŢĂ: ∑ Instrumente, metode, strategii. 45. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
∑ COMPONENŢĂ: ∑ Instrumente, metode, strategii. 45. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
∑ COMPONENŢĂ: ∑ Instrumente, metode, strategii. 45. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

PRINCIPIILE METODEI TRIZ

Toate inovaţiile rezultă dintr-un număr mic de principii şi reguli.

Tendinţa evoluţiei tehnologiilor este perfect predictibilă.

Cele mai bune soluţii inovative, din brevete:

transformă elementele nedorite ale unui sistem în resurse perfect utilizabile;

distrug conflictele şi compromisurile, pe care practica curentă de proiectare le consideră de neînlăturat.

curentă de proiectare le consideră de neînlăturat . 46. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
curentă de proiectare le consideră de neînlăturat . 46. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
curentă de proiectare le consideră de neînlăturat . 46. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

AVANTAJE ALE METODEI TRIZ

Are un scop general.

Generează soluţii complete.

Are la bază o experienţă uriaşă, rezultată din brevete depuse.

Generează soluţii care trec de inerţia psihologică a omului.

Poate fi combinată cu uşurinţă cu alte metode.

Reduce costurile cerute de generarea de soluţii.

Este mai rapidă, comparativ cu alte metode creative.

Poate fi folosită de oameni cu orice fel de nivel de pregătire.

Permite rezolvarea unor probleme dintr-un domeniu, folosind experienţa oamenilor din alte domenii.

domeniu, folosind experienţa oamenilor din alte domenii. 47. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
domeniu, folosind experienţa oamenilor din alte domenii. 47. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

P-TRIZ:

INOVAREA PROCESELOR

Aplicarea metodei TRIZ la toate procesele de afaceri.

Metodă pentru analiza, restructurarea, reproiectarea, recrearea şi documentarea proceselor de afaceri.

Metoda se bazează pe faptul că oricare proces are două componente: beneficiile (ceea ce se doreşte să se obţină) şi pierderile (costurile care însoţesc orice proces).

Orice beneficiu este o funcţie folositoare (care trebuie întărită), pe când orice pierdere este o funcţie dăunătoare (care trebuie contracarată).

este o funcţie dăunătoare (care trebuie contracarată). 48. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
este o funcţie dăunătoare (care trebuie contracarată). 48. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
este o funcţie dăunătoare (care trebuie contracarată). 48. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

ŞABLON ELEMENTAR P-TRIZ

Efect

INTRĂRI

INTRĂRI folositor

folositor

INTRĂRI folositor
ŞABLON ELEMENTAR P-TRIZ Efect INTRĂRI folositor Efect folositor FUNCŢIUNE Efect nefolositor IEŞIRI Cauză

Efect

folositor

FUNCŢIUNE

Efect

nefolositor

IEŞIRI

Efect folositor FUNCŢIUNE Efect nefolositor IEŞIRI Cauză Efect ne- folositor Problemă Efect ne- folositor

Cauză

Efect ne-

folositor

Problemă

ProblemăEfect nefolositor IEŞIRI Cauză Efect ne- folositor Efect ne- folositor Efect 49. ®EURO INNOVATION MANAGER

Efect ne-

folositor

EfectCauză Efect ne- folositor Problemă Efect ne- folositor 49. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

Efect ne- folositor Problemă Efect ne- folositor Efect 49. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Efect ne- folositor Problemă Efect ne- folositor Efect 49. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Efect ne- folositor Problemă Efect ne- folositor Efect 49. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

EXEMPLU P-TRIZ (1)

VÂNZĂRI

VÂNZĂRI Efect folositor

Efect folositor

VÂNZĂRI Efect folositor
PROCESELOR EXEMPLU P-TRIZ (1) VÂNZĂRI Efect folositor Efect nefolositor ÎNCASĂRI R e d u c e

Efect

nefolositor

P-TRIZ (1) VÂNZĂRI Efect folositor Efect nefolositor ÎNCASĂRI R e d u c e e f

ÎNCASĂRI

VÂNZĂRI Efect folositor Efect nefolositor ÎNCASĂRI R e d u c e e f e c

Reduce efect folositor

Costul

vânzărilor

u c e e f e c t folositor Costul vânzărilor 50. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C.
u c e e f e c t folositor Costul vânzărilor 50. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C.
u c e e f e c t folositor Costul vânzărilor 50. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C.

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

EXEMPLU P-TRIZ (2)

Efect folositor FABRICAŢIE Efect nefolositor Reducere efect nefolositor Costul stocurilor
Efect folositor
FABRICAŢIE
Efect
nefolositor
Reducere
efect
nefolositor
Costul
stocurilor
Reducere efect nefolositor Costul stocurilor PRODUS Programarea comenzilor 51. ®EURO INNOVATION

PRODUS

Programarea

comenzilor

Costul stocurilor PRODUS Programarea comenzilor 51. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Costul stocurilor PRODUS Programarea comenzilor 51. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Costul stocurilor PRODUS Programarea comenzilor 51. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

CEI 5S

SAU INOVAREA LA LOCUL DE MUNCĂ

SEIRI: separarea obiectelor necesare de cele inutile

SEITON: accesul uşor la obiectele necesare.

