Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare de licenta despre Abandonul copiilor in maternitate Introducere.................................5 Capitolul 1 - Abandonul copiilor in maternitate...........7 1.1 Abandonul, cadru de referinta.........................

7 1.2 Abandonul copiilor, clarificari conceptuale...........8 1.3 Evolutia istorica a abandonului si a ocrotirii copiilor n Romania si n lume..................11 1.4 Evolutia ONU cu privire la Drepturile Copilului si fenomenul de abandon....................11 1.5 Amploarea fenomenului de abandon n Romania .............13 1.6 Profilul mamei cu risc de abandon........................14 1.7 Copilul cu risc de abandon...............................15 1.8 Locul unde se produce abandonul.Influenta acestuia asupra contextului international....................16 1.9 Factori care influenteaza scaderea abandonului............17 1.10 Factori care pot influenta dinamica fenomenului de abandon.......19 CAPITOLUL 2 - Perspective n evolutia fenomenului de abandon.............20 2.1 Abandonul ca politica si suferinta........................20 2.2 Abandonul de la parental la social si perspective profilatice.....22 CAPITOLUL 3 - Conceptul de politica familiala.........................28 3.1 Rolul nivelului educational al parintilor n prevenirea abandonului si n recuperarea nou nascutilor prematuri.................29 3.1.1 Aspecte ale vulnerabilitatii la prematuri............30 3.1.2 Caracteristici ale interactiunii mediu familial- copil si parinte- copil................31 3.1.3 Aspecte clinice relevante ale mediului familial...............31 3.1.4 Nevoile emotionale ale copilului..............................32 3.2.Rolul psihologului si al asistentului social n prevenirea abandonului n maternitate...........34 3.3 Serviciul de sprijin familial si prevenire a abandonului copiilor........37 3.4 Principiile privind drepturile copilului...................42 4. Parte practica.....................44 5. CHESTIONAR.........................46 6. Rezultatele cercetarii.............48 7. Analizarea si interpretarea rezultatelor din ipoteze..........70

Lucrare de licenta despre Copilul in situatie de risc reintegrarea familiala sau adoptia Introducere.........3 Capitolul I. Familia intre normalitate si situatia de dificultate ca premisa a abandonului copilului.........5 1.1 Tipologia familiei.......5 1.2. Functiile familiei......9 1.3 Relatiile de rudenie si rolurile parentale........18 1.4 Dezorganizarea familiala ca premisa a punerii in situatie de dificultate a minorilor......22 1.5. Efectele cronice asupra familiei si copilului a dezorganizarii si situatiei de dificultate....26 Capitolul II. Abandonul copilului.........29 2.1 Cauzele abandonului........32 2.2 Dimensiuni ale abandonului in Romania.........35 2.3 Prevenirea abandonului.......37 Capitolul III. Efectele abandonului asupra dezvoltarii copilui........38 3.1 Conduitele deviante ca efect de risc al abandonului.............38 3.2 Strada a doua casa pentru copilul abadonat.............49 3.3 Institutionalizarea solutie temporara, de compromis pentru copilul abandonat.........51 Capitolul IV. Politici de prevenire a institutionalizarii copilului abandonat. Mentinerea sau reintegrarea in familia naturala proiritate a sistemului de protectie a copilului..........62 Capitolul V. Adoptia Solutia ideala pentru copilul abandonat si neintegrabil in familia naturala...............66 5.1 Tipologia adoptiei.........68 5.2 Dificultatile adoptiei.....68 5.3 Dosarul adoptiei...........70 5.4 Consecintele adoptiei......71 5.5 Nulitatea adoptiei.........72 5.6 Revocarea adoptiei.........73 5.7 Inregistrarea adoptiei.....74 Concluzii........75 Bibliografie.....76 Studii de caz Cazul I. ........76 Cazul II. .......83 Anexa............89

S-ar putea să vă placă și