Sunteți pe pagina 1din 2

Structura PIB a Bulgariei pe categorii de utilizri n anul 2011 Indicator Valori (milioane USD -preuri curente) 40.806 32.

485 8.321 12.346 11.193 1.152 0.361 35.593 35.232 P.I.B. = 53.513 % 76,25 60,70 15,54 23,07 20,91 2,15 0,67 66,51 65,83 100

Consum final efectiv (CF), din care: - Consum privat brut (C) - Cheltuieli guvernamentale (G) Formarea Bruta de capital (I), din care: - Formarea brut de capital fix - Variaia stocurilor de capital circulant Export net (EN), din care: - Export - Import Produs Intern Brut (P.I.B.) P.I.B. = C + G + I + EN (cf. metodei cheltuielilor sau utilizrii finale) Sursa: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95

Structura PIB a Bulgariei pe categorii de resurse (activiti economice) n anul 2011 Sector Valori (milioane USD -preuri curente) 2.586 % 5,61 31,14 24,64 6,49 63,24 13,51 11,84 37,88 100 * *

Agricultur (agricultur, silvicultur, vntoare, pescuit i piscicultur) Industrie, din care: 14.354 - Industrie extractiv i industrie prelucrtoare (inclusiv 11.361 producia i distribuia de utiliti) - Construcii 2.993 Servicii, din care: 29.153 - Comer, hoteluri i alimentaie public 6.229 - Transporturi i comunicaii 5.459 - Alte servicii 17.465 Valoarea adugat intern brut (VABi) 46.094 Produs Intern Brut (P.I.B.) P.I.B. = 53.513 P.I.B. = VABi + (ITI Sb) (cf. metodei de producie / veniturilor proprii) [calculai:]Subvenii nete (Sn) Sn = 7.419 ( Sn = ITI Sb, unde: ITI = impozite i taxe indirecte; Sb = subvenii brute de exploatare) Sursa: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95

Sinteza unor indicatori ai produciei i consumului pe locuitor Produs Intern Brut (P.I.B.) - milioane USD Populaia total mii locuitori 53.513 7.531

P.I.B. pe locuitor - (USD/locuitor) 7.10 Consumul final privat brut pe locuitor - (USD/locuitor) 4.313 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=97

Aprecieri privind economia: nivel de dezvoltare economic: ______________________________________ structur economic de tip: _________________________________________ dimensiune economico-geografic: ___________________________________ deficit / excedent comercial alte comentarii libere pe baza datelor de mai sus