SEISO: curăţenie desăvârşită la locul de muncă.

SEIKETSU: menţinerea curăţeniei la locul de muncă.

SHITSUKE: păstrarea ordinei realizate.

Sursa: Naotaka SAWADA, Nagoya, Japonia

ordinei realizate. Sursa: Naotaka SAWADA, Nagoya, Japonia 52. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
ordinei realizate. Sursa: Naotaka SAWADA, Nagoya, Japonia 52. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
ordinei realizate. Sursa: Naotaka SAWADA, Nagoya, Japonia 52. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

CEI 5S

OBIECTIVE

Conceptul de management al producţiei cu zero:

timp de pregătire;

defecte de fabricaţie;

pierderi de materiale, energie sau de timp;

întârzieri la livrarea produselor;

accidente de muncă.

Economie de spaţiu de depozitare

Relaţii publice avantajoase cu partenerii de afaceri.

Personalul mulţumit că are un loc de muncă plăcut.

 Personalul mulţumit că are un loc de muncă plăcut. 53. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT
 Personalul mulţumit că are un loc de muncă plăcut. 53. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT
 Personalul mulţumit că are un loc de muncă plăcut. 53. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

MANUALUL OSLO

SCOPUL MANUALULUI

Metodologie de comparare a nivelului de inovare al diferitelor firme, ţări şi regiuni, prin rapoarte de supraveghere.

Manualul cuprinde liniile directoare, care pot fi aplicate pentru a produce indicatori ai inovării tehnologice a produselor şi proceselor (TPP).

Încearcă să reglementeze modul de calcul al cheltuielilor legate de inovare.

Manualul reprezintă şi o filosofie a inovării, deoarece el crează un sistem de noţiuni folosite în domeniul inovării, la nivel european.

noţiuni folosite în domeniul inovării, la nivel european. 54. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
noţiuni folosite în domeniul inovării, la nivel european. 54. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
noţiuni folosite în domeniul inovării, la nivel european. 54. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

MANUALUL OSLO

CÂTEVA NOŢIUNI

Inovare tehnologică [de produs şi de proces]: presupune schimbări legate de difuzarea tehnologiei informaţiei (TI) şi de realizarea investiţiilor necorporale (în C-D-I, aplicaţii şi programe de calcul, instruirea personalului, marketing etc.).

Produs: bun [material] sau serviciu.

Proces: activitate sau ansamblu de activităţi, care au drept scop realizarea unui produs, destinat vânzării.

Inovare tehnologică de produs: punerea în aplicare sau comercializarea unui produs cu caracteristici [de performanţă] îmbunătăţite, care oferă în mod obiectiv consumatorului servicii noi sau îmbunătăţite.

Inovare tehnologică de proces: punerea în aplicare sau adoptarea unor metode noi sau îmbunătăţite în mod semnificativ de [aprovizionare], producţie sau de livrare.

semnificativ de [aprovizionare], producţie sau de livrare. 55. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
semnificativ de [aprovizionare], producţie sau de livrare. 55. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
semnificativ de [aprovizionare], producţie sau de livrare. 55. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

MANUALUL OSLO

ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOŞTINŢE

Noţiune creată pentru a descrie tendinţele din cele mai avansate economii care au:

o mare dependenţă de cunoştinţe, informaţii;

niveluri înalte de calificare a personalului şi

o nevoie imperioasă de acces la ele.

De aceste tendinţe depind, din ce în ce mai mult, politicile statelor.

Statele care dispun de cunoştinţe au realizări economice mai bune, iar cunoştinţele au devenit averea naţiunilor şi ele joacă un rol strategic, pe termen lung, deoarece crează locuri de muncă în viitor, venituri mai mari pentru cetăţeni.

de muncă în viitor, venituri mai mari pentru cetăţeni. 56. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
de muncă în viitor, venituri mai mari pentru cetăţeni. 56. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
de muncă în viitor, venituri mai mari pentru cetăţeni. 56. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

MANUALUL OSLO

RELAŢIA CERCETARE – INOVARE

Cercetarea nu poate fi văzută ca o simplă activitate de descoperire, care precede inovarea, ci mai curând, ca o activitate de validare a ideilor inovative, care vin din alte surse.

Multe din activităţile de cercetare se vor adapta procesului de inovare şi multe din problemele cu care cercetarea se confruntă vor veni din ideile inovative, care au fost generate în altă parte.

C-D nu poate decide asupra politicilor de inovare, ea limitându-se, de regulă, la cercetarea tehnologică

, ea limitându-se, de regulă, la cercetarea tehnologică 57. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
, ea limitându-se, de regulă, la cercetarea tehnologică 57. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
, ea limitându-se, de regulă, la cercetarea tehnologică 57. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

MANUALUL OSLO

CHELTUIELILE CU INOVAREA SUNT CELE:

Cu cercetarea-dezvoltarea.

Pentru achiziţionarea tehnologiilor neîncorporate în echipamente şi know-how.

Pentru achiziţionarea tehnologiilor încorporate în echipamente.

Pentru execuţia SDV-urilor, pregătirea fabricaţiei, design industrial, realizarea standurilor de testare şi a cheltuielilor pentru prototipuri, neîncadrate în partea de C-D.

Pentru instruirea personalului, legată de activităţile de inovare TPP.

Cu marketingul pentru produsele noi sau îmbunătăţite.

Cu marketingul pentru produsele noi sau îmbunătăţite. 58. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Cu marketingul pentru produsele noi sau îmbunătăţite. 58. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
Cu marketingul pentru produsele noi sau îmbunătăţite. 58. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

STRATEGIA FIRMEI

PRIVITĂ CA INVENŢIE

Strategia este ceea ce dvs şi firma pe care o conduceţi doriţi să deveniţi, împreună cu un concept larg deschis al modului cum gândiţi să faceţi acest lucru.

Strategia este o declaraţie despre ceea ce va face firma, pentru a realiza viziunea dvs globală, cu alte cuvinte, cum veţi adăuga valoare şi, prin asta, cum veţi putea obţine profit.

O strategie nu trebuie privită ca o alegere dintre mai multe opţiuni existente, ci ca o invenţie; strategia trebuie creată.

Planificarea strategică nu este o strategie.

Strategia nu este o creştere pas cu pas, adică, ţinte stabilite numeric de la un an la altul.

Strategia nu rezultă evolutiv, ea este o revoluţie în gândire.

Sursa: Paul LEMBERG, www.paullemberg.com

în gândire. Sursa : Paul LEMBERG, www.paullemberg.com 59. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
în gândire. Sursa : Paul LEMBERG, www.paullemberg.com 59. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
în gândire. Sursa : Paul LEMBERG, www.paullemberg.com 59. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

ORGANIZARE INOVĂRII

MODELE ORIENTATE CĂTRE INTERIORUL FIRMEI

Cultură organizaţională – atitudinile şi normele care permit persoanelor şi echipelor să gândească imaginativ, să-şi asume cu prudenţă riscuri şi să caute să creeze şi să introducă soluţii inovative.

Procese – procesele generale ale afacerii şi practicile care permit ca departamentele să lucreze eficace şi să colaboreze, în vederea atingerii unui obiectiv comun şi, de asemenea, un set robust de metodologii şi instrumente de inovare.

Structură organizatorică – structura organizaţiei şi tehnologiile care susţin colaborarea dintre compartimente, de-a lungul liniilor funcţionale.

Sursa: Firma InnovationPoint LLC

liniilor funcţionale. Sursa : Firma InnovationPoint LLC 60. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
liniilor funcţionale. Sursa : Firma InnovationPoint LLC 60. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
liniilor funcţionale. Sursa : Firma InnovationPoint LLC 60. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

ORGANIZAREA INOVĂRII

NIVELURI

Înaltă Creştere a capitalului social: 1. Reţele de persoane 2. Încredere 3. Valori împărtăşite Servicii
Înaltă
Creştere a capitalului social:
1. Reţele de persoane
2. Încredere
3. Valori împărtăşite
Servicii folosite
în comun
Organizare lineară
Organizare
multidisciplinară
Organizare matricială
Comisie de inovare
Echipă de proiect de inovare
Integrator (cu timp complet, cu roluri sau departamente)
Comunitate a
practicii de inovare
Grup oficial (de la simplu la complex)
Reţea de experţi
Coordonare posibilă prin tehnoligie
Relaţii neoficiale
între
grupuri
Grupuri neoficiale, voluntari (minimai sau extensiv)
Scăzută
Scăzute
Costul managementului, durată şi dificultate
Înalte
Complexitate

Sursa: Firma InnovationPoint LLC

Complexitate S u r s a : Firma InnovationPoint LLC 61. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT
Complexitate S u r s a : Firma InnovationPoint LLC 61. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT
Complexitate S u r s a : Firma InnovationPoint LLC 61. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

UN POSIBIL MODEL FUNCŢIONAL

AL CONDUCERII UNEI FIRME INOVATIVE

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CONDUCEREA EXECUTIVĂ COMP. MANAGEMENTUL ELABORARE STRATEGII AUXILIARE valorii
CONSILIUL DE
ADMINISTRAŢIE
CONDUCEREA
EXECUTIVĂ
COMP.
MANAGEMENTUL
ELABORARE STRATEGII
AUXILIARE
valorii adăugate
ŞI PLANIFICARE
Resurse umane
Proiectare
MARKETING
INOVARE
Contabilitate-bugete
Aprovizionare
Asigurare finanţări
Fabricaţie
Produse
Preţ
Com.
Distrib.
Produse
Procese
Proiecte
Juridic
Sculărie
Clase
Pieţe
Publicitate
Canale
Idei
Tehnologice
Culegere idei
Sistem Informatic
Mentenanţă
Caiet sarcini
Clienţi
Relaţii publice
Căi distr.
Bunuri
Financiare
Generare idei
Administraţie
Cercetare-dezv.
Ambalaje
Forme
Forţa de vânzare
Servicii
Administrative
BD cunoştinţe
Utilităţi
Transporturi
Cantină
Grădiniţă
Igenizare
Pază
PSI
P-S în muncă
Arhivă
Registratură
Secretariat
Laboratoare
Asociaţii
Promovare vânzări
Tehnologii
Informaţionale
Noi produse
Prototipuri
Specificaţii
Manageriale
Investiţii
Service
Previzionale
Dezvoltări
Vânzare
Elaborare planuri
Organizare
Planuri
Elaborare proceduri
SIC
Stimulare personal
Măsurarea inovării
Brevete
SIC Stimulare personal Măsurarea inovării Brevete 62. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
SIC Stimulare personal Măsurarea inovării Brevete 62. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

MINTZBERG DESPRE INOVARE

„A inova înseamnă a înlătura şabloanele existente în firmă. Din acest motiv, pentru conducerea sa, o firmă inovativă nu poate depinde de nicio formă de standardizare. Ea trebuie să elimine toate piedicile structurilor birocratice precum: diviziunea strictă a muncii, separarea netă a departamentelor, comportamentul oficial excesiv sau influenţa exagerată a sistemelor de planificare şi de control. În ciuda tuturor obstacolelor, firma trebuie să rămână flexibilă şi să fie capabilă să pună la lucru specialişti din diferite domenii, în cadrul unor echipe formate ad-hoc, care să funcţioneze perfect.”

Mintzberg on Management Inside our Strange World of Organizations, 1989

 Inside our Strange World of Organizations , 1989 63. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Inside our Strange World of Organizations , 1989 63. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
 Inside our Strange World of Organizations , 1989 63. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

REGULĂ NECESARĂ INOVĂRII

Principala regulă pentru inovare nu este dezvoltarea creativităţii individuale în exclusivitate, ci crearea unui mediu inovativ care să se dezvolte permanent în firmă.

Sursa: Bryn MEREDITH, Innovation: A leadership issue, 2005

issue, 2005  brynmeredith@bluepointleadership.com 64. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
issue, 2005  brynmeredith@bluepointleadership.com 64. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
issue, 2005  brynmeredith@bluepointleadership.com 64. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

COMPUTER AIDED INNOVATION

CAI: Inovare asistată de calculator - domeniu nou în zona aplicaţiilor CAD, CAM, CAE.

Scop: Sprijinirea firmelor cu programe de calculator, pentru întregul proces al inovării, pornind de la cerinţele clienţilor şi terminând cu lansarea reuşită pe piaţă a produselor inovative.

cu lansarea reuşită pe piaţă a produselor inovative. 65. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
cu lansarea reuşită pe piaţă a produselor inovative. 65. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
cu lansarea reuşită pe piaţă a produselor inovative. 65. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

UN MOTO INTERESANT

Pentru problema dvs, dacă nu găsim o soluţie, o vom inventa !

Moto-ul unei firme din Bucureşti (afişat pe autoturismul ei)

unei firme din Bucureşti  (afişat pe autoturismul ei) 66. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
unei firme din Bucureşti  (afişat pe autoturismul ei) 66. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT
unei firme din Bucureşti  (afişat pe autoturismul ei) 66. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT

PROCESUL DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR

INOVARE PENTRU SUCCES!

DE INOVARE si INOVAREA PROCESELOR INOVARE PENTRU SUCCES! S.C. AGPITT INVENT S.R.L. Bucure ş ti B-dul

S.C. AGPITT INVENT S.R.L. Bucureşti

B-dul Libertãţii nr.12, Bl. 113, Sc. 2, Et. 3, Ap. 28, Sector 4, CP42-106

Tel: 0744293552;

317.76.93;

Fax: 317.75.84

www.agpitt.ro

office@agpitt.ro ; faighenov@xnet.ro ; www.agpitt.ro ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007
office@agpitt.ro ; faighenov@xnet.ro ; www.agpitt.ro ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007
office@agpitt.ro ; faighenov@xnet.ro ; www.agpitt.ro ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

®EURO INNOVATION MANAGER

©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